9. třída

ANGLIČTINA

Moji milí,

moc se těším, v pátek se zase uvidíme. Už máte po přijímačkách, dlouho jsme se neviděli, určitě si budeme mít co povědět. Přineste si sebou do školy všechno na angličtinu, budeme si také kontrolovat vaše slovníčky, školní a pracovní sešity, do kterých jste plnili zadanou domácí práci.

 Takže, pokud víte, že máte ještě nějaké úkoly doplnit, neváhejte, máte na to ještě středu a čtvrtek.

Mějte se hezky, IK

 

 

Německý jazyk

Milí devátáci, již máte po přijímačkách, takže tento jednoduchý úkol je pro všechny. Práci nemusíte posílat, napište vše do sešitu, zkontroluji si to, až se uvidíme.

Zjistěte základní informace o hlavním městě Rakouska - Vídni. Postupujte podle následujících otázek.

1. Kolik má Vídeň obyvatel?

2. Na jaké řece leží?

3. Jakou má město rozlohu?

4. Jak se jmenuje současný starosta?

5. Kdy město vzniklo?

6. Jmenuj 3 muzea.

7. Jmenuj 3 pamětihodnosti.

S pozdravem a přáním hezkého dne Dana Petříková

Dějepis

1. Vypiš všechna historická období /pravěk....

2. Zapiš si do sešitu všechny panovnické rody, které vládly v Čechách/ Přemyslovci, Lucemburkové, Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové/

Úkol neposílejte, jen si vše zapište do sešitu, kontrola bude, až se uvidíme.

Dana Petříková

 

 

F

Zdravím devítko. Posílám letošní poslední práce, jsou do 14. 6. Podívejte se na krátké video z optiky o zrcadlech a čočkách https://www.youtube.com/watch?v=yKR74d6Xm2I a napište mi do 14.6. do mailu:

1) Jak lze využít místo zvané OHNISKO u dutého zrcadla a co má společného duté zrcadlo se satelitní anténou?

2) Jaký je matematický vztah mezi poloměrem dutého zrcadla a jeho ohniskovou vzdáleností?

3) U dutých a vypuklých zrcadel paprsky, které procházejí nebo směřují na střed zrcadla, procházejí také ohniskem. Je to pravda?

4) Cílem u zrcadel je, aby paprsky odrážely. Co je cílem spojek a rozptylek a kde se tyto čočky využívají? 

Shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=wBDohswc17c a odpověz:

5) Zorný úhel se mění se v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a v_ _ _ _ _ _ _ _ předmětu. Značíme ho řeckým písmenem _ _ _ _ _.

6) Na jakou vzdálenost v cm nejblíže je oko přizpůsobeno zaostřovat?

7) Jaký typ čočky se používá v lupě?

8) Jak se nazývají spojky v mikroskopech?

9) Čím je vybaven dalekohled triedr kromě čoček?

Téma Ložiska surovin. Shlédněte video s komentovanou prezentací na https://www.youtube.com/watch?v=tS2Lgy-8KFw a https://www.youtube.com/watch?v=hKVjlGOnjkw&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=7. Padne tam i nějaká ta otázka. Napište mi na ně odpovědi na mail, také do 14.6. Zdraví tyrmer@centrum.cz .

Ch - do 5. 6. Opakujte:  AlfBook sekce: Složení látek, prvky - testy: Kovy, Nekovy. (Kdo se učí na zkoušky, může tyto opakovací úkoly vyplnit až po nich.) Přeji hodně štěstí u zkoušek.

 

Milí deváťáci, tento týden bude bez úkolu. Těm, kteří se připravují na přijímačky, přeju hodně štěstí a taky rozumu.

S pozdravem Dana Petříková

 

Český jazyk od 1.6. do 5.6.

Milí deváťáci,

většina z vás již vůbec neplní mnou zadané úkoly, mrzí mě to, ale vše je o vaší pracovní morálce a já to nemohu ovlivnit, jen vás budu známkovat!

Blíží se doba, kdy se budeme moci vidět, proto vám zadám jen úkol ze slohu.

Napište úvahu na téma Co mě čeká.Rozsah práce max 15 řádků, napište ve Wordu a pošlete jako přílohu v mailu.

Mějte se fajn a snažte se něco napsat.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

ANGLIČTINA

12. týden doma 1. - 7. 6.

Moji milí,

Moc chválím ty z vás a děkuji těm, kteří vytrvávají a procvičují zadaná cvičení, věřte, že se vám to vyplatí. Mrzí mě, že pracovní morálka většiny velmi klesla a na domácí opakování si neudělá čas, věřte, že vám se to nevyplatí :-). Protože se někteří z vás připravují na přijímací zkoušky na střední školy a někteří jsou naopak už přijati, pro tento týden nemáte žádné povinnosti z angličtiny. 

Hezký týden, IK

Hezký týden, IK

 

Český jazyk od 25. 5. do 29. 5.

Milí deváťáci,

už se vám většině nechce pracovat, úkol zadaný minule vás splnilo šest, když si odmyslím budoucí studenty, stále mi jich chybí jedenáct.

AlfBook: Dodělejte si všichni cvičení ze skladby, je jich hodně a někteří z vás ještě neudělalůi ani jedno.

Mluvnice: Do sešitů na mluvnici si zapište předložky a spojky ze str. 43 a na papír napište cv.1 a 3 ze str. 43. Tato cvičení vložte do desek.

Literatura: Vypište si do sešitů informace z čítanky o M. Viewegovi a přečtěte si ukázku ze str. 115 až 116, napište, o čem ukázka vypravuje. Pište ve Wordu a pošlete mi jako přílohu v mailu.

To je vše, mějte klidné a pohodové dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 Ch - do 29. 5. Opakujte:  AlfBook sekce: Složení látek, prvky - testy: Chemické prvky I. a II., Prvky 1. a 7. sloupec, Kyslík, vodík, Stavba hmoty. (Kdo se učí na zkoušky, může tyto opakovací úkoly vyplnit až po nich.)

MAT - učebnice číslo 3. Pročíst kapitolu 1. Úroky a úročení. Úkol je pro žáky kteří nechodí do školy.

ANGLIČTINA  11. týden doma 25. - 31. 5.

Moji milí,

Tento týden budeme procvičovat v Alfbooku Project 4, Unit 4 A, B a Unit 4 C, D Heroes.

Kontrolní den je jako obvykle v pátek.

Hezký jarní týden, IK

 

 

Německý jazyk

Milí deváťáci, tentokrát to bude úkol v češtině. Na Wikipedii zjistěte základní informace o jedné z německy mluvících zemí a to o Rakousku. Postupujte podle následujících bodů a otázek.

1. Hlavní město.

2. Počet obyvatel.

3. Kolik má spolkových zemí a jejich názvy.

4. Jméno prezidenta.

5. Nejvýznamnější pohoří.

6. Vyjmenuj 3 rakouské řeky.

Pro žáky, kteří chodí do školy a připravují se na přijímačky, je úkol dobrovolný.

Termín vypracování je 31.5.

 

Dějepis

Tentokrát to budou 2 jednoduché úkoly.

1) Podle učebnice s.134 vypište všechny československé a české prezidenty až do současnosti.

2) Vyluštěte následující anagramy /ACEPUOK, ORMANCELIZA, KUBEČD, XEZUT, DOTTLGAW/

( pojmy jsou z období dějin Československa po 2.sv. válce)

Pro žáky, kteří chodí do školy a připravují se na přijímačky je úkol dobrovolný.

Termín vypracování je 31.5.

Zdravím Dana Petříková

 

 

Český jazyk od 18. 5. do 22. 5.                         VELIKÁ ZMĚNA!!!!!!!

Milí deváťáci,

vzhledek k tomu, že mi úkoly posíláte všichni najednou a nejčastěji o víkendu /někteří ovšem vůbec!!!/, jsem nucena změnit termín zadávání úkolů. Úkoly zadám vždy od pondělí do pátku a poslat je můžete do pátečního večera do 18.00. Úkoly zadané na období do 19. 5. přijímám do zítřka do večera do 18. 00.

Nové úkoly:

Sloh: Popište jeden pracovní den, tedy jak trávíte den v této složité době. Buďte podrobní, ale rozsah dodržte - max 15 řádků. Práci napište ve Wordu a pošlete jako přílohu v mailu.

Dále pracujte na AlfBooku, můžete procvičovat cokoliv.

Mějte se hezky, přeji slunečné dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

 

 

Ch - do 22. 5. Opakujte:  AlfBook sekce: Složení látek, prvky - testy: Atom, Složení látek, Periodická tabulka, Periodická soustava prvků.

ANGLIČTINA

10. týden doma 18. - 24. 5.

Moji milí, pro tento týden zůstávávme v U 23.

