7.A třída

Dějepis

Moji milí žáci všichni jste mě velmi krásně překvapili.

Vaše práce v době samostudia je velmi pěkná. Někteří mají doplnit drobné nedostatky a ti co tento týden nebyli ve škole přítomní na příští konzultaci přinesou sešit s vypracovanými poznámkami, úkoly a referáty.  Ti co přítomní byli, mají potřebné informace z našeho setkání.

Mějte se pěkně.

Zdraví A. B.

Matematika 9. 6. - 15. 6.
Zadání:
1) Do sešitu vypracujte cvičení 13. str. 57 – Zadání plní pouze žáci nepřítomni na školních konzultacích 9. 6.
2) Do sešitu vypracujte Úlohy na závěr, A str. 58 – Zadání plní pouze žáci nepřítomni na školních konzultacích 9. 6.
3) Nastudujte teorii na stránce 59. - 61.
4) Do sešitu / na papír nadpis: Obsah trojúhelníku.
5) Rámeček: Obsah trojúhelníku – str. 60, překreslete do sešitu / na papír.
6) Do sešitu / na papír vypracujte cvičení 1. str. 60 a cvičení 7. str. 61.
7) Nastudujte teorii na stránce 62. - 64.
8) Do sešitu / na papír nadpis: Lichoběžník.
9) Rámeček: Lichoběžník – str. 62. a rámeček na str. 63. překreslete do sešitu / na papír.

10) Na Alfbook vypracujte cvičení: 7. ročník -> Matematika -> Rovinné útvary -> Rovnoběžník a lichoběžník. Odevzdání budu kontrolovat 15. 6. ve 12:00.

S pozdravem Vojíř.

ANGLIČTINA - POSLEDNÍ PÍSEMNÝ ÚKOL

Věty opište do sešitu a přeložte, rozhodněte, jestli použijete minulý nebo předpřítomný čas:

Minulý nebo předpřítomný čas?

 1. Včera jsem rozbila hrneček.
 2. Anna dnes ráno nehrála tenis.
 3. Znám ho už roky.
 4. Harry minulý týden pracoval.
 5. Včera večer mi nebylo dobře.
 6. Vlak minulou středu nepřijel včas.
 7. Jana neměla ráda svojí učitelku angličtiny.
 8. Hrála jsem fotbal i hokej.
 9. Mluvili jsme spolu španělsky.
 10. Už jsi viděla jejich nové auto?

Hezký týden, IK

 

Fy - do 12. 6. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Newtonovy pohybové zákony 1 a 2

- do 12. 6. Pracovní sešit str. 18 a 19

 AlfBook - sekce Obratlovci - testy: v ideálním případě všechny zbylé testy kromě savců. Na koho to bude moc, tak si vyberte alespoň čtyři testy.

ANGLIČTINA

Moji milí,

moc se těším, v úterý se zase uvidíme. Dlouho jsme se neviděli, určitě si budeme mít co povědět. Přineste si sebou do školy všechno na angličtinu, určitě si budeme také kontrolovat vaše slovníčky, školní a pracovní sešity, do kterých jste plnily zadanou domácí práci.

 Takže, pokud víte, že máte ještě nějaké úkoly doplnit, neváhejte, máte na to tento víkend.

Mějte se hezky, IK

 

INFORMACE K ČÁSTEČNÉMU NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL

Milí žáci a rodiče. Žáci budou do budovy školy vcházet hlavním vchodem po vpuštění pedagogickým pracovníkem. Musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení týkající se zdravotního stavu. (Naleznete ho například v příloze mailu, který byl žákům zaslán 2. 6.) Budou rozděleni do pracovních skupin. Skupiny nebudou kompaktní, je možný pohyb žáků mezi skupinami, ale počet nesmí přesáhnout 15 žáků a vyučující se mohou u pracovních skupin střídat.

Doba pobytu ve škole: 8.00 – 11.00 hodin. Termín prvního setkání 7. A bude ve úterý 9. 6.

Po skončení nemůže být bohužel zajištěn oběd.

Žáci budou chodit do školy jednou za týden. První setkání bude určené k odevzdání prací a úkolů, které žáci plnili doma. Tedy sešity a pracovní sešity s sebou.

Potřebuji Vaše vyjádření k Vašemu případnému nástupu do školy. Napište mi do mailu do čtvrtka 4. 6. 18:00, zda se zúčastníte nebo nepřijdete.

S pozdravem Jitka Tyrmerová, jt20@centrum.cz

Matematika 2. 6. - 5. 6.

Zadání:

1) Na stránce 51. - 54. si zopakujeme konstrukci rovnoběžníku. Všichni si tedy prostudujte tyto stránky a znovu se podívejte na video viz. odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=1.
2) Do sešitu vypracujte cvičení 1. a) str. 52, cvičení 2. a), b) str. 53., cvičení 3. a) str. 53, cvičení 6. str. 54.
3) Do sešitu si napište nadpis: „Obvod a obsah rovnoběžníku“ a nastudujte stránku 54. - 56.
4) Do sešitu překreslete rámeček Obvod rovnoběžníku str. 55 a vypočítejte cvičení 1. na této stránce.
5) Do sešitu si překreslete rámeček Obsah rovnoběžníku str. 56 a vypočítejte cvičení 5. na této stránce.
6) Do sešitu vypracuj cvičení 8. A na stránce 57.

Doufám, že se nám podaří již v dohledné době potkat osobně. Dejte si prosím všichni do pořádku sešity z matematiky. Až se ve škole sejdeme, tak si je určitě zkontroluji.

Přeji krásný den. S pozdravem Vojíř

 

Fy - do 5. 6. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Síla 5 a 6, Gravitační síla

- do 5. 6.  Do mailu jsem poslala prezentaci. Udělejte podle ní zápis do sešitu. 

AlfBook - sekce Ptáci -  test: Dravci, sovy, pěvci

           - sekce Obratlovci - testy: Ptáci hrabaví, Vodní ptáci

Pracovní sešit str. 16 a 17

ANGLIČTINA

12. týden doma 1. - 7. 6.

Moji milí,

jsem moc zklamaná, 9 žáků mi neposlalo přeložené věty. Opravdu mě to mrzí, protože procvičování je jediný způsob, jak si můžete osvojit teorii. Vysvětlili jsme si předpřítomný čas, ale vaše procvičování je chabé. Moc chválím ty, kteří mi úkol poslali, většinou byl správně, udělali jste mi radost.

Dále procvičujeme předpřítomný čas. Vypracujte PB 49/4 1. sloupeček do školního sešitu. Utvořte podle vzoru otázky a odpovězte na ně podle svých zkušeností. WB 49/7 a 9. Prosím, procvičujte si, budeme mít dost co dohánět, až se zase uvidíme.

Hezký týden, IK

 

 

Dějepis

K výuce na následující dny:

Naším hlavním úkolem je stále  opakování výukových témat a látky, které jsme spolu v tomto školním roce probírali. Pokračujeme dále.

Stejným způsobem jako doposud pokračujeme v opakování a rekapitulaci našich již naučených témat.

Otevřete učebnici na str. 50 – téma DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ , PRVNÍ STÁTNÍ ÚTVARY NA NAŠEM ÚZEMÍ a zopakujte si učivo opět za pomocí zejména sešitů a učebnice až do str. 77.

Zaměřte se hlavně na  velké nadpisy ve vašich sešitech a barevná zvýraznění, jak důležitých časů a událostí k nim náležejícím, tak i důležitých faktů, které máte v sešitě zapsány a učebnice i v hodinách jsme o nich společně hovořili.

Zopakujete si tak také témata – Čechy v době knížecí (Počátky českého státu)

                                                První čeští králové 

                                                Kultura raného středověku - Románský sloh (tabulka sešit)

 •                                                     Stavby (tabulka sešit)
 •                                                     Vrcholný a pozdní středověk ( Společnost, Venkov, Město – sešit tabulka dělení měst)

Doplňte si případné chybějící údaje.

V případě nějakých dotazů na mě kontakty máte.

Toto opakování máte +- na následující dva týdny.

Když tuhle metu zvládnete, již vám bude zbývat jen malý úsek a jste ve zdárném cíli.

Zdraví A. B.

 

Matematika 25. 5. - 29. 5.

Zadání:

1) Do sešitu vypracujte cv 12. str. 42, cv 13. str. 43, cv. 14, str. 44
2) Do sešitu nadpis: Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku
5) Nastudujte teorii na stránce 44. - 47. (zvýšenou pozornost věnujte zejména rámečkům a zvýrazněnému textu)
6) Rámeček Vzdálenost rovnoběžek – str. 44, Výšky rovnoběžníku – str. 45 překreslete do sešitu.
7) Do sešitu nadpis: Kosodélník a kosočtverec
7) Nastudujte teorii na stránce 47. - 50. (zvýšenou pozornost věnujte zejména rámečkům a zvýrazněnému textu)
8) Rámeček Rovnoběžníky – str. 50 překreslete do sešitu.
9) Na Alfbook vypracujte cvičení: 7. ročník -> Matematika -> Rovinné útvary -> Rovinné obrazce. Odevzdání budu kontrolovat 1. 6. ve 12:00.

Vím, že je samostudium již dlouhé, ale přípravu prosím opravdu nepodceňujte! Je nutné látku alespoň částečně zvládnout, abychom se s tím příští rok příliš netrápili. V matematice je velká spousta návazností. Většinu z vás opravdu chválím za výsledky na Alfbook a za vzorné dodržování termínů. Někteří si ale prosím sáhněte do svědomí a zkuste myslet na vaši budoucnost. Tohle stále ještě nejsou prázdniny!

S pozdravem Vojíř.

Fy - do 29. 5. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Síla 1 až 4

- do 29. 5. Do mailu jsem poslala prezentaci. Udělejte podle ní zápis do sešitu.

AlfBook -  sekce Ptáci -  testy: Vrubozobí, měkkozobí, šplhavci. Běžci, tučňáci, hrabaví. Papoušci, srostloprstí.

Pracovní sešit str. 14 a 15

ANGLIČTINA     11. týden doma 25. - 31. 5.

Moji milí,

tento týden dále procvičujeme předpřítomný čas. Okopírujte si zadané věty, otevřete si vaše učebnice, znovu si přečtěte pravidla pro předpřítomný čas na stranách 48 a 49 a s jejich pomocí je přeložte s užitím předpřítomného času a se stejným číslováním mi je pošlete  e-mailem na boirko2@volny.cz. Kontrolní den je v pátek.

 1. Have you finished the book?………………………………………………………………
 2. Peter hasn´t come yet. ……………………………………………………………………
 3. Have they arrived? ………………………………………………………………………….
 4. I haven´t met her yet. ……………………………………………………………………
 5. She has never been to Rome. ………………………………………………………...
 6. Už jsi někdy byl v Paříži? …………………………………………………………………
 7. Letos jsem byla v Anglii. ………………………………………………………………...
 8. Řekla mu to. ………………………………………………………………………………….
 9. Koupila jsem nějaké ovoce. ……………………………………………………………
 10. Tom tam nikdy nebyl. ……………………………………………………………………
 11. John právě přišel. …………………………………………………………………………
 12. Už se s ním setkali?..................................................……………………… 

Hezký jarní týden, IK

 

 

Matematika 18. 5. - 22. 5.

Zadání:

1) Do sešitu vypracujte Úlohy na závěr skupina A str 34.
2) Do sešitu vypracujte cv. 4. str. 35., cv. 5 str. 35.
3) Na Alfbook vypracujte cvičení 6. ročník -> Matematika -> Osová a středová souměrnost -> Osová a středová souměrnost. Odevzdání budu kontrolovat 25. 5. ve 12:00.
4) Do sešitu nadpis Čtyřúhelníky a rovnoběžníky
5) Nastudujte teorii na stránce 39. - 44. (všechny rámečky a zvýrazněný text)
6) Rámeček Čtyřúhelník – str. 39, Rovnoběžník – str. 42 překreslit do sešitu.
7) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=1
8) Společně s videem si do sešitu vypracujte úlohy na konstrukci rovnoběžníku.
9) Na Alfbook vypracujte cvičení: 7. ročník -> Matematika -> Rovinné útvary -> Čtyřúhelníky - vlastnosti. Odevzdání budu kontrolovat 25. 5. ve 12:00.

K vyhledání doplňujících informací se nebojte využívat Internet.

Děkuji, Vojíř

 

- do 22. 5. Do mailu jsem poslala prezentace. Udělejte podle nich zápis do sešitu. (v učebnici jsou to strany 37, 40 a 41)

AlfBook sekce - obratlovci - test: Draví ptáci

Fy - do 22. 5. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Rychlost, Rovnoměrný pohyb (oba testy)

ANGLIČTINA

10. týden doma 18. - 24. 5.

Moji milí, pro tento týden zůstávávme v U 23.

Přečtěte si několikrát pozorně PB 49/3 a 4 vzorové věty si opište do sešitů, snažte se zapamatovat si stavbu věty. PB 48/2 fialový rámeček - napište si do školních sešitů otázku na 7 různých pokrmů a odpovědí podle sebe. Prosím, odpovídejte celou větou!!! (Ano, mohli byste odpovědět Yes, I have. nebo No, I haven´t., teď ale procvičujeme a tak celou větu, prosím.)

Vypracujte WB 48/4 a 49/5, 8.

Mějte se hezky, IK.

 

Dějepis

Předně chválím všechny za pěknou spolupráci a plnění zadaných úkolů, otázek a testů v Alfbooku. Jste velmi šikovní. Mile jste mě překvapili, jak vám to jde.

K výuce na následující dny:

Naším hlavním úkolem bude nyní opakování výukových témat a látky, které jsme spolu v tomto školním roce probírali.

K ruce si vezměte učebnici a váš sešit dějepisu. Případně také počítač, kde jste vypracovávali referáty a ostatní úkoly, ( když máte vytištěné a nalepené v sešitě, stačí sešit).

Otevřete učebnici na str. 17 - RANÝ STŘEDOVĚK a zopakujte si učivo za pomocí našich poznámek zapsaných v sešitě a referátů až do strany 49 ve vaší učebnici.

Jak sami jistě dobře víte, sešit vám poskytuje ty nejdůležitější a podstatné údaje. Proto všem doporučuji si případně chybějící údaje doplnit. Jak jste již také zjistili, výuková témata dějepisu se prolínají jak s tématy nižšího ročníku, tak se prolínají i do ročníku vyššího. A bude tomu tak i  u Vás v osmé třídě. Opakování naučené látky  děláme proto, aby jste učivo úplně nezapomněli a mohli na čem stavět v budoucnosti. Jen taková rada. Ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudrosti.

V případě nějakých dotazů na mě kontakty máte.

Toto opakování máte na následující dva týdny (do 31. 5.).

Zdraví A. B.

 

Matematika 11. 5. - 15. 5.

Připomínám, že cvičení Osová souměrnost na Alfbook bylo povinné. Kdo z jakéhokoliv důvodu nemám odevzdáno, tak prosím v co nejbližším termínu odevzdat.

Zadání:

1) Nastudujte téma Středová souměrnost str. 27. - 28.
2) Do sešitu si úhledně překreslete rámečeky str. 27. a 28.
3) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=9
4) Společně s videem si do sešitu sestrojte obraz trojúhelníku, přímky a kružnice ve středové souměrnosti – v sešitě bude celý postup.
5) Do sešitu vypracuj cv. 3. A str. 29.
6) Nastudujte téma Středově souměrné útvary str. 31.
7) Do sešitu si úhledně napiš nadpis: Středově souměrné útvary.
8) Vypracuj cv. 3. str. 32. - stačí s použitím pravítka jen v učebnici.
9) Do sešitu vypracujte cv. 6. A str. 33.
10) Na Alfbook vypracujte cvičení 6. ročník -> Matematika -> Osová a středová souměrnost -> Středová souměrnost. Odevzdání budu kontrolovat 18. 5. ve 12:00.

VŠICHNI PROSÍM RÝSUJTE MAXIMÁLNĚ PŘESNĚ!!!

Děkuji, Vojíř

- do 15. 5. Do mailu jsem poslala krátkou prezentaci. Udělejte podle ní zápis do sešitu. (v učebnici jsou to strany 36 a 39 nahoře)

Moc chválím ty, kteří mi posíláte výsledky pozorování ptáků v našem okolí.  Jsem mile překvapená, jak se vám to daří. Někteří posíláte i jiná pozorování přírody. Je to moc příjemné, že dokážete využít možnost všímat si lépe svého okolí. Můžete sledovat a objevovat, co všechno tu s námi žije a jak se to chová.

Fy - do 15. 5. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Klid a pohyb tělesa 1 a 2

ANGLIČTINA 

9. týden doma 11. - 17. 5.

Moji milí,

zkrácený týden mi přinesl velmi zkrácený seznam vypracovaných domácích úkolů!!! Moc chválím jen 8 žáků, kterých si sedlo na chvilku k angličtině. A kde jste, vy ostatní??? Doplňte si Alfbook, mrzí mě, že úkoly neudělali ani ti, kteří mají až dostud 100% účast.

Začínáme Unit 23. Napište si slovíčka a věty na řádcích: 1, 3, 4, 8 10, 11, 14, 20, 26 a 27 do vašich slovníčků a naučte se je. IVP jako obvykle jen prvních 6 vět. Tento unit nám přináší nový důležitý čas, čas předpřítomný. Nebojte se, budeme o něm mluvit, až se uvidíme. Ale teď se do něj pustíte samostatně.

Několikrát si pusťte https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ a zkuste tu paní poslouchat a vnímat, co vám vysvětluje.

Pozorně si přečtěte PB 48/2 ZELENÝ odstavec a zkuste si to říkat na uvedených příkladech tam dole.

Předpřítomný čas tvoříme:    

have/has + 3. tvar slovesa   (u pravidelných sloves je 3. tvar stejný jako minulý čas = +ed na konec slovesa)

 

A pro začátek si zapamatujte, že předpřítomný čas se velmi často používá tam, kde v češtině řeknete (to bude signál pro použití.)

jsem to viděl. = I have seen it.                      jsi to viděl? = Have you seen it?

To jsme hráli. = We have played that.            jste to hráli? = Have you played that?

Mějte se hezky, přicházejí ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác, tak mi nezmrzněte,

IK.

 

 

 

 

Dějepis

Zpestření i doplnění probírané látky :

Přehrajte si např. na youtube našeho oblíbeného „udatného lva“ – Dějiny udatného českého národa.

Díl – „Jan Hus“

Ostatní úkoly stále běží.

Chválím ty, co mají již všechno splněno.

Zdraví A. B.

 

Matematika 4. 5. - 7. 5.

Doufám, že jste si všichni úspěšně vzpomněli, jak správně pracovat s pravítkem, kružítkem a úhloměrem. V tomto týdnu se budeme věnovat poslední větě o konstrukci trojúhelníka, větě usu. Dále si zopakujeme téma Osová souměrnost, která nám bude sloužit, jako úvod do nového tématu: Středová souměrnost (téma začneme v příštím týdnu).

Zadání:

1) Nastudujte téma Věta usu str. 18. - 19.
2) Do sešitu si úhledně překreslete rámeček str. 18.
3) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=bB4C2BYcKxk&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=11
4) Společně s videem si do sešitu vypracujte úlohu na konstrukci trojúhelníku podle věty usu – v sešitě bude celý postup: ROZBOR, POSTUP KONSTRUKCE, KONSTRUKCE, DISKUZE.
5) Naprosto stejně jako ve videu do sešitu vypracujte cv. 2/A na str. 20.
6) Dále do sešitu vypracujte cv. 5 str. 20, cv. 8 str. 21 a cv. 12 str. 22.
7) Prostudujte / zopakujte téma Osová souměrnost str. 24 – 25.
8) Na Alfbook vypracujte cvičení 6. ročník -> Matematika -> Osová a středová souměrnost -> Osová souměrnost. Odevzdání budu kontrolovat 11. 5. ve 12:00.

Děkuji, Vojíř.

ANGLIČTINA 

8. týden doma 4. - 10. 5.

Moji milí,

máme druhý zkrácený týden a tak si dáme jen lehoučké opakování. Váš úkol pro tento týden je jen Alfbook Slovní zásoba Tělo 1, 2. Pokud nebudete některá slovíčka znát, zapište si je do slovníčku. Nezapomínejte mít puštěný zvuk a nahlas opakovat po mluvčím, nejlépe několikrát.

Mějte se hezky,

IK

 

 - do 8. 5. AlfBook sekce - Obratlovci - testy: Ptáci 1, 2 a 3

Dějepis  4. 5.

K výuce na následující dny:

1/ napište si do sešitu nadpis barevně – Doba husitská

                                                         Mistr Jan Hus

pozn. jeho názory: zbavit církev majetku, omezit moc nejbohatších měšťanů a šlechty

2/ otevřete učebnici na str. 104 a pročtěte až na str. 106

3/ v bodech vypište do sešitu nejdůležitější údaje z těchto dvou podkapitolek (Mistr Jan Hus a Husité). V podkapitolce Husité – vypište -  Čtyři pražské artikuly a nejslav. husitského hejtmana Jana Žižku z Trocnova (to stačí)

4/ pročtěte i světle modrý pruh na okraji listů

5/ nakreslete symbol husitů – kalich do sešitu a nějakou husitskou zbraň (co vás zaujme)

6/ vyfoťte a pošlete na můj e- mail ke kontrole

Termín vypracování v příštích dvou týdnech (do 17. 5).

Zdraví A. B.

 

Fy - do 8. 5. AlfBook sekce - pohyb a síla - testy: Pevná kladka, Otáčivé účinky síly

VO

Projekt na měsíc květen

Vaším úkolem je seznámit se s televizním pořadem pro mládež s názvem Bankovkovi.    Najdete na internetu ( BANKOVKOVI – POŘADY – DÉČKO).

Shlédněte díl – Peníze 

Pozorně si tento díl prohlédněte i třeba vícekrát.

Napište do sešitu jednoduše v několika bodech co vás zaujalo, případně vlastní názor a vaše vlastní zkušenosti, tak aby  jste vše mohli prezentovat a na dané téma diskutovat (jak jsme zvyklí). Případně i to, čemu nerozumíte.

Do sešitu napište také tyto otázky + odpovědi. Už jste si sami na něco ušetřili????? Případně na co?????

       Až se sejdeme ve škole, vše mi předložíte ke kontrole zaznamenané v sešitu. (nemusíte posílat na můj e-mail)

Zdraví A. B.

Vz

Cesta ke zdraví – projekt na květen

Pozorně čti a na závěr vypravuj úkol. Všechno si pěkně promysli.

Výzkumy odborníků potvrzují, že naše zdraví je sice podmíněno dědičně ( můžeme po předcích zdědit např. určitou chorobu), avšak převážně je náš zdravotní stav ovlivňován tím, jak a v jakém prostředí žijeme, čím se převážně zabýváme, jak organizujeme svůj pracovní i volný čas.

Úkol: Nakresli do sešitu, doprostřed listu postavičku člověka. Do prostoru kolem ní zapiš vlivy (faktory vnějšího prostředí), které mohou ohrozit zdraví člověka (např. pomocí barevných šipek směřujících k postavičce člověka).

Vyznač zeleně – co by poškodilo především tělesný stav člověka.

Modře vyznač – čím je u člověka ohrožováno duševní zdraví.

Červeně vyznač – čím může být narušováno jeho rodinné soužití a vztahy s ostatními lidmi.

Až se sejdeme ve škole vše mi předložíte ke kontrole zapsané v sešitě. (nemusíte posílat na můj e-mail)

Zdraví A. B

 

- do 2. 5. Do mailu pošlu prezentaci. Udělejte podle ní zápis do sešitu.

Fy - do mailu jste dostali řešení PS kladka. Zkontrolujte si. 

AlfBook sekce: pohyb a síla test: jednoduché stroje

ANGLIČTINA

7. týden doma - 27. 4. - 3. 5.

Zůstáváme v U 22. Vypracujte si do svých sešitů PB 47/2 A, F. 2A je opakování předložek a 2F opakuje as, like. Jestli si nepamatujete rozdíl, nápovědu najdete v PB 39/2!!!!

Hezký jarní týden, IK

 

Dějepis

Zpestření i doplnění probírané látky :

Přehrajte si např. na youtube našeho oblíbeného „udatného lva“ – Dějiny udatného českého národa.

Díly –  „Václav IV.“

           „Gotická móda“

Ostatní úkoly stále běží.

Chválím ty, co mají již všechno splněno :-)

Zdraví A. B.

 

Matematika 27. 4. - 1. 5.

Tak procenta máme probrána. Doufám, že jste si všichni zopakovali Shodnost geometrických útvarů z učebnice Matematika 3 – teď již budeme pracovat pouze s touto učebnicí. V dalším týdnu až dvou se budeme věnovat shodnosti trojúhelníků a větám sss, sus a usu, které se věnují konstrukci trojúhelníku.

Zadání:
1) Nastudujte téma Shodnost trojúhelníků str. 10. - 11. Věnujte prosím zvýšenou pozornost červeně zvýrazněnému textu (na pořadí vrcholů v nazvu shodných trojúhelníků záleží!).
2) Do sešitu si úhledně překreslete rámeček str. 10.
3) Do sešitu vypracujte cv. 3/A str. 11. Ostatní úlohy na stránce 11. si prosím zkuste vyřešit z hlavy.
4) Nastudujte téma Věta sss str. 12. - 14. Věnujte prosím zvýšenou pozornost červeně zvýrazněnému textu.
5) Do sešitu si úhledně překreslete rámeček str. 12.
6) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=oWs5A9GOQc8&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=12
7) Společně s videem si do sešitu vypracujte úlohu na konstrukci trojúhelníku podle věty sss – v sešitě bude celý postup: ROZBOR, POSTUP KONSTRUKCE, KONSTRUKCE, DISKUZE.
8) Naprosto stejně jako ve videu do sešitu vypracuj cv. 1/A na str. 14.
9) Do sešitu si úhledně překreslete rámečky str. 14.
10) Nastudujte téma Věta sus str. 15. a do sešitu úhledně překreslete rámeček na této stránce.
11) Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=fADuyeC12DQ&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=13
12) Společně s videem si do sešitu vypracujte úlohu na konstrukci trojúhelníku podle věty sus – v sešitě bude celý postup: ROZBOR, POSTUP KONSTRUKCE, KONSTRUKCE, DISKUZE.

Učivo si prosím rovnoměrně rozložte do celého týdne. Děkuji a připomínám, že rýsujeme tvrdou ořezanou tužkou.
Hezký den, Vojíř

 a Fy

Vážení sedmáci.

Práci zadanou do sešitu prosím nafoťte a pošlete mi na mail ke kontrole! Někteří už to posílají a skoro u každé práce mám nějaké požadavky na úpravy. Ušetříme tím hodně času, když to takto společně zvládneme. Až se uvidíme ve škole, nebudeme se tím muset zdržovat. Děkuji. můj mail: jt20@centrum.cz

Počítačové praktikum - procvičujeme excel, máte-li k tomu doma tech. vybavení, zapojte se, nelze-li, ozvěte se a omluvte se. Zatím zhruba polovina z vás neudělala ani jedno. Díky za pochopení. Úlohy chodí na vámi udané maily. Zatím jsem zadával tři úlohy na excel. S pozdravem PT tyrmer@centrum.cz

Matematika 20. 4. - 24. 4.

