8. třída

Vážení osmáci!

Podrobnosti k předání vysvědčení naleznete v mailu. Úřední hodiny v době prázdnin jsou v ÚT 9 - 11h. S pozdravem PT, tyrmer@centrum.cz 

ANGLIČTINA - 14. týden doma 8. - 14. 6.

POSLEDNÍ ZADÁNI DOMÁCÍHO PROCVIČOVÁNÍ:

Moji milí, vy, kteří nechodíte do školy. Posledním vašim úkolem je vypracovat WB 48/1, 2. K tomu je potřeba si přečíst PB 48, v tomto článku najdete odpovědi na otázky v pracovním sešitě.

Očekávám doručení vašich slovníčků, školních sešitů a pracovních sešitů ke kontrole v průběhu příštího týdne (čestně je vrátím,) tak na to nezapomeňte!

Mějte se hezky, IK

Český jazyk od 11. 6. do 17. 6.

Milí osmáci, kteří pracujete stále na dálku,

posílám rovnou úkoly:

Proveďte rozbor vět.

1. Přes nepřízeň počasí se dnes konala pro radost všech dlouho plánovaná výprava do veedlejší vesnice.

2. Zítra přiveze Petr svému mladšímu bratrovi z Prahy novou knihu o zvířatech.

3. Našeho Jirku zvolili spolupracovníci jednohlasně za předsedu sdružení.

Věty rozeberte, graficky znázorněte a pošlete mailem.

S pozdravem

J. Zouchová

Vážení osmáci,

posílám poslední letošní práci z mých předmětů, je do 14.6., a těším se s vámi ve čtvrtek na shledanou. Pozor, nezapomeňte si sešity, něco na psaní, roušku a čestné prohlášení! Zdraví PT

D

Technický a vědecký pokrok v 19. století – objevy a vynálezy (uč. str. 102-105)

Nejdříve si zopakuj s videi https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY, https://www.youtube.com/watch?v=Q5FTvvUU12E&feature=youtu.be a https://www.youtube.com/watch?v=TjUSg4_Ne8g, jaká to byla doba.

Pak se podívej na video https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I, otevři si učebnici a vypiš si do sešitu ve dvou sloupcích významné české a světové objevy a vynálezy

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=zrakov%C3%A9+%C3%BAstroj%C3%AD

F

Výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou (v sérii)

Na str. 146-7 si pod nadpis zakresli a zapiš obrázek a text ve žlutém poli.

Zapiš si a vypočítej př. 3/str. 149.

Alfbooku v sekci Elektřina a magnetismus si procvičte látku ve 4 testech: Napětí proud a odpor 1,7,9,10

Alfbooku si zopakuj látku v sekci Smyslové orgány: 2 testy: Smysly 1 a 2

Pošli mi do mailu (do sešitu netřeba) odpovědi na následující otázky (formou1a,2b,3c…):

 1. Obraz se vytváří: a) na sítnici b) těsně za sítnicí c) na čočce d) ve sklivci
 2. Bělima přechází v: a) duhovku b) sítnici c) rohovku d) čočku
 3. Množství světla, které do oka vniká, řídí: a) duhovka b) sklivec c) zornice d) rohovka
 4. Na sítnici oka jsou tyčinka a čípky. Čípky zajišťují: a) prostorové vidění b) černobílé vidění c) barevné vidění d) nezajišťují nic
 5. Na sítnici oka jsou tyčinka a čípky. Tyčinky zajišťují: a) prostorové vidění b) černobílé vidění c) barevné vidění d) nezajišťují nic
 6. Zaostření oka na vzdálené nebo blízké předměty je zajištěno: a) změnou citlivosti sítnice b) změnou hustoty očního sklivce c) změnou vzdálenosti čočky od sítnice d) změnou zakřivení čočky
 7. Krátkozrakost: a) špatné vidění na blízko, obraz vzniká před sítnicí b) špatné vidění na dálku, obraz vzniká před sítnicí c) špatné vidění na blízko, obraz vzniká za sítnicí d) špatné vidění na dálku, obraz vzniká za sítnicí
 8. Dalekozrakost: a) špatné vidění na blízko, obraz vzniká před sítnicí b) špatné vidění na dálku, obraz vzniká před sítnicí c) špatné vidění na blízko, obraz vzniká za sítnicí d) špatné vidění na dálku, obraz vzniká za sítnicí
 9. Zrakový vjem je veden do koncového mozku, do: a) čelního laloku b) temenního laloku c) spánkového laloku d) týlního laloku
 10. Slovem akomodace označujeme: a) změnu zakřivení čočky při zaostřování b) dvojité vidění c) krátkozrakost d) dalekozrakost
 11. Části vnějšího ucha jsou: a) hlemýžď a polokruhové chodby b) bubínek a Eustachova trubice c) boltec a zvukovod d) kovadlinka, třmínek a kladívko
 12. Části středního ucha jsou: a) hlemýžď a polokruhové chodby b) blanitý kostěný hlemýžď c) boltec a zvukovod d) kovadlinka, třmínek a kladívko
 13. Části vnitřního ucha jsou: a) blanitý a kostěný hlemýžď, polokruhovité chodby b) boltec, zvukovod, bubínek, kovadlinka a třmínek c) boltec a zvukovod d) bubínek, kovadlinka a třmínek
 14. Vlastní sluchové ústrojí je uloženo: a) v bubínku b) v hlemýždi c) ve středním uchu d) ve vnějším uchu
 15. Eustachova trubice: a) vlastní centrum sluchového ústrojí b) vede zvuk do vnitřního ucha c) vyrovnává tlak mezi uchem a vnějším prostředím d) vede zvuk do spánkového laloku koncového mozku
 16. Centrum rovnovážného ústrojí je: a) ve středním uchu b) v kostěném hlemýždi c) ve zvukovodu d) v 3 polokruhovitých na sebe kolmých kanálcích ve vnitřním uchu

Z

Všichni si zopakujte a pošlete mi screenshoty vašich výsledků slepých map na mail či messenger. Vyšší úroveň (střední či vysokou) doporučuji budoucím studentům:

Hory: https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-hory

Řeky: https://zpravy.idnes.cz/reky-ceske-republiky-0rx-/slepa-mapa.aspx?id=1002

Vodní plochy: https://cestovani.idnes.cz/prehrady-ceske-republiky-0hl-/slepa-mapa.aspx?id=1015

Města: https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-mesta

Povrch: https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-povrch (toto doporučuji jen studentům)

Ch do 12. 6. Podívejte se na komentovanou prezentaci: https://www.youtube.com/watch?v=EMuJvq_OtXQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=31&t=0s Udělejte podle ní zápis do sešitu.

AlfBook: sekce Anorganické sloučeniny - test: Dvouprvkové sloučeniny

 

ANGLIČTINA

Moji milí,

moc se těším, ve čtvrtek se zase uvidíme. Dlouho jsme se neviděli, určitě si budeme mít co povědět. Přineste si sebou do školy všechno na angličtinu, určitě si budeme také kontrolovat vaše slovníčky, školní a pracovní sešity, do kterých jste plnili zadanou domácí práci.

 Takže, pokud víte, že máte ještě nějaké úkoly doplnit, neváhejte, máte na to tento víkend.

Mějte se hezky, IK

 

 

INFORMACE K ČÁSTEČNÉMU NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL

Milí žáci a rodiče. Žáci budou do budovy školy vcházet hlavním vchodem po vpuštění pedagogickým pracovníkem. Musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení týkající se zdravotního stavu, naleznete ho v příloze. Budou rozděleni do pracovních skupin Skupiny nebudou kompaktní, je možný pohyb žáků mezi skupinami, ale počet nesmí přesáhnout 15 žáků a vyučující se mohou u pracovních skupin střídat.

Doba pobytu ve škole: 8.00 – 11.00 hodin. Termín prvního setkání 8. třídy bude ve čtvrtek 11. 6. Po skončení nemůže být bohužel zajištěn oběd.

Žáci budou chodit do školy jednou za týden. První setkání bude určené k odevzdání prací a úkolů, které žáci plnili doma. Tedy sešity s sebou.

Potřebuji Vaše vyjádření k Vašemu případnému nástupu do školy. Napište mi do mailu do čtvrtka 4. 6. 18:00, zda se zúčastníte nebo nepřijdete.

S pozdravem Petr Tyrmer, tyrmer@centrum.cz

ANGLIČTINA - POZOR

I AM VERY SORRY, IT WAS MY MISSCLIC!!! THE NEW UNIT IS UNIT 23!!!!

MOC SE OMLOUVÁM, UKLIKLA JSEM SE, NOVÝ UNIT JE URČITĚ 23, PROSTĚ TEN NÁSLEDUJÍCÍ. OPRAVDU JE MI TO MOC LÍTO, ZVLÁŠŤ SE OMLOUVÁM VÁM PILNÝM A RYCHLÝM, KTEŘÍ UŽ JSTE TO MOŽNÁ NAPSALI. ACH JO. 

IK

 

Český jazyk od 1.6. do 5.6.

Milí osmáci,

děkuji všem, kteří mi odeslali včas minulý úkol. Bohužel mi jej někteří neposlali vůbec.

Úkoly na další období:

AlfBook:Procvičujte vše z literatury, moc toho není, všichni to zvládnete.

Mluvnice: Do školních sešitů si z učebnice českého jazyka vypište rozdělení slovanských jazyků a výpisky z textu pod rozdělením ze str. 87.

Proveďte rozbor souvětí, tedy počet vět, druh vět, druh souvětí, grafické znázornění. Rozbor mi pošlete jako přílohu v mailu.

Souvětí k rozboru:

Věnoval se studiu jazyků, protože věděl, že chce v budoucnu cestovat, ale nebylo to vždy jednoduché, neboť se věnoval i studiu japonštiny a turečtiny.

Další úkoly tentokrát nezadávám, už se blíží doba, kdy se budeme moci vidět.

Mějte se fajn.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Ch do 5. 6. Podívejte se na komentovanou prezentaci: https://www.youtube.com/watch?v=kFIa4DBul34&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=30&t=0s

Udělejte podle ní zápis do sešitu.

ANGLIČTINA

12. týden doma 1. - 7. 6.

Moji milí,

velmi chválím 1. skupinu, až na 4 výjimky jste všichni vypracovali domácí úkol, děkuji, děláte mi radost. 2. skupina polevila a zvláště někteří mě překvapují svým nezájmem o angličtinu, to mě mrzí. Tento týden začneme Unit 23, opište si a naučte se slovíčka a věty na řádkách: 1, 2, 8, 9, 13, 17, 26 a 28 (žáci s IVP jen 6 vět, jako obvykle.) Přečtěte si a vyhledejte neznámá slovíčka PB 48/1, text budete později potřebovat k vypracování cvičení z WB.

Hezký týden, IK

Moji drazí osmáci. Odpovědi na otázky z mých jednotlivých předmětů mi napište do 7. 6. do mailu tyrmer@centrum.cz Pro dotazy a zasílání fotek jsem pro vás i na messengeru. Veďte pečlivě zápisky! Hřejivý začátek léta přeje váš PT.

D

Prohlédni téma v uč. od str. 99 a hlavně si pozorně poslechni video: https://www.youtube.com/watch?v=o4qKc1-z4eQ&list=PLr-sdJ9KMdyFWD7bFdcIBFAiuRnyqFFLc&index=7

Nadepiš si téma. Odpověz stručně a výstižně na otázky, zároveň to budou zápisky.

Společnost mezi revolučním rokem 1848 a 1. sv. válkou

 1. Co si pamatuješ o vzniku průmyslové revoluce?
 2. Popiš stručně tehdejší podmínky dělnictva.
 3. Vysvětli pojem emancipace a její projevy.
 4. Co je realismus a impresionismus a jak se projevovaly tyto směry?
 5. Čím byla světu vzorem Anglie?
 6. O co šlo v Krymské válce?
 7. Jaké říkáme velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politice, vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci?

F

V učebnici pročtěte kapitolku od str. 137, za pomoci videa (jen prvních 7 a čtvrt minuty) https://www.youtube.com/watch?v=372IzAY80zc a učebnice si doplňe jednoduchý zápis:

Elektrický odpor a Ohmův zákon

REZISTOR je zařízení, kterým můžeme regulovat protékající …, tedy přesněji, čím větší odpor, tím menší ...

PROUD je přímo úměrný el. …

Proto lze OHMŮV ZÁKON vyjádřit matematicky vzorcem...   a nebovzorec

Uveď u veličin jednotky:

U …                        I …                          R …

ODPOR VODIČE záleží na materiálu (měrný odpor), dále přímo na jeho … a napřímo na jeho průřezu.

SCHEMATICKÁ ZNAČKA ODPORU: (zakresli)

Zapiš si 2. řešený příklad ze strany 140 a spočítej si úkoly 2 a 3 na str. 141 (týkají se grafů 2.50 a 2.51)

Otázky:

 1. Proud zahřívá vodič, protože má nějaký odpor. Teplota zvyšuje odpor vodiče. To způsobí nebezpečí požáru! Před tím nás v praxi chrání jističe a pojistky. V em se principiálně liší?
 2. Podívej se v uč. na schéma 2.48 se zapojeným odporem a tabulku s měřeními. A) Kolika ohmový odpor byl použit? B) Proud a napětí jsou na sobě závislé přímo či nepřímo?

Pro odlehčení a možná i k lepšímu pochopení tématu: https://www.youtube.com/watch?v=hzDnUz1icIg

Podle https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY si vytvořte stručné zápisky podle následujících bodů. Udělejte si pak test sluchu pomocí generátoru.

Sluchové ústrojí

Vnější, střední a vnitřní ucho, jejich části a význam:

Vnímání polohy je zajištěno...

Onemocnění sluchu a prevence:

Zkuste si generátor zvuku v základním nastavení https://www.szynalski.com/tone-generator/. Vnímal jsem zvuk od 9Hz do konce stupnice při max. nastavení hlasitosti PC. Jako rys! Co vy, nezkazili jste si sluch sluchátky atd.?

Z

Podnebí ČR

Podle https://sites.google.com/a/zs-senov.cz/ix-zemepis---ceska-republika/04---prirodni-podminky---podnebi si utvoř zápisky na téma podnebí: urči 3 klimatické oblasti v ČR, v podstatě kopírují nížiny - pahorkatiny a vrchoviny - hory a zakresli si je do mapky, kterou si načrtni do sešitu. Pak podle snímku 6 načrtni 2 mapky na vliv proudění na počasí v zimě a v létě (u každého období 3 významné směry proudění a jejich projevy na počasí).

Zopakuj si na http://www.ceska-mapa.eu/ města a pošli nejlepší výsledek. Zápisky zkontroluji ve škole… 

Český jazyk od 25.5. do 29. 5.

Milí osmáci,

deset z vás mi neposlalo minulý úkol. Mrzí mě, že nepracujete tak, jak bych si představovala a jak bych očekávala.

Úkoly na další období:

AlfBook: Dodělejte si všechna cvičení z tvarosloví, stále tam všichni nepracují!!!

Mluvnice: Napište na papír cv. 24 a,b a cv. 25 na str.60 a uložte do desek.

Literatura: Vypište si do sešitů Českou realistickou prózu a Aloise Jiráska na https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek

Dále si vypište informace z čítanky str. 113 K. V. Rais, Alois a Vilém Mrštíkovi na str. 115 a T. Novákovou ze str. 125.

Sloh: Napiš krátký text o tom, co tě na učení na dálku baví a co tě naopak nebaví. Rozsah 5 až 10 řádků. Piš ve Wordu a pošli jako přílohu v mailu.

Přeji vám klidné a pohodové dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

 

Ch do 29. 5. Podívejte se na komentované prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=zF4DRz3RAT8&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=26&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=JwSBdHsQJZg&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=26

Udělejte podle nich zápis do sešitu.

Pak udělejte AlfBook: sekce Anorganické sloučeniny - testy: Oxidační čísla, Sulfidy, halogenidy

MAT - vypracovat na ALFBOOKu test v kapitole Kruh, kružnice, válec - Obsah a obvod kruhu. Postupy výpočtu zapisujte do sešitu!!!

Hezký den přeje Miloš Krátký

ANGLIČTINA  11. týden doma 25. - 31. 5.

Moji milí,

Velmi chválím vytrvalé a pracovité děti, které mi včas,  posílají domácí úkoly. I opožděné domácí úkoly mají svoji váhu, i když byste se měli naučit plnit zadané termíny. Nejsem spokojená s pracovní morálkou dobré poloviny osmého ročníku, která průběžně klesá. Mrzí mě, že neplníte zadané úkoly, ke své škodě.

Tento týden budeme procvičovat v Alfbooku Project 3, Unit 6 A, B a 6 B, C Problems. Kontrolní den je jako obvykle v pátek.

Hezký jarní týden, IK

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLIČTINA

Moji milí, čekám a vyhlížím vaše domácí úkoly. Zatím jsem jich dostala jen 13 a to opravdu není mnoho. Distanční výuka stále pokračuje a tak by bylo velmi vhodné, kdybyste se dále snažili plnit zadaná cvičení. Hodnotí se především účast.

Mějte se hezky a posílejte, dnes je pátek = kontrolní den, IK

 

Moji milí osmáci. Očíslované odpovědi z mých jednotlivých předmětů mi napište do 31. 5. do mailu tyrmer@centrum.cz Pro dotazy a zasílání fotek jsem pro vás i na messengeru. Jsem rád, že si udržujete pracovní morálku. Veďte pečlivě zápisky! Zdraví a pohodu přeje váš PT. 

D

Kultura 1. poloviny 19. století

Podívejte se na videa a hlavně dobře poslouchejte a zkuste si u toho rovnou odpovídat na otázky = zápisky. https://www.youtube.com/watch?v=vJHpJ1O6pIk a https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ.

Pročtěte si potom Empír, Romantismus, Biedermeier: uč. str. 68 a 86-89 a doplňte zbytek.

1) rozřaďte pojmy k empíru, romantismu nebo biedermeieru a zapište si do sešitů: CIT, INSPIRACE STAROVĚKOU KULTUROU, INSPIRACE STŘEDOVĚKEM, JEDNODUCHOST, FANTAZIE, MĚŠŤANSKÝ ŽIVOTNÍ STYL, NAVAZUJE NA KLASICISMUS, NOVOGOTIKA, PROŽITEK, SPOLKOVÁ ČINNOST, SVOBODA, ZÚTULŇOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ VÍCE PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY, ZLEVNĚNÍ VÝROBKŮ VLIVEM TOVÁRNÍ VÝROBY

Empír:

Romantismus:

Biedermeier:

2) Uveďte alespoň 3 typy staveb v době romantismu a př. budov v ČR.

3) Literární hrdinové se často musí vzepřít zažitým zvyklostem a prožívají nevšední příběhy. Napiš příklady českých autorů a jejich děl:

4) Hudba si vzala za úkol popisovat všechny nálady, emoce a jejich změny. Co se změnilo v uspořádání hudebníků?

5) Doplň: Hudebními velikány byli hudební skladatelé … (Valkýra), … (Aida) nebo geniální klavírista … .

6) Čím proslula M. D. Rettigová? Co si myslíš o prvním úryvku z jejího popisu dětství?

F

Zdroje el. energie

Podívej na https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s a odpověz. Otázky a odpovědi jsou zároveň zápisky: (v učebnici od str. 133)

1) Jakými základními způsoby lze el. energii vyrábět?

2) Jak ji ale smysluplně skladovat?

3) Popiš následující nový způsob stručně jednou větou: https://www.nazeleno.cz/se-skladovanim-energie-mohou-pomoci-betonove-bloky/:

Podle https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw doplň:

4) Jak se vytvořila energie (napětí) pro vznik záškubů noh žab při Galvaniho pokusu?

5) Jaký přínos měl A. Volta?

6) Jaký je rozdíl mezi suchým článkem a akumulátorem?

Pusťte si komentovanou prezentaci https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo a vytvořte si zápisky na téma Zrak tak, aby u částí oka byl i jejich význam.

A mě pošlete hlavně odpověď na Easter egg v prezentaci.

V Alfbooku: 2 testy v sekci Zrak: Zrak - oční vady a Zrakové ústrojí

Z

Kraje: Tak toto by již každý z vás měl zvládat bez chyb: http://www.zaskolou.cz/app/mSlepeMapy/zkouset.asp?polozkaID=339&urovenSluzeb=1&sekceID=NaN&strankaID=1&ukazkoveCviceni=ano

Města: https://geography.okhelp.cz/czech/index.php. Chce si to dát opakovaně. Věřím, že zvládáte, to občas procvičit. A http://www.ceska-mapa.eu/ třeba pro zpestření.

