9.A třída

Rozvrh 2023/2024 zde.

Kontakty na učitele jsou ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Český jazyk ZMĚNA

Ve středu 4.10. bude mluvnice!

J.Zouchová

 

V pondělí 2.10. z důvodu školení pedagogických pracovníku odpadá odpolední vyučování.

Ve škole se vyskytly vši. Prohlédněte si důkladně hlavy!! 

 

 

Týden od 2. 10. do 6. 10.

Chemie  zkoušíme názvosloví halogenidů a oxidů, probíráme vlastnosti vybraných oxidů a sulfidů

MAT - úkol na umímeto.org - řešení základních rovnic - do středy 4.10. (štít 3)

Nj skup. 2: Budeme psát písemku na slovíčka In Eiscafé. V úterý se neuvidíme, takže píšeme ve čtvrtek. Dál pokračujeme v učebnici str. 55 (poslech a překlad) a v pracovním sešitě opakování str. 74/75. 

MAT - příprava na přijímačky - projděte si v učebnici příklady viz str.16-18, buďte připravení!!

Angličtina - Kilford: Tento týden budeme procvičovat předpřítomný čas a napíšeme si na něj TEST. Začneme Unit 1B, zapište si slovíčka. Hlídejte si procvičovací úkoly na umime.org a pokud chybíte, doplňte si prosím látku od spolužáků, děkuji.

NJ 1: Procvičujeme modální slovesa - téma "V restauraci" (U 54-55, PS str. 71).

Zeměpis: Pracujeme s PL geomorfologie ČR, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis tvary povrchu

Přírodopis: Probíráme NS, HS a smysly. Soustavy řídící tělo, smysly – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz)

Období od 29.9. do 6.10.

Český jazyk

Milí deváťáci,

připomínám, že v pátek 29.9. se jde na pochod kolem Kocáby. V pondělí 2.10. při mluvnici budu znovu kontrolovat sešity. Máte se naučit rozdělení slovanských jazyků a opakovat si poměry mezi větami a druhy vedlejších vět. V úterý jedeme na exkurzi na Malou Stranu, zopakujte si vše o Janu Nerudovi a Malostranské povídky, budeme si připomínat děj povídek a osudy jejich postav. Při slohu budeme dále opakovat to, co již známe, a zaměříme se na popisný postup, konkrétně na charakteristiku a charakteristiku literární postavy, proto opakujte. V literatuře dokončíme učivo o světové literatuře. Nezapomeňte na referáty, pokud se ten váš přiblížil.

Přeji klidné dny.

S pozdravem

J. Zouchová

Týden od 22. 9. do 29. 9.

Chemie  test: názvosloví halogenidů - povoleny vlastnoručně vyrobené taháky na pravidla a koncovky, vyzkoušíme i vzorce oxidů

Probíráme vlastnosti vybraných oxidů.

Angličtina - Kadlecová 

tento týden se budeme zabývat 1B Group Instinct, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále předpřítomný čas a budeme psát tento týden test. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. Můžete si tu samostatně procvičovat všechno možné, pusťte se do toho :-). 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

NJ 2:  Modální slovesa, str. 70 a 71 v pracovním sešitě, v učebnici 54 a 55. Budeme si psát slovíčka. 

NJ 1: Procvičujeme modální slovesa - téma "V restauraci" (U 54-55, PS str. 71)

Zeměpis: Umíme základy o ČR a napíšeme si na toto téma test. Budeme probírat geomorfologické celky a tvary povrchu, procvičuj si podle nástěnky v umíme.zeměpis

Angličtina - Kilford: Pokračujeme s Unit 1A - předpřítomný čas (U 9, PS 2-3). Zapište si slovíčka 1A, ve středu si dáme krátký test na slovíčka Introduction B a nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.

 

Období od 20.9. do 27.9.

MAT - stále noste rýsovací potřeby!!, ve středu 27.9. počítejte s testem - konstrukční úlohy (konstrukce trojúhelníku)

Český jazyk

Milí deváťáci,

zítra, tedy ve středu, budete mít na sloh paní učitelku Kilford, budete psát sloh na volné téma a můžete psát v jakémkoliv slohovém útvaru(bylo zadáno). Na čtvrtek na mluvnici připomínám dobrovolný úkol - křížovku, zároveň jste měli úkol povinný, cv. 5/str. 5 a připravit si ústně na str. 5/cv. 6,7 a na str. 6/cv. 12. Budu zkoušet rozbor u tabule. V pátek píšeme prověrku z literatury - Jirásek, Rais, Mrštíkové a Nováková. Opakovali jsme ve škole. Nezapomeňte nalepit údaje o dalších spisovatelích do sešitu na literaturu.

