8. třída

TÝDEN od 10.6. do 14.6.:

F - dozkoušení "motory", ST test zvuk nepovinný

TÝDEN od 3.6. do 7.6.:

F - ST dopsání testů Elektřina I a II

TÝDEN od 27.5. do 31.5.:

F - ST test elektřina 2 - od napětí, na půlené hodiny si donést PL, který je přípravou na test

TÝDEN od 20.5. do 24.5.:

Čj: Opakujte si vid a vidové dvojice, učte se pravopis, budeme probírat předložky. Při literatuře dokončíme Nerudu a budeme pokračovat V. Hálkem.Ve středu tu nebudu, přípravu slohové práce budete psát se suplujícím učitelem.

Hezký víkend

J. Zouchová

DĚJEPIS - 20.5. -připomínám test na otázky, které jste si měli vypracovat a minulou hodinu jsme si je kontrolovali. Otázky byly zadány již dříve, máme je zkontrolovány, z toho důvodu absenci neomlouvám. Pěkný zbytek víkendu.

J. Š.

F: ST - test Elektřina 1 a odevzdání protokolů z práce se el. sadami

 

13.5. -17.5.     Čj

V mluvnici se budeme věnovat slovesným tvarům, slovesnému vidu a přejdeme k příslovcím a předložkám. Nezapomínejte na pravopis, blíží se diktát a opakujte rozbor věty, vedlejší věty a poměry. Při slohu se budeme připravovat na kontrolní slohovou práci. Učte se stále literaturu, za čtrnáct dnů budeme opět psát prověrku.

S pozdravem J. Zouchová

Ch - test: názvosloví dvouprvkových sloučenin

F - připomínám DÚ v PL na ST (opak. elektřinu)

 

Mat - ve čtvrtek a pátek budeme opakovat Thaletovu kružnice a přidáme k tomu délku kružnice a obvod  kruhu. 

 

6.5. KROUŽEK FLORBALU po ZOO bude! 

3. 5. Ch test: názvosloví oxidů a halogenidů, kontrola dú: doplnit pracovní list názvosloví oxidů a halogenidů

Kdo má nárok na dokopírování poznámek, musí si to také zajistit! 

29.4. - 3.5.               Čj

Připomínám zítřejší diktát, věřím, že jste se připravovali. Literatura se přesouvá na úterý, kdo má mít referát, nezapomene. Sloh nám odpadá a ve čtvrtek je mluvnice, opakujta si slovesný vid a vidové dvojice, budeme psát.

S pozdravem

J. Zouchová

26. 4. Ch test: názvosloví oxidů a halogenidů, připomínám, že máme domácí úkol: doplnit pracovní list

22.4. - 26.4.                       Čj

V úterý bude literatura a ve středu a ve čtvrtek mluvnice. Budu zkoušet báseň, doděláme B. Němcovou a připomínám - nezapomínat na referáty - kdo je na řadě! Budeme procvičovat slovesný vid a opakujte si pravopis, 29.4. budeme psát kontrolní diktát.

Užijte si krásné Velikonoce.

S pozdravem

J. Zouchová

25. 4. PROJEKT CHEMIE ZÁBAVNĚ - vybraní žáci, nezapomeňte donést včas souhlas rodičů a odhlašte si oběd


Mat     15.4. - 26.4.

Dnes jsme opakovali. V úterý učebnici číslo 3 a pomůcky na rýsování!!! Budeme brát kružnici, kruh, Thaletovu větu.

Čj         8.4. - 12.4.

V pondělí sledujte film, budeme se mu věnovat ve středu, kdy bude literatura i sloh. V úterý a ve čtvrtek bude mluvnice. Nezapomeňte na úkol z literatury a opakujte si zájmena.

Přeji hezkou neděli.

J.Zouchová

12. 4. Ch test názvosloví halogenidů

 

1.4 až 5.4.               Čj

V mluvnici se budeme věnovat opakování zájmen, budeme psát desetiminutovku z určování druhů zájmen. Při slohu budeme opět psát cvičnou práci. V literatuře si budeme číst Krále Lávru a budeme pokračovat výkladem o B. Němcové. Nezapomeňte na báseň.

S pozdravem J. Zouchová

TÝDEN od 1.4. do 5.4.:

Ch - 5. 4. test: chemické značky, oxidační číslo

F - práce se soupravami "elektřina" bude nakombinována se zkoušením na téma motory, okrajově skupenství, ve ST dopisování testů

 

Čj          25.3. - 29.3.

Milí osmáci,

při mluvnici se budeme věnovat přídavným jménům, opakujte si jejich stupňování. Při literatuře dokončíme K.H. Borovského, budu zkoušet básničku a při slohu budeme opět psát cvičnou práci.

