7. třída

POSLEDNÍ TÝDEN:

Prosím doplaťte do fondu žáka částku oznámenou ústně a navýšenou o cca 110 Kč za "anglické divadlo" (pokud se Váš syn či dcera zúčastnili). Nebudete-li vědět sumu, obraťte se ne mě mailem. Děkuji Vám.

26. 6. Akademie v sokolovně, zač. představení od 9:00 (sraz ve škole normálně v 7:40), předpokládaný konec do 12:00

27. 6. dořešení tř. záležitostí a úklid třídy a pomůcek, poté zájemci volejbalové utkání, konec 11:10

28. 6. rozdání vysvědčení a zakončení šk. roku, konec cca v 8:30.

Přeji KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY! Petr Tyrmer

TÝDEN od 10.6. do 14.6.: 

13.6. výlet Masečín - paintball, odjezd linkou 7:40 do Štěchovic, návrat 14:15 příp. 15:15, s sebou pití, svačinu(y), šátek na krk, případně kapesné 

Př test: savci poznávačka (14. 6.)

D - ST test - společnost novověku a renesance

Z - St. Asie test (nepovinný)

Nj - vyprávění "Já" podle PL, dále opak. sl. L1 a číslovky

F test hydrostatický tlak

TÝDEN od 3.6. do 7.6.: 

ÚT: konzultační hodiny 15 - 17 h

Nj: A - PO popis osoby / práce v PL; PÁ popis osoby / nepravidelná slovesa II; B - ST opak. sl. celé 4. lekce, ČT popis osoby / práce v PL

Z: ST - Test V. Asie (Japonsko, Čína), ČT - opakovací slepá mapa Asie

D: PO vzít si dodělaný PL z minulé ST; ST 10´objevné plavby (jen z PL)

F: donést spočítané 2 př. z PL Hydrostatický tlak, převody obsahu a objemu - opravy

Př test: savci teorie

TÝDEN od 27.5. do 31.5.:

Nj: A - PO opak. sl. celé 4. lekce, PÁ - popis osoby; B - ST opak. sl. celé 4. lekce, ČT Nj není (Aj divadlo - společenské oblečení)

Z: ST - Test V. Asie (Japonsko, Čína), ČT bude Z 2. vyuč. hodinu, pak AJ divadlo, po pozdnějším obědě pokračuje odpol. vyučování

D: PO - Test GOTIKA

F: 5´převody jednotek plochy a objemu

TÝDEN od 20.5. do 24.5.:

ANGLIČTINA

Moji milí, především skupino 1, v zápalu přípravy na divadelní představení jsem vám nezadala věty k U26. Vypište si a naučte se věty na řádcích: 2, 3, 4, 6, 11, 12, 18, 23 a 28. Je to domácí úkol na středu, kdy se ještě vrátíme i k divadelnímu představení. 

Hezký víkend, IK

 

Čj: Připomínám shrnující prověrku na příslovce, učte se stále pravopis, připravte se na čtvrteční test z literatury. Ve středu tady nebudu, ale budete psát přípravu kontrolní slohové práce se suplujícími učiteli, instrukce budou v pondělí. Zadáme si referáty na Ov. Přeji hezký víkend. J. Zouchová

Nj: obě sk. DÚ! A-PO sl. 4/2 a PÁ časování nepravidelných sloves testy; B-ČT-časování test

Z: ČT test V. Asie s důrazem na Čínu, Japonsko

Př: 23. 5. poznávačka ptáci 2 (sovy, veslonozí, brodiví, šplhavci, pěvci)

F: procvičujte si převody jednotek obsahu a objemu

D: PO zk. nejlépe dobrovolníky GOTIKA, ST donést PL Zámořské plavby vyplněný k hodnocení, změna: test GOTIKA v PO

TÝDEN od 13.5. do 17.5.:

D - test Evropa ve středověku, na toto téma máte DÚ - PL křížovka

Z - ve ST ještě 3 referáty a dokončíme V. Asii (chybějící - dopsání testů JV Asie)

Nj - DÚ - nepravidelná slovesa vyčasovat; mít dopsaná sl. L4/2, budou se psát ve ČT resp. v PÁ

Čj - V mluvnici budeme probírat příslovce a příslovečné spřežky, vysvětlíme si stupňování příslovcí. Při slohu se začneme připravovat na kontrolní slohovou práci. Stále opakujte pravopis, blíží se diktát a nezapomínejte na rozbor věty a vedlejší věty.

S pozdravem J. Zouchová 

TÝDEN od 6.5. do 10.5.:

Mat - umět věty o shodnosti trojúhelníků a jejich konstrukce. Hlavně zápis postupu konstrukce. V pátek budeme opakovat. Domácí úkol na pátek: učebnice 21/8. Test v pondělí 13. 5. 

6.5. KROUŽEK FLORBALU po ZOO bude! 

NJ - sk. ve ČT i PÁ - ústně slovíčka L4/1 a dozkušování popisu oblečení osob

Z - ČT - 2. část testu (polovina teorie JV Asie, polvina úkoly s atlasem)

F - PÁ test páka 

Připomínám úkol z občanky!

J. Zouchová

29.4 - 3. 5.           Čj

Zítra píšeme slíbený diktát, věřím, že jste procvičovali pravopis. Sloh nám odpadne a ve čtvrtek a v pátek budeme mít mluvnici, opakujte si slovesný rod, budeme psát test.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 TÝDEN od 29.4. do 3.5.:

Př - test ptáci, teorie str. 32 až 34, poznávačka: hrabaví, vrubozobí, měkkozobí, dravci

D - v PO test Evropa ve středověku, v seš. dolepit a případně dopracovat PL gotika

Z - ve ČT test JV Asie - státy (mapka) a charakteristika obl. 16 pravd, 4 referáty

F - PÁ test Newtonovy zákony teorie a moment síly př., procvičte si převody obsahu na internetu

Nj - PO slovíčka 4/1 a popis oblečení na osobě, obě sk. DÚ přídavná jména v PL

 

22.4.- 26.4             Čj

Ve středu budeme mít sloh,ve čtvrtek a v pátek bude mluvnice. Budeme si vysvětlovat a procvičovat slovesný rod. Opakujte si pravopis, 29.4. budeme psát kontrolní diktát.

Přeji krásné Velikonoce

J. Zouchová

Nj - slovíčka 4. lekce - šatník a popis oblečení - tento a příští týden

Z - opakujeme JV Asie, F - od Newtonových zákonů a D - Středověká Evropa - příští týden testy

 

TÝDEN od 15.4. do 17.4.:

Mat - dnes jsme si řekli co je jedno promile (strana 74). Úterý budeme opakovat pomocí testu znalosti finanční matematiky. V příštím týdnu začneme shodnost trojúhelníků. Přinést učebnici číslo 3!

Nj - dozkušuji téma Meine Familie, mají být zapsána slovíčka L4/1, po Velikonocích testy a nové téma Mein Kleiderschrank

D - kdo nestačil, doplní si podle uč. PL na Polsko-litevský stát...

Z - ST - test J. Asie

 

Čj       8.4. - 12.4.

Ve středu bude literatura, částečně i sloh, budeme pracovat s textem, v pondělí sledujte pozorně film, budeme se mu ve středu také věnovat. Ve čtvrtek a v pátek budeme mít mluvnici, budeme se procvičovat stavbu slova a slovotvorný rozbor.

Přeji hezkou neděli.

J.Zouchová

 

 

 

TÝDEN od 8.4. do 12.4.:

PO - kino (obědy odhlášeny), návrat cca ve 14:15 a poté trénink volejbal. reprezentace

F - opravné testy tření, těžiště, dú př. na páku

NJ - mít zapsaná slovíčka "Kleidung", dozkušuji vypravění "Meine Familie", opravná zk., sk. A v PÁ slovíčka 2/3.L

Z - ČT test J Asie

1.4. až 5.4.         Čj

V mluvnici budeme pokračovat slovní zásobou a jejím obohacování. V literatuře se budeme věnovat literatuře faktu a práci s textem, zadáme si další báseň. Při hodině slohu budeme opět psát cvičnou práci, píšete čím dál lépe, těším se na Vaše další práce.

