6.B třída

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 5.6. do 9.6.

FYZIKA: Minulý týden jsme začali téma Hustota, budeme v něm pokračovat ve středu.

PŘÍRODOPIS: Ve středu 7.6. píšeme písemku na téma měkkýši (plži, mlži, hlavonožci). Prezentaci a zápisy k tématu najdete v Teams (Soubory -> zápisy do sešitu -> 17) plži, 18) mlži+hlavonožci). 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: ve čtvrtek 8.6. píšeme písemku na téma přenosné choroby. (zde najdete pracovní listy, se kterými jsme pracovali v hodinách: přenosné choroby 1přenosné choroby 2).

DĚJEPIS:

12.6. v pondělí píšeme písemku na Řím (od založení Říma po sjednocení mezi plebeji a patricii)

MAT

Ve čtvrtek 8.6. DODATEČNÉ TESTY (napíše si, kdo nepsal test na osovou souměrnost), jinak píšeme MINUTOVKY na násobení desetinných čísel!! Probíráme kapitolu 3 - Trojúhelník (3.3.-3.4.) Ve středu 14.6. ČTVRTLETNÍ TEST! Kdo nebude ve středu ve škole, píše test jakmile přijde.

 

Týden od 29.5. do 2.6.

PV: !ZMĚNA! Na 6.6. 13.6. si každý přineste jeden (max. dva) kousky ovoce. Naučíme se bezpečně krájet a vyrobíme si ovocný salát. Děkuji za spolupráci. 

PŘÍRODOPIS: Obrázky k poznávačce měkkýšů: pozn. měkkýši.

Výchova k občanství: K mezilidským vztahům patří i šikana, prosím doplňte si do sešitu definici šikany, jaký je agresor, oběť a prevence šikany. Vše naleznete v prezentaci. https://prezi.com/p/dmtqebx7wwuy/?present=1

ČESKÝ JAZYK:

MLUVNICE: Skloňování zájmen. Učebnice str. 47, 48, 49, 50

LITERATURA: Rozlišení poezie a prózy

SLOH: Vypravování. Učebnice str. 130, 131

ANGLIČTINA

Tento týden zůstáváme v Unit 5B Mystery at the holiday club. Všichni máme napsaná slovíčka, umíme je už z minulého týdne, napíšeme je. Stále procvičujeme a opakujeme věty s WH- otázkovými slovy a procvičujeme je ve větách s minulým časem, testík se blíží. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK                   

FYZIKA: V pondělí 29.5. si napíšeme písemku na téma hmotnost. Projděte si prezentaci (najdete na Teams) - najdete tam řešené příklady, některé z nich budou v použité v písemce (nebo budou podobného typu). Může se tam objevit několik příkladů na převody jednotek, příklad na výpočet hmotnosti kapalin, opakované měření (výpočet aritmetického průměru), popis obrázku rovnoramenných vah, postup při vážení na rovnoramenných vahách, otázky na zákl. jednotku, značku veličiny, co je brutto, netto, tarra, apod.

PŘÍRODOPIS: Probíráme měkkýše - začneme skupinu hlavonožci. Ve středu si napíšeme na měkkýše poznávačku. Zápisy k tématu (pro chybějící žáky) najdete v Teams (Soubory -> zápisy do sešitu -> 17) plži, 18) mlži+hlavonožci).

Dějepis:Kdo nepsal v pátek písemku, počítá s ní v pondělí. Pokračujeme v Římě- založení Říma a sjednocení Itálie (patriciové a plebejci)

Zeměpis: test Voda na pevnině podle PL v PONDĚLÍ.

MAT

Probítáme kapitolu 3 - Trojúhelník(3.1.-3.3.) Ve středu 31.5. TEST NA OSOVOU SOUMĚRNOST! V ostatních hodinách píšeme minutovky na převody jednotek délky!  

Týden od 22.5. do 26.5.

V pondělí 22.5. od 16 do 18 hodin proběhnou ve škole volby do školské rady z řad rodičů, seznámení s kandidáty rozesláno emailem

MAT

Procvičujeme osovou souměrnost a seznámíme se s osově souměrnými útvary. Ve středu 24.5. si napíšeme test (sčítání a odčítání úhlů - graficky i početně, výpočet velikosti úhlů za pomoci znalosti dvojic úhlů - souhlasné, střídavé, vrcholové a vedlejší).

ČESKÝ JAZYK:

MLUVNICE: Zájmena, druhy zájmen, skloňování zájmen. Učebnice str. 44, 45, 46

LITERATURA: Dívčí literatura - práce s textem Cizí holka - Hana Bořkovcová

SLOH: Dopíšete, kdo nestihl, popis osoby ve wordu. Dále práce s informacemi na internetu.

FYZIKA: Máme téma hmotnost. Připomínám, že v pondělí (22.5.) píšeme 1. písemku na převody jednotek hmotnosti (15 příkladů). Pracovní list hmotnost, na kterém budeme pracovat v pondělí najdete také v MS Teams.

PŘÍRODOPIS: Probíráme měkkýše - tento týden dokončíme plže, potom budou následovat mlži a hlavonožci. Zápisy k tématu najdete v MS Teams.

DĚJEPIS v pátek píšeme písemku na třetí část Řecka- od Athén do konce, dále probíráme Řím

Zeměpis: Připomínám Dú v PL Voda na pevnině - předposlední cv. Začínáme atmosféru, mějte pastelky.

Týden od 15.5 do 19.5.

 

Výchova k občanství: Rozdělení mezilidských vztahů- negativní, neutrální, pozitivní. Dále pak základ dobrých vztahů + krizové situace a důležitá telefonní čísla. Prosím o doplnění do sešitu. https://prezi.com/p/dmtqebx7wwuy/?present=1

Ve čtvrtek 18.5. proběhne focení ve škole - třídní fotografie

V pondělí 15.5. jedeme na výlet do ZOO Praha, odjezd v 7:40 od školy, návrat kolem 15:00 hodiny. S sebou pohodlnou obuv, vhodné oblečení, velkou svačinu, dostatek pití, kapesné dle uvážení rodičů. Obědy budou odhlášeny hromadně. Platba proběhne z vkladu žáka (cena cca 400 Kč).

ČESKÝ JAZYK:

MLUVNICE: Začneme se zájmeny. V úterý máme místo literatury mluvnici. 

LITERATURA: Máme ji pouze ve čtvrtek, referáty tedy přineste ve čtvrtek, kdo ho měl mít v úterý. Dívčí literatura.

SLOH: Práce s informacemi

ANGLIČTINA 15. -19. 5.

Tento týden budeme znovu probírat minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Všichni už víte, že si musíme pamatovat všechny tři tvary nepravidelných sloves, která máme zapsaná vzadu ve Vocabulary (učte se zatím jen ta, která máme napsaná, neučte se z různých seznamů.) Slovíčka 5A Holidays máte napsaná a naučená, budu je zkoušet, ale většinu z nich už znáte!  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a nepravidelná slovesa a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku! CIZÍ JAZYK SE UČÍME PO MALÝCH ČÁSTECH, ALE PRŮBĚŽNĚ, POŘÁD DÁL A DÁL.

PŘÍRODOPIS: Připomínám, že ve středu 17.5. si z hlístic napíšeme rychlé písemné zkoušení (každý si vytáhne nějaké otázky a písemně odpoví). Doplněný zápis (pro kontrolu) a prezentaci hlístice najdete v Teams. Následujícím tématem tento týden budou měkkýši - plži...

FYZIKA: Máme téma Hmotnost.

Zeměpis: Dokončíme vodu na pevnině v PL, začneme atmosféru 

Dějepis: pokračujeme v dějinách Říma (římská republika)

 

Týden od 9.5. do 12.5.

MAT: Stále rýsujeme, noste rýsovací potřeby!! Ve středu 10.5 písemka: osa úhlu, úhel dané velikosti (umět narýsovat, změřit), převody jednotek úhlu (stupně na minuty a opačně), znát vlastnosti úhlu tupého, ostrého, přímého a pravého. Učte se!! Minutovky na převody jednotek délky!!

ČESKÝ JAZYK:

MLUVNICE: Procvičování pravopisu a stupňování přídavných jmen. Nezapomeňte na domácí úkol str. 35/3 na středu. Ve středu 10.5. si napíšeme diktát - kdo nemá u mě sešit na diktát, přinese si ho ve středu. Nezapomeňte, že v úterý máme místo literatury mluvnici. 

LITERATURA: Máme ji pouze ve čtvrtek, referáty tedy přineste ve čtvrtek, kdo ho měl mít v úterý. Dívčí literatura.

SLOH: Popis krajiny

Dějepis: kultura ve starověkém Řecku, uč. od str. 90.

Zeměpis: PÍŠEME TEST voda v oceánech, bereme vodu na pevnině, v PL jsme hotoví do cv. 6 včetně 

Týden od 2.5. do 5.5.

PONDĚLNÍ FLORBAL JE TŘI TÝDNY PO SOBĚ VE STŘEDU. NEBOJTE SE PŘÍPADNĚ PŘIJÍT I V ÚTERÝ - PROSTĚ PODLE MOŽNOSTÍ...

ČESKÝ JAZYK:

MLUVNICE: Pokračujeme s přídavnými jmény, pravopisná cvičení, stupňování přídavných jmen. Nezapomeňte, že v úterý máme místo literatury mluvnici. 

LITERATURA: Máme ji pouze ve čtvrtek, referáty tedy přineste ve čtvrtek, kdo ho měl mít v úterý. Ve čtvrtek 4.5. si napíšeme písemku z literatury na - pověst, pohádka, ilustrátoři dětských knih

SLOH: Popis osoby, pracovního postupu

Zeměpis: probíráme hydrosféru - voda v oceánech zopakujeme, vodu na pevnině začíneme (5´krajiny tento a voda v oceánech příští týden)

DĚJEPIS: v pátek, 5.5. píšeme písemku na další část Řecka, od archaického období do Sparty (ta tam bude také). 

Týden od 24.4 do 28.4. 

FYZIKA: Máme téma teplotní roztažnost těles (v učebnici na str. 55-56). Pro chybějící: Zápis do sešitu najdete zde (udělejte i nákres): zápis -  teplotní roztažnost těles. Pracovní list k tomuto tématu najdete v MS Teams.

PŘÍRODOPIS: úterý 2.5. písemka ploštěnci (ploštěnky, motolice, tasemnice). Začínáme kapitolu HLÍSTICE (zápis hlístice najdete zde: hlístice - zápis (nevyplněný)).

Výchova k občanství: Probíráme téma škola, prosím o doplnění do sešitu: nákres budovy naší ZŠ, uvnitř nákresu napsat jména jednotlivých zaměstaneckých pozic. 

!! NEZAPOMEŇTE, ŽE OD PONDĚLÍ SE UČÍ PODLE NOVÉHO ROZVRHU (přehozené dopolední hodiny mezi úterým a pondělím) !!

DĚJEPIS:

doděláme Athény a začneme kulturu v Řecku, další týden v pátek počítejte s písemkou, z čeho přesně se domluvíme 

ANGLIČTINA 

Tento týden procvičujeme minulý čas prostý a všechny tři tvary nepravidelných sloves, která máme zapsaná vzadu ve Vocabulary (učte se zatím jen ta, která máme napsaná, neučte se z různých seznamů.) Slovíčka 4D Be careful máte napsaná a naučená.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a nepravidelná slovesa a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Začínáme s přídavnými jmény - učebnice str. 32, 33

LITERATURA: Dobrodružná literatura, stále pokračujeme s referáty, nezapomeňte, že do 1.6. musíte odevzdat referát i z druhé přečtené knihy dle svého výběru písemně (nosit ho můžete již nyní)

SLOH: Napíšeme si vlastní text - popis místnosti

Matematika 

Stále rýsujeme! Noste si pravítka, kružítko, úhloměr a ořezané tužky! V pondělí 24.4. první písemka z rýsování - popis úhlu (řecká písmena, pomocí bodů), umět určit ramena a vrchol úhlu; poznat body patřící/nepatřící úhlu a umět přenášat úhel!

FYZIKA: pondělí 24.4. souhrnná písemka na téma OBJEM - bude obsahovat: 1) 5 příkladů na převody jednotek objemu (zapamatujte si, že 1 dm3 = 1 l a že 1cm3 = 1 ml!!!); 2) příklad na zjištění objemu kapaliny pomocí odměrného válce + výpočet nepravidelného tělesa s využitím odm. válce (součástí bude určit před měřením v jakých jednotkách je stupnice, jaký je rozsah válce, hodnotu nejmenšího dílku); 3) 1 příklad na výpočet pravidelného pevného tělesa (kvádr/krychle). 4) výpočet objemu malého tělesa (viz korálky); 5) cca 3 otázky s jednoslovnou odpovědí - např. jaká je značka veličiny objem, jaká je základní jednotka objemu, nebo něco ze zásad při měření objemu).

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme hydrosféru - voda v oceánech, na pevnině (5´krajiny a tvary - opravy - v pátek)

Týden od 17.4.

V úterý, 18.4., proběhne od 16:30 třídní schůzka v kmenové učebně (6.B). Prosím o kontrolu a dopodepsání žákovských knížek. 

Matematika 17.4-21.4

Stále rýsujeme! Noste si pravítka, kružítko, úhloměr a ořezané tužky! V tomto týdnu píšeme minutovky na násobení desetinných čísel. Zopakujte si z minulého týdnu jak definujeme a značíme úhel (naučte se řecká písmena!!). V tomto týdnu se naučíme přenášet úhel, sestrojit osu úhlu a měřit velikost úhlu.

FYZIKA: Stále máme téma objem - počítáme objem pravidelných pevných těles (zde jsou příklady, které jsme počítali v hodině: příklady na výpočet objemu).

PŘÍRODOPIS: Probíráme téma ploštěnci: motolice a tasemnice (nevyplněný pracovní list/zápis do sešitu k tasemnicím, který jsme si rozdali v hodině najdete i zde: tasemnice - nedoplněný zápis).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Opakování podstatných jmen - mluvnické kategorie, psaní koncovek podstatných jmen, skloňování atd.

LITERATURA: Dobrodružná literatura

SLOH: Popis místnosti

FLORBAL v úterý odpadá.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme hydrosféru. Opakujte si i na WORDWALLu, přijde v ÚTERÝ TEST na vnější děje.

DĚJEPIS: doprobereme Athény a začneme řecko-perské války

 

Týden od 11. 4.

FYZIKA: Stále máme téma objem - zjišťujeme objem malých pevných těles (zde je zápis z hodiny: měření objemu malých těles).

PŘÍRODOPIS: Probíráme téma ploštěnci (nevyplněný pracovní list/zápis do sešitu, který jsme si rozdali v hodině najdete i zde: zápis ploštěnky - doplňovací). Překreslete si doma do příští hodiny do sešitu ploštěnku s jejími tělními soustavami podle vzoru zde: nakresli a popiš tělo ploštěnky nebo zde: ploštěnka popis. Na Teams dávám opět prezentaci kterou si prohlížíme v hodině. Příští hodinu (pondělí 17.4.) si napíšeme písemku na téma žahavci.

Ve středu, 12.4., proběhne třídnická hodina - 1. vyučovací hodinu, bude věnovaná tématu prevence kriminality a delikvence.

V pátek, 14.4., proběhne další primárně preventivní program od Magdaléna o.p.s., zaměřený na pravidla a fungování třídy. Bude to opět blok tří vyučovacích hodin. 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Skloňování podstat. jmen označující párové části těla (oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa). Učebnice str. 24, 25, 26.

LITERATURA: Ilustrátoři dětských knih

SLOH: Popis (budovy, místnosti) - učebnice str. 119, 120, 121

DĚJEPIS:

pokračujeme v dějinách starověké Sparty a Athén. 

MATEMATIKA

V úterý 11.4. začneme 3.díl učebnice, noste si rýsovací potřeby: dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr a ořezané tužky! Minutovky v tomto týdnu píšeme na násobení desetinných čísel. V pátek 14.4. si napíšeme ČTVRTLETNÍ TEST. Připomeňte si násobení a dělení desetinných čísel a určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku!

FLORBAL NAMÍSTO PONDĚLÍ BUDE VE STŘEDU.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme hydrosféru. Opakujte si i na WORDWALLu, přijde TEST na vnější děje

Týden od 3.4.

Ve středu, 5.4. se uskuteční exkurze do Národního muzea v Praze. Sraz v 7:40 ve vestibulu školy, odjezd smluvním autobusem. Návrat cca ve 14:30, obědy budou odhlášeny hromadně. Vstup je zdarma. S sebou svačinu a pití, psací potřeby. Cestou zpět možnost vystupit na trase Mníšek p. Brdy, Nová Ves p. Pleší, Malá Hraštice. Nutnost mít lísteček, že rodiče přebírají odpovědnost za své dítě, kde bude DATUM, místo výstupu a jméno dítěte, podpis rodiče. Možnost zůstat i v Praze, také s lístečkem. Děti mají nalepené pokyny v ŽK, prosím o podpis. 

Doporučuji si nainstalovat: https://www.nm.cz/narodni-muzeum-v-kapse

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Skloňování podstat. jmen označující párové části těla (oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa). Učebnice str. 24, 25, 26.

LITERATURA: Autoři pohádek.

FYZIKA: Stále máme téma objem - zjišťujeme objem nepravidelných pevných těles (zde je zápis: zápis (měř. obj. pev. těles) a materiál na kterém jsme pracovali ve škole: urči V tělesa v odm. válci. Ten, kdo stále nemá známku z převodů jednotek objemu, nebo si ji chce opravit, bude ještě psát písemku (15 příkladů). 

FY:Přes prázdniny udělejte druhou stranu (cvičení 6 - 13) pracovního listu, který jsme začali dělat už dříve (zde: PL objem).

PŘÍRODOPIS: Probíráme téma žahavci (nevyplněný pracovní list/zápis do sešitu, který jsme si rozdali v hodině najdete i zde: zápis žahavci). Na Teams dávám opět prezentaci kterou si prohlížíme v hodině.

Př: Vyplňte přes prázdniny pracovní list žahavci, který jsme si rozdali v hodině - najdete ho i zde: PL-žahavci.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Máme téma pohyb a jeho výzanam, za domácí úkol přes prázdniny zapisujte do tabulky svůj pohyb a jak dlouho trval. Přesné instrukce a tabulku k vytištění najdete po otevření dokumentu zde!: pohyb (úkol).

Týden od 27.3. do 31.3.

AJ - únikovka: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQYf7g8yG5Is6ErAlgH5ren6Z0UHX4WwnlTBHs6mND_gVHO62funFdUoLmr5nxW3ahfLMnqBP9ciG6K/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Skloňování podstatných jmen podle vzorů - učebnice str. 22, 23. Procvičujte s tím spojené i/y - ve středu 29.3. si napíšeme doplňovačku na i/y v koncovkách podstatných jmen. Trénovat můžete na https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-2-uroven/1522

LITERATURA: Pohádky autorské - H. Ch. Andersen, Karel Čapek. Pokračujeme s referáty.

SLOH: Popis (budovy, místnosti) - učebnice str. 118, 119, 120

Výchova k občanství: V pondělí 27.3. budeme psát test (naše vlast + státní symboly).

ANGLIČTINA

Tento týden budeme dokončovat Unit 4B The race. Všichni máte už slovíčka napsaná a naučená, budu je zkoušet. Vrátíme se k testům, které spolu opravíme. Věnovat se budeme příslovcím.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký víkend,  těším se na vás,

IK

DĚJEPIS:

Pokračujeme v dějinách Řecka str. 81 a 82.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

obstarejte si podložku, abychom mohli chodit kreslit ven. 

FYZIKA: Pondělí 27. 3. - druhá písemka na převody jednotek OBJEMU -> možnost opravit si předchozí. Procvičujte např. na zs vltava.