Určitě si přečtěte a případně vyhledejte naznámá slovíčka PB 49/The Golden Age of Literature and Drama, ve WB vypacujte 48/3 a 49/4, což je test obecných znalostí, který je důlžitý zvláště pro budoucí studenty, (ale úkol platí pro všechny :-)!!!.)

Mějte se hezky, IK.

 

 

F

Zdravím devítko. Podívejte se na krátké video z optiky o zrcadlech a čočkách https://www.youtube.com/watch?v=yKR74d6Xm2I a napište mi do 11.6. do mailu:

1) Jak lze využít místo zvané OHNISKO u dutého zrcadla a co má společného duté zrcadlo se satelitní anténou?

2) Jaký je matematický vztah mezi poloměrem dutého zrcadla a jeho ohniskovou vzdáleností?

3) U dutých a vypuklých zrcadel paprsky, které procházejí nebo směřují na střed zrcadla, procházejí také ohniskem. Je to pravda?

4) Cílem u zrcadel je, aby paprsky odrážely. Co je cílem spojek a rozptylek a kde se tyto čočky využívají? 

Téma Ložiska surovin. Shlédněte video s komentovanou prezentací na https://www.youtube.com/watch?v=tS2Lgy-8KFw a padne tam i nějaká ta otázka. Napište mi na ně odpovědi na mail, také do 11.6. Zdraví tyrmer@centrum.cz .

 

Český jazyk od 13. 5. do 19. 5.

Milí deváťáci,

děkuji těm, co mi poslali dopisy, chválím vás, byla vás většina. Bohužel někteří z vás se odmlčeli a práce mi přestali posílat. Budu se s vámi kontaktovat mailem.

Dnes se omezíme na jednu práci, kterou mi pošlete, a na procvičování na AlfBooku.

Mluvnice a sloh:

Napište slohovou práci libovolného stylu, ve které použijete níže uvedená slova. Slova se mohou opakovat, ale vy je podtrhnete pouze při prvním užití, mohou být v různých tvarech. Rozsah práce je maximálně patnáct řádků. Práci napište ve Wordu tak, abych ji mohla opravit, a pošlete přílohou k mailu.

Slova k použití:

Soused, svědomitost, zakopaný, kde, nikdo, desátý, vybízet, ze, avšak, ach.

Ještě jednou připomínám procvičování na AlfBooku, dodělejte si všechna cvičení ze skladby.

Mějte klidné dny, pracujte, ale i odpočívejte.

Úkoly se netýkají žáků, kteří chodí do školy!!!

 

Německý jazyk

Milí deváťáci, tentokrát to bude jen opakování gramatického učiva. Do sešitu nebo ve Wordu si vypište předložky se 3.p., přeložte je, pak  si vypište předložky se 4. p. a také je přeložte.

Potom přeložte následující spojení : se psem, pro kočku, od tatínka, k mamince, od dědečka, lesem, ze školy, proti bratrovi a sestře.

Ofoťte a pošlete na můj mail.

Datum vypracování je 20.5.

Přeju hezké dny. Dana Petříková

 

Dějepis

Tentokrát to bude opět zápis do sešitu.

Téma : Období normalizace  /učebnice s. 137-140/

Do sešitu napište celou větou odpovědi na následující otázky. /Pokud budete posílat přílohu ve Wordu, vytiskněte si a vložte do sešitu/

1. Co je to normalizace?

2. Kdo byl prezidentem v době normalizace?

3. Co se stalo se Sovětskou armádou na našem území?

4. Kdo byli Jan Palach, Evžen Plocek a Jan Zajíc?

5. Koho jsme porazili na MS v hokeji?

6. K čemu se zavázala KSČ na Helsinské konferenci 1975?

7. Co to byla Charta 77 a o co usilovala?

8. Kdo to byli disidenti, uveď alespoň jeden příklad.

Termín vypracování 20.5.

Těším se na vaše odpovědi. Dana Petříková

 

Ch do 15. 5. Podívejte se na komentovanou prezentaci. Budoucí studenti a zájemci si udělají zápis do sešitu.

https://www.youtube.com/watch?v=9yAaxYwa9GU&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=14&t=0s

K zápisu do sešitu můžete využít prezentaci z https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/derivty_uhlovodk.html

ANGLIČTINA 

9. týden doma 11. - 17. 5.

Moji milí,

zkrácený týden mi přinesl VELMI zkrácený seznam vypracovaných domácích úkolů ve 2. skupině!!! Moc chválím  1. skupinu, tam zapomněli jen 2. Ale 8 žáků ze 2. skupiny angličtinu úplně vypustilo, to je mi líto. Doplňte si Alfbook, mrzí mě, že úkoly neudělali ani ti, kteří mají až dostud 100% účast. Někteří mi dlužíte ještě minulé dú, které jste mi měli posílat do e-mailu, doplňte si je, prosím.

Začínáme Unit 23, napište si slovíčka a věty do svých slovníčků a naučte se je. Věty jsou na řádcích 1, 2, 4, 7, 11, 15,  22, 26 a 29. IVP jako obvykle jen 6 prvních vět. Zvláště důležitá je věta na 15 řádku. Vůbec nejde o plachtění, ale velmi často se nažíme říct, co jsme ještě nikdy... I have never driven Bugatti Veyron. Tak si tuhle frázi určitě zapamatujte.

Alžbětinská doba je jedno z nějdůležitějších dějinných období Velké Británie.

Měli byste mít v hlavě spojení alžbětinská doba --> Shakespeare, rozvoj britského impéria i kultury. Čtěte a přeložte si texty PB 49/2, jsou zajímavé.

Mějte se hezky, přicházejí ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác, tak nezmrzněte,

IK.

 

 

Český jazyk od 6. 5. do 12. 5.

Milí deváťáci,

bohužel jste mi neposlali všichni zadaný úkol. Chválím ty, co mi úkoly posílají a plní si své povinnosti.

Tentokrát na vás budu chtít opět slohovou práci - dopis významné osobnosti. Náležitosti dopisu: oslovení - zdůvodnění, proč jsem si vybral tuto osobnost - informace o sobě - přání, pozdrav, podpis. Nezapomeňte na místo a datum.

Mluvnice 

Do školního sešitu si vypište informace o slovním přízvuku / 1. tabulka/ a zvukové podobě věty / 2. tabulka/ a budoucí studenti by si to měli uložit do paměti.

Literatura

Do sešitů si udělejte výpisky z tématu divadla malých forem, odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadla_mal%C3%BDch_forem

Procvičujte vše, co je dostupné na AlfBooku, i opakovaně. Připomínám referát z přečtené knihy.

Mějte klidné dny a na některé z vás se těším v pondělí 11. 5.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

Mat: Alfbook, název kapitoly: Goniometrické funkce,téma testu: Goniometrické funkce.

Krásné májové dny. M K

 

ANGLIČTINA 

8. týden doma 4. - 10. 5.

Moji milí,

máme druhý zkrácený týden a tak si dáme jen lehoučké opakování. Váš úkol pro tento týden je jen

Alfbook Project 4 Unit 6 A,B a 6 C, D Relationships. 

Připomínám, že jste mi ještě někteří neposlali e-maily s odpověďmi na otázky z vašich učebnic za minulé dva týdny, doplňte si své domácí úkoly, prosím.

Mějte se hezky,

IK

 

Německý jazyk

Milí deváťáci, chválím všechny, kteří ještě stále a dobře pracují. Je vás většina.

Další úkol nemusíte posílat, protože věřím, že i tak ho splníte.

1. Zopakujte si nepravidelná slovesa nehmen a geben podle sešitu a na internetu.

2. Do slovníčku si vypište ze slovníků na internetu slova na téma / město- die Stadt/

   Vyhledejte si následující slova : náměstí, ulice, domy, pošta, poliklinika, obchody, muzeum, radnice, kostel, kašna, hřbitov, hřiště, restaurace...

Termín vypracování je 10.5.

Dějepis

Opět chválím všechny, kteří odevzdali referáty, a děkuji za vaše názory, ze kterých je vidět, že o historii přemýšlíte.

Tentokrát to bude práce v učebnici na téma " Pokus o reformu komunismu 1968 v Československu".

1) 2x si přečtěte látku v učebnici na str. 134-137.

2) Odpovězte celou větou na následující otázky:

1. Jak se koncem 60. let rozdělili komunisti?

2. Čeho chtěli dosáhnout reformní komunisté?

3. Která skupina komunistů se dostala k moci na jaře 1968?

4. Kdo se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ a kdo prezidentem?

5. Co všechno lidé v tomto období mohli? /Na rozdíl od předcházejících let/

6. Který stát ukončil pokus o demokratizaci naší společnosti? /Napište přesné datum okupace/

7. Otázka k zamyšlení. Je možné demokratizovat komunismus? /Připomínám, že je to totalitní režim/

Odpovědi mi pošlete jako přílohu na můj mail, pak si vytiskněte a vložte do sešitu.

Termín vypracování je 10.5.

Zdravím a přeju hezké dny. Dana Petříková

 

 

 

 

 

F, P - do 11. 5. - do mailů bylo 2. 5. posláno zadání práce, zápisky, prezentace, procvičovací úkoly a odkazy na výukové materiály, případně je vše ke stažení ZDE. K tématu chybí alfbookové provičování. Úkoly jsem zpracoval hravě, tak mě potěšte vašimi výsledky.

Ch - do 8. 5. podívejte se na komentovanou prezentaci a udělejte z ní zápis https://www.youtube.com/watch?v=19MS_5PdSRc&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=12&t=0s

AlfBook - Deriváty uhlovodíků - Halogenderiváty a Halogenderiváty, alkoholy

Aj

Moji milí deváťácii, minulý týden jsem vás pochválila, tak tento týden neděláte nic? Je pátek, kontroluji vaše domácí úkoly a je mi smutno. Z 1. skupiny mám  4, z 2. skupiny mám 6 domácích úkolů. To je velký smutek. Nepokažte si to, prosím a pošlete mi to aspoň do neděle. IK

VO

Projekt na měsíc květen

Vaším úkolem je seznámit se s televizním pořadem pro mládež s názvem Bankovkovi.    Najdete na internetu ( BANKOVKOVI – POŘADY – DÉČKO).

Shlédněte díl –  Půjčka a úvěr 

Pozorně si tento díl prohlédněte i třeba vícekrát.

Napište do sešitu jednoduše v několika bodech co vás zaujalo, případně vlastní názor a vaše vlastní zkušenosti, tak aby  jste vše mohli prezentovat a na dané téma diskutovat (jak jsme zvyklí). Případně i to, čemu nerozumíte.

Do sešitu napište také tyto otázky + odpovědi. Už jste si sami na něco ušetřili????? Případně na co?????

       Až se sejdeme ve škole, vše mi předložíte ke kontrole zaznamenané v sešitu. (nemusíte posílat na můj e-mail)

Zdraví A. B.

Vz

Cesta ke zdraví – projekt na květen

Pozorně čti a na závěr vypravuj úkol. Všechno si pěkně promysli.

Výzkumy odborníků potvrzují, že naše zdraví je sice podmíněno dědičně ( můžeme po předcích zdědit např. určitou chorobu), avšak převážně je náš zdravotní stav ovlivňován tím, jak a v jakém prostředí žijeme, čím se převážně zabýváme, jak organizujeme svůj pracovní i volný čas.

Úkol: Nakresli do sešitu, doprostřed listu postavičku člověka. Do prostoru kolem ní zapiš vlivy (faktory vnějšího prostředí), které mohou ohrozit zdraví člověka (např. pomocí barevných šipek směřujících k postavičce člověka).

Vyznač zeleně – co by poškodilo především tělesný stav člověka.

Modře vyznač – čím je u člověka ohrožováno duševní zdraví.

Červeně vyznač – čím může být narušováno jeho rodinné soužití a vztahy s ostatními lidmi.

Až se sejdeme ve škole vše mi předložíte ke kontrole zapsané v sešitě. (nemusíte posílat na můj e-mail)

Zdraví A. B

 

Český jazyk od 29. 4. do 5. 5.

Milí deváťáci,

stále ještě nemám vaše zprávy a u některých z vás ani minulou práci, tedy úvahu. Mrzí mě to. Počkám ještě do dnešního večera (18:00).

Pak už nic nepište a zaměřte se na úkoly, které zadávám nyní.

Budeme se více věnovat mluvnici a literatuře.

V učebnici českého jazyka vypracujte na papír cv. 5, 6, 7 na str. 68. Cvičení si založte do desek. Cvičení 8 na téže straně vypracujte, věty určete, napište ve Wordu a zašlete mi přílohou k mailu.

Literatura:

Budoucí studenti by si měli vypsat a nastudovat tzv. Ztracenou generaci, použijte internet Wikipedii. Je to opět důležité ke zkouškám.

Všem vám připomínám četbu, referát by měl být zpracovaný do 11. května.

Mějte klidné dny, a pokud byste něčemu nerozuměli, ozvěte se.

S pozdravem

J. Zouchová

 

ANGLIČTINA

7. týden doma - 27. 4. - 3. 5.

Chválím velkou většinu z vás, poslední domácí úkol mi neposlali jen 3 žáci z 1. skupiny a 5 žáků z 2. skupiny (i když mi to někteří písemně slibovali.) Dohledala jsem i výsledky, které byly dříve neviditelné, to mě taky potěšilo. Děkuji.

Zůstáváme v U 22. V PB 47/4 písemně odpovězte na 10 otázek dle vlastního výběru, ale zachovejte mi číslování, ať se můžu orientovat. Žáci s IVP si vyberou 5 otázek. Odpovědi mi zase pošlete na můj e-mail boirko2@volny.cz.

Hezký jarní týden, IK

 

Ch - do 1.5. stále téma alkoholy a fenoly: Podívejte se na komentovanou prezentaci a případně si doplňte zápisky https://www.youtube.com/watch?v=kEoFLMK31Ds&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=13&t=0s - součástí prezentace je ústně zadaný úkol, který platí i pro vás (odpovědi posílejte na můj mail jt20@centrum.cz)

dále vyplňte Alfbook: sekce: deriváváty uhlovodíků test: ALKOHOLY, FENOLY

(Naposledy zadanou práci v této aplikaci má komplet splněno jen šest žáků. Šestnáct žáků tam nesplnilo nic. Jedná se o tři testy: Úkoly do 17. 4. AlfBook sekce: Ropa a její produkty - je tam jeden test (je v něm i radioaktivita), sekse úvod do chemie: Bezpečnost, Laboratorní pomůcky.

V květnu začneme probírat halogenderiváty. Je třeba si nejprve zopakovat halové prvky, takže se podívejte na: https://www.youtube.com/watch?v=uNQIWWw1i7U&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=4

Doporučeno:

Kdo ještě nemá jasno v základních uhlovodících, může to dohnat zde:

alkany: https://www.youtube.com/watch?v=1ROVN9IQ9G4&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=2&t=0s

alkeny: https://www.youtube.com/watch?v=vHjsRT2ocUI&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=3&t=0s

alkyny: https://www.youtube.com/watch?v=2YXKu-X3BlM&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=4&t=0s

areny: https://www.youtube.com/watch?v=BrQD3FV1DWw&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=5&t=0s

z těchto látek řada z vás též stále nemá splněný AlfBook

Pátek 24. 4.

Udělali jste mi radost, především první skupina, chybí mi 4 úkoly ze 16, to je dost dobré skóre, doufám, že si to ještě do neděle doplníte. Druhá skupina je o trochu horší, tam postrádám 8 úkolů z 15 a to je více než polovina. Přátelé, doplňte si to! Nechceme mít nikdo komplikace s hodnocením na konci školního roku. A doba návratu do školy se blíží :-).

Kamile, je mi to líto, ale nedokážu otevřít tvoji přílohu, beru to jako splněný úkol, nicméně by mě potěšilo, kdybys mi to poslal normálně v e-mailu jako hlavní text. Říká mi to, že jsou potíže s textem, tak nevím.

Užijte si víkend, doplňte vše, co máte doplnit, uvidíme se tady v neděli navečer.

IK

 

 

Přátelé, vyhlížím v e-mailu vaše domácí úkoly a zatím jsem dostala jen 4, to je smutné. Dost málo na to, že zítra je už je zase pátek = kontrolní den, zkuste to stihnout. Nezapomínejte, že účast se počítá. IK

 

Ch - vřele doporučuji toto video k právě probírané látce: https://www.youtube.com/watch?v=Vn-YlapryCg

Český jazyk od 22. 4. do 29. 4.

Milí deváťáci,

děkuji těm, kteří mi poslali slohovou práci, bohužel vás bylo je šestnáct a to je málo, někteří už práci vzdáváte a to není dobře. Jsou mezi vámi i budoucí studenti!!! Budu čekat ještě do zítřka a pak už práci neposílejte a napište další, kterou dnes zadám. Ani na AlfBooku nejste stále všichni přihlášeni. Psala jsem vám, že procvičovat můžete cokoliv a opakovaně.

Úkoly z mluvnice: Do sešitů si vypište poznámky ze str. 96 Útvary českého jazyka a naučte se. Dále ze str. 97 si udělejte výpisky Jazykověda a její disciplíny.

