7.B třída

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Nový rozvrh 2022/2023 zde. 

Týden od 5. 6. do 9. 6.

čtvrtek 8. 6. 2023 třídní výlet PAINTBALL MASEČÍN https://www.paintball-masecin.cz/junior-paintball.php, vstupné + zbraň s municíi+ rukavice a maska činí 300Kč a zapůjčení ochranného overalu 70Kč a počítat s vlastní ochranou krku, kdyby nebyla dostatečná se zapůjčenou výbavou. Dále je dobré počítat s možností prosáknutí barvy do oblečení či obuvi, takže řešení: vzít si na sebe něco postradatelného. Osobně to udělám tak, že se převléknu. Provozovatel doporučuje i kšiltovku. Úhrada proběhne ze žákovského účtu. (Pokud by chtěl někdo dokupovat munici navíc, platí se na místě hotově.)

Odjezd v 7:40 z Nového Knína linkovým autobusem. Cestovné cca 2 * 30 Kč si hradí každý sám. Ze Štěchovic do Masečína a zpět jdeme pěšky, dohromady cca 5 km. (Kdo nemá průkaz na autobus, potřebuje doklad s fotografií.)

S sebou jídlo, pití, průkazku zdravotní pojištovny. (stačí kopie)

Předpokládaný návrat: 14:40 nebo 15:13 linkou ze Štěchovic. 

V pátek 6. 6. 2023 sportovní den

Týden od 29. 5. do 2. 6.

MAT: Dobíráme souměrnost, závěrečný krátký testík ve čtvrtek 1. 6. Pokračujeme ROVNOBĚŽNÍKY - kap. 4.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zopakujeme si číslovky - učebnice  str. 45, 46, dále pak budeme pokračovat se slovesy, učebnice str. 47, 48

LITERATURA: Legenda

SLOH: Kontrolní slohová práce

NJ: 

barvy: https://wordwall.net/cs/resource/24053707/ciz%c3%ad-jazyk/nj-barvy

protiklady: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2640

oblečení: https://wordwall.net/cs/resource/31815969/n%c4%9bm%c4%8dina/die-kleidung-oble%c4%8den%c3%ad

rodina: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3378

slovesa: https://wordwall.net/cs/resource/39474056/ciz%c3%ad-jazyk/%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

slovesa: https://wordwall.net/cs/resource/28629651/ciz%c3%ad-jazyk/bf11l2-%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

ANGLIČTINA 

Tento týden začínáme Unit 5C Out and about. Všichni máme napsaná slovíčka, budu je zkoušet, jsou to předložky a vazby s nimi. Zaměříme se na používání neurčitého a určitého členu. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK                   

Zeměpis: Pracujeme na tématu LATINSKÁ AMERIKA.

Fyzika: 2. TEST na teorii a výpočty na páce a moment síly - kalkulačky s sebou! Procvičte: Páky (těžké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz). Probíráme tlak. https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-tlak-a-tlakova-sila-2/44968

Přírodopis: Zopakujeme savce - hodnocený PL. Začneme botaniku.

Týden od 22. 5. do 26. 5.

Výchova k občanství: V úterý 30. května si napíšeme poslední opakovací písemnou práci: Stát a právo, majetek a bohatství, kultura, UNESCO, PPP a státní symboly. Bude to i práce se sešitem. 

Volby do rady školy - rodiče - v pondělí od 16 do 18 hodin ve škole.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: ve čtvrtek 25.5. si napíšeme písemku na téma závislosti (kouření a alkohol). Otázky, které se tam mohou objevit jsme spolu probírali minulou hodinu (zde:otázky alkohol + kouření).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zájmena, číslovky - učebnice str. 43 až 45.

LITERATURA: Román - dívčí literatura (práce s textem)

SLOH: Psaní vlastního textu - výběr témat (popis, líčení, charakteristika, vypravování)

Zeměpis: Pracujeme s PL Stř. Amerika, zk. mluvní cvičení USA, 4 žáci mají dú na obecný zeměpis Ameriky. Testík USA podle zeměpisné osnovy v pátek.

Fyzika: TEST: Výpočty na páce a moment síly - kalkulačky s sebou! Procvičte: Páky (těžké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz). Začínáme tlak. https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-tlak-a-tlakova-sila-2/44968

Přírodopis: PROBÍRÁME SAVCE. Referáty (mluvní cvičení) podle rozpisu. Prezentaci mi zasílejte přes chat v teams. Žádné výmluvy! Začneme botaniku.

MAT: Shrneme shodnost trojúhelníků, test z této látky ve středu 24. 5. Dále probereme středovou souměrnost (kap. 2).

NJ: Pokračujeme s lekcí Alles bunt. Naučíme se nová přídavná jména (protiklady) z PS str. 43/cv. 10. 

Týden od 15. 5. do 19. 5.

Výchova k občanství: Struktura státní moci- moc zákonodárná, výkonná a soudní. Dále pak princip (vznik) státu + nákres do sešitu. Prosím o doplnění do sešitu. https://prezi.com/p/crj_45qbs_x9/?present=1

18. 5. FOCENÍ TŘÍD II. STUPNĚ.

15. 5. jedeme na exkurzi do ZOO Praha, sraz v 7:40 ve škole, návrat kolem 15 hodiny. S sebou dobrou obuv, vhodné oblečení, kapesné, propiska. Obědy budou odhlášeny hromadně. Platba bude z vkladu žáka. (cena cca 380 Kč).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zájmena. Ve čtvrtek si dopíší testy a diktát ti, co jim něco chybí.

LITERATURA: Ve středu si přineste pouze sešit na literaturu, zapíšeme si referáty (čítanku ne). Pak sešit na mluvnici a učebnici na mluvnici, po referátech budeme mít mluvnici.

SLOH: Způsoby obohacování slovní zásoby

ANGLIČTINA 

Tento týden POKRAČUJEME v Unit 5A In the city. Znovu opakujeme stupňování přídavných jmen - budeme psát test na stupňování krátkých i dlouhých přídavných jmen. Budu zkoušet slovíčka. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Zeměpis: Pracujeme s PL Stř. Amerika, zk. mluvní cvičení USA, 4 žáci mají dú na obecný zeměpis Ameriky. Držte se v kondici: Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV), J. Amerika zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. PC test státy SAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3015?   c=9ZBLM a JAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3339.

Fyzika: Výpočty na páce a moment síly - kalkulačky s sebou! Procvičte: Páky (těžké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz)

Přírodopis: PROBÍRÁME SAVCE. Referáty (mluvní cvičení) podle rozpisu. Prezentaci mi zasílejte přes chat v teams. Žádné výmluvy neberu!

Týden od 9. 5. do 12. 5.

MAT: Zopakujeme FINANČNÍ MATEMATIKU, PROMILE - písemka z těchto 2 kapitol ve čtvrtek 11. 5. Chystejte si nelinkované sešity a rýsovací pomůcky...

NJ: Slibovaný test bude ve středu 10. 5. (časování pravidelných sloves + sein, číslovky, rodinní příslušníci, vykání). 

Výchova k občanství: V úterý 9. května začneme nové téma STÁT A PRÁVO. Pokud budete chybět, prosím o doplnění zápisek od vašich spolužáků. Budeme pracovat s pracovními listy ve žlutých deskách. Hezký prodloužený víkend.               Šimková

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Přídavná jména, zájmena, pravopisná cvičení. Ve čtvrtek 11.5. si napíšeme diktát - kdo u mě nemá sešit na diktáty, přinese si ho ve čtvrtek.

LITERATURA: Ve středu si přineste pouze sešit na literaturu, zapíšeme si referáty (čítanku ne). Pak sešit na mluvnici a učebnici na mluvnici, po referátech budeme mít mluvnici.

SLOH: Obohacování slovní zásoby a způsoby jejího obohacování

Zeměpis: Probíráme USA a Stř. Ameriku, opakujte si i obecný zeměpis Ameriky - dopsání testů na Kanadu a obecný zeměpis Ameriky ve čtvrtek. Držte se v kondici: Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV), J. Amerika zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. PC test státy SAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3015?   c=9ZBLM a JAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3339.

Fyzika: Téma páka - kalkulačky s sebou! Máte DÚ, procvičte: Páky (těžké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz)

Přírodopis: PROBÍRÁME SAVCE. Referáty (mluvní cvičení) podle rozpisu. Prezentaci mi zasílejte přes chat v teams. Žádné výmluvy neberu!

Týden od 2. 5. do 5. 5.

PONDĚLNÍ FLORBAL JE TŘI TÝDNY PO SOBĚ VE STŘEDU. NEBOJTE SE PŘÍPADNĚ PŘIJÍT I V ÚTERÝ - PROSTĚ PODLE MOŽNOSTÍ...

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Podstatná jména, přídavná jména. Kdo nepsal test na druhy VV a věty jednočlenné atd., napíše si test ve čtvrtek.

LITERATURA: Ve středu si přineste pouze sešit na literaturu, zapíšeme si referáty (čítanku ne). Pak sešit na mluvnici a učebnici na mluvnici, po referátech budeme mít mluvnici.

SLOH: Obohacování slovní zásoby (synonyma, antonyma, homonyma)

Zeměpis: Probíráme USA a Stř. Ameriku, opakujte si i obecný zeměpis Ameriky - 5´testík na Kanadu ve čtvrtek.

Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV), J. Amerika zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. PC test státy SAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3015?   c=9ZBLM a JAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3339.

Fyzika: Téma páka - zkusíme výpočet trojčlenkou - kalkulačky s sebou! Máte DÚ na výpočet páky! Chybějící : PROJEKT NA TĚŽIŠTĚ, předvede každý z vás. dú na příště: Páky (těžké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz)

Přírodopis: PROBÍRÁME SAVCE. Referáty (mluvní cvičení) podle rozpisu. Prezentaci mi zasílejte přes chat v teams. Žádné výmluvy neberu!

Výchova k občanství- Máme dokončenou látku a tou je majetek a bohatství. V úterý 2.5. si napíšeme opakovací test z vašich zápisek. Přikládám ještě prezentaci: https://prezi.com/p/x1o_mqtire3u/?present=1

MAT: Test z procent (dopočítávání proc. části, základu a počtu procent) ve středu 3. 5. - tj. máte možnost ještě využít doučování. Jinak dobereme základy finanční matematiky (kap. 4.4) a promile (kap. 4.5), čímž skončíme tuto kapitolu i učebnici. (Další týden další test + již noste 3. díl učebnice a RÝSOVACÍ POMŮCKY!!!)

NJ: Končíme lekci 3 Freunde und Familie - PS 37/13, 38-39. (Vzhledem k tomu, že podnělky odpadají, bude test až ve středu 11. 5.) 


Týden od 24. 4.

MAT: V pondělí 24. 4. si napíšeme 5minutovku na výpočet procent přes 1 %. Pak pokračujeme s výpočtem počtu procent trojčlenkou (U str. 63/D) a slovními úlohami a finanční matematikou (kap. 4.3-4.4). 

NGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden opakujeme 4D, přečteme komiks The Best Detective in Town? Episode 2 a vypracujeme si k němu WB 44-45. Všichni máte už slovíčka napsaná a naučená, budu je zkoušet.   Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Začínáme s tvaroslovím - určování slovních druhů v různých textech. Opakování podstatná jména - učebnice str. 37, 38, 39. V pondelí 24.4. - test na druhy vedlejších vět a rozpoznání věty jednočlenné, dvojčlenné a větného ekvivalentu.

LITERATURA: Stále pokračujeme s referáty, nezapomeňte, že do 1.6. musíte odevzdat referát i z druhé přečtené knihy dle svého výběru písemně (nosit ho můžete již nyní). 

SLOH: Napíšeme si vlastní text - vypravování.

Zeměpis: Probíráme USA a Stř. Ameriku, opakujte si obecný zeměpis Ameriky (zápisky na kopírovaných papírech - 3 str. a 2 mapky), velký test tento týden ve čtvrtek PŘELOŽENO NA PÁTEK!, 5´testík na Kanadu příští čtvrtek. Pro ty, kteří ještě nesplnili mapy:

Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV), J. Amerika zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. PC test státy SAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3015?   c=9ZBLM a JAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3339

Fyzika: Téma páka - kalkulačky s sebou! Máte DÚ na výpočet momentu síly! Chybějící : PROJEKT NA TĚŽIŠTĚ, předvede každý z vás 

Přírodopis: PROBÍRÁME SAVCE. Referáty (mluvní cvičení) podle rozpisu.

 

Týden od 17. 4.

Třídní schůzka 18. 4. od 16:30 v kmenové třídě. FLORBAL v úterý odpadá.

MAT: Opravný test (+ ti, kdo nepsali) na grafy úmerností přesunutý na úterý 18. 4. Dále pokračujeme s PROCENTY (U kap. 4.1-4.2).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Opakování skladby - větné členy, grafický rozbor věty jednoduché, druhy vedlejších vět, věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent. 

LITERATURA: Pokračujeme s referáty na přečtenou knihu. Stále probíráme román.

SLOH: Vypravování - rčení, přísloví učebnice str. 136

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, bereme Kanadu, USA, opakujte si obecný zeměpis Ameriky (zápisky na papíře, test příští týden, potřeba znát i pro nové učivo). A ve čtvrtek na PC test státy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3015?c=9ZBLM ahttps://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3339. Pro ty, kteří test nesplnili minule, platí i následující řádky:

Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV), J. Amerika zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8

Fyzika: Připravte si ARTISTU na laně - PROJEKT NA TĚŽIŠTĚ, předvede každý z vás TENTO ČTVRTEK, chybějící PO PŘÍCHODU DO ŠKOLY. ( více viz zápisky). Máme téma páka - kalkulačky s sebou!

Přírodopis: PROBÍRÁME SAVCE. Referáty (mluvní cvičení) možné ZAPISOVAT OD PÁTKU

Týden od 11. 4.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Za domácí úkol do příští hodiny vypracujte otázky týkající se alkoholu a alkoholismu, které jste dostali v hodině (najdete také zde: alkohol - otázky).

FLORBAL NAMÍSTO PONDĚLÍ BUDE VE STŘEDU.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět podle komunikační funkce. Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - učebnice str. 62, 63, 64, 65. Komu chybí napsat nějaký test, během tohoto týdne si testy dopíše.

LITERATURA: Pokračujeme s referáty na přečtenou knihu. Stále probíráme román.

SLOH: Vypravování učebnice str. 134, 135.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme KANADU, USA, opakujte si obecný zeměpis Ameriky (zápisky na papíře). Opakujte si J. Ameriku: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. Na stejném portálu trénujte státy S a J Ameriky. Po Velikonocích brzy přijde TEST

Fyzika: Připravujte si artistu z vidliček, předvedete po Velikonocích. (viz zápisky). Začneme jednoduché stroje - páka ... (kalkulačky s sebou)

Přírodopis: V ÚTERÝ TEST PT. ŘÁDY VE SKUPINĚ. PROBÍRÁME SAVCE

 

Týden od 3. 4. 

Výchova k občanství: V úterý 4.4. dokončíme přírodní bohatství + prezentace. Další úterý 11.4. si napíšeme test, vše co máte v sešitě na téma PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ. 

Ve středu 5.4. navštívíme Národní muzeum v Praze. Vstup zdarma. Odjezd smluvním autobusem, návrat zhruba ve 14:30. Výstup na Hraštici či Nové Vsi možný (lísteček). Svačiny a pití s sebou. Obědy budou odhlášeny hromadně. Doporučuji si nainstalovat: https://www.nm.cz/narodni-muzeum-v-kapse

MAT: V pondělí 3. 4. krátký test ke grafům přímé a nepřímé úměrnosti. Pak začneme kapitolu Procenta (U kap. 4).

NJ: Seznámíme se s číslovkami do řádu tisíců (PS str. 35)

Týden od 27. 3. do 31. 3. 2023

V PONDĚLÍ SI MÍSTO aj VEZMĚTE fy

V ÚTERÝ PRVNÍ TŘI HODINY TH (akce Magdaléna)

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Nezapomeňte na DÚ (učebnice str. 89/7 a,b,c,d - napíšete pouze druhy vedlejších vět), kontrola proběhne v úterý, vyberu si sešity rovnou ke kontrole. Ti co nepsali test na druhy vedlejších vět, napíší si ho ve čtvrtek. Ve čtvrtek 30.3. si napíšeme doplňovačku na koncovky podstatných jmen. Trénovat můžete na https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-2-uroven/1522. Psaní čárek ve větě jednoduché a souvětí.

LITERATURA: Pokračujeme s referáty, dozkouším básničku, ti kteří ještě nebyli zkoušeni. Román.

SLOH: Vypravování učebnice str. 133, 134.

Výchova k občanství: V úterý 28.3. nezapomeňte přinést prezentace. Dále budeme pokračovat v přírodním bohatství + pracovní listy ve žlutých deskách. Přeji hezký víkend, J. Šimková.

ANGLIČTINA 

Tento týden začneme Unit 4B Great ideas. Všichni máte už slovíčka napsaná a naučená, budu je zkoušet. Vrátíme se k testům a opravíme je spolu. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký víkend,  těším se na vás,

IK

Zeměpis:  K procvičení Slepá mapy fyzická pro J. Ameriku: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. Někteří mají již splněno. Pracujeme na tématech PŘÍRODA a OBYVATELSTVO

Fyzika: Připravujte si artistu z vidliček, předvedete po Velikonocích... (viz zápisky). Ve ČTVRTEK kontrola opakovacího PL a TEST TĚŽIŠTĚ, TŘENÍ. Začneme jednoduché stroje - páka ...

Přírodopis: Povídání o ptačích řádech snad už konečně dokončíme ve čtvrtek (NEMLUVILY Terka a Katka), PŘÍŠTÍ ÚTERÝ NEJSPÍŠE TEST PT. ŘÁDY

MAT: Probíráme grafy přímé a nepřímé úměrnosti, vyjádření úměry vzorcem (U kap. 2.3-2.6). Ve St 29. 3. možnost opravky z trojčlenky.

NJ: V Po 27. 3. poslední šance odevzdat úkol Meine Familie (viz níže), dále probíráme lekci 3 (tykání, vykání, číslovky).

Týden od 20. 3. do 24. 3. 2023

MAT: Procvičování trojčlenky a úměry: 

https://www.liveworksheets.com/ny1834615rd

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4322
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4317

Ve St 22. 3. si napíšeme test z přímé a nepřímé úměrnosti a slovních úloh řešených trojčlenkou.

NJ: Pokračujeme s tématem Freunde und Familie. Připomínám do konce týdne odevzdat úkol Meine Familie (viz níže).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Nezapomeňte na úkol, kontrola proběhne v úterý. Už známe všechny druhy vedlejších vět (bez doplňkové), budeme procvičovat určování vedlejších vět. Ve čtvrtek 23.3. si napíšeme test na určování vedlejších vět. Budeme opakovat vzory podstatných jmen. Věty vedlejší procvičujte na https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-2-uroven/2752

LITERATURA: Pokračujeme s referáty a básničkou. Začneme s románem.

SLOH: Charakteristika - napíšeme si do sešitu charakteristiku někoho z rodiny, mějte už promyšlené, o kom budete psát. 

Zeměpis:  Probíráme PŘÍRODU AMERIKY. TEST SLEPÁ MAPA SEV. AM (podle papírové mapy) přijde DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU. Procvičuj zde:https://wordwall.net/teacher/10641174/u77261117/folder/3190699/zem%c4%9bpis-7/amerika) "hnědá cvičení". Někteří mají již splněno. Ocením toho, kdo najde chybu v jednom z "hnědých" cvičení na wordwallu. TEST Z OBSAHU TĚCHTO TŘÍ CVIČENÍ TAKÉ DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU. K procvičení Slepá mapy fyzická pro J. Ameriku: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. Někteří mají již splněno.

Fyzika: Připravujte si artistu z vidliček... (viz zápisky). Probráno Těžiště, Tření, ve čtvrtek kontrola odpovědí v nalepeném PL a dopsání testů SÍLA.

Přírodopis: Pracujeme na PL ŘÁDY PTAČÍ v ÚTERÝ. Povídání o ptačích řádech snad už konečně dokončíme v úterý (NEMLUVILY Terka a Katka), PŘÍŠTÍ ÚTERÝ NEJSPÍŠE TEST ŘÁDY

 

Týden od 13. 3. do 17.3. 2023

MAT: Probíráme PŘÍMOU A NEPŘÍMOU ÚMĚRNOST, řešení slovních úloh pomocí TROJČLENKY (U str. 29-38). V pátek 17. 3. Matematický KLOKAN místo AJ a PV.

NJ: Začínáme 3. lekci FREUNDE UND FAMILIE. Nový hodnocený úkol do konce příštího týdne - představení rodiny (min. 3 členové, min. 3 věty ke každému - Name, Alter, Hobbys).

Výchova k občanství: V březnu začínáme téma PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ. Budeme pracovat s parocvními listy ve žlutých deskách. Všichni si je přineste, pokud je nemáte ve škole.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná účelová, podmínková, přípustková - učebnice str. 88, přineste si sešity na diktáty s hotovými opravami. Kdo nepsal, napíše si ve čtvrtek doplňovačku na vyjmenovaná slova.

LITERATURA: Začínám zkoušet básničku, první půjdou dobrovolníci, pak budeme losovat. Nezapomeňte na referáty - přečtená kniha (ti kterých se to týká tento týden, i ti, kteří měli mít referát na minulý týden). Kdo nepsal test, bude psát tento týden. Začneme s románem.

SLOH: Charakteristika - napíšeme si do sešitu charakteristiku někoho z rodiny. 

Zeměpis: opravy VÝCHODNÍ A JIŽNÍ AFRIKY - v pátek, Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky (Procvičujte zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV) a pojmy z polohy, povrchu a vodstva (procvičuj zde:https://wordwall.net/teacher/10641174/u77261117/folder/3190699/zem%c4%9bpis-7/amerika) ve čtvrtek na PC. Ocením toho, kdo najde chybu v jednom z "hnědých" cvičení na wordwallu :-). Nově k procvičení Slepá mapy fyzická pro J. Ameriku: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8

Fyzika: probrali jsme SÍLU: druhy, zakreslení, rozklad, tíhovou sílu - zopakujte si, KALKULAČKY, KRUŽÍTKO A RÝSOVACÍ POTŘEBY S SEBOU, ve čtvrtek SÍLA TEST. V úterý při PŘ odevzdejte 2. PL (většina to již udělala) : NARÝSUJ DO SEŠITU A ZJISTI velikost výsledné síly F: působiště v bodě D, F1=500 N, F2= 300 N a úhel mezi nimi 120° (není to nový úkol, jen jsem ho zapomněl zkontrolovat). Připravujte si artistu z vidliček... (viz zápisky)

Přírodopis: TEST znaky ptáků v ÚTERÝ. Povídání o ptačích řádech snad už konečně dokončíme v úterý (NEMLUVILY Terka a Katka), doodevzdejte v ÚTERÝ úkol (PL dán ve čtvrtek 16. 2. jen přítomným 14 žákům, k nahlédnutí zde: https://www.zsbrve.cz/media/prirodopis-prac.-list-ptaci-stavba.pdf) Použij: https://www.zsbrve.cz/media/pr-1.8.-ptaci-hl.-znaky.pdf. TESTÍK POZNÁVAČKA ČTVRTEK (kdo nepsal), 2 prezentace pro poznávačku jsou v teams. Pohrajte si: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/69-7-rocnik/964-ptaci/965-ptaci?page=2 nebo https://wordwall.net/cs-cz/community?localeId=1029&query=pt%C3%A1ci%20znaky. TEST PTAČÍ ŘÁDY v ÚTERÝ 21. 3.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: V pondělí 13.3. je nutné mít podložku pod výkres (aspoň formátu A2) a nějaký pracovní plášť/jiný oděv!!! (jen připomínám, že by to mělo být součástí seznamu pomůcek, které už máte od začátku roku). Pokud máte možnost, přineste si také jednorázové latexové rukavice. Stále také počítejte s tím, že kdo ještě neprezentoval zadaný referát, tak může být na řadě.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: ve čtvrtek 16.3. si napíšeme krátkou písemku na téma stres.

ANGLIČTINA 6. - 10. 3.

Tento týden opakujeme budoucí čas s will. Slovíčka 4A On line máte napsaná a naučená.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Týden od 6. 3. 2023

MAT: Opakujeme a procvičujeme počítání s POMĚRY, probereme postupný poměr (kap. 1.4) a měřítko (kap. 1.5). Procvičování zde:

https://www.liveworksheets.com/nm1810135gl

https://www.liveworksheets.com/tk1746591ms

A ve čtvrtek 9. 3. uzavřeme písemkou z poměrů.

NJ: Zopakujeme 2. lekci - PS str. 28-29 Meilstein 1. Z této látky (hlavně W-Frage) bude ve středu 8. 3. krátký test.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná účelová, podmínková učebnice str. 88, přineste si sešity na diktáty s hotovými opravami. Kdo nepsal, napíše si ve čtvrtek doplňovačku na vyjmenovaná slova.

LITERATURA: Začínám zkoušet básničku, první půjdou dobrovolníci, pak budeme losovat. Nezapomeňte na referáty - přečtená kniha (ti kterých se to týká tento týden). Kdo nepsal test, bude psát tento nebo příští týden.

SLOH: Charakteristika - napíšeme si do sešitu charakteristiku někoho z rodiny. 

Zeměpis: Bude nás čekat dopsání případně opravy VÝCHODNÍ A JIŽNÍ AFRIKY - první naší hodinu v tomto týdnu, na opakování Afriky a Slepé mapě Ameriky se pak domluvíme.

Fyzika: probrali jsme tíhovou sílu, zopakujte si kap. síla, KALKULAČKY, KRUŽÍTKO A RÝSOVACÍ POTŘEBY S SEBOU, odevzdejte ve čtvrtek druhý PL na sílu a DÚ: NARÝSUJ DO SEŠITU A ZJISTI velikost výsledné síly F: působiště v bodě D, F1=500 N, F2= 300 N a úhel mezi nimi 120° (mělo to být na minulý týden, ale byla vysoká absence, tak jsem to odložil)

Přírodopis: povídání o ptačích řádech snad už konečně dokončíme v úterý, odevzdejte v ÚTERÝ úkol (PL dán ve čtvrtek 16. 2. jen přítomným 14 žákům, k nahlédnutí zde: https://www.zsbrve.cz/media/prirodopis-prac.-list-ptaci-stavba.pdf) Použij: https://www.zsbrve.cz/media/pr-1.8.-ptaci-hl.-znaky.pdf. TESTÍK POZNÁVAČKA v ÚTERÝ (kdo nepsal), 2 prezentace pro poznávačku jsou v teams. Pohrajte si: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/69-7-rocnik/964-ptaci/965-ptaci?page=2 nebo https://wordwall.net/cs-cz/community?localeId=1029&query=pt%C3%A1ci%20znaky. TEST znaky ptáků ve ČTVRTEK

 

Týden od 20. 2. 2023

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Vyplňte za domácí úkol do příští hodiny (po prázdninách) tento pracovní list, který jsme si rozdali v hodině: PL kouření (cvičení 5 nedělejte).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná měrová, příčinná/důvodová učebnice str. 88, ve čtvrtek 23.2. si napíšeme pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova (přineste si všichni sešity na diktáty). Ve čtvrtek budu vybírat sešity z mluvnice ke kontrole, kdo je nemá doplněné, doplní si je do čtvrtka.

LITERATURA: 22.2. Test z literatury (vědět, co je to povídka, balada, poezie, verš, sloka, rým, umět určit druhy rýmů, vědět co je a umět vyhledat metaforu, přirovnání, personifikaci, básnický přívlastek), dobrovolníci se mohou nechat vyzkoušet z básničky, ostatní budu zkoušet po prázdninách Básnička k naučení

SLOH: Charakteristika - napíšeme si do sešitu charakteristiku někoho z rodiny 

MAT: Probíráme POMĚRY - učebnice 2. díl, kap. 1.1-1.3.  Vzhledem k velké absenci bude náhradní + opravný termín testu z rac. čísel až po prázdninách.  

NJ: Procvičujeme otázky s tázacími zájmeny (W-Frage) - PS str. 23-24. Vzhledem k velké absenci necháme testík až po prázdninách.

Zeměpis: Máme téměř hotovou slepou mapu AMERIKY. Procvičujte i zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV. Opravy a dopsání testů u chybějících nejspíše po prázdninách.

Fyzika: opakujeme, KALKULAČKY, KRUŽÍTKO A RÝSOVACÍ POTŘEBYS SEBOU, odevzdejte ve čtvrtek druhý PL na sílu a DÚ: NARÝSUJ DO SEŠITU A ZJISTI velikost výsledné síly F: působiště v bodě D, F1=500 N, F2= 300 N a úhel mezi nimi 120°

ANGLIČTINA 20. 2. - 24. 2. 

Tento týden budeme opakovat. Slovíčka 3 D máte napsaná a naučená. Kdo chyběl, bude z nich zkoušen, kdo nepsal test na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, napíšete ho, až přijdete do školy. Budeme dále opakovat složeniny some, any, no. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

 

Týden od 13. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná časová, způsobová, měrová

LITERATURA: Dokončíme povídku - řeknete mi, jakou knihu jste si vybrali z doporučené četby k prezentaci

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120, 121

Zeměpis:  ve čtvrtek test na J. Afriku a začali jsme Ameriku, procvičujte AFRIKU i AMERIKU na WORDWALL (použij google a zadejte WORDWALL a Afrika či AMERIKA)

Fyzika:  doodevzdejte URYCHLENĚ první PL na sílu, pracujeme na druhém PL (do předposlední úlohy hotov) , KALKULAČKY, KRUŽÍTKO A RÝSOVACÍ POTŘEBYS SEBOU

Přírodopis: povídání o ptačích řádech dokončíme, zopakujeme znaky ptáků - TESTÍK ve ČT, pro poznávačku jsem soubory uložil do teams

Týden od 6. 2. 2023

Výchova ke zdraví: Zápisky ke kapitole stres najdete zde: stres - zápis.

Vo: Dokončujeme KULTURA - UMĚNÍ - KRÁSA. V úterý 21.2. budeme psát opakovací test, pouze z vašich poznámek. Prezentace na PPP zde: https://prezi.com/p/a-tfmewn-6v_/?present=1

V pondělí 6. 2. je 1. HODINA třídnická.

V ÚTERÝ 7. 2. OD RÁNA budeme mít na 3 HODINY teambuildingový program společnosti Magdaléna, o.p.s. 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná místní, časová. Učebnice str. 87.....Kdo nepsal test, napíše si test na určování vět vědlejších, které známe + grafický rozbor věty

LITERATURA: Povídka - porozumnění čteného textu    Doporučená literatura   Data prezentací

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

MAT: Zopakujeme racionální čísla, test bude ve Čt 9. 2. Poté už noste učebnici 2. díl. 

NJ: Procvičujeme W-Frage a slovesa, která už umíme (PS 24-25, U 23).

Dny v týdnu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2527

Číslovky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528

Časování sloves: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542

Představování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2545

Představování – poslech: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2533 (nápověda: liebe [líbe] – miluji)

Názvy zemí: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2524

Zeměpis:  musíme dokončit Afriku a začít Ameriku, čekají vás 5´na Východní (ČT) a jižní (PÁ) Afriku

Fyzika:  doodevzdejte URYCHLENĚ první PL na sílu, pracujeme na druhém PL (do úlohy 8 hotov) , KALKULAČKY S SEBOU

Přírodopis: povídání o ptačích řádech dokončíme, zopakujeme znaky ptáků

 

Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta Přísudková. Učebnice str. 92..... Ve čtvrtek 2.2. si napíšeme testík na určování vět vědlejších, které známe + grafický rozbor věty

LITERATURA: Povídka - Divá Bára

Ve středu proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

ŽÁCI, KTEŘÍ SE NEÚČASTNÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU, JSOU ZAŘAZENÍ DO 8.B A MAJÍ JEJÍ UPRAVENÝ ROZVRH

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

Zeměpis: máme rozpracovanou J. Afriku

fYZIKA: Procvičujeme sílu

Přírodopis: ml. cv. ptáci

MAT: Končíme počítání s racionálními čísly (kap 6.4, 6.5), po prázdninách počítejte se závěrečným testem (sčítání, odčítání, násobení, dělení desetinných čísel a zlomků). 

NJ sk. 1: Procvičujeme W-Frage (PS str. 22-24).

 

Týden od 16. 1. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

lyžařský kurz ve dnech 21.1. až 28.1. 2023 se určitě uskuteční, nelze jej zrušit. Pokud nenapadne sníh před odjezdem, není jisté, že se tak nestane během našeho pobytu v Nových Hutích. Je veliká pravděpodobnost, že budeme lyžovat v areálu Zadov, kam bychom dojížděli skibusem. Proto doporučuji lyže určitě zarezervovat a zapůjčit. Pokud by sníh nenapadl, žáci budou mít náhradní program. Bude se jednat o volnočasové aktivity. Je možnost koupání v bazénu ve Volarech a ve Vimperku, doporučujeme vzít si s sebou plavky. Žáci by měli mít i vhodnou turistickou obuv.

Děkuji za pochopení. S pozdravem Mgr. Jana Zouchová, vedoucí lyžařského kurzu

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta Přívlastková. Učebnice str. 90

LITERATURA: Povídka

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

Fyzika:  začali jsme pracovat na PL síla, k dopracování za DÚ, ve ČT kontrola (kromě rozkladu sil tedy má být hotov)

Přírodopis: probrali jsme ptačí znaky (pěkné: https://www.youtube.com/watch?v=E_4iZpe0icU), vytváříme "přehled ptačích řádů" ve sk. - lepidla, nůžky s sebou

Zeměpis: máme rozpracovaný PL Jižní Af. (hotový je úkol2), opakovali jsme stř. Afriku a ve čt pětiminutovka , určitě si (chybějící) pusťte krátké video https://edu.ceskatelevize.cz/video/4483-uganda-velka-jezera-a-prave-africke-safari

Týden od 9. 1. 2023

13/1 1. hod. TH 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta PŘEDMĚTNÁ. Učebnice str. 86.

LITERATURA: Začneme s povídkou. Čtěte povídku od Boženy Němcové - Karla nebo Divá Bára. Budu vybírat sešity s úkolem z literatury.

MAT: Pokračujeme v početních operacích s RACIONÁLNÍMI ČÍSLY (kap. 6.3-6.5)

Pokud by chtěl někdo zkusit MATEMATICKOU OLYMPIÁDU, zde je zadání domácího kola: 

https://www.matematickaolympiada.cz/media/3458844/z72.pdf

Vy jste kategorie Z7. Nutné vyřešit alespoň 4 úlohy a odevzdat do pondělí 16. ledna.

NJ: Pokračujeme s lekcí 2 (opakování před testem + nová slovesa U str. 21). Test ve středu 11. 1.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Ve čtvrtek 12.1. si napíšeme písemku na téma dospíváníV písemce bude i zápis z poslední hodiny (antikoncepce), který jsme nestihli bohužel úplně dokončit, proto si, prosím, doplňte ten zbytek, co vám chybí, který najdete zde: zápis - antikoncepce. Pokud se někomu nepodaří získat 2 známky do pololetí, oznámkuji potom vedení sešitu, dejte si jej tedy do pořádku, pokud víte, že vám v něm chybí zápis.