PŘÍRODOPIS: Předchozí týden jsme krátce probrali téma lišejníky - ve středu 28.3. si na to napíšeme velmi stručnou písemku. K dispozici vám dávám na Teams prezentaci k lišejníkům (sem se nevejde, sobor je moc velký), tak si ji můžete projít. Pro chybějící, nebo pro ty, kteří nestihli v hodině doplnit chybějící slova do našeho nalepého zápisu, doplní si podle doplněnou vzoru: lišejníky zápis).

MATEMATIKA

V tomto týdnu minutovky - 1 příklad na určení největšího společného dělitele a jeden příklad na sčítání desetinných čísel. Pokračujeme v určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. V pátek 31.března si napíšeme test (určování prvočísel, znaky dělitelnosti, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, včetně slovních úloh)

Týden od 20. 3.  do 24. 3.

Výchova k občanství: 20.3. dokončíme státní symboly. V pondělí 27.3. budeme psát test (naše vlast + státní symboly).

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zopakujeme si psaní velkých písmen u podstatných jmen vlastních. Ve středu 22.3. si z toho napíšeme diktát, kdo mi ještě neodevzal sešit na diktáty s opravami, tak ho přinese ve středu. Budeme opakovat vzory podstatných jmen. 

LITERATURA: Pohádka lidová - sběratelé Karel Jaromír Erben, bratři Grimmové. Pokračujeme s referáty. Bude možná oprava básničky.

SLOH: Popis

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme vnější děje. Opakujte si i na WORDWALLu, přijde OPRAVNÝ TEST na vnitřní děje

MATEMATIKA

V tomto týdnu minutovky - 1příklad na sčítání desetinných čísel a 1 příklad na rozklad čísla na součin prvočísel. Jinak procvičujeme určování největšího společného dělitele a naučíme se určovat nejmenší společný násobek čísel. Příští týden počítejte s větším testem.

DĚJEPIS:Pokračujeme v Řecku dějinami od roku 800 př.n.l.

Týden od 13. 3. do 17.3. 2023

FYZIKA: Tento týden jsme dokončili obsah a začali téma objem. Na příští týden udělejte za domácí úkol 3. sloupeček prvního cvičení v pracovním listu (PL objem). Další úkol na doma: vyrobte si vlastní odměrný válec podle návodu zde: výroba odměrného válce (pokuste se o co největší přesnost, nádoba musí stát na vodorovné podložce, na vyznačení rysek budete potřebovat tenkou lihovou fixu). V pondělí 20.3. si úkoly zkontrolujeme, ověříme přesnost válců a ty nejlepší mohou dostat jedničku.

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme dokončili téma houby (další téma budou lišejníky). Příští týden v pondělí (20.3.) si napíšeme souhrnnou písemku HOUBY (budou tam houby s plodnicí, plísně a kvasinky, naučte se popsat stavbu houby). Prezentaci k houbám máte v teams, tak se do ní můžete podívat (je dlouhá, ale pár věcí je tam navíc pro zajímavost a je tam hodně obrázků a procvičování, zásadní informace byste měli mít v sešitu).

Výchova k občanství: V březnu začínáme téma NAŠE VLAST. Prosím, vy co chybíte, doplňte si od svých spolužáků do sešitu obrázek a výpisky z prezentace. Dále budeme pracovat s parocvními listy v červených deskách. 

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Probereme podstatná jména obecná a vlastní str. 20, 21. Opakování vzorů podstatných jmen. Ve středu 15.3. si napíšeme desetiminutovku na poznávání podstatných jmen abstraktních, konkrétních, látkových, pomnožných, hromadných.

LITERATURA: Pohádka lidová - sběratelé Karel Jaromír Erben, bratři Grimmové. Nezapomeňte - začínáme s referáty dle harmonogramu (v úterý mají ti z minulého týdne - Bára, Nela, ve čtvrtek - Petra,k Vítek) . Kdo ještě nebyl, bude zkoušen z básničky.

SLOH: Popis

MATEMATIKA

V tomto týdnu minutovky na sčítání a odčítání desetinných čísel. Jinak probíráme kapitolu 8 - největší společný dělitel a nejmenší společný násobek. V pátek 17.3. si napíšeme matematického klokana.

DĚJEPIS:

probíráme starověké Řecko. V pátek 17.3. písemka na dosud probranou látku- tzn. úvod do Řecka až Homérské období (včetně). 

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme vnější děje. Opakujte si vnitřní děje (použij i WORDWALL), test na ně přijde PRVNÍ NAŠÍ HODINU V TÝDNU.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: ve čtvrtek 16.3. si napíšeme krátkou písemku na téma poruchy příjmu potravy.

ANGLIČTINA 6. - 10. 3.

Tento týden opakujeme stupňování krátkých přídavných jmen a přidáme si i dlouhá přádavná jména. Slovíčka 4A Water sports and Winter sports máte napsaná a naučená.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Týden od 6. 3. 2023

FYZIKA: Tento týden jsme dokončili téma obsah. Příští týden začneme nové téma - objem. Pokud víte, že jste ještě úplně nezvládli převody jednotek délky a obsahu, tak si to stále zkoušejte! - nejlépe zde: zs vltava, budeme to potřebovat i dále.

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme probírali houby - plísně a kvasinky. Příští týden toto téma houby dokončíme a poté (ve středu 15.3.) si z něj napíšeme souhrnnou písemku - ještě připomenu v pondělí.

úterý 7. 3. proběhne první hodinu třídnická hodina - téma prevence vzniku poruch příjmu potravy

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Doprobereme látková podstatná jména - učebnice str. 19,20, dále probereme podstatná jména obecná a vlastní str. 20, 21

LITERATURA: Pohádka lidová - sběratelé Karel Jaromír Erben, bratři Grimmové. Nezapomeňte - začínáme s referáty dle harmonogramu. Kdo ještě nebyl, bude zkoušen z básničky.

SLOH: Popis

MATEMATIKA:

V tomto týdnu dokončíme kapitolu 7 - Dělitel a násobek. Začneme kapitolu 8 (str.81), kde se naučíme určovat největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel. S těmi, kteří nepsali některou z písemek na desetinná čísla se domluvím na náhradním termínu. Pro všechny platí, že na začátku hodiny píšeme minutovku! V tomto týdnu na násobení desetinných čísel. Připomínám, pořiďte si na minutovky malý sešit A5 (zda linkovaný, nelinkovaný, čtverečkovaný apod. nechávám na vás).

DĚJEPIS: 

Starověké Řecko (Kyklady, Mínojská Kréta)

Zeměpis: probíráme vnější děje, opakujte si vnitřní děje (použij i WORDWALL). test přijde až po prázdninách DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU. PRVNÍ HODINU OPRAVY: litosféra a někteří ještě i čas.

 

Týden od 20. 2. 2023

FYZIKA: Tento týden jsme probírali obsah - převáděli jsme jednotky obsahu a počítali příklady na výpočet obsahu (pro chybějící žáky - počítali jsme tyto příklady, tak si je taky vyzkoušejte: obsah - slovní úlohy). Za domácí úkol přes prázdniny udělejte 15 příkladů na převody jednotek obsahu, které jsem vám dala ve škole na papírku (pro chybějící zde: převody j. obsah 2). V pondělí po prázdninách 6. 3. si na převody jednotek obsahu napíšeme písemku (opět 15 příkladů - už to znáte).

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme houby. V pondělí po prázdninách 6. 3. si z hub napíšeme poznávačku - všechny obrázky, které v poznávačce budou, byste měli mít nalepené v sešitu, tak doma trénujte! - pokud je náhodou nemáte koukněte se na ně tady: zástupci hub s plodnicí). Za domácí úkol se přes prázdniny koukněte na video o plísních - odkaz zde: plísně). Ti, co nepsali písemku řasy a fotosyntéza, si ji po prázdninách také ještě dodatečně dopíšou.

DĚJEPIS: 

kdo nepsal písemku, v pondělí si dopíše. Probíráme starověké Řecko.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Podstatná jména - mluvnické kategorie, rozlišujeme na abstraktní, konkrétní, pomnožná, hromadná a látková (učebnice str. 17, 18,19), kdo nepsal napíše si doplňovačku na vyjmenovaná slova. V pondělí všichni přinesou sešit na diktáty s opravou. Ve středu budu vybírat sešity z mluvnice ke kontrole, tak ať je máte doplněné.

LITERATURA: Pohádka lidová - sběratelé Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, bratři Grimmové - v úterý 21.2. začínáme zkoušet básničku Básnička k naučení

SLOH: Kdo chce poslat panu učiteli dopis z těch kdo chyběl, přinese ho v pondělí na papíře, v pondělí bych dopis chtěla poslat. Dopis - napíšeme do sešitu osobní dopis. Pokud stihneme tak přejdeme už k popisu

Zeměpis:  probíráme vnější děje, opakujte si vnitřní děje (použij i WORDWALL, minulý týden jsme hlavně procvičovali), test přijde až po prázdninách. Tento týden OPRAVY: litosféra a někteří ještě i čas

ANGLIČTINA 20. 2. - 24. 2.

Tento týden budeme probírat Unit 3 D A Day With a Keeper. Slovíčka 3 D máte napsaná a naučená. Budeme dále opakovat číslovky, abecedu a přídavná jména. Kdo nechodí do školy prosím, doplňte si zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení zameškaných unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

 

Týden od 13. 2. 2023

FYZIKA: Počítejte s tím, že stále zkoušíme převody jednotek délky (procvičujte i doma, pokud máte problémy) a kdo zatím dostal pouze horší známku než 2, tak si napíše další test.

PŘÍRODOPIS: Ve středu 15.2. píšeme písemku - řasy +  fotosyntéza a dýchání. Naučte se rovnici fotosyntézy a popsat obrázek.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Začínáme s tvaroslovím - slovními druhy učebnice str. 15, 16, v pondělí 13.1. pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova (přineste si sešity na diktáty)

LITERATURA: Začneme s pohádkami, dobrovolníci se mohou hlásit už tento týden na básničku, ostatní budou zkoušeni od 21.2.

SLOH: Dopis - napíšeme panu učiteli, přineste si nějaký hezký papír

MATEMATIKA

V pondělí 13.2. si napíšeme větší test na dělení desetinných čísel. Připomeňte si jak dělíme přirozeným číslem, desetinným číslem a jak dělíme 10,100 a 1000. V tomto týdnu začneme probírat kap.7 - Dělitel a násobek (učebnice str.66)

DĚJEPIS:

V pondělí písemka na Starověký Egypt, začneme probírat Řecko a Řím.

Zeměpis:  probíráme vniřní děje v litosféře, procvičujte i na WORDWALLu (použij postupně https://wordwall.net/cs/teacher/10641174/U77261117/folder/2492721/zem%C4%9Bpis-6). Kdo ještě nepsal čas či má psát jeho opravu, tak se připravte!

 

Týden od 6. 2. do 10. 2.

PŘÍRODOPIS: Probíráme fotosyntézu a dýchání (v uč. str 31). Pro chybějící - zde najdete zápis k doplnění (zápis fotosyntéza a dýchání). Za domácí úkol na úterý si doplňte 1. stranu pracovního listu, který si rozdáme v pátek - ten najdete zde: PL fotosyntéza

FYZIKA: V pondělí 13.2. si napíšeme třetí test na převody jednotek délky - tentokrát již s desetinnými čísly. Procvičujte zde: zs vltava (je potřeba nastavit si pouze délku - to znamená odkliknout hmotnost pryč).     

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Probíráme poruchy příjmu potravy. Doma si vyhledejte (pokud jste to již neudělali) na internetu názvy jednotlivých poruch (mentální bulimie, pika, orthorexie, záchvatovité přejídání, bigorexie, mentální anorexie, syndrom vybíravosti v jídle, drunkorexie) a dopište je vždy ke správnému odstavci do papíru, který jste dostali v hodině a nalepili do svého sešitu (najdete také zde: poruchy příjmu potravy). 

Vo: Dokončujeme téma RODINA. Kdo chyběl, doplnit do sešitu, vše najdete v prezentaci. V pondělí 20.2. budeme psát opakovací test. Odkaz na prezentaci: https://prezi.com/p/jsuuqt3nphk9/?present=1

V pondělí 6.2. první hodina - třídnická hodina - téma - Prevence drogových závislostí, především kouření

V pátek 10.2. proběhne program prevence - téma - Vztahy ve třídě

Zeměpis: 2. hodinu v tomto týdnu píšeme testík na zemské sféry, průřez Zemí, litosféru, dno oceánu, tvary pobřeží (podrobnosti vnitřních dějů ne)

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Zopakujeme si větu jednoduchou, souvětí (určování počtu vět v souvětí) - učebnice str. 86

LITERATURA: Regionální pověsti - pověsti z okolí Nového Knína a Dobříše 

SLOH: Dopis

DĚJEPIS:

v pondělí budeme dělat poslední pracovní list, kterým zakončíme starověký Egypt. V pátek budeme psát na toto téma písemku.

MATEMATIKA:

V tomto týdnu stále procvičujeme dělení desetinného čísla číslem desetinným. Navíc si připomeneme jak dělíme 10,100 a 1000. V pátek 10.2. počítejte s větším testem na dělení desetinných čísel !!

 

Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

PŘÍRODOPIS: Probíráme řasy, za d.ú. doplňte pracovní list, který jsme si rozdali v hodině: pracovní list řasy. V učebnici najdete na str. 29 dole + 32 nahoře (obecný úvod), zelené řasy a rozsivky na str. 34 a 35, chaluhy na str. 36 a červené řasy (ruduchy) na str. 33 dole.

