8.A třída

Rozvrh 2023/2024 zde.

Kontakty na učitele jsou ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz


Týden od 4. 12. do 8. 12.

Ve čtvrtek 7. 12. je první hodina TŘÍDNICKÁ. Téma: Jak komunikovat.

Ve čtvrtek 7. 12. odpadá kroužek florbalu z důvodu školení pedagogů.

MAT:Pokračujeme s MNOHOČLENY - odčítání, násobení (U 5.2-5.3)

NJ 1: Téma Freizeitstress, zápor s nicht x kein(U 46-47)

Český jazyk 

Mluvnice: Významové poměry mezi souřadně spojenými větami (učebnice str. 85) - procvičování.

Literatura: Referáty. Literatura období humanismu a renesance.

Sloh: Film Obecná škola - napíšeme si recenzi na zhlédnutý film.

Zeměpis: PL JV Asie cv. 1 hotové, 2 je DDÚ a 3 dopracujeme. Začneme V. Asii

Fyzika: Probíráme TEPLO: tepelnou výměnu, měrnou tepelnou kapacitu.

Informatika: Stavba PC upravenou prezentaci odevzdat - vložit mi do chatu - do 4. 12. , hodnocený prac. list odevdat na hodině. 

Chemie  Opakujeme částicové složení látek, ionty a periodickou soustavu prvků. Probíráme kovové prvky. (viz prezentace v Teams) Připravte se na test z orientace v periodické soustavě prvků a ionty

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe, Zn, Ag, Au, Sn, Pb, Al, Ti, Mg, Hg.

máte zadanou práci na Umíme to

kdo nechodí na praktika, procvičte stavbu atomu zde https://phet.colorado.edu/cs/simulations/build-an-atom

Přírodopis   - probíráme oběhovou soustavu, začínáme testovat znalost kosterního svalstva (viz obrázky sešit i učebnice str. 22 - 23)

- opravné testy na téma kostra a svaly: popis kostry nebo svslů - jen kdo ještě nemá splněno

                                                      otázky svaly - všichni žáci

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D - Going Out. Opakujeme slovesa i nepravidelná, vyjadřování pocitů, pozvání a reakce na ně. Budeme číst komiks PB 32 - 33

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Začneme lekci 2D - Going out - vyjadřování pocitů, pozvání a reakce na ně. Zapište si slovíčka 2D a nezapomeňte na procvičování na umimeto.org (uč. str. 26-27, PS str. 18-19).

Výchova k občanství - ve středu 6.12. si vybírám sešity ke kontrole.


 

Týden od 27. 11.

Český jazyk 

Mluvnice:  V pondělí 27.11. si napíšeme kontrolní diktát, DÚ na umimeto.cz. Významové poměry mezi souřadně spojenými větami (učebnice str. 85) - procvičování.

Literatura: Referáty. Literatura období humanismu a renesance.

Sloh: Film Obecná škola (základ pro psaní recenze). V pátek jdu k doktorovi, tak s Vámi suplující učiitel dokouká rozkoukaný film, pište si už klidně i poznámky během filmu - podklad pro recenzi. Další týden si napíšeme recenzi během hodiny slohu.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D Going Out. Opakujeme fráze, které používáme při pozvání --> přijetí, odmítnutí a opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Čeká nás lekce 2C - Teen ambitions, zapište si slovíčka. Pokračujeme s předpřítomným časem, budeme procvičovat since a for (uč. str. 24-25, PS str. 16-17). Hlídejte si procvičování na umímeto.org, děkuji. 

MAT: Dokončujeme kap. VÝRAZY (U 4.3-4.4) a přejdeme k MNOHOČLENŮM (U kap. 5.1-5.2). Krátký testík k výrazům ve čtvrtek 30. 11.

NJ 1: Na tématech Mein Tag, Mein Freizeit procvičujeme slovosled ve větách (U 44-46)

Zeměpis: V pátek si napíšeme 5´testík na J. Asii. Pracujeme na PL JV Asie, začneme V. Asii.

Fyzika: V úterý opravný TEST energie. Procvičujte https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-mechanicka-energie-zakon-zachovani-1/35140. Probíráme TEPLO: tepelnou výměnu, měrnou tepelnou kapacitu.

Informatika: Teorie - stavba PC (prezentace, prac. list)

Pv: Ve čtvrtek 30.11. si napíšeme opakování z tepmeramentu a typologie osobnosti. Odkaz na prezentaci zde:https://prezi.com/p/xeiaoma8bi1t/?present=1. Přinést sešity ke kontrole.

Chemie  Probírráme částicové složení látek, ionty a periodickou soustavu prvků. Začínáme probítat kovové prvky. (viz prezentace v Teams) Připravte se na test z orientace v periodické soustavě prvků.

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe, Zn, Ag, Au, Sn, Pb.

máte zadanou práci na Umíme to

kdo nechodí na praktika, procvičte stavbu atomu zde https://phet.colorado.edu/cs/simulations/build-an-atom

Přírodopis   - probíráme pohybovou soustavu, začínáme testovat znalost kosterního svalstva (viz obrázky sešit i učebnice str. 22 - 23)

- opravné testy na téma kostra: popis kostry - jen kdo ještě nemá splněno

                                                      otázky - všichni žáci

 

Týden od 20. 11.

Český jazyk 

Mluvnice:  Významové poměry mezi souřadně spojenými větami (učebnice str. 85), pravopisná cvičení. Kdo nepsal, napíše si test na vedlejší věty ve čtvrtek - bude tam i věta doplňková. Test nedopadl dobře, takže ve čtvrtek bude možná oprava pro zájemce.

Literatura: Zkoušíme z básničky. Referáty - přednes vhodných literárních děl. Doba husitská - zapíšeme si do sešitu.

Sloh: Recenze - učebnice 119, 120 (Film - zdroj pro recenzi)

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2C - Teen Ambitions , oprášíme z loňska předpřítomný čas průběhový s for a since. Opakujte si nepravidelná slovesa, testíkujeme.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: pokračujeme v lekci 2B, procvičujeme předpřítomný čas (uč. 23, PS 14-15). Procvičujte si slovíčka 2B a nepravidelná slovesa, tento týden nás čekají krátké testy.

MAT: Seznámíme se s VÝRAZY S PROMĚNNÝMI (U kap. 4.2-4.4) 

NJ 1: Pokračujeme s tématem Mein Tag (U str. 44-47, PS 57).

Fyzika: Prodebatujeme test ENERGIE. Věnujeme se teématu TEPLO. Procvičte na pondělí ještě https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-mechanicka-energie-zakon-zachovani-1/35140

Informatika:  Prezentaci na stavbu PC - uložíte ji máte v teams, pošlete mi ji do chatu, abychom mohli odprezentovat a prodiskutovat. Domluvte se, kdo kterou část odprezentuje. Zapojí se všichni členové skupiny. 

Zeměpis: Probíráme regiony J Asie. Pohrajte si: Jihozápadní asie - Výukové zdroje (wordwall.net)Jižní asie - Výukové zdroje (wordwall.net). Tento týden v pátek test teorii JZ Asie.

Chemie  Probírráme částicové složení látek a periodickou soustavu prvků, ionty

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe.

Přírodopis   - probíráme pohybovou soustavu, test na vše o kostře 20. 11.

15. 11. od 16:30 třídní schůzky

MAT: Začínáme VÝRAZY (U kap. 4.1-4.2). 

NJ 1: Procvičujeme určování času a slovesa slovesa s odlučitelnou předponou (PS 54/6, U str. 44).

ANGLIČTINA - Kadlecová

Pokračujeme v 2B, napíšeme test z předpřítomného času, opakujeme vyjádření pocitů, rady, jak zvládnout situace.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Začneme lekci 2B - A helping hand - pokračujeme v předpřítomném čase, podíváme se na to, jak vyjádřit svoje pocity (uč. str.22-23, PS str. 14-15). Zapište si slovíčka 2B a hlídejte si umimeto.org.

Český jazyk 

Mluvnice: V pondělí 13.11. si napíšeme test na určování druhů vět vedlejších. Začneme se souvětím souřadným.

Literatura: Zkoušíme z básničky. Nezapomínejte na termíny referátů na přečtenou knihu. Vrcholné období středověké české literatury a doba husitská (čítanka st. 16-22).

Pv: Ve čtvrtek 16.11. dokončíme adventní kalendáře. Nezapomenout nůžky a kulaté lepidlo. 

Fyzika: V úterý opravný test výkon, příkon a účinnost. TEST energie ve STŘEDU. Procvičujte https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-mechanicka-energie-zakon-zachovani-1/35140 i převody jednotek hmotnost, délka, čas a rychlost. 

Informatika: Soutěž iBobr ve středu, více inf. mají rodiče v mailu. Dokončíme prezentaci na stavbu PC a uložíte ji v teams do 11. 11., následující hodinu ji odprezentujete před třídou. Materiály k teorii jsou v teamu informatiky.

Zeměpis: Probíráme regiony J Asie. Pohrajte si: Jihozápadní asie - Výukové zdroje (wordwall.net)Jižní asie - Výukové zdroje (wordwall.net). Tento týden napíšeme práci s atlasem, chybějící a opravující slepou mapu Asie soubornou, příští týden test teorii JZ Asie.

Chemie  Probírráme částicové složení látek a periodickou soustavu prvků

https://www.youtube.com/watch?v=W0NUm6DYKFA&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=16&ab_channel=PetrCurko

14. 11. druhý test na směsi a separační metody, (výuková videa viz týden od 16. 10.)

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe.

Přírodopis   - probíráme pohybovou soustavu, test na popis kostry oprava 13. 11.

Školní výtvarná soutěž o ceny
Milí žáci, dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).


téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Období od 6. 11. - 10. 11.

MAT: Dobíráme téma Pythagorova věta (U 31-36), v pátek 10. 11. zakončíme testem

NJ 1: Pokračujeme s kap. 5 Mein Tag - určování času, slovesa s odlučitelnou předponou (U 43, PS 54).

Dějepis - Test na Anglii a Velkou Británii

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2B - A Helping Hand. Zaměříme se na přídavná jména vyjadřující pocity a stále procvičujeme předpřítomný čas. Koncem týdne napíšeme test.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: procvičujeme předpřítomný čas, tento týden nás čekají krátké testíky na slovíčka 2A a nepravidelná slovesa (uč. str. 21, PS str. 12-13). Nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.

Fyzika: V úterý jdeme hned ráno do FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU (viz mapa Vlastní body • Mapy.cz ), s sebou svačinu, pití, na oběd jsme zpět, vyučování pak pokračuje normálně, buďte připraveni na 6. vyuč. hodinu a dále. Dohodneme se ve škole na opravný test výkon, příkon a účinnost, Probíráme energie. Procvičujte převody jednotek hmotnost, délka čas a rychlost. 

Informatika: Dokončíme prezentaci na stavbu PC a uložíte ji v teams, následující hodinu ji odprezentujete před třídou. Materiály k teorii jsou v teamu informatiky.

Zeměpis: Probíráme regiony - JZ a J Asie. Pohrajte si: Jihozápadní asie - Výukové zdroje (wordwall.net)Jižní asie - Výukové zdroje (wordwall.net)

Český jazyk 

Mluvnice: Souvětí podřadné - všechny věty vedlejší + pro nás letos nová věta doplňková.

Literatura: Zkoušíme z básničky. Nezapomínejte na termíny referátů na přečtenou knihu. Vrcholné období středověké české literatury a doba husitská (čítanka st. 16-22).

Sloh: Recenze - učebnice 119, 120

Chemie  Probírráme částicové složení látek.

https://www.youtube.com/watch?v=5uJ7pSkmhZY&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=14&ab_channel=PetrCurko

10. 11. druhý test na směsi a separační metody, (výuková videa viz týden od 16. 10.)

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe.

Přírodopis   - probíráme kosterní soustavu, test na popis kostry 7. 11. https://www.youtube.com/watch?v=3xfpvgJmcY8&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

Období od 30. 10. - 3. 11.

Fyzika: V pondělí test výkon, příkon a účinnost, Probíráme energie. Procvičujte převody jednotek hmotnost, délka čas a rychlost.  Určitě si procvičte všechny 3 rozhodovačky na https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-ucinnost-prikon, použiji část do testu.

Informatika: Vytváříme prezentaci na stavbu PC 

Zeměpis: Procvičujte slepé mapy ASIE, v pátek si napíšeme souhrnnou slepou mapy (var. 2: pojem řeknu a zakresluješ ho do mapky). Podíváme se ve výuce na regiony - JZ a J Asie.

Němčina skup. 2: písemka na slovíčka z lekce 5- zaškrtávali jsme si, jaká - ve středu. Zkouším článek- četba a překlad 54/6 v pracovním sešitě. 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A Being Friends - začneme s předpřítomným časem, sami si zopakujte nepravidelná slovesa z Vocabulary, budeme potřebovat hlavně 3. tvar. Kdo nepsal, napíšeme novou verzi testu minulý čas prostý x průběhový, (kdo dostal špatnou známku, má šanci na opravu.)

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Chemie  Probrali jsme směsi a separační metody - test PŘESUNUT NA 1. 11. píše se čtvrtou vyučovací hodinu

 https://www.youtube.com/watch?v=zni1TJiyjz0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=5&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=OGgLRIL-xCc&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=6&ab_channel=PetrCurko

Připravili jsme se na laboratorní práci na separační metody 31. 10. 

Naučíme se další značky prvků: Cu, Na, S, He, Fe.

1. 11. bude místo M chemie.

Přírodopis   ještě zkoušíme z poznávání listnatých stromů, 

 - probíráme kosterní soustavu, kdo nedostal obrázky k popisu kostry, vyzvedne si je v učebně na okně

 Test: původ a vývoj člověka + tkáně 31. 10. - opravný termín

Dějepis - Na 3.11. nezapomenout vypracovat pracovní list (na začátku hodiny kontrola formou malého testu). Kdo pracovní list v pátek (20.10.) nedostal, přijde si pro něj do sborovny.

Angličtina - Kilford: Budeme pokračovat v lekci 2A - začneme s předpřítomným časem (uč. 20-21, PS 12-13). Naučte se slovíčka 2A a hlídejte si cvičení na umimeto.org.

2. 11. Reprezentace 8. tříd ve florbale - okrsek (pozvaní nezapomenou přinést podepsanou pozvánku)

7. 11. Exkurze ve Fyzikálním ústavu termomechaniky v N. Kníně 2. - 6. hodina

24. 10. po 1. vyučovací hodině dopolední akce "Záchranáři" . Odpolední vyučování podle rozvrhu.

Období od 16. 10. - 25. 10.

Chemie  Probrali jsme směsi a separační metody - test 3. 11. https://www.youtube.com/watch?v=zni1TJiyjz0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=5&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=OGgLRIL-xCc&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=6&ab_channel=PetrCurko

Kdo neodevzdal sešit ke kontrole, odevzdá nejpozděěji do 24. 10.

Připravili jsme se na laboratorní práci na separační metody 31. 10.

Přírodopis   ještě zkoušíme z poznávání listnatých stromů,  probíráme kosterní soustavu

 Test: původ a vývoj člověka + tkáně 23. 10.

NJ skup. 2: v učebnici pokračujeme na str. 42, zkouším četbu a překlad- článek v pracovním sešitě 54/6

Kino naplánované na 20. 10. SE PŘESUNUJE na 18. 12. !

24. 10. po 1. vyučovací hodině dopolední akce "Záchranáři" . Odpolední vyučování podle rozvrhu.

16. 10. Reprezentace chlapců - kopaná (pozvaní nezapomenou přinést podepsanou pozvánku).

 MAT: V pondělí 23. 10. test z druhé mocniny a odmocniny. Dále probíráme PYTHAGOROVU VĚTU (U 29-33). 

AJ - Kilford: V úterý si zopakujeme lekci 1 a ve středu 25.10. nás čeká TEST na minulé časy. Začneme lekci 2A, zapište si slovíčka. 

ANGLIČTINA - Kadlecová    týden od 16. - 20. 10.

Máme napsaná a naučená slovíčka 1D Gossip - Budeme si procvičovat běžné fráze, (které se musíme naučit.) Napíšeme test z minulého času (tvary průběhové a prosté.) Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Český jazyk 

Mluvnice: Začneme s opakováním souvětí. Druhy vět vedlejších (učebnice str. 81,82, 83) - Budu vybírat sešity. Kdo nepsal ve čtvrtek test, napíše si ho ve čtvrtek.

Literatura: Zkoušíme z básničky. Nezapomínejte na termíny referátů na přečtenou knihu. Období před vznikem česky psané literatury - Zápisky

Sloh: Práce s informacemi - učebnice 111, 112, 113.

