5.B třída

25.10.
Družinová výzva během podzimních prázdnin  (informace najdete v Školní družina - Aktuality).  
 fotky z družinových akcí na https://druzinkank.rajce.idnes.cz/ 
 
 
 23.10.
 Milí žáci,
chválím vás za snahu a práci při on-line výuce.
O prázdninách si odpočiňte, choďte ven a načerpejte energii. / Prázdniny od 26.10. - 30.10./
 Probrané učivo do 23.10.:
ČJ - U str.25/ Psaní písmen ú, ů/. PS -Dú str.23/cv.1 a)-f). Poslat do teamsů. https://www.youtube.com/watch?v=BO0TjM4gOHI 
      Čtení knih na prezentaci.
M - U na str.18.   PS na str12.  Početník na str. 14. Geometrie - Osa a střed úsečky. U na str.48. PS na str.33/cv. 1-4.
VL - U na str.16 - Josef II(přečíst). PS na str. 11.
- U na str. 14.
Uvidíme se 2.11. ve škole nebo opět na on-line výuce.
Buďte zdraví a opatrujte se.
Děkuji rodičům za pomoc při distanční výuce.
S pozdravem J. Musilová
  
22.10. Zítra on-line výuka: AJ, ČJ, M, VL.
            Dú ČJ - PS str. 22/cv.7  Zkuste nafotit, nahrát a poslat do Teamsů. Zhlédni video. https://www.youtube.com/watch?v=BO0TjM4gOHI 
                                            Kdo se o to pokusí? Pokuď ti to nepůjde, nevadí. Zkusíme zítra.
                                            Hezké odpoledne.

 
21.10.
ČJ - Pravopis mě/mně, bě/bje, vě/vje U str.23 - 24. Odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/3253942/
M - Osa souměrnosti U str. 48.  Dú str.48/cv.1   PS str. 33/cv. 1-4   https://www.youtube.com/watch?v=6RBL2brSFMk
Zítra ČJ, M, VL, AJ.

 
 
20.10.
Pochvala všem za práci v on-line výuce.
ČJ -Dú PS str.21/cv.1
VL - zhlédni znovu video Marie Terezie: https://www.youtube.com/watch?v=Oa6lQs2dK-Q
       Nezapomeň si dopsat do sešitu reformy M.Terezie ze str.15.

 
19.10.
Milí žáci, nevím, co bylo příčinou, ža nám při prezentaci Slunce a teplo zlobil zvuk. Snad příště bude vše o.k.
Zítra na MS Teams: ČJ, M a VL. Nezapomeňte, že máme geometrii./ tužky, kružítko, trojúhelník s ryskou a pravítko/
M - Dú PS str.11/cv.3
J.M.
 
16.10. 
Milé děti, zkontrolujte si, zda-li máte vše hotové, pokud ne, doplňte si přes víkend.
 
ČJ - U na str.20.   PS na str. 20.
      Čtěte si knížky na prezentaci.
M - U na str.16 - projděte si  hlavně slovní úlohy.  PS na str.10.    Početník na str.13
VL - U na str.14  PS na str.11
- U na str.12
Od pondělí začínáme na teamsech od 8 h -11h. Budeme mít ČJ, M a PŘ. 
Mějte se pohodově a hezký víkend.
J.M.
 
15.10.  Milí žáci, 
           moc vás všechny chválím, že jste se včas přihlásili na MS Teams a výborně jste pracovali. Máte u mě velikánskou jedničku.
           Zítra nezapomeňte, že začínáme už v 8 h.
            Nezmínila jsem se ještě, že díky teamsům máte k dispozici zdarma balíček OFFICE 365 a školní e-mail, který najdete v teamsech                         pod devíti tečkami ve čtverečku v levém rohu nahoře ( po rozbalení email v OUTLOOKU).
                      Zítra se na vás těší J.M.
 
