5.A třída

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

Týden od 29. 5. do 2. 6. 2023

ANGLIČTINA

Tento týden začneme Unit 5C The chase. Všichni máme napsaná slovíčka, napíšeme je jako obvykle. Stále procvičujeme vazbu there is/are = někde je něco, opakujeme věty s WH- otázkovými slovy a zaměříme se také na slovosled anglické věty. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

 

 Týden od 15. do 19. 5. 2023

Tento týden začneme Unit 5B At the funfair. Všichni máme napsaná slovíčka, budu je zkoušet. Stále procvičujeme vazbu there is/are = někde je něco, zaměříme se také na předložky Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

ANGLIČTINA 

Tento týden začneme Unit 4D At the leisure centre. Všichni máme napsaná slovíčka, budu je zkoušet. Volně tento unit propojíme s Progress check WB 42-43 a Opakováním PB 56. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Probrané učivo 5.6. - 9.6.:

Čj -  souhrnné opakování učiva - uč. str. 108 ústně. Připravujeme se na Závěrečnou písemnou práci (určování slovních druhů, zákl. sklad. dvojic, podmět rozvitý, holý, několikanásobný, určování pád, číslo, rod a vzor u podst. jmen a os. číslo, čas a způsob u sloves; pravopis koncovky příd. jmen, druhy číslovek - určování, pravopis mě x mně, celkové opakování pravopisu - vyjm. slova, je x ě ... ) V PS Procvičování pravopisu do str. 47. Ve čtvrtek píšeme závěrečnou písemnou práci.

M - Připravujeme se na Závěrečnou písemnou práci - opakujeme písemné sčít., odč., nás. pod sebou, dělení dvojcif. dělitelem, slovní úlohy, procenta, průměr, desetinná čísla a převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. Poč. do str. 34. V pondělí píšeme závěrečnou pís. práci.

M-G - opakování obvodu, obsahu a povrchu - uč. str. 72/cv. 1, 2, 4 do ŠS, ostatní cv. ústně.

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa probíráme Povrch a vodstvo ČR do str. 37. Zápisky viz Teams Povrch ČR. PS do str. 28. V úterý jsme psali test na povrch ČR (hory, nížiny, vrchoviny) - v pátek píšeme opravný test na povrch ČR.

Čs-Př -  v učebnici str. 58 - smyslová soustava, zápisky viz Teams + obrázky (ucho, jazyk, dutina nosní dostanete ofocené ve škole - nechte si prostor pro vlepení. Ve středu sme psali test na trávicí a vylučovací soustavu.  

 

Zítra 1. 6. 2023 pořádají žáci 5. ročníku pro žáky 1. stupně MDD. Ráno jdeme do školy ve sportovním oblečení a obutí. Do batůžku: svačinu, pití, kšiltovku, pláštěnku, propisku. Odpoledku máme. S pozdravem Kůr

Probrané učivo 22.5. - 26.5.:

Čj -  Přímá a nepřímá řeč - uč. str. 106 a 107. Ve středu jsme psali testík na přímou a nepřímou řeč. V PS Procvičování pravopisu procvičujeme shodu přísudku s podmětem + slovní druhy do str. 44.

M - Procenta - vysvětlili jsme si pojem procenta - viz zelený rámeček v uč. str. 34. Učíme se příklady např. 30 procent z 50. Do ŠS z uč. č. 2 str. 35/cv.1, 2,3,4,6 a 8 poč. str. 33.

M-G - Stavby z krychlí - uč. str. 68/cv. 1 až 3 a 69/cv. 4.

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa probíráme Povrch ČR do str. 36. Zápisky viz Teams Povrch ČR. PS do str. 27.

Čs-Př -  v učebnici str. 57 - Vylučovací soustava, zápisky viz Teams + nareslit obrázek vylučovací soustavy z učebnice.

 

Probrané učivo 15.5. - 19.5.: V pátek 19.5. jdeme do Mokrovrat navštívit včelnici. (dlouhé rukávy a nohavice)

Čj - Věta jednoduchá a souvětí uč. do str. 10,  Dú na úterý: z uč. str. 103/cv.3 do DS. Začali jsme Interpunkční znaména - uč. str. 106. Dále se učíme rozeznávat přímou a nepřímou řeč - u přímé řeči ještě větu uvozovací uč. str. 106 a 107. Dú: str. 107/cv. 1,2 ústně a 3 do DS. Zápisky z tabule jsem posílal do skupiny.  Vrátili jsme se znovu k pracovnímu sešitu Procvičování pravopisu a udělali str. 40.

M - Desetinná čísla - slovní úlohy uč. č. 2 str. 30/cv.1 až 5 do ŠS, poč. dodělat do str. 32.

M-G - Kvádr - vlastnosti, síť a povrch - uč. str. 67/cv. 4 a 65/cv.7, str. 67 do sešitu z geom. zápisky z modrého obdélníčku.

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa máme nastudováno do str. 31. Opakování PS str. 25, 26 a 27.

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: K zápiskům trávicí soustavy vypsat zuby uč. str. 56 + nakreslit řez zubem; dále přečíst Vylučovací soustava uč. str. 57.

 

Probrané učivo 8.5. - 12.5.: 

Čj - Základní větné členy (podměta přísudek) - opakování uč. str. 100, na sre. 101/cv. 2, 3 a 4 do SŠ - pakujeme shodu přísudku s podmětem, podtrhnout podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou a znázornit základní skladební dvojici.Shoda podmětu s přísudkem (skolakov.eu) Dú na čtvrtek: z uč. str. 101/cv.4 do DS.

M - desetinná čísla - písemné násobení a dělení uč. č. 2 str. 28/cv.5 do SŠ, poč. do str. 31/cv. 1a, b. V úterý jsme psali testík na pís. děl. des. čísel 10, 100 a 1000, v pátek jsme psali testík na písemné dělení des. čísel. Dú na středu: do DS z uč. str. 28/cv. 5

M-G - Poznáváme tělesa - uč. str. 63/cv. 1 až 8 a str. 64/cv. 1, 2 a 3 do sešitu z geom + zápisky z modrého obdélníčku.

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa máme nastudováno do str. 31. V úterý jsme psali testík z Jihočeského a Plzeňského kraje. (To co je v Teamsech - sešitech). V pátek jsme do PS udělali str. 23 a 24 viz Teamsy str. 23 a 24. 

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: Krev, Trávicí soustava uč. str. 54 a 55. Ve středu jsme psali testík od str. 49 až 54 (kostra - krev)

 

Probrané učivo 1.5. - 5.5.: 

Čj - Základní větné členy (podměta přísudek) - opakování uč. str. 96 - 100 přečíst (zapsat do ŠS na mobil zaslané zápisky). Opakujeme shodu přísudku s podmětem.Shoda podmětu s přísudkem (skolakov.eu) Dú na čtvrtek: z uč. str. 100 napsat cv. 1 b) doplnit i/y a znázornit zákl. skl. dvojice. Do ŠS z uč. str. 100 napsat a doplnit cv. 1 b) a c) - podtrhnout podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou a znázornit základní skladební dvojici.

M - desetinná čísla - písemné násobení a dělení uč. č. 2 str. 26/ 1 - 4 do SŠ, poč. do str. 29/cv. 1. Ve středu sme psali testík na pís. nás. des. čísel. Procvičujeme z uč. str. 28 pís. dělení se zbytkem - poč. str. 30/cv. 1 a 2. V úterý píšeme testík na dělení 10, 100 a 1000.

M-G - Obsah složitějších útvarů - uč. str. 61/cv. 7 a str. 62/cv. 1 a 7 do sešitu z aritmetiky.

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 31, z Teams vypsat zápisky Plzeňský kraj + v pátek PS str. 21 viz Teams - Jihoč. kraj. V pátek sme psali opravný testík z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. V úterý píšeme testík z Jihočeského a Plzeňského kraje. (To co je v Teamsech - sešitech)

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: Krev, Trávicí soustava uč. str. 54 a 55. Ve středu píšeme testík od str. 41 a ž 54 (kostra - krev)

 

Probrané učivo 24.4. - 28.4.: 

Čj - Slovesa - opakování uč. str. 90 - 93 přečíst. Opakujeme shodu přísudku s podmětem.Shoda podmětu s přísudkem (skolakov.eu) Časujeme slovesa - Dú: z uč. str. 95 vypsat 2. a 3. větu dle zadání v čase přít., minulém a budoucím.

M - desetinná čísla - písemné sčítání, odčítání, uč. č. 2 str. 24/ 1 - 4 do SŠ, poč. do str. 26/cv. 3 a 4. Ve středu jsme psali testík na písemné sčít. a odčít. des. čísel. Začali jsme násobení desetiných čísel - uč. str. 26, poč. do str. 28/cv.1

M-G - Obsah složitějších útvarů - uč. str. 59/cv. 2, do sešitu z G udělat nákres a vypočítat na str. 59 zelený rámeček a dále cv. 2. 

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 28, z Teams vypsat zápisky Jihočeský kraj + PS do str. 20. V pátek píšeme testík z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: Srdce a oběhová soustava uč. str. 53. Nakreslit obrázek ze str. 53 - Oběhová soustava.

 

Probrané učivo 17.4. - 21.4.: 

Čj - Slovesa - opakování uč. str. 90 - 93 přečíst, psali jsme kontrolní práci za 3. čtvrtletí. Opakujeme shodu přísudku s podmětem. Shoda podmětu s přísudkem (skolakov.eu)

M - desetinná čísla - sčítání, odčítání, uč. č. 2 str. 24, poč. do str. 26/cv. 1 a 2. možno procvičovat na Sčítání a odčítání desetinných čísel (střední) – online Rozhodovačka (umimematiku.cz)

M-G - souhrnné procvičování + jednotky obsahu - uč. str. 56/cv. 2, do školního sešitu z aritmetiky opsat na str. 57 modrý rámeček, početník str. 38. 

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 27, z Teams vypsat zápisky Kraj Vysočina + PS do str. 19.

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: Dýchací soustava uč. str. 52.

 

Probrané učivo 10.4. - 14.4.:

Čj - Ćíslovky, možno procvičovat na: Test: Druhy číslovek - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma (mojecestina.cz),

Druhy číslovek (skolasnadhledem.cz)

M - desetinná čísla uč. č. 2 str. 20, poč. do str. 22. 

M-G - pravidelné mnohoúhelníky - konsrukce - uč. str. 54-do sešitu zelený rámeček a cv. 1, dále str. 55/cv. 4 a 5. 

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 24, z Teams vypsat zápisky Jihomoravský kraj + PS do str. 18.

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: Svalová soustava uč. str. 51.

 

Probrané učivo 3.4. - 5.4.: (Velikonoční prázdniny 6. - 10. 4. Dú na na velik. prázdniny označeny zeleně)

Zítra 5.4. jdeme po 3. vyuč. hodině sbírat odpad směr Oplocenka. Končíme 6. vyuč. hodinu.

Čj - Zájmena str. 84, 85 a 86 - přečíst - naučit druhy zájmen a skloňování osobních zájmen. Naučit básničku dle vlastního výběru z čítanky str. 72, 83, 113, 116, 120, 131, 169 Velryby do středy 29.3. PS Procvičování pravopisu - dodělat str. 29 až 39. Možno procvičovat na: Seznam cvičení (onlinecviceni.cz). diktát: Koncovky přídavných jmen (střední) – online Diktáty online (umimecesky.cz)

Čj sloh - Na středu 5.4. rozhovor s prarodičem 7. otázek + odpovědi (může být zpracováno na PC + kopii fotky z mládí či dětství a současnosti)

M - Opakování zlomků - desetinné zlomky - zápis a znázorňování desetinných zlomků a desetinných čísel uč. č. 2 str. 20, poč. do str. 21. 

M-G - pravidelné mnohoúhelníky - konsrukce - uč. str. 54-do sešitu zelený rámeček a cv. 1, dále str. 55/cv. 4 a 5. 

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 23, z Teams vypsat zápisky Zlínský kraj + PS do str. 17.

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: kostra člověka uč. str. 49-50.

ANGLIČTINA 27. - 31. 3.

Tento týden začínáme  Unit 4B A concert. Všichni máme napsaná a naučená slovíčka z WB 75 - 76. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký víkend, těším se na vás, IK

 

Probrané učivo 27.3. - 31.3.:

Čj - Zájmena str. 84 až 86 plus zápisky. Naučit básničku dle vlastního výběru z čítanky str. 72, 83, 113, 116, 120, 131, 169 Velryby do středy 29.3. PS Procvičování pravopisu - přídavná jména str. 29 až 35. Možno procvičovat na: Seznam cvičení (onlinecviceni.cz). diktát: Koncovky přídavných jmen (střední) – online Diktáty online (umimecesky.cz)

Čj sloh - Na středu 5.4. rozhovor s prarodičem 7. otázek + odpovědi (může být zpracováno na PC + kopii fotky z mládí či dětství a současnosti)

M - Opakování zlomků - desetinné zlomky - zápis a znázorňování desetinných čísel uč. č. 2 str. 20, poč. do str. 19/cv.1. 

M-G - čtyřúhelníky - konsrukce čtverce a obdélníku - výpočet obsahu a obvodu. V pátek píšeme kontrolní práci za 3. čtvrtletí. (písemné +, -, nás., dělení, zaokrouhlování, převody jednotek, porovnávání, konstrukce čtverce a obdéníku, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku.)

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 23, z Teams vypsat zápisky Moravskoslezský a Zlínskýkraj + PS do str. 16. V pondělí jsme psali opravný test z Vl. z učiva ve složce ČR a Evropa (od administrativního členění ČR až po Královehradecký kraj).

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: kostra člověka uč. str. 49-50.

 

Probrané učivo 20.3. - 24.3.: (čtvrtek 23.3. - Vv - bílé tričko vyvazování - příprava pro batiku)

Na čtvrtek úkol nemáme, pracovat na vymyšlení sedmi otázek pro rozhovor s prarodičem viz Čj - sloh.

Čj - Zájmena str. 84 až 86 plus zápisky. Naučit básničku dle vlastního výběru z čítanky str. 72, 83, 113, 116, 120, 131, 169 Velryby do středy 29.3. Dú na úterý dostali pracovní list cv. 11 a 12.

Čj sloh - Na středu 5.4. rozhovor s prarodičem 7. otázek + odpovědi (může být zpracováno na PC + kopii fotky z mládí či dětství a současnosti)

M - Procvičujeme miliardy - písemné násobení a dělení dvojcif. číslem - uč. č. 2 str. 14/cv. 1 až 4 do SŠ, Dú na středu: z uč. str. 13/cv. 5 do DS, poč. do str. 17. Opakujeme zlomky - ústně uč. str. 15.

M-G - čtyčúhelníky - konsrukce čtverce uč. č. 2 str. 52, sestrojit do sešitu zápisky z modrého rámečku str. 53. Ústně, do sešitu z uč. str. 53/ cv. 2 a ústně cv. 3 a 4

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 19, z Teams vypsat zápisky Olomoucký kraj str. 18 + PS str. 13 a 14. V pondělí se píše opravný test z Vl. z učiva ve složce ČR a Evropa (od administrativního členění ČR až po Královehradecký kraj).

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: Vývoj člověka uč. str. 48 + nakreslit pod zápisky obrázek č. 2 z uč. str. 48.

