6.B třída

Rozvrh pro školní rok 2023/2024 zde.

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Informace pro zájemce o účast v letošním ročníku Biologické olympiády (6. a 7. tříd se týká kategorie D):Aktuální 58. ročník — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz). Studijní text naleznete zde: 2023_08_07_JAK SE_ZIJE_V_LUZNIM_LESE_final.pdf.pdf - Disk Google.


Týden od 4. 12. - 8. 12. 

Ve čtvrtek 7.12. odpadá 6. vyučovací hodina!!!

Ve čtvrtek 7. 12. odpadá kroužek florbalu z důvodu školení pedagogů.

Český jazyk

Mluvnice: V úterý 5.12. si napíšeme kontrolní diktát. Budeme opakovat a procvičovat rozpoznávání všech větných členů, které známe, dělat grafické rozbory vět. 

Literatura: Pověsti (čítanka str. 41 - 54).

Sloh: Dopis.

FYZ - tento týden se neuvidíme (v pondělí nejsem a ve čtvrtek je první hodina třídnická, příští týden dokončíme elektrické vlastnosti látek, v pondělí 11.12. si ti co nepsali poslední test tento test napíší!!! (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB)

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2C - My town. Opakujeme přivlastňovací zájmena i samostatná, napíšeme z nich test, dále there is/are, názvy obchodů, přivlasňování.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Opakujeme přivlastňovací zájmena a slovíčka oblečení. Začneme lekci 2C - My town, zapište si slovíčka (uč. str. 25-26, PS 14-16). Nezapomeňte procvičovat na umimeto.org. 

PŘÍRODOPIS: Dokončíme téma viry a začneme bakterie.

Dějepis - 4.12. v pondělí - Vybírám si sešity ke kontrole

Výchova ke zdraví - 4.12. v pondělí - Vybírám sešity ke kontrole

Výchova k občanství - Máte zadaný referát - každý si vybral téma a v pondělí Vám je vyvěsím ve třídě. První prezenční den je úterý 12.12. prvních 5 žáků podle abecedy. Tito žáci zašlou referát na můj email jaroslav.bulant@zsmsnovyknin.cz do 11.12. Ostatní pak mají čas do 19.12. v tento den to budu chtít od všech!!!

Referát bude mít minimálně 100 slov a budou použité minimálně dva různé zdroje (internet - dvě různé stránky, encyklopedie, časopisy, brožury, atd.). Pozor, znovu upozorňuji, že je zakázaná wikipedie!!! (důvody jsme si uváděli v hodině) 

V referátu budou základní údaje o daném místě/osobnosti a dále pak nějaké zajímavosti, na které narazíte a chtěli byste se o ně podělit se spolužáky. Po odevzdání budou referáty prezentovány před třídou.

Týden od 27. 11. - 1.12. 

Milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).

Školní výtvarná soutěž o ceny

téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková

FYZ - probíráme kap.3 - elektrické vlastnosti látek, ve čtvrtek 30.11. počítejte s testem (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB)

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden probereme další rozvíjející větné členy - příslovečné určení způsobu a míry. Pravopisná cvičení. 

Literatura: Tento týden začneme s pověstmi. Ve středu si místo literatury vezmeme mluvnici. V pátek jdu k doktorovi - tak budete mít literaturu a pustíte si pověst se suplujícím učitelem.

Sloh: Telefonní a elektronická komnikace.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2B - My things. Opakujeme some, any, no a složeniny, napíšeme jako slovíčka, základem jsou wh- otázková slova a opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-). Nově přivlastňovací zájmena i samostatná.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Začneme lekci 2B - My things, zapište si slovíčka. Budeme opakovat some, any, a/an a čekají nás přivlastňovací zájmena (uč. str. 24-25, PS str. 14-15). Nezapomínejte na procvičování na umímeto.org. 

PŘÍRODOPIS: Začínáme téma VIRY. V pondělí si zadáme minireferáty na onemocnění - zde je seznam témat a obsah referátu: referáty (viry+ bakterie) (Vytvořte na čtvrtku A4. Pokud máte možnost, raději text napište na počítači a vytištěný nalepte na čtvrtku, nebo si při ručním psaní aspoň dejte velmi záležet na formě. Dobré by bylo připojit i nějaké obrázky. Prezentovat je začneme cca za 14 dní - ale pokud by byl někdo rychlejší je možné prezentovat už za týden, délka každého referátu do 5 minut, cca 4 referáty za hodinu).

