9. třída

Týden od 21.10. do 25.10.

F - test magnety, elektromagnety a jejich využití

Př - PÁ 5´- prvohory

21. 10. Ch test: kyseliny/značky (15), probíráme soli

23. 10. místo Čj bude Ch

Týden od 14.10. do 18.10.

Mat

Odčítání lomených výrazů. Čtvrtek test na sčítání lomených výrazů.

Čj

Připomínámčtvrteční mkontrolní diktát, opakujte pravopis, budeme znovu psát ze slovesných tříd a vzorů. Při literatuře začínám zkoušet. Vy, co jste chyběli, doplňte si veškeré učivo, budete dodatečně psát z literatury i z mluvnice. Připomínám úkol ze slohu a ještě jednou z literatury.

Hezký zbytek neděle.

S pozdravem

Jana Zouchová

14. 10. Ch test: názvosloví kyselin, probíráme neutralizaci

PÁ Př - dobereme prvohory,opravy testů

Týden od 7.10. do 11.10.

Mat: Sčítání a odčítání lomených výrazů.

Čj

Při mluvnici budeme procvičovat slovesné třídy a vzory, budeme psát test. Při slohu budeme opakovat charakteristiku a připomínám, že při literatuře se již budeme věnovat 20. století. V pátek budeme psát prověrku ze světové literatury.

Přeji hezký zbytek neděle.

S pozdravem 

Jana Zouchová

Př v PO test prahory a starohory

7. 10. Ch: opakovací test z názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny) a hydroxidů

7. 10. Ch: termín odevzdání protokolů z lab. cvič. č. 1, nezapomeňte na ZÁVĚR! viz. vzor protokolu

Týden od 30.9. do 4.10.

Při mluvnici budeme opakovat čárku ve větě jednoduché a budeme psát testík. Učte se literaturu, brzy bude prověrka. Nadále budu zkoušet básničku. Kdo se chce připravovat s předstihem, opakuje si stále poměry, budeme si vysvětlovat poměry mezi větnými členy.

Přeji hezký víkend

S pozdravem

Jana Zouchová

Př 4.10. test prahory a starohory

30. 9. Ch: opakovací test z názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny)

1. 10. Ch: laboratorní cvičení č. 1

Týden od 23.9. do 27.9. 

Př: PÁ 5´- Vznik vesmíru a vývoj + vznik a vývoj Země (jen předgeologické období)

Mat: Lomený výraz. Potřebujeme znát vše o mnohočlenech!!! Test nedopadl dobře. Kdo bude chtít psát na opravu má možnost!!!!

23. 9. CH: opakovací test z názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny)

 Týden od 16.9. do 20.9.

Při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty a poměry mezi větami hlavními. Při slohu budeme opakovat úvahu a budeme psát slohovou práci. Při hodinách literatury se budeme seznamovat s dalšími světovými autory. Učte se průběžně, budeme brzy psát test. Na úterý si přineste čtenářské deníky, budeme opakovat Nerudu a Malostranské povídky. V úterý 24.9. jedeme na exkurzi na Malou Stranu.

Přeji hezký víkend.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

Požadavky na vybavení:

Ch -  sešit A4, nůžky, lepidlo v tyčince, pravítko, kalkulačka na výpočty povolena, (na laboratorní úkoly doporučuji plášť nebo jiný ochranný oděv)