5.B třída

 

 

 

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde.

6.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po M U str. 38 - 39/cv. 1, 2     Dú: str.39/cv. 3

M - Jednotky obsahu U str. 55/cv. 2   Početník str. 35/cv. 1

- Slunce U str. 24. Psali jsme test.

       Zítra máme přírodovědu.


 

5.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování VS po m, l - list

M - Jednotky obsahu U str. 55/cv. 1    Obsah obdélníku U str. 55/cv. 13, 14     Dú: Početník str. 23/cv. 6 - dopočítat

      Ve středu píšeme test na písemné dělení.

VL - Osobnosti 19. století, romantizmus   U str. 35 - 36    Opakovali jsme otázky na str. 36 a vše o Národním divadle str. 34 - 35

      na test.


4.12. 

Děkuji všem dětem, které se zapojily do příprav na školní jarmark.

Natálce a Bětušce za vytvoření krásných výrobků doma.

Děkuji dětem, které pomáhaly při prodeji: Alánkovi, Andrejce, Bětušce, Natálce, Tádovi a Žofince.

Děkuji i všem rodičům za zakoupení mokrých výrobků.

Přeji Vám poklidnou druhou adventní neděli.

J. M.


1.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičovat  VS po b. Tvoření vět nabýt/nabít, dobýt/dobít, zbýt/zbít, odbýt/odbít....

M - U str. 54/cv. 4 - 7     Obsah obdélníku  U str. 54    Dú: Početník str. 33/cv. 1


30.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po B  U str. 36       Dú: U str. 36/cv. 4

M - Početník str. 23 - 2 příklady na písemné dělení   

     Obsah čtverce U str. 54/cv. 1,2 3      https://www.youtube.com/watch?v=BfpdAZqjDUI

VL - Národní divadlo str. 34 - 35 (vypsat silně vytištěná slova)


 

29.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Dělení slov na konci řádku U str. 34/cv. 1,2

M - Početník str. 22 - dopočítat    

      Obsah čtverce   https://www.youtube.com/watch?v=HMY4atSWg0s

- Vesmír U str. 23    Příští hodinu píšene testík z nerostných, energetických surovin a elektrické energie  U str.19 - 22.

Čtení: Naučit se jednu z básní do 6. 12: Prosinec, Ladovská zima  str. 53

                                                        Co víme o čertovi  str. 55

                                                        Dopis Ježíškovi str. 58


28.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakování U str. 33 - 34/cv 5

M - U str. 53/cv.7, 8  U str.24/cv. 1   Početník - dopočítat str. 21  Dú: Početník str.22/4 - 4 příklady

VL - Opakovali jsme rok 1848 a život za průmyslové revoluce 29 - 32.

       Národ sobě U str. 33 

25.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Předpony a předložky U str. 32/cv. 4, 5.     Příští týden budeme psát kontrolní práci. Procvičujte si U str. 33 - 34.

M - Písemné dělení: Početník str. 21  /nutné procvičovat a vědět, který způsob dělení mi vyhovuje/

Čítanka - Jak hořelo národní divadlo U str. 49 - 51 

23.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Předložky s, se, z, ze: U str. 30, 31     Dú: cv. 2

M - Písemné dělení U str. U str. 24/cv. 1        Konstrukce a obvod čtverce. U str. 53/cv. 1-4

VL - U str. 32  - Klasicizmus a empír

Čítanka - Pes v době velkých vynálezů str. 46-47


21.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakování předpon - list

M - Písemné dělení - krátký zápis Početník 2. sloupec str. 19

VL - Život za průmyslové revoluce U str. 31   https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

       Ve středu píšeme testík Národní obrození U str. 26 - 28


AKCE:

22.11. - PLANETÁRIUM PRAHA - /POHYBY ZEMĚ/: Odjezd 7:45h. Návrat kolem 13 h. Odpoledne máme hodinu čtení.

                                                                      Vstupné 75,- Kč + doprava

                                                                      S sebou batůžek, pití, svačinu a kapesné dle uvážení.

2. 12. JARMARK A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU od 16 h.

22. 12. ŘEDITELSKÉ VOLNO


16.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 29/cv. 7    Procvičování pravopisu str. 17 - celá

M - U str. 52/cv. 3 

     Písemné dělení dvojciferným číslem (dlouhý zápis) - Početník str. 19 (první sloupec- dělení desítkami)

     Dú: Početník str. 30/cv. 2, 3

VL - Revoluční rok 1848  U str. 29 - 30 (vypsat si poznámky)

       https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

Čítanka - Církevní pojetí vzniku světa - str.26-27


 15.11.   

Info pro nepřítomné:

ČJ - Předpony : U str. 27 - vypsat slova - 5 v  ustálených případech  - s-; a 7- v ustálených případech - z-

                      U str. 29/cv. 6

M - U str.23/cv. 3     Ukázali jsme si dva způsoby písemného dělení dvojciferným číslem: dlouhý zápis a zkrácený. Děti si zvolí způsob,                                        který jim bude vyhovovat.

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0&t=26s

                             Dú: Početník str.30/cv. 1

-  Energetická energie  U str.22

        Příští hodinu zkouším nerosty a horniny U str. 15 - 22 a budeme z toho psát test.


 14.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování předpon U str. 29/cv. 5, 5.1      Dú: U str. 29/cv. 5

M - Nerovnosti U str. 22    Slovní úlohy str. 23/cv. 1,2

VL - Národní obrození U str. 26 - 28     https://www.youtube.com/watch?v=80E6-2MyGo0

      Napsat si poznámky.


 

11.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Psaní předpon s-, se-; z-, ze-; vz-   U str. 27

M - Rovnosti - U str. 21

Čítanka - Z dějin naší země str. 24 - 25

Připomínám prezentaci knih.


10.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme diktát a procvičovali jsme psaní u, ú, ů.

M - Konstrukce obdélníku a výpočet obvodu  U str. 52     Dú: U str. 52/cv. 1


8.11. 

Info pro nepřítomné:

"Vánoce, Vánoce přicházejí"- vyhlášení soutěže (výtvarná i literární - do konce listopadu)

ČJ - psaní ú, ů  U str. 25/cv. 1    Dú: Procvičování pravopisu str. 29

M - Opakování na zítřejší prověrku.

- Nerostné suroviny U str.19, str. 21   https://slideplayer.cz/slide/3224423/


 

4.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování bě/bje; pě; vě/vje;mě/mně - list

M - Slovní úlohy: U str. 17/cv. 4    Početník str. 18

Čítanka - nácvik básně Píseň o moři

Na PV sáček s kořením HŘEBÍČEK.


3.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování mě/mně. Psali jsme test.    Dú: str. 24/cv. 2

M - Opakování na prověrku: Zaokrouhlování, převody, písemné dělení.   Početník str.17


1.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skupiny bě - bje; pě; vě - vje U str. 23     Dú: U str.24/cv. 1a, b

M - Přirozená čísla U str. 18   Početník str. 14, str. 15

- Nerosty a horniny U str. 15 - 17 (vypsat stručně poznámky)

Čítanka - str. 22 báseň Píseň o moři - naučit se do 8. 11.


 31.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakovali jsme zdvojené souhlásky, -ský, -ští...list

M - U str. 15/cv. 8    Početník str. 14/cv. 1;  str. 15/cv. 1/- 2 řádky      Dú: Početník str. 14/2

VL - Život ve městě U na str. 20  Vypsat si poznámky ze Zapamatuj - str. 19 do sešitu. To, co je silně vytištěné.


25.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování učiva o tvoření slov - listy

M - Příprava na kontrolní práci U tr.15   Početník str. 13/cv. 2

- Voda , vzduch, světlo a teplo, půda U str. 11 - 14

Čítanka - Švédové před Brnem str. 100 - 101

Vážení rodiče a milé děti,

přeji Vám pohodové podzimní prázdniny.

S pozdravem  J. Musilová


24.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Přípony -ský,- ští  U str. 32/cv. 3, list     Dú: list cv. 1a, b, c doplnit a určit číslicí slovní druhy.

M - Příprava na kontrolní práci U str. 15/cv. 1 - 4

VL - Život na vesnici U str. 17 - 18 

21.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str.21/cv. 2   Střídají se souhláskové skupiny U str. 22/cv. 1, 2

      Sloh - Vypravování: U str. 118/2  Napiš podobný příběh o zážitku se zvířetem nebo člověkem (do pondělí 31. 10. do sešitu)

M - Procvičování jednotek objemu U str. 14

Čítanka -  O škole str. 99


19.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh - vypravování U str. 115 - 117

M - Konstrukce a obvod trojúhelníku U str. 50/cv. 1, 2      Dú cv. 5

VL - Josef II U str. 15      https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

Čítanka - Stůl Komenského str. 9817.10. 

Info pro rodiče:

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy najdete na stránkách školy (v AKTUÁLNĚ).


14.10. 

Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 18 - procvičování.  Písemně str. 19/cv. 2

M - Opakování jednotek délky  - list   Početník str. 11.   V pondělí píšeme test na jednotky délky.

Čítanka - Vinobraní. Poddzimní pranostiky. Podzim. Podzimní obraz U str. 12 - 14

Připomínám prezentace.


11.10. 

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Zdvojené souhlásky U str. 16    Dú: list: cv.1, 2, cv. doplň

M - Procvičovali jsme jednotky času. Zítra píšeme testík. Opakovali jsme jednotky délky U str.13/cv. 4, 5

- Opakovali jsme obratlovce. Zítra místo TV máme PŘ.

Čtení: Pověst o Bruncvíkovi

Na VV vylisované listy (ne suché) na vlasy k  obličeji a lepidlo HERKULES.


10.10. 

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Tvoření slov zkracováním: U str. 15. Opakovali jsme slovní druhy.

M - Jednotky času - Dú: U str. 13/cv. 2

                            Početník str. 10

VL - Jan Ámos Komenský: U str. 12 - 13  https://www.youtube.com/watch?v=RD5IQ-GLB2Y

       Ve středu píšeme test U str. 6 - 11


 

7.10. 

Info pro nepřítomné: 

M - Záporná čísla: U str. 12       Převody jednotek - jednotky času: U str. 13/cv. 1


6.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Tvoření slov skládáním U str. 14    Dú na pondělí: Doplnit list

M - Výhodné počítání: Početník str.9    Slovní úlohy.


5.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh: Oznámení. Zpráva - U str. 125    Tvoření slov odvozováním.  Předpony X Předložky.

M - Geometrie - Osová souměrnost U str. 48/cv. 1 - 4.   

     Výhodné počítání U str. 11/cv. 1-4    Početník str. 13/cv. 1

VL - Baroko - opsat poznámky z videa: https://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaA&t=59s

                   U na str. 11

- Živočichové U str. 6 - 7

Čítanka -  U str. 15 - 16

V pátek 7.10. DRAKIÁDA - první dvě hodiny se učíme /AJ a M/. 


3.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Změny při odvozování slov U str. 13

M -  Písemné dělení  U str. 10/cv. 15, 16      Početník str. 16/cv. 1,2   Dú - dopočítat

VL - Selské bouře. Baroko U str. 9 - 11

Připomínám prezentace přečtených knih.

Od 7.10. - pravidelné doučování - pátek /11:20 - 12:05 h/


 

23.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičovali jsme VS po m, psali testík na význam slov a tvořili jsme nová slova z daných kořenů U str. 10.

M - pamětné x a :  Početník str. 7/cv. 1,2   Slovní úlohy na krát více.  Procvičovat celou násobilku!!!

Připomínám: Za pololetí přečíst 5 knih (pomalejší žáci 3 knihy) a odprezentovat.


22.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ -  Slova příbuzná U str. 10    Dú: list (sloupeček s i, y přepsat do sešitu)

M - U str. 9/ cv. 2 - dělení se zbytkem; cv. 3    Početník str. 6/cv. 3
  • 21.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh - zpráva (děti mají listy ve škole)    Opakovat VS po m a slova příbuzná.

M - Vzájemná poloha přímek U str. 47/cv. 1 - 3  (cv. 2-Dú)

VL - Habsburkové str.5; bitva na Bílé hoře U str. 6 - 7   V pondělí píšeme testík U str. 4 - 5 + sešit (Lucemburkové; husitství)

      https://www.youtube.com/watch?v=AVCl1Y

     https://edu.ceskatelevize.cz/video/1821-bitva-bila-hora

Čtení - Pověst o pražském golemovi str. 97 - 98


 

 20.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 9 - opakování významu slov (ve čtvrtek píšeme test)

M - opakovali jsme zápis složené slovní úlohy. Opakování násobilky 8. U str. 9/cv. 1  Početník str.6/cv. 1 - cv. 2 Dú

- Rostliny str. 4


19.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Homonyma a antonyma U str. 8    Dú: U str. 8/cv. 1

M - U str.7/cv.9; str.8/cv.13, 14, 15    Opakovat násobky 7 a násobilku 2 - 7

VL - Husitství a J. z Poděbrad U str.5


 

14.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Reprodukce textu U str. 114. VS po L.