S pozdravem J. Zouchová

TÝDEN od 1.4. do 5.4.:

5. 4. Př test: plazi

I - do konce března mělo být zaslána mailem opakovací práci č. 8 (shrnutí) z Wordu (měla původně být už v lednu, pak jsem ji znovu rozesílal mailem!!!). Splněno má jen Sofča. Kdo si nepospíší, má nedostatečnou.

Nj - dozkušuji gram. a slovíčka 3. lekce, téma Moje rodina, se sk. A test slovíček v PO (v pátek bylo příliš nepřítomných)

D - v PO testík Jagellonci a Jiří z Poděbrad, ST dopisování testů

Z, F - dopisování testů JZ Asie a slepé mapy Asie resp. tření a těžiště

TÝDEN od 25.3. do 29.3.:

I - do konce měsíce zaslat mailem opakovací práci č. 8 (shrnutí) z Wordu (měla být v lednu!!!). Splněno má jen Sofča

Čj - při literatuře se budeme věnovat populárně naučné literatuře, budeme pracovat s textem. Připomínám básničku. Při mluvnici budeme procvičovat synonyma, antonyma a homonyma. V hodině slohu budeme opět psát cvičnou práci.

28. 3. Př test: obojživelníci

Z,D,F - dopisují testy ti, co chyběli

Nj ve Čt a Pá slovíčka L3/2. část - test; sk. A zkouším od pondělí "Moje rodina" a obě sk. průběžně zk. opravy na číslovky a čas. sloves

TÝDEN od 18.3. do 22.3.:

ČJ: Stále budu zkoušet M.Magdónovou. Připomínám, že budeme opět psát z věty jednočlenné a dvojčlenné. Při slohu budeme psát opět cvičnou slohovou práci, téma: Jak jsem prožil jarní prázdniny. Odpočiňte si o prázdninách a o víkendu už opakujte, ať vše společně zvládneme. S pozdravem J. Zouchová

D: ST test Husitství

NJ: A - v PO donést ke kontrole téma Meine Familie, v PO opravná zk. číslovky, časování sloves                                                               B - ST - časování sloves test, na  ČT si připraví téma Meine Familie

Čj       4.3. - 8.3.

Připomínám pondělní kontrolní diktát, ale o tom už víme dlouho. Věřím, že jste se připravovali. Budeme procvičovat jednočlennou a dvojčlennou větu, budeme psát desetiminutovku. Nezapomeňte na úkol z literatury a mluvnice. Přeji úspěšný týden. 

J. Zouchová

 

 

TÝDEN od 4.3. do 8.3.:

D - PO test (5´spojovačka) Lucemburkové na českém trůnu, ko. hotového PL Husitství, test na toto téma v PO po prázdninách

F - NA ÚTERÝ SI VEZMĚTE F MÍSTO M, PÁ test těžiště, tření a odevzdání PL ke kontrole na toto téma

Nj - test gramatika čas. sloves ST, PÁ, procvičujte i číslovky, rodina - připravíme si vypravování "moje rodina" (ve ČT Nj a Inf nebude, změna v rozvrhu)

Z - ve ST 2 h, referáty (pojmy k tématu islám, židovství), přírodní podmínky Asie - test s atlasem, ČT test JZ Asie (podle osnovy)

TÝDEN od 25.2. do 1.3.:

Angličtina - skupina 1. Omlouvám se, zapomněla jsem vám dát za úkol U 18 slovíčka a věty. Prosím, doplňte si do svých sešitů domácí úkol a napište si je do slovníčků. Věty jsou na řádcích: 1., 6., 11., 12., 18., 20., 23., 26. Díky, IK

Čj - V pondělí budeme psát znovu prověrku z vedlejších vět, připomínám spojovací výrazy u některých vět. Budeme se učit novou látku - věty jednočlenné a dvojčlenné. Při slohu se budeme věnovat opakování slohových útvarů, které jsme se učili. Příští týden v pondělí budeme psát kontrolní diktát, opakujte proto pravopis. S pozdravem J. Zouchová

27. 2. od 7:40 školní kolo BiO v učebně Fy a Ch

1. 3. Př test: ryby

N - A - PO test číslovky, B - ST slovíčka L3/1 a ČT číslovky

Z - ST slepá mapa Asie povrch a vodstvo (odložená ze ČT) a referáty (pojmy - islám, židovství), ČT přírodní podmínky Asie - test s atlasem

D - PO ko. zápisků "Husitství", ST test čeští králové - Přemyslovci, v PL hus. zbraně doplnit, příští PO test Lucemburkové, příští ST husitství

F -  v PÁ test síla ti, co nepsali v řádném termínu, příští pátek test těžiště, tření a odevzdání PL na toto téma

Čj  Tento týden budeme stále opakovat vedlejší věty, dozkouším báseň, zadáme si další a zkontrolujeme si příspěvky do školního časopisu. Ve slohu se budeme věnovat volnému psaní.

