Prodej stravného na měsíc prosinec 2018

Zobrazení: 1597

od 29.11.2018

od 7:00 hod. - do 10:45 hod. a od 13:10 hod. - do 14:00 hod.

Kdo bude mít zájem, může si zakoupit stravné také na leden 2019.

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 30.11.2018 do 14:00 hod. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Oznámení o vyhlášení volného dne

Zobrazení: 1804

Škola: Základní škola a Mateřská škola Nový Knín

Oznamuji, že dne 3. a 4.1.2019 jsem vyhlásil volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení: Školení zaměstnanců

zobrazit celý článek

Výtvarná a literární soutěž pro 1. stupeň

Zobrazení: 1573

Vyhlašujeme školní soutěž pro 1. stupeň na téma "Martin přijede na bílém koni".

Soutěžit můžete ve třech kategoriích:

1. obrázek (volná technika)

2. výrobek (z jakéhokoliv materiálu)

3. literární tvorba (básničky, pohádky, příběhy)

Výrobky odevzdávejte  v termínu od 5. do 9. listopadu.

zobrazit celý článek

Prodej stravného na měsíc listopad 2018

Zobrazení: 1442

od 26.10.2018

od 7:00 hod. - do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. - do 14:00 hod.

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 31.10.2018 do 14:00 hod. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Informace - kroužky I. stupeň pro školní rok 2018/19

Zobrazení: 1769

Po - keramika - otevřeny budou obě skupiny, jen došlo k přerozdělení dětí, aby byly obě skupiny ve stejném počtu.
florbal - bude rozdělen na 2 skupiny - 1. skupina 13-13,45 h (především mimo ŠD děti); 2. skupina 13,45-14,30 (děti navštěvující ŠD)
platba bude ponížena na 50 Kč/měsíc

Zobrazit celý článek