6.A třída

Matematika

Dobrý den,

na tento týden mám pro vás už poslední úkol: Opakování převodů jednotek a objem.

https://drive.google.com/file/d/1zfHXSdw0JISSCsnRcdAHJYueceehSCmr/view?usp=sharing

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/file/d/1DwavnX0T5S6_RW8XcuU5sD-u9TtOf1Mt/view?usp=sharing

Nejprve je nutné vypracovat předchozí úkol z převodů, který většina z vás odevzdala. 

Termín odevzdání: pondělí 22. 6.

Lenka Petříková

 

Dějepis

Milá 6.A., následující otázky budou k opakování učiva 6.r. Otázky nemusíte opisovat, stačí napsat číslo a odpověď. Odpovědi ofoťte a pošlete na můj mail.

1. Z čeho se dozvídáme o životě lidí v minulosti?

2. Jak dělíme prameny? /Uveď příklady/

3. Jak se jmenovalo nejstarší období v dějinách lidstva?

4. Jak dělíme pravěk?

5. Jmenuj vývojové typy člověka.

6. Napiš 3 informace o Keltech.

Další úkol jsou anagramy pro pobavení, všechny se vztahují k pravěku.

Vylušti : / MENKÁ, NZROB, ZOELEŽ, ELTKÉOV, PDOIUMP /

Datum vypracování je 14.6. Žáci, kteří byli v pondělí ve škole, úkol dělat nemusí, vše si již zopakovali.

Dana Petříková

 

Matematika

Práce na tento týden - pokračujeme v opakování převodů jednotek: https://drive.google.com/file/d/1BWlznqRnE4DhCqGfaPbOnt4LRgm34tQF/view?usp=sharing

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/file/d/1iYR1-n8MkGN2P0VsELWV-HR_Pok2RdVU/view?usp=sharing

Termín odevzdání: pondělí 15. 6.

plus závěrečné opakování dělitelnostihttps://drive.google.com/file/d/1MXfi7vJB7pjvJsh0gJNzcT3itnz4a-yZ/view?usp=sharing - podobné příklady by byly v testu, tak si povinně všichni vyzkoušejte a pošlete mi na email, také do pondělí 15. 6.

Kdo neodevzdal důležitý úkol 8 - Shrnutí dělitelnosti, odevzdejte co nejdříve.

Na pondělí do školy přineste úkoly 9 a 10 - Převody jednotek, i pokud jste mi nějaký z nich poslali už na email.

LP

 

Z do 14. 6.

Procvičování práce s mapami. Na stránce https://www.umimefakta.cz/porozumeni#ps2984 si procvič práci s mapou v sekcích Turistické mapy: obecný přehled, Turistické mapy: výlet a Vrstevnice vždy alespoň jednu úlohu. Pošli mi screenshot, který dokazuje splnění. Díky a hezký týden! PT

Fy do 12. 6. téma: Teplota - učebnice str. 72 až 73 přečíst a zapsat zápis (postačí opsat závěr ze str. 73 dole)

Pracovní sešit: str. 47 a 48, AlfBook sekce - Fyzikální veličiny testy: Měření času a teploty 1 a 3

do 12. 6. AlfBook sekce Bezobratlí, testy: Pavoukovci, Korýši

 

 

Milí žáci a rodiče,

vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je umožněna přítomnost žáků 2. stupně v základní škole. Před vstupem do budovy školy musí žák odevzdat vyplněné čestné prohlášení (naleznete zde na stránkách školy)!!!

Žáci budou do budovy školy vcházet hlavním vchodem po vpuštění pedagogickým pracovníkem.

Budou rozděleni do pracovních skupin s maximálním počtem 15 žáků.

Doba pobytu ve škole: 8.00 – 11.00 hodin.

Žáci budou chodit do školy jednou za týden. Důvodem je omezená kapacity školy a zajištění bezpečnosti ve škole.

Žáci 6. A tedy pouze pondělky, nástup tedy nyní 8. 6 !!!!          

První setkání bude určené k odevzdání prací a úkolů, které žáci plnili doma.         

Prosím, je nutno mi nahlásit na mail, zda přijdete do školy. Termín odeslání informace ohledně přihlášení žáka je do 5. 6. 2020 do 7.00 hod nejpozději (v 8. 00 je třeba tuto informaci předat vedení školy).

Děkuji za spolupráci žáků i rodičů.

S pozdravem

Šteflová Jana

Fy do 5. 6. téma: Teplota - učebnice str. 70 až 71 přečíst a zapsat zápis (postačí opsat závěr ze str. 71 dole)

Dále se podívejte na komentovanou prezentaci: https://www.youtube.com/watch?v=GTVs0zrgUPE

Dobrovolný dú: otázky str. 71 dole 

Matematika

Řešení úkolů 1 až 7 zašlu emailem, vaším úkolem bude si zkontrolovat všechny úkoly a připravit si dotazy, pokud něčemu nerozumíte.

A mám pro vás opakování jednotek délky, obsahu a převodů jednotek, než začneme s čtverečnými a krychlovými:

https://drive.google.com/file/d/1YEa1WjhKvRCuAspFc4GLZp23Pzu6WN_h/view?usp=sharing

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/file/d/1Tuf13scHol6bNZAUE56y7m-KH4eAgozw/view?usp=sharing

Je to spíše k přečtení a jsou tam řešené příklady, k vypracování toho není tolik, jak se zdá :)

Termín odevzdání: 8. 6. 

Lenka Petříková

 

 

Dějepis

Milá 6.A, zatím pracujete velmi dobře. Tento úkol doporučuji vypracovat všem, protože závěrečná klasifikace se blíží.

Opakování Řecka

1. Na kterém poloostrově Řecko leží?

2. Jmenuj 2 nejvýznamnější městské státy.

3. Čemu se hlavně věnovali ve Spartě?

4. Kdo vyhrál řecko-perské války?

5. Proč se běhá marathónský běh?

6. Jak se jmenovalo řecké divadlo?

7. Jmenuj 4 řecké bohy.

8. Co bylo zakázáno během řeckých olympijských her?

9. V jakých disciplínách Řekové soutěžili?

10. Jmenuj 3 druhy řeckých sloupů.

Odpovědi můžete hledat v sešitě a učebnici. Nemusíte odpovídat celou větou, stačí napsat číslo otázky. Odpovědi ofoťte a pošlete na můj mail.

Žáci s IVP si vyberou jen 6 otázek.

Termín odevzdání je 7.6.

Těším se na správné odpovědi Dana Petříková

 

 

do 5. 6. Přečtěte si ještě jednou učebnici str. 70 až 73. Podívejte se na komentovanou prezentaci a udělejte podle ní zápis.

https://www.youtube.com/watch?v=qWd-_bXkIj4&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=13&t=0s

Vypracujte otázky z učebnice: str. 71 a 73

Zeměpis

Výškové stupně v krajině

Přečti si text níže a z textu tučným písmem si vytvoř zápisky do sešitu:

S nadmořskou výškou klesá teplota a tlak vzduchu. Naopak stoupá množství srážek a síla větru. Počasí ve vyšších polohách se mění mnohem rychleji než v nížinách. Tím jak se mění podnebí se stoupající nadmořskou výškou, mění se skladba rostlinstva i živočichů. Mluvíme o tzv. výškových stupních rostlinstva. Tyto výškové stupně připomínají krajiny Země. Výškové stupně se liší podle zeměpisné šířky. Na rovníku najdeme nejvyšší stupeň – věčný sníh a led – tj. pustinu pouze na nejvyšších horách ve výškách nad 5000 m. Směrem k pólům hranice sněhu klesá níž a níž a kolem 60° zeměpisné šířky dosahuje hladiny moře. Tato hranice, nad kterou v horách již neroztaje sníh, se nazývá sněžná čára. Tlakem se sníh mění v led a vznikají horské ledovce. V tropických oblastech při výstupu hor (např. Kilimandžáro) začínáme výstup v oblasti savan. Následuje stupeň tropického lesa, který přechází v mlžný les. Nad ním se nacházejí horské louky. Ve vyšších oblastech jsou již jen mechy a na vrcholu hory je jen holý kámen a ledovec. V mírných zeměpisných šířkách (např. v Alpách) následují výškové stupně po sobě takto: listnaté lesy, jehličnaté lesy, kleč, alpínské louky, mrazové pustiny holých skal, věčný sníh a led. Kolem polárního kruhu již stupeň hustých lesů chybí. Nejlépe je tato výšková stupňovitost vidět v Jižní Americe. Zde jsou mnohem lepší podmínky pro život obyvatel ve vyšších nadmořských výškách. Je proto pravidlem, že největší osídlení není v nížinách, ale v nadmořských výškách kolem 2000 – 3000 metrů, kde je podnebí podobné mírnému klimatu. Zde jsou nejvhodnější podmínky pro pěstování obilí, brambor a chov zvířat. Velkoměsta, jako např. Bogota leží v nadmořské výšce vrcholků Alp. Nejvyšší horstva planety jsou přístupná pouze zkušeným trénovaným horolezcům s velkou výbavou (ubývá zde kyslík). Většinou se také jedná o chráněná území a národní parky.

Opáčko:

Zkuste si celý test http://www.macatka.wz.cz/index.zemepis/testy_6_roc/test_biosfera.htmNapište mi odpovědi na otázky 1, 2, 8 a 9.

Těším se na vaše odpovědi na otázky i opáčko do 7. 6. 2020. Váš PT

Matematika

Ahoj šesťáci,

na tento týden posílám závěrečné shrnutí dělitelnosti: https://drive.google.com/open?id=1Kqlr6s6uABw0KNR49-F2XLOJd6Nkp-p1.

Termín odevzdání: neděle 31. 5. nebo pondělí 1. 6.

Kdo by potřeboval vytisknout ve škole, napište.

Pokud bude s něčím problém, ozvěte se co nejdříve, než začneme s novou látkou - hlavně prvočíselný rozklad je důležité zvládnout.

Lenka Petříková

 

Fy do 29. 5. PS str. 44, 45 a 46

do 29. 5. Do mailů jsem vám poslala odpovědi na otázky z minulého týdne. Zkontrolujte si.

Přečtěte si učebnici str. 70 až 73. Podívejte se na komentovanou prezentaci https://www.youtube.com/watch?v=agy_ss2Jmpw&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=12&t=0s a udělejte podle ní zápis. (Je v ní zase otázka, takže kdo chce jedničku, pište odpovědi na jt20@centrum.cz)

Dobrovolný dú: Pokud se vám podaří pozorovat něco zajímavého v přírodě, pošlete mi fotografii.

Z

Ahoj šesťáci. Díky za vaše práce a je tu další. Pracujte s uč. str. 72-3. Zapište si následující téma do sešitů, samozřejmě doplněné slovy z úkolu 1 a otázkami s odpověďmi. Vše mi doložte do 31.5 na tyrmer@centrum.cz .

Život v … (nadpis)

Odlišnosti jsou i v oceánech: se zeměpisnou šířkou klesá … a je zpravidla vyšší obsah …, s hloubkou stoupá … a … teplota. Do hloubek větších než 200 m nepronikne … . Při pobřeží bývá větší …, např. spláchnutými zemědělskými …. Ale také tam bývá více …, podobně jako na místech … mořských proudů.

Druhově nejrozmanitější jsou … útesy. Nejvýznamnějšími producenty kyslíku jsou mořské…, důležitou potravou je směs mikroorganismů zvaná ….

1. Doplň text následujícími červenými slovy ve správném tvaru a zapiš si pak text do sešitu:                                                       

živiny, znečištění, tlak, teplota, světlo, styk, řasa, plankton, oceán, kyslík, korál, klesání, hnojivo

2. Napiš alespoň 3 lovné mořské ryby:

3. Jaké poselství přináší toto video? https://www.youtube.com/watch?v=y7E9wVOFz9I          

Alfbook: V sekci  PODNEBÍ A BIOSFÉRA si dodělejte testy, které jste nedělali, případně si vylepšete ty, kde jste neměli uspokojivá procenta. Zdraví vás PT.

Dějepis

Opět chválím 6.A. Naprostá většina pracuje.

Zadám opět 2 jednoduché úkoly.

1) Přečtěte si v učebnici na str. 101-102 o Etruscích a o založení Říma a odpovězte do sešitu celou větou na následující otázky. 

Nadpis - Založení Říma

1. Čím se zabývali Etruskové a co uměli?

2. Ve kterém století ovládli Etruskové Apeninský poloostrov?

3. Napiš rok, kdy byl založen Řím.

4. Kdo založil Řím podle pověsti a kdo ve skutečnosti?

5. Jak se v Římě dělili svobodní obyvatelé?

2) Vyluštěte následující anagramy /ARTSPA, NYTHEA, RADYTAIKA, OLADIVID, SUEZ/  Všechny jsou z Řecka.

Vypracované úkoly opět pošlete na můj mail.

Termín odevzdání je 31.5.

Zdravím Dana Petříková

 

Matematika

Omlouvám se za pozdější vložení pracovních listů, mám zraněnou ruku a vypracování mi trvalo déle.

Komu není jasný prvočíselný rozklad, ozvěte se mi na email, někteří už tak učinili.

Termím odevzdání: neděle 24. 5., příp. pondělí 25.5.

https://drive.google.com/open?id=1TrjMRK_LuARJK-AWnqTzIs6Yps7Lp3ue

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/open?id=1FdDFL7gfz1YI8-ABuTOuhNQ9j38922-H

V Alfbooku si můžete po vypracování tohoto úkolu dodělat Dělitelnost, kdo ještě nemá.

Stále od někoho nemám úkoly 4 až 6, prosím o zaslání, ať vám mohu rozeslat řešení.

Připomeňte se mi, prosím, komu mám zadání vytisknout a nechat ve škole k vyzvednutí.

Mějte se hezky

Lenka Petříková

 

AJ- 18.5. -24.5. - na mail jsem vám poslala úkol (pracovní list - slovíčka na téma země + článek o Velké Británii)- odpovědi můžete psát přímo do dokumentu, nebo si to můžete vytisknout a poslat sken. Kdyby někdo potřeboval posunout termín, pište, domluvíme se. Pište, i kdyby byl jakýkoliv jiný problém. Jinak, kdo chce, sejdeme se ve čtvrtek jako vždy v 10:00 na skypu - účast je zcela dobrovolná.  KŠ

- do 22. 5. Téma: Pavoukovci - podskupiny SEKÁČI, ROZTOČI A ŠTÍŘI - přečtěte si učebnici str. 68 (dole) až 69 

Podívejte se na komentovanou prezentaci a udělejte podle ní zápis do sešitu. https://www.youtube.com/watch?v=JLECOsVQb2k&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=11&t=0s

vypracujte do sešitu otázky ze str. 69

Fy - do 22. 5. Tento týden budeme opakovat objem: AlfBook sekce - Fyzikální veličiny testy: Objem 1 až 5

Dějepis

Zdravím 6.A. a opět chválím, práci odevzdali téměř všichni.

Tentokrát zadám 2 jednoduché úkoly.

1. úkol - napiš do sešitu, co tě nejvíce zaujalo na Řecku.

2. úkol bude zápis do sešitu.

Nejprve si v učebnici na s. 99-100 přečti úvodní povídání o Římě, napiš nadpis Řím a pak do sešitu celou větou odpověz na následující otázky, ofoť a pošli na můj mail.

1) Na jakém poloostrově leží Řím?

2) Jaká moře ho omývají? /mapa s. 99/

3) Jaký je povrch ?

4) Jaké je podnebí?

5) Co se tam pěstuje?

6) Co se dováželo?

7) Co se vyváželo?

Termín vypracování 20.5.

Těším se na vaše práce. Dana Petříková

 

Z - Opakovacích úkolů z minulého období došlo zatím málo, prodloužím termín do 14. 5. Téma do 21. 5. jsou Krajiny chladných oblastí. Zápisky ke kapitolce a k nim otázky s osmisměrkou naleznete v mailu nebo ke stažení ZDE.

Aj - od 11.5. do 15.5. - Minulý týden jste měli trochu odpočinkový:-), neposílala jsem žádný pracovní list, tento týden prosím vypracujte pracovní list, který jsem poslala mailem. Rozdělte si to na několikrát, nemusíte vše udělat najednou - stačí každý den 10-15 min. Kdyby někdo nestíhal, pište, domluvíme se individuálně. Stále platí, že kdybyste něčemu nerozuměli, potřebovali s něčím pomoct, pište. Dejte mi do středy vědět, kdo se chce sejít ve čtvrtek na skypu. S těmi, kteří se chtějí sejít,  bychom se sešli v 10:00. 

- do 15. 5. Téma: Pavoukovci - 1. podskupina PAVOUCI - přečtěte si učebnici str. 67 a 68 (sekáče zatím ne)

Podívejte se na komentovanou prezentaci a udělejte podle ní zápis do sešitu. https://www.youtube.com/watch?v=wEa1NGww2vg&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=9

Fy - do 15. 5. AlfBook sekce - Fyzikální veličiny, Převody jednotek času 1 a 2

Matematika

Dobrý den,

pokud potřebujete posunout termín odevzdání úkolů, stačí napsat nebo zavolat. Je to jen o komunikaci, která je bohužel z vaší strany minimální. Vždy se dá na všem domluvit, na emaily, ve kterých se ptám, jestli bylo vše podle řešení jasné nebo nepotřebujete ještě něco vysvětlit jinak, mi neodpověděl téměř nikdo. Pro žáky, kteří ještě nevypracovali předchozí úkoly a teď u pátého úkolu prosí o vysvětlení: Nejprve je potřeba vypracovat předchozí úkoly, látka na sebe navazuje.

Od příštího týdne budu zadávat úkoly na celý týden, od neděle do neděle.

Hezký víkend

Lenka Petříková

 

Matematika

Kdo odevzdal 4. a 5. celý úkol, sledujte email, kam vám přijde řešení a opravte si. Udělejte si také v Alfbooku Znaky dělitelnosti a prvočísla.

Pokračujeme prvočíselným rozkladem a společnými násobky: https://drive.google.com/open?id=1pebJ79cGv_rNVelNRFhdk6zuUqcAFwIj

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/open?id=1ONr-0-Kvjstenz-DKKEvGqZD2ziu6d6Z

Termín odevzdání pondělí 11. 5.

Mějte se hezky

Lenka Petříková

 

AJ- dodělejte si tento týden to, co jste nestihli dodělat v minulých týdnech, a v ALFBOOKU prosím všichni dodělejte v PROJECTU 2 - lekci 4

Dějepis

Milá 6.A. Musím vás opět pochválit, protože referát o olympijských hrách mi poslala naprostá většina. /Chybí mi pouze 1 práce/

Tentokrát to bude úkol do sešitu a vypracují ho i žáci s IVP.

V učebnici na str. 95 si přečtěte o řecké architektuře a do sešitu odpovězte celou větou na následující otázky. /Nezapomeňte na nadpis./

1. Vyjmenuj 3 druhy řeckých sloupů a podle učebnice je nakresli.

2. Byly řecké stavby bílé nebo barevné?

3. Co to byly karyatidy?

4. Na jaké části se dělily řecké domy?

5. Popiš, jak řecké domy vypadaly.

Práci ofoťte a pošlete na můj mail. Termín odevzdání je 10.5.

Moc vás zdravím Dana Petříková

 

Z - do 11.5. - posílám zápisky, prezentace, hru a úlohy ke zpracování - procvičování k tématu krajiny. Vše odesláno 2. 5. na mail nebo ke stažení ZDE. Součástí úkolu je také úprava textu v rámci informatiky. 

- do 8. 5. Téma: Členovci (úvod do učiva) učebnice str. 66 a 67 nahoře (pavoukovci zatím ne) - přečtěte si, pak se podívejte na: https://www.youtube.com/watch?v=3mMCqUUYjXY&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=9&t=0s

Je to komentovaná prezentace. Udělejte si poznámky podle ní. (V tomto případě mi je nemusíte posílat, když se to opisuje.) Prezentace obsahuje ústně zadaný úkol, který platí i pro vás! Odpovědi posílejte na můj mail jt20@centrum.cz

Fy - do 8. 5. AlfBook sekce - Fyzikální veličiny, měření - testy: Měření času 1, 2, 3

Vz

Cesta ke zdraví – projekt na květen

Pozorně čti a na závěr vypravuj úkol. Všechno si pěkně promysli.

Výzkumy odborníků potvrzují, že naše zdraví je sice podmíněno dědičně ( můžeme po předcích zdědit např. určitou chorobu), avšak převážně je náš zdravotní stav ovlivňován tím, jak a v jakém prostředí žijeme, čím se převážně zabýváme, jak organizujeme svůj pracovní i volný čas.

Úkol: Nakresli do sešitu, doprostřed listu postavičku člověka. Do prostoru kolem ní zapiš vlivy (faktory vnějšího prostředí), které mohou ohrozit zdraví člověka (např. pomocí barevných šipek směřujících k postavičce člověka).

Vyznač zeleně – co by poškodilo především tělesný stav člověka.

Modře vyznač – čím je u člověka ohrožováno duševní zdraví.

Červeně vyznač – čím může být narušováno jeho rodinné soužití a vztahy s ostatními lidmi.

Až se sejdeme ve škole vše mi předložíte ke kontrole zapsané v sešitě. (nemusíte posílat na můj e-mail)

Zdraví A. B

 

Matematika

Kdo si neopravil první tři úkoly podle řešení, opravte si.

Čtvrtý úkol ještě neodevzdala velká část z vás, prosím o odevzdání do pátku 1. 5.

Do úterý 5. 5.https://drive.google.com/file/d/1MpvYa4WNpGS-Ke7jloZVMjPGywuKy4NJ/view

pro žáky s IVP: https://drive.google.com/file/d/16ygKH6c33qjuTM7YPEyarDKPSaeMqNfF/view

Je to jen práce s vyškrtávací tabulkou, výklad, ukázka určování prvočísel na příkladech a jen dvě cvičení, která budete počítat podle vzoru. Není to 5 stránek příkladů, jak se někteří děsili minule.

V Alfbooku si udělejte kvíz v kapitole Dělitelnost 1. řádek: Znaky dělitelnosti a prvočísla - až po vypracování tohoto úkolu.

Lenka Petříková

 

 

Fy - do 2. 5. Měření času - učebnice str. 67 až 69. Přečtěte si a zapište zápis. K zápisu můžete využít závěr na str. 69, nakreslete obrázek dvou různých měřidel času.

- do 2. 5. učebnice str.65 - vypracujte otázky do sešitu. Dále: AlfBook sekce Bezobratlí, test: Hlísti, kroužkovci

AJ - všechny informace z tohoto týdne (20.4. - 24.4. ) a týdne předchozího jste dostali e-mailem. Někteří z vás nereagují:-(

 - přidávám odkaz na video k probírané látce. https://www.youtube.com/watch?v=ZST_A8SKpfE

Vážení šesťáci.

Práci zadanou do sešitu prosím nafoťte a pošlete mi na mail ke kontrole! Někteří už to posílají a skoro u každé práce mám nějaké požadavky na úpravy. Ušetříme tím hodně času, když to takto společně zvládneme. Až se uvidíme ve škole, nebudeme se tím muset zdržovat. Děkuji. můj mail: jt20@centrum.cz

Matematika

Ahoj, šesťáci,

chválím vás, jak většinou krásně pracujete. Před vyplněním tohoto pracovního listu je nutné si opravit předchozí tři úkoly podle řešení, které jsem vám poslala. Je tam vysvětleno i proč se to tak počítá a kde jste nejčastěji chybovali, na co si dát pozor. Komu jsem neposlala všechna tři řešení, znamená to, že jste mi ještě neodevzdali všechny úkoly a ozvěte se, prosím.

https://drive.google.com/open?id=15QH6OK6RMdcGzy0qxvFNwG5mTJMBCXow

Datum odevzdání: do soboty 25. dubna, ale nenechávejte to, prosím, na poslední chvíli a práci si rozložte.

Hezký den a užívejte sluníčka

Lenka Petříková

 

Dějepis

1. Přečtěte si v učebnici o starověkých řeckých olympijských hrách/s. 96-97/

2. Podle učebnice, můžete hledat i na Wikipedii, vypracujte referát na téma starověké řecké olympijské hry a pošlete mi ke kontrole jako přílohu.

Datum odevzdání 30.4.

Těším se na vaše práce. Zdravím Dana Petříková

 

 

Z do 1. 5. Úvod do Biosféry v uč. s. 70-1, Krajiny tropů 74-9 si pročtěte, zápisky posílám v mailu i s procvičením (ke stažení i ZDE), to mi po splnění pošlete zpět. Přehledná mapka př. krajin na str. 71 v učebnice se vám hodí v celé této kapitole. PT (tyrmer@centrum.cz)

 do 24. 4. Učebnice str. 63 až 65 téma KROUŽKOVCI: Nejprve si přečtěte celý text, po přečtení udělejte zápis do sešitu. Pod nadpis napište stručnou charakteristiku skupiny. Můžete využít text v zeleném poli na str. 65. 

Podskupina Mnohoštětinatci str. 63 - jen okrajově - postačí vypsat zástupce ( Je to ale zajímavá skupina převážně mořských kroužkovců.) 

Podskupina Opaskovci str. 64 - žížala ob. - zapište informace a nakreslete i obrázek s popisem, dále pijavky a nitěnky.

Fy do 24. 4. Na vaše mailové adresy jsem poslala správné řešení PS. Zkontrolujte si a případně opravte nebo doplňte. Jestliže někomu nepřišlo, napište mi, pošlu znova.

Učebnice str. 64 až 66 nové téma ČAS: Nejprve si přečtěte celý text, po přečtení udělejte zápis do sešitu. Můžete využít závěr na str. 66. Dále si překreslete tabulku jednotek času a převodník jednotek na str. 65.

Připomínám, že někteří nemáte splněné úkoly na AlfBooku (Hmotnost 1 až 5)

můj mail: jt20@centrum.cz

Matematika

Děkuji všem, kdo mi poslal vypracované listy. Kdo ještě neposlal, prosím, pošlete mi je během dneška, mám pro vás připravené řešení s dovysvětlením. Psát každému individuálně email s vysvětlením jeho konkrétních chyb se mi neosvědčilo, protože jen málo z Vás zpětně reaguje a výpočty si podle toho opraví. Budu proto posílat soubor, kde budou příklady vyřešené a vysvětlené všechny všem. Doporučuji si zakládat společně s listy a příklady podle toho opravit. Můžete mi i na základě toho napsat, jakou známkou byste se hodnotili.

Dnes vkládám první část Dělitelnosti konkrétními čísly, kterou, prosím, odevzdejte vypracovanou do neděle 19. 4.

https://drive.google.com/open?id=1f2DznuI4vKzrYtgsSww_9s9ccbAxJM4Q

Děkuji

Lenka Petříková

 

Dějepis

Ahoj 6.A, chválím všechny, kteří odevzdali referáty, byla vás naprostá většina.

Další úkol bude zápis do sešitu. Přečtěte si v učebnici o makedonské nadvládě v Řecku s. 86-88 a do dějepisného sešitu odpovězte celou větou na následující otázky.

1. Který makedonský král ovládl Řecko?

2. Který makedonský král ovládl Persii?

3. Jak se jmenovala města, která založil Alexandr Veliký? /podle mapy s. 87 je spočítej/

4. Vysvětli, co je helénská kultura

5. Kdo nakonec ovládl Řecko?

Termín vypracování je 20.4.

 

Vz

Trocha osvěty :-)

Bezpečné chování v silničním provozu.

Jarní období nás po zimě přímo vybízí vyrazit na výlet do přírody. Vzít kolo, brusle nebo někteří i malý motocykl. Samozřejmě, že již na něj máte řidičák.

Pozor stáváte se tak účastníky silničního provozu. Jak jistě víte, i to má svoje důležitá a opodstatněná pravidla.

Ať už jdete na výlet pěšky, jako chodci, nebo jedete na bruslích nebo na jiných dopravních prostředcích.

Chovejte se vždy předvídavě, bezpečně a ohleduplně.

Nezapomeňte také na bezpečnostní doplňky. Jako je zejména helma, světelné reflexní prvky, také např. chrániče a především vezměte sebou zdraví rozum.

Nic nepodceňujte a nic nepřeceňujte, zejména sami sebe a svoje schopnosti a sily.

Šťastnou cestu.

Zdraví A. B.

 

Z

Zdravím vás a jsem rád, že pracujete stále lépe. Na tento týden posílám shrnutí a trochu opakování na mail a případně ZDE. Termín splnění do 21. 4. včetně. Krásné jaro a pevné zdraví přeje PT

Ahoj 6.A. Chválím vás za odevzdané úkoly z dějepisu. Většina má již splněno. Zároveň vám přeju hezké Velikonoce a s dalšími úkoly se ozvu až po Velikonocích.

S pozdravem Dana Petříková

Matematika

Ahoj, šesťáci,

děkuji za poslané úkoly a moc vás chválím. Všem jsem vám odepsala a poslala pár poznámek k příkladům, se kterými jste měli problém. Až budu mít od všech odevzdáno, vložím sem řešení, kdyby ještě něco nebylo jasné. Někteří z vás si důležité věty vystříhali a do sešitu vlepili, nechám to na vás, jakým způsobem to budete dělat, jen by bylo dobré si tam psát i zadání příkladů, ať víte, co jste počítali, až se budete ze sešitu učit. Můžete si také listy tisknout a zakládat někam pohromadě.

Vkládám další část dělitelnosti, na začátku je opakování, protože někdo měl problém vyjádřit z konkrétního součinu, co vůbec je dělitel a násobek. Některé příklady jsou řešené, i ty si, prosím, opište. https://drive.google.com/open?id=1fgWn0PfrBDJdxETdalDXHKjZXJWJ8rqC

Termím odevzdání bude ve středu 15. 4.

Přeji krásné Velikonoce

Lenka Petříková

 

Fy do 17. 4. Hmotnost - učebnice: pročtěte si stránky 61 - 63, pracovní sešit doplňte do strany 43.

AlfBook - sekce fyzikální veličiny, měření vypracujte: Hmotnost 4, 5  Povolené jsou jen 2 pokusy. Do 17. 4.

 do 17. 4. Měkkýši - AlfBook: udělejte testy: Měkkýši, Měkkýši plži, Měkkýši mlži (v sekci bezobratlí)

Dále v té samé sekci zopakujte předchozí látku testem: Žahavci, ploštěnci, hlísti a Ploštěnci a hlísti. Libovolný počet opakování pro všechna cvičení. 

6.4. AJ - úkol na tento týden. Dodělejte cvičení (HOW MUCH, HOW MANY a SOME a ANY), která jsem posílala už minulý týden e-mailem . Pokud někomu emaily nedorazily, pište na spinova.anglictina.zs@seznam.cz Posílala jsem ho ale všem, měli by ho mít všichni. 

Udělejte tento kvíz na procvičení HOW MUCH/HOW MANY (je to max. na 10 minut)- https://kahoot.it/challenge/0836245?challenge-id=f32f0a04-736f-47b4-a4fc-06605dfe3b74_1586154799779

Ti, co mají hotovo, mohou číst příběh o Herkulovi - posílala jsem minulý týden i s odkazem na online kvíz k tomu. Kdyby kdokoliv chtěl poslat druhou kapitolu, napište si o ni.

V alfbooku si procvičujte průběžně - především v Projectu 2 do lekce 4C (včetně lekce 4C). Jinak opakování z pátého ročníku - celý PROJECT 1

Jinak můžete psát, budete-li chtít s něčím poradit, nebo můžete napsat, jen tak - jak se máte:-) (v angličtině:-)

VZ

Trocha osvěty :-)

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

Vaše úkoly pro každý následující den:

1/ chraňte svoje zdraví i zdraví ostatních v každodenním životě i při různých činnostech, buďte na sebe opatrní

2/ projevujte se odpovědně v situacích ohrožující život a zvýšeně dbejte na osobní bezpečí

3/ pohovořte s rodiči nebo s kamarády o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví spolu jsme již na toto téma diskutovali

4/ také o případném poskytnutí adekvátní pomoci, jak by jste se zachovali

Cvičte, učte se nové věci, choďte do přírody a mějte se pěkně.

Zdraví A. B.

 

Zeměpis

Zdravím třído! K procvičení v Alfu bylo do pátku: Klima planety; Klima a biosféra; Počasí; Atmosféra Země; Atmosféra a počasí. Část nebo rovnou vůbec nic nesplnili: Balwarová, Bříza, Poslední, UrbanHájek, Chmelík, Krahulcová, Pristašová, Procházka. Dodělejte si, prohlédnu si v pondělí v podvečer. 

Matematika

Zdravím vás, šesťáci,

dnes jsem vám psala email ohledně matematiky, kterou budeme mít od dubna spolu :)

Vkládám základy dělitelnosti. Vypracujte, prosím, příklady do úterý 7. 4., ať se můžeme posunout k dělitelnosti konkrétními čísly, děliteli a násobku. Dělitelnost jste ji již měli nastudovat, tak by to pro vás neměl být problém. Jsou opravdu jednoduché :)

Zde je odkaz na soubor s příklady a teorií. Příklady a oranžové rámečky přepište do sešitu.

Dělitelnost

Děkuji

Lenka Petříková

 

Dějepis

Milé děti, moc vás chválím, protože všichni jste odevzdali referáty a byly moc pěkné, protože vám to šlo moc dobře, další úkol bude podobný.

Podle učebnice s. 92-93 a podle Wikipedie napište povídání o starověkém řeckém divadle ve stejném rozsahu, jako jste psali o bozích, a pošlete jako přílohu na můj e- mail. Případné dotazy posílejte také na můj e-mail. Těším se na vaše práce.

Práce odevzdejte do 10.4.

 

 

Vz

Ve zdravém těle, zdraví důch.

Úkol na každý následující den:

Cvičení:

1/ vyhraďte si pravidelný čas ve vašem denním rozvrhu, nejlépe ráno před snídaní. Jestli-že vstáváte později, tak po probuzení. Cca 20 minut.

2/ správně se postavte, zklidněte mysl a správně dýchejte (již to znáte, z našeho cvičení)

3/ zacvičte si (např. jógu, kterou již jsme spolu započali, nebo cokoli co máte rádi)

4/ na závěr se protáhněte a relaxujte

Kamarádi. Chovejte se bezpečně ke svému zdraví i zdraví ostatních. J

Zdraví A. B.

 

Mailem byly žákům zaslány následující úkoly na další týden:

MLUVNICE - str. 66/cv. 1, 2, 3 (žáci s IVP cv. 3 NEdělají)

SLOH - str. 112 - Vypsat si do slohového sešitu: Co je to popis? Jaké druhy popisu rozlišujeme? Jaké jazykové prostředky používáme k popisu? Jaký je postup při popisování? K této teorii si vypracujte na str. 113/cv. 1 a), b). (žáci s IVP cv. 1 a) NEdělají)

V LITERATUŘE jste měli úkol v týdnu, kdy jsem chyběla. Měli jste si napsat, co je to bajka + její tři představitele. Kdo to neudělal, musí doplnit nyní. Pomůže vám k tomu Čítanka 6 na stránce 53. Zde si přečtěte Jak potkalo Ezopa štěstí. Úkolem bude si z tohoto textu po přečtení napsat krátké info (minimálně 7 vět) o tom, co jste se dozvěděli o Ezopovi.

Dále si pak přečtěte na str. 58 krátkou bajku Vlk, osel a liška. Zamyslete se nad jejím poučením.

Termín pro vypracování a zaslání na můj mail steflovajani@gmail. com je do 3. 4. Kdo nevypracoval stále ještě předchozí úkoly, je nutné je dodělat.

         Děkuji za přípravu.

S pozdravem J. Š.

AJ - Včera večer jsem posílala úkol na pondělí -30.3. s instrukcemi, jak postupovat v alfbooku - stále se mi ještě neozvali všichni, takže mi schází e-maily na tři z vás - mail na mne - spinova.anglictina.zs@seznam.cz

Fy Hmotnost -  Do sešitu z ušebnice str. 60 nadpis: Měření hmotnosti - zapište jak se nazývá proces měření hmotnosti, druhy měřidel, nakreslete a popište obr.5

AlfBook - sekce fyzikální veličiny, měření vypracujte: Hmotnost 1, 2 a 3 Ppovolené jsou jen 2 pokusy. Do 5. 4.

 Měkkýši - AlfBook: udělejte test hlavonožci (v sekci bezobratlí)

(Kdo nemá splněnou práci s učebnicí a zápis do sešitu, musí nejprve vypracovat zadání minulého úkolu. Test slouží k opakování a upevnění učiva. Zároveň vidím, kdo už práci dokončil.) jt20@centrum.cz 

Zeměpis s trochou Informatiky

Zdravím. Práci máte v mailu nebo zde ke stažení.

do večera 3. 4. si procvičte v Alfbooku - zeměpis:
- Téma atmosféra kromě prvních dvou úloh 
 
do večera 8. 4. (pak jsou Velikonoce)
- Odeslat zadanou práci na 3. týden, slouží zároveň k procvičení práce s textovými editory (word, open office nebo google docs), v případě "nouze" vytiskni, ofoť a pošli.

- Testy Hydrosféra na Alfbooku (jsou 3)

Matematika 30.3.- 3.4.

V tomto týdnu si nastudujte v učebnici č. 2 na str. 81 - Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek kapitolu 8.1 Prvočísla a složená čísla a udělejte všechna cvičení této kapitoly. Pak přečtěte na str. 84 kapitolu Společní dělitelé a a udělejte všechna cvičení této kapitoly.

Posílám odkaz na youtube, kde je vysvětlen rozklad čísel na prvočísla a největší společný dělitel a nejmenší společný násobek:

https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs

https://www.youtube.com/watch?v=9cObtmnhBgc

A nakonec připomínám - procvičujte také v Alfbooku. 

Taky se s Vámi chci touto cestou rozloučit, na matematiku budete mít novou učitelku a třídnictví převezme paní učitelka Šteflová. Byli jste šikovní, přeji všem ať se Vám daří a budu na Vás vzpomínat :-)

Zdeňka Mrugalová

 

 

 

ČESKÝ JAZYK Milá třído, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala domácí výuku a cvičení. Vzhledem k tomu, že mi někteří neodepsali, uvádím informace pro všechny sem. Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ mailovou adresu. Dále chci zmínit, že v poště se mi objevil názor s povzdechem nad množstvím domácích úkolů od nás vyučujících, byť do českého jazyka jich děti ode mě dostaly (zatím) minimum. Bohužel se nejedná nikoliv o úkoly domácí jako takové, na které jsou děti zvyklé, ale o úkoly v rámci domácí výuky. Z toho důvodu je pochopitelné, že mají práce na doma více. V současné době jsou prioritními předměty zejména český jazyk, matematika, anglický jazyk. Viz pokyn Ministerstva školství. Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

S pozdravem

Šteflová Jana

 

Ahoj třído 6.A. Referáty z dějepisu mi odevzdala zatím polovina z vás. Za odevzdané práce vás chválím a připomínám těm, kteří ještě neodevzdali termín odevzdání 30.3.

Zdravím všechny Dana Petříková

 

do 31. 3. téma: Měkkýši - Hlavonožci str. 61 až 62. Udělejte si stručný zápis do sešitu. ( Podrobněji sépii, ostatní stačí jen vypsat zástupce.)

Vypracujte do sešitu otázky ze str. 62.

VZ

V tomto období, více jak kdy jindy, bych vám chtěla připomenout: vzpomeňte si každý den na všechny naše diskuse a debaty o zdravém životním stylu, pohybu, zdravé výživě, režimu dne a základních hygienických zásadách atd. Ty naše tzv. slavné KONTROLNÍ OTÁZKY. Splněním domácího úkolu je pro toto období pro vás, tyto zásady dodržovat a zůstat tak zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky.

Zdraví A. B.

 

ZEMĚPIS A INFORMATIKA do 27.3. - práci budete mít na mailu v různých formátech nebo si stáhněte formát docx zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WMUH78N4PLL5NKZ2-ZTS/ Čekají vás úlohy na téma hydrosféra a zároveň si procvičíte MSWord. Postupujte tedy přesně podle zadání a hotové odesílejte na tyrmer@centrum.cz. Připomínám, že polovina z vás ještě nedodala minulou práci. V Alfbooku se zeměpisu - hydrosféry týkají 3 testy, zkuste si je a když se nepodaří, dejte si je znovu! Zdraví PT

Angličtina - 23.3. -27.3. - Dočtěte prosím příběh a udělejte úkoly, které jsem k tomu zadala (úkol, který jsem posílala mailem minulý týden)- úkol mi zašlete do pátku na spinova.anglictina.zs@seznam.cz . Jinak platí, co jsem psala v mailu. Děti mi mohou psát na mail v angličtině. Ráda jim odpovím:-) Procvičujte prosím také na AlfBook.

kvíz na minulý čas zde: https://kahoot.it/challenge/0454923?challenge-id=f32f0a04-736f-47b4-a4fc-06605dfe3b74_1584955139143 

Matematika 23.3.- 27.3.

Pokračujeme v učebnici č. 2 na str. 71 - Dělitelnost 10 a 5, přečtěte si A,B,C,D (str. 71-72), udělejte všechna cvičení této kapitoly a z nich mi pošlete na mail cv. 73/1,2 a cv. 74/6,7. Pak přečtěte na str. 74-75 Dělitelnost 2 - A,B,C,D, udělejte všechna cvičení této kapitoly a z nich mi pošlete na mail cv. 75/2,3. Dále přečtěte na str. 76-77 Dělitelnost 3 - A,B,C,D, udělejte všechna cvičení této kapitoly a z nich mi pošlete na mail cv. 77/1,2 a cv. 78/4,5. Nakonec Vás čekají úlohy na závěr na str. 80. 

 

Dějepis 23.3.-30.3.

Milí šesťáci, v učebnici s. 90 si přečtěte povídání o řeckých bozích, vyberte si jednoho a vytvořte referát. Informace najdete na wikipedii. 

Rozsah referátu 1 strana A4 . Referáty mi pošlete do 30.3. na badynek@centrum.cz.

Sledujte odpoledku na čt 2

D. Petříková

 

- Vypracujte s pomocí učebnice str. 58 - 59 pracovní list Měkkýši, kdo chyběl může si o něj napsat. Můj mail: jt20@centrum.cz Pokud nemáte možnost si ho vytisknout, udělejte si alespoň výpis z výše uvedených stránek.

Fy - učebnice str. 58 - 59 Hmotnost: pročíst si a doplnit zápis do sešitu (Kdo chyběl na úvod do hmotnosti, musí udělat kompletní zápis: Název veličiny, její značka, základní jednotka a jednotky odvozené, tabulku pro převody - str. 59 nahoře) Stále procvičujte převody jednotek.

Z a Inf na týden od 16.3.

Podívejte se v úterý ráno do mailu, najdete tam práci i pokyny. Vše zaslat prosím do pátečního večera k ohodnocení.

Pro procvičování Z zábavnou formou doporučuji https://www.umimefakta.cz/ nebo 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/982-zemepis/10-6-rocnik?scroll=0 nebo 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3007

- opakujte látky: ploštěnci a hlístice, využijte otázky na konci každé kapitoly

Fy - procvičujte převody jednotek např. na: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/ hmotnost, délka, obsah, objem

Matematika

Učebnice č. 2 - kapitola dělitel (str. 66) a násobek (na str. 69); během tohoto týdne pročtěte a udělejte cvičení na str. 67 - 71.

V úterý a ve čtvrtek (nejpozději) mi vyfoťte udělaná cvičení v sešitě a pošlete na email zdenkamrugalova@seznam.cz. Kdo by potřeboval konzultaci, může mě kontaktovat na uvedeném emailu.

 

Dějepis

11.3. - 20.3.

- opakovat Sparta, Athény

- přečíst Periklovo Řecko s. 84-86

 

Zeměpis

1) Dopracujte si PL Hydrosféra, co jste obdrželi ve škole (potřeby: učebnice, google), příší týden očekávejte v mailu další práci :-)

2) Opakujte si témata Litosféra, Atmosféra!

 AJ - 17.3. - Rodičům/dětem, kteří se mi ozvali na mail, jsem poslala úkol na mail s vysvětlením. Bohužel nemám kontakty na vás na všechny. Mail na mne  - spinova.anglictina.zs@seznam.cz

AJ - 16.3. - NOVÁ CVIČENÍ NA MINULÝ ČAS - 

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file08/grammar08_a01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file08/grammar08_a02?cc=cz&selLanguage=cs

SOME/ANY - https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file09/grammar09_a01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file09/grammar09_a02?cc=cz&selLanguage=cs

+ zájmena - https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file06/grammar06_a01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file06/grammar06_a02?cc=cz&selLanguage=cs

Zítra pošlu těm, na které mám mail další příběh + cvičení k tomu. 

11.3. opakujte si prosím nepravidelná slovesa (seznam máte mít vlepený v sešitě) + dialog v restauraci

slovíčka lze procvičovat zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs

gramatiku (a/an, some, any): https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

Protože sem na stránky nemohu nahrávat např. pdf dokumenty apod. , nabízím, že kdo bude chtít, může mi napsat mail (spinova.anglictina.zs@seznam.cz) a já mu ráda pošlu naskenovaná cvičení - například různá cvičení k tomu, co zrovna probíráme + příběhy v AJ (zjednodušená četba v angličtině). 

12.3. - https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/countable-uncountable-nouns (pusťte si video) + dole pod vysvětlením používání SOME, ANY, A/AN - najdete 3 cvičení (CHECK YOUR GRAMMAR - picture matching, gap fill, multiple choice tmavě fialový podklad:-), rozklikněte a zkuste si je udělat. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/food

Protože probíráme jídlo zkuste si do sešitu připravit recept na své oblíbené jídlo - použijte google:-) + slovník, ale byla bych nerada, abyste používali ctrl +c, ctrl +v :-), protože se tím nic nenaučíte:-) Používejte hlavu a angličtinu:-)

13.3. - https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_a01?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_a02?cc=cz&selLanguage=cs (cvičení na minulý čas slovesa být - was/were)

cvičení na pravidelná a nepravidelná slovesa - https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_b01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_b02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_c01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file07/grammar07_c02?cc=cz&selLanguage=cs

+ quiz na some/any

https://kahoot.it/challenge/0494856?challenge-id=f32f0a04-736f-47b4-a4fc-06605dfe3b74_1584103516463

VV - Kluci - mohou napsat příběh o babičce + kresbu. Příběh mi mohou poslat na e-mail - spinova.anglictina.zs@seznam.cz

Bylo by dobré, abychom to dotáhli do konce a mohli to poslat do soutěže jako celou "knihu" za všechny:-)

Od holek příběhy v elektronické podobě mám. 

Týden od 9. 3. do 13. 3.

Z - opravné testy

Př test ploštěnci a hlísti 13. 3.

ČJ Zkoušení z literatury (literární druhy, žánry, umět podrobně baladu, hymnu a pohádku, vysvětlit pojem literatura a její funkce, umět rozlišit, co je to literární žánr vs. literární druh). Přestože tyto věci opakujeme již od září, stále se některým nedaří se je doučit. Z toho důvodu budeme každou hodinu literatury průběžně zkoušet. V hodině si rozdáme referáty, které si připravíte. Děkuji předem za přípravu. S pozdravem J. Š.

Týden od 2. 3. do 6. 3.

I - 5´testík z tématu Bezpečnost a internet

Z - ST test atmosféra 1 (po podnebnebné pásy včetně)

ČJ 4. 3. Nezapomeňte si, prosím, přinést s sebou na hodinu čtenářské deníky, budeme s nimi pracovat. Dále připomínám zítřejší písemku na příslovce. Děkuji za přípravu.

J. Š.

Týden od 24. 2. do 28. 2.

kontrola sešitů Př a Fy

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

Z - test litosféra 2 (vnější děje, krajina)

I - 5´testík z tématu klávesnice

Týden od 10. 2. do 14. 2.

VV - Pokud máte doma starý nástěnný kalendář, přineste ho prosím do školy. Použijeme ho na jedné z hodin VV během února či března. 

Z - tento týden test litosféra, vnitřní děje a příští týden vnější děje a krajina

Týdny od 20. 1. do 30. 1.

AJ - opakujeme minulý čast prostý - pravidelných (-ed) a nepravidelných sloves. Učte se nepravidelná slovesa - okopírovaná tabulka, kterou jste si měli nalepit do sešitu. Procvičovat lze zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs (nepravidelná slovesa)

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs (pravidelná slovesa)

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs (pravidelná + nepravidelná slovesa)

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs (minulý čas slovesa být - was/were)

Seznam nepravidelných sloves lze najít i např. zde: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/teachers/project/irregular_verbs/project_wb2_irregular_verbs.pdf

Slovní zásobu lze procvičit zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs

Obtížnější cvičení zde: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-regular-verbs

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Z - ST test litosféra (od stavby Z, typy lit. a děje v ní)

Týden od 13. 1. do 17. 1. 

Z - zopakujte si polohopis a od teorii od tématu litosféra

Týden od 6.1. do 10.1.

AJ - v pátek 10.1. píšeme test (was/were, must/mustn´t, místa + předložky). V době konzultací 9.1. bohužel nebudu přítomna ve škole, pokud se mnou někteří rodiče budou chtít mluvit, můžeme se telefonicky domluvit na individuálním termínu. Děkuji za pochopení. K. Špínová

Z - ST test kapitol čas (jen teorie) a zemské sféry a stavba Země

I - dopsání testů na HW a SW a pracujeme na základním ovládání aplikace MS Word

Týden od 16.12. do 20.12.

16. 12. POLOLETNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (viz informace v sešitě)!

Rovněž opět připomínám, že první týden v lednu děti odevzdávají čtenářské deníky (min. dvě knihy, žáci s IVP jednu knihu). Papír se vzorovým zápisem do čtenářského deníku byl dětem odevzdán již v září.

Děkuji za pečlivou přípravu všech, moc nám to pak s dětmi pomáhá při vzájemné spolupráci během výuky.

S pozdravem Šteflová J.

Týden od 9.12. do 13.12.

AJ - budeme pokračovat v nové látce - sloveso WAS /WERE + WASN´T/WEREN´T. Kopie k UNIT 3. Lze procvičovat např. zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/i-was-the-seaside ( jsou zde pdf dokumenty - aktivity k videu)

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-past-simple-verb-to-be-worksheet.pdf

Z - ST: 5´čas (i teorie) a zem. poloha

procvičujte na https://zemepis-a-prirodopis-online.webnode.cz/products/cviceni-na-urcovani-zemepisne-polohy/

I - test hardware, software

9. 12. ČJ - Připomenutí! Místo mluvnice budeme mít sloh. Děkuji za přípravu pomůcek

S pozdravem Šteflová J.

13. 12. Př test: lišejníky, sinice

Týden od 2.12. do 6.12. 

AJ - v pondělí 2.12. píšešme test (rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým), zájmena v pozici úředmětu (me, you, him, her, it, us, them), modální sloveso MUST. Bude tam od každého trochu - zkrátka vše z UNIT 2A - UNIT 2D (viz velké kopie A3).

4. 12. Př test: viry a bakterie, (probíráme sinice a lišejníky)

Fy probíráme DÉLKU, trénujte převody na http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/

Z - oprava testu "mapy - teorie", další hodina test "zem. poloha a čas - praxe s atlasem"

Týden od 25.11. do 29.11.

28. 11. Fy test: magnetismus

26. 11. ČJ mluvnice - prosím, připravte se na písemku na zájmena (druhy, umět charakterizovat, jaký je to slovní druh, jednoduché příklady ze cvičení, která jsme dělali ve škole)

27. 11. ČJ literatura - zkoušení úvodu do literatury + literární druhy (lyrika, epika, drama). Dále budeme dodělávat povídku k obrázku (viz sešit)

Připomínám, že nejpozději první týden v lednu mi všechny děti odevzdávají čtenářské deníky. Veškeré informace, vytištěný vzor k tomu i doporučenou četbu jsme probrali již dříve na hodině literatury.

Děkuji za pečlivou přípravu. S pozdravem Šteflová Jana

Z - dokončuje téma mapy a čas, procvičujte si polohopis (Testy dopadly špatně, neučíte se pojmy, napravte!)

AJ - Probíráme rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým. Lze procvičovat zde: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-present-simple-and-present-continuous-worksheet-2.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-practice-present-simple-and-present-continuous-2.pdf

VV - Připomínám krabičky, které si mají kluci přinést na VV - viz poznámka níže. 

Týden od 18.11. do 22.11.

AJ  - Vážení rodiče, v době konání třídních schůzek bohužel nebudu ve škole, abych Vám mohla poskytnout informace o prospěchu Vašich dětí v anglickém jazyce. Mohu Vám ale být k dispozici kterékoliv pondělí, čtvrtek a pátek po předchozí domluvě. Pokud byste se mnou chtěli mluvit, nechte mi vzkaz u třídní učitelky. Děkuji za pochopení. K. Špínová

VV - kluci si na příští hodinu VV (pondělí 25.11.) přinesou papírové krabičky (od čaje, zubní pasty, léků, krému, sýru apod.) či ruličky od toaletního papíru. Každý přinese alespoň 1 kus, ale čím více tím lépe:-)

+ alespoň malá ukázka toho, co jsme při hodině tvořili. Budu se snažit fotit častěji: https://vytvarnavychovazsnk.rajce.idnes.cz/nase_tvoreni_kluci/

Z - ST testík mapy - teorie (definice, zkreslení, dělení, jevy na mapách, měřítko - výpočty)

22. 11. Př - test: buňka

Týden od 11.11. do 15.11.

VV - kluci si na pondělní hodinu VV 11.11. přinesou skleničku od jamu/marmelády/okurek/jogurty (ideálně hladký povrch) bez potisku. Bylo by dobré vzít si s sebou na pondělí "horší" tričko na převlečení - budeme barvit balakrylem. 

AJ - ve čtvrtek 14.11. 2019 píšeme test - přítomný čas průběhový (kladná, záporná věta, otázka). 

Fy - začali jsme probírat magnetismus

Př - probíráme buňku

Týden od 4.11. do 8.11.

4. 11. odpoledne (7. a 8. vyučovací hodina) spojeno 6. A a B Tv

5. 11. Fy test: síla

6. 11. Př test: vztahy mezi organismy

AJ - probíráme stále přítomný čas průběhový. Na čtvrtek na hodinu AJ si přineste fotku, nebo obrázek z novin, nebo cca minutové video na mobilu. Opakujte si - budeme psát v týdnu od 11.11. do 15.11. test. 

VV - Kluci si na pondělí nezapomenou mini "referát" na svou přidělenou planetu. Holky si na čtvrtek nezapomenou skleničku od jamu/marmelády/okurek/jogurty (ideálně hladký povrch) bez potisku. Dále si holky přinesou stužku/mašli, pokud mají, tak ubrousek s vánočním motivem, korálek/knoflík (bude sloužit jako srdce zvonku). Bylo by dobré vzít si na čtvrtek "horší" tričko na převlečení - budeme barvit balakrylem. 

Týden od 28.10. do 1.11.

1. 11. Př test: vztahy mezi organismy (v sešitech máte pracovní list z 25. 10.)

VV - holky si přinesou na čtvrtek 31.10. suchou čočku, fazole, neloupaná dýňová semínka, neloupaná slunečnicová semínka apod., sirky. Není nutné, abyste měly všechny vše. Domluvte se mezi sebou, kdo co přinese. Stačí jeden sáček čočky, fazolí, dýňových semínek na třídu. Stačí krabička sirek do dvojice. 

Kluci nezapomenou, že mají mít na pondělí 4.11. připravené krátké povídání o planetě. 

Týden od 21.10. do 25.10.

AJ- probíráme present continuous - lze procvičovat zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/?cc=cz&selLanguage=cs

Z - PO test Měsíc

AJ - ve čtvrtek 24.10. píšeme krátký testík na otázky s DO/DOES, dnes jsme nově začali přítomný čas průběhový (present continuous - be +ing)

Týden od 14.10. do 18.10. 

15.10. - Přineste si s sebou na výtvarnou výchovu skořápky (půlky) vlašských ořechů, pokud je máte a máte možnost je přinést:-) Kluci si je přinesou na pondělí 21.10., holky na čtvrtek 24.10. . Pokud má někdo možnost přinést "čepičky" žaludů, tak je prosím přineste také. Ty, co již přinesli, chválím:-) Dále si do kufříku připravte tempery - stačí 3 - 4 barvy + alespoň jeden štetec.  Pokud by měl někdo možnost přinést již suchá semínka dýně (protože jste třeba již doma dlabali dýně), bylo by to skvělé, protože se nám budou hodit do budoucích hodin VV koncem října či začátkem listopadu. 

14.10. - probíráme předložky s časovými údaji - viz kopie z dneška, kterou si máte nalepit do sešitu. Zítra přinést úkol z pátku. 

Př a Fy začnou kontroly sešitů

Z - téma Země test ve ST a ko. sešitů

11.10. AJ- homework - copy (Unit 1D - AT HOME) - exercise 7 and exercise 3

Týden od 7.10. do 11.10. 

10.10. - AJ- zítra v pátek 11.10. píšeme test na datumy a otázky s DO/DOES. Nově probíráme Adverbs of frequency (never, sometimes, always, usually, never) a jejich pozice ve větě. 

9. 10. Př test: stavba houbového těla, poznávání hub

Fy test: atom 10. 10.

AJ: lze procvičovat zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/?cc=cz&selLanguage=cs

Probíráme slovní zásobu k "daily routines" + housework, datum, přítomný čas prostý (otázka, zápor). Nezapomínejte nosit kopie, které vám dávám - noste si vše v deskách nebo složce pohromadě, prosím:-)

Týden od 30.9. do 4.10.

Z - ST testík na Vesmír

Př - probíráme HOUBY od str. 34 (můžete donést houby na výuku)

Fy - ještě jednou test vlastnosti látek - 3. 10.


Požadavky na vybavení:

Př -  sešit A4 nejlépe nelinkovaný, nůžky, lepidlo v tyčince

Fy - sešit dle vlastního výběru, pravítko, kalkulačka povolena