Přírodopis: probíráme téma PTÁCI, pohrajte si na toto téma: https://www.umimefakta.cz/biologie/biologie-detail-7-trida

Fyzika: Rýsovací potřeby, kružítko, kalkulačky! Bereme rozklad a skládání sil. Pohrajte se silami, zopakujte si převody délky, rychlosti, času: https://www.umimefakta.cz/fyzika/fyzika-detail-7-trid

Zeměpis:  tento týden na oblast ST. AFRIKY test, dodělejte doma VÝCHODNÍ AFRIKU s uč. str. 24-5 - zápisky

-Řadíme sem státy východně od _____________ ____________ ___________, např. Eritreu, E_ _ _ _ _ _, S _ _ _ _ _ _ _ (Africký roh), U_ _ _ _ _, K_ _ _, T_ _ _ _ _ _ _, M_ _ _ _ _ _ _...

-Je h _ _ _ _ _ _ - Uhuru, Východoafrická _ _ _ _ _ _ _ _, díky pohořím jsou zde příjemnější _ _ _ _ _ _ _ a vydatné _ _ _ _ _ _ - výhodné pro z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, jezera – r_ _ _ _ _ _

-Problémy i hospodářství jsou stejné jako ve _ _ _ _ _ _ _ Africe

-Vyváží se k_ _ _, b_ _ _ _ _, ale i květiny, fazole…, důležitý je chov dobytka v oblasti s_ _ _ _ - tam je i řada NP, např. S_ _ _ _ _ _ _ _ - turistika –tzv. s_ _ _ _ _ - pozorování divoké zvěře

-Zajímavosti:

-Kolébka _ _ _ _ _ _ - Olduvaj

-Běžci na d_ _ _ _ _ trati (i maraton)

-Novodobí piráti v _ _ _ _ _ _ _ _ (chudoba, války, sucha)

-Postavení žen ve společnosti – odsuzuji např. _________________

-Genocida ve Rwandě – kmeny Tutsi a _ _ _ _

-Z_ _ _ _ _ _ _ - ostrov koření, rodiště F. Mercuryho (sk. _ _ _ _ _)

-M_ _ _ _ _ _ _ - vytáhlí pastevci a obávaní b_ _ _ _ _ _ _ _

Týden od 3.1. 2023

MAT: Začínáme s RACIONÁLNÍMI ČÍSLY - porovnáváme, sčítáme, odčítáme (kap. 6.1-6.3)

NJ: Zhodnotíme Vánoce (ich finde, ich mag), novoroční předsevzetí. 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta podmětná. Učebnice str. 84,85. Kdo nepsal napíše si doplňovačku na y/i. 

LITERATURA: Referáty na přečtenou knihu. Poslední možnost opravit si básničku. Druhy rýmů, obrazná pojmenování. Čtěte povídku od Boženy Němcové - Karla nebo Divá Bára.

SLOH: Umělecký popis - Líčení

Přírodopis: probíráme téma PTÁCI, pohrajte si na toto téma: https://www.umimefakta.cz/biologie/biologie-detail-7-trida

Fyzika: Rýsovací potřeby na skládání sil a kalkulačky! Pohrajte se silami, zopakujte si převody délky, rychlosti, času: https://www.umimefakta.cz/fyzika/fyzika-detail-7-trid

Období od 12. 12. do Vánoc 

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

19.12. jedeme do divadla ABC, VŠICHNI PROSÍM vhodné oblečení i do zimy, oběd možný v OC Smíchov, návrat cca 14:15, obědy odhlášeny hromadně!

Vo: Na úterý 20.12. přinést dodělané pracovní listy - na téma ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Zeměpis: hodně nás chybělo v pátek - test Sev. a Saharská Af. budeme psát v ÚTERÝ při PŘ, vemte si věci na Z (a vlepte si PL Stř. Afrika, pracujeme na něm)

MAT: Dokončíme kapitolu Celá čísla. Závěrečný testík v Út 20. 12.

NJ:  Dny v týdnu - ústní zkoušení všichni. Učíme se novou vazbu na vyjádření hodnocení "ich finde + příd. jméno". V Po 19. 12. si dáme "vánoční speciál".

Zeměpis: pokračuje zk. ml. cv. Severní Afrika, v PÁ test Sev. a Saharská Af., vlepte si PL Stř. Afrika, pracujeme na něm

Přírodopis: V úterý test PLAZI TEORIE, POZNÁVAČKA PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI, probíráme téma PTÁCI, pohrajte si na toto téma: https://www.umimefakta.cz/biologie/biologie-detail-7-trida

Fyzika: Bereme SÍLU. Odevzdejte dú grafy do úterý (ti, co to dosud neudělali). Ve ČT TEST TEORIE POHYB OD ZAČÁTKU ROKU + PŘ. NA RYCHLOST. Rýsovací potřeby a kalkulačky! Pohrajte se silami, zopakujte si převody délky, rychlosti, času: https://www.umimefakta.cz/fyzika/fyzika-detail-7-trid

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: 13.12. - kdo nepsal, napíše si test na větné členy, kdo chce napíše si opravu - 15.12. si napíšeme pravopisnou doplňovačku. Probereme věty hlavní, vedlejší, grafy souvětí - učebnice str. 81, 82, 83

LITERATURA: Referáty. Poezie - Rýmy, verše, sloky. 

SLOH: Popis děje. Líčení

Týden od 5. 12.

MAT: V pondělí 5.12. 10min. na porovnávání celých čísel. Dále probíráme sčítání a odčítání CELÝCH ČÍSEL - kap. 5.1-5.2.

NJ: Pokračujeme s lekcí 2 - učíme se školní předměty a dny v týdnu - možnost nechat se vyzkoušet na 1 (příští týden povinně).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Grafický rozbor věty jednoduché, začneme se souvětím str. 81

LITERATURA: Pokračujeme v referátech a básničce. Přečteme si dílo K. J. Erbena Vodník, rozbor. Rýmy, verše, sloky

SLOH: Popis uměleckého díla - obrazu. Začneme s uměleckým popisem - Líčením

Zeměpis:  od ČT zkouším ml.uvní cv. S.Afrika podle osnovy

Přírodopis: probíráme téma PLAZI, pohrajte si na toto téma: https://www.umimefakta.cz/biologie/biologie-detail-7-trida

Fyzika: Bereme SÍLU. Odevzdejte dú grafy (ti, co to dosud neudělali). Ve ČT rýsovací potřeby! Pohrajte se silami, zopakujte si převody: https://www.umimefakta.cz/fyzika/fyzika-detail-7-trida

Děkuji vám Dračice a Draci, kteří byli zainteresováni do jarmarku, za váš velice samostatný přístup, krásné výrobky a pracovní nasazení. Moc si toho vážím. PT 

Týden od 28. 11.

MAT: V pondělí 28. 11. závěrečný test ze zlomků. Probírat dále budeme CELÁ ČÍSLA - kap. 4.1-4.3.

