5.B třída

30.6.
Vážení rodiče,
děkuji Vám za trpělivost a spolupráci v letošním "mimořádném" školním roce.
Přeji Vám příjemnou dovolenou, dětem hezké prázdniny a hlavně zdraví.
S pozdravem J. Musilová
29.6. Info:
        Zítra 30. 6. končíme po 8. hodině.
26.6.
V PONDĚLÍ  28.6. "HASIČI". AKCE SE KONÁ V OPLOCENCE. VHODNÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, PITÍ, SVAČINA, ČEPICE, BRÝLE A PLÁŠTĚNKA.
Konec vyučování v 11:10 h.
23.6. Info:
Zítra vybírám učebnice ( čisté, slepené a podepsané): Český jazyk + modrou čítanku;  M - 1. a 2. díl;  VL - Novodobé dějiny + ČR a Evropa;  
                                                                             Přírodovědu (7 učebnic)
Přineste si peníze na zaplacení poškozené nebo dokonce ztracené učebnice.
 
Nabídka na příští rok: hra na klavír nebo kytaru a zpěv.
Sdělte mi prosím, kdo by měl zájem.
15.6.
ČJ - opakování na prověrku. PS str. 74
M - závěrečná písemná práce
VL - Německo U na str. 55 PS str. 42 PS - opakování str.17, 25, 26
PŘ - Rozmnožovací soustava u str. 64
14.6. Info pro nemocné:
ČJ - Opakování U str. 108/cv. 1-2    PS str. 73 (zopakuj si na test druhy zájmen a číslovek -  píšeme ve středu)
M - Aritmetický půměr U str. 36   Ps str. 25
VL - Polsko U str. 52-53    PS str. 40,41
Připomínám, že zítra máme odpoledne vlastivědu.
11.6. Info pro nemocné:
ČJ - Přímá řeč U na str. 107     PS na str. 72
M - U na str. 35  PS na str.24 Početník na str. 33   
      Opakovali jsme učivo na závěrečný test.
VL - PS na str. 24 - opakování  U - ČR pod vlajkou EU. Sousední státy: Slovensko str.50 - 51
PŘ - Nervová soustava U na str.63
° Děti dostaly informace na ROZLUČKOVÝ VÝLET SE SPANÍM VE ŠKOLE.
° Peníze na fotky 
9. 6. Info pro nemocné:
ČJ - Přímá řeč U str.107
M - Procenta U str.34/cv. 1-6   PS str. 24/cv. 1- 4    Dú Početník str. 32/cv. 1d), str. 33/cv. 4
Připomínám 8 zapsaných knih v čtenářském deníku.
Závěrečné práce:
ČJ 15.6.
M 16.6.
5.6. Info pro nemocné:
ČJ - Přímá řeč U str. 106
M - Početník str. 40 (procvičovali jsme povrch kvádru)   Dú str. 32/cv. 1 a),b) 
PŘ - Nervová soustava U str. 62-63 (zapsat si poznámky ze Zapamatuj si )
4.6. Info pro nemocné:
ČJ - Věta jednoduchá a souvětí U na str. 105, PS na str. 70/cv. 1
M - Povrch krychle a kvádru U2 str.64-66  Početník str.39
VL - Praha - hlavní město  U str.43-48
PŘ - Kožní soustava u na str.61
28.5. Info pro nemocné:
ČJ - PS  na str. 66   U na str. 100
M -  PS 1. díl str.46    Početník str.31/cv.1, 2 a), b)
VL - Jihočeský kraj u na str. 29
PŘ - na str. 60
Příští týden píšeme testy: M - násobení desetin. čísel 10, 100, 1000 
                                     PŘ - trávicí soustava
                                     VL - Olomoucký kraj
26.5. Info pro nemocné:
ČJ - Shoda přísudku s podmětem U str. 100/cv. 1 a)  PS str. na str. 65
M - Dělení desetin. čísel U str. 28  Početní na str. 30    PS na str. 22/cv. 1- 4   1.díl PS na str.45
VL - Kraj Vysočina na str. 27  (test na Pardubický kraj)
PŘ - Smyslová soustava U na str.60 (test na trávicí soustavu)
 
21.5.
Příští týden píšeme testy: VL - Pardubický kraj
                                     PŘ - Oběhová soustava
                                     M - násobení desetinných čísel 10, 100 1000
Připomínám ČTENÁŘSKÉ DENÍKY (za 1. pol. 5 knížek a za 2. pol. 3 zapsaných)
14.5. 
ČJ - Sloh - Popis předmětu U str. 123-124  Dú -  Můj nejmilejší předmět (věc) - popis (do 21.5. napsat do slohových sešitů; nezapomeň na                                                                             osnovu)
M - PS str. 17, 18/cv. 8,9
Čítanka str.102-104  Bajka Vlk a pes
 
Od 17. 5. prezenční výuka podle rozvrhu
13.5.
ČJ - Podmět a přísudek U str. 96  PS str.62/cv.1a), b)
M - Písemné + a - desetin. čísel    Početník str. 26 Ps str.16/cv. 11, 12.     Dú U str. 24/cv. 2 a), b),c), d), e), f) - odeslat do Teams
PŘ - Smyslová soustava - Zrak U str. 58   Opsat si poznámky z Teams.
12.5.
ČJ - U str. 95 - opakování sloves
M - Písemné + a - desetinných čísel. U str.24/cv. 1    PS str.16/cv. 8-10   Dú Početník str.26/cv.1 (neposílat do Teams)
VL - Moravskoslezský kraj U str. 20-21  PS na str. 16
 11.5.
ČJ - U str. 92-94   Dú U str. 95/cv.5,6
PŘ - Vylučovací soustava U str. 57 (poznámky v Teams)
10. 5.
ČJ - PS str. 60, 61
M - Sčítání a odčítání desetin. čísel  U str. 23/cv.1   PS str.15/cv.1-3  Početník str.25/cv.1 Dú - Početník str.25/cv. 2 (odeslat do Teams)
     Zítra píšeme test na zaokrouhlování desetin. čísel 
VL - Pardubický a Olomoucký kraj U str.16-19 ( poznámky v Teams - opsat si)
7.5. 
ČJ - U - podmiňovací způsob U na str. 92. PS na str. 60; 94 - Den matek
M - U  1. díl na str. 66. PS 1. díl str. 43-44 (úhly) 
      U  2. díl - zaokrouhlování desetin. čísel  PS na str. 14    Početník na str.24
VL - Královéhradecký kraj U str. 14-15   (opsat si poznámky z Teams)  PS na str. 13
PŘ - Zuby U na str. 56  (opsat si poznámky - Trávicí soustava)
Naučit se báseň PS str. 94 První dopis mamince.
V týdnu od 10. 5. - 14. 5. - distanční výuka.
 
30.4.
ČJ - PS str. 59  Procvičovali jsme rozkazovací způsob.
M - Zaokrouhlování na desetiny U str.22  Početník str. 24/cv.1, 2b)   PS str.13/cv.2
Čítanka -  Bílý Tesák str. 99 - 101
V týdnu od 3.5 - 7.5. prezenční výuka.
Nezapomeňte přinést čarodějnice, mít podepsané žákovské knížky a na matematiku 1. díl učebnici a pracovní sešit, rýsovací potřeby + 2. díly.
Přeji všem pohodový víkend.
J.M.
29. 4.
ČJ - Dú PS str.59/cv.4 ( poslat do Teams).  Rozkazovací způsob U str.91
M - PS 1. díl str. 42/cv. 2    Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky U str. 22  PS 2. díl str.13/cv.1
PŘ - Opakování trávicí soustavy. U str. 55 Trávicí soustava (zsbilykostel.cz). Test na dýchací soustavu píšeme v úterý.
28.4.
ČJ - Procvičování mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, čas a způsob) PS str.58
M - Porovnávání desetinných čísel -  Početník str. 23    Dú U str. 21/cv. 3 (poslat do Teams)
VL - Ústecký kraj U str. 10 -11 (opsat si poznámky z Teams)  Ústecký kraj (csicr.cz)   PS str.10
      ZOPAKUJTE SI STŘEDOČESKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ (budu zkoušet)
27.4. 
ČJ - Slovesa U str. 90  Dú U str. 89/cv. 4 ( poslat do Teams)
M - Porovnávání desetinných čísel PS str.12  Kruh a kružnice 1. díl PS str. 41/cv. 1,3
PŘ - Trávicí soustava u str. 55  Učte se!!! Ve čtvrtek test - dýchací soustava.  Zkoušet budu oběhovou soustavu.
26.4.
ČJ - Číslovky PS str.57
M - Porovnávání desetinných čísel U str. 21   PS str.12/cv.1,2,3 Dú cv. 4
VL - Karlovarský kraj U str. 8 - 9.  Opsat si poznámky z Teams. 

23.4. 
ČJ - Druhy číslovek U str. 88 - 89  PS str.56/cv. 1) a, b, c
M - Smíšená čísla 6/4 = 6:4 = 1 2/4   U 1. díl - Kruh a kružnice U str. 61  PS str. 41
ČJ - čtení /Modrá čítanka/ str. 118 - 119
PV - do 2. 5. vyrobit čarodějnici
Příští týden opět distanční výuka podle kalendáře v Teams.
 
 16.4.
ČJ - Skloňování zájmen my, vy. U str.87/cv. 4,5
M - Desetinná čísla - desetinné zlomky Početník str.22/cv.2  PS - str.10/cv.3-5
Čítanka -  Kluk v sukních str. 95-98
 
Milí žáci, moc se na vás v pondělí těším.
J.M.
 
 
15.4.
ČJ - PS str. 54/cv.8; str. 55/9,10
M - čtení a zápis desetinných čísel U str. 1-3    PS str10/cv.2  Dú Početník str. 22/cv.1
PŘ - dnes nebyla
14.4.
Čj - procvičování skloňování zájmen já, ty. PS str. 54/cv. 4 - vyskloňovat já a ty, cv. 6 Dú U str. 87/cv.3 (přepsat do sešitu a odeslat)
                                                                 Desetinná čísla (zapisování a čtení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod B - YouTube
 
VL - Středočeský kraj (města, povrch a vodstvo) Středočeský kraj - Vlastivěda 4. 5. ročník - YouTube
13.4.
ČJ - skloňování zájmen já, ty.  U str. 86
M - Slovní úlohy se zlomky U str. 18 Dú U str.19/cv. 1-5 (odeslat)
PŘ - Srdce a oběhová soustava U str. 53. Ve čtvrtek zkouším svalovou a dýchací soustavu.
12.4. 
ČJ - procvičování zájmen PS str.53/cv.2,3
M - U str.17/cv. 3; str. 18/cv.5   PS str.9/cv.5  Dú Početnk str. 21/cv.1, 2a) - poslat do Teams
VL - Hlavní město Praha U str.5  PS str. 8  Památky Prahy - YouTube
                                                             www.brumlik.estranky.cz - Vlastivěda - 5.ročník - PRAHA
 
9.4.
ČJ - Druhy zájmen U str. 85 -  naučit se. V pondělí budu zkoušet. PS str. 53/b)
M - Psali jsme 3. čtvrtletní práci. Opakovat porovnávání, sčítání a odčítání zlomků.
Čítanka str.92 - 94
Četba knih na prezentaci. (knihy zapsané v čtenářském deníku)
8.4.
Vážení rodiče,
sledujte informace na webu školy ke změnám ve výuce od 12.4. 
Vyučování bude probíhat rotačně. Naše třída by se měla vrátit k prezenčnímu vzdělávání 19.4.
 
ČJ - Druhy zájmen U str. 85/Já Baryk/  PS str. 53/cv.1a)
M - Příprava na 3. čtvrtletní práci.    Zlomky -  Ps str. 9/cv. 3,4

 
7.4.
ČJ - Druhy zájmen U str. 84 - 85. Naučit se. Tabulku opsat do sešitu a poslat do Teams.
M - Sčítání a odčítání zlomků se stejnými jmenovateli - U str.17/cv.1 Početník str. 20/cv. 1,2
       Zkoušejte si testy: PRŮKAZ MLADĚHO CYKLISTY (Průkaz mladého cyklisty - testy (bezpecnecesty.cz))

 
 
6.4. 
ČJ - opakování pravopisu přídavných jmen.
M - porovnávání zlomků U str. 16/cv. 3 - 5    Početník str.19/cv.3
PŘ - Opakování kostry a svalové soustavy. Dú - vypsat si poznámky ze str.51
31.3.
ČJ - Opakovat si přídavná jména. Dokončit v PS str. 25-26, kdo to ještě nemá.
      Četba knih na prezentaci.
M - Porovnávání zlomků   Dú U str. 16/cv.1,2 - poslat do Teams
     Po Velikonocích budeme psát kontrolní práci za 3.čtvtletí: Rozvinutý zápis čísel, zaokrouhlování na tisíce - miliony, pisemné +, -, . a :,
                                                                                       převody jednotek, konstrukce obdélníku a výpočet obvodu a obsahu
VL - Opakovat si dopravní značky a pravidla pro cyklisty. Průkaz mladého cyklisty - testy (bezpecnecesty.cz)
       PS Dú str. 7 do 8.4.
 
                                                         Vážení rodiče a milí žáci,
                                                         přeji Vám hezké Velikonoce.
                                                         S pozdravem J. Musilová
 30.3.
ČJ - Zítra píšeme test na přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací a na stupňování. PS str. 25-26. 
M - opakování zlomků (výpočet části z celku)
29.3.
ČJ - PS Přídavná jména str. 23
M - Zlomky U str. 15   Početník str. 18/cv. 1-3   Dú str. PS str. 8/cv. 3,4 (neposílat) Zlomky - výpočet části z celku, Mgr. M. Vintrová - YouTube
VL - připojení dnes nefungovalo
26.3. 
ČJ - Sloh - Popis pracovního postupu U str. 121-122
M - Zlomky - opakování. Zlomky, Mgr. M. Vintrová - YouTube   Desetinné zlomky. U str. 15/cv.1   PS str. 8/cv. 1,2
Čítanka str. 88 - 91(Dar sněžného obra) Dodělat si cv. 4
25.3. 
ČJ - Dú PS str. 52/cv.7 (neposílat)    Pozor na zlý - horší...          dobrý - lepší...
M - Slovní úlohy Početník str.17
PŘ - Kostra člověka U str. 50. Opsat si poznámky z Teams. V úterý budu zkoušet. 
VV namalovat JARNÍ OBRÁZEK jakoukoliv technikou. Nafotit a poslat.
PV - setí řeřichy nebo obilí, ....hrášek, fazoli - cokoliv
 24.3.
ČJ - PS Přídavná jména str. 22
M - Početník str. 9  Dú U str. 13/cv. 2 (celé vypočítat do sešitu a odeslat do Teams)
VL - Kraje ČR -  U str. 4   Ps str. 2
23.3.
ČJ - PS Přídavná jména - Dú str. 21/cv.4 ( poslat do Teams)  DUM13 (zsdubenec.cz)
M - PS str.7 Opakujte si písemné dělení dvojciferným dělitelem.
PŘ - Kostra U str. 49 - 50  Kosterní soustava, 5. třída - YouTube
22.3. 
ČJ - Stupňování přidavných jmen: PS Přídavná jména str.31/cv. 1-3
M - PS str. 6 Dú str. 7/cv./1-3 (neposílat)
VL - Dopravní značky. Semafórek 5. díl - 10. díl  SEMAFÓREK 5. díl - YouTube
24.3. od 14 h Povídání o knihách pro 4.,5.A a 5.B třídu s p. vychovatelkou L. Sobotkovou (AKCE DRUŽINY - MĚSÍC ČTENÍ) - přes Teams
19.3.
ČJ - PS Přídavná jména str. 19. Příští týden píšeme testík na koncovky - ovi, -ovi.
M -  Matematický Klokan - Klokánek
Čítanka - Jak soused Pedro nechtěl čekat na drobné - str.84 -87 ( přečíst a doplnit úkoly za článkem).
18.3.
ČJ - PS Přídavná jména str. 18/ cv.10
M - Dú PS str. 5 - dopočítat (neposílat do Teams)
PŘ - Vývoj člověka U str. 48. Opsat si poznámky z Teams.
17.3. 
ČJ - PS str. 52   Dú: PS Přídavná jména str.17/cv. 7, 8 (poslat do Teams)
M - Počítání se závorkami U str.11   Početník str.16/cv. 1-2     PS str. 5/cv. 1
      Zítra píšeme testík na písemné dělení jednociferným dělitelem.
VL - Pravidla silničního provozu. Semafórek - BESIP (1. - 4. díl)  SEMAFÓREK 1. díl - YouTube
16.3.
M - Dú Početník str.15/cv.3 (poslat do Teams)
      Ve čtvrtek píšeme test na písemné dělení
 
15.3.
ČJ - procvičovali jsme koncovky - ovi, -ovy přídavných a podstatných jmen
       Dú PS Přídavná jména str.16/cv.6 
       Nezapomeňte se do pátku naučit báseň Lodičky U str.82
M - písemné dělení dvojciferným dělitelem Početník str. 14
VL - ČR a Evropa str. 2 (KPZ). Opakovali jsme pravidla silničního provozu - str.3
12.3.
ČJ - Skloňování voru matčin, matčina, matčino - U str. 78  PS přídavná jména str. 15
M - Písemné dělení dvojciferným dělitelem Početník str.14/cv. 2( dva příklady), Ps str.4/cv.4, 5 U str.8
Čítanka  - Lodička str. 82 - 83 (nezapomeňte na cv.7 - nakreslit, jak si představujete dané lodě)
10.3. 
ČJ - U str. 82  Dnes jsme začali přídavná jména přivlastňovací.
M - Dú Početník str. 13/cv.1 (první 4 příklady - poslat do Teams)
VL - PS str. 28 Od pondělí začneme pracovat s učebnicí Vlastivěda - ČR a Evropa + PS
 9.3.
ČJ - PS str. 51 Na zítra si připrav 3 věci (na ten, ta, to)
M - Začali jsme opakovat písemné dělení dvojcifeným dělitelem. Dú PS str. 4/cv. 3 dopočítat
PŘ - opakovali jsme společenstva na test.
 
8.3.
ČJ - Dú U str. 83/cv.5 (opsat do sešitu a poslat do Teams)
M - Písemné dělění jednociferným dělitelem. Početník str. 11
VL - U str. 54 Vznik ČR. Ve středu test U str.51-53 - Poválečný vývoj. Podívej se na (Zopakuj si:)
5.3.
ČJ - PS str. 51/cv. 2 a), b), c)
M - Početník str. 12/cv. 1   PS str. 4/cv. 2  Budeme psát testík na písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem.
Čítanka - str. 78 - 81 (cv. 4 - zahraj si na ilustrátora)
4.3.
ČJ - U str. 80
M - Početník - písemné násobení str. 10   
     Dú str. 12 (první 4 příklady - neposílat do Teams)
PŘ - Společenstvo louka. Společné znaky živočichů - U str.47 https://slideplayer.cz/slide/13311123/
       Příští hodinu budu zkoušet společenstva.
3.3.
ČJ - U str.81 - změny souhlásek při skloňování přídavných jmen
       Dú - PS Přídavná jména str.14/cv. 16 a, b (poslat do Teams)
M - Početník str. 8. 
      Procvičovat si písemné násobení dvojciferným činitelem.
VL - PS str.27
       U str. 54 - přečíst si
2.3.
ČJ - U str. 79, 80, - úvodní článek   PS Přídavná jména str.13/cv.13, 14
M - Dú Početník str. 7/cv.3 (poslat do Teams) 
PŘ - Společenstvo pole, okolí lidských obydlí (zapsat si poznámky)
       

 1.3.
ČJ - Ps Přídavná jména str. 12   Dú str. 12/cv. 11 - psát s odůvodněním (tuleními (jarními) mláďaty. Poslat do teams.
M - Pamětné násobení a dělení - Početník str. 6. Zítra píšeme test na písemné sčítání a odčítání.
VL - opsat si poznámky z Teams - vlastivěda (Období komunistické vlády). Přečíst znovu U str. 52 - 53
26.2. 
ČJ - Sloh: Popis děje U str.119 - 120   Dú -  do 4.3. napsat slohovou práci na téma Hotel snů. (odeslat do Teams)
M - Procvičovat písemné + a -; x a : jednociferným číslem. PS str. 3    U str. 5
 
Třídnická hodina na téma kybergrooming (děti jsou dnes ve zvýšené míře ohroženy na sociálních sítích)
https://www.youtube.com/watch?v=UKvnhqSOr4g  Policie ČR: ŘEKNI NE! Say No!
 
V pondělí test z VL na 2. sv. válku.
25.2.
ČJ - PS Přídavná jména na str. 11
M - Ps str. 3/cv.1- 4   Početník -  Dú str. 5/cv. 5 - poslat do Teams do 19:00 h.
PŘ - Společenstvo vody a pole U str.45 - 46 (vypsat si poznámky z učebnice)
24.2.
Čj - Skloňování přídavných jmen měkkých (vzor jarní) U str. 76. PS Přídavná jména str.9/cv. 1-3.
      Dú: Vyskloňuj v čísle jednotném i množném včelí úl a pošli do Teams.
M - Ps str. 2 Početník str. 4 /cv. 3
VL - Vítězství demokracie U na str.53
      V pondělí píšeme test: 2.sv. válka U str. 45-50
23.2.
ČJ - PS přídavná jména str. 8
M - PS str. 1/cv. 5, str., str.2/cv. 6,7  Početník str.3  Dú str. 4/cv.1,2 (neposílat do Teams)
PŘ - Společenstva živých organizmů. Společenstvo lesa - U str.45
22.2.
ČJ - PS Přídavná jména: Dú str.7/cv.14 ( poslat do Teams)
M - Zaokrouhlování čísel - Početník str. 3/cv. 1,2  PS str.1/cv. 1-4
Vl - Vláda jedné strany U str. 52 Ve středu zkouším 2. sv. válku.
19.2.
ČJ - přídavná jména tvrdá - PS Přídavní jména str. 3/cv.3, str. 4 - 5 (procvičovali jsme 1. p. č.mn. a 7. p č. mn.)
      Čítanka - Únos str.74-77 Dú str.77/cv. 3 (napsat osnovu)
      Během 2. pololetí přečíst 3 knihy, zapsat do čtenářských sešitů a odprezentovat.
M -  U str.4/cv. 2. Početníík str.2
 Přeji všem pohodový víkend.
  J.M.

 
18.2.
ČJ - koncovky tvrdých přídavných jmen U str. 75 (pozor na 1. pád č. mn. mladí(-í) a 7. p. č. mn. mladými-(-ými)
      Ps str. 50/1b)  PS Přídavná jména str.3/cv. 1,2
M - U 2.díl - Přirozená čísla větší než milion str.4/cv.1 Početník 2.díl str.1 Dú str.1/cv. 2 dopočítat a cv. 3. Poslat do Teams.
PŘ - Botanické zahradya zoologické zahahrady U str.43 - 44. Zapsat si (samostatně)  poznámky.
17.2. 
ČJ - Skloňování vzoru mladý v čísle jednotné i množném. U str. 75. Dú -  PS str. 50/cv.1,1a. Neposílat do Teams.
M - Souřadnice bodů U str.58-59. PS str.40/cv.3-5.
VL - Poválečný vývoj - Třetí republika U str. 51.
 
16.2.
ČJ - Duhy přídavných jmen. U str. 74 
M -  Souřadnice bodů U str. 58
PŘ - Přizpůsobivost rostlin a živočichů U str.41 - 42
15.2. 
ČJ - Dú U str.73/cv. 2 ( doplň, přepiš do sešitu a odešli do Tems)
      Opakovali jsme koncovky podst. jm.
M - Procvičovali jsme jednotky obsahu U str. 55/cv. 2, 4. Zítra píšeme test.
      Početník str. 30 (obvod trojúhelníku)
VL - opakovali jsme 1. ČSR. Ve středu testík U str. 41 - 45
      2. světová válka U str. 50 - otázky. Ps str.26
5.2.
Milé děti, 
přeji vám hezké jarní prázdniny, hlavně zdraví a pohodu. Odpočiňte si od distanční výuky!
J. Musilová
 
Úkoly:
Choďte ven a sportujte v rámci možností.
Čtěte si. Za druhé pololetí máte přečíst 3 knihy.
Opakujte si. Po prázdninách budeme psát test z PŘ - podnebná pásma; VL - 1. ČSR republika a T. G. Masaryk; M - převody jednotek obsahu.
4.2.
ČJ - vzory r. stř. město, moře; skloňování. U str. 71 - 72/cv.1  PS Dú str.49/cv. 19 - celé ( neposílat do Teams, zítra společně zkontrolujeme)
M - převody jednotek obsahu Početník str. 35/cv. 1 U str.55/cv. 1
      Zítra test na římské číslice.
PŘ - Přizpůsobivost rostlin U str.41 
       Po prázdninách píšeme test na podnebná pásma.
3.2.
ČJ - vzory : píseň, kost (skloňování) U na str. 70    PS str. 49/cv. 18 b), c), d) Procvičovat koncovky podst. jm. r. mužského a ženského.
M - převody jednotek obsahu PS str. 38/cv. 1,2  Dú - Početník str. 35/cv. 2 
                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=9Kb7vr6ogm8&t=27s
VL - 2. světová válka U na str. 50  PS str.25 ( opsat poznámky z Teams)
2.2.
ČJ - Vzory rodu ženského; skloňování. Dú: Vyskloňuj lípa a nůše v čísle jednotném i množném (podle tabulky z U str. 68) do školního sešitu a          pošli do Teams.
M - Opakovali jsme převádění jednotek délky a začali jsme probírat jednotky obsahu.
PŘ - Polární podnebný pás U str.40 (opsat si poznámky z Teams) 
1.2.
ČJ - skloňování vzoru předseda a soudce (5. p. pane soudce!, vládce!, obhájce!) U str. 67   Ps str. 48
M- procvičovali jsme obsah obdélníku U str. 55/cv. 10 - 14   PS Dú str. 37/cv. 5,6     Početník str.34
VL - 2. sv. válka U na str. 49 (opsat si poznámky z Teams)
28.1. 
Milí žáci,
přeji vám pohodové pololetní prázdniny.
J.M.
 
 Vysvědčení jsem zaslala rodičům na e-mail.
Dnes nám moc nefungovala on-line výuka. Doplňte si dané učivo.
ČJ - Vzory rodu mužského, skloňování, koncovky (pán, hrad, muž stroj) U na str. 66    PS str. 48/cv. h, i. 
      Čtení - někteří nemáte splněné Čtenářské bingo. Až se vrátíte do školy, budu chtít vidět zapsané knihy v čtenářském deníku.  
M - Obsah obdélníku U str. 54.    PS str. 37/cv. 1,2,3.   Početník str. 34/cv.1 - dopočítat.
VL - 2. světová válka U str.47 - 49. https://slideplayer.cz/slide/3430110/
       Nezapomeťe na poznámky v Teams - První ČSR
26.1.
ČJ - skloňování podst. jm. podle vzoru pán U str.61 - 62  Dú PS - str. 47/cv. 17 (a, b, c, d, e, f) poslat do Teams
M - Obsah čtverce U str. 54  https://www.youtube.com/watch?v=HMY4atSWg0s
                                         https://www.youtube.com/watch?v=BfpdAZqjDUI
- Subtropický pás U str. 36 - 37 Napsat si poznámky do sešitu z Teams
 
25.1. 
ČJ - Opakování podst. jm. hromadných, látkových a pomnožných https://www.youtube.com/watch?v=jaap_tu-Id4
                                                                                             https://www.youtube.com/watch?v=_Wdp7aqv__I
      - vzory rodu mužského U str. 61    PS str. 46/cv. 15 a), b), c)
      Do 8.2.  - naučit se báseň Pohádka o králi a vose U ČJ str. 46
M - Římské číslice - Početník  str.29.  U str. 38/cv. 6
      Grafy U str. 40/cv. 1,2  PS - Dú str.29/ cv. 2,3 (odeslat do Teams)
VL - Konec první republiky U str.45 - přečíst
22.1.
Učivo:
ČJ - Podstatná jména (rod, číslo, pád, podst. jm. hromadná, látkova a pomnožná) U na str. 59.   PS na str.45
      Čítanka - Úsměv prosím str. 64 - 67) Nezapomeňte si doplnit cvičení za článkem.
      Připravte si prezentace knih.
M - Římské číslice U str. 38/cv.1, 2   Ps na str. 28    Početník str. 29/cv. 1, 2
VL - ČSR U na str.44     Do 5.2. Reklamní plakát a slogan U str. 43
- Tropický podnebný pás U str.34 - 35 (opsat si poznámky z Teams)
Přeji pohodový víkend.
J.M.
20.1. 
VL - První Československá republika U str. 42 - 44
       
15.1.
ČJ -  U na str.55 (zopakovat si pády)
M - PS na str.26
ČJ - Čítanka Útěk Kryšpína N. (str.60 - 63)
Milí žáci,
příští týden budete psát on-line prověrky a testíky. Nemějte obavy, jste šikovní a zvládnete to.
PO - VL  Národní divadlo - U str.34, 35.  1. světová válka U str. 38 - 40)
ÚT - ČJ  (diktát; doplňování -ě/-je; n/nn;  z-, s-, vz-;  ú/ů; slovní druhy: u podst. jm. určit rod, číslo a pád; u sloves určit osobu číslo a čas;
             kořen slova, synonyma, antonyma.
ST - M   pamětné a písemné +,-, x : ( násobení a dělení dvojciferným číslem);  zlomky, výpočet části z celku (2/3 z 21); sčítání a odčítání                            zlomků; slovní úlohy; konstrukce a obvod obdélníku.
ČT - PŘ  Vesmír U str.23 - 32 
            
14.1.
ČJ - Podstatná jména konkrétní, vlastní jména a obecná. U str. 51 - 52  Dú str. 52/cv.3 (přepsat do sešitu a poslat do Teams)
      PS str. 42/cv. 3, 4 a), b), c)
M - Početník str.28/cv. c), d), e)
      PS str. 25
- Člověk dobývá vesmír U na str. 33
 
13.1. 
ČJ - U str. 50  PS str. 41
M - Početník str. 28/cv. 1a), b) c)    Dú -  PS str. 36/cv. 6,7
VL - T. G. Masaryk U str. 41 ( poznámky v Teams)    PS str.23
12.11.
ČJ - Dú PS str.41/cv. 1a), b), c), d) - poslat do Tems
M - Početník str.27, str. 32/cv. 2, 3
PŘ - Měsíc U str. 32 ( poznámky v Teams - opsat do středy 14.1.
11. 1.
ČJ - procvičování slovních druhů
M - Obvod čtverce U str.53/cv. 1,2. PS str. 36/cv. 1,2,3,4  Dú - Početník str. 32/cv. 1 (neposílat do Teams)
VL - U str.41 - První Československá republika.   PS str. 22   (Nezapomeňte si z Teams - z VL opsat do sešitu 1. sv. válku)
8. 1. 
ČJ - Sloh(vypravování) U str.118/cv. 2,3. Do čtvrtka 14.1. do slohového sešitu napsat příběh o zážitku se zvířetem nebo člověkem.
      Nejdříve si sestav osnovu.
M - Konstrukce a obvod obdélníku. PS na str. 35. Početník str. 31. https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y
      Když znám obvod obdélníku a jednu stranu, mohu od obvodu odečíst tu stranu a dělit dvěma.
 
