7. A třída

KONTAKT NA TŘÍDNÍHO UČITELE:  dusek_petr zavináč volny.cz

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Rozvrh 2021/2022 zde.

Týdny od 6. 6. do 17. 6. 

Český jazyk

Zítra, tedy 8.6., bude mluvnice, budeme se věnovat číslovkám, budeme psát test na určování druhů číslovek. Procvičíme psaní číslovek. V pátek je opět mluvnice a budeme psát prověrku z číslovek. V pondělí začneme opakovat vše, co jsme se letos učili, protože nás čeká v úterý 14.6. velká opakovací prověrka. Dále opakujte pravopis, ve středu 16.6. bude poslední letošní kontrolní diktát.

Učte se, přeju hodně sil, ať vše dopadne co nejlépe.

Informatika: Dopracujeme práce - Word základy

Zeměpis: Zápisky vlepené (doplněné, podtrhané), zkonzultujeme nejasnosti, následovat bude testík se zápisky a test znalostí map případně mluvní cvičení Japonsko a Čína:

trénujte státy Asie: https://online.seterra.com/cs/vgp/3340,

některá jejich hlavní města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3647?c=EDDX9

povrch (kromě nížin) a vodstvo: https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=GL567

 

Týden od 30.5. do 3.6.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Reformace. České země za vlády 1. Habsburků

Matematika: Hranoly - základní rozdělení, vzorce a procvičování krychle a kvádru. Výpočty - využití v praxi. /z Fyziky využití hmotnosti z hustoty/.

Fyzika: Podtlak, přetlak, vakuum a jeho využití v praxi.

Týden od 23.5. do 27.5.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Raný novověk

VZ - Přikládám sem slibované zápisky z hodin výchovy ke zdraví + otázky z posledích hodin - Látkové závislosti a Otázky

Matematika: Hranoly - náčrtek,popis a výpočet S a V.

Český jazyk

Mluvnice

Vzhledem k tomu, že jsme nepsali kontrolní diktát tento týden, budeme psát v pondělí 23.5. Opakujte pravopis a zároveň zájmena, ta nás čekají následující hodinu, procvičujte jejich druhy.

Sloh

Opravila jsem vaše minulé slohy, budeme pokračovat tvůrčím psaním, tedy budeme opět psát vlastní práce.

Literatura

Připomínám domácí úkol.

 

Pracovní dny od 11.5. do 20.5.

Př: poznávačka str. 51 až 55 (23. 5.)

Český jazyk

Mluvnice

V pátek budeme psát doplňovací cvičení na jmenné tvary přídavných jmen, opakujte, začneme také opakovat zájmena. Příští týden v pondělí budeme psát kontrolní diktát, opakujte proto pravopis. Další pátek pokračujeme opět zájmeny.

Sloh

Čeká nás životopis.

Literatura

Připomínám domácí úkol v Čítance str.118 a zapíšeme si, co je to cestopisná literatura.

 

 

Týden od 9.5.do 13.5.2022

 Matematika: na procenta s trojčlenkou,% kolem nás - teorie / pročíst str. 65 -69/.

Týden od 2. 5. do 6. 5.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učebnice str. 102 až 108 

!!! v pondělí 9. 5. test - poslední Přemyslovci a Lucemburkové na českém trůně

Přírodopis: probrali jsme hlodavce a zajícovce, ve čtvrtek test znaky savců + poznávačka do str. 50

 - probíráme šelmy kočkovité, psovité a lasicovité

Matematika: Probíráme procenta, co je to procento, na procenta s trojčlenkou,% kolem nás - teorie / pročíst str. 65 -69/.

 Týden od 25.4. do 29.4.

Český jazyk

V úterý začínáme mluvnicí, budeme pokračovat opakováním tentokrát přídavných jmen, budu zkoušet rozbor věty jednoduché. Ve středu bude literatura, budeme se věnovat cestopisům a v pátek bude mluvnice - opět přídavná jména. Je možné, že z nich budeme psát kratičký diktát na koncovky. /Upřesním během týdne./

 25. 4. 2022 Zoo Praha

Vstupné: 180Kč, předpokládaná cena dopravy cca 200Kč. (odečte se z účtu žáka).

Matematika: Opakování a procvičování vzhledem k nemoci učitelky.

Fyzika: Tlak v kapalinách,hydrostatický tlak.

Týden od 19. 4. do 22. 4. 

Český jatyk

V úterý začínáme mluvnicí, budeme psát prověrku z podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková), budu zkoušet rozbor věty jednoduché. Ve středu je sloh a máte odevzdávat hotové rozhovory do školního časopisu, nezapomeňte na to!!! V pátek je opet mluvnice, budeme opakovat určování tvarů podstatných jmen.

Věřím, že jste si odpočinuli, načerpali jste jarní energii a zítra se vám bude skvěle pracovat.

Přírodopis: probíráme savce str. 45 až 49.

Týden od 11. 4. do 13. 4.

ZEMĚPIS: Dokončíme téma STŘEDNÍ ASIE, napíšeme si  pětiminutovku z úvodu Asie a asijská NEJ, procvičujte mapy, viz odkazy z minulého týden

Fyzika: Hydraulické zařízení, výpočty / využití Pascalova zákona/.

Matematika: Procvičujeme -  Trojčlenku a přímou a nepřímou úměrnost.

Přeji Vám pěkné prázdniny a veselé Velikonoce.

                   

 

Týden od 4. 4. do 8. 4.

ZEMĚPIS: Probíráme Asii Střední, procvičujte mapy

Nově trénujte státy Asie: https://online.seterra.com/cs/vgp/3340,

některá jejich hlavní města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3647?c=EDDX9

povrch (kromě nížin) a vodstvo: https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=GL567

 Přírodopis: probíráme savce

Matematika: Probíráme -  Přímá a nepřímá úměrnost, Trojčlenku, grafy. 

Fyzika:  Tlak v kapalinách,hydraulické zařízení.

Týden od 28.3. do 1.4.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učebnice str. 99 až 102

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 18. Opakujeme počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a s tím spojené vyjádření mnoho/málo/trochu.   Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Sledujte TEAMS zadání - všechny materiály much/many jsou tam.  Postupně vypracujte cvičení zadaná v Teams a WB 38/1,2  WB 39/4, WB 40/1, 41/5. Příští týden napíšeme test na much/many. HWK na příští týden je U19 + věty na řádkách 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 23, 24, 27 a 29, slovíček je málo, budu je zkoušet spolu s U18, věty jen U 19. 

IK

Český jazyk

Zítra máme mluvnici. Budeme psát kontrolní diktát. Ve středu nás čeká opakovací prověrka ze skladby (rozbor věty jednoduché, druhy vedlejších vět) a nezapomeňte přinést zpracované otázky týkající se pondělního filmu /v sešitě na literaturu/. V pátek bude opět mluvnice, budeme si vysvětlovat větu jednočlennou a dvojčlennou. 

Hezký večer.

Týden od 28. 3. do 1. 4.

Fyzika: odpadá důvod návštěva kina, na příští pondělí 04.04.2022 opakovat Tlak.

Matematika: Přímá úměrnost, / rovnice a koeficient, graf /, Trojčlenka.  

28. 4. KINO PRAHA

ZEMĚPIS:  Probíráme téma ASIE, regiony, tento týden opakovací test ZÁKLADY na AMERIKU respektive SLEPÁ MAPA AM. 

Přírodopis: 31. 3. poznávačka pěvci

Týden od 21.3. do 25.3.

Český jazyk

Mluvnice: S mluvnicí začínáme ve středu, budeme opakovat všechny druhy vedlejších vět a napíšeme si test. Slibovaný diktát si napíšeme až v úterý následující týden (29.3.), abychom si v pátek mohli zopakovat pravopis. Z toho vyplývá, že bude i v pátek mluvnice jako vždy.

Nebude sloh ani literatura.

Matematika: Měřítko plánu a mapy, určení skutečné vzdálenosti, postupný poměr/ procvičujem/. Dělení celku v daném poměru.

Fyzika: Tlak, jednotky, francouzký fyzik B. Pascal.

 

 

Týden od 21. 3. do 25. 3.