Dále na papír napište cv. 1 ze str. 34 a cv 4, 5, 7 ze str. 35.

Sloh: Napište zprávu o tom, jak prožíváte současnou situaci, učení na dálku, případně jak odpočíváte. Rozsah práce je omezen na maximálně deset řádek psaných valikostí písma 12. Zprávu pište ve Wordu a pošlete ji jako přílohu mailem. Jak psát mail jsem vám už psala.

Literatura: Do sešitů na literaturu si vypište poznámky z J. Zahradníčka na str.62, z J. Ortena a I. Blatného na str. 63, z V. Holana na str. 64. Budoucí studenti by se měli seznámit s B. Hrabalem, J. Drdou a J. Škvoreckým, budete to potřebovat u zkoušek, použijte internet.

Moji milí,

přeji vám klidné dny, učte se, nezahálejte, nastartovat se pak až v září by bylo velmi těžké. Také odpočívejte a choďte ven s rouškou, potřebujete sluneční energii. Pokud byste cokoliv potřebovali, ozvěte se.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Německý jazyk

1. Podle sešitu a na internetu si zopakujte způsobová/modální/ slovesa.

2. Na každé sloveso napište 2 věty/použijte různé osoby/ a pošlete mi ke kontrole jako přílohu.

Datum vypracování 30.4.

Dějepis

1. Do sešitu si napište přesné datum a celou větou, kdy se v Československu dostali k moci komunisti.

2. V učebnici s. 130-131 a na Wikipedii si přečtěte o politických procesech 50. let.

3. Napište krátký referát cca A4 na téma politické procesy 50. let a pošlete mi ke kontrole jako přílohu./připište svůj názor na tyto procesy/

Datum odevzdání 30.4.

Opatrujte se. Dana Petříková

MAT- vypracovat na Alfbooku: Goniometrické fce-test sínus, kosínus, tangens. Výpočty zapsat do sešitu. M K

F a Př do 1. 5. Ve F kap. Zdroje záření od. s 96, zasílám zápisky a procvičení i starší látky a v Př téma Usazeniny - doplňovací zápisky (využijte i učebnici) a procvičování. K F i Př budou i úlohy v Alfu. Podrobnosti v mailu, případně ZDE. Zdraví PT. (tyrmer@centrum.cz)

Ch - do 24. 4. nová látka: DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ - Tento týden to budou ALKOHOLY a FENOLY. zápis do sešitu udělejte podle prezentace s názvem Deriváty uhlovodíků, alkoholy - https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/derivty_uhlovodk.html  v naší učebnici jsou to str. 30 až 32.

ANGLIČTINA

6. týden doma 20. - 26. 4.

Chválím ty, kteří si doplnili cvičení z Alfa, ale pořád vás zbývá ještě moc, kteří jste přestali angličtinu dělat. Mrzí mě to. A fakt byste si měli uvědomit, že neúčastí v procvičování si velmi pravděpodobně zkomplikujete závěrečnou klasifikaci. Všichni budete chtít na konci školního roku vysvědčení a vaše sešity se budou bezodkladně kontrolovat po návratu do školy.

Nový týden přináší nový unit. Unit 22 je opakovací, nemá nová slovíčka, ale má věty. Věty na řádcích 1, 2, 3, 6, 7, 10, 17, 22 a 29 si opište do slovníčků a naučte se je. Žáci s IVP prvních 6, jako obvykle.

PB 46/1 - písemně odpovězte na prvních 10 otázek, očíslované odpovědi mi do pátku pošlete na můj e-mail boirko2@volny.cz, podepište se, z vašich e-mailových adres někdy nevím, o koho se jedná. Žáci s IVP mi pošlou jen 5 očíslovaných odpovědí dle svého výběru. Odpovídejte jednoduše, jde mi o správnou možnou reakci, vaše odpovědi můžou být různé.

Žádné cvičení z AlfBooku nemáte.

Hezký týden,

IK

 

 

VO

Pozor – blíží se vám konec projektů, které jste měli vypracovat do sešitu a poslat mi je na můj e-mail ( 2828282@seznam.cz) do konce dubna. Ti, kteří řádně splnili, mají vše u mě řádně zaznamenáno a touto informací se již nemusí zabývat.

Zdraví A. B.

 

17. 4. pátek - AJ kontrolní den

Pěkně pracujete, ale jen někteří a ty chválím a oceňuji. Mrzí mě to, ale tento výpadek z pravidelné přípravy vám na středních školách nijak neulehčí situaci. Z první skupiny 6 a z druhé 9 dětí nesplnilo zadaný úkol a někteří již opakovaně (druhá skupino: 9 z 15 je fakt příšerné skóre!!!!,) jistě to do neděle napravíte a doplníte, že!! Opakuji, že budete klasifikováni na základě míry zapojení se do plnění úkolů, nezapomínejte na to.

Hezký jarní víkend, IK

 

Matematika- https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/79670

To co uznáte za vhodné z prezentace přepsat do sešitu. M K

Důležitý vzkaz:

Až mi budete posílat slohovou práci, napište do mailu krátkou zprávu s oslovením, pozdravem, podpisem. Mnohdy podle mailu nepoznám, kdo mi píše!!!

Děkuji

J. Zouchová

Německý jazyk

Milí deváťáci, tentokrát to bude práce se slovní zásobou. Ve slovnících na internetu /centrum/ najděte slovní zásobu na téma der Beruf-povolání. Vyhledejte německé názvy povolání, která mají vaši příbuzní, a zapište je do slovníčků. Vyhledejte si také název vašeho budoucího povolání a školy nebo učiliště, na které chcete jít.

Termín vypracování je 20.4.

 

Dějepis

Téma : Československo po 2. sv. válce

1. Přečtěte si látku v učebnici na str. 120-125

2. Vypracujte ve wordu odpovědi na následující otázky a pošlete na můj e-mail jako přílohu. Pak si vytiskněte a vložte do sešitu. /pokud máte tiskárnu/ . Odpovídejte celou větou.

1) Kdo osvobodil Československo?

2) Který stát ovlivňoval nejvíce poválečný vývoj v Československu?

3) Která politická strana postupně získávala v Československu převahu?

4) Jak se dělil odsun Němců a kolik jich bylo po válce odsunuto?

5) Co platilo po válce místo zákonů?

6) Co je to znárodnění?

7) Která politická strana vyhrála v Československu volby do parlamentu r. 1946?

Termín odevzdání 20.4.

 

Český jazyk    14. 4. - 21. 4.

Milí deváťáci,

trochu jsme si odpočinuli a teď začneme zase pracovat.

Napište slohovou práci - úvahu ve wordu a pošlete mi ji mailem v příloze, práci opravím a pošlu zpět.

Témata slohové práce:

Přátelství nebo láska

Ohleduplnost a tolerance

Já a volný čas

V literatuře je třeba, abyste si vypsali do sešitů poznámky z Marie Pujmanové, str. 54, z Karla Poláčka, str. 56, z Eduarda Basse, str. 57 a z Jaroslava Durycha, str. 61.

Dále z učebnice českého jazyka vypracujte na papír cvičení 3 na str. 70, na str. 73 cv. 4, utvořte dvě souvětí ze dvou témat.( Ukládejte do eurodesek.)

Pracujte také dále na AlfBooku, mužete procvičovat cokoliv, vidím vás tam i vaše konkrétní výsledky.

Mějte se fajn a buďte zdraví.

Pokud byste cokoliv potřebovali, ozvěte se.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

 

Vz

 

 

 

 

Trocha osvěty :-)

Bezpečné chování v silničním provozu.

Jarní období nás po zimě přímo vybízí vyrazit na výlet do přírody. Vzít kolo, brusle nebo někteří i malý motocykl. Samozřejmě, že již na něj máte řidičák.

Pozor stáváte se tak účastníky silničního provozu. Jak jistě víte, i to má svoje důležitá a opodstatněná pravidla.

Ať už jdete na výlet pěšky, jako chodci, nebo jedete na bruslích nebo na jiných dopravních prostředcích.

Chovejte se vždy předvídavě, bezpečně a ohleduplně.

Nezapomeňte také na bezpečnostní doplňky. Jako je zejména helma, světelné reflexní prvky, také např. chrániče a především vezměte sebou zdraví rozum.

Nic nepodceňujte a nic nepřeceňujte, zejména sami sebe a svoje schopnosti a sily.

Šťastnou cestu.

Zdraví A. B.

 

ANGLIČTINA

5. týden doma - 14. - 17. 4.