 

 

 

 TÝDEN od 25.3. do 29.3.:

26. 3. Př test: trávicí soustava a výživa

27. 3. CH test: nekovy (vodík, uhlík, dusík, fosfor, kyslík, síra, fluor, chlor, brom, jod a vzácné plyny)

F - opravné testy a testy pro absentéry

 TÝDEN od 18.3. do 22.3.:

Čj

Připomínám pondělní prověrku z literatury. Při slohu budeme psát opět cvičnou práci, tentokrát na téma Jak jsem prožil jarní prázdniny. V mluvnici se budeme věnovat tvarosloví - přídavným jménům. Odpočiňte si a o víkendu se už učte, ať vše společně zvládneme.

S pozdravem J. Zouchová

F - ST test MOTORY

Čj        4.3. - 8.3.

Budeme se nadále věnovat tvarosloví. Budeme opakovat podstatná a přídavná jména. Budu zkoušet básničku/Pocestný/, z Máje ty, co ještě nebyli nebo neuměli, řekneme si, z čeho budeme psát prověrku. Přeji úspěšný týden.

J. Zouchová

TÝDEN od 4.3. do 8.3.:

6. 3. Ch test kovy2 (první pokus nedopadl moc dobře, připravte se lépe)

F - dobrovolníci, připravte si pokus elektrizování jakéhokoli tělesa (v dělených hodinách PO, ST), ÚT 5. hod bude navíc spol. hodina F místo M, ST odpoledne test "skupenství"

Čj   25.2. - 1.3.

V pondělí si dopíšeme info o K.H.Máchovi, nezapomeňte úkol /Máj/ a na zkoušení z básničky.

Při mluvnici se budeme věnovat nové látce a připomínám, že ve čtvrtek budeme psát kontrolní diktát.

Při slohu budeme opakovat probrané styly.

S pozdravem J. Zouchová

 

TÝDEN od 25.2. do 1.3.:

27.2. F test TEPLO - TEORIE

1. 3. CH test: kovy

27. 2. od 7:40 školní kolo BiO v učebně Fy a Ch 

Čj    19.2.- 22.2.

Stále budeme opakovat pravopis, budeme psát cvičný diktát. Ve středu se budeme věnovat Máji K.H.Máchy. 

INFO na období od 18.2. do 22.2.:

Př - 21. 2. test: dýchací soustava

F - spol. hodina bude v ÚTERÝ místo Př., dokončujeme téma motory, až příští ST test: TEPLO - teorie

NJ skupina 2 si napíše 19. 2. písemku na slovíčka (zájmy a koníčky ve volném čase) + vykání. NJ skupina 1 to samé píše 21. 2. Hezký zbytek víkendu, J. Š. 

Dějepis 18. 2. TEST na poznávací obrázky + Josef II. Nezapomeňte! Píšou všichni bez výjimky. J.Š.

 

 

Rozvrh 11.-15.2.:

PO: M, D, Vv nebo Tv, Čj, Aj

ÚT: Nj, Čj, Aj, Př, M

Mat-ve čtvrtek 7.2. test lineární rovnice. Základní ekvivalentní úpravy.

 

ANGLIČTINA - pro obě skupiny

Napište si prosím, slovíčka U16 + věty číslo řádku: 7, 8, 9, 14, 17, 22, 24. Síma, Klárka a Jarda jen první 4. Budu je zkoušet až od úterý. Nezapomeňte si zopakovat nepravidelná slovesa!!!

Hezký zbytek víkendu, IK. 


5. 2. Př: test dýchací soustava 

Př probíráme dýchací soustavu

Ch začali jsme probírat kovové prvky

Mat - Mocnina s přirozeným exponentem - pravidla pro počítání. M K

Dějepis - 21.1. písemka - Marie Terezie. Kdo má nerozhodně známku, příp. si ji chce opravit, může se nechat vyzkoušet (Marie Terezie + baroko). Děkuji za přípravu, J. Š. 

Čj  týden od 21.1.

V mluvnici se budeme věnovat pravopisu, zopakujte si pravidla koncovek podstatných jmen, ve slohu se budeme věnovat komunikaci, zopakujte si pravidla dialogu, v literatuře budeme pokračovat autory 19. století.

S pozdravem J. Zouchová

F - zk. teorie teplo a převody (ještě do klasifikace na toto pololetí)

 

16. 1. Ch test: ch. značky, ch. zápis atomy a molekuly

14. 1. Dějepis - písemka na baroko, plus k tomu přidávám osvícenství (tu stručnou charakteristiku + J. A. Komenského). Kdo ještě nebyl zkoušený, případně by si chtěl opravit známku, tak se naučí M. Terezii. 