Přírodopis - prébíráme: ptáci - pěvci, Připravte se na test: poznávačka str. 39 - 42

ZEMĚPIS: Probíráme téma ASIE, DOZKUŠUJI. ml. cvičení BRAZÍLIE, CHYBĚJÍCÍ SI DOPÍŠÍ TESTY JIŘNÍ AMERIKA, po následujícím víkendu si napíšeme POJMY Z AMERIKY - SOUHRNNÝ TEST a po ní  bude 5minutovka na MAPY AM.

Nově trénujte státy Asie: https://online.seterra.com/cs/vgp/3340,

některá jejich hlavní města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3647?c=EDDX9

povrch (kromě nížin) a vodstvo: https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=GL567

Týden od 14. 3. do 18. 3.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učebnice str. 93 až 99

Angličtina - Kadlecová

Tento týden jsme měli U 17, mluvili jsme o legendách, četli o indiánské princezně Pocahontas. Dále budu zkoušet čtení a překlad PB 36/1, vypracujte si WB 36. Za domácí úkol jsou slovíčka a věty U18, věty na řádkách 1, 6, 11, 12, 18, 20, 23 a 26.

IK

ZEMĚPIS: Probíráme téma ASIE, ZK. ml. cvičení BRAZÍLIE, po následujícím víkendu si napíšeme POJMY Z AMERIKY - SOUHRNNÝ TEST a po ní  bude 5minutovka na MAPY AM.

Nově trénujte státy Asie: https://online.seterra.com/cs/vgp/3340,

některá jejich hlavní města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3647?c=EDDX9

povrch (kromě nížin) a vodstvo: https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=GL567

Český jazyk

V úterý 15.3. je opět mluvnice, naučíme se poslední větu příslovečnou, tentokrát účelovou. Opakujte všechny věty, opět bude test.

Místo slohu bude literatura, budeme besedovat nad povídkami B. Němcové, nezapomeňte si přinést čtenářské deníky, případně knihu s povídkami.

Příští týden se uvidíme až ve středu 23.3. a budeme mít MLUVNICI!!!

Matematika: Slovní úlohy na postupný poměr. Procvičování poměru a postupného poměru, /učebnice č.2 do str.21 včetně/.

                  Domácí příprava - vymyslet příklad na postupný poměr / aspoň 5 položek, lze - míchání čajů,pracovní postup nebo recept atd./

Fyzika:  Dne 14.03.2022 budete psát test o kterém jste informováni, Rovnováha sil na páce, výpočty. 

 

Týden od 7.3. do 11.3.

 

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 16, psali jsme test z minulého času nepravidelných sloves. Čteme o Kanadě, přečtěte si článek v učebnici a podle něj doplňte cvičení 1 v pracovním seštitě.  Opakujeme trpný rod. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!  Postupně vypracujte cvičení WB 34 - 35. 

IK

Matematika: Poměr, postupný poměr / 2.díl. str. 5 - 19 /.

Český jazyk

Mluvnice: Budeme se učit další vedlejší věty, konkrétně větu příslovečnou příčinou a přípustkovou. Můžete věty procvičovat v učebnici Čj na str. 84 až 94. Místo slohu budeme mít mluvnici.

Literatura: Připomínám, že si máte přinést encyklopedie.

 

 

Týden od 7. 3. - 11. 3. 

ZEMĚPIS: Dokončili jsme J. Ameriku, čeká nás připravit mluvní cv. Brazílie, v úterý testík na J. Am. kromě Brazílie, budeme se zabývat Asií. Kontroluji vedení sešitu.

Týden od 28. 2. - 4 . 3.

TH - v pondělí první vyučovací hodinu

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učebnice str. 69 až 77

                                                             - !!! po prázdninách test - str. 55 až 68 - AŽ BUDU MÍT OPRAVENÝ POČÍTAČ.

ZEMĚPIS: Dokončili jsme J. Ameriku, čeká nás mluvní cv. Brazílie (od úterý za týden čekejte testík na J. Am. kromě Brazílie), budeme se zabývat Asií. 

Přírodopis: Připravte se na test: znaky ptáků + poznávačka (běžci, tučňáci, hrabaví, vrubozobí, měkkozobí) 

Matematika: Racionální čísla / 1.díl  str.85 - 88 /, stále si opakujte i zlomky a převádění na desetinná čísla. 

Týden od 14. 2. - 18 . 2.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice do str. 68) - !!! po prázdninách test - str. 55 až 68

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 14, věnujeme se opakování osobních zájmen v předmětových pádech a přítomnému času průběhovému a prostému, sledujte zadání v TeamsDěti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Vypracujte WB 30/ 3 podle PB 4/2, WB 31/5, opakujte nepravidelná slovesa, po prázdninách budeme psát test. Napište si a naučte se Unit 15 slovíčka a věty na řádkách: 1, 2, 6, 17, 18, 19, 27.

IK

Matematika: 17.2. - Preventivní program,  18.2. opakování Racionální čísla

Fyzika: Otáčivé účinky síly - domácí úkol i když budou prázdniny,prosím nakreslit do sešitu a popsat sílu,

           Pevná a Volná kladka / uč.53/. Kontrolu a Kladkostroj  si vysvětlíme po prázdninách.

ZEMĚPIS: Probíráme STÁTY JIŽNÍHO ROHU, opakujeme Ameriku, PÁTEK TEST MEXIKO A STŘ. AMERIKA a mluvní cvičení BRAZÍLIE po prázdninách!

 

Týden od 7. do 11. 2.

ZEMĚPIS: PÁTEK TEST MEXIKO A STŘ. AMERIKA

ANGLIČTINA - Kadlecová

Probíráme U 13 - Irsko. Čteme text z PB 28. Naučili jsme se části celku: polovina, čtvrtina, třetina, pětina ...... Postupně si vypracujte WB 28 - 29. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

 Přírodopis: Probíráme ptáky, učebnice od str. 32, další materiály k výuce mají žáci v Teams

Německý jazyk: Číslovky 1 - 20   správná výslovnost

                     Časování sloves "wohnen, haben, sein"

Výchova k občanství: Společenská dělba práce

Týden od 31.01. do 3.2.2022

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 61) - První čeští králové, Přemysl Otakar I., Kultura raného středověku.

Angličtina 

Tento týden dokončíme opakování zájmen v předmětových pádech a U12. Přečtěte si PB 27/6 (as - as) a zapamatujte si to. Vypracujte WB 27/4. Na příští týden je zadán U 13 slovíčka a věty na řádkách 6, 10, 14, 19, 20, 27. Pečlivě si je přepište do slovníčků a naučte se je. Přečtěte si v učebnici o Skotsku str. 26. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

 

Matematika: Násobení a dělení racionálních čísel / učebnice 1.díl str.85- 88 /,

                  Pozor! 1. rozhodnouit o znaménku, 2. počet desetinných míst a u zlomků nezapomenout krátit!

 

Týden od 24.1. do 28.1.2022

Matematika: Vzhledem k lyžařskému výcviku a velké absenci žáků z důvodu nemoci opakujeme již probrané.

 

 

Týden od 17. 1. do 21. 1.

 

ZEMĚPIS: V pátek test Mexiko, Střední Amerika a Karibské státy; probíráme J. Ameriku - DÚ Spol. znaky Andských zemí na ÚT

17. 1. Přírodopis test: Plazi, začneme probírat ptáky

Na přírodovědná praktika přineste větvičky jehličnanů.

Matematika: Sčítání a odčítání racionalních čísel / 1.díl str. 81 - 84 /.

Fyzika: Newtonovy zákony / Zákon síly, setvačnosti/.     

 Týden od 10. 1. do 14. 1.

ZEMĚPIS: Budeme se zabývat Střední a Jižní Amerikou. Budu kontrolovat sešity, zkoušet USA a případně dozkušovat mapy.

Upozornění pro žáky navštěvující PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA.

Pokud jste neodevzdali žádnou práci k hodnocení, bude vaše práce ohodnocena jako nedostetečná! Poslední možný termín k odevzdání prací je 14. 1. 2022. Po tomto datu již nebudu hodnocení měnit. 

Matematika: Racionální čísla - Záporná desetinná čísla a záporné zlomky, znázornit na číselné ose, porovnávání racionálvích čísel.

                  doplnit sešity a proběhne kontrola a klasifikace za 1.pololetí 2021/2022.

Fyzika: Test opakování síla a její vlastnosti 10.01.2022

Týden od 3. 1. do 7. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velkomoravská říše, pověsti, Bořivoj a Ludmila, Václav a Boleslav, Boleslav II., Oldřich, Břetislav.

ZEMĚPIS: VY, CO JSTE NEPSALI NEBO POKAZILI SLEPÉ MAPY, TAK TRÉNUJTE! Dokončíme téma Stř. Amerika. Čeká nás pětiminutovka na Kanadu a mluvní cvičení na USA - nacvičujte podle z. osnovy!

Matematika: Porovnávání celých čísel 1.díl / str.54 - 57 /  procvičujeme a znázorňujeme na číselné ose 

Fyzika: Kontrolní otázky na str. 35, test 10.01.2022 Skládání sil graficky / 30 - 34/.

Přírodopis: Probíráme plazy od str. 25

Opravný test : možno každou středu v učebně fyziky a chemie v 11:40 (po předchozí domluvě, testy musím mít pro vás připravené)

 

Výchova k občanství: Morálka a mravnost

                              Opakování - vlast, vlastenectví, národ, nacionalismus

                              4. aktualita

Německý jazyk: Číslovky  1 - 20 (učebnice str. 13), dny v týdnu (učebnice str. 115)

                      Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                      Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den" - doplnit určité členy

Angličtina 20. 12. - vánoční prázdniny

Tento týden budeme opakovat, HWK je U 10 a věty, dokončete U9 v pracovním sešitu a učte se nepravidelná slovesa, tvoření vět, otázky a záporu v minulém čase, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. 

Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!  

UČTE SE!!!!!!!

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.  IK

Do 22.12.2021

Matematika: Porovnávání celých čísel / 1.díl. str. 54/1, 55/2,3,4 /

Fyzika: Procvičili jsme grafické znázornění sil, 20.12.dú odstředivá a dostředivá síla,využití v praxi.Kontrola po ván.prázdninách.

                  Přeji Vám i Vašim rodičům klidné vánoční svátky a hodně zdraví. Marie Pařízková

 

Týden od 13.12. do Vánoc

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velkomoravská říše

Fyzika: Procvičili jsme grafické znázornění sil, 20.12.dú odstředivá a dostředivá síla,využití v praxi.Kontrola po ván.prázdninách.

                  Přeji Vám i Vašim rodičům klidné vánoční svátky a hodně zdraví. Marie Pařízková

 

Matematika: procvičujeme osovou a středovou souměrnost, kdo chybí doplní zápis a vytvoří libovolný obrazec z 5 bodů A,B,C,D,E a přenese osově souměrný a středově souměrný obrazec, koncem týdne Racionální čísla str. 74 - 77 1. díl / kdo chybí procvičuje a zápis do sešitu.

Fyzika: Probíráme sílu, grafické znázornění,síly stejného a opačného směru. 

Přírodopis: Probráme obojživelníky.

Opravný test na ryby: čtvrtek 16. 12.

test na obojživelníky bude 20. 12. (teorie i poznávačka - pouze druhy žijící v ČR)

 

Angličtina 

Tento týden budeme probírat Unit 9, vyjátření také a také ne. V pondělí píšeme test na trpný rod a some, any, no: projděte si znovu papíry, které jsme dělali ve škole a svoje zápisky v sešitu, U 7. Děti, které nechodí do školy - pečlivě si přečtěte v učebnici str. 21/5 a 21/7 a zapamatujte si. Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!!!! UČTE SE!!!!!!! Věnujte pozornost WB 21. Všechny informace o galaxii a planetách jsou jistě zajímavé, přečtěte si PB 20, ať můžete vypracovat cvičení ve WB.

IK

 

VKZ - Posílám Vám zde veškeré zápisky týkajících se výživy:Rozdělení živinTukySacharidyBílkoviny (proteiny) a Pyramida výživy.

Také připomínám, že se v pondělí (13.12.) budeme psát písemnou práci z výživy (rozdělení živin, význam tuků ve výživě člověka, rozdělení mastných kyselin, význam sacharidů ve výživě člověka, dělení sacharidů, význam bílkovin ve výživě člověka a pyramida výživy). Nezapomeňte prosím také na úkol z minulé hodiny - sestavení jídelníčku dle výživového doporučení tzv. pyramidy výživy. 

Zároveň připomínám - pokud jste si ještě nevytvořili skupinky k aktivitě týkající se zdravých pokrmů - učiňte tak a potřebné potraviny si v této skupince nakupte, máme s nimi pracovat již zítra!

ZEMĚPIS: V ÚT test Hospodářství a obyv. Ameriky. Za týden pak pětiminutovka Kanada. Po Vánocích mluvní cv. USA. Probereme Střední Ameriku - prac list. MAPY - trénujte Seterru, viz odkazy níže v předchozích týdnech. Před Vánocemi možnost oprav - mapy a mluvní cvičení USA.

Výchova k občanství: Problémy lidské nesnášenlivosti

                            Zásady lidského soužití

                            3. aktualita

Německý jazyk: Člen určitý a neurčitý      

                     Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                     Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den" - doplnit určité členy

Týden od 6.12 do 10.12.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden máme opakovací Unit 8. Pořádně si zopakujte NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. V Teams zadání najdete tabulku, ze které si je můžete doplnit. Stále procvičujeme some, any, no. Test budeme psát v pondělí 13. 12. Děti, které nechodí do školy si vypracují postupně WB 18 - 19. Projděte si PB 19 - všechna cvičení. :-) Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří chodí do školy a i od nich si doplňujte  průběžně zameškané učivo.

IK

 - test: ryby (teorie + poznávačka)  

Matematika: Středová souměrnost /díl 3. str.24 - 33/ procvičovat, dú pro nemocné str.29/3 A,B - 4 obrazce do sešitu

Fyzika: Síla. Gravitační síla a hmotnost tělesa. Skládání sil - znázornění síly, rovnováha dvou sil,těžiště.

 

ZEMĚPIS: Pracujeme na USA. V pátek test obyvatelstvo a hospodářství Ameriky (opakovali jsme, máte mít zvýrazněné pojmy v zápiscích), mapy Ameriky - stále znalost v rozsahu odkazů v minulých týdnech. 

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                       Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Den ve škole, školní den"

Výchova k občanství: Mezilidská komunikace

                              Konflikty v mezilidských vztazích

Týden od 29.11 do 3.12.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše

Český jazyk

Mluvnice

V pondělí jsme psali kontrolní diktát. Kdo ho nepsal, napíše si, až přijde do školy. Dále procvičujeme větné členy, tedy rozbor věty jednoduché. Zopakujte si vše o větných členech, následující týden budeme psát prověrku.

Sloh

budeme se věnovat procvičování charakteristiky. Jednoduchou charakteristiku spolužáků si napíšeme.

Literatura

Budeme si vysvětlovat další literární pojmy. Nezapomínejte se učit báseň.

S pozdravem

J. Zouchová

Matematika: Shodnost trojuhelníku podle věty sss,sus,usu,procvičujeme po str. 23/ 3.díl /

Německý jazyk: Konverzace - představování, jak se daří

                       Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Co se děje ve třídě" a "Ve třídě"

Výchova k občanství: Vlast, národ, národnost - opakování

                              Vztahy mezi lidmi, osobní a neosobní vztahy

 : probíráme ryby

Fyzika: Síla,druhy sil,příklady z praxe,znázornění síly pomocí vektoru.

 

 

 

Týden od 29. 11. - 3. 12.

ANGLIČTINA 

Pořád se ještě zabýváme some, any, no. Tento týden si budeme číst PB 16/2 a naučíme se trpný rod - pasivní vyjadřování je v angličtině mnohem běžnější než v češtině. Žáci, kteří nechodí do školy si zapamatují informace ze zadání v Teams a vypracují tam zadané věty. Také si udělají WB 16 - 17.

ZEMĚPIS: Pracujeme na  Kanadě a  USA. V úterý testík př. poměry Ameriky, v pátek testík obyvatelstvo a hospodářství Ameriky, mapy stále znalost v rozsahu odkazů v minulých týdnech. 

 

Týden od 22.11. do 26.11.

VKZ - Posílám Vám zde zápisky z minulých hodin na téma ,,Výživa - rozdělení živin a tuky'':Živiny Tuky.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Byzanc - uč. str. 38 až 40

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - SOME, ANY, NO - sledujte zadání v Teams, zadané materiály si pečlivě pročtěte a zapamatujte si nové informace. Překlady doplňte. Napište si a naučte se Unit 7, slovíčka i věty na řádcích: 3, 8, 15, 20, 28 a 29. Postupně si vypracujte cvičení v pracovním sešitě.

IK

 

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu odkazů v minulém týdnu. PT

Matematika: Opakování Shodnost  trojúhelníků, podle věty sss,sus,usu, 3.díl učebnice

                 24.11. test,jako každou středu z konstrukce trojúhelníků podle vět shodnosti a dú na 23.11.2021 -  str.21/7,8. 

Český jazyk mluvnice

Opakujte a procvičujte pravopis, zejména vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shodu přísudku s podmětem, předpony s-,z-,vz, velká písmena. Následující týden budeme psát diktát a budeme se připravovat i ve škole. Stále budu zkoušet rozbor věty jednoduché (učili jsme se už všechny druhy příslovečného určení).

Literatura:

Nezapomeňte na čtenářské deníky s referátem z přečtené knihy.

Sloh:

Budeme se věnovat charakteristice.

Týden od 15. do 19. 11.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

Irena Kadlecová

VkzNezapomeňte si doplnit zápisky do Vašich sešitů z Vkz (výchovy ke zdraví) – budu je vybírat a hodnotit!!

ANGLIČTINA 

Mnoho, málo - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. HWK PB 15/7 přečtěte a naučte se. Materiály v TEAMS, naučte se je a doplňte, jak je naznačeno, druhý papír je překladový. 

Dějepis - uč. str. 34 až 37

Matematika: Učebnice  3.díl str.10 až 20, Shodnost trojúhelníků, zopakovat co jsme už probrali,/tj.do str.18 / a dú str.19. B celé do sešitu a cv.1 a,b,c  jsme už probrali,komu chybí doplní.

Fyzika: Na on-line výuce jsme probrali základy síly, druhy sil, kdo se nepřipojil doplní a na příště si přineste milimetrový papír,dokončíme grafy.   

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

Nj, VO - zůstává stejný úkol z minulého týdne.

Týden od 8. do 12. 11.

 

ANGLIČTINA - 10. 11. STŘEDA

HWK na pondělí WB 15/6.

 

Angličtina 8. - 12. 11.

Unit 6. Minulý průběhový čas. PB 14/5 rozhovor na 15. 11. pondělí. Opakování účelových vět -  U 5.

 Matematika:  Opakovat Shodnost, 3.díl učebnice,narýsuj libovolný trojkúhelník podle věty sss, náčrt, postup konstrukce a vlastní konstrukci, snažte se rýsovat azítra online 8.35 hod. těším se na Vás 

Př: Probrali jsme paryby, začali jsme téma ryby - zatím jen vnější stavba

ZEMĚPIS: Pracujeme na Přírodních a hospodářských poměrech Ameriky (v pátek testík př. poměry), mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

NJ: Učebnice str. 14 - jméno, bydliště, věk, původ.

VO: Naučit se fakta o orgánech ČR dle rozdaných materiálů.

 

Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Slepá mapa fyzický zeměpis Sev. Ameriky

POZOR - OD PONDĚLÍ 18. 10. - ZMĚNA ROZVRHU

- děti dnes dostanou nový rozvrh na papíru

 

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

ZEMĚPIS: TEST AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND 5/10

PočP: OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Mapa AUSTRÁLIE, trénujte na slepou mapu, test příští týden, stále zkouším Austrálii jako mluvní cvičení

Fyzická Aus.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3455?c=B4LHG

SEVERNÍ AMERIKA, můžete již procvičovat.

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

Př: 23. 9. test: Korýši