Povrch: Na https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy byste měli zvládat solidně střední úroveň u řek a hor (pohoří). Budoucí studenti by mohli zkoušet POVRCH v úrovní těžká.

A trénujte si slepé mapy z minulých týdnů: https://geography.okhelp.cz/czech/hory.php , https://geography.okhelp.cz/czech/hory-graficky.php , https://geography.okhelp.cz/czech/index.php.

Kdo ještě neposlal screenshoty svých nejlepších výsledků, tak stále má možnost.

A výzva navíc. Zkuste si: https://geography.okhelp.cz/okres/pribram.php

Český jazyk od 18. 5. do 22. 5.        VELIKÁ ZMĚNA!!!!!!

Milí osmáci,

vzhledem k tomu, že mi vaše práce chodí většinou najednou o víkendu, musím přistoupit ke změně termínu zadávání úkolů, odteď tedy od pondělí do pátku. Úkoly zadané na předcházející období mi můžete posílat do 19. 5. do 18.00. Většina ale úkol na toto období zatím nesplnila.

Nové úkoly:

Sloh: Popiš svůj pracovní den (max 15 řádků), podrobně kdy vstáváš, kdy se učíš, co dalšího děláš, jak odpočíváš. Napiš ve Wordu a pošli jako přílohu v mailu. 

Pracujte na ALfBooku, můžete již cokoliv, co portál nabízí. Stále někteří nepracují, jak by měli.

Mluvnice: Na papír napište cv. 2 na str. 30, 31 a cv. 10 na str. 33.

Literatura: Do sešitů si vypište informace o Sv. Čechovi ze str. 92 a Jar. Vrchlickém ze str. 100.

Mějte hezké dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

 

Ch do 22. 5. Nejprve si procvičte názvosloví oxidů podle komentované prezentace

https://www.youtube.com/watch?v=V1cNRQxdycU&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=25&t=0s

pak udělejte AlfBook: sekce Anorganické sloučeniny testy Oxidy 1 a 2

Zdroj pro další opakování názvosloví oxidů: https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg

 

ANGLIČTINA

Moji milí,

pro tento týden zůstáváme v U 22. V PB 47/6 B si vypište do slovníčků povahové vlastnosti = přídavná jména a naučte se je. Do školního sešitu vypracujte toto cvičení podle uvedeného vzoru.

Ve WB 46/4 si zopakujeme předložky. Dále vypracujete WB 47/ 5, 6. Cvičení 6. považuji za velmi důležité, správně k sobě přiřaďte autora a název díla, ani je nemusíte řadit podle abecedy. Doplněnou tabulku mi pošlete na můj e-mail boirko2@volny.cz. V pátek je jako obvykle kontrolní den, tak prosím o dodržení lhůty. Pokud mi budete posílat přílohou ofocenou stránku z WB, prosím, zkontrolujte čitelnost!

Mějte se hezky, IK

 

 

Matematika - provést zápis do sešitu. Síť válce strana 39. Povrch válce strana 41. Objem válce strana 45. Zápis potvrďte na email cendakr@seznam.cz do 18.5. 2020. Na Alfbooku provést opakování Výrazy. Výrazy-úvod! Kdo již dělal provede ještě jednou.

S pozdravem Miloš Krátký

 

Český jazyk od 13. 5. do 19. 5.

Milí osmáci,

chválím ty, co poslali referát i dopis. Stále ale někteří zcela neplní zadané úkoly. Dopis můžete ještě posílat do dnešní osmnácté hodiny, pak již neposílejte.

Tentokrát se omezíme pouze na procvičování na AlfBooku a budete posílat jednu práci.

Mluvnice

Proveďte rozbor jednoduchých vět, graficky znázorněte a určete větné členy a druhy přísudků. Takto zpracované mi zašlete. Můžete skenovat, fotit.

Věty:

1. Přes protesty obyvatel našeho domu byly dnes v ranních hodinách vykáceny všechny stromy u příjezdové cesty.

2. Pro milou a nekonfliktní povahu zvolili spolužáci Jirku opakovaně za zástupce do žákovské rady naší školy.

 

A protože tyto úkoly se týkají skladby, dodělejte si všechna cvičení ze skladby na AlfBooku, můžete i opakovaně.

Přeji vám hodně energie a chuti do práce.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

Moji milí osmáci. Očíslované odpovědi z mých jednotlivých předmětů mi napište do 21. 5. do mailu tyrmer@centrum.cz Pro dotazy a zasílání fotek jsem pro vás i na messengeru. Termín pro odevzdání minulé práce prodlužuji do 14. 5. Váš PT. 

D

Téma: Revoluční rok 1848 v Habsburské monarchii s ohledem na české země. Pročtěte si texty v učebnici na str. 96-7, pusťte si krátké video a odpovězte:

 1. Co požadovali Češi na Slovanském sjezdu po císaři?
 2. Co bylo alespoň panovníkem zrušeno?
 3. Proč velitel pražské posádky Alfred kníže Windischgrätz nechal povstalce odstřelovat děly?

Odpovědi si zapište do sešitu pod nadpis REVOLUCE 1848 V ČESKÝCH ZEMÍCH

F

Tento týden se podívejte na kapitolku ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ, v uč. na str. 129. Krátké zápisky podle https://www.youtube.com/watch?v=zxizTZX-_Cs. Dále si napište do sešitu otázky a odpovědi. Za fotečku zápisků s otázkami na můj mail či messenger předem děkuji.

 1. Kterým přístrojem měříme el. napětí?
 2. Podle obr. 2.41b urči, zda se tento přístroj zapojuje vždy paralelně nebo sériově se spotřebičem?
 3. Nakresli si do sešitu zapojení popisované v úkolu 2a)b).

Tento týden se věnujeme opakování kapitolky Řídící soustavy, kam náleží mozek, mícha, nervy, žlázy produkující hormony a řízení obranyschopnosti. Podívejte se na toto video https://www.youtube.com/watch?v=fv1I-6ConT0 a odpovězte si na otázky:

 1. Jak spolu souvisí pojmy turecké sedlo a šišinka?
 2. Co spouští pubertu?
 3. Jak lze dnes řešit růstové poruchy?
 4. Proč se říká, že láska je chemie?
 5. Jaký hormon by sis v lékárně koupil na nespavost?
 6. Co není vhodné dělat před spaním, protože to narušuje lidský biorytmus?
 7. Který prvek získáváme např. z rybího masa nebo obohacené soli a je důležitý pro vývoj?
 8. Je z hormonálních důvodů možné, že někdo prostě nemůže ztloustnout?

A po zhlédnutí tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc si ještě napište:

09. Která část mozku je zodpovědná za paměť, myšlení, řeč …

10. Odkud je řízena tepová a dechová frekvence?

11. Ze kterých částí je CNS?

12. Jaký nepodmíněný reflex je ve videu popisován?

13. Obranu těla (imunitu) máme vrozenou, získanou nebo obojí?

A abychom nezůstali bez práce s textem, pročtěte si https://cs.wikipedia.org/wiki/Endorfin a popište mi:

14. Proč např. při velkém sportovním vypětí máme pocit štěstí?

Z

Trénujte si slepé mapy z minulých týdnů: https://geography.okhelp.cz/czech/hory.php , https://geography.okhelp.cz/czech/hory-graficky.php , https://geography.okhelp.cz/czech/index.php . Kdo ještě neposlal screenshoty, tak stále má možnost.

Ch do 15. 5. Podívejte se na komentovanou prezentaci  

https://www.youtube.com/watch?v=REcRA70hG1Y&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=24&t=0s

ANGLIČTINA 

9. týden doma 11. - 17. 5.

Moji milí,

zkrácený týden mi přinesl zkrácený seznam vypracovaných domácích úkolů!!! Moc chválím 12 žáků z 1. skupiny a 11 žáků ze 2. skupiny, kteří  splnili zadání domácích úkolů. A kde jste, vy ostatní??? Doplňte si Alfbook, mrzí mě, že úkoly neudělali ani ti, kteří mají až dostud 100% účast.

Začínáme Unit 22, který je sice opakovací, ale má i slovíčka a věty. Napište si je do svých slovníčků a naučte se je. Věty jsou na řádcích 1, 2, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 20 a 30. IVP jako obvykle jen 6 prvních vět. 

Vypracujte WB 46/1, i bez poslechu je to docela snadné. PŘEMÝŠLEJTE U TOHO! 

Mějte se hezky, přicházejí ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác, tak nezmrzněte,

IK.

 

 

 

Český jazyk od 6. 5. do 12. 5.

Milí osmáci,

bohužel nemohu pochválit všechny žáky, takže vy, co jste mi včas zaslali úkoly, chválím a věřím, že budete takto pracovat i nadále.

Tentokrát napište opět slohovou práci - dopis významné osobnosti. Náležitosti dopisu: oslovení - proč jste si vybrali zrovna tuto osobnost - informace o sobě - přání a podpis. Nezapomeňte na místo a datum.

Další úkoly

Mluvnice

Proveďte rozbor věty jednoduché, určete větné členy a graficky znázorněte.

Při pěkném počasí pojede zítra naše rodina na plánovaný výlet na Šumavu.

Tento úkol pište na papír a založte si do desek.

Literatura

Vypište si z uvedených stránek do sešitů informace o J. V. Sládkovi. https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Sl%C3%A1dek

Připomínám referát z přečtené knihy do 11. 5. a procvičování na AlfBooku, i opakovaně.

Mějte klidné dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

 

 

 

Mat: Alfbook vypracovat test kruh a kružnice II. Výpočty pište do sešitu. Používejte učebnici jako pomůcku.

Hezké dny M K.

 

ANGLIČTINA 

8. týden doma 4. - 10. 5.

Moji milí,

máme druhý zkrácený týden a tak si dáme jen lehoučké opakování. Váš úkol pro tento týden je jen

Alfbook Project 4 Unit 3 A,B a 3 C, D Health and Safety. 

Mějte se hezky,

IK

 

D, F, P a Z - do 11. 5. - do mailů bylo 2. 5. posláno zadání práce, zápisky, prezentace, procvičovací úkoly a odkazy na výukové materiály, případně je vše ke stažení ZDE. Na konci najdete samozřejmě i alfbookové provičování a nové odkazy na procvičení v místopise.