10. 1. Nj sk. 2, písemka na slovíčka z tématu Vánoce (máte si vybrat libovolných deset slovíček a ta se naučit). 15. 1. test na způsobová slovesa. Děkuji za přípravu, J. Š. 

10. 1. - Př test: tělní tekutiny, oběhová soustava

6.1.  Čj

Milí osmáci, 

připomínám, že budeme psát v úterý kontrolní diktát, učte se také literaturu, čeká nás prověrka, připomínám zkoušení básně a nezapomínejte na opakování učiva ze skladby.

S pozdravem J.Zouchová

9.1. F - Teplo teorie testík

6.1. Mat - v pondělí budeme opakovat a řeknene si datumy kontrolních testů. M K

 Ch - Kdo nepsal 5. 12. (test: voda, oheň, vzduch), bude z této látky přezkoušen. Platí i pro žáky s pětkou z tohoto testu. 

pro marody: probíráme ionty str. 24

Př 18. 12. test: oběhová soustava 1 + anatomie srdce

NJ SK. 2 - 11. 12. TEST na časování nepravidelných sloves. Posím, mrkněte na ten papír s názvem Starke Verben, kde máte i ty změny hlásek při časování. Objeví se tam některá z těch sloves formou doplňování, jako máte i v tom papíře (př. fahren, essen, lesen usw.). Děkuji za přípravu, J. Š. 

Dějepis 10.12. Osmičko, připomínám test z látky, kterou jsem minule zkoušela. České země po 30ti leté válce. Vypracovávali jste si k tomu i otázky z prezentace, které se v testu objeví. Děkuji za přípravu, J. Š. 

F: 12.12. opravy testů ENERGIE, př. VÝKON; probíráme TEPLO, test příští rok v lednu, abyste měli čas se připravovat :-)

Čj 2.12.

Budu zkoušet z učiva literatury, učte se básničku, zkoušení se blíží. Opakujte si čárku ve větě jednoduché. Nezapomeňte si promyslet přípravu slohové práce. 

Hezký zbytek dne. J . Zouchová

 

 

5. 12. Ch test: voda, vzduch, oheň

pro marody: probíráme Složení látek str. 21 - 23, učte se značky

 

Čj 25.11. 

Připomínám kontrolní diktát, budeme ho psát zítra, tedy v pondělí. Literatura se přesune na úterý. Opakujte si čárku ve větě jednoduché, budeme následující hodinu mluvnice psát test.

Nezapomínejte na literaturu, dokončíme Komenského a budu zkoušet.

 

28. 11. F test Energie, dále opravy př. z výkonu, ti co měli zájem

 

Mat-opakovat sčítání a odčítání mnohočlenů. Budeme probírat násobení mnohočlenů. Test v pondělí 26.11.

 

22. 11. opravný test anatomie svaly ( je třeba splnit na 1 nebo 2, to znamená max. dvě chyby, obrázek svalů by měli mít žáci v sešitech)

21. 11. změna v rozvrhu: místo Čj bude Ch

21. 11. Ch test: hmotnostní zlomek

21. 11. termín odevzdání př. z výkonu (ti, kteří si chtěli opravit známku z testu)

15. 11. Př: test svaly

8. 11. změna rozvrhu: místo M bude Ch, připomínám, že píšeme test (směsi) a v sešitech bude vlepený a vypracovaný pracovní list z dnešní hodiny. 

Čj 4.11.2018

V pondělí máme čj odpoledne. Budeme procvičovat poměry a budeme opět psát. Učte se. Budeme psát prověrku z literatury, je třeba se na ni připravit.

S pozdravem J. Zouchová

 

 

 

F - 7/11 test Výkon, příkon, ztráty - teorie a příklady, probíráme polohová, pohybová energie

5. 11. změna v rozvrhu: místo Čj bude Ch!

Ch test: směsi a způsoby oddělování složek ze směsí, chemické značky 7. 11.

Čj 29.10.

Doporučuji opakovat poměry mezi větami hlavními, hlavně spojovací výrazy. Budeme ve středu psát prověrku, bude tam teoretická část a určování poměrů mezi větami. Učte se literaturu, následující týden budeme psát prověrku z literatury, termín ještě upřesním. Nezapomínejte na básničku, K.H.Mácha se blíží.

Dnes ještě odpočívejte a čerpejte energii.

