7.B třída

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz


Týden od 6. 2. 2023

Vo: Dokončujeme KULTURA - UMĚNÍ - KRÁSA. V úterý 21.2. budeme psát opakovací test, pouze z vašich poznámek. Prezentace na PPP zde: https://prezi.com/p/a-tfmewn-6v_/?present=1

V pondělí 6. 2. je 1. HODINA třídnická.

V ÚTERÝ 7. 2. OD RÁNA budeme mít na 3 HODINY teambuildingový program společnosti Magdaléna, o.p.s. 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná místní, časová. Učebnice str. 87.....Kdo nepsal test, napíše si test na určování vět vědlejších, které známe + grafický rozbor věty

LITERATURA: Povídka - porozumnění čteného textu    Doporučená literatura   Data prezentací

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

MAT: Zopakujeme racionální čísla, test bude ve Čt 9. 2. Poté už noste učebnici 2. díl. 

NJ: Procvičujeme W-Frage a slovesa, která už umíme (PS 24-25, U 23).

Dny v týdnu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2527

Číslovky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528

Časování sloves: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542

Představování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2545

Představování – poslech: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2533 (nápověda: liebe [líbe] – miluji)

Názvy zemí: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2524

Zeměpis:  musíme dokončit Afriku a začít Ameriku, čekají vás 5´na Východní (ČT) a jižní (PÁ) Afriku

Fyzika:  doodevzdejte URYCHLENĚ první PL na sílu, pracujeme na druhém PL (do úlohy 8 hotov) , KALKULAČKY S SEBOU

Přírodopis: povídání o ptačích řádech dokončíme, zopakujeme znaky ptáků

 

Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta Přísudková. Učebnice str. 92..... Ve čtvrtek 2.2. si napíšeme testík na určování vět vědlejších, které známe + grafický rozbor věty

LITERATURA: Povídka - Divá Bára

Ve středu proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

ŽÁCI, KTEŘÍ SE NEÚČASTNÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU, JSOU ZAŘAZENÍ DO 8.B A MAJÍ JEJÍ UPRAVENÝ ROZVRH

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

Zeměpis: máme rozpracovanou J. Afriku

fYZIKA: Procvičujeme sílu

Přírodopis: ml. cv. ptáci

MAT: Končíme počítání s racionálními čísly (kap 6.4, 6.5), po prázdninách počítejte se závěrečným testem (sčítání, odčítání, násobení, dělení desetinných čísel a zlomků). 

NJ sk. 1: Procvičujeme W-Frage (PS str. 22-24).

 

Týden od 16. 1. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

lyžařský kurz ve dnech 21.1. až 28.1. 2023 se určitě uskuteční, nelze jej zrušit. Pokud nenapadne sníh před odjezdem, není jisté, že se tak nestane během našeho pobytu v Nových Hutích. Je veliká pravděpodobnost, že budeme lyžovat v areálu Zadov, kam bychom dojížděli skibusem. Proto doporučuji lyže určitě zarezervovat a zapůjčit. Pokud by sníh nenapadl, žáci budou mít náhradní program. Bude se jednat o volnočasové aktivity. Je možnost koupání v bazénu ve Volarech a ve Vimperku, doporučujeme vzít si s sebou plavky. Žáci by měli mít i vhodnou turistickou obuv.

Děkuji za pochopení. S pozdravem Mgr. Jana Zouchová, vedoucí lyžařského kurzu

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta Přívlastková. Učebnice str. 90

LITERATURA: Povídka

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

Fyzika:  začali jsme pracovat na PL síla, k dopracování za DÚ, ve ČT kontrola (kromě rozkladu sil tedy má být hotov)

Přírodopis: probrali jsme ptačí znaky (pěkné: https://www.youtube.com/watch?v=E_4iZpe0icU), vytváříme "přehled ptačích řádů" ve sk. - lepidla, nůžky s sebou

Zeměpis: máme rozpracovaný PL Jižní Af. (hotový je úkol2), opakovali jsme stř. Afriku a ve čt pětiminutovka , určitě si (chybějící) pusťte krátké video https://edu.ceskatelevize.cz/video/4483-uganda-velka-jezera-a-prave-africke-safari

Týden od 9. 1. 2023

13/1 1. hod. TH 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta PŘEDMĚTNÁ. Učebnice str. 86.

LITERATURA: Začneme s povídkou. Čtěte povídku od Boženy Němcové - Karla nebo Divá Bára. Budu vybírat sešity s úkolem z literatury.

MAT: Pokračujeme v početních operacích s RACIONÁLNÍMI ČÍSLY (kap. 6.3-6.5)

Pokud by chtěl někdo zkusit MATEMATICKOU OLYMPIÁDU, zde je zadání domácího kola: 

https://www.matematickaolympiada.cz/media/3458844/z72.pdf

Vy jste kategorie Z7. Nutné vyřešit alespoň 4 úlohy a odevzdat do pondělí 16. ledna.

NJ: Pokračujeme s lekcí 2 (opakování před testem + nová slovesa U str. 21). Test ve středu 11. 1.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Ve čtvrtek 12.1. si napíšeme písemku na téma dospíváníV písemce bude i zápis z poslední hodiny (antikoncepce), který jsme nestihli bohužel úplně dokončit, proto si, prosím, doplňte ten zbytek, co vám chybí, který najdete zde: zápis - antikoncepce. Pokud se někomu nepodaří získat 2 známky do pololetí, oznámkuji potom vedení sešitu, dejte si jej tedy do pořádku, pokud víte, že vám v něm chybí zápis.

Přírodopis: probíráme téma PTÁCI, pohrajte si na toto téma: https://www.umimefakta.cz/biologie/biologie-detail-7-trida

Fyzika: Rýsovací potřeby, kružítko, kalkulačky! Bereme rozklad a skládání sil. Pohrajte se silami, zopakujte si převody délky, rychlosti, času: https://www.umimefakta.cz/fyzika/fyzika-detail-7-trid

Zeměpis:  tento týden na oblast ST. AFRIKY test, dodělejte doma VÝCHODNÍ AFRIKU s uč. str. 24-5 - zápisky

-Řadíme sem státy východně od _____________ ____________ ___________, např. Eritreu, E_ _ _ _ _ _, S _ _ _ _ _ _ _ (Africký roh), U_ _ _ _ _, K_ _ _, T_ _ _ _ _ _ _, M_ _ _ _ _ _ _...

-Je h _ _ _ _ _ _ - Uhuru, Východoafrická _ _ _ _ _ _ _ _, díky pohořím jsou zde příjemnější _ _ _ _ _ _ _ a vydatné _ _ _ _ _ _ - výhodné pro z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, jezera – r_ _ _ _ _ _

-Problémy i hospodářství jsou stejné jako ve _ _ _ _ _ _ _ Africe

-Vyváží se k_ _ _, b_ _ _ _ _, ale i květiny, fazole…, důležitý je chov dobytka v oblasti s_ _ _ _ - tam je i řada NP, např. S_ _ _ _ _ _ _ _ - turistika –tzv. s_ _ _ _ _ - pozorování divoké zvěře

-Zajímavosti:

-Kolébka _ _ _ _ _ _ - Olduvaj

-Běžci na d_ _ _ _ _ trati (i maraton)

-Novodobí piráti v _ _ _ _ _ _ _ _ (chudoba, války, sucha)

-Postavení žen ve společnosti – odsuzuji např. _________________

-Genocida ve Rwandě – kmeny Tutsi a _ _ _ _

-Z_ _ _ _ _ _ _ - ostrov koření, rodiště F. Mercuryho (sk. _ _ _ _ _)

-M_ _ _ _ _ _ _ - vytáhlí pastevci a obávaní b_ _ _ _ _ _ _ _

Týden od 3.1. 2023

MAT: Začínáme s RACIONÁLNÍMI ČÍSLY - porovnáváme, sčítáme, odčítáme (kap. 6.1-6.3)

NJ: Zhodnotíme Vánoce (ich finde, ich mag), novoroční předsevzetí. 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta podmětná. Učebnice str. 84,85. Kdo nepsal napíše si doplňovačku na y/i. 

LITERATURA: Referáty na přečtenou knihu. Poslední možnost opravit si básničku. Druhy rýmů, obrazná pojmenování. Čtěte povídku od Boženy Němcové - Karla nebo Divá Bára.

SLOH: Umělecký popis - Líčení

Přírodopis: probíráme téma PTÁCI, pohrajte si na toto téma: https://www.umimefakta.cz/biologie/biologie-detail-7-trida

Fyzika: Rýsovací potřeby na skládání sil a kalkulačky! Pohrajte se silami, zopakujte si převody délky, rychlosti, času: https://www.umimefakta.cz/fyzika/fyzika-detail-7-trid

Období od 12. 12. do Vánoc 

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

19.12. jedeme do divadla ABC, VŠICHNI PROSÍM vhodné oblečení i do zimy, oběd možný v OC Smíchov, návrat cca 14:15, obědy odhlášeny hromadně!

Vo: Na úterý 20.12. přinést dodělané pracovní listy - na téma ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Zeměpis: hodně nás chybělo v pátek - test Sev. a Saharská Af. budeme psát v ÚTERÝ při PŘ, vemte si věci na Z (a vlepte si PL Stř. Afrika, pracujeme na něm)

MAT: Dokončíme kapitolu Celá čísla. Závěrečný testík v Út 20. 12.

NJ:  Dny v týdnu - ústní zkoušení všichni. Učíme se novou vazbu na vyjádření hodnocení "ich finde + příd. jméno". V Po 19. 12. si dáme "vánoční speciál".

Zeměpis: pokračuje zk. ml. cv. Severní Afrika, v PÁ test Sev. a Saharská Af., vlepte si PL Stř. Afrika, pracujeme na něm

Přírodopis: V úterý test PLAZI TEORIE, POZNÁVAČKA PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI, probíráme téma PTÁCI, pohrajte si na toto téma: https://www.umimefakta.cz/biologie/biologie-detail-7-trida

Fyzika: Bereme SÍLU. Odevzdejte dú grafy do úterý (ti, co to dosud neudělali). Ve ČT TEST TEORIE POHYB OD ZAČÁTKU ROKU + PŘ. NA RYCHLOST. Rýsovací potřeby a kalkulačky! Pohrajte se silami, zopakujte si převody délky, rychlosti, času: https://www.umimefakta.cz/fyzika/fyzika-detail-7-trid

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: 13.12. - kdo nepsal, napíše si test na větné členy, kdo chce napíše si opravu - 15.12. si napíšeme pravopisnou doplňovačku. Probereme věty hlavní, vedlejší, grafy souvětí - učebnice str. 81, 82, 83

LITERATURA: Referáty. Poezie - Rýmy, verše, sloky. 

SLOH: Popis děje. Líčení

Týden od 5. 12.

MAT: V pondělí 5.12. 10min. na porovnávání celých čísel. Dále probíráme sčítání a odčítání CELÝCH ČÍSEL - kap. 5.1-5.2.

NJ: Pokračujeme s lekcí 2 - učíme se školní předměty a dny v týdnu - možnost nechat se vyzkoušet na 1 (příští týden povinně).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Grafický rozbor věty jednoduché, začneme se souvětím str. 81

LITERATURA: Pokračujeme v referátech a básničce. Přečteme si dílo K. J. Erbena Vodník, rozbor. Rýmy, verše, sloky

SLOH: Popis uměleckého díla - obrazu. Začneme s uměleckým popisem - Líčením

Zeměpis:  od ČT zkouším ml.uvní cv. S.Afrika podle osnovy

Přírodopis: probíráme téma PLAZI, pohrajte si na toto téma: https://www.umimefakta.cz/biologie/biologie-detail-7-trida

Fyzika: Bereme SÍLU. Odevzdejte dú grafy (ti, co to dosud neudělali). Ve ČT rýsovací potřeby! Pohrajte se silami, zopakujte si převody: https://www.umimefakta.cz/fyzika/fyzika-detail-7-trida

Děkuji vám Dračice a Draci, kteří byli zainteresováni do jarmarku, za váš velice samostatný přístup, krásné výrobky a pracovní nasazení. Moc si toho vážím. PT 

Týden od 28. 11.

MAT: V pondělí 28. 11. závěrečný test ze zlomků. Probírat dále budeme CELÁ ČÍSLA - kap. 4.1-4.3.

NJ: pokračujeme s tématem Schule, lekce 2 - rozvrh, dny v týdnu (+ opakujeme mein, dein a JA/NEIN Fragen) 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zopakujeme si větné členy na písemku, koukněte na internetové stránky www.pravopisne.czwww.umimecesky.czwww.icestina.czwww.mojecestina.cz, jsou tam testíky na určování větných členů 1.12. si napíšeme písemku z větných členů a grafického rozboru vět. Probereme DOPLŇEK

LITERATURA: Pokračujeme v referátech a zkoušíme z básničky. Přečteme si baladu od K. J. Erbena Vodník, rozebereme pojmy - verš, sloka, rým, druhy rýmů

SLOH: Popis místnosti. Začneme s uměleckým popisem - Líčením

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit příslovce času - kdy, jak často, jak dlouho, mluvit o přírodních katastrofách. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 24 - 25 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

Zeměpis: ve ČT dokončíme S.Afriku a připravíme si mluvní cvičení na ni podle osnovy

Přírodopis: test obojživelníci bez poznávačky v úterý, probíráme PLAZY

Fyzika: Začali jsme SÍLU. Odevzdejte dú grafy (ti, co to dosud neudělali). Ve ČT příklady na pohyb v obtížnosti 2, 3 - všichni

Týden od 21. 11.

ČESKÝ JAZYK: MLUVNICE - probereme přívlastek volný a těsný, PŘÍSTAVEK. Stále budeme určovat základní a rozvíjející větné členy, graficky znázorňovat jednoduchou větu. Ve čtvrtek 1.12. si napíšeme testík na určování větných členů a grafický rozbor věty jednoduché. Literatura - zkoušíme básničku, referáty na přečtenou knihu. Probereme baladu, povídku. Sloh - popis předmětu, místnosti.

MAT: Pokračujeme s operacemi se zlomky (násobení, dělení). Ve Út 22. 11. 10minutovka na násobení zlomků.

NJ: Téma Schule (školní potřeby, rozvrh) + mein, dein + tvorba Ja/Nein Frage - lekce 2.

Zeměpis: v pátek si napíšeme test na obyvatelstvo a hospodářství Afriky

Přírodopis: Ryby OPRAVNÁ poznávačka a testík ve čtvrtek, začneme plazy, příprava na test OBOJŽIVELNÍCI - následující úterý

Fyzika: Probráno graf. znázornění pohybu a teorie, ve čtvrtek poslední test - tvorba grafu, výpočty rychlosti v dalších úrovních. 

 

Týden od 14. 11.:

Třídní schůzky se konají 16.11. od 16:30 v kmenové učebně 7. B

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice - Probíráme PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ učebnice str. 74, grafický rozbor věty jednoduché, shodu podmětu s přísudkem. Literatura - začali jsme s referáty na přečtenou knihu, probírali jsme Baladu Maryčka Magdónova čítanka str. 56. Od příštího týdne zkoušíme básničku.

MAT:  V podnělí 14. 11. 10minutovka na sčítání zlomků. Docvičíme odčítání zlomků a začneme s násobením - kap. 2.3.

NJ: V pondělí 14. 11. slíbená 5min. - slovíčka z lekce 1. Pokračujeme s kap. 2 - téma Schule (Mein Klassenzimmer, členy podstatných jmen). Již pracujeme s pracovními sešity.

Výtvarná výchova: Připomínám, že v pondělí má část žáků donést uložený trest v podobě 100x přepsané věty podepsaný od rodičů (víte jaké a víte za co). Dále si doneste nějakou jehlu (klidně s větším okem) a bavlnku (vánoční barvy - nejlépe červená, zelená nebo bílá). Také pokračujeme s referáty - tentokrát již budou mít svůj referát na hodinu připravený všichni, kteří ještě neprezentovali (z nich budou 2 náhodně vybráni)

(Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu)

Týden od 7. 11.

NJ: Lekce 2 - téma Schule: probíráme členy určité a neurčité, předměty ve třídě. (V pondělí 14. 11. slíbená 5min. - slovíčka z lekce 1.)

MAT:  Sčítáme a odčítáme zlomky - kap. 2.1 a 2.2 (v podnělí 14. 11. bude 10minutovka). 

Zeměpis: trénujte si průběžně mapy Afriky, ať je nezapomenete, dobereme hosp. a spol. podm. Afriky a test na toto téma příští týden.

Přírodopis: Ryby poznávačka a testík v úterý, dop. kromě zápisků projít obr. v učebnici

Fyzika: Probráno graf. znázornění pohybu, ve čtvrtek test - tvorba grafu, výpočty rychlosti v dalších úrovních.  

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Ve čtvrtek 10.11. si napíšeme písemku (od začátku, jen z poznámek ve vašem sešitu)

10. 11. Přírodovědná praktika: vybíráme sešity -  hodnocení zapisovaných aktivit, sháníme semena hrachu ke klíčení


Týden od 31. 10. 

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11. 

Tento týden budeme opakovat, seznámíme se se dvěma stavbami PB 18, budeme mluvit o Halloweenu, opakovat počasí a začneme Unit 2 A  What´s the weather like? - napíšeme si slovíčka a naučíme se je, spíš opakujeme i minulý čas prostý. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na straně 18, 20, 21, vypracujte si ve WB příslušná cvičení na str. 10, 11, 12.

Hezký týden, IK

MAT:  Dokončujeme 1. kap. Zlomky - převod zlomek-des. číslo, smíšená čísla. Test ve středu 2. 11. (zlomky a jednotky délky, váhy, času, rozšiřování a krácení zlomků, základní tvar, porovnávání, převod na des. číslo, smíšená čísla).

NJ: Lekce 1 - končíme lekci 1 - představování jiné osoby, začneme lekci 2 - téma Schule (škola)

Zeměpis:  testy: ve ČT slepka Afrika a v PÁ teorie Afrika úvod až příroda. 

Fyzika: DÚ příklady - 2 řádky v tabulce! Budeme počítat př. úrovně 2 a 3. Stále se věnujeme pohybu, budeme potřebovat rýsovací potřeby. Pro praktický úkol bychom potřebovali autíčka na dálkové ovládání. Máte možnost vzít do školy? Řeknete mi ve čtvrtek.

Přírodopis: K tématu ryby: dokončíme stavbu těla, významné zástupce a poznávání ryb.

RŮZNÉ: VE STŘEDU 1. HODINU JE TŘÍDNICKÁ HODINA. OMLUVENKY NOSTE VČAS. NOSTE ŽK, V ÚTERÝ JI NEMĚLO PĚT ŽÁKŮ!  A MĚJTE JE PŘI HODINĚ S VĚCMI NA STOLE. KONTROLUJI PRŮBĚŽNĚ VEDENÍ SEŠITŮ VE SVÝCH PŘEDMĚTECH. KDO NEJEDE NA HORY, ODEVZDÁ PÍSEMNĚ PROHLÁŠENÍ, ŽE SE NA HORY NEPŘIHLAŠUJE. PT

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 

Tv  Probíhá celostátní testování zdatnosti. Budeme testovat člunkový běh 4x10m a vytralostní člunkový běh. Kdo chyběl na testy: skok daleký z místa a leh-sed, bude ještě otestován. 

Dějepis: Přehled dějin 2

Týden od 17. 10.

Výtvarná výchova: Pokračujeme příští týden s referáty - nezapomeňte:

Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Každý týden budou mít referát 4 lidé (2 chlapci a 2 dívky) podle témat, které jste si vybrali. Měli byste o svém tématu dokázat alespoň částečně hovořit zpaměti, ne vše jen číst z prezentace, aby bylo poznat, že jste se referátem zabývali. Používejte více internetových zdrojů a nekopírujte prosím slovo od slova pouze informace z wikipedie - to není účelem. Témata budou prezentována víceméně v pořadí, v jakém jsou napsána (v případě absence prezentujícího se může pořadí změnit). Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu

MAT: Pokračujeme se ZLOMKY - rozšiřování, krácení a porovnávání. Učebice MAT 1 - kap. 1.4-1.6.

NJ: Lekce 1 - procvičujeme časování pravidelných sloves + přidáváme "ich/er/sie mag". (V pondělí 24. 10. 10minutovka (představování, číslovky 0-13, časování prav. sloves).

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.

Tento týden pokračujeme v U 1D Getting on, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Především se budeme věnovat přípravě na anglické divadelní představení, na které pojedeme příští týden v úterý do divadla vPříbrami. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Materiály k divadelnímu představení najedete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

 

Zeměpis: Probíráme Afriku. Kontrola vytvořených map tento týden. Další týden přijde test na společné znaky Afriky a na slepou mapu Afriky v papírové formě.

Fyzika: DÚ příklady - 2 řádky v tabulce! Budeme počítat př. úrovně 2 a 3. Stále se věnujeme pohybu, budeme potřebovat rýsovací potřeby. Pro praktický úkol bychom potřebovali autíčka na dálkové ovládání. Máte možnost vzít do školy? Řeknete mi ve čtvrtek.

Přírodopis: Každý vlepí PL do sešitu. V úterý kontrola sešitů a malý testík Paryby ve čtvrtek.

 

Týden od 10. 10.

MAT: Učíme se ZLOMKY - vyjadřování na čís. ose, rozšiřování, krácení. Učebice MAT 1 - kap. 1.1-1.5.

NJ: Lekce 1 - přidáváme časování pravidelných sloves + sein.

Výtvarná výchova: Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Každý týden budou mít referát 4 lidé (2 chlapci a 2 dívky) podle témat, které jste si vybrali. Měli byste o svém tématu dokázat alespoň částečně hovořit zpaměti, ne vše jen číst z prezentace, aby bylo poznat, že jste se referátem zabývali. Používejte více internetových zdrojů a nekopírujte prosím slovo od slova pouze informace z wikipedie - to není účelem. Témata budou prezentována víceméně v pořadí, v jakém jsou napsána (v případě absence prezentujícího se může pořadí změnit). Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu

13. 10. Exkurze Koněprusy, návrat cca 14:30

Fyzika: Přesunuji ze čtvrtka na pátek. DÚ příklady! Stále se věnujeme pohybu. Pro praktický úkol bychom potřebovali autíčka na dálkové ovládání. Máte?

Přírodopis: Kdo nestihl, dodělá a vlepí PL PARYBY. V úterý kontrola sešitů a testík Strunatci až k parybám.

Zeměpis: V pátek 12:30 opravy: Mapy Afriky na PC (přijďte i vy, co jste v řádném termínu chyběli, sraz na hale).

ANGLIČTINA 10. - 14. 10. 

Tento týden začneme U 1D Getting on, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Zopakujeme si, jak někomu něco ne/dovolujeme - fráze PB 15. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Hezký týden, IK

 

MAT 3.-7. 10.

Opakujeme geometrii - počítání úhlů, geometrické symboly, trojúhleník a jeho vlastnosti, osovou souměrnost. Ve ČT již začínáme ZLOMKY - noste učebnici 1. díl. Procvičovat lze zde:

Úhly

výpočty velikosti úhlů u 3 přímek (souhlasné, střídavé, vedlejší...): https://www.eductify.com/cs/matematika-testy/54/uhly/p-g54

Trojúhelníky:

těžnice, osy, střední příčky (A/N): https://www.skolasnadhledem.cz/game/4350
zásady konstrukce trojúhelníků: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4351

podmínky sestrojitelnosti: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4349

NJ 3.-7. 10.

Lekce 1 - představujeme se (ich heiβe, wohne, ich bin x Jahre alt), trénujeme číslovky 0-20. 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden začneme U 1C New home, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Zopakujeme rozdíly mezi přitomným časem průběhovým a prostým, tvoření otázky a záporu. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 12 a 13, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení.

Hezký týden, IK

 

Týden od 3. 10.

ZEMĚPIS - trénujeme mapy, v tomto týdnu test na PC: 

Afika přírodní poměry: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3450?c=59V84

Afrika státy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3163?c=UQ4FR

Afrika města: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3231?c=FKA5K

Fyzika  - ve čtvrtek si napíšeme základní příklad na výpočet rychlosti, připomínám DÚ - řádek v tabulce v sešitu. Procvičujte si převody m - km, hod. - min. - s. (např. na Jednotky času – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz))

Přírodopisprobrané základy ze strunatců si zopakujte, možná přijde 5´

_______________________________________________________________________________________________________________

POMŮCKY

Obecně: úkolníček jakýkoli, propisky, lepidlo tyčkové, tužky všech tvrdostí, pastelky/fixy, nůžky, guma, úhelník, pravítko, trojúhelník, ořezávátko, obaly na učebnice a sešity

Sešity do 7. třídy:

Čj - 524 2x, trhací blok A4, euroobaly A4

Vo - euroobaly A4 a desky na ně

Aj – 524, 444

Nj – 544, 524

Hv – pokračovat

Pv – 524

F – pokračovat nebo 460

Z – pokračovat nebo 464

Př – pokračovat nebo 460

D – 544

M - 465, 440

Na Tv boty halové, boty na ven, kraťasy, triko (mikina, tepláky v chladnějších obdobích na ven)

Výtvarná výchova

-       kufřík, případně krabice na pomůcky

-        temperové barvy (6 základních barev)

-        anilinové barvy

-        pastelky, fixy

-        černý slabší fix centropen

-        2 ks kulatých štětců (menší a větší)

-        2 ks plochých štětců (menší a větší)

-        paleta na míchání barev

-        kelímek na vodu

-        hadr

-        houbička

-        1ks guma

-        1 ks redispero, 1 ks černá tuš

-        1 ks lepidlo v tyčince

-        1 ks tekuté lepidlo (herkules)

-        izolepa

-        nůžky

-        ořezávátko

-        kreslící uhel

-        pastely mastné

-        permanentní fix černý

-        voskovky

-        tužky s tvrdostí 1(B), 2 (nebo také HB)

-        igelit/ubrus na lavici

-        plášť/staré tričko na sebe

-        desky na výkresy (formát A3 nebo větší)

-        10 ks čtvrtky A4

-        5 ks čtvrtky A3

-        barevné papíry

-        balíček špejlí

-        plastelína

Rozvrh 2022/2023 zde.