6.A třída

Milí žáci,
připomínám, že ve středu 4.11. proběhne ověření vašich znalostí z fyziky (stále ještě v Teams) z této látky: Síla - gravitační síla, výpočet Fg, měření síly (k procvičení využijte prezentace v Teams).
To samé platí pro přírodopis - v tomto případě proběhne zkoušení ve čtvrtek 5.11. z látky: Vznik života, Podmínky života, Projevy života, Vztahy mezi organismy
Prosím vás proto, abyste se na to průběžně připravovali.
 
S pozdravem PH.

ANGLIČTINA  úterý 27. 10.

Moji milí,

neodkládejte splnění svého domácího úkolu v Teams na poslední chvíli. Zatím mi ho odevzdalo jen pár z vás. Pusťte se do toho. 

Hezký zbytek prázdnin, IK

18.10.

FYZIKA/PŘÍRODOPIS - distanční výuka

Vyučování těchto předmětů probíhá podle rozvrhu MS Teams (pokud se výjimečně nedomluvíme jinak). V prostředí Teams je také kalendář, kde si můžete prohlédnout naše naplánované schůzky a přihlásit se do nich. Domácí úkoly si budeme zadávat v MS Teams v sekci Zadání. Zadané úkoly mi odevzdávejte prosím opět v sekci Zadání (pokud se nedomluvíme jinak) oskenované nebo ofocené (v případě editovatelných dokumentů můžete i doplněné a následně vložené do Teams ideálně v podobě pdf, ale na takovou možnost vás upozorním při výuce). Nepreferuji odevzdávání emailem - může se stát, v případě hromadných emailů, že email přehlédnu (navíc se některé velké soubory/fotografie nemusí vejít do jednoho emailu); je pro mě také mnohem náročnější hledat jednotlivé domácí úkoly od různých žáků na různých platformách. Všechny prezentace, zápisky z nich a další materiály budou uloženy v souborech. Budu se také snažit nahrávat naše hodiny - ty mají vlastní kartu s datem a názvem probíraného tématu.

Ať se vám daří, s pozdravem PH.

ANGLIČTINA     středa 14. 10.

Moji milí,

od zítřka 15. 10. nám začíná on-line vyučování angličtiny. Prosím, sledujte pečlivě kalendář v Teams, jsou tam uvedena data a časy našich setkání. Budeme se vidět a slyšet přesně podle našeho běžného rozvrhu. Prosím vás o dodržování času, protože učím i jiné ročníky. Znovu připomínám povinnou účast, bude se dělat docházka, nepřihlášení budou muset svoji nepřítomnost omlouvat.

Na hodinu mějte připravený sešit, slovníček, pracovní sešit, učebnici a něco na psaní poznámek. Buďte průběžně připravení na možnost zkoušení slovíček nebo čtení a překlad textu z učebnice. Zítra ještě zkoušet nebudu, ale příští týden už ano.

HWK: nepravidelná slovesa WB 11/8, pracovní list v Teams - vyhledejte slovesa ze cvičení v této tabulce, opište si je do slovníčků ZEZADU, NAUČTE SE JE ZPAMĚTI. Všechny tři tvary. Zadní list ve slovníčku si přehnete na polovinu a ještě jednou na polovinu, vzniknou vám 4 sloupce. V 1. je infinitiv (neurčitý způsob), ve 2. minulý čas a ve 3. třetí tvar, ve 4. to bude česky. Dbejte na úpravu a čitelnost, ať se můžete ze svých zápisů učit!

Mějte se hezky, IK

 
 
Matematika 13. 10.
Zadání z matematiky jsem vám poslala na email - tedy těm, kteří mi email potvrdili.
Ohledně kontaktů na vás - už před více než dvěma týdny jste mi měli na seznam ve škole napsat svůj email. Někdo si email nepamatuje, někdo si nepamatuje heslo, někdo napsal email na rodiče, u někoho mám emailů více a u někoho žádný. Včera jsem vás prosila o potvrzení emailu, abychom se ujistili, že spojení funguje. Skoro polovina žáků neodpověděla. Znovu prosím ty, s kterými jsme si kontakt nepotvrdili, aby se ozvali, přes jaký email spolu můžeme komunikovat. Opravdu je pro vás tak těžké napsat email? Je jedno, jestli to bude email na vás nebo na rodiče, hlavně, aby byl aktivně používán. A na základě toho doufám, že se nám koncem týdne podaří online spojení.
Zatím pořád opakujeme, je důležité si počítat a procvičovat.
Dávejte pozor na závorky, nejdříve počítáme výraz v kulatých, poté v hranatých a nakonec ve složených závorkách. Vypracované zadání poprosím vždy vyfotit a poslat zpět na můj email, bude hodnoceno. Vypočítané příklady z 12. a 13. 10. prosím poslat nejpozději do středy.
Lenka Petříková
 
ANGLIČTINA  12. 10.
Moje milá 6.A,
Opravdu velmi oceňuji vaši trpělivost a snahu se připojit. Při nejlepší vůli se mi nepodařilo si vás všechny PŘIPOJENÉ zobrazit a najednou vás vidět tak, abych vás mohla pomocí ručičky vyvolávat. Vidím jen ikony přítomných na schůzce.  Vzala jsem si na pomoc Růženku, mojí slečnu asistentku, a ani společně jsme nedokázaly najít řešení připojení. Zítra se neuvidíme. Máte co dělat, práce máte zadané z angličtiny dost. Doufám, že už jste všichni dokázali otevřít výukové materiály a zkopírovat si ty věty k překladu. Ve čtvrtek odpoledne je budu kontrolovat a hodnotit, tak mi je nezapomeňte poslat. Současně připomínám dnes nezúčastněným, že distanční výuka je povinná.
Zatím se mějte hezky, práci máte, tak se snažte. Sledujte tuto stránku i Teams, prosím. 
IK

 

Milí žáci, protože nám opět nastala distanční výuka, chtěla bych vás poprosit, abyste se připojili do MS Teams abychom si to mohli společně vyzkoušet. Prosím, abyste se připojili dnes 12.10., v 10:25 - 11:10, v době, kdy bychom spolu měli fyziku. Pokud by to nedopadlo úplně podle našich představ, zkusíme to ještě znovu ve 13:30. Zítra, pokud vše půjde jak má, se spolu spojíme v 8.35, kdy budeme mít podle rozvrhu PŘÍRODOPIS, tak doufám, že se do té doby všichni spojíme. Jěště vám všem pošlu email s informacemi.

Ať se vám daří.

PH

 

MATEMATIKA

12. 10. - Distanční výuka:

Procvičte si ještě dělení přirozených čísel spočítáním těchto cvičení z učebnice:

str. 33 cv. 3, 5 a 7 (A i B), žáci s IVP si vyberou A nebo B

str. 34 cv. 11 (A i B), žáci s IVP si vyberou A nebo B.

Prosím, ozvěte se mi na email: lenka.slabihoudkova@gmail.com

Pošlu vám shrnutí teorie k číselným výrazům, a pokud nebudete mít v sešitě vše, doplňte si. Plus mám pro vás slovní úlohu na číselné výrazy.

Držím palce, ať vám učení jde.

LP

 

ANGLIČTINA

12. 10.          1. týden DV = distanční výuka 

Moji milí,

začínáme spolu vyučování na dálku. Prosím vás, uvědomte si, že i tento způsob výuky je povinný a je tedy nutné se ho účastnit.

Prosím, sledujte pečlivě tuto stránku své třídy a současně i svoji skupinu v Office 365 - Teams. Cvičení, která budete vypracovávat mi prosím, posílejte na e-mail irena.kadlecova@zsmsnovyknin.cz. Tato vaše cvičení budou hodnocena (známkována).

V tomto týdnu probereme Unit 4. Všichni se přepište slovíčka a zadané věty do slovníčků a naučte se je, budou součástí testů. V pracovním sešitě vypracujte str. 10/1, 2, 3, 4. K vypracování potřebujete otevřenou učebnici :-)!

V pondělí 12. 10. se spolu pokusíme sejít on-line podle vašeho rozvrhu v 11,20 hod. Snažte se být připojení, prosím. Bude to náš první pokus, tak doufám, že se nám všem podaří se zúčastnit :-)!

Otevřete si Teams, v záložce soubory -->výukové materiály najdete základní vysvětlení tvoření minulého času prostého a cvičení, které do středy vypracujete. Sloveso BE v minulém čase si přepište do svých English - školních sešitů a naučte se je.

Mějte se hezky, IK

 

 

 

10. 10. Děkuji všem, kteří už mi poslali kontaktní e-mail. Kdo tak ještě neučinil, napište mi na adresu:   dusek_petr@volny.cz     Pozor na podtržítko _ ! V pondělí si vytvořím skupinu 6. A a napíšu vám.    Hezký víkend přeje P. Dušek

 

8. 10. Info pro rodiče:

Po kontrole účtu bylo zjištěno, že některé děti stále nemají vložené peníze - jsou v minusu. Je nutné vložit alespoň nějakou částku. Děkuji Petr Dušek

7.10.  Písemka z Fyziky - téma: Látky a tělesa, vlastnosti látek

 

6. týden - od  5. 10.

Informatika - doposlat svůj mail - ještě 8 žáků; probíranou teorii budeme propojovat s výukou v textovém editoru

Dne 30. 9. se uskuteční výlet druhého stupně do iQLANDIE v Liberci. Odjezd autobus v 7:40předpokládaný návrat v 17:00Financování dopravy zajišťuje Místní akční skupina Brdy–Vltava. Žáci budou platit pouze vstupné ve výši 130 Kč (z fondu).

25. 9. - práce z Čj pro nemocné - učebnice str. 14, cv. 13 - odůvodnit

23. 9. - práce z Čj pro nemocné - učebnice str. 6 - hlavně si odůvodněte psaní I/Y ve cv. 22

 

Dobrý den, i já se připojuji s trochou práce:

Český jazyk – trénujte vyjmenovaná slova –

Přeb ... rat hrách, zb ... tečné otázky, b ... lá holub ... čka, starob ... lé stavení,     b ... l jsem v Přib ... slavi, dob ... tčí farma, léčivá b ... lina, kab ... na letadla, milá bab ... čka, náb ... tkářská firma,    neob ... čejný den, rezavý hřeb ... k, b ... dlíme v b ... tě, horská b ... střina, b ... linkový čaj, přib ... t hřeb... k.

  • trénujte s-, z-, vz- –

_____bírat houby,  _____tyčit vlajku,  _____tisknout ruku,  _____sílit v pase, _____pamatovat se,  _____létl k nebi, vlasy _____šedivěly, _____lomit lyže, pavouk se  _____pustil k zemi, rychle se _____kamarádil, _____tratit tužku, hrách _____klíčil, _____běračka na polévku, představení už _____končilo, _____kalená voda, _____tlumit světlo, _____počítat peníze, _____červenat jako rak, _____hromáždit se před školou, ptáci se _____létli, kůň se _____pínal, _____bít poličku, všechno _____tichlo, spadl _____hora, dolů, _____balit si batoh, trochu jsem _____hubla, _____trávit léto u vody, výborná _____trava, _____pívat u táboráku, ne_____křivím mu ani vlásek, oheň _____plál.

… a něco si přečtěte.

Dějepis – zodpovězte si otázky pod probranými kapitolami.

Petr Dušek

Fyzika 17.9.:

1) Nalepte si do sešitu (za váš poslední zápis v sešitu, který by měl být: Plynné látky) tabulku Vlastnosti látek, kterou jsme si rozdali ve středu, a doplňte ji (tento úkol už jsme si zadali ve středu, není to nic nového).

2) Dejte si do pořádku poznámky ve svých  školních sešitech (poslední věta našeho zápisu byla: Plynné látky + kapaliny = TEKUTINY)

3) Všichni, kdo z nějakého důvodu nemají, si doplní pracovní sešit do strany 5 včetně (už mělo být na středu, takže většina snad má).

Ve středu 23.9. si zkontrolujeme pracovní a školní sešity.

Přírodopis17.9.:

1) Využijte nastalého volna k tomu, abyste si doplnili do sešitů poznámky, které vám tam některým chybí.

2) Přečtěte si učebnici na stranách 12 a 13 (Projevy života). 

3) S pomocí učebnice a internetu se pokuste vyplnit následující pracovní listy. Možná se tam vyskytne něco, co nenajdete v učebnici, ale vy si s tím jistě poradíte. Někteří z vás mají možná ten první pracovní list již vyplněný, těm potom stačí vyplnit jen ten druhý. (Pokud máte možnost, vytiskněte si je a doplňujte do nich. Pokud ne, pokuste se odpovědět na otázky do vašeho školního sešitu).

1) https://drive.google.com/file/d/1M61V7ZVE4ZIGCwgYJfRKK__nhkuG872E/view?usp=sharing

2) https://drive.google.com/file/d/1ETxbMDnggcOH1Wg7flRsFMBuAJE3OM1S/view?usp=sharing

V úterý 22.9. si spolu zkotrolujeme odpovědi v pracovních listech (oba si tedy vezměte s sebou) a také vaše školní sešity.

Mějte se hezky.

Pavlína Hejrová

Matematika

Zdravím vás, šesťáci,

a posílám procvičování na čtvrtek až pondělí. Můžete psát do sešitu nebo vytisknout a vyplnit.

https://drive.google.com/file/d/1ls4hZJroHeNBW_0yOw19Y-YPvozLu3Q8/view?usp=sharing

Mějte se hezky

Lenka Petříková

Rozvrh pro školní rok 2020/2021- ke stažení zde