J.Zouchová

 

 

 

Mat-učíme se pracovat s výrazy

Př - kdo nesplnil anatomické znalosti kostry, bude psát znovu (fólie)

Ch - připravujte se na test: směsi a způsoby oddělování složek ze směsí, nezapomeňte si opakovat chemické značky

25.10. ANGLIČTINA

POZOR, změna domácího úkolu na podzimní prázdniny: pro obě skupiny platí PB 14/2 rozhovor (utvořte si dvojice), PB 15/4 - počasí RaR, WB 14/3, zůstáváme v U6. Hezké prázdniny, IK

 

22.10. F spojena (AJ není), ST 24.10. F - výkon, příkon, účinnost, ztráty - př. a zkoušení

Mat: dnes 18.10. jsme dokončili Pythagorovu větu v rovině a prostoru. Příští týden test.

18. 10. Př test kostra

17. 10. F - zk. výkon, testy práce píší Ti, co chyběli minulý týden

 

9.10. Čj

Ve čtvrtek píšeme velkou prověrku ze skladby. V literatuře máte úkol: Vavřinec z Březové: Píseň o vítězství u Domažlic - o čem je tato báseň? Ve slohu pokračujeme charakteristikou. Připomínám kontrolní diktát, budeme psát příští týden v úterý. Učte se i doma!!!! J.Zouchová

 

5.10. Matematika

Seznamujeme se s Pythagorovou větou a větou k ní obrácenou.

ANGLIČTINA

Příští týden ve čtvrtek budou obě skupiny psát test z U 4, předpřítomného času prostého i průběhového. Prosím, nepodceňte přípravu, učte se z učebnice, pracovního sešitu a papíru, který jsem vám dala.

IK

 

10. 10. CH test: bezpečnost práce, ch. značky, vybavení laboratoře

26.9. český jazyk

V mluvnici bdeme pokračovat procvičováním rozboru věty jednoduché a budeme opakovat druhy vedlejších vět. Ve slohu se budeme věnovat charakteristice.V literatuře budeme

pokračovat kronikami a připomínám referáty z přečtených knih, blíží se říjen!

Přeji hezký prodlužený víkend. J. Zouchová

 

26.9.

F - ve ST 3/10 opravný test na Převody jednotek, 10/10 test na "Práci - teorie, výpočty". P. Tyrmer

Př v út. 25. 9. zahajujeme ústní zkoušení (dle domluvy máme stanoveno pořadí od začátku abecedy) Připraví se vždy několik žáků. Absence toho, kdo má být na řadě, není omluvou pro další žáky. 

Český jazyk

Příští týden budeme opakovat rozbor věty jednoduché, vedlejší věty. Budeme procvičovat doplněk. V literatuře nezapomenout na DÚ, budeme pokračovat nejstaršími literárními památkami. Při slohu si budeme číst některé zdařilé práce z minulé hodiny.

Přeji hezký víkend. J. Zouchová

 

 

 

 

V pátek 14.9. test-povrch a objem hranolu. Opakovat obsah čtyřúhelníku!!!

7.9. Doma opakovat obsah plochy trojúhelníku a čtyřúhelníku.

 

Informace od J. Tyrmerové a P. Tyrmera:

Vybavení na Př: - sešit formátu A4 bez linek (možno i linkovaný), nůžky, suché lepidlo v tyčince, pastelky (několik základních barev), měkká tužka a guma

Vybavení na Ch, F: - sešit formátu A4 bez linek (možno i linkovaný), vlastní kalkulačka na výpočty je povolena

 

 

 

Milí osmáci,

Prázdniny nám všem rychle utekly a teď se zase společně pustíme do angličtiny.  Učebnici jste už dostali, pracovní sešit dostanete od mě ve středu a ve čtvrtek 5. a 6. 9.

Na angličtinu budete zase potřebovat dva červené linkované sešity - jeden velký A4 a jeden malý A5. Pokud máte místo v loňském slovníčku A4, můžete pokračovat v něm. Sešity si přineste na první hodinu.

Těším se na hodiny s Vámi.

Irena Kadlecová

3. 9. 2018

 

Český jazyk

Milí moji osmáci,

společně se začneme učit ve středu 5. 9. Věřím, že jste si odpočinuli, načerpali jste hodně energie a čeština Vám půjde sama. Budeme začínat organizačními záležitostmi, ale určitě si rozebereme několik větiček, takže bych doporučovala zopakovat rozbor věty a druhy vedlejších vět.

Pokud byste chtěli kupovat sešity, platí to, co v předcházejících letech: na mluvnici silný sešit 544, případně 564,

                                                                                                                  na literaturu totéž /celkem tedy 2ks/

                                                                                                                  na sloh a diktáty, na cvičení z Čj a výchovu k občanství sešity 524 /celkem tedy 4ks/

Těším se na Vás, užijte si zbytek prázdnin.

S pozdravem Mgr. Jana Zouchová

 

Matematika

Krásný konec prázdnin, těším se na první hodinu matematiky po prázdninách.

První, s čím se budeme seznamovat, bude povrch a objem hranolu. Mgr. Miloš Krátký