PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC LISTOPAD 2016

Od 25.10.2016

Od 7:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.10.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ŘÍJEN 2016

Od 29.9.2016

Od 7:00 hod.

 
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 30.9.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Vyhlášení volného dne pro žáky (ředitelské volno)

                                                                                   Nový Knín  5.9.2016

Č.j.:  308/2016

Věc: Vyhlášení volného   dne  pro žáky (ředitelské volno)

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních  důvodů ( přerušení dodávky elektrické energie)  na pondělí 12.9.2016  pro žáky Základní školy Nový Knín  volný  den (ředitelské volno) . Škola bude uzavřena  včetně školní družiny a školní jídelny.

Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy a je též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zsmsnovyknin.cz).

 

PaedDr. Miloš Petřík

ředitel školy

 

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2016

Od 30.8.2016

Od 7:00 hod.- do 12:00 hod.

Stravné pro mateřskou školku od 1.9. 16
musí být zaplaceno a přihlášeno nejdéle do 31.8.2016.
Prosím rodiče,kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.8.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2016/2017

Č.j.: 253/2016                                                                                                     Nový Knín 14.6.2016

Věc: Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2016/2017

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Knín rozhodl jako příslušný  správní orgán podle § 34 , § 165 odst.2 a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017, tj. od 1.9.2016,  do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola  Nový Knín,  takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

13/2016

přijat

5/2016

přijat

28/2016

přijat

20/2016

přijat

21/2016

přijat

19/2016

přijat

7/2016

přijat

4/2016

přijat

18/2016

přijat

9/2016

přijat

22/2016

přijat

8/2016

přijat

12/2016

přijat

10/2016

přijat

15/2016

přijat

17/2016

přijat

14/2016

přijat

2/2016

přijat

11/2016

přijat

25/2016

přijat

 

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ČERVEN 2016

Od 27.5.2016

Od 7:00 hod.- do 11:00 hod.
Od 13:00 hod.- do 14:00 hod.

Kdo chce stravné již od 1.6.2016 musí mít zaplaceno a přihlášeno nejdéle do 31.5.2016.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.5.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC KVĚTEN 2016

Od 28.4.2016

Od 7:00 hod.- do 11:00 hod.
Od 13:00 hod.- do 14:00 hod.

Kdo chce stravné již od 2.5.2016 musí mít zaplaceno a přihlášeno nejdéle do 29.4.2016.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 29.4.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Přerušení provozu mateřské školy – 20.4.2016

Mateřská škola, Staroknínská  318 , jejíž činnost vykonává Základní škola  a Mateřská škola  Nový Knín, bude ve středu dne 20.dubna 2016 uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektřiny.

 

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín, kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

Č.j.: 127/2016

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017)  se bude konat dne 30.5.2016 od 13.00 do 16.00 hod.  v budově Mateřské školy Nový Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci ) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, popř. doklad o trvalém pobytu dítěte  a  vyplněnou  Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy potvrzenou lékařem. Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 25. a 26.4.2016 v době od 8.00 do 14.00 hod., nebo je k dispozici v elektronické podobě (potvrzení o zdravotním stavu, žádost o přijetí). Při zápisu není nutná přítomnost dětí !

Pokud byla podána žádost o přijetí při minulém zápisu v roce 2015 , dítě nebylo přijato a rodiče mají zájem o přijetí dítěte  od školního roku  2016/2017, je třeba se  zúčastnit zápisu opět  (žádosti se do dalšího školního roku automaticky nepřevádějí). Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií (viz dále). Zapisují se děti, které během  školního roku 2016/2017 dosáhnou věku nejméně 3 let.   Případné další informace získáte na tel. čísle 318593206.

Ředitel Mateřské školy Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria pro přijímání dětí od  školního  roku 2016/2017 body poznámky
Trvalý pobyt dítěte v Novém Kníně 1/

5

Věk dítěte 2/ 3 roky

1

1.9.2013 – 31.8.2014
Věk dítěte 2/ 4 roky

2

1.9.2012 – 31.8.2013
Věk dítěte 2/ 5 let

3

1.9.2011 – 31.8.2012
Dítě se SVP 3/ ——–

1

 

1/ Nejpozději k datu zápisu. Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

2/ Dovršený věk během školního roku /1.9.2016-31.8.2017/. Bez ohledu na celkové  bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením školní docházky ( děti narozené 1.9.2010 – 31.8.2011) s trvalým bydlištěm v Novém Kníně.

3/ Specifické vzdělávací potřeby (doloženo odborným posudkem : pedagogicko – psychologická poradna,speciální pedagogické centrum ).

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí do kapacity školy dle data narození dětí od nejstarších k nejmladším.

 

Rubriky: Školka | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC DUBEN 2016

Od 29.3.2016

Od 7:00 hod.- do 11:00 hod.
Od 13:00 hod.- do 14:00 hod.

Kdo chce stravné již od 1.4.2016 musí mít zaplaceno a přihlášeno nejdéle do 31.3.2016.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.3.2016 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář