Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019 – přihláška

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Uzavření Mateřské školy Nový Knín

 Č.j.: 62/2018

Dne 5. dubna 2018 bude Mateřská škola Nový Knín uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Ředitelské volno

 Č.j.: 61/2018

V  souladu s § 24  odst. 2 zákona č.5611/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění oznamuji, že vyhlašuji v Základní škole Nový Knín volné dny (ředitelské volno) na dny:

  • 5. dubna 2018 (technické důvody – přerušení dodávky elektrické energie),
  • 30. dubna 2018,  7. a 9. května 2018 (organizační důvody – školení pedagogického sboru).

Ve výše uvedených termínech nebude v provozu pro žáky školní jídelna ani školní družina.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019

Č.j.: 58/2018

Věc:

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019 , kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

     Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019) se bude konat dne 9.5.2018 od 13.00 do 16.00 hod.  v budově Mateřské školy Nový Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci ) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte  a vyplněnou  Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a potvrzení o zdravotním stavu . Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 9.4. až 11.4.2018 v době od 8.00 do 14.00 hod., nebo je k dispozici v elektronické podobě na www.zsmsnovyknin.cz (žádost o přijetípotvrzení o zdravotním stavu). Při zápisu není nutná přítomnost dětí !

     Pokud byla podána žádost o přijetí při minulém zápisu v roce 2017 , dítě nebylo přijato a rodiče mají zájem o přijetí dítěte  od školního roku  2018/2019, je třeba se  zúčastnit zápisu opět  (žádosti se do dalšího školního roku automaticky nepřevádějí). Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií (viz dále). Zapisují se děti, které během  školního roku 2018/2019 dosáhnou věku nejméně 3 let.

     Ředitel Mateřské školy Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nový Knín.

     V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí do kapacity školy dle data narození – od nejstarších k nejmladším.

     Případné další informace získáte na tel. Čísle 318593206.

 

Kritéria pro přijímání dětí od  školního  roku 2018/2019   body poznámky
Trvalý pobyt dítěte v Novém Kníně 1/   5  
Věk dítěte 2/ 3 roky 1 1.9.2015 – 31.8.2016
Věk dítěte 2/ 4 roky 2 1.9.2014 – 31.8.2015
Věk dítěte 2/ 5 let 3 1.9.2013 – 31.8.2014
Dítě se SVP 3/ ——– 1  

 

1/ Nejpozději k datu zápisu. Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

2/ Dovršený věk během školního roku /1.9.2018-31.8.2019/. Bez ohledu na celkové  bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením školní docházky .

3/ Specifické vzdělávací potřeby (doloženo odborným posudkem : pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum ).

Rubriky: Školka | Napsat komentář

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 Č.j.: 46/2018                                                                Nový Knín  5.3.2018

     Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019  se uskuteční ve středu 18. dubna  2018 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

     K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci)  dostaví děti, které nejpozději k 31.8. 2018 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2017/2018 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

      Požádá – li při zápisu zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      Náhradní termín: čtvrtek  19. dubna 2018  (je nutno se předem domluvit : osobně,tel. 318593272, e-mail: zsmsnovyknin@seznam.cz ).

     Další informace budou zveřejněny na www.zsmsnovyknin.cz.

                                                                              PaedDr. Miloš Petřík                                                                                                                                       ředitel školy

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ÚNOR 2018

Od 30.1.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.1.2017 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

pf

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Rozpočty

Návrh rozpočtu na rok 2018

Střednědobý výhled hospodaření

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC LEDEN 2018

Od 21.12.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 29.12.2017 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Upozorňuji,na zdražení stravného,které proběhne v měsíci Leden 2018.   

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

     Provoz mateřské školy (Staroknínská 318), jejíž činnost vykonává Základní škola  a Mateřská škola  Nový Knín , bude v souladu s § 1  vyhlášky  č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen v době od 27. do 29. prosince 2017 . Provoz bude opět zahájen v úterý  dne 2. ledna 2018.

Rubriky: Školka | Napsat komentář