Už je po Velikonocích a tak znovu do pilné práce. CHVÁLÍM VŠECHNY, KDO PĚKNĚ PRACOVLI. Tento týden je kratší a tak bude i nové zadání kratší. Vás DEVĚT z 1. skupiny a vás OSM z 2. skupiny, kteří jste neudělali angličtinu minulý týden, si ji doplňte! Připomínám, že se musíte ze cvičení odlašovat křížkem uprostřed vlevo nahoře, pokud se odlásíte rovnou x vpravo, výsledky jsou ztracené, já je nevidím. Vaše pracovní morálka prudce klesla, to nemůže přinést nic dobrého. Hodnoceni budete podle míry svého nasazení a účasti. Pokud se vám někomu nepovede cvičení, můžete je opakovat kolikrát chcete, nikdo nebude končit po prvním pokusu nulou. V takovém případě se snažte znovu. Nové zadání je

AlfBook: Project 4   U3 C, D Health and Safety

V pátek je jako obvykle kontrolní den, mějte se hezky a pusťte se do toho.

IK

 

F a Př

Zdravím devítko! Protože jsme se loni učili, že učení fyzikálně není práce (ale radost), tak posílám alespoň malou dávku radosti na mail, případně ZDE. Přátelský je i termín: do 21/4 včetně. Předem děkuji za vaše výsledky bádání. S přáním krásného jara a pevného zdraví váš PT

Milí deváťáci, chválím všechny za dosud vypracované úkoly z němčiny a dějepisu, většina již všechno odevzdala. Přeji vám hezké Velikonoce a s dalšími úkoly se ozvu až po Velikonocích

S pozdravem Dana Petříková

 

Moji milí,

zítra vám začínají velikonoční prázdniny. Chci vám všem popřát veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a užijte si sluníčka. Uvidíme se tady příští úterý. 

IK

 

MAT - prohlédněte si prezentaci https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/79669

-je třeba ji zkopírovat a vložit do prohlížeče. Používejte jen kalkulačku. Středoškoláci provedou cvičné přijímačky 3 na AlfBooku.

Dotazy na email cendakr@seznam.cz. Nebojte se psát, čekám na vaše dotazy. M K

Čj       8.4 - 13. 4.

Milí deváťáci,

Vzhledem k tomu, že se blíží Velikonoce a všichni si potřebujeme odpočinout, dávám vám volno a nebudu zadávat konkrétní úkoly. Další práci zadám až 14. 4.

Nicméně bych byla ráda, abyste dodělali to , co nemáte hotové, tedy procvičování na AlfBooku, někteří tam stále nejsou vidět, opakování nemáte dokončeno nikdo, skladbu někteří procvičovali a budoucí studenti se na přípravě na přijímací zkoušky taky neobjevili, věřím, že se připravují jinak, pro ně by přijímačky teď měly být prioritou. Mrzí mě, že se mnou stále dostatečně nekomunikujete, není přece možné, že byste vše vždy věděli, pokud ano, jste geniální, pokud ne, ozvěte se, ráda vám poradím, pište, volejte, mailujte. Nebojte se, budu za to ráda.

Jediné, co na vás teď v dohledné době budu chtít, je vybrat si knihu z doporučené literatury, přečíst si ji a do 11. května budu chtít vypracovat referát.

Doporučená četba:

J. Steinbeck: O myších a lidech

J. Green: Hvězdy nám nepřály

D. Brown: Šifra mistra Leonarda

A. S. Puškin: Evžen Oněgin

G. Durrell: O mé rodině a jiné zvířeně

G. Orwell: Farma zvířat

Z. Jirotka: Saturnin

V. Dyk: Krysař

J. Drda: Vyšší princip

R. John: Memento

A. franková: Deník Anny Frankové

F. S. Fitzgerald: Velký Gatsby

R. Rolland: Petr a Lucie

Myslím, že máte na výběr. :)

Přeji vám krásné Velikonoce, odpočiňte si a načerpejte energii.

S pozdravem

J. Zouchová

e-mail: zouchova.jana@seznam.cz

Ch - zhodnocení:  AlfBook sekce UHLOVODÍKY 

Chválím 12 žáků, kteří splnili vše. Jeden až tři úkoly nemá splněno 8 žáků. (Je třeba si kontrolovat, zda se test uložil.) Ostatní se už konečně proberte!

Úkoly do 17. 4. AlfBook sekce: Ropa a její produkty - je tam jeden test (je v něm i radioaktivita), sekse úvod do chemie: Bezpečnost, Laboratorní pomůcky. Počet opakování testu není omezen. 

ANGLIČTINA

4. týden doma - 6. - 12. 4.

Zůstáváme u U 21. PB 45/6 přepište si fráze do slovníčků a naučte se je. PB 45/7 napište 1. sloupeček do školního sešitu a reagujte odpovědmi ze cvičení 6. Celé cvičení si několikrát zkuste nahlas.

AlfBook: Project 4, U 3 A, B Health and Safety - opakování částí těla a vztažných vět.

Potěšili jste mě, jsem moc ráda, že jste se připojili. Stále marně vyhlížím výsledky čtyř z vás!!!! Nezapomněli jste na mě, kluci??? Doplňte si cvičení. Znovu připomínám, že budete potřebovat dostat vysvědčení na konci školního roku. Za nečinnost nelze hodnotit.

Mějte se hezky, v případě jakýchkoliv dotazů pište na boirko2@volny.cz

 IK.

 

 

VZ

Trocha osvěty :-)

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

Vaše úkoly pro každý následující den:

1/ chraňte svoje zdraví i zdraví ostatních v každodenním životě i při různých činnostech, buďte na sebe opatrní

2/ projevujte se odpovědně v situacích ohrožující život a zvýšeně dbejte na osobní bezpečí

3/ pohovořte s rodiči nebo s kamarády o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví spolu jsme již na toto téma diskutovali

4/ také o případném poskytnutí adekvátní pomoci, jak by jste se zachovali

Cvičte, učte se nové věci, choďte do přírody a mějte se pěkně.

Zdraví A. B.

 

F - SHRNUTÍ DOSAVADNÍ PRÁCE

Zadány zápisky  Polovodiče N a P (pouze do sešitu) a zápisky s otázkami Využití polovodičů, odpovědi na tyto ot. jsem neobdržel od: BEER, BOLT, DUDIČ, ĎURIGOVÁ, DVOŘÁK, 3X HRUBÁ, KRBCOVÁ, KRTIČKOVÁ, MACH, NĚMEC, REISER, SAKAŘ, ŠPAČKOVÁ, TESAŘ, ZÁRUBA

ALFBOOK – F - ELEKTŘINA A MAGNETISMUS: 4 TESTY: Střídavý proud, polovodiče, Polovodiče 1, Polovodiče 2 a LED, fotodioda, článek a panel PRODLUŽUJI DO PONDĚLNÍHO PODVEČERA

opakovací testy nedělali vůbec: BALWAR, BEER, BOLT, DOPITA, HRUBÁ M., HRUBÁ V., KRBCOVÁ, KRTIČKOVÁ, MACH, NECHYBA, NĚMEC, REISER, SAKAŘ, TESAŘ

Jen část splnili: DVOŘÁK, HÁJIKOVÁ, SEMERÁDOVÁ

Př - SHRNUTÍ DOSAVADNÍ PRÁCE

Byly zadány otázky k minerálům z učebnice, opakovací křížovky (toto zvládli oboje jen DOLEJŠOVÁ, HÁJIKOVÁ, JANKŮ, KUKLA, SEMERÁDOVÁ, SOUKUP, TŘÍSKA, TYRMEROVÁ,  a osmisměrka a zápisky k horninám, to do 8.4., tedy zatím jste nemuseli poslat

ALFBOOK – PŘ – GEOLOGIE, MINERALOGIE 2 TESTY: Mineralogie 1 a 2 - PRODLUŽUJI DO PONDĚLNÍHO PODVEČERA

opakovací testy nedělali vůbec: BALWAR, BEER, BOLT, DOLEJŠOVÁ, DOPITA, DUDIČ, ĎURIGOVÁ, HÁJIKOVÁ, HRUBÁ M., HRUBÁ V., KRBCOVÁ, KRTIČKOVÁ, MACH, NECHYBA, NĚMEC, REISER, SEMERÁDOVÁ, SOUKUP, ŠPAČKOVÁ, ŠENKOVÁ, TESAŘ, ŽÍDEK

Dějepis 

Milí deváťáci, chválím vás za vypracování projektů, některé se moc povedly.

Další úkol se bude týkat tématu studená válka. Učivo jste si měli v učebnici dočíst a udělat do sešitu stručné poznámky.

Nyní do sešitu odpovíte celou větou na následující otázky.

1. Vysvětli, co je studená válka/na jakých frontách se bojuje, politické bloky, Železná opona/

2. Vypiš fáze studené války.

3. Vypiš významná ohniska, kde hrozila 3. světová válka.

4. Ve kterém roce skončila studená válka a co k tomu vedlo.

Kontrola sešitů bude, až se uvidíme. Vypracujte do 10.4.