Čítanka str. 54 - 59 (nezapomeňte na úkoly za článkem). Připravte si prezentaci přečtených knih na ČTENÁŘSKÉ BINGO.
7. 1. 
ČJ - Slovní druhy U na str. 48. PS na str. 38
      Na zítra si připravte pracovní čítanku a prezentaci přečtených knih.
M - Sčítání a odčítání zlomků U str. 32/ cv. 9 - 12.  PS na str.24    Početník - Dú str. 26/cv. 1, 2 (poslat do Teams)
      Zítra máme geometrii - rýsovací potřeby.
- Planeta Země U str.31. Poznámky v Teams. Kdo nestihl v hodině, dopíše si.
6.1. Tři králové: Kašpar, Melichar, Baltazar. Ježíškovi přinesli zlato, myrhu a kadidlo.
 
ČJ - Slovní druhy U str.46 - 47. Dú - PS str.37/cv. 1a) a Hra o trezor. Neposílat do Teams. Zítra si ve škole společně provedeme kontrolu.
       PS na str.38/cv. 1
M - PS str. 23/cv. 6. U str. 30/cv. 1 - 4
      Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. U str.31/cv. 1   https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-48/
 
VL - První světová válka - U na str. 40    https://slideplayer.cz/slide/2939007/
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc 
                                                           https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes
      PS str.21
 
5.1.
ČJ - PS str. 14 - 15
M - Porovnávání zlomků. Dú - Početník str.25/cv.2, 3. (poslat do Teams)
      PS str. 23/cv. 1 - 5
 
4. 1. 2021
Přeji všem šťastný nový rok, zdraví a pohodu.
 
Učivo: 
ČJ - opakování vyjmenovaných slov. U na str.45 (připravte si ústně diktáty na str.44)
M - vypočítávání části z celku U str. 29/cv.7, 8. Porovnávání zlomků  Početník str. 25/cv. 1 https://www.youtube.com/watch?v=5xyJmj1hrbU
                                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=jbd8IHDsM8s
                                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=aY71iS-v2d8
 
 
30. 12.
Milí žáci a rodiče,
vzhledem k dané situaci nás od 4. 1. 2021 opět čeká povinná distanční výuka.
Pro on-line výuku platí rozvrh v kalendáři Teams.
S pozdravem
J. Musilová
 
18.12.
Vážení rodiče a milé děti,
přeji Vám krásné Vánoce a v novém roce 2021 hlavně pevné zdraví a štěstí.
Děkuji za dárečky.
S pozdravem J. Musilová
17. 12.
Info pro nemocné:
ČJ - VS po v a z -  U na str.43. Písemně str.42/cv.2 a str.43/cv.3. PS na str. 36.
M - U na str. 29 - Připomeň si - výpočet jedné a více částí. PS na str.22.  Početník na str.24. https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA
                                                                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY
                                                                                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=hjF7U-5l87U
Vl - U na str. 37.  PS na str.20.  https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk
16.2. Učivo:
        ČJ - VS po v - U str.41, str.42  Zapamatuj si.    PS str.35
        M - Zlomky U str.28. PS - vynechat str. 20 (nedoplňovat). str. 21/cv. 1,2,3. Početník str.24/cv. 1,2 3.
15.2. Info pro nepřítomné žáky:
 ČJ - VS po s - U na str.41.  PS na str. 34,
        Modrá čítanka - JAK HOŘELO NÁRODNÍ DIVADLO (str.49 - 51) 
 M - U str.52 - obvod a konstrukce obdélníku. PS str.35 a 19. Početník na str.23
4.12.
Učivo do 4.12.
ČJ - VS po l - U na str. 30.    PS na str. 30/ cv.1.
      Čítanka str.46 -49 / Chechtavý plyn /
      Sloh - Vypravování U str. 116 - 118
M - Stále procvičujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem -  příští týden už budeme psát na známky.
      V pondělí máme geometrii.
     U na str.25    PS na str.17/cv. 1 - 4    Početník na str. 22
VL - Život v Čechách za průmyslové revoluce - U na str. 31. V pondělí píšeme testík  U str. 21 - 24
PŘ - U str.23 /test U str. 15 - 18
Přeji pohodový víkend.
J.M.

 
30.11.
Vážení rodiče,
ráda bych vám poděkovala za spolupráci se školou v období distanční výuky, za vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost a zpětnou vazbu. 
S pozdravem J. Musilová
 
27.11. 
ČJ - Čítanka na str. 45
M - procvičovat písemné dělení (Početník str.19)
VL - U na str.30 - Absolutistická vláda Františka Josefa i.    PS str.17
26.11.
Čj - U str. 33/cv. 3,4.    U str. 35, 36 -  přehled VS po b, tabulka Pozor na psaní těchto slov.
M - Dú U str.23/ cv. 8,10. Napsat do sešitu a odeslat do Teamsů
PŘ - Zopakovali jsme energetické suroviny a elektrickou energii. U na str.22. Zapsat zápis do sešitu z Teamsů - Soubory.
       Pokud dostanete test - Půda, prohlédněte si ho, ale doplňovat tam nejde.
25.11.
ČJ - Dú U str. 34/cv. 5 (doplnit souhlásky, přepsat do sešitu a odeslat)
      Dělení slov str.34
      Zítra začínáme opakovat vyjmenovaná slova po b.
 
M - začali jsme písemné dělení dvojciferným dělitelem (dlouhý zápis s odčítáním)
      Ukážeme si i krátký zápis a žáci si vyberou, který postup pro ně bude vyhovující. 
 
VL - Revoluční rok 1848 U str.29.   https://www.youtube.com/watch?v=FF08ZP0J6_E
      PS str. 16
 
24.11.
ČJ - PS str. 28. U str. 32/cv. 5
M - Dú Početník str. 18/cv. d), e). Poslat do Teamsů.
PŘ - U str. 21 - 22  Energetické suroviny. Elektrická energie. Opsat si poznámky z Teamsů.
       26. 11. píšeme test: Půda
 
23.11.
Info pro rodiče:
Na webu školy -  v nabídce Aktuálně - máte informace od vedení školy k nástupu dětí 30.11. do školy. 
21.12. a 22.12. 2020 - ředitelské volno (vzdělávání pedagogických pracovníků)
 
Učivo:
ČJ - Dú PS str.28/cv.9 a) písemně, b) ústně
      Prcvičovali jsme předložky s, se ( s kým?, s čím? - 7.p. )
                                            z, ze ( z koho? čeho? - 2. p.)
      U str. 32/cv.3,4
M - U str.22 - Nerovnosti    PS str.16/cv.1-6
     Zítra píšeme testík na písemné dělení.
VL - Opakovali jsme reformy M. Terezie a Josefa II. na test (25.11)
       Průmyslovou revoluci - PS str.15.  Národní obrození. Opsat poznámky z Teamsů.
20.11.
Včera proběhla pedagogická rada. Známky za 1. čtvrtletí Vám, rodiče, pošlu během víkendu e-mailem.
Pravděpodobný nástup dětí do školy -  30.11.
 
