7. A třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

 

Týden od 6. 2. do 10. 2.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta příslovečná místní, časová. Učebnice str. 87.....Kdo nepsal test, napíše si test na určování vět vědlejších, které známe + grafický rozbor věty

LITERATURA: Povídka - porozumnění čteného textu   Doporučená literatura   Data prezentací

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

MAT: Zopakujeme racionální čísla, v Út nám hodina odpadá, takže test bude ve Čt 9. 2. Už noste učebnici 2. díl. 

NJ sk. 1: Procvičujeme W-Frage a slovesa, která už umíme (PS 24-25, U 23).

NĚMČINA sk. 2:

pokračujeme v dnech v týdnu a spol., připomínám dopsat si slovíčka- předměty ve škole

písničky na lepší zapamatování:

Rolf Zuckowski | Die Jahresuhr (Lyric Video) - YouTube

Das Wochentagelied || Kinderlieder zum Lernen - YouTube

Zeměpis:  musíme zopakovatt Afriku jako celek a začít Ameriku, čekají vás 5´na Východní (PO) a jižní (ČT) Afriku

Fyzika    probíráme sílu, je zadán pracovní list jako příprava na test 

Přírodopis - probíráme ptáky (došli jsme k brodivým), připravujeme se na test na znaky ptáků (zadán PL)

Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta Přísudková. Učebnice str. 92..... Ve čtvrtek 2.2. si napíšeme testík na určování vět vědlejších, které známe + grafický rozbor věty

LITERATURA: Povídka - Divá Bára

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

MAT: Končíme počítání s racionálními čísly (kap 6.4, 6.5), po prázdninách počítejte se závěrečným testem (sčítání, odčítání, násobení, dělení desetinných čísel a zlomků). 

NJ sk. 1: Procvičujeme W-Frage (PS str. 22-24).

NJ skup. 2:

pracovní sešit od str. 18,  s. 20 - dny v týdnu, učebnice str. 19;20. 

Ve středu proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

ŽÁCI, KTEŘÍ SE NEÚČASTNÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU, JSOU ZAŘAZENÍ DO 8.A A MAJÍ JEJÍ UPRAVENÝ ROZVRH

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

Zeměpis: máme rozpracovanou J. Afriku

 

Týden od 16. 1. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

lyžařský kurz ve dnech 21.1. až 28.1. 2023 se určitě uskuteční, nelze jej zrušit. Pokud nenapadne sníh před odjezdem, není jisté, že se tak nestane během našeho pobytu v Nových Hutích. Je veliká pravděpodobnost, že budeme lyžovat v areálu Zadov, kam bychom dojížděli skibusem. Proto doporučuji lyže určitě zarezervovat a zapůjčit. Pokud by sníh nenapadl, žáci budou mít náhradní program. Bude se jednat o volnočasové aktivity. Je možnost koupání v bazénu ve Volarech a ve Vimperku, doporučujeme vzít si s sebou plavky. Žáci by měli mít i vhodnou turistickou obuv.

Děkuji za pochopení. S pozdravem Mgr. Jana Zouchová, vedoucí lyžařského kurzu

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta Přívlastková. Učebnice str. 90

LITERATURA: Povídka

SLOH: Charakteristika - učebnice strana 120,121

Zeměpis: máme rozpracovaný PL Jižní Af. (hotový je úkol2), opakovali jsme stř. Afriku a ve čt pětiminutovka , určitě si (chybějící) pusťte krátké video https://edu.ceskatelevize.cz/video/4483-uganda-velka-jezera-a-prave-africke-safari

Týden od 9. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta PŘEDMĚTNÁ. Učebnice str. 86.

LITERATURA: Začneme s povídkou. Čtěte povídku od Boženy Němcové - Karla nebo Divá Bára. Budu vybírat sešity s úkolem z literatury.

SLOH: Napíšeme si Líčení do sešitu

MAT: Pokračujeme v početních operacích s RACIONÁLNÍMI ČÍSLY (kap. 6.3-6.5)

Pokud by chtěl někdo zkusit MATEMATICKOU OLYMPIÁDU, zde je zadání domácího kola: 

https://www.matematickaolympiada.cz/media/3458844/z72.pdf

Vy jste kategorie Z7. Nutné vyřešit alespoň 4 úlohy a odevzdat do pondělí 16. ledna.