S pozdravem Dana Petříková

 

 

 

 

ANGLIČTINA - 3. 4. pátek = kontrolní den

Znovu můžu pochválit vás, kteří jste se zapojili do procvičování. Nevidím výsledky devíti z vás. Přátelé, kteří jste angličtinu tento týden vypustili, doufám, že do neděle navečer, kdy vám pošlu procvičování na příští týden, si to všechny doplníte. Mrzí mě, že se ještě vůbec jedna z vás nepřidala. Hezký víkend.

IK

 

Německý jazyk

Milí deváťáci, chválím všechny, kteří v termínu odevzdali své práce z němčiny. 5 žáků tak zatím neučinilo a já doufám, že vše napraví.

Pokud nedostanete moji odpověď a hodnocení, práce mi nepřišla, tak ji raději pošlete znovu.

Nový úkol bude podobný. Napište vyprávění o své rodině a o tom, jak bydlíte, místnosti, váš pokoj apod.

Těším se na vaše práce. Termín odevzdání je do 10.4.

Moc vás zdravím a opatrujte se. Dana Petříková

 

Čj   31.3.

Milí deváťáci,

konečně mi většina z vás poslala slohové práce, vesměs chválím, práce se vám povedly. Jsou však stále dva žáci a jedna žákyně, od kterých pro mě důležitou práci nemám. Ani na AlfBooku stále nepracujete všichni, opakování zkoušelo jedenáct z vás, přijímací zkoušky 1) osm z vás, 2) čtyři, 3) dva a 4) jedna z vás. Úkolů ode mne nemáte tolik, abyste je nezvládly.

Zadávám další úkol na AlfBooku, tentokrát procvičujte skladbu, budu od zítřka kontrolovat, kolik vás tam je a jak odpovídáte.

Dálší úkoly:

Do sešitů na mluvnici si vypište slovanské jazyky ze srany 95 a naučte se, kam který jazyk patří.

Na papír napište cvičení 3, 4, 5,(netvořte věty)6, 7 a), 8 ze strany 33.

Do sešitů na literaturu napište výpisky z Ivana Olbrachta str. 49, Jiřího Mahena str. 51 a Marie Majerové  str. 52 -53.

Pokud budete mít nějaký problém, ozvěte se, pište, mailujte, volejte.

Mějte se hezky a buďte zdraví.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Vz

Ve zdravém těle, zdraví důch.

Úkol na každý následující den:

Cvičení:

1/ vyhraďte si pravidelný čas ve vašem denním rozvrhu, nejlépe ráno před snídaní. Jestli-že vstáváte později, tak po probuzení. Cca 20 minut.

2/ správně se postavte, zklidněte mysl a správně dýchejte (již to znáte, z našeho cvičení)

3/ zacvičte si (např. jógu, kterou již jsme spolu započali, nebo cokoli co máte rádi)

4/ na závěr se protáhněte a relaxujte ( výborně funguje vaše oblíbená hudba)

Kamarádi. Chovejte se bezpečně ke svému zdraví i zdraví ostatních. :-)

Zdraví A. B.

Ch - Opakujte:  AlfBook sekce UHLOVODÍKY Do 5. 4. budou splněna všechna cvičení z této sekce! Zkontroluji si to. Toto bylo zadáno už na minulý týden. Bohužel většina z vás to ignoruje! Téměř vše je opakování látky probrané a procvičené ve škole, tudíž to máte ovládat. 

 

MAT Zapište do sešitu prezentaci funkce sinus.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/79668

K počítání používejte kalkulačku. Do emailu cendakr@seznam.cz pošlete výsledky cvičení 6 na straně 58 v učebnici.

Středoškoláci provedou cvičné přijímačky 2 v alfbooku.

 

ANGLIČTINA  3. týden doma - 30. 3. - 3. 4.

Napište si a naučte se slovíčka U 21 a věty na řádkách: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 25 - s úlevami jen 6 prvních vět jako obvykle.

Přečtěte si v PB  44/1 barevná slovíčka, jsou to profese, pokud nějaká neznáte, vypište si je do svých slovníčků a zapamatujte si je. PB 44/3 opište do malých sešitů a naučte se. Ve WB vypracujte celou stranu 44.

AlfBook:   Project 4   Unit 2 A, B Fame and Fortune

IK 

 

 

Zeměpis od 29. 3. 2O20

AlfBook - 9. roč. - zeměpis - Obyvatelstvo a urbanizace - Hlavní města

                                                                             - Obyvatelstvo Země

S pozdravem Jar. Tichá

Př a F

Posílám práci, vypracovat Alfbook do 3. 4. a zápisky do 8. 4. večer.  Podrobnější pokyny se rv mailu (ještě 3 z vás mě nekontaktovali na můj mail tyrmer(zavináč)centrum.cz a řada dalších nepracuje) nebo si stáhněte zásilku zde, pokud mail nedošel.

Alfbook – Př – Geologie, mineralogie

Mineralogie 1
Mineralogie 2

Alfbook – F – Elektřina a magnetismus:

Střídavý proud, polovodiče
Polovodiče 1
Polovodiče 2
LED, fotodioda, článek a panel

VO

Téma – Styk s úřady - Projekt na měsíc duben

Toto téma jsme již měli tu možnost probírat ve škole při hodinách.

Vaším úkolem je a hodí se vám to i pro další život. Jako ostatně všechna naše probíraná témata: uvést a zapsat do sešitu důležité úřady a vysvětlit, jaké problémy řeší? Vědět kam jít, na jaký úřad v případě potřeby. Velice ocením nalepené novinové články, které s problematikou souvisí. Všechno řádně promyslete, máte dostatek času.

Stránku v sešitě vyfoťte a zašlete ke kontrole na můj e-mail: 2828282@seznam.cz

Zdraví A. B.

sobota

Znovu jsem kontrolovala vaše výsledky a zdá se, že většinou se vám podařilo odstranit technické či jiné problémy a připojili jste se k procvičování. Skupina 1: dvě z vás mají vše, u jedné nevidím Jídlo 4, u jednoho vidím jen Jídlo 1 a jedna z vás je pro mě stále úplně neviditelná. Ve skupině 2: dva už mají vše, jeden doplnil a stále nevidím žádné výsledky u jedné z vás. Pokud jste ve spojení, prosím upozorňujte se na nutnost plnění zadaných procvičování. Děkuji za spolupráci.

IK

 

ANGLIČTINA - pátek = kontrola

Opravdu jste mě potěšili, že jste se skoro všichni dokázali připojit a začít s opakováním a procvičováním. Mrzí mě, že jsem nenašla ve skupině 1 výsledky šesti z vás. Ve skupině 2 postrádám výsledky od tří osob. Procvičování na portále AlfBook je důležité, abychom měli aspoň nějaké spojení a já viděla, že si opakujete. Pokud máte nějaké technické problémy, obracejte se přímo na p. uč. Kůra. Případné problémy s tématy a jazykem řešte se mnou boirko2@volny.cz.

V neděli odpoledne vám pošlu další procvičování.

IK

Český jazyk do 1.4.

 

Milí deváťáci,

začněte všichni pracovat na stránkách AlfBook, zjistila jsem, že zatím je vás poměrně málo, kdo se testuje. Zaměřte se na opakování, případně na přípravu na přijímací zkoušky. Má to pro mě vypovídací hodnotu, vidím, jak odpovídáte, je to pro mě důležité.

Úkoly, které vám zadávám, pište na papír a zakládejte do euroobalu.

Sloh

Prostudujte si a vypište funkční styly na str. 129, je to důležité zvláště pro budoucí studenty, objevuje se u zkoušek.

Mluvnice

Zopakujte si učivo o doplňku na str. 62 a napište cvičení 16 a 17.

Literatura

Prostudujte si informace o J. Voskovci, J. Werichovi a J. Ježkovi, využijte internet a tentokrát do sešitů na literaturu napište výpisky podle učebnice. Internet proto, že v čítance máte o těchto autorech informací málo a zaslouží si podrobnější prostudování. Budoucí  studenti se s nimi mohou setkat u zkoušek.

Řada z vás mi neposlala slohovou práci!!!                    

Mějte se hezky.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

Zdravím deváťáky. Zadané práce z dějepisu a němčiny mi zatím odevzdala jen polovina. Připomínám termín odevzdání projektu z dějepisu je 3.4. a z němčiny 30.3.

Opatrujte se! Dana Petříková

 

Zeměpis - týden od 23. 3. 

Žijeme v krajině, jsme součástí přírody (str. 80 - 81), přečíst a udělejte si výpisky do sešitu

zdraví J. Tichá

 

Mat  - pro středoškoláky: na AlfBooku vypracovat cvičné přijímačky 1. Dotazy na emailu: cendakr@seznam.cz

Test z podobnosti ještě nevypracovalo 14!!! žáků.

 

Ch - Opakujte:  AlfBook sekce UHLOVODÍKY (Komu se testy nepovedou, klidně je zopakujte znova. Pro hodnocení není tolik důležité, zda jste to zvládli na první pokus.)

VO  do konce března

Do sešitu si nadepište téma – Právo v každodenním životě. Význam právních vztahů a důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající.

Vaším úkolem je: pod tento nadpis napište vysvětlení, jaký význam a úlohu mají orgány právní ochrany občanů. Co si představíte pod těmito pojmy v nadpisu – stručně v bodech tak, aby jste o dané problematice uměli pohovořit před a se spolužáky. Využijte dostupných zdrojů.

VZ

V tomto období, více jak kdy jindy, bych vám chtěla připomenout: vzpomeňte si každý den na všechny naše diskuse a debaty o zdravém životním stylu, pohybu, zdravé výživě, režimu dne a základních hygienických zásadách atd. Ty naše tzv. slavné KONTROLNÍ OTÁZKY. Splněním domácího úkolu je pro toto období pro vás, tyto zásady dodržovat a zůstat tak zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky. J

Zdraví A. B.

ANGLIČTINA     týden od 23. 3.

v naší učebnici zůstáváme v U 20 - čtěte si několikrát nahlas PB 43/3, 4, do školního sešitu PB 43/5 odpovídejte celou větou.

AlfBook    Slovní zásoba    Jídlo 1, 2, 3, 4

 Cvičení z AlfBooku jsou povinná, budu je v pátek ráno kontrolovat a hodnotit, pracujte tedy soustředěně :-).     

 IK

 

Čj   do 23.3.

Mat: zaregistrujte se na programalf.com (dle instrukcí třídní učitelky) a vypracujte test podabnost 1. Kontrolu provedu ve čtvrtek.

Dotazy zodpovím na emailu cendakr@seznam.cz Hezký den M K

Milí žáci,

napište slohovou práci - charakteristiku literární postavy. Vyberte si jakoukoliv postavu z přečtené literatury a charakterizujte ji. Nezapomeňte na osnovu, uveďte autora a název knihy, oddělujte odstavce. Nepište obsah knihy, ale popis konkrétní literární postavy. Až budete mít práci hotovou, pošlete mi ji na e-mailovou adresu: zouchova.jana@seznam.cz

Těším se na vaše práce.

S pozdravem

J. Zouchová

Př a F do 27. 3.

Přináším vám další dávku vzdělání. Kromě možnosti stažení na https://www.uschovna.cz/zasilka/WK6C4B2KKCHR7C89-UB6/ posílám samozřejmě i na mail. Posílejte výsledky své plodné práce na tyrmer@centrum.cz a těším se na ně do pátečního večera, postupujte prosím podle pokynů, zohledňuji v nich současnou zahlcenost internetu. Práci zdar! Zdraví PT

Dějepis 23.3-30.3.

Milí deváťáci, dokončete práce na projektech.Projekty odevzdejte nejpozději 3.4./změna!!!/

Sledujte odpoledku Čt 2. V učebnici dočtěte studenou válku od s.101-107 a udělejte stručné výpisky do sešitu.

 

 

Německý jazyk

Napište německy krátké vyprávění o sobě cca 12-15 řádků a pošlete na můj mail do 30.3.

Na internetu procvičujte předložky se 3. a 4. p.

D. Petříková

 

 

Mat: Vypracujte příklady z prezentace do sešitu. Postupy slouží ke kontrole. Dávejte na sebe pozor. M K

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/70693

 

Ch:   Doplňte si do uhlovodíků ARENY z prazentace uhlovodíky https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/uhlovodky.html 

F a Př : stáhni si pdf soubor s prací do 20.3: https://www.uschovna.cz/zasilka/WDGN5NF79IFY8XDG-DZ3/   Příjemný týden přeje PT

Výchova k občanství

V době samostudia zkompletujte sešit. Dopište a dolepte příslušné studijní materiály, včetně již zadaných referátů. Dopracujte poslední pracovní list a dokreslete příslušné státní symboly. Zejména - velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajku a vlajku prezidenta republiky.

Zdraví A.B.

 

Ahoj deváťáci.

Snažíme se zprovoznit školní multilicenci pro domácí výuku. Byl by to nástroj pro domácí sebevzdělávání po dobu karantény. Nejprve to spustíme a odzkoušíme pro devátou třídu. Prosím vás tedy o spolupráci. Zašlete svoji e-mailovou adresu na mail pana učitele Tyrmera (tyrmer@centrum.cz). Vložíme do systému a ten vás automaticky vyzve k registraci. Budete si muset stáhnout čtečku flexibook a následně do ní učebnice, což může být připomalém připojení časově náročné. Pokuste se zprovoznit interaktivní úlohy a podejte nám zpětnou vazbu. Pokusíme se na základě Vašich ohlasů připravit manuál i pro mladší ročníky. Děkujeme. Za školu zdraví Petr a Jitka Tyrmerovi.

 

Čj    16.3. -20.3.

V učebnici českého jazyka si znovu zopakujte na straně 29 vše o podstatných jménech a napište cvičení 5 a 6 na této straně. Dále napište všechna cvičení na sraně 30 a cvičení 5,6,7 a 8 na straně 33. Kromě těchto úkolů se učte budoucí studenti na zkoušky. Pokud potřebujete s něčím poradit, pište mi na WhatsApp nebo Messenger, odpovím.

Další úkoly budu průběžně dodávat. Vše budu kontrolovat, až se uvidíme.

Přeji klidné dny, ať jste zdraví, choďte ven, odpočívejte a přečtěte si nějakou hezkou knihu.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

 

ANGLIČTINA

Moji milí,

tento týden si vypracujte v pracovním sešitu 41/4.

Příští týden si opište a naučte se slovíčka a věty U 20 na řádcích: 1, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 20, 23. V pracovní sešitě vypracujte str.42 a 43/4, 6, a 7. Přečtěte si několikrát nahlas článek v učebnici na str 42/1 a přeložte ho. Procvičujte si angličtinu průběžně, nenechávejte všechno na poslední chvíli.

IK

Matematika - vypracujte do sešitů příklady strana 39/1,2,3 , 40/4,5 , 41/8

 Ch  Procvičujte na: https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/uhlovodky.html

 

Dějepis

11.3.-20.3.

pracovat na projektech

dotazy na badynek@centrum.cz

Německý jazyk

- opakovat slovíčka - zdraví,m nemoci

- opakovat nepravidelná slovesa

 

Týden od 9. 3. do 13. 3.

Čj: Opakujte si stále báseň, zkouším. Věřím, že dokončíme J. Haška a budeme se věnovat Voskovci a Werichovi. V mluvnici budeme psát testík z podstatných jmen a stále opakujte vedlejší věty a poměry mezi větami hlavními, zkouším rozbor souvětí. Nezapomeňte na úvahu na sloh.

S pozdravem

J. Zouchová

9. 3.  Ch test: zdroje uhlovodíků, 10. 3. ALKANY

F test Bezpečnost při práci s el. spotřebiči a za bouřky 

Týden od 2. 3. do 6. 3.

Ve ST si vezměte místo Matematiky Fyziku

Čj     24.2. -28.2.

Při mluvnici budeme opakovat tvarosloví. V literatuře dozkouším báseň J. Seiferta, učte se báseň od J. Žáčka, dokončíme J. Haška.

Při slohu budeme opakovat reklamu ve sdělovacích prostředcích. Učte se literaturu, brzy bude prověrka.

Hezký týden

J. Zouchová

 

 

 

Týden od 24. 2. do 28. 2.

F - PL bezpečnost mějte s sebou a vypracovaný

Př - PÁ 5´prvky

 

Týden od 10. 2. do 14. 2.

Př - v PO mít dokončený zápis vlastnosti nerostů, v PÁ test

F - nezapomeňte si vzít PL s DÚ

Týden od 20. 1. do 24. 1.

Mat - Lineární funkce a její graf. Učebnice 44. - 54.

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Př - v PO mít dokončený zápis vlastnosti nerostů

Zs a PC - Totalitní Korea - odevzdat po prázdninách, ve ST bude spojeno s SH

F - DÚ v PL - spotřebiče a jejich zapojení

Ch - út test molární hmotnost

 

Zpráva pro rodiče!

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nebudu v době zítřejších konzultací ve škole přítomna, můžete se na mne obrátit telefonicky nebo osobně po telefonické domluvě.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jana Zouchová

Týden od 13. 1. do 17. 1. 

F - v PÁ případné opravy testů, v PO dopisují test 2 chybějící a můžete případně odevzdat PL, pokud jste to zapomněli v pátek

Př - PO - dokončení záp. z vlastností min. / dozkoušení

13. 1. Ch test využití Beketotovy řady kovů/značky prvků (20) a jejich vlastnosti a využití - za každou chybu ve značce se o jeden stupeň zhoršuje známka

Týden od 6.1. do 10.1.                Čj

Opakujte si učivo ze skladby, budeme psát prověrku. Nezapomínejte na literaturu, také budeme psát. Stále zkouším básničku a těm, co budou mít referáty v hodině, připomínám četbu.

Přeji klidný první novoroční víkend.

J.Zouchová

Mat - soustava dvou rovnic o dvou neznámých + slovní úlohy (jednoduché), test 9. 1.

Týden od 6. 1. do 10. 1.

Ch 6. 1. Termín odevzdání protokolu z vánoční laboratorní práce. (dobrovolné), kdo nepsal výrobu Fe a oceli, bude zkoušen ústně nebo písemně https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/kovy_a_jejich_slitiny.html - otevřete prezentaci výroba železa a oceli 

F - test char. el. proudu, rozvodná síť, proud v kapalinách a plynech; na tuto hodinu donést také vypracovaný opakovací PL

Př - na PO DÚ stupnice tvrdosti - PL, PÁ - zkoušení kapitol Druhohory - Čtvrtohory

Týden od 16.12. do 20.12.

Mat - 17. 12. test - soustava dvou rovnic o dvou neznámých. Sčítací a dosazovací metoda. Dále budeme procvičovat slovní úlohy.

Př - PO test třetihory a čtvrtohory (z F si chybějící v pátek 13.12. vyzvedněte PL k testu, který píšem 10.1.)

Ch 16. 12. test výroba železa a oceli https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/kovy_a_jejich_slitiny.html - otevřete prezentaci výroba železa a oceli      

Týden od 9.12. do 13.12.     Čj

Připomínám slohovou práci, budu zkoušet literaturu a básničku, budeme psát z poměrů, opakujeme souvětí a vše ze skladby a nezapomeňte, že píšeme za týden v pondělí kontrolní diktát.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Týden od 9.12. do 13.12.

F - test - char. střídavého el. proudu a napětí, frekvence, rozvodná síť, proud v kapalinách a plynech

Ch 9. 12. test redoxní reakce, 10. 12 termín odevzdání lab. cvič. č. 4 (v pondělí bude možnost ujasnit si závěry z lab.) 16. 12. test výroba železa a oceli     

termín odevzdání lab. cvič. č. 4 posunut kvůli Th na 13. 12.! bohužel zatím neodevzdalo čtrnáct žáků! Proberte se, nenechte si dávat nedostatečené za nedodržení termínu.

Týden od 2.12. do 6.12.

ANGLIČTINA

Moji milí, nezapomeňte si napsat a naučit se na Po 9. 12. U 12, věty na řádcích 1, 2, 6, 17,22, 23. Jsou to čísla řádků, ne vět. První čtyři věty začínají IF, 5. Don´t, 6. Can, také pozor na to, že některé věty jsou dvouřádkové. A všichni všechny, je jich jen 6.

IK

 

ČJ: V pondělí a v pátek nebudu ve škole. Ve středu budeme mít mluvnici. Opakujte si věty vedlejší, budeme psát. Opakujte také báseň, stále zkouším a učte se literaturu, tu budu také zkoušet. Pracujte na slohové práci.

Přeji hezký víkend.

J. Zouchová

2. 12. Ch test: redoxní reakce, probíráme výrobu železa

Př - PO test druhohory

F - opravy (zájemci) a dopsání testů elektromotor, transformátor; dokončujeme základy el. (v kapalinách a plynech) - kdo chyběl, doplňte si!

Týden od 25.11. do 29.11.

Př - PO výpisky - třetihory, v PÁ test druhohory

Mat: Řešíme rovnice s neznámou ve jmenovateli (učebnice 98-102). 19. 11. test.

Týden od 11.11. do 15.11.

ANGLIČTINA

Moji milí, vzhledem k vašemu scio testování jsme přišli hodiny a tak, aby nedošlo k nedorozumění, váš domácí úkol z angličtiny na pondělí 18. 11. je UNIT 9. Slovíček je tam jen pár, napište si je a naučte se i věty č. 1, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 20 a 21. Vybraní jedinci mají za úkol jen prvních 5 vět. Budu zkoušet slovíčka 7+9, věty 9.

IK

ČJ: V pondělí a ve středu budou testy SCIO, přijdeme o hodiny, ale učte se, budeme psát v dohledné době další diktát a víte, že pravopis potřebujete procvičovat stále. Zkouším z literatury. Na více čas mít nebudeme.

Informujte rodiče o setkání se zástupci středních škol. Bude se konat v úterý 26.11. od 16.00 v jídelně naší školy. Je třeba, aby rodiče přišli. Budu předávat zápisové lístky a všechny informace o přijímacím řízení.

Přeji hezký víkend.

J. Zouchová

11. 11. CH soutěž Mladý chemik - vybraní žáci (hlavním tématem jsou kovy)

12. 11. Exkurze do Ústavu termomechaniky v NK, odchod v 7:40, příchod cca v 11:15, věci na 5. a 6. hodinu si vezměte. PT

15.11. F - test z témat elektromotor (popis, využití), transformátor (význam, výpočet)

Týden od 21.10. do 25.10.

F - test magnety, elektromagnety a jejich využití

Př - PÁ 5´- prvohory

21. 10. Ch test: kyseliny/značky (15), probíráme soli

23. 10. místo Čj bude Ch

Týden od 14.10. do 18.10.

Mat

Odčítání lomených výrazů. Čtvrtek test na sčítání lomených výrazů.

Čj

Připomínámčtvrteční mkontrolní diktát, opakujte pravopis, budeme znovu psát ze slovesných tříd a vzorů. Při literatuře začínám zkoušet. Vy, co jste chyběli, doplňte si veškeré učivo, budete dodatečně psát z literatury i z mluvnice. Připomínám úkol ze slohu a ještě jednou z literatury.

Hezký zbytek neděle.

S pozdravem

Jana Zouchová

14. 10. Ch test: názvosloví kyselin, probíráme neutralizaci

PÁ Př - dobereme prvohory,opravy testů

Týden od 7.10. do 11.10.

Mat: Sčítání a odčítání lomených výrazů.

Čj

Při mluvnici budeme procvičovat slovesné třídy a vzory, budeme psát test. Při slohu budeme opakovat charakteristiku a připomínám, že při literatuře se již budeme věnovat 20. století. V pátek budeme psát prověrku ze světové literatury.

Přeji hezký zbytek neděle.

S pozdravem 

Jana Zouchová

Př v PO test prahory a starohory

7. 10. Ch: opakovací test z názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny) a hydroxidů

7. 10. Ch: termín odevzdání protokolů z lab. cvič. č. 1, nezapomeňte na ZÁVĚR! viz. vzor protokolu

Týden od 30.9. do 4.10.

Při mluvnici budeme opakovat čárku ve větě jednoduché a budeme psát testík. Učte se literaturu, brzy bude prověrka. Nadále budu zkoušet básničku. Kdo se chce připravovat s předstihem, opakuje si stále poměry, budeme si vysvětlovat poměry mezi větnými členy.

Přeji hezký víkend

S pozdravem

Jana Zouchová

Př 4.10. test prahory a starohory

30. 9. Ch: opakovací test z názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny)

1. 10. Ch: laboratorní cvičení č. 1

Týden od 23.9. do 27.9. 

Př: PÁ 5´- Vznik vesmíru a vývoj + vznik a vývoj Země (jen předgeologické období)

Mat: Lomený výraz. Potřebujeme znát vše o mnohočlenech!!! Test nedopadl dobře. Kdo bude chtít psát na opravu má možnost!!!!

23. 9. CH: opakovací test z názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny)

 Týden od 16.9. do 20.9.

Při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty a poměry mezi větami hlavními. Při slohu budeme opakovat úvahu a budeme psát slohovou práci. Při hodinách literatury se budeme seznamovat s dalšími světovými autory. Učte se průběžně, budeme brzy psát test. Na úterý si přineste čtenářské deníky, budeme opakovat Nerudu a Malostranské povídky. V úterý 24.9. jedeme na exkurzi na Malou Stranu.

Přeji hezký víkend.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

Požadavky na vybavení:

Ch -  sešit A4, nůžky, lepidlo v tyčince, pravítko, kalkulačka na výpočty povolena, (na laboratorní úkoly doporučuji plášť nebo jiný ochranný oděv)