6.B třída

 

MOJE MILÍ,

V ÚTERÝ, 30. 6. SI BUDEME ROZDÁVAT VYSVĚDČENÍ, PŘIPOMÍNÁM VŠEM, ŽE ŠKOLA ZAČÍNÁ V 7,40 HOD!!!!

POKUD SI PRO VYSVĚDČENÍ PŘIJDETE I VY NEPŘIHLÁŠENÍ, MUSÍTE MÍT SEBOU VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, BEZ NĚJ DO ŠKOLY NEMŮŽETE VSTOUPIT. TAKÉ PŘIPOMÍNÁM, ŽE MÁM JEŠTĚ VE SBOROVNĚ PYTLE S VĚCMI VYKLIZENÝMI ZE SKŘÍNĚK, TAK SE PRO NĚ MŮŽETE ZASTAVIT ZÍTRA = ČT NEBO V PÁ DOPOLEDNE. NEBO SI JE VEZMETE AŽ S VYSVĚDČENÍM.

MĚJTE SE HEZKY, IK

 

 

Moji milí,

v podnělí 22. 6. budete odevzdávat učebnice, které jste nepřinesli minulé pondělí. Pokud je nenajdete doma, přineste si peníze, budete je muset uhradit. Dále budete odevzdávat svoje ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, tak si je nezapomeňte přinést.

Ještě jednou upozorňuji, kdo neodevzdá nebo neuhradí chybějící učebnice, nebude moct dostat vysvědčení.

Hezký víkend, IK

 

Matematika

Dobrý den,

na tento týden mám pro vás už poslední úkol: Opakování převodů jednotek a objem.

https://drive.google.com/file/d/1zfHXSdw0JISSCsnRcdAHJYueceehSCmr/view?usp=sharing

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/file/d/1DwavnX0T5S6_RW8XcuU5sD-u9TtOf1Mt/view?usp=sharing

Nejprve je nutné vypracovat předchozí úkol z převodů, který většina z vás odevzdala. 

Termín odevzdání: pondělí 22. 6.

Lenka Petříková

Sdělení rodičům, jejichž děti v současné době nechodí do školy:

Vážení rodiče,

žádám vás o doručení vypracovaných domácích procvičování vašich dětí. Tato procvičování musí být předložena jednotlivým vyučujícím, aby mohlo být provedeno závěrečné hodnocení. Prosím Vás o rozdělení jednotlivých předmětů do složek tak, abych mohla jednotlivé soubory předat kolegům ke kontrole.

Současně Vás žádám o odevzdání všech učebnic pro 6. ročník.

Odevzdáním VŠECH učebnic či jejich zaplacením je podmíněno VYDÁNÍ vysvědčení.

Termíny     pro předání úkolů a učebnic:         úterý   16. 6.       7,30 - 11,30

                                                                            středa  17. 6.       7,30 - 11,30

                  pro vydání vysvědčení:                    pondělí 29. 6      7,30 - 11,30

                                                                            úterý    30. 6.     7,00 - 7,50

(Pokud budete chtít, máte možnost přihlásit a poslat s učebnicemi a vypracovanými úkoly do školy Vaše děti, ale musí mít sebou vyplněné a Vámi podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu, které najdete k vytištění na stránkách školy nebo v tištěné podobě v kanceláři školy. Děti, které chodí do školy, svoje úkoly již předložily a učebnice odevzdávají již v pondělí 15. 6.)

Moji milí,

v pondělí, dne 15. 6. budete odevzdávat učebnice.

Přineste všechny svoje učebnice do školy bez obalů. Všichni je máte jistě v pořádku :-). Pokud budou nějak poničené nebo ztracené, budete je muset zaplatit (peníze sebou.) Vzhledem k tomu, že do školy chodíte jen jednou týdně, připravte si je do školních batohů s předstihem už během víkendu, ať nějakou doma nezapomenete.

Odevzdáním VŠECH učebnic či jejich zaplacením je podmíněno VYDÁNÍ vysvědčení. (=Pokud neodevzdáte všechny učebnice nebo je nezaplatíte, nedostanete vysvědčení.)

Vysvědčení se bude vydávat dne 30. 6. 2020, (v pondělí 29. 6. do školy nejdete.)

Pro tento týden si přečtěte PB 48 a vypracujte WB 48/1, 2, 3.

Hezký týden, IK

 

 

Dějepis

Milá 6.B., tento úkol je opakování učiva 6.r. Otázky neopisujte, napiště číslo a odpověď. Odpovědi ofoťte a pošlete na můj mail.

1. Z čeho se dozvídáme o životě lidí v minulosti?

2. Jak dělíme prameny? /Uveď příklady/

3. Jak se jmenovalo nejstarší období v dějinách lidstva?

4. Jak dělíme pravěk?

5. Jmenuj vývojové typy člověka.

6. Napiš 3 informace o Keltech.

 

Další úkol jsou anagramy pro pobavení. Všechny jsou z období pravěku.

Vylušti : /MENKÁ, NZROB, ZOELEŽ, ÉLTKEOV, PDOIUMP/

Termín odevzdání je 14.6. Žáci, kteří byli v pondělí ve škole, nemusí úkol dělat, všechno si již zopakovali.

Dana Petříková

 

Matematika

Práce na tento týden - pokračujeme v opakování převodů jednotek: https://drive.google.com/file/d/1BWlznqRnE4DhCqGfaPbOnt4LRgm34tQF/view?usp=sharing

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/file/d/1iYR1-n8MkGN2P0VsELWV-HR_Pok2RdVU/view?usp=sharing

Termín odevzdání: pondělí 15. 6.

plus závěrečné opakování dělitelnostihttps://drive.google.com/file/d/1MXfi7vJB7pjvJsh0gJNzcT3itnz4a-yZ/view?usp=sharing - podobné příklady by byly v testu, tak si povinně všichni vyzkoušejte a pošlete mi na email, také do pondělí 15. 6. a kdo nestihl ve škole, dodělejte si doma a přineste na pondělí

Kdo neodevzdal důležitý úkol 8 - Shrnutí dělitelnosti, odevzdejte co nejdříve.

Na pondělí do školy přineste úkoly 9 a 10 - Převody jednotek, i pokud jste mi nějaký z nich poslali už na email.

LP

 

Z do 14. 6.

Procvičování práce s mapami. Na stránce https://www.umimefakta.cz/porozumeni#ps2984 si procvič práci s mapou v sekcích Turistické mapy: obecný přehled, Turistické mapy: výlet a Vrstevnice vždy alespoň jednu úlohu. Pošli mi screenshot, který dokazuje splnění. Díky a hezký týden! PT

Fy do 12. 6. téma: Teplota - učebnice str. 72 až 73 přečíst a zapsat zápis (postačí opsat závěr ze str. 73 dole)

Pracovní sešit: str. 47 a 48, AlfBook sekce - Fyzikální veličiny testy: Měření času a teploty 1 a 3

do 12. 6. AlfBook sekce Bezobratlí, testy: Pavoukovci, Korýši

ANGLIČTINA

Moji milí šesťáci,

moc se těším, v podnělí se zase uvidíme. Dlouho jsme se neviděli, určitě si budeme mít co povědět. Přineste si sebou do školy všechno na angličtinu, určitě si budeme také kontrolovat vaše slovníčky, školní a pracovní sešity, do kterých jste plnily zadanou domácí práci.

Vypracované domácí úkoly si vlastně přineste ze všech předmětů, uspořádejte si je do složek podle předmětů, všichni vaši vyučující je jistě budou chtít vidět. Takže, pokud víte, že máte ještě nějaké úkoly doplnit, neváhejte, máte na to tento víkend.

Mějte se hezky, IK

 

Vážení rodiče,

vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je umožněna přítomnost žáků 2. stupně v základní škole. Před vstupem do budovy školy musí žák odevzdat vyplněné čestné prohlášení, které najdete na stránkách školy v záložce Aktuálně jako přílohu k informaci pro 1. stupeň ze dne 6. 5. 2020. Toto čestné prohlášení si prosím, vytiskněte. Tištěná podoba je k dispozici v kanceláři školy.

Žáci budou do budovy školy vcházet hlavním vchodem po vpuštění pedagogickým pracovníkem.

Budou rozděleni do pracovních skupin s maximálním počtem 15 žáků.

Doba pobytu ve škole: 8.00 – 11.00 hodin.

Žáci budou chodit do školy jednou za týden. Pro naši třídu 6. B bylo stanoveno pondělí, počínaje 8. 6. 2020.

Žádám Vás o sdělení, jestli Vaše dítě bude do školy chodit. Podle počtu potvrzených přítomných dětí budou žáci rozděleni do skupin. Skupiny nebudou kompaktní, je možný pohyb žáků mezi skupinami, ale počet nesmí přesáhnout 15 žáků a vyučující se mohou u pracovních skupin střídat.

První setkání dne 8. 6. 2020 bude určené k odevzdání prací a úkolů, které žáci plnili doma. Pokud Vaše děti do školy nebudou chodit, budeme se muset najít jiný způsob předložení splněných domácích procvičování, aby Vaše děti mohly být ohodnoceny a mohly dostat vysvědčení.

Termín dodání potvrzení o účasti Vašeho dítěte je do 4. 6. 2020 do 18,00 hod.

Potvrzení zašlete na můj e-mail: boirko2@volny.cz

Děkuji za spolupráci, s pozdravem

Irena Kadlecová

třídní učitelka

 

 

Fy do 5. 6. téma: Teplota - učebnice str. 70 až 71 přečíst a zapsat zápis (postačí opsat závěr ze str. 71 dole)

Dále se podívejte na komentovanou prezentaci: https://www.youtube.com/watch?v=GTVs0zrgUPE

Dobrovolný dú: otázky str. 71 dole 

Matematika

Řešení úkolů 1 až 7 zašlu emailem, vaším úkolem bude si zkontrolovat všechny úkoly a připravit si dotazy, pokud něčemu nerozumíte.

A mám pro vás opakování jednotek délky, obsahu a převodů jednotek, než začneme s čtverečnými a krychlovými:

https://drive.google.com/file/d/1YEa1WjhKvRCuAspFc4GLZp23Pzu6WN_h/view?usp=sharing

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/file/d/1Tuf13scHol6bNZAUE56y7m-KH4eAgozw/view?usp=sharing

Je to spíše k přečtení a jsou tam řešené příklady, k vypracování toho není tolik, jak se zdá :)

Termín odevzdání: 8. 6. 

Lenka Petříková

 

Dějepis

Milá 6.B, někteří z vás již přestávají pracovat, ale tento úkol doporučuji vypracovat všem, protože závěrečná klasifikace se blíží.

Opakování Řecka

1. Na kterém poloostrově Řecko leží?

2. Jmenuj 2 nejvýznamnější městské státy.

3. Čemu se hlavně věnovali ve Spartě?

4. Kdo vyhrál řecko-perské války?

5. Proč se běhá marathónský běh?

6. jak se jmenovalo řecké divadlo?

7. Jmenuj 4 řecké bohy.

8. Co bylo zakázáno během řeckých olympijských her?

9. V jakých disciplínách se soutěžilo?

10. Jmenuj 3 druhy řeckých sloupů.

Odpovědi můžete hledat v sešitě a učebnici. Nemusíte odpovídat celou větou, stačí napsat číslo otázky. Odpovědi ofoťte a pošlete na můj mail.

Žáci s IVP si vyberou 6 otázek.

Termín odevzdání je 7.6.

Těším se na vaše správné odpovědi. Dana Petříková

 

do 5. 6. Přečtěte si ještě jednou učebnici str. 70 až 73. Podívejte se na komentovanou prezentaci a udělejte podle ní zápis.

https://www.youtube.com/watch?v=qWd-_bXkIj4&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=13&t=0s

Vypracujte otázky z učebnice: str. 71 a 73

ANGLIČTINA

12. týden doma 1. - 7. 6.

Moji milí,

mám velkou radost, že vás můžu pochválit, všichni jste splnili aspoň částečně úkol z minulého týdne. Někteří jste popletové, jiní nevíte, kdo jsou žáci s IVP a děláte jejich úkoly, někteří jste udělali jen jedno cvičení, ale fakt jste mě moc potěšili, všichni udělali aspoň něco. Bezva!!!!

Tento týden začínáme Unit 23, který je VELMI důležitý, U lékaře. Je opravdu důležité, abyste na cestách ve světě dokázali říct lékaři, co vás kde bolí, proto věnujte úsilí a čas této lekci! Opište si slovíčka a věty z řádek: 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16 a 21 a dobře se je naučte.

Přečtěte si a přeložte PB 48/2 a vypracujte WB 48/1, 2.

Žáci s IVP PB 19 - opište si na naučte se nová slovíčka. Do školního sešitu krasopisně opište PB 16 a písemně přeložte. Opakujte si slovíčka PB 15 v obrázku Nature. Slovíčka říkejte nahlas a pište si je na papír.

Hezký týden, IK

Zeměpis

Výškové stupně v krajině

Přečti si text níže a z textu tučným písmem si vytvoř zápisky do sešitu:

S nadmořskou výškou klesá teplota a tlak vzduchu. Naopak stoupá množství srážek a síla větru. Počasí ve vyšších polohách se mění mnohem rychleji než v nížinách. Tím jak se mění podnebí se stoupající nadmořskou výškou, mění se skladba rostlinstva i živočichů. Mluvíme o tzv. výškových stupních rostlinstva. Tyto výškové stupně připomínají krajiny Země. Výškové stupně se liší podle zeměpisné šířky. Na rovníku najdeme nejvyšší stupeň – věčný sníh a led – tj. pustinu pouze na nejvyšších horách ve výškách nad 5000 m. Směrem k pólům hranice sněhu klesá níž a níž a kolem 60° zeměpisné šířky dosahuje hladiny moře. Tato hranice, nad kterou v horách již neroztaje sníh, se nazývá sněžná čára. Tlakem se sníh mění v led a vznikají horské ledovce. V tropických oblastech při výstupu hor (např. Kilimandžáro) začínáme výstup v oblasti savan. Následuje stupeň tropického lesa, který přechází v mlžný les. Nad ním se nacházejí horské louky. Ve vyšších oblastech jsou již jen mechy a na vrcholu hory je jen holý kámen a ledovec. V mírných zeměpisných šířkách (např. v Alpách) následují výškové stupně po sobě takto: listnaté lesy, jehličnaté lesy, kleč, alpínské louky, mrazové pustiny holých skal, věčný sníh a led. Kolem polárního kruhu již stupeň hustých lesů chybí. Nejlépe je tato výšková stupňovitost vidět v Jižní Americe. Zde jsou mnohem lepší podmínky pro život obyvatel ve vyšších nadmořských výškách. Je proto pravidlem, že největší osídlení není v nížinách, ale v nadmořských výškách kolem 2000 – 3000 metrů, kde je podnebí podobné mírnému klimatu. Zde jsou nejvhodnější podmínky pro pěstování obilí, brambor a chov zvířat. Velkoměsta, jako např. Bogota leží v nadmořské výšce vrcholků Alp. Nejvyšší horstva planety jsou přístupná pouze zkušeným trénovaným horolezcům s velkou výbavou (ubývá zde kyslík). Většinou se také jedná o chráněná území a národní parky.

Opáčko:

Zkuste si celý test http://www.macatka.wz.cz/index.zemepis/testy_6_roc/test_biosfera.htmNapište mi odpovědi na otázky 1, 2, 8 a 9.

Těším se na vaše odpovědi na otázky i opáčko do 7. 6. 2020. Váš PT

Matematika

Ahoj šesťáci,

na tento týden posílám závěrečné shrnutí dělitelnosti: https://drive.google.com/open?id=1Kqlr6s6uABw0KNR49-F2XLOJd6Nkp-p1.

Termín odevzdání: neděle 31. 5. nebo pondělí 1. 6.

Kdo by potřeboval vytisknout ve škole, napište.

Pokud bude s něčím problém, ozvěte se co nejdříve, než začneme s novou látkou - hlavně prvočíselný rozklad je důležité zvládnout.

Úkol na minulý týden hodně z vás neodevzdalo, posílala jsem všem email, že je zadán na stránkách 6. A.

Lenka Petříková

Fy do 29. 5. PS str. 44, 45 a 46

do 29. 5. Do mailů jsem vám poslala odpovědi na otázky z minulého týdne. Zkontrolujte si.

Přečtěte si učebnici str. 70 až 73. Podívejte se na komentovanou prezentaci https://www.youtube.com/watch?v=agy_ss2Jmpw&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=12&t=0s a udělejte podle ní zápis. (Je v ní zase otázka, takže kdo chce jedničku, pište odpovědi na jt20@centrum.cz)

Dobrovolný dú: Pokud se vám podaří pozorovat něco zajímavého v přírodě, pošlete mi fotografii.

ANGLIČTINA     11. týden doma 25. - 31. 5.

Moji milí,

tento týden budeme procvičovat v Alfbooku: Project 2 Unit 3 A, B  a 3 C, D Holidays.

Žáci s IVP Project 1, 1 Culture a 3 B Have you got a pet? - pozor, i více odpovědí je správných.

Hezký jarní týden, IK

 

Z

Ahoj šesťáci. Díky za vaše práce a je tu další. Pracujte s uč. str. 72-3. Zapište si následující téma do sešitů, samozřejmě doplněné slovy z úkolu 1 a otázkami s odpověďmi. Vše mi doložte do 31.5 na tyrmer@centrum.cz .

Život v … (nadpis)

Odlišnosti jsou i v oceánech: se zeměpisnou šířkou klesá … a je zpravidla vyšší obsah …, s hloubkou stoupá … a … teplota. Do hloubek větších než 200 m nepronikne … . Při pobřeží bývá větší …, např. spláchnutými zemědělskými …. Ale také tam bývá více …, podobně jako na místech … mořských proudů.

Druhově nejrozmanitější jsou … útesy. Nejvýznamnějšími producenty kyslíku jsou mořské…, důležitou potravou je směs mikroorganismů zvaná ….

1. Doplň text následujícími červenými slovy ve správném tvaru a zapiš si pak text do sešitu:                                                       

živiny, znečištění, tlak, teplota, světlo, styk, řasa, plankton, oceán, kyslík, korál, klesání, hnojivo

2. Napiš alespoň 3 lovné mořské ryby:

3. Jaké poselství přináší toto video? https://www.youtube.com/watch?v=y7E9wVOFz9I          

Alfbook: V sekci  PODNEBÍ A BIOSFÉRA si dodělejte testy, které jste nedělali, případně si vylepšete ty, kde jste neměli uspokojivá procenta. Zdraví vás PT.

Dějepis

Chválím všechny, kteří pracují, je vás většina.

Opět zadám 2 jednoduché úkoly.

 

1) V učebnici na s. 101-102 si přečtěte o Etruscích a o založení Říma a napište do sešitu odpovědi celou větou.

Nadpis - Založení Říma

1. Čím se zabývali Etruskové a co všechno uměli?

2. Ve kterém století ovládli Etruskové Apeninský poloostrov?

3. Napiš letopočet založení Říma.

4. Kdo založil Řím ve skutečnosti a kdo podle pověsti?

5. Jak se dělili svobodní obyvatelé Říma?

 

2) Vyluštěte anagramy /ARTSPA, NYTHEA, RADITAIKA, OLADVID, SUEZ/

Vypracované úkoly ofoťte a pošlete na můj mail.

Termín odevzdání je 31.5.

Zdravím Dana Petříková

 

- do 22. 5. Téma: Pavoukovci - podskupiny SEKÁČI, ROZTOČI A ŠTÍŘI - přečtěte si učebnici str. 68 (dole) až 69 

Podívejte se na komentovanou prezentaci a udělejte podle ní zápis do sešitu. https://www.youtube.com/watch?v=JLECOsVQb2k&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=11&t=0s

vypracujte do sešitu otázky ze str. 69

Fy - do 22. 5. Tento týden budeme opakovat objem: AlfBook sekce - Fyzikální veličiny testy: Objem 1 až 5

ANGLIČTINA

10. týden doma 18. - 24. 5.

Moji milí, pro tento týden zůstáváme v U 22. Vypracujte celou WB 47. Pečlivě si přečtěte text cv. 4 a odpovídejte podle něj. Je to opakování trpného rodu, proto pozor na tvoření: minulý čas slovesa být (správný tvar podle osoby) + 3. tvar slovesa, např. coca cola byla vynalezena, láhve byly vyrobeny, ... . Ve cv. 6 velmi doporučuji nejdříve oddělit jednotlivá slova v hadovi a až pak pečlivě přepsat. Pozor, text je zrcadlový!!!)

Žáci s IVP - ve vašich učebnicích na str. 19 - přepište si slovíčka do slovníčků a naučte se je, na str. 20 máte zbytek abecedy, i ten se naučte vyslovovat a tím pádem už umíte celou abecedu, příští rok se bude určitě hodit!!!!! Neodkládejte její procvičování. Do školního sešitu si napište 4 anglická slovíčka začínající na písmena: C, T, V, W, na která si vzpomenete.

Mějte se hezky, IK

 

 

Dějepis

Milá 6.B., tentokrát to budou 2 jednoduché úkoly.

1. úkol - napiš, co tě nejvíce zaujalo na Řecku.

2. úkol - v učebici na s. 99-100 si přečti úvodní povídání o Římě. Do sešitu napiš nadpis Řím a celou větou odpověz na následující otázky.

Pak ofoť a pošli na můj mail.

1) Na jakém poloostrově leží Řím?

2) Jaká moře ho omývají? /mapa s.99/

3) Jaký je povrch?

4) Jaké je podnebí?

5) Co se tam pěstuje?

6) Co se dováželo?

7) Co se vyváželo?

Termín vypracování 20.5.

Žáci s IVP mohou vypracovat pouze 2. úkol.

Těším se na vaše práce. Dana Petříková

 

 

Z - Opakovacích úkolů z minulého období došlo zatím málo, prodloužím termín do 14. 5. Téma do 21. 5. jsou Krajiny chladných oblastí. Zápisky ke kapitolce a k nim otázky s osmisměrkou naleznete v mailu nebo ke stažení ZDE.

- do 15. 5. Téma: Pavoukovci - 1. podskupina PAVOUCI - přečtěte si učebnici str. 67 a 68 (sekáče zatím ne)

Podívejte se na komentovanou prezentaci a udělejte podle ní zápis do sešitu. https://www.youtube.com/watch?v=wEa1NGww2vg&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=9

Fy - do 15. 5. AlfBook sekce - Fyzikální veličiny, Převody jednotek času 1 a 2

ANGLIČTINA 

9. týden doma 11. - 17. 5.

Moc ráda vás chválím, domácí úkoly jste vypracovali všichni až na 2, doplňte si to vy dva!!!

Pustíme se do Unit 22. Je to unit opakovací, nemáte nová slovíčka a věty.

Vypracujte celou WB 46. Budete muset trošku pátrat v počítači nebo encyklopediích, abyste dokázali odpovědět na otázky ve cv. 1 (nápověda pro první otázku: je to britský herec a má svého oblíbeného medvídka.) Pro cv. 3 si najděte můj papír o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech a vzpomeňte si, jak je můžeme snadno určit: co se lije, ...... :-).

Domácí úkoly pro děti s IVP: i vy máte opakování WB 17/13 doplňte do pracovního sešitu a pak krásně opište do svých školních sešitů. Dávejte pozor na tvar HAS [hez], ten používá 3. osoba jednotného čísla (=on, ona, ono, to --> I have       he has    JASNÉ?

Přicházejí ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác, tak mi nezmrzněte!

Mějte se hezky, IK

 

Matematika

Dobrý den,

pokud potřebujete posunout termín odevzdání úkolů, stačí napsat nebo zavolat. Je to jen o komunikaci, která je bohužel z vaší strany minimální. Vždy se dá na všem domluvit, na emaily, ve kterých se ptám, jestli bylo vše podle řešení jasné nebo nepotřebujete ještě něco vysvětlit jinak, mi neodpověděl téměř nikdo. Pro žáky, kteří ještě nevypracovali předchozí úkoly a teď u pátého úkolu prosí o vysvětlení: Nejprve je potřeba vypracovat předchozí úkoly, látka na sebe navazuje.

Od příštího týdne budu zadávat úkoly na celý týden, od neděle do neděle.

Hezký víkend

Lenka Petříková

 

Matematika

Kdo odevzdal 4. a 5. celý úkol, sledujte email, kam vám přijde řešení a opravte si. Udělejte si také v Alfbooku Znaky dělitelnosti a prvočísla.

Pokračujeme prvočíselným rozkladem a společnými násobky: https://drive.google.com/open?id=1pebJ79cGv_rNVelNRFhdk6zuUqcAFwIj

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/open?id=1ONr-0-Kvjstenz-DKKEvGqZD2ziu6d6Z

Termín odevzdání pondělí 11. 5.

Mějte se hezky

Lenka Petříková

 

ANGLIČTINA 

8. týden doma 4. - 10. 5.

Moji milí,

máme druhý zkrácený týden a tak si dáme jen lehoučké opakování. Váš úkol pro tento týden je jen

Alfbook Project 2  Unit 1 A, B a 1 C, D - dávejte si pozor na minulý čas!

IVP: Alfbook  Slovní zásoba  Nábytek 1, 2.  Pokud nebudete některá slovíčka znát, zapište si je do slovníčku. Nezapomínejte mít puštěný zvuk a nahlas opakovat po mluvčím, nejlépe několikrát.

Mějte se hezky,

IK

 

Dějepis

Milá 6.B., chválím většinu za vypracování referátu o olympijských hrách.

Tentokrát to bude práce do sešitu. /Platí i pro žáky s IVP./

V učebnici na str. 95 si přečtěte o řecké architektuře. Do sešitu napište celou větou odpovědi na následující otázky. Nezapomeňte na nadpis.

1. Vyjmenuj 3 druhy řeckých sloupů a podle učebnice je nakresli.

2. Byly řecké stavby bílé nebo barevné?

3. Co jsou to karyatidy?

4. Na jaké části se dělily řecké domy?

5. Popiš, jak řecké domy vypadaly.

Práci ofoťte a pošlete na můj mail do 10.5.

Moc vás zdravím. Dana Petříková

 

 

Z - do 11.5. - posílám zápisky, prezentace, hru a úlohy ke zpracování - procvičování k tématu krajiny. Vše odesláno 2. 5. na mail nebo ke stažení ZDE. Součástí úkolu je také úprava textu v rámci informatiky.

- do 8. 5. Téma: Členovci (úvod do učiva) učebnice str. 66 a 67 nahoře (pavoukovci zatím ne) - přečtěte si, pak se podívejte na: https://www.youtube.com/watch?v=3mMCqUUYjXY&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=9&t=0s

Je to komentovaná prezentace. Udělejte si poznámky podle ní. (V tomto případě mi je nemusíte posílat, když se to opisuje.) Prezentace obsahuje ústně zadaný úkol, který platí i pro vás! Odpovědi posílejte na můj mail jt20@centrum.cz

Fy - do 8. 5. AlfBook sekce - Fyzikální veličiny, měření - testy: Měření času 1, 2, 3

Hola, hola, moje IVP zlatíčka, je pátek, kontroluji a bohužel jsem zjistila, že obě Alfbooková cvičení splnil jen jeden z vás čtyř!!!! První cvičení jste vypracovali tři, takže i tady mi jeden chybí. Doufám, že do neděle, kdy budu zadávat další úkoly, to všichni doplníte. IK

 

 

Vz

Cesta ke zdraví – projekt na květen

Pozorně čti a na závěr vypravuj úkol. Všechno si pěkně promysli.

Výzkumy odborníků potvrzují, že naše zdraví je sice podmíněno dědičně ( můžeme po předcích zdědit např. určitou chorobu), avšak převážně je náš zdravotní stav ovlivňován tím, jak a v jakém prostředí žijeme, čím se převážně zabýváme, jak organizujeme svůj pracovní i volný čas.

Úkol: Nakresli do sešitu, doprostřed listu postavičku člověka. Do prostoru kolem ní zapiš vlivy (faktory vnějšího prostředí), které mohou ohrozit zdraví člověka (např. pomocí barevných šipek směřujících k postavičce člověka).

Vyznač zeleně – co by poškodilo především tělesný stav člověka.

Modře vyznač – čím je u člověka ohrožováno duševní zdraví.

Červeně vyznač – čím může být narušováno jeho rodinné soužití a vztahy s ostatními lidmi.

Až se sejdeme ve škole vše mi předložíte ke kontrole zapsané v sešitě. (nemusíte posílat na můj e-mail)

Zdraví A. B

 

Matematika

Kdo si neopravil první tři úkoly podle řešení, opravte si.

Čtvrtý úkol ještě neodevzdala velká část z vás, prosím o odevzdání do pátku 1. 5.

Do úterý 5. 5.https://drive.google.com/file/d/1MpvYa4WNpGS-Ke7jloZVMjPGywuKy4NJ/view

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/file/d/16ygKH6c33qjuTM7YPEyarDKPSaeMqNfF/view

Je to jen práce s vyškrtávací tabulkou, výklad, ukázka určování prvočísel na příkladech a jen dvě cvičení, která budete počítat podle vzoru. Není to 5 stránek příkladů, jak se někteří děsili minule.

V Alfbooku si udělejte kvíz v kapitole Dělitelnost 1. řádek: Znaky dělitelnosti a prvočísla - až po vypracování tohoto úkolu.

Lenka Petříková

 

Fy - do 2. 5. Měření času - učebnice str. 67 až 69. Přečtěte si a zapište zápis. K zápisu můžete využít závěr na str. 69, nakreslete obrázek dvou různých měřidel času.

- do 2. 5. učebnice str.65 - vypracujte otázky do sešitu. Dále: AlfBook sekce Bezobratlí, test: Hlísti, kroužkovci

ANGLIČTINA

7. týden doma - 27. 4. - 3. 5.

Zůstáváme v U 21. PB 44/5 opište do malého školního sešitu a zapamatujte si: 

pokud dáváme něčemu přednost ČESKY          dávám přednost čaji PŘED mlékem

                                              ANGLICKY     I prefer tea TO milk     

prostě si tu předložku zapamatujeme, do sešitu si udělejte i ty modelové dvojice podle vzoru. + WB 44/3 a 45/ 5, 6.

IVP vypracujete Alfbook Slovní zásoba                  Rodina - opakování členů rodiny, nezapomeňte mít zapnutý zvuk

                                                                         Státy 1 - opište si pečlivě do slovníčků názvy států, zápis potom použijte jako                                                                                                 nápovědu při dalších úkolech v tomto cvičení

Hezký jarní týden, IK

          

 

 

 - přidávám odkaz na video k probírané látce. https://www.youtube.com/watch?v=ZST_A8SKpfE

Vážení šesťáci.

Práci zadanou do sešitu prosím nafoťte a pošlete mi na mail ke kontrole! Někteří už to posílají a skoro u každé práce mám nějaké požadavky na úpravy. Ušetříme tím hodně času, když to takto společně zvládneme. Až se uvidíme ve škole, nebudeme se tím muset zdržovat. Děkuji. můj mail: jt20@centrum.cz

Matematika

Ahoj, šesťáci,

chválím vás, jak většinou krásně pracujete. Před vyplněním tohoto pracovního listu je nutné si opravit předchozí tři úkoly podle řešení, které jsem vám poslala. Je tam vysvětleno i proč se to tak počítá a kde jste nejčastěji chybovali, na co si dát pozor. Komu jsem neposlala všechna tři řešení, znamená to, že jste mi ještě neodevzdali všechny úkoly a ozvěte se, prosím.

https://drive.google.com/open?id=15QH6OK6RMdcGzy0qxvFNwG5mTJMBCXow

Pro žáky s IVP: https://drive.google.com/open?id=1SgcQOczNN0ScRDnrdD9GRraPsvX1lDjt

Datum odevzdání: do soboty 25. dubna, ale nenechávejte to, prosím, na poslední chvíli a práci si rozložte.

Hezký den a užívejte sluníčka

Lenka Petříková

 

Dějepis

1. Přečtěte si v učebnici na s. 96-97 o řeckých starověkých olympijských hrách.

2. Podle učebnice, můžete použít i Wikipedii, vypracujte referát o řeckých olympijských hrách a pošlete mi ke kontrole jako přílohu.

Datum odevzdání 30.4.

Těším se na vaše práce . Zdravím Dana Petříková

 

 

Z do 1. 5. Úvod do Biosféry v uč. s. 70-1, Krajiny tropů 74-9 si pročtěte, zápisky posílám v mailu i s procvičením (ke stažení i ZDE), to mi po splnění pošlete zpět. Přehledná mapka př. krajin na str. 71 v učebnice se vám hodí v celé této kapitole. PT (tyrmer@centrum.cz)

 do 24. 4. Učebnice str. 63 až 65 téma KROUŽKOVCI: Nejprve si přečtěte celý text, po přečtení udělejte zápis do sešitu. Pod nadpis napište stručnou charakteristiku skupiny. Můžete využít text v zeleném poli na str. 65. 

Podskupina Mnohoštětinatci str. 63 - jen okrajově - postačí vypsat zástupce ( Je to ale zajímavá skupina převážně mořských kroužkovců.) 

Podskupina Opaskovci str. 64 - žížala ob. - zapište informace a nakreslete i obrázek s popisem, dále pijavky a nitěnky.

Fy do 24. 4. Na vaše mailové adresy jsem poslala správné řešení PS. Zkontrolujte si a případně opravte nebo doplňte. Jestliže někomu nepřišlo, napište mi, pošlu znova. můj mail: jt20@centrum.cz

Učebnice str. 64 až 66 nové téma ČAS: nejprve si přečtěte celý text, po přečtení udělejte zápis do sešitu. Můžete využít závěr na str. 66. Dále si překreslete tabulku jednotek času a převodník jednotek na str. 65.

Připomínám, že někteří nemáte splněné úkoly na AlfBooku (Hmotnost 1 až 5)

ANGLIČTINA

6. týden doma 20. - 26. 4.

Dva z vás si doplnili Alfbook a tak mi udělali velkou radost, fakt mě to potěšilo, jeden z vás si čas na angličtinu neudělal a jedna z vás si vyplňuje cvičení pro radost v nižším ročníku, ale ne podle zadání. Dodělejte si to, co bylo za úkol, prosím.

Nový týden přináší nový unit. Máme U 21 - slovíčka a věty na řádcích 1, 2, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17 si přepište do svých slovníčků. Do malého sešitu si opište PB 44/3 a výrazy si zapamatujte. Vrátíme se k nim a bude potřeba, abyste je uměli.

WB 44/1, 2 - vypracujte do pracovního sešitu, nezapomínejte, že po návratu do školy budu kontrolovat pracovní i vaše  malé sešity

Nemáte žádné cvičení z AlfBooku!

NAOPAK!!!! Žáci s IVP mají jen cvičení v AlfBooku: Project 1 5A My room - pozor, může být 1, 2 i 3 správné odpovědi

                                                                                      5B Our house               je to opakování pokojů a zařízení v domě

Pěkně pracujte, hezký jarní týden. 

IK

 

 

 

17. 4. pátek - AJ kontrolní den

Moje milá Zlatíčka, konečně vás můžu pochválit, tento týden jste pracovali až na 4 z vás moc hezky. Pořád jsou tu někteří, kteří potřebují upomínky?!?! Myslím, že po těch 5 týdnech už byste měli mít nějaký svůj pracovní rytmus. Doplňte si vše do neděle, kdy vám zadám další práci.

Hezký slunečný víkend, IK

Matematika

Děkuji všem, kdo mi poslal vypracované listy. Kdo ještě neposlal, prosím, pošlete mi je během dneška, mám pro vás připravené řešení s dovysvětlením. Psát každému individuálně email s vysvětlením jeho konkrétních chyb se mi neosvědčilo, protože jen málo z Vás zpětně reaguje a výpočty si podle toho opraví. Budu proto posílat soubor, kde budou příklady vyřešené a vysvětlené všechny všem. Doporučuji si zakládat společně s listy a příklady podle toho opravit. Můžete mi i na základě toho napsat, jakou známkou byste se hodnotili.

Dnes vkládám první část Dělitelnosti konkrétními čísly, kterou, prosím, odevzdejte vypracovanou do neděle 19. 4.

Soubor je stejný i pro žáky s IVP, je to jen shrnutí dělitelnosti deseti, pěti a dvěma.

https://drive.google.com/open?id=1f2DznuI4vKzrYtgsSww_9s9ccbAxJM4Q

Děkuji

Lenka Petříková

 

Dějepis

Ahoj 6.B, chválím všechny, kteří vypracovali referáty, byla vás naprostá většina.

Další úkol bude zápis do sešitu. Přečtěte si v učebnici na str. 86-88 o makedonské nadvládě v Řecku a celou větou odpovězte do dějepisného sešitu na následující otázky.

1. Který makedonský král ovládl Řecko?

2. Který makedonský král ovládl Persii?

3. Jak se jmenovala města, která založil Alexandr Veliký?/podle mapy s. 87 je spočítej/

4. Vysvětli, co je helénská kultura.

5. Kdo nakonec ovládl Řecko?

Termín vypracování je 20.4.

 

Vz

Trocha osvěty :-)

Bezpečné chování v silničním provozu.

Jarní období nás po zimě přímo vybízí vyrazit na výlet do přírody. Vzít kolo, brusle nebo někteří i malý motocykl. Samozřejmě, že již na něj máte řidičák.

Pozor stáváte se tak účastníky silničního provozu. Jak jistě víte, i to má svoje důležitá a opodstatněná pravidla.

Ať už jdete na výlet pěšky, jako chodci, nebo jedete na bruslích nebo na jiných dopravních prostředcích.

Chovejte se vždy předvídavě, bezpečně a ohleduplně.

Nezapomeňte také na bezpečnostní doplňky. Jako je zejména helma, světelné reflexní prvky, také např. chrániče a především vezměte sebou zdraví rozum.

Nic nepodceňujte a nic nepřeceňujte, zejména sami sebe a svoje schopnosti a sily.

Šťastnou cestu.

Zdraví A. B.

 

ANGLIČTINA      5. týden doma 14. - 17. 4.

Moje milá zlatíčka z béčka,

už je po Velikonocích a tak se zase s chutí a novými silami pustíme do angličtiny. CHVÁLÍM všechny, kteří vypracovali zadaná cvičení, a MRZÍ MĚ, ŽE 8 Z VÁS STÁLE JEŠTĚ NECHÁPE potřebu a nutnost samostatné práce. Současně vám všem připomínám, po skončení cvičení v Alfbooku se odhlašujte nahoře na záložce (spíš vlevo uprostřed) x, tak aby se uložily výsledky. Pokud vyskočíte x vpravo nahoře, je to ztracené. Tento týden je kratší a tak bude kratší i zadání. Kdo ještě neudělal cvičení z minulého týdne, je doplní. 

AlfBook: Project 2, Unit 6 A, B

Žáci s IVP: Slovní zásoba, Oblečení 1  Nejdříve si prohlédněte obrázky, pokud nevíte, jak se části oblečení řeknou anglicky,                                                                          vyhledejte  si je ve slovníku a zapište do svých slovníčků. Potom si si nezapomeňte pustit zvuk                                                            a opakujte nahlas. Cvičení uděljete několikrát, ať si slovíčka zapamatujete :-).

V pátek je kontrolní den. Mějte se hezky a pusťte se do toho. Kontrolujte si svoje osobní e-maily, píšu vám.

IK


 

Z

Zdravím vás a jsem rád, že pracujete stále lépe. Na tento týden posílám shrnutí a trochu opakování na mail a případně ZDE. Termín splnění do 21. 4. včetně. Krásné jaro a pevné zdraví přeje PT

Ahoj 6.B. Chválím vás za odevzdané úkoly z dějepisu. Většina má už splněno. Zároveň vám přeju hezké Velikonoce. S dalšími úkoly se ozvu až po Velikonocích.

S pozdravem Dana Petříková

 

 

Moji milí,

zítra vám začínají velikonoční prázdniny. Chci vám všem popřát veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a užijte si sluníčka. Uvidíme se tady příští úterý. 

IK

 

Matematika

Ahoj, šesťáci,

děkuji za poslané úkoly a moc vás chválím. Všem jsem vám odepsala a poslala pár poznámek k příkladům, se kterými jste měli problém. Až budu mít od všech odevzdáno, vložím sem řešení, kdyby ještě něco nebylo jasné. Někteří z vás si důležité věty vystříhali a do sešitu vlepili, nechám to na vás, jakým způsobem to budete dělat, jen by bylo dobré si tam psát i zadání příkladů, ať víte, co jste počítali, až se budete ze sešitu učit. Můžete si také listy tisknout a zakládat někam pohromadě.