            Klikněte si na tento odkaz, pokud máte problémy s přihlášením: Microsoft Teams  - Instalace a přihlášení
            
           
             
 
14.10.   Milí žáci,
               začala nám distanční výuka /DV/, která je pro vás povinná. Zatím sledujte informace na webu školy na naší třídní stránce. 
               Dále budeme používat program MICROSOFT TEAMS /MS Teams/. S některými z vás jsem si dnes připojení vyzkoušela. Ostatním                     žákům pošlu e-mail s informacemi k připojení. Zítra bychom to vyzkoušeli v 9 h. 
                
           
               Zatím si opakujte pravopis zdvojených souhlásek ČJ U str.19-ústně. Z matematiky převody jednotek a podívejte se v učebnici na                            str.15 - Příprava na kontrolní práci.
             
               Buďte v pohodě. J.M.
                    
       
13.10.  Informace pro nepřítomné:
 
              ČJ - U /zopakovali jsme si psaní zdvojených souhlásek/. Pozor na pravopis ráno-ranní/co se uskutečňuje ráno/
                                                                                                                           raný /časný, brzký/- rané brambory
                    jelení, krocaní - jedno n/u přídav. jm. odvozených od zvířat/
                    PS - str.20/ cv.5,6
              M - opakovali jsme jednotky délky, času a hmotnosti. Nově jednotky objemu. https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-                          dil/video/str-26/
                    U str.14/cv. 12 - 15 ústně
                     Početník str.12/cv.3
              PŘ -  U -Voda str.11. Vzduch str.12. Přečti si a udělej si krátký zápis.
                      https://slideplayer.cz/slide/3654525/ 
                      https://slideplayer.cz/slide/3441233/https
 
                 Zítra vám sdělím informace k distanční výuce.
                 Dávejte na sebe pozor a opatrujte se.
                 J.M.
                
12.10. Upozornění pro rodiče a děti:
 
          Pokud Vaše dítě absolvovalo RT-PCR test a je negativní a bez příznaků onemocnění COVID-19, nastoupí zítra 13.10. do školy. Přinese              s sebou prohlášení podepsané alespoň jedním z rodičů. Učíme se podle rozvrhu. Obědy mají opět přihlášené.
          Pokud někdo z dětí neabsolvoval test, končí mu karanténa v pátek 16.10. a do školy může nastoupit, pokud je bez příznaků, v pondělí              19.10. Nezapomeňte dětem odhlásit obědy.
          S pozdravem J. Musilová
 
 
11.10. Milé děti, věřím, že jste zdravé. Uvidíme se v úterý. Moc se na Vás těším.
              J.M.
 
        Úkoly na pondělí:
        ČJ - U str. 18 /přečti si/.  PS - str.20/cv.4. Sloupečky na doplň i, y a vhodné předpony.
        M - U str. 14/cv. 9,10 - ústně. PS - str.9/1,2,3,4.   Početník str. 12/cv.1,2
        VL - U str. 12 - 13. Vzdělávání v českých zemích.  J. A. Komenský
 
 
 
8.9. Vážení rodiče a milé děti,
      přeji všem hlavně zdravíčko. Opatrujte se!
      Upřesnění karantény:

Do školského zařízení může Vaše dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku nebo uplynutí 14 denní lhůty a zároveň bezpříznakového průběhu.

/děti nemusí jít na testy/ Omlouvám se za včerejší informaci.

Obědy mají děti odlašené do 12.10.

Úkoly:

ČJ - U str.16 - 17 /zdvojené souhlásky/. Písemně str. 16/cv.1

       PS str. 18

       Čtení - knihy na prezentaci podle ČT. BINGA

M - Procvičovat písemné dělení, převody jednotek času a délky. Zopakovat si jednotky hmotnosti.

      PS str.8.   Početník str.11  U str. 13

   https://www.youtube.com/watch?v=Hlx6bcZfOUc

VL - Přečti si Život v baroku. U str.10 - 11 a udělej si výpisky do sešitu.

      https://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaAhttps://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaA

      https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4


 

2.10. Učivo od 5.10. - 9.10.

        ČJ - U na str. 16 / skládání, zkracování, zdvojené souhlásky/.   PS na str. 19.

              Sloh U str. 116 - 117 /Vypravování/

              Čítanka U str.17 - 24 

       M - Převody jednotek U str.13 - 14.  PS str.7 - 9.  Početník str. 10 - 12

            Geometrie - Osa a střed úsečky. U str. 48. PS str.33/1 - 4

            V úterý píšeme na známky příklady na písemné násobení.

       VL - U str. 8 - 11/ Pobělohorská společnost. Život v baroku/. PS na str.6.

             V pondělí testík na HUSITSTVÍ.

       PŘ - U str. 8 - 10. /Opakování/ Testík na HOUBY.


 

   

1.10. Vzhledem k současné situaci byl zítřejší výukový program Ptačí hodinka zrušen.

         J.M.


29.9. Učivo do 2.10.

        ČJ - Tvoření slov odvozováním. U str. 12 - 13.  PS str. 13 a 16.

              Čítanka str. 14 - 17

        M - Výhodné počítání. Záporná čísla. Jednotky času. U str. 11 - 12. Početník str. 9 - 10. PS str.6 - 7.

             Geometrie - procvičování rýsování rovnoběžek, různoběžek a kolmic. U str. 47. PS - str. 32

        - Bezobratlí  U na str. 7

               6.10. - test na houby

       Vl - Bitva na Bílé hoře. Třicetiletá válka. U str. 6 -7. PS - str.5

      

       V pátek 2.10. : Výukový program Ptačí hodinka - lektor ze Záchranné stanice Hrachov u Sedlčan - cena 40 Kč.


 

 

25.9. Přeji všem pěkný prodloužený víkend.

        Info pro nemocné:

        ČJ - opakovat pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných

              vzory rodu středního - koncovky/ pozor na 7.p. č.mn. - s městy, moři, kuřaty, staveními/        

        VL - psali jsme test na Přemyslovce a Lucemburky. V učebnici i v pracovním sešitě jsme došli na str.5. 

        M - opakujte si pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

        Připomínám  ČTENÁŘSKÉ BINGO. Do poloviny října by měl každý odprezentovat 1 knihu. 

       J. M.


 

AJ- Hezký den všem, od čtvrtka 24.9. budeme mít opět normálně angličtinu. Do e-mailu, který jsme používali během jara pro komunikaci Vám posílám opakování. Více instrukcí v e-mailu. Děkuji a přeji hezký den. K. Špínová

22.9. Pro nemocné:

        V modré čítance/nakladatelství -  NOVÁ ŠKOLA/, přečíst si na str.15 Pověst o Blaníku a na str. 16 Svatováclavská koruna.

        Pokud žáci chybí, doplní si učivo, které probereme v tom týdnu a dovyplní zadané stránky v pracovních sešitech.

- dnes byly děti rozděleny do skupin. Do 6.10. si připraví materiály k obratlovcům. /výpisky, obrázky z časopisů, encyklopedií a       internetu aj. Ve škole si každá skupina vytvoří zadanou prezentaci.


 

18.9. Učivo od 21.9. -  26.9.

 

 ČJ - U str. 8 - 12 / Antonyma, Stavba slova/.   PS - na str.11.

       Sloh U str.115 /Vypravování/  

       Čítanka str. 10 - 13

M - U str.9 - 10 /Písemné násobení a dělení/.  PS - str. 4 -5.    Početník str.6, 7 a str. 8/ cv. 1.

     V pondělí píšeme test na zaokrouhlování a porovnávání čísel.

      Geo -  U str. 47/Vzájemná poloha přímek/  PS - str.32/cv. 1,2,3,4

VL - str.5 - 7 /Husitství. Nástup Habsburků na český trůn. Vláda Habsburků v Čechách.

      Ve čtvrtek píšeme testík na Přemyslovce a Lucemburky.

- U str. 5 - 6

VV a PV - přinést asi 5 klacíků buď stejně dlouhých nebo může být různá délka - kolem 25 cm. /očistit nesrovnalosti a případné špíny/.

              Budeme je barvit a spojovat provázkem.

Mějte se hezky.

S pozdravem J. Musilová


 

14.9. Dnes jsem zapomněla dát dětem úkol z českého jazyka.

        VL - 17.9. píšeme test z opakování - U str.2 - 3 / Pravěk, Keltové, Slované a Velkomoravská říše/   


 

11.9.  Učivo do 18.9.

ČJ - U na str. 8. / Význam slov/.    PS na str.7    Čítanka na str.9

M - U na str.9/ cv. 1,2,3 / Pamětné a písemné + - . :/    PS - na str. 4    Početník na str.6

     Geometrie U na str. 46     PS na str.31

VL - U na str.4     PS na str. 4

- na str. 4

V pondělí píšeme testík z matematiky na zápis čísel, rozvinutý zápis.

Přeji pohodový víkend.

J. M.


Učivo od 8.9. - do 11.9.

Čj - U na str. 5.    PS na str.5.     Sloh - Vypravování: Moje prázdniny

      Čítanka - U na str. 7

M - U na str.6 /porovnávání, zaokrouhlování /.   PS na str.2.       Početník na str.3. 

     Geometrie: U str.46 /bod, přímka, úsečka/

VL - U na str.3.   PS na str.3

- U na str.3

Ve čtvrtek vždy geometrie a sloh. 

VL - v PO a ve ČT

PŘ - v ÚT


 7.9. Od 8.9. 2020 je povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy a ve školní jídelně.

      ČJ - opakovat pravopis VS a slov příbuzných. Vzory podstatných jmen.

      M - násobky 6 - 9.  Miliony - čtení a zápis čísel, znázorňování a rozvinutý zápis.

      VL - opakování pravěku. Keltové

Od zítřka budou děti dostávat pravidelně úkoly, které budou mít zapsané v notýsku.

J.M.


 

1.9. 2020      Vážení rodiče a milí žáci,

                    vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám, aby byl úspěšný.

                    Vaše nová tř. učit. Jana Musilová

Dnes dostaly děti rozvrh hodin, nabídku kroužků, dotazník ke katalogovému listu, informace k účtu žáka a žákovské knížky, které je nutné přinést vyplněné, nejlépe zítra. V žákovských knížkách stvrzujete seznámení se ŠKOLNÍM ŘÁDEM. Je k nahlédnutí na webu školy v nabídce - Základní škola - Dokumenty - Školní řád.

Upozorňuji na nové číslo účtu školy.

Zítra budou žáci dostávat učebnice a pracovní sešity. Končíme v 11:10 h.

Prosím o pravidelné nahlížení sem, do naší třídy a do notýsku. 

Těším se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem J. Musilová


 2.9. - zápisní lístky do kroužku

       - žádost o uvolnění z polední přestávky

       Seznam pomůcek: 

        V penálu: 2 pera, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky, malé pravítko na podtrhávání, pastelky a fixy

        Matematika: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko a tužka na rýsování č. 3

        Tělesná výchova a počasí: počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení na ven i do tělocvičny: pevnou sportovní obuv s                               bílou podrážkou, krátké i dlouhé sport. kalhoty, tričko, mikinu, děvčata s dlouhými vlasy gumičku. Omluvenky písemně.

        VV a PV: seznam věcí dnes děti dostaly. Doporučuji plastový box, kufříky se jim rozbíjejí.

        Požadavky na předměty

        Český jazyk - čtení: ČTENÁŘSKÉ BINGO - přečtenou knihu zapsat do čtenářského deníku (propojení řádku nebo sloupce do pololetí)

         Do čtenářského deníku zapsat knihy, které přečetly o prázdninách.

        Člověk a jeho svět: děti budou dostávat referáty z vlastivědy a přírodovědy, skupinové projekty

        Obaly na všechny učebnice a sešity!

        Zítra se již učíme podle rozvrhu - do 12:55 h

        S pozdravem J. Musilová