NJ: pokračujeme s tématem Schule, lekce 2 - rozvrh, dny v týdnu (+ opakujeme mein, dein a JA/NEIN Fragen) 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zopakujeme si větné členy na písemku, koukněte na internetové stránky www.pravopisne.czwww.umimecesky.czwww.icestina.czwww.mojecestina.cz, jsou tam testíky na určování větných členů 1.12. si napíšeme písemku z větných členů a grafického rozboru vět. Probereme DOPLŇEK

LITERATURA: Pokračujeme v referátech a zkoušíme z básničky. Přečteme si baladu od K. J. Erbena Vodník, rozebereme pojmy - verš, sloka, rým, druhy rýmů

SLOH: Popis místnosti. Začneme s uměleckým popisem - Líčením

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit příslovce času - kdy, jak často, jak dlouho, mluvit o přírodních katastrofách. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 24 - 25 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

Zeměpis: ve ČT dokončíme S.Afriku a připravíme si mluvní cvičení na ni podle osnovy

Přírodopis: test obojživelníci bez poznávačky v úterý, probíráme PLAZY

Fyzika: Začali jsme SÍLU. Odevzdejte dú grafy (ti, co to dosud neudělali). Ve ČT příklady na pohyb v obtížnosti 2, 3 - všichni

Týden od 21. 11.

ČESKÝ JAZYK: MLUVNICE - probereme přívlastek volný a těsný, PŘÍSTAVEK. Stále budeme určovat základní a rozvíjející větné členy, graficky znázorňovat jednoduchou větu. Ve čtvrtek 1.12. si napíšeme testík na určování větných členů a grafický rozbor věty jednoduché. Literatura - zkoušíme básničku, referáty na přečtenou knihu. Probereme baladu, povídku. Sloh - popis předmětu, místnosti.

MAT: Pokračujeme s operacemi se zlomky (násobení, dělení). Ve Út 22. 11. 10minutovka na násobení zlomků.

NJ: Téma Schule (školní potřeby, rozvrh) + mein, dein + tvorba Ja/Nein Frage - lekce 2.

Zeměpis: v pátek si napíšeme test na obyvatelstvo a hospodářství Afriky

Přírodopis: Ryby OPRAVNÁ poznávačka a testík ve čtvrtek, začneme plazy, příprava na test OBOJŽIVELNÍCI - následující úterý

Fyzika: Probráno graf. znázornění pohybu a teorie, ve čtvrtek poslední test - tvorba grafu, výpočty rychlosti v dalších úrovních. 

 

Týden od 14. 11.:

Třídní schůzky se konají 16.11. od 16:30 v kmenové učebně 7. B

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice - Probíráme PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ učebnice str. 74, grafický rozbor věty jednoduché, shodu podmětu s přísudkem. Literatura - začali jsme s referáty na přečtenou knihu, probírali jsme Baladu Maryčka Magdónova čítanka str. 56. Od příštího týdne zkoušíme básničku.

MAT:  V podnělí 14. 11. 10minutovka na sčítání zlomků. Docvičíme odčítání zlomků a začneme s násobením - kap. 2.3.

NJ: V pondělí 14. 11. slíbená 5min. - slovíčka z lekce 1. Pokračujeme s kap. 2 - téma Schule (Mein Klassenzimmer, členy podstatných jmen). Již pracujeme s pracovními sešity.

Výtvarná výchova: Připomínám, že v pondělí má část žáků donést uložený trest v podobě 100x přepsané věty podepsaný od rodičů (víte jaké a víte za co). Dále si doneste nějakou jehlu (klidně s větším okem) a bavlnku (vánoční barvy - nejlépe červená, zelená nebo bílá). Také pokračujeme s referáty - tentokrát již budou mít svůj referát na hodinu připravený všichni, kteří ještě neprezentovali (z nich budou 2 náhodně vybráni)

(Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu)

Týden od 7. 11.

NJ: Lekce 2 - téma Schule: probíráme členy určité a neurčité, předměty ve třídě. (V pondělí 14. 11. slíbená 5min. - slovíčka z lekce 1.)

MAT:  Sčítáme a odčítáme zlomky - kap. 2.1 a 2.2 (v podnělí 14. 11. bude 10minutovka). 

Zeměpis: trénujte si průběžně mapy Afriky, ať je nezapomenete, dobereme hosp. a spol. podm. Afriky a test na toto téma příští týden.

Přírodopis: Ryby poznávačka a testík v úterý, dop. kromě zápisků projít obr. v učebnici

Fyzika: Probráno graf. znázornění pohybu, ve čtvrtek test - tvorba grafu, výpočty rychlosti v dalších úrovních.  

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Ve čtvrtek 10.11. si napíšeme písemku (od začátku, jen z poznámek ve vašem sešitu)

10. 11. Přírodovědná praktika: vybíráme sešity -  hodnocení zapisovaných aktivit, sháníme semena hrachu ke klíčení


Týden od 31. 10. 

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11. 

Tento týden budeme opakovat, seznámíme se se dvěma stavbami PB 18, budeme mluvit o Halloweenu, opakovat počasí a začneme Unit 2 A  What´s the weather like? - napíšeme si slovíčka a naučíme se je, spíš opakujeme i minulý čas prostý. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na straně 18, 20, 21, vypracujte si ve WB příslušná cvičení na str. 10, 11, 12.

Hezký týden, IK

MAT:  Dokončujeme 1. kap. Zlomky - převod zlomek-des. číslo, smíšená čísla. Test ve středu 2. 11. (zlomky a jednotky délky, váhy, času, rozšiřování a krácení zlomků, základní tvar, porovnávání, převod na des. číslo, smíšená čísla).

NJ: Lekce 1 - končíme lekci 1 - představování jiné osoby, začneme lekci 2 - téma Schule (škola)

Zeměpis:  testy: ve ČT slepka Afrika a v PÁ teorie Afrika úvod až příroda. 

Fyzika: DÚ příklady - 2 řádky v tabulce! Budeme počítat př. úrovně 2 a 3. Stále se věnujeme pohybu, budeme potřebovat rýsovací potřeby. Pro praktický úkol bychom potřebovali autíčka na dálkové ovládání. Máte možnost vzít do školy? Řeknete mi ve čtvrtek.

Přírodopis: K tématu ryby: dokončíme stavbu těla, významné zástupce a poznávání ryb.

RŮZNÉ: VE STŘEDU 1. HODINU JE TŘÍDNICKÁ HODINA. OMLUVENKY NOSTE VČAS. NOSTE ŽK, V ÚTERÝ JI NEMĚLO PĚT ŽÁKŮ!  A MĚJTE JE PŘI HODINĚ S VĚCMI NA STOLE. KONTROLUJI PRŮBĚŽNĚ VEDENÍ SEŠITŮ VE SVÝCH PŘEDMĚTECH. KDO NEJEDE NA HORY, ODEVZDÁ PÍSEMNĚ PROHLÁŠENÍ, ŽE SE NA HORY NEPŘIHLAŠUJE. PT

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 

Tv  Probíhá celostátní testování zdatnosti. Budeme testovat člunkový běh 4x10m a vytralostní člunkový běh. Kdo chyběl na testy: skok daleký z místa a leh-sed, bude ještě otestován. 

Dějepis: Přehled dějin 2

Týden od 17. 10.

Výtvarná výchova: Pokračujeme příští týden s referáty - nezapomeňte:

Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Každý týden budou mít referát 4 lidé (2 chlapci a 2 dívky) podle témat, které jste si vybrali. Měli byste o svém tématu dokázat alespoň částečně hovořit zpaměti, ne vše jen číst z prezentace, aby bylo poznat, že jste se referátem zabývali. Používejte více internetových zdrojů a nekopírujte prosím slovo od slova pouze informace z wikipedie - to není účelem. Témata budou prezentována víceméně v pořadí, v jakém jsou napsána (v případě absence prezentujícího se může pořadí změnit). Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu

MAT: Pokračujeme se ZLOMKY - rozšiřování, krácení a porovnávání. Učebice MAT 1 - kap. 1.4-1.6.

NJ: Lekce 1 - procvičujeme časování pravidelných sloves + přidáváme "ich/er/sie mag". (V pondělí 24. 10. 10minutovka (představování, číslovky 0-13, časování prav. sloves).

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.

Tento týden pokračujeme v U 1D Getting on, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Především se budeme věnovat přípravě na anglické divadelní představení, na které pojedeme příští týden v úterý do divadla vPříbrami. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Materiály k divadelnímu představení najedete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

 

Zeměpis: Probíráme Afriku. Kontrola vytvořených map tento týden. Další týden přijde test na společné znaky Afriky a na slepou mapu Afriky v papírové formě.

Fyzika: DÚ příklady - 2 řádky v tabulce! Budeme počítat př. úrovně 2 a 3. Stále se věnujeme pohybu, budeme potřebovat rýsovací potřeby. Pro praktický úkol bychom potřebovali autíčka na dálkové ovládání. Máte možnost vzít do školy? Řeknete mi ve čtvrtek.

Přírodopis: Každý vlepí PL do sešitu. V úterý kontrola sešitů a malý testík Paryby ve čtvrtek.

 

Týden od 10. 10.

MAT: Učíme se ZLOMKY - vyjadřování na čís. ose, rozšiřování, krácení. Učebice MAT 1 - kap. 1.1-1.5.

NJ: Lekce 1 - přidáváme časování pravidelných sloves + sein.

Výtvarná výchova: Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Každý týden budou mít referát 4 lidé (2 chlapci a 2 dívky) podle témat, které jste si vybrali. Měli byste o svém tématu dokázat alespoň částečně hovořit zpaměti, ne vše jen číst z prezentace, aby bylo poznat, že jste se referátem zabývali. Používejte více internetových zdrojů a nekopírujte prosím slovo od slova pouze informace z wikipedie - to není účelem. Témata budou prezentována víceméně v pořadí, v jakém jsou napsána (v případě absence prezentujícího se může pořadí změnit). Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu

13. 10. Exkurze Koněprusy, návrat cca 14:30

Fyzika: Přesunuji ze čtvrtka na pátek. DÚ příklady! Stále se věnujeme pohybu. Pro praktický úkol bychom potřebovali autíčka na dálkové ovládání. Máte?

Přírodopis: Kdo nestihl, dodělá a vlepí PL PARYBY. V úterý kontrola sešitů a testík Strunatci až k parybám.

Zeměpis: V pátek 12:30 opravy: Mapy Afriky na PC (přijďte i vy, co jste v řádném termínu chyběli, sraz na hale).

ANGLIČTINA 10. - 14. 10. 

Tento týden začneme U 1D Getting on, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Zopakujeme si, jak někomu něco ne/dovolujeme - fráze PB 15. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Hezký týden, IK

 

MAT 3.-7. 10.

Opakujeme geometrii - počítání úhlů, geometrické symboly, trojúhleník a jeho vlastnosti, osovou souměrnost. Ve ČT již začínáme ZLOMKY - noste učebnici 1. díl. Procvičovat lze zde:

Úhly

výpočty velikosti úhlů u 3 přímek (souhlasné, střídavé, vedlejší...): https://www.eductify.com/cs/matematika-testy/54/uhly/p-g54

Trojúhelníky:

těžnice, osy, střední příčky (A/N): https://www.skolasnadhledem.cz/game/4350
zásady konstrukce trojúhelníků: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4351

podmínky sestrojitelnosti: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4349

NJ 3.-7. 10.

Lekce 1 - představujeme se (ich heiβe, wohne, ich bin x Jahre alt), trénujeme číslovky 0-20. 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden začneme U 1C New home, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Zopakujeme rozdíly mezi přitomným časem průběhovým a prostým, tvoření otázky a záporu. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 12 a 13, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení.

Hezký týden, IK

 

Týden od 3. 10.

ZEMĚPIS - trénujeme mapy, v tomto týdnu test na PC: 

Afika přírodní poměry: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3450?c=59V84

Afrika státy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3163?c=UQ4FR

Afrika města: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3231?c=FKA5K

Fyzika  - ve čtvrtek si napíšeme základní příklad na výpočet rychlosti, připomínám DÚ - řádek v tabulce v sešitu. Procvičujte si převody m - km, hod. - min. - s. (např. na Jednotky času – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz))

Přírodopisprobrané základy ze strunatců si zopakujte, možná přijde 5´

_______________________________________________________________________________________________________________

POMŮCKY

Obecně: úkolníček jakýkoli, propisky, lepidlo tyčkové, tužky všech tvrdostí, pastelky/fixy, nůžky, guma, úhelník, pravítko, trojúhelník, ořezávátko, obaly na učebnice a sešity

Sešity do 7. třídy:

Čj - 524 2x, trhací blok A4, euroobaly A4

Vo - euroobaly A4 a desky na ně

Aj – 524, 444

Nj – 544, 524

Hv – pokračovat

Pv – 524

F – pokračovat nebo 460

Z – pokračovat nebo 464

Př – pokračovat nebo 460

D – 544

M - 465, 440

Na Tv boty halové, boty na ven, kraťasy, triko (mikina, tepláky v chladnějších obdobích na ven)

Výtvarná výchova

-       kufřík, případně krabice na pomůcky

-        temperové barvy (6 základních barev)

-        anilinové barvy

-        pastelky, fixy

-        černý slabší fix centropen

-        2 ks kulatých štětců (menší a větší)

-        2 ks plochých štětců (menší a větší)

-        paleta na míchání barev

-        kelímek na vodu

-        hadr

-        houbička

-        1ks guma

-        1 ks redispero, 1 ks černá tuš

-        1 ks lepidlo v tyčince

-        1 ks tekuté lepidlo (herkules)

-        izolepa

-        nůžky

-        ořezávátko

-        kreslící uhel

-        pastely mastné

-        permanentní fix černý

-        voskovky

-        tužky s tvrdostí 1(B), 2 (nebo také HB)

-        igelit/ubrus na lavici

-        plášť/staré tričko na sebe

-        desky na výkresy (formát A3 nebo větší)

-        10 ks čtvrtky A4

-        5 ks čtvrtky A3

-        barevné papíry

-        balíček špejlí

-        plastelína

Rozvrh 2022/2023 zde.