8.B třída

Týden od 2. 10. do 6. 10.

Z provozních důvodů (přeložené školení pedagogů) odpadá odpolední vyučování 2. 10. a 9. 10. 2023, tedy vyučování skončí pro 8. B ve 12:55.  V tyto  dny  nebudou ze stejného důvodu ani kroužky.

3.10. budeme mít 1. hodinu třídnickou na téma: Co bych měl ve svěm věku zvládnout sám. 

Ve škole se objevily vši, prosím o důkladnou kontrolu. 

Český jazyk

Mluvnice: Rozbor věty jednoduché - DOPLNĚK. Ti, kteří nepsali, budou psát ve čtvrtek doplňovačku na shodu podmětu s přísudkem a pětiminutovku na rozřazení jazyků.

Literatura: Začínáme s referáty na přečtenou knihu. Básničku budu zkoušet od 11.10. dobrovolníky, od 18.10. všechny. Vyberete si buď báseň Kytice na straně 50 nebo Báseň k naučení . Období před vznikem česky psané literatury - učebnice str. 6 až 11.

Sloh: Úvod do slohu - učebnice str. 109 a 110.

Informatika: Ta nová cvičení - sokoban, auta, bludiště, kulička, rozcička, sudoku a skákačka - doděláme tento týden (na 3 úlohy či 3 štíty)

Zeměpis: Dokouším ml. cv. Argentina a Brazílie. Asie PL máme hotové a zkontrolujeme. Kdo nemá, dodělá. Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. Podíváme se na regiony - Blízký východ. 

Fyzika: Učíme se výkon. Práce - teorie a výpočty, včetně kladek - kdo chce opravný test psát, donese opravu nepovedeného testu

Dějepis - Dodělat pracovní list a všichni ho v pátek 6. října odevzdají. Kdo minulý pátek chyběl a pracovní list nemá, přijde si pro něj do sborovny.

Chemie  Probíráme vlasnosti látek a směsi

Přírodopis   připravte sešity ke kontrole, zkoušíme z poznávání listnatých stromů. Začínáme nosit učebnici!

Je třeba mít na hodiny nejen psací potřeby, ale i nůžky a lepidlo!

Týden od 25. 9. do 29. 9.

Český jazyk

Mluvnice: Zopakujeme si rozbor věty jednoduché, větné členy.

Literatura: Jazykové prostředky - minule jsme si říkali, co jsou to tropy, tento týden si zapíšeme figury. Budeme se je učit vyhledávat v textech.

Chemie  připravte se na test: Zásady bezpečnosti práce, laboratorní řád, výstražné piktogramy, laboratorní pomůcky.

Probíráme vlasnosti látek.

Přírodopis  test: Botanika - rostlinné orgány (kořen, stonek, list)

Dějepis - Pracovní list - dodělat a za 14 dní odevzdat (pátek 6. října)

Angličtina 

tento týden se budeme zabývat 1B One Sunny Day, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves, zopakujte si je, tvoření otázky a záporu. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT: Končíme téma lichoběžník (viz prac. list), následují hranoly (probereme typy hranolů, jejich sítě a výpočty povrchu a objemu).

NJ: Dále procvičujeme nepravidlená slovesa (PS str. 46), shrnujeme kapitolu (PS 48-51).

Informatika: Kdo chyběl na kybertest.cz, zpracujte si ho doma a pošlete mi screenshot výsledku do chatu v Teams do pátku. V umimeinformatiku.cz jsem nestíhačům přesunul práci do domácích úkolů. Cvičení na logiku (3+1 dobrovolné) min. na 3 štíty. Ta nová cvičení - sokoban, auta, bludiště, kulička, rozcička, sudoku a skákačka - jsou na tento týden

Zeměpis: Dokouším ml. cv. Argentina a Brazílie. Asie PL máme hotové a mapku vodsta a pohoří. Kdo nemá, dodělá. Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. Doděláme mapy. 

Fyzika: Práce - teorie a výpočty, včetně kladek - píšeme test. Učíme se výkon.

V pátek máme putování údolím Kocáby, obědy odhlásíme hromadně.

Týden od 18. 9. do 22. 9.

Český jazyk

Mluvnice: Minulý týden jsme probrali indoevropské jazyky, začali jsme se slovanskými jazyky - s těmi budeme v úterý pokračovat (učebnice str.8, 9,10). V pondělí  je nejpozdější datum na vypracování DÚ na umimecesky.cz - shoda podmětu s přísudkem, musíte to udělat minimálně na 3 štíty, aby se to počítalo jako splněný úkol. Ve čtvrtek 21.9.  si napíšeme pětiminutovku z určování jazyků (do jakých kategorií spadají) + doplňovačku na podmět s přísudkem. Tento týden ještě stihneme národní jazyk a jeho rozvrstvení.

Literatura: Struktura literárního díla, dám vám papír s požadavky na čtenářský deník (co by měl obsahovat)

Obsah referátu   

Sloh: Budeme pokračovat v základech kultivovaného projevu

Angličtina - Kadlecová 

Tento týden začneme U1 A Life Story, napíšete si nová slovíčka a naučíte se je. Budeme opakovat minulý čas prostý pravidelných (a trošku i nepravidelných) sloves, stavbu věty, tvoření otázky. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka, vypracujte si příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

 

MAT: Zopakovali jsme zlomky, poměr, přímou a nepřímou úměrnost, trojčlenku. V pondělí docvičíme procenta a v úterý 19. 9. si napíšeme test ze zopakovaného. Pokračovat budeme geometrií - noste nelink. sešit a rýsovací potřeby! Tipy na procvičování: 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-trojclenka

https://www.liveworksheets.com/w/cs/matematika/935277

https://www.umimematiku.cz/cviceni-pocitani-s-procenty

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-vypocty

NJ: Procvičujeme nepravidlená slovesa (U 38-39, PS str. 45)

Informatika: Kdo chyběl na kybertest.cz, zpracujte si ho doma a pošlete mi screenshot výsledku do chatu v Teams do pátku

Zeměpis: Zkouším ml. cv. Argentina a Brazílie. Asie PL máme hotové cv. 1 a 2. Kdo nemá, dodělá. Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie

Fyzika: Práce výpočty - projděte si vzorové úlohy, přijde 5´- příkládek, kalkulačky s sebou, teorii procvičte zde https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prace

Chemie  Zásady bezpečnosti práce, laboratorní řád, výstražné piktogramy str. 10, umíme značku vodíku a kyslíku

Přírodopis   Botanika: rostlinné orgány 

Český jazyk 11.9. - 15.9.

Tento týden už mějte všechny sešity - na sloh, literaturu, mluvnici. Hlídejte si data čtenářského deníku a buďte na referát vždy připraveni. Níže máte doporučený seznam literatury a termíny jednotlivých žáků na prezentaci. 

Seznam doporučené literatury: Doporučená literatura   Termíny referátů: Termíny referátů z čtenářského deníku

Dějepis - Opakování + Období mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí

Pomůcky Vv (rozklikávací odkaz)

Angličtina - 11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme, aktivity, slovesa, tvoření množného čísla, stavbu věty/otázky, vyjádření plánů (will/going to - bud. č.). Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A Hello a umíme je. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

  • Požadavky na cvičební úbor:
    • Pro hodiny uvnitř – čisté sportovní oblečení a sportovní obuv se světlou podrážkou

Pro hodiny venku (podzim, jaro) – mikina, dlouhé kalhoty a sportovní obuv na ven (v případě, že žák standardně chodí do školy ve sportovní obuvi, lze ji použít a není nutné kupovat další boty). Také je dobré mít ve skřínce náhradní ponožky, ale není to podmínkou.

Sešity do 8. třídy:

Čj - 544 3x, + kdo ještě nemá sešit na diktáty z loňska, tak ještě 1x 544

Aj – 444 + 544, pokračovat z loňska

Nj – pokračovat z loňska - 544

Hv – pokračovat

Pv – 544

F – pokračovat nebo 440 

Z – pokračovat nebo 444

Př – pokračovat, na téma člověk 440 (kdo má potíže udržet řádky, může mít linkovaný 444)

Př praktika - 440, může pokračovat

D – 544, může pokračovat

M - 465, 420 na geometrii, lze pokračovat z loňska

Inf - 525

Ch - jeden sešit bude na dva roky: 460 nebo 464

Obaly na učebnice jsou povinné: A4 cca 7x, na matematiku netradiční rozměr - jsou stejně velké jako loni, čítanka a Aj opět stejné jako loni, 1x obal na žákovskou knížku A5. 

Sešity doporučuji obalit také. 

Vážení rodiče, milí žáci.

Do pátku 1. 9. zašlu na mail rodičů požadavky na sešity a pomůcky. 

Tento školní rok nám začne 4. 9. v 7:40 ve třídě, kde proběhne jedna úvodní hodina. Potřebuji, abyste měli alespoň desky na dokumenty, které rozdám, a přinesete je následující den vyplněné. Předem oznamuji, že poprosím někoho z místních, aby mi pomohl s učebnicemi.

5. 9. budeme řešit učebnice, třídní záležitosti, ŽK apod. Tento den si již vezměte přezůvky, tašky na učebnice, psací potřeby, nůžky, tyčkové lepidlo. Končit budeme ve 12:05. Od středy se učí podle rozvrhu.

Přeji krásný zbytek prázdnin a opatrujte se! PT

Rozvrh 2023/2024 zde.

Kontakty na učitele jsou ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz