5.B třída

Pár vět závěrem...

Vážení rodiče,

moc vám děkuji za několikaletou spolupráci a za podporu vašich dětí na cestě prvním stupněm. Přeji vám mnoho spokojenosti a krásné léto.

Moji mílí žáci,

loučím se s vámi, byli jste moc fajn. Mou krásnou vzpomínkou na vás je třičko, moc za něj děkuji. Stejně tak i za ostatní dárečky. Přeji vám všem mnoho úspěchů, pohody a sil na druhém stupni, gymnáziu či jiných školách.

Mějte se krásně,

vaše (teď již bývalá) tř. uč. Pavla Vacková

pozn. Kačka, Maruška a Šimon u mě mají malý zapomenutý dáreček na rozloučenou, stavte se po prázdninách u mě ve třídě.

________________________________________________________________________________________________________________

učivo do 19. 6.

Čj projděte si Alfa, zda máte splněné všechny Alf testy, někteří z vás nedělali  - Neohebné slovní druhy - Příslovce, zadáno minulý týden.

M zhlédněte video zde https://www.youtube.com/watch?v=WnHyfpPLqIA a zde https://www.youtube.com/watch?v=B977El9Y1tM a vypracujte si Alf test Geometrie - Tělesa

Vl, Př, Aj dopracujte si některé zbývající Alf testy, je to pro vás. Chválím žáky, kteří mají vše, co jsem zadala, vypracované. Další učivo už nebude zadáváno.

 

11. 6. Vážení rodiče, všem jsem odeslala na email informace ohledně zakončení školního roku, předání učebnic a vysvědčení. Prosím o zpětnou informaci, který den se dostavíte. Děkuji za spolupráci.

učivo do 15. 6.

ČJ vypracujte Alf testy: Skladba - Věta a základní větné členy; dále Alf test Slovní druhy a Alf test Neohebné slovní druhy - Příslovce

M zhlédněte video zde https://www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs a vyzkoušejte si v uč. na str. 23 cv. 5. Dále vypracujte Alf test Desetinná čísla 2 a Alf test Převody jednotek - Jednotky času

Aj Alf test Project 1 - 1C Numbers; How do we spell that

Vl Alf test Sousední státy

učivo do 11. 6.

Vl Alf testy Kraje ČR, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj a Zlínský kraj. Kdo nemá všechny kraje, dodělejte si, tím kraje uzavřeme.

Alf test Člověk a příroda, dále si prostudujte učebnici na str. 52, 53 a udělejte Alf testy Dýchací a oběhová soustava a Kostra

uč. str. 23 projděte si zelený rámeček + vzor - žlutý rámeček a zhlédněte video zde https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs Prozatím se věnujte jen pamětnému sčítání a vypracujte v uč. na str. 23, cv. 1 písemně do sešitu, nafocené zašlete do učebny. Kdo potřebuje, tak si to, prozatím, rozepisuje podle vzoru v učebnici.

ČJ prostudujte v uč.  tabulku na str. 100, nahoře. Vypracujte si do sešitu cv. 1, pro ujasnění výklad zde https://www.youtube.com/watch?v=YUluCOojjoQ

______________________________________________________________________________________________________________

učivo do 8. 6.

Milí žáci, zdravím vás. Pochvala patří všem, kteří plní zadané učivo. Pokud zadávám úkol nebo kontrolní práci s termínem odevzdání, je nutné, abyste mi ho vraceli včas a řádně zpracovaný. Někteří z vás nečtou pokyny v učebně, nebo možná čtou, ale nedodržují. Stále nemám kontrolní práci z M od Lucky, Julči, Péti. V Aj mi někteří vrátili poloviční práci, buď nebyla práce přeložená, nebo naopak přeložená do Čj byla, ale nebyly vyřešeny hádanky. Dbejte si na to, čtěte pokyny, zasílejte to, co si vyžádám přes učebnu, ostatní materiál je pro vás na procvičení a upevnění učiva, to mi nevracejte. Stále běží výuka, není konec školního roku a přihlíží se ke snaze, kterou do toho vkládáte. Doporučuji, abyste se učivu náležitě věnovali.

Čj nastudujte si učebnici na str. 96-98, dále vás pro lepší pochopení učiva odkazuji na toto video (zvuk není kvalitní, ale je to zde jednoduše vysvětleno) https://www.youtube.com/watch?v=x4Kybm2pvyg Dále video k podmětu vyjádřenému a nevyjádřenému zde https://www.youtube.com/watch?v=OLOOwL4gGI8 Video podmět a přísudek holý, rozvitý a několikanásobný zde https://www.youtube.com/watch?v=YBK0gvrRD4g Až budete mít nastudováno, vyzkoušejte si, nakolik jste učivo pochopili zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm  a zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet2.htm a zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek3.htm , pak stiskněte konrolu.  

M nastudujte si uč. na str. 22, zelený rámeček, dále video s výkladem zde https://www.youtube.com/watch?v=YOmMDN7Dxdc a vypracujte v uč. na str. 22 cv. 1 písemně do sešitu. Dále v početníku vypracujte na str. 24 cv. 2 a zašlete do učebny ke konrole.

Vl vypracujte Alf testy - Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj (pokud budete mít velké množství chyb, test si zopakujte).

Aj vypracujte Alf testy - Project 1 - My family; What day is today

 

učivo do 4. 6.

Čj napište si diktát podle videa zde https://www.youtube.com/watch?v=JAlFbvSTZ_0 , dále si procvičujte zde https://www.pravopisne.cz/2015/10/diktat-pro-4-5-tridu-zakladni-skoly-24/ a udělejte Alf testy - Číslovky, zájmena (všechny tři testy)

M v učebně máte pracovní listy

Aj v učebně máte úkol (odešlete ke kontrole, dodržujte zadaný termín)

Vl Slepá mapa (pokyny v učebně)

učivo do 1. 6.

Čj v učebně máte uložené prac. listy, dále si vypracujte Alf test Podstatná jména

M v učebně máte uložené prac. listy a kontrolní práci - vypracujte dle pokynů v učebně

Aj Alf test- Slovní zásoba- Doprava 2, Doprava 3

učivo do 28. 5.

Čj uč. str. 83, cv. 4 písemně, dále máte v učebně prac. list k vypracování a video, z kterého si udělejte výpisky - pomůcka pro psaní koncovek přídavných jmen

Čítanka str. 78 - 81

M v učebně máte pracovní list k vypracování

Aj uč. str. 43, zapsat a naučit se slovíčka (opakovat nahlas, správnou výslovnost si naposlouchejte na překladači, např. Seznam slovník, dále vypracujte str. 43 v prac. sešitě

učivo do 22. 5.

Čj prostudujte uč. na str. 96, v učebně máte materiál a odkaz k procvičení daného učiva

M vypracujte Alf test Velká čísla  - čísla do milionu a čísla větší než milion

Aj vypracujte Alf testy Slovní zásoba - Jídlo 1, 2, 3, 4

učivo do 20. 5.

Čj uč. str. 95, do sešitu si vypracujte cv. 5 a 6, dále si ústně projděte cv. 7, 8, 9 a cv. 10 a 11 vypracujte písemně a odešlete (zadáno v učebně)

M uč str. 21, do sešitu si vypracujte cv. 1 a 2. Dále cv. 3 vypracujte písemně a odešlete (zadáno v učebně)

Vl nastudujte materiál (v učebně) a vypracujte Alf test Liberecký kraj

učivo do 18. 5.

Čj v uč. prostudujte str. 92, 93, zhlédněte video (podmiňovací způsob) zde https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y dále pak vypracujte cvičení zde http://www.ucirna.cz/cestina/slovesa_zpusob.php a dole dejte vyhodnotit, uvidíte, nakolik jste učivo pochopili a ještě zde https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-zpusob-1-uroven/1271 dole pak klikněte na zkontrolovat. Procvičte si podmiňovací způsob zde https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-slovesa-podminovaci-zvratna-2-uroven/3125 (klikejte na to, co byste doplnili, a budou se vám zobrazovat další slova k doplnění)

M zhlédněte výklad zde https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0 a vypracujte v početníku str. 23 (je zadáno v učebně)

Př nastudujte v uč. str. 51 a vypracujte si výpisky ( z uč.  nebo můžete čerpat zde https://docs.google.com/presentation/d/12iPIwLjPx7lJ8i6IzThtE2_KfkgpeBKsuQp-1rPeInw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i27 kdo chce, může zhlédnout i video zde https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4

 

učivo do 14. 5.

Čj  prostudujte uč. str. 90, 91 + v učebně najdete materiál k výkladu, využijte jako výpisky (přepište si, nebo vlepte do sešitu). Potom vypracujte Alf test - Český jazyk - Slovesa

M vypracujte str. 22 v početníku (cv. 2 a 4 jsou opakováním, podobné příklady jste dělali na str. 16 v uč., připomeň si) a zašlete do učebny (je zadáno)

Aj zhlédněte video zde https://www.youtube.com/watch?v=I9YYtue3_Cs téma How much is it? Zastavujte si a opakujte jednotlivé věty, podle potřeby si zapište neznámá slovíčka, zkuste porozumět, přeložit (pozn. won - severokorejská a jihokorejská měna) . Překlad zašlete do učebny. Je zadáno.

Vážení rodiče,

na webu školy, v aktualitách, máte již dostupné informace k otevření školy a zároveň možnost si stáhnout potřebné dokumenty. Dotazník musí vyplnit a odeslat všichni rodiče, čestné prohlášení pak vyplní rodiče, jejichž děti nastoupí do školy. Čestné prohlášení, prosím, odevzdávejte až 25. 5. (mělo by být podepsáno těsně před nástupem do školy). Děkuji.

učivo do 7. 5.

Milí studenti,

blíží se nám další prodloužený víkend a to proto, že v pátek slavíme další státní svátek. Určitě stojí za připomenutí, slavíme Den vítězství. S 8. květnem je spojována jedna z hlavních událostí historie nejen ČR, ale i Evropy. Právě na 8. května roku 1945 připadá ukončení 2. světové války. Stalo se tak díky kapitulaci Německa. Krátké video zde https://www.youtube.com/watch?v=RS0--XyT_Ig

Další, co bych vám ráda připomněla, je Den matek. Připadá na tuto neděli 10. 5. Nezapomeňte své mamince poděkovat hezkými slovy, květinou nebo vlastním výrobkem.

Teď už k učivu. Do zítra si dodělejte, co jste ještě nestihli. Dále máte k vypracování  pouze tyto Alf testy M k učivu zapisujeme desetinná čísla, zde máte Alf test Desetinná čísla 1;  Dále Čj pro zopakování Alf test  Podstatná jména - Zdvojené souhlásky. Vl v učebně máte naskenovaný materiál, prostudujte a vypracujte Alf test Ústecký kraj. Ne všichni mají vypracovaný Středočeský, dodělejte.

Užijte si volné dny. Další učivo bude v pondělí.

učivo do 6. 5._

Čj zhlédnout video zde https://www.youtube.com/watch?v=1_kLOnJ2Ids&t=84s , dále prostudovat Číslovky v odkazu zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm, levou část zapsat jako výpisky do sešitu, pravou část využijte k ověření pochopení učiva, pro kontrolu stiskněte tlačítko kontrola. Kdo si chce zkusit i něco navíc, může si dole zvolit ještě druhé cvičení.

M zhlédnout video zde https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q#utm_content=organic&utm_term=zapisov%C3%A1n%C3%AD%20desetinn%C3%BDch%20%C4%8D%C3%ADsel&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Desetinn%C3%A1%20%C4%8D%C3%ADsla%20(zapisov%C3%A1n%C3%AD%20a%20%C4%8Dten%C3%AD)%2C%20Mat.%20mat.%20pro%205.ro%C4%8D.%2C%201. Dále prostudujte v učebnici na str. 20 zelenou tabulku, ústně si udělejte cv. 1 a 2. Cv. 3 vypracujte písemně a zašlete do učebny (je zadáno)

Př kvíz v učebně

Aj uč. str. 42 Vyber si jedno zvíře a popiš - jakou má barvu, velikost, kde žije, čím se živí atd. (minimálně 8 vět). Zadáno v učebně. Tento úkol je až do 7. 5.

_______________________________________________________________________________________________________________

učivo do 30. 4.

Milé děti,

další učivo budu zadávat až příští pondělí, pokud zadané učivo stihnete do čtvrtka, máte volno. V opačném případě si můžete dodělávat až do pondělí. Užijte si pálení čarodějnic, kdo se chce o této tradici dozvědět více, video zde https://www.youtube.com/watch?v=JkxVqL0UlvU a kdo se chce trochu rozpohybovat, video zde https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q

V pátek následuje státní svátek První máj, kdo se chce dozvědět více, video zde https://www.youtube.com/watch?v=kD3DjNRpWaQ

Čj Alf test - Opakování pravopisu - Vyjmenovaná slova; Kořen slova, předpona, přípona, koncovka

M Alf test - převody jednotek délky; Geo - zhlédněte videa na zopakování osové souměrnosti zde https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-43/ a vypracujte Alf test - Geometrie - Osová souměrnost

Př v uč. nastudujte str. 49, 50 + udělejte si výpisky zde https://docs.google.com/presentation/d/1A3PrDcxnFY7hRcV6pDfZD2dJHTXuwLNrLHyVtwCwEtg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i53 (klikejte na obrázek, budou se vám zobrazovat jednotlivé části kostry), příští týden bude kvíz

Aj malý úkol k videu z minulého týdne (v učebně)

učivo do 27. 4.

Čj nadále procvičujte zájmena, odkaz zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm a zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm. Dále uč. str. 87, cv. 3, 4 písemně do sešitu, nafotit, poslat (zadáno v učebně)

Opakování učiva - Alf - Čj - Předložky a předpony (oba testy), Alf - Podstatná jména - Slova příbuzná

M početník str. 21, cv. 1, 2 a), zadáno v učebně, dále opakování Alf - Římské číslice

Aj Alf test - slovní zásoba Doprava 1, dále zhlédněte video zde https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA, polechněte, zastavte, zopakujte nahlas, neznámá slovíčka si zapište a přeložte, zkuste porozumět, přeložit. Příští týden se k tomuto videu vrátíme - bude malé prověření v podobě úkolu.

Př - Alf test - rostliny

učivo do 23. 4.

Čj prostudovat uč. na str. 86, cv. 1 a 2 písemně, poslat do učebny. Dále vám do učebny vkládám výpisky pro psaní mě/mně, zapište si to do sešitu (nebo vlepte) + vypracujte test, který vám vkládám do učebny

M v uč. na str. 17 si připomeňte (modrá tabulka) a vypracujte v početníku str. 20 (pošlete do učebny)

Aj PS str. 42

Učivo do 20. 4._

Čj uč. str. 85 (pokyny zadané v učebně) + si vypracujte Alf test Český jazyk - Pravopis (tři z vás už mají)

Čtení - pokyny v učebně (na vypracování máte čas až do příští středy)

M uč. str. 16, cv. 1-5 písemně do sešitu, nafoťte a zašlete (zadáno v učebně)

Aj uč. str. 42 naposlouchat z nahrávky a přečíst si text - nahlas, zapsat a naučit se slovíčka z této stránky, příští týden s nimi budeme dále pracovat (stačí do příštího úterý)

Vl nastudovat naskenovaný materiál a udělat Alf test v učebně Středočeský kraj

_______________________________________________________________________________________________________________

Školní družina a školní klub

vyhlašuje

SOUTĚŽ – REJ ČARODĚJNIC

Protože současná doba nám s největší pravděpodobností neumožní klasické pálení čarodějnic ve větším počtu lidí, tak pro vás máme nápad. Vyrobme si každý svojí čarodějnici, kterou si 30. dubna upálíme (předtím nezapomeňte vyfotit.-). Kdo raději kreslí nebo maluje, může ji udělat jen na papíře. Fantazii se meze nekladou.

Soutěž je dobrovolná. Ti, kteří se zúčastní mají možnost získat zajímavé ceny. Nejhezčí čarodějnice odměníme po návratu do školy.

Soutěž trvá do 30. dubna 2020, do kdy můžete posílat své vyfocené výtvory na druzinaknin@seznam.cz, nezapomeňte uvést jméno dítěte. Všechny Vaše výrobky a obrázky zveřejníme na https://druzinkank.rajce.idnes.cz/, kde se můžete po skončení soutěže pokochat.

Těšíme se na všechny vaše čarodějnice

Vaše vychovatelky ŠD a ŠK

učivo do 16. 4.

Čj  Zájmena, zhlédněte video zde https://www.youtube.com/watch?v=2Xca2bVk6X4, projděte si v uč. str. 84, dále na str. 85 si udělejte zápisky z tabulky Druhy zájmen. Dále si zkuste pochopení učiva zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm.

M zhlédněte video zde (podle potřeby, i vícekrát) https://www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I a vypracujte v početníku na str. 18, cv. 4, 5, dále vypracujte str. 19 (nafoťte a pošlete - zadáno v učebně)

Aj PS str. 40, 41; úkol z minulého týdne, Alf test Project - In the classroom, si dodělají Míša a Šimon

učivo do 9. 4.

Do čtvrtka vypracujte toto učivo, další učivo bude zadáno až po Velikonocích. Chtěla bych vám všem popřát krásné svátky jara bez myšlenek na školu. Ve čtvrtek provedu kontrolu, doufám, že budete mít všichni hotovo a tím pádem zasloužené volno. Děkuji za spolupráci rodičům i dětem.

Př kontrolní kvíz v učebně

ČJ PS přídavná jména str. 21, 22 + určitě čtete nějakou pěknou knihu. Po Velikonocích dostanete úkol k vaší individuální četbě.

M uč. str. 15 prostudovat, početník str. 18, cv. 1, 2, 3 nafoťte nebo napište do učebny (zadám jako úkol)

Aj Alf test Project 1 - In the classroom

učivo do úterý 7. 4.

Vl zadáno v učebně

uč. str. 47, 48 pročíst, dále kliknout zde https://docs.google.com/presentation/d/1PlGpPRy_UitzkuVTmIeGCNKNGDrVm1xLnHZXFtDsFFA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0 , klikáním myškou na stránku se postupně dostanete na další stránky, zhlédněte videa Planeta buněk a na konci (poslední dvě strany si zkuste doplnit zápis, poté klikněte na poslední stránku, zobrazí se vám kontrola, v příštím týdnu bude kvíz

M uč. str. 13, cv. 5 (zadám i do učebny, posílejte mi správné řešení), Geo připomeňte si obsah a obvod čtverce a obdélníku zde https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-26/ a vypracujte test Alfbook - geometrie - obvod a obsah čtverce a obdélníku (můžete si bokem na papír dělat náčrtky pro lepší představu)

Čj test Alf Přídavná jména, Kačka a Verča už mají.

Aj měli jste se naučit slovíčka ze str. 40 v uč., doufám, že už je umíte. Do příští středy s vybranými slovíčky vytvoříte jednoduché věty (více informací se dozvíte v učebně)

učivo do 3. 4.

početník str. 16, 17 (výpočty + výsledky slovních úloh mi zašlete do učebny)

Čj PS přídavná jména str. 19, dále se seznamte se stupňováním přídavných jmen (v učebně) + dále si vypracujte PS přídavná jm. str. 20. Potom si vyzkoušejte, zda jste učivo pochopili, zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani1.htm vyplňte a dejte si kontrolu

Aj testy Alf slovní zásoba čísla 3, 4, 5 (někdo už má)

učivo do 1. 4.

Zajímavost - Česká vlajka dnes (30. 3. 2020) slaví 100 let. Kdo by chtěl, více se může dozvědět zde https://www.alerion.cz/aktuality/100-let-statni-vlajky

Milí studenti,

hromadí se mi dotazy, zda vidím vaše testy. Prozatím tedy budu psát jména těch, které vidím, tudíž se jim test správně uložil a mají splněno. Logicky z toho pro vás vyplyne, zda máte odesláno. Pokud někdo test dělal a není zde jmenován, kontaktujte mě. Možná právě váš test se neuložil. Kdo jen pozapomněl, postupně dodělejte.

Po večerní kontrole přidávám informaci, že Miky, Julča, Simča, Kačka, Gabča, Maruška mají dokončené i zbylé testy. Věřím, že už si zadané testy nadále ohlídáte a nebude nutné vás uhánět (týká se to jen některých, někteří dokončili do termínu a někteří měli jen technické problémy s Alfem). Děkuji

Dnes ráno měli splněno:

Geometrie-bod,úsečka, přímka (Máca, Áďa, Miky, Julča, Verča, Maruška, Simča, Míša)

Aj Barvy (Máca, Áďa, Julča, Verča, Kačka, Maruška, Simča), dále Čas 1 (Máca, Áďa, Julča, Verča, Maruška, Simča), Čas 2 (Máca, Áďa, Julča, Verča, Kačka, Simča), Čísla 1 (Máca, Áďa, Julča, Kačka, Maruška), Čísla 2 (Máca, Áďa, Kačka, Maruška)

ČJ opakování pravopisu - opakování (Máca, Áďa, Verča, Maruška, Simča)

Do středy máte pouze toto, zbylý čas využijte pro dodělávky, kdo se nudí, může číst nebo si studovat i něco navíc.

na jednoduchých příkladech si připomeňte pravidla počítání se závorkami, video zde https://www.youtube.com/watch?v=wcmqIQiFQdM, potom vypracujte v uč. na str. 11, cv. 1, 2 písemně do sešitu

Čj PS přídavná jména str. 18

pátek 27. 3.

Pět z vás nevypracovalo povinné testy, učiňte tak, nebo to bude chápáno jako nesplněno. Pokud máte nějaký důvod, proč jste zadané testy nevypracovali, napište mi. Jsou to testy na pár minut. Přednostně věnujte čas úkolům, které máte do určitého termínu udělat. To ostatní už si pak můžete v klidu dodělávat.

M uč. str. 9, cv. 8 a 10 do sešitu, slovní úloha v učebně

Čj test Alf - opakování pravopisu - opakování (nemusí Maruška, má hotovo), dále PS přídavná jména str. 16, 17 (pro doplňování i/y můžete znovu využít video na určování koncovek přídav. jmen)-vzor otcův, matčin ( v PS na zadních deskách je malý TAHÁK)

Aj test Alf -slovní zásoba - čas 2, dále čísla 1, čísla 2 (nemusí Kačka, má hotovo)

Čítanka str. 74-77 ( méně zdatní čtenáři si příběh rozvrhnou)

středa 25. 3.

Milé děti, nadále vám budu zadávat učivo už jen 3x týdně (nejčastěji v pondělí, ve středu, v pátek). Vždy si učivo vhodně rozložte, aby se vám to nekupilo. Každý den něco udělejte. Všichni se budete také zapojovat do testů Alf. Test, který učitel zadá, je povinný. Jste šikovní, držte se. I snaha se cení. Takže učivo do pátku:

M všichni vypracují test Alf matematika - geometrie - bod, úsečka, přímka, rovina (takto postupně se vám to bude rozbalovat, když na to budete klikat). Test vypracujte nejpozději do čtvrtka do večera. Dále početník str. 15.

Vl kvíz v učebně

Čj PS přídavná jména str. 15, uč. str. 80 přečíst, růžový rámeček dole písemně do sešitu

Aj test Alf slovní zásoba - Barvy a Čas 1 do pátku do večera

úterý 24. 3.

Čj uč. str. 77, 78 prostudujte si skloňování přídavných jmen přivlastňovacích + toto video (hodně si to zesilte, není moc kvalitní zvuk, ale je to výklad, který byste mohli dobře pochopit), poslouchejte pozorně, v případě potřeby si to pusťte opakovaně. Hlavně pozorně vnímejte, jak se píšou koncovky přídavných jmen přivlastňovacích, která jsme už spolu nestihli, video zde https://www.youtube.com/watch?v=7eEvmIWR8Yg + po výkladu si zkuste tato cvičení - jak dané učivo ovládáte, na konci máte kontrolu, odkaz zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci1.htm a zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci2.htm a zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci3.htm a zde http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci4.htm

M poč. str. 13, 14, kdo si potřebuje připomenout jak na to, video zde http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-47/

pondělí 23. 3.

M početník str. 11, 12 (správnost si ověřte na kalkulačce, pokud vám to nevyjde, zkuste najít chybu, přepočítejte)

Geo - Nastudovat dělení mnohoúhelníků a čtyřúhelníky, více ve videu zde   https://www.youtube.com/watch?v=NJ1Abw7PH4c a https://www.youtube.com/watch?v=GE7SUIjiDrw  Pokud potřebujete, video si pusťte vícekrát. Dále si vyzkoušejte splnit cvičení podle videa, video si vždy zastavte, zkuste odpovědět a potom si správnost své odpovědi ověřte (tak, jak jsme to dělávali ve škole) - videa zde    http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-18/ (videa 1-5 ústně, cv. 6 narýsujte podle tohoto videa do sešitu). Stále mějte na paměti, že pokud si s něčím nevíte rady, můžete mě kontaktovat (mail, whatsapp..)

ČT vlastní četba

_______________________________________________________________________________________________________________

pátek 20. 3.

Vl pro sebe si vypracujte otázky v uč. na str. 54 (pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište) + důležitá data, PS dodělat str. 27, 28. V příštím týdnu vám dám z tohoto učiva (Přechod k demokracii) kvíz (bude hodnocen).

Čj uč. na str. 108, opakování, cv. 1.1 Písemně do sešitu. Nezapomeňte pravidelně číst.

M početník str. 10

Aj uč. str. 40 - poslech s využitím nahrávky na učebně, četba nahlas + překlad ústně (pokud by někomu nahrávka nešla pustit, informujte mě). Zapsat si slovíčka dole a postupně se je naučit. Vše si říkejte nahlas.

Přeji hezký víkend.

čtvrtek 19. 3. 

Chválím vás, jak statečně zvládáte práci s naší učebnou, všichni se to učíte, postupně vám to půjde lépe a lépe.

Čj uč. str. 81, pročíst, dále v barevném rámečku švédský losí pes - zde si přečtete zajímavosti o tomto plemenu, z textu vypíšete všechna přídavná jména a rozdělíte je na tvrdá a měkká (do sešitu). Dále vypracujte cv. 1 a 2, dole na stránce, vpište to rovnou do učebny, zadala jsem vám to tam jako úkol a otázku. Pokud to někomu nepůjde, ale mělo by, tak to napište písemně do sešitu-vyfoťte a pošlete mi na whatsApp, do mailu...

M uč. str. 8, cv. 1, 2, 3 písemně do sešitu

Př uč. str. 45 + udělat výpisky (tučné), ale tak, abyste tomu rozuměli, pomoci vám mohou i tyto odkazy, najdete zde i zajímavá videa   https://docs.google.com/presentation/d/12l3cNFhpgLjIe7ax-x6XzkuAvaujkclPnXvpgr3uJO4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i27

https://docs.google.com/presentation/d/1xEeurE8XC-15sRt2_aZyRbhiNQIK5hm2kG_rhoZDvyY/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i30

https://docs.google.com/presentation/d/1lIA7OwCRPa1-Rj0X9D7duakvY-Okn87pTnKkOUCZs4w/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i14

https://docs.google.com/presentation/d/1t5bWbB8WdEChJezQCpqh17wK9es37u19hjWaNUcPn5g/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i10

https://docs.google.com/presentation/d/1Qpg9uiwLUq7dciUdTEQqz5GwF7xjgguoFHstpZsdGbM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0

https://docs.google.com/presentation/d/1VhWe0717Ky34rkxd-UD6jVb9Z7ybwu2x3TuJnGsmvuI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0

https://docs.google.com/presentation/d/1__XTQgCjfd0NKIEk5pQ-J-ZZ5F39I9iOavI8BCEsOHg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0

https://docs.google.com/presentation/d/1jjo4CpgLj2Zr8NxA7HzVoEEi4iaMiNOfBZkR6dYHpBg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0

středa 18. 3.

Čj úkol v učebně, dále čítanka  str. 74 - 77

M početník str. 9, cv. 1, dále str. 10 celá

úterý 17. 3

Čj PS přídavná jména str. 13, 14

M uč. str. 7, cv. 4, 5, 6 do sešitu

Vl uč. str. 53, 54 pročíst + krátké výpisky. V učebně najdete kvíz a jeden úkol (otázku), splňte, bude hodnoceno. Více informací naleznete v kurzu.

Průběžně sleduji počet přihlášených do kurzů. Chválím ty, kteří už jsou úspěšně přihlášeni do všech kurzů. Někteří jsou ale přihlášeni jen do některých kurzů a někteří ještě vůbec. Neberte to, prosím, jako dobrovolné, je nutné, aby se všichni přihlásili do všech kurzů. Nejedná se o prázdniny, probíhá výuka na dálku. Přes učebnu budou probíhat práce, které mi budou žáci posílat zpět a budu je také nějakým způsobem hodnotit, aby měli zpětnou vazbu a já také. Např. dnešní práci z Aj nemohou děti vypracovat, pokud nejsou přihlášeny v učebně Aj a tak to bude i s ostatními předměty. Žádám rodiče, aby umožnili svým dětem zapojit se do této online výuky a podpořili tak spolupráci se školou. Všichni rodiče dostali můj email, pokud ne, kontaktujte mě. Děkuji

pondělí 16. 3.

Aj do učebny jsem vám nasdílela přístup k audionahrávce k vaší učebnici a PS, využívejte ji. Zítřejší úkol: uč. str. 39, cv. 5 - naučit se zpaměti říkanku, nahrávka č. 51 a vypracovat str. 39 v PS s využitím nahrávky u cvičení 5, nahrávka 92. Dále se naučte slovíčka z lekce 18 (str. 38, 39) - vše bude přezkušováno po návratu, učte se opravdu průběžně, učivo bude přibývat. Vše si říkejte nebo opakujte nahlas spolu s nahrávkou. V případě potřeby si výslovnost některých slovíček poslechněte třeba na SEZNAM slovníku, či jiných překladačích.

SLOH prac. sešit str. 27, 28

uč. str. 7, cv. 1, 2, 3 písemně do sešitu, početník str. 8, cv. 5

______________________________________________________________________________________________________________

UčíTelka (1. stupeň ZŠ): Všední dny od 9 do 12 hodin na ČT2 /pro žáky 1. stupně vyučování prostřednictvím televizní obrazovky./

Milé děti, zvu vás do učebny google, hesla pro přístup a bližší informace jsem zaslala vašim rodičům na e-mail. Takto bude naše výuka lépe propojena. Nadále sledujte i tyto webové stránky, vždy vám sem napíšu, zda máte v učebně nějaký úkol.

______________________________________________________________________________________________________________

Milí žáci, na zadaném učivu pracujte průběžně (každý den), písemné úkoly v sešitě označte datumem, číslem str. a cv. tak, jak to běžně děláme. Po návratu do školy proběhnou kontrolní cvičení ze zadaného učiva.

Učivo:

Aj vkládám odkaz s možností procvičit si probrané učivo, správné odpovědi přetáhnete na místo žlutého puntíku, šipkou vpravo dole lze poskočit na další cvičení https://www.skolasnadhledem.cz/game/5481

                                   https://www.skolasnadhledem.cz/game/5510

                                   https://www.skolasnadhledem.cz/game/5512

                                   https://www.skolasnadhledem.cz/game/5479

pátek 13. 3.

Na víkend učivo nebude, pokud jste něco nestihli, využijte víkend k dokončení zadané práce. Hezký víkend všem.

Vl uč. přečíst str. 52, zapsat výpisky z této strany (tučně vytištěné) tak, aby to pro vás bylo srozumitelné, heslovitě, jak se to učíme   + zhlédnout video odkaz viz zde https://www.youtube.com/watch?v=NfeTN0pi1Yg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=103

Čj uč. str. 80 pročíst + cvičení v růžovém rámečku písemně do sešitu

Geo Zopakuj si: viz odkaz, nákres provedete do sešitu (všem jsem vám říkala, abyste si ho vzali), kdo ho nemá, založí si nový, případně využijte papír     http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-38/

čtvrtek 12. 3.

Čj PS Přídavná jména str. 12

Četba vlastní knihy - po návratu proběhne prezentace přečtených knih, zejména u těch, kteří dosud nesplnili požadovaný počet přečtených knih

M početník str. 7 celá

Př  dopsat výpisky do sešitu viz odkaz + naučit se https://docs.google.com/presentation/d/12l3cNFhpgLjIe7ax-x6XzkuAvaujkclPnXvpgr3uJO4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i8

středa 11. 3.

Čj PS Přídavná jména str. 10, 11

Čítanka str. 70-73

M uč. str. 6, cv. 5, 6, 7, 8 písemně do sešitu

_______________________________________________________________________________________________________________

8. 3.

V pátek test z M - Úhly

________________________________________________________________________________________________________________

24. 2.

Sloh - do pondělí vypracovat v PS str. 18, 19

Vl - v pátek test, za Dú vypracovat otázky v uč. na str. 46 ZOPAKUJ SI (příprava na test)

_____________________________________________________________________________________________________________

19. 2.

V pátek dne 21. 2. nebudou míčové hry.

 

19. 2. M test Římské číslice

20. 2. Př test Podnebné pásy

21. 2. Aj kontrola Dú - bude hodnoceno, uč. str.35, cv. 3 - kdo byl dnes (18. 2.) na vybíjené, udělá si tento úkol také

21. 2. GEO - test - opakování kruh, kružnice - učebnice M str. 61, 62

_______________________________________________________________________________________________________________

30. 1. se učíme dle rozvrhu. Výpis z vysvědčení rozdám na konci páté hodiny.

29. 1. prověrka ZLOMKY 

_______________________________________________________________________________________________________________

15.1. Na příští pracovní výchovu (21.1.) si děti přinesou jehlu a bavlnky na vyšívání.

14. 1.

Na příští Vv (21. 1.) donést obrázek významné osobnosti (z historie, ze současnosti) a pár základních informací, zajímavostí, které se k vybrané osobnosti vztahují. Žáci si mohou donést knihu, časopis atd., obrázek jako takový nepoužijeme, pouze se pokusíme osobnost namalovat. Budeme vytvářet návrh na poštovní známku.

_____________________________________________________________________________________________________________

6.1

Písemnou práci z M si napíšeme 13. 1. (převody jednotek, pamětné a písemné sčítání a odčítání, pamětné a písemné násobení a dělení, slovní úloha)

Písemnou práci z Čj si napíšeme 14. 1. (diktát, význam slov, synonyma, antonyma, hledání slov se společným kořenem, zdvojené souhlásky, psaní písmen u, ú, ů, psaní skupin bje-bě, vje-vě, mně-mě, pě, psaní předpon s/se, z/ze, vz/vze, předložky S a Z)

 

 2. 1.

Konzultace se uskuteční 9. 1. od 16 hod. ve třídě V. B

7. 1. si napíšeme malý testík z M na písemné dělení dvojmístným dělitelem

______________________________________________________________________________________________________________

Přeji Vám krásné Vánoce a pohodový rok 2020   

17. 12.

Klikněte na odkaz a procvičujte. https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo   

                                             https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0      

12. 12.

Děkuji rodičům Adélky, Gabči, Míši, Verči, Máci, Káti, kteří se zapojili do příprav na školní jarmark (poskytli materiál nebo s dětmi vytvořili krásné výrobky). Děkuji i všem ostatním rodičům, kteří si přišli výrobky zakoupit. Chválím děti, které vypomáhaly při prodeji, Áďu, Mácu, Gabču, Verču, Káťu, Marušku, Julču. Celé třídě patří pochvala za výrobu vánočních dekorací.     

 

 _______________________________________________________________________________________________________________

6. 12.

Připomínám výlet -  v pondělí sraz ve třídě. Odjíždíme v 7. 40, oběd stíháme.

Od 9. 12. budou žáci opět používat vchod u keramiky (pod kostelem).

2. 12.

Geo v pátek prověrka - slovní úlohy na výpočet obsahu čtverce a obdélníku

M ve středu prověrka - písemné dělení

28. 11.

Př do příštího čtvrtka dopracovat výpisky z učebnice str. 26-28, doplnit o obrázky a případně o nějaké zajímavosti (stručně); sešity budu vybírat ke kontrole

25. 11.

Vl v pondělí test Průmyslová revoluce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, učivo uč. str. 21-24, PS str. 15 + výpisky, které si máte do tohoto pátku dopsat (učte se průběžně), v pátek vybírám sešity ke kontrole

Aj v pátek diktát, slovíčka z 9. lekce + zkouším říkanku na str. 21

M ve středu testík na písemné násobení

Ve středu odpadá kroužek výuky hry na kytaru

________________________________________________________________________________________________________________

20. 11.

