5.B třída

24. 2.

Sloh - do pondělí vypracovat v PS str. 18, 19

Vl - v pátek test, za Dú vypracovat otázky v uč. na str. 46 ZOPAKUJ SI (příprava na test)

_____________________________________________________________________________________________________________

19. 2.

V pátek dne 21. 2. nebudou míčové hry.

 

19. 2. M test Římské číslice

20. 2. Př test Podnebné pásy

21. 2. Aj kontrola Dú - bude hodnoceno, uč. str.35, cv. 3 - kdo byl dnes (18. 2.) na vybíjené, udělá si tento úkol také

21. 2. GEO - test - opakování kruh, kružnice - učebnice M str. 61, 62

_______________________________________________________________________________________________________________

30. 1. se učíme dle rozvrhu. Výpis z vysvědčení rozdám na konci páté hodiny.

29. 1. prověrka ZLOMKY 

_______________________________________________________________________________________________________________

15.1. Na příští pracovní výchovu (21.1.) si děti přinesou jehlu a bavlnky na vyšívání.

14. 1.

Na příští Vv (21. 1.) donést obrázek významné osobnosti (z historie, ze současnosti) a pár základních informací, zajímavostí, které se k vybrané osobnosti vztahují. Žáci si mohou donést knihu, časopis atd., obrázek jako takový nepoužijeme, pouze se pokusíme osobnost namalovat. Budeme vytvářet návrh na poštovní známku.

_____________________________________________________________________________________________________________

6.1

Písemnou práci z M si napíšeme 13. 1. (převody jednotek, pamětné a písemné sčítání a odčítání, pamětné a písemné násobení a dělení, slovní úloha)

Písemnou práci z Čj si napíšeme 14. 1. (diktát, význam slov, synonyma, antonyma, hledání slov se společným kořenem, zdvojené souhlásky, psaní písmen u, ú, ů, psaní skupin bje-bě, vje-vě, mně-mě, pě, psaní předpon s/se, z/ze, vz/vze, předložky S a Z)

 

 2. 1.

Konzultace se uskuteční 9. 1. od 16 hod. ve třídě V. B

7. 1. si napíšeme malý testík z M na písemné dělení dvojmístným dělitelem

______________________________________________________________________________________________________________

Přeji Vám krásné Vánoce a pohodový rok 2020   

17. 12.

Klikněte na odkaz a procvičujte. https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo   

                                             https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0      

12. 12.

Děkuji rodičům Adélky, Gabči, Míši, Verči, Máci, Káti, kteří se zapojili do příprav na školní jarmark (poskytli materiál nebo s dětmi vytvořili krásné výrobky). Děkuji i všem ostatním rodičům, kteří si přišli výrobky zakoupit. Chválím děti, které vypomáhaly při prodeji, Áďu, Mácu, Gabču, Verču, Káťu, Marušku, Julču. Celé třídě patří pochvala za výrobu vánočních dekorací.     

 

 _______________________________________________________________________________________________________________

6. 12.

Připomínám výlet -  v pondělí sraz ve třídě. Odjíždíme v 7. 40, oběd stíháme.

Od 9. 12. budou žáci opět používat vchod u keramiky (pod kostelem).

2. 12.

Geo v pátek prověrka - slovní úlohy na výpočet obsahu čtverce a obdélníku

M ve středu prověrka - písemné dělení

28. 11.

Př do příštího čtvrtka dopracovat výpisky z učebnice str. 26-28, doplnit o obrázky a případně o nějaké zajímavosti (stručně); sešity budu vybírat ke kontrole

25. 11.

Vl v pondělí test Průmyslová revoluce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, učivo uč. str. 21-24, PS str. 15 + výpisky, které si máte do tohoto pátku dopsat (učte se průběžně), v pátek vybírám sešity ke kontrole

Aj v pátek diktát, slovíčka z 9. lekce + zkouším říkanku na str. 21

M ve středu testík na písemné násobení

Ve středu odpadá kroužek výuky hry na kytaru

________________________________________________________________________________________________________________

20. 11.

V pátek malý testík - pamětné násobení a dělení, k procvičení uč. str. 18, početník str. 14

Akce v prosinci: Celoškolní soutěž ve sběru papíru (noviny, letáky, časopisy), NE karton. Od 3. 12. do 6. 12., vždy ráno od 7h do 7.30h

                       Šestajovice - svíčkárna (vánoční tematika), 9. 12. , odjezd v 7:40, návrat do 12:05

                       Školní jarmark, 11. 12., od 16:45, kostel od 18:00

______________________________________________________________________________________________________________

13.11.

Pracovní výchova - na příští hodinu 19.11. si děti přinesou různobarevné papírové obaly z pytlíků ovocných čajů (ne krabičky z čajů) - aspoň 10 ks. Děkuji Z. Mrugalová

 

3. 11.

Ve středu budeme psát prověřovací cvičení z geometrie (konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku + výpočet obvodu) - nezapomeňte rýsovací pomůcky.

Ve čtvrtek bude test z Př (učivo uč. str. 19-22, výpisky v sešitě).

_____________________________________________________________________________________________________________

29. 10.

Vl - v pátek test (Marie Terezie, Josef II.)

11. 11. jedeme do divadla v Příbrami na muzikálový příběh Čarodějnický učeň, odjezd v 7:40, návrat v 10:40. Poslední hodinu bude čtení. Dětem stačí penál, budeme číst mimočítankovou četbu.

19. 11. se uskuteční třídní schůzka (společná, poté možno individuálně), od 15. 15 hod., v 5. B

_______________________________________________________________________________________________________________

18. 10.

Aj do příštího pátku zapsat a naučit se slovíčka, uč. str. 12, 13 + krátká říkanka na str. 12, cv. 2

Geo příští pátek prověrka - Trojúhelníky (vlastnosti, rýsování, obvod)

______________________________________________________________________________________________________________

14. 10.

Ve čtvrtek Př test - Živá a neživá příroda

V pátek Vl test - Baroko; Vzdělávání v českých zemích, J. A. Komenský

Nejpozději do pátku přinést sloh (nanečisto) - Čj uč. str. 120, cv. 1

______________________________________________________________________________________________________________

7. 10.

Ve středu bude vlastivěda.

Ve čtvrtek budeme psát diktát z Aj - slovíčka ze str. 7, 8.

2. 10.

Pokud nám bude přát počasí, půjdeme v pátek 11. 10. po 2.vyuč. hodině pouštět draky. V tento den budeme mít jen mluvnici a geometrii. Je důležité, aby děti měly nepromokavou obuv, protože louka je v dopoledních hodinách mokrá. Oblečení s ohledem na počasí.

30. 9.

Do pondělí přepsat sloh do sešitu, kdo nestihl v hodině.

Aj - prac. sešit, str. 8, cv. 2, do pátku se naučit říkanku.

________________________________________________________________________________________________________________

27. 9.

Učte se na pondělí, připomínám testík z M, z Vl a diktát z Aj.

23. 9.

Nejpozději do pondělí dodělat sloh - Vypravování.

Aj nejpozději do pátku mít zapsaná a naučená slovíčka + se naučit báseň (vše bylo řečeno a zapsáno v hodině).

Stále všichni nedonesli knihy na čtenářské dílny.

V pondělí 30. 9. test z Vl - vláda Habsburků v českých zemích (projít uč. str. 6-9 + výpisky). V pátek se tomu ještě budeme věnovat.

22. 9.

V úterý budeme psát testík z M (pamětné a písemné + - do milionu; využití komutativního a asociativního zákona)

_______________________________________________________________________________________________________________

12. 9.

Nejpozději do poloviny října přinést přečtenou a zapsanou knihu.

V pondělí test z M - Zaokrouhlování

9. 9.

13. 9. opakovací test z Vl

Na 16. 9. připomínám Dú ze slohu, prac. sešit str. 2, cv. 2

__________________________________________________________________________________________________________________

29. 8.

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás v dalším školním roce a přidávám několik informací.

2. 9. odcházejí žáci po 1. vyučovací hodině. V tento den dostanou rozvrh hodin, žákovské knížky a formuláře, které je nutné přinést vyplněné následující den. V žákovské knížce stvrzujete seznámení se Školním řádem, k nahlédnutí na webu školy v nabídce -  Základní škola - Dokumenty - Školní řád

3. 9. nemají odpolední vyučování, končí ve 12:05. V tento den dostanou učebnice a sešity. Všechny učebnice a žákovskou knížku je nutné obalit.

od 4. 9. se vyučuje podle rozvrhu

 Seznam pomůcek pro tento školní rok:

Vv a Pv: omyvatelný ubrus, vodové barvy, tempery, kelímek, hadřík, kulatý štětec (1x slabý, 1x silný), plochý štětec (nejlépe č. 12), tužka č. 1, č. 2, voskovky, nůžky. Vše přinést v plastovém boxu bez postranních dírek (s víkem, bez víka - nechám na vás). Doporučuji rozměry zhruba 35 x 25, na výšku alespoň 18 cm. Kufříky se jim rozbíjejí, špatně je dovírají atd. Pomůcky je nutné mít nejpozději do pátku 6. 9.

Geo: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, kružítko, tužka č. 3

Další info - průběžně, prosím o pravidelné nahlížení sem, do naší třídy, a do informačních notýsků.

tř. uč. Pavla Vacková

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

                            

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

               

_______________________________________________________________________________________________________________