6.B třída

Milí žáci,
připomínám, že ve středu 4.11. proběhne ověření vašich znalostí z fyziky (stále ještě v Teams) z této látky: Síla - gravitační síla, výpočet Fg, měření síly (k procvičení využijte prezentace v Teams).
To samé platí pro přírodopis - v tomto případě proběhne zkoušení ve čtvrtek 5.11. z látky: Vznik života, Podmínky života, Projevy života, Vztahy mezi organismy
Prosím vás proto, abyste se na to průběžně připravovali.
 
S pozdravem PH.
 
19.10. AJ - Angličtinu budeme mít ve čtvrtek a v pátek online ( v teamsech) dle normálního rozvrhu, takže čtvrtek (8:35 - 9:20) a pátek (10:25 - 11:10). Již máte poslané pozvánky. 
 
19.10. AJ
v pátek jsem dávala na stránky úkol. Někteří z Vás ho již mají hotový, což je super. Mám radost a chválím. Ti co ještě nevyplnili si prosím doplní - vysvětlení máte na stránkách Vaší třídy. 
Jsem bohužel ještě do dneška nemocná, takže online hodinu budeme mít až ve čtvrtek. Ještě Vám napíšu. 
Jinak místo dnešní hodiny Vám posílám odkaz na cvičení, která si můžete vyplnit online. Můžete si je vyplňovat kolikrát chcete. Odkazy zde: 
Je to procvičování přítomného času prostého a adverbs of frequency (příslovečné určení - always, sometimes, often...atd) 
Nezapomeňte na následující 
sometimes play football - příslovečné určení je mezi podmětem a slovesem
zápor - I don´t play football
otázka - DO you play football? DO they play football? DO we speak English? 
 
She cooks everyday.  - ve třetí osobě dáváme ke slovesu S
He doesn´t cook everyday. - zápor ve třetí osobě- DOESN´T + infinotiv slovesa
DOES he cook everyday? Doesshe speak English?  - otázka 
 
Mějte se hezky. Nezapomeňte mi na sebe poslat email, pokud jste tak ještě neučinili - spinova.anglictina.zs@seznam.cz
 

18.10.

Vážení žáci a rodiče,

od 14. 10. nám začala povinná distanční výuka. Proto chci připomenout, že od pondělí 19.10. znamená neomluvená absence na distanční výuce v prostředí MS Teams (minimálně v mých hodinách fyziky a přírodopisu, jiní vyučující mohou mít distanční výuku nastavenou trochu jinak) to samé jako neomluvená hodina v prezenční výuce. Jako omluveka mi stačí email nebo sms zaslaná od rodiče. Vyučování probíhá podle upraveného rozvrhu (je vyvěšený v MS Teams v týmu 6.B) v MS Teams (pokud se výjimečně nedomluvíme jinak). V prostředí Teams je také kalendář, kde si můžete prohlédnout naše naplánované schůzky a přihlásit se do nich. Domácí úkoly budu zadávat v sekci Zadání v MS Teams. Zadané úkoly mi odevzdávejte prosím opět v sekci Zadání (pokud se nedomluvíme jinak) oskenované nebo ofocené (v případě editovatelných dokumentů můžete i doplněné a následně vložené do Teams ideálně v podobě pdf, ale na takovou možnost žáky upozorním při výuce). Nepreferuji odevzdávání emailem - může se stát, v případě hromadných emailů, že email přehlédnu (navíc se některé velké soubory/fotografie nemusí vejít do jednoho emailu); je pro mě také mnohem náročnější hledat jednotlivé domácí úkoly od různých žáků na různých platformách. Všechny prezentace, zápisky z nich a další materiály budou uloženy na kartě Soubory (složky Výukové materiály a Zápisky). Budu se také snažit nahrávat naše hodiny - ty mají vlastní kartu s datem a názvem probíraného tématu.

Myslím, že se nakonec všem žákům do MS Teams podařilo úspěšně připojit, pokud by však nastal nějaký problém, tak mě prosím kontaktujte (hejrovap@gmail.com nebo hejrovap@seznam.cz nebo telefon), děkuji. 

Přeji nám všem, abychom tento způsob výuky na dálku zvládali co možná nejlépe a ať jste zdraví.

S pozdravem PH

Angličtina - 16.10. 

Dobrý den, protože jsem stále ještě nemocná až do pondělí 19.10. (včetně) posílám vám odkaz na google formulář, kde najdete úkol k vyplnění. Lze otevřít přes tento odkaz : https://forms.gle/WiiFPwVnHvqJUfVC6

Je tam i cvičení na přítomný čas průběhový - mělo by být opakování z předchozího ročníku. Pro připomenutí. Tento čas používáme pro něco, co se děje právě teď v tuto chvíli. I´m reading in the living room now. - Čtu v obýváku - právě teď.  Potřebujeme podmět (I, You, He, She, We, They) + sloveso být (is/are)+ sloveso v ing tvaru (read+ing, drink+ing, eat+ing, atd)

I´m reading. You´re reading, He´s reading, She´s reading, We´re reading, They´re reading. 

Otázka - prohodíme podmět a sloveso být - Are you reading? Is he reading? Is she reading? Are we reading? atd. 

Udělejte prosím úkol všichni!!! Angličtinu jsme bohužel neměli velmi dlouho. Online hodinu budeme mít ve čtvrtek a v pátek. Ještě se Vám ozvu. Byla bych ráda, kdybyste mi na sebe poslali e-mailovou adresu - spinova.anglictina.zs@seznam.cz Pište v případě jakýchkoliv dotazů. 

Matematika 13. 10.

Zadání z matematiky jsem vám poslala na email - tedy těm, kteří mi email potvrdili.
Ohledně kontaktů na vás - už před více než dvěma týdny jste mi měli na seznam ve škole napsat svůj email. Někdo si email nepamatuje, někdo si nepamatuje heslo, někdo napsal email na rodiče, u někoho mám emailů více a u někoho žádný. Včera jsem vás prosila o potvrzení emailu, abychom se ujistili, že spojení funguje. Skoro polovina žáků neodpověděla. Znovu prosím ty, s kterými jsme si kontakt nepotvrdili, aby se ozvali, přes jaký email spolu můžeme komunikovat. Opravdu je pro vás tak těžké napsat email? Je jedno, jestli to bude email na vás nebo na rodiče, hlavně, aby byl aktivně používán. A na základě toho doufám, že se nám koncem týdne podaří online spojení.
Zatím pořád opakujeme, je důležité si počítat a procvičovat.
Dávejte pozor na závorky, nejdříve počítáme výraz v kulatých, poté v hranatých a nakonec ve složených závorkách. Vypracované zadání poprosím vždy vyfotit a poslat zpět na můj email, bude hodnoceno. Vypočítané příklady z 12. a 13. 10. prosím poslat nejpozději do středy.
Lenka Petříková

 

Milí žáci, protože nám opět nastala distanční výuka, chtěla bych vás poprosit, abyste se připojili do MS Teams abychom si to mohli společně vyzkoušet. Prosím, abyste se připojili dnes 12.10., ve 13:00, schůzka bude pouze informační a trvat bude podle toho, jak vám půjde se připojit. Zítra, pokud vše půjde jak má, se spolu spojíme v 7:40, kdy máme mít podle rozvrhu občanku, my si ovšem vezmeme fyziku, která měla být dnes. Vše vám zároveň pošlu i mailem. 

Ať se vám daří.

PH

 

MATEMATIKA

12. 10. - Distanční výuka:

Procvičte si ještě dělení přirozených čísel spočítáním těchto cvičení z učebnice:

str. 33 cv. 3, 5 a 7 (A i B), žáci s IVP si vyberou A nebo B

str. 34 cv. 11 (A i B), žáci s IVP si vyberou A nebo B.

Prosím, ozvěte se mi na email: lenka.slabihoudkova@gmail.com

Pošlu vám shrnutí teorie k číselným výrazům, a pokud nebudete mít v sešitě vše, doplňte si. Plus mám pro vás slovní úlohu na číselné výrazy.

Držím palce, ať vám učení jde.

LP

 

10. 10. Děkuji všem, kteří už mi poslali kontaktní e-mail. Kdo tak ještě neučinil, napište mi na adresu:   dusek_petr@volny.cz     Pozor na podtržítko _ ! V pondělí si vytvořím skupinu 6. B a napíšu vám.    Hezký víkend přeje P. Dušek

7.10. Písemka z Fyziky - téma: Látky a tělesa, vlastnosti látek

 

6. týden - od  5. 10.

Informatika - doposlat svůj mail - ještě 8 žáků; probíranou teorii budeme propojovat s výukou v textovém editoru

 

 

 AJ - Dobrý den všem, v Angličtině z velké kopie si znovu pročtěte komiks - str. 4  a fotopříběh str. 7. Na straně 6 se učte slovíčka na téma "my school" . Procvičujte řadové číslovky (1st - first, fifteenth - 15th - apod.+ datum a měsíce), osobní otázky na stránce 5/cvičení 5b. Kdo si ještě nepřepsal slovíčka, která jsem vám dala na kopii, tak si je přepište dozadu do sešitu. V případě jakýchkoliv dotazů pište na spinova.anglictina.zs@seznam.cz

Dobrý den, i já se připojuji s trochou práce:

Český jazyk – trénujte vyjmenovaná slova –

Přeb ... rat hrách, zb ... tečné otázky, b ... lá holub ... čka, starob ... lé stavení,     b ... l jsem v Přib ... slavi, dob ... tčí farma, léčivá b ... lina, kab ... na letadla, milá bab ... čka, náb ... tkářská firma,    neob ... čejný den, rezavý hřeb ... k, b ... dlíme v b ... tě, horská b ... střina, b ... linkový čaj, přib ... t hřeb... k.

  • trénujte s-, z-, vz- –

_____bírat houby,  _____tyčit vlajku,  _____tisknout ruku,  _____sílit v pase, _____pamatovat se,  _____létl k nebi, vlasy _____šedivěly, _____lomit lyže, pavouk se  _____pustil k zemi, rychle se _____kamarádil, _____tratit tužku, hrách _____klíčil, _____běračka na polévku, představení už _____končilo, _____kalená voda, _____tlumit světlo, _____počítat peníze, _____červenat jako rak, _____hromáždit se před školou, ptáci se _____létli, kůň se _____pínal, _____bít poličku, všechno _____tichlo, spadl _____hora, dolů, _____balit si batoh, trochu jsem _____hubla, _____trávit léto u vody, výborná _____trava, _____pívat u táboráku, ne_____křivím mu ani vlásek, oheň _____plál.

… a něco si přečtěte.

Dějepis – zodpovězte si otázky pod probranými kapitolami.

Petr Dušek

Milí šesťáci,

nastala nám nepříjemná situace, která ale, doufejme, nebude trvat příliš dlouho. Vypadá to, že se snad znovu setkáme v úterý  22.9.. Do té doby vás prosím, využijte nečekaného volna mimo jiné k tomu, abyste si dali do pořádku všechny své poznámky (věřím tomu, že jste schopni si je mezi sebou elektronicky předávat a doufám, že ti, kteří je mají ofocené z tabule se o ně ochotně podělí s ostatními spolužáky). 

Fyzika 17.9.:

1) Nalepte si do sešitu (za váš poslední zápis v sešitu, který by měl být: Plynné látky) tabulku Vlastnosti látek, kterou jsme si rozdali ve středu, a doplňte ji (tento úkol už jsme si zadali ve středu, není to nic nového).

2) Dejte si do pořádku poznámky ve svých  školních sešitech (poslední věta našeho zápisu byla: Plynné látky + kapaliny = TEKUTINY)

3) Všichni, kdo z nějakého důvodu nemají, si doplní pracovní sešit do strany 5 včetně (už mělo být na středu, takže většina snad má).

Ve středu 23.9. si zkontrolujeme pracovní a školní sešity.

Přírodopis 17.9.:

1) Využijte nastalého volna k tomu, abyste si doplnili do sešitů poznámky, které vám tam některým chybí.

2) Přečtěte si učebnici na stranách 12 a 13 (Projevy života). 

3) S pomocí učebnice a internetu se pokuste vyplnit následující pracovní listy. Možná se tam vyskytne něco, co nenajdete v učebnici, ale vy si s tím jistě poradíte. Někteří z vás mají možná ten první pracovní list již vyplněný, těm potom stačí vyplnit jen ten druhý. (Pokud máte možnost, vytiskněte si je a doplňujte do nich. Pokud ne, pokuste se odpovědět na otázky do vašeho školního sešitu).

1) https://drive.google.com/file/d/1M61V7ZVE4ZIGCwgYJfRKK__nhkuG872E/view?usp=sharing

2) https://drive.google.com/file/d/1ETxbMDnggcOH1Wg7flRsFMBuAJE3OM1S/view?usp=sharing

V úterý 22.9. si spolu zkotrolujeme odpovědi v pracovních listech (oba si tedy vezměte s sebou) a také vaše školní sešity.

Mějte se hezky, využijte stále hezkého počasí a brzy na shledanou!

Pavlína Hejrová, vaše třídní učitelka

 

Matematika

Zdravím vás, šesťáci,

a posílám procvičování na čtvrtek až pondělí. Můžete psát do sešitu nebo vytisknout a vyplnit.

https://drive.google.com/file/d/19Aewoqq8xa8ygdm-sRaXdeXIKpNlV_oV/view?usp=sharing

Mějte se hezky

Lenka Petříková

Rozvrh pro školní rok 2020/2021- ke stažení zde