INFO na období od 18.2. do 22.2.:

D - PO - doplňující test - vesnice a města, zemědělství a cechy vrcholného středověku

N - ČT a PÁ - slovíčka L3, 1. část test (rodina, měsíce), číslovky zk. průběžně

F - v PÁ poslední termín na představení provazochodce - téma těžiště; ti, co nepsali test F - síla, si jej napíší

Z - ČT - shrnující slepá mapa (povrch i vodstvo Asie)

PočP - připomínám opozdilcům, že do konce února by měli odevzdat poslední práci z MS Wordu

INFO na období od 4.2. do 15.2.:

5.2. Mat - Měřítko mapy a plánku 

od 8.2. do 15.2. se bude vyučovat v režimu spojené 7. a 8. třídy pro děti nejedoucí na hory. Ve škole zůstávají vyučující P. Tyrmer, I. Kadlecová, J. Šteflová, K. Čihák, D. Petříková, M. Krátký. 

 

INFO na týden od 28.1.:

D - opak. na téma vesnice a města ve středověku

Z - ČT test slepá mapa vodstvo Asie

F - dodělané je téma těžiště, tření - PL musí být doplněný, donést svého "provazochodce" (projekt na těžiště pokračuje pro ty, kteří dosud neodevzdali, tedy chybějící)

NJ - znalost číslovky - desítky, stovky, tisíce, miliony, probíráme rodina, měsíce

INFO na týden od 21.1.:

Mat - Počítáme s poměry. postupný poměr. Měřítko plánu a mapy. M K

Čj - V mluvnici budeme pokračovat vedlejšími větami, ve slohu se budeme věnovat komunikaci, zopakujte si pravidla dialogu. Při literaruře budeme vytvářet vlastní texty do školního časopisu. S pozdravem J. Zouchová

D - probíráme vrcholný středověk - města, ZKOUŠÍM témata V. Morava nebo počátky č. státu nebo architektura a kultura středověku (2. stránky nalepené a doplňované)

F - probíráme téma síla, ZK. teorie po grafické znázornění působení sil ( v PÁ 5´ ) a převody jednotek, dále stále platí doplněný PL po tření a donést svého "provazochodce" (projekt na těžiště pokračuje pro ty, kteří dosud neodevzdali)

Z - někteří musí ještě předložit doplněnou slepou mapu Asie - ST, to bude i ostrý test povrch Asie. Dokončíme ob. z. Asie a přejdeme na regionální

N - test. 2.L/3. část - slovíčka Mein Schultag (PO); procvičujeme gram.: časování sloves, tázací zájmena a tázací věty, slovosled vět, dozkušuji slovíčka u žáků, kteří chyběli, začínáme 3. lekci, zatím vyšší číslovky (máte DÚ), čeká nás rodina, měsíce

Př - probíráme paryby do s. 12

INFO na týden od 14.1.:

D - probíráme vrcholný středověk, na PO doplněné zápisky středověká Vesnice, ZKOUŠÍM. témata V. Morava nebo počátky č. státu nebo architektura a kultura středověku (2. stránky nalepenédoplňované)

F - probíráme téma síla, TEST teorie po grafické znázornění působení sil, dále doplněný PL po tření a donést svého "provazochodce" (projekt na těžiště)

Z - někteří předložit doplněnou slepou mapu Asie - ST 

N - test. 2.L/3. část - slovíčka Mein Schultag (ST, PÁ); procvičujeme, zkoušíme rozhovory: dle stran 20-21, gramatika: časování sloves, tázací zájmena a tázací věty, slovosled vět, dozkušuji slovíčka u žáků, kteří chyběli, začínáme 3. lekci

ST 1.-3. hodina preventivní akce šikana v kyberprostoru (sokolovna), 50 kč na žáka bude odečteno z účtu, sraz ve třídě

 

6.1. Mat: v pondělí budeme opakovat a řekneme si datumy kontrolních testů. M K

4.1. Čj

Milí sedmáci,

hned v pondělí 7.1. píšeme kontrolní diktát, je plánovaný. Dále budeme v hodinách mluvnice procvičovat vedlejší věty a vše ze skladby, protože nás čeká opakovací prověrka.

Přeji krásný víkend. J.Zouchová

INFO na týden od 7.1.:

D - probíráme vrcholný středověk, zk. počátky č. státu, ST test architektura a kultura středověku (2. stránky nalepené doplňované)

F - probíráme téma síla, teorie příští týden test

Z - předložit doplněnou slepou mapu Asie, ST test teorie J. Amerika, ČT slepá mapa povrch

N - zk. 2.L/2 - nově slovíčka Mein Schultag; procvičujeme, zkoušíme rozhovory: dle stran 20-21, gramatika: časování sloves, tázací zájmena a tázací věty, slovosled vět

Celoškolní konzultace s vyučujícími 10.1. od 16:00

 

14. 12.  Př - dokončíme práci LISTNATÉ STROMY, nepoztrácejte kartičky, práce bude hodnocena

                  - někteří ještě neodevzdali lab. práci jehličnany, několik výtečníků již několik týdnů dluží předložení sešitu ke kontrole zápisu!

INFO na poslední 2 prosincové týdny:

NJ: rozhovory: dle stran 20-21, slovíčka: opak. L1, L2 - umíme barvy, škola, dny, vyjádření kladu, záporu a emocí, gramatika: časování sloves, tázací zájmena a tázací věty, slovosled vět - procvičujeme, zkoušíme i píšeme

D: dobereme kulturu středověku a poslední přemyslovce, 12.12. TEST - Čechy knížecí a první králové (sešit+prac.list)

F: síla-mít rýsovací potřeby

Z: dopracujeme ve ST slepou mapu Asie; TESTY: 12.12. slepá mapa Stř. a J. Ameriky - opravy, 20.12. - slepá mapa celé Ameriky

PočP: kdo nestihne své práce ve wordu, dodělá doma přes svátky

 

Čj   2.12.

Budeme pokračovat výkladem další věty vedlejší, budeme psát test. Nezapomeňte si promyslet, o čem budete psát slohovou práci a učte se básničku, zkoušení se blíží.

Hezký zbytek dne. J. Zouchová

Info na týden od 3/12

N - slovíčka L2 pís.

Z - slepá mapa J. Am - St

D - č. kníž. a král. test (St. nebo příští Po)

Př - termín odevzdání laboratorní práce jehličnany je 6. 12. - můžete odevzdat i dřív (jeden strom musí být borovice - libovolný druh)

    - připomínám, že je to práce za tři vyučovací hodiny, takže částečná absence není omluvou

     - někteří stále ještě neodevzdali sešit ke kontrole!

 

Čj 25.11.

Připomínám kontrolní diktát, budeme ho psát zítra, tedy v pondělí. Učte se věty vedlejší a opakujte si literaturu. 

Přeji hezký zbytek neděle. J. Zouchová

 

Info na týden od 26/11

Mat-opakovat sčítání a odčítání celých čísel, naučit znaménková pravidla!

VV kluci odevzdat Betlémy na niti

D zk. dějiny na našem území

Z dolepit Brazílii a Argentina - ko. ve středu, ČT test Střední Amerika

NJ - stále rozhovor na téma rozvrh, pís. opak. slovní zásoby celé L1

F - opravy př. o pohybu (test z teorie dopadl dobře), začneme kapitolu Síla

 

Info na týden od 19/11

VV úterý kluci - tm. zelená nit cca 2m, jedlová větvička cca 40 cm, lepidlo tyčinkové, nůžky, pastelky

D zk. dějiny na našem území, Z opak. St. Am.

F - v PÁ test Teorie pohybu, čtení grafů, převod rychlostí

NJ - rozhovor na téma rozvrh, opak. slovní zásoby L1

Př 22. 11. test: květ, plody a semena

13.11. Čj

Stále se budeme věnovat procvičování vedlejších vět. Budeme se učit větu příslovečnou časovou a pochopitelně budeme stále prověřovat, jak vše umíme. Příští týden budeme psát kotrolní diktát, proto si opakujte pravopis. Připomínám básničku, 12.12 ji začnu zkoušet, tak se ji učte. 

Dejte si do pořádku sešity, budu je kontrolovat.

Přeji úspěšný týden.J. Zouchová

 

Info na týden od 12.11.

F-PL doodevzdat v pondělí. Projděte si příklady o pohybu a převody času a vzdáleností, ať to v pátek v testu dobře dopadne!

N-zkusíme si napsat gr. a slovíčka (ČT,PÁ), sešity dejte do pořádku a připravte ke kontrole (i ostatní předměty)

Z-ve čt si napíšem test USA (20 pravdivých údajů s osnovou)

D-Sámo, V.Morava-St test

Př - opozdilci, kteří ještě neodevzdali sešit ke kontrole, mají poslední možnost 15. 11.

 

 

Čj  4.11.2018

Připomínám, že v podělí máme mluvnici až odpoledne, budeme procvičovat vedlejší věty a budeme opět psát. Další hodinu mluvnice se budeme učit větu přísudkovou. Učte se, ať všechno zvládnete.

S pozdravem J. Zouchová

 

Info na týden od 5.11.

Nj: barvy, šk. pomůcky, rozvrh, dny v týdnu; z gram. členy, slovesa sein, haben v 1.-3. osobě, řad. číslovky

Z: USA, začneme St. Am.

D: Sámo, V. Morava, začneme poč. Č. státu

F: stále převody s důrazem na čas a délky, vše o pohybu probráno, ještě procvičujeme

8.11. exkurze Praha 

Př 9. 11. připomínám, že je třeba mít na hodinu nůžky a lepidlo, test: list, stonek, kořen

Mat - 5.11. Zkouším násobení a dělení zlomků.

Čj  29.10.

Doporučuji opakovat větu podmětnou a předmětnou, budeme ve středu psát test /máme mluvnici/. Opakujte si také rozbor věty jednoduché /stále ji zkouším/ a pravopis. Připomínám četbu povídek od B.Němcové. 

Věřím, že jste si odpočinuli a budete mít dost energie na to, co nás ještě čeká. 

J. Zouchová

 

 

Mat-opakovat násobení zlomků

28/10 info na následující týden:

D - připomínám: mít zápisky z tématu s. 52-3

F - příklady na pohyb 5´

Z - test Kanada

NJ - zk. L2: věty a slovíčka - třída, barvy

Př - test: kořen a stonek 1. nebo 2. 11., dále připomínám termín odevzdání vylisovaného listu - nejpozději do konce řijna!

Dejte si do pořádku sešity, kontrola bude pravděpodobně příští týden. (2. 11. )

 

23.10.: vybírám ke kontrole ŽK. PT

19. 10. Mat: test na sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel

8. 11. Exkurze Praha - Muzeum Policie ČR, odjezd linkovým autobusem v 7:40 (vstup zdarma), více v mailu

INFO na 8. týden od 22/10:

N - 22.10. bude NJ spojena; tento týden kromě dozkoušení slovíček z 1. lekce (rozděleno na 4 části), dále zkouším barvy a šk. pomůcky (L2)

D: zk. od tématu Byzanc

Z: slepá mapa S. Ameriky - opravy; ČT TEST KANADA

F: počítat si př. o pohybu, za týden test POHYB, případné opravné testy na převody

PT

18. 10. Př: test výtrusné rostliny

Čj 9.10.

Ve slohu se budeme věnovat reklamě ve sdělovacích prostředcích, v literatuře povídce. V mluvnici budeme psát příští týden v pondělí prověrku ze skladby /rozbor věty jednoduché/, ale ve čtvrtek se ještě budeme věnovat procvičování. Procvičujte i doma!!!!!! J. Zouchová

7/10, doplněno 10/10

N - zk. budu poslední 2 sk. nových slovíček ve velkém sešitě (slovníček) z L1, budeme si připravovat téma TŘÍDA (VČ. BARVY), později RODINA, gramatika - slovesa, neurčité členy

D - zk. středověká spol. po Byzanc, mají DÚ výpisky k otázkám v seš., opakování - PL k dopracování doma

F - opravný test na převody jednotek 12/10 - jednotky délky a hmotnosti, probíráme pohyb, rychlost

Z - tento týden mít hotovou slepou mapu Ameriky, 11/10 ostrý testík na útvary Sev. Ameriky slepá mapa, na příští týden Kanada podle z. osnovy

PT

 

ANGLIČTINA

V úterý budou obě skupiny psát test z U4. Zopakujte si slovíčka, věty a muset, nemuset - modální slovesa (papír.)