MAT: Budeme porovnávat a zaokrouhlovat desetinná čísla. Potřebujeme učebnici číslo 2!

Hezký víkend.

Mgr. Miloš Krátký

 Vv:

Milí žáci,

na příští hodinu výtvarné výchovy si, prosím, přineste jutový provázek a nějaké ozdoby na naše věnce z kartonu. Například usušený pomeranč, citron, jablko, celou skořici atd. 

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Týden od 20. 11. - 24.11.

FYZ - probíráme kap.3 - elektrické vlastnosti látek, příští týden 30.11. počítejte s testem (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB)

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden probereme další rozvíjející větné členy - příslovečné určení času a místa. V úterý 21.11. si napíšeme test na vyhledávání podmětu, přísudku, přívlastku, předmětu.

Literatura: Biblické příběhy. 

Sloh: Elektronická komunikace - email.

Informatika - Máme dokončen zápis na téma hardware. 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A - My Home, zůstáváme v U 2A, učíme se a/an, some any, no,  (poč. x nepoč. podstatná jména.) Opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: pokračujeme v lekci 2A, naučíme se a/an, some, any, no, budeme procvičovat slovíčka 2A (uč. 23, PS 12-13)

PŘÍRODOPIS: Tento týden ve středu 22.11. si napíšeme písemku na téma buňka a jednobuněčnost a mnohobuněčnost. Pokračovat budeme tématem třídění (klasifikace) živých organismů. Pro zájemce vkládám odkaz na naši prezentaci k tématu buňka: prezentace Buňka.


Týden od 13. 11. - 16.11.

Dějepis - 16.11. test - Mezopotámie

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A - My Home, opakujeme místnosti v domě, there is/are a jak vyjádřit "nějaký" (poč. x nepoč. podstatná jména.)

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: dokončíme projekt All about me a začneme lekci 2A - My home - místnosti v domě, předložky a there ís/are (uč. str. 22-23, PS str. 12). Zapište si slovíčka 2A a hlídejte si umimeto.org.

Český jazyk

Mluvnice: Opakujeme větné členy - přívastek, předmět - grafický rozbor věty jednoduché. Pravopisná cvičení.

Literatura: Začneme s biblickými příběhy. V pondělí 13.11. test na báje/mýty a bajky

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - zpráva a oznámení

PŘÍRODOPIS: Tento týden dokončíme buňku a máme téma jednobuněčnost a mnohobuněčnost, pokračovat budeme tématem třídění (klasifikace) živých organismů. V blízké době si napíšeme písemku na téma buňka (upřesníme v týdnu). 

MAT: V pondělí 13. 11. budeme psát čtvrtletní práci. Opakujte počítání s přirozenými čísly, konstrukci středu úsečky, jednotky délky a obsahu, výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku, síť kvádru.

Mgr. Miloš Krátký


Týden od 6. 11. - 10.11.

Informatika - Začínáme zápis HARDWARE. V příští hodině 14.11. si napíšeme opravný test na téma Data a informace. 

Pracovní výchova - Na příští hodinu 14.11. si přineste alespoň tři ubrousky s vánoční tematikou. Předem děkuji za spolupráci. KH 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 1D - Saturday Morning  - znovu si zopakujeme, co právě teď děláme a taky co umíme a neumíme (can, can´t).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: budeme procvičovat, jak mluvit o tom, co právě děláme, co umíme a neumíme, jací jsme a budeme pracovat na projektu o sobě (uč. str. 18-19, PS 9-11). Nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.

Český jazyk

Mluvnice: Rozvíjející větný člen - předmět (učebnice str. 75). Grafické znázornění věty jednoduché.

Literatura: Pokračujeme s mýty a bájemi - probereme zbytek řeckých hrdinů, které jste nestihli minulý týden. Pokud zbyde čas, začneme s biblickými příběhy.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - pozvánka, zpráva a oznámení

PŘÍRODOPIS: Tento týden se zabýváme tématem BUŇKA (buněčné organely, popis buňky živočišné a rostlinné, dělení buněk).

Výtvarná výchova:

Milí žáci,

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli malé oblázky a drátek. Budeme vyrábět drátované rybičky - viz odkaz (https://www.qitko-hobby.cz/kurzy/rozverne-dratovane-rybicky-2334/).

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Týden od 30. 10. - 3.11.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 1C - My Friend  - dále se budeme učit rozdíly, jak se zeptat a vyjádřit charakterové vlastnosti a vzhled. 

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

PŘÍRODOPIS: Tento týden v úterý 31.10. si napíšeme krátkou písemku na téma Mikroskop (bude obsahovat popis obrázku, výpočet zvětšení mikroskopu a 2 otázky na nějaké zásady nebo pomůcky pro mikroskopování, nebo princip fungování mikroskopu. Vše najdete v prezentaci zde: prezentace Mikroskop). Dále se zabýváme BUŇKOU (zápis do sešitu bude tentokrát doplňovací - ten vám rozdám v hodině, ale pro chybějící ho vložím i zde: doplňovací zápis buňka).

Angličtina - Kilford: Procvičíme si, jak se zeptat na vzhled a vlastnosti a jak odpovědět. Napíšeme si TEST na slovíčka 1C. Začneme se učit, jak se dělá přítomný čas průběhový a vytvoříme projekt All about me (uč. 15-19).


Týden od 23. 10. - 27.10.

PŘÍRODOPIS: Tento týden začínáme téma BUŇKA. Úterní hodina odpadá z důvodu návštěvy kina. Po prázdninách si napíšeme menší písemku na téma MIKROSKOP (pro zájemce prezentace opět v Teams).

Výchova ke zdraví - 23.10. si napíšeme test na téma Zdraví, Výživa a zdraví, Potravinová pyramida a Vliv prostředí na zdraví --> vše ze sešitu a pracovních listů

FYZ - v pondělí 23.10. TEST - stavba látek (atom, molekula, prvek, sloučenina)

AJ - Kilford: Budeme procvičovat zájmena a popisovat vzhled a vlastnosti - lekce 1C (učeb. 15-17, PS 6-8). Nezapomeňte mít zapsaná slovíčka a vypracovat cvičení na umimeto.org.


Týden od 16. 10. - 20.10.

Zeměpis - 20.10. si napíšeme krátkou prověrku na počítání s měřítkem

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme dopsaná a naučená slovíčka 1B Families - až do konce, v pondělí si je napíšeme, dále se budeme učit, jak vyjádřit, když máme nebo nemáme rádi nějakou aktivitu a hlavně osobní zájmena v předmětu. Taky z toho budeme psát testík. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Český jazyk

Mluvnice: Rozvíjející větné členy - přívlastek (učebnice str. 79-81), předmět (učebnice str. 75).

Literatura: Budeme pracovat s pracovními listy - bajka. Pokračujeme v referátech. Začneme s mýty a bájemi.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - dotazník (učebnice str. 108) 

PŘÍRODOPIS: Tento týden v úterý 17.10. si napíšeme písemku na téma VZTAHY MEZI ORGANISMY. Prezentaci ke vztahům najdete opět v chatu na Teams. Máme téma Mikroskop a ve středu si zkusíme mikroskopovat.

Dějepis - 16.10. si napíšeme test na téma Úvod do dějepisu + Pravěk (poslední látka Pravěk v českých zemích tam bude také) --> vše ze sešitu a pracovních listů

AJ - Kilford: V pondělí si napíšeme TEST na slovíčka 1B (rodina) a sloveso CAN. Budeme pokračovat v lekci 1B - budeme mluvit o tom, co děláme rádi a naučíme se zájmena v předmětu (uč. 12-13, PS 5). Nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.


Týden 9. - 13.10. 2023

Informatika - Dokončili jsme zápis na téma data, informace a datová úložiště. Z tohoto tématu si příští týden 17.10. napíšeme krátkou písemku. Ve zbytku hodiny budeme pokračovat v tréninku na informatickou soutěz iBobr. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden dokončíme a zopakujeme VZTAHY MEZI ORGANISMY (příští týden si z tématu napíšeme krátkou písemku, v rámci přípravy si za domácí úkol do pondělí 16.10. na stránkách umimeto udělejte cvičení potravní řetězce a vztahy (lehké): https://umime.to/UCH?source=shortcut, kdo bude chtít, může zkusit i střední variantu: https://umime.to/WG7?source=shortcut nebo i další cvičení na toto téma) a začneme nové téma MIKROSKOP. 

FYZ - ve čtvrtek 12.10. si napíšeme test (úvod do fyziky, pojmy těleso a látka, druhy látek a jejich vlastnosti) a zároveň ve čtvrtek KONTROLA SEŠITŮ!! Probíráme stavbu látek (učebnice str.10-11)

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden se ještě budeme věnovat shodě PODMĚTU s PŘÍSUDKEM (i s několikanásobným přísudkem). Na umimeto.cz máte zadaný úkol na shodu podmětu s přísudkem - udělat do čtvrtečního večera. V pátek 13.10. - si napíšeme diktát na shodu PODMĚTU s PŘÍSUDKEM. Pokud nám zbyde čas, začneme s rozvíjejícími větnými členy.

Literatura: Budeme pokračovat v bajce (Čítanka str. 16 až 26) + pracovní listy. Kdo ještě nebyl, zkouším z básničky. Už máme první referáty na přečtenou knihu, nezapomeňte na to.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - přihláška, dotazník (učebnice str. 108) 

Angličtina 9. - 13. 10. - Kadlecová

Máme napsaná slovíčka 1B Families - až po son, v pondělí si je napíšeme, budeme se učit, jak vyjádřit, když máme nebo nemáme rádi nějakou aktivitu a osobní zájmena v předmětu. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: lekce 1B Families - naučíme a procvičíme si slovíčka, začneme se učit, jak vyjádřit, když něco máme nebo nemáme rádi a v pátek 9.10. si napíšeme TEST na sloveso can/can´t (uč. 12-13, PS 4). Nezapomeňte na úkol na umimeto.org.


Týden 2. - 9.10. 2023

Matematika: procvičíme dělení přirozených čísel a v pátek si napíšeme test. Začneme opakovat základy geometrie na straně 41.             Hezký týden. Miloš Krátký

PŘÍRODOPIS: Předchozí týden jsme se zabývali vztahy mezi organismy a zhlédli jsme první část tohoto videa: 6. třída (Př, 10) - Vztahy mezi organismy - YouTube. Tento týden v tématu pokračujeme. Připomínám, že písemku, která byla původně plánována na předchozí týden si napíšeme v úterý 3.10., jak jsme se domluvili (bude zahrnovat témata: vznik života, podmínky života a projevy života). Kdo má zájem o prezentaci, kterou jsme si pouštěli v hodinách, najde ji v chatu na Teams.

Milí žáci, 

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli vylisované listy. Budeme z nich dělat zvířátka. 

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Lucie Vlková

 

Český jazyk

Mluvnice: Nyní už umíme rozeznat a určit druh podmětu a přísudku. Tento týden se budeme věnovat shodě PODMĚTU a PŘÍSUDKU. Učebnice str. 72, 73, 74. V úterý nám odpadne hodina, tak si ve středu 4.10. - vezměte mluvnici místo literatury - napíšeme si desetiminutovku na rozpoznávání PODMĚTU a PŘÍSUDKU. Ti, co nepsali diktát na vyjemovaná slova si napíší v pátek doplňovačku na vyjmenovaná slova. Na umimeto máte zadaný domácí úkol na vyhledávání podmětu a přísudku, je to těžší, ale věřím, že to zvládnete.

Literatura: Budeme pokračovat v bajce (Čítanka str. 16 až 26) + pracovní listy. Od 2.10. zkouším při hodinách literartury básničku.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - inzerát (učebnice str. 107) 

Zeměpis - úterý 3. října test na téma Vesmír! - z poznámek ze sešitu a informací v pracovních listech (témata - vesmír, Slunce, Planety, Měsíc a pohyby Země)

Angličtina - Kilford: Začneme Unit 1A - Things I can do, budeme se bavit o tom, co umíme a neumíme, budeme dělat věty se slovesem can (uč. 10-11, PS 2-3). Nezapomeňte mít napsaná slovíčka 1A a hlídejte si umimeto.org.


25. 9. - 29. 9. 2023

Český jazyk

Mluvnice: Minulý týden jsme nakonec zvládli pouze PODMĚT, ale už všichni víme, že může být vyjádřen všemi slovními druhy. Umíme ho s jistotou ve větě najít a určit zda je vyjádřený nebo nevyjádřený. Tento týden začneme s PŘÍSUDKEM (učebnice str. 70, 71). Pokud nám to půjde, začneme i se shodou PODMĚTU s PŘÍSUDKEM. (Učebnice str. 72, 73). Tento týden nám odpadnou dvě hodiny - státní svátek a v pátek se jde pochod Kocába, takže si ve středu místo literatury vezmeme mluvnici, ale pokud budou dobrovolníci na básničku, vyzkouším je na začátku hodiny.

Literatura: Začneme s epikou - bajkou (Čítanka str. 16 až 26) . Vyzkouším dobrovolníky z básničky, od dalšího pondělí již všechny.

Zkuste se prosím všichni připojit k umimeto.org, procvičování je tu za mě velice užitečné, s okamžitou zpětnou vazbou, při plnění úkolu hned víte, kde jste udělali chybu a často je ukázané i vysvětlení. Domácí úkoly skrz tyto stránky mně přijdou velice přínosné.

Angličtina - Kadlecová

tento týden se budeme zabývat Winston´s Week, napsaná a naučená slovíčka píšeme v pondělí :-), opakujeme pevný slovosled anglické věty. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. Budu kontrolovat doplněné sešity, komu ještě něco chybí, doplňte si zápisky domácích úkolů, úkoly vypracujte.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Dokončíme Winston´s Week (uč.8-9), procvičíme slovosled vět. Zapište si slovíčka 1A, nezapomeňte na procvičování na umimeto.org a ve středu si napíšeme krátký test na slovíčka Introduction B. 

 

18.9. - 22.9. 2023

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme se měli věnovat projevům života. Protože jsme se neviděli a nevím, co přesně jste zvládli udělat, tak se prosím podívejte na toto video, kde je vše poměrně hezky shrnuto: 6. třída (Př, 08) - Projevy a podmínky života - YouTube. Příští týden se budeme věnovat vztahům mezi organismy a domluvíme se na naši první písemku, kterou bychom si napsali ve středu (témata: vznik života, podmínky života, projevy života). V rámci přípravy si také zkuste udělat za D.Ú. toto cvičení https://umime.to/UDC?source=shortcut (přihlašte se pod svým účtem, abych viděla, kdo úkol plnil, zatím jen na plusové body). Kdo má zájem o prezentaci, kterou jsme si pouštěli v hodině, najde ji v chatu na Teams.

Úkol na září/říjen: Jděte do lesa (vezměte rodiče nebo kamaráda), najděte nějakou houbu a vyfoťte ji. Následně zpracujte krátkou prezentaci, kterou budeme ovšem zabývat nejspíš až v lednu - přečtěte si prosím podrobnější instrukce k úkolu zde: úkol př - houby.

Matematika

Počítáme s přirozenými čísly. Učebnice Mat 1, strana 21-35.

Prosím o procvičování malé násobilky. Děkuji M K

Dějepis - domácí úkol - rodokmen (3 linie - rodiče + prarodiče) + dodělat pracovní list z obou stran na pondělí 25.9.

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden začneme se základními větnými členy - Podmět a Přísudek (učebnice str. 68, 69, 70, 71). V pátek 22.9. si napíšeme menší diktát na vyjmenovaná slova - zopakujte si vyjmenovaná slova. Pokud už budete mít založenou třídu na umimeto.cz - dostanete úkol na vyjmenovaná slova. 

Literatura: Budeme pracovat s pracovním listem z minulé hodiny. Začneme s epikou - bajkou. Nezapomeňte se začít učit básničku.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - vzkaz (učebnice str. 105, 106) 

Angličtina 18. - 22. 9 Kadlecová

Tento týden začínáme PB 6 B The exchange students. Všichni si opíšeme vybraná slovíčka z tohoto unitu, jsou na řádkách 2, 3, 4, 9, 14, 20, 23, 24 27, 31, 32, 33 38 a 41. Jako další řádek počítáme slovíčko začínající hned na začátku řádku, např. na řádku 9 je playground, na řádku 14 je stairs (řádek, kde je sportoviště odražené doprava nepočítáme jako pořadové slovíčko. Kdo nebyl ve škole, pokud vám to není jasné, spojte se s někým, kdo ve škole byl a zkontrolujte si, která slovíčka jsme vybrali.) Kdo nebyl zkoušený ze svého představení se podle modré tabulky v PB 5/5c, dozkoušíme se až přijdete do školy. Opakujeme místnosti ve škole a příslovce četnosti PB 7/3b.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK


11.9. - 15.9. 2023

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme probrali Vznik života, podmínky života. Na chatu Přírodopis v MS Teams najdete prezentaci, kterou jsme si prohlíželi v hodině. Pokud si chcete procvičit téma, můžete si vyzkoušet cvičení na stránkách umimeto.eu na tomto odkazu:                                                                 Umime to rozhodovacka cviceni abioticke faktory 1 1  Podmínky života: neživá příroda (lehké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz)

Angličtina - Kilford: Introduction B, učebnice str. 5-7. Budeme mluvit o sobě a naší škole. Zapište si slovíčka z Introduction část B. 

 

Český jazyk 11.9. - 15.9.

Tento týden už mějte všechny sešity - na sloh, literaturu, mluvnici. Sešit na diktáty mi odevzdáte v úterý. Hlídejte si data čtenářského deníku a buďte na referát vždy připraveni. Níže máte doporučený seznam literatury a termíny jednotlivých žáků na prezentaci. 

Seznam doporučené literatury: Doporučená literatura  Termíny referátů: Termíny referátů z čtenářského deníku

Báseň k naučení - Hora Říp: Básnička  - budu zkoušet od 27.9. dobrovolníky, od 2.10. budou zkoušeni už všichni

Zeměpis - Vesmír, Sluneční soustava, Planety

Výchova k občanství - Naše škola

Dějepis - Úvod, pojmy, historické prameny, druhy a uchovávání pramenů

Výchova ke zdraví - Zdraví a zdravý životní styl

Informatika - 11.-15.9. 

Tento týden budeme věnovat část hodiny poučení o bezpečnosti a pravidlech chování v učebnách informatiky. Dále si vyzkoušíme přihlašování k PC (vyřešíme případné problémy s přihlašovacími údaji). Následně se budeme věnovat tématu informací a dat. Nepřítomné žáky prosím o doplnění zameškané látky od svých spolužáků. Děkuji.

Angličtina - Kadlecová

11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, řadové číslovky a základní výrazy o sobě. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A New Friends a umíme je. Jsou to evropské státy, opakování z 5. ročníku. PB 4 - 5, podle modré tabulky se naučíme říct pár vět o sobě.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

 Angličtina - Kilford 11. - 15.9.

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, řadové číslovky a základní výrazy o sobě. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A - New Friends a umíme je. Naučíme se říct několik vět o sobě.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku, děkuji. AK

Vážení rodiče,
prosím Vás o dokoupení následujících výtvarných potřeb.
      * 2x tužka měkká (např. 4B a 6B)
      * čistá měkká guma
      * černý fix 2x - silnější a slabší
      * tuš černá
      * perko špičaté + s placičkou střední velikosti
      * tempery v tubách
      * vodovky
      * pastelky měkké
      * fixy
      * štětec kulatý - střední velikost
      * štětec kulatý - tenký
      * štětec plochý - střední
      * lepidlo tuhé vysouvací a Herkules s hubičkou
      * nůžky, které stříhají
      * velký kelímek od jogurtu
      * paleta  
      * velký hadr, ubrus, igelit na lavici
      * houbičku na vymytí palety
      * sada barevných papírů (nelepících)
      * suché pastely 12 ks
      * barevné tuše (2)
      * klovatina
      * voskovky
 
S pozdravem 
Mgr. Lucie Vlková