FYZIKA: Probíráme délku, procvičujeme převody jednotek délky. Naučte se tabulku převodů zpaměti a zkoušejte si převádět jednotky délky doma, např. na tomto webu: zs vltava (po vyplnění polí stisknete tlačítko kontrola).Příští týden už si vyzkoušíme napsat menší test.Obrázek2

MLUVNICE: Probereme souvětí, připomeneme si přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, budeme stále opakovat větné členy..            V pondělí 30.1. si napíšeme doplňovačku na shodu PO+PŘ, grafický rozbor věty a práci s větou jednoduchou

LITERATURA: Pokračujeme s pověstmi

Vyberte si knihu, kterou budete číst, z doporučené četby do konce února Seznam doporučené literatury   Data čtenářského deníku

DĚJEPIS:

dokončíme starověký Egypt a po pololetních prázdninách se domluvíme na písemce.

 

Ve středu 1. 2. proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

MATEMATIKA:

Tento týden pokračujeme v desetinných číslech - dělení desetinných čísel. V pátek 27.1 si napíšeme TEST na desetinná čísla (porovnávání, zaoukrouhlování, sčítání, odčítání, násobení)

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Procvičujeme základní a rozvíjející větné členy, pravopisná cvičení na shodu podmětu s přísudkem

LITERATURA: Staré pověsti české, nezapomeňte - každý máte svoji pověst

SLOH: Dopis

Zeměpis: máme rozpracovanou Litosféru, kdo nepsal (pokazil) test čas, bude oprava

PŘÍRODOPIS: Opakujeme prvoky a příští hodinu začínáme nové téma řasy. Ve středu 25. 1. píšeme písemku na téma PRVOCI.  

FYZIKA: Probíráme fyzikální veličiny (uč. od str. 38), v pondělí začínáme s fyzikální veličinou DÉLKA (Po: měření délky, St: převody jednotek délky).

Týden od 16. 1. 2023

DĚJEPIS:

Pokračujeme dějinami Egypta, společnost, hospodářství, kultura...

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Grafický rozbor vět, procvičujeme určování základních a rozvíjejících větných členů

LITERATURA: Pověsti, ve čtvrtek 19.1. si napíšeme test na Bajku, Báje/Mýty

SLOH: Dopis

Zeměpis:  zopakujte si pojmy k tématu čas, 2. hodinu v týdnu bude pětiminutovka, budeme probírat děje v zem. kůře

Vo-test na téma ČAS v pondělí 16.1. Odkaz na prezentaci zde:https://prezi.com/p/xh9ikour1tld/?present=1

FYZIKA: V pondělí si napíšeme písemku na magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). Opakujte si - nejlépe pomocí cvičení v pracovním listu, který jste dostali (PL - Mag. vlastnosti látek 1PL - Mag. vlastnosti látek 2).

Týden od 9.1. 2023

V pátek 13.1. -  1. hodinu Třídnická hodina

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: připomínám kreslicí uhel, kdo nemá trvale v kufříku

DĚJEPIS:V pondělí slíbená písemka na starověk- Sumer, Akkadská říše, Asýrie, Babylonská říše. Zbytek hodiny budeme pracovat s učebnicí, tak si ji vezměte

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Grafický rozbor vět, větné členy. PU místa a času - učebnice str. 76,77,78.

LITERATURA: Začneme s pověstmi

SLOH: Zpráva, oznámení, telefonní a elektronická komunikace

MATEMATIKA - v pátek 13.1. POLOLETNÍ PÍSEMKA - zopakujte si látku 2.čtvrtletí: výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku, výpočet povrchu u krychle a kvádru, převody jednotek (jednotek délky i jednotek obsahu), desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání), z 1.čtvrtletí pouze případně výpočety s přirozenými čísly, rýsování v písemce nebude!!!

Jinak v tomto týdnu pokračujeme v desetinných číslech (násobení a dělení).

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Ve čtvrtek 12. 1. si napíšeme písemku na téma STRAVOVACÍ REŽIM, SLOŽENÍ POTRAVY (2. část výpisků zde: složení potravin). Pokud se někomu nepodaří získat 2 známky do pololetí, oznámkuji potom vedení sešitu, dejte si jej tedy do pořádku, pokud víte, že vám v něm chybí zápis.

Týden od 3.1. 2023

PŘÍRODOPIS: V pondělí 9. 1. píšeme písemku na téma VIRY, BAKTERIE, SINICE. 

5.1. konzultační hodiny od 15.00 do 16.00

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Grafický rozbor vět, větné členy. Začneme s novým větným členem příslovečným určením - učebnice str. 76,77. Kdo nepsal test na větné členy napíše si, kdo nepsal doplňovačku na y/i napíše si.

LITERATURA: Pokračujeme s referáty na přečtenou knihu. Antický mýtus - každý má zadaného jednoho hrdinu.

SLOH: Objendávka, pozvánka

Zeměpis: - zopakujte si polohu a čas (test tento týden), probíráme litosféru

Dějepis

Začneme probírat starověký Egypt. V pátek 6.1. si napíšeme písemku na Úvod do starověku a Mezopotámii. Poznámky v sešitě do Sumeru (ten už tam nebude)- další písemka bude další týden na zbytek starověkých států.

MATEMATIKA

Tento týden procvičujeme sčítání a odčítání desetinných čísel. Zároveň opakujeme zaokrouhlování desetinných čísel (na desetiny, setiny, tisíciny..), které jsme probírali před vánočními svátky.

Období od 12. 12. do Vánoc 

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

19.12. jedeme do divadla ABC, vhodné oblečení, návrat cca 14:15, obědy odhlášeny hromadně!

Matematika: V úterý 13.12. písemka - povrch krychle a kvádru, dále probíráme desetinná čísla (zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel)

FYZIKA: Tento týden probíráme magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). 

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme sinice (uč. str. 24). Ještě před Vánoci si napíšeme souhrnný test, ve kterém budou viry, bakterie a sinice - datum ještě upřesním, až vše probereme. 

Zeměpis: procvičování polohopisu (zem. souřadnice) a určování času, začneme zemské sféry. Ve pátek test - teorie zem. souřadnice a teorie mapy

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: 12.12. píšeme test na vyhledávání podmětu, přísudku, přívlastku, předmětu a grafický rozbor věty, 14.12. si napíšeme pravopisnou doplňovačku.Stále si osvojujeme větné členy.

LITERATURA: Řecké Báje/Mýty, pokračujeme s referáty na přečtenou knihu

SLOH: PŘIHLÁŠKA, DOTAZNÍK

Týden od 5. 12.