Ch - do 8. 5. Téma OXIDY podívejte se na komentovanou prezentaci a udělejte si z ní zápis do sešitu https://www.youtube.com/watch?v=dXPYzN8u6I0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=23&t=0s Na začátku je zadaný úkol, který platí i pro vás. Správné odpovědi posílejte na jt20@centrum.cz

AlfBook z minulého týdne splnilo zatím pouze čtrnáct žáků.

VO

Projekt na měsíc květen

Vaším úkolem je seznámit se s televizním pořadem pro mládež s názvem Bankovkovi.    Najdete na internetu ( BANKOVKOVI – POŘADY – DÉČKO).

Shlédněte díl –   Vlastnictví 

Pozorně si tento díl prohlédněte i třeba vícekrát.

Napište do sešitu jednoduše v několika bodech co vás zaujalo, případně vlastní názor a vaše vlastní zkušenosti, tak aby  jste vše mohli prezentovat a na dané téma diskutovat (jak jsme zvyklí). Případně i to, čemu nerozumíte.

Do sešitu napište také tyto otázky + odpovědi. Už jste si sami na něco ušetřili????? Případně na co?????

       Až se sejdeme ve škole, vše mi předložíte ke kontrole zaznamenané v sešitu. (nemusíte posílat na můj e-mail)

Zdraví A. B.

 

Český jazyk od 29. 4. do 5. 5.

Milí osmáci,

stále ještě čekám na vaše zprávy, bohužel více jak polovina mi je ještě neposlala. Někteří z vás nenapsali ani minulou práci. Mrzí mě, že nepracujete někteří, jak byste měli. Vím, že tato situace není jednoduchá, ale u některých z vás mě přesto přístup k plnění úkolů překvapil. Na práce budu čekat ještě do dnešního večera (18:00).

Dnes se zaměříme více na mluvnici.

Určete druhy vět a druhy vedlejších vět.

1. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.                                            2. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

3. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.                                            4. Komu není rady, tomu není pomoci.

5. Křičel tak hlasitě, až nám uši zalehly.                                                 6. Jakmile přišel, kned se dal do vyprávění.

7. Dostala knihu, po které toužila.                                                         8. Obloha byla, jako by ji vymaloval.

9. Protože venku pršelo, výlet se nekonal.                                              10. Třebaže se připravoval, opět neuspěl.

11. Budeme - li se snažit, určitě zvítězíme.                                              12. Koupil dům, aby měli kde bydlet.

13. Pozoroval muže, jak se schovává za rohem.                                       14. Petr není takový, aby nám lhal.

Určete poměry mezi větami hlavními.

1. Zvítězil, a proto slavil.                                                                       2. Měl radost, neboť zvítězil.

3. Přišla a vyprávěla.                                                                            4. Buď se uč, nebo odpočívej.

5. Přišel otec, dokonce se dostavila i matka.                                            6. Snažil se, ale opět to nevyšlo.

Všechna tato souvětí opište, určete a pošlete mi v příloze mailu.

Další úkoly.

Na papír vypracujte cv. 7 na straně 70 ( body a až e ). Založte do desek.

Literatura:

Do sešitů si zapište K. Světlou, str. 81,E. Krásnohorskou, str.83, L. Stroupežnického, str. 85., dále výpisky z textu lumírovci a ruchovci str. 87 - 88.

Přeji vám klidné dny, a kdybyste něčemu nerozuměli, ozvěte se.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Ch - do 2. 5. Halogenidy: Je třeba si nejprve zopakovat halové prvky, takže se podívejte na: https://www.youtube.com/watch?v=uNQIWWw1i7U&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=4

dále se podívejte, jak se tvoří vzorce https://www.youtube.com/watch?v=U19ILYq0mI8, do mailu jste dostali prezentaci k zápisu do sešitu (komu nic nepřišlo, pište na jt20@centrum.cz), AlfBook: anorganické sloučeniny test: halogeny, halogenidy

ANGLIČTINA

7. týden doma - 27. 4. - 3. 5.

Zůstáváme v U 21. Vypracujte PB 45/2 - zelené otázky převeďte do minulého času a v minulém čase i odpovězte, otázky i odpovědi přepište do svých školních malých sešitů.

Hezký jarní týden, IK

 

 

Ch - vřele doporučuji tato videa k právě probírané látce: první část https://www.youtube.com/watch?v=U5dGwRcLHDc 

druhá část https://www.youtube.com/watch?v=jSlvljAmgTA

Český jazyk od 22. 4. do 29. 4.

Milí osmáci,

chválím ty z vás, kteří pracují na AlfBooku a poslali mi slohovou práci. U ostatních úkolů nemám kontrolu, ale věřím, že je plníte stejně zodpovědně. Bohužel jsou zde i ostatní, kteří mi neposlali slohovou práci a zároveň někteří stále nepracují na AlfBooku. Mrzí mě to, budu čekat na sloh ještě do zítřka, ale pak už mi nic neposílejte a napište až další slohovou práci. Na AlfBooku pokračujte skladbou, ale můžete opakovaně dělat i ta  cvičení, která jste již vyplňovali.

Úkoly z mluvnice: Do sešitů si napište výpisky ze str. 90, Útvary českého jazyka, spisovná čeština a naučte se.

Dále na papír napište cvičení 4, 5, na str. 42 a cv. 7 a), b) na str. 43.

Sloh: Napište zprávu o tom, jak prožíváte současnou situaci, jak zvládáte učení na dálku, případně jak odpočíváte. Rozsah práce je omezený na maximálně deset řádek psaných velikostí písma 12. Napište ve Wordu a pošlete opět jako přílohu v mailu. Jak psát mail už jsem vám psala.

Literatura: Vypište si do sešitů Generaci májovců na str. 65, 66, Jana Nerudu, V, Hálka str. 74, Jakuba Arbese str. 77 a A. Heyduka na str. 80.

Moji milí,

věřím, že většina z vás zvládá plnit úkoly, pokud byste ale potřebovali s něčím poradit, ozvěte se.

Mějte klidné dny a buďte zdraví.

S pozdravem

J. Zouchová

 

MAT- provést zápis do sešitu: Délka kružnice a obvod kruhu. Učebnice 27-36. Přikládám odkaz prezentace, která to hezky a přehledně popisuje. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/5196 odkaz musíte zkopírovat.

Pak vypracovat na Alfbooku test Kruh, kružnice 1. Výpočty prosím do sešitu. Termín zhotovení do 27. 4. 2020.

 

D, F, P, Z - do 1. 5. zasílám materiály zadání v mailu - zápisky, procvičování, pdf prezentace motory i opakování i Alfbook, případne ke stažení ZDE. Při jakýchkoli potížích či dotazech apod. se mi ozývejte. Zdraví PT (tyrmer@centrum.cz)

Ch - do 24. 4. Začínáme se učit o chemických sloučeninách. Nejprve se naučíme tvořit jejich názvy a vzorce. Tento týden se seznámíme s oxidačním číslem. V učebnici str. 48 - 49. (Kdo si zprovoznil Fraus el. učebnici, tak str. 71 - 72.) Zápis do sešitu udělejte podle prezentace, kterou jsem poslala do mailu. Kdyby někomu nedorazila, napište na jt20@centrum.cz

ANGLIČTINA

6. týden doma 20. - 26. 4. 

Potěšili jste mě vy tři, kteří jste si doplnili cvičení. Pořád ještě zbývá sedm žáků, kteří se angličtinou prostě nezabývají. Znovu vás upozorňuji, že po návratu do školy se vaše všechny sešity budou bezodkladně kontrolovat, bude to podklad pro závěrečnou klasifikaci. Tak ať si nezpůsobíte zbytečné nepříjemnosti svojí nečinností, prosím.

Nový týden přináší nový unit. Unit 21 - slovíčka a věty na řádcích 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 20 a 25 si přepište do svých slovníčků a naučte se je. Žáci s IVP jen prvních 6 vět, jako obvykle.

PB 44/1 - přečtěte si nahlas všechny rozhovory a přeložte si je.

WB 44/2 doplňte bez poslechu.

Hezký jarní týden, 

IK

 

 

VO

Pozor – blíží se vám konec projektů, které jste měli vypracovat do sešitu a poslat mi je na můj e-mail ( 2828282@seznam.cz) do konce dubna. Ti, kteří řádně splnili, mají vše u mě řádně zaznamenáno a touto informací se již nemusí zabývat.

Zdraví A. B.

 

17. 4. pátek - AJ kontrolní den

Pěkně pracujete, ale jen někteří. Z první i z druhé skupiny 5 dětí nesplnilo zadaný úkol a někteří již opakovaně, jistě to do neděle napravíte a doplníte, že!! Opakuji, že budete klasifikováni na základě míry zapojení se do plnění úkolů, nezapomínejte na to.

Hezký jarní víkend, IK

 

Matematika - dvě kružnice, učebnice (3) 16-18. Tháletova věta: prezentace.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/4286

Dotazy na emailu: cendakr@seznam.cz

 

Český jazyk    14. 4. - 21. 4.

Milí osmáci,

trochu jsme si odpočinuli a teď zase do práce. Vypracujte slohovou práci - charakteristika blízké osoby:

Témata k výběru:

Moje babička

Můj dědeček

Můj vzor

Práci napište ve wordu a pošlete mi ji v příloze e-mailem, práci opravím a pošlu zpět.

Dále si do literárních sešitů udělejte výpisky z Karla Havlíčka Borovského, napište si k němu, co je to epigram, dále výpisky z Boženy Němcové.

Z mluvnice si vypracujte na papír cvičení 3 a 4 na straně 69. Cvičení 4 je náročnější, ale jedničkáři a dvojkaři by ho měli zvládnout.

Opakujte si dále na AlfBooku, tentokrát skladbu. Stále ještě všichni neudělali cvičení, která jsem zadávala minule.

Mějte se fajn a buďte zdraví.

S pozdravem

J. Zouchová

 Důležitý vzkaz pro všechny žáky:

Až mi budete posílat mailem svoji práci, napište krátkou zprávu s oslovením, pozdravem a podpisem. Mnohdy podle mailu nepoznám, kdo mi píše!!!

Děkuji

J. Zouchová

 

 

 

 

 

ANGLIČTINA

5. týden doma - 14. - 17. 4.

Už je po Velikonocích a tak znovu do pilné práce. CHVÁLÍM VŠECHNY, KDO PĚKNĚ PRACOVLI. Tento týden je kratší a tak bude i nové zadání kratší. Vás šest z 1. skupiny a vás pět z 2. skupiny, kteří jste neudělali angličtinu minulý týden, si ji doplňte! Připomínám, že se musíte ze cvičení odlašovat křížkem uprostřed vlevo nahoře, pokud se odlásíte rovnou x vpravo, výsledky jsou ztracené, já je nevidím. Pracovní morálka klesá, to nemůže přinést nic dobrého. Hodnoceni budete podle míry svého nasazení a účasti.  Nové zadání je

AlfBook: Project 4   U1 C, Past and Present

V pátek je jako obvykle kontrolní den, mějte se hezky a pusťte se do toho.

IK

 

D, F, PŘ, Z

ZDRAVÍM VÁS MOJI OSMÁCI V DOBĚ POVELIKONOČNÍ. ZADÁNÍ PŘEDEVŠÍM ALFBOOKOVÉ V MAILU, PŘÍPADNĚ ZDE , TERMÍN DO 21.4. KRÁSNÉ JARO PŘEJE PT (tyrmer@centrum.cz) P. S. v případě jakýchkoli nejasností pište na mail nebo messenger

Moji milí,

zítra vám začínají velikonoční prázdniny. Chci vám všem popřát veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a užijte si sluníčka. Uvidíme se tady příští úterý. 

IK

 

MAT - zapsat prezentaci do sešitu https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/36649

-zkopírovat a vložit do prohlížeče. Dotazy na emailu cendakr@seznam.cz. Hezké Velikonoce. M K

 

Čj          6. 4. - 13. 4.

Milí osmáci,

chválím ty z vás, kteří mi poslali zhodnocení testu na YouTube, byla vás většina, ale stále ne všichni, také na AlfBooku jste někteří stále neviditelní. Mrzí mě to, ale věřím, že ostatní úkoly plníte a zakládáte do eurodesek.

Vzhledem k tomu, že se blíží Velikonoce a všichni si potřebujeme odpočinout, dávám vám volno a nezadávám do 13. 4. žádné úkoly. Dodělejte si ostatní a 14. 4. očekávejte na webu nové zprávy. Jediné, o co vás prosím, je četba. V níže uvedené doporučené literatuře si vyberte jednu knihu a tu začněte číst, termín odevzdání referátu je 11. 5. Pokud jste některou knihu již četli, vyberte si další.

Doporučená četba:

E. M. Remarque: Na západní frontě klid

A. S. Exupéry: Malý princ

N. V. Gogol: Revizor

K. Čapek: Válka s mloky

W. Shakespeare: Romeo a Julie

A. Christie: Deset malých černoušků

E. A. Poe: Povídky

J. Škvorecký: Prima sezóna

E. Hemingway: Stařec a moře

A. Dumas: Hrabě Monte Christo

P. Ryan: Jak jsem vyhrál válku

Přeji vám krásné Velikonoce, odpočiňte si, případně dodělejte úkoly a buďte zdraví.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

Ch Zhodnocení dosavadní práce na AlfBooku: Za celou dobu bylo zadáno 10 jednoduchých cvičení na opakování látky probrané ve škole.

počet žáků, kteří neudělali NIC: 5

žáci, kteří splnili pouze 1 - 3 testy: 8

žáci, kteří mají vše:

žáci, kterým chybí pouze jeden test: (Může se stát při přetížení aplikace, že se test neuloží.)

Nechápu, jak je možné, že to takto vypadá! 

Zadání práce do 17. 4. AlfBook - cvičení v sekci Složení látek, prvky: Periodická soustava prvků, Prvky procvičování 1,2,3 a Prvky s obrázky.

Kdo nesplnil předchozí práci, musí ji dodělat!

ANGLIČTINA

4. týden doma 6. - 12. 4.

Zůstáváme v U 20. Přečtěte si PB 43/5 o Covent Garden a odpovězte do malého sešitu na otázky písemně. WB 43/6, 7, 8 - tady pozor na časy.

AlfBook: Poject 3, U 3 A, B Time and places - nápověda: u sopečného výbuchu je mezera mezi slovy - 9. políčko je prázdné

                                                                               u lesního požáru - 7. je prázdné :-)

Velmi chválím dalšího z vás za připojení se do hry :-), Dávejte pozor, která cvičení jsou zadaná a dělejte je a jeden z vás mi pořád chybí, kdy se ty připojíš????

Mějte se hezky, v případě jakýchkoliv dotazů pište na boirko2@volny.cz

IK.

 

 

 

4. 4. ZASLÁNO DO MAILŮ ŽÁKŮ I RODIČŮ OBSÁHLÉ ZHODNOCENÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTŮ DĚJEPIS, FYZIKA, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS - DŮLEŽITÉ, PROHLÉDNĚTE SI, NAPRAVTE. pt

ANGLIČTINA - 3. 4. pátek = kontrolní den

Znovu vás můžu pochválit, skoro všichni jste se zapojili do procvičování. Nevidím výsledky čtyř z vás. Doufám, že do neděle navečer, kdy vám pošlu procvičování na příští týden, si to všichni doplníte. Tři z vás udělali nezadaná cvičení, oceňuji, že jste se pustili i do jiných cvičení, ale prosím vás, udělejte ta, která byla zadaná. Jsem fakt ráda, že vidím, že hezky procvičujete, ale měli byste se připojit k ostatním. Někteří děláte jen jedno cvičení a to je málo. Jeden z vás  se pustil do procvičování pro 9. ročník, bezva, a daří se ti dost dobře! Ale zkus se taky zaměřit na ta cvičení, která vám píšu. Hezký víkend a v případě jakýchkoliv dotazů pište na boirko2@volny.cz 

IK

 

 

Čj         31.3.  

Milí osmáci,

děkuji vám za zaslané práce, až na pár výjimek se vám povedly. Jsou však dva žáci, od kterých stále práci nemám! Na AlfBooku vás ale většina nepracuje! Napsala jsem vám, že to má pro mě vypovídací hodnotu, opakování ze 7. ročníku splnilo devět z vás a opakování pouze osm. Zadávám další úkol, tentokrát si na AlfBooku procvičujte tvarosloví, od zítřka budu kontrolovat, jak odpovídáte.

Do sešitů na mluvnici si zapište tuto látku:

Slovesný vid

Slovesa jsou podle vidu buď dokonavá, nebo nedokonavá.

Jak je poznám:

Sloveso dám do tvaru 3. osoby, čísla jednotného, tvaru přítomného. Pokud nevyjadřuje čas přítomný, ale budoucí, jedná se o sloveso vidu dokonavého. (Děj ukončený).

Př. nakreslit - on nakreslí - čas budoucí - vid dokonavý

Sloveso dám do tvaru 3. osoby, čísla jednotného, tvaru přítomného. Pokud vyjadřuje čas přítomný, jedná se o sloveso vidu nedokonavého. (Děj probíhající, neukončený).

Př. kreslit - on kreslí - čas přítomný - vid nedokonavý

Dále si zapište do sešitů vidové dvojice z učebnice českého jazyka na straně 25 a na této straně na papír napište cvičení 2 , 3, 4. U cvičení 4 a) pište jen tvar 3. osoby, čísla jednotného, tvaru přítomného a u b) k těmto tvarům doplňte vidovou dvojici.

Další úkol:

Na youtube si do vyhledávače zadejte český jazyk 8. ročník a najděte test Jak dobře ovládáte český jazyk. Test vyplňte a pošlete mi na e-mail, jak se vám dařilo, tedy kolik odpovědí bylo v pořádku.

Úkolů je tentokrát více, proto si je rozvrhněte, nepište vše najedou. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, pište, mailujte, volejte, ráda odpovím, vysvětlím.

Mějte se fajn a buďte zdraví.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Ch do 5. 4. Připomínám AlfBook: cvičení ze sekce: složení látek, prvky. Do konce týdne testy: Atom až Nekovy 6. 4. si zkontroluji. (Pokud se vám test nezdaří, zopakujte ho.) Kdo chce, může zkoušet i další cvičení v této sekci.

Téma POLOKOVY: do mailu jsem poslala prezentaci, z ní udělejte zápis do sešitu. (Jsou to jen dva snímky)

Dále můžete využít el. učebnici str. 60 - 63, video Nezkreslená věda: Vodí - nevodí polovodič?

 

MAT - Kruh, kružnice. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/48006

Odkaz je třeba zkopírovat do prohlížeče.

Prezentaci přepište do sešitu. Do emailu cendakr@sznam.cz potvrď.

v AlfBOOKu vypracujte Řešení rovnic - hledání neznámého čísla. Prosím jen jednou!!!

 

ANGLIČTINA    3. týden doma - 30. 3. - 3. 4.      VELKÁ POCHVALA ZA PŘIPOJENÍ SE!!!

Napište si a naučte se slovíčka U 20 a věty na řádkách: 5, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24 - s úlevami jen 6 prvních vět, však víte. Dále PB 42/2 čtěte text několikrát nahlas a přeložte si ho, WB 42/2, 3, 4.

AlfBook: Project 3  Unit 5 A,B Experiences

IK

 

D,F,P,Z

Zdravím osmáci moji. V podstatě posílám na 2 týdny přehledný rozpis práce mých předmětů na mail s tím, že na následující týden jsou výstupy ALFBOOKOVÉ, na další zkrácený týden i zápisky k dodělání, ale kdo si bude chtít dát období před Velikonocemi volnější, splní to a pošle dříve. Zadání i zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WQNXPYX3TK9258UM-KVL/

VO

1/ vyfoťte úkol v sešitu – Složky státní moci, jejich orgány a instituce a pošlete mi ho ke kontrole na můj e-mail: 2828282@seznam.cz

2/ Státní správa a samospráva – její orgány, instituce a úkoly. Projekt na měsíc duben.

Vaším úkolem v rámci tohoto tématu je: popsat do sešitu na příkladech vztahu státní správy a samosprávy základní principy a způsoby řízení demokratického státu. Všechno řádně promyslete, máte dostatek času. Případně nalepte novinové články, které s tímto tématem souvisí. To velmi ocením.

Zdraví A. B.

sobota

Při dnešní opakované kontrole se mi nově objevily výsledky pouze u Kristýny, díky. Znovu připomínám, že je nutné se tohoto procvičování účastnit. Pokud jste spolu ve spojení, prosím upozorněte ostatní na nezbytnost plnění povinností, děkuji.

IK

 

ANGLIČTINA - pátek = kontrola

Opravdu jste mě potěšili, že jste se skoro všichni dokázali připojit a začít s opakováním a procvičováním. Mrzí mě, že jsem nenašla ve skupině 1 výsledky pěti z vás. Ve skupině 2 postrádám výsledky od čtyř z vás. Procvičování na portále AlfBook je důležité, abychom měli aspoň nějaké spojení a já viděla, že si opakujete. Pokud máte nějaké technické problémy, obracejte se přímo na p. uč. Kůra. Případné problémy s tématy a jazykem řešte se mnou boirko2@volny.cz.

V neděli odpoledne vám pošlu další procvičování.

IK

 

Německý jazyk: Milí žáci, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala pracovní listy pro domácí výuku. Žáci s IVP mají uvedeno, co dělat (ne)mají. Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ email.Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

P. S. Uvádím odkaz na online slovník, pokud byste potřebovali vyhledat/přeložit nějaké slovíčko. Odkazů je pochopitelně vícero a nechám na vás, jaký slovník (online, klasický tištěný) k tomu využijete.

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky

S pozdravem

Šteflová Jana

 Čj 

Milí osmáci,

připomínám, že musíte pracovat i na stránkách Alfbook, každý den kontroluji vaši účast a zjišťuji, že je velmi malá, chválím Maxe, Nikolu, Karolínu a Veroniku, podíval se i Filip K. Jinak nic moc. Má to pro mě vypovídací hodnotu a vaše aktivita se bude počítat. Vidím také, jak odpovídáte, je to pro mě důležité. Dále bych chtěla upozornit na to, že všechna cvičení, která zadávám, pište na papíry a prosím o zakládání do euroobalu.

Literatura úkol:

Přečtěte si Svatební košili od K. J. Erbena a tentokrát do sešitu napište stručně děj této balady.

Dále si vypište informace o K. H. Borovském napište také, co je to epigram./Také do sešitu/.

Mějte se hezky.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Mat: 15. žáků stále nemá splněný úkol!!!! Viz níže! Už jenom 8. Dva udělali něco jiného.

Ch do 31. 3. Povinné je oranžově zvýrazněno. 

Téma: ALKALICKÉ KOVY Do sešitu si udělejte zápis podle prezentace, kterou vám zašlu do mailu. Pošlu i pracovní list. Kdo bude chtít, může si s ním doplnit zápis do sešitu. (Na konci března pošlu správné řešení do mailu.) 

Ke studiu doporučuji využít i elektronickou učebnici od nakladatelství Fraus str. 64 až 65. Pozvánku do školní multilicence jsme vám posílali. (Je možné, že u někoho jsme neměli správný mail.) Komu se to nepovedlo načíst a zprovoznit (načítání může být napoprvé časově náročné), může mě nebo pana učitele Tyrmera požádat o pomoc. Učebnice je moc pěkná a pro budoucí studenty by to bylo fajn. Není to ale povinné.

Můžete využít i naší učebnici str. 38-39. Dále procvičte např. zde:http://www.zschemie.euweb.cz/alkalicke_kovy/alkalicke_kovy0.html Jsou tam i videa s pokusy!

V Alfbooku alkalické kovy samostatně nejsou. Zkuste si procvičit a zopakovat alespoň některá cvičení ze sekce: složení látek, prvky (Pokud se vám test nezdaří, klidně si ho několikrát zopakujte.)

V případě potřeby se neváhejte ozvat buď na můj mail nebo klidně na messenger pana učitele Tyrmera

Děkuji za spolupráci. S pozdravem JT.

VO do konce března

Do sešitu si napište téma – Složky státní moci, jejich orgány a instituce.

Vaším úkolem je : pod tento nadpis napište porovnání úkolů jednotlivých složek státní moci ČR. Stručně v bodech tak, aby jste o dané problematice uměli pohovořit před a se spolužáky. Využijte dostupných zdrojů.

Zdraví A. B.

 

Čj               Úkoly do 30. 3.

Milí osmáci,

do pondělí 30. 3. mi pošlete slohovou práci psanou ve Wordu na e-mail: zouchova.jana@seznam.cz

Napište úvahu, vybrat si můžete z těchto témat:

1. Co mohu dělat ve volném čase

2. Co je to ohleduplnost a spolupráce

3. Co mám rád/a

Využívejte AlfBook, vždy v pondělí budu kontrolovat, jak jste pracovali. Komunikujte se mnou přes WhatsApp a nebo Messenger, případně pište e-maily. Pracujte podle svých schopností, věřím, že vše zvládnete a ve zdraví se ve škole sejdeme.

S pozdravem

J. Zouchová

 

ANGLIČTINA     týden od 23. 3.

v naší učebnici zůstáváme v U 19 - čtěte si několikrát nahlas PB 41/3, v WB 40/1, 2 vypracujte písemně.

AlfBook    Slovní zásoba    Doprava 1, 2

              Project 3    Unit 4 A, B London

Cvičení z AlfBooku jsou povinná, budu je v pátek ráno kontrolovat a hodnotit, pracujte tedy soustředěně :-).               

IK

 

Týden od 23. 3. do 27. 3.

Mat: v aplikaci programalf.com (instrukce poslal třídní učitel) si najděte lineární rovnice a vypracujte jednoduché rovnice-slovní úlohy.

Kontrolu provedu ve středu odpoledne. Pokud potřebujete poradit, pište na email: cendakr@seznam.cz Zdraví M K

 

Zdravím vás s další dávkou D, F, Př a Z na příští týden. V zásilce si můžete práci stáhnout ve formátu docx, odt, rtf případně pdf, ale ta není vhodná pro úpravy, jen pro tisk. Zasílám vše i na mail. Po zpracování prací mi odpovědi pošlete přímo v mailu, ne jako přílohu (kvůli současnému přetížení internetu), do pátečního večera. A pro dotazy budu na mesengeru. A prosím, pusťte se do práce už všichni! 

Náhradní odkaz pro stažení práce: https://www.uschovna.cz/zasilka/WK4YWKI9479IX7XL-KGN/

Zdraví PT

Mat: Přepište příklady z prezentace do sešitu.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/93462

 

Čj 17.3.  

Moji milí,

vzhledem k tomu, že se delší dobu neuvidíme, využijeme situaci k tomu, abychom si vypsali to, na co nám nezbývá ke konci roku čas, tedy světovou literaturu. Zezadu do sešitů na literaturu si začněte vypisovat autory od strany 131, začněte básníkem Li Po a pokračujte až do konce čítanky. Vždy vypište jen to základní, data narození, úmrtí, národnost a díla.

Zepředu do sešitu je potřeba dopsat Karla Jaromíra Erbena. Myslím, že jsme skončili u jeho zaměstnání, zmiňovala jsem jeho působení u hrdelního soudu v Praze, dále byl předsedou Královské české společnosti nauk a roku 1845 byl jmenován členem jazykové komise při Matici české a začal se podílet na formování spisovné češtiny. Roku 1850 se stal sekretářem Českého muzea ( dnešní Národní muzeum). v této době byl jedním ze zakladatelů časopisu Právník.

Pochován byl nejdříve na Malostranském hřbitově na Smíchově, roku 1908 byly ostatky přemístěny na Olšanské hřbitovy.

Dílo:

Sto prostonárodních  pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních

Kytice z pověstí národních

České pohádky

Dopište si a ve čtvrtek vám ještě zadám další úkoly z mluvnice. Máte na to dostatek času. Nemusíte mít vše hned. Můžete se mnou komunikovat přes WhatsApp nebo Messenger, můžete psát i e-maily. Adresu mám na stránkách školy a v ŽK.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

Týden od 16. 3. do 20. 3.

Čj        

V učebnici českého jazyka si prostudujte učivo z tvarosloví na straně 16 a 17. Naučte se nazpaměť skloňování podstatného jména idea a napište cvičení 4 na straně 18, cvičení 2 a 3 na straně 20 a cvičení 4 na straně 21, na straně 22 a 23 napište cvičení 8 celé.

Vzhledem k situaci je třeba, abyste se doma učili to, co vám zde píšu. Vše budu kontrolovat, až se uvidíme.

Přeji klidné dny, odpočívejte, choďte ven, ať jste zdraví. A můžete si třeba přečíst nějakou hezkou knihu.

S pozdravem

J. Zouchová

Výchova k občanství

V době samostudia zkompletovat sešity. Dopsat a dolepit příslušné studijní materiály, včetně již zadaných referátů. Dopracovat poslední pracovní list.

Zdraví A.B.  

Předměty třídního učitele

Vše k D, F, Př a Z máte v mailu, odkaz na prezentaci (není bezpodmínečně potřebná) je zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WE72L6KTVMNJAP88-K5J/ , je skoro 300Mb, přestože má sotva 10 stran :-(

V případě jakýchkoli nejasností či zásadních zjištění mě kontaktujte.

Daně děkuji, že v PL na Př z minulého týdne odhalila, že chybných vět není 5, ale 6 a nenechala se mnou zmást :-)

Aj - viz minulý týden

Týden od 9. 3. do 13. 3.

Ch procvičujte na https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/kovy_a_jejich_slitiny.html

ANGLIČTINA

Moji milí,

pro tento týden si dočtěte nahlas článek v učebnici na str.38/1 a přeložte ho. V pracovním sešitě vypracujte cvičení 38/1, 2, 4 a 39/7, 8.

Pro příští týden si opište a naučte se slovíčka a věty U 19 na řádcích 1, 4, 10, 13, 15, 20, 23, 29.. V pracovním sešitě vypracujte cvičení na str. 40 a 41/5. Procvičujte angličtinu nahlas a průběžně, nenechávejte vše na poslední chvíli.

IK

Matematika

Slovní úlohy o pohybu. Strana 32 až 34 jsou vzorové příklady. Do sešitu vypracovat 34/1, 3 a 36/5, 6 .

Zeměpis

Určitě si dopracujte 2 PL k ČR týkající se polohy. Ohledně povrchu ČR se učte znalost celků podle:

http://zemepis.zszlutice.cz/kabinety/zemepis/Cr-hory/hory.htm#

Rozsah: V bodě 1) Vyšší geomorfologické jednotky do úrovně provincie (4 názvy) a v bodě 2) a 3) Geomorfologické celky na úrovni oblastí a celků jen celky obyčejným červeným písmem. Tedy červené kurzívou jen budoucí SŠ a černé určitě nééé :-)

Přírodopis

Zašlu na mail práci s učebnicí a informace.

Fyzika

Pilujte znalosti k prezentaci, ať jste pak schopni plynule pohovořit. Máte obrázky, na téma své prezentace si připravte zápisky. Ostatní i projděte stránky: http://vyuka.jihlavsko.cz/motory/index.htm

 

Níže jsou informace platné před uzavřením škol

NJ skupina 1 (pondělní a úterní rozvrh) - písemka ze slovíček Essen. Prosím, mrkněte i na konverzační otázky, abyste dokázali odpovědět Co jíš ke snídani, co si dáš k obědu a k večeři? Viz dnešní konverzace ve skupinkách a otázky z minulého týdne.

Připomínám skupině 1 i 2 (úterní a čtvrteční rozvrh), že koncem března budu známkovat úpravu a vedení sešitu. Prosím o dopsání!

Děkuji za přípravu, J. Š.

ČJ: Při mluvnici začneme opakovat tvarosloví, konkrétně to, co už jsme si zapisovali, tedy vše o podstatných jménech. Stále opakujte vedlejší věty a poměry mezi větami, zkouším rozbor složitých souvětí.

Při literatuře se budeme věnovat K. J. Erbenovi a budu zkoušet úryvek z Máje. Nezapomeňte na referáty na sloh.

S pozdravem

J. Zouchová

Z - očekávejte zk. mluv. cvičení Německo, ve ČT test ST. Evropa včetně mapky

Př - opakujeme TS, ve ČT test

F - prezentace

Týden od 2. 3. do 6. 3.

F - v ÚT prezentace a výpočty Q a L - test, ve ČT a PÁ teorie skupenství a voda

Z - PO vem uč. ČR; ČT slepá mapa Evropy souhrnná

D - test Baroko II

Př - opravný test DS ve ČT

Nj - prosím, nezapomeňte na písemku ze slovíček (Essen und Trinken). Děkuji za přípravu, J. Š.

 Ch - probíráme kovy

Čj 24.2. - 28.2.

Při mluvnici se budeme částečně věnovat ještě jednu hodinu příslovím, rčením a pranostikám a zároveň budeme opakovat podstatná jména. Při slohu budeme opakovat reklamu ve sdělovacích prostředcích. Nezapomeňte na úkol týkající se K. H. Máchy, budu zkoušet úryvek z Máje.

Hezký týden

J. Zouchová

Týden od 24. 2. do 28. 2.

PO 1. h třídnická h.

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

Ch 24. 2. test nekovy

F prezentace skupin - motory

Z ČT slepá mapa Evropy vodstvo

D test baroko jen z 1. PL (velikost A4 oboustranný s fotografiemi)

Týden od 10. 2. do 14. 2.

Z - ČT slepá mapa Evropy - povrch

D - 2. PL baroko hotový, zkontrolujeme

F - ČT - všichni test příkl. na teplo Q potřebné k ohřátí, vydané při chladnutí

Př - ÚT DS test (viz PL)

v Pá odjezd na hory (část třídy)

Týdny od 20. 1. do 30. 1.

Mat - Ekvivalantní úpravy rovnic, učebnice srana 11. - 17.

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Ch - po probereme vzácné plyny https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/nekovy.html - otevřete prezentaci Vzácné plyny a Halogeny, zopakujeme nekovy, dodělejte PL halogeny, připravujte se na  test nekovy (10. 2.)

Z - ČT slepá mapa Evropy - povrch

D - PL baroko hotový, zkontrolujeme 2. str.

F - ÚT - test př. na teplo Q

PV - dok. osobnostní rozvoj - sebepoznání a začneme si vytvářet portfolio k volbě povolání, potřebujete euroobalové desky 1ks

Př - zopakujte si DS

Týden od 13. 1. do 17. 1. 

Z - dozkoušení VB/Fr a dokončení mapy Evropy a ČT test Záp. Evropa

D test Habsburská monarchie za MT a Jos. II.

Př - nezapomenout vzít PL na DS, ČT případná dozkoušení zájemců

F - v ÚT počítáme teplo a dopisujeme nebo opravujeme testy, ve ČT se vrátíme 5´k převodům jednotek

PV - dok. osobnostní rozvoj - sebepoznání a začneme si vytvářet portfolio k volbě povolání, potřebujete euroobalové desky 1ks

VV chlapci - na pondělí 13.01. si přineste pomůcky dle informací na webových stránkách:

http://vytvarne-namety.cz/index.php/fantazie/78-abstrakce/499-mozaika-tisk-z-kolaze

Týden od 6. 1. do 10. 1. 

Zpráva pro rodiče!

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v době zitřejších konzultací nebudu ve škole přítomna, můžete mne kontaktovat telefonicky nebo osobně po telefonické domluvě.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jana Zouchová

ČJ: Opakujte si učivo ze skladby, čeká nás prověrka. Nezapomínejte na literaturu, budeme také psát. Stále zkouším básničku a připomínám četbu těm, kteří budou mít v hodině referáty.

Přeji klidný první novoroční víkend.

J. Zouchová

Mat- pravidla pro počítání s mocninami opakování- test 9. 1.

Ch - PO - Umíme nové značky: K, Pt, Ag, Si, B, F, Br. David M. má referát na dusík. Probrali jsme vodík https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/nekovy.html otevřete prezentaci vodík. Probíráme kyslík. (F. M. si připravuje referát na síru a A.S. na fosfor), v pá 10. 1. místo čj bude Ch

Z - PO a ČT: úst. zk Francie, V. Británie, mezitím příprava fyzickogeografické mapy Evropy, test Z. Evropa následující PO

D - dozkoušení chybějících a opravy / práce s PL

Př - cévní soustava test ve ČT

F - ČT a PÁ testy Teplo, vnitřní energie

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám všem požehnané Vánoční svátky, klid a pohodu do nového roku.

PT

Vážení rodiče, pro období od ledna do května bude nabízeno doučování pro žáky se slabým prospěchem. Budete - li mít zájem, prosím o písemné sdělení (jméno, předměty) na mail školy. Pokud se předmět otevře, dostane žák závaznou přihlášku. Po závazném přihlášení je účast povinná.

Týden od 16. 12. do 20. 12.

Mat - Mocniny s přirozeným mocnitelem. Pravidla pro počítání.

ČT - kino Smíchov, návrat cca ve 14 hodin.

PÁ od 3. h předvánoční besídka (nezapomeňte dárečky, hrnek, trošku cukroví a procvičit si hru "Co na to Češi")

Z - v PO slepá mapa státy 2 (střední velikosti), s sebou lepidlo, nůžky, pastelky a předložíte svou doplněnou slepou mapu státy Evropy

Př - ÚT test cévní soustava - byl k tomuto tématu DÚ doplnit si 3 pojmy 

D - doplnit si zápisky - ot. z PL na téma Habsburská monarchie a dozkušuji

Ch - kdo má málo známek, doplní si chybějící testy, opravný test na značky (referáty na kyslík a dusík)

na vánoční prázdniny zadáváme nové značky: K, Pt, Ag, Si, B, F, Br. Značky, které umíme: O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C, Ca, Al, Sn, I, Mg, He, Cu, Zn, Pb, Hg

 

Týden 9.12. do 134.12.              Čj

Budu zkoušet literaturu, básničku a nezapomeňte přinést slohové práce. Za týden budeme psát kontrolní diktát, tak se připravujte. V pátek píšeme test z vedlejších vět a budeme se věnovat rozboru souvětí.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Týden od 9.12. do 13.12.

v ÚT 1. h třídnická, odpolední vyuč: dokončíme přípravy na jarmark a ve zbytku času fyzika

D - test Rusko

Z - ČT test slepá mapa Evropy - státy (předložit mapu) 

F - opravy testů ENERGIE - ČT, PÁ

13. 12. Ch test: vznik iontů, chemická vazba, (referát na vodík - Kuba V.)

Týden od 2. 12. do 6. 12.

ČJ: V pondělí a v pátek nebudu ve škole. Ve středu budeme mít mluvnici, opakujte si čárku ve větě jednoduché, budeme psát. Budu zkoušet báseň a zapíšeme si národní obrození. Přeji hezký víkend. J. Zouchová

Ch: Testy na orientaci v PERIODICKÉ TABULCE PRVKŮ: 6. 12. + možnost opravy značek, (chemie bude i ráno místo čj)

2. 12. test chemické značky (na jedničku musí být bez chyby)

Značky, které už máme umět: (O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C, Ca, Al, Sn, I, Mg, He, Cu, Zn, Pb, Hg)

Kdo stále neumí: atom, molekula, sloučenina  Procvičujte např. na: https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/36241/ 

Probíráme vznik iontů a chemickou vazbu.

Z: PO - okruhy JV Evropa - Rumunsko; Bulharsko; Albánie a Kosovo; Slovinsko a Chorvatsko; Srbsko a ostatní země bývalé Jugoslávie - každý žák má 2 okruhy, umět min. 10 faktů k okruhu přednést s pomocí osnovy; ČT - test JVE

Př: ÚT: 2. poznávačka kosti + svaly

Pv: v ÚT vyrábíme, ale také se píší z F opravy - výkon; rychlost (jen Terka S.)

F: ČT a PÁ test - energie - teorie a příklad na pohybovou a polohovou; začneme kapitolu "vnitřní en."

 

Týden od 25.11. do 29.11.

Ch - od 25. 11. učíme se další značky: He, Cu, Zn, Pb, Hg, začínáme probírat periodickou soustavu prvků

Kdo nepsal 22. 11. test chemický zápis: atom, molekula, sloučenina + značky napíše si v pátek Procvičujte např. na: https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/36241/ Také je možné si napsat tento test na opravu.

Z - PO - doděláme PL JV Evropa, připravíme si povídání o V. Británii podle zeměpisné osnovy; ČT - JVE test (spol. znaky, země a jejich typické znaky)

Př - ČT - poznávačka svaly, kosti

F - znát teorii k energiím, na výpočty s sebou kalkulačky

D - test Francie za Krále Slunce; Rusko - mít vyhledané pojmy k Rusku (viz vlepený lísteček)

Pv - vyrábíme na jarmark, s sebou materiál 

Týden od 18.11. do 22.11.

