INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKU 2018

      Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy ZŠ Nový Knín se uskuteční na Šumavě ve dnech 9.2. -16. 2. 2018. Ubytováni budeme v Horském hotelu Kodrea, 384 93 Nové Hutě 4, (www.kodrea.cz), ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, každý pokoj má vlastní sprchový kout a WC. Pro výcvik na sjezdových lyžích budeme využívat místní lyžařský areál Nové Hutě (též možnost dopravy skibusem do lyžařského areálu  Zadov – Churáňov), výcvik na běžeckých lyžích se uskuteční na místních upravovaných běžeckých trasách.

Cena: cca 3.200,- Kč (ubytování a stravování, doprava smluvním autobusem k hotelu). Rodiče uhradí skutečnou cenu zájezdu (dopočítáme podle nákladů za autobus) vkladovým listem (žáci obdrží ve škole) na účet školy nejpozději do 1. 3. 2018.

Povinné vybavení (další bude upřesněno přihlášeným žákům) :

* sjezdové lyže, hole a boty lyže je třeba nechat seřídit v lyžařském servisu a přinést potvrzení o seřízení), lyžařské vosky

* lyžařská přilba a lyžařské brýle

* peníze na vleky (podle zdatnosti lyžařů, cca 1.500,- Kč, není součástí ceny zájezdu!!!)

     Všichni žáci budou absolvovat povinně i výcvik na běžeckých lyžích (vlastní, nebo školní běžky). Je možno též absolvovat pouze běžecký výcvik. Stravování je zajištěno  třikrát denně, včetně pitného režimu ( zahajuje se obědem  v pátek 9. 2. 2018 , končí snídaní  

v pátek 16.2.2018).

Lyžařského výcviku se mohou zúčastnit jenom žáci, kterým to umožňuje jejich zdravotní stav (bez zdravotního omezení).

Případné další informace obdrží žáci při hodinách TV, rodiče na tel. 318593272 a dále po odevzdání závazných přihlášek. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 25. 10. 2017. V případě zrušení účasti po odevzdání závazné přihlášky musí rodiče uhradit storno poplatky, pokud se nepodaří na uvolněné místo sehnat náhradníka!!!

Přihláška ke stažení.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

Zájmové kroužky

V letošním roce na naší škole pracuje celkem dvanáct zájmových kroužků.

Pro první stupeň jsou připraveny dva kroužky keramiky pod vedením Mgr. Johany Dvorské, kroužek míčových her pod vedením Jakuba Kluckého, kroužek florbalu, který vede pan učitel Miloš Krátký, výtvarný kroužek pod vedením paní učitelky Veroniky Procházkové, dva kroužky výpočetní techniky, které vede paní učitelka Jindřiška Kušniráková a dva kroužky pohybových her pod vedením pana učitele Augustina Kůra.

Žáci druhého stupně mají možnost navštěvovat kroužek žurnalistický, který vede paní učitelka Jana Zouchová, sportovní hry pod vedením pana učitele Miloše Krátkého a kroužek florbalu pana učitele Petra Tyrmera.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017

Od 27.9.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 29.9.2017 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Informace z jídelny

Z technických a provozních důvodů,se bude stravné naposledy  přihlašovat a odhlašovat  28.6.2017.

V případě neodhlášení stravného na dny 29.-30.6.2017 bude možné si tyto dva dny vyzvednout do jídlonosiče. 

 

Žáci z devátého ročníku si 28.6. 2017  v kanceláři ved.ŠJ vyzvednou přeplatek za stravné a vrátí čip.

                                                       Ved.ŠJ Petra Moravcová

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Přihlašování stravného na konci července

Z technických a provozních důvodů,se bude stravné naposledy  přihlašovat a odhlašovat  28.6.2017.

V případě neodhlášení stravného na dny 29.-30.6.2017 bude možné si tyto dva dny vyzvednout do jídlonosiče.

Žáci z devátého ročníku si 28.6. 2017  v kanceláři ved.ŠJ vyzvednou přeplatek za stravné a vrátí čip.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  a Mateřská škola  Nový Knín, bude v souladu s § 3  vyhlášky  č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen v době od 3. července do 1. září 2017.

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2017/2018

Č.j.: 175/2017                                                                                                Nový Knín 22.5.2017

Věc: Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2017/2018

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Knín rozhodl jako příslušný  správní orgán podle § 34 , § 165 odst.2 a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018, tj. od 1.9.2017,  do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola  Nový Knín,  takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
14 přijat
21 přijat
8 přijat
1 přijat
20 přijat
15 přijat
19 přijat
2 přijat
3 přijat
16 přijat
5 přijat
6 přijat
4 přijat

 

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou.

 

 

PaedDr. Miloš Petřík

ředitel školy

Rubriky: Školka | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ČERVEN 2017

Od 29.5.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.5.2017 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Oznámení seznamu přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Č.j. : 50/2017

Věc: Oznámení seznamu přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku        2017/2018

V souladu s ustanovením § 46 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, zveřejňuje seznam  uchazečů přijatých do 1. třídy od školního roku 2017/2018 k základnímu vzdělávání .

Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu Výsledek přijímacího řízení Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu Výsledek přijímacího řízení
1 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 18 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
2 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 19 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
3 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 20 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
4 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 21 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
5 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 22 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
6 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 23 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
7 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 24 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
8 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 25 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
9 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 26 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
10 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 27 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
11 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 28 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
12 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 29 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
13 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 30 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
14 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 31 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
15 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 32 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
16 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 33 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
17 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 34 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

 

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC KVĚTEN 2017

Od 27.4.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 30.4.2017 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář