8.A třída

Třídní informace: 

Rozvrh 2021/2022 zde.

Týdny od 6. 6. do 17. 6. 

Přírodopis: Probrali jsme kožní soustavu. Začali jsme nervovou soustavu (str. 48 - 51), kdo nestihl nakreslit obrázek neuronu v hodině, dokreslí si doma.

Informatika: Dopracujeme práce - Excel základy

Zeměpis: Zápisky vlepené (doplněné, podtrhané), zkonzultujeme nejasnosti, KONTROLA SEŠITŮ, následovat bude testík se zápisky

Týden od 30.5. do 3.6.

Přírodopis: probrali jsme vylučovací soustavu (zde: zápis - vylučovací soustava). Ve čtvrtek začíname kožní soustavu.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) 

Průmyslová revoluce, dějiny českých zemí a habsburské monarchie, národní obrození

Fyzika: Elektrický odpor - závislost velikosti na vlastnostech vodiče

Týden od 23. 5. do 27. 5. 

Přírodopis: Po 23. 5. Písemka metabolismus (bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerální látky). Po písemce budeme probírat vylučovací soustavu.

chemie: probíráme dvouprvkové sloučeniny, test názvosloví (halogenidy, oxidy, sulfidy) + vlastnosti vybraných oxidů

Fyzika: Elektrická práce, výkon, příkon a účinnost elektrického proudu. Domácí příprava  -  Spotřeba elektrické energie, opsat energetický štítek spotřebiče, /učebnice str.92 praktické využití /.

Týden od 9.5. do 13.5.2022

Fyzika:  Ohmův zákon, zapojení rezistorů sériově / za sebou /, výpočty. V pátek 13.05.2022 test.

ČESKÝ JAZYK: mluvnice - přídavná jména - určování mluvnických kategorií, stupňování, psaní zdvojených hlásek (jj, nn), doplňování mě/mně. Sloh - úvaha. Literatura - meziválečné období.

Přihlašovací údaje na teamsy naleznete zde:    Přihlašovací údaje na teamsy 

25. 4. 2022 Zoo Praha, sraz v 7:40, odjezd v 7:50, návrat cca v 16:00.

Vstupné: 180Kč, předpokládaná cena dopravy cca 200Kč. (odečte se z účtu žáka)

Týden od 2. 5. do 6. 5. 

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - do str. 68 - Vídeňský kongres

!!! příští týden - test - kultura 17. a 18. stol. až Vídeňský kongres (uč. str. 42 až 68)

Přírodopis: čt 5. 5. Písemka trávicí soustava

Týden od 25. 4. do 30. 4. 

Přírodopis: Probíráme trávicí soustavu. Za domácí úkol do příští hodiny (po 2. 5.) máte doplnit papír, který jsme si rozdali v hodině (tlusté střevo), využijte k tomu informace z učebnice. Chybějící žáci si poznámky mohou vytisknout zde: zápis: tlusté střevo.

Přírodopis: Probíráme trávicí soustavu. V pondělí hodina odpadá z důvodu návštěvy Zoo. Za domácí úkol do příští hodiny (čt 29.4.) máte doplnit papír, který jsme si rozdali v hodině (tenké střevo + játra, slinivka), využijte k tomu informace z učebnice (některé informace tam nenajdete, ale většinu určitě ano, jen možná budou jinak formulované). Chybějící žáci si poznámky mohou vytisknout zde: zápis: Tenké střevo, játra, slinivka.

chemie: probíráme halogenidy str. 77 - 81. - příští týden ve středu test na názvosloví halogenidů

začali jsme probírat názvosloví oxidů

k procvičení:  https://www.youtube.com/watch?v=U5dGwRcLHDc&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=20&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=jSlvljAmgTA&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=21&t=37s&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=ICxlFeBqfBI&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=25&ab_channel=PetrCurko

Týden od 19. 4. do 22. 4. 

Přírodopis: Probíráme trávicí soustavu. Za domácí úkol do příští hodiny (čt 21.4.) máte doplnit papír, který jsme si rozdali v hodině (žaludek), využijte k tomu informace z učebnice.

chemie: probíráme základy názvosloví sloučenin, halogenidy str. 77 - 81. Udělejte si tahák na názvoslovné koncovky.

Týden od 11. 4. do 13. 4.

ZEMĚPIS: Dokončíme téma ZÁPADNÍ EVROPA, budeme pokračovat JIŽNÍ (obdržíte PL)

Fyzika: Elektrický proud - měření I a U. Dopsat schématické značky pro sestrojení obvodu.

           Přeji Vám pěkné prázdniny a veselé Velikonoce.

 

Týden od 4. 4. do 8. 4.

Přírodopis: Probíráme trávicí soustavu. Domácí úkol do příští hodiny: Nakreslete do svého sešitu obrázek stavby zubu a popište (podle učebnice na str. 37).

ZEMĚPIS: Probíráme Z. EVROPU, zkouším mluv. cv. V. Británie

 Chemie:   Připravte se na test: nekovy, začali jsme probírat sloučeniny a názvosloví

Fyzika: Elektrické jevy a zákony, Jednotka elektrického náboje, Van de Grafův generátor, Elektrostatická polarizace.

ČESKÝ JAZYK: mluvnice: slovesný vid (s. 51-52), literatura: Edgar Allan Poe, sloh: úvaha

Týden od 28. 3. do 1. 4.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - klasicismus

28. 3. KINO PRAHA

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili dýchací soustavu. Za domácí úkol do příští hodiny v rámci přípravy na písemku, kterou si z dýchací soustavy napíšeme v pondělí 4.4. máte doplnit pracovní list, který jsme si rozdali ve škole, najdete ho zde: PL dýchací soustava. Využijte k doplnění informace z textu: text k PL.

ZEMĚPIS:  Probíráme téma Z. EVROPA, region západní E.,  tento týden zkouším již mluvní cvičení Spojené království

Fyzika: Vznětový a zážehový čtyřdobý motor / princip,využití /.

 Chemie:   Připravte se na test: nekovy - vlastnosti, výskyt, využití (31. 1. 2022)

 

Týden od 21. 3. do 25. 3.

Přírodopis: Stále probíráme dýchací soustavu (onemocnění DS). Pondělní hodina se z důvodu návštěvy kina nekoná, proto se do naší čtvrteční hodiny podívejte do učebnice, a zjistěte, jaká jsou zdravotní rizika kouření (str. 36 nahoře).

 Chemie:   Připravte se na test: orientace v PSP, nekovy - obecné vlastnosti, plyny

ZEMĚPIS: Probíráme Z. Evropu, připravíme si ml. cv. na evropské Anglicky mluvící státy nebo Francouzsky mluvící státy 

Fyzika: Procvičování změny skupenství , teplota tání a varu,měrné skupenské teplo tání a varu, orientovat se ve vyhledávání v tabulkách, Nastudovat motory formou prezentace.

 

Týden od 14. 3. - 18. 3. 

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) -  rokoko

Přírodopis: Tento týden probíráme stavbu dýchací soustavy. Za D.Ú. do pondělní hodiny si udělejte samostatně výpisky Plíce (z učebnice na str. 34 dole a 35 nahoře až po odstavec "úkoly")

ZEMĚPIS: Probíráme Z. Evropu, ve druhé hodině v týdnu si napíšeme test včetně slepé mapy na Sev. Evropu

Fyzika: Procvičování z minulého týdne změny skupenství , teplota tání a varu atd.

Týden od 7. 3. - 11. 3. 

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili mízní soustavu, a proto si z ní napíšeme v pondělí 14. 3. písemku. Součástí písemky bude mízní soustavaimunita a infekční nemoci. Za úkol do příští hodiny vypracujte pracovní list, který jsme si rozdali a který můžete najít zde: mízní soustava - pracovní list.

ZEMĚPIS:   Probíráme Záp. Evropu. Kontroluji provedení mapek a vedení sešitu. Dozkušuji St. E.

Fyzika: Změny skupenství, teplota tání a varu,měrné skupenské teplo tání a varu.Nezapomenout na vypracování domácího úkolu,v pátek             11.3.2022 kontrola.

 

Týden od 28. 2. - 4 . 3.

Přírodopis: Tento týden jsme se začali zabývat mízní soustavou. Příští týden se budeme věnovat imunitě a nakažlivým onemocněním.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - 17. a 18. století - baroko

                                                        - !!! po prázdninách - v týdnu od 7. 3. - test - str. 32 až 46 

Český jazyk: podstatná jména (pád, číslo, rod a vzor). Podstatná jména přejatá. Literatura: na přelomu 20. století.

TH - v pondělí první vyučovací hodinu

ZEMĚPIS: Dokončujeme Sev. Evropu, čeká nás Záp. Ev. (od úterý za týden čekejte testík na Sev. E.).

Fyzika:  Učebnice str. 43 - 52, test v pátek 4.3. dle zadaných okruhů,které znáte.

 Chemie:  test: chemická vazba - určování typu podle rozdílu elektronegativity + související pojmy 

Týden od 14. 2. - 18 . 2.

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili cévní soustavu. Po prázdninách v pondělí 28.2. si z cévní soustavy napíšeme písemku, ve které se objeví také krevní skupiny. Přes prázdniny v rámci opakování vyplňte pracovní list, který jsme si v pátek rozdali. Pro ty, kdo pracovní list nedostali, je k vytisknutí zdeoběhová soustava PL

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - kultura v 17. a 18. století - baroko

                                                        - !!! po prázdninách - v týdnu od 7. 3. - test - str. 32 až 46 

ZEMĚPIS: STŘEDNÍ EVROPA - prezentace států v pondělí. Probíráme SEVERNÍ E.

Fyzika: Teplota varu a tání, vyhledávání  a porovnání u různých látek./ 18.2.2021/

Přírodopis: pondělí 14.2. - Stále se zabýváme srdcem, poslední skupina přednese spolužákům informace o srdeční činnosti, probereme tep, tlak, řízení srdeční činnosti, onemocnění cévní soustavy. Ve čtvrtek bychom si nejspíš napsali z cévní soustavy test (včetně krevních skupin).

Týden od 7. 2. - 11 . 2.

Angličtina - Kompánková

Vážení rodiče, 

na dnešní hodině jsme se hromadně domluvili na detailnější komunici v rámci probrané latky v Teems. Dětem tam vždy přidám procvičovací cvičení a shrnu probranou látku, případně upozorním na test. Proto bych Vás ráda poprosila o pravidelnou kontrolu Vašich Teems.

Opakujeme minulý čas prostý, prosím o vypracování DÚ z vytištěného- cvičení 1. Dále 14.2.2022 budeme psát test na nepravidelné slovesa ( viz.poznačená slovesa v seznamu Irregula verbs) + doplnění do textu/tvoření otázek + zápor.

Kompánková

ANGLIČTINA - Kadlecová

Probíráme U 13 - rozšiřující slovní zásoba je PB 29/4, napište si do sešitů podle vzoru správně, co si myslíte. Postupně si vypracujte WB 28 - 29. Napsali jsme test na pasivum a podrobně ho rozebrali. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

 Chemie:  Probíráme ALKALICKÉ KOVY učebnice str. 35, další materiály k výuce jsou uloženy v Teams. Připravujte se na test z kovů!

Německý jazyk: Číslovky 1 - 20   správná výslovnost

                     Časování sloves "wohnen, haben, sein"

Týden od 31.01. do 03.02.2022

Fyzika: Opakujeme a doplnit využití vedení tepla -  prouděním,sáláním a tepelná vodivost,/najdete v učebnici/ Co je to termograf?,Solární panely princip.

V tomto týdnu máme jen 1 vyuč. hodinu vzhledem 4.2. máte pololetní prázdniny.

Angličtina-8A

Opakování učiva- Budoucí čas - Will x Going to. Ve čtvrtek 3.2.2022 možná oprava testu.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - opakování učiva

Fyzika: Vzhledem velké absenci a lyžářskému výcviku opakujeme./ výpopčty Q ,m,c / z Kalorimetrické rovnice.

Přírodopis: pondělí 24.1. - Probíráme a opakujeme cévy (pro chybějící: dokončíme si zápis k žílám a pár řádků si zapíšeme k vlásečnicím, nic dalšího začínat tento týden nebudeme).

ČESKÝ JAZYK: opakujte si slovní druhy a podstatná jména.

Týden od 17. 1. do 21. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Marie Terezie a Josef II.

ZEMĚPIS: Výpisky St.E. podtrhat - DÚ určení jedinci ze skupin. Dokončíme ve skupině práci. Vrhneme se na Sev. E. Ve středu test Společné znaky St. Evropy a Německo.

 Ch - probíráme: kovy

Fyzika: Procvičujeme  výpočet Q ,m, počáteční a koncová teplota / učebnice str.30 - 31/,domácí příprava přenos vnitřní energie /37 - 40 /.

ČESKÝ JAZYK: opakujte si slovní druhy a podstatná jména.

Týden od 10. 1. do 14. 1.

ZEMĚPIS: Budeme opakovat Stř. Evropu. Budu kontrolovat sešity, zkoušet Německo a případně dozkušovat mapy.

Fyzika: Test 11.01.2022 , výpočty c a Q, kontrola dú  /str.31 výpočet hmotnosti /, str. 29 - 31 ,kdo chybí.

Týden od 3. 1. do 7. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Marie Terezie a Josef II.

Přírodopis: čtvrtek 6.1.- Napíšeme si menší písemku z toho, co jsme dosud probrali z oběhové soustavy (především krev, mohou se objevit také informace z pondělní hodiny). Čtvrteční hodinu budeme probírat krevní skupiny - zjistěte za domácí úkol do čtvrtka, jakou máte krevní skupinu, pokud to je možné (zkuste se zeptat rodičů, praktickému lékaři raději nevolejte) -> mohli bychom si zkusit udělat vlastní třídní statistiku poměru zastoupení krevních skupin.

ZEMĚPIS: VY, CO JSTE NEPSALI NEBO POKAZILI SLEPÉ MAPY, TAK TRÉNUJTE! Dokončíme téma Stř. Evropa. Čeká nás mluvní cvičení na Německo - nacvičujte podle z. osnovy!

Fyzika: Test  7.1.2022 - opakování výpočet Q a c ,vyhledávání v tabulkách.

 Německý jazyk: Opakování: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                      Opakování: Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 121, část "V cukrárně"

ČESKÝ JAZYK: probíráme poměry mezi větami a větnými členy. V pondělí jsme psali test z poměrů. Budeme probírat čárky mezi větami. V literatuře probíráme Erbena a Máchu.

Týden od 13.12. do Vánoc

Fyzika: Výpočet Tepla Q, základní  údaje,budeme procvičovat po vánočních prázdninách.

           Přeji Vám i Vašim rodičům klidné vánoce a hodně zdraví.  Marie Pařízková

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Marie Terezie a Josef II. 

Přírodopis: čtvrtek 16.12. - V pondělí jsme probrali červené krvinky, ve čtvrtek nás čekají bílé krvinky - proto se před tím doma podívejte na toto video: BÍLÉ KRVINKY ( LEUKOCYTY ) - Bojovníci za naše zdraví - YouTube - zajímají nás hlavně základní informace, podrobnosti o jednotlivých typech buněk jsou pak spíš jen pro ty z vás, které by to zajímalo více. Zkusíme si ověřit si, zda jste se na video podívali. Nezapomeňte, že ten kdo chyběl, si dopíše testy z minulého týdne.

Ch - probíráme: ionty, periodickou tabulku prvků

Fyzika: procvičujeme c - Měrnou tepelnou kapacitu látek,tvořili jsme diagram a vyhledávání látek podle hodnoty c.

Přírodopis: pondělí 13.12. - opravy poznávaček na svaly. Pro nově příchozí dopsání testu a poznávačky (viz minulý týden). Probíráme oběhovou soustavu - tělní tekutiny - krev. Před hodinou se za d.ú. podívejte doma na video: https://www.youtube.com/watch?v=z9ERveN3FVM.

ZEMĚPIS: Pracujeme na region. Evropy - Stř. Evropa (v teams prezentace), na začátku týdne opak. test mapy přírodní útvary, poté za týden mapy - státy a města. Od středy zk. mluvní cv. Německo (v PO vzorově Adam). Mapy: STÁLÁ ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlé týdny). Před Vánocemi možnost oprav - mapy a mluvní cvičení Německo.

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                      Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 121, část "V cukrárně"

 ČESKÝ JAZYK: probíráme poměry mezi větami a větnými členy. V pondělí budeme psát test z poměrů. Budeme probírat čárky mezi větami. V literatuře probíráme Erbena a Máchu.

Týden od 6.12. do 10.12.

Přírodopis: čtvrtek 9.12. - V pondělí jsme začali probírat oběhovou soustavu - tělní tekutiny. V hodině jsme zhlédli toto video: KREV - Základní rozdělení krve - YouTube. Do čtvrteční hodiny se prosím sami podívejte na další video zde: ČERVENÉ KRVINKY ( ERYTROCYTY ) - vše co potřebujete vědět - YouTube. Kdo pokazil pondělní poznávačku svaly člověka, napíše si ji znovu. Všichni si napíšou ještě krátký sournný testík ze svalové soustavy - bude tam to, co jsme si spolu zopakovali v pondělí.

Ch - probíráme: atom, molekula str. 20 - 24 - z této látky bude malý testík

dale jsme probírali: ionty str. 27 - 28 

doporučuji: https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98&t=13s&ab_channel=Otev%C5%99en%C3%A1v%C4%9Bda

ZEMĚPIS: Pracujeme na regionálce Evropy - Stř. Evropa (v teams prezentace). Mapy STÁLÁ ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlé týdny).

Fyzika: Máme probrané str.23 - 28 učebnice, nové učivo Měrná tepelná kapacita látek, vyhledávání v tabulkáích, úkol str.29 tabulku doplnit.

Přírodopis: pondělí 6.12. - poznávačka svaly člověka

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                      Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 120, část "Místa setkání, srazu", "Domluva na návštěvě kina"

Týden od 29.11. do 3.12.

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili svalovou soustavu. Učte se svaly člověka, v pondělí 6.12. si napíšeme poznávačku (připomínám, že je potřeba zát celý název svalu - např. na paži se vyskytuje jak dvojhlavý sval pažní, tak trojhlavý sval pažní, proto nestačí, pokud napíšete pouze sval pažní, atd.)

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učit se o Marii Terezii

ČESKÝ JAZYK

Probíráme druhy vedlejších vět. Dám vám do teamů pracovní listy z hodin, popř. si je můžete vytisknout. (To platí zejména pro ty, kteří chybí). V pondělí 6.12.2021 si napíšeme test z vedlejších vět.

s přáním pěkného dne E. Zaoralová

ZEMĚPIS: Pracujeme na region. Evropy - Stř. Evropa (v teams prezentace), přijde test v PO na přírodní podmínky Evropy, ve ST na obyvatelstvo a hosp. podmínky. Mapy STÁLÁ ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlé týdny).

Německý jazyk: Denní režim

                      Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 120, část "Místa setkání, srazu", "Domluva na návštěvě kina"

Fyzika: Teplo,teplota - příklady z praxe, teplo - vedením,sáláním,kdo chybí doplní zápis pomocí učebnice. 

Týden od 22.11. do 26.11.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učit se o Marii Terezii - uč. str. 37 až 40

ČESKÝ JAZYK

Milí žáci, jelikož jsem nemocná a nemůžu uskutečnit výuku, žádám Vás, abyste si vyplnili pracovní listy, které jsem Vám už kdysi rozdala. Popřípadě se podívejte do Teamsů a vytiskněte si je. Chtěla bych Vás poprosit, abyste si zopakovali druhy vedlejších vět a prošli si věty příslovečné. Do Teamsů Vám nahraju pracovní list, který si prosím vyplňte. Domácí úkol na příští týden je na str. 82/ cv. 4, s. 83/ cv. 7, 9, s. 84/ cv. 11.

s přáním pěkného týdne E. Zaoralová

Fyzika: Polohová a pohybová energie, opakování, test 23.11.2021 - teorie a výpočet,jednotky,převody...

          Vzájemná přeměna energií.

          Zákon zachování energií na 26.11.2021 - samostatná práce doma,písemnou formou.

Pracovní výchova - svíčka ze skořice a malované ozdoby z kartonu

Na hodinu si, prosím, přineste následující:

- silnou menší svíčku, může být i ve sklenici

- několik tyčinek skořice (alespoň 40ks)

- lepidlo vteřinové a herkules

- mašle na obvázání či další ozdoba (knoflík, rolnička)

- tvrdý karton

- provázek

- tempery

- štetce

- nůžky

- obyčejná tužka

ZEMĚPIS: Pracujeme na hosp. podmínkách Evropy, přijde test na přírodní podmínky Evropy. Mapy ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlý týden).

 

Týden od 15.11. do 19. 11. 

16.11. pojedeme do IQ landie Liberec. Odjíždíme v 7:40 z náměstí, odjezd z Liberce po 14:45, příjezd cca v 17 hodin. S sebou svačiny, pití, kapesné, případné léky, propiska. 

PŘIPOMÍNÁM, VE ČTVRTEK 18. 11. SE OD 16,30 KONAJÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY. 

Prosím vás, přijďte do školy ve čtvrtek ráno trošku dřív, ať mi můžete na hale před vyučováním odevzdat žákovské knížky. Nikdo ji nezapomeňte doma!!!!

Přírodopis:

pondělí 15.11.: souhrnný test - Opěrná soustava (vše, co jsme probírali o kostech) - větší známka

Dějepis - uč. str. 37 až 40

Fyzika: Energie polohová a pohybová -  opakovat,využití v praxi.

           Přeměny energií navzájem  - doplnit,už jsme probírali. 

Zeměpis: EVROPA znalost map v tomto rozsahu:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Probíráme hospodářské podmínky Evropy

Nj: Zůstává stejný úkol z minulého týdne.


Týden od 8. do 12. 11.

Přírodopis:

Tento týden jsme dokončili kapitolu Opěrná soustava a začali jsme kapitolu Svalová soustava (v učebnici str. 22). Zapsali jsme si svalové tkáně (hladká, srdeční a příčně pruhovaná svalovina) a za úkol je překrelit si do sešitu stavbu kosterního svalu (obrázek v učebnici na str. 22 dole). Příští týden si v pondělí napíšeme test z Opěrné soustavy + počítejte s tím, že kdo stále nezvládl poznávačku z kostí alespoň na 3, tak si ji opět napíše.

Český jazyk

mluvnice - vedlejší věty (podmětná, přísudková, předmětná, doplňková, přívlastková).

literatura: Jan Amos Komenský

CH: 10. 11. test: směsi a separační metody (i vybavení laboratoře)

Probíráme částicové složení látek - stavba atomu.

Zeměpis: EVROPA, v pondělí znalost v tomto rozsahu:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Probíráme společenské a hospodářské podmínky Evropy

NJ: Můj denní režim - podle učebnice na str. 42, cv. 3b.

Týden od 1. do 5. 11. 

4.11. - Připomínám, že si někteří opět napíší poznávačku z kostí člověka. Doufejme, že již naposledy. Učte se prosím. P.H.

3. 11. Ch - test SMĚSI (bude suplovat pan učitel Moudrý, test se PÍŠE!)


Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: Ve středu test Slepá mapa fyzický zeměpis Evropy (povrch a vodstvo)

Ch: na laboratorní práci si do skupiny doneste cca 10 až 15 listů ze stromu a 1x jednorázové gumové rukavice

test: druhy směsí

Týden od 4.10. do 8.10.

Ch: Tento týden je poslední možnost odevzdat protokol z první laboratorní práce Vlastnosti látek.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

ZEMĚPIS: TEST STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO 6/10

PočP:OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Posílám odkazy na téma EVROPA, trénujte zatím první dvě slepé mapy:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Vodní plochy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3132?c=QRH4A

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Milí osmáci, nezapomeňte si do přírodopisu zopakovat kosti lebky, ve čtvrtek 30.9. si z nich napíšeme poznávačku. 

P. Hejrová


Milí osmáci, připomínám, že ve čtvrtek 23.9. proběhne malá písemná práce z přírodopisu, jak jsme se domluvili na naší pondělní hodině. Téma je: Typy tkáníVyužijte informace z pracovního listu, který jste vyplňovali během některé z předchozích hodin a z učebnice.

P. Hejrová


Rozvrh 2021/2022 zde.

https://studiumchemie.cz/pomucky/ Chemie - laboratorní vybavení