7.B třída

 

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

 

21.01.2022

Vážení rodiče, vzhledem k lyžařskému kurzu budou žáci, kteří zůstavají ve škole spojeni s paralelní třídou 7.A ,rozvrh znají.

Od 26.01.2022 jsou dále spojení s třídou 8.A a 8.B,vzhledem k velké absenci z důvodu nemoci. Hodně zdraví a sil

Pařízková Marie

 

Týden od 24. 1. do 28. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny - opakování učiva

Fyzika: pondělí 24.1. - Nalepte si do sešitu poznámky, které jste obdrželi v pátek od pana učitele Moudrého. Pročtěte si je, v pondělí se zeptám, zda všemu rozumíte. Sejdeme se ve třídě 7.A - pro tento týden budete spojeni. Před začátkem hodiny se opět testujeme.

Matematika: Vzhledem k lyžařskému výcviku a velké absenci žáků z důvodu nemoci opakujeme již probrané.

Týden od 17. 1. do 21. 1. 

ZEMĚPIS: V pátek test Mexiko, Střední Amerika a Karibské státy; probíráme J. Ameriku - DÚ Spol. znaky Andských zemí na ÚT

18. 1. Přírodopis test: Plazi, začneme probírat ptáky

Na přírodovědná praktika přineste větvičky jehličnanů.

Matematika: Sčítání a odčítání racionalních čísel / 1.díl str. 81 - 84 /.

 

Týden od 10. 1. do 14. 1. 

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice str.61-62) - první čeští králové. 

Fyzika: Tento týden jsme se zabývali grafem závislosti dráhy na době trvání pohybu. Za domácí úkol udělejte cvičení 19 v pracovním listu - viz odkaz: pracovní list: rychlost (sestrojte graf - údaje z prvního řádku tabulky zaneste na vodoronou osu grafu, údaje z druhého řádku pak na svislou osu). Udělejte si také do sešitu zápis, který najdete na tomto odkazu (grafy narýsujte): zápis - graf časového průběhu rychlosti tělesa.docx.

ZEMĚPIS: Budeme se zabývat Střední a Jižní Amerikou. Budu kontrolovat sešity, zkoušet USA a případně dozkušovat mapy.

Upozornění pro žáky navštěvující PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA.

Pokud jste neodevzdali žádnou práci k hodnocení, bude vaše práce ohodnocena jako nedostetečná! Poslední možný termín k odevzdání prací je 14. 1. 2022. Po tomto datu již nebudu hodnocení měnit. 

Matematika: Racionální čísla - Záporná desetinná čísla a záporné zlomky, znázornit na číselné ose, porovnávání racionálvích čísel.

                  doplnit sešity a proběhne kontrola a klasifikace za 1.pololetí 2021/2022.

Týden od 3. 1. do 7. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velkomoravská říše, pověsti, Bořivoj a Ludmila, Václav a Boleslav, Boleslav II., Oldřich, Břetislav.

ZEMĚPIS: VY, CO JSTE NEPSALI NEBO POKAZILI SLEPÉ MAPY, TAK TRÉNUJTE! Dokončíme téma Stř. Amerika. Čeká nás pětiminutovka na Kanadu a mluvní cvičení na USA - nacvičujte podle z. osnovy! Šimon - prezentace z cest.

Matematika: Porovnávání celých čísel 1.díl / str.54 - 57 /  procvičujeme a znázorňujeme na číselné ose 

Fyzika: 3.1. - Sestrojovali jsme graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného pohybu. Za úkol do příští hodiny máte sestrojit podobný graf (stejný postup, který jsme si ukazovali) pro závislost dráhy na čase nerovnoměrného pohybu. Kdo nestihl, tak si přepíše i zápis k nerovnoměrnému pohybu - viz odkaz (najdete zde i info k d.ú.): Graf závislosti dráhy na čase - nerovnoměrný pohyb

Přírodopis: Probíráme plazy od str. 25

Opravný test : možno každou středu v učebně fyziky a chemie v 11:40 (po předchozí domluvě, testy musím mít pro vás připravené)

Výchova k občanství: Morálka a mravnost

                              Opakování - vlast, vlastenectví, národ, nacionalismus

                              3. aktualita

Německý jazyk: Číslovky  1 - 20 (učebnice str. 13), dny v týdnu (učebnice str. 115)

                      Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                      Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den" - doplnit určité členy

Angličtina 20. 12. - vánoční prázdniny

Tento týden budeme opakovat, HWK je U 10 a věty, dokončete U9 v pracovním sešitu a učte se nepravidelná slovesa, tvoření vět, otázky a záporu v minulém čase, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. 

Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!  

UČTE SE!!!!!!!

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.  IK

Matematika: Porovnávání celých čísel / 1.díl. str. 54/1, 55/2,3,4 /

                  Přeji Vám i Vašim rodičům klidné vánoční svátky a hodně zdraví.

Týden od 13.12. do Vánoc

Prosím rodiče, o kontrolu vlasů,odkaz máte v ŽK. Další informace o příštím týdnu máte také tam.

Děkuji. tř.učitelka Marie Pařízková

 Fyzika: 20.12. písemka na výpočet rychlosti pohybu tělesa - 1 příklad na výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu a 1 příklad na výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu + převody jednotek rychlosti (z m/s na km/h a naopak). POZOR: písemku si z důvodu třídnické hodiny výjimečně napíšete v hodině matematiky, přineste si s sebou kalkulačky (v opačném případě budete muset počítat ručně).

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velkomoravská říše

Přírodopis: Probráme obojživelníky.

Opravný test na ryby: čtvrtek 16. 12.

Připravujte se na test z obojživelníků. (teorie i poznávačka - pouze druhy žijící v ČR) 21. 12.

Matematika: procvičujeme osovou a středovou souměrnost, kdo chybí doplní zápis a vytvoří libovolný obrazec z 5 bodů A,B,C,D,E a přenese osově souměrný a středově souměrný obrazec, koncem týdne Racionální čísla str. 74 - 77 1. díl / kdo chybí procvičuje a zápis do sešitu.

Fyzika: tento týden jsme opět počítali příklady na výpočet rychlosti. Za domácí úkol na příští hodinu je vypočítat příklady 6 a 8 (odkaz zde: PŘÍKLADY-RYCHLOST) a cvičení 20 v pracovním listu (odkaz zde: pracovní list: rychlost). Udělejte si do příští hodiny samostatně do sešitu tento zápis: zápis - Měření rychlosti. Příští hodinu si napíšeme písemku na výpočet rychlosti pohybu tělesa - bude v ní 1 příklad na výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu a 1 příklad na výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu + převody jednotek rychlosti (z m/s na km/h a naopak)

Angličtina 

Tento týden budeme probírat Unit 9, vyjátření také a také ne. V pondělí píšeme test na trpný rod a some, any, no: projděte si znovu papíry, které jsme dělali ve škole a svoje zápisky v sešitu, U 7. Děti, které nechodí do školy - pečlivě si přečtěte v učebnici str. 21/5 a 21/7 a zapamatujte si. Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!!!! UČTE SE!!!!!!! Věnujte pozornost WB 21. Všechny informace o galaxii a planetách jsou jistě zajímavé, přečtěte si PB 20, ať můžete vypracovat cvičení ve WB.

IK

VKZ - Posílám Vám zde veškeré zápisky týkajících se výživy:Rozdělení živinTukySacharidyBílkoviny (proteiny) a Pyramida výživy.

Také připomínám, že se v pondělí (13.12.) budeme psát písemnou práci z výživy (rozdělení živin, význam tuků ve výživě člověka, rozdělení mastných kyselin, význam sacharidů ve výživě člověka, dělení sacharidů, význam bílkovin ve výživě člověka a pyramida výživy). Nezapomeňte prosím také na úkol z minulé hodiny - sestavení jídelníčku dle výživového doporučení tzv. pyramidy výživy. 

Zároveň připomínám - pokud jste si ještě nevytvořili skupinky k aktivitě týkající se zdravých pokrmů - učiňte tak a potřebné potraviny si v této skupince nakupte, máme s nimi pracovat již zítra!

ZEMĚPIS: V ÚT test Hospodářství a obyv. Ameriky. Za týden pak pětiminutovka Kanada. Po Vánocích mluvní cv. USA. Probereme Střední Ameriku - prac list. MAPY - trénujte Seterru, viz odkazy níže v předchozích týdnech. Před Vánocemi možnost oprav - mapy a mluvní cvičení USA.

Výchova k občanství: Problémy lidské nesnášenlivosti

                            Zásady lidského soužití

                            2. aktualita

Německý jazyk: Člen určitý a neurčitý      

                     Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                     Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den" - doplnit určité členy

Týden od 6.12 do 10.12.

Fyzika - Tento týden jsme procvičovali výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu a výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu. Za domácí úkol na příští hodinu jsme si zadali vypočítat příklad 7 a také vypočítejte vaši průměrnou rychlost, při cestě do školy nebo ze školy - rozdávali jsme si papír se zadáním těchto příkladů ve škole. Pokud seženete milimetrový papír, přineste si ho, prosím, na příští hodinu.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden máme opakovací Unit 8. Pořádně si zopakujte NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. V Teams zadání najdete tabulku, ze které si je můžete doplnit. Stále procvičujeme some, any, no. Test budeme psát v pondělí 13. 12. Děti, které nechodí do školy si vypracují postupně WB 18 - 19. Projděte si PB 19 - všechna cvičení. :-) Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří chodí do školy a i od nich si doplňujte  průběžně zameškané učivo.

IK

- test: ryby (teorie + poznávačka)  

Matematika: Středová souměrnost /díl 3. str.24 - 33/ procvičovat, dú pro nemocné str.29/3 A,B - 4 obrazce do sešitu

 

Nemecký jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                       Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den"

Výchova k občanství: Mezilidská komunikace

                              Konflikty v mezilidských vztazích

Týden od 29.11 do 3.12.

Fyzika - Tento týden jsme začali rychlost tělesa a její výpočet. Za domácí úkol si přepište vzorový příklad z učebnice a stejně postupujte při výpočtu 2 zadaných příkladů. Kromě nich ještě pospojujte shodné rychlosti v tabulce pod nimi - jednotky je potřeba správně převést, aby bylo možné rychlosti porovnat - viz odkaz (ti, co chyběli se pokusí si dokument vytisknout) d.ú.- rychlost do 6. 12. 2021

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše

Český jazyk

Mluvnice

V úterý píšeme kontrolní diktát, dále budeme procvičovat větné členy, tedy rozbor věty jednoduché. Zopakujte si vše, co jsme se učili o větných členech, následující týden budeme psát prověrku.

Sloh

Budeme pokračovat v procvičování charakteristiky, jednoduché charakteristiky spolužáků si napíšeme.

Literatura

Budeme si vysvětlovat další literární pojmy. Nezapomínejte se učit báseň.

S pozdravem

J. Zouchová

Matematika: Shodnost trojuhelníku podle věty sss,sus,usu,procvičujeme po str. 23/ 3.díl /

Německý jazyk: Konverzace - představování, jak se daří

                       Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Co se děje ve třídě" a "Ve třídě"

Výchova k občanství: Vlast, národ, národnost - opakování

                              Vztahy mezi lidmi, osobní a neosobní vztahy

 : probíráme ryby

 

 

 

Týden od 29.11. do 3.12.

ANGLIČTINA 

Pořád se ještě zabýváme some, any, no. Tento týden si budeme číst PB 16/2 a naučíme se trpný rod - pasivní vyjadřování je v angličtině mnohem běžnější než v češtině. Žáci, kteří nechodí do školy si zapamatují informace ze zadání v Teams a vypracují tam zadané věty. Také si udělají WB 16 - 17.

ZEMĚPIS: Pracujeme na  Kanadě a  USA. V úterý testík př. poměry Ameriky, v pátek testík obyvatelstvo a hospodářství Ameriky, mapy stále znalost v rozsahu odkazů v minulých týdnech. 

Fyzika 29.11. - písemka Pohyb tělesa: co je to vztažné těleso, klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha, přímočarý/křivočarý pohyb, posuvný/otáčivý a složený pohyb a jejich příklady. Nezapomeňte mít v sešitu zápis a splněný D.Ú. (viz předchozín týden ↓).


Týden od 22.11. do 26.11.

VKZ - Posílám Vám zde zápisky z minulých hodin na téma ,,Výživa - rozdělení živin a tuky'':Živiny Tuky.

Fyzika - úkoly na pondělí 29.11. jsem vám napsala již toto pondělí do chatu v Teams, ale pro jistotu přidávám informace i sem: 

V souborech týmu Fyzika 7 (výukové materiály) máte zápis RYCHLOST TĚLESA k naší pondělní (částečně i k příští) hodině. Pod zápisem máte vysvětlující video pro lepší pochopení. Přepište si jej, prosím, do příští hodiny do sešitu (pokuste se zjednodušeně i o obrázky). Připomínám, že do příští hodiny je za úkol cvičení 6,7,8 v pracovním listu (můžete klidně dobrovolně v rámci přípravy na pondělní test na téma pohyb tělesa zkusit i ostatní cvičení, může se tam něco z toho objevit). Pracovní list jsme si v pondělí rozdali, ale máte jej i v Teams (PL - klid a pohyb tělesa, druhy pohybů.pdf.), odkud si ho můžete vytisknout.

Dějepis ( dusek_petr zavináč volny.cz) - Byzanc - uč. str. 38 až 40

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - SOME, ANY, NO - sledujte zadání v Teams, zadané materiály si pečlivě pročtěte a zapamatujte si nové informace. Překlady doplňte. Napište si a naučte se Unit 7, slovíčka i věty na řádcích: 3, 8, 15, 20, 28 a 29. Postupně si vypracujte cvičení v pracovním sešitě.

IK

Pracovní výchova - ozdoby ze skořice

Na hodinu si, prosím, přineste následující:

- několik tyčinek skořice (alespoň 12ks)

- několik menších knoflíků (alespoň 20ks)

- větvičky jehličnanu

- provázek

- lepidlo herkules a vteřinové

- pokud máte, můžete si přinést i rolničku či nalepovací oči, pokud ne, nevadí.

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu odkazů v minulém týdnu. PT

Matematika: Opakování Shodnost  trojúhelníků, podle věty sss,sus,usu, 3.díl učebnice

                 24.11. test,jako každou středu z konstrukce trojúhelníků podle vět shodnosti a dú na 23.11.2021 -  str.21/7,8. 

Český jazyk mluvnice

Budeme se připravovat na kontrolní diktát. Můžete začít opakovat a procvičovat vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, předpony s-,z-,vz, shodu přísudku s podmětem a velká písmena. Následující týden budeme psát kontrolní diktát. Stále budu zkoušet rozbor věty jednoduché, už známe všechny druhy příslovečných určení.

Literatura:

Nezapomeňte na čtenářské deníky s referáty z přečtené knihy.

Sloh:

Budeme se věnovat charakteristice.

 

 

Týden od 15. do 19. 11.

 

Vážení rodiče a žáci, prosím o kontrolu Stránek školy.

Přeji Vám hodně zdraví a sil.

 

Třídní schůzky se konaji 18.11.2021 v 16.30 hod. 2.patro, těším se na Vás. Pařízková  

Matematika: Učebnice  3.díl str.10 až 20, Shodnost trojúhelníků, zopakovat co jsme už probrali,/tj.do str.18 / a dú str.19. B celé do sešitu a cv.1 a,b,c  jsme už probrali,komu chybí doplní.

Fyzika: V pondělí jsme probrali posuvný, otáčivý a složený pohyb tělesa. Za úkol do příští hodiny je vypracovat cvičení 1 a 3 na straně 5 v pracovním listu. Pročtěte si téma v učebnici na straně 9 a 10 a zkuste ke každému typu pohybu vymyslet vlastní příklady. Pracovní sešit vložím do Teamsu, v případě potřeby si ho tedy můžete stáhnout do počítače a příslušnou stránku si vytisknout, pokud jste chyběli, nebo jste pracovní list ztratili.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

Irena Kadlecová

 

VkzNezapomeňte si doplnit zápisky do Vašich sešitů z Vkz (výchovy ke zdraví) – budu je vybírat a hodnotit!!

Dějepis - uč. str. 34 až 37

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

ANGLIČTINA 

Mnoho, málo - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. HWK PB 15/7 přečtěte a naučte se. Materiály v TEAMS, naučte se je a doplňte, jak je naznačeno, druhý papír je překladový. 

Nj, VO - zůstává stejný úkol z minulého týdne.

Týden od 8. do 12. 11.

ANGLIČTINA - 10. 11. STŘEDA

HWK na pondělí WB 15/6.

AJ: Unit 6. Minulý průběhový čas. PB 14/5 rozhovor na 15. 11. pondělí. Opakování účelových vět -  U 5.

 

Př: Probrali jsme paryby, začali jsme téma ryby - zatím jen vnější stavba

ZEMĚPIS: Pracujeme na Přírodních a hospodářských poměrech Ameriky (v pátek testík př. poměry), mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

Nj: Učebnice str. 14 - jméno, stáří, bydliště, původ.

VO: Naučit se fakta o orgánech ČR dle rozdaných materiálů.

 

Ve středu 3.11. bude 3. hodina suplovaná (ve vašem rozvrhu je běžně hodina českého jazyka - místo ní si spolu vezmeme fyziku). Nezapomeňte si tedy přinést učebnice fyziky. Na začátku hodiny si napíšeme opravnou písemku na téma hustota (čas: 10, max. 15 min.) - kdo si z domova nepřinese kalkulačku (ne mobil!), bude muset výpočty provádět ručně! Prosím, učte se na ni, další opravy již nebudou možné!

P.H.


Fyzika

Připomínám, že si v pondělí 1. 11. napíšeme písemku z hustoty, ve které budou 2 příklady - jeden na výpočet hustoty, kdy bude známa hmotnost a objem. Druhý na výpočet hmotnosti - bude znám objem, hustotu látky vyhledáte v tabulkách. Během písemky bude k dispozici na tabuli naše pomůcka pro odvození vzorce - "pyramida". Nezapomeňte také, že máme na pondělí zadaný úkol na pohyb tělesa. Přeji hezký zbytek víkendu.

Pavlína Hejrová


Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Slepá mapa fyzický zeměpis Sev. Ameriky

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

ZEMĚPIS: TEST AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND 5/10

Milí sedmáci, v pondělí 4.10. si napíšeme první písemku z fyzikydélka, obsah, objem, hmotnost, časpřevody jejich jednotek. P. Hejrová

PočP:OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Mapa AUSTRÁLIE, trénujte na slepou mapu, test příští týden, stále zkouším Austrálii jako mluvní cvičení

Fyzická Aus.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3455?c=B4LHG

SEVERNÍ AMERIKA, můžete již procvičovat.

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33


Pondělí 27.09.2021 putování kolem Kocáby, začátek 7.40 hod.konec cca 14 hod.,turistické oblečení,obuv,pláštěnku,pití,možnost opéct špekáček.

 


Rozvrh 2021/2022 zde.

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Př: 23. 9. test: Korýši