DĚJEPIS: doděláme Akkadskou říši, budeme dále probírat Starobabylonskou a Staroasyrskou říši

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Stále cvičíme PŘÍVLASTEK. Probíráme PŘEDMĚT učebnice str. 75, hledáme ho ve větách, děláme grafický rozbor věty jednoduché.

LITERATURA: Pokračujeme s Bájemi/Mýty, pokračujeme s referáty na přečtenou knihu

SLOH: INZERÁT, PŘIHLÁŠKA

FYZIKA: Tento týden ještě procvičíme téma elektrické vlastnosti látek a začneme magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). Ve středu 6. 12. si napíšeme písemku (elektrické vlastnosti látek - str. 21 - 27). Kdo chyběl a nemá kompletní zápis v sešitě, může si doplnit: zápis: el. vlastnosti látek.

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme bakterie - doplňovací list, který jsme si rozdali najdete zde: doplňovačka bakterie (zápis k předchozímu tématu viry jsme si minulý týden rozdali jako list k doplnění, který si vlepíte do sešitu, najdete zde: zápis viry).

Zeměpis: procvičování polohopisu a určování času, v tomto týdnu přijde test s turist. mapou včetně výpočtů z měřítka

Matematika: V pondělí 5.12. písemka na převody jednotek délky a obsahu a na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku a to i ve slovních úlohách!! Přesunuta z pátku. Jinak tento týden začneme 2.díl učebnice (kap.1 - desetinná čísla), 1.díl si již nechte doma.

Týden od 28.11.

Dějepis: pokračujeme v Mezopotámii- Akkadská říše

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Procvičíme si PŘÍVLASTEK učebnice str. 80 cv. 1,2 dále na str. 81 cv. 4a, 5, 6, 7, budeme dělat grafický rozbor věty jednoduché. Probereme nový větný člen PŘEDMĚT učebnice str. 75  cv. 1, 2, 3 

LITERATURA: Zakončíme bajku a budeme probírat Báje/Mýty, pokračujeme s referáty

SLOH: Budeme pokračovat ve VZKAZU a INZERÁTU

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit názvy obchodů, mluvit o tom, jak se používá want a want to . Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 26 - 27 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

Zeměpis: dokončíme téma mapy procvičováním polohopisu a určování času. Odevzdejte do ÚT PL , kdo to ještě neudělal (vrstevnice, turist. mapa, mapy.cz) V tomto týdnu přijde test s turist. mapou včetně výpočtu z měřítka

2.12.2022 se bude konat školní JARMARK

29.11.2022 návštěva dobříšské knihovny sraz před školou v 7:15

Matematika: Počítáme povrch krychle a kvádru (učebnice kap. 6.3). V pátek 2.12. opět písemka na převody jednotek, na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku!! Učte se!!

 

Týden od 21.11.

Český jazyk: Mluvnice - v pondělí 28.11.2022 si napíšeme desetimitovku na shodu podmětu s přísudkem - tento týden si to zopakujeme (shodu i s několikanásobným přísudkem). Dále začneme probírat rozvíjející větný člen PŘÍVLASTEK. Učebnice str. 79,80        Literatura - stále probíráme bajky, zkoušíme básničku, referáty na přečtenou knihu Sloh - učebnice str. 106 a 107 - probereme vzkaz a inzerát 

Dějepis:

Pokračujeme úvodem do starověku, Mezopotámie, uč. str. 47, 48 

Matematika: Probíráme kapitolu 6, str. 66 v učebnici - Geometrická tělesa. Poznáváme základní geometrická tělesa a seznamujeme se s vlastnostmi krychle a kvádru, poznáváme co je to síť krychle a kvádru. V pátek 25.11. písemka na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku a na převody jednotek obsahu!!

Zeměpis: Čeká nás hodnocená práce s turistickou mapou (nit 30cm s sebou). Někteří mají donést úkol - dodělanou práci na vrstevnice.

Vo: Na pondělí 21.11. si libovolně vyberte významného rodáka/rodačku ČR a zapsat minimálně 10. informací do sešitu: čím se proslavil/a, co zhotovil/a, z jakého pocházel/a kraje...

Týden od 14. 11. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme dokončili téma buňka. V pondělí 21. 11. si z něj napíšeme písemku. Naučte se funkce jednotlivých částí buňky (organel) a naučte se je popsat na obrázku, který máte v sešitě; rozdíl mezi eukryotickou a prokaryotickou buňkou, rozdíly mezi buňkami rostlin, živočichů a hub; dělení buňky; jednobuněčnost a mnohobuněčnost (hlavní zdroj = váš sešit, další - doplňující zdroje: učebnice na str. 16 - 19 nebo prezentace na teams).

FYZIKA: Tento týden jsme začali téma ionty. Zápisky z pondělní hodiny (včetně obrázků) najdete zde: vznik iontů. V učebnici najdete na straně 21-23.

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice - probíráme základní větné členy PODMĚT a PŘÍSUDEK učebnice str. 68,69,70,71. Dále probíráme shodu podmětu s několikanásobným přísudkem učebnice str. 73 V pondělí 21.11. si napíšeme desetiminutovku na vyjmenovaná slova          Literatura - probíráme Epiku - Bajky čítanka str. 53 - 61 a začali jsme s referáty na přečtenou knihu, příští týden začínáme se zkoušením básničky

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:na středu 16.11. váleček na modelínu (stačí jeden do dvojice), vánoční vykrajovátka

DĚJEPIS: v pondělí 14.11. píšeme písemku z probrané látky pravěk (jen to, co jsme dělali společně)

FYZIKA: V pondělí 14.11. si napíšeme písemku na téma Vzájemné silové působení částic a Atomy. Určitě se tam objeví přeměny skupenství, vyhledávání informací v periodické tabulce prvků, nákres a popis atomu. (v učebnici strany 19 - 20 a 10 - 11)

PV: Na příští hodinu, tzn. úterý 15.11., si každý přineste alespoň čtyři ubrousky s vánočním motivem - ideálně více drobných obrázků, než jeden velký (podobně jako na přiložené fotografii). Předem děkuji za spolupráci.  

Ubrousek 33x33 vánoční BN-116 | REMA UH s.r.o.


Týden od 7. 11. 

FYZIKA: Tento týden dokončujeme téma ATOM. Ve středu jsme procvičovali v pracovním listu v rámci přípravy na pondělní písemku. Pracovní list najdete buď zde: PL atomy (ten samý má většina z vás již ze školy), nebo na Teams (stejně jako další materiály, jako třeba prezentace nebo zápis do sešitu)

PŘÍRODOPIS: Tento týden stále probíráme BUŇKU. Ve středu konkrétně dělení buňky, jednobuněčnost a mnohobuněčnost. (Chybějící žáci najdou materiály v Teams)

Matematika

Tento týden pokračujeme v kapitole 5. Probereme jednotky obsahu a budeme počítat obsah čtverce a obdélníku. Připomínám, že v pátek 11.11. nás čeká čtvrtletní písemka!!

