PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ČERVEN 2016

Od 27.5.2016

Od 7:00 hod.- do 11:00 hod.
Od 13:00 hod.- do 14:00 hod.

Kdo chce stravné již od 1.6.2016 musí mít zaplaceno a přihlášeno nejdéle do 31.5.2016.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.5.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC KVĚTEN 2016

Od 28.4.2016

Od 7:00 hod.- do 11:00 hod.
Od 13:00 hod.- do 14:00 hod.

Kdo chce stravné již od 2.5.2016 musí mít zaplaceno a přihlášeno nejdéle do 29.4.2016.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 29.4.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Přerušení provozu mateřské školy – 20.4.2016

Mateřská škola, Staroknínská  318 , jejíž činnost vykonává Základní škola  a Mateřská škola  Nový Knín, bude ve středu dne 20.dubna 2016 uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektřiny.

 

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín, kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

Č.j.: 127/2016

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017)  se bude konat dne 30.5.2016 od 13.00 do 16.00 hod.  v budově Mateřské školy Nový Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci ) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, popř. doklad o trvalém pobytu dítěte  a  vyplněnou  Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy potvrzenou lékařem. Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 25. a 26.4.2016 v době od 8.00 do 14.00 hod., nebo je k dispozici v elektronické podobě (potvrzení o zdravotním stavu, žádost o přijetí). Při zápisu není nutná přítomnost dětí !

Pokud byla podána žádost o přijetí při minulém zápisu v roce 2015 , dítě nebylo přijato a rodiče mají zájem o přijetí dítěte  od školního roku  2016/2017, je třeba se  zúčastnit zápisu opět  (žádosti se do dalšího školního roku automaticky nepřevádějí). Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií (viz dále). Zapisují se děti, které během  školního roku 2016/2017 dosáhnou věku nejméně 3 let.   Případné další informace získáte na tel. čísle 318593206.

Ředitel Mateřské školy Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria pro přijímání dětí od  školního  roku 2016/2017 body poznámky
Trvalý pobyt dítěte v Novém Kníně 1/

5

Věk dítěte 2/ 3 roky

1

1.9.2013 – 31.8.2014
Věk dítěte 2/ 4 roky

2

1.9.2012 – 31.8.2013
Věk dítěte 2/ 5 let

3

1.9.2011 – 31.8.2012
Dítě se SVP 3/ ——–

1

 

1/ Nejpozději k datu zápisu. Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

2/ Dovršený věk během školního roku /1.9.2016-31.8.2017/. Bez ohledu na celkové  bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením školní docházky ( děti narozené 1.9.2010 – 31.8.2011) s trvalým bydlištěm v Novém Kníně.

3/ Specifické vzdělávací potřeby (doloženo odborným posudkem : pedagogicko – psychologická poradna,speciální pedagogické centrum ).

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí do kapacity školy dle data narození dětí od nejstarších k nejmladším.

 

Rubriky: Školka | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC DUBEN 2016

Od 29.3.2016

Od 7:00 hod.- do 11:00 hod.
Od 13:00 hod.- do 14:00 hod.

Kdo chce stravné již od 1.4.2016 musí mít zaplaceno a přihlášeno nejdéle do 31.3.2016.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.3.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Upozornění pro rodiče

Od 25.2.2016 se podařilo obnovit internetové připojení do kanceláře vedoucí školní jídelny, je možno přihlašovat a odhlašovat obědy přes portál strava.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Upozornění !

Z důvodu poruchy telefonní linky a internetového připojení žádáme rodiče, kteří používají k přihlašování a odhlašování portál Strava, aby po dobu, než bude odstraněna závada,, používali pro přihlašování a odhlašování stravy e-mail: jidelnanknin@seznam.cz.

Děkujeme.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC BŘEZEN 2016

Od 25.2.2016

Od 7:00 hod.- do 11:00 hod.
Od 13:00 hod.- do 14:00 hod.

(26.2.2016 až od 9:00)

Kdo chce stravné již od 1.3.2016 musí mít zaplaceno a přihlášeno nejdéle do 29.2.2016.
Prosím rodiče,kteří platí stravné převodem,aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 29.2.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Upozornění – odhlašování obědů

Vzhledem k tomu, že již několik dnů nefungují dvě pevné telefonní linky do školy
( 318593272 – ředitel, 31859685 – školní jídelna), upozorňujeme rodiče , aby do doby odstranění poruchy zejména v případě nutnosti odhlašování obědů ve školní jídelně využívali kontaktní e-mail: jidelnanknin@seznam.cz a pro kontakt s vedením školy zsmsnovyknin@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení.

Rubriky: Jídelna, Škola | Napsat komentář

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

Č.j. : 12/2016

Věc:  Seznam přijatých uchazečů  pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání (1.ročník) v této  základní škole od školního roku 2016/2017. Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Registrační číslo přidělené uchazeči Výsledek přijímacího řízení

1

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

2

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

3

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

4

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

5

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

6

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

7

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

8

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

9

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

10

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

11

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

12

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

13

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

14

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

15

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

16

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

17

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

18

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

19

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

20

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

21

Přijat/a k základnímu vzdělávání

22

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

23

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

24

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

25

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

26

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

27

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

28

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

29

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

30

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

31

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

32

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

33

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

34

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

35

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

36

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

37

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

38

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

39

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

40

Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

Rubriky: Škola | Napsat komentář