7. A třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Týden od 5. do 9.6.

Němčina skup. 2: začneme lekci 4- barvy a oblečení (učebnice str. 34 a prac. sešit od str. 40)

5. 6. KONTROLA ŽK, dejte si vše do pořádku, nezapomeňte nechat podepsat třídní výlet!

Středa 7. 6. 2023 třídní výlet PAINTBALL MASEČÍN, vstupné + zbraň s municíi+ rukavice a maska činí 300Kč. Doporučuji zapůjčení ochranného overalu 70Kč a počítat s vlastní ochranou krku, kdyby nebyla dostatečná se zapůjčenou výbavou. Dále je dobré počítat s možností zničení oblečení či obuvi barvou a vzít si na sebe něco postradatelného. Provozovatel doporučuje i kšiltovku. Úhrada proběhne ze žákovského účtu. (Pokud by chtěl někdo dokupovat munici navíc, platí se na místě.)

Odjezd v 7:40 z Nového Knína linkovým autobusem. Cestovné si hradí každý sám. (Kdo nemá průkaz na autobus, potřebuje doklad s fotografií.)

S sebou jídlo, pití, průkazku zdravotní pojištovny. (stačí kopie)

Předpokládaný návrat: 14:40 nebo 15:13

 

9. 6. sportovní den

Týden od 29. 5. do 2. 6.

MAT: Dobíráme souměrnost, závěrečný krátký testík ve čtvrtek 1. 6. Pokračujeme ROVNOBĚŽNÍKY - kap. 4.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zopakujeme si číslovky - učebnice  str. 45, 46, dále pak budeme pokračovat se slovesy, učebnice str. 47, 48

LITERATURA: Legenda

SLOH: Kontrolní slohová práce

ANGLIČTINA - Kadlecová 

Tento týden začínáme Unit 5C Out and about. Všichni máme napsaná slovíčka, budu je zkoušet, jsou to předložky a vazby s nimi. Zaměříme se na používání neurčitého a určitého členu. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK                   

 

Němčina skup. 2:v pondělí test na slovíčka Meine Familie, doděláme řadové číslovky (narozeniny) a začneme pracovat na shrnutí 3. lekce- str.38/39 v pracovním sešitě- následovat bude test z 3. lekce.

Zeměpis: Pracujeme na tématu LATINSKÁ AMERIKA.

Fyzika: 2. TEST na teorii a výpočty na páce a moment síly - kalkulačky s sebou! Procvičte: Páky (těžké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz). Probíráme tlak. https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-tlak-a-tlakova-sila-2/44968

 

Týden od 22. 5. do 26. 5.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: v úterý 23.5. si napíšeme písemku na téma závislosti (kouření a alkohol). Otázky, které se tam mohou objevit jsme spolu probírali minulou hodinu (zde:otázky alkohol + kouření).

Volby do rady školy - rodiče - v pondělí od 16 do 18 hodin ve škole.

Fyzika: https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-tlak-a-tlakova-sila-2/44968

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zájmena, číslovky - učebnice str. 43 až 45.

LITERATURA: Román - dívčí literatura (práce s textem)

SLOH: Psaní vlastního textu - výběr témat (popis, líčení, charakteristika, vypravování) 

Zeměpis: Pracujeme s PL Stř. Amerika, zk. mluvní cvičení USA, 4 žáci mají dú na obecný zeměpis Ameriky. Testík USA podle zeměpisné osnovy ve čtvrtek.

MAT: Shrneme shodnost trojúhelníků, test z této látky ve čtvrtek 25. 5. Dále probereme středovou souměrnost (kap. 2).

NJ 1: Pokračujeme s lekcí Alles bunt. Naučte se přídavná jména (protiklady) z PS str. 43/cv. 10. 

barvy: https://wordwall.net/cs/resource/24053707/ciz%c3%ad-jazyk/nj-barvy

protiklady: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2640

oblečení: https://wordwall.net/cs/resource/31815969/n%c4%9bm%c4%8dina/die-kleidung-oble%c4%8den%c3%ad

rodina: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3378

slovesa: https://wordwall.net/cs/resource/39474056/ciz%c3%ad-jazyk/%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

slovesa: https://wordwall.net/cs/resource/28629651/ciz%c3%ad-jazyk/bf11l2-%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

NJ 2: množné číslo podstatných jmen, uč. str. 29, prac.sešit str. 36

Týden od 15. 5. do 19. 5.

18. 5. FOCENÍ TŘÍD II. STUPNĚ.

15. 5. jedeme na exkurzi do ZOO Praha, sraz v 7:40 ve škole, návrat kolem 15 hodiny. S sebou dobrou obuv, vhodné oblečení, kapesné, propiska. Obědy budou odhlášeny hromadně. Platba bude z vkladu žáka. (cena cca 380 Kč).

MAT: Probíráme SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ - kap. 1 ze 3. dílu učebnice. Všichni noste rýsovací potřeby: ořezanou tužku, kružítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr (co nejobyčejnější).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zájmena. Ve čtvrtek si dopíší testy a diktát ti, co jim něco chybí.

LITERATURA: V úterý si přineste pouze sešit na literaturu, zapíšeme si referáty (čítanku ne). Pak sešit na mluvnici a učebnici na mluvnici, po referátech budeme mít mluvnici.

SLOH: Způsoby obohacování slovní zásoby

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden POKRAČUJEME v Unit 5A In the city. Znovu opakujeme stupňování přídavných jmen - budeme psát test na stupňování krátkých i dlouhých přídavných jmen. Budu zkoušet slovíčka. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

 

Němčina skup. 2: za úkol je napsat povídání o rodině (ukazovali jsme si na tabuli)- budou mít i ti, co chyběli! , v pracovním sešitě pokračujeme na str. 33 a v učebnici 26 a 27.

Zeměpis: Pracujeme s PL Stř. Amerika, zk. mluvní cvičení USA, 4 žáci mají dú na obecný zeměpis Ameriky. Držte se v kondici: Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV), J. Amerika zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. PC test státy SAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3015?   c=9ZBLM a JAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3339.

 

 

Týden od 9. 5. do 12. 5.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Přídavná jména, zájmena, pravopisná cvičení. Ve čtvrtek 11.5. si napíšeme diktát - kdo u mě nemá sešit na diktáty, přinese si ho ve čtvrtek.

LITERATURA: V úterý si přineste pouze sešit na literaturu, zapíšeme si referáty (čítanku ne). Pak sešit na mluvnici a učebnici na mluvnici, po referátech budeme mít mluvnici.

SLOH: Obohacování slovní zásoby a způsoby jejího obohacování

MAT: Zopakujeme FINANČNÍ MATEMATIKU, PROMILE - písemka z těchto 2 kapitol ve čtvrtek 11. 5. Chystejte si nelinkované sešity a rýsovací pomůcky...

Zeměpis: Probíráme USA a Stř. Ameriku, opakujte si i obecný zeměpis Ameriky - dopsání testů na Kanadu a obecný zeměpis Ameriky ve čtvrtek. Držte se v kondici: Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV), J. Amerika zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. PC test státy SAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3015?   c=9ZBLM a JAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3339.

Fyzika: Téma páka - kalkulačky s sebou! Procvičte: Páky (těžké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz)

Němčina skup. 2: pokračujeme ve 3. lekci, budeme si zapisovat slovíčka a psát povídání o své rodině. 

 

 

Týden od 2.5.

PONDĚLNÍ FLORBAL JE TŘI TÝDNY PO SOBĚ VE STŘEDU. NEBOJTE SE PŘÍPADNĚ PŘIJÍT I V ÚTERÝ - PROSTĚ PODLE MOŽNOSTÍ...

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Podstatná jména, přídavná jména. Kdo nepsal test na druhy VV a věty jednočlenné atd., napíše si test ve čtvrtek.

LITERATURA: V uterý si přineste pouze sešit na literaturu, zapíšeme si referáty (čítanku ne). Pak sešit na mluvnici a učebnici na mluvnici, po referátech budeme mít mluvnici.

SLOH: Obohacování slovní zásoby (synonyma, antonyma, homonyma)

ZeměpisProbíráme USA a Stř. Ameriku, opakujte si i obecný zeměpis Ameriky - 5´testík na Kanadu ve čtvrtek.

NĚMČINA SKUP. 2:

pokračujeme v pracovním sešitě str. 31, učebnice str. 26. Z gramatiky se budeme zabývat stavbou věty, která vám dělá potíže. 

MAT: Test z procent (dopočítávání proc. části, základu a počtu procent) ve čtvrtek 4. 5. - tj. máte možnost ještě využít doučování. Jinak dobereme základy finanční matematiky (kap. 4.4) a promile (kap. 4.5), čímž skončíme tuto kapitolu i učebnici. (Další týden další test + již noste 3. díl učebnice a RÝSOVACÍ POMŮCKY!!!)

NJ 1: Učíme se, procvičujeme oblečení a barvy z kap. 4. (PS str. 40-41).

Týden od 24. 4.

NĚMČINA SKUP. 2:

začneme novou lekci, Freunde und Familie, uč. str. 25 s 26, pracovní sešit str. 30. 

MAT: V pondělí 24. 4. si napíšeme 5minutovku na výpočet procent přes 1 %. Pak pokračujeme s výpočtem počtu procent trojčlenkou (U str. 63/D) a slovními úlohami a finanční matematikou (kap. 4.3-4.4). 

NJ 1: Končíme lekci 3 Freunde und Familie. V pátek 28. 4. bude závěrečný test (časování pravidelných sloves + sein, číslovky, rodinní příslušníci, vykání). 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden opakujeme 4D, přečteme komiks The Best Detective in Town? Episode 2 a vypracujeme si k němu WB 44-45. Všichni máte už slovíčka napsaná a naučená, budu je zkoušet.   Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Začínáme s tvaroslovím - určování slovních druhů v různých textech. Opakování podstatná jména - učebnice str. 37, 38, 39. V pondelí 24.4. - test na druhy vedlejších vět a rozpoznání věty jednočlenné, dvojčlenné a větného ekvivalentu.

LITERATURA: Stále pokračujeme s referáty, nezapomeňte, že do 1.6. musíte odevzdat referát i z druhé přečtené knihy dle svého výběru písemně (nosit ho můžete již nyní). 

SLOH: Napíšeme si vlastní text - vypravování.

Zeměpis: Probíráme USA a Stř. Ameriku, opakujte si obecný zeměpis Ameriky (zápisky na kopírovaných papírech: 3 stránky a 2 mapky), velký test ve čtvrtek, 5´testík na Kanadu příští čtvrtek). Pro ty, kteří ještě nesplnili mapy:

Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV), J. Amerika zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. PC test státy SAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3015?   c=9ZBLM a JAm: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3339

 

Týden od 17.4.

FLORBAL v úterý odpadá.

MAT: Opravný test (+ ti, kdo nepsali) na grafy úmerností přesunutý na úterý 18. 4. Dále pokračujeme s PROCENTY (U kap. 4.1-4.2).

PRACOVNÍ VÝCHOVA: Pokračujeme v tématu třídění odpadu. Na středeční hodinu si proto každý přineste tři různé obaly (např. od potravin, kosmetiky atd.). Budeme se věnovat recyklačním symbolům uvedeným na obalech. 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Opakování skladby - větné členy, grafický rozbor věty jednoduché, druhy vedlejších vět, věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent. 

LITERATURA: Pokračujeme s referáty na přečtenou knihu. Stále probíráme román.

SLOH: Vypravování - rčení, přísloví učebnice str. 136

NĚMČINA SKUP. 2: Budeme dál opakovat gramatiku z 2. lekce- napíšeme si znovu písemku, kdo si chce opravit. Pokud budeme spojeni, budeme opakovat, pokud ne, platí info z minulého týdne- Freunde und Familie, uč. str. 25 s 26, pracovní sešit str. 30.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, bereme USA, opakujte si obecný zeměpis Ameriky (zápisky na papíře, test příští týden, potřeba znát i pro nové učivo). A ve čtvrtek na PC test státy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3015?c=9ZBLM ahttps://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3339. Pro ty, kteří test nesplnili minule, platí i následující řádky:

Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV), J. Amerika zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8

Týden od 11. 4.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Za domácí úkol do příští hodiny vypracujte otázky týkající se alkoholu a alkoholismu, které jste dostali v hodině (najdete také zde: alkohol - otázky).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - učebnice str. 62, 63, 64, 65. Komu chybí napsat nějaký test, během tohoto týdne si testy dopíše.

LITERATURA: Pokračujeme s referáty na přečtenou knihu. Dozkouším básničku. Stále probíráme román.

SLOH: Vypravování učebnice str. 134, 135.

NĚMČINA SKUP. 2:

začneme novou lekci, Freunde und Familie, uč. str. 25 s 26, pracovní sešit str. 30. Test z gramatiky z 2. lekce bude ve čtvrtek 13.4. 

FLORBAL NAMÍSTO PONDĚLÍ BUDE VE STŘEDU.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme KANADU, USA, opakujte si obecný zeměpis Ameriky (zápisky na papíře). Opakujte si J. Ameriku: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. Na stejném portálu trénujte státy S a J Ameriky. Po Velikonocích brzy přijde TEST

Fyzika    Proběhla kontrola zadaných pracovních listů na téma síla. Termín odevzdání byl 8. března. Další možnost odevzdat a opravit si známku byla do konce března. Stále tuto povinnost ignoruje 8 žáků. Připomínám, že jste měli celou dobu možnost zdarma využít doučování z fyziky, kde jsme PL řešili! 

Poslední test na grafické znázorňování síly středa 12. dubna. Nutné mít rýsovací potřeby. (kružítko, dvě pravítka, tužka)

- prbíráme: pohybové zákony od str. 39

Přírodopis Probíráme téma: SAVCI, průběžně se učte, začneme postupně i ústně zkoušet v režimu mluvní cvičení. (Víte předem téma. domluvíme se 12. 4.)

Poznávačka savci 2 bude ze stránek: 51 až 55 - zatím ještě nemáme probráno

Poznávačka savci 1 (str. 47 až 50) nemá splněno 8 žáků - možnost splnit 12. 4. na doučování, nebo podle domluvy

Týden od 3. 4. 

Ve středu 5.4. navštívíme Národní muzeum v Praze. Vstup zdarma. Odjezd smluvním autobusem, návrat zhruba ve 14:30. Výstup na Hraštici či Nové Vsi možný (lísteček). Svačiny a pití s sebou. Obědy budou odhlášeny hromadně. Doporučuji si nainstalovat: https://www.nm.cz/narodni-muzeum-v-kapse

ČJ:  MLUVNICE: Druhy vět podle komunikační funkce. Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - učebnice str. 62, 63, 64, 65.

MAT: V pondělí 3. 4. krátký test ke grafům přímé a nepřímé úměrnosti. Pak začneme kapitolu Procenta (U kap. 4).

Týden od 27. 3. do 31. 3. 2023

v úterý 4. - 6. hodinu akce - TH s organizací Magdaléna, 2. část

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Nezapomeňte na DÚ (učebnice str. 89/7 a,b,c,d - napíšete pouze druhy vedlejších vět), kontrola proběhne v pondělí, vyberu si sešity rovnou ke kontrole. Ti co nepsali test na druhy vedlejších vět, napíší si ho ve čtvrtek. Ve čtvrtek 30.3. si napíšeme doplňovačku na koncovky podstatných jmen. Trénovat můžete na https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-2-uroven/1522. Psaní čárek ve větě jednoduché a souvětí.

LITERATURA: Pokračujeme s referáty a básničkou. Román.

SLOH: Vypravování učebnice str. 133, 134. Básničku zkouším i o slohu. 

Zeměpis:  K procvičení Slepá mapy fyzická pro J. Ameriku: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. Někteří mají již splněno. Pracujeme na tématech PŘÍRODA a OBYVATELSTVO

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden začneme Unit 4B Great ideas. Všichni máte už slovíčka napsaná a naučená, budu je zkoušet.   Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký víkend,  těším se na vás,

IK

MAT: Probíráme grafy přímé a nepřímé úměrnosti, vyjádření úměry vzorcem (U kap. 2.3-2.6). Ve Čt 30. 3. možnost opravky z trojčlenky.

NJ 1: V Út 28. 3. odevzdat úkol Meine Familie (viz níže), dále probíráme lekci 3 (tykání, vykání, číslovky).

NJ 2: doděláme v pracovním sešitě lekci 2, ve čtvrtek si napíšeme test na shrnutí gramatiky, kterou jsme opakovali v minulých 3 hodinách. Začneme probírat 3. lekci, ein a kein.

 

Týden od 20. 3. do 24. 3. 2023

MAT: Procvičování trojčlenky a úměry: 

https://www.liveworksheets.com/ny1834615rd

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4322
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4317

Ve Čt 23. 3. si napíšeme test z přímé a nepřímé úměrnosti a slovních úloh řešených trojčlenkou.

NJ1: Pokračujeme s tématem Freunde und Familie. Připomínám do konce týdne odevzdat úkol Meine Familie (viz níže).

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2561

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2545

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2535

 

Fyzika   připomínám, že proběhla kontrola zadaných pracovních listů, poslední možnost k odevzdání do 22. 3.

prbíráme: pohybové zákony od str. 39

Přírodopis Probíráme téma: SAVCI

Probrali jsme znaky savců, dále skupiny: vejcorodí, vačnatci a chudozubí. Dokončujeme skupinu hlodavci str. 49

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Nezapomeňte na úkol, kontrola proběhne v pondělí. Už známe všechny druhy vedlejších vět (bez doplňkové), budeme procvičovat určování vedlejších vět. Ve čtvrtek 23.3. si napíšeme test na určování vedlejších vět. Budeme opakovat vzory podstatných jmen. Věty vedlejší procvičujte na https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-2-uroven/2752

LITERATURA: Pokračujeme s referáty a básničkou. Začneme s románem.

SLOH: Charakteristika - napíšeme si do sešitu charakteristiku někoho z rodiny, mějte už promyšlené, o kom budete psát. 

Zeměpis:  Probíráme PŘÍRODU AMERIKY. TEST SLEPÁ MAPA SEV. AM (podle papírové mapy) přijde DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU. Procvičuj zde:https://wordwall.net/teacher/10641174/u77261117/folder/3190699/zem%c4%9bpis-7/amerika) "hnědá cvičení". Někteří mají již splněno. Ocením toho, kdo najde chybu v jednom z "hnědých" cvičení na wordwallu. TEST Z OBSAHU TĚCHTO TŘÍ CVIČENÍ TAKÉ DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU. K procvičení Slepá mapy fyzická pro J. Ameriku: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8. Někteří mají již splněno.

Němčina skup. 2: pracovní sešit str. 26- za úkol napsat Mein Lieblingsfach, pokračujeme na souhrnu gramatiky str. 28 a 29. Domluvíme se na test z gramatiky. 

Týden od 13. 3. do 17. 3. 2023

MAT: V pondělí 13. 3. test z poměrů. Probíráme PŘÍMOU A NEPŘÍMOU ÚMĚRNOST, řešení slovních úloh pomocí TROJČLENKY (U str. 29-38). V pátek 17. 3. Matematický KLOKAN.

NJ1: Test přesunut na úterý 14. 3. Začínáme 3. lekci FREUNDE UND FAMILIE. Nový hodnocený úkol do konce příštího týdne - představení rodiny (min. 3 členové, min. 3 věty ke každému - Name, Alter, Hobbys).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná podmínková, přípustková učebnice str. 88, přineste si sešity na diktáty s hotovými opravami. Kdo nepsal, napíše si ve čtvrtek doplňovačku na vyjmenovaná slova.

LITERATURA: Začínám zkoušet básničku, první půjdou dobrovolníci, pak budeme losovat. Nezapomeňte na referáty - přečtená kniha (ti kterých se to týká tento týden, i ti kdo měl mít referát minulý týden). Kdo nepsal test, bude psát tento týden. Začneme s románem.

SLOH: Charakteristika - napíšeme si do sešitu charakteristiku někoho z rodiny. 

Němčina sk. 2

V úterý připomínám test na slovíčka z lekce In der Schule, máte je vybrané v sešitě. 

Pokračujeme v učebnici str. 23; v pracovním sešitě 27 a 28

Zeměpis: opravy VÝCHODNÍ A JIŽNÍ AFRIKY v pondělí. Slepá mapa fyzická Sev. a Stř. Ameriky (Procvičujte zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV) a pojmy z polohy, povrchu a vodstva (procvičuj zde:https://wordwall.net/teacher/10641174/u77261117/folder/3190699/zem%c4%9bpis-7/amerika) ve čtvrtek na PC. Ocením toho, kdo najde chybu v jednom z "hnědých" cvičení na wordwallu :-). Nově k procvičení Slepá mapy fyzická pro J. Ameriku: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3451?c=JBPY8

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: V pondělí 13.3. je nutné mít podložku pod výkres (aspoň formátu A2) a nějaký pracovní plášť/jiný oděv!!! (jen připomínám, že by to mělo být součástí seznamu pomůcek, které už máte od začátku roku). Pokud máte možnost, přineste si také jednorázové latexové rukavice. Stále také počítejte s tím, že kdo ještě neprezentoval zadaný referát, tak může být na řadě.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: ve úterý 14.3. si napíšeme krátkou písemku na téma stres.

ANGLIČTINA 6. - 10. 3.

Tento týden opakujeme budoucí čas s will. Slovíčka 4A On line máte napsaná a naučená.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK 

Týden od 6. 3. 2023

úterý 7. 3. bude hned ráno třídnická hodina

MAT: Opakujeme a procvičujeme počítání s POMĚRY, probereme postupný poměr (kap. 1.4) a měřítko (kap. 1.5). Procvičování zde:

https://www.liveworksheets.com/nm1810135gl

https://www.liveworksheets.com/tk1746591ms

A v pondělí 13. 3. uzavřeme písemkou z poměrů.

NJ sk 1: Zopakujeme 2. lekci - PS str. 28-29 Meilstein 1. Z této látky (hlavně W-Frage) bude v pátek 10. 3. krátký test.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná účelová, podmínková učebnice str. 88, přineste si sešity na diktáty s hotovými opravami. Kdo nepsal, napíše si ve čtvrtek doplňovačku na vyjmenovaná slova.

LITERATURA: Začínám zkoušet básničku, první půjdou dobrovolníci, pak budeme losovat. Nezapomeňte na referáty - přečtená kniha (ti kterých se to týká tento týden). Kdo nepsal test, bude psát tento nebo příští týden.

SLOH: Charakteristika - napíšeme si do sešitu charakteristiku někoho z rodiny. 

Fyzika    kontrola zadaných pracovních listů,  test - skládání, rozkládání sil, měřítko, prbíráme: tíhová síla, těžiště str. 36 až38

Přírodopis - dokončujeme téma ptáci (str. 43 - 44), psali jsme test na znaky ptáků, poznávačku č. 1 do str. 37., poznávačku č. 2 do str. 41.v pátek nás čeká poslední poznávačka do str. 44

Kdo chyběl, doplní si poznámky a testy si postupně dopíše. Je možnost každou středu po vyučování. 

Němčina sk. 2:

Shrnutí gramatiky v pracovním sešitě- str. 26 a 27. Ve čtvrtek 9.3. si napíšeme na slovíčka z lekce 2. Z gramatiky se podíváme na ein a kein.

Zeměpis: Bude nás čekat dopsání případně opravy VÝCHODNÍ A JIŽNÍ AFRIKY - první a druhou naší hodinu v tomto týdnu, na opakování Afriky a Slepé mapě Ameriky se pak domluvíme ve čtvrtek. Ve čtvrtek předložte tajenku ke kontrole. Dodělejte mapy, kdo je ještě nemá.

 

Týden od 20. 2. 2023

MAT: Probíráme POMĚRY - učebnice 2. díl, kap. 1.1-1.3. V pátek 24. 2. si dopíší test s rac. čísel ti, kdo chyběli + možnost opravy.

NJ 1: Procvičujeme otázky s tázacími zájmeny (W-Frage) - PS str. 23-24. Vzhledem k velké absenci necháme testík až po prázdninách.

NĚMČINA sk. 2

Pokračujeme v pracovním sešitě a učebnici- dny v týdnu, rozvrh. V úterý 21.2. písemka na tázací zájmena a příslovce.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná měrová, příčinná/důvodová učebnice str. 88, ve čtvrtek 23.2. si napíšeme pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova (přineste si všichni sešity na diktáty). Ve čtvrtek budu vybírat sešity z mluvnice ke kontrole, kdo je nemá doplněné, doplní si je do čtvrtka.

LITERATURA: 21.2. Test z literatury (vědět, co je to povídka, balada, poezie, verš, sloka, rým, umět určit druhy rýmů, vědět co je a umět vyhledat metaforu, přirovnání, personifikaci, básnický přívlastek), dobrovolníci se mohou nechat vyzkoušet z básničky, ostatní budu zkoušet po prázdninách Básnička k naučení

SLOH: Charakteristika - napíšeme si do sešitu charakteristiku někoho z rodiny 

Zeměpis: Máme prakticky hotovou slepou mapu AMERIKY. Procvičujte i zde: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3452?c=AC3GV. Opravy a dopsání testů u chybějících nejspíše ve čtvrtek nebo po prázdninách.

ANGLIČTINA 20. 2. - 24. 2. - Kadlecová

Tento týden budeme opakovat. Slovíčka 3 D máte napsaná a naučená. Budeme dále opakovat složeniny some, any, no. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Fyzika    probíráme sílu, je zadán pracovní list jako příprava na test 

Přírodopis - probíráme ptáky (probrali jsme sovy a šplhavce), psali jsme test na znaky ptáků a poznávačku do str. 37. 

Týden od 13. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná časová, způsobová, měrová

LITERATURA: Dokončíme povídku - řeknete mi, jakou knihu jste si vybrali z doporučené četby k prezentaci

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 122

Němčina sk. 2: 

Učebnice str. 20-21 dny v týdnu, rozvrh hodin. Pracovní sešit 21-22. 

 

Zeměpis:  ve čtvrtek test na J. Afriku a začali jsme Ameriku, procvičujte AFRIKU i AMERIKU na WORDWALL (použij google a zadejte WORDWALL a Afrika či AMERIKA)

 

Týden od 6. 2. do 10. 2.

Výchova ke zdraví: Zápisky ke kapitole stres najdete zde: stres - zápis.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná místní, časová. Učebnice str. 87.....Kdo nepsal test, napíše si test na určování vět vědlejších, které známe + grafický rozbor věty

LITERATURA: Povídka - porozumnění čteného textu   Doporučená literatura   Data prezentací

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

MAT: Zopakujeme racionální čísla, v Út nám hodina odpadá, takže test bude ve Čt 9. 2. Už noste učebnici 2. díl. 

NJ sk. 1: Procvičujeme W-Frage a slovesa, která už umíme (PS 24-25, U 23).

NĚMČINA sk. 2:

pokračujeme v dnech v týdnu a spol., připomínám dopsat si slovíčka- předměty ve škole

písničky na lepší zapamatování:

Rolf Zuckowski | Die Jahresuhr (Lyric Video) - YouTube

Das Wochentagelied || Kinderlieder zum Lernen - YouTube

Zeměpis:  musíme zopakovatt Afriku jako celek a začít Ameriku, čekají vás 5´na Východní (PO) a jižní (ČT) Afriku

Fyzika    probíráme sílu, je zadán pracovní list jako příprava na test 

Přírodopis - probíráme ptáky (došli jsme k brodivým), připravujeme se na test na znaky ptáků (zadán PL)

Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta Přísudková. Učebnice str. 92..... Ve čtvrtek 2.2. si napíšeme testík na určování vět vědlejších, které známe + grafický rozbor věty

LITERATURA: Povídka - Divá Bára

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

MAT: Končíme počítání s racionálními čísly (kap 6.4, 6.5), po prázdninách počítejte se závěrečným testem (sčítání, odčítání, násobení, dělení desetinných čísel a zlomků). 

NJ sk. 1: Procvičujeme W-Frage (PS str. 22-24).

NJ skup. 2:

pracovní sešit od str. 18,  s. 20 - dny v týdnu, učebnice str. 19;20. 

Ve středu proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

ŽÁCI, KTEŘÍ SE NEÚČASTNÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU, JSOU ZAŘAZENÍ DO 8.A A MAJÍ JEJÍ UPRAVENÝ ROZVRH

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

Zeměpis: máme rozpracovanou J. Afriku

 

Týden od 16. 1. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

lyžařský kurz ve dnech 21.1. až 28.1. 2023 se určitě uskuteční, nelze jej zrušit. Pokud nenapadne sníh před odjezdem, není jisté, že se tak nestane během našeho pobytu v Nových Hutích. Je veliká pravděpodobnost, že budeme lyžovat v areálu Zadov, kam bychom dojížděli skibusem. Proto doporučuji lyže určitě zarezervovat a zapůjčit. Pokud by sníh nenapadl, žáci budou mít náhradní program. Bude se jednat o volnočasové aktivity. Je možnost koupání v bazénu ve Volarech a ve Vimperku, doporučujeme vzít si s sebou plavky. Žáci by měli mít i vhodnou turistickou obuv.

Děkuji za pochopení. S pozdravem Mgr. Jana Zouchová, vedoucí lyžařského kurzu

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta Přívlastková. Učebnice str. 90

LITERATURA: Povídka

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

Zeměpis: máme rozpracovaný PL Jižní Af. (hotový je úkol2), opakovali jsme stř. Afriku a ve čt pětiminutovka , určitě si (chybějící) pusťte krátké video https://edu.ceskatelevize.cz/video/4483-uganda-velka-jezera-a-prave-africke-safari

Týden od 9. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta PŘEDMĚTNÁ. Učebnice str. 86.

LITERATURA: Začneme s povídkou. Čtěte povídku od Boženy Němcové - Karla nebo Divá Bára. Budu vybírat sešity s úkolem z literatury.

SLOH: Napíšeme si Líčení do sešitu

MAT: Pokračujeme v početních operacích s RACIONÁLNÍMI ČÍSLY (kap. 6.3-6.5)

Pokud by chtěl někdo zkusit MATEMATICKOU OLYMPIÁDU, zde je zadání domácího kola: 

https://www.matematickaolympiada.cz/media/3458844/z72.pdf

Vy jste kategorie Z7. Nutné vyřešit alespoň 4 úlohy a odevzdat do pondělí 16. ledna.

NJ 1:  Lekce 2 - procvičujeme nová slovesa (z U str. 21) - Was machst du gern? Test v úterý 10. 1.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: V úterý 10.1. si napíšeme písemku na téma dospívání. V písemce bude i zápis z poslední hodiny (antikoncepce) - který jsme nestihli bohužel úplně dokončit, proto si, prosím, doplňte ten zbytek, co vám chybí, který najdete zde: zápis - antikoncepce. Pokud se někomu nepodaří získat 2 známky do pololetí, oznámkuji potom vedení sešitu, dejte si jej tedy do pořádku, pokud víte, že vám v něm chybí zápis.

Fyzika    probíráme sílu, 11. 1. test na grafické znázornění působící síly (máte dú - doplnit pracovní list, bude kontrola vedení sešitu)

Zeměpis:  tento týden na oblast ST. AFRIKY test, bude na VÝCHODNÍ AFRIKU s uč. str. 24-5 samostatná práce - chybějící si mohou zápisky udělat doma:

-Řadíme sem státy východně od _____________ ____________ ___________, např. Eritreu, E_ _ _ _ _ _, S _ _ _ _ _ _ _ (Africký roh), U_ _ _ _ _, K_ _ _, T_ _ _ _ _ _ _, M_ _ _ _ _ _ _...

-Je h _ _ _ _ _ _ - Uhuru, Východoafrická _ _ _ _ _ _ _ _, díky pohořím jsou zde příjemnější _ _ _ _ _ _ _ a vydatné _ _ _ _ _ _ - výhodné pro z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, jezera – r_ _ _ _ _ _

-Problémy i hospodářství jsou stejné jako ve _ _ _ _ _ _ _ Africe

-Vyváží se k_ _ _, b_ _ _ _ _, ale i květiny, fazole…, důležitý je chov dobytka v oblasti s_ _ _ _ - tam je i řada NP, např. S_ _ _ _ _ _ _ _ - turistika –tzv. s_ _ _ _ _ - pozorování divoké zvěře

-Zajímavosti:

-Kolébka _ _ _ _ _ _ - Olduvaj

-Běžci na d_ _ _ _ _ trati (i maraton)

-Novodobí piráti v _ _ _ _ _ _ _ _ (chudoba, války, sucha)

-Postavení žen ve společnosti – odsuzuji např. _________________

-Genocida ve Rwandě – kmeny Tutsi a _ _ _ _

-Z_ _ _ _ _ _ _ - ostrov koření, rodiště F. Mercuryho (sk. _ _ _ _ _)

-M_ _ _ _ _ _ _ - vytáhlí pastevci a obávaní b_ _ _ _ _ _ _ _

Týden od 3.1. 2023

MAT: Začínáme s RACIONÁLNÍMI ČÍSLY - porovnáváme, sčítáme, odčítáme (kap. 6.1-6.3)

NJ 1: Zhodnotíme Vánoce (ich finde, ich mag), novoroční předsevzetí. Dále pokračujeme s lekcí 2 (opakování před testem + nová slovesa U str. 21) 

Přírodopis - probíráme ptáky, 6. 1. opravný test plazi + poznávačka plazi obojživelníci

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta podmětná. Učebnice str. 84,85. Kdo nepsal napíše si doplňovačku na y/i. Kdo nepsal napíše si test na větné členy.

LITERATURA: Referáty na přečtenou knihu. Poslední možnost opravit si básničku. Druhy rýmů, obrazná pojmenování. Čtěte povídku od Boženy Němcové - Karla nebo Divá Bára.

SLOH: Umělecký popis - Líčení

Zeměpis: vlepte si PL Stř. Afrika, hotové jsou bezpodmínečně cv. 1-5, příští týden na tuto oblast test

Němčina sk. 2: zopakujeme si gramatiku v prac. sešitě str. 12, 13, 14. Ve čtvrtek 5.1. si napíšeme písemku na dosud probrané gramatické jevy a číslovky. 

Období od 12. 12. do Vánoc 

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

19.12. jedeme do divadla ABC, vhodné oblečení, návrat cca 14:15, obědy odhlášeny hromadně!

MAT: Dokončíme kapitolu Celá čísla. Závěrečný testík v Út 20. 12.

NJ sk. 1  Dny v týdnu - ústní zkoušení všichni. Učíme se novou vazbu na vyjádření hodnocení "ich finde + příd. jméno". V Út 20. 12. si dáme "vánoční speciál".

Zeměpis: pokračuje zk. ml. cv. Severní Afrika, v PO test Sev. a Saharská Af., vlepte si PL Stř. Afrika, pracujeme na něm

Fyzika    probíráme sílu, grafické znázornění působící síly

Přírodopis probíráme ptáky (úvod a znaky), bude možnost psát OPRAVNÝ test na plazy a obojživelníky + poznávačka na obě skupiny 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: 12.12. - kdo nepsal, napíše si test na větné členy, kdo chce napíše si opravu - 15.12. si napíšeme pravopisnou doplňovačku. Probereme věty hlavní, vedlejší, grafy souvětí - učebnice str. 81, 82, 83

LITERATURA: Referáty. Dílo Vodník. Poezie - Rýmy, verše, sloky. 

SLOH: Líčení

Týden od 5. 12.

ČESKÝ JAZYK: 

MAT: V pondělí 5.12. 10min. na porovnávání celých čísel. Dále probíráme sčítání a odčítání CELÝCH ČÍSEL - kap. 5.1-5.2.

NJ sk. 1 Pokračujeme s lekcí 2 - učíme se školní předměty a dny v týdnu - možnost nechat se vyzkoušet na 1 (příští týden povinně).

MLUVNICE: Grafický rozbor věty jednoduché, začneme se souvětím str. 81

LITERATURA: Pokračujeme v referátech a básničce. Přečteme si dílo K. J. Erbena Vodník, rozbor. Rýmy, verše, sloky

SLOH: Začneme s uměleckým popisem - Líčením

Fyzika    začali jsme probírat sílu

Přírodopis probrali jsme plazy, píšeme test na plazy a obojživelníky + poznávačka na obě skupiny (středa)

Zeměpis:  zkouším mluvní cv. S.Afrika podle osnovy

Týden od 28. 11.

MAT: V pondělí 28. 11. závěrečný test ze zlomků. Probírat dále budeme CELÁ ČÍSLA - kap. 4.1-4.3.

NJ sk. 1 - pokračujeme s tématem Schule, lekce 2 - rozvrh, dny v týdnu (+ opakujeme mein, dein a JA/NEIN Fragen) 

NJ- skup. 2- doděláme slovní zásobu na zvířata, časování slovesa mögen a haben- vytvoříme povídání o oblíbeném zvířeti

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zopakujeme si větné členy na písemku, koukněte na internetové stránky www.pravopisne.czwww.umimecesky.czwww.icestina.czwww.mojecestina.cz, jsou tam testíky na určování větných členů 1.12. si napíšeme písemku z větných členů a grafického rozboru vět. Probereme DOPLŇEK

LITERATURA: Přečteme si dílo K. J. Erbena Vodník

SLOH: Básničku zkoušíme tento týdsen i při slohu. Popis místnosti. Začneme s uměleckým popisem - Líčením

Zeměpis: dokončíme Sev. a Sahar. Afriku a připravíme si mluvní cvičení na Se. Af. podle osnovy

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.     skupina p. uč. Kadlecové

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit příslovce času - kdy, jak často, jak dlouho, mluvit o přírodních katastrofách. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 24 - 25 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

 

Týden od 21. 11.

ČESKÝ JAZYK: MLUVNICE - probereme přívlastek volný a těsný, PŘÍSTAVEK. Stále budeme určovat základní a rozvíjející větné členy, graficky znázorňovat jednoduchou větu. Ve čtvrtek 1.12. si napíšeme testík na určování větných členů a grafický rozbor věty jednoduché. Literatura - zkoušíme básničku, referáty na přečtenou knihu. Probereme baladu, povídku. Sloh - popis předmětu, místnosti.

MAT: Pokračujeme s operacemi se zlomky (násobení, dělení). Ve Čt 24. 11. 10minutovka na násobení zlomků.

NJ 1: Téma Schule (školní potřeby, rozvrh) + mein, dein + tvorba Ja/Nein Frage - lekce 2.

Zeměpis: v pondělí si napíšeme test na obyvatelstvo a hospodářství Afriky

Fyzika    test: výpočet rychlosti, dráhy a času

Přírodopis začali jsme probírat plazy, píšeme test na obojživelníky

Týden od 14. 11.

Třídní schůzky se konají 16.11. od 16:30 v kmenové učebně 7. A

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice - Probíráme PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ učebnice str. 74, grafický rozbor věty jednoduché, shodu podmětu s přísudkem. Literatura - začali jsme s referáty na přečtenou knihu, probírali jsme Baladu Maryčka Magdónova čítanka str. 56. Od příštího týdne zkoušíme básničku. Sloh - popis

MAT:  V podnělí 14. 11. 10minutovka na sčítání zlomků. Docvičíme odčítání zlomků a začneme s násobením - kap. 2.3.

Výtvarná výchova: Připomínám, že v pondělí má část žáků donést uložený trest v podobě 100x přepsané věty podepsaný od rodičů (víte jaké a víte za co). Dále si doneste nějakou jehlu (klidně s větším okem) a bavlnku (vánoční barvy - nejlépe červená, zelená nebo bílá). Také pokračujeme s referáty - tentokrát již budou mít svůj referát na hodinu připravený všichni, kteří ještě neprezentovali (z nich budou 2 náhodně vybráni)

(Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu)

PV : Na příští hodinu PV si přineste alespoň jednu zavírací skleničku (i s víčkem) o objemu cca 100 ml. Například od jogurtu (viz přiložená fotografie níže). Prosím, aby byla sklenička očištěna od etikety. Děkuji za spolupráci. 

315112596_648152366859286_3674078713558199862_n.jpg


Týden od 7. 11.

NJ 1.sk.: Lekce 2 - téma Schule (probíráme členy určité a neurčité, předměty ve třídě). V pátek 11. 11. slíbená 5min. - slovíčka z lekce 1.

MAT:  Sčítáme a odčítáme zlomky - kap. 2.1 a 2.2 (v podnělí 14. 11. bude 10minutovka). 

Zeměpis: trénujte si průběžně mapy Afriky, ať je nezapomenete, dobereme hosp. a spol. podm. Afriky a test na toto téma příští týden.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Ve čtvrtek 10.11. si napíšeme písemku (od začátku, jen z poznámek ve vašem sešitu)

Fyzika    test: výpočet rychlosti, komu to nejde, musí si doma procvičovat! např. zde: https://www.zsmutejovice.cz/e_download.php?file=data/editor/497cs_5.pdf&original=V%C3%BDpo%C4%8Det+rychlosti+-+p%C5%99%C3%ADklady.pdf

 http://www.zsvltava.cz/fyzika/?p=401

učíme se vytvářet a číst grafy znázornující průběh pohybu v závislosti na čase.

10. 11. Přírodovědná praktika: vybíráme sešity -  hodnocení zapisovaných aktivit, sháníme semena hrachu ke klíčení

Přírodopis poslední možnost opravy poznávání ryb,probíráme obojživelníky, kdo nemá zkontrolovaný sešit, připraví ho ke kontrole


 

Týden od 31. 10.

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.      skupina Kadlecová

Tento týden budeme opakovat, seznámíme se se dvěma stavbami PB 18, budeme mluvit o Halloweenu, opakovat počasí a začneme Unit 2 A  What´s the weather like? - napíšeme si slovíčka a naučíme se je, spíš opakujeme i minulý čas prostý. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na straně 18, 20, 21, vypracujte si ve WB příslušná cvičení na str. 10, 11, 12.

Hezký týden, IK

Němčina sk. Cihelková: v úterý 1.11. test ze základních frází, časování pravidelných sloves

MAT:  Dokončujeme 1. kap. Zlomky - převod zlomek-des. číslo, smíšená čísla. Test ve čtvrtek 3. 11. (zlomky a jednotky délky, váhy, času, rozšiřování a krácení zlomků, základní tvar, porovnávání, převod na des. číslo, smíšená čísla).

NJ: Lekce 1 - končíme lekci 1 - představování jiné osoby, začneme lekci 2 - téma Schule (škola).

Zeměpis:  testy: ve ČT slepka Afrika a v PÁ teorie Afrika - úvod až příroda. 

RŮZNÉ: VE STŘEDU 1. HODINU JE TŘÍDNICKÁ HODINA. OMLUVENKY NOSTE VČAS. NOSTE ŽK A MĚJTE JE PŘI HODINĚ S VĚCMI NA STOLE. KONTROLUJI PRŮBĚŽNĚ VEDENÍ SEŠITŮ VE SVÝCH PŘEDMĚTECH. KDO NEJEDE NA HORY, ODEVZDÁ PÍSEMNĚ PROHLÁŠENÍ, ŽE SE NA HORY NEPŘIHLAŠUJE. JT

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 

Přírodopis  domácí úkol: nakreslit obrázek vývoje žáby od vajíčka po dospělce

 Fyzika    test: výpočet rychlosti, BUDE VE STŘEDU 3. HODINU MÍSTO PŘÍRODOPISU

 Dějepis: Opakování Přehledu dějin 2

Výchova k občanství: Pomoc lidem v nouzi, opakování tématu Vlast, národ, vlastenectví

Tv  Probíhá celostátní testování zdatnosti. Budeme testovat člunkový běh 4x10m a vytralostní člunkový běh. Kdo chyběl na testy: skok daleký z místa a leh-sed, bude ještě otestován. 

Týden od 24. 10.

25. 10. Anglické divadlo, vyučuje se první dvě hodiny, na oběd se vracíme do školy, po obědě proběhne odpolední vyučování. Prosím o vhodné oblečení do divadla.

Přírodopis  domácí úkol: nakreslit obrázek vývoje žáby od vajíčka po dospělce

 Fyzika    procvičujte výpočet rychlosti

Týden od 17. 10.

Výtvarná výchova: Pokračujeme příští týden s referáty - nezapomeňte:

Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Každý týden budou mít referát 4 lidé (2 chlapci a 2 dívky) podle témat, které jste si vybrali. Měli byste o svém tématu dokázat alespoň částečně hovořit zpaměti, ne vše jen číst z prezentace, aby bylo poznat, že jste se referátem zabývali. Používejte více internetových zdrojů a nekopírujte prosím slovo od slova pouze informace z wikipedie - to není účelem. Témata budou prezentována víceméně v pořadí, v jakém jsou napsána (v případě absence prezentujícího se může pořadí změnit). Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu

MAT: Pokračujeme se ZLOMKY - rozšiřování, krácení a porovnávání. Učebice MAT 1 - kap. 1.4-1.6.

NJ: Lekce 1 - procvičujeme časování pravidelných sloves + přidáváme "ich/er/sie mag". V pátek 21. 10. 10minutovka (představování, číslovky 0-13, časování prav. sloves).

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden pokračujeme v U 1D Getting on, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Především se budeme věnovat přípravě na anglické divadelní představení, na které pojedeme příští týden v úterý do divadla vPříbrami. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Materiály k divadelnímu představení najedete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

 

Zeměpis: Probíráme Afriku. Kontrola vytvořených map tento týden. Další týden přijde test na společné znaky Afriky a na slepou mapu Afriky v papírové formě.

Přírodopis  test na téma ryby, začali jsme probírat obojživelníky

 Fyzika    probíráme pohyb, test na výpočet rychlosti

 

Týden od 10. 10.

MAT: Učíme se ZLOMKY - vyjadřování na čís. ose, rozšiřování, krácení. Učebice MAT 1 - kap. 1.1-1.5.

NJ: Lekce 1 - přidáváme časování pravidelných sloves + sein.

Výtvarná výchova: Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Každý týden budou mít referát 4 lidé (2 chlapci a 2 dívky) podle témat, které jste si vybrali. Měli byste o svém tématu dokázat alespoň částečně hovořit zpaměti, ne vše jen číst z prezentace, aby bylo poznat, že jste se referátem zabývali. Používejte více internetových zdrojů a nekopírujte prosím slovo od slova pouze informace z wikipedie - to není účelem. Témata budou prezentována víceméně v pořadí, v jakém jsou napsána (v případě absence prezentujícího se může pořadí změnit). Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu

13. 10. Exkurze Koněprusy, návrat cca 14:30 (obědy jsou hromadně odhlášeny, kroužky volejbal a florbal budou)

Zeměpis: V pátek 12:30 opravy: Mapy Afriky na PC (přijďte i vy, co jste v řádném termínu chyběli, sraz na hale)

Přírodopis  probíráme ryby

 Fyzika    probíráme pohyb, výpočet rychlosti

ANGLIČTINA 10. - 14. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden začneme U 1D Getting on, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Zopakujeme si, jak někomu něco ne/dovolujeme - fráze PB 15. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. 

Hezký týden, IK

MAT 3.-7. 10.

Opakujeme geometrii - počítání úhlů, geometrické symboly, trojúhleník a jeho vlastnosti, osovou souměrnost. V PÁ již začínáme ZLOMKY - noste učebnici 1. díl. Procvičovat lze zde:

Úhly

výpočty velikosti úhlů u 3 přímek (souhlasné, střídavé, vedlejší...): https://www.eductify.com/cs/matematika-testy/54/uhly/p-g54

Trojúhelníky:

těžnice, osy, střední příčky (A/N): https://www.skolasnadhledem.cz/game/4350
zásady konstrukce trojúhelníků: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4351

podmínky sestrojitelnosti: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4349

 

Německý jazyk   3.-7.10.

Opakování základních frází, str. 11. Vytvoření krátkých rozhovorů.

Sk. 1: Lekce 1 - představujeme se (ich heiβe, wohne, ich bin x Jahre alt), trénujeme číslovky 0-20. 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden začneme U 1C New home, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Zopakujeme rozdíly mezi přitomným časem průběhovým a prostým, tvoření otázky a záporu. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 12 a 13, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. V pátek napíšeme test na přítomný čas prostý a průběhový.

Hezký týden, IK

Přírodopis  začali jsme probírat ryby

 Fyzika    probíráme pohyb

úterý 4. 10. je první vyučoací hodina TH. Proběhne kontrola žákovských knížek

Týden od 3. 10.

ZEMĚPIS - trénujeme mapy, v tomto týdnu test na PC: 

Afika přírodní poměry: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3450?c=59V84

Afrika státy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3163?c=UQ4FR

Afrika města: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3231?c=FKA5K

Seznam pomůcek:

Obecně: úkolníček jakýkoli, propisky, lepidlo tyčkové, tužky všech tvrdostí, pastelky/fixy, nůžky, guma, přezůvky

 • Čj - 524 2x, trhací blok A4, euroobaly A4 a desky na ně
 • Vo - 544
 • Aj – 524, 444 2. skupina paní Kadlecová, 1. skupina pan Miroslav Švarc 544, zapínací desky na pracovní listy A4, doporučuje sluchátka k mobilu
 • Nj – 544, 524 1. skupina paní Petra Růžička, 2. skupina paní Eliška Cihelková 544, 524
 • Hv – pokračovat
 • Pv – 524
 • F – pokračovat + 440 nebo 460
 • Z – pokračovat nebo 464
 • Př – 460 (kdo má potíže udržet řádky, může mít linkovaný 464)
 • Přp - 440
 • D – 544
 • M - 465, 440
 • Obaly na učebnice jsou povinné: A4 cca 7x, na matematiku 3x A5 - jsou stejně velké jako loni, čítanka a Aj s paní Kadlecovou mají netradiční rozměr - opět stejné jako loni, 1x obal na žákovskou knížku A5.
 • Sešity doporučuji obalit také. 
 • Na Tv boty halové, boty na ven, kraťasy, triko (mikina, tepláky v chladnějších obdobích na ven)
 • Výtvarná výchova
 • -       kufřík, případně krabice na pomůcky
 • -        temperové barvy (6 základních barev)
 • -        anilinové barvy
 • -        pastelky, fixy
 • -        černý slabší fix centropen
 • -        2 ks kulatých štětců (menší a větší)
 • -        2 ks plochých štětců (menší a větší)
 • -        paleta na míchání barev
 • -        kelímek na vodu
 • -        hadr
 • -        houbička
 • -        1ks guma
 • -        1 ks redispero, 1 ks černá tuš
 • -        1 ks lepidlo v tyčince
 • -        1 ks tekuté lepidlo (herkules)
 • -        izolepa
 • -        nůžky
 • -        ořezávátko
 • -        kreslící uhel
 • -        olejové pastely
 • -        permanentní fix černý
 • -        voskovky
 • -        tužky s tvrdostí 1(B), 2 (nebo také HB)
 • -        igelit/ubrus na lavici
 • -        plášť/staré tričko na sebe
 • -        desky na výkresy (formát A3 nebo větší)
 • -        10 ks čtvrtky A4
 • -        5 ks čtvrtky A3
 • -        barevné papíry
 • -        balíček špejlí
 • -        plastelína