7. A třída

KONTAKT NA TŘÍDNÍHO UČITELE:  dusek_petr zavináč volny.cz

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

!!!  V případě nenadálé karantény sledujte Teams kalendář  !!!

Týden od 17. 1. do 21. 1.

ZEMĚPIS: V pátek test Mexiko, Střední Amerika a Karibské státy; probíráme J. Ameriku - DÚ Spol. znaky Andských zemí na ÚT

17. 1. Přírodopis test: Plazi, začneme probírat ptáky

Na přírodovědná praktika přineste větvičky jehličnanů.

Matematika: Sčítání a odčítání racionalních čísel / 1.díl str. 81 - 84 /.

Fyzika: Newtonovy zákony / Zákon síly, setvačnosti/.     

 Týden od 10. 1. do 14. 1.

ZEMĚPIS: Budeme se zabývat Střední a Jižní Amerikou. Budu kontrolovat sešity, zkoušet USA a případně dozkušovat mapy.

Upozornění pro žáky navštěvující PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA.

Pokud jste neodevzdali žádnou práci k hodnocení, bude vaše práce ohodnocena jako nedostetečná! Poslední možný termín k odevzdání prací je 14. 1. 2022. Po tomto datu již nebudu hodnocení měnit. 

Matematika: Racionální čísla - Záporná desetinná čísla a záporné zlomky, znázornit na číselné ose, porovnávání racionálvích čísel.

                  doplnit sešity a proběhne kontrola a klasifikace za 1.pololetí 2021/2022.

Fyzika: Test opakování síla a její vlastnosti 10.01.2022

Týden od 3. 1. do 7. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velkomoravská říše, pověsti, Bořivoj a Ludmila, Václav a Boleslav, Boleslav II., Oldřich, Břetislav.

ZEMĚPIS: VY, CO JSTE NEPSALI NEBO POKAZILI SLEPÉ MAPY, TAK TRÉNUJTE! Dokončíme téma Stř. Amerika. Čeká nás pětiminutovka na Kanadu a mluvní cvičení na USA - nacvičujte podle z. osnovy!

Matematika: Porovnávání celých čísel 1.díl / str.54 - 57 /  procvičujeme a znázorňujeme na číselné ose 

Fyzika: Kontrolní otázky na str. 35, test 10.01.2022 Skládání sil graficky / 30 - 34/.

Přírodopis: Probíráme plazy od str. 25

Opravný test : možno každou středu v učebně fyziky a chemie v 11:40 (po předchozí domluvě, testy musím mít pro vás připravené)

 

Výchova k občanství: Morálka a mravnost

                              Opakování - vlast, vlastenectví, národ, nacionalismus

                              4. aktualita

Německý jazyk: Číslovky  1 - 20 (učebnice str. 13), dny v týdnu (učebnice str. 115)

                      Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                      Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den" - doplnit určité členy

Angličtina 20. 12. - vánoční prázdniny

Tento týden budeme opakovat, HWK je U 10 a věty, dokončete U9 v pracovním sešitu a učte se nepravidelná slovesa, tvoření vět, otázky a záporu v minulém čase, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. 

Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!  

UČTE SE!!!!!!!

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.  IK

Do 22.12.2021

Matematika: Porovnávání celých čísel / 1.díl. str. 54/1, 55/2,3,4 /

Fyzika: Procvičili jsme grafické znázornění sil, 20.12.dú odstředivá a dostředivá síla,využití v praxi.Kontrola po ván.prázdninách.

                  Přeji Vám i Vašim rodičům klidné vánoční svátky a hodně zdraví. Marie Pařízková

 

Týden od 13.12. do Vánoc

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velkomoravská říše

Fyzika: Procvičili jsme grafické znázornění sil, 20.12.dú odstředivá a dostředivá síla,využití v praxi.Kontrola po ván.prázdninách.

                  Přeji Vám i Vašim rodičům klidné vánoční svátky a hodně zdraví. Marie Pařízková

 

Matematika: procvičujeme osovou a středovou souměrnost, kdo chybí doplní zápis a vytvoří libovolný obrazec z 5 bodů A,B,C,D,E a přenese osově souměrný a středově souměrný obrazec, koncem týdne Racionální čísla str. 74 - 77 1. díl / kdo chybí procvičuje a zápis do sešitu.

Fyzika: Probíráme sílu, grafické znázornění,síly stejného a opačného směru. 

Přírodopis: Probráme obojživelníky.

Opravný test na ryby: čtvrtek 16. 12.

test na obojživelníky bude 20. 12. (teorie i poznávačka - pouze druhy žijící v ČR)

 

Angličtina 

Tento týden budeme probírat Unit 9, vyjátření také a také ne. V pondělí píšeme test na trpný rod a some, any, no: projděte si znovu papíry, které jsme dělali ve škole a svoje zápisky v sešitu, U 7. Děti, které nechodí do školy - pečlivě si přečtěte v učebnici str. 21/5 a 21/7 a zapamatujte si. Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!!!! UČTE SE!!!!!!! Věnujte pozornost WB 21. Všechny informace o galaxii a planetách jsou jistě zajímavé, přečtěte si PB 20, ať můžete vypracovat cvičení ve WB.

IK

 

VKZ - Posílám Vám zde veškeré zápisky týkajících se výživy:Rozdělení živinTukySacharidyBílkoviny (proteiny) a Pyramida výživy.

Také připomínám, že se v pondělí (13.12.) budeme psát písemnou práci z výživy (rozdělení živin, význam tuků ve výživě člověka, rozdělení mastných kyselin, význam sacharidů ve výživě člověka, dělení sacharidů, význam bílkovin ve výživě člověka a pyramida výživy). Nezapomeňte prosím také na úkol z minulé hodiny - sestavení jídelníčku dle výživového doporučení tzv. pyramidy výživy. 

Zároveň připomínám - pokud jste si ještě nevytvořili skupinky k aktivitě týkající se zdravých pokrmů - učiňte tak a potřebné potraviny si v této skupince nakupte, máme s nimi pracovat již zítra!

ZEMĚPIS: V ÚT test Hospodářství a obyv. Ameriky. Za týden pak pětiminutovka Kanada. Po Vánocích mluvní cv. USA. Probereme Střední Ameriku - prac list. MAPY - trénujte Seterru, viz odkazy níže v předchozích týdnech. Před Vánocemi možnost oprav - mapy a mluvní cvičení USA.

Výchova k občanství: Problémy lidské nesnášenlivosti

                            Zásady lidského soužití

                            3. aktualita

Německý jazyk: Člen určitý a neurčitý      

                     Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                     Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den" - doplnit určité členy

Týden od 6.12 do 10.12.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden máme opakovací Unit 8. Pořádně si zopakujte NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. V Teams zadání najdete tabulku, ze které si je můžete doplnit. Stále procvičujeme some, any, no. Test budeme psát v pondělí 13. 12. Děti, které nechodí do školy si vypracují postupně WB 18 - 19. Projděte si PB 19 - všechna cvičení. :-) Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří chodí do školy a i od nich si doplňujte  průběžně zameškané učivo.

IK

 - test: ryby (teorie + poznávačka)  

Matematika: Středová souměrnost /díl 3. str.24 - 33/ procvičovat, dú pro nemocné str.29/3 A,B - 4 obrazce do sešitu

Fyzika: Síla. Gravitační síla a hmotnost tělesa. Skládání sil - znázornění síly, rovnováha dvou sil,těžiště.

 

ZEMĚPIS: Pracujeme na USA. V pátek test obyvatelstvo a hospodářství Ameriky (opakovali jsme, máte mít zvýrazněné pojmy v zápiscích), mapy Ameriky - stále znalost v rozsahu odkazů v minulých týdnech. 

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                       Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den"

Výchova k občanství: Mezilidská komunikace

                              Konflikty v mezilidských vztazích

Týden od 29.11 do 3.12.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše

Český jazyk

Mluvnice

V pondělí jsme psali kontrolní diktát. Kdo ho nepsal, napíše si, až přijde do školy. Dále procvičujeme větné členy, tedy rozbor věty jednoduché. Zopakujte si vše o větných členech, následující týden budeme psát prověrku.

Sloh

budeme se věnovat procvičování charakteristiky. Jednoduchou charakteristiku spolužáků si napíšeme.

Literatura

Budeme si vysvětlovat další literární pojmy. Nezapomínejte se učit báseň.

S pozdravem

J. Zouchová

Matematika: Shodnost trojuhelníku podle věty sss,sus,usu,procvičujeme po str. 23/ 3.díl /

Německý jazyk: Konverzace - představování, jak se daří

                       Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Co se děje ve třídě" a "Ve třídě"

Výchova k občanství: Vlast, národ, národnost - opakování

                              Vztahy mezi lidmi, osobní a neosobní vztahy

 : probíráme ryby

Fyzika: Síla,druhy sil,příklady z praxe,znázornění síly pomocí vektoru.

 

 

 

Týden od 29. 11. - 3. 12.

ANGLIČTINA 

Pořád se ještě zabýváme some, any, no. Tento týden si budeme číst PB 16/2 a naučíme se trpný rod - pasivní vyjadřování je v angličtině mnohem běžnější než v češtině. Žáci, kteří nechodí do školy si zapamatují informace ze zadání v Teams a vypracují tam zadané věty. Také si udělají WB 16 - 17.

ZEMĚPIS: Pracujeme na  Kanadě a  USA. V úterý testík př. poměry Ameriky, v pátek testík obyvatelstvo a hospodářství Ameriky, mapy stále znalost v rozsahu odkazů v minulých týdnech. 

 

Týden od 22.11. do 26.11.

VKZ - Posílám Vám zde zápisky z minulých hodin na téma ,,Výživa - rozdělení živin a tuky'':Živiny Tuky.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Byzanc - uč. str. 38 až 40

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - SOME, ANY, NO - sledujte zadání v Teams, zadané materiály si pečlivě pročtěte a zapamatujte si nové informace. Překlady doplňte. Napište si a naučte se Unit 7, slovíčka i věty na řádcích: 3, 8, 15, 20, 28 a 29. Postupně si vypracujte cvičení v pracovním sešitě.

IK

 

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu odkazů v minulém týdnu. PT

Matematika: Opakování Shodnost  trojúhelníků, podle věty sss,sus,usu, 3.díl učebnice

                 24.11. test,jako každou středu z konstrukce trojúhelníků podle vět shodnosti a dú na 23.11.2021 -  str.21/7,8. 

Český jazyk mluvnice

Opakujte a procvičujte pravopis, zejména vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shodu přísudku s podmětem, předpony s-,z-,vz, velká písmena. Následující týden budeme psát diktát a budeme se připravovat i ve škole. Stále budu zkoušet rozbor věty jednoduché (učili jsme se už všechny druhy příslovečného určení).

Literatura:

Nezapomeňte na čtenářské deníky s referátem z přečtené knihy.

Sloh:

Budeme se věnovat charakteristice.

Týden od 15. do 19. 11.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

Irena Kadlecová

VkzNezapomeňte si doplnit zápisky do Vašich sešitů z Vkz (výchovy ke zdraví) – budu je vybírat a hodnotit!!

ANGLIČTINA 

Mnoho, málo - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. HWK PB 15/7 přečtěte a naučte se. Materiály v TEAMS, naučte se je a doplňte, jak je naznačeno, druhý papír je překladový. 

Dějepis - uč. str. 34 až 37

Matematika: Učebnice  3.díl str.10 až 20, Shodnost trojúhelníků, zopakovat co jsme už probrali,/tj.do str.18 / a dú str.19. B celé do sešitu a cv.1 a,b,c  jsme už probrali,komu chybí doplní.

Fyzika: Na on-line výuce jsme probrali základy síly, druhy sil, kdo se nepřipojil doplní a na příště si přineste milimetrový papír,dokončíme grafy.   

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

Nj, VO - zůstává stejný úkol z minulého týdne.

Týden od 8. do 12. 11.

 

ANGLIČTINA - 10. 11. STŘEDA

HWK na pondělí WB 15/6.

 

Angličtina 8. - 12. 11.

Unit 6. Minulý průběhový čas. PB 14/5 rozhovor na 15. 11. pondělí. Opakování účelových vět -  U 5.

 Matematika:  Opakovat Shodnost, 3.díl učebnice,narýsuj libovolný trojkúhelník podle věty sss, náčrt, postup konstrukce a vlastní konstrukci, snažte se rýsovat azítra online 8.35 hod. těším se na Vás 

Př: Probrali jsme paryby, začali jsme téma ryby - zatím jen vnější stavba

ZEMĚPIS: Pracujeme na Přírodních a hospodářských poměrech Ameriky (v pátek testík př. poměry), mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

NJ: Učebnice str. 14 - jméno, bydliště, věk, původ.

VO: Naučit se fakta o orgánech ČR dle rozdaných materiálů.

 

Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Slepá mapa fyzický zeměpis Sev. Ameriky

POZOR - OD PONDĚLÍ 18. 10. - ZMĚNA ROZVRHU

- děti dnes dostanou nový rozvrh na papíru

 

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

ZEMĚPIS: TEST AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND 5/10

PočP: OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Mapa AUSTRÁLIE, trénujte na slepou mapu, test příští týden, stále zkouším Austrálii jako mluvní cvičení

Fyzická Aus.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3455?c=B4LHG

SEVERNÍ AMERIKA, můžete již procvičovat.

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

Př: 23. 9. test: Korýši