Zeměpis: Trénujte si průběžně mapy, ať nezapomenete (chybějící budou dotestováni). Počítáme měřítko, budeme pracovat s vrstevnicemii a turistickou mapou.


Týden od 31. 10. 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Příští týden (čtvrtek 10.11.) si napíšeme písemku (od začátku, jen z poznámek ve vašem sešitu)

PŘÍRODOPIS: Probíráme buňku. Za domácí úkol se podívejte na video (video buňka) a s jeho pomocí vyplňte do příští hodiny (středa) tento text (text - buňka), který jste dostali v hodině. Ve středu píšeme kratší písemku na téma MIKROSKOP (popis obrázku, výpočet zvětšení).

FYZIKA: Probíráme atom (v učebnici str. 10 - 11). Zápisky k této látce, pro ty, co nestihli v hodině jsou zde na 1. stránce: Atomy a molekuly - zápis (na 2. stránce je zápis, který budeme psát až příští hodinu). Za D.Ú. doplňte s pomocí periodické tabulky tuto tabulku, kterou jsme si rozdali:D.Ú. dopln tabulku - zkontrolujeme v pondělí 7.11.

MATEMATIKA

V pondělí 31.10. začneme novou kapitolu v učebnici - kap.5-Počítáme obvody a obsahy (str.53). Tento týden se budeme věnovat jednotkám délky, jejich vzájemným převodům a budeme počítat obvody mnohoúhelníků (str.53-61). V pátek 4.11. si z toho napíšeme písemku!

A jelikož se nám blíží čtvrtletí, tak 11.11. budeme psát čtvrtletní písemku! (učebnice - kapitola 1-4 + část kap.5 -ještě upřesním)

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.

Tento týden začínáme Unit 2. Slovíčka 2 A máme napsaná a naučená. Budeme se učit jak vyjádřit někde je něco (there is/are), mluvit o Halloweenu, opakovat zařízení domu místní předložky, množné číslo. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB (zapamatujte si 22/1b = naučte se) na stranách 22 - 23 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení.

Hezký týden, IK

 

Zeměpis:  Měsíc, fáze, slapové jevy - opravný test. Probíráme mapy - měřítko, vrstevnice. Po prázdninách přijde kontrola sešitů, test map na internetu - trénujte: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 


 

Týden od 17. 10.

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme dokončili téma mikroskop a vyzkoušeli jsme si práci s mikroskopem při pozorování lístku měříku. Úkolem do příští hodiny (pondělí) pro ty z vás, kteří to nestihli v hodině (platí jen pro ty, co byli přítomni), je vyplnit protokol (vypsat použité pomůcky, nakreslit obrázek pozorovaných buněk s popisem jejich částí, uvést při jakém zvětšením jste buňky zakreslovali a samozřejmě podepsat). Protokoly od vás vyberu o oznámkuju - záleží i na úpravě. Prezentaci Mikroskop najdete na Teams (může vám pomoci s protokolem).

FYZIKA: Tento týden jsme dokončili kapitolu Silové působení částic (uč. str. 19) - kapaliny a plyny a popsali jsme si obrázky. (obrázky a prezentaci k tématu máte na Teams). Za domácí úkol vypracujte cvičení 1 - 10 v pracovním listu, který jste dostali - najdete ho také v elektronické podobě k vytisknutí zde: pracovní list - silové působení částic, nebo na Teams. Příští hodinu (pondělí) od vás úkol vyberu a oznámkuji.

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.

Tento týden začneme 1D Saturday morning. Máme napsaná slovíčka a pečlivě se je naučíte. Přečteme si rozhovory v učebnici, opakujeme přítomný čas průběhový. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 16 a 17 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu. Buďte v kontaktu se spolužáky a doplňujte si sešity.

Hezký týden, IK

 

Zeměpis: Probíráme Měsíc, fáze, slapové jevy a začneme mapy. Další týden přijde test na Měsíc a po prázdninách test map na internetu - trénujte: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459


 

Týden od 10. 10. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme začali téma mikroskop - prezentaci a obrázek, který jsme si lepili do sešitu najdete v Teams.

FYZIKA: Tento týden jsme začali kapitolu Silové působení částic (str. 19) - pevné látky. Prezentaci k tématu dávám na Teams, stejně tak aktuální list k doplnění - lze vytisknout.

PŘÍRODOPIS: středa 12.10. písemka - vztahy mezi organismy (v učebnici je téma na str. 12 a 13, v Teams -> soubory -> výukové materiály najdete prezentaci, kterou jsme si promítali)

Matematika - začínáme rýsovat, noste rýsovací potřeby!!! (učebnice str.41 - přímka,úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice), v pátek 14.10. opakovací test z toho, co stihneme v tomto týdnu probrat!

Zeměpis: Druhou hodinu v týdnu si napíšeme testík na Zemi a její pohyby. Probíráme Měsíc, fáze, slapové jevy

 FYZIKA: v pondělí 10.10. píšeme písemku na téma látka a těleso, vlastnosti látek (projděte si vaše zápisky, nalepené pracovní listy - něco z toho tam bude; v učebnici najdete látku na str. 5 - 9, na Teams v souborech týmu fyzika také najdete prezentaci a pracovní listy v elektronické podobě). 

ANGLIČTINA 10. - 4. 10.

Tento týden začneme 1C My friends. Máme napsaná slovíčka a pečlivě se je naučíte. Přečteme si komiksy v učebnici a naučíme se kdo jak vypadá nebo jaký je. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 14 a 15 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu. Buďte v kontaktu se spolužáky a doplňujte sei sešity.

Hezký týden, IK

 

Matematika 3.-7.10.

- Dělení přirozených čísel, Souhrnná cvičení k přirozeným číslům (str.31-40)

- v pátek 7.10. písemka - násobení a dělení přirozených čísel

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden zůstáváme v U 1B. Opakujeme like, dislike + slovesoing (I like playing football), koncem týden budeme psát test na zájmena v předmětu (znám ho).Pokud nechodíte do školy, přečtěte a zapamatujte si vše v učebnici na str. 12 a 13 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu.

Hezký týden, IK


Týden od 3. 10.

PŘÍRODOPIS: pondělí 3.10. písemka - vznik života, podmínky života, projevy života

ZEMĚPIS -v tomto týdnu si napíšeme malý testík na téma VESMÍR, dokončíme téma ZEMĚ, procvičíme POLOHOPIS

- trénujte doma na PC mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

 

MATEMATIKA - v pátek 30.9. písemka - Sčítání a odčítání přirozených čísel

 

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde.