6.B třída

Čtvrtek 2. 4.

Moje milá zlatíčka, pošlete mi prosím svoje osobní e-mailové adresy, ať vás můžu oslovovat přímo. Ti, kdo mi je už poslali a jsme v kontaktu, už mi je znovu neposílejte. Moje adresa je v ŽK, boirko2@volny.cz, ať jí nemusíte hledat. Také jste se ještě někteří nepřihlásili do skupiny Zlatíčka z béčka na fb (vím, že někteří se ani nepřihlásíte, jasně, jsme domluveni.) Ještě pořád jsou mezi námi někteří, kteří se nezapojili do plnění úkolů v některých předmětech. A tak připomínám, že vaše domácí opakování a plnění zadaných cvičení je POVINNÉ.

Dávejte na sebe pozor a víte, že zítra je pátek = kontrolní den. IK

 

Dějipis

Milé děti, chválím všechny, kteří odevzdali v zadaném termínu referáty. Všechny byly pěkné. 7 žáků zatím své práce neodevzdalo.  Doufám, že vše napraví. Upozorňuji, že plnění zadaných prací není dobrovolné, ale je to povinná domácí výuka v době koronavirové.

Nové zadání je obdobné. Podle učebnice s. 92-93 a podle Wikipedie napište povídání o starověkém řeckém divadle ve stejném rozsahu, jako byla práce o řeckých bozích, a pošlete na můj e-mail jako přílohu.

Datum odevzdání do 10.4.

S pozdravem Dana Petříková

Vz

Ve zdravém těle, zdraví důch.

Úkol na každý následující den:

Cvičení:

1/ vyhraďte si pravidelný čas ve vašem denním rozvrhu, nejlépe ráno před snídaní. Jestli-že vstáváte později, tak po probuzení. Cca 20 minut.

2/ správně se postavte, zklidněte mysl a správně dýchejte (již to znáte, z našeho cvičení)

3/ zacvičte si (např. jógu, kterou již jsme spolu započali, nebo cokoli co máte rádi)

4/ na závěr se protáhněte a relaxujte (vaše oblíbená hudba dobře funguje)

Kamarádi. Chovejte se bezpečně ke svému zdraví i zdraví ostatních. :-)

Zdraví A. B.

Mailem byly žákům zaslány následující úkoly na další týden:

MLUVNICE - str. 66/cv. 1, 2, 3 (žáci s IVP cv. 3 NEdělají)

SLOH - str. 112 - Vypsat si do slohového sešitu: Co je to popis? Jaké druhy popisu rozlišujeme? Jaké jazykové prostředky používáme k popisu? Jaký je postup při popisování? K této teorii si vypracujte na str. 113/cv. 1 a), b). (žáci s IVP cv. 1 a) NEdělají, teorii si mohou zatrhnout/vytisknout z učebnice)

V LITERATUŘE jste měli úkol v týdnu, kdy jsem chyběla. Měli jste si napsat, co je to bajka + její tři představitele. Kdo to neudělal, musí doplnit nyní. Pomůže vám k tomu Čítanka 6 na stránce 53. Zde si přečtěte Jak potkalo Ezopa štěstí. Úkolem bude si z tohoto textu po přečtení napsat krátké info (minimálně 7 vět) o tom, co jste se dozvěděli o Ezopovi.

Dále si pak přečtěte na str. 58 krátkou bajku Vlk, osel a liška. Zamyslete se nad jejím poučením.

Termín pro vypracování a zaslání na můj mail steflovajani@gmail.com je do 3. 4. Kdo nevypracoval stále ještě předchozí úkoly, je nutné je dodělat.

         Děkuji za přípravu.

S pozdravem J. Š

Fy Hmotnost -  Do sešitu z ušebnice str. 60 nadpis: Měření hmotnosti - zapište jak se nazývá proces měření hmotnosti, druhy měřidel, nakreslete a popište obr.5

AlfBook - sekce fyzikální veličiny, měření vypracujte: Hmotnost 1, 2 a 3

Ppovolené jsou jen 2 pokusy. (žáci s I. plánem 3 pokusy) Do 5. 4.

ANGLIČTINA    3. týden doma - 30. 3. - 3. 4.

Napište si a naučte se slovíčka U 20 a věty na řádkách: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Přečtěte a přeložte si PB 42/1, 42/2 opište do malých sešitů a naučte se. Vypracujte si WB 42/1, 2, 3.

AlfBook:   Project 1   2A Where are you from - pozor, ve cvičeních je více správných odpovědí, buďte pozorní (stažené tvary.)

Pro Elišku, Sabku, Matěje a Matýska

opište si z papíru dalších 5 sloves: sit, be, look, stand, find - najděte si jejich výslovnost :-) a překlad, naučte se je a opakujte si i stará slovesa

AlfBook: Slovní zásoba   Food 1 - nezapomeňte mít zapnutý zvuk

Růženka nám založila novou třídní skupinu na Facebooku Zlatíčka z béčka, všichni se do ní co nejdříve přihlašte, ať máme nějaký společný pohotový kontakt po dobu zavření školy. Díky.

IK

sobota 

Znovu jsem kontrolovala vaše procvičování, nově se mi objevil výsledek u Filipa, díky. Chci vás upozornit, že když máte zadaná dvě cvičení, vypracujete obě dvě. To není na výběr. 1B nemají Adrian, Julča, Filip a 1D nemá Terka. Vám, kteří jste se ještě vůbec nezapojili jsme dnes psala e-maily.

IK

Zeměpis s trochou Informatiky

Zdravím. Práci máte v mailu nebo zde ke stažení.

do večera 3. 4. si procvičte v Alfbooku - zeměpis:
- Téma atmosféra kromě prvních dvou úloh 
 
do večera 8. 4. (pak jsou Velikonoce)
- Odeslat zadanou práci na 3. týden, slouží zároveň k procvičení práce s textovými editory (word, open office nebo google docs), v případě "nouze" vytiskni, ofoť a pošli.

- Testy Hydrosféra na Alfbooku (jsou 3)

 Měkkýši - AlfBook: udělejte test hlavonožci (v sekci bezobratlí)

(Kdo nemá splněnou práci s učebnicí a zápis do sešitu, musí nejprve vypracovat zadání minulého úkolu. Test slouží k opakování a upevnění učiva. Zároveň vidím, kdo už práci dokončil.) jt20@centrum.cz 

ANGLIČTINA - pátek = kontrola

Opravdu jste mě potěšili, že jste se skoro všichni dokázali připojit a začít s opakováním a procvičováním. Mrzí mě, že jsem nenašla výsledky Filipa, Kačky, Sabky, Matěje N., Elišky, Natálky a Matyáše. Procvičování na portále AlfBook je důležité, abychom měli aspoň nějaké spojení a já viděla, že si procvičujete. Pokud máte nějaké technické problémy, obracejte se přímo na p. uč. Kůra. Případné problémy s tématy a jazykem řešte se mnou, telefon i e-mailovou adresu máte ve svých ŽK.

V neděli odpoledne vám pošlu další procvičování.

IK

Matematika 30.3.- 3.4.

V tomto týdnu si nastudujte v učebnici č. 2 na str. 81 - Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek kapitolu 8.1 Prvočísla a složená čísla a udělejte všechna cvičení této kapitoly. Pak přečtěte na str. 84 kapitolu Společní dělitelé a a udělejte všechna cvičení této kapitoly.

Posílám odkaz na youtube, kde je vysvětlen rozklad čísel na prvočísla a největší společný dělitel a nejmenší společný násobek:

https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs

https://www.youtube.com/watch?v=9cObtmnhBgc

A nakonec připomínám - procvičujte také v Alfbooku. 

Taky se s Vámi chci touto cestou rozloučit, na matematiku budete mít novou učitelku. Byli jste šikovní, přeji všem ať se Vám daří a budu na Vás vzpomínat :-)

Zdeňka Mrugalová

 Dějepis

Milí žáci, upozorňuji, že termín odevzdání vašich dějepisných referátů je 30.3. Zatím mi referát poslali pouze 4 žáci, které chválím a na ostatní práce se těším.

Dana Petříková

 

ČESKÝ JAZYK Milá třído, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala domácí výuku a cvičení. Vzhledem k tomu, že mi někteří neodepsali, uvádím informace pro všechny sem. Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ mailovou adresu. Dále chci zmínit, že v poště se mi objevil názor s povzdechem nad množstvím domácích úkolů od nás vyučujících, byť do českého jazyka jich děti ode mě dostaly (zatím) minimum. Bohužel se nejedná nikoliv o úkoly domácí jako takové, na které jsou děti zvyklé, ale o úkoly v rámci domácí výuky. Z toho důvodu je pochopitelné, že mají práce na doma více. V současné době jsou prioritními předměty zejména český jazyk, matematika, anglický jazyk. Viz pokyn Ministerstva školství. Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

S pozdravem

Šteflová Jana

 

do 31. 3. téma: Měkkýši - Hlavonožci str. 61 až 62. Udělejte si stručný zápis do sešitu. ( Podrobněji sépii, ostatní stačí jen vypsat zástupce.)

Vypracujte do sešitu otázky ze str. 62.

VZ

V tomto období, více jak kdy jindy, bych vám chtěla připomenout: vzpomeňte si každý den na všechny naše diskuse a debaty o zdravém životním stylu, pohybu, zdravé výživě, režimu dne a základních hygienických zásadách atd. Ty naše tzv. slavné KONTROLNÍ OTÁZKY. Splněním domácího úkolu je pro toto období pro vás, tyto zásady dodržovat a zůstat tak zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky.

Zdraví A. B.

Moji milí šesťáci,

máme zásadní novinku v procvičování v jednotlivých předmětech. Všem jsem vám na kontaktní adresu vašich rodičů zaslala heslo, kterým se přihlásíte do portálu AlfBook. Tyto stránky jsou určeny k procvičování v hlavních předmětech. Budete dostávat zadání od svých předmětových učitelů, zadaná cvičení jsou povinná a tak je vypracovávejte soustředěně, budete podle nich hodnoceni, u angličtiny si nezapomínejte zapnout zvuk.

ZEMĚPIS A INFORMATIKA do 27.3. - práci budete mít na mailu v různých formátech nebo si stáhněte formát docx zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WMUH78N4PLL5NKZ2-ZTS/ Čekají vás úlohy na téma hydrosféra a zároveň si procvičíte MSWord. Postupujte tedy přesně podle zadání a hotové odesílejte na tyrmer@centrum.cz. Připomínám, že polovina z vás ještě nedodala minulou práci. V Alfbooku se zeměpisu - hydrosféry týkají 3 testy, zkuste si je a když se nepodaří, dejte si je znovu! Zdraví PT

ANGLIČTINA  TÝDEN OD 23. 3.

V naší učebnici zůstáváme a procvičujeme U 19. PB 41/5 žlutý rámeček si opište do malého sešitu, snažte si ho zapapmatovat, čtěte si ho nahlas i s českým přehladem.

AlfBook: Project 1 1B, 1D How do we spell that

Pro Elišku, Sabku, Matěje a Matýska:

pořád dokola si opakujte už zadaných 20 sloves

AlfBook: Project 1  1C Numbers

Procvičujte si angličtinu průběžně a nahlas, nenechávejte vše na poslední chvíli. Vámi vypracovaná cvičení budu v pátek ráno kontrolovat a známkovat, známky si zapíšeme, až se uvidíme :-).

IK

 MILÍ KOLEGOVÉ, PŘI VKLÁDÁNÍ SVÝCH ÚKOLŮ SE MI PODAŘILO, (ani nevím jak,) SMAZAT VÁMI ZADANÉ ÚKOLY. S pomocí jedné hodné maminky jsme se snažily zrekonstruovat vaše zadání. OMLOUVÁM SE A PROSÍM, ZKONTROLUJTE A PŘÍPADNĚ DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE. Díky, Irena.

Fyzika - procvičování převody jednotek

      www.zsvltava.cz

      - dopsat hmotnost tabulka str. 59 a přečíst str. 58 + 59

Přírodopis - ploštěnci a hlístice, otázky na konci kapitoly

Dějepis - přečíst str. 90 řecké bohy, vypracovat referát v rozsahu A4 = velká strana - vyberte si jednoho boha a zaslat na e-mail: badynek@centrum.cz DO 30. 3. další informace si najdete na wikipedii

sledujte odpoledku na ČT2

Čeština - příslovce a předložky procvičovat

            nezapomeňte doplňovat čtenářské deníky (do 30. 4.)

Fakt mě to mrzí.

 DĚTI, TADY VIDÍTE, CO JSEM PROVEDLA. JESTLI MÁTE DOJEM, ŽE VÁM CHYBÍ NĚJAKÉ INFORMACE, PODÍVEJTE SE NA STRÁNKY 6. A, TAM JSOU URČITĚ STEJNÁ ZADÁNÍ, JAKÁ BYLA PŮVODNĚ I NA VAŠÍ STRÁNCE. DÁVEJTE POZOR HLAVNĚ NA MATEMATIKU.

IK 

 

Zeměpis

1) Dopracujte si PL Hydrosféra, co jste obdrželi ve škole (potřeby: učebnice, google), příší týden očekávejte v mailu další práci :-)

2) Opakujte si témata Litosféra, Atmosféra!

 

Dějepis 11.3. - 20.3.

-opakovat Sparta, Athény

-přečíst Periklovo Řecko učebnice s. 84-86

 

 

Týden od 9. 3. do 13. 3.

Z - opravné testy

Př v-Pá test ploštěnci, hlísti

ČJ Zkoušení z literatury (literární druhy, žánry, umět podrobně baladu, hymnu a pohádku, vysvětlit pojem literatura a její funkce, umět rozlišit, co je to literární žánr vs. literární druh). Přestože tyto věci opakujeme již od září, stále se některým nedaří se je doučit. Z toho důvodu budeme každou hodinu literatury průběžně zkoušet. V hodině si rozdáme referáty, které si připravíte. Děkuji předem za přípravu. S pozdravem J. Š.

Týden od 2. 3. do 6. 3.

I - 5´testík z tématu Bezpečnost a internet

Z - ÚT píšeme odložený test z minulého týdne, v PÁ test atmosféra 1 (po podnebnebné pásy včetně)

4. 3. ČJ Nezapomeňte si, prosím, přinést s sebou na hodinu čtenářské deníky, budeme s nimi pracovat.

5. 3. ČJ písemka příslovce! Děkuji předem za přípravu.

J. Š.

Týden od 24. 2. do 28. 2.

kontrola sešitů Př a Fy

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

Z - test litosféra 2 (vnější děje, krajina)

I - 5´testík z tématu klávesnice

Týden od 10. 2. do 14. 2.

VV - Pokud máte doma starý nástěnný kalendář, přineste ho prosím do školy. Použijeme ho na jedné z hodin VV během února či března.

Z - tento týden test litosféra, vnitřní děje a příští týden vnější děje a krajina

Př - test žahavci 14. 2.

Týdny od 20. 1. do 30. 1.

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Z - ÚT test litosféra (od stavby Z, typy lit. a děje v ní)

Týden od 13. 1. do 17. 1.

Z - zopakujte si polohopis a od teorii od tématu litosféra

Týden od 6.1. do 10.1.

Z - zop. si téma litosféra, i zde https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg

I - dopsání testů na HW a SW a pracujeme na základním ovládání aplikace MS Word

Týden od 16.12. do 20.12.

16. 12. POLOLETNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (viz informace v sešitě)!

Rovněž opět připomínám, že první týden v lednu děti odevzdávají čtenářské deníky (min. dvě knihy, žáci s IVP jednu knihu). Papír se vzorovým zápisem do čtenářského deníku byl dětem odevzdán již v září.

Děkuji za pečlivou přípravu všech, moc nám to pak s dětmi pomáhá při vzájemné spolupráci během výuky. S pozdravem Šteflová J.

I - test hardware, software, základy MS Word

17. 12. Př test: lišejníky, sinice

Týden od 9.12. do 13.12.

Z - PÁ: 5´teorie - čas, zemské těleso a sféry 

procvičení polohopisu na https://zemepis-a-prirodopis-online.webnode.cz/products/cviceni-na-urcovani-zemepisne-polohy/

9. 12. ČJ - Připomenutí! Místo mluvnice budeme mít sloh. Děkuji za přípravu pomůcek.

S pozdravem Šteflová J.

Týden od 2.12. do 6.12. 

3. 12. Př test: viry a bakterie, (probrobrali jsme sinice), probíráme lišejníky

Fy probíráme DÉLKU, trénujte převody na http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/

Z - oprava testu "mapy - teorie", další hodina test "zem. poloha a čas - praxe s atlasem"

Týden od 25.11. do 29.11.

28. 11. Fy test: magnetismus

Z - procvičujeme polohopis a čas, v PÁ test čas (Testy mapy dopadly špatně, neučíte se pojmy, napravte!)

Týden od 18.11. do 22.11.

VV - kluci si na příští hodinu VV (pondělí 25.11.) přinesou papírové krabičky (od čaje, zubní pasty, léků, krému, sýru apod.) či ruličky od toaletního papíru. Každý přinese alespoň 1 kus, ale čím více tím lépe:-)

+alespoň malá ukázka toho, co jsme při hodině tvořili. Budu se snažit fotit častěji: https://vytvarnavychovazsnk.rajce.idnes.cz/nase_tvoreni_kluci/

Z - PÁ testík mapy - teorie (definice, zkreslení, dělení, jevy na mapách, měřítko - výpočty)

22. 11. Př - test: buňka

Vážení rodiče,

ještě jednou připomínám konání třídních schůzek v úterý dne 19. 11. od 16,00 hod. Velmi ráda bych se s Vámi setkala a popovídala si  o Vašich dětech. Těším se na setkání s Vámi.

I. Kadlecová, třídní učitelka

Týden od 11.11. do 15.11. 

VV - kluci si na pondělní hodinu VV 11.11. přinesou skleničku od jamu/marmelády/okurek/jogurty (ideálně hladký povrch) bez potisku. Bylo by dobré vzít si s sebou na pondělí "horší" tričko na převlečení - budeme barvit balakrylem. 

Týden od 4.11. do 8.11.

4. 11. odpoledne (7. a 8. vyučovací hodina) spojeno 6. A a B Tv

5. 11. Fy test: síla

VV - Kluci si na pondělí nezapomenou mini "referát" na svou přidělenou planetu. Holky si na čtvrtek nezapomenou skleničku od jamu/marmelády/okurek/jogurty (ideálně hladký povrch) bez potisku. Dále si holky přinesou stužku/mašli, pokud mají, tak ubrousek s vánočním motivem, korálek/knoflík (bude sloužit jako srdce zvonku). Bylo by dobré vzít si na čtvrtek "horší" tričko na převlečení - budeme barvit balakrylem. 

Týden 28.10. do 1.11.

VV - holky si přinesou na čtvrtek 31.10. suchou čočku, fazole, neloupaná dýňová semínka, neloupaná slunečnicová semínka apod., sirky. Není nutné, abyste měly všechny vše. Domluvte se mezi sebou, kdo co přinese. Stačí jeden sáček čočky, fazolí, dýňových semínek na třídu. Stačí krabička sirek do dvojice. 

Kluci nezapomenou, že mají mít na pondělí 4.11. připravené krátké povídání o planetě. 

Týden od 21.10. do 25.10.

22. 10. Př test: vztahy mezi organismy (v sešitech máte pracovní list z 18. 10.)

PÁ test Měsíc

Týden od 14.10. do 18.10. 

15.10. - Přineste si s sebou na výtvarnou výchovu skořápky (půlky) vlašských ořechů, pokud je máte a máte možnost je přinést:-) Kluci si je přinesou na pondělí 21.10., holky na čtvrtek 24.10. . Pokud má někdo možnost přinést "čepičky" žaludů, tak je prosím přineste také. Ty, co již přinesli, chválím:-) Dále si do kufříku připravte tempery - stačí 3 - 4 barvy + alespoň jeden štetec.  Pokud by měl někdo možnost přinést již suchá semínka dýně (protože jste třeba již doma dlabali dýně), bylo by to skvělé, protože se nám budou hodit do budoucích hodin VV koncem října či začátkem listopadu. 

Př a Fy začnou kontroly vedení sešitů

18. 10. Př příprava na test: vztahy mezi organismy (píše se 22. 10.)

Z - téma Země test v PÁ a kont. sešitů

Týden od 7.10. do 11.10.

Fy test: atom

Týden od 30.9. do 4.10.

Z - PÁ testík na Vesmír

Fy - ještě jednou test vlastnosti látek

Př - probrali jsme HOUBY od str. 34, test: stavba houbového těla, poznávání hub


Požadavky na vybavení:

Př -  sešit A4 nejlépe nelinkovaný, nůžky, lepidlo v tyčince

Fy - sešit dle vlastního výběru, pravítko, kalkulačka povolena