M - Bod, přímka, úsečka, polopřímka, rovina  U str.46/cv. 1, 2, 4      Dú: U str.46/cv. 3.  Násobilka 6.

- Přemyslovci. Lucemburkové. U str. 3 - 4    V pondělí píšeme testík na pravěk, Slovany a Velkou Moravu /U str. 2 -3/

Čtení - četli jsme pověst O Konstantinovi a Metodějovi z knihy Pověsti z Čech a Moravy II)


13.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná U str. 6. Opakovat VS po L, psaní u, ú, ů.

M - Pamětné + a - U str.7/cv. 1, 2.    Početník str. 4.      Opakovat x a : 6.

- Houby U str. 3. Příští hodinu píšeme testík.

       https://www.youtube.com/watch?v=JatdlBq4c3U

       https://www.youtube.com/watch?v=4Q0hXz0hjLs&t=516s

       https://www.youtube.com/watch?v=ywN6N67oAhw&t=291s

Připomínám, že zítra máme geometrii. Nezapomeňte rýsovací potřeby!/trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko a ořezané tužky/.


 

12.9. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná - U str. 5 - 6

M - Zaokrouhlování U str. 6  Dú: U str. 6/cv. 6  Opakovat násobilku!

VL - Velká Morava a Přemyslovci U str. 3


9.9.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - U na str. 5 / slova nadřazená, podřazená a souřadná

Čítanka na str. 7 (Z deníku malého poseroutky)

M - U str. 5/cv. 5 - 9.  Zaokrouhlování čísel: Početník str. 3/cv. 1, 2, 3.  Procvičovat násobky a násobilku!

 

Vážení rodiče,

zvládli jsme první dlouhý pracovní týden.

Připomínám, že by děti měly mít všechny učebnice a sešity obalené.

Úkoly budou dostávat každý den mimo pátku. Prosím o podepisování úkolů a požaduji, aby psaly perem a prováděly opravy. 

Na VV a PV přinést ubrus a staré noviny.

Nabídku zájmových kroužků pro rok 2022/2023 - najdete v Aktuálně. V pondělí dostanou zájemci zápisový lístek.

Přeji hezký víkend.

S pozdravem J. Musilová


5.9.

Výše vkladu na tento školní rok je 1500 Kč.

Číslo účtu: 291391602/0300. Varabilní symbol mají děti v žákovských knížkách.


 

2.9.

Vážení rodiče, 

děkuji Vám za vyplnění všech tiskopisů.

Akce třídy:

13. 9. "Ride Wheel" - Besip v letním kině (náhrada za zrušenou červnovou akci). Vstupné 40,- hrazeno ze školního vkladu.

15. 9. Rýžování zlata v místním muzeu. Vstupné 30,- hrazeno ze školního vkladu.

 Prosím obalit všechny sešity a učebnice a do konce týdne (9.9.), aby děti měly pomůcky na jednotlivé předměty podle seznamu.

Přeji Vám i dětem pohodový první poprázdninový víkend.

J.M.


29.8.

Vážení rodiče a milí žáci,

vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám, aby byl úspěšný.

Informace k začátku školního roku:

Vyučující: Aj - Bc. Miroslav Švarc BBA

              Inf - Mgr. Milan Vojíř

              Hv - pan Karel Čihák

Nově máme třídu v 1. patře (bývalá učebna HV)                       

Žáci si přinesou desky na tiskopisy, které dostanou první den ve škole.

 1.9. Zahájení školního roku. Seznámení se se školním řádem. Konec vyučování v 8:25 h (první vyučovací hodinu)  

 2.9. a 5.9. Vyučování bude končit podle rozvrhu - do 11:10 h

 Od 6.9. se učíme podle rozvrhu. 

Školní jídelna a družina jsou v provozu od 2.9.

 Seznam pomůcek:

V penálu: 2 pera, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky, malé pravítko na podtrhávání, pastelky a fixy

Matematika: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko a tužka č. 3

Tělesná výchova a počasí: počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení na ven i do tělocvičny – pevnou obuv s bílou podrážkou, krátké i dlouhé sport. kalhoty, tričko, mikinu. Děvčata s dlouhými vlasy gumičku. Omluvenky písemně.

VV a PV: seznam věcí mají napsaný na papíru. Doporučuji plastový box, kufříky se jim rozbíjejí.

Děkuji a těším se na spolupráci.

Přeji Vám a Vašim dětem hlavně pevné zdraví, pohodu a radost.

S pozdravem J. Musilová