9.B třída

Rozvrh 2023/2024 zde.

PLATBY KROUŽKŮ od 10/2023 na č.ú. 291391602/0300, VS 200xxx (č. žáka), SS č. kroužku (florbal 1, volejbal 5), do poznámky název kroužku.

Český jazyk ZMĚNA

Ve středu 4. 10. bude mluvnice!

J. Zouchová

 

Na druhém stupni byl zachycen výskyt vší, prosím tedy o důkladnou kontrolu vlasů a případný zásah.

Týden od 2. 10. do 6. 10.

V pondělí 2. 10. a 9. 10. odpadá odpolední vyučování (výuka končí po 6. VH). 

V úterý 3. 10. bude 1.VH třídnická. 

Ve čtvrtek 5. 10. exkurze na pražskou Malou Stranu (podrobné informace budou v ŽK).

Chemie  zkoušíme názvosloví halogenidů a oxidů, probíráme vlastnosti vybraných oxidů a sulfidů

Příprava na přijímačky MAT - doma vypracovat úlohy 1-10 na str. 14-15 (můžete samozřejmě řešit i další:))

MAT: Řešíme konstrukční úlohy - rýsovací potřeby nutné!

NJ: Procvičujeme modální slovesa - téma "V restauraci" (U 54-55, PS str. 71).

Zeměpis: Pracujeme s PL geomorfologie ČR, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis tvary povrchu

Období od 29.9. do 6.10.

Český jazyk

Milí deváťáci,

připomínám, že v pátek 29.9. se jde na pochod kolem Kocáby. V pondělí 2.10. při mluvnici budu znovu kontrolovat sešity. Máte se naučit rozdělení slovanských jazyků a opakovat si poměry mezi větami a druhy vedlejších vět. V ve čtvrtek jedeme na exkurzi na Malou Stranu, zopakujte si vše o Janu Nerudovi a Malostranské povídky, budeme si připomínat děj povídek a osudy jejich postav. Při slohu budeme dále opakovat to, co již známe, a zaměříme se na popisný postup, konkrétně na charakteristiku a charakteristiku literární postavy, proto opakujte. V literatuře dokončíme učivo o světové literatuře. Nezapomeňte na referáty, pokud se ten váš přiblížil.

Přeji klidné dny.

S pozdravem

J. Zouchová

Týden od 22. 9. do 29. 9.

V pátek 29. 9. je plánovaný tradiční POCHOD KOLEM KOCÁBY.

Chemie  test: názvosloví halogenidů - povoleny vlastnoručně vyrobené taháky na pravidla a koncovky, vyzkoušíme i vzorce oxidů

Probíráme vlastnosti vybraných oxidů.

Angličtina 

tento týden se budeme zabývat 1B Group Instinct, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále předpřítomný čas a budeme psát tento týden test. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. Můžete si tu samostatně procvičovat všechno možné, pusťte se do toho :-). 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK 

Zeměpis: Umíme základy o ČR a napíšeme si na toto téma test. Budeme probírat geomorfologické celky a tvary povrchu, procvičuj si podle nástěnky v umíme.zeměpis

MAT: Řešíme konstrukční úlohy - trojúhelníky, čtyřúhleníky, zopakujeme Thaletovu větu. RÝOVACÍ POTŘEBY A NELINK. SEŠIT NUTNÝ!

NJ: Procvičujeme modální slovesa - téma "V restauraci" (U 54-55, PS str. 71)

Období od 20.9. do 27.9.

Český jazyk

Milí deváťáci,

zítra píšeme sloh na volné téma a můžete zvolit jakýkoliv slohový útvar. Při mluvnici ve čtvrtek budeme pokračovat opakováním, připomínám dobrovolný úkol - křížovku, zároveň máte úkol povinný písemně str. 5./cv.5. a ústně str. 5/cv 6,7 a str.6./cv.12. Budu zkoušet rozbor u tabule. V pátek píšeme prověrku z literatury - Jirásek, Rais, Mrštíkové, Nováková (opakovali jsme). Nezapomeňte si nalepit do sešitu na literaturu údaje o dalších autorech.

Následující týden budeme při mluvnici pokračovat opakováním z učebnice, zopakujeme souvětí. Při slohu budeme opakovat slohové útvary, které již známe, a budeme rozebírat práce z minulého týdne. V literatuře budeme pokračovat v seznamování se světovými autory.

Připomínám četbu doporučené literatury.

Přeji hezké slunné dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Týden od 18. 9. do 22. 9.

Angličtina

Tento týden začneme Unit 1A Classmates, napíšete si nová slovíčka a naučíte se je. Budeme opakovat předpřítomný čas, stavbu věty, tvoření otázky. Naučíme se pojmenovat charakterové rysy.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka, vypracujte si příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

MAT: Zopakovali jsme mocniny a odmocniny, Pythagorovu větu, výrazy, mnohočleny. Pokračovat budeme s rozkladem mnohočlenů podle vzorce a lin. rovnicemi. V pátek 22. 9. bude test ze zopakovaného. Procvičujte na umimematiku.cz

https://www.umimematiku.cz/cviceni-mocniny

https://www.umimematiku.cz/cviceni-odmocniny

https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta-mix

https://www.umimematiku.cz/cviceni-upravy-vyrazu-s-mnohocleny

NJ: Procvičujeme modální slovesa müssen, dürfen, möchten (U 52-55, PS 70).

Zeměpis: Známe již základy o ČR, budeme se zabývat tvary povrchu, procvičování v umíme.zeměpis - nástěnka

Výchova k občanství - Lidská práva

Výchova ke zdraví - Hodnota a podpora zdraví

Český jazyk od 7. 9. do 17. 9.

Milí deváťáci,

zdravím vás opakovaně v novém školním roce. Ve čtvrtek, v pátek a v pondělí budete mít za mě suplované hodiny. Učitelé se budou věnovat svému předmětu.

V úterý 12. 9. budeme mít literaturu, přineste si sešity na literaturu a nezapomeňte přinést sešit na diktáty. Nemusíte mít čítanku, budeme doplňovat učivo z loňska. Při hodině slohu se seznámíme s tím, co nás čeká, a budeme psát sloh na volné téma. Mluvnice bude opakovací, zaměříme se na rozbory a spojíme je s tvaroslovím. Pochopitelně na sloh a mluvnici nosíte učebnici českého jazyka!

Užijte si krásné slunné dny.

S pozdravem

J. Zouchová