7. A třída

Rozvrh 2023/2024zde.Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Informace pro zájemce o účast v letošním ročníku Biologické olympiády (6. a 7. tříd se týká kategorie D): Aktuální 58. ročník — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz). Studijní text naleznete zde: 2023_08_07_JAK SE_ZIJE_V_LUZNIM_LESE_final.pdf.pdf - Disk Google.

_______________________________________________________________________________________________________________

Týden od 2. 10. - 6. 10.

Pv

Na úterý 10. října si přineste: barevné papíry, lepidlo, nůžky, pravítko a fixy. Budeme vyrábět obálky, které nazdobíte. 

3.10. Budeme mít 1. hodinu třídnickou na téma: Co bych měl ve svěm věku zvládnout sám. 

Ve škole se objevily vši, prosím, zkontrolujte si důkladně hlavy. 

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: pokračujeme v rozboru a grafickém znázornění věty jednoduché, určování větných členů. Za domácí úkol byl rozbor věty: Děti se velmi těší na své kamarády ze školy. 

Literatura:  začínám zkoušet přednes básně od P. Bezruče- Maryčka Magdónova, zkouším 8 slok, ty, se kterými jsem domluvená, zkouším 5. Začínáme také s referáty na přečtené knihy a jejich zápisem do čtenářského deníku. Probírat budeme druhy poezie, v čítance od str. 124. 

Sloh: Dokončíme zásady kultivovaného projevu. 

DĚJEPIS: v pondělí si napíšeme písemku na dosud probranou látku- úvod do středověku. Dále probíráme první státní útvary v Evropě- učebnice od str. 28.

NĚMČINA:kdo nepsal písemku na pozdravy a slovíčka z lekce 1, dopíše si v první hodině, pokračujeme v učebnici str. 12,13,14- představení se (bydliště, jméno..) V pracovním sešitě str. 10 a 11. Na umimeto.org máte domácí úkol na číslovky. 

 

VV

Milí žáci, 

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli vylisované listy. Budeme z nich dělat zvířátka. 

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Lucie Vlková

MAT - domácí úkol na umímeto.org (porovnávání desetinných čísel), do úterý 3.10!! (štít 3)

PŘÍRODOPIS: Tento týden zkoušíme z mihulí a probíráme téma PARYBY. Kdo nestihl odpovědět na otázky (mihule - otázky k videu) z tohoto videa (7. třída (Př, 05) - Kruhoústí (mihule) - YouTube) v předchozí hodině nebo chyběl, tak to dokončí za domácí úkol do pondělí 2.10. Ti, kterým se nepovedlo splnit úkol z umimeto (pavoukovci) dostali minulý týden náhradní úkol - vyplnit pracovní list korýši, který dostali v hodině (odevzdejte v pondělí 2.10.)

Angličtina - Kilford: budeme procvičovat slovosled věty a přítomný čas prostý (uč. 9-10, PS 3-4). Hlídejte si úkoly na procvičování na umimeto.org.

Týden od 25. 9. - 29. 9.

PřP: Tento týden potřebujeme dokončit měření hustoty a vyplnit protokoly, tak si je prosím nezapomeňte přinést! (kdo ztratil, může si vytisknout zde: PROTOKOL - HUSTOTA LÁTKY).

PŘÍRODOPIS: Dokončili jsme klepítkatce a nejspíš jste se při suplovaných hodinách dozvěděli i něco o korýších. Na společném chatu v MS Teams najdete prezentace (pavoukovci, korýši + ke korýšům jsou materiály zde: korýši text). Na umimeto máte zadaný úkol pavoukovci (https://umime.to/S3E?source=shortcut - zkuste ho prosím vypracovat, termín je do neděle 24. včetně) Od tohoto týdne krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny. Tento týden začneme látku 7. třídy - strunatci (str. 6) -> obratlovci -> bezčelistnatci (mihule, str. 10 - 12).

FYZIKA:  Minulý týden jsme uzavřeli kapitolu ČAS (zápis + pracovní list zde: čas - zápisčas - prac. list).Do příští hodiny povinný domácí úkol = vypracovat cvičení 4 ,5, 7 z pracovního listu.  Tento týden nám hodina odpadá a další týden už začneme s látkou 7. třídy - Pohyb tělesa a jeho druhy (str. 4 - 7).

