Pozvánka na školní akademii 2018

Vážení rodiče, zveme Vás  tímto na Školní akademii 2018, která se uskuteční ve středu  27. června 2018 v místní sokolovně, zahájení v 9.00 hod.

 

                                                                             Žáci a zaměstnanci školy

Rubriky: Škola | Napsat komentář

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019

Č.j.: 199/2018                                                                                                   Nový Knín  4.6.2018

 

Věc: Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019

 

     Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Knín rozhodl jako příslušný  správní orgán podle § 34 , § 165 odst.2 a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019, tj. od 1.9.2018,  do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola  Nový Knín,  takto:

 

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1 přijat
2 přijat
3 přijat
5 přijat
10 přijat
11 přijat
13 přijat
15 přijat
18 přijat
20 přijat
22 přijat
23 přijat

 

 

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou.

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Akce sběr bylin

Jedná se o sběr bylin, kterého se může zúčastnit kdokoliv. Na konci června určíme termín, kdy mohou děti řádně usušené byliny přinést do školy a tím si vydělat nějaké peníze. 

Ceník_Pantone

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ČERVEN 2018

Od 29.5.2018

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.5.2018 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Č.j. : 140/2018

     Základní škola a Mateřská škola Nový Knín rozhodla dne 19.4.2018 svým ředitelem v souladu s ustanovením §46, §165 odst.2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2018/2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 63, 262 03 Nový Knín, u dětí s těmito registračními čísly:

 

       Registrační číslo    přidělené uchazeči u zápisu       Výsledek přijímacího řízení        Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu      Výsledek přijímacího řízení
1 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 19 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
2 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 20 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
3 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 23 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
4 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 24 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
5 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 25 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
6 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 26 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
7 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 27 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
8 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 28 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
9 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 29 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
10 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 30 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
11 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 31 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
12 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 32 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
14 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 33 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
15 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 34 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
16 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 35 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
17 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 37 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
18 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání    

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Toto rozhodnutí je zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole (vývěska u hlavního vchodu, přístupné i mimo provozní dobu školy) a na internetových stránkách školy www.zsmsnovyknin.cz , a to po dobu minimálně 15 dnů ode dne  zveřejnění.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat  ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže tělovýchovy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC KVĚTEN 2018

Od 26.4.2018

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 30.4.2017 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019 – přihláška

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Uzavření Mateřské školy Nový Knín

 Č.j.: 62/2018

Dne 5. dubna 2018 bude Mateřská škola Nový Knín uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Ředitelské volno

 Č.j.: 61/2018

V  souladu s § 24  odst. 2 zákona č.5611/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění oznamuji, že vyhlašuji v Základní škole Nový Knín volné dny (ředitelské volno) na dny:

  • 5. dubna 2018 (technické důvody – přerušení dodávky elektrické energie),
  • 30. dubna 2018,  7. a 9. května 2018 (organizační důvody – školení pedagogického sboru).

Ve výše uvedených termínech nebude v provozu pro žáky školní jídelna ani školní družina.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019

Č.j.: 58/2018

Věc:

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019 , kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

     Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019) se bude konat dne 9.5.2018 od 13.00 do 16.00 hod.  v budově Mateřské školy Nový Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci ) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte  a vyplněnou  Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a potvrzení o zdravotním stavu . Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 9.4. až 11.4.2018 v době od 8.00 do 14.00 hod., nebo je k dispozici v elektronické podobě na www.zsmsnovyknin.cz (žádost o přijetípotvrzení o zdravotním stavu). Při zápisu není nutná přítomnost dětí !

     Pokud byla podána žádost o přijetí při minulém zápisu v roce 2017 , dítě nebylo přijato a rodiče mají zájem o přijetí dítěte  od školního roku  2018/2019, je třeba se  zúčastnit zápisu opět  (žádosti se do dalšího školního roku automaticky nepřevádějí). Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií (viz dále). Zapisují se děti, které během  školního roku 2018/2019 dosáhnou věku nejméně 3 let.

     Ředitel Mateřské školy Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nový Knín.

     V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí do kapacity školy dle data narození – od nejstarších k nejmladším.

     Případné další informace získáte na tel. Čísle 318593206.

 

Kritéria pro přijímání dětí od  školního  roku 2018/2019   body poznámky
Trvalý pobyt dítěte v Novém Kníně 1/   5  
Věk dítěte 2/ 3 roky 1 1.9.2015 – 31.8.2016
Věk dítěte 2/ 4 roky 2 1.9.2014 – 31.8.2015
Věk dítěte 2/ 5 let 3 1.9.2013 – 31.8.2014
Dítě se SVP 3/ ——– 1  

 

1/ Nejpozději k datu zápisu. Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

2/ Dovršený věk během školního roku /1.9.2018-31.8.2019/. Bez ohledu na celkové  bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením školní docházky .

3/ Specifické vzdělávací potřeby (doloženo odborným posudkem : pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum ).

Rubriky: Školka | Napsat komentář