Vyjádření zaměstnanců školy ke stávce plánované na 27. 11.

Zobrazení: 19

Vážení rodiče,


s ohledem na aktuální situaci v českém školství a vyhlášení celoplošné stávky dne 27.11.2023 nám přijde jako povinnost se k této skutečnosti vyjádřit také. Chápeme a  sdílíme obavy pedagogů a nepedagogických pracovníků ohledně nedostatečného financování školství, což může ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj našich žáků a nesouhlasíme se škrty v resortu školství. Přestože uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Nový Knín se rozhodli naší školu nezapojit do celoplošné stávky.
Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči našim žákům a jejich rodičům, kteří očekávají kontinuální vzdělávací proces. Chápeme, že stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve školství, a respektujeme také právo našich pedagogů vyjádřit svůj nesouhlas. Dále zastáváme názor, že jednodenní protest nemá v současné situaci význam.
V den plánované stávky, tedy v pondělí 27. listopadu, proběhne v naší škole výuka dle plánovaného rozvrhu, mateřská škola také funguje bez omezení a školní jídelna vaří. V případě, že se některý z našich učitelů nebo zaměstnanců rozhodne připojit ke stávce, budeme mít zajištěné suplování, aby nedošlo k přerušení výuky.
Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup, který respektuje právo na protest, ale zároveň klade důraz na nepřerušený vzdělávací proces. Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Nový Knín

Organizace prvních dnů školního roku 2023/2024

Zobrazení: 245

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
vítáme Vás v novém školním roce a přejeme Vám jeho úspěšné zahájení.

Dne 4. 9. žáci 2. až 9. ročníku budou ve třídách pouze první vyučovací hodinu.

Žáci 1. ročníků budou slavnostně přivítáni v 8:00 (sraz v 7:50) na zahradě školy (ulice Na Potůčku) panem starostou a panem ředitelem základní školy. Poté žáci s třídními učitelkou a učitelem odejdou do svých tříd. Společná aktivita bude ukončena do 9:30.

Dne 5. 9. budou žáci ve svých třídách s třídními učiteli a vyučování bude probíhat dopoledne dle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá.

Od 6. 9. výuka dle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

Školní jídelna a školní družina jsou v provozu od 5. 9.