8.B třída

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Rozvrh 2021/2022 zde.

Týdny od 6. 6. do 17. 6. 

Přírodopis: Probrali jsme kožní soustavu. Začali jsme nervovou soustavu (str. 48 - 51), kdo nestihl nakreslit obrázek neuronu v hodině, dokreslí si doma.

Informatika: Dopracujeme práce - Excel základy

Zeměpis: Zápisky vlepené (doplněné, podtrhané), zkonzultujeme nejasnosti, KONTROLA SEŠITŮ, následovat bude testík se zápisky

Fyzika: Volitelné odevzdání PL Vlastnosti vody; Tepelné stroje. Výuka: téma elektřina. Fyziku si berte i na hodiny zeměpisu, KONTROLA SEŠITŮ!

 

Týden od 30.5. do 3.6.

Přírodopis: probíráme vylučovací soustavu (zde: zápis - vylučovací soustava)

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) 

Průmyslová revoluce, dějiny českých zemí a habsburské monarchie, národní obrození

25. 4. 2022 Zoo Praha, sraz v 7:40, odjezd v 7:50, návrat cca v 16:00.

Vstupné: 180Kč, předpokládaná cena dopravy cca 200Kč. (odečte se z účtu žáka)

Týden od 2. 5. do 6. 5. 

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - do str. 68 - Vídeňský kongres

!!! příští týden - test - kultura 17. a 18. stol. až Vídeňský kongres (uč. str. 42 až 68)

Přírodopis: pá 6. 5. Písemka trávicí soustava

Týden od 25. 4. do 30. 4. 

Přírodopis: Probíráme trávicí soustavu (tlusté střevo). Chybějící žáci si poznámky mohou vytisknout zde: zápis: tlusté střevo.

Přírodopis: Probíráme trávicí soustavu. Za domácí úkol do příští hodiny (čt 29.4.) máte doplnit papír, který jsme si rozdali v hodině (tenké střevo + játra, slinivka), využijte k tomu informace z učebnice (některé informace tam nenajdete, ale většinu určitě ano, jen možná budou jinak formulované). Chybějící žáci si poznámky mohou vytisknout zde: zápis: Tenké střevo, játra, slinivka.

chemie: probíráme halogenidy str. 77 - 81. - příští týden v pondělí test na názvosloví halogenidů

k procvičení:  https://www.youtube.com/watch?v=U5dGwRcLHDc&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=20&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=jSlvljAmgTA&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=21&t=37s&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=ICxlFeBqfBI&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=25&ab_channel=PetrCurko

Týden od 19. 4. do 22. 4.

Přírodopis: Probíráme trávicí soustavu. Ve čtvrtek žaludek, tenké střevo atd.

chemie: probíráme základy názvosloví sloučenin, halogenidy str. 77 - 81. Udělejte si tahák na názvoslovné koncovky.

Týden od 11. 4. do 13. 4.

ZEMĚPIS: Dokončíme téma ZÁPADNÍ EVROPA, budeme pokračovat JIŽNÍ (obdržíte PL)

FYZIKA:  budeme se věnovat SKUPENSKÉMU TEPLU v testíku za použití tabulek - vyhledávání, grafy; budeme procvičovat výpočty se sk. teplem

 

Týden od 4. 4. do 8. 4.

Přírodopis: Probíráme trávicí soustavu. 

ZEMĚPIS: Probíráme Z. EVROPU, zkouším mluv. cv. V. Británie

FYZIKA:  budeme se věnovat PROCVIČOVÁNÍ SKUPENSKÉHO TEPLA

 Chemie:   Připravte se na test: nekovy, začali jsme probírat sloučeniny a názvosloví

ČESKÝ JAZYK: mluvnice: slovesný vid (s. 51-52), literatura: Edgar Allan Poe, sloh: úvaha

Týden od 28. 3. do 1. 4.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - klasicismus

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili dýchací soustavu. Písemku si z dýchací soustavy napíšeme ve čtvrtek 7.4.  V pondělí si o pracovní výchově rozdáme pracovní list, který do čtvrteční hodiny doplňte jako přípravu na písemku, najdete ho i zde: PL dýchací soustava. Využijte k doplnění informace z textu: text k PL.

ANGLIČTINA

Moji milí,

omlouvám se, ale nějakým nedopatřením jsem vám ve středu 30. 3. nedala přes víkend HWK napsat slovíčka 1. polovinu U 19 (až po make speech) a věty na řádkách 1, 4, 10, 13, 15,20, 23 a 29. NAPIŠTE SI JE a naučte se je, PROSÍM. 

Hezký víkend, IK

28. 4. KINO PRAHA

ZEMĚPIS:  Probíráme téma Z. EVROPA, region západní E.,  tento týden zkouším již mluvní cvičení Spojené království

FYZIKA: Q, Kwh - ceny za energii - opravný příklad v úterý, probíráme změny skupenství (vč. výpočtů), tepelný přenos

 Chemie:   Připravte se na test: nekovy - vlastnosti, výskyt, využití (31. 1. 2022)

Týden od 21. 3. do 25. 3.

Přírodopis: Stále probíráme dýchací soustavu (onemocnění DS). Naposledy jsme v hodině hledali v učebnici, jaká jsou rizika a důsledky kouření - protože jsme neměli ke konci hodiny tolik času, podívejte se na to ještě doma - příští hodinu se vás zeptám, co jste zjistili.

 Chemie:   Připravte se na test: orientace v PSP, nekovy - obecné vlastnosti, plyny

ZEMĚPIS: Probíráme Z. Evropu, připravíme si ml. cv. na evropské Anglicky mluvící státy nebo Francouzsky mluvící státy 

FYZIKA: Probíráme kapitolu "Změny skupenství", v úterý si napíšeme př. na "ceny za teplo" - KALKULAČKY S SEBOU!

 

Týden od 14. 3. - 18. 3. 

Přírodopis: Tento týden probíráme stavbu dýchací soustavy. 

ZEMĚPIS: Probíráme Z. Evropu, ve druhé hodině v týdnu si napíšeme test včetně slepé mapy na Sev. Evropu

FYZIKA: Přejdeme na kapitolu "Změny skupenství"

Týden od 7. 3. - 11. 3. 

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - rokoko

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili mízní soustavu, a proto si z ní napíšeme ve čtvrtek 17.3. písemku. Součástí písemky bude mízní soustavaimunita a infekční nemoci. Za úkol do příští hodiny vypracujte pracovní list, který jsme si rozdali a který můžete najít zde: mízní soustava - pracovní list.

ZEMĚPIS: Probíráme Záp. Evropu. Kontroluji provedení mapek a vedení sešitu.

FYZIKA: Výpočty s teplem, t. kapacita, teplo tání a varu

Týden od 28. 2. - 4 . 3.

Přírodopis: Tento týden jsme se dokončili cévní soustavu a napsali jsme si z ní test. Příští týden se budeme zabývat mízní soustavou, imunitou a nakažlivými onemocněními.

TH - v pondělí první vyučovací hodinu

Český jazyk: podstatná jména (pád, číslo, rod a vzor). Podstatná jména přejatá. Literatura: na přelomu 20. století.

ZEMĚPIS: Dokončujeme Sev. Evropu, čeká nás Záp. Ev. Vezměte si ZEMĚPIS VE ČTVRTEK.

FYZIKA: V úterý začneme výpočty s tep. kapacitou, kalkulačky s sebou.

 Chemie:  test: chemická vazba - určování typu podle rozdílu elektronegativity + související pojmy 

Týden od 14. 2. - 18 . 2.

Přírodopis: Tento týden jsme téměř dokončili cévní soustavu. Po prázdninách ve čtvrtek téma uzavřeme tím, že si ještě doplníme látku o onemocnění cévní soustavy a následně v pátek 4.3. si z cévní soustavy napíšeme písemku, ve které se objeví také krevní skupiny. Přes prázdniny v rámci opakování vyplňte pracovní list, který jsme si v pátek rozdali. Pro ty, kdo pracovní list nedostali, je k vytisknutí zdeoběhová soustava PL

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - kultura v 17. a 18. století - baroko

                                                        - !!! po prázdninách - v týdnu od 7. 3. - test - str. 32 až 46 

Angličtina

Tento týden opakujeme rozdíly mezi předpřítomným a minulým časem. Sledujte i zadání v TEAMS. Postupně si vypracujte WB 30/3, 31/4, 5, 6. Po prázdninách budeme mít U 15, napište si a naučte se slovíčka a věty na řádkách:1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 20, 21, 22. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

ZEMĚPIS: STŘEDNÍ EVROPA - prezentace států v pondělí. Probíráme SEVERNÍ E.

FYZIKA: Ve čtvrtek 5´TEPLO: částicové složení hmoty, úvod teplo a vlastnosti skupenství (ENERGIE - opravný po domluvě-  zájemci!) Pokračujeme v teple měrnou tepelnou kapacitou

Přírodopis: čtvrtek 17.2. - Stále se zabýváme srdcem, probereme tep, tlak, řízení srdeční činnosti, onemocnění cévní soustavy. Ve pátek bychom si nejpíš napsali z cévní soustavy test (včetně krevních skupin).

Týden od 7. 2. - 11 . 2.

Týden od 7. 2. - 11 . 2.

 Chemie:  Probíráme ALKALICKÉ KOVY učebnice str. 35, další materiály k výuce jsou uloženy v Teams. Připravujte se na test z kovů!

Německý jazyk: Číslovky 1 - 20   správná výslovnost

                     Časování sloves "wohnen, haben, sein"

Výchova k občanství: Stát a právo

Týden od 31. 1. - 3. 2.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Marie Terezie a Josef II.

Angličtina

Tento týden dokončíme procvičování tvoření trpného rodu a napíšeme z toho test. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Vypracujte WB 27/4 a PB 27/6 do sešitu. Na příští podnělí 7. 2. si napište do slovníčku U 13 a věty na řádkách 2, 4, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 28. VE STŘEDU SE UVIDÍME A USLYŠÍME ONLINE!!

IK

Týden od 24. 1. do 28. 1.

Přírodopis: pondělí 24.1. - Probíráme a opakujeme cévy (pro chybějící: dokončíme si zápis k žílám a pár řádků si zapíšeme k vlásečnicím, nic dalšího začínat tento týden nebudeme). Tento týden budeme spojeni s 8.A v jejich třídě.

Týden od 17. 1. do 21. 1. 

Fyzika: Začneme kap. Teplo. Ve čtvrtek test ENERGIE. 

ZEMĚPIS: Výpisky St.E. podtrhat a ddokončíme ve skupině práci. Vrhneme se možní i na Sev. E. V PÁTEK test Společné znaky St. Evropy a Německo.

17. 1. chemie poslední možnost opravit si test na ionty (test bude na 5minut!) - probíráme: kovy

 

Týden od 10. 1. do 14. 1. 

Přírodopis: čtvrtek 13.1. - Napíšeme si písemku na téma tělní tekutiny - krev; probíráme krevní skupiny, onemocnění krve.

ZEMĚPIS: Budeme opakovat Stř. Evropu. Budu kontrolovat sešity, zkoušet Německo a případně dozkušovat mapy.

FYZIKA: Kontrola sešitů! Počítáme s Ep a Ek. Začneme teplo. Trénujte převody (hmotnost, délka, čas, rychlost)! Jsou opravdu třeba, nejste si jistí a ještě přijde testík!

ČESKÝ JAZYK: probíráme poměry mezi větami a větnými členy. V pondělí jsme psali test z poměrů. Budeme probírat čárky mezi větami. V literatuře probíráme Erbena a Máchu.

Týden od 3. 1. do 7. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Marie Terezie a Josef II.

ZEMĚPIS: VY, CO JSTE NEPSALI NEBO POKAZILI SLEPÉ MAPY, TAK TRÉNUJTE! Dokončíme téma Stř. Evropa. Čeká nás v pátek mluvní cvičení na Německo - nacvičujte podle z. osnovy!

FYZIKA: Probíráme téma ENERGIE, na úterý se vrátíme se testíkem k převodům jednotek délky, hmotnosti, času, rychlosti. (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/) 

Výchova k občanství: Principy tržního hospodářství

                              Vlast, národ, národnost - opakování

                              4. aktualita

Německý jazyk: Opakování: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                       Opakování: Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 121, část "V cukrárně"

ČESKÝ JAZYK: probíráme poměry mezi větami a větnými členy. V pondělí budeme psát test z poměrů. Budeme probírat čárky mezi větami. V literatuře probíráme Erbena a Máchu.

Týden od 13.12. do Vánoc

Angličtina 20. 12. - vánoční prázdniny

Tento týden budeme opakovat U9 - podmiňovací způsob, HWK je U 10 a věty, dokončete U9 vpracovním sešitu. 

Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!  

UČTE SE!!!!!!!

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.  IK

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Marie Terezie a Josef II. 

Ch - probíráme: periodickou tabulku prvků, periody, skupiny, počet elektronů ve valenční vrstvě

ve čtvrtek - vlastnosti prvků, vznik iontů

Angličtina 

Tento týden budeme probírat Unit 9, vyjátření podmiňovacího způsobu should (+ opakovat would, could). V pondělí píšeme test na modální slovesa a jejich opisné tvary: projděte si znovu papíry, které jsme dělali ve škole a svoje zápisky v sešitu. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!!!! UČTE SE!!!!!!! Věnujte pozornost PB 21/4 a zapamatujte si tento žlutý rámeček. Nahlas si čtěte PB 20/1, odpovídejte na otázky pod textem. Postupně se snažte vypracovat si cvičení ve WB.

Třídnická hodina bude mít téma Vánoce. Do TEAMS jsem vám dávala odkaz, https://www.youtube.com/watch?v=dTCxr2wf_vo, podívejte se na toto krátké video a přemýšlejte o něm. Rozmyslete si, co pro vás Vánoce znamenají a jak je prožíváte, jak se podílíte na jejich příravě a vytvoření vánoční atmosféry.

IK

 

Přírodopis: čtvrtek 16.12. - na tuto hodinu se podívejte na toto video KREV - Základní rozdělení krve - YouTube (zadávala jsem v pátek 10.12. jako d.ú.) a vypište si z něj z čeho se skládá krev a jaké jsou funkce krve. Připravte se také na to, že komu se nepovedla poznávačka na svaly, napíše si ji znovu. Kdo chyběl a nepsal v pátek test ze svalové soustavy a poznávačku, tak si je napíše také (projděte si vše, co jsme si zapisovali do sešitu).

FYZIKA: Probíráme téma ENERGIE, na úterý DÚ, ČT si napíšeme VÝKON A ÚČINNOST, v ÚT opravy testů na tlak, vztlak (kdo chce nebo nepsal) a práci. Podívejte i na tabulku s jednotkami na zač. sešitu, vrátíme se brzy (21.12) testíkem k převodům jednotek délky, hmotnosti, času, rychlosti. (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/) 

ZEMĚPIS: Pracujeme na region. Evropy - Stř. Evropa (v teams prezentace), na začátku týdne opak. test mapy přírodní útvary, poté v pátek test OBYV. A HOSPODÁŘSTVÍ EV. Další týden mapy - státy a města. Po Vánocích přijde mluvní cv. Německo. Mapy: STÁLÁ ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlé týdny). Před Vánocemi v úterý možnost oprav - převody jednotek a slepé mapy a po svátcích mluvní cvičení Německo.

Výchova k občanství: Výroba, obchod, služby - jejich funkce a návaznost

                            Vlast, národ, národnost - opakování

                            3. aktualita

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                      Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 121, část "V cukrárně"

Týden od 6.12. do 10.12.

ANGLIČTINA - tento týden máme opakovací Unit 8Děti, které nechodí do školy si vypracují WB 18 - 19, projděte si opakovací cvičení v učebnici. Současně stále procvičujeme MODÁLNÍ SLOVESA I S OPISNÝMI TVARY. Test na modální slovesa budeme psát v pondělí 13. 12. V Teams máte nové zadání vět, které děláme ve škole. 

IK

Přírodopis: čtvrtek 9.12. Je potřeba mít doplněný pracovní list, budeme psát poznávačku svaly člověka - na zkoušku, budeme probírat                                     oběhovou soustavu (tělní tekutiny, krev)

                  pátek 10.12. píšeme poznávačku svaly člověka na známky + krátký testík ze Svalové soustavy (projděte si vše, co                                  jsme si k tématu zapisovali), probíráme krev (složení krve)

Ch - pr.obíráme: atom, molekula str. 20 - 24 - z této látky bude malý testík

doporučuji: https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98&t=13s&ab_channel=Otev%C5%99en%C3%A1v%C4%9Bda

FYZIKA: Probíráme téma práce, výkon, účinnost, ve čtvrtek si procvičíme VÝKON A ÚČINNOST, předtím v úterý opravy testů na tlak, vztlak (kdo chce nebo nepsal). Podívejte i na tabulku s jednotkami na zač. sešitu, další úterý se totiž opět vrátíme testíkem k převodům jednotek délky, hmotnosti, času, rychlosti. (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/) 

ZEMĚPIS: Pracujeme na region. Evropy - Stř. Evropa (v teams prezentace), přijde větší  test v PO na přírodní podmínky, v PÁ obyvatelstvo a hosp. podm Evropy (to jsme opakovali - viz vlepené papíry). Mapy STÁLÁ ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlé týdny).

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                      Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 120, část "Místa setkání, srazu", "Domluva na návštěvě kina"

Výchova k občanství: Rozpočet rodiny, státu

                              Význam daní

Týden od 29.11. do 3.12.

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili kapitolu svalová soustava. Za domácí úkol úkol je popsat všechny obrázky v pracovním listu, který jsme si v pátek rozdali (kdo chyběl a přijde příští týden do školy, vyzvedne si pracovní list ve třídě u katedry)Ve čtvrtek 9.12. si zatím na zkoušku napíšeme poznávačku ze svalů člověka - učte se je průběžně (máte je mimo jiné v učebnici, pokud z jakéhokoliv důvodu nemáte popsaný obrázek, který jste si měli nalepit do sešitu), v pátek potom totéž již na známky + součástí bude krátký testík ze svalové soustavy.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učit se o Marii Terezii

ČESKÝ JAZYK

Probíráme druhy vedlejších vět. Dám vám do teamů pracovní listy z hodin, popř. si je můžete vytisknout. (To platí zejména pro ty, kteří chybí). V pondělí 6.12.2021 si napíšeme test z vedlejších vět. Do pátku 3.12.2021 jste mi měli odevzdat slohové práce, pokud jste tak neučinili, bohužel Vám musím dát horší známky.

s přáním pěkného dne E. Zaoralová

ZEMĚPIS: Pracujeme na region. Evropy - Stř. Evropa (v teams prezentace), přijdevětší  test v PÁ na přírodní podmínky, obyvatelstvo a hosp. podm Evropy (v PO jsme opakovali). Mapy STÁLÁ ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlé týdny).

FYZIKA: Probíráme téma práce, výkon, účinnost, ve čtvrtek si napíšeme test PRÁCE, test VÝKON A ÚČINNOST za další týden, předtím se toto úterý vrátíme testíkem k převodům jednotek (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/). Podívejte i na tabulku na zač. sešitu. Další úterý budou také možné opravy testů na tlak, vztlak (kdo chce).

ANGLIČTINA

Stále se zabýváme modálními slovesy a jejich opisnými tvary. Děti, které nechodí do školy si vypracují zadání v TEAMS, používejte všechny papíry o modálních slovesech, které jsem vám dala. Zůstáváme v U 7, udělejte WB 16 - 17.

ČESKÝ JAZYK

Úkoly z minulého týdne si zkontrolujeme ve škole. Jen připomínám, že jste měli napsat slohy!