Fyzika: Učíme účinnost, energie. Procvičujte převody jednotek podle nástěnky v umíme fyziku. Kdo nesplnil do 15. 10. na 3 štíty, napíše si test z převodů ve škole hned 16. 10. V pondělí 16. 10. také opravný test práce, píší i ti, co nepsali v 1. termínu. Zkus také https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prace 23. 10. test na výkon, příkon a účinnost. Určitě si procvičte všechny 3 rozhodovačky na https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-ucinnost-prikon, použiji část do testu.

Informatika: Cvičení viz UMÍME TO - ÚLOHY přesunuji (vždy o víkendu!) do úkolů pro chybějící. (pracuj na 3 úlohy či 3 štíty) Budeme probírat stavbu PC i prakticky - šroubováčky + a - a kleštičky s sebou, kdo má :-)

Zeměpis: Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. V pondělí 16. 10. napíšeme slepá mapa 1. str. 1. (řeky, hory, pouště...) 1. způsobem, v pátek 2. str. (okraje, hranice) 2. způsobem. V pondělí 23. 10. Práci s atlasem a zápisky ASIE OBECNÝ ZEMĚPISMáme hotový PL mapy 1. a 2. strana a procvičujeme si z něj slepou mapu. Podíváme se ve výuce na regiony - JZ a J Asie.

Nj sk. 2: Podíváme se na slovesa s odlučitelnou předponou, co jsme nestihli tento týden, p.s. 55, budeme číst a překládat na str, 54/6 a učebnice str. 42. 

MAT:Probíráme DRUHOU ODMOCNINU (U 15-23). 

NJ sk. 1: Ve čtvrtek 19. 10. test z lekce 4 (barvy, oblečení, vlastnosti + protiklady, W-Frage + odpověď na ně, nepravidelná slovesa). Pokračujeme lekcí 5. (Mein Tag)

Pv: Na čtvrtek 19. října si přineste:Vánoční řetěz libovolné barvy, budeme zdobit věnec. 

AJ - Kilford: Budeme psát TEST na slovíčka z lekcí 1A a 1B. Tento týden doděláme lekci 1C - minulý čas prostý a průběhový (uč. 13, PS 6-7). 

Týden od 9. 10. do 13. 10.

Pv: Temperament: https://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/test/3?fbclid=IwAR26YCWIYxEl9KoAQIzq8XYGUjpqmeFuPgpjd5CetUim2pXM183jVo3ph44

Připomínám: 9. 10. 2023 vyučování skončí pro 8. A v 11:10., nebudou ani kroužky.

Český jazyk

Mluvnice: Rozpoznávání větných členů ve větách včetně doplňku, grafické rozbory. Ve čtvrtek 12.10. si z toho napíšeme větší test, budete umět rozpoznat větné členy ve větě a umět graficky rozebrat větu jednoduchou. Pak začneme s opakováním souvětí. Připomínám DÚ na umimeto.cz a krátký úkol v sešitě (sešity budu vybírat až ve čtvrtek, ať se máte z čeho učit). 

Literatura: Z básničky budu zkoušet  dobrovolníky. Nezapomínejte na termíny referátů na přečtenou knihu. Pokračujeme obdobím před vznikem česky psané literatury - učebnice str. 6 až 11.

Sloh: Slohové postupy a slohové útvary - učebnice str. 110 a 111.

Fyzika: Učíme se výkon, účinnost, energie. Procvičujte převody jednotek podle nástěnky v umíme fyziku. Kdo nesplní do konce týdne na 3 štíty, napíše si test z převodů ve školeDÚ na ÚTERÝ! Referát Šimon. Ať se daří!

Němčina skup. 2: Pracovní sešit str. 53, slovesa s odlučitelnou předponou (str. 55), v učebnici 42 a 43. 

Informatika: Cvičení viz UMÍME TO - ÚLOHY přesunuji (vždy o víkendu!) do úkolů pro chybějící. (pracuj na 3 úlohy či 3 štíty) Budeme probírat stavbu PC, tentokrát teoreticky, příští týden i prakticky - šroubováčky + a - a kleštičky s sebou, kdo má :-)

Zeměpis: Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. Máme hotový PL mapy a procvičujeme si slepou mapu. Podíváme se na regiony - Blízký východ.

Chemie  Probíráme vlasnosti látek a směsi, umíme značky: O, H, N, C, Ca. 10. 10. bude laboratorní práce 

Je třeba mít na hodiny nůžky a lepidlo!