NJ 1:  Lekce 2 - procvičujeme nová slovesa (z U str. 21) - Was machst du gern? Test v úterý 10. 1.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: V úterý 10.1. si napíšeme písemku na téma dospívání. V písemce bude i zápis z poslední hodiny (antikoncepce) - který jsme nestihli bohužel úplně dokončit, proto si, prosím, doplňte ten zbytek, co vám chybí, který najdete zde: zápis - antikoncepce. Pokud se někomu nepodaří získat 2 známky do pololetí, oznámkuji potom vedení sešitu, dejte si jej tedy do pořádku, pokud víte, že vám v něm chybí zápis.

Fyzika    probíráme sílu, 11. 1. test na grafické znázornění působící síly (máte dú - doplnit pracovní list, bude kontrola vedení sešitu)

Zeměpis:  tento týden na oblast ST. AFRIKY test, bude na VÝCHODNÍ AFRIKU s uč. str. 24-5 samostatná práce - chybějící si mohou zápisky udělat doma:

-Řadíme sem státy východně od _____________ ____________ ___________, např. Eritreu, E_ _ _ _ _ _, S _ _ _ _ _ _ _ (Africký roh), U_ _ _ _ _, K_ _ _, T_ _ _ _ _ _ _, M_ _ _ _ _ _ _...

-Je h _ _ _ _ _ _ - Uhuru, Východoafrická _ _ _ _ _ _ _ _, díky pohořím jsou zde příjemnější _ _ _ _ _ _ _ a vydatné _ _ _ _ _ _ - výhodné pro z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, jezera – r_ _ _ _ _ _

-Problémy i hospodářství jsou stejné jako ve _ _ _ _ _ _ _ Africe

-Vyváží se k_ _ _, b_ _ _ _ _, ale i květiny, fazole…, důležitý je chov dobytka v oblasti s_ _ _ _ - tam je i řada NP, např. S_ _ _ _ _ _ _ _ - turistika –tzv. s_ _ _ _ _ - pozorování divoké zvěře

-Zajímavosti:

-Kolébka _ _ _ _ _ _ - Olduvaj

-Běžci na d_ _ _ _ _ trati (i maraton)

-Novodobí piráti v _ _ _ _ _ _ _ _ (chudoba, války, sucha)

-Postavení žen ve společnosti – odsuzuji např. _________________

-Genocida ve Rwandě – kmeny Tutsi a _ _ _ _

-Z_ _ _ _ _ _ _ - ostrov koření, rodiště F. Mercuryho (sk. _ _ _ _ _)

-M_ _ _ _ _ _ _ - vytáhlí pastevci a obávaní b_ _ _ _ _ _ _ _

Týden od 3.1. 2023

MAT: Začínáme s RACIONÁLNÍMI ČÍSLY - porovnáváme, sčítáme, odčítáme (kap. 6.1-6.3)

NJ 1: Zhodnotíme Vánoce (ich finde, ich mag), novoroční předsevzetí. Dále pokračujeme s lekcí 2 (opakování před testem + nová slovesa U str. 21) 

Přírodopis - probíráme ptáky, 6. 1. opravný test plazi + poznávačka plazi obojživelníci

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Druhy vět vedlejších - věta podmětná. Učebnice str. 84,85. Kdo nepsal napíše si doplňovačku na y/i. Kdo nepsal napíše si test na větné členy.

LITERATURA: Referáty na přečtenou knihu. Poslední možnost opravit si básničku. Druhy rýmů, obrazná pojmenování. Čtěte povídku od Boženy Němcové - Karla nebo Divá Bára.

SLOH: Umělecký popis - Líčení

Zeměpis: vlepte si PL Stř. Afrika, hotové jsou bezpodmínečně cv. 1-5, příští týden na tuto oblast test

Němčina sk. 2: zopakujeme si gramatiku v prac. sešitě str. 12, 13, 14. Ve čtvrtek 5.1. si napíšeme písemku na dosud probrané gramatické jevy a číslovky. 

Období od 12. 12. do Vánoc 

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

19.12. jedeme do divadla ABC, vhodné oblečení, návrat cca 14:15, obědy odhlášeny hromadně!

MAT: Dokončíme kapitolu Celá čísla. Závěrečný testík v Út 20. 12.

NJ sk. 1  Dny v týdnu - ústní zkoušení všichni. Učíme se novou vazbu na vyjádření hodnocení "ich finde + příd. jméno". V Út 20. 12. si dáme "vánoční speciál".

Zeměpis: pokračuje zk. ml. cv. Severní Afrika, v PO test Sev. a Saharská Af., vlepte si PL Stř. Afrika, pracujeme na něm

Fyzika    probíráme sílu, grafické znázornění působící síly

Přírodopis probíráme ptáky (úvod a znaky), bude možnost psát OPRAVNÝ test na plazy a obojživelníky + poznávačka na obě skupiny 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: 12.12. - kdo nepsal, napíše si test na větné členy, kdo chce napíše si opravu - 15.12. si napíšeme pravopisnou doplňovačku. Probereme věty hlavní, vedlejší, grafy souvětí - učebnice str. 81, 82, 83

LITERATURA: Referáty. Dílo Vodník. Poezie - Rýmy, verše, sloky. 

SLOH: Líčení

Týden od 5. 12.

ČESKÝ JAZYK: 

MAT: V pondělí 5.12. 10min. na porovnávání celých čísel. Dále probíráme sčítání a odčítání CELÝCH ČÍSEL - kap. 5.1-5.2.

NJ sk. 1 Pokračujeme s lekcí 2 - učíme se školní předměty a dny v týdnu - možnost nechat se vyzkoušet na 1 (příští týden povinně).

MLUVNICE: Grafický rozbor věty jednoduché, začneme se souvětím str. 81

LITERATURA: Pokračujeme v referátech a básničce. Přečteme si dílo K. J. Erbena Vodník, rozbor. Rýmy, verše, sloky

SLOH: Začneme s uměleckým popisem - Líčením

Fyzika    začali jsme probírat sílu

Přírodopis probrali jsme plazy, píšeme test na plazy a obojživelníky + poznávačka na obě skupiny (středa)

Zeměpis:  zkouším mluvní cv. S.Afrika podle osnovy

Týden od 28. 11.

MAT: V pondělí 28. 11. závěrečný test ze zlomků. Probírat dále budeme CELÁ ČÍSLA - kap. 4.1-4.3.

NJ sk. 1 - pokračujeme s tématem Schule, lekce 2 - rozvrh, dny v týdnu (+ opakujeme mein, dein a JA/NEIN Fragen) 

NJ- skup. 2- doděláme slovní zásobu na zvířata, časování slovesa mögen a haben- vytvoříme povídání o oblíbeném zvířeti

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zopakujeme si větné členy na písemku, koukněte na internetové stránky www.pravopisne.czwww.umimecesky.czwww.icestina.czwww.mojecestina.cz, jsou tam testíky na určování větných členů 1.12. si napíšeme písemku z větných členů a grafického rozboru vět. Probereme DOPLŇEK

LITERATURA: Přečteme si dílo K. J. Erbena Vodník

SLOH: Básničku zkoušíme tento týdsen i při slohu. Popis místnosti. Začneme s uměleckým popisem - Líčením

Zeměpis: dokončíme Sev. a Sahar. Afriku a připravíme si mluvní cvičení na Se. Af. podle osnovy

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.     skupina p. uč. Kadlecové

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit příslovce času - kdy, jak často, jak dlouho, mluvit o přírodních katastrofách. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 24 - 25 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

 

Týden od 21. 11.

ČESKÝ JAZYK: MLUVNICE - probereme přívlastek volný a těsný, PŘÍSTAVEK. Stále budeme určovat základní a rozvíjející větné členy, graficky znázorňovat jednoduchou větu. Ve čtvrtek 1.12. si napíšeme testík na určování větných členů a grafický rozbor věty jednoduché. Literatura - zkoušíme básničku, referáty na přečtenou knihu. Probereme baladu, povídku. Sloh - popis předmětu, místnosti.

MAT: Pokračujeme s operacemi se zlomky (násobení, dělení). Ve Čt 24. 11. 10minutovka na násobení zlomků.

NJ 1: Téma Schule (školní potřeby, rozvrh) + mein, dein + tvorba Ja/Nein Frage - lekce 2.

Zeměpis: v pondělí si napíšeme test na obyvatelstvo a hospodářství Afriky

Fyzika    test: výpočet rychlosti, dráhy a času

Přírodopis začali jsme probírat plazy, píšeme test na obojživelníky

Týden od 14. 11.

Třídní schůzky se konají 16.11. od 16:30 v kmenové učebně 7. A

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice - Probíráme PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ učebnice str. 74, grafický rozbor věty jednoduché, shodu podmětu s přísudkem. Literatura - začali jsme s referáty na přečtenou knihu, probírali jsme Baladu Maryčka Magdónova čítanka str. 56. Od příštího týdne zkoušíme básničku. Sloh - popis

MAT:  V podnělí 14. 11. 10minutovka na sčítání zlomků. Docvičíme odčítání zlomků a začneme s násobením - kap. 2.3.

Výtvarná výchova: Připomínám, že v pondělí má část žáků donést uložený trest v podobě 100x přepsané věty podepsaný od rodičů (víte jaké a víte za co). Dále si doneste nějakou jehlu (klidně s větším okem) a bavlnku (vánoční barvy - nejlépe červená, zelená nebo bílá). Také pokračujeme s referáty - tentokrát již budou mít svůj referát na hodinu připravený všichni, kteří ještě neprezentovali (z nich budou 2 náhodně vybráni)

(Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu)

PV : Na příští hodinu PV si přineste alespoň jednu zavírací skleničku (i s víčkem) o objemu cca 100 ml. Například od jogurtu (viz přiložená fotografie níže). Prosím, aby byla sklenička očištěna od etikety. Děkuji za spolupráci. 

315112596_648152366859286_3674078713558199862_n.jpg


Týden od 7. 11.

NJ 1.sk.: Lekce 2 - téma Schule (probíráme členy určité a neurčité, předměty ve třídě). V pátek 11. 11. slíbená 5min. - slovíčka z lekce 1.

MAT:  Sčítáme a odčítáme zlomky - kap. 2.1 a 2.2 (v podnělí 14. 11. bude 10minutovka). 

Zeměpis: trénujte si průběžně mapy Afriky, ať je nezapomenete, dobereme hosp. a spol. podm. Afriky a test na toto téma příští týden.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Ve čtvrtek 10.11. si napíšeme písemku (od začátku, jen z poznámek ve vašem sešitu)

Fyzika    test: výpočet rychlosti, komu to nejde, musí si doma procvičovat! např. zde: https://www.zsmutejovice.cz/e_download.php?file=data/editor/497cs_5.pdf&original=V%C3%BDpo%C4%8Det+rychlosti+-+p%C5%99%C3%ADklady.pdf

 http://www.zsvltava.cz/fyzika/?p=401

učíme se vytvářet a číst grafy znázornující průběh pohybu v závislosti na čase.

10. 11. Přírodovědná praktika: vybíráme sešity -  hodnocení zapisovaných aktivit, sháníme semena hrachu ke klíčení

Přírodopis poslední možnost opravy poznávání ryb,probíráme obojživelníky, kdo nemá zkontrolovaný sešit, připraví ho ke kontrole


 

Týden od 31. 10.

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.      skupina Kadlecová

Tento týden budeme opakovat, seznámíme se se dvěma stavbami PB 18, budeme mluvit o Halloweenu, opakovat počasí a začneme Unit 2 A  What´s the weather like? - napíšeme si slovíčka a naučíme se je, spíš opakujeme i minulý čas prostý. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na straně 18, 20, 21, vypracujte si ve WB příslušná cvičení na str. 10, 11, 12.

Hezký týden, IK

Němčina sk. Cihelková: v úterý 1.11. test ze základních frází, časování pravidelných sloves

MAT:  Dokončujeme 1. kap. Zlomky - převod zlomek-des. číslo, smíšená čísla. Test ve čtvrtek 3. 11. (zlomky a jednotky délky, váhy, času, rozšiřování a krácení zlomků, základní tvar, porovnávání, převod na des. číslo, smíšená čísla).

NJ: Lekce 1 - končíme lekci 1 - představování jiné osoby, začneme lekci 2 - téma Schule (škola).

Zeměpis:  testy: ve ČT slepka Afrika a v PÁ teorie Afrika - úvod až příroda. 

RŮZNÉ: VE STŘEDU 1. HODINU JE TŘÍDNICKÁ HODINA. OMLUVENKY NOSTE VČAS. NOSTE ŽK A MĚJTE JE PŘI HODINĚ S VĚCMI NA STOLE. KONTROLUJI PRŮBĚŽNĚ VEDENÍ SEŠITŮ VE SVÝCH PŘEDMĚTECH. KDO NEJEDE NA HORY, ODEVZDÁ PÍSEMNĚ PROHLÁŠENÍ, ŽE SE NA HORY NEPŘIHLAŠUJE. JT

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 

Přírodopis  domácí úkol: nakreslit obrázek vývoje žáby od vajíčka po dospělce

 Fyzika    test: výpočet rychlosti, BUDE VE STŘEDU 3. HODINU MÍSTO PŘÍRODOPISU

 Dějepis: Opakování Přehledu dějin 2

Výchova k občanství: Pomoc lidem v nouzi, opakování tématu Vlast, národ, vlastenectví

Tv  Probíhá celostátní testování zdatnosti. Budeme testovat člunkový běh 4x10m a vytralostní člunkový běh. Kdo chyběl na testy: skok daleký z místa a leh-sed, bude ještě otestován. 

Týden od 24. 10.

25. 10. Anglické divadlo, vyučuje se první dvě hodiny, na oběd se vracíme do školy, po obědě proběhne odpolední vyučování. Prosím o vhodné oblečení do divadla.

Přírodopis  domácí úkol: nakreslit obrázek vývoje žáby od vajíčka po dospělce

 Fyzika    procvičujte výpočet rychlosti

Týden od 17. 10.

Výtvarná výchova: Pokračujeme příští týden s referáty - nezapomeňte:

Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Každý týden budou mít referát 4 lidé (2 chlapci a 2 dívky) podle témat, které jste si vybrali. Měli byste o svém tématu dokázat alespoň částečně hovořit zpaměti, ne vše jen číst z prezentace, aby bylo poznat, že jste se referátem zabývali. Používejte více internetových zdrojů a nekopírujte prosím slovo od slova pouze informace z wikipedie - to není účelem. Témata budou prezentována víceméně v pořadí, v jakém jsou napsána (v případě absence prezentujícího se může pořadí změnit). Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu

MAT: Pokračujeme se ZLOMKY - rozšiřování, krácení a porovnávání. Učebice MAT 1 - kap. 1.4-1.6.

NJ: Lekce 1 - procvičujeme časování pravidelných sloves + přidáváme "ich/er/sie mag". V pátek 21. 10. 10minutovka (představování, číslovky 0-13, časování prav. sloves).

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden pokračujeme v U 1D Getting on, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Především se budeme věnovat přípravě na anglické divadelní představení, na které pojedeme příští týden v úterý do divadla vPříbrami. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Materiály k divadelnímu představení najedete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

 

Zeměpis: Probíráme Afriku. Kontrola vytvořených map tento týden. Další týden přijde test na společné znaky Afriky a na slepou mapu Afriky v papírové formě.

Přírodopis  test na téma ryby, začali jsme probírat obojživelníky

 Fyzika    probíráme pohyb, test na výpočet rychlosti

 

Týden od 10. 10.

MAT: Učíme se ZLOMKY - vyjadřování na čís. ose, rozšiřování, krácení. Učebice MAT 1 - kap. 1.1-1.5.

NJ: Lekce 1 - přidáváme časování pravidelných sloves + sein.

Výtvarná výchova: Zde najdete seznam témat na referáty, které jsme si zadali v hodině: referáty chlapcireferáty dívky. Každý týden budou mít referát 4 lidé (2 chlapci a 2 dívky) podle témat, které jste si vybrali. Měli byste o svém tématu dokázat alespoň částečně hovořit zpaměti, ne vše jen číst z prezentace, aby bylo poznat, že jste se referátem zabývali. Používejte více internetových zdrojů a nekopírujte prosím slovo od slova pouze informace z wikipedie - to není účelem. Témata budou prezentována víceméně v pořadí, v jakém jsou napsána (v případě absence prezentujícího se může pořadí změnit). Zde najdete návod, jak by měl vypadat obsah vaší prezentace, snažte se jednotlivých bodů držet: instrukce k referátu

13. 10. Exkurze Koněprusy, návrat cca 14:30 (obědy jsou hromadně odhlášeny, kroužky volejbal a florbal budou)

Zeměpis: V pátek 12:30 opravy: Mapy Afriky na PC (přijďte i vy, co jste v řádném termínu chyběli, sraz na hale)

Přírodopis  probíráme ryby

 Fyzika    probíráme pohyb, výpočet rychlosti

ANGLIČTINA 10. - 14. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden začneme U 1D Getting on, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Zopakujeme si, jak někomu něco ne/dovolujeme - fráze PB 15. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. 

