7. A třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

MAT 3.-7. 10.

Opakujeme geometrii - počítání úhlů, geometrické symboly, trojúhleník a jeho vlastnosti, osovou souměrnost. V PÁ již začínáme ZLOMKY - noste učebnici 1. díl. Procvičovat lze zde:

Úhly

výpočty velikosti úhlů u 3 přímek (souhlasné, střídavé, vedlejší...): https://www.eductify.com/cs/matematika-testy/54/uhly/p-g54

Trojúhelníky:

těžnice, osy, střední příčky (A/N): https://www.skolasnadhledem.cz/game/4350
zásady konstrukce trojúhelníků: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4351

podmínky sestrojitelnosti: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4349

 

Německý jazyk   3.-7.10.

Opakování základních frází, str. 11. Vytvoření krátkých rozhovorů.

Sk. 1: Lekce 1 - představujeme se (ich heiβe, wohne, ich bin x Jahre alt), trénujeme číslovky 0-20. 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden začneme U 1C New home, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Zopakujeme rozdíly mezi přitomným časem průběhovým a prostým, tvoření otázky a záporu. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 12 a 13, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. V pátek napíšeme test na přítomný čas prostý a průběhový.

Hezký týden, IK

Přírodopis  začali jsme probírat ryby

 Fyzika    probíráme pohyb

úterý 4. 10. je první vyučoací hodina TH. Proběhne kontrola žákovských knížek

Týden od 3. 10.

ZEMĚPIS - trénujeme mapy, v tomto týdnu test na PC: 

Afika přírodní poměry: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3450?c=59V84

Afrika státy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3163?c=UQ4FR

Afrika města: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3231?c=FKA5K

Seznam pomůcek:

Obecně: úkolníček jakýkoli, propisky, lepidlo tyčkové, tužky všech tvrdostí, pastelky/fixy, nůžky, guma, přezůvky

 • Čj - 524 2x, trhací blok A4, euroobaly A4 a desky na ně
 • Vo - 544
 • Aj – 524, 444 2. skupina paní Kadlecová, 1. skupina pan Miroslav Švarc 544, zapínací desky na pracovní listy A4, doporučuje sluchátka k mobilu
 • Nj – 544, 524 1. skupina paní Petra Růžička, 2. skupina paní Eliška Cihelková 544, 524
 • Hv – pokračovat
 • Pv – 524
 • F – pokračovat + 440 nebo 460
 • Z – pokračovat nebo 464
 • Př – 460 (kdo má potíže udržet řádky, může mít linkovaný 464)
 • Přp - 440
 • D – 544
 • M - 465, 440
 • Obaly na učebnice jsou povinné: A4 cca 7x, na matematiku 3x A5 - jsou stejně velké jako loni, čítanka a Aj s paní Kadlecovou mají netradiční rozměr - opět stejné jako loni, 1x obal na žákovskou knížku A5.
 • Sešity doporučuji obalit také. 
 • Na Tv boty halové, boty na ven, kraťasy, triko (mikina, tepláky v chladnějších obdobích na ven)
 • Výtvarná výchova
 • -       kufřík, případně krabice na pomůcky
 • -        temperové barvy (6 základních barev)
 • -        anilinové barvy
 • -        pastelky, fixy
 • -        černý slabší fix centropen
 • -        2 ks kulatých štětců (menší a větší)
 • -        2 ks plochých štětců (menší a větší)
 • -        paleta na míchání barev
 • -        kelímek na vodu
 • -        hadr
 • -        houbička
 • -        1ks guma
 • -        1 ks redispero, 1 ks černá tuš
 • -        1 ks lepidlo v tyčince
 • -        1 ks tekuté lepidlo (herkules)
 • -        izolepa
 • -        nůžky
 • -        ořezávátko
 • -        kreslící uhel
 • -        olejové pastely
 • -        permanentní fix černý
 • -        voskovky
 • -        tužky s tvrdostí 1(B), 2 (nebo také HB)
 • -        igelit/ubrus na lavici
 • -        plášť/staré tričko na sebe
 • -        desky na výkresy (formát A3 nebo větší)
 • -        10 ks čtvrtky A4
 • -        5 ks čtvrtky A3
 • -        barevné papíry
 • -        balíček špejlí
 • -        plastelína