Přírodopis   připravte sešity ke kontrole, zkoušíme z poznávání listnatých stromů,  nosíme učebnici!, Probíráme původ a vývoj člověka.

Angličtina - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 1C  How They Met, v pondělí si je napíšeme, budeme opakovat užití minulého času prostého a průběhového, tvoření otázky a záporu, napíšeme si testík. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Tento týden budeme procvičovat minulý čas prostý a průběhový, tvoření otázky a záporu (uč. 11-12, PS 5-6). Nezapomeňte na úkol na umímeto.org, vyplňte do 4.štítu. 

Pv: Dokončili jsme temperament a typologii osobnosti, přikládám prezentaci: https://prezi.com/p/xeiaoma8bi1t/?present=1

MAT: V pondělí 9.10.  test z lichoběžníku a hranolů (názvosloví a druhy lichoběžníků, jejich konstrukce, názvosloví a typy hranolů, výpočet porvrchu a objemu). Pokračujeme s druhou mocninou (U kap. 1.1-1.3).

NJ sk. 1: Opakujeme lekci 4 před písemkou (PS 48-51).

Týden od 2. 10. do 6. 10.

Z provozních důvodů (přeložené školení pedagogů) odpadá odpolední vyučování 2. 10. a 9. 10. 2023, tedy vyučování skončí pro 8. A v 11:10.  V tyto  dny  nebudou ze stejného důvodu ani kroužky.

3.10. Budeme mít 1. hodinu třídnickou na téma: Co bych měl ve svěm věku zvládnout sám. 

Ve škole se objevily vši, prosím, zkontrolujte si důkladně hlavy. 

MAT: Procvičujeme výpočty povrchu a objemu hranolů (viz pracovní listy). Začneme MOCNINY - již nosíme učebnici MAT 8 I. díl.

Informatika: Ta nová cvičení - sokoban, auta, bludiště, kulička, rozcička, sudoku a skákačka - doděláme tento týden (na 3 úlohy či 3 štíty)

Zeměpis: Dokouším ml. cv. Argentina a Brazílie. Asie PL máme hotové a zkontrolujeme. Kdo nemá, dodělá. Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. Podíváme se na regiony - Blízký východ. 

Fyzika: Učíme se výkon. Práce - teorie a výpočty, včetně kladek - kdo chce opravný test psát, donese opravu nepovedeného testu

Český jazyk

Mluvnice: Rozbor věty jednoduché - DOPLNĚK. Ti, kteří nepsali, budou psát ve čtvrtek doplňovačku na shodu podmětu s přísudkem a pětiminutovku na rozřazení jazyků.

Literatura: Začínáme s referáty na přečtenou knihu. Básničku budu zkoušet od 11.10. dobrovolníky, od 18.10. všechny. Vyberete si buď báseň Kytice na straně 50 nebo Báseň k naučení . Období před vznikem česky psané literatury - učebnice str. 6 až 11.

Sloh: Úvod do slohu - učebnice str. 109 a 110.

NJ skup. 2:  Pokračujeme v určování času- učebnice str. 42, budeme si povídat o denním plánu, naučíme se činnosti, které přes den děláme. Na str. 43 budeme číst a překládat článek. V pracovním sešitě str. 52 a 53. Domluvíme se také na nějakém testu. 

Dějepis - Dodělat pracovní list a všichni ho v pátek 6. října odevzdají. Kdo minulý pátek chyběl a pracovní list nemá, přijde si pro něj do sborovny. 

Chemie  Probíráme vlasnosti látek a směsi

Je třeba mít na hodiny nůžky a lepidlo!

Přírodopis   připravte sešity ke kontrole, zkoušíme z poznávání listnatých stromů

Začínáme nosit učebnici!

Angličtina - Kilford: Budeme ještě procvičovat minulý čas prostý a začneme minulý čas průběhový (uč. 9-11, PS 2-3). Hlídejte si úkoly na procvičování na umimeto.org a pokud chybíte, doplňte si prosím sešity od spolužáků, děkuji. 

Týden od 25. 9. do 29. 9.

Český jazyk

Mluvnice: Zopakujeme si rozbor věty jednoduché, větné členy.

Literatura: Jazykové prostředky - minule jsme si říkali, co jsou to tropy, tento týden si zapíšeme figury. Budeme se je učit vyhledávat v textech.

