8.B třída

Rozvrh 2021/2022 zde.

Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Slepá mapa fyzický zeměpis Evropy (povrch a vodstvo)

19.10.2021

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: Příští úterý budeme psát test na téma: Konstantin a Metoděj, Kosmas.


Týden od 4.10. do 8.10.

Ch: Tento týden je poslední možnost odevzdat protokol z první laboratorní práce Vlastnosti látek.

ZEMĚPIS: TEST STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO 4/10

PočP:OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Posílám odkazy na téma EVROPA, trénujte zatím první dvě slepé mapy:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Vodní plochy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3132?c=QRH4A

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Milí osmáci, nezapomeňte si do přírodopisu zopakovat kosti lebky, v pátek 1.10. si z nich napíšeme poznávačku. 

P. Hejrová


Milí osmáci, připomínám, že ve pátek 24.9. proběhne malá písemná práce z přírodopisu, jak jsme se domluvili již dříve tento týden. Téma je: Typy tkáníVyužijte informace z pracovního listu, který jste vyplňovali během některé z předchozích hodin a z učebnice.

P. Hejrová

https://studiumchemie.cz/pomucky/ Chemie - laboratorní vybavení

Středa 1. 9. 2021 ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že jsem od Vás všech nedostala potvrzení o přečtení hromadného e-mailu, který jsem Vám posílala minulý týden ve čtvrtek, opakuji důležité informace ještě jednou zde na stránkách školy.

Děti dnes dostaly 3 formuláře, je velmi důležité, abyste je pečlivě vyplnili. Děkuji.

Dle pokynů vedení školy Vámi vyplněné formuláře mají být odevzdány nejpozději do pátku 3. 9. 2021. Děkuji.

POKUD JSOU VAŠE DĚTI OČKOVÁNY PROTI COVID-19, ŽÁDÁM VÁS O KOPII OČKOVACÍHO CERTIFIKÁTU V LISTINNÉ PODOBĚ.

Ve čtvrtek a v pátek bude vyučování do 12,05, bude možné si objednat obědy. Děti budou ve třídách s třídními učiteli, budeme si rozdávat učebnice, seznamovat se se Školním řádem, vyplňovat žákovské knížky a podobně.

V 8. ročníku budou děti potřebovat tyto sešity:       3x 440        M, Fy, Př    

                                                                                 2x 444        Aj, Z

                                                                                  1x 460        Ch

                                                                                  6x 544        2x Čj, Aj, Nj, D, Vo

                                                                                  3x 524        2x Čj, Nj

Pokud mají místo v sešitech na Z a Fy, pan učitel Tyrmer nechává na Vašem zvážení, jestli budou pokračovat v sešitech ze 7. ročníku.

Žádám Vás o včasné zakoupení sešitů, abychom mohli v pondělí 6. září zahájit výuku bez komplikací, kam psát zápisy.

Děkuji Vám za spolupráci, těším se na nový školní rok a doufám, že bude šťastnější než ten minulý.

I. Kadlecová