Vkládám další část dělitelnosti, na začátku je opakování, protože někdo měl problém vyjádřit z konkrétního součinu, co vůbec je dělitel a násobek. Některé příklady jsou řešené, i ty si, prosím, opište. https://drive.google.com/open?id=1fgWn0PfrBDJdxETdalDXHKjZXJWJ8rqC

Pro žáky s IVP: https://drive.google.com/open?id=1KpJSx_ehsqLz33zLwk8fr8-xf6KJKEEs

Termím odevzdání bude ve středu 15. 4.

Přeji krásné Velikonoce

Lenka Petříková

VZ

Trocha osvěty :-)

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

Vaše úkoly pro každý následující den:

1/ chraňte svoje zdraví i zdraví ostatních v každodenním životě i při různých činnostech, buďte na sebe opatrní

2/ projevujte se odpovědně v situacích ohrožující život a zvýšeně dbejte na osobní bezpečí

3/ pohovořte s rodiči nebo s kamarády o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví spolu jsme již na toto téma diskutovali

4/ také o případném poskytnutí adekvátní pomoci, jak by jste se zachovali

Cvičte, učte se nové věci, choďte do přírody a mějte se pěkně.

 

Fy do 17. 4. Hmotnost - učebnice: pročtěte si stránky 61 - 63, pracovní sešit doplňte do strany 43.

AlfBook - sekce fyzikální veličiny, měření vypracujte: Hmotnost 4, 5  Povolené jsou jen 2 pokusy. (žáci s IVP 3 pokusy.) Do 17. 4.

 do 17. 4. Měkkýši - AlfBook: udělejte testy: Měkkýši, Měkkýši plži, Měkkýši mlži (v sekci bezobratlí)

Dále v té samé sekci zopakujte předchozí látku testem: Žahavci, ploštěnci, hlísti a Ploštěnci a hlísti. Libovolný počet opakování pro všechna cvičení. 

ANGLIČTINA

4. týden doma 6. - 12. 4.

Zůstáváme v U 20. PB 43/8 1. sloupeček do malého sešitu, odpovězte podle článku v učebnici. WB 43/4, 7 normálně vypracujte ve svých pracovních sešitech.

AlfBook: Project 1, 5C Her town, pozor na více správných odpovědí (nápověda: obchod je před nemocnicí, ale také vedle hotelu :-).)

Žáci s IVP: zkuste si to, co mají ostatní děti, je to opakování předložek, uvidíte, jak vám to půjde + Project 1, 2C Mickey, Millie and Mat.

Chválím poslední za připojení se do hry :-), ale pořád nevidím výsledky z minulého týdne dvou z vás. Nezapomínejte na mě.

Mějte se hezky,  jakékoliv dotazy pište na boirko2@volny.cz 

IK 

 

Matematika

Zdravím vás, šesťáci,

dnes jsem vám psala email ohledně matematiky, kterou budeme mít od dubna spolu :)

Vkládám základy dělitelnosti. Vypracujte, prosím, příklady do úterý 7. 4., ať se můžeme posunout k dělitelnosti konkrétními čísly, děliteli a násobku. Dělitelnost jste ji již měli nastudovat, tak by to pro vás neměl být problém. Jsou opravdu jednoduché :)

Zde je odkaz na soubor s příklady a teorií. Příklady a oranžové rámečky přepište do sešitu.

Dělitelnost, pro žáky s IVP: Dělitelnost IVP

Děkuji

Lenka Petříková

 

ANGLIČTINA - 3. 4. pátek = kontrolní den

Znovu vás můžu pochválit, skoro všichni jste se zapojili do procvičování. Nevidím výsledky tří z vás.  Prosím, sledujte pozorně, který úkol je pro většinu z vás a který je pro žáky s IVP. Doufám, že do neděle navečer, kdy vám pošlu procvičování na příští týden, si to všechny doplníte. Hezký víkend.

IK

 

 

Čtvrtek 2. 4.

Moje milá zlatíčka, pošlete mi prosím svoje osobní e-mailové adresy, ať vás můžu oslovovat přímo. Ti, kdo mi je už poslali a jsme v kontaktu, už mi je znovu neposílejte. Moje adresa je v ŽK, boirko2@volny.cz, ať jí nemusíte hledat. Také jste se ještě někteří nepřihlásili do skupiny Zlatíčka z béčka na fb (vím, že někteří se ani nepřihlásíte, jasně, jsme domluveni.) Ještě pořád jsou mezi námi někteří, kteří se nezapojili do plnění úkolů v některých předmětech. A tak připomínám, že vaše domácí opakování a plnění zadaných cvičení je POVINNÉ.

Dávejte na sebe pozor a víte, že zítra je pátek = kontrolní den. IK

 

Dějipis

Milé děti, chválím všechny, kteří odevzdali v zadaném termínu referáty. Všechny byly pěkné. 7 žáků zatím své práce neodevzdalo.  Doufám, že vše napraví. Upozorňuji, že plnění zadaných prací není dobrovolné, ale je to povinná domácí výuka v době koronavirové.

Nové zadání je obdobné. Podle učebnice s. 92-93 a podle Wikipedie napište povídání o starověkém řeckém divadle ve stejném rozsahu, jako byla práce o řeckých bozích, a pošlete na můj e-mail jako přílohu.

Datum odevzdání do 10.4.

S pozdravem Dana Petříková

Vz

Ve zdravém těle, zdraví důch.

Úkol na každý následující den:

Cvičení:

1/ vyhraďte si pravidelný čas ve vašem denním rozvrhu, nejlépe ráno před snídaní. Jestli-že vstáváte později, tak po probuzení. Cca 20 minut.

2/ správně se postavte, zklidněte mysl a správně dýchejte (již to znáte, z našeho cvičení)

3/ zacvičte si (např. jógu, kterou již jsme spolu započali, nebo cokoli co máte rádi)

4/ na závěr se protáhněte a relaxujte (vaše oblíbená hudba dobře funguje)

Kamarádi. Chovejte se bezpečně ke svému zdraví i zdraví ostatních. :-)

Zdraví A. B.

Mailem byly žákům zaslány následující úkoly na další týden:

MLUVNICE - str. 66/cv. 1, 2, 3 (žáci s IVP cv. 3 NEdělají)

SLOH - str. 112 - Vypsat si do slohového sešitu: Co je to popis? Jaké druhy popisu rozlišujeme? Jaké jazykové prostředky používáme k popisu? Jaký je postup při popisování? K této teorii si vypracujte na str. 113/cv. 1 a), b). (žáci s IVP cv. 1 a) NEdělají, teorii si mohou zatrhnout/vytisknout z učebnice)

V LITERATUŘE jste měli úkol v týdnu, kdy jsem chyběla. Měli jste si napsat, co je to bajka + její tři představitele. Kdo to neudělal, musí doplnit nyní. Pomůže vám k tomu Čítanka 6 na stránce 53. Zde si přečtěte Jak potkalo Ezopa štěstí. Úkolem bude si z tohoto textu po přečtení napsat krátké info (minimálně 7 vět) o tom, co jste se dozvěděli o Ezopovi.

Dále si pak přečtěte na str. 58 krátkou bajku Vlk, osel a liška. Zamyslete se nad jejím poučením.

Termín pro vypracování a zaslání na můj mail steflovajani@gmail.com je do 3. 4. Kdo nevypracoval stále ještě předchozí úkoly, je nutné je dodělat.

         Děkuji za přípravu.

S pozdravem J. Š

Fy Hmotnost -  Do sešitu z ušebnice str. 60 nadpis: Měření hmotnosti - zapište jak se nazývá proces měření hmotnosti, druhy měřidel, nakreslete a popište obr.5

AlfBook - sekce fyzikální veličiny, měření vypracujte: Hmotnost 1, 2 a 3

Ppovolené jsou jen 2 pokusy. (žáci s I. plánem 3 pokusy) Do 5. 4.

ANGLIČTINA    3. týden doma - 30. 3. - 3. 4.

Napište si a naučte se slovíčka U 20 a věty na řádkách: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Přečtěte a přeložte si PB 42/1, 42/2 opište do malých sešitů a naučte se. Vypracujte si WB 42/1, 2, 3.

AlfBook:   Project 1   2A Where are you from - pozor, ve cvičeních je více správných odpovědí, buďte pozorní (stažené tvary.)