Probrané učivo 13.3. - 17.3.: (Na čtvrtek 23.3. - Vv - bílé tričko kdo ho ještě nedělal - budeme batikovat)

Od pondělí 20.3. až do středy můžete vždy ráno od 7:00 do 7:35 přinést sběr papíru.

Čj - opakování přídavných jmen, sešit Přídavná jména do str. 26/cv. 1. Možno procvičovat na Stupňování přídavných jmen – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz). Ve středu jsme psali testík na stupňování přídavných jmen a příští týden budeme psát znovu. Naučit básničku dle vlastního výběru z čítanky str. 72, 83, 113, 116, 120, 131, 169 Velryby do středy 29.3.

M - Procvičujeme miliardy - písemné násobení a dělení dvojcif. číslem - uč. č. 2 str. 9/cv. 8,9,10 a 12 do SŠ, str. 10/cv. 1,2,3,4 a 5 ústně na kalkulačce - učíme se s kalkulačkou. Psali jsme desetiminutovku na dělení dvojciferným činitelem, poč. do str. 17. Dú na pátek: uč. č. 2 str. 11/cv. 2 a) až f) do domácích sešitů. Psali jsme klokana.

M-G - trojúhelníky - uč. č. 2 str. 50, sestrojit do sešitu zápisky z modrého rámečku, cv. 2 ústně, do sešitu z uč. str. 51/ cv. 7, cv. 9 ústně

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 15, z Teams vypsat zápisky Královehradecký kraj + PS str. 12. V pátek nepíšeme test z Vl. z učiva ve složce ČR a Evropa (od administrativního členění ČR až po Královehradecký kraj - v testu nebude nic jiného, než jsme si zapisovali do sešitů). Napíšeme si ho v pondělí. Začali jsme Pardubický kraj- zatím přečíst uč. str. 16 a 17 - zatím bez zápisků.

Čs-Př -  Z Teams vypsat zápisky: Význam botanických a zoologických zahrad str. 43 - 44, dále zápisky Společenstva živých organizmů uč. str. 45 až 47.

Probrané učivo 6.3. - 10.3.: 

Čj - stupňování přídavných jmen, sešit Přídavná jména do str. 23/cv. 1 - Dú: do DS uč. str. 83/cv.5.  Možno procvičovat na Stupňování přídavných jmen – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

M - Procvičujeme miliardy - písemné násobení a dělení dvojcif. číslem - uč. č. 2 str. 8/cv. 5 a 6 do ŚS, Psali jsme desetiminutovku na násobení dvojciferným činitelem, poč. do str. 16/ cv. 2.

M-G - trojúhelníky - uč. č. 2 str. 50, sestrojit do sešitu zápisky z modrého rámečku, cv. 2 ústně, do sešitu z uč. str. 51/ cv. 7, cv. 9 ústně

Neprobrali jsme - místo toho jsme procvičovali násobení a dělení - budeme dodělávat příští týden.

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 13, z Teams vypsat zápisky Liberecký kraj + PS str. 11.

Čs-Př -  zapsali jsme si známky z testíku na podnebné pásy - podobný můžete procvičit v odkazu v Teams nebo viz TEST podnebné pásy - Kvíz (wordwall.net).  Význam botanických a zoologických zahrad str. 43 - 44 (přečíst, zatím bez zápisků)

Probrané učivo 20.2. - 24.2. Přeji pohodové prázdniny Dú na prázdniny:

Čj - přídavná jména přivlastňovací uč. str. 77 a 78, sešit Přídavná jména do str. 18/cv.11 - Dú: str. 19.  Možno procvičovat na Přídavná jména přivlastňovací - pravopisné cvičení | Pravopisně.cz (pravopisne.cz). Čtěte si!

M - Procvičujeme miliardy - písemné násobení a dělení dvojcif. číslem - uč. č. 2 str. 7/cv. 4 do ŚS, uč. str. 8/cv. 2 do ŠS, poč. č.2 do str. 12, Dú