Angličtina - Kadlecová

tento týden se budeme zabývat B New Student, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále příslovce četnosti a přítomný čas prostý. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

 

Český jazyk: 

Mluvnice: Projedeme rozvíjející větné členy - dělali jsme loni, jde jen o opakování. Předmět (str. 72), příslovečné určení (str. 74), přívlastek (str. 77). V pondělí si napíšeme doplňovačku na shodu podmětu s přísudkem. 

Sloh: Dokončíme zásady kultivovaného projevu.

Literatura: Druhy poezie, v čítance od str. 124.

Němčina:

Pokračujeme v pracovním sešitě- počítání 0-20. Stránky 8 a 9. V učebnici str. 12 a 13 - naučíme se představení a pár vět o sobě. 

Dějepis:

Dokončíme středověkou společnost- pracující lid a uděláme si pracovní list. V učebnici str. 26 a 27. 

MAT - ve středu 27.9. počítejte s testem - opakování ze 6.ročníku (desetinná čísla, vnitřní úhly trojúhelníku, osová souměrnost, těžnice a výška v trojúhelníku)

Zeměpis: Test BIOMY (podle tabulky a PL), začínáme regionální zeměpis - oceány a kontinenty

Informatika: Kdo chyběl (nebo "nestíhal"), zpracujte si v umimeinformatiku.cz úkoly z nástěnky. Vždy budev platit, že na "jedna" musíte získat 3 štíty a poslední úkol je dobrovolný. Vždy do pátku. Cvičení pak přesunu do domácích úkolů pro chybějící do dalšího pátku. Tak to prostě bude ;-)

Angličtina - Kilford: Pokračujeme s Unit 1A - přítomný čas prostý, frekvenční příslovce, popis osoby (uč.8-9, cv. 2-3). Nezapomeňte si zapsat slovíčka 1A, v úterý bude krátký test na slovíčka Introduction B. Na umimeto.org máte úkol na procvičování. 


Týden od 18. - 22.9. 

Angličtina - Kadlecová 

Tento týden začneme U 1 New Friends. Všichni si napíší slovíčka a naučí se je. Opakujeme přítomný čas prostý a příslovce četnosti, stavbu věty. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka a vypracujte si i příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

Prosím o podpis v ŽK- turistický pochod. 

Němčina: učebnice str. 8-11- základní fráze, jednoduché rozhovory. Pracovní sešit str. 6 a 7. Kdo chyběl, zezadu do sešitu si napíše slovíčka z učebnice L1- první sloupec. 

Dějepis: probereme společnost ve středověku, vliv církve a její postavení. 

Český jazyk:

Mluvnice: budeme opakovat větné členy, které jsme probírali již v 6. ročníku. Podmět a přísudek (str. 66,67,68) Za domácí úkol bude str. 69 cv. 8 (zapsat do sešitu). Napíšeme si také nějakou doplňovačku na známky. 

Literatura: půjdeme na počítače vyzkoušet si umime.to (cvičení na bajky). Básnička na naučení (je i v čítance) Maryčka-Magdonova.pdf (zszidlochovice.cz) - zkoušet budu od října dobrovolníky, potom všechny. Odkaz na písničku na youtoube: Patrick - Maryčka - YouTube

Referáty na dvě knihy za pololetí - obě budou zapsány ve čtenářském deníku, jedna dle výběru, druhá ze seznamu literatury.  Na referát si můžete vybrat, jakou chcete. 

Sloh: zkusíme si diskuzi na určité téma ve skupinkách

Zeměpis: Zkouším BIOMY (podle tabulky a PL), začínáme regionální zeměpis - oceány a kontinenty

Matematika:

Na úterý přineste zadaný DÚ na dělení desetinných čísel. V tomto týdnu opakujeme geometrii ze 6.ročníku. Připomeňte si druhy trojúhelníků výšku a těžnici v trojúhelníku. Noste si rýsovací potřeby!! Píšeme minutovky na desetiná čísla (sčítání, odčítání, násobení a dělení) !!

Angličtina - Kilford: Introduction část B, učeb. str. 6-7. Zapište si a naučte se slovíčka Introduction část B. 


Týden od 11. - 15.9. 

PŘÍRODOPIS: Opakování z 6. ročníku: členovci - klepítkatci (zápis pavouci zde: zápis řád pavouci - doplňzástupci pavouků - přiřaď). Na společném chatu v MS Teams je prezentace (pavoukovci), ve které najdete zápis k ostatním pavoukovcům. Od příští hodiny krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny.

FYZIKA:  Opakování z 6. ročníku: ČAS (zápis + pracovní list zde: čas - zápisčas - prac. list).Do příští hodiny povinný domácí úkol = vyplnit cvičení 3 z pracovního listu.  Od příští hodiny krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny + převody jednotek všech veličin, které máme probrané z minulého roku.  

Angličtina - Kadlecová  11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme rádi a neradi, aktivity, slovesa (have got), tvoření množného čísla, stavbu věty/otázky. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A Moving house a umíme je. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

 Angličtina - Kilford 11. - 15.9.

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme rádi a neradi, aktivity, sloveso have got a tvoření množného čísla, stavbu věty a otázky. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A - Moving house a umíme je.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku, děkuji. AK

Český jazyk

Mluvnice: Budeme opakovat učivo z minulého roku- učebnice str. 4-5. Napíšeme si také nějakou doplňovačku na procvičení. 

Literatura: V čítance str. 2-3, opakování pohádky, jak vypadá kniha. Dohodneme si referáty.

Sloh: Popis - probírali jsme i loni, budeme si opakovat. 

Výchova k občanství - Stát a národ

Výchova ke zdraví - Dospívání - puberta

Němčina

Budeme se věnovt specifikům německé výslovnosti, zančneme s jednoduchými frázemi. Učebnice str. 8-11. Pracovní sešit str.  4-7. Připomínám obalenou učebnici, podepsaný pracovní sešit a přinesený sešit. 

Dějepis

Úvod do středověku. 

 

Seznam sešitů: 

Český jazyk: 3x 544 (plus jeden na diktáty, pokud ho nemáte u mě)

Matematika: 1x 440 1x 540 1x 520, rýsovací pomůcky: tužka č. 3 (ořezaná!), úhloměr, trojúhelník   s ryskou, delší pravítko, kružítko

Angličtina: skupina p. Kadlecové : pokračovat v sešitech z loňska, kdo nemá- 1x 444  1x 544

                    Skupina p. Kilford: pokračovat v sešitech z loňska, kdo nemá- 1x 464 1x 544

Konverzace v anglickém jazyce: 1x 544

Výchova k občanství: 1x 544

Výchova ke zdraví: 1x 524

Informatika: 1x 525

Zeměpis: pokračovat v loňském- kdo nemá 1x 444

Německý jazyk: 1x 544

Přírodovědná praktika: 1x 420

Fyzika: pokračovat v sešitě z loňska- budou navazovat, jinak 1x 440

Přírodopis: pokračovat v sešitě z loňska- budou navazovat, jinak 1x 440

Dějepis: 1x 544

 

Vážení rodiče,
prosím Vás o dokoupení následujících výtvarných potřeb.
      * 2x tužka měkká (např. 4B a 6B)
      * čistá měkká guma
      * černý fix 2x - silnější a slabší
      * tuš černá
      * perko špičaté + s placičkou střední velikosti
      * tempery v tubách
      * vodovky
      * pastelky měkké
      * fixy
      * štětec kulatý - střední velikost
      * štětec kulatý - tenký
      * štětec plochý - střední
      * lepidlo tuhé vysouvací a Herkules s hubičkou
      * nůžky, které stříhají
      * velký kelímek od jogurtu
      * paleta  
      * velký hadr, ubrus, igelit na lavici
      * houbičku na vymytí palety
      * sada barevných papírů (nelepících)
      * suché pastely 12 ks
      * barevné tuše (2)
      * klovatina
      * voskovky
 
S pozdravem 
Mgr. Lucie Vlková