Obsah referátu   

Sloh: Budeme pokračovat v základech kultivovaného projevu

Chemie  připravte se na test: Zásady bezpečnosti práce, laboratorní řád, výstražné piktogramy, laboratorní pomůcky.

Probíráme vlasnosti látek.

Přírodopis  test: Botanika - rostlinné orgány (kořen, stonek, list)

Dějepis - Pracovní list - dodělat a za 14 dní odevzdat (pátek 6. října)

Angličtina - Kadlecová 

tento týden se budeme zabývat 1B One Sunny Day, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves, tvoření otázky a záporu. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Němčina skup. 2: 

Začneme s časem a časovými údaji- zopakujte si hodiny česky. V učebnici str. 52 a 53, v pracovním sešitě 41 a 42. 

MAT: Končíme téma lichoběžník (viz prac. list), následují hranoly (probereme typy hranolů, jejich sítě a výpočty povrchu a objemu).

Informatika: Kdo chyběl na kybertest.cz, zpracujte si ho doma a pošlete mi screenshot výsledku do chatu v Teams do pátku. V umimeinformatiku.cz jsem nestíhačům přesunul práci do domácích úkolů. Cvičení na logiku (3+1 dobrovolné) min. na 3 štíty. Ta nová cvičení - sokoban, auta, bludiště, kulička, rozcička, sudoku a skákačka - jsou na tento týden

Zeměpis: Dokouším ml. cv. Argentina a Brazílie. Asie PL máme hotové a mapku vodsta a pohoří. Kdo nemá, dodělá. Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. Doděláme mapy. 

Fyzika: Práce - teorie a výpočty, včetně kladek - píšeme test. Učíme se výkon.

Angličtina - Kilford: Pokračujeme v Unit 1A - minulý čas prostý, used to (uč. 8-9, cv. 2-3). Zapište si slovíčka 1A, ve středu si dáme krátký test na slovíčka Introduction B. Na umimeto.org máte úkol na procvičování.

V pátek máme putování údolím Kocáby, obědy odhlásíme hromadně.

Týden od 18. 9. do 22. 9.

Český jazyk

Mluvnice: Minulý týden jsme probrali indoevropské jazyky, začali jsme se slovanskými jazyky - s těmi budeme v pondělí pokračovat (učebnice str.8, 9,10). V pondělí  je nejpozdější datum na vypracování DÚ na umimecesky.cz - shoda podmětu s přísudkem, musíte to udělat minimálně na 3 štíty, aby se to počítalo jako splněný úkol. Ve čtvrtek 21.9.  si napíšeme pětiminutovku z určování jazyků (do jakých kategorií spadají) + doplňovačku na podmět s přísudkem. Tento týden ještě stihneme národní jazyk a jeho rozvrstvení.

Literatura: Struktura literárního díla, dám vám papír s požadavky na čtenářský deník (co by měl obsahovat)

Obsah referátu   

Sloh: Budeme pokračovat v základech kultivovaného projevu

Angličtina - Kadlecová 

Tento týden začneme U1 A Life Story, napíšete si nová slovíčka a naučíte se je. Budeme opakovat minulý čas prostý pravidelných (a trošku i nepravidelných) sloves, stavbu věty, tvoření otázky. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka, vypracujte si příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

 

Němčina: doděláme lekci 4- aktivity (učebnice str. 38,  pracovní seišt str. 45.) Podíváme se na časování nepravidelných sloves. 

MAT: Zopakovali jsme zlomky, poměr, přímou a nepřímou úměrnost, trojčlenku. V pondělí docvičíme procenta a v úterý 19. 9. si napíšeme test ze zopakovaného. Pokračovat budeme geometrií - noste nelink. sešit a rýsovací potřeby! Tipy na procvičování: 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-trojclenka

https://www.liveworksheets.com/w/cs/matematika/935277

https://www.umimematiku.cz/cviceni-pocitani-s-procenty

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-vypocty

NJ 1: Procvičujeme nepravidlená slovesa (U 38-39, PS str. 45)

Informatika: Kdo chyběl na kybertest.cz, zpracujte si ho doma a pošlete mi screenshot výsledku do chatu v Teams do pátku

Zeměpis: Zkouším ml. cv. Argentina a Brazílie. Asie PL máme hotové cv. 1 a 2. Kdo nemá, dodělá. Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie

Fyzika: Práce výpočty - projděte si vzorové úlohy, přijde 5´- příkládek, kalkulačky s sebou, teorii procvičte zde https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prace

Chemie  Zásady bezpečnosti práce, laboratorní řád, výstražné piktogramy str. 10, umíme značku vodíku a kyslíku

Přírodopis   Botanika: rostlinné orgány 

Angličtina - Kilford: Procvičujeme budoucí časy will a going to a budeme mluvit o svých plánech do budoucna. Připomínám cvičení na umimeto.org a slovíčka.

