PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC BŘEZEN 2017

Od 23.2.2017

Od 7:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 28.2.2017 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ÚNOR 2017

Od 30.1.2017

Od 7:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.1.2017 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC LEDEN 2017

Od 21.12.2016

Od 7:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 30.12.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Předvánoční jarmark

Srdečně zveme rodiče a přátele školy na školní předvánoční jarmark, který se koná ve středu 14.12. od 16.30 hodin.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC PROSINEC 2016

Od 28.11.2016

Od 7:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 30.11.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC LISTOPAD 2016

Od 25.10.2016

Od 7:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.10.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ŘÍJEN 2016

Od 29.9.2016

Od 7:00 hod.

 
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 30.9.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Vyhlášení volného dne pro žáky (ředitelské volno)

                                                                                   Nový Knín  5.9.2016

Č.j.:  308/2016

Věc: Vyhlášení volného   dne  pro žáky (ředitelské volno)

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních  důvodů ( přerušení dodávky elektrické energie)  na pondělí 12.9.2016  pro žáky Základní školy Nový Knín  volný  den (ředitelské volno) . Škola bude uzavřena  včetně školní družiny a školní jídelny.

Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy a je též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zsmsnovyknin.cz).

 

PaedDr. Miloš Petřík

ředitel školy

 

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2016

Od 30.8.2016

Od 7:00 hod.- do 12:00 hod.

Stravné pro mateřskou školku od 1.9. 16
musí být zaplaceno a přihlášeno nejdéle do 31.8.2016.
Prosím rodiče,kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.8.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2016/2017

Č.j.: 253/2016                                                                                                     Nový Knín 14.6.2016

Věc: Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2016/2017

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Knín rozhodl jako příslušný  správní orgán podle § 34 , § 165 odst.2 a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017, tj. od 1.9.2016,  do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola  Nový Knín,  takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

13/2016

přijat

5/2016

přijat

28/2016

přijat

20/2016

přijat

21/2016

přijat

19/2016

přijat

7/2016

přijat

4/2016

přijat

18/2016

přijat

9/2016

přijat

22/2016

přijat

8/2016

přijat

12/2016

přijat

10/2016

přijat

15/2016

přijat

17/2016

přijat

14/2016

přijat

2/2016

přijat

11/2016

přijat

25/2016

přijat

 

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Rubriky: Škola | Napsat komentář