V PO 8:45 - 13h divadlo, po příjezdu oběd, výuka před i po divadle probíhá

v ÚT třídní schůzky v 16h

Mat: Počítáme s mnohočleny. Sčítáme, odčítáme a násobíme mnohočleny.

Pv - výroba na jarmark (podle výběru sk. či jednotlivců). Kdo nic mít nebude, píše práci na téma prvky osobnosti (test).

D - v ÚT testík 5´Francie

Př - ÚT kontrola PL svaly, ČT test svaly

CH - 22. 11. test chemický zápis: atom, molekula, sloučenina + značky, (O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C, Ca, Al, Sn, I, Mg)

Týden od 11.11. do 15.11.

Čj: V pondělí budeme psát prověrku ze skladby - rozbor věty jednoduché, vedlejší věty a poměry mezi větami hlavními. Učte se pravopis, blíží se diktát a literaturu, zkouším. Domluvíme se na testu z literatury. Při slohu se budeme věnovat úvaze.

Hezký víkend. J. Zouchová

F - ČT: test výkon a účinnost, na ÚT 2 opakovací př. DÚ. A ti, co stále neovládají rychlost, spočítají na papír alespoň 4 př. na rychlost, dráhu a čas, např. z https://zsamssevetin.estranky.cz/clanky/vyuka-a-zajimave-ulohy/7.tr.--fyzika--priklady--rychlost--draha--cas.html

Pv - popis vlastní osobnosti - posílejte mailem do pondělního večera, je to dlouhodobá práce a nikoho neomlouvá nepřítomnost. Rozmýšlejte si, co bychom mohli připravit, vyrábět na trhy.

Př - ČT - popis kostí a svalů na těle

Z - mít PL na JV Evropu

Ch - 11. 11. ve 14:45 možnost opravného testu na výpočet složení roztoků, (značky, které máme umět: O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C, Ca, Al, Sn, I, Mg)

 


Vyjádření ke stávce.

Vážení rodiče, tímto bych rád sdílel názor své kolegyně, s kterým se ztotožňuji. Omlouvám se za vzniklé komplikace a doufám v pochopení.

S pozdravem

Petr Tyrmer

"Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou vysvětlila, proč jsme se dnes s většinou kolegů domluvili na tom, že se přidáme k zítřejší stávce pedagogů. Rozhodování nebylo příjemné, protože si uvědomujeme, že tím působíme komplikace především Vám, rodičům, ale protože množství nepravd a falešných slibů v posledních volebních obdobích již přesáhlo únosnou míru, tak jsme nakonec zvolili tuto nepříliš šťastnou formu protestu. Nechceme  ve zpravodajství poslouchat další lži z úst pana premiéra, že školství je prioritou této vlády. 

Odbory sice zformulovaly jako hlavní důvod stávky boj o 2% v navýšení do tarifní části našeho platu, ale to rozhodně není ten jediný a hlavní důvod, proč bude zítra provoz naší školy omezen. Hlavními důvody, proč se ozýváme a zároveň i žádáme o podporu veřejnosti jsou především následující požadavky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Jak jsem již výše uvedla (a podrobně mají děti rozepsáno v žákovské knížce), zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu. Učivo s dětmi doženeme bez problémů. Věřím, že budete mít pochopení pro tento jednodenní protest.

Děkuji

Veronika Procházková"

Týden od 4.11. do 8.11.

D - test Anglie a její kolonie

Př - ÚT kosti - popis test

Pv - popis osobnosti - posílejte mailem, v ÚT o hodině poslední možnost dokončit a odeslat

F - ČT a PÁ: opravy testů rychlost a převody (procvičujte: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/)

Z - PO: test JE opravy, vzít si mapky a sešity ke kontrole

CH - Pá: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html - testy

Týden od 31.10. do 1.11.

Ch - probíráme složení roztoků, doporučuji k procvičení např.: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html - testy

Z - test JE, vzít si mapky a sešity ke kontrole

Př - umět kosti - popis

F - umět počítat práci, výkon, stále převody jednotek

Týden od 21.10. do 25.10.

ANGLIČTINA, 15. 10. 2019

Moji milí nepřítomní sportovci, dnes jsem zadávala domácí opakování WB 12/2,3. Opakujeme už poněkolikáté minulý čas prostý a minulý čas průběhový. Ve cvičení č. 2 napište 5 vět v min. prostém, ve cvičení č. 3 napište 5 vět v minulém průběhovém. Věty si vybíráte různé z těch uvedených nahoře. Už jsme si je procvičili v minulém unitu. Uvidíme se ve čtvrtek a doufám, že nikdo nebude vyprávět, že nevěděl, co má dělat.

D - ko. sešitů, to platí i pro ostatní mé předměty

Z - NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY, práce s PL a mapou / zk. Rusko

Př - NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY, test OS ve ČT, ÚT opravy předešlých témat

F - ÚT donést: vedoucí sk. A odevzdají lab. práci; ČT a PÁ test: př. na rychlost

PV - ODEVZDÁVÁTE elektronicky popis své osobnosti, vypracováváte podle zápisků a prezentace, máte ji i v mailu

21.10. Ch test: směsi a oddělovací postupy, nezapomeňte si dokončit pracovní list jako přípravu na test! (pro chybějící je k dispozici na https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html - směsi-opakování-pracovní list

Týden od 14.10. do 18.10.

Mat

Dokončíme souhrnná cvičení strana 37-39. Ve středu začneme číselné výrazy.

Čj

V pondělí píšeme odložený test na vedlejší věty, opakujte si spojovací výrazy u poměrů, je to základ ke správnému pochopení. Vy, co jste chyběli, doplňte si učivo, zapište si poznámky. Také nás čeká kontrolní diktát /v pátek/, proto opakujte pravopis. Nezapomeňte na úkol z literatury.

Hezký zbytek neděle.

S pozdravem

Jana Zouchová

D - test; vše do Anglie

Z - ČT - test Sev. Evropa, NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY

Př - NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY, test OS příští týden, tento týden opravy předešlých témat

F - ÚT donést: opravy testů na hustotu s úkolem na rychlost na druhé straně listu; vedoucí sk. A odevzdají lab. práci; Vláďa a Michal Měření ryhlosti

PV - popis své osobnosti, připravte se podle zápisků

18. 10. Ch: zájemci druhý pokus filtrace vody, příprava na test: směsi a oddělovací postupy

 

Týden od 7. 10. do 11. 10. 

Mat: Procvičujeme Pythagorovu větu. Počítáme slovní úlohy. Test 9. 10. Pak budeme dělat souhrnná cvičení strana 37.

Týden od 30.9. do 4.10. 

Čj: Při mluvnici budeme procvičovat větu jednoduchou a souvětí a druhy vedlejších vět. Nezapomeňte na úkol z literatury a učte se, brzy budeme psát prověrku a budu zkoušet. Při slohu budeme procvičovat charakteristiku literární postavy, začněte přemýšlet, kterou postavu budete popisovat. Přeji hezký zbytek neděle. Jana Zouchová

Př - test tkáně ve ÚT, NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY

D - zk. do tématu Anglie 

F - test Práce v ÚT, PÁ laboratorní práce na hustotu

Z - test S. Evropa ČT, NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY

Týden od 30.9. do 4.10. 

ČJ - V pondělí při mluvnici budeme procvičovat vedlejší věty včetně doplňkové, následující hodinu budeme psát testík. připomínám úkol z literatury. Nezapomeňte také na sloh, máte odevzdat vypravování.

Z - ČT: zk. Rusko a test V. Evropa (chybějící, opravy), S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY

Př - ČT umět téma tkáně a chybějící píší Znaky a vývoj čl. (a ti co opravují také)

F - ČT a PÁ laboratorní práce na hustotu, ZMĚNA: test "práce" další týden v úterý

30. 9. Ch test: bezpečnost v laboratoři, piktogramy, chemické nádobí, chem. značky (O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C)

4. 10. Ch praktický úkol: Vyčisti vodu z Kocáby. Toto si připravte!!: 1/ utvořte si skupiny (2 až 5 žáků ve skupině) 2/ sestavte si alespoň jeden improvizovaný filtr na čištění vody. (dopotučuji použít jako nálevku obrácenou PET láhev, odříznout dno, od uzávěru nahoru navrstvit filtrační materiál dle vlastního výběru)  - přesunuto na pondělí 7. 10.

Týden od 23.9. do 27.9. 

Út: Exkurze 

Z: PO zk. Rusko, S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY, Čt test V. Evropa

Př: ČT 5´Vývoj a znaky člověka

F: test př. na hustotu + opravy převody

Ch: probíráme směsi, učebnice od str. 10

Týden od 16.9. do 20.9. 

Mat -Druhá mocnina a odmocnina=probráno. Ti co nepsali, budou zkoušení. V pondělí začneme Pythagorovu větu.

Z - zk. Rusko, nalepit do seš. příp. dopracovat státy V. Evropy

F - DÚ na hustotu, příští týden př. na známky a opravy převodů, v pátek věci na F celá třída, bude místo M

Čj: Při mluvnici budeme opakovat rozbor věty jednoduché a vedlejší věty. Brzy budeme psát z tohoto učiva test. Při slohu budeme opakovat charakteristiku a budeme psát slohovou práci. V hodinách literatury se budeme seznamovat s dalšími kronikami.

Přeji hezký víkend.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

Týden od 9. 9. 

11. 9. Pochod údolím Kocáby, sraz ve škole do 7:40, návrat cca ve 13:30. S sebou turistické oblečení a obuv, pití, 2 svačiny (při druhé zastávce bude možnost si opéct špekáčky apod., tak zájemci se jimi vybavte)

Požadavky na vybavení:

F, Z - kalkulačka, nůžky, lepidlo v tyčince, rýsovací a kreslící potřeby (tyto kromě kalkulačky i na Př, D, Pv), sešity ať pokračují z loni, na Pv euroobal na projekty

Ch -  sešit A4, nůžky, lepidlo v tyčince, pravítko, kalkulačka na výpočty povolena 

 

Přeji příjemný poslední prázdninový víkend!

V PO skončí vyučování v 8:25 (jedou pvní autobusy). Úterý bude pouze dopolední vyučování, první 3 h třídnické, od středy již i odpolední vyučování.

S pozdravem Petr Tyrmer, TU