Německý jazyk: Denní režim

                      Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 120, část "Místa setkání, srazu", "Domluva na návštěvě kina"

Výchova k občanství: Peníze, funkce a podoby peněz

Týden od 22.11. do 26.11.

Přírodopis: pátek 26.11. Připomínám písemku z celé kosterní soustavy, z toho, co jsme si společně zopakovali ve středu.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učit se o Marii Terezii - uč. str. 37 až 40

Angličtina - pro nepřítomné žáky: MODÁLNÍ SLOVESA, sledujte zadání v Teams, zadání si pečlivě přečtěte a naučte se nová slovíčka = slovesa i jejich opisné tvary, překlady si dělejte průběžně.

Mějte se hezky, IK

ČESKÝ JAZYK

Milí žáci, jelikož jsem nemocná a nemůžu uskutečnit výuku, žádám Vás, abyste si vyplnili pracovní listy, které jsem Vám už kdysi rozdala. Popřípadě se podívejte do Teamsů a vytiskněte si je. Chtěla bych Vás poprosit, abyste si zopakovali druhy vedlejších vět a prošli si věty příslovečné. Do Teamsů Vám nahraju pracovní list, který si prosím vyplňte. Domácí úkol na příští týden je na str. 82/ cv. 4, s. 83/ cv. 7, 9, s. 84/ cv. 11.

s přáním pěkného týdne E. Zaoralová

ZEMĚPIS: Pracujeme na hosp. podmínkách Evropy, přijde test na přírodní podmínky Evropy. Mapy ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlý týden).

Fyzika: probíráme téma práce, výkon, účinnost, ve čtvrtek se vrátíme testíkem k převodům jednotek (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/). Podívejte i na tabulku na zač. sešitu. Ve čtvrtek budou také opravy testů na tlak, vztlak.

Většina z vás nemá odevzdánu práce v Teams - Z i Fy! Kde nechce nedostatečnou, dodělejte do pondělí 22.11.

Týden od 15.11. do 19. 11. 

Vážení rodiče,

některé očkované děti mi ještě nedaly potvrzení o svém očkování. Stačí písemné čestné prohlášení rodičů, že děti byly očkovány, není potřeba kopie certifikátu, (i když i ta může být).

Děkuji, IK

 

Vážení rodiče,

jak si můžete přečíst v záložce "Aktuálně", vedení školy vyhlásilo na 18. a 19. 11. ředitelské volno. Vzhledem k tomu, jak se Covid-19 vyskytuje napříč třídami, vedení školy doporučuje, abyste zvážili podstoupení PCR testu Vašeho dítěte před nástupem do školy. Žáci, kteří nejsou očkovaní a jsou v karanténě, musí doložit negativní výsledek PCR testu, případně čestné prohlášení rodičů.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

ANGLIČTINA - Pokud se nevyskytnou v naší třídě žádné komplikace, uvidíme se v pondělí 22. 11. normálně ve škole. Buďte připravení na test z angličtiny Unit 6 a budoucí čas (will i going to), jak jsme o tom dnes mluvili.

PŘIPOMÍNÁM, VE ČTVRTEK 18. 11. SE OD 16,30 KONAJÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY. 

ANGLIČTINA 

Opakování budoucího času před testem UNIT 6 A BUDOUCÍ ČAS (will i going to), HWK papír v TEAMS, pořádně si projděte všechny věty, které jsme spolu překládali. 

 

Přírodopis: čtvtek 18.11.: souhrnný test - Opěrná soustava (vše, co jsme probírali o kostech => učte se, bude to větší známka)   -> ZRUŠENO Z DŮVODU ŘEDITELSKÉHO VOLNA - předběžný náhradní termín ve čtvrtek 25.11. Využijte prosím nastalého volna ke studiu a zopakování  opěrné soustavy člověka (někteří i k doplnění poznámek, pokud jste chyběli, času budete mít dost). Také si přečtěte stranu 22 v učebnici - svalová soustava.