IK

 

2.10. Matematika

Začínáme sčítat a odčítat zlomky. Nutno znát pojmy: krácení zlomků, rozšiřování zlomků, základní tvar zlomku, smíšené číslo. Miloš Krátký

 

Př test: učebnice str. 64 - 71 bude  4. 10.

26.9. český jazyk

V mluvnici budeme pokračovat vysvětlováním dalších druhů příslovečného určení. Vždy po procvičení bude následovat desetiminutovka.

Ve slohu se budeme věnovat líčení a v literatuře budeme pokračovat povídkami. Připomínám od příštího týdne zkoušení referátů z přečtených knih, už máme říjen!

Přeji hezký prodloužený víkend, načerpejte energii. J. Zouchová

 

26.9.

Informace k divadlu a k soutěži s Lidlem byly zaslány mailem. Prosím rodiče, kterým info nedošlo, aby se mi mailem ozvali (na mail tř. uč. v ŽK)

N - 1. týden října: zk. rozhovor (malý sešit na gramatiku) a nová slovíčka ve velkém sešitě (slovníček)

D - zk. středověká spol., 1/10 test spolu s raným středověkem - Francká říše

F - test na převody jednotek 5/10, jednotky délky a hmotnosti, probíráme pohyb

Z - zk. Austrálii (podle osnovy, mají na papírku a výpisy v seš. a prac. list) - test 3/10, tento den mít hotovou slepou mapu Ameriky, 4/10 testík na útvary Sev. Ameriky

Od 10. do 30. 9. sbíráme lidlové účtenky, zkoušíme vyhrát lyžák zdarma (více na lidl.cz)

 

14. 9. Český jazyk- dodatek

Budeme opakovat rozbor věty jednoduché a budeme se učit nové větné členy. 

Přeji hezký víkend. J. Zouchová

 

13.9. Český jazyk

Příští týden budeme stále opakovat pravopis (v pondělí cvičný diktát). Ve středu 19.9. budu vybírat sloh-líčení. V literatuře se budeme bavit o přečtených knihách.

         Výchova k občanství

Připomínám DÚ-fotografie předků a jejich příběhy.

 

10. 9.

Žákům předán dokument pro rodiče týkající se odpovědnosti za žáky v době polední přestávky. Vybírám podepsaný dokument ve středu 12. 9., zároveň proběhne kontrola ŽK. 

P. Tyrmer, TU

 

9. 9. 

Dne 13. 9. 2018 budou žáci 2. stupně putovat kolem Kocáby. Odjezd v 7:40 autobusem do Štěchovic. Předpokládaný návrat okolo 14:00. S sebou: turistickou obuv, vhodné oblečení, batůžek se svačinou a pitím, drobné kapesné. Cestou budeme dělat několik zastávek na odpočinek a oheň s opékáním. Něco na opékání s sebou.

Žáci byli seznámení se šk. řádem a změnami v něm. Žáci se rozdělili do skupin volitelných předmětů. Žákům byl předán dokument o platbách na šk. účet. Jeho převzetí prosím potvrďte v ŽK. V příštím týdnu proběhne kontrola vyplněných ŽK.

Petr Tyrmer, TU

 

4.9.

Pomůcky:

Vybavení do školy obecně: pravítko, trojúhelník, kružítko, nůžky, suché lepidlo v tyčince, propisky, pastelky (několik základních barev)

na Př sešit A4 bez linek (příp. linkovaný nebo pokračovat v loňském sešitu)

na Z, D, F možno pokračovat v loňském sešitě (příp. velké, tenké)

Nj - linkovaný velký jako slovník, malý na gramatiku, oba silné, aby byly použitelné třeba i 3 roky