Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín, kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

Č.j.: 127/2016

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017)  se bude konat dne 30.5.2016 od 13.00 do 16.00 hod.  v budově Mateřské školy Nový Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci ) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, popř. doklad o trvalém pobytu dítěte  a  vyplněnou  Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy potvrzenou lékařem. Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 25. a 26.4.2016 v době od 8.00 do 14.00 hod., nebo je k dispozici v elektronické podobě (potvrzení o zdravotním stavu, žádost o přijetí). Při zápisu není nutná přítomnost dětí !

Pokud byla podána žádost o přijetí při minulém zápisu v roce 2015 , dítě nebylo přijato a rodiče mají zájem o přijetí dítěte  od školního roku  2016/2017, je třeba se  zúčastnit zápisu opět  (žádosti se do dalšího školního roku automaticky nepřevádějí). Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií (viz dále). Zapisují se děti, které během  školního roku 2016/2017 dosáhnou věku nejméně 3 let.   Případné další informace získáte na tel. čísle 318593206.

Ředitel Mateřské školy Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria pro přijímání dětí od  školního  roku 2016/2017 body poznámky
Trvalý pobyt dítěte v Novém Kníně 1/

5

Věk dítěte 2/ 3 roky

1

1.9.2013 – 31.8.2014
Věk dítěte 2/ 4 roky

2

1.9.2012 – 31.8.2013
Věk dítěte 2/ 5 let

3

1.9.2011 – 31.8.2012
Dítě se SVP 3/ ——–

1

 

1/ Nejpozději k datu zápisu. Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

2/ Dovršený věk během školního roku /1.9.2016-31.8.2017/. Bez ohledu na celkové  bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením školní docházky ( děti narozené 1.9.2010 – 31.8.2011) s trvalým bydlištěm v Novém Kníně.

3/ Specifické vzdělávací potřeby (doloženo odborným posudkem : pedagogicko – psychologická poradna,speciální pedagogické centrum ).

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí do kapacity školy dle data narození dětí od nejstarších k nejmladším.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Školka. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.