6.A třída

Dějepis

Milé děti, moc vás chválím, protože všichni jste odevzdali referáty a byly moc pěkné, protože vám to šlo moc dobře, další úkol bude podobný.

Podle učebnice s. 92-93 a podle Wikipedie napište povídání o starověkém řeckém divadle ve stejném rozsahu, jako jste psali o bozích, a pošlete jako přílohu na můj e- mail. Případné dotazy posílejte také na můj e-mail. Těším se na vaše práce.

Práce odevzdejte do 10.4.

 

 

Vz

Ve zdravém těle, zdraví důch.

Úkol na každý následující den:

Cvičení:

1/ vyhraďte si pravidelný čas ve vašem denním rozvrhu, nejlépe ráno před snídaní. Jestli-že vstáváte později, tak po probuzení. Cca 20 minut.

2/ správně se postavte, zklidněte mysl a správně dýchejte (již to znáte, z našeho cvičení)

3/ zacvičte si (např. jógu, kterou již jsme spolu započali, nebo cokoli co máte rádi)

4/ na závěr se protáhněte a relaxujte

Kamarádi. Chovejte se bezpečně ke svému zdraví i zdraví ostatních. J

Zdraví A. B.

 

Mailem byly žákům zaslány následující úkoly na další týden:

MLUVNICE - str. 66/cv. 1, 2, 3 (žáci s IVP cv. 3 NEdělají)

SLOH - str. 112 - Vypsat si do slohového sešitu: Co je to popis? Jaké druhy popisu rozlišujeme? Jaké jazykové prostředky používáme k popisu? Jaký je postup při popisování? K této teorii si vypracujte na str. 113/cv. 1 a), b). (žáci s IVP cv. 1 a) NEdělají)

V LITERATUŘE jste měli úkol v týdnu, kdy jsem chyběla. Měli jste si napsat, co je to bajka + její tři představitele. Kdo to neudělal, musí doplnit nyní. Pomůže vám k tomu Čítanka 6 na stránce 53. Zde si přečtěte Jak potkalo Ezopa štěstí. Úkolem bude si z tohoto textu po přečtení napsat krátké info (minimálně 7 vět) o tom, co jste se dozvěděli o Ezopovi.

Dále si pak přečtěte na str. 58 krátkou bajku Vlk, osel a liška. Zamyslete se nad jejím poučením.

Termín pro vypracování a zaslání na můj mail steflovajani@gmail. com je do 3. 4. Kdo nevypracoval stále ještě předchozí úkoly, je nutné je dodělat.

         Děkuji za přípravu.

S pozdravem J. Š.

AJ - Včera večer jsem posílala úkol na pondělí -30.3. s instrukcemi, jak postupovat v alfbooku - stále se mi ještě neozvali všichni, takže mi schází e-maily na tři z vás - mail na mne - spinova.anglictina.zs@seznam.cz

Fy Hmotnost -  Do sešitu z ušebnice str. 60 nadpis: Měření hmotnosti - zapište jak se nazývá proces měření hmotnosti, druhy měřidel, nakreslete a popište obr.5

AlfBook - sekce fyzikální veličiny, měření vypracujte: Hmotnost 1, 2 a 3 Ppovolené jsou jen 2 pokusy. Do 5. 4.

 Měkkýši - AlfBook: udělejte test hlavonožci (v sekci bezobratlí)

(Kdo nemá splněnou práci s učebnicí a zápis do sešitu, musí nejprve vypracovat zadání minulého úkolu. Test slouží k opakování a upevnění učiva. Zároveň vidím, kdo už práci dokončil.) jt20@centrum.cz 

Zeměpis s trochou Informatiky

Zdravím. Práci máte v mailu nebo zde ke stažení.

do večera 3. 4. si procvičte v Alfbooku - zeměpis:
- Téma atmosféra kromě prvních dvou úloh 
 
do večera 8. 4. (pak jsou Velikonoce)
- Odeslat zadanou práci na 3. týden, slouží zároveň k procvičení práce s textovými editory (word, open office nebo google docs), v případě "nouze" vytiskni, ofoť a pošli.

- Testy Hydrosféra na Alfbooku (jsou 3)

Matematika 30.3.- 3.4.

V tomto týdnu si nastudujte v učebnici č. 2 na str. 81 - Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek kapitolu 8.1 Prvočísla a složená čísla a udělejte všechna cvičení této kapitoly. Pak přečtěte na str. 84 kapitolu Společní dělitelé a a udělejte všechna cvičení této kapitoly.

Posílám odkaz na youtube, kde je vysvětlen rozklad čísel na prvočísla a největší společný dělitel a nejmenší společný násobek:

https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs

https://www.youtube.com/watch?v=9cObtmnhBgc

A nakonec připomínám - procvičujte také v Alfbooku. 

Taky se s Vámi chci touto cestou rozloučit, na matematiku budete mít novou učitelku a třídnictví převezme paní učitelka Šteflová. Byli jste šikovní, přeji všem ať se Vám daří a budu na Vás vzpomínat :-)

Zdeňka Mrugalová

 

 

 

ČESKÝ JAZYK Milá třído, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala domácí výuku a cvičení. Vzhledem k tomu, že mi někteří neodepsali, uvádím informace pro všechny sem. Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ mailovou adresu. Dále chci zmínit, že v poště se mi objevil názor s povzdechem nad množstvím domácích úkolů od nás vyučujících, byť do českého jazyka jich děti ode mě dostaly (zatím) minimum. Bohužel se nejedná nikoliv o úkoly domácí jako takové, na které jsou děti zvyklé, ale o úkoly v rámci domácí výuky. Z toho důvodu je pochopitelné, že mají práce na doma více. V současné době jsou prioritními předměty zejména český jazyk, matematika, anglický jazyk. Viz pokyn Ministerstva školství. Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

S pozdravem

Šteflová Jana

 

Ahoj třído 6.A. Referáty z dějepisu mi odevzdala zatím polovina z vás. Za odevzdané práce vás chválím a připomínám těm, kteří ještě neodevzdali termín odevzdání 30.3.

Zdravím všechny Dana Petříková

 

do 31. 3. téma: Měkkýši - Hlavonožci str. 61 až 62. Udělejte si stručný zápis do sešitu. ( Podrobněji sépii, ostatní stačí jen vypsat zástupce.)

Vypracujte do sešitu otázky ze str. 62.

VZ

V tomto období, více jak kdy jindy, bych vám chtěla připomenout: vzpomeňte si každý den na všechny naše diskuse a debaty o zdravém životním stylu, pohybu, zdravé výživě, režimu dne a základních hygienických zásadách atd. Ty naše tzv. slavné KONTROLNÍ OTÁZKY. Splněním domácího úkolu je pro toto období pro vás, tyto zásady dodržovat a zůstat tak zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky.

Zdraví A. B.

 

ZEMĚPIS A INFORMATIKA do 27.3. - práci budete mít na mailu v různých formátech nebo si stáhněte formát docx zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WMUH78N4PLL5NKZ2-ZTS/ Čekají vás úlohy na téma hydrosféra a zároveň si procvičíte MSWord. Postupujte tedy přesně podle zadání a hotové odesílejte na tyrmer@centrum.cz. Připomínám, že polovina z vás ještě nedodala minulou práci. V Alfbooku se zeměpisu - hydrosféry týkají 3 testy, zkuste si je a když se nepodaří, dejte si je znovu! Zdraví PT

Angličtina - 23.3. -27.3. - Dočtěte prosím příběh a udělejte úkoly, které jsem k tomu zadala (úkol, který jsem posílala mailem minulý týden)- úkol mi zašlete do pátku na spinova.anglictina.zs@seznam.cz . Jinak platí, co jsem psala v mailu. Děti mi mohou psát na mail v angličtině. Ráda jim odpovím:-) Procvičujte prosím také na AlfBook.

kvíz na minulý čas zde: https://kahoot.it/challenge/0454923?challenge-id=f32f0a04-736f-47b4-a4fc-06605dfe3b74_1584955139143 

Matematika 23.3.- 27.3.

Pokračujeme v učebnici č. 2 na str. 71 - Dělitelnost 10 a 5, přečtěte si A,B,C,D (str. 71-72), udělejte všechna cvičení této kapitoly a z nich mi pošlete na mail cv. 73/1,2 a cv. 74/6,7. Pak přečtěte na str. 74-75 Dělitelnost 2 - A,B,C,D, udělejte všechna cvičení této kapitoly a z nich mi pošlete na mail cv. 75/2,3. Dále přečtěte na str. 76-77 Dělitelnost 3 - A,B,C,D, udělejte všechna cvičení této kapitoly a z nich mi pošlete na mail cv. 77/1,2 a cv. 78/4,5. Nakonec Vás čekají úlohy na závěr na str. 80. 

