6.B třída

FYZIKA:
 
Ve středu 16.6. si napíšeme pravděpodobně poslední písemnou práci z fyziky. Tématem je měření hmotnosti. Vyskytnou se zde 3 příklady na převody jednotek hmotnosti, obrázek rovnoramenných vah, který budete mít za úkol správně popsat, příklad na výpočet hmotnosti tělesa/kapaliny, když budete mít zadáno, jaké závaží bylo ke změření použito a příklad na výpočet aritmetického průměru ze zadaných hodnot. Může se objevit také otázka na značku fyzikální veličiny nebo její základní jednotku. Také si projděte správný postup měření hmotnosti na rovnoramenných vahách - úkolem bude seřadit jednotlivé kroky z nabídky podle pořadí, ve kterém je při měření provádíme. Chtěla bych vás upozornit na to, že tato písemka může být pro některé z vás, u kterých stále nemám jasno o výsledné pololetní známce, rozhodující. Tak přeji hodně štěstí. 
P.H.

Milí žáci,
 
V týdnu od 17.5. do 21.5. proběhne kontrola vašich sešitů z fyziky a přírodopisu a jejich následné oznámkování. Doplňte si proto všechny poznámky, které vám chybí. Vše potřebné naleznete v Teams v souborech (sekce zápisky) každého předmětu- zde si můžete poznámky vytisknout a nalepit, případně nejlépe přepsat! Neměla by tedy nastat situace, že by měl kdokoliv nekompletní poznámky.  
P.H.
 
Ve středu 19.5. si napíšeme písemku z fyziky na téma MĚŘENÍ OBJEMU. Vyskytne se tam jeden obrázek odměrného válce, na kterém budete mít za úkol přečíst objem (také určit rozsah stupnice, jednotky, ve kterých je stupnice, nejmenší dílek stupnice a odchylku) dále tam bude jeden příklad na výpočet objemu pevného nepravidelného tělesa pomocí odměrného válce, jeden příklad na výpočet objemu pravidelného tělesa ze vzorce (krychle nebo kvádr - procvičíme v pondělí) a jeden nebo dva příklady na převody jednotek objemu (metrické na duté nebo naopak), abychom nevyšli ze cviku.
 
Ve čtvrtek 20.5. (případně v pátek, pokud se tak domluvíme místo Vo) si napíšeme písemku z přírodopisu na téma MĚKKÝŠI jejíž součástí bude také poznávačka (tu si procvičíme v úterý). Poznávačku si zkuste sami procvičovat (nejlépe teď o víkendu před naší úterní hodinou, při které si ji vyzkoušíme nanečisto) - v souborech v Teams (výukové materiály) k ní naleznete prezentaci (s názvem poznávačka měkkýši) a také jsem vám tutéž prezentaci posílala do hromadného chatu v Teams.

Fyzika 30.4.
 
Připomínám, že v  pondělí 3.5. si napíšeme písemku na téma Převody jednotek (délka, obsah, objem), na které jsme se ve středu domluvili - tentokrát již prezenčně. Budu se těšit, že vás konečně uvidím. 
 
 
Zdraví P.H.

Fyzika 19.2.
 
V pondělí 22.2. si napíšeme malý testík na téma Délka a měření délky, na kterém jsme se ve středu domluvili.
V testu zatím nebudou příklady na převody jednotek. Může se ale vyskytnout otázka na značku veličiny, jednotky délky + jejich značky, zásady měření délky, chyby, které mohou nastat při měření, výpočet aritmetického průměru, případně i zaokrouhlení naměřených hodnot (viz prezentace v Souborech v Teams).

Přírodopis 14.2.
 
V úterý 16.2. si napíšeme test na téma řasy.
Podívejte se na naše zápisky, které byste měli mít ve vašem sešitě, a také do prezentace, kterou máte v souborech. Pomůže vám také vypracování toho pracovního listu, který jste vyplňovali přes prázdniny - v písemce se objeví obrázky řas, které jsou v něm.

Přírodopis 8.1.
 
Ve čtvrtek 14.1., potom, co v úterý probereme plísně a kvasinky, si napíšeme kratší písemku na téma houby (maximálně na 15 minut), kam zahrnu právě i plísně a kvasinky. Během dneška vám do Teams vložím zápisky, abyste se měli z čeho učit.

Fyzika 5.1.
Připomínám, že ve středu 6.1. si napíšeme testík z elektrických vlastností látek, to znamená že bude obsahovat látku vznik iontů, elektrování těles, elektrické pole, vodiče a izolanty. Vše najdete v Souborech v Zápiscích, ke studiu můžete využít i pracovní sešit a učebnici.
Je potřeba abyste měli periodickou tabulku prvků, kdo ji ztratil, může si ji vytisknout, je v Souborech.

Přírodopis 6.12.

Připomínám, že ve čtvrtek 10.12. si napíšeme z přírodopisu písemku na téma viry a bakterie (+sinice - v úterý si k nim něco málo řekneme). Ve čtvrtek také budu kontrolovat vaše sešity. Vlepte si do sešitu vytisknuté materiály, které máte v Teamsu = zápisky + doplňovačka. Na úterý 8.12. si s sebou si přineste pracovní list Viry a bakterie (nemusí být nalepený v sešitu, ale na ty pracovní listy si založte nějakou složku, kam je budete dávat, abyste je měli na jednom místě). Pokud někdo nemá možnost tisknout, tak v mi pondělí dejte vědět.
 

Fyzika 2.12.
 
Připomínám, že v pondělí 7.12. si napíšeme písemku - Vzájemné silové působení částic, Atomy a molekuly. Máte k dispozici prezentaci, učebnici, pracovní sešit. V Souborech k tomu máte Zápisky 3) - vlepte si je do sešitu a naučte se to, co v nich máte napsané (především to, co je zvýrazněné).
Do sešitu si za to také nalepte zápisky k iontům (Zápisky 4)).
Na příští týden si všichni noste nějaký úkolníček, do kterého si budete zapisovat důležité informace.

Milí šesťáci,

žádám vás, abyste si do doby než se sejdeme 7.12. ve škole dali do pořádku všechny své sešity. Všechny materiály, které byste v sešitech měli mít najdete v Teams u každého předmětu v Zápiskách. Buďte pečliví a řaďte za sebe do sešitu jednotlivou látku v tom pořadí, ve kterém jsme ji probírali o hodinách. Děkuji.

PH


15.11.

Vážení rodiče,

ráda bych zopakovala, že v současné době se žáci 6.B vzdělávají s využitím aplikace MS Teams. Probíhají zde online hodiny, žáci zde mají k dispozici studijní materiály, zadání testů a domácích úkolů, které sem také po jejich splnění odevzdávají. S žáky jsme tedy každý den v kontaktu. Také bych chtěla zmínit, že povinností žáků je mimojiné reagovat i na aktuální informace nebo instrukce ze strany jednotlivých vyučujících, které obdrží během online hodiny nebo ve formě emailu. Samozřejmě se ale všichni snaží směřovat většinu důležitých informací do MS Teams, případně i sem, na školní web.

Ráda bych také připomněla, že systém omlouvání žáků je stále stejný, to znamená omlouvat žáka do 3 dnů od absence - žádám Vás tímto, abyste mi prosím včas posílali záznam o absenci, který zapíšete do žákovské knížky, a to, prosím, ve formě emailu s přílohou fotografie zápisu dané absence. V případě, že absence bude známá dopředu, můžete mi omluvenku poslat i dříve, děkuji. Pokud je absence zapříčiněná technickými potížemi, můžete to tímto způsobem formulovat do žákovské knížky.

Pro informace o výsledcích vzdělávání vašich dětí mne, prosím, neváhejte kontaktovat na emailu:hejrovap@gmail.com nebo hejrovap@seznam.cz, případně i telefonicky na čísle732 241 450. Pokud budete žádat bližší informace o prospěchu v předmětech, které nevyučuji, odkážu Vás na vyučujícího příslušného předmětu.

S přáním pevného zdraví 
Pavlína Hejrová


PŘÍRODOPIS 15.11.

Připomínám, že ve čtvrtek 19.11. si napíšeme testík na téma Buňka a Jednobuněčnost a mnohobuněčnost (může se tam objevit i nějaká jednoduchá otázka na mikroskop, tak se podívejte na obrázek mikroskopu s popisky). Všechny materiály máte jako obvykle v Teams - Soubory. Ve Výukových materiálech pak najdete naše prezentace, ve složce Zápis pak informace, které byste měli mít nalepené i ve vašich sešitech, a které chci, abyste uměli pro úspěšné splnění testu (nic co by nebylo zde, se v testu nevyskytne).


VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 15.11.

V Teamu Výchova k občanství 6.B najdete v Zadání úkol, který je ke splnění do středy 18.11. 23:59.


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 15.11.

V Teamu 6.B (takový ten náš třídnický team) najdete v Zadání úkol na Výchovu ke zdraví (protože pro ni nemáme zřízený žádný team), který také splňte do středy 18.11. 23:59. Vaším úkolem na výchovu ke zdraví je také občas zajít ven do přírody :).


PRACOVNÍ VÝCHOVA 15.11.

V Teamu 6.B máte také úkol do Pracovní výchovy (nebojte, velmi jednoduchý), který prosím také odevzdávejte do středy 18.11. 23:59.

Mějte se hezky a učte se průběžně, ať toho nemáte příliš najednou. PH

 

Milí žáci,
připomínám, že ve středu 4.11. proběhne ověření vašich znalostí z fyziky (stále ještě v Teams) z této látky: Síla - gravitační síla, výpočet Fg, měření síly (k procvičení využijte prezentace v Teams).
To samé platí pro přírodopis - v tomto případě proběhne zkoušení ve čtvrtek 5.11. z látky: Vznik života, Podmínky života, Projevy života, Vztahy mezi organismy
Prosím vás proto, abyste se na to průběžně připravovali.
 
S pozdravem PH.

 
19.10. AJ - Angličtinu budeme mít ve čtvrtek a v pátek online ( v teamsech) dle normálního rozvrhu, takže čtvrtek (8:35 - 9:20) a pátek (10:25 - 11:10). Již máte poslané pozvánky. 
 
19.10. AJ
v pátek jsem dávala na stránky úkol. Někteří z Vás ho již mají hotový, což je super. Mám radost a chválím. Ti co ještě nevyplnili si prosím doplní - vysvětlení máte na stránkách Vaší třídy. 
Jsem bohužel ještě do dneška nemocná, takže online hodinu budeme mít až ve čtvrtek. Ještě Vám napíšu. 
Jinak místo dnešní hodiny Vám posílám odkaz na cvičení, která si můžete vyplnit online. Můžete si je vyplňovat kolikrát chcete. Odkazy zde: 
Je to procvičování přítomného času prostého a adverbs of frequency (příslovečné určení - always, sometimes, often...atd) 
Nezapomeňte na následující 
sometimes play football - příslovečné určení je mezi podmětem a slovesem
zápor - I don´t play football
otázka - DO you play football? DO they play football? DO we speak English? 
 
She cooks everyday.  - ve třetí osobě dáváme ke slovesu S
He doesn´t cook everyday. - zápor ve třetí osobě- DOESN´T + infinotiv slovesa
DOES he cook everyday? Doesshe speak English?  - otázka 
 
Mějte se hezky. Nezapomeňte mi na sebe poslat email, pokud jste tak ještě neučinili - spinova.anglictina.zs@seznam.cz

18.10.