Hezký týden, IK

MAT 3.-7. 10.

Opakujeme geometrii - počítání úhlů, geometrické symboly, trojúhleník a jeho vlastnosti, osovou souměrnost. V PÁ již začínáme ZLOMKY - noste učebnici 1. díl. Procvičovat lze zde:

Úhly

výpočty velikosti úhlů u 3 přímek (souhlasné, střídavé, vedlejší...): https://www.eductify.com/cs/matematika-testy/54/uhly/p-g54

Trojúhelníky:

těžnice, osy, střední příčky (A/N): https://www.skolasnadhledem.cz/game/4350
zásady konstrukce trojúhelníků: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4351

podmínky sestrojitelnosti: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4349

 

Německý jazyk   3.-7.10.

Opakování základních frází, str. 11. Vytvoření krátkých rozhovorů.

Sk. 1: Lekce 1 - představujeme se (ich heiβe, wohne, ich bin x Jahre alt), trénujeme číslovky 0-20. 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden začneme U 1C New home, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Zopakujeme rozdíly mezi přitomným časem průběhovým a prostým, tvoření otázky a záporu. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 12 a 13, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. V pátek napíšeme test na přítomný čas prostý a průběhový.

Hezký týden, IK

Přírodopis  začali jsme probírat ryby

 Fyzika    probíráme pohyb

úterý 4. 10. je první vyučoací hodina TH. Proběhne kontrola žákovských knížek

Týden od 3. 10.

ZEMĚPIS - trénujeme mapy, v tomto týdnu test na PC: 

Afika přírodní poměry: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3450?c=59V84

Afrika státy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3163?c=UQ4FR

Afrika města: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3231?c=FKA5K

Seznam pomůcek:

Obecně: úkolníček jakýkoli, propisky, lepidlo tyčkové, tužky všech tvrdostí, pastelky/fixy, nůžky, guma, přezůvky

 • Čj - 524 2x, trhací blok A4, euroobaly A4 a desky na ně
 • Vo - 544
 • Aj – 524, 444 2. skupina paní Kadlecová, 1. skupina pan Miroslav Švarc 544, zapínací desky na pracovní listy A4, doporučuje sluchátka k mobilu
 • Nj – 544, 524 1. skupina paní Petra Růžička, 2. skupina paní Eliška Cihelková 544, 524
 • Hv – pokračovat
 • Pv – 524
 • F – pokračovat + 440 nebo 460
 • Z – pokračovat nebo 464
 • Př – 460 (kdo má potíže udržet řádky, může mít linkovaný 464)
 • Přp - 440
 • D – 544
 • M - 465, 440
 • Obaly na učebnice jsou povinné: A4 cca 7x, na matematiku 3x A5 - jsou stejně velké jako loni, čítanka a Aj s paní Kadlecovou mají netradiční rozměr - opět stejné jako loni, 1x obal na žákovskou knížku A5.
 • Sešity doporučuji obalit také. 
 • Na Tv boty halové, boty na ven, kraťasy, triko (mikina, tepláky v chladnějších obdobích na ven)
 • Výtvarná výchova
 • -       kufřík, případně krabice na pomůcky
 • -        temperové barvy (6 základních barev)
 • -        anilinové barvy
 • -        pastelky, fixy
 • -        černý slabší fix centropen
 • -        2 ks kulatých štětců (menší a větší)
 • -        2 ks plochých štětců (menší a větší)
 • -        paleta na míchání barev
 • -        kelímek na vodu
 • -        hadr
 • -        houbička
 • -        1ks guma
 • -        1 ks redispero, 1 ks černá tuš
 • -        1 ks lepidlo v tyčince
 • -        1 ks tekuté lepidlo (herkules)
 • -        izolepa
 • -        nůžky
 • -        ořezávátko
 • -        kreslící uhel
 • -        olejové pastely
 • -        permanentní fix černý
 • -        voskovky
 • -        tužky s tvrdostí 1(B), 2 (nebo také HB)
 • -        igelit/ubrus na lavici
 • -        plášť/staré tričko na sebe
 • -        desky na výkresy (formát A3 nebo větší)
 • -        10 ks čtvrtky A4
 • -        5 ks čtvrtky A3
 • -        barevné papíry
 • -        balíček špejlí
 • -        plastelína