7.B třída

Jen připomenutí, vysvědčení si budeme předávat 30. 6. od 7:40. Dlouho vás tu nezdržím.

Prosím žáky, kteří přijdou jen pro vysvědčení a do školy v posledních týdnech nechodili, tak si s sebu přineste vyplněné čestné prohlášení (Ke stažení:ZDE).

 

Vážení sedmáci,

v úterý 23. 6. budete odevzdávat učebnice, které jste nepřinesli minulé pondělí. Pokud je nenajdete doma, přineste si peníze, budete je muset uhradit. Dále budete odevzdávat svoje ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, tak si je nezapomeňte přinést.

Ještě jednou upozorňuji, kdo neodevzdá nebo neuhradí chybějící učebnice, nebude moct dostat vysvědčení.

Přineste si prosím i sešit nebo papír na matematiku a psací potřeby. Když nám zbude trochu času, tak budeme něco opakovat.

S pozdravem Vojíř

Český jazyk   od 11. 6. do 17. 6.

Milí sedmáci, kteří pracujete stále na dálku,

zadávám rovnou úkoly pouze pro Vás:

Proveďte rozbory vět:

1. Pro nepříznivé počasí se dnes nekonal plánovaný výlet naší třídy.

2. Při velké snaze se podaří Jirkovi zítra zvítězit v závodě do vrchu.

Věty rozeberte, graficky znázorněte a pošlete mailem jako přílohu.

Přeji hezké dny.

J. Zouchová

 

 

 

 

 

Dějepis

Moji milí žáci všichni jste mě velmi krásně překvapili.

Vaše práce v době samostudia je velmi pěkná. Někteří mají doplnit drobné nedostatky a ti co tento týden nebyli ve škole přítomní na příští konzultaci přinesou sešit s vypracovanými poznámkami, úkoly a referáty.  Ti co přítomní byli, mají potřebné informace z našeho setkání.

Mějte se pěkně.

Zdraví A. B.

Matematika 10. 6. - 16. 6.
Zadání:
1) Do sešitu vypracujte cvičení 13. str. 57 – Zadání plní pouze žáci nepřítomni na školních konzultacích 9. 6.
2) Do sešitu vypracujte Úlohy na závěr, A str. 58 – Zadání plní pouze žáci nepřítomni na školních konzultacích 9. 6.
3) Nastudujte teorii na stránce 59. - 61.
4) Do sešitu / na papír nadpis: Obsah trojúhelníku.
5) Rámeček: Obsah trojúhelníku – str. 60, překreslete do sešitu / na papír.
6) Do sešitu / na papír vypracujte cvičení 1. str. 60 a cvičení 7. str. 61.
7) Nastudujte teorii na stránce 62. - 64.
8) Do sešitu / na papír nadpis: Lichoběžník.
9) Rámeček: Lichoběžník – str. 62. a rámeček na str. 63. překreslete do sešitu / na papír.
10) Na Alfbook vypracujte cvičení: 7. ročník -> Matematika -> Rovinné útvary -> Rovnoběžník a lichoběžník. Odevzdání budu kontrolovat 16. 6. v 8:00.

S pozdravem Vojíř.

Jen připomínám, zítra si s sebou nikdo nezapomeňte roušku, podepsané Čestné prohlášení s aktuálním datem, Žákovské knížky a za mě sešity na matematiku (tam je veškerá vaše práce za dobu nepřítomnosti ve škole).

Děkuji a zítra na viděnou, Vojíř.

Fy - do 12. 6. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Newtonovy pohybové zákony 1 a 2

- do 12. 6. Pracovní sešit str. 18 a 19

 AlfBook - sekce Obratlovci - testy: v ideálním případě všechny zbylé testy kromě savců. Na koho to bude moc, tak si vyberte alespoň čtyři testy.

ANGLIČTINA

Moji milí,

moc se těším, v úterý se zase uvidíme. Dlouho jsme se neviděli, určitě si budeme mít co povědět. Přineste si sebou do školy všechno na angličtinu, určitě si budeme také kontrolovat vaše slovníčky, školní a pracovní sešity, do kterých jste plnily zadanou domácí práci.

 Takže, pokud víte, že máte ještě nějaké úkoly doplnit, neváhejte, máte na to tento víkend.

Mějte se hezky, IK

 

INFORMACE K ČÁSTEČNÉMU NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL


Milí žáci a rodiče, vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situaci a postupnému uvolňování opatření je umožněna přítomnost žáků 2. stupně v základní škole. Žáci budou do budovy školy vcházet hlavním vchodem po vpuštění pedagogickým pracovníkem. Musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení týkající se zdravotního stavu. (Ke stažení:ZDE). Budou rozděleni do pracovních skupin. Skupiny nebudou kompaktní, je možný pohyb žáků mezi skupinami, ale počet nesmí přesáhnout 15 žáků a vyučující se mohou u pracovních skupin střídat.

Doba pobytu ve škole: 8.00 – 11.00 hodin. Termín prvního setkání 7. B bude v úterý 9. 6.

Po skončení nemůže být bohužel zajištěn oběd.

Žáci budou chodit do školy jednou za týden. První setkání bude určeno k odevzdání prací a úkolů, které žáci plnili doma. Tedy sešity a pracovní sešity s sebou.

Prosím o vyjádření k Vašemu případnému nástupu do školy. Napište mi prosím na e-mail v co nejbližším termínu, zda se konzultací zúčastníte nebo ne.

(Všichni ti, kdo mi svou účast / neúčast sdělili přes skupinu na WhatsApp mi podruhé psát nemusí.)

Děkuji a jsem s pozdravem.
Milan Vojíř, vojir.m@gmail.com

 Matematika 2. 6. - 5. 6.

Zadání:

1) Na stránce 51. - 54. si zopakujeme konstrukci rovnoběžníku. Všichni si tedy prostudujte tyto stránky a znovu se podívejte na video viz. odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=1.
2) Do sešitu vypracujte cvičení 1. a) str. 52, cvičení 2. a), b) str. 53., cvičení 3. a) str. 53, cvičení 6. str. 54.
3) Do sešitu si napište nadpis: „Obvod a obsah rovnoběžníku“ a nastudujte stránku 54. - 56.
4) Do sešitu překreslete rámeček Obvod rovnoběžníku str. 55 a vypočítejte cvičení 1. na této stránce.
5) Do sešitu si překreslete rámeček Obsah rovnoběžníku str. 56 a vypočítejte cvičení 5. na této stránce.
6) Do sešitu vypracuj cvičení 8. A na stránce 57.

Doufám, že se nám podaří v dohledné době potkat osobně. Dejte si prosím všichni do pořádku sešity z matematiky. Až se ve škole sejdeme, tak si je určitě zkontroluji.

Přeji krásný den. S pozdravem Vojíř.

 

ANGLIČTINA

12. týden doma 1. - 7. 6.

Moji milí,

omlouvám se, že vám sem dávám zadání procvičování až dnes, ale nemohla jsem se na vaši stránku dostat. Předpokládám, že jste už včera našli svoje úkoly na What´s up.

Byla jsem moc zklamaná, 9 žáků mi neposlalo přeložené věty v temínu. Opravdu mě to mrzí, protože procvičování je jediný způsob, jak si můžete osvojit teorii. Vysvětlili jsme si předpřítomný čas, ale vaše procvičování je chabé. Moc chválím ty, kteří mi úkol poslali, většinou byl správně, udělali jste mi radost. Od pátku se realita dost zlepšila, něktřeří jste mi poslali svoji práci v průběhu víkendu. Opakovaně mi neposílají svoje úkoly žáci, kteří nemají ve škole s angličtinou žádné problémy a to je mi opravdu moc divné. Začínám se obávat, že zájem o angličtinu je opustil, to je mi líto.

Dále procvičujeme předpřítomný čas. Vypracujte PB 49/4 1. sloupeček do školního sešitu. Utvořte podle vzoru otázky a odpovězte na ně podle svých zkušeností. WB 49/7 a 9. Prosím, procvičujte si, budeme mít dost co dohánět, až se zase uvidíme.

Hezký týden, IK

 

 

Český jazyk od 1.6. do 5.6.

Milí sedmáci,

děkuji všem, kteří mi odeslali úkol. Bohužel pět z vás nepracuje tak, jak bych si představovala. Úkol mi neposlali.

Nové úkoly:

AlfBook: Udělejte všechna cvičení ze skladby. Někteří stále nemáte hotovo. Můžete i opakovaně!

Mluvnice: Udělejte si výpisky do školních sešitů z učebnice českého jazyka ze str. 38 - 42 Odvozování podstatných a přídavných jmen. Vždy se jedná o vyznačené tabulky na jednotlivých stránkách.

Na papír udělejte cv. 2 a) na str. 39, cv. 3 na str. 40 a založte do desek. Úkol k odeslání: cvičení 5 na str. 43 napište ve Wordu a pošlete mailem do 5.6. do 18.00. Př. strýcova kniha/strýcovy knihy.

Další úkoly nezadávám. Tentokrát je učivo pouze z mluvnice!!!!

Mějte se fajn.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Dějepis

K výuce na následující dny:

Naším hlavním úkolem je stále  opakování výukových témat a látky, které jsme spolu v tomto školním roce probírali. Pokračujeme dále.

Stejným způsobem jako doposud pokračujeme v opakování a rekapitulaci našich již naučených témat.

Otevřete učebnici na str. 50 – téma DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ , PRVNÍ STÁTNÍ ÚTVARY NA NAŠEM ÚZEMÍ a zopakujte si učivo opět za pomocí zejména sešitů a učebnice až do str. 77.

Zaměřte se hlavně na  velké nadpisy ve vašich sešitech a barevná zvýraznění, jak důležitých časů a událostí k nim náležejícím, tak i důležitých faktů, které máte v sešitě zapsány a učebnice i v hodinách jsme o nich společně hovořili.

Zopakujete si tak také témata – Čechy v době knížecí (Počátky českého státu)

 •                                                    První čeští králové
 •                                                    Kultura raného středověku - Románský sloh (tabulka sešit)
 •                                                    Stavby (tabulka sešit)
 •                                                    Vrcholný a pozdní středověk ( Společnost, Venkov, Město – sešit tabulka dělení měst)

Doplňte si případné chybějící údaje.

V případě nějakých dotazů na mě kontakty máte.

Toto opakování máte +- na následující dva týdny.

Když tuhle metu zvládnete, již vám bude zbývat jen malý úsek a jste ve zdárném cíli.

Zdraví A. B.

 

Fy - do 5. 6. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Síla 5 a 6, Gravitační síla

- do 5. 6.  Do mailu jsem poslala prezentaci. Udělejte podle ní zápis do sešitu. 

AlfBook - sekce Ptáci -  test: Dravci, sovy, pěvci

           - sekce Obratlovci - testy: Ptáci hrabaví, Vodní ptáci

Pracovní sešit str. 16 a 17

Matematika 25. 5. - 29. 5.

Zadání:

1) Do sešitu vypracujte cv 12. str. 42, cv 13. str. 43, cv. 14, str. 44
2) Do sešitu nadpis: Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku
5) Nastudujte teorii na stránce 44. - 47. (zvýšenou pozornost věnujte zejména rámečkům a zvýrazněnému textu)
6) Rámeček Vzdálenost rovnoběžek – str. 44, Výšky rovnoběžníku – str. 45 překreslete do sešitu.
7) Do sešitu nadpis: Kosodélník a kosočtverec
7) Nastudujte teorii na stránce 47. - 50. (zvýšenou pozornost věnujte zejména rámečkům a zvýrazněnému textu)
8) Rámeček Rovnoběžníky – str. 50 překreslete do sešitu.
9) Na Alfbook vypracujte cvičení: 7. ročník -> Matematika -> Rovinné útvary -> Rovinné obrazce. Odevzdání budu kontrolovat 1. 6. ve 12:00.

Vím, že je samostudium již dlouhé, ale přípravu prosím opravdu nepodceňujte! Je nutné látku alespoň částečně zvládnout, abychom se s tím příští rok příliš netrápili. V matematice je velká spousta návazností. Většinu z vás opravdu chválím za výsledky na Alfbook a za vzorné dodržování termínů. Někteří si ale prosím sáhněte do svědomí a zkuste myslet na vaši budoucnost. Tohle stále ještě nejsou prázdniny!

S pozdravem Vojíř.

 

Český jazyk od 25. 5. do 29.5.

Milí sedmáci,

někteří z vás nesplnili úkol, který jste mi měli poslat do pátku. Mrzí mě, že nepracujete, jak bych si představovala a jak bych očekávala.

Úkoly na další období:

AlfBook: Všichni si dodělejte všechna cvičení z pravopisu!!! Někteří stále nemáte hotovo.!!!

Mluvnice: Na papír napište cv. 1 na str. 85, cv. 1 na str. 86. Cvičení vložte do desek.

Literatura: Přečtěte si text na str. 78 až 80 a vyplň tyto úkoly do sešitu na literatury:

1. Autor a název textu.

2. Hlavní postavy.

3. Charakterizuj paní Zubatou.

4. Pochopil/a jsi, o čem ukázka pojednává, popiš.

Sloh: Napiš, co tě na učení na dálku baví a co tě naopak nebaví. Rozsah 5 až 10 řádků. Piš ve Wordu a pošli jako přílohu v mailu do pátku 29. 5. do 18.00.

Přeji vám všem klidné a pohodové dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

 

 

- do 29. 5. Do mailu jsem poslala prezentaci. Udělejte podle ní zápis do sešitu.

AlfBook -  sekce Ptáci -  testy: Vrubozobí, měkkozobí, šplhavci. Běžci, tučňáci, hrabaví. Papoušci, srostloprstí.

Pracovní sešit str. 14 a 15

ANGLIČTINA     11. týden doma 25. - 31. 5.

Moji milí,

tento týden dále procvičujeme předpřítomný čas. Okopírujte si zadané věty, otevřete si vaše učebnice, znovu si přečtěte pravidla pro předpřítomný čas na stranách 48 a 49 a s jejich pomocí je přeložte s užitím předpřítomného času a se stejným číslováním mi je pošlete  e-mailem na boirko2@volny.cz. Kontrolní den je v pátek.

 1. Have you finished the book?………………………………………………………………
 2. Peter hasn´t come yet. ……………………………………………………………………
 3. Have they arrived? ………………………………………………………………………….
 4. I haven´t met her yet. ……………………………………………………………………
 5. She has never been to Rome. ………………………………………………………...
 6. Už jsi někdy byl v Paříži? …………………………………………………………………
 7. Letos jsem byla v Anglii. ………………………………………………………………...
 8. Řekla mu to. ………………………………………………………………………………….
 9. Koupila jsem nějaké ovoce. ……………………………………………………………
 10. Tom tam nikdy nebyl. ……………………………………………………………………
 11. John právě přišel. …………………………………………………………………………
 12. Už se s ním setkali?..................................................……………………… 

Hezký jarní týden, IK

 

 

Matematika 18. 5. - 22. 5.

Zadání:

1) Do sešitu vypracujte Úlohy na závěr skupina A str 34.
2) Do sešitu vypracujte cv. 4. str. 35., cv. 5 str. 35.
3) Na Alfbook vypracujte cvičení 6. ročník -> Matematika -> Osová a středová souměrnost -> Osová a středová souměrnost. Odevzdání budu kontrolovat 25. 5. ve 12:00.
4) Do sešitu nadpis Čtyřúhelníky a rovnoběžníky
5) Nastudujte teorii na stránce 39. - 44. (všechny rámečky a zvýrazněný text)
6) Rámeček Čtyřúhelník – str. 39, Rovnoběžník – str. 42 překreslit do sešitu.
7) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=1
8) Společně s videem si do sešitu vypracujte úlohy na konstrukci rovnoběžníku.
9) Na Alfbook vypracujte cvičení: 7. ročník -> Matematika -> Rovinné útvary -> Čtyřúhelníky - vlastnosti. Odevzdání budu kontrolovat 25. 5. ve 12:00.

K vyhledání doplňujících informací se nebojte využívat Internet.

Děkuji, Vojíř

 

Český jazyk od 18. 5. do 22. 5.      VELIKÁ ZMĚNA!!!!

Milí sedmáci,

vzhledem k tomu, že mi práce neposíláte průběžně, ale najednou a nejčastěji o víkendu, budu úkoly zadávat vždy na období od pondělí do pátku. Platí to již tento týden, ale úkoly za minulé období přijímám do 19. 5. do 18.00.

Nové úkoly:

Sloh: Popiš krátce jeden pracovní den, tedy jak trávíš čas v současném období. Rozsah - max 10 řádků. Napište ve Wordu a pošlete v mailu jako přílohu.

Mluvnice: Do školních sešitů si na straně 33 vypište informace Způsoby tvoření slov, tabulku Odvozování, dále na straně 35 tabulku Skládání a na straně 36 tabulku Zkracování.

Na papír napište ze str. 34 cv. 3, 4, dále ze str. 35, 36 cv. 2 a na str. 37 cv. 1. Papíry ukládejte do eurodesek.

Pracujte i nadále na AlfBooku. Můžete dělat již všechna cvičení. Stále jste někteří méně aktivní.

Slohový úkol pošlete do 22. 5. do 18. 00.

Přeji slunečné dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

- do 22. 5. Do mailu jsem poslala prezentace. Udělejte podle nich zápis do sešitu. (v učebnici jsou to strany 37, 40 a 41)

AlfBook sekce - obratlovci - test: Draví ptáci

Fy - do 22. 5. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Rychlost, Rovnoměrný pohyb (oba testy) 

ANGLIČTINA

10. týden doma 18. - 24. 5.

Moji milí, pro tento týden zůstávávme v U 23.

Přečtěte si několikrát pozorně PB 49/3 a 4 vzorové věty si opište do sešitů, snažte se zapamatovat si stavbu věty. PB 48/2 fialový rámeček - napište si do školních sešitů otázku na 7 různých pokrmů a odpovědí podle sebe. Prosím, odpovídejte celou větou!!! (Ano, mohli byste odpovědět Yes, I have. nebo No, I haven´t., teď ale procvičujeme a tak celou větu, prosím.)

Vypracujte WB 48/4 a 49/5, 8.

Mějte se hezky, IK.

 

 

Dějepis 

Předně chválím všechny za pěknou spolupráci a plnění zadaných úkolů, otázek a testů v Alfbooku. Jste velmi šikovní. Mile jste mě překvapili, jak vám to jde.

K výuce na následující dny:

Naším hlavním úkolem bude nyní opakování výukových témat a látky, které jsme spolu v tomto školním roce probírali.

K ruce si vezměte učebnici a váš sešit dějepisu. Případně také počítač, kde jste vypracovávali referáty a ostatní úkoly, ( když máte vytištěné a nalepené v sešitě, stačí sešit).

Otevřete učebnici na str. 17 - RANÝ STŘEDOVĚK a zopakujte si učivo za pomocí našich poznámek zapsaných v sešitě a referátů až do strany 49 ve vaší učebnici.

Jak sami jistě dobře víte, sešit vám poskytuje ty nejdůležitější a podstatné údaje. Proto všem doporučuji si případně chybějící údaje doplnit. Jak jste již také zjistili, výuková témata dějepisu se prolínají jak s tématy nižšího ročníku, tak se prolínají i do ročníku vyššího. A bude tomu tak i  u Vás v osmé třídě. Opakování naučené látky  děláme proto, aby jste učivo úplně nezapomněli a mohli na čem stavět v budoucnosti. Jen taková rada. Ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudrosti.

V případě nějakých dotazů na mě kontakty máte.

Toto opakování máte na následující dva týdny (do 31. 5.).

Zdraví A. B.

 

 

 

 

Český jazyk od 13. 5. do 19. 5.

Milí sedmáci,

děkuji těm, kteří mi poslali referáty, básně a dopisy. Vás všechny chválím. Pokud ještě někdo práce neposlal, může do dnešní osmnácté hodiny zaslat. Potom již neposílejte.

Tentokrát se omezíme jen na procvičování na AlfBooku /sleduji vás, všichni jste ještě vše neprocvičovali/ a budete posílat jeden zpracovaný úkol.

Mluvnice a sloh:

Napiš krátkou slohovou práci - rozsah maximálně deset řádků. Slohový útvar je libovolný.

V práci použij tato slova: bratr, škola, výlet, číst, kolo, někde, kdo, pět, do, ale, veselý. Uvedená slova musí být použita alespoň jednou, mohou se tedy opakovat, budou v práci podtržena, ale vždy pouze při prvním užití a mohou být v různých tvarech. Práci napište ve Wordu tak, abych ji mohla opravit a pošlete přílohou do mailu.

Připomínám ještě jednou procvičování na AlfBooku, všichni si dodělejte cvičení ze skladby a z pravopisu.

To je na toto období vše. Mějte se fajn, pracujte i odpočívejte, ať se ve škole ve zdraví sejdeme.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 11. 5. - 15. 5.

Připomínám, že cvičení Osová souměrnost na Alfbook bylo povinné. Kdo z jakéhokoliv důvodu nemám odevzdáno, tak prosím v co nejbližším termínu odevzdat.

Zadání:

1) Nastudujte téma Středová souměrnost str. 27. - 28.
2) Do sešitu si úhledně překreslete rámečeky str. 27. a 28.
3) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=9
4) Společně s videem si do sešitu sestrojte obraz trojúhelníku, přímky a kružnice ve středové souměrnosti – v sešitě bude celý postup.
5) Do sešitu vypracuj cv. 3. A str. 29.
6) Nastudujte téma Středově souměrné útvary str. 31.
7) Do sešitu si úhledně napiš nadpis: Středově souměrné útvary.
8) Vypracuj cv. 3. str. 32. - stačí s použitím pravítka jen v učebnici.
9) Do sešitu vypracujte cv. 6. A str. 33.
10) Na Alfbook vypracujte cvičení 6. ročník -> Matematika -> Osová a středová souměrnost -> Středová souměrnost. Odevzdání budu kontrolovat 18. 5. ve 12:00.

VŠICHNI PROSÍM RÝSUJTE MAXIMÁLNĚ PŘESNĚ!!!

Děkuji, Vojíř

- do 15. 5. Do mailu jsem poslala krátkou prezentaci. Udělejte podle ní zápis do sešitu. (v učebnici jsou to strany 36 a 39 nahoře)

Moc chválím ty, kteří mi posíláte výsledky pozorování ptáků v našem okolí.  Jsem mile překvapená, jak se vám to daří. Někteří posíláte i jiná pozorování přírody. Je to moc příjemné, že dokážete využít možnost všímat si lépe svého okolí. Můžete sledovat a objevovat, co všechno tu s námi žije a jak se to chová.

Fy - do 15. 5. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Klid a pohyb tělesa 1 a 2

ANGLIČTINA 

9. týden doma 11. - 17. 5.

Moji milí,

zkrácený týden mi přinesl zkrácený seznam vypracovaných domácích úkolů!!! Moc chválím 12 žáků, kterých si sedlo na chvilku k angličtině. Doplňte si Alfbook, mrzí mě, že úkoly neudělali ani ti, kteří mají až dostud 100% účast, kde je vás 6???

Začínáme Unit 23. Napište si slovíčka a věty na řádcích: 1, 3, 4, 8 10, 11, 14, 20, 26 a 27 do vašich slovníčků a naučte se je. Tento unit nám přináší nový důležitý čas, čas předpřítomný. Nebojte se, budeme o něm mluvit, až se uvidíme. Ale teď se do něj pustíte samostatně.

Několikrát si pusťte https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ a zkuste tu paní poslouchat a vnímat, co vám vysvětluje.

Pozorně si přečtěte PB 48/2 ZELENÝ odstavec a zkuste si to říkat na uvedených příkladech tam dole.

Předpřítomný čas tvoříme:    

have/has + 3. tvar slovesa   (u pravidelných sloves je 3. tvar stejný jako minulý čas = +ed na konec slovesa)

 

A pro začátek si zapamatujte, že předpřítomný čas se velmi často používá tam, kde v češtině řeknete (to bude signál pro použití.)

jsem to viděl. = I have seen it.                      jsi to viděl? = Have you seen it?

To jsme hráli. = We have played that.            jste to hráli? = Have you played that?

Mějte se hezky, přicházejí ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác, tak mi nezmrzněte,

IK.

 

 

 

Dějepis 

Zpestření i doplnění probírané látky :

Přehrajte si např. na youtube našeho oblíbeného „udatného lva“ – Dějiny udatného českého národa.

Díl – „Jan Hus“         

Ostatní úkoly stále běží.

Chválím ty, co mají již všechno splněno 

Zdraví A. B.

 

Český jazyk od 6. 5. do 12. 5.

Milí sedmáci,

bohužel mohu pochválit pouze část žáků, někteří stále nesplnili zadaný úkol, dnes již zadávám další, tak už mi minulý neposílejte. Tentokrát budu opět zadávat slohovou práci. Napište dopis nějaké významné osobnosti. Měl by obsahovat tyto náležitosti: oslovení - zdůvodnění, proč zrovna tato osobnost - informace o sobě - závěrečné přání - pozdrav a podpis. Nezapomeňte na místo a datum. Rozsah minimálně 15 řádků, maximálně 20 psané ve Wordu a zaslané přílohou v mailu.

Další úkoly:

Mluvnice

Do sešitů na mluvnici si udělejte výpisky ze str. 28, opište nadpis Slovní zasoba a její obohacování a dole si vypište co jsou archaismy, historismy a neologismy. Na papír vypracujte cv.2 na str. 29 a cv. 12a) na str. 27.

Literatura

Příspěvek do školního časopisu. Napište básničku na téma jaro. Rozsah minimálně dvě sloky, maximálně čtyři sloky. Báseň mi zašlete mailem jako přílohu napsanou ve Wordu.

Přeji vám klidné dny a chuť do práce. Tentokrát je toho trochu více, ale věřím, že ti, co dosud řádně pracovali, budou pracovat i nadále. Chystám se některým zlepšit známky vzhledem zodpovědnému a vzornému plnění úkolů a přístupu k práci v této nelehké době.

Příipomínám referát z přečtené knihy. Má být do 11. 5. a procvičování na AlfBooku.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Matematika 4. 5. - 7. 5.

Doufám, že jste si všichni úspěšně vzpomněli, jak správně pracovat s pravítkem, kružítkem a úhloměrem. V tomto týdnu se budeme věnovat poslední větě o konstrukci trojúhelníka, větě usu. Dále si zopakujeme téma Osová souměrnost, která nám bude sloužit, jako úvod do nového tématu: Středová souměrnost (téma začneme v příštím týdnu).

Zadání:

1) Nastudujte téma Věta usu str. 18. - 19.
2) Do sešitu si úhledně překreslete rámeček str. 18.
3) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=bB4C2BYcKxk&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=11
4) Společně s videem si do sešitu vypracujte úlohu na konstrukci trojúhelníku podle věty usu – v sešitě bude celý postup: ROZBOR, POSTUP KONSTRUKCE, KONSTRUKCE, DISKUZE.
5) Naprosto stejně jako ve videu do sešitu vypracujte cv. 2/A na str. 20.
6) Dále do sešitu vypracujte cv. 5 str. 20, cv. 8 str. 21 a cv. 12 str. 22.
7) Prostudujte / zopakujte téma Osová souměrnost str. 24 – 25.
8) Na Alfbook vypracujte cvičení 6. ročník -> Matematika -> Osová a středová souměrnost -> Osová souměrnost. Odevzdání budu kontrolovat 11. 5. ve 12:00.

Děkuji, Vojíř.

ANGLIČTINA 

8. týden doma 4. - 10. 5.

Moji milí,

máme druhý zkrácený týden a tak si dáme jen lehoučké opakování. Váš úkol pro tento týden je jen Alfbook Slovní zásoba Tělo 1, 2. Pokud nebudete některá slovíčka znát, zapište si je do slovníčku. Nezapomínejte mít puštěný zvuk a nahlas opakovat po mluvčím, nejlépe několikrát.

 

Mějte se hezky,

IK

 

 - do 8. 5. AlfBook sekce - Obratlovci - testy: Ptáci 1, 2 a 3

Dějepis  

K výuce na následující dny:

1/ napište si do sešitu nadpis barevně – Doba husitská

                                                         Mistr Jan Hus

pozn. jeho názory: zbavit církev majetku, omezit moc nejbohatších měšťanů a šlechty

2/ otevřete učebnici na str. 104 a pročtěte až na str. 106

3/ v bodech vypište do sešitu nejdůležitější údaje z těchto dvou podkapitolek (Mistr Jan Hus a Husité). V podkapitolce Husité – vypište -  Čtyři pražské artikuly a nejslav. husitského hejtmana Jana Žižku z Trocnova (to stačí)

4/ pročtěte i světle modrý pruh na okraji listů

5/ nakreslete symbol husitů – kalich do sešitu a nějakou husitskou zbraň (co vás zaujme)

6/ vyfoťte a pošlete na můj e- mail ke kontrole

Termín vypracování v příštích dvou týdnech (do 17. 5).

Zdraví A. B.

 

Fy - do 8. 5. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Pevná kladka, Otáčivé účinky síly

Vz

Cesta ke zdraví – projekt na květen

Pozorně čti a na závěr vypravuj úkol. Všechno si pěkně promysli.

Výzkumy odborníků potvrzují, že naše zdraví je sice podmíněno dědičně ( můžeme po předcích zdědit např. určitou chorobu), avšak převážně je náš zdravotní stav ovlivňován tím, jak a v jakém prostředí žijeme, čím se převážně zabýváme, jak organizujeme svůj pracovní i volný čas.

Úkol: Nakresli do sešitu, doprostřed listu postavičku člověka. Do prostoru kolem ní zapiš vlivy (faktory vnějšího prostředí), které mohou ohrozit zdraví člověka (např. pomocí barevných šipek směřujících k postavičce člověka).

Vyznač zeleně – co by poškodilo především tělesný stav člověka.

Modře vyznač – čím je u člověka ohrožováno duševní zdraví.

Červeně vyznač – čím může být narušováno jeho rodinné soužití a vztahy s ostatními lidmi.

Až se sejdeme ve škole vše mi předložíte ke kontrole zapsané v sešitě. (nemusíte posílat na můj e-mail)

Zdraví A. B

VO

Projekt na měsíc květen

Vaším úkolem je seznámit se s televizním pořadem pro mládež s názvem Bankovkovi.    Najdete na internetu ( BANKOVKOVI – POŘADY – DÉČKO).

Shlédněte díl – Peníze 

Pozorně si tento díl prohlédněte i třeba vícekrát.

Napište do sešitu jednoduše v několika bodech co vás zaujalo, případně vlastní názor a vaše vlastní zkušenosti, tak aby  jste vše mohli prezentovat a na dané téma diskutovat (jak jsme zvyklí). Případně i to, čemu nerozumíte.

Do sešitu napište také tyto otázky + odpovědi. Už jste si sami na něco ušetřili????? Případně na co?????

Až se sejdeme ve škole všechno si překontroluji. (nemusíte posílat na můj e-mail)

Zdraví A. B.

      

 Český jazyk  od 29.4. do 5. 5.

Milí sedmáci,

bohužel stále čekám na zprávy o zhodnocení vašeho vyučování nadálku a toho, jak celou situaci zvládáte. Mrzí mě, že jste většina tento jednoduchý úkol nesplnila. Čekat již nebudu, pokud úkol nedostanu do dnešního večera (18:00), už ho nepište a zaměřte se na další.

Tentokrát se budeme věnovat více mluvnici. Naučili jsme se vedlejší věty, tak je budeme procvičovat.

Určete druhy vět a druhy vedlejších vět:

1. Vím, že nic nevím.                                                             2. Křičel tak hlasitě, až nám uši zalehly.

3. Zdálo se mi, že nemluví pravdu.                                          4. Jakmile se vrátil z výletu, hned vyprávěl zážitky.

5. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.                                6. Cestoval tam, kde to měl rád.

7. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.                                   8. Jestliže se budeš snažit, vše dobře dopadne.

9. Přestože venku začalo pršet, výlet se konal.                          10. Zvítězil, protože byl nejlepší.

11. Anička není taková, aby nám lhala.                                     12. Dostala knihu, po které toužila.

Tyto věty opište, určete a pošlete mi je jako přílohu v mailu.

Další úkoly:                 

Do sešitů na mluvnici si zapište z učebnice českého jazyka příslovečné spřežky ze str. 58 (tabulka dole) a stupňování příslovcí na str. 59 až 60, opište tabulku nahoře a pod cvičením 8.

Na papír pak vypracujte cv. 5 a 6 na str. 59 a cvičení 8 a 9 na straně 60.

Kdyby vám nebylo něco jasné, ozvěte se.

Připomínám četbu, do 11. května mi máte zaslat referáty z doporučené literatury.

Mějte klidné dny a buďte zdraví.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

- do 2. 5. Do mailu jsem poslala prezentaci. (komu nic nepřišlo, pište na jt20@centrum.czUdělejte podle ní zápis do sešitu.

Fy - do mailu jste dostali řešení PS kladka. Zkontrolujte si. 

AlfBook sekce: pohyb a síla test: jednoduché stroje

ANGLIČTINA

7. týden doma - 27. 4. - 3. 5.

Zůstáváme v U 22. Vypracujte si do svých sešitů PB 47/2 A, F. 2A je opakování předložek a 2F opakuje as, like. Jestli si nepamatujete rozdíl, nápovědu najdete v PB 39/2!!!!

Hezký jarní týden, IK

 

 

Dějepis

Zpestření i doplnění probírané látky :

Přehrajte si např. na youtube našeho oblíbeného „udatného lva“ – Dějiny udatného českého národa.

Díly –    „Václav IV.“

           „Gotická móda“

Ostatní úkoly stále běží.

Chválím ty, co mají již všechno splněno :-)

Zdraví A. B.

 

Matematika 27. 4. - 1. 5.

Tak procenta máme probrána. Doufám, že jste si všichni zopakovali Shodnost geometrických útvarů z učebnice Matematika 3 – teď již budeme pracovat pouze s touto učebnicí. V dalším týdnu až dvou se budeme věnovat shodnosti trojúhelníků a větám sss, sus a usu, které se věnují konstrukci trojúhelníku.

Zadání:
1) Nastudujte téma Shodnost trojúhelníků str. 10. - 11. Věnujte prosím zvýšenou pozornost červeně zvýrazněnému textu (na pořadí vrcholů v nazvu shodných trojúhelníků záleží!).
2) Do sešitu si úhledně překreslete rámeček str. 10.
3) Do sešitu vypracujte cv. 3/A str. 11. Ostatní úlohy na stránce 11. si prosím zkuste vyřešit z hlavy.
4) Nastudujte téma Věta sss str. 12. - 14. Věnujte prosím zvýšenou pozornost červeně zvýrazněnému textu.
5) Do sešitu si úhledně překreslete rámeček str. 12.
6) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=oWs5A9GOQc8&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=12
7) Společně s videem si do sešitu vypracujte úlohu na konstrukci trojúhelníku podle věty SSS – v sešitě bude celý postup: ROZBOR, POSTUP KONSTRUKCE, KONSTRUKCE, DISKUZE.
8) Naprosto stejně jako ve videu do sešitu vypracuj cv. 1/A na str. 14.
9) Do sešitu si úhledně překreslete rámečky str. 14.
10) Nastudujte téma Věta sus str. 15. a do sešitu úhledně překreslete rámeček na této stránce.
11) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=fADuyeC12DQ&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=13
12) Společně s videem si do sešitu vypracujte úlohu na konstrukci trojúhelníku podle věty sus – v sešitě bude celý postup: ROZBOR, POSTUP KONSTRUKCE, KONSTRUKCE, DISKUZE.

Učivo si prosím rovnoměrně rozložte do celého týdne. Děkuji a připomínám, že rýsujeme tvrdou ořezanou tužkou.
Hezký den, Vojíř

 a Fy

Vážení sedmáci.

Práci zadanou do sešitu prosím nafoťte a pošlete mi na mail ke kontrole! Někteří už to posílají a skoro u každé práce mám nějaké požadavky na úpravy. Ušetříme tím hodně času, když to takto společně zvládneme. Až se uvidíme ve škole, nebudeme se tím muset zdržovat. Děkuji. můj mail: jt20@centrum.cz

Český jazyk od 22. 4. do 29. 4.

Milí sedmáci,

všem, kteří mi poslali práci, děkuji, stále je ale pět opozdilců, od kterých práci nemám. Budu ještě čekat do zítřka. Pak už práci neposílejte a udělejte další, kterou budu zadávat. Také na AlfBooku neprocvičujete všichni, je to nutné, zaměřte se na tvarosloví, stále je vás tam málo přihlášených. Dále připomínám formu, jakou by měl mít mail: oslovení, zpráva, pozdrav a podpis! Psala jsem to již minule a červeně vyznačila.

Chválím, ty kteří plní úkoly, jsou na AlfBooku a včas mi posílají práce. Mám z vás radost.

Úkoly na tento týden:

Do sešitů na mluvnici si zapište následující poznámky.

Slovanské jazyky

Rozdělení slovanských jazyků

a) západoslovanské jazyky- čeština, slovenština, horní a dolní lužická srbština, kašubština, polština a polabština ( na dolním Labi, zanikla v 18. století);

b) východoslovanské jazyky- ruština, běloruština a ukrajinština;

c) jihoslovanské jazyky - slovinština, srbština a chorvatština, makedonština a bulharština; k jižní skupině se počítá i staroslověnština.

Rozdělení jazyků si nejen napište, ale také se je naučte.

Další úkoly: Na papír napište cv. 2 na str. 96, dále cv. 3 a 4 na str. 97.

Sloh: Napište zprávu o tom, jak prožíváte současnost, jak zvládáte učení na dálku, případně jak odpočíváte. Rozsah této práce bude omezený na maximálně deset řádků psaných velikostí písma 12.

Tuto zprávu pište ve Wordu a pošlete mi ji jako přílohu mailem co nejdříve.

Literatura: Vyhledejte si ( použijte internet), co je to epigram a zapište do sešitů. V čítance na straně 125 si přečtěte epigramy K. H. Borovského, do sešitů napište název a každý epigram vysvětlete.

Přeji vám klidné dny, buďte zdraví a pracujte.

S pozdravem

J. Zouchová

Počítačové praktikum - procvičujeme excel, máte-li k tomu doma tech. vybavení, zapojte se, nelze-li, ozvěte se a omluvte se. Zatím zhruba polovina z vás neudělala ani jedno. Díky za pochopení. Úlohy chodí na vámi udané maily. Zatím jsem zadával tři úlohy na excel. S pozdravem PT. tyrmer@centrum.cz

Matematika 20. 4. - 24. 4.

Všem vám moc děkuji za vypracování zadaného cvičení na Alfbook. Téma Procenta budeme pomalu opouštět. Máte-li k tématu nějaký dotaz, tak se prosím neváhejte ozvat!
Na tento týden:
1) V učebnici na str. 74 si přečtěte co je Promile ‰ . Rámeček si prosím překreslete do sešitu.
2) Vypracujte do sešitu Úlohy na závěr na str. 76 – kdo bude mít s řešením problém, tak mi prosím napište a zkusíme je vyřešit společně. Všichni by ta cvičení měla zvládnout.
3) Od stránky 77. v učebnici začínají Souhrnná cvičení. Jedná se o souhrn látky z předchozích kapitol, každý si prosím vyberte čtyři libovolná cvičení a vyřešte je do sešitu.
4) Všichni si najděte 3. díl učebnice Matematiky, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko a úhloměr, tvrdou tužku (mikrotužku) případně ořezávátko.
5) V Učebnici Matematika 3. si prosím prostudujte stránky 5. až 9. jedná se o opakování látky ze 6. ročníku a zároveň o úvod k novému tématu Shodnost trojúhelníků.

S pozdravem
Vojíř

- do 30. 4. téma PTÁCI učebnice str. 32 až 34 udělejte podrobné výpisky: znaky skupiny, stavba a povrch těla, vnitřní soustavy, chování a význam ptáků. Obrázky kostry a vajíčka máte v PS na str. 13. - popište je. Do sešitu nakreslete obrázky peří s popisem - str. 32/obr. 3 a 4. 

Dále trvá dobrovolný úkol pozorování ptáků v našem okolí. Těší mě, že někteří posíláte výsledky pozorování. Děkuji.

Fy - do 24. 4. zkontrolujte správné řešení PS úkoly na téma páka - odesláno na váš mail (jeden mi chybí, tak komu nepřišlo nic, pište na jt20@centrum.cz), vypracujte v PS str. 25 úkoly na téma kladky

ANGLIČTINA

6. týden doma 20. - 26. 4.

Udělali jste mi radost vy dva, kteří jste si doplnili cvičení z Alfa! Hey, Mr. St, there were 2 exs!

Nový týden nám přináší nový unit. U22 je opakovací a tedy bez slovíček. Vypracujte PB 46/1 druhý odstavec "How did the Dutch...", odpovědi na otázky napište do WB 46/2 (na ty linky.) 

Do malého sešitu PB 47/2 E - tvořte otázky v minulém čase. Než začnete, prosím, řekněte si nahlas naší obvyklou mantru: "Otázku a zápor v angličtině tvoříme nejčastěji ..........., v minulém čase ........ :-)."

Nezapomínejte, že po návratu do školy budu vaše sešity kontrolovat.

Tento týden nemáte nic v AlfBooku.

Hezký jarní týden,

IK

 

 

Dějepis  20. 4.

U některých očekávám dopracování  restů. Ostatní chválím, za pěknou spolupráci. Karlštejn se mnohým z vás velice povedl. Jste učinění malíři.

K výuce na následující dva týdny:

1/ napište si do sešitu nadpis barevně – Česká společnost v předhusitské době

                                                                        Václav IV. tzv. („líný král“)

2/ otevřete učebnici na straně 102 a pročtěte až na str. 103

3/ v bodech vypište do sešitu nejdůležitější údaje z této kapitolky – zejména konflikt s českou šlechtou, konflikt s církví

4/ pročtěte si i pozorně světle modrý pruh na okrajích listu, zejména str. 102 Karlova univerzita a str. 103 Dějiny Židů, až vše zvládnete přejděte k dalšímu bodu

5/ str. 103 jsou dva úkoly ve světlemodrém pruhu. Začínají slovy – „Seznamte se a Zjistěte“.

Jeden úkol si vyberte a vypracujte. Jen stručně v bodech. Do sešitu.

6/ hotové úkoly vyfoťte a pošlete na můj e-mail

7/ opakování – test – Alfbook-  7. Ročník- Dějepis – Vrcholný středověk – Vláda Lucemburků

Termín vypracování těchto úkolů je v průběhu následujících dvou týdnu (do 3. 5.)

Zdraví A. B.

VO

Pozor – blíží se vám konec projektů, které jste měli vypracovat do sešitu a poslat mi je na můj e-mail ( 2828282@seznam.cz) do konce dubna. Ti, kteří řádně splnili, mají vše u mě řádně zaznamenáno a touto informací se již nemusí zabývat.

Zdraví A. B.

 

17. 4. pátek - AJ kontrolní den

Pěkně pracujete, pěkně. Čtyři z vás asi zapomněli, že angličtina je jejich oblíbený předmět :-) (aspoň u dvou jsem si jistá,) ale jistě to do neděle napraví a doplní!! Ostatní chválím, jen dávejte pozor, když jsou zadaná dvě cvičení, vypracujte obě.

Hezký jarní víkend, IK

 

- na vaše maily by během krátké doby mělo dorazit řešení úkolů z pracovního sešitu. Zkontrolujte si. 

Nové téma PTÁCI začneme příští týden. Do té doby zkuste pozorovat ptactvo v přírodě v okolí vašeho bydliště. Pokuste se pozorovat a určit co nejvíce druhů. Budu ráda, když mi napíšete, jak se vám to dařilo.  Například můžete poslat fotografie nebo informaci kolik a jaké druhy se vám podařilo vypátrat. jt20@centrum.cz

Český jazyk      14. 4. - 21. 4.

Milí sedmáci,

po krátkém odpočinku se zase dáme do práce.

Pošlete mi e-mailem v příloze ve wordu napsanou slohovou práci. Tentokrát to bude líčení (subjektivně zabarvený popis).

Můžete si vybrat z těchto témat:

Jaro

Moje oblíbené místo v přírodě

Naše zahrada

 

Práci vám opravím a zase pošlu zpět.

Dále si udělejte poznámky do školního sešitu ze strany 18, vypište si učivo o synonymech a homonymech a na straně 21 vypište slova citově zabarvená. Na straně 19 vypracujte cvičení 2, ale pouze ke slovu slavný, tedy 1. řádek. Na téže straně vypracujte cvičení 4c), u každého slova alespoň čtyři další možnosti. Na straně 21/22 vypracujte cvičení 3. Všechna tato cvičení pište na papír a zakládejte do eurodesek.

Nezapomeňte opakovat na AlfBooku, stále jste neudělali všichni vše, co jsem zadávala minule.

V literatuře se zaměřte na četbu vybrané knihy.

Přeji úspěšný týden a hodně zdraví.

J. Zouchová

Vzkaz pro všechny žáky:

Prosím vás, až mi budete posílat maily se slohovou prací, napište krátkou zprávu s oslovením, pozdravem a svým jménem. Mnohdy podle mailu nepoznám, kdo mi píše!!!!

Děkuji

J. Zouchová

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 14. 4. - 17. 4.

Tento týden se budeme věnovat Finanční matematice (stále zůstávám u procent).

Do pátku prosím všechny:

1) do sešitu napsat nadpis Finanční matematika a přepsat rámeček ze stánky 70. - Termíny z FINANČNÍ MATEMATIKY,
2) nastudovat řešený příklad na str. 69. A a str. 70. cv. 1. - jedná se o stejný příklad a dva různé postupy řešení,
3) s využitím nastudovaných informací do sešitu vzorně vyřešte příklad str. 71. cv. 5.,
4) do sešitu přepsat rámeček ze stránky 72. - Termíny z FINANČNÍ MATEMATIKY,
5) nastudovat řešený příklad na str. 71. B a str. 73. cv. 7. - opět s jedná o stejný příklad a dva různé postupy řešení,
6) s využitím nastudovaných informací do sešitu vzorně vyřešte příklad str. 73. cv. 10.,
7) nastudovanou látku všichni procvičte na Alfbook záložka Procenta -> Procenta – finanční matematika. Všichni prosím cvičení vypracujte a odevzdejte nejpozději do pátku 17. 4. do 12:00.

Děkuji, Vojíř.

Dějepis

Zpestření i doplnění probírané látky :

Přehrajte si např. na youtube našeho oblíbeného „udatného lva“ – Dějiny udatného českého národa.

Díly – „Co dál ve 14. století“

„Jan Lucemburský“

 • „Karel IV. – mládí, hvězdná kariéra a stavitel“

Pobavíte se a ještě se něco nového dozvíte. Ostatní úkoly stále běží.

Chválím ty, co mají již všechno splněno, pro tento týden. :-)

Zdraví A. B.

Vz

Trocha osvěty :-)

Bezpečné chování v silničním provozu.

Jarní období nás po zimě přímo vybízí vyrazit na výlet do přírody. Vzít kolo, brusle nebo někteří i malý motocykl. Samozřejmě, že již na něj máte řidičák.

Pozor stáváte se tak účastníky silničního provozu. Jak jistě víte, i to má svoje důležitá a opodstatněná pravidla.

Ať už jdete na výlet pěšky, jako chodci, nebo jedete na bruslích nebo na jiných dopravních prostředcích.

Chovejte se vždy předvídavě, bezpečně a ohleduplně.

Nezapomeňte také na bezpečnostní doplňky. Jako je zejména helma, světelné reflexní prvky, také např. chrániče a především vezměte sebou zdraví rozum.

Nic nepodceňujte a nic nepřeceňujte, zejména sami sebe a svoje schopnosti a sily.

Šťastnou cestu.

Zdraví A. B.

 

ANGLIČTINA

5. týden doma - 14. - 17. 4.

Už je po Velikonocích a tak znovu do pilné práce. CHVÁLÍM VŠECHNY, KDO PĚKNĚ PRACOVLI. Tento týden je kratší a tak bude i nové zadání kratší. Vás pět, kteří jste neudělali angličtinu minulý týden, si ji doplňte! Připomínám, že se musíte ze cvičení odlašovat křížkem uprostřed vlevo nahoře, pokud se odlásíte rovnou x vpravo, výsledky jsou ztracené, já je nevidím a pak je mi smutno z toho, že moji nej nepracují. Nové zadání je

AlfBook: Project 2   U5 C, D The World    a    U6 A, B Entertainment = zábava

V pátek je jako obvykle kontrolní den, mějte se hezky a pusťte se do toho.

IK

 

Dějepis

Upozornění ( které vás jistě potěší):

Prodlužuji termín úkolů pro tento týden do 19. 4.

Z důvodu důležitosti, obsáhlosti a zajímavosti učiva.

Kdo má již splněno, úkoly + výpisky + referát, může si opakovat učivo. Kdo ještě nemá splněno, má více času si doplnit všechny resty a učivu se věnovat.

Změna:

Hodnocení vašich výsledků budu po dobu samostudia provádět především slovně.

Až se sejdeme ve škole vše převedeme do námi zažitým způsobem, do podoby známek. Záleží jen na vás, co od vás obdržím a v jaké úrovni. Co budete mít dle instrukcí řádně vypracováno v sešitu + testy Alfbook.

Dáreček k velikonocům, aby vás beránek nep.....:-)

Zdraví A. B.

 

Moji milí,

zítra vám začínají velikonoční prázdniny. Chci vám všem popřát veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a užijte si sluníčka. Uvidíme se tady příští úterý. 

IK

 

Matematika 8. 4 – 13. 4.

Doufám, že jste všichni dokázali příklady s dopomocí videí vypracovat. Kdyby bylo něco nejasného, tak se na videa prosím podívejte ještě jedou, případně mě neváhejte oslovit. O prázdninách si mohou dobrovolníci vyzkoušet a vypočítat jakýkoliv z příkladu na Alfbook případně i v učebnici. Žádný povinný úkol ode mě nemáte. Přeji vám krásné Velikonoce. Pokud je to možná, tak si venku užijte krásného počasí a dávejte na sebe pozor!

S pozdravem Vojíř

Fy - do 17. 4. poslední úkol na téma páka: PS str. 24 

https://www.youtube.com/watch?v=HowDezd-deo&list=PLVhB0zx_sDt1jZz80aRTRWybqcdUl1NsC&index=33

https://www.youtube.com/watch?v=UBDC_bmzz2k&list=PLVhB0zx_sDt1jZz80aRTRWybqcdUl1NsC&index=28

Učebnice str. 53 až 55 téma Kladka: nejprve si celé prostudujte, pak udělejte zápis (Můžete využít závěr na str. 55) Nakreslete obrázky: pevná kladka, volná kladka a kladkostroj. 

https://www.youtube.com/watch?v=JvHh7Y2ph8M&list=PLVhB0zx_sDt1jZz80aRTRWybqcdUl1NsC&index=32

Čj          6.4 - 13. 4.

Milí sedmáci,

stále se mi někteří neozvali s tím, že splnili úkol na YouTube, byla bych moc ráda, kdybyste to napravili. Dále stále nejste všichni viditelní na AlfBooku. Většinu chválím, ale šest z vás je neviditelných, změňte to a začněte pracovat.

Protože se blíží Velikonoce a potřebujeme si všichni trochu odpočinout, dávám vám proto volno. Nebudu zadávat konkrétní úkoly, další budou až 14. 4. Jen vás prosím, abyste začali číst nějakou knihu z mnou doporučených. Pokud jste již některou knihu přečetli, čtěte další. Termín je do 11. května, pak budu chtít referát.

Uvádím doporučenou četbu:

K. Poláček: Bylo nás pět

K. J. Erben: Kytice

B. Němcová: Babička

A. Dumas: Tři mušketýři

O. Pavel: Smrt krásných srnců

I. Procházková: Uzly a pomeranče

J. Kinney: Deník malého poseroutky

L. Rosten: Pan Kaplan má třídu rád

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců

Přeji vám krásné Velikonoce, odpočiňte si a buďte zdraví.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Matematika 6. 4. – 8. 4.
Do středy se prosím všichni podívejte na videa níže. Opět se jedná o slovní úlohy na procenta (šest řešených úloh).
https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=2  
- Postup pro ty, kdo látku ovládají:
Kdo látku ovládá, tak si vždy pustí jen zadání úlohy, úlohu vzorně vypočítá do sešitu a své řešení následně zkontroluje s řešením ve videu (U řešené úlohy bude v sešitě uvedeno dnešní datu – zkontroluji).
- Postup pro ty, kdo slovní úlohy na procenta stále neovládají:
V každém ze tří videí jsou vždy dva řešené příklady. Při řešení je vám nabídnuto hned několik postupů řešení. První příklad řešte do sešitu společně s videem jedním vámi zvoleným způsobem. Druhý se pak prosím pokuste stejným postupem vyřešit samostatně. Následně postup a výsledek jen zkontrolujte podle videa. (Všechny úlohy budou úhledně v sešitech a bude u nich v sešitě uvedeno dnešní datu – zkontroluji).
S pozdravem, Vojíř (další příspěvek přidám 8. 4.).

ANGLIČTINA

4. týden doma - 6. - 12. 4.

Zůstáváme v U 21. PB 45/5 opište i s odpověďmi do malého sešitu: What colour are his eyes?

                                                                                              His eyes are AS blue AS the sky.   - řádku vynechat

AlfBook: Project 2, U 5 A, B The world - vzpomeňte si na pravidla stupňování, pozor na více správných odpovědí.

Za minulý týden vám 100% účast nemohu potvrdit. Jeden z vás chybí, kde jsi můj posledníčku? Doplň si cvičení, ať můžu být pyšná na vašich 100%!!!

Mějte se hezky, v případě jakýchkoliv dotazů pište na boirko2@volny.cz 

IK.

 

 

VZ

Trocha osvěty :-)

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

Vaše úkoly pro každý následující den:

1/ chraňte svoje zdraví i zdraví ostatních v každodenním životě i při různých činnostech, buďte na sebe opatrní

2/ projevujte se odpovědně v situacích ohrožující život a zvýšeně dbejte na osobní bezpečí

3/ pohovořte s rodiči nebo s kamarády o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví spolu jsme již na toto téma diskutovali

4/ také o případném poskytnutí adekvátní pomoci, jak by jste se zachovali

Cvičte, učte se nové věci, choďte do přírody a mějte se pěkně.

Zdraví A. B.

Dějepis 6. 4. – 12. 4.

Testy

Apeluji na vás. V minulém týdnu jste měli všichni splnit testy s Alfbooku – téma – Vláda posledních Přemyslovců a také Vláda posledních Přemyslovců v Čechách. Důrazně upozorňuji, že někteří tak ještě neučinili!!! Učiňte tak co nejdříve, nejpozději do konce tohoto týdne, jinak budete hodnoceni 0 procent u mě 5. Což vám známku „příliš nevylepší“! 

Řada z vás mi ještě neodevzdala výpisky na můj email. Hodnotím tedy, jak už jsem vám avizovala.

CHVÁLÍM všechny, kdo jste testy pěkně splnili. Vidím, že je velmi pěkná procentuální úspěšnost. Myslím, že v některých případech jste zapojili celou rodinu i všechny dostupné zdrojeJ

Pěkná práce, i tím se učíte. Není přece důležité mít všechny informace v hlavě, ale vědět, kde je najdete J

Chválím i za pěkné výpisky.

 

Takže teď k následující výuce:

1/ otevřete sešit, kde máte nadpis Karel IV. 

                                                              „otec vlasti“

2/ měli jste si pročíst uč. str. 99- 102 a z ní napište osm až deset nejdůležitějších bodů (dle vaší úvahy) o našem nejvýznamnějším panovníkovi

3/ prohlédněte také světlemodrý pruh na okrajích listů

4/ v něm odpovězte na otázku str. 102 – začíná slovy „jaký je dnes přístup“ + zapište odpověď do sešitu. Které panovnické tituly Karel IV. získal? + odpověď zapište do sešitu

5/ nakreslete do sešitu hrad Karlštejn nechám na vás, jestli si vyberete podobu původní nebo dnešní

6/ vypište do sešitu manželky Karla IV. (Karel IV. byl mistr výhodných sňatků) J

Referát – vyberte si jednu z manželek a napište o ní referát. (do sešitu)

Vyfoťte a poslete ke kontrole na můj e-mail toto všechno (výpisky+ úkoly+ referát).

7/ opakování – vypracujte test - Alfbook – 7. Ročník-  Dějepis – umělecké styly – románská kultura       ( je tam spousta krásných obrázků) J tak si je pěkně prohlédněte.

Termín – to jsou úkoly pro tento týden.  (jen rada – čím dříve, tím lépe, než zapomenete co jste se učili)

Zdraví A. B.

 

Matematika 3. 4. – 6. 4.
Nikdo prosím nezapomeňte odevzdat povinné cvičení z minulého zadání. Odevzdat nejpozději dnes do 15:00.
Zadání na víkend je:
- nastudovat řešený příklad (D) na str. 63.
- do sešitu vzorně vypracovat cv. 15. A a 17. na str. 64.
Přeji krásný víkend.
Vojíř (příští příspěvek přidám 6. 4.)

ANGLIČTINA - 3. 4. pátek = kontrolní den

Znovu vás můžu pochválit, skoro všichni jste se zapojili do procvičování. Nevidím výsledky dvou z vás. Doufám, že do neděle navečer, kdy vám pošlu procvičování na příští týden, si to oba doplníte, ať zase můžu psát, že vy jediní jste stoprocentní :-). Hezký víkend.

IK

 

Dějepis

Pozor – upozornění: čtěte pozorně zadání domácích úkolů!!!!!

Např. co máte odevzdat do 6. 4. ?!?!?! Testy + výpisky. Budu hodnotit stejně jako doposud.

Výpisky super+úkoly -  velká 1, výpisky normál+úkoly – malá 1, výpisky nic+úkoly – malé 5.

Test – Vláda posledních Př. v Čechách + Vláda posledních Př.                        100 – 81 % - 1

                                                                                                               80 -  61 % - 2

                                                                                                               60 -  41 % - 3

                                                                                                               40 -  21 % - 4 a pětku už jsi domyslíte.

Jen málo z vás zatím poslalo výpisky v bodech + úkoly ve vašem sešitě, na můj e-mail.

Již vás na to nebudu upozorňovat a hodnocení poběží automaticky!!!!!

Zdraví A. B.

 

Matematiky 1. 4. – 3. 4.

 • Doufám, že všichni splnili zadané úkoly, a že je vám úvod do procent jasný.
 • Do pátku prosím:
 • - Str. 59. – 60. Pročíst kapitolu Na procenta s trojčlenkou
 • - Do sešitu překreslit tabulku a rámeček ze str. 59
 • - Do sešitu vyřešit úlohu 2. na str. 60
 • - Nastudovat řešený příklad C na str. 61. - 62.
 • - Do sešitu vyřešit úlohu 9. str. 62
 • - Na Alfbook 7. třída - > Procenta -> Procenta (je to ta druhá úloha v pořadí). Cvičení bude vypracováno nejpozději do 3. 4. do 15 : 00. Kdo odevzdá včas, spustí jen jednou a bude mít dobrý výsledek, tak si k sobě píši 1. Naopak kdo neodevzdá včas, tak získá mínus (no a znáte to, kdo nasbírá 3x mínus, tak získává 5.).

Kdyby někdo potřeboval více informací, tak se prosím podívejte na videa (jsou vždy jen 2 – 5 minutová):

Převod procento, desetinné číslo, zlomek:

https://youtu.be/n7Fxpq6L1lg

https://youtu.be/igQM4PFddfo

https://youtu.be/1Ux2p9pX1yI

https://youtu.be/vX_K7utBQUE

https://youtu.be/dC-laB7Ypow

Počet procent, procentová část a základ:

https://youtu.be/gYaE0fZE1WY

https://youtu.be/Q4RVRpIXE2o

https://youtu.be/sUz21hyDv7E

S pozdravem Vojíř (příští příspěvek přidám 3. 4.).

 Tento týden uzavíráme téma plazi. (Věnovali jsme mu tři týdny!) S kontrolou sešitu a PS počítám ve škole. Kdo chce, může mi poslat nafocenou práci do mailu. AlfBook: byly zadány dva testy v sekci PLAZI. Oba ještě nesplnili tři žáci. Termín je do 3. 4.!

Další možnosti procvičení: https://www.priroda.cz/poznavacka.php?detail=23

https://testi.cz/testy/biologie/plazi/

Dějepis

Technická poznámka.

Měli jste vypracovat na Alfbook test - 7. ročník – DĚJEPIS – Vrcholný středověk – Vláda posledních Přemyslovců.

Vidím, že někteří z vás vypracovali i test – Vláda posledních Přemyslovců v Čechách.

Dobrá tedy. Nebudu vám bránit v iniciativě a druhý test si vypracujte všichni :-) 

Zdraví A. B.

Vz

Ve zdravém těle, zdraví důch.

Úkol na každý následující den:

Cvičení:

1/ vyhraďte si pravidelný čas ve vašem denním rozvrhu, nejlépe ráno před snídaní. Jestli-že vstáváte později, tak po probuzení. Cca 20 minut.

2/ správně se postavte, zklidněte mysl a správně dýchejte (již to znáte, z našeho cvičení)

3/ zacvičte si (např. jógu, kterou již jsme spolu započali, nebo cokoli co máte rádi)

4/ na závěr se protáhněte a relaxujte ( výborně funguje vaše oblíbená hudba)

Kamarádi. Chovejte se bezpečně ke svému zdraví i zdraví ostatních. :-)

Zdraví A. B.

 

Čj      31.3.

Milí sedmáci,

děkuji vám za slohové práce, musím vás pochválit, většině z vás se povedly. Jen od jednoho žáka ji stále nemám, konečně se přihlásil na AlfBook, takže alespoň to. Na Alfbooku je však pouze devět žáků. Neplníte zadané úkoly. Budu brát v úvahu.

Připravila jsem si pro vás další úkoly, máte na ně týden.

Na stránkách youtube si napište do vyhledávače český jazyk 7. ročník, najděte si test Jak dobře ovládáte český jazyk, a až test vyplníte, napište mi na e-mail, jak se vám to povedlo, tedy kolik jste měli správných odpovědí. Na AlfBooku si napište pravopis, budu kontrolovat od zítřka.

Z učebnice českého jazyka na straně 48 napište na papír cvičení 5 a)b)c)d), dále cvičení 6 a)b)c) a cvičení 8.

Věřím, že jste splnili úkol z literatury. Příští týden budu zadávat další slohovou práci. Učte se průběžně, učivo si rozvrhněte, nemusíte vše dělat najednou.

Pokud něčemu nerozumíte, pište, mailujte, volejte, moje číslo na mobil máte všichni v ŽK. Ráda vám poradím.

Mějte se fajn a buďte zdraví.

S pozdravem J. Zouchová

 

 

 

 

Matematika 30. 3. – 1. 4.

Úměrnost máme dokončenou. Dobrovolně si můžete vypracovat některé úlohy z učebnice z kapitoly Souhrnná cvičení (str. 50 – 53.). Nová látka jsou: Procenta.

Do středy 1. 4.:

 1.                do sešitu nový nadpis Procenta, prostudovat úvod do tématu na stránce 54. – 56. a do sešitu úhledně překreslit rámečky ze stránky 55,
 2.                do sešitu vypracovat cvičení 1. a 2. / str. 55, a cvičení 6. a 7.A / str. 57,
 3.                podívat se na výuková videa z těchto odkazů (to klidně udělejte jako úplně první):

               https://youtu.be/aKOPWGVqulE

               https://youtu.be/WPDy3_SDN_k

               https://youtu.be/_MVEiDbD--U

Přeji hezký den. Vojíř (příští příspěvek 1. 4.)

Fy  AlfBook sekce Pohyb a síla, testy: Páka a její užití 1 - 3. Prosím každý jen dva pokusy, Kontrola proběhne 5. 4.

ANGLIČTINA 3. týden doma 30. 3. - 3. 4.

Napište si a naučte se slovíčka U 21 a věty na řádkách: 9, 17, 18, 21, 22, 24 - všichni všechny. V PB 44/2 čtěte nahlas a přeložte si text, 44/3 si opište do malého sešitu a naučte se. Vypracujte WB 44 celou stranu, najděte si můj papír o stupňování přídavných jmen, podívejte se znovu na pravidla u krátkých a dlouhých přídavných jmen.

Alfbook:  Project 2 Animals 2 C, D

IK

Dějepis

Opakování : Poslední Přemyslovci – test 30. 3. – 6. 4.

1/ Na portálu http://www.alfbook.cz/ si vyplňte test nebo na stránkách školy. Jedná se o opakování kapitolky – Poslední Přemyslovci.

Postup:

po přihlášení klikněte na tyto ikonky:

7.ročník – DĚJEPIS – Vrcholný středověk – Vláda posledních Přemyslovců

Mohu se podívat, ze svého počítače na vaše výsledky. Budu tak mít zpětnou vazbu, jak si vedete v rámci samostudia a zahrnu výsledky do celkového hodnocení za druhé pololetí. Procenta a body, která dosáhnete si zapíši do svých známek. Vy si je zapište do sešitu. Nebojte, je to test v pohodě J

2/ Po úspěšném zvládnutí testu si otevřete sešit a pod nadpis

Nástup Lucemburků

( LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRůNĚ)

Jan Lucemburský

 • napište pět nejdůležitějších bodů (podle vašeho názoru) z této kapitolky str.97-99

3/ nezapomeňte si pročíst světle modrý pruh na okrajích listů v učebnici

Zejména na str. 98 – Proč právě Jan Lucemburský?

                     Str. 99 – Toho bohdá nebude, aby …………….utíkal

4/ po splnění těch úkolů do sešitu napište barevně nadpis – Karel IV.

                                                                                                           „ otec vlasti“

5/ pročíst učebnici str. 99 – 102 kapitolku Karel IV.

6/ vyfoťte poslední stranu vašeho sešitu a pošlete na můj e-mail 2828282@seznam.cz

     Ke kontrole a to do konce týdne.

Zdraví A. B.

VO

Duben 2020 – projekty na tento měsíc –   1/ Podobnost a odlišnost lidí

 •                                                                    2/Osobnostní vlastnosti, dovednosti a schopnosti
 •                                                                    3/Vrozené předpoklady, osobní potenciál

Vzpomeňte si na naše tzv.“ KONTROLNÍ OTÁZKY“ a s nimi související diskuse.

1/Jednotlivá témata si napište do sešitu a k nim v několika bodech dopište, co si podle vás představíte pod jednotlivými tématy a danými pojmy. Co pro vás znamenají. Úkoly udělejte tak, aby jste podle vámi napsaných bodů mohli souvisle pohovořit před a s ostatními spolužáky. Všechno si pořádně promyslete, proto na to máte dostatek času.

2/ V zápisu zdůvodněte význam osobních vlastností a kázně pro vlastní život.

3/ Posuďte realisticky vlastní osobní schopnosti a potenciál a na základě toho by jste měli být schopni se správně rozhodovat.

Stránku v sešitu vyfotťe a zaslete na můj e-mail.

Zdraví A. B.

 

Zěměpis - od 28.3.

V AlfBooku jdete na 8.třídu Evropa - poloha,povrch,vodstvo.

                                      Evropa - povrch 1

                                      Evropa - členitost pobřeží 1

Zkoušet můžete i několikrát za sebou. Vaše výsledky uvidím.

Učebnice si určitě nekupujte, dostali by jste je v tuto dobu, ale nevadí na internetu je výukového materiálu dost. Dotazy na můj email : jaruska.t@centrum.cz

Podívej se na tuto prezentaci a do sešitu z ní vypiš názvy největších evropských nížin(4) a pohoří(7).http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_09_povrchevropy_36.pdf

S pozdravem J. Tichá

 

 sobota

Znovu jsem kontrolovala vaše výsledky, už vidím i Martina a MOC VÁS CHVÁLÍM, jste moje jediná 100% skupina. DĚKUJI!!

IK 

 

ANGLIČTINA - pátek = kontrola

Opravdu jste mě potěšili, že jste se skoro všichni AŽ NA JEDNOHO dokázali připojit a začít s opakováním a procvičováním. Mrzí mě, že jsem nenašla výsledky MARTINA Š. Procvičování na portále AlfBook je důležité, abychom měli aspoň nějaké spojení a já viděla, že si opakujete. Pokud máte nějaké technické problémy, obracejte se přímo na p. uč. Kůra. Případné problémy s tématy a jazykem řešte se mnou boirko2@volny.cz.

V neděli odpoledne vám pošlu další procvičování.

IK

 

Matematika 27. 3. – 30. 3.

Doufám, že jste všichni všechno zvládli. Opět opakuji, že v případě jakéhokoliv dotazu mě prosím neváhejte kontaktovat. Na víkend bych vás všechny poprosil o procvičování probrané látky. Prosím o vypracování dalších tří cvičení na stránce Alfbook.

Jmenovitě: Přímá a nepřímá úměrnost a měřítko mapy, Trojčlenka – nepřímá / přímá úměrnost, Měřítko plánu a mapy. Úlohy budou vypracovány nejpozdeji do pondělí 9:30.

Úlohu „Trojčlenka – nepřímá / přímá úměrnost“ vám oznámkuji. Všichni tuto úlohu vyplní pouze jednou! Doporučuji všem, aby jednotlivé příklady řešili písemně do sešitu a až následně volili odpověď. Všichni chceme 1.!!!

Příští týden začneme s tématem procenta. Dobrovolníci se mohou na téma podívat již nyní.

Přeji hezký víkend. Vojíř

Třídnické informace:

Žádáme účastníky lyžařského kurzu o doplatek za pobyt a dopravu. Jedná se o částku 1573 KČ. Číslo účtu a VS je stejný jako při platbách na účet žáka. Do poznámky uveďte: doplatek hory

Děkujeme

Německý jazyk: Milí žáci, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala prezentaci pro domácí výuku a cvičení (i poslech). Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ mailovou adresu.Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

P. S. Uvádím odkaz na online slovník, pokud byste potřebovali vyhledat/přeložit nějaké slovíčko (obvykle byste ho ale měli úspěšně objevit ve svých poznámkách z hodiny, pokud tedy není dáno jako úkol jej vyhledat). Odkazů je pochopitelně vícero a nechám na vás, jaký slovník (online, klasický tištěný) k tomu využijete.

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky

S pozdravem

Šteflová Jana

Čj    

Milí sedmáci,

je potřeba, abyste alespoň jednou za dva dny navštívili stránky Alfbook a testovali své znalosti. Zaměřte se nejdříve na opakování. Budu vás kontrolovat. Zatím vás tam moc nebylo.

Literatura: Přečtěte si text v čítance na str. 146 Alois Jirásek: Lomikare, Lomikare! a napište odpovědi na tyto otázky:

1. Charakterizuj Jana Sladkého Kozinu.

2. Co vzkázal Lomikarovi před smrtí?

3. Zjisti, kdo to byli Chodové a za co bojovali. /Není v textu./ Vše na papír.

Další informace:

Cvičení, která jsem vám zadala, pište na papír a vkládejte do euroobalu.

Mějte klidné dny

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

 

Zeměpis - týden od 23.3. 2020 Učebnice : Zeměpis světa 3 - Zeměpisná tvář našeho světadílu(str.4-5) - přečíst a udělat výpisky do sešitu. Jinak plňte úkoly na AlfBook. Kdo nemá učebnici Zeměpis světa 3 (Evropa), bude procvičovat na stránkách: https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-staty a na https://online.seterra.com/cs/vgp/3007

Zdravi J. Tichá

Matematika 25. - 27. 3.

Velice všechny chválím za vzorné splnění úkolů na Alfbook. Doufám, že jste se stejně pilně věnovali i tématu Graf přímé úměrnosti a všichni máte splněny i úkoly z učebnice.

Do pátku:

v učebnici nastudujte téma Graf nepřímé úměrnosti (str.: 45. – 47.)

překreslete si rámeček Nepřímá úměrnost na stránce 47.do sešitu vypracovat cvičení 2. A/ str. 47, cv. 3. A/ str. 47

vypracujte Úlohy na závěr, skupina A str. 48. - 49.

PS.: Informace pro Lukáše a Honzu Doušu: Na WhatsApp jsem založil skupinu 7. B, kde bych s vámi rád komunikoval o matematice a všem co souvisí se školou. Vy dva mi tam stále chybíte. Jestli se k nám budete chtít přidat, tak si prosím do telefonu nainstalujte WhatsApp, kde mě podle mého telefonního čísla najdete, a já vás do skupiny přidám.

Vojíř (Další příspěvek přídám 27. 3.)

AlfBook udělejte oba testy v sekci PLAZI (Komu se testy nepovedou, klidně je zopakujte znova.)

Vo  do konce března

Do sešitu si napište téma – Svoboda a vzájemná závislost.

Vaším úkolem je: pod tento nadpis napsat a vysvětlit na čem je založena svoboda člověka. Stručně v bodech tak, aby jste o dané problematice uměli pohovořit před a se spolužáky. Využijte dostupných zdrojů.

VZ

V tomto období, více jak kdy jindy, bych vám chtěla připomenout: vzpomeňte si každý den na všechny naše diskuse a debaty o zdravém životním stylu, pohybu, zdravé výživě, režimu dne a základních hygienických zásadách atd. Ty naše tzv. slavné KONTROLNÍ OTÁZKY. Splněním domácího úkolu je pro toto období pro vás, tyto zásady dodržovat a zůstat tak zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky.

Zdraví A. B.

Čj          Úkoly do 30.3.

Milí sedmáci,

napište do 27. 3. slohovou práci - charakteristiku osoby, kterou dobře znáte a ještě jste ji nepopisopisovali a zašlete na moji e-mailovou adresu: zouchova.jana@seznam.cz. Pište ve Wordu. Nezapomeňte na osnovu a dávejte pozor na odstavce. Práci podepište, z e-mailů mnohdy nepoznám, kdo mi ji poslal.

Procvičujte na portálu AlfBook, budu vždy v pondělí kontrolovat, kdo a jak jste pracovali. Komunikujte se mnou přes WhatsApp nebo Messenger nebo pište na e-maily. Ráda odpovím na vaše dotazy.

Mějte se hezky a učte se podle svých schopností.

S pozdravem

J. Zouchová

 

ANGLIČTINA týden od 23. 3.

V naší učebnicic zůstáváme v U 20, čtěte si nahlas článek PB 43/3, v WB 43/7 napište 7 vět.

AlfBook     Project 2    Unit 1A, B, 1C, D   

Cvičení v AlfBooku jsou povinná, v pátek ráno budu kontrolovat jejich vypracování a budu je hodnotit, pracujte tedy soustředěně :-). 

IK

 

MATEMATIKA 23. 3. - 25. 3.

Doufám, že si všichni z vás nastudovali zadanou látku a vypracovali veškeré úkoly zadané k dnešnímu dni. Pro kontrolu zvládnutí tématu Přímá a Nepřímá úměrnost prosím do úterý 16:00 vypracujte na adrese http://www.alfbook.cz/  (po přihlášení) ve volbě Matematika --> Poměr, P a N úměrnost  --> ÚLOHY: Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 1 a  Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 2.

Dále prosím:

1) nastudovat téma Graf přímé úměrnosti (str. 42. – 44.) a do sešitu úhledně překreslit rámeček ze stránky 44.

2) do sešitu vypracovat cvičení 2./ str. 44, cv. 3. A/ str. 44, cv. 4. B/str. 44.

Rozložte si prosím úlohy rovnoměrně do všech dní.

V případě potřeby jsem dostupný na emailu:  vojir.m@gmail.com, případně tel. nebo WhatsApp: 725 796 527

Vojíř (PS.: Další příspěvek přídám 25. 3.)

Třídnické informace:

Vážení žáci a rodiče,

včera (22. 3.) ve večerních hodinách jsem se pokusil kontaktovat zákonného zástupce všech svých žáků (třída 7. B).

Pro získávání zpětné vazby od našich žáků se vedení školy rozhodlo využit nástroj http://www.alfbook.cz/. Veškeré potřebné informace a hesla pro přístup jednotlivých žáků jste obdrželi ve výše zmíněném e-mailu. V případě, že některý ze zákonných zástupců e-mail s instrukcemi neobdržel, tak mě prosím kontaktujte na e-mail: vojir.m@gmail.com.

Obecné informace k AlfBooK přikládám níže, ale přihlašovací hesla byla zaslána pouze na e-mail.

AlfBook

Pro možnost získání zpětné vazby zavádíme program  AlfBook,  ve kterém si žáci hravým způsobem opakují a upevňují vědomosti z probíraného učiva, učitel vidí výsledky svých žáků a rodič získává přehled o znalostech svých dětí. Přihlášení k testování lze přímo na http://www.alfbook.cz/, nebo na stránkách naší školy https://www.zsmsnovyknin.cz/ v záložce „Testy ALF“

Přihlášení žáka:

Na stránce: http://www.alfbook.cz/, žák zadá kód školy:    zsmsnovyknin, klikne na START, ve sloupci „žák“ vybere třídu, žáka a zadá heslo.  Dále už intuitivně na obrazovce s letadlem rozklikne ročník, vybere předmět, konkrétní učivo a políčkem start spouští test. Na konci testu žák získá informaci o úspěšnosti testu.

Jak to funguje:  https://programalf.com/alfbook/info/index_cz.html.

Testování slouží k získání informace, jak žák učivo zvládá a na co se ještě má v procvičování zaměřit, učitel pak výsledky testů využije pro potřeby klasifikace.

Milan Vojíř

 

Dějepis 23. 3. - 30. 3.

Poslední Přemyslovci 23. 3. – 30. 3.

Tuto kapitolu jste si měli v rámci samostudia pročíst.

Takže teď:

1/ napište do sešitu pět bodů, které vás nejvíce zaujali

2/ nalepte do sešitu již vypracovaný referát – téma „ Panovník“

3/ nezapomeňte si prohlédnout obrázky a mapy vpravo v modrém sloupečku příslušné kapitoly

4/ do sešitu zapište odpovědi na otázky z učebnice, které najdete také ve světlemodrém pruhu:

           a/str. 93 otázka začíná slovem „myslíte“

           b/str. 94 otázka začíná slovem „smrtelně“

           c/ str. 95 ……………………………….“ zjistěte“

           d/ str. 96 „ nauka“ + erb nakreslete do sešitu, pokud ho tam již nemáte

          e/ str. 96 „ vražda“

           f/ str. 97 „ Anežka“

5/ po splnění těch úkolů do sešitu napište barevně nadpis – Nástup Lucemburků, LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRůNĚ. Jan Lucemburský str. 97

6/ pročíst učebnice str. 97 – 99

V tomto způsobu samostudia budeme pokračovat.

V případě dotazu mě můžete kontaktovat ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 na čísle: 603 747 336.

Zdraví A. B.

 

Čj             23.3.- 27.3.

Milí žáci,

doplňte si do sešitů níže uvedenou látku.

Slovesný rod

Činný - původcem děje ve větě je podmět. Př. Anička si hraje. /Anička je původcem děje./

Trpný - původcem děje ve větě je jiný větný člen než podmět. Př. Představení se hraje odpoledne. / Hraje se herci. Původcem děje jsou herci, tedy se nejedná o podmět./

Trpný rod je vyjádřen dvojím způsobem.

1. Opisný tvar trpný:                         2. Zvratná podaba slovesná:

byl vysílán /někým/                            vysílá se /někým/

je dodáváno /někým/                         dodává se /někým/

Dále napište zvlášť na papír tato cvičení k procvičení nového učiva: str. 54 cv. 1. a), cv. 2, na str. 55 cv 5.

Pokud vám nebude něco jasné, ozvěte se mi přes WhatsApp nebo Messenger, případně volejte.

S pozdravem

J. Zouchová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Matematika 12. - 23. 3.

Prosím o samostudium v době vaší nepřítomnosti! Modře zvýraznění text byl aktualizován 18. 3.

Kdyby někdo stále tápal jak postupovat při řešení příkladů na nepřímou úměrnost, tak přikládám hezky zpracované video na dané téma. A pro zopakování přikládám i video na přímou úměrnost – bude se nám to hodit i u grafů přímé a nepřímé úměrnosti. Ještě jednou připomínám, že kdyby někdo potřeboval písemnou konzultaci, tak jsem dostupná na emailu níže.
Přímá úměrnost:

https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4

Nepřímá úměrnost:

https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs

Pravoúhlá soustava souřadnic:

https://www.youtube.com/watch?v=eZvn9GTH_Mk

1) Všichni si ještě jednou důkladně prostudují řešený příklad na nepřímou úměrnost ze stránky 37/38.

2) Následně se prosím věnujte příkladům ze stránky 38. (5. - 10.).

S využitím postupu z řešeného příkladu (viz. Bod 1) by měl každý příklady spočítat.

- zápis, výpočet i odpověď si po návratu zkontroluji.

3) Dále si příští týden každý prostuduje nové téma: Pravoúhlá soustava souřadnic (str. 39. - 40) a do sešitu si úhledně překreslí dva rámečky ze stránky 40. a následně udělat úlohy 2. (str. 41), 3. A (str. 42), 5. (str. 42)

4) Aktivní jedinci můžou pokračovat i v tématu Graf přímé úměrnosti, Graf nepřímé úměrnosti.

Podle aktuální situace látku doplním.

V případě potřeby jsem dostupný na emailu:  vojir.m@gmail.com

Vojíř                                    

 

Fy - Otáčivé účinky síly str. 46 - 52 (společně jsme probrali do str. 51) - dostudujte si tedy i str. 52  a celé téma pročtěte ještě jednou - do sešitu dopište ke kapitole rovnováha sil na páce závěr ze str. 52., projděte si řešené příklady. Vypracujte do sešitu kontrolní otázky ze str. 52 (Kdo to nedokáže vypočítat, tak alespoň udělá nákres, zápis a dosazení do vzorce.) Pracovní sešit: str. 22 a 23.

Př 

Plazi - samostudium s využitím učebnice a pracovního sešitu

Výchova k občanství

Samostudium.

Referát na téma - Pravidla chování. Mezilidské vztahy.

V neposlední řadě zkompletovat sešity.

Zdraví A. B.

  

Čj               16. 3. - 20.3

V učebnici českého jazyka procvičujte učivo z tvarosloví. Napište všechna cvičení na straně 48 a cvičení 9 a) na straně 49. Naučte se nazpaměť skloňování zájmena jenž na straně 50 a napište cvičení 3 na této straně.

Vše budu kontrolovat a zkoušet, až se uvidíme. Nezapomínejte pochopitelně na to, co jsme se učili dosud, tedy na vedlejší věty.

Přeji klidné dny, ať jste zdraví a taky si třeba něco přečtěte.

S pozdravem

Jana Zouchová

  

ANGLIČTINA

Moji milí,

tento týden si přečtěte v učebnici články na str. 41/5, 6. V pracovním sešitě vypracujte celou stranu 40 a 41/7. Pro příští týden si opište a naučte se slovíčka a věty U 20 na řádcích: 1, 2, 4, 7, 13, 16, 22, 27. V pracovním sešitě vypracujte celou str. 42 a 43/4, 5. Procvičujte angličtinu průběžně a nahlas, nenechávejte vše na poslední chvíli.

IK

 

 

Dějepis  od 16.3 do 23.3.

Poslední Přemyslovci - pročíst

Referát - panovník dle vlastního výběru

 

Třídnické informace:

Žádáme účastníky lyžařského kurzu o doplatek za pobyt a dopravu. Jedná se o částku 1573 KČ. Číslo účtu a VS je stejný jako při platbách na účet žáka. Do poznámky uveďte: doplatek hory

Děkujeme

 

 

 

 

 

od 4.3. do 13.3.

Stále budeme psát testy z určování vedlejších vět. V pátek si zadáme báseň, kterou se budete muset naučit. Budeme se dále věnovat tvarosloví, v nejbližší době podstatným jménům. Kdo chce, může už nyní opakovat podstatná jména pomnožná, hromadná, látková.

 

Týden od 24. 2. do 28. 2.

NJ - 4. 3. Písemka člen určitý v ženském, středním a mužském rodě (viz doplňovačka a cvičení v předchozí výuce). Děkuji předem za přípravu. J.Š

ČJ      24.2. - 28.2

Při mluvnici budeme procvičovat druhy vedlejších vět. Při literatuře budu zkoušet básničku a v hodině slohu budeme kontrolovat domácí úkol týkající se reklamy.

Přeji úspěšný týden.

J. Zouchová

 

 

 

 

 

 

Týden od 24. 2. do 28. 2.

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

 

Týden od 27. 1. do 30. 1.

Ve čtvrtek 30. 1. odpadá odpolední vyučování

Týden od 20. 1. do 24. 1.

Př - čt - test paryby a ryby + poznávačka - přesunuto na 10. 2.


13. 1. Fy test skládání sil

Zpráva pro rodiče!

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že zítra v době konzultací nebudu ve škole přítomna, můžete se na mne obrátit telefonicky nebo osobně po telefonické domluvě.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

 

 

Týden od 6.1.2020            Čj

Budeme opakovat druhy vedlejších vět, které jsme se naučili. Čeká nás prověrka ze skladby, opakujte si i rozbor věty jednoduché. Budeme opakovat i učivo z teorie literatury, protože budeme psát test. Blíží se pololetní klasifikace, tak se doporučuji učit.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Týden od 9.12. do 13.12.           Čj

Zítra budeme psát test z vedlejších vět. Budu zkoušet básničku a připomínám slohovou práci, budeme ji přepisovat načisto, proto nezapomeňte papíry A4 linkované.

Hezká týden.

J.Zouchová

 

 

 

 

Týden od 9. 12. do 13. 12.

10. 12. Mat test Početní operace s celými čísly (+, -, :, .) 

           Mat Pro chybějící žáky: Dokončili jsme látku Celá čísla a začínáme s látkou Racionální čísla.

12. 12. F test skládání sil

Týden od 2.12. do 6.12

 Čj  V pondělí a v pátek nebudu ve škole. Při mluvnici budeme procvičovat vedlejší věty, které jsme se naučili a vysvětlíme si větu přísudkovou. Nezapomeňte si promyslet slohovou práci, je školní, proto si můžete písemně připravit pouze osnovu. Stále si opakujte báseň.

Přeji hezký víkend.

J. Zouchová

2. 12. : odevzdáme k hodnocení práci na jehličnanech, kdo nebyl zatím hodnocen z listnatých stromů, odevzdá v pondělí

Fy probíráme sílu, noste rýsovací potřeby a úhloměr

 Týden od 18. 11. do 22. 11.

Připomenutí: Dne 19. 11. 2019 od 16:00 se konají třídní schůzky.

21. 11. Př - termín odevzdání práce listnaté stromy (kartičky), noste vzorky jehličnanů

Čj  od 11.11. do 15.11.

Připomínám test z věty jednočlenné, dvojčlenné a větného ekvivalentu, učte se pravopis, blíží se další kontrolní diktát. Při slohu se budeme věnovat charakteristice. Při literatuře dokončíme balady a romance a budeme se věnovat jazyku v literárním díle.

Hezký víkend.

J. Zouchová

14. 11. Fy test: výpočet rychlosti (dráhy, času)

 

 

Mat.: Připomínám, že si 8. 11. napíšeme čtvrtletí práci z matematiky. Tématem jsou zlomky.

S pozdravem

Vojíř

 

Vážení rodiče, tímto bych rád sdílel názor své kolegyně, s kterým se ztotožňuji. Omlouvám se za vzniklé komplikace a doufám v pochopení.

S pozdravem

Milan Vojíř, třídní učitel 7. B

"Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou vysvětlila, proč jsme se dnes s většinou kolegů domluvili na tom, že se přidáme k zítřejší stávce pedagogů. Rozhodování nebylo příjemné, protože si uvědomujeme, že tím působíme komplikace především Vám, rodičům, ale protože množství nepravd a falešných slibů v posledních volebních obdobích již přesáhlo únosnou míru, tak jsme nakonec zvolili tuto nepříliš šťastnou formu protestu. Nechceme  ve zpravodajství poslouchat další lži z úst pana premiéra, že školství je prioritou této vlády. 

Odbory sice zformulovaly jako hlavní důvod stávky boj o 2% v navýšení do tarifní části našeho platu, ale to rozhodně není ten jediný a hlavní důvod, proč bude zítra provoz naší školy omezen. Hlavními důvody, proč se ozýváme a zároveň i žádáme o podporu veřejnosti jsou především následující požadavky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Jak jsem již výše uvedla (a podrobně mají děti rozepsáno v žákovské knížce), zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu. Učivo s dětmi doženeme bez problémů. Věřím, že budete mít pochopení pro tento jednodenní protest.

Děkuji

Veronika Procházková"

 

Čj             

Týden od 4.11. do 8.11.

Zítra budeme naposledy psát test z rozboru věty jednoduché. Od čtvrtka se začínáme učit druhy vedlejších vět. Při slohu se budeme věnovat charakteristice. V literatuře budeme pokračovat baladami. Učte se Maryčku.M. 

Přeji úspěšný týden.

S pozdravem 

Jana Zouchová