Všem, kdo odevzdali, moc děkuji za vypracování zadaného cvičení na Alfbook. Téma Procenta budeme pomalu opouštět. Máte-li k tématu nějaký dotaz, tak se prosím neváhejte ozvat!
Na tento týden:
1) V učebnici na str. 74 si přečtěte co je Promile ‰ . Rámeček si prosím překreslete do sešitu.
2) Vypracujte do sešitu Úlohy na závěr na str. 76 – kdo bude mít s řešením problém, tak mi prosím napište a zkusíme je vyřešit společně. Všichni by ta cvičení měla zvládnout.
3) Od stránky 77. v učebnici začínají Souhrnná cvičení. Jedná se o souhrn látky z předchozích kapitol, každý si prosím vyberte čtyři libovolná cvičení a vyřešte je do sešitu.
4) Všichni si najděte 3. díl učebnice Matematiky, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko a úhloměr, tvrdou tužku (mikrotužku) případně ořezávátko.
5) V Učebnici Matematika 3. si prosím prostudujte stránky 5. až 9. jedná se o opakování látky ze 6. ročníku a zároveň o úvod k novému tématu Shodnost trojúhelníků.

S pozdravem
Vojíř

- do 30. 4. téma PTÁCI učebnice str. 32 až 34 udělejte podrobné výpisky: znaky skupiny, stavba a povrch těla, vnitřní soustavy, chování a význam ptáků. Obrázky kostry a vajíčka máte v PS na str. 13. - popište je. Do sešitu nakreslete obrázky peří s popisem - str. 32/obr. 3 a 4. 

Dále trvá dobrovolný úkol pozorování ptáků v našem okolí. Těší mě, že někteří posíláte výsledky pozorování. Děkuji.

Fy - do 24. 4. zkontrolujte správné řešení PS úkoly na téma páka (máte v mailech)

vypracujte v PS str. 25 úkoly na téma kladky

ANGLIČTINA

6. týden doma 20. - 26. 4.

Udělali jste mi radost vy, kteří jste si doplnili cvičení z Alfa, ale pozor, byla zadaná dvě! Někteří na angličtinu asi fakt nemají čas a to mě mrzí.

Nový týden nám přináší nový unit. U22 je opakovací a tedy bez slovíček. Vypracujte PB 46/1 druhý odstavec "How did the Dutch...", odpovědi na otázky napište do WB 46/2 (na ty linky.) 

Do malého sešitu PB 47/2 E - tvořte otázky v minulém čase. Než začnete, prosím, řekněte si nahlas naší obvyklou mantru: "Otázku a zápor v angličtině tvoříme nejčastěji ..........., v minulém čase ........ :-)."

Nezapomínejte, že po návratu do školy budu vaše sešity kontrolovat.

Tento týden nemáte nic v AlfBooku.

Hezký jarní týden,

IK

 

 

Dějepis  20. 4.

U některých očekávám dopracování  restů. Ostatní chválím, za pěknou spolupráci. Karlštejn se mnohým z vás velice povedl. Jste učinění malíři.

K výuce na následující dva týdny:

1/ napište si do sešitu nadpis barevně – Česká společnost v předhusitské době

                                                                        Václav IV. tzv. („líný král“)

2/ otevřete učebnici na straně 102 a pročtěte až na str. 103

3/ v bodech vypište do sešitu nejdůležitější údaje z této kapitolky – zejména konflikt s českou šlechtou, konflikt s církví

4/ pročtěte si i pozorně světle modrý pruh na okrajích listu, zejména str. 102 Karlova univerzita a str. 103 Dějiny Židů, až vše zvládnete přejděte k dalšímu bodu

5/ str. 103 jsou dva úkoly ve světlemodrém pruhu. Začínají slovy – „Seznamte se a Zjistěte“.

Jeden úkol si vyberte a vypracujte. Jen stručně v bodech. Do sešitu.

6/ hotové úkoly vyfoťte a pošlete na můj e-mail

7/ opakování – test – Alfbook-  7. Ročník- Dějepis – Vrcholný středověk – Vláda Lucemburků

Termín vypracování těchto úkolů je v průběhu následujících dvou týdnu (do 3. 5.)

Zdraví A. B.

VO

Pozor – blíží se vám konec projektů, které jste měli vypracovat do sešitu a poslat mi je na můj e-mail ( 2828282@seznam.cz) do konce dubna. Ti, kteří řádně splnili, mají vše u mě řádně zaznamenáno a touto informací se již nemusí zabývat.

Zdraví A. B.

17. 4. pátek - AJ kontrolní den

Pěkně pracujete, pěkně. Čtyři z vás asi zapomněli, že angličtina je jejich oblíbený předmět :-), ale jistě to do neděle napraví a doplní!! Ostatní chválím, jen dávejte pozor, když jsou zadaná dvě cvičení, vypracujte obě.

Hezký jarní víkend, IK

 

- na vaše maily jsem poslala řešení úkolů z pracovního sešitu. Zkontrolujte si. 

Nové téma PTÁCI začneme příští týden. Do té doby zkuste pozorovat ptactvo v přírodě v okolí vašeho bydliště. Pokuste se pozorovat a určit co nejvíce druhů. Budu ráda, když mi napíšete, jak se vám to dařilo.  Například můžete poslat fotografie nebo informaci kolik a jaké druhy se vám podařilo vypátrat.

Matematika 14. 4. - 17. 4.

Tento týden se budeme věnovat Finanční matematice (stále zůstávám u procent).

Do pátku prosím všechny:

1) do sešitu napsat nadpis Finanční matematika a přepsat rámeček ze stánky 70. - Termíny z FINANČNÍ MATEMATIKY,
2) nastudovat řešený příklad na str. 69. A a str. 70. cv. 1. - jedná se o stejný příklad a dva různé postupy řešení,
3) s využitím nastudovaných informací do sešitu vzorně vyřešte příklad str. 71. cv. 5.,
4) do sešitu přepsat rámeček ze stránky 72. - Termíny z FINANČNÍ MATEMATIKY,
5) nastudovat řešený příklad na str. 71. B a str. 73. cv. 7. - opět s jedná o stejný příklad a dva různé postupy řešení,
6) s využitím nastudovaných informací do sešitu vzorně vyřešte příklad str. 73. cv. 10.,
7) nastudovanou látku všichni procvičte na Alfbook záložka Procenta -> Procenta – finanční matematika. Všichni prosím cvičení vypracujte a odevzdejte nejpozději do pátku 17. 4. do 12:00.

Děkuji, Vojíř.

Dějepis

Zpestření i doplnění probírané látky :

Přehrajte si např. na youtube našeho oblíbeného „udatného lva“ – Dějiny udatného českého národa.

Díly – „Co dál ve 14. století“

„Jan Lucemburský“

 • „Karel IV. – mládí, hvězdná kariéra a stavitel“

Pobavíte se a ještě se něco nového dozvíte. Ostatní úkoly stále běží.

Chválím ty, co mají již všechno splněno, na tento týden :-)

Zdraví A. B.

Vz

Trocha osvěty :-)

Bezpečné chování v silničním provozu.

Jarní období nás po zimě přímo vybízí vyrazit na výlet do přírody. Vzít kolo, brusle nebo někteří i malý motocykl. Samozřejmě, že již na něj máte řidičák.

Pozor stáváte se tak účastníky silničního provozu. Jak jistě víte, i to má svoje důležitá a opodstatněná pravidla.

Ať už jdete na výlet pěšky, jako chodci, nebo jedete na bruslích nebo na jiných dopravních prostředcích.

Chovejte se vždy předvídavě, bezpečně a ohleduplně.

Nezapomeňte také na bezpečnostní doplňky. Jako je zejména helma, světelné reflexní prvky, také např. chrániče a především vezměte sebou zdraví rozum.

Nic nepodceňujte a nic nepřeceňujte, zejména sami sebe a svoje schopnosti a sily.

Šťastnou cestu.

Zdraví A. B.

ANGLIČTINA

5. týden doma - 14. - 17. 4.

Už je po Velikonocích a tak znovu do pilné práce. CHVÁLÍM VŠECHNY, KDO PĚKNĚ PRACOVLI. Tento týden je kratší a tak bude i nové zadání kratší. Vy čtyři, kteří jste neudělali angličtinu minulý týden, si ji doplňte! Nové zadání je

AlfBook: Project 2   U5 C, D The World    a    U6 A, B Entertainment = zábava

V pátek je jako obvykle kontrolní den, mějte se hezky a pusťte se do toho.

IK

 

Dějepis

 

Upozornění ( které vás jistě potěší):

 

Prodlužuji termín úkolů pro tento týden do 19. 4.

Z důvodu důležitosti, obsáhlosti a zajímavosti učiva.

Kdo má již splněno, úkoly + výpisky + referát, může si opakovat učivo. Kdo ještě nemá splněno, má více času si doplnit všechny resty a učivu se věnovat.

Změna:

Hodnocení vašich výsledků budu po dobu samostudia provádět především slovně.

Až se sejdeme ve škole vše převedeme do námi zažitým způsobem, do podoby známek. Záleží jen na vás, co od vás obdržím a v jaké úrovni. Co budete mít dle instrukcí řádně vypracováno v sešitu + testy Alfbook.

Dárek k velikonocům, aby vás beránek nep..... :-)

Zdraví A. B.

 

Moji milí,

zítra vám začínají velikonoční prázdniny. Chci vám všem popřát veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a užijte si sluníčka. Uvidíme se tady příští úterý. 

IK

Matematika 8. 4 – 13. 4.

Doufám, že jste všichni dokázali příklady s dopomocí videí vypracovat. Kdyby bylo něco nejasného, tak se na videa prosím podívejte ještě jedou, případně mě neváhejte oslovit. O prázdninách si mohou dobrovolníci vyzkoušet a vypočítat jakýkoliv z příkladu na Alfbook případně i v učebnici. Žádný povinný úkol ode mě nemáte. Přeji vám krásné Velikonoce. Pokud je to možná, tak si venku užijte krásného počasí a dávejte na sebe pozor!

S pozdravem Vojíř

Fy - do 17. 4. poslední úkol na téma páka: PS str. 24, můžete zopakovat na: 

https://www.youtube.com/watch?v=HowDezd-deo&list=PLVhB0zx_sDt1jZz80aRTRWybqcdUl1NsC&index=33

https://www.youtube.com/watch?v=UBDC_bmzz2k&list=PLVhB0zx_sDt1jZz80aRTRWybqcdUl1NsC&index=28

Učebnice str. 53 až 55 téma Kladka: nejprve si celé prostudujte, pak udělejte zápis (Můžete využít závěr na str. 55) Nakreslete obrázky: pevná kladka, volná kladka a kladkostroj. 

https://www.youtube.com/watch?v=JvHh7Y2ph8M&list=PLVhB0zx_sDt1jZz80aRTRWybqcdUl1NsC&index=32

Matematika 6. 4. – 8. 4.
Do středy se prosím všichni podívejte na videa níže. Opět se jedná o slovní úlohy na procenta (šest řešených úloh).
https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=2  
-Postup pro ty, kdo látku ovládají:
Kdo látku ovládá, tak si vždy pustí jen zadání úlohy, úlohu vzorně vypočítá do sešitu a své řešení následně zkontroluje s řešením ve videu (U řešené úlohy bude v sešitě uvedeno dnešní datu – zkontroluji).
-Postup pro ty, kdo slovní úlohy na procenta stále neovládají:
V každém ze tří videí jsou vždy dva řešené příklady. Při řešení je vám nabídnuto hned několik postupů řešení. První příklad řešte do sešitu společně s videem jedním vámi zvoleným způsobem. Druhý se pak prosím pokuste stejným postupem vyřešit samostatně. Následně postup a výsledek jen zkontrolujte podle videa. (Všechny úlohy budou úhledně v sešitech a bude u nich v sešitě uvedeno dnešní datu – zkontroluji).
-Pro všechny: Opakuji, že při nesplnění zadaných úkolů na Alfbook si za každé nesplněné zadání píši mínus.Další úkoly, které řešíte výhradně do sešitu, si zkontroluji, až se uvidíme osobně. Pro jakýkoliv dotaz stále platí mé kontaktní údaje, pro jistotu opakuji: vojir.m@gmail.com, 725 796 527.
S pozdravem, Vojíř (další příspěvek přidám 8. 4.).

ANGLIČTINA

4. týden doma - 6. - 12. 4.

Zůstáváme v U 21. PB 45/5 opište i s odpověďmi do malého sešitu: What colour are his eyes?

                                                                                              His eyes are AS blue AS the sky.   - řádku vynechat

AlfBook: Project 2, U 5 A, B The world - vzpomeňte si na pravidla stupňování, pozor na více správných odpovědí.

Moc mě potěšil jeden z vás, protože se konečně připojil. Dva z vás s námi stále nehrají, to mě mrzí.

Mějte se hezky, v případě jakýchkoliv dotazů pište na boirko2@volny.cz

IK.

 

 

 

VZ

Trocha osvěty :-)

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

Vaše úkoly pro každý následující den:

1/ chraňte svoje zdraví i zdraví ostatních v každodenním životě i při různých činnostech, buďte na sebe opatrní

2/ projevujte se odpovědně v situacích ohrožující život a zvýšeně dbejte na osobní bezpečí

3/ pohovořte s rodiči nebo s kamarády o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví spolu jsme již na toto téma diskutovali

4/ také o případném poskytnutí adekvátní pomoci, jak by jste se zachovali

Cvičte, učte se nové věci, choďte do přírody a mějte se pěkně.

Zdraví A. B.

Dějepis 6. 4. – 12. 4.

Testy

Apeluji na vás. V minulém týdnu jste měli všichni splnit testy s Alfbooku – téma – Vláda posledních Přemyslovců a také Vláda posledních Přemyslovců v Čechách. Důrazně upozorňuji, že někteří tak ještě neučinili!!! Učiňte tak co nejdříve, nejpozději do konce tohoto týdne, jinak budete hodnoceni 0 procent u mě 5. Což vám známku „příliš nevylepší“! 

Řada z vás mi ještě neodevzdala výpisky na můj email. Hodnotím tedy, jak už jsem vám avizovala.

CHVÁLÍM všechny, kdo jste testy pěkně splnili. Vidím, že je velmi pěkná procentuální úspěšnost. Myslím, že v některých případech jste zapojili celou rodinu i všechny dostupné zdrojeJ

Pěkná práce, i tím se učíte. Není přece důležité mít všechny informace v hlavě, ale vědět, kde je najdete :-)

Chválím i za pěkné výpisky.

Takže teď k následující výuce:

1/ otevřete sešit, kde máte nadpis Karel IV. 

                                                              „otec vlasti“

2/ měli jste si pročíst uč. str. 99- 102 a z ní napište osm až deset nejdůležitějších bodů (dle vaší úvahy) o našem nejvýznamnějším panovníkovi

3/ prohlédněte také světlemodrý pruh na okrajích listů

4/ v něm odpovězte na otázku str. 102 – začíná slovy „jaký je dnes přístup“ + zapište odpověď do sešitu. Které panovnické tituly Karel IV. získal? + odpověď zapište do sešitu

5/ nakreslete do sešitu hrad Karlštejn nechám na vás, jestli si vyberete podobu původní nebo dnešní

6/ vypište do sešitu manželky Karla IV. (Karel IV. byl mistr výhodných sňatků) J

Referát – vyberte si jednu z manželek a napište o ní referát. (do sešitu)

Vyfoťte a poslete ke kontrole na můj e-mail toto všechno (výpisky+ úkoly+ referát).

7/ opakování – vypracujte test - Alfbook – 7. Ročník-  Dějepis – umělecké styly – románská kultura       ( je tam spousta krásných obrázků) J tak si je pěkně prohlédněte.

Termín – to jsou úkoly pro tento týden.  (jen rada – čím dříve, tím lépe, než zapomenete co jste se učili)

Zdraví A. B.

 

Matematika 3. 4. – 6. 4.
Nikdo prosím nezapomeňte odevzdat povinné cvičení z minulého zadání. Odevzdat nejpozději dnes do 15:00.
Zadání na víkend je:
- nastudovat řešený příklad (D) na str. 63.
- do sešitu vzorně vypracovat cv. 15. A a 17. na str. 64.
Přeji krásný víkend.
Vojíř (příští příspěvek přidám 6. 4.)

 

 

ANGLIČTINA - 3. 4. pátek = kontrolní den

Znovu vás můžu pochválit, skoro všichni jste se zapojili do procvičování. Nevidím výsledky dvou z vás. Doufám, že do neděle navečer, kdy vám pošlu procvičování na příští týden, si to oba doplníte. Hezký víkend.

IK

 

 

Dějepis

Pozor – upozornění: čtěte pozorně zadání domácích úkolů!!!!!

Např. co máte odevzdat do 6. 4. ?!?!?! Testy + výpisky. Budu hodnotit stejně jako doposud.

Výpisky super+úkoly -  velká 1, výpisky normál+úkoly – malá 1, výpisky nic+úkoly – malé 5.

Test – Vláda posledních Př. v Čechách + Vláda posledních Př.                        100 – 81 % - 1

                                                                                                               80 -  61 % - 2

                                                                                                               60 -  41 % - 3

                                                                                                               40 -  21 % - 4 a pětku už si domyslíte.

Jen málo z vás poslalo výpisky v bodech + úkoly ve vašem sešitě, na můj e-mail!

Již vás na to nebudu upozorňovat a hodnocení poběží automaticky!!!!!

Zdraví A. B.

 

Matematiky 1. 4. – 3. 4.

Doufám, že všichni splnili zadané úkoly, a že je vám úvod do procent jasný.

Do pátku prosím:

 • - Str. 59. – 60. Pročíst kapitolu Na procenta s trojčlenkou
 • - Do sešitu překreslit tabulku a rámeček ze str. 59
 • - Do sešitu vyřešit úlohu 2. na str. 60
 • - Nastudovat řešený příklad C na str. 61. - 62.
 • - Do sešitu vyřešit úlohu 9. str. 62
 • - Na Alfbook 7. třída - > Procenta -> Procenta (je to ta druhá úloha v pořadí). Cvičení bude vypracováno nejpozději do 3. 4. do 15 : 00. Kdo odevzdá včas, spustí jen jednou a bude mít dobrý výsledek, tak si k sobě píši 1. Naopak kdo neodevzdá včas, tak získá mínus (no a znáte to, kdo nasbírá 3x mínus, tak získává 5.).
 • Kdyby někdo potřeboval více informací, tak se prosím podívejte na videa (jsou vždy jen 2 – 5 minutová), žáci s IVP mají videa povinná!:
 • Převod procento, desetinné číslo, zlomek:

https://youtu.be/n7Fxpq6L1lg

https://youtu.be/igQM4PFddfo

https://youtu.be/1Ux2p9pX1yI

https://youtu.be/vX_K7utBQUE

https://youtu.be/dC-laB7Ypow

Počet procent, procentová část a základ:

https://youtu.be/gYaE0fZE1WY

https://youtu.be/Q4RVRpIXE2o

https://youtu.be/sUz21hyDv7E

S pozdravem Vojíř (příští příspěvek přidám 3. 4.).