Pro žáky s IVP

opište si z papíru dalších 5 sloves: sit, be, look, stand, find - najděte si jejich výslovnost :-) a překlad, naučte se je a opakujte si i stará slovesa

AlfBook: Slovní zásoba   Food 1 - nezapomeňte mít zapnutý zvuk

Růženka nám založila novou třídní skupinu na Facebooku Zlatíčka z béčka, všichni se do ní co nejdříve přihlašte, ať máme nějaký společný pohotový kontakt po dobu zavření školy. Díky.

IK

sobota 

Znovu jsem kontrolovala vaše procvičování, nově se mi objevil výsledek u Filipa, díky. Chci vás upozornit, že když máte zadaná dvě cvičení, vypracujete obě dvě. To není na výběr. 1B nemají Adrian, Julča, Filip a 1D nemá Terka. Vám, kteří jste se ještě vůbec nezapojili jsme dnes psala e-maily.

IK

Zeměpis s trochou Informatiky

Zdravím. Práci máte v mailu nebo zde ke stažení.

do večera 3. 4. si procvičte v Alfbooku - zeměpis:
- Téma atmosféra kromě prvních dvou úloh 
 
do večera 8. 4. (pak jsou Velikonoce)
- Odeslat zadanou práci na 3. týden, slouží zároveň k procvičení práce s textovými editory (word, open office nebo google docs), v případě "nouze" vytiskni, ofoť a pošli.

- Testy Hydrosféra na Alfbooku (jsou 3)

 Měkkýši - AlfBook: udělejte test hlavonožci (v sekci bezobratlí)

(Kdo nemá splněnou práci s učebnicí a zápis do sešitu, musí nejprve vypracovat zadání minulého úkolu. Test slouží k opakování a upevnění učiva. Zároveň vidím, kdo už práci dokončil.) jt20@centrum.cz 

ANGLIČTINA - pátek = kontrola

Opravdu jste mě potěšili, že jste se skoro všichni dokázali připojit a začít s opakováním a procvičováním. Mrzí mě, že jsem nenašla výsledky Filipa, Kačky, Sabky, Matěje N., Elišky, Natálky a Matyáše. Procvičování na portále AlfBook je důležité, abychom měli aspoň nějaké spojení a já viděla, že si procvičujete. Pokud máte nějaké technické problémy, obracejte se přímo na p. uč. Kůra. Případné problémy s tématy a jazykem řešte se mnou, telefon i e-mailovou adresu máte ve svých ŽK.

V neděli odpoledne vám pošlu další procvičování.

IK

Matematika 30.3.- 3.4.

V tomto týdnu si nastudujte v učebnici č. 2 na str. 81 - Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek kapitolu 8.1 Prvočísla a složená čísla a udělejte všechna cvičení této kapitoly. Pak přečtěte na str. 84 kapitolu Společní dělitelé a a udělejte všechna cvičení této kapitoly.

Posílám odkaz na youtube, kde je vysvětlen rozklad čísel na prvočísla a největší společný dělitel a nejmenší společný násobek:

https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs

https://www.youtube.com/watch?v=9cObtmnhBgc

A nakonec připomínám - procvičujte také v Alfbooku. 

Taky se s Vámi chci touto cestou rozloučit, na matematiku budete mít novou učitelku. Byli jste šikovní, přeji všem ať se Vám daří a budu na Vás vzpomínat :-)

Zdeňka Mrugalová

 Dějepis

Milí žáci, upozorňuji, že termín odevzdání vašich dějepisných referátů je 30.3. Zatím mi referát poslali pouze 4 žáci, které chválím a na ostatní práce se těším.

Dana Petříková

 

ČESKÝ JAZYK Milá třído, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala domácí výuku a cvičení. Vzhledem k tomu, že mi někteří neodepsali, uvádím informace pro všechny sem. Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ mailovou adresu. Dále chci zmínit, že v poště se mi objevil názor s povzdechem nad množstvím domácích úkolů od nás vyučujících, byť do českého jazyka jich děti ode mě dostaly (zatím) minimum. Bohužel se nejedná nikoliv o úkoly domácí jako takové, na které jsou děti zvyklé, ale o úkoly v rámci domácí výuky. Z toho důvodu je pochopitelné, že mají práce na doma více. V současné době jsou prioritními předměty zejména český jazyk, matematika, anglický jazyk. Viz pokyn Ministerstva školství. Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

S pozdravem

Šteflová Jana

 

do 31. 3. téma: Měkkýši - Hlavonožci str. 61 až 62. Udělejte si stručný zápis do sešitu. ( Podrobněji sépii, ostatní stačí jen vypsat zástupce.)

Vypracujte do sešitu otázky ze str. 62.

VZ

V tomto období, více jak kdy jindy, bych vám chtěla připomenout: vzpomeňte si každý den na všechny naše diskuse a debaty o zdravém životním stylu, pohybu, zdravé výživě, režimu dne a základních hygienických zásadách atd. Ty naše tzv. slavné KONTROLNÍ OTÁZKY. Splněním domácího úkolu je pro toto období pro vás, tyto zásady dodržovat a zůstat tak zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky.

Zdraví A. B.

Moji milí šesťáci,

máme zásadní novinku v procvičování v jednotlivých předmětech. Všem jsem vám na kontaktní adresu vašich rodičů zaslala heslo, kterým se přihlásíte do portálu AlfBook. Tyto stránky jsou určeny k procvičování v hlavních předmětech. Budete dostávat zadání od svých předmětových učitelů, zadaná cvičení jsou povinná a tak je vypracovávejte soustředěně, budete podle nich hodnoceni, u angličtiny si nezapomínejte zapnout zvuk.

ZEMĚPIS A INFORMATIKA do 27.3. - práci budete mít na mailu v různých formátech nebo si stáhněte formát docx zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WMUH78N4PLL5NKZ2-ZTS/ Čekají vás úlohy na téma hydrosféra a zároveň si procvičíte MSWord. Postupujte tedy přesně podle zadání a hotové odesílejte na tyrmer@centrum.cz. Připomínám, že polovina z vás ještě nedodala minulou práci. V Alfbooku se zeměpisu - hydrosféry týkají 3 testy, zkuste si je a když se nepodaří, dejte si je znovu! Zdraví PT

ANGLIČTINA  TÝDEN OD 23. 3.

V naší učebnici zůstáváme a procvičujeme U 19. PB 41/5 žlutý rámeček si opište do malého sešitu, snažte si ho zapapmatovat, čtěte si ho nahlas i s českým přehladem.

AlfBook: Project 1 1B, 1D How do we spell that

Pro Elišku, Sabku, Matěje a Matýska:

pořád dokola si opakujte už zadaných 20 sloves

AlfBook: Project 1  1C Numbers

Procvičujte si angličtinu průběžně a nahlas, nenechávejte vše na poslední chvíli. Vámi vypracovaná cvičení budu v pátek ráno kontrolovat a známkovat, známky si zapíšeme, až se uvidíme :-).

IK

 MILÍ KOLEGOVÉ, PŘI VKLÁDÁNÍ SVÝCH ÚKOLŮ SE MI PODAŘILO, (ani nevím jak,) SMAZAT VÁMI ZADANÉ ÚKOLY. S pomocí jedné hodné maminky jsme se snažily zrekonstruovat vaše zadání. OMLOUVÁM SE A PROSÍM, ZKONTROLUJTE A PŘÍPADNĚ DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE. Díky, Irena.

Fyzika - procvičování převody jednotek

      www.zsvltava.cz

      - dopsat hmotnost tabulka str. 59 a přečíst str. 58 + 59

Přírodopis - ploštěnci a hlístice, otázky na konci kapitoly

Dějepis - přečíst str. 90 řecké bohy, vypracovat referát v rozsahu A4 = velká strana - vyberte si jednoho boha a zaslat na e-mail: badynek@centrum.cz DO 30. 3. další informace si najdete na wikipedii

sledujte odpoledku na ČT2

Čeština - příslovce a předložky procvičovat

            nezapomeňte doplňovat čtenářské deníky (do 30. 4.)

Fakt mě to mrzí.

 DĚTI, TADY VIDÍTE, CO JSEM PROVEDLA. JESTLI MÁTE DOJEM, ŽE VÁM CHYBÍ NĚJAKÉ INFORMACE, PODÍVEJTE SE NA STRÁNKY 6. A, TAM JSOU URČITĚ STEJNÁ ZADÁNÍ, JAKÁ BYLA PŮVODNĚ I NA VAŠÍ STRÁNCE. DÁVEJTE POZOR HLAVNĚ NA MATEMATIKU.

IK 

 

Zeměpis

1) Dopracujte si PL Hydrosféra, co jste obdrželi ve škole (potřeby: učebnice, google), příší týden očekávejte v mailu další práci :-)

2) Opakujte si témata Litosféra, Atmosféra!

 

Dějepis 11.3. - 20.3.

-opakovat Sparta, Athény

-přečíst Periklovo Řecko učebnice s. 84-86

 

 

Týden od 9. 3. do 13. 3.

Z - opravné testy

Př v-Pá test ploštěnci, hlísti

ČJ Zkoušení z literatury (literární druhy, žánry, umět podrobně baladu, hymnu a pohádku, vysvětlit pojem literatura a její funkce, umět rozlišit, co je to literární žánr vs. literární druh). Přestože tyto věci opakujeme již od září, stále se některým nedaří se je doučit. Z toho důvodu budeme každou hodinu literatury průběžně zkoušet. V hodině si rozdáme referáty, které si připravíte. Děkuji předem za přípravu. S pozdravem J. Š.

Týden od 2. 3. do 6. 3.

I - 5´testík z tématu Bezpečnost a internet

Z - ÚT píšeme odložený test z minulého týdne, v PÁ test atmosféra 1 (po podnebnebné pásy včetně)

4. 3. ČJ Nezapomeňte si, prosím, přinést s sebou na hodinu čtenářské deníky, budeme s nimi pracovat.

5. 3. ČJ písemka příslovce! Děkuji předem za přípravu.

J. Š.

Týden od 24. 2. do 28. 2.

kontrola sešitů Př a Fy

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

Z - test litosféra 2 (vnější děje, krajina)

I - 5´testík z tématu klávesnice

Týden od 10. 2. do 14. 2.

VV - Pokud máte doma starý nástěnný kalendář, přineste ho prosím do školy. Použijeme ho na jedné z hodin VV během února či března.

Z - tento týden test litosféra, vnitřní děje a příští týden vnější děje a krajina

Př - test žahavci 14. 2.

Týdny od 20. 1. do 30. 1.

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Z - ÚT test litosféra (od stavby Z, typy lit. a děje v ní)

Týden od 13. 1. do 17. 1.

Z - zopakujte si polohopis a od teorii od tématu litosféra

Týden od 6.1. do 10.1.

Z - zop. si téma litosféra, i zde https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg

I - dopsání testů na HW a SW a pracujeme na základním ovládání aplikace MS Word

Týden od 16.12. do 20.12.

16. 12. POLOLETNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (viz informace v sešitě)!

Rovněž opět připomínám, že první týden v lednu děti odevzdávají čtenářské deníky (min. dvě knihy, žáci s IVP jednu knihu). Papír se vzorovým zápisem do čtenářského deníku byl dětem odevzdán již v září.

Děkuji za pečlivou přípravu všech, moc nám to pak s dětmi pomáhá při vzájemné spolupráci během výuky. S pozdravem Šteflová J.

I - test hardware, software, základy MS Word

17. 12. Př test: lišejníky, sinice

Týden od 9.12. do 13.12.

Z - PÁ: 5´teorie - čas, zemské těleso a sféry 

procvičení polohopisu na https://zemepis-a-prirodopis-online.webnode.cz/products/cviceni-na-urcovani-zemepisne-polohy/

9. 12. ČJ - Připomenutí! Místo mluvnice budeme mít sloh. Děkuji za přípravu pomůcek.

S pozdravem Šteflová J.

Týden od 2.12. do 6.12. 

3. 12. Př test: viry a bakterie, (probrobrali jsme sinice), probíráme lišejníky

Fy probíráme DÉLKU, trénujte převody na http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/

Z - oprava testu "mapy - teorie", další hodina test "zem. poloha a čas - praxe s atlasem"

Týden od 25.11. do 29.11.

28. 11. Fy test: magnetismus

Z - procvičujeme polohopis a čas, v PÁ test čas (Testy mapy dopadly špatně, neučíte se pojmy, napravte!)

Týden od 18.11. do 22.11.

VV - kluci si na příští hodinu VV (pondělí 25.11.) přinesou papírové krabičky (od čaje, zubní pasty, léků, krému, sýru apod.) či ruličky od toaletního papíru. Každý přinese alespoň 1 kus, ale čím více tím lépe:-)

+alespoň malá ukázka toho, co jsme při hodině tvořili. Budu se snažit fotit častěji: https://vytvarnavychovazsnk.rajce.idnes.cz/nase_tvoreni_kluci/

Z - PÁ testík mapy - teorie (definice, zkreslení, dělení, jevy na mapách, měřítko - výpočty)

22. 11. Př - test: buňka

Vážení rodiče,

ještě jednou připomínám konání třídních schůzek v úterý dne 19. 11. od 16,00 hod. Velmi ráda bych se s Vámi setkala a popovídala si  o Vašich dětech. Těším se na setkání s Vámi.

I. Kadlecová, třídní učitelka

Týden od 11.11. do 15.11. 

VV - kluci si na pondělní hodinu VV 11.11. přinesou skleničku od jamu/marmelády/okurek/jogurty (ideálně hladký povrch) bez potisku. Bylo by dobré vzít si s sebou na pondělí "horší" tričko na převlečení - budeme barvit balakrylem. 

Týden od 4.11. do 8.11.

4. 11. odpoledne (7. a 8. vyučovací hodina) spojeno 6. A a B Tv

5. 11. Fy test: síla

VV - Kluci si na pondělí nezapomenou mini "referát" na svou přidělenou planetu. Holky si na čtvrtek nezapomenou skleničku od jamu/marmelády/okurek/jogurty (ideálně hladký povrch) bez potisku. Dále si holky přinesou stužku/mašli, pokud mají, tak ubrousek s vánočním motivem, korálek/knoflík (bude sloužit jako srdce zvonku). Bylo by dobré vzít si na čtvrtek "horší" tričko na převlečení - budeme barvit balakrylem. 

Týden 28.10. do 1.11.

VV - holky si přinesou na čtvrtek 31.10. suchou čočku, fazole, neloupaná dýňová semínka, neloupaná slunečnicová semínka apod., sirky. Není nutné, abyste měly všechny vše. Domluvte se mezi sebou, kdo co přinese. Stačí jeden sáček čočky, fazolí, dýňových semínek na třídu. Stačí krabička sirek do dvojice. 

Kluci nezapomenou, že mají mít na pondělí 4.11. připravené krátké povídání o planetě. 

Týden od 21.10. do 25.10.

22. 10. Př test: vztahy mezi organismy (v sešitech máte pracovní list z 18. 10.)

PÁ test Měsíc

Týden od 14.10. do 18.10. 

15.10. - Přineste si s sebou na výtvarnou výchovu skořápky (půlky) vlašských ořechů, pokud je máte a máte možnost je přinést:-) Kluci si je přinesou na pondělí 21.10., holky na čtvrtek 24.10. . Pokud má někdo možnost přinést "čepičky" žaludů, tak je prosím přineste také. Ty, co již přinesli, chválím:-) Dále si do kufříku připravte tempery - stačí 3 - 4 barvy + alespoň jeden štetec.  Pokud by měl někdo možnost přinést již suchá semínka dýně (protože jste třeba již doma dlabali dýně), bylo by to skvělé, protože se nám budou hodit do budoucích hodin VV koncem října či začátkem listopadu. 

Př a Fy začnou kontroly vedení sešitů

18. 10. Př příprava na test: vztahy mezi organismy (píše se 22. 10.)

Z - téma Země test v PÁ a kont. sešitů

Týden od 7.10. do 11.10.

Fy test: atom

Týden od 30.9. do 4.10.

Z - PÁ testík na Vesmír

Fy - ještě jednou test vlastnosti látek

Př - probrali jsme HOUBY od str. 34, test: stavba houbového těla, poznávání hub


Požadavky na vybavení:

Př -  sešit A4 nejlépe nelinkovaný, nůžky, lepidlo v tyčince

Fy - sešit dle vlastního výběru, pravítko, kalkulačka povolena