7.B třída

Rozvrh 2021/2022 zde

Období od 6.6. do 17.6.

Informatika: Dopracujeme práce - Word základy

Zeměpis: Zápisky vlepené (doplněné, podtrhané), zkonzultujeme nejasnosti, následovat bude testík se zápisky a test znalostí map případně mluvní cvičení Japonsko a Čína:

trénujte státy Asie: https://online.seterra.com/cs/vgp/3340,

některá jejich hlavní města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3647?c=EDDX9

povrch (kromě nížin) a vodstvo: https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=GL567

Fyzika: Probíráme deformační účinky síly (tlaková síla, tlak).

Český jazyk

Vzhledem k tomu, že známky musí být uzavřeny do 17.6., stihneme si napsat v úterý 14.6. opakovací prověrku z mluvnice, na kterou se budeme ještě zítra 10.6. připravovat. Ve středu budeme opakovat pravopis a ve čtvrtek si napíšeme poslední kontrolní diktát.

uUse, ať vám mohu dát co nejlepší známky.

Týden od 30.5. do 3.6.

Fyzika: Příští týden v pondělí 6. 6. si napíšeme písemku na téma páka a kladka (= jednoduché stroje). Bude obsahovat pouze úlohy, které se vyskytli ve 2 pracovních listech, které jsme si rozdávali - najdete také zde: pákakladka.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Reformace. České země za vlády 1. Habsburků

Matematika: Hranoly - základní rozdělení, vzorce a procvičování krychle a kvádru. Výpočty - využití v praxi. /z Fyziky využití hmotnosti z hustoty/.

Týden od 23.5. do 27.5

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Raný novověk

VZ - Přikládám sem slibované zápisky z hodin výchovy ke zdraví + otázky z posledích hodin - Látkové závislosti a Otázky

Matematika: Hranoly - náčrtek,popis a výpočet S a V.

Fyzika: Předchozí týden jsme probrali páku, moment síly a rovnováhu sil na páce. Za domácí úkol na pondělí 23.5. vypracujte vybraná cvičení (1, 4, 5, 6, 7, 9) z pracovního listu, který jsme si rozdali v hodině a který si můžete vytisknout (případně přepsat vybraná cvičení) zde: PL: páka Tentokrát vám úkoly vyberu a oznámkuji, tak je nezapomeňte doma!

Český jazyk

Mluvnice

Vzhledem k tomu, že jsme nepsali kontrolní diktát tento týden, budeme psát v následujícím týdnu 24.5.Opakujte pravopis a zároveň druhy zájmen, ty nás čekají příští hodinu.

Sloh

Opravím zbytek vašich minulých slohů a budeme opět psát vlastní práce.

Literatura

Učte se báseň a večer dopíšu zadání domácího úkolu.

 

Pracovní dny od 11.5. do 20.5.

Př: poznávačka str. 51 až 55

Český jazyk

Mluvnice

Ve čtvrtek budeme psát doplňovací cvičení na jmenné tvary přídavných jmen, připomínám domácí úkol a začneme se věnovat zájmenům. Učte se pravopis, budeme příští týden v úterý psát kontrolní diktát. Další čtvrtek budeme pokračovat opět zájmeny.

Sloh

Čeká nás životopis.

Literatura

Připomínám domácí úkol str. 118 v Čítance. Zapíšeme si, co je cestopisná literatura.

 

Týden od 9.5.do 13.5.2022

 

Matematika: Na procenta s trojčlenkou,% kolem nás - teorie / pročíst str. 65 -69/.

Týden od 2.5. do 6.5.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učebnice str. 102 až 108 

!!! v pondělí 9. 5. test - poslední Přemyslovci a Lucemburkové na českém trůně

Přírodopis: probrali jsme šelmy a zajícovce, 5. 5.  čtvrtek poznávačka do str. 50

Matematika: Probíráme procenta, co je to procento.

 

Týden od 25.4. do 29.4.

Český jazyk

V úterý začínáme mluvnicí, pokračujeme opakováním tentokrát přídavných jmen, budu zkoušet rozbor věty jednoduché. Ve středu bude literatura, budeme se věnovat cestopisům. Ve čtvrtek je opět mluvnice a přídavná jména, je možné, že si napíšeme kratičký diktát na koncovky přídavných jmen. Co bude v pátek, upřesním během týdne.

Přírodopis: probíráme šelmy kočkovité a psovité, příští čtvrtek poznávačka do str. 50

Matematika: Opakování a procvičování vzhledem k nemoci učitelky, probíráme procenta.

25. 4. 2022 Zoo Praha, sraz v 7:40, odjezd v 7:50, návrat cca v 16:00.

Vstupné: 180Kč, předpokládaná cena dopravy cca 200Kč. (odečte se z účtu žáka)

Týden od 18.4. do 22.4.

Český jazyk

V úterý začínáme mluvnicí, budeme psát prověrku z podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková), budu zkoušet rozbor věty jednoduché. Ve středu bude sloh, budete odevzdávat hotové rozhovory do školního časopisu, nezapomeňte na to!!! Ve čtvrtek je opět mluvnice, budeme opakovat určování tvarů podstatných jmen. V pátek je literatura, budeme se věnovat cestopisům.

Doufám, že jste si odpočinuli a zítra začnete plni energie fungovat. 

Týden od 19. 4. do 22. 4. 

  • Fyzika: Tento týden fyzika opět nebude. Protože jsme probrali všechny Newtonovy zákony, čeká nás příští hodinu z tohoto tématu písemka (pondělí 25.4.). Za d.ú. do příští hodiny doplňte tento pracovní list, který jsme si rozdali:Newtonovy zákony PL. Dále vám sem vložím materiály, které jsme si rozdali ke každému ze zákonů, kde najdete i různé příklady a vysvětlení, proto doporučuji si je projít - určitě něco z nich vyberu něco do písemky: NPZ 1 (zákon setrvačnosti)NPZ 2 (zákon síly)NPZ 3 (zákon akce a reakce).

Přírodopis: probíráme savce str. 45 až 49.

Týden od 11. 4. do 13. 4.

ZEMĚPIS: Dokončíme téma STŘEDNÍ ASIE, napíšeme si  pětiminutovku z úvodu Asie a asijská NEJ, procvičujte mapy, viz odkazy z minulého týden

Matematika: Procvičujeme -  Trojčlenku a přímou a nepřímou úměrnost.

Přeji Vám pěkné prázdniny a veselé Velikonoce.

 

Fyzika: Minulý týden jsme probírali 2. Newtonův zákon = zákon síly. Tento týden se budeme věnovat 3. Newtonovu zákonu (zákon akce a reakce). Tímto budeme mít probrané všechny Newtonovy zákony, což znamená, že následují hodinu (po Velikonocích) si z nich napíšeme písemku. Pro jejich procvičení si v hodině rozdáme pracovní list, který si do příští hodiny doplňte.  Připomínám, že komu chybí nějaké známky, napíše si dodatečně písemku z příslušné látky, jak jsme se dříve domlouvali.

Český jazyk

Mluvnice

Doplňující informace 

Po Velikonocích v úterý budeme psát test z níže uvedeného učiva.

V následujícím týdnu budeme procvičovat konkrétní a abstraktní podstatná jména a podst. jména hromadná, pomnožná a látková. Stále si opakujte rozbor věty jednoduché (zkouším každou hodinu) a nezapomínejte na opakování vedlejších vět.

Literatura

Ještě na zítra, tedy 8.4. máte domácí úkol!!!

Sloh

Připomínám přípravu otázek a pochopitelně výběr osoby k rozhovoru do školního časopisu.

Hezký víkend a nezapomínejte na češtinu.

 

Týden od 4. 4. do 8. 4.

ZEMĚPIS: Probíráme Asii Střední, procvičujte mapy

Nově trénujte státy Asie: https://online.seterra.com/cs/vgp/3340,

některá jejich hlavní města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3647?c=EDDX9

povrch (kromě nížin) a vodstvo: https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=GL567

 Přírodopis: probíráme savce

Matematika: Probíráme -  Přímá a nepřímá úměrnost, Trojčlenku, grafy. 

Týden od 28. 3. do 1. 4.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učebnice str. 99 až 102

Fyzika: Tento týden jsme se z důvodu návštěvy kina neviděli. Připomínám, že naposledy jsme spolu probírali Newtonovy zákony - konkrétně zatím 1. Newtonův zákon = zákon setrvačnosti. Dostali jste ode mě pracovní list, ve kterém máte za D.Ú. vyplnit cvičení 9, 10, 11, 12 a 13. To samozřejmě stále platí - připravte si na pondělí. Pokud by někdo PL z nějakého důvodu neměl, vytiskne si jej zde: PL setrvačnost. Dále se budeme zabývat zbývajícími Newtonovými zákony.

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 18. Opakujeme počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a s tím spojené vyjádření mnoho/málo/trochu.   Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Sledujte TEAMS zadání - všechny materiály much/many jsou tam.  Postupně vypracujte cvičení zadaná v Teams a WB 38/1,2  WB 39/4, WB 40/1, 41/5. Příští týden napíšeme test na much/many. HWK na příští týden je U19 + věty na řádkách 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 23, 24, 27 a 29, slovíček je málo, budu je zkoušet spolu s U18, věty jen U 19. 

IK

 

Český jazyk

Zítra je mluvnice, píšeme kontrolní diktát. Ve středu si napíšeme opakovací prověrku ze skladby (rozbor věty jednoduché, druhy vedlejších vět). Ve čtvrtek bude opět mluvnice a vysvětlíme si větu jednočlennou a dvojčlennou. V pátek bude literatura, kdo je na řadě, nezapomene na referát a přineste zpracované otázky týkající se pondělního filmu.

Hezký večer

28. 4. KINO PRAHA 

ZEMĚPIS:  Probíráme téma ASIE, regiony, tento týden opakovací test ZÁKLADY na AMERIKU respektive SLEPÁ MAPA AM. 

Matematika: Přímá úměrnost, / rovnice a koeficient, graf /, Trojčlenka.  

 Přírodopis: 31. 3. poznávačka pěvci

Týden od 21.3. do 25.3.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učebnice str. 93 až 99

Český jazyk

Mluvnice: S mluvnicí začínáme ve středu. Budeme opakovat všechny věty vedlejší a napíšeme si opět test. Celý zbytek týdne bude mluvnice, protože slibovaný diktát si napíšeme až v úterý nasledující týden (29.3.) a je třeba si zopakovat pravopis.

28.3. jedeme do kina, a protože se jedná o exkurzi doproručenou v hodinách literatury, budete mít zadané úkoly co sledovat, abyste mohli dále zpracovat. 

Matematika: Měřítko plánu a mapy, určení skutečné vzdálenosti, postupný poměr/ procvičujem/. Dělení celku v daném poměru.

 

Týden od 21. 3. do 25. 3.

Přírodopis - probíráme: ptáci - pěvci, Připravte se na test: poznávačka str. 39 - 42

ZEMĚPIS: Probíráme téma ASIE, DOZKUŠUJI. ml. cvičení BRAZÍLIE, CHYBĚJÍCÍ SI DOPÍŠÍ TESTY JIŘNÍ AMERIKA, po následujícím víkendu si napíšeme POJMY Z AMERIKY - SOUHRNNÝ TEST a po ní  bude 5minutovka na MAPY AM.

Nově trénujte státy Asie: https://online.seterra.com/cs/vgp/3340,

některá jejich hlavní města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3647?c=EDDX9

povrch (kromě nížin) a vodstvo: https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=GL567

Týden od 14. 3. - 18. 3. 

Fyzika: Tento týden jsme se věnovali tíhové síle. Příští týden začneme probírat Newtonovy pohybové zákony.

Angličtina - Kadlecová

Tento týden jsme měli U 17, mluvili jsme o legendách, četli o indiánské princezně Pocahontas. Dále budu zkoušet čtení a překlad PB 36/1, vypracujte si WB 36. Za domácí úkol jsou slovíčka a věty U18, věty na řádkách 1, 6, 11, 12, 18, 20, 23 a 26.

IK

ZEMĚPIS: Probíráme téma ASIE, ZK. ml. cvičení BRAZÍLIE, po následujícím víkendu si napíšeme POJMY Z AMERIKY SOUHRNNÝ TEST a po ní  5minutovka na MAPY AM.

Nově trénujte státy Asie: https://online.seterra.com/cs/vgp/3340,

některá jejich hlavní města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3647?c=EDDX9

povrch (kromě nížin) a vodstvo: https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=GL567

Český jazyk

Zítra a ve čtvrtek máme mluvnici jako vždy, budeme se učit poslední dvě příslovečné věty, podmínkovou a účelovou. Zopakujte si spojovací výrazy, budu je zkoušet. Budeme psát test (všechny věty, které jsme se učili).

Ve středu bude místo slohu literatura, přineste si čtenářské deníky, případně knihu povídek, budeme besedovat nad povídkami B.Němcové.

Příští týden se uvidíme až ve středu 23.3. a budeme mít MLUVNICI!!!

Matematika: Slovní úlohy na postupný poměr. Procvičování poměru a postupného poměru, /učebnice č.2 do str.21 včetně/.

                  Domácí příprava - vymyslet příklad na postupný poměr / aspoň 5 položek, lze - míchání čajů,pracovní postup nebo recept atd./

Vkz - Zítra 14.3. píšeme test z ŠIKANY! Zápisky naleznete zde - Šikana.  Do 7. A jsem se bohužel nedostal, tak jim, prosím, vyřiďte, že zápisky najdou zde. 

Týden od 7. 3. - 11. 3. 

Český jazyk

Týden od 7.3.do 11.3.

 

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 16, psali jsme test z minulého času nepravidelných slovesČteme o Kanadě, přečtěte si článek v učebnici a podle něj doplňte cvičení 1 v pracovním seštitě.  Opakujeme trpný rod. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!  Postupně vypracujte cvičení WB 34 - 35. 

IK

Matematika: Poměr, postupný poměr / 2.díl. str. 5 - 19 /.

Mluvnice: Budeme se učit další věty vedlejší, tentokrát příslovečnou měrovou, příčinnou a přípustkovou. Můžete procvičovat v učebnici Čj od str. 84 až do str. 94. Místo hodiny slohu bude opět mluvnice.

Literatura: Připomínám přinést si encyklopedii a nezapomeňte na domácí úkol.

Fyzika: Tento týden jsme se dokončili skládání sil a začali jsme se zabývat tíhovou sílou (přepište si do sešitu poznámky, které najdete zde: tíhová síla - zápis, obrázek si nalepíme ve škole). Připomínám, že za domácí úkol přes víkend máte vypracovat cvičení 1, 1, 2, 3 z pracovního listu (v odkazu máte cvičení označená). Pracovní list naleznete zde (kdo chyběl, tak si může vytisknout): pracovní list skládání sil z pracovního sešitu TAKTIK. Příští hodinu si napíšeme písemku SKLÁDÁNÍ SIL (skládání sil stejného směru, opačného směru, různého směru, včetně rovnováhy sil)

ZEMĚPIS: Dokončili jsme J. Ameriku, čeká nás mluvní cv. Brazílie, v úterý testík na J. Am. kromě Brazílie, budeme se zabývat Asií.  Kontroluji vedení sešitu.


Týden od 28. 2. - 4 . 3.

Fyzika: Tento týden jsme se zabývali skládáním sil (stejného směru, opačného směru, různého směru).  Připomínám, že za domácí úkol přes víkend máte vypracovat cvičení 1, 6, 11, 12, 14, 15 z pracovního listu skládáni sil 1. Pracovní list naleznete zde (kdo chyběl, tak si může vytisknout): skládání sil 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učebnice str. 69 až 77

                                                             - !!! po prázdninách test - str. 55 až 68 - AŽ BUDU MÍT OPRAVENÝ POČÍTAČ.

TH - v pondělí první vyučovací hodinu

ZEMĚPIS: Dokončili jsme J. Ameriku, čeká nás mluvní cv. Brazílie (od úterý za týden čekejte testík na J. Am. kromě Brazílie), budeme se zabývat Asií. 

Přírodopis: Připravte se na test: znaky ptáků + poznávačka (běžci, tučňáci, hrabaví, vrubozobí, měkkozobí) 

Matematika: Racionální čísla / 1.díl  str.85 - 88 /, stále si opakujte i zlomky a převádění na desetinná čísla. 

 

Přeji Vám,hezké jarní prázdniny. Třídní učitelka Marie Pařízková 


Týden od 14. 2. - 18 . 2.

Fyzika: Tento týden jsme se zabývali silou. Zopakujte si látku z minulého roku (rozdali jsme si v hodině). Nově se u síly věnujeme grafickému znázornění síly a skládání sil (zatím jsme si ukázali skládání sil stejného směru). Připomínám, že za domácí úkol přes prázdniny máte vypracovat do sešitu cvičení 1 a 2 z pracovního listu (obrázky k těmto cvičením ignorujte, udělejte svoje vlastní podle zadání do vašeho sešitu) a dále přímo do pracovního listu udělejte cvičení 2 (hned pod prvním cvičením 2) a cvičení 8. Pracovní list naleznete zde (kdo chyběl, tak si může vytisknout): Grafické znázornění síly

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice do str. 68) - !!! po prázdninách test - str. 55 až 68

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 14, věnujeme se opakování osobních zájmen v předmětových pádech a přítomnému času průběhovému a prostému, sledujte zadání v Teams. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Vypracujte WB 30/ 3 podle PB 4/2, WB 31/5, opakujte nepravidelná slovesa, po prázdninách budeme psát test. Napište si a naučte se Unit 15 slovíčka a věty na řádkách: 1, 2, 6, 17, 18, 19, 27.

IK

Matematika: 17.2. - Preventivní program,  opakování Racionální čísla

 

ZEMĚPIS: Probíráme STÁTY JIŽNÍHO ROHU, opakujeme Ameriku - mluvní cvičení BRAZÍLIE!

Fyzika: pondělí 14.2. - Písemka: výpočet dráhy a časučtení z grafu a sestrojování grafu (graf závislosti dráhy na čase a graf závislosti rychlosti na čase). V učebnici najdete látku na straně 19 - 26 (projděte si vzorové početní příklady). Také se tam může objevit sestrojení grafu podle tabulky, takže je potřeba mít rýsovací pomůcky, se kterými je možné sestrojit kolmici a rovnoběžku. Také si vezměte kalkulačku (ne mobil!), lze samozřejmě počítat i svépomocí. Zde najdete několik příkladů na procvičení (z těchto některé vyberu do písemky): příklady na procvičení. Zde něco k tvorbě grafů a jejich čtení: Grafické znázornění rychlosti pohybu. (Oba tyto dokumenty jste dostali ve škole)

Týden od 7. do 11. 2.

ZEMĚPIS: PÁTEK TEST MEXIKO A STŘ. AMERIKA

ANGLIČTINA - Kadlecová

Probíráme U 13 - Irsko. Čteme text z PB 28. Naučili jsme se části celku: polovina, čtvrtina, třetina, pětina ...... Postupně si vypracujte WB 28 - 29. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

Vážení rodiče,

od 2.2. - 3.2. 2022 se učíme online,ať se Vaše děti nezapomenou přihlásit! 

a 4.2. jsou pololetní prázdniny.        Děkuji     tř.uč.  Marie Pařízková

Týden od 7. 2. - 11 . 2.

Fyzika: pondělí 7.2. - Tento týden jsme počítali příklady výpočet dráhy a času, procvičovali jsme čtení z grafu a sestrojování grafu (graf závislosti dráhy na čase a graf závislosti rychlosti na čase). Příští pondělí si z tohoto napíšeme písemku - v učebnici najdete látku na straně 19 - 26 (projděte si vzorové početní příklady). Také se tam může objevit sestrojení grafu podle tabulky, takže je potřeba mít rýsovací pomůcky, se kterými je možné sestrojit kolmici a rovnoběžku. Také si vezměte kalkulačku (ne mobil!), lze samozřejmě počítat i svépomocí. Zde najdete několik příkladů na procvičení (z těchto některé vyberu do písemky): příklady na procvičení.

 Přírodopis: Probíráme ptáky, učebnice od str. 32, další materiály mají žáci v Teams

Německý jazyk: Číslovky 1 - 20   správná výslovnost

                     Časování sloves "wohnen, haben, sein"

Výchova k občanství: Společenská dělba práce

 Týden od 31. 1. - 3. 2.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 61) - První čeští králové, Přemysl Otakar I., Kultura raného středověku.

Angličtina 

Tento týden dokončíme opakování zájmen v předmětových pádech a U12. Přečtěte si PB 27/6 (as - as) a zapamatujte si to. Vypracujte WB 27/4. Na příští týden je zadán U 13 slovíčka a věty na řádkách 6, 10, 14, 19, 20, 27. Pečlivě si je přepište do slovníčků a naučte se je. Přečtěte si v učebnici o Skotsku str. 26. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

Matematika: Násobení a dělení racionálních čísel / učebnice 1.díl str.85- 88 /,

                  Pozor! 1. rozhodnouit o znaménku, 2. počet desetinných míst a u zlomků nezapomenout krátit!

 

 

21.01.2022

Vážení rodiče, vzhledem k lyžařskému kurzu budou žáci, kteří zůstavají ve škole spojeni s paralelní třídou 7.A ,rozvrh znají.

Od 26.01.2022 jsou dále spojení s třídou 8.A a 8.B,vzhledem k velké absenci z důvodu nemoci. Hodně zdraví a sil

Pařízková Marie

 

Týden od 24. 1. do 28. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny - opakování učiva

Fyzika: pondělí 24.1. - Nalepte si do sešitu poznámky, které jste obdrželi v pátek od pana učitele Moudrého. Pročtěte si je, v pondělí se zeptám, zda všemu rozumíte. Sejdeme se ve třídě 7.A - pro tento týden budete spojeni. Před začátkem hodiny se opět testujeme.

Matematika: Vzhledem k lyžařskému výcviku a velké absenci žáků z důvodu nemoci opakujeme již probrané.

Týden od 17. 1. do 21. 1. 

ZEMĚPIS: V pátek test Mexiko, Střední Amerika a Karibské státy; probíráme J. Ameriku - DÚ Spol. znaky Andských zemí na ÚT

18. 1. Přírodopis test: Plazi, začneme probírat ptáky

Na přírodovědná praktika přineste větvičky jehličnanů.

Matematika: Sčítání a odčítání racionalních čísel / 1.díl str. 81 - 84 /.

 

Týden od 10. 1. do 14. 1. 

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice str.61-62) - první čeští králové. 

Fyzika: Tento týden jsme se zabývali grafem závislosti dráhy na době trvání pohybu. Za domácí úkol udělejte cvičení 19 v pracovním listu - viz odkaz: pracovní list: rychlost (sestrojte graf - údaje z prvního řádku tabulky zaneste na vodoronou osu grafu, údaje z druhého řádku pak na svislou osu). Udělejte si také do sešitu zápis, který najdete na tomto odkazu (grafy narýsujte): zápis - graf časového průběhu rychlosti tělesa.docx.

ZEMĚPIS: Budeme se zabývat Střední a Jižní Amerikou. Budu kontrolovat sešity, zkoušet USA a případně dozkušovat mapy.

Upozornění pro žáky navštěvující PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA.

Pokud jste neodevzdali žádnou práci k hodnocení, bude vaše práce ohodnocena jako nedostetečná! Poslední možný termín k odevzdání prací je 14. 1. 2022. Po tomto datu již nebudu hodnocení měnit. 

Matematika: Racionální čísla - Záporná desetinná čísla a záporné zlomky, znázornit na číselné ose, porovnávání racionálvích čísel.

                  doplnit sešity a proběhne kontrola a klasifikace za 1.pololetí 2021/2022.

Týden od 3. 1. do 7. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velkomoravská říše, pověsti, Bořivoj a Ludmila, Václav a Boleslav, Boleslav II., Oldřich, Břetislav.

ZEMĚPIS: VY, CO JSTE NEPSALI NEBO POKAZILI SLEPÉ MAPY, TAK TRÉNUJTE! Dokončíme téma Stř. Amerika. Čeká nás pětiminutovka na Kanadu a mluvní cvičení na USA - nacvičujte podle z. osnovy! Šimon - prezentace z cest.

Matematika: Porovnávání celých čísel 1.díl / str.54 - 57 /  procvičujeme a znázorňujeme na číselné ose 

Fyzika: 3.1. - Sestrojovali jsme graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného pohybu. Za úkol do příští hodiny máte sestrojit podobný graf (stejný postup, který jsme si ukazovali) pro závislost dráhy na čase nerovnoměrného pohybu. Kdo nestihl, tak si přepíše i zápis k nerovnoměrnému pohybu - viz odkaz (najdete zde i info k d.ú.): Graf závislosti dráhy na čase - nerovnoměrný pohyb

Přírodopis: Probíráme plazy od str. 25

Opravný test : možno každou středu v učebně fyziky a chemie v 11:40 (po předchozí domluvě, testy musím mít pro vás připravené)

Výchova k občanství: Morálka a mravnost

                              Opakování - vlast, vlastenectví, národ, nacionalismus

                              3. aktualita

Německý jazyk: Číslovky  1 - 20 (učebnice str. 13), dny v týdnu (učebnice str. 115)

                      Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                      Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den" - doplnit určité členy

Angličtina 20. 12. - vánoční prázdniny

Tento týden budeme opakovat, HWK je U 10 a věty, dokončete U9 v pracovním sešitu a učte se nepravidelná slovesa, tvoření vět, otázky a záporu v minulém čase, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. 

Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!  

UČTE SE!!!!!!!

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.  IK

Matematika: Porovnávání celých čísel / 1.díl. str. 54/1, 55/2,3,4 /

                  Přeji Vám i Vašim rodičům klidné vánoční svátky a hodně zdraví.

Týden od 13.12. do Vánoc

Prosím rodiče, o kontrolu vlasů,odkaz máte v ŽK. Další informace o příštím týdnu máte také tam.

Děkuji. tř.učitelka Marie Pařízková

 Fyzika: 20.12. písemka na výpočet rychlosti pohybu tělesa - 1 příklad na výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu a 1 příklad na výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu + převody jednotek rychlosti (z m/s na km/h a naopak). POZOR: písemku si z důvodu třídnické hodiny výjimečně napíšete v hodině matematiky, přineste si s sebou kalkulačky (v opačném případě budete muset počítat ručně).

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velkomoravská říše

Přírodopis: Probráme obojživelníky.

Opravný test na ryby: čtvrtek 16. 12.

Připravujte se na test z obojživelníků. (teorie i poznávačka - pouze druhy žijící v ČR) 21. 12.

Matematika: procvičujeme osovou a středovou souměrnost, kdo chybí doplní zápis a vytvoří libovolný obrazec z 5 bodů A,B,C,D,E a přenese osově souměrný a středově souměrný obrazec, koncem týdne Racionální čísla str. 74 - 77 1. díl / kdo chybí procvičuje a zápis do sešitu.

Fyzika: tento týden jsme opět počítali příklady na výpočet rychlosti. Za domácí úkol na příští hodinu je vypočítat příklady 6 a 8 (odkaz zde: PŘÍKLADY-RYCHLOST) a cvičení 20 v pracovním listu (odkaz zde: pracovní list: rychlost). Udělejte si do příští hodiny samostatně do sešitu tento zápis: zápis - Měření rychlosti. Příští hodinu si napíšeme písemku na výpočet rychlosti pohybu tělesa - bude v ní 1 příklad na výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu a 1 příklad na výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu + převody jednotek rychlosti (z m/s na km/h a naopak)

Angličtina 

Tento týden budeme probírat Unit 9, vyjátření také a také ne. V pondělí píšeme test na trpný rod a some, any, no: projděte si znovu papíry, které jsme dělali ve škole a svoje zápisky v sešitu, U 7. Děti, které nechodí do školy - pečlivě si přečtěte v učebnici str. 21/5 a 21/7 a zapamatujte si. Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!!!! UČTE SE!!!!!!! Věnujte pozornost WB 21. Všechny informace o galaxii a planetách jsou jistě zajímavé, přečtěte si PB 20, ať můžete vypracovat cvičení ve WB.

IK

VKZ - Posílám Vám zde veškeré zápisky týkajících se výživy:Rozdělení živinTukySacharidyBílkoviny (proteiny) a Pyramida výživy.

Také připomínám, že se v pondělí (13.12.) budeme psát písemnou práci z výživy (rozdělení živin, význam tuků ve výživě člověka, rozdělení mastných kyselin, význam sacharidů ve výživě člověka, dělení sacharidů, význam bílkovin ve výživě člověka a pyramida výživy). Nezapomeňte prosím také na úkol z minulé hodiny - sestavení jídelníčku dle výživového doporučení tzv. pyramidy výživy. 

Zároveň připomínám - pokud jste si ještě nevytvořili skupinky k aktivitě týkající se zdravých pokrmů - učiňte tak a potřebné potraviny si v této skupince nakupte, máme s nimi pracovat již zítra!

ZEMĚPIS: V ÚT test Hospodářství a obyv. Ameriky. Za týden pak pětiminutovka Kanada. Po Vánocích mluvní cv. USA. Probereme Střední Ameriku - prac list. MAPY - trénujte Seterru, viz odkazy níže v předchozích týdnech. Před Vánocemi možnost oprav - mapy a mluvní cvičení USA.

Výchova k občanství: Problémy lidské nesnášenlivosti

                            Zásady lidského soužití

                            2. aktualita

Německý jazyk: Člen určitý a neurčitý      

                     Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                     Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den" - doplnit určité členy

Týden od 6.12 do 10.12.

Fyzika - Tento týden jsme procvičovali výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu a výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu. Za domácí úkol na příští hodinu jsme si zadali vypočítat příklad 7 a také vypočítejte vaši průměrnou rychlost, při cestě do školy nebo ze školy - rozdávali jsme si papír se zadáním těchto příkladů ve škole. Pokud seženete milimetrový papír, přineste si ho, prosím, na příští hodinu.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden máme opakovací Unit 8. Pořádně si zopakujte NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. V Teams zadání najdete tabulku, ze které si je můžete doplnit. Stále procvičujeme some, any, no. Test budeme psát v pondělí 13. 12. Děti, které nechodí do školy si vypracují postupně WB 18 - 19. Projděte si PB 19 - všechna cvičení. :-) Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří chodí do školy a i od nich si doplňujte  průběžně zameškané učivo.

IK

- test: ryby (teorie + poznávačka)  

Matematika: Středová souměrnost /díl 3. str.24 - 33/ procvičovat, dú pro nemocné str.29/3 A,B - 4 obrazce do sešitu

 

Nemecký jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                       Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den"

Výchova k občanství: Mezilidská komunikace

                              Konflikty v mezilidských vztazích

Týden od 29.11 do 3.12.

Fyzika - Tento týden jsme začali rychlost tělesa a její výpočet. Za domácí úkol si přepište vzorový příklad z učebnice a stejně postupujte při výpočtu 2 zadaných příkladů. Kromě nich ještě pospojujte shodné rychlosti v tabulce pod nimi - jednotky je potřeba správně převést, aby bylo možné rychlosti porovnat - viz odkaz (ti, co chyběli se pokusí si dokument vytisknout) d.ú.- rychlost do 6. 12. 2021

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše

Český jazyk

Mluvnice

V úterý píšeme kontrolní diktát, dále budeme procvičovat větné členy, tedy rozbor věty jednoduché. Zopakujte si vše, co jsme se učili o větných členech, následující týden budeme psát prověrku.

Sloh

Budeme pokračovat v procvičování charakteristiky, jednoduché charakteristiky spolužáků si napíšeme.

Literatura

Budeme si vysvětlovat další literární pojmy. Nezapomínejte se učit báseň.

S pozdravem

J. Zouchová

Matematika: Shodnost trojuhelníku podle věty sss,sus,usu,procvičujeme po str. 23/ 3.díl /

Německý jazyk: Konverzace - představování, jak se daří

                       Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Co se děje ve třídě" a "Ve třídě"

Výchova k občanství: Vlast, národ, národnost - opakování

                              Vztahy mezi lidmi, osobní a neosobní vztahy

 : probíráme ryby

 

 

 

Týden od 29.11. do 3.12.

ANGLIČTINA 

Pořád se ještě zabýváme some, any, no. Tento týden si budeme číst PB 16/2 a naučíme se trpný rod - pasivní vyjadřování je v angličtině mnohem běžnější než v češtině. Žáci, kteří nechodí do školy si zapamatují informace ze zadání v Teams a vypracují tam zadané věty. Také si udělají WB 16 - 17.

ZEMĚPIS: Pracujeme na  Kanadě a  USA. V úterý testík př. poměry Ameriky, v pátek testík obyvatelstvo a hospodářství Ameriky, mapy stále znalost v rozsahu odkazů v minulých týdnech. 

Fyzika 29.11. - písemka Pohyb tělesa: co je to vztažné těleso, klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha, přímočarý/křivočarý pohyb, posuvný/otáčivý a složený pohyb a jejich příklady. Nezapomeňte mít v sešitu zápis a splněný D.Ú. (viz předchozín týden ↓).


Týden od 22.11. do 26.11.

VKZ - Posílám Vám zde zápisky z minulých hodin na téma ,,Výživa - rozdělení živin a tuky'':Živiny Tuky.

Fyzika - úkoly na pondělí 29.11. jsem vám napsala již toto pondělí do chatu v Teams, ale pro jistotu přidávám informace i sem: 

V souborech týmu Fyzika 7 (výukové materiály) máte zápis RYCHLOST TĚLESA k naší pondělní (částečně i k příští) hodině. Pod zápisem máte vysvětlující video pro lepší pochopení. Přepište si jej, prosím, do příští hodiny do sešitu (pokuste se zjednodušeně i o obrázky). Připomínám, že do příští hodiny je za úkol cvičení 6,7,8 v pracovním listu (můžete klidně dobrovolně v rámci přípravy na pondělní test na téma pohyb tělesa zkusit i ostatní cvičení, může se tam něco z toho objevit). Pracovní list jsme si v pondělí rozdali, ale máte jej i v Teams (PL - klid a pohyb tělesa, druhy pohybů.pdf.), odkud si ho můžete vytisknout.

Dějepis ( dusek_petr zavináč volny.cz) - Byzanc - uč. str. 38 až 40

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - SOME, ANY, NO - sledujte zadání v Teams, zadané materiály si pečlivě pročtěte a zapamatujte si nové informace. Překlady doplňte. Napište si a naučte se Unit 7, slovíčka i věty na řádcích: 3, 8, 15, 20, 28 a 29. Postupně si vypracujte cvičení v pracovním sešitě.

IK

Pracovní výchova - ozdoby ze skořice

Na hodinu si, prosím, přineste následující:

- několik tyčinek skořice (alespoň 12ks)

- několik menších knoflíků (alespoň 20ks)

- větvičky jehličnanu

- provázek

- lepidlo herkules a vteřinové

- pokud máte, můžete si přinést i rolničku či nalepovací oči, pokud ne, nevadí.

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu odkazů v minulém týdnu. PT

Matematika: Opakování Shodnost  trojúhelníků, podle věty sss,sus,usu, 3.díl učebnice

                 24.11. test,jako každou středu z konstrukce trojúhelníků podle vět shodnosti a dú na 23.11.2021 -  str.21/7,8. 

Český jazyk mluvnice

Budeme se připravovat na kontrolní diktát. Můžete začít opakovat a procvičovat vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, předpony s-,z-,vz, shodu přísudku s podmětem a velká písmena. Následující týden budeme psát kontrolní diktát. Stále budu zkoušet rozbor věty jednoduché, už známe všechny druhy příslovečných určení.

Literatura:

Nezapomeňte na čtenářské deníky s referáty z přečtené knihy.

Sloh:

Budeme se věnovat charakteristice.

 

 

Týden od 15. do 19. 11.

 

Vážení rodiče a žáci, prosím o kontrolu Stránek školy.

Přeji Vám hodně zdraví a sil.

 

Třídní schůzky se konaji 18.11.2021 v 16.30 hod. 2.patro, těším se na Vás. Pařízková  

Matematika: Učebnice  3.díl str.10 až 20, Shodnost trojúhelníků, zopakovat co jsme už probrali,/tj.do str.18 / a dú str.19. B celé do sešitu a cv.1 a,b,c  jsme už probrali,komu chybí doplní.

Fyzika: V pondělí jsme probrali posuvný, otáčivý a složený pohyb tělesa. Za úkol do příští hodiny je vypracovat cvičení 1 a 3 na straně 5 v pracovním listu. Pročtěte si téma v učebnici na straně 9 a 10 a zkuste ke každému typu pohybu vymyslet vlastní příklady. Pracovní sešit vložím do Teamsu, v případě potřeby si ho tedy můžete stáhnout do počítače a příslušnou stránku si vytisknout, pokud jste chyběli, nebo jste pracovní list ztratili.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

Irena Kadlecová

 

VkzNezapomeňte si doplnit zápisky do Vašich sešitů z Vkz (výchovy ke zdraví) – budu je vybírat a hodnotit!!

Dějepis - uč. str. 34 až 37

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

ANGLIČTINA 

Mnoho, málo - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. HWK PB 15/7 přečtěte a naučte se. Materiály v TEAMS, naučte se je a doplňte, jak je naznačeno, druhý papír je překladový. 

Nj, VO - zůstává stejný úkol z minulého týdne.

Týden od 8. do 12. 11.

ANGLIČTINA - 10. 11. STŘEDA

HWK na pondělí WB 15/6.

AJ: Unit 6. Minulý průběhový čas. PB 14/5 rozhovor na 15. 11. pondělí. Opakování účelových vět -  U 5.

 

Př: Probrali jsme paryby, začali jsme téma ryby - zatím jen vnější stavba

ZEMĚPIS: Pracujeme na Přírodních a hospodářských poměrech Ameriky (v pátek testík př. poměry), mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

Nj: Učebnice str. 14 - jméno, stáří, bydliště, původ.

VO: Naučit se fakta o orgánech ČR dle rozdaných materiálů.

 

Ve středu 3.11. bude 3. hodina suplovaná (ve vašem rozvrhu je běžně hodina českého jazyka - místo ní si spolu vezmeme fyziku). Nezapomeňte si tedy přinést učebnice fyziky. Na začátku hodiny si napíšeme opravnou písemku na téma hustota (čas: 10, max. 15 min.) - kdo si z domova nepřinese kalkulačku (ne mobil!), bude muset výpočty provádět ručně! Prosím, učte se na ni, další opravy již nebudou možné!

P.H.


Fyzika

Připomínám, že si v pondělí 1. 11. napíšeme písemku z hustoty, ve které budou 2 příklady - jeden na výpočet hustoty, kdy bude známa hmotnost a objem. Druhý na výpočet hmotnosti - bude znám objem, hustotu látky vyhledáte v tabulkách. Během písemky bude k dispozici na tabuli naše pomůcka pro odvození vzorce - "pyramida". Nezapomeňte také, že máme na pondělí zadaný úkol na pohyb tělesa. Přeji hezký zbytek víkendu.

Pavlína Hejrová


Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Slepá mapa fyzický zeměpis Sev. Ameriky

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

ZEMĚPIS: TEST AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND 5/10

Milí sedmáci, v pondělí 4.10. si napíšeme první písemku z fyzikydélka, obsah, objem, hmotnost, časpřevody jejich jednotek. P. Hejrová

PočP:OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Mapa AUSTRÁLIE, trénujte na slepou mapu, test příští týden, stále zkouším Austrálii jako mluvní cvičení

Fyzická Aus.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3455?c=B4LHG

SEVERNÍ AMERIKA, můžete již procvičovat.

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33


Pondělí 27.09.2021 putování kolem Kocáby, začátek 7.40 hod.konec cca 14 hod.,turistické oblečení,obuv,pláštěnku,pití,možnost opéct špekáček.

 


Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Př: 23. 9. test: Korýši