 Tento týden uzavíráme téma plazi. (Věnovali jsme mu tři týdny!) S kontrolou sešitu a PS počítám ve škole. Kdo chce, může mi poslat nafocenou práci do mailu. AlfBook: byly zadány oba testy v sekci PLAZI. První test zatím nesplnili čtyři žáci. Druhý šest žáků. Termín je do 3. 4.!

Další možnosti procvičení: https://www.priroda.cz/poznavacka.php?detail=23

https://testi.cz/testy/biologie/plazi/

Dějepis

Technická poznámka.

Měli jste vypracovat na Alfbook test - 7. ročník – DĚJEPIS – Vrcholný středověk – Vláda posledních Přemyslovců.

Vidím, že někteří z vás vypracovali i test – Vláda posledních Přemyslovců v Čechách.

Dobrá tedy. Nebudu vám bránit v iniciativě a druhý test si vypracujte všichni také. :-)  

Zdraví A. B.

Vz

Ve zdravém těle, zdraví důch.

Úkol na každý následující den:

Cvičení:

1/ vyhraďte si pravidelný čas ve vašem denním rozvrhu, nejlépe ráno před snídaní. Jestli-že vstáváte později, tak po probuzení. Cca 20 minut.

2/ správně se postavte, zklidněte mysl a správně dýchejte (již to znáte, z našeho cvičení)

3/ zacvičte si (např. jógu, kterou již jsme spolu započali, nebo cokoli co máte rádi)

4/ na závěr se protáhněte a relaxujte ( výborně funguje vaše oblíbená hudba)

Kamarádi. Chovejte se bezpečně ke svému zdraví i zdraví ostatních. :-)

Zdraví A. B.

 

Mailem byly žákům zaslány úkoly na tento týden. Pro jistotu vkládám i sem:

ČJ MLUVNICE - UČEBNICE STR. 87/CV. 3, 4, 5. (žáci s IVP vynechají cv. 4 - b - pouze ty grafy, věty si určí, a cv. e). Žáci bez IVP, prosím, ve cv. 4 b) mrkněte na zápis do grafu, který jsme si uváděli v lednu, než jsem onemocněla, a zkuste si dle něj zapsat Vv, VH.

ČJ LITERATURA - STR. 78 - přečíst povídku Kolja, krátce napsat obsah toho, o čem povídka je. Z internetu/čítanky si napsat, co je to povídka, co je pro ni charakteristické, mezi jaký literární druh ji řadíme (lyrika, epika, drama?) a kdo z českých autorů psal povídky.

ČJ - SLOH - najít si na internetu, co je to rozhovor, mezi jaký útvar ho řadíme a v časopise/novinách, které jste si měli přinést v týdnu, kdy jsem chyběla, si zkuste najít rozhovor. Až ho naleznete, pošlete mi jej ofocený. Pozn. Časopisy i noviny nemusejí být nutně v tištěné verzi, lze využít i elektronická média, např. https://www.idnes.cz/  https://www.lidovky.cz/svet aj. Doporučuji kulturní rubriku. Prosím, snažte se posílat úkoly průběžně během týdne, čas máte do pátku 3. 4.

Děkuji za přípravu, s pozdravem J. Š.

 

Matematika 30. 3. – 1. 4.

Úměrnost máme dokončenou. Dobrovolně si můžete vypracovat některé úlohy z učebnice z kapitoly Souhrnná cvičení (str. 50 – 53.). Nová látka jsou: Procenta.

Do středy 1. 4.:

 1.                do sešitu nový nadpis Procenta, prostudovat úvod do tématu na stránce 54. – 56. a do sešitu úhledně překreslit rámečky ze stránky 55,
 2.                do sešitu vypracovat cvičení 1. a 2. / str. 55, a cvičení 6. a 7.A / str. 57,
 3.                Podívat se na výuková videa z těchto odkazů (to klidně udělejte jako úplně první):

               https://youtu.be/aKOPWGVqulE

               https://youtu.be/WPDy3_SDN_k

               https://youtu.be/_MVEiDbD--U

Přeji hezký den. Vojíř (příští příspěvek 1. 4.)

Fy  AlfBook sekce Pohyb a síla, testy: Páka a její užití 1 - 3. Prosím každý jen dva pokusy, Kontrola proběhne 5. 4.

 ANGLIČTINA 3. týden doma 30. 3. - 3. 4.

Napište si a naučte se slovíčka U 21 a věty na řádkách: 9, 17, 18, 21, 22, 24 - všichni všechny. V PB 44/2 čtěte nahlas a přeložte si text, 44/3 si opište do malého sešitu a naučte se. Vypracujte WB 44 celou stranu, najděte si můj papír o stupňování přídavných jmen, podívejte se znovu na pravidla u krátkých a dlouhých přídavných jmen.

Alfbook:  Project 2 Animals 2 C, D

IK

Dějepis

Opakování : Poslední Přemyslovci – test 30. 3. – 6. 4.

1/ Na portálu http://www.alfbook.cz/ si vyplňte test nebo na stránkách školy. Jedná se o opakování kapitolky – Poslední Přemyslovci.

Postup:

po přihlášení klikněte na tyto ikonky:

7.ročník – DĚJEPIS – Vrcholný středověk – Vláda posledních Přemyslovců

Mohu se podívat, ze svého počítače na vaše výsledky. Budu tak mít zpětnou vazbu, jak si vedete v rámci samostudia a zahrnu výsledky do celkového hodnocení za druhé pololetí. Procenta a body, která dosáhnete si zapíši do svých známek. Vy si je zapište do sešitu. Nebojte, je to test v pohodě.

2/ Po úspěšném zvládnutí testu si otevřete sešit a pod nadpis

Nástup Lucemburků

( LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRůNĚ)

Jan Lucemburský

 • napište pět nejdůležitějších bodů (podle vašeho názoru) z této kapitolky str.97-99

3/ nezapomeňte si pročíst světle modrý pruh na okrajích listů v učebnici

Zejména na str. 98 – Proč právě Jan Lucemburský?

                     Str. 99 – Toho bohdá nebude, aby …………….utíkal

4/ po splnění těch úkolů do sešitu napište barevně nadpis – Karel IV.

                                                                                                           „ otec vlasti“

5/ pročíst učebnici str. 99 – 102 kapitolku Karel IV.

6/ vyfoťte poslední stranu vašeho sešitu a pošlete na můj e-mail 2828282@seznam.cz

     Ke kontrole a to do konce týdne.

Zdraví A. B.

VO

Duben 2020 – projekty na tento měsíc –   1/ Podobnost a odlišnost lidí

 •                                                                    2/Osobnostní vlastnosti, dovednosti a schopnosti
 •                                                                    3/Vrozené předpoklady, osobní potenciál

Vzpomeňte si na naše tzv.“ KONTROLNÍ OTÁZKY“ a s nimi související diskuse.

1/Jednotlivá témata si napište do sešitu a k nim v několika bodech dopište, co si podle vás představíte pod jednotlivými tématy a danými pojmy. Co pro vás znamenají. Úkoly udělejte tak, aby jste podle vámi napsaných bodů mohli souvisle pohovořit před a s ostatními spolužáky. Všechno si pořádně promyslete, proto na to máte dostatek času.

2/ V zápisu zdůvodněte význam osobních vlastností a kázně pro vlastní život.

3/ Posuďte realisticky vlastní osobní schopnosti a potenciál a na základě toho by jste měli být schopni se správně rozhodovat.

Stránku v sešitu vyfotťe a zaslete na můj e-mail.

Zdraví A. B.

 

Zěměpis - od 28.3.

V AlfBooku jdete na 8.třídu Evropa - poloha,povrch,vodstvo. Zkoušet můžete i několikrát za sebou. Vaše výsledky uvidím.

Učebnice si určitě nekupujte, dostali by jste je v tuto dobu, ale nevadí na internetu je výukového materiálu dost. Dotazy na můj email : jaruska.t@centrum.cz

Podívej se na tuto prezentaci a do sešitu z ní vypiš názvy největších evropských nížin(4) a pohoří(7).http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_09_povrchevropy_36.pdf

S pozdravem J. Tichá

 

sobota

Znovu jsem kontrolovala vaše výsledky a chválím nováčky za připojení se. Jen připomínám, pokud máte zadaná dvě cvičení, vypracujete obě. Jednu z vás pořád  nevidím, vím, že jste měli nějaké technické problémy. Zkus ta cvičení udělat ještě jednou, prosím.

IK

 

ANGLIČTINA - pátek = kontrola

Opravdu jste mě potěšili, že jste se skoro všichni dokázali připojit a začít s opakováním a procvičováním. Mrzí mě, že jsem nenašla výsledky tří z vás. Procvičování na portále AlfBook je důležité, abychom měli aspoň nějaké spojení a já viděla, že si opakujete. Pokud máte nějaké technické problémy, obracejte se přímo na p. uč. Kůra. Případné problémy s tématy a jazykem řešte se mnou boirko2@volny.cz.

V neděli odpoledne vám pošlu další procvičování.

IK

 

 

Matematika 27. 3. – 30. 3.

Doufám, že jste všichni všechno zvládli. Opět opakuji, že v případě jakéhokoliv dotazu mě prosím neváhejte kontaktovat. Na víkend bych vás všechny poprosil o procvičování probrané látky. Prosím o vypracování dalších tří cvičení na stránce Alfbook.

Jmenovitě: Přímá a nepřímá úměrnost a měřítko mapy, Trojčlenka – nepřímá / přímá úměrnost, Měřítko plánu a mapy. Úlohy budou vypracovány nejpozdeji do pondělí 9:30.

Úlohu „Trojčlenka – nepřímá / přímá úměrnost“ vám oznámkuji. Všichni tuto úlohu vyplní pouze jednou! Doporučuji všem, aby jednotlivé příklady řešili písemně do sešitu a až následně volili odpověď. Všichni chceme 1.!!!

Příští týden začneme s tématem procenta. Dobrovolníci se mohou na téma podívat již nyní.

Přeji hezký víkend. Vojíř

Připomínám úhradu doplatku za lyžařský výcvik. Výše částky: 1573,- na účet školy 129 886 295/0300, VS mají  žáci v ŽK. Děkuji.

Německý jazyk: Milí žáci, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala prezentaci pro domácí výuku a cvičení (i poslech). Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ mailovou adresu.Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

P. S. Uvádím odkaz na online slovník, pokud byste potřebovali vyhledat/přeložit nějaké slovíčko (obvykle byste ho ale měli úspěšně objevit ve svých poznámkách z hodiny, pokud tedy není dáno jako úkol jej vyhledat). Odkazů je pochopitelně vícero a nechám na vás, jaký slovník (online, klasický tištěný) k tomu využijete.

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky

S pozdravem

Šteflová Jana

ČESKÝ JAZYK Milá třído, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala domácí výuku a cvičení. Vzhledem k tomu, že mi někteří neodepsali, uvádím informace pro všechny sem. Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ mailovou adresu. Dále chci zmínit, že v poště se mi objevil názor s povzdechem nad množstvím domácích úkolů od nás vyučujících, byť do českého jazyka jich děti ode mě dostaly (zatím) minimum. Bohužel se nejedná nikoliv o úkoly domácí jako takové, na které jsou děti zvyklé, ale o úkoly v rámci domácí výuky. Z toho důvodu je pochopitelné, že mají práce na doma více. V současné době jsou prioritními předměty zejména český jazyk, matematika, anglický jazyk. Viz pokyn Ministerstva školství. Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

S pozdravem

Šteflová Jana

Zeměpis - týden od 23.3.2020 Učebnice : Zeměpis světa 3 - kapitola Zeměpisná tvář našeho světadílu(str.4-5)- přečíst a udělat výpisky do sešitu. Jinak plňte úkoly na AlfBook. Kdo nemá učebnici Zeměpis světa 3 (Evropa), bude se cvičit na stránkách https://online.seterra.com/cs/vgp/3007 a https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-staty

Zdraví J. Tichá

 

Matematika 25. - 27. 3.
Chválím všechny, kdo mi vzorně splnil zadané úlohy na Alfbook. Bohužel to zdaleka nebyli všichni!!! Doufám, že jste se pilně věnovali i tématu Graf přímé úměrnosti a všichni máte splněny i úkoly z učebnice.
Do pátku:

v učebnici nastudujte téma Graf nepřímé úměrnosti (str.: 45. – 47.)
překreslete si rámeček Nepřímá úměrnost na stránce 47.
do sešitu vypracovat cvičení 2. A/ str. 47, cv. 3. A/ str. 47
vypracovat Úlohy na závěr, skupina A str. 48. - 49.

PS.: Informace pro Černá A., Kouklík, Kail, Kučera, Korba: na WhatsApp jsme s Kačkou W. založili skupinu Matematika, kde bych s vámi rád komunikoval o matematice a případných problémech při plnění zadaných úkolů. Vy mi tam stále chybíte. Jestli se k nám budete chtít přidat (důrazně doporučuji), tak si prosím do telefonu nainstalujte WhatsApp, kde mě podle mého telefonního čísla najdete, a já vás do skupiny přidám.

Vojíř (Další příspěvek přídám 27. 3.)

Milí sedmáci.

Někteří jste se mi neozvali, zda vám přišlo heslo do aplikace AlfBook. Kdo tak neučinil, prosím o nápravu. Je důležité, aby naše společná práce pokračovala. Děkuji za pochopení a spolupráci.

JT.

AlfBook udělejte oba testy v sekci PLAZI (Komu se testy nepovedou, klidně je zopakujte znova.)

VZ

V tomto období, více jak kdy jindy, bych vám chtěla připomenout: vzpomeňte si každý den na všechny naše diskuse a debaty o zdravém životním stylu, pohybu, zdravé výživě, režimu dne a základních hygienických zásadách atd. Ty naše tzv. slavné KONTROLNÍ OTÁZKY. Splněním domácího úkolu je pro toto období pro vás, tyto zásady dodržovat a zůstat tak zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky.

Zdraví A. B.

 

Vo  do konce března

Do sešitu si napište téma – Svoboda a vzájemná závislost.

Vaším úkolem je: pod tento nadpis napsat a vysvětlit na čem je založena svoboda člověka. Stručně v bodech tak, aby jste o dané problematice uměli pohovořit před a se spolužáky. Využijte dostupných zdrojů.

Zdraví A. B.

 

ANGLIČTINA týden od 23. 3.

V naší učebnicic zůstáváme v U 20, čtěte si nahlas článek PB 43/3, v WB 43/7 napište 7 vět.

AlfBook     Project 2    Unit 1A, B, 1C, D   

Cvičení v AlfBooku jsou povinná, v pátek ráno budu kontrolovat jejich vypracování a budu je hodnotit, pracujte tedy soustředěně :-). 

IK

Ahoj sedmáci.

Na vaše mailly jsem vám rozeslala informace o aplikaci AlfBook. Také už jsem odeslala každému jeho heslo. Pokud by byl nějaký problém, napište mi na jt20@centrum.cz

Jitka Tyrmerová

MATEMATIKA 23. 3. - 25. 3.

Doufám, že si všichni z vás nastudovali zadanou látku a vypracovali veškeré úkoly zadané k dnešnímu dni. Pro kontrolu zvládnutí tématu Přímá a Nepřímá úměrnost prosím do úterý 16:00 vypracujte na adrese http://www.alfbook.cz/  (po přihlášení) ve volbě Matematika --> Poměr, P a N úměrnost  --> ÚLOHY: Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 1 a  Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 2.

Dále prosím:

1) nastudovat téma Graf přímé úměrnosti (str. 42. – 44.) a do sešitu úhledně překreslit rámeček ze stránky 44.

2) do sešitu vypracovat cvičení 2./ str. 44, cv. 3. A/ str. 44, cv. 4. B/str. 44.

Rozložte si prosím úlohy rovnoměrně do všech dní.

V případě potřeby jsem dostupný na emailu:  vojir.m@gmail.com, případně tel. nebo WhatsApp: 725 796 527

Vojíř (PS.: Další příspěvek přídám 25. 3.)

 

Dějepis 23. 3. - 30. 3.

Poslední Přemyslovci 23. 3. – 30. 3.

Tuto kapitolu jste si měli v rámci samostudia pročíst.

Takže teď:

1/ napište do sešitu pět bodů, které vás nejvíce zaujali

2/ nalepte do sešitu již vypracovaný referát – téma „ Panovník“

3/ nezapomeňte si prohlédnout obrázky a mapy vpravo v modrém sloupečku příslušné kapitoly

4/ do sešitu zapište odpovědi na otázky z učebnice, které najdete také ve světlemodrém pruhu:

           a/str. 93 otázka začíná slovem „myslíte“

           b/str. 94 otázka začíná slovem „smrtelně“

           c/ str. 95 ……………………………….“ zjistěte“

           d/ str. 96 „ nauka“ + erb nakreslete do sešitu, pokud ho tam již nemáte

          e/ str. 96 „ vražda“

           f/ str. 97 „ Anežka“

5/ po splnění těch úkolů do sešitu napište barevně nadpis – Nástup Lucemburků, LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRůNĚ. Jan Lucemburský str. 97

6/ pročíst učebnice str. 97 – 99

V tomto způsobu samostudia budeme pokračovat. V případě dotazů volejte čtvrtek od 9h do 11h. tel. 603747336.

Zdraví A.B. :-)

       

 

 

Matematika 12. - 23. 3.

Prosím o samostudium v době vaší nepřítomnosti! Modře zvýraznění text byl aktualizován 18. 3.

Kdyby někdo stále tápal jak postupovat při řešení příkladů na nepřímou úměrnost, tak přikládám hezky zpracované video na dané téma. A pro zopakování přikládám i video na přímou úměrnost – bude se nám to hodit i u grafů přímé a nepřímé úměrnosti. Ještě jednou připomínám, že kdyby někdo potřeboval písemnou konzultaci, tak jsem dostupná na emailu níže.
Přímá úměrnost:

https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4

Nepřímá úměrnost:

https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs

Pravoúhlá soustava souřadnic:

https://www.youtube.com/watch?v=eZvn9GTH_Mk

1) Všichni si ještě jednou důkladně prostudují řešený příklad na nepřímou úměrnost ze stránky 37/38.

2) Následně se prosím věnujte příkladům ze stránky 38. (5. - 10.).

S využitím postupu z řešeného příkladu (viz. Bod 1) by měl každý příklady spočítat.

- zápis, výpočet i odpověď si po návratu zkontroluji.

3) Dále si příští týden každý prostuduje nové téma: Pravoúhlá soustava souřadnic (str. 39. - 40) a do sešitu si úhledně překreslí dva rámečky ze stránky 40. a následně udělat úlohy 2. (str. 41), 3. A (str. 42), 5. (str. 42)

4) Aktivní jedinci můžou pokračovat i v tématu Graf přímé úměrnosti, Graf nepřímé úměrnosti.

Podle aktuální situace látku doplním.

V případě potřeby jsem dostupný na emailu: m.vv@seznam.cz

Vojíř

Fy - Otáčivé účinky síly str. 46 - 52 (společně jsme probrali do str. 51) - dostudujte si tedy i str. 52  a celé téma pročtěte ještě jednou - do sešitu dopište ke kapitole rovnováha sil na páce závěr ze str. 52., projděte si řešené příklady. Vypracujte do sešitu kontrolní otázky ze str. 52 (Kdo to nedokáže vypočítat, tak alespoň udělá nákres, zápis a dosazení do vzorce.) Pracovní sešit: str. 22 a 23.

Př 

Plazi - samostudium s využitím učebnice a pracovního sešitu

Výchova k občanství

Samostudium.

Referát na téma - Pravidla chování. Mezilidské vztahy.

V neposlední řadě zkompletovat sešity.

 

Dějepis od 16.3. do 23.3.

Poslední Přemyslovci - pročíst

Referát - panovník dle vlastního výběru

ANGLIČTINA

Moji milí,

tento týden si přečtěte v učebnici články na str. 41/5, 6. V pracovním sešitě vypracujte celou stranu 40 a 41/7. Pro příští týden si opište a naučte se slovíčka a věty U 20 na řádcích: 1, 2, 4, 7, 13, 16, 22, 27. V pracovním sešitě vypracujte celou str. 42 a 43/4, 5. Procvičujte angličtinu průběžně a nahlas, nenechávejte vše na poslední chvíli.

IK

Žádáme účastníky lyžařského kurzu o doplatek za pobyt a dopravu. Částka je uvedena v ŽK. VS je stejný jako na účet žáka. Do poznámky uveďte: doplatek hory

Děkujeme.


 

Týden od 9. 3. do 13. 3.

11. 3. Fy test páka

9. 3. NJ Písemka člen určitý (viz cvičení a doplňovačka ve výuce). Protože nám stále moc nejde výslovnost, bude součástí testu i ta (viz předchozí hodiny). Předem děkuji za přípravu.

9. 3. ČJ Připomínám písemný test z vedlejších vět (přísudková, přívlastková, podmětná, předmětná, místní, časová, způsobová). Počítejte, že si nyní budeme pravidelně každou mluvnici (pondělí, čtvrtek) dávat krátké desetiminutovky na určování VH a Vv. Důvodem je návaznost a komplexnost probírané látky. Kdo se věty stále ještě nedoučili, poprosím pečlivější přípravu. Děkuji

J. Š. 

Týden od 2. 3. do 6. 2.

6. 3. test obojživelníci

4.3. ČJ Nezapomeňte si, prosím, přinést s sebou na hodinu čtenářské deníky, budeme s nimi pracovat. Dále připomínám zítřejší TEST na obrazná pojmenování. 

5. 3. ČJ Prosím, přineste si s sebou do výuky slohu jakýkoliv časopis, budeme s ním v této i příští hodině (13. 3.) pracovat.  Dále připomínám text a úkol, který byl k němu zadán (Černá štika). Budeme si jej kontrolovat na známky ve výuce. Děkuji za přípravu.

S pozdravem

J. Š.

 

Týden od 24. 2. do 28. 2.

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

Týden od 17. 2. do 21. 2.

21. 2. návrat z lyžařského výcviku cca ve 12:00 až 13:00

Týden od 10. 2. do 14. 2.

14. 2. ráno odjezd na lyžařský výcvik, sraz před školou 9:30, odjezd 10:00

Týdny od 20. 1. do 30. 1.

30. 1. pololetní vysvědčení, odpadá odpolední výuka!

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Př - po - test paryby a ryby + poznávačka

 

Přeji vám všem klidné prožití Vánoc a plno pohody a sil v novém roce 2020. J. Tyrmerová

Týden od 16.12. do 20.12.

ST Fy test skládání sil

ČT - kino Smíchov

PÁ od 2. h předvánoční besídka 

Týden od 9.12. do 13.12.

v ÚT 1. h třídnická

Fy skládání sil

Týden od 2.12. do 6.12. 

2. 12. Př: dokončíme práci na jehličnanech a odevzdáme k hodnocení, kdo nebyl zatím hodnocen z listnatých stromů, odevzdá v pondělí

Fy probíráme sílu, noste rýsovací potřeby a úhloměr

Vážení rodiče,

pro období od ledna do května bude nabízeno doučování pro žáky se slabým prospěchem. Budete - li mít zájem, prosím o písemné sdělení (jméno, předměty). Pokud se předmět otevře, dostane žák závaznou přihlášku. Po závazném přihlášení je účast povinná.

Akce školy: 

sběr papíru 3. až 6. 12. Vždy od 7:00 do 7: 35  vchod do tělocvičny, karton NE
  
11/12 jarmark od 16:45, v 18. h program v kostele sv. Mikuláše v N. Kníně. 

19/12 kino Praha

20/12 vánoční besídka ve třídě

14. až 21. 2. Lyžařský kurz, záloha 2000Kč do konce listopadu

Týden od 18.11. do 22. 11.

Třídní schůzky budou 19. 11. v 16:00

20. 11. Fy test: výpočet rychlosti, dráhy, času

20. 11. Pv - jehlu s velkým uchem

22. 11. Př - termín odevzdání práce listnaté stromy (kartičky), noste vzorky jehličnanů

Týden od 11.11. do 15. 11.

Mat.: Připomínám, že si 11. 11. napíšeme čtvrtletí práci z matematiky. Tématem jsou zlomky.

13. 11. Fy test: výpočet rychlosti


Vážení rodiče, tímto bych ráda sdílela názor své kolegyně, s kterým se ztotožňuji. Omlouvám se za vzniklé komplikace a doufám v pochopení.

S pozdravem

Jitka Tyrmerová, třídní učitelka 7. A

"Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou vysvětlila, proč jsme se dnes s většinou kolegů domluvili na tom, že se přidáme k zítřejší stávce pedagogů. Rozhodování nebylo příjemné, protože si uvědomujeme, že tím působíme komplikace především Vám, rodičům, ale protože množství nepravd a falešných slibů v posledních volebních obdobích již přesáhlo únosnou míru, tak jsme nakonec zvolili tuto nepříliš šťastnou formu protestu. Nechceme  ve zpravodajství poslouchat další lži z úst pana premiéra, že školství je prioritou této vlády. 

Odbory sice zformulovaly jako hlavní důvod stávky boj o 2% v navýšení do tarifní části našeho platu, ale to rozhodně není ten jediný a hlavní důvod, proč bude zítra provoz naší školy omezen. Hlavními důvody, proč se ozýváme a zároveň i žádáme o podporu veřejnosti jsou především následující požadavky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Jak jsem již výše uvedla (a podrobně mají děti rozepsáno v žákovské knížce), zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu. Učivo s dětmi doženeme bez problémů. Věřím, že budete mít pochopení pro tento jednodenní protest.

Děkuji

Veronika Procházková"

 Týden od 4.11. do 8.11.

Třídní schůzky budou 19. 11.

Fy 6. 11. zkoušíme výpočet rychlosti (řešení dú: 1-cca 6,32m/s; 2-70km/h; 3-3600km; 4-500m; 5-30s; 6-Petra, rychlost 2,72m/s, Jana jen 2,38m/s; 7-14m/s a 50,4km/h; 8-70km/h)

Př: poslední možnost odevzdat list do 4. 11., probrali jsme květ, probíráme plody a semena 8. 11. test: květ, semena a plody

Týden od 21.10. do 25.10.

Pv - dú: fiktivní rodinný rozpočet

25. 10. Př test: kořen, stonek, list

Týden od 14.10. do 18.10. 

Pv - dú: fiktivní rodinný rozpočet


11. 10. Př - test výtrusné rostliny, poznávačka + stavba těla mechů a kapradin

Př - probíráme výtrusné rostliny


Požadavky na vybavení:

TV - sportovní oblečení a obuv na ven i do tělocvičny, děvčata-vlasy svázané, omluvenky písemně do ŽK

Př -  sešit A4 nejlépe nelinkovaný, nůžky, lepidlo v tyčince

Fy - sešit dle vlastního výběru, pravítko, kalkulačka povolena 


Ahoj sedmáci.
 
Přeji příjemný poslední prázdninový víkend!
V pondělí bude pouze první vyučovací hodina.
V út. není odpolední vučování.
Od st. se již učí dle rozvrhu, který dostanete v pondělí.
Třídy 7. A, 7. B a 6. A ještě nejsou v provozu. Pravděpodobně budou už od 10. září. Do té doby budeme v učebně Fy a Ch.
 
V pondělí na viděou se těší J. Tyrmerová