Vážení žáci a rodiče,

od 14. 10. nám začala povinná distanční výuka. Proto chci připomenout, že od pondělí 19.10. znamená neomluvená absence na distanční výuce v prostředí MS Teams (minimálně v mých hodinách fyziky a přírodopisu, jiní vyučující mohou mít distanční výuku nastavenou trochu jinak) to samé jako neomluvená hodina v prezenční výuce. Jako omluveka mi stačí email nebo sms zaslaná od rodiče. Vyučování probíhá podle upraveného rozvrhu (je vyvěšený v MS Teams v týmu 6.B) v MS Teams (pokud se výjimečně nedomluvíme jinak). V prostředí Teams je také kalendář, kde si můžete prohlédnout naše naplánované schůzky a přihlásit se do nich. Domácí úkoly budu zadávat v sekci Zadání v MS Teams. Zadané úkoly mi odevzdávejte prosím opět v sekci Zadání (pokud se nedomluvíme jinak) oskenované nebo ofocené (v případě editovatelných dokumentů můžete i doplněné a následně vložené do Teams ideálně v podobě pdf, ale na takovou možnost žáky upozorním při výuce). Nepreferuji odevzdávání emailem - může se stát, v případě hromadných emailů, že email přehlédnu (navíc se některé velké soubory/fotografie nemusí vejít do jednoho emailu); je pro mě také mnohem náročnější hledat jednotlivé domácí úkoly od různých žáků na různých platformách. Všechny prezentace, zápisky z nich a další materiály budou uloženy na kartě Soubory (složky Výukové materiály a Zápisky). Budu se také snažit nahrávat naše hodiny - ty mají vlastní kartu s datem a názvem probíraného tématu.

Myslím, že se nakonec všem žákům do MS Teams podařilo úspěšně připojit, pokud by však nastal nějaký problém, tak mě prosím kontaktujte (hejrovap@gmail.com nebo hejrovap@seznam.cz nebo telefon), děkuji. 

Přeji nám všem, abychom tento způsob výuky na dálku zvládali co možná nejlépe a ať jste zdraví.

S pozdravem PH


Angličtina - 16.10. 

Dobrý den, protože jsem stále ještě nemocná až do pondělí 19.10. (včetně) posílám vám odkaz na google formulář, kde najdete úkol k vyplnění. Lze otevřít přes tento odkaz : https://forms.gle/WiiFPwVnHvqJUfVC6

Je tam i cvičení na přítomný čas průběhový - mělo by být opakování z předchozího ročníku. Pro připomenutí. Tento čas používáme pro něco, co se děje právě teď v tuto chvíli. I´m reading in the living room now. - Čtu v obýváku - právě teď.  Potřebujeme podmět (I, You, He, She, We, They) + sloveso být (is/are)+ sloveso v ing tvaru (read+ing, drink+ing, eat+ing, atd)

I´m reading. You´re reading, He´s reading, She´s reading, We´re reading, They´re reading. 

Otázka - prohodíme podmět a sloveso být - Are you reading? Is he reading? Is she reading? Are we reading? atd. 

Udělejte prosím úkol všichni!!! Angličtinu jsme bohužel neměli velmi dlouho. Online hodinu budeme mít ve čtvrtek a v pátek. Ještě se Vám ozvu. Byla bych ráda, kdybyste mi na sebe poslali e-mailovou adresu - spinova.anglictina.zs@seznam.cz Pište v případě jakýchkoliv dotazů. 


Matematika 13. 10.

Zadání z matematiky jsem vám poslala na email - tedy těm, kteří mi email potvrdili.
Ohledně kontaktů na vás - už před více než dvěma týdny jste mi měli na seznam ve škole napsat svůj email. Někdo si email nepamatuje, někdo si nepamatuje heslo, někdo napsal email na rodiče, u někoho mám emailů více a u někoho žádný. Včera jsem vás prosila o potvrzení emailu, abychom se ujistili, že spojení funguje. Skoro polovina žáků neodpověděla. Znovu prosím ty, s kterými jsme si kontakt nepotvrdili, aby se ozvali, přes jaký email spolu můžeme komunikovat. Opravdu je pro vás tak těžké napsat email? Je jedno, jestli to bude email na vás nebo na rodiče, hlavně, aby byl aktivně používán. A na základě toho doufám, že se nám koncem týdne podaří online spojení.
Zatím pořád opakujeme, je důležité si počítat a procvičovat.
Dávejte pozor na závorky, nejdříve počítáme výraz v kulatých, poté v hranatých a nakonec ve složených závorkách. Vypracované zadání poprosím vždy vyfotit a poslat zpět na můj email, bude hodnoceno. Vypočítané příklady z 12. a 13. 10. prosím poslat nejpozději do středy.
Lenka Petříková

Milí žáci, protože nám opět nastala distanční výuka, chtěla bych vás poprosit, abyste se připojili do MS Teams abychom si to mohli společně vyzkoušet. Prosím, abyste se připojili dnes 12.10., ve 13:00, schůzka bude pouze informační a trvat bude podle toho, jak vám půjde se připojit. Zítra, pokud vše půjde jak má, se spolu spojíme v 7:40, kdy máme mít podle rozvrhu občanku, my si ovšem vezmeme fyziku, která měla být dnes. Vše vám zároveň pošlu i mailem. 

Ať se vám daří.

PH 


MATEMATIKA

12. 10. - Distanční výuka:

Procvičte si ještě dělení přirozených čísel spočítáním těchto cvičení z učebnice:

str. 33 cv. 3, 5 a 7 (A i B), žáci s IVP si vyberou A nebo B

str. 34 cv. 11 (A i B), žáci s IVP si vyberou A nebo B.

Prosím, ozvěte se mi na email: lenka.slabihoudkova@gmail.com

Pošlu vám shrnutí teorie k číselným výrazům, a pokud nebudete mít v sešitě vše, doplňte si. Plus mám pro vás slovní úlohu na číselné výrazy.

Držím palce, ať vám učení jde.

LP


10. 10. Děkuji všem, kteří už mi poslali kontaktní e-mail. Kdo tak ještě neučinil, napište mi na adresu:   dusek_petr@volny.cz     Pozor na podtržítko _ ! V pondělí si vytvořím skupinu 6. B a napíšu vám.    Hezký víkend přeje P. Dušek


7.10. Písemka z Fyziky - téma: Látky a tělesa, vlastnosti látek


6. týden - od  5. 10.

Informatika - doposlat svůj mail - ještě 8 žáků; probíranou teorii budeme propojovat s výukou v textovém editoru


 AJ - Dobrý den všem, v Angličtině z velké kopie si znovu pročtěte komiks - str. 4  a fotopříběh str. 7. Na straně 6 se učte slovíčka na téma "my school" . Procvičujte řadové číslovky (1st - first, fifteenth - 15th - apod.+ datum a měsíce), osobní otázky na stránce 5/cvičení 5b. Kdo si ještě nepřepsal slovíčka, která jsem vám dala na kopii, tak si je přepište dozadu do sešitu. V případě jakýchkoliv dotazů pište na spinova.anglictina.zs@seznam.cz


Dobrý den, i já se připojuji s trochou práce:

Český jazyk – trénujte vyjmenovaná slova –

Přeb ... rat hrách, zb ... tečné otázky, b ... lá holub ... čka, starob ... lé stavení,     b ... l jsem v Přib ... slavi, dob ... tčí farma, léčivá b ... lina, kab ... na letadla, milá bab ... čka, náb ... tkářská firma,    neob ... čejný den, rezavý hřeb ... k, b ... dlíme v b ... tě, horská b ... střina, b ... linkový čaj, přib ... t hřeb... k.

  • trénujte s-, z-, vz- –

_____bírat houby,  _____tyčit vlajku,  _____tisknout ruku,  _____sílit v pase, _____pamatovat se,  _____létl k nebi, vlasy _____šedivěly, _____lomit lyže, pavouk se  _____pustil k zemi, rychle se _____kamarádil, _____tratit tužku, hrách _____klíčil, _____běračka na polévku, představení už _____končilo, _____kalená voda, _____tlumit světlo, _____počítat peníze, _____červenat jako rak, _____hromáždit se před školou, ptáci se _____létli, kůň se _____pínal, _____bít poličku, všechno _____tichlo, spadl _____hora, dolů, _____balit si batoh, trochu jsem _____hubla, _____trávit léto u vody, výborná _____trava, _____pívat u táboráku, ne_____křivím mu ani vlásek, oheň _____plál.

… a něco si přečtěte.

Dějepis – zodpovězte si otázky pod probranými kapitolami.

Petr Dušek


Milí šesťáci,

nastala nám nepříjemná situace, která ale, doufejme, nebude trvat příliš dlouho. Vypadá to, že se snad znovu setkáme v úterý  22.9.. Do té doby vás prosím, využijte nečekaného volna mimo jiné k tomu, abyste si dali do pořádku všechny své poznámky (věřím tomu, že jste schopni si je mezi sebou elektronicky předávat a doufám, že ti, kteří je mají ofocené z tabule se o ně ochotně podělí s ostatními spolužáky). 

Fyzika 17.9.:

1) Nalepte si do sešitu (za váš poslední zápis v sešitu, který by měl být: Plynné látky) tabulku Vlastnosti látek, kterou jsme si rozdali ve středu, a doplňte ji (tento úkol už jsme si zadali ve středu, není to nic nového).

2) Dejte si do pořádku poznámky ve svých  školních sešitech (poslední věta našeho zápisu byla: Plynné látky + kapaliny = TEKUTINY)

3) Všichni, kdo z nějakého důvodu nemají, si doplní pracovní sešit do strany 5 včetně (už mělo být na středu, takže většina snad má).

Ve středu 23.9. si zkontrolujeme pracovní a školní sešity.


Přírodopis 17.9.:

1) Využijte nastalého volna k tomu, abyste si doplnili do sešitů poznámky, které vám tam některým chybí.

2) Přečtěte si učebnici na stranách 12 a 13 (Projevy života). 

3) S pomocí učebnice a internetu se pokuste vyplnit následující pracovní listy. Možná se tam vyskytne něco, co nenajdete v učebnici, ale vy si s tím jistě poradíte. Někteří z vás mají možná ten první pracovní list již vyplněný, těm potom stačí vyplnit jen ten druhý. (Pokud máte možnost, vytiskněte si je a doplňujte do nich. Pokud ne, pokuste se odpovědět na otázky do vašeho školního sešitu).

1) https://drive.google.com/file/d/1M61V7ZVE4ZIGCwgYJfRKK__nhkuG872E/view?usp=sharing

2) https://drive.google.com/file/d/1ETxbMDnggcOH1Wg7flRsFMBuAJE3OM1S/view?usp=sharing

V úterý 22.9. si spolu zkotrolujeme odpovědi v pracovních listech (oba si tedy vezměte s sebou) a také vaše školní sešity.

Mějte se hezky, využijte stále hezkého počasí a brzy na shledanou!

Pavlína Hejrová, vaše třídní učitelka


Matematika

Zdravím vás, šesťáci,

a posílám procvičování na čtvrtek až pondělí. Můžete psát do sešitu nebo vytisknout a vyplnit.

https://drive.google.com/file/d/19Aewoqq8xa8ygdm-sRaXdeXIKpNlV_oV/view?usp=sharing

Mějte se hezky

Lenka Petříková

Rozvrh pro školní rok 2020/2021- ke stažení zde