Český jazyk 11.9. - 15.9.

Tento týden už mějte všechny sešity - na sloh, literaturu, mluvnici. Hlídejte si data čtenářského deníku a buďte na referát vždy připraveni. Níže máte doporučený seznam literatury a termíny jednotlivých žáků na prezentaci. 

Seznam doporučené literatury: Doporučená literatura   Termíny referátů: Termíny referátů z čtenářského deníku

Dějepis - Opakování + Období mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí

Týden od 11. do 15. 9. 

Angličtina - Kadlecová  11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme, aktivity, slovesa, tvoření množného čísla, stavbu věty/otázky, vyjádření plánů (will/going to - bud. č.). Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A Hello a umíme je. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford 11. - 15.9.

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme, aktivity, slovesa, stavbu věty a otázky, vyjádření plánů (will/going to - bud.čas), množné číslo. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A - Hello a umíme je. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňuje zameškanou látku, děkuji. AK

Němčina: budeme opakovat učivo ze 7. třídy (začneme barvami a oblečením- učebnice str. 35, p.s. 40,41) 

Vážení rodiče, milí žáci.

Tento školní rok nám začne 4. 9. v 7:40 ve třídě, kde proběhne jedna úvodní hodina. Potřebuji, abyste měli alespoň desky na dokumenty, které rozdám, a přinesete je následující den vyplněné. 

5. 9. budeme řešit učebnice, třídní záležitosti, ŽK apod. Tento den si již vezměte přezůvky, tašky na učebnice, psací potřeby, nůžky, tyčkové lepidlo. Končit budeme ve 12:05. Od středy se učí podle rozvrhu.

Přeji krásný zbytek prázdnin JT

Sešity do 8. třídy:

Čj - 544 3x, + kdo ještě nemá sešit na diktáty z loňska, tak ještě 1x 544

Aj – 2. skupina paní Irena Kadlecová, 1. skupina paní Andrea Kilford: obě 444 + 544

Nj – 1. skupina paní Petra Růžička, 2. skupina paní Eliška Cihelková: nejlépe pokračovat do loňského sešitu (544)

Hv – pokračovat

Pv – 544

F – pokračovat nebo 440 

Z – pokračovat nebo 444

Př – pokračovat +  440 (kdo má potíže udržet řádky, může mít linkovaný 444)

Přp - 440, může pokračovat

D – 544, může pokračovat

M - 465, 420 na geometrii

Inf - 525

Ch - jeden sešit bude na dva roky: 460 nebo 464

Obaly na učebnice jsou povinné: A4 cca 7x, na matematiku netradiční rozměr - jsou stejně velké jako loni, čítanka a Aj opět stejné jako loni, 1x obal na žákovskou knížku A5. 

Sešity doporučuji obalit také. 

pro hodiny tělesné výchovy Vás chceme poprosit o následující:

V případě, že chcete Vaše dítě omluvit z hodiny tělesné výchovy, je nutné, aby žák přinesl omluvenku v žákovské knížce již do dané hodiny.

  • Požadavky na cvičební úbor:
    • Pro hodiny uvnitř – čisté sportovní oblečení a sportovní obuv se světlou podrážkou
    • Pro hodiny venku (podzim, jaro) – mikina, tepláky nebo legíny a sportovní obuv na ven (v případě, že žák standardně chodí do školy ve sportovní obuvi, lze ji použít a není nutné kupovat další boty). Také je dobré mít ve skřínce náhradní ponožky, ale není to podmínkou.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

Výtvarné pomůcky žáků:

Pomůcky Vv (rozklikávací odkaz)

Není potřeba pořizovat vše, pouze to, co ze seznamu žákovi chybí!