V pátek malý testík - pamětné násobení a dělení, k procvičení uč. str. 18, početník str. 14

Akce v prosinci: Celoškolní soutěž ve sběru papíru (noviny, letáky, časopisy), NE karton. Od 3. 12. do 6. 12., vždy ráno od 7h do 7.30h

                       Šestajovice - svíčkárna (vánoční tematika), 9. 12. , odjezd v 7:40, návrat do 12:05

                       Školní jarmark, 11. 12., od 16:45, kostel od 18:00

______________________________________________________________________________________________________________

13.11.

Pracovní výchova - na příští hodinu 19.11. si děti přinesou různobarevné papírové obaly z pytlíků ovocných čajů (ne krabičky z čajů) - aspoň 10 ks. Děkuji Z. Mrugalová

 

3. 11.

Ve středu budeme psát prověřovací cvičení z geometrie (konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku + výpočet obvodu) - nezapomeňte rýsovací pomůcky.

Ve čtvrtek bude test z Př (učivo uč. str. 19-22, výpisky v sešitě).

_____________________________________________________________________________________________________________

29. 10.

Vl - v pátek test (Marie Terezie, Josef II.)

11. 11. jedeme do divadla v Příbrami na muzikálový příběh Čarodějnický učeň, odjezd v 7:40, návrat v 10:40. Poslední hodinu bude čtení. Dětem stačí penál, budeme číst mimočítankovou četbu.

19. 11. se uskuteční třídní schůzka (společná, poté možno individuálně), od 15. 15 hod., v 5. B

_______________________________________________________________________________________________________________

18. 10.

Aj do příštího pátku zapsat a naučit se slovíčka, uč. str. 12, 13 + krátká říkanka na str. 12, cv. 2

Geo příští pátek prověrka - Trojúhelníky (vlastnosti, rýsování, obvod)

______________________________________________________________________________________________________________

14. 10.

Ve čtvrtek Př test - Živá a neživá příroda

V pátek Vl test - Baroko; Vzdělávání v českých zemích, J. A. Komenský

Nejpozději do pátku přinést sloh (nanečisto) - Čj uč. str. 120, cv. 1

______________________________________________________________________________________________________________

7. 10.

Ve středu bude vlastivěda.

Ve čtvrtek budeme psát diktát z Aj - slovíčka ze str. 7, 8.

2. 10.

Pokud nám bude přát počasí, půjdeme v pátek 11. 10. po 2.vyuč. hodině pouštět draky. V tento den budeme mít jen mluvnici a geometrii. Je důležité, aby děti měly nepromokavou obuv, protože louka je v dopoledních hodinách mokrá. Oblečení s ohledem na počasí.

30. 9.

Do pondělí přepsat sloh do sešitu, kdo nestihl v hodině.

Aj - prac. sešit, str. 8, cv. 2, do pátku se naučit říkanku.

________________________________________________________________________________________________________________

27. 9.

Učte se na pondělí, připomínám testík z M, z Vl a diktát z Aj.

23. 9.

Nejpozději do pondělí dodělat sloh - Vypravování.

Aj nejpozději do pátku mít zapsaná a naučená slovíčka + se naučit báseň (vše bylo řečeno a zapsáno v hodině).

Stále všichni nedonesli knihy na čtenářské dílny.

V pondělí 30. 9. test z Vl - vláda Habsburků v českých zemích (projít uč. str. 6-9 + výpisky). V pátek se tomu ještě budeme věnovat.

22. 9.

V úterý budeme psát testík z M (pamětné a písemné + - do milionu; využití komutativního a asociativního zákona)

_______________________________________________________________________________________________________________

12. 9.

Nejpozději do poloviny října přinést přečtenou a zapsanou knihu.

V pondělí test z M - Zaokrouhlování

9. 9.

13. 9. opakovací test z Vl

Na 16. 9. připomínám Dú ze slohu, prac. sešit str. 2, cv. 2

__________________________________________________________________________________________________________________

29. 8.

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás v dalším školním roce a přidávám několik informací.

2. 9. odcházejí žáci po 1. vyučovací hodině. V tento den dostanou rozvrh hodin, žákovské knížky a formuláře, které je nutné přinést vyplněné následující den. V žákovské knížce stvrzujete seznámení se Školním řádem, k nahlédnutí na webu školy v nabídce -  Základní škola - Dokumenty - Školní řád

3. 9. nemají odpolední vyučování, končí ve 12:05. V tento den dostanou učebnice a sešity. Všechny učebnice a žákovskou knížku je nutné obalit.

od 4. 9. se vyučuje podle rozvrhu

 Seznam pomůcek pro tento školní rok:

Vv a Pv: omyvatelný ubrus, vodové barvy, tempery, kelímek, hadřík, kulatý štětec (1x slabý, 1x silný), plochý štětec (nejlépe č. 12), tužka č. 1, č. 2, voskovky, nůžky. Vše přinést v plastovém boxu bez postranních dírek (s víkem, bez víka - nechám na vás). Doporučuji rozměry zhruba 35 x 25, na výšku alespoň 18 cm. Kufříky se jim rozbíjejí, špatně je dovírají atd. Pomůcky je nutné mít nejpozději do pátku 6. 9.

Geo: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, kružítko, tužka č. 3

Další info - průběžně, prosím o pravidelné nahlížení sem, do naší třídy, a do informačních notýsků.

tř. uč. Pavla Vacková

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

                            

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

               

_______________________________________________________________________________________________________________