Následující týden budeme pokračovat v práci s učebnicí českého jazyka, budeme opakovat souvětí, při slohu zopakujeme slohové útvary, které již známe, a budeme rozebírat práce z předešlé hodiny. V literatuře budeme pokračovat v seznamování se světovými autory.

Připomínám četbu doporučených knih.

Užívejte sluníčka.

S pozdravem

J. Zouchová

Zeměpis: Umíme základy o ČR, budeme probírat tvary povrchu, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis

Přírodopis: Probíráme NS, HS a smysly. Soustavy řídící tělo, smysly – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz)

 

Týden od 18. do 22.9.

Angličtina - Kadlecová 

Tento týden začneme Unit 1A Classmates, napíšete si nová slovíčka a naučíte se je. Budeme opakovat předpřítomný čas, stavbu věty, tvoření otázky. Naučíme se pojmenovat charakterové rysy.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka, vypracujte si příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

 

Němčina 2: pokračujeme v modálních slovesech- učebnice str. 52, 53 a dál, pracovní sešit str. 69, 70.

Matematika

V tomto týdnu dokončíme geometrii z 8.ročníku (konstrukční úlohy). Noste si rýsovací potřeby!! Zároveň budeme opakovat lineární rovnice. Připomeňte si ekvivalentní úpravy rovnic.

NJ 1: Procvičujeme modální slovesa müssen, dürfen, möchten (U 52-55, PS 70).

Zeměpis: Umíme základy o ČR, budeme probírat tvary povrchu, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis

Přírodopis: Probíráme NS

Angličtina - Kilford: Tento týden budeme procvičovat předpřítomný čas. Připomínám procvičování na umimeto.org a zapisování slovíček.

Týden od 11. do 15.9.

Výchova k občanství - Lidská práva

Výchova ke zdraví - Hodnota a podpora zdraví

Angličtina - Kadlecová  11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme, aktivity, slovesa, stavbu věty/otázky, zájmena - osobní, v předmětových pádech, přivlastňovací a přivlastňovací samostatná viz PB 7 - tabulka. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A Keeping in touch a umíme je, pozor na frázová slovesa! Také opakujeme nepravidelná slovesa.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford 11. - 15.9.

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, stavbu věty a otázky, zájmena osobní a přivlastňovací. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A - Keeping in touch a umíme je. Budeme procvičovat frázová slovesa a začneme opakovat nepravidelná slovesa. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku, děkuji! AK

Němčina: vrhneme se rovnou na způsobová slovesa- učebnice str. 52 a 53, p.s. 68.

Český jazyk období od 7. 9. do 17.9.

 Milí deváťáci,

zdravím vás opakovaně v novém školním roce. Ve čtvrtek, v pátek a v pondělí budete mít za mě suplované hodiny, vyučující se budou věnovat předmětu, který u vás učí.

V úterý 12. 9. budeme mít literaturu, přineste si sešity z literatury a nezapomeňte přinést sešit na diktáty.Do konce týdne je potřeba mít všechny sešity! Nemusíte si nosit čítanky, budeme doplňovat učivo z loňska. Při hodině slohu se seznámíme s tím, co nás čeká, a budeme psát sloh na volné téma. Mluvnice bude opakovací, zaměříme se na rozbory a spojíme je s tvaroslovím. Pochopitelně na mluvnici a sloh nosíte učebnici českého jazyka!

Užijte si slunné zářijové dny.

S pozdravem

J. Zouchová

Výchova k občanství - Lidská práva 

Školní potřeby pro 9.třídu

Český jazyk - 2x sešit č.524, 2x sešit 544 nebo 564 a trhací linkovaný blok A4

Anglický jazyk - skupina uč.Kadlecové - sešit A4 linkovaný a sešit A5 linkovaný, ve slovníku lze pokračovat ze 7.třídy, skupina uč.Kilford - sešit A4 linkovaný, 40stránek

Německý jazyk - skupina uč.Cihelkové - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.544, skupina uč.Růžičky - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.544

Matematika - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.440, rýsovací potřeby (kružítko, úhloměr, pravítka, tužka č.3) a sešit č.520

Dějepis - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.544

Zeměpis – lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.424

Fyzika -  lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.424 nebo č.425

Chemie - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.424 nebo č.420

Přírodopis - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.540

Výchova k občanství - sešit č.524

Výchova ke zdraví - sešit č.524

Pracovní výchova - sešit č.524

Přírodovědná praktika - sešit č.420

Cvičení z českého jazyka - sešit č.524

Konverzace v anglickém jazyce - sešit č.524

Tělesná výchova - cvičební úbor (tričko, tepláky/kraťasy, mikina), boty na ven, boty do tělocvičny - ideálně bílá podrážka