 

Dějepis 23.3.-30.3.

Milí šesťáci, v učebnici s. 90 si přečtěte povídání o řeckých bozích, vyberte si jednoho a vytvořte referát. Informace najdete na wikipedii. 

Rozsah referátu 1 strana A4 . Referáty mi pošlete do 30.3. na badynek@centrum.cz.

Sledujte odpoledku na čt 2

D. Petříková

 

- Vypracujte s pomocí učebnice str. 58 - 59 pracovní list Měkkýši, kdo chyběl může si o něj napsat. Můj mail: jt20@centrum.cz Pokud nemáte možnost si ho vytisknout, udělejte si alespoň výpis z výše uvedených stránek.

Fy - učebnice str. 58 - 59 Hmotnost: pročíst si a doplnit zápis do sešitu (Kdo chyběl na úvod do hmotnosti, musí udělat kompletní zápis: Název veličiny, její značka, základní jednotka a jednotky odvozené, tabulku pro převody - str. 59 nahoře) Stále procvičujte převody jednotek.

Z a Inf na týden od 16.3.

Podívejte se v úterý ráno do mailu, najdete tam práci i pokyny. Vše zaslat prosím do pátečního večera k ohodnocení.

Pro procvičování Z zábavnou formou doporučuji https://www.umimefakta.cz/ nebo 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/982-zemepis/10-6-rocnik?scroll=0 nebo 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3007

- opakujte látky: ploštěnci a hlístice, využijte otázky na konci každé kapitoly

Fy - procvičujte převody jednotek např. na: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/ hmotnost, délka, obsah, objem

Matematika

Učebnice č. 2 - kapitola dělitel (str. 66) a násobek (na str. 69); během tohoto týdne pročtěte a udělejte cvičení na str. 67 - 71.

V úterý a ve čtvrtek (nejpozději) mi vyfoťte udělaná cvičení v sešitě a pošlete na email zdenkamrugalova@seznam.cz. Kdo by potřeboval konzultaci, může mě kontaktovat na uvedeném emailu.

 

Dějepis

11.3. - 20.3.

- opakovat Sparta, Athény

- přečíst Periklovo Řecko s. 84-86

 

Zeměpis

1) Dopracujte si PL Hydrosféra, co jste obdrželi ve škole (potřeby: učebnice, google), příší týden očekávejte v mailu další práci :-)

2) Opakujte si témata Litosféra, Atmosféra!

 AJ - 17.3. - Rodičům/dětem, kteří se mi ozvali na mail, jsem poslala úkol na mail s vysvětlením. Bohužel nemám kontakty na vás na všechny. Mail na mne  - spinova.anglictina.zs@seznam.cz

AJ - 16.3. - NOVÁ CVIČENÍ NA MINULÝ ČAS - 

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file08/grammar08_a01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file08/grammar08_a02?cc=cz&selLanguage=cs

SOME/ANY - https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file09/grammar09_a01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file09/grammar09_a02?cc=cz&selLanguage=cs

+ zájmena - https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file06/grammar06_a01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file06/grammar06_a02?cc=cz&selLanguage=cs

Zítra pošlu těm, na které mám mail další příběh + cvičení k tomu. 

11.3. opakujte si prosím nepravidelná slovesa (seznam máte mít vlepený v sešitě) + dialog v restauraci

slovíčka lze procvičovat zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs

gramatiku (a/an, some, any): https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

Protože sem na stránky nemohu nahrávat např. pdf dokumenty apod. , nabízím, že kdo bude chtít, může mi napsat mail (spinova.anglictina.zs@seznam.cz) a já mu ráda pošlu naskenovaná cvičení - například různá cvičení k tomu, co zrovna probíráme + příběhy v AJ (zjednodušená četba v angličtině). 