Učivo:
ČJ - Čítanka str.36 - 41 /Zkušebna rodičů/
VL - Národní obrození na str.28.  https://www.youtube.com/watch?v=80E6-2MyGo0
                                               https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok
Příští týden píšeme testy: M - Písemné dělení
                                    ČJ - ú, ů
                                    VL - Doba osvícenská /reformy M. Terezie a Josefa II.)
                                    PŘ - Půda
Pohodový víkend všem a hlavně buďte zdraví.
J.M.19. 11. 
ČJ -  psali jsme test na předpony. Procvičovali jsme předložku s a z. /zopakujte si pády/
        U na str.32/cv.3  PS dokončili jsme str.27.
M - U str. 21 - Rovnosti     Dú PS str.15/cv.5 /poslat do Teamsů/
VL - PS str.14   U - str26 - 27 Národní probuzení.
18.11.
Někteří jste zapomněli odeslat úkol z matematiky: Honza, Adam, Martin, Adriana, Dan a Filip.  Polepšete se! Vypracování úkolu se započítává do známky.
 
ČJ - předložky s, se z, ze U str. 31  PS str. 27/cv. 5,6,7 a jeden sloupeček na doplňování i,y.
      Dú - tvoření vět na slova: sbil /zbil;  sužovat/zužovat;   shlížet  /zhlížet;  stěžovat /ztěžovat;  sjednat / zjednat
      (napsat do sešitu, nafotit a poslat do Teamsů.)
      Zítra píšeme test na předpony s, z, vz.
M - U str. 20 (dělali jsme slovní úlohy). Početník str.17.  PS str. 15/cv. 1, 2 - první 3 příklady.
PŘ - Nerostné suroviny, nerudní suroviny a rudy. U str.19 - 20
      Dopsat si zápis do sešitu.( v ČS - přírodověda - soubor - složka - Nerostné suroviny.) 
 
16.11.
ČJ - opakovali jsme předpony. Podívejte se znovu v učebnici na str. 27, stále hodně chybujete v pravopisu.
      Předložky s a z - U str. 30.  Pozor na - vzít s sebou.
M - písemné dělení: Početník str. 16/cv. 2     Ps str.14/cv. 5.    U str. 20/cv. 1.   
      Dú PS str.14/cv.4 - do Teamsů
VL - Vynálezci v Čechách U str.23 - 24. 
      Úkol: z krabic, krabiček, roliček, novin. papíru, knoflíků, šroubků atd......vyrobit nový stroj či dopravní prostředek. Vymyslet jeho název
               a napsat návod na použití. Po návratu do školy přinést. Uděláme si výstavu.
Hezký zítřejší svátek.
J.M.
 
13.11.
ČJ - Čítanka str. 31 - 35 ( Ve školce)
M - Geometrie - Trojúhelníková nerovnost, obvod a konstrukce trojúhelníku. U str. 50/ cv.1   PS  str.34/cv.1
VL - Průmyslová revoluce U na str.24
Milé děti, mějte se hezky. Odpočiňte si přes víkend  a v pondělí se na on - line výuce opět uvidíme. 
Zdraví J. M.
12.11.
Čj - stále procvičujeme pravopis předpon a stavbu slova. Dú v Teamsech - doplňování předpon. PS na str.27/cv.4.
      Zítra máme čtení a prezentaci knih.
M - opakovat si písemné dělení jednociferným dělitelem + dělení se zbytkem. Početník na str.16/cv.1
      Zítra -  geometrie. 
      Psali jsme test na písemné násobení.
PŘ - Přeměněné horniny U na str.18.
       Psali jsme test Vzduch.
      Zítra máme VL a konečně  píšeme testík na baroko a J. A. Komenského. 
 
      

 
11.11. 
ČJ - Psaní předpon s-, z- vz-. Procvičujeme, ale děti stále chybují. Učivo je obtížné, proto je nutné si pravopis opakovat. 
      U str. 29/cv.7     PS str.26/cv.2
M - Dnes děti zkoušely test na písemné násobení zadaný ve Wordu, kam mohou rovnou psát. Někteří to zvládli na výbornou, některým se              nedařilo. Budeme zkoušet. Dú str. 14/cv. 3. Poslat do Temsů.
VL - Půmyslová revoluce. U na str. 22. PS str.13.
      Test na baroko budeme psát v pátek.
      V týmech - Člověk a jeho svět - v kanálu vlastivěda -  v souborech mají ve složce videa k tématu a zápis , který si přepíší do sešitu.
10.11.
ČJ - U str. 28. Psali jsme test na bě-, pě-, vě-, mě-.   
      PS str. 25/cv. 2, 3  Dú PS str.26/cv. na doplňování i,y. Nafotit a poslat do Teamsů.
M - Opakovali jsme písemné dělení jednociferným dělitelem. PS str. 14/cv.1,2 https://publi.cz/books/12/04.html
      Zítra píšeme test na písemné násobení.
PŘ - pakovali jsme horniny vyvřelé, usazené (U na str. 17) a zapsali si do sešitu. Ve čtvrtek píšeme test na vzduch.
6.11.
Probrané učivo:
ČJ - předpony s-, z- vz-. U na str.29/cv.5.1     PS na str. 24
      Čítanka na str. 30
      Nezapomeňte si číst knihy na prezentace.
M - Písemné násobení trojciferným a dvojciferným činitelem. U na str.19. PS na str. 13. Početník na str. 15.
      Geometrie PS str.33/cv.1 (Grafický součet a rozdíl úseček).  https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE
                                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=ihToFYBjYFQ
 VL - U na str.19   PS na str.12
- U na str.17
 
Příští týden budeme psát testy: Písemné násobení  https://www.youtube.com/watch?v=oAjSY0u6NoU    
                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=8-knQJm8lK0
                                             Skupiny bě - pě -pě - mě
                                             Baroko a J. A. Komenský
                                             Vzduch
Přeji všem hezký víkend.
Zdraví J. M.
 
 
4.11.
Info pro žáky, kteří měli problémy s připojením.
ČJ - opakovali jsme slova s - ě, je. Vysvětlili si , kdy píšeme předponu vz- a z- /U str.27/. Dú U str.29/cv. 5 (napsat do sešitu, nafotit a poslat           do teamsů).
M - opakovali jsme písemné násobení trojciferným činitelem - PS str. 13/cv. 6,7. Početník str. str.15/cv.1-jenom 3 příklady. U str. 19/cv.5
VL - U str. 17 - 19. Život na vesnici a ve městě. Zopakujte si baroko - napíšeme si testík.
 3.11.
ČJ - Dú ČJ U str.26 - přečíst a umět odpovědět na otázky o Amundsenovi a Welzlovi.
      Dnes jsme začali psaní předpony s -/se  U str. 27/cv. 1 - 3
      Zítra píšeme test na bě, pě, vě, mě.
M - Písemné násobení trojciferným činitelem.
PŘ - Nerosty a horniny U str.15-16 /žula/
       Ve čtvrtek píšeme test Voda (U str. 11)
Zítra on-line ČJ, M, VL.
Zdraví J.M.