Dějepis - uč. str. 37 až 40

Zeměpis: EVROPA znalost map v tomto rozsahu:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Probíráme hospodářské podmínky Evropy

Fyzika: probíráme téma práce, výkon, účinnost, ve čtvrtek se vrátíme testíkem k převodům jednotek (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/). Podívejte i na tabulku na zač. sešitu. Ve čtvrtek nejspíš také opravy testů na tlak, vztlak.

Moji milí,

vy, se kterými jsem dnes mluvila. Nejsem si úplně jistá, jestli jsem Vám řekla správný den, ON-LINE VYUČOVÁNÍ ZAČÍNÁ UŽ ZÍTRA, VE ČTVRTEK 11. 11. Buďte přichystaní na hlavní předměty, mějte u sebe učebnice, pracovní sešity, sešity a psací potřeby.

Jak už jsem Vás žádala ráno, předávejte si informace, upozorňujte se vzájemně na nová sdělení ze školy, někteří z vás se moc na stránky školy nedívají, tak se snažte víc, sledujte TEAMS. Vaše karanténa by měla skončit v průběhu příštího týdne, nejedná se o dlouhodobý stav, doufám. Vypracujte zadané úkoly a učte se nové učivo všech předmětů. Brzy se uvidíme, tak to zvládněte se ctí.

ANGLIČTINA - nezapomeňte se naučit rozhovor PB 14/2 (už zadaný HWK), WB 14/1,3 = nový HWK na pondělí.

 

Vážení rodiče a moji žáci, dobrý den,

škola dosud nedostala žádné nové pokyny nebo informace od Krajské hygienické stanice.

ON-LINE vyučování v naší třídě bude zahájeno zítra, ve čtvrtek 11. 11. v 7.40.

Očkované děti mohou chodit do školy, kde budou přítomny on-line vyučování.

Všechny děti mají svoje přihlašovací údaje do aplikace TEAMS z loňského roku.

Pokud je nemají, ať se neprodleně obrátí na paní asistentku Růženku.

Dnes v dopoledních hodinách byla provedena zkouška spojení on-line. S dětmi, které byly v dosahu, jsem mluvila.

Připomínám, že on-line vyučování je povinné, pokud se ho žák nemůže účastnit, je nutné jej omluvit běžným způsobem do omluvného listu v Žákovské knížce.

S pozdravem,

Irena Kadlecová

Nj, VO: Zůstává stejný úkol z minulého týdne.

 

Týden od 8. do 12. 11.

Přírodopis:

Tento týden jsme dokončili kapitolu Opěrná soustava a začali jsme kapitolu Svalová soustava (v učebnici str. 22). Zapsali jsme si svalové tkáně (hladká, srdeční svalovina). Příští týden si ve čtvrtek napíšeme test z Opěrné soustavy + počítejte s tím, že kdo stále nezvládl poznáčku z kostí alespoň na 3, tak si ji opět napíše.

Český jazyk

mluvnice - vedlejší věty (podmětná, přísudková, předmětná, doplňková, přívlastková) - doplňte si pracovní list, který jsem vám dávala.

literatura: Jan Amos Komenský

Angličtina 

Unit 6. PB 14/2 rozhovor na 15. 11. pondělí. Budoucí čas - blízká a vzdálená budoucnost. Opakování počácí PB 15/4.

CH: 8. 11. test: směsi a separační metody (i vybavení laboratoře)

Probíráme částicové složení látek - stavba atomu.

Zeměpis: EVROPA, v pondělí znalost v tomto rozsahu:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Probíráme společenské a hospodářské podmínky Evropy

Fyzika: probíráme téma práce, výkon, účinnost, ve čtvrtek se vrátíme testíkem k převodům jednotek (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/). Podívejte i na tabulku na zač. sešitu. Ve čtvrtek také opravy testů na tlak, vztlak.

Moji milí,

zítra, 3. 11. píšeme testík s předpřítomného a minulého času. Vzhledem ke změnám v rozvrhu, budeme mít spolu 2 hodiny AJ. Jako obvykle budeme mít 4. vyučovací hodinu a pak i 5.. Test napíšeme v 5., budeme mít tak čas si vše ještě procvičit.

Hezký večer,

IK

NJ: Můj denní režim - podle učebnice na str. 42, cv. 3b

VO: Naučit se odpovědi k tématu Stát včetně České republiky dle rozdaných materiálů.

Přírodopis:

Ve čtvrtek 4.11. si napíšeme poznáčku z všech kostí člověka. Hodnocení bude následovné: 1 chyba: 1; 2 - 3 chyby: 2; 3 - 4 chyby: 3; 4 - 5 chyb: 4; 6 a více chyb: 5. Nepodceňujte tedy prosím přípravu. Je potřeba u některých kostí znát i jejich počet - u jednotlivých úseků páteře počty obratlů, počty zápěstních, záprstních, nártních, zánártních kostí a článků prstů, počet žeber. A také názvy hlavních kloubů.

P.H.


Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Slepá mapa fyzický zeměpis Evropy (povrch a vodstvo)

19.10.2021

Ch: na laboratorní práci si do skupiny doneste cca 10 až 15 listů ze stromu a 1x jednorázové gumové rukavice

test: druhy směsí

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: Příští úterý budeme psát test na téma: Konstantin a Metoděj, Kosmas.


Týden od 4.10. do 8.10.

Ch: Tento týden je poslední možnost odevzdat protokol z první laboratorní práce Vlastnosti látek.

ZEMĚPIS: TEST STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO 4/10

PočP:OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Posílám odkazy na téma EVROPA, trénujte zatím první dvě slepé mapy:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Vodní plochy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3132?c=QRH4A

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Milí osmáci, nezapomeňte si do přírodopisu zopakovat kosti lebky, v pátek 1.10. si z nich napíšeme poznávačku. 

P. Hejrová


Milí osmáci, připomínám, že ve pátek 24.9. proběhne malá písemná práce z přírodopisu, jak jsme se domluvili již dříve tento týden. Téma je: Typy tkáníVyužijte informace z pracovního listu, který jste vyplňovali během některé z předchozích hodin a z učebnice.

P. Hejrová

https://studiumchemie.cz/pomucky/ Chemie - laboratorní vybavení

Středa 1. 9. 2021 ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že jsem od Vás všech nedostala potvrzení o přečtení hromadného e-mailu, který jsem Vám posílala minulý týden ve čtvrtek, opakuji důležité informace ještě jednou zde na stránkách školy.

Děti dnes dostaly 3 formuláře, je velmi důležité, abyste je pečlivě vyplnili. Děkuji.

Dle pokynů vedení školy Vámi vyplněné formuláře mají být odevzdány nejpozději do pátku 3. 9. 2021. Děkuji.

POKUD JSOU VAŠE DĚTI OČKOVÁNY PROTI COVID-19, ŽÁDÁM VÁS O KOPII OČKOVACÍHO CERTIFIKÁTU V LISTINNÉ PODOBĚ.

Ve čtvrtek a v pátek bude vyučování do 12,05, bude možné si objednat obědy. Děti budou ve třídách s třídními učiteli, budeme si rozdávat učebnice, seznamovat se se Školním řádem, vyplňovat žákovské knížky a podobně.

V 8. ročníku budou děti potřebovat tyto sešity:       3x 440        M, Fy, Př    

                                                                                 2x 444        Aj, Z

                                                                                  1x 460        Ch

                                                                                  6x 544        2x Čj, Aj, Nj, D, Vo

                                                                                  3x 524        2x Čj, Nj

Pokud mají místo v sešitech na Z a Fy, pan učitel Tyrmer nechává na Vašem zvážení, jestli budou pokračovat v sešitech ze 7. ročníku.

Žádám Vás o včasné zakoupení sešitů, abychom mohli v pondělí 6. září zahájit výuku bez komplikací, kam psát zápisy.

Děkuji Vám za spolupráci, těším se na nový školní rok a doufám, že bude šťastnější než ten minulý.

I. Kadlecová