8.A třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Německý jazyk 3.-7.10.

Rozhovory na téma Kleidung- co mám na sobě já, co má můj kamarád

Opakování skloňování sloves, osobní zájmena

NJ 1. sk 

Opakujeme a procvičujeme lekce 1+2 (představování, časování sloves, otázky s Was, Wann, Wie, Wer..., číslovky, dny v týdnu, mögen+finden)

Matematika 3.-7.10.

- pokračujeme v druhé odmocnině (učebnice str.14-24), v pátek 7.10. - písemka na výpočet druhé odmocniny

Fyzika 3.-7.10. - Příkon, Účinnost (uč.str.14-15)

 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden pokračujeme v minulém čase průběhovém, U 1B. Věty na procvičení, které dávám ve škole, najdete v zadání v TEAMS. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 10 a 11, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Koncem týdne budeme psát test na minulý čas průběhový.

Hezký týden, IK

 

Od 3. 10. do 7.10.

Zeměpis - test JZ Asie v úterý, dopracujeme mapu povrchu Evropy, 

trénujte mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051 

Chemie   6. 10. test: výstražné piktogramy, bezpečnost práce a laboratorní řád, chemické pomůcky

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/chemie_kolem_ns.html

- jsou k nalezení pod záložkami na levé liště: chemie kolem nás, vlastnosti látek a jejich, chemické pokusy v laboratoř

právě probíráme: směsi, učebnice str. 11, https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html prezentace: Směsi - rozdělení

Přírodopis: 5. 10. test na popis kostry člověka 

učebnice str. 16 až 19

Český jazyk

Od 26.9. do 7.10.

Milí osmáci,

tento týden nebudeme mít ve středu mluvnici, proto budete mít v pátek mluvnici a sloh. Při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty, následující týden budeme psát test.  při hodině zkouším rozbor věty jednoduché. Při slohu se budeme věnovat vypravování a při literatuře si zapíšeme další kroniky a budeme pracovat s textem v čítance.

Další týden se budeme věnovat čárce ve větě jednoduché, naučíme se, kde se správně čárka ve větě píše. Při slohu budeme číst vaše práce /budete psát vypravování za domácí úkol/, zhodnotíme je. Při literatuře budeme pokračovat v seznamování s dalšími literárními památkami, budeme opět pracovat s textem v čítance.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

Matematika  - v pátek 30.9. - písemka na výpočet druhé mocniny

Fyzika - ve čtvrtek 29.9. - písemka na téma Mechanická práce - definice, příklady práce, převody jednotek a příklad na výpočet práce

Zeměpis: trénujte mapy

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

 

MAT 

Začali jsme druhou mocninu, viz 1.díl učebnice pro 8.ročník.

Připomínám, naučte se zpaměti druhé mocniny (12, 22, 32.....192,202) !! V pátek 23.9. bude písemka!!

FYZ 12.9. - 23.9.2022

Mechanická práce, Výkon -  definice, převody jednotek, příklady na výpočet

 

Milá 8.A., příští týden nás čekají 2 akce:

V úterý 20.9. se jede do Prahy do kina. Cena vstupenky je 60,-Kč a autobus cca 150,-Kč. Návrat mezi 14.-15.hodinou.

Ve středu 21.9. se jde pochod podél řeky Kocáby (Štěchovice-Nový Knín). S sebou vhodná obuv, pití, svačina, případně pláštěnka.

Český jazyk od 12.9. do 16.9.

Milí osmáci,

následující týden se nám už dle rozvrhu bude střídat mluvnice, literatura, sloh.

Při mluvnici si vysvětlíme, co je to doplněk, proto stále opakujte větné členy, které znáte.

Při literatuře se budeme věnovat nejstarším literárním památkám a připomeneme si legendu. /Znáte z loňska./Vytvoříme seznam na referáty.

Při slohu budeme opakovat slohové útvary, co jsme se učili. Budete psát vypravování.

Přeji hezký zbytek neděle.

J. Zouchová

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci 8.A,

blíží se nám začátek nového školního roku, a proto zde uvádím seznam školních potřeb pro žáky osmé třídy. Druhý dokument obsahuje seznam pro výtvarnou a pracovní výchovu.Požadavky pro 8.AVýtvarná a pracovní výchova_pomůcky

Se srdečným pozdravem Ing. Drahomíra Petráková, třídní učitelka 8.A (email: drahomira.petrakova@zsmsnovyknin.cz)