1.11.
Milí žáci,
moc jsem se těšila, že se po prázdninách konečně uvidíme ve škole, ale bohužel, budeme  pokračovat v on-line výuce.
Zítra máte ČJ, M VL, AJ a začínáme v 8:00 h. Úkol budete mít na úterý z matematiky - PS str.13/cv.4.
Zdraví J. M.
25.10.
Družinová výzva během podzimních prázdnin  (informace najdete v Školní družina - Aktuality).  
 fotky z družinových akcí na https://druzinkank.rajce.idnes.cz/ 
 
 
 23.10.
 Milí žáci,
chválím vás za snahu a práci při on-line výuce.
O prázdninách si odpočiňte, choďte ven a načerpejte energii. / Prázdniny od 26.10. - 30.10./
 Probrané učivo do 23.10.:
ČJ - U str.25/ Psaní písmen ú, ů/. PS -Dú str.23/cv.1 a)-f). Poslat do teamsů. https://www.youtube.com/watch?v=BO0TjM4gOHI 
      Čtení knih na prezentaci.
M - U na str.18.   PS na str12.  Početník na str. 14. Geometrie - Osa a střed úsečky. U na str.48. PS na str.33/cv. 1-4.
VL - U na str.16 - Josef II(přečíst). PS na str. 11.
- U na str. 14.
Uvidíme se 2.11. ve škole nebo opět na on-line výuce.
Buďte zdraví a opatrujte se.
Děkuji rodičům za pomoc při distanční výuce.
S pozdravem J. Musilová
  
22.10. Zítra on-line výuka: AJ, ČJ, M, VL.
            Dú ČJ - PS str. 22/cv.7  Zkuste nafotit, nahrát a poslat do Teamsů. Zhlédni video. https://www.youtube.com/watch?v=BO0TjM4gOHI 
                                            Kdo se o to pokusí? Pokuď ti to nepůjde, nevadí. Zkusíme zítra.
                                            Hezké odpoledne.

 
21.10.
ČJ - Pravopis mě/mně, bě/bje, vě/vje U str.23 - 24. Odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/3253942/
M - Osa souměrnosti U str. 48.  Dú str.48/cv.1   PS str. 33/cv. 1-4   https://www.youtube.com/watch?v=6RBL2brSFMk
Zítra ČJ, M, VL, AJ.

 
 
20.10.
Pochvala všem za práci v on-line výuce.
ČJ -Dú PS str.21/cv.1
VL - zhlédni znovu video Marie Terezie: https://www.youtube.com/watch?v=Oa6lQs2dK-Q
       Nezapomeň si dopsat do sešitu reformy M.Terezie ze str.15.

 
19.10.
Milí žáci, nevím, co bylo příčinou, ža nám při prezentaci Slunce a teplo zlobil zvuk. Snad příště bude vše o.k.
Zítra na MS Teams: ČJ, M a VL. Nezapomeňte, že máme geometrii./ tužky, kružítko, trojúhelník s ryskou a pravítko/
M - Dú PS str.11/cv.3
J.M.
 
16.10. 
Milé děti, zkontrolujte si, zda-li máte vše hotové, pokud ne, doplňte si přes víkend.
 
ČJ - U na str.20.   PS na str. 20.
      Čtěte si knížky na prezentaci.
M - U na str.16 - projděte si  hlavně slovní úlohy.  PS na str.10.    Početník na str.13
VL - U na str.14  PS na str.11
- U na str.12
Od pondělí začínáme na teamsech od 8 h -11h. Budeme mít ČJ, M a PŘ. 
Mějte se pohodově a hezký víkend.
J.M.
 
15.10.  Milí žáci, 
           moc vás všechny chválím, že jste se včas přihlásili na MS Teams a výborně jste pracovali. Máte u mě velikánskou jedničku.
           Zítra nezapomeňte, že začínáme už v 8 h.
            Nezmínila jsem se ještě, že díky teamsům máte k dispozici zdarma balíček OFFICE 365 a školní e-mail, který najdete v teamsech                         pod devíti tečkami ve čtverečku v levém rohu nahoře ( po rozbalení email v OUTLOOKU).
                      Zítra se na vás těší J.M.
 
            Klikněte si na tento odkaz, pokud máte problémy s přihlášením: Microsoft Teams  - Instalace a přihlášení
            
           
             
 
14.10.   Milí žáci,
               začala nám distanční výuka /DV/, která je pro vás povinná. Zatím sledujte informace na webu školy na naší třídní stránce. 
               Dále budeme používat program MICROSOFT TEAMS /MS Teams/. S některými z vás jsem si dnes připojení vyzkoušela. Ostatním                     žákům pošlu e-mail s informacemi k připojení. Zítra bychom to vyzkoušeli v 9 h. 
                
           
               Zatím si opakujte pravopis zdvojených souhlásek ČJ U str.19-ústně. Z matematiky převody jednotek a podívejte se v učebnici na                            str.15 - Příprava na kontrolní práci.
             
               Buďte v pohodě. J.M.
                    
       
13.10.  Informace pro nepřítomné:
 
              ČJ - U /zopakovali jsme si psaní zdvojených souhlásek/. Pozor na pravopis ráno-ranní/co se uskutečňuje ráno/
                                                                                                                           raný /časný, brzký/- rané brambory
                    jelení, krocaní - jedno n/u přídav. jm. odvozených od zvířat/
                    PS - str.20/ cv.5,6
              M - opakovali jsme jednotky délky, času a hmotnosti. Nově jednotky objemu. https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-                          dil/video/str-26/
                    U str.14/cv. 12 - 15 ústně
                     Početník str.12/cv.3
              PŘ -  U -Voda str.11. Vzduch str.12. Přečti si a udělej si krátký zápis.
                      https://slideplayer.cz/slide/3654525/ 
                      https://slideplayer.cz/slide/3441233/https
 
                 Zítra vám sdělím informace k distanční výuce.
                 Dávejte na sebe pozor a opatrujte se.
                 J.M.
                
12.10. Upozornění pro rodiče a děti:
 
          Pokud Vaše dítě absolvovalo RT-PCR test a je negativní a bez příznaků onemocnění COVID-19, nastoupí zítra 13.10. do školy. Přinese              s sebou prohlášení podepsané alespoň jedním z rodičů. Učíme se podle rozvrhu. Obědy mají opět přihlášené.
          Pokud někdo z dětí neabsolvoval test, končí mu karanténa v pátek 16.10. a do školy může nastoupit, pokud je bez příznaků, v pondělí              19.10. Nezapomeňte dětem odhlásit obědy.
          S pozdravem J. Musilová
 
 
11.10. Milé děti, věřím, že jste zdravé. Uvidíme se v úterý. Moc se na Vás těším.
              J.M.
 
        Úkoly na pondělí:
        ČJ - U str. 18 /přečti si/.  PS - str.20/cv.4. Sloupečky na doplň i, y a vhodné předpony.
        M - U str. 14/cv. 9,10 - ústně. PS - str.9/1,2,3,4.   Početník str. 12/cv.1,2
        VL - U str. 12 - 13. Vzdělávání v českých zemích.  J. A. Komenský
 
 
 
8.9. Vážení rodiče a milé děti,
      přeji všem hlavně zdravíčko. Opatrujte se!
      Upřesnění karantény:

Do školského zařízení může Vaše dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku nebo uplynutí 14 denní lhůty a zároveň bezpříznakového průběhu.

/děti nemusí jít na testy/ Omlouvám se za včerejší informaci.

Obědy mají děti odlašené do 12.10.

Úkoly:

ČJ - U str.16 - 17 /zdvojené souhlásky/. Písemně str. 16/cv.1

       PS str. 18

       Čtení - knihy na prezentaci podle ČT. BINGA

M - Procvičovat písemné dělení, převody jednotek času a délky. Zopakovat si jednotky hmotnosti.

      PS str.8.   Početník str.11  U str. 13

   https://www.youtube.com/watch?v=Hlx6bcZfOUc

VL - Přečti si Život v baroku. U str.10 - 11 a udělej si výpisky do sešitu.

      https://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaAhttps://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaA

      https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4


 

2.10. Učivo od 5.10. - 9.10.

        ČJ - U na str. 16 / skládání, zkracování, zdvojené souhlásky/.   PS na str. 19.

              Sloh U str. 116 - 117 /Vypravování/

              Čítanka U str.17 - 24 

       M - Převody jednotek U str.13 - 14.  PS str.7 - 9.  Početník str. 10 - 12

            Geometrie - Osa a střed úsečky. U str. 48. PS str.33/1 - 4

            V úterý píšeme na známky příklady na písemné násobení.

       VL - U str. 8 - 11/ Pobělohorská společnost. Život v baroku/. PS na str.6.

             V pondělí testík na HUSITSTVÍ.

       PŘ - U str. 8 - 10. /Opakování/ Testík na HOUBY.


 

   

1.10. Vzhledem k současné situaci byl zítřejší výukový program Ptačí hodinka zrušen.

         J.M.


29.9. Učivo do 2.10.

        ČJ - Tvoření slov odvozováním. U str. 12 - 13.  PS str. 13 a 16.

              Čítanka str. 14 - 17

        M - Výhodné počítání. Záporná čísla. Jednotky času. U str. 11 - 12. Početník str. 9 - 10. PS str.6 - 7.

             Geometrie - procvičování rýsování rovnoběžek, různoběžek a kolmic. U str. 47. PS - str. 32

        - Bezobratlí  U na str. 7

               6.10. - test na houby

       Vl - Bitva na Bílé hoře. Třicetiletá válka. U str. 6 -7. PS - str.5

      

       V pátek 2.10. : Výukový program Ptačí hodinka - lektor ze Záchranné stanice Hrachov u Sedlčan - cena 40 Kč.


 

 

25.9. Přeji všem pěkný prodloužený víkend.

        Info pro nemocné:

        ČJ - opakovat pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných

              vzory rodu středního - koncovky/ pozor na 7.p. č.mn. - s městy, moři, kuřaty, staveními/        

        VL - psali jsme test na Přemyslovce a Lucemburky. V učebnici i v pracovním sešitě jsme došli na str.5. 

        M - opakujte si pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

        Připomínám  ČTENÁŘSKÉ BINGO. Do poloviny října by měl každý odprezentovat 1 knihu. 

       J. M.


 

AJ- Hezký den všem, od čtvrtka 24.9. budeme mít opět normálně angličtinu. Do e-mailu, který jsme používali během jara pro komunikaci Vám posílám opakování. Více instrukcí v e-mailu. Děkuji a přeji hezký den. K. Špínová

22.9. Pro nemocné:

        V modré čítance/nakladatelství -  NOVÁ ŠKOLA/, přečíst si na str.15 Pověst o Blaníku a na str. 16 Svatováclavská koruna.

        Pokud žáci chybí, doplní si učivo, které probereme v tom týdnu a dovyplní zadané stránky v pracovních sešitech.

- dnes byly děti rozděleny do skupin. Do 6.10. si připraví materiály k obratlovcům. /výpisky, obrázky z časopisů, encyklopedií a       internetu aj. Ve škole si každá skupina vytvoří zadanou prezentaci.


 

18.9. Učivo od 21.9. -  26.9.

 

 ČJ - U str. 8 - 12 / Antonyma, Stavba slova/.   PS - na str.11.

       Sloh U str.115 /Vypravování/  

       Čítanka str. 10 - 13

M - U str.9 - 10 /Písemné násobení a dělení/.  PS - str. 4 -5.    Početník str.6, 7 a str. 8/ cv. 1.

     V pondělí píšeme test na zaokrouhlování a porovnávání čísel.

      Geo -  U str. 47/Vzájemná poloha přímek/  PS - str.32/cv. 1,2,3,4

VL - str.5 - 7 /Husitství. Nástup Habsburků na český trůn. Vláda Habsburků v Čechách.

      Ve čtvrtek píšeme testík na Přemyslovce a Lucemburky.

- U str. 5 - 6

VV a PV - přinést asi 5 klacíků buď stejně dlouhých nebo může být různá délka - kolem 25 cm. /očistit nesrovnalosti a případné špíny/.

              Budeme je barvit a spojovat provázkem.

Mějte se hezky.

S pozdravem J. Musilová


 

14.9. Dnes jsem zapomněla dát dětem úkol z českého jazyka.

        VL - 17.9. píšeme test z opakování - U str.2 - 3 / Pravěk, Keltové, Slované a Velkomoravská říše/   


 

11.9.  Učivo do 18.9.

ČJ - U na str. 8. / Význam slov/.    PS na str.7    Čítanka na str.9

M - U na str.9/ cv. 1,2,3 / Pamětné a písemné + - . :/    PS - na str. 4    Početník na str.6

     Geometrie U na str. 46     PS na str.31

VL - U na str.4     PS na str. 4

- na str. 4

V pondělí píšeme testík z matematiky na zápis čísel, rozvinutý zápis.

Přeji pohodový víkend.

J. M.


Učivo od 8.9. - do 11.9.

Čj - U na str. 5.    PS na str.5.     Sloh - Vypravování: Moje prázdniny

      Čítanka - U na str. 7

M - U na str.6 /porovnávání, zaokrouhlování /.   PS na str.2.       Početník na str.3. 

     Geometrie: U str.46 /bod, přímka, úsečka/

VL - U na str.3.   PS na str.3

- U na str.3

Ve čtvrtek vždy geometrie a sloh. 

VL - v PO a ve ČT

PŘ - v ÚT


 7.9. Od 8.9. 2020 je povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy a ve školní jídelně.

      ČJ - opakovat pravopis VS a slov příbuzných. Vzory podstatných jmen.

      M - násobky 6 - 9.  Miliony - čtení a zápis čísel, znázorňování a rozvinutý zápis.

      VL - opakování pravěku. Keltové

Od zítřka budou děti dostávat pravidelně úkoly, které budou mít zapsané v notýsku.

J.M.


 

1.9. 2020      Vážení rodiče a milí žáci,

                    vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám, aby byl úspěšný.

                    Vaše nová tř. učit. Jana Musilová

Dnes dostaly děti rozvrh hodin, nabídku kroužků, dotazník ke katalogovému listu, informace k účtu žáka a žákovské knížky, které je nutné přinést vyplněné, nejlépe zítra. V žákovských knížkách stvrzujete seznámení se ŠKOLNÍM ŘÁDEM. Je k nahlédnutí na webu školy v nabídce - Základní škola - Dokumenty - Školní řád.

Upozorňuji na nové číslo účtu školy.

Zítra budou žáci dostávat učebnice a pracovní sešity. Končíme v 11:10 h.

Prosím o pravidelné nahlížení sem, do naší třídy a do notýsku. 

Těším se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem J. Musilová


 2.9. - zápisní lístky do kroužku

       - žádost o uvolnění z polední přestávky

       Seznam pomůcek: 

        V penálu: 2 pera, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky, malé pravítko na podtrhávání, pastelky a fixy

        Matematika: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko a tužka na rýsování č. 3

        Tělesná výchova a počasí: počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení na ven i do tělocvičny: pevnou sportovní obuv s                               bílou podrážkou, krátké i dlouhé sport. kalhoty, tričko, mikinu, děvčata s dlouhými vlasy gumičku. Omluvenky písemně.

        VV a PV: seznam věcí dnes děti dostaly. Doporučuji plastový box, kufříky se jim rozbíjejí.

        Požadavky na předměty

        Český jazyk - čtení: ČTENÁŘSKÉ BINGO - přečtenou knihu zapsat do čtenářského deníku (propojení řádku nebo sloupce do pololetí)

         Do čtenářského deníku zapsat knihy, které přečetly o prázdninách.

        Člověk a jeho svět: děti budou dostávat referáty z vlastivědy a přírodovědy, skupinové projekty

        Obaly na všechny učebnice a sešity!

        Zítra se již učíme podle rozvrhu - do 12:55 h

        S pozdravem J. Musilová