12.3. - https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/countable-uncountable-nouns (pusťte si video) + dole pod vysvětlením používání SOME, ANY, A/AN - najdete 3 cvičení (CHECK YOUR GRAMMAR - picture matching, gap fill, multiple choice tmavě fialový podklad:-), rozklikněte a zkuste si je udělat. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/food

Protože probíráme jídlo zkuste si do sešitu připravit recept na své oblíbené jídlo - použijte google:-) + slovník, ale byla bych nerada, abyste používali ctrl +c, ctrl +v :-), protože se tím nic nenaučíte:-) Používejte hlavu a angličtinu:-)

13.3. - https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_a01?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_a02?cc=cz&selLanguage=cs (cvičení na minulý čas slovesa být - was/were)

cvičení na pravidelná a nepravidelná slovesa - https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_b01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_b02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_c01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_c02?cc=cz&selLanguage=cs

+ quiz na some/any

https://kahoot.it/challenge/0494856?challenge-id=f32f0a04-736f-47b4-a4fc-06605dfe3b74_1584103516463

VV - Kluci - mohou napsat příběh o babičce + kresbu. Příběh mi mohou poslat na e-mail - spinova.anglictina.zs@seznam.cz

Bylo by dobré, abychom to dotáhli do konce a mohli to poslat do soutěže jako celou "knihu" za všechny:-)

Od holek příběhy v elektronické podobě mám. 

Týden od 9. 3. do 13. 3.

Z - opravné testy

Př test ploštěnci a hlísti 13. 3.

ČJ Zkoušení z literatury (literární druhy, žánry, umět podrobně baladu, hymnu a pohádku, vysvětlit pojem literatura a její funkce, umět rozlišit, co je to literární žánr vs. literární druh). Přestože tyto věci opakujeme již od září, stále se některým nedaří se je doučit. Z toho důvodu budeme každou hodinu literatury průběžně zkoušet. V hodině si rozdáme referáty, které si připravíte. Děkuji předem za přípravu. S pozdravem J. Š.

Týden od 2. 3. do 6. 3.

I - 5´testík z tématu Bezpečnost a internet

Z - ST test atmosféra 1 (po podnebnebné pásy včetně)

ČJ 4. 3. Nezapomeňte si, prosím, přinést s sebou na hodinu čtenářské deníky, budeme s nimi pracovat. Dále připomínám zítřejší písemku na příslovce. Děkuji za přípravu.

J. Š.

Týden od 24. 2. do 28. 2.

kontrola sešitů Př a Fy

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

Z - test litosféra 2 (vnější děje, krajina)

I - 5´testík z tématu klávesnice

Týden od 10. 2. do 14. 2.

VV - Pokud máte doma starý nástěnný kalendář, přineste ho prosím do školy. Použijeme ho na jedné z hodin VV během února či března. 

Z - tento týden test litosféra, vnitřní děje a příští týden vnější děje a krajina

Týdny od 20. 1. do 30. 1.

AJ - opakujeme minulý čast prostý - pravidelných (-ed) a nepravidelných sloves. Učte se nepravidelná slovesa - okopírovaná tabulka, kterou jste si měli nalepit do sešitu. Procvičovat lze zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs (nepravidelná slovesa)

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs (pravidelná slovesa)

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs (pravidelná + nepravidelná slovesa)

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs (minulý čas slovesa být - was/were)

Seznam nepravidelných sloves lze najít i např. zde: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/teachers/project/irregular_verbs/project_wb2_irregular_verbs.pdf

Slovní zásobu lze procvičit zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs

Obtížnější cvičení zde: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-regular-verbs

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Z - ST test litosféra (od stavby Z, typy lit. a děje v ní)

Týden od 13. 1. do 17. 1. 

Z - zopakujte si polohopis a od teorii od tématu litosféra

Týden od 6.1. do 10.1.

AJ - v pátek 10.1. píšeme test (was/were, must/mustn´t, místa + předložky). V době konzultací 9.1. bohužel nebudu přítomna ve škole, pokud se mnou někteří rodiče budou chtít mluvit, můžeme se telefonicky domluvit na individuálním termínu. Děkuji za pochopení. K. Špínová

Z - ST test kapitol čas (jen teorie) a zemské sféry a stavba Země

I - dopsání testů na HW a SW a pracujeme na základním ovládání aplikace MS Word

Týden od 16.12. do 20.12.

16. 12. POLOLETNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (viz informace v sešitě)!

Rovněž opět připomínám, že první týden v lednu děti odevzdávají čtenářské deníky (min. dvě knihy, žáci s IVP jednu knihu). Papír se vzorovým zápisem do čtenářského deníku byl dětem odevzdán již v září.

Děkuji za pečlivou přípravu všech, moc nám to pak s dětmi pomáhá při vzájemné spolupráci během výuky.

S pozdravem Šteflová J.

Týden od 9.12. do 13.12.

AJ - budeme pokračovat v nové látce - sloveso WAS /WERE + WASN´T/WEREN´T. Kopie k UNIT 3. Lze procvičovat např. zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/i-was-the-seaside ( jsou zde pdf dokumenty - aktivity k videu)

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-past-simple-verb-to-be-worksheet.pdf

Z - ST: 5´čas (i teorie) a zem. poloha

procvičujte na https://zemepis-a-prirodopis-online.webnode.cz/products/cviceni-na-urcovani-zemepisne-polohy/

I - test hardware, software

9. 12. ČJ - Připomenutí! Místo mluvnice budeme mít sloh. Děkuji za přípravu pomůcek

S pozdravem Šteflová J.

13. 12. Př test: lišejníky, sinice

Týden od 2.12. do 6.12. 

AJ - v pondělí 2.12. píšešme test (rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým), zájmena v pozici úředmětu (me, you, him, her, it, us, them), modální sloveso MUST. Bude tam od každého trochu - zkrátka vše z UNIT 2A - UNIT 2D (viz velké kopie A3).

4. 12. Př test: viry a bakterie, (probíráme sinice a lišejníky)

Fy probíráme DÉLKU, trénujte převody na http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/

Z - oprava testu "mapy - teorie", další hodina test "zem. poloha a čas - praxe s atlasem"

Týden od 25.11. do 29.11.

28. 11. Fy test: magnetismus

26. 11. ČJ mluvnice - prosím, připravte se na písemku na zájmena (druhy, umět charakterizovat, jaký je to slovní druh, jednoduché příklady ze cvičení, která jsme dělali ve škole)

27. 11. ČJ literatura - zkoušení úvodu do literatury + literární druhy (lyrika, epika, drama). Dále budeme dodělávat povídku k obrázku (viz sešit)

Připomínám, že nejpozději první týden v lednu mi všechny děti odevzdávají čtenářské deníky. Veškeré informace, vytištěný vzor k tomu i doporučenou četbu jsme probrali již dříve na hodině literatury.

Děkuji za pečlivou přípravu. S pozdravem Šteflová Jana

Z - dokončuje téma mapy a čas, procvičujte si polohopis (Testy dopadly špatně, neučíte se pojmy, napravte!)

AJ - Probíráme rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým. Lze procvičovat zde: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-present-simple-and-present-continuous-worksheet-2.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-practice-present-simple-and-present-continuous-2.pdf

VV - Připomínám krabičky, které si mají kluci přinést na VV - viz poznámka níže. 

Týden od 18.11. do 22.11.

AJ  - Vážení rodiče, v době konání třídních schůzek bohužel nebudu ve škole, abych Vám mohla poskytnout informace o prospěchu Vašich dětí v anglickém jazyce. Mohu Vám ale být k dispozici kterékoliv pondělí, čtvrtek a pátek po předchozí domluvě. Pokud byste se mnou chtěli mluvit, nechte mi vzkaz u třídní učitelky. Děkuji za pochopení. K. Špínová

VV - kluci si na příští hodinu VV (pondělí 25.11.) přinesou papírové krabičky (od čaje, zubní pasty, léků, krému, sýru apod.) či ruličky od toaletního papíru. Každý přinese alespoň 1 kus, ale čím více tím lépe:-)

+ alespoň malá ukázka toho, co jsme při hodině tvořili. Budu se snažit fotit častěji: https://vytvarnavychovazsnk.rajce.idnes.cz/nase_tvoreni_kluci/

Z - ST testík mapy - teorie (definice, zkreslení, dělení, jevy na mapách, měřítko - výpočty)

22. 11. Př - test: buňka

Týden od 11.11. do 15.11.

VV - kluci si na pondělní hodinu VV 11.11. přinesou skleničku od jamu/marmelády/okurek/jogurty (ideálně hladký povrch) bez potisku. Bylo by dobré vzít si s sebou na pondělí "horší" tričko na převlečení - budeme barvit balakrylem. 

AJ - ve čtvrtek 14.11. 2019 píšeme test - přítomný čas průběhový (kladná, záporná věta, otázka). 

Fy - začali jsme probírat magnetismus

Př - probíráme buňku

Týden od 4.11. do 8.11.

4. 11. odpoledne (7. a 8. vyučovací hodina) spojeno 6. A a B Tv

5. 11. Fy test: síla

6. 11. Př test: vztahy mezi organismy

AJ - probíráme stále přítomný čas průběhový. Na čtvrtek na hodinu AJ si přineste fotku, nebo obrázek z novin, nebo cca minutové video na mobilu. Opakujte si - budeme psát v týdnu od 11.11. do 15.11. test. 

VV - Kluci si na pondělí nezapomenou mini "referát" na svou přidělenou planetu. Holky si na čtvrtek nezapomenou skleničku od jamu/marmelády/okurek/jogurty (ideálně hladký povrch) bez potisku. Dále si holky přinesou stužku/mašli, pokud mají, tak ubrousek s vánočním motivem, korálek/knoflík (bude sloužit jako srdce zvonku). Bylo by dobré vzít si na čtvrtek "horší" tričko na převlečení - budeme barvit balakrylem. 

Týden od 28.10. do 1.11.

1. 11. Př test: vztahy mezi organismy (v sešitech máte pracovní list z 25. 10.)

VV - holky si přinesou na čtvrtek 31.10. suchou čočku, fazole, neloupaná dýňová semínka, neloupaná slunečnicová semínka apod., sirky. Není nutné, abyste měly všechny vše. Domluvte se mezi sebou, kdo co přinese. Stačí jeden sáček čočky, fazolí, dýňových semínek na třídu. Stačí krabička sirek do dvojice. 

Kluci nezapomenou, že mají mít na pondělí 4.11. připravené krátké povídání o planetě. 

Týden od 21.10. do 25.10.

AJ- probíráme present continuous - lze procvičovat zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/?cc=cz&selLanguage=cs

Z - PO test Měsíc

AJ - ve čtvrtek 24.10. píšeme krátký testík na otázky s DO/DOES, dnes jsme nově začali přítomný čas průběhový (present continuous - be +ing)

Týden od 14.10. do 18.10. 

15.10. - Přineste si s sebou na výtvarnou výchovu skořápky (půlky) vlašských ořechů, pokud je máte a máte možnost je přinést:-) Kluci si je přinesou na pondělí 21.10., holky na čtvrtek 24.10. . Pokud má někdo možnost přinést "čepičky" žaludů, tak je prosím přineste také. Ty, co již přinesli, chválím:-) Dále si do kufříku připravte tempery - stačí 3 - 4 barvy + alespoň jeden štetec.  Pokud by měl někdo možnost přinést již suchá semínka dýně (protože jste třeba již doma dlabali dýně), bylo by to skvělé, protože se nám budou hodit do budoucích hodin VV koncem října či začátkem listopadu. 

14.10. - probíráme předložky s časovými údaji - viz kopie z dneška, kterou si máte nalepit do sešitu. Zítra přinést úkol z pátku. 

Př a Fy začnou kontroly sešitů

Z - téma Země test ve ST a ko. sešitů

11.10. AJ- homework - copy (Unit 1D - AT HOME) - exercise 7 and exercise 3

Týden od 7.10. do 11.10. 

10.10. - AJ- zítra v pátek 11.10. píšeme test na datumy a otázky s DO/DOES. Nově probíráme Adverbs of frequency (never, sometimes, always, usually, never) a jejich pozice ve větě. 

9. 10. Př test: stavba houbového těla, poznávání hub

Fy test: atom 10. 10.

AJ: lze procvičovat zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/?cc=cz&selLanguage=cs

Probíráme slovní zásobu k "daily routines" + housework, datum, přítomný čas prostý (otázka, zápor). Nezapomínejte nosit kopie, které vám dávám - noste si vše v deskách nebo složce pohromadě, prosím:-)

Týden od 30.9. do 4.10.

Z - ST testík na Vesmír

Př - probíráme HOUBY od str. 34 (můžete donést houby na výuku)

Fy - ještě jednou test vlastnosti látek - 3. 10.


Požadavky na vybavení:

Př -  sešit A4 nejlépe nelinkovaný, nůžky, lepidlo v tyčince

Fy - sešit dle vlastního výběru, pravítko, kalkulačka povolena