Ranní družina

Zobrazení: 1990

Vážení rodiče,

vzhledem k požadavku některých rodičů uvažujeme o zřízení ranní družiny.
Podmínkou pro její otevření je minimální počet žáků 12.

Uvažujeme o otevření jednoho oddělení školní družiny, což znamená maximálně 30 žáků.
Ranní nástup 6:30 – 6:45, poté bude začínat program a vstup do družiny bude uzavřen.

Případní zájemci o ranní družinu se mohou hlásit na emailové adrese školy: zsmsnovyknin1@seznam.cz

V Novém Kníně dne 22. 8. 2018

Mgr. Miloš Krátký
ředitel ZŠ a MŠ Nový Knín

Pozvánka na školní akademii 2018

Zobrazení: 1799

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na Školní akademii 2018, která se uskuteční ve středu 27. června 2018 v místní sokolovně, zahájení v 9.00 hod.

Žáci a zaměstnanci školy

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019

Zobrazení: 1668

Č.j.: 199/2018 Nový Knín 4.6.2018

Věc: Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Knín rozhodl jako příslušný správní orgán podle § 34 , § 165 odst.2 a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019, tj. od 1.9.2018, do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, takto:

Zobrazit celý článek

Prodej stravného na měsíc červen 2018

Zobrazení: 1551

Od 29.5.2018

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.5.2018 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí.

Akce sběr bylin

Zobrazení: 1528

Jedná se o sběr bylin, kterého se může zúčastnit kdokoliv. Na konci června určíme termín, kdy mohou děti řádně usušené byliny přinést do školy a tím si vydělat nějaké peníze.

Ceník Pantone

Galerie

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Zobrazení: 1610

Č.j. : 140/2018

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín rozhodla dne 19.4.2018 svým ředitelem v souladu s ustanovením §46, §165 odst.2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2018/2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 63, 262 03 Nový Knín, u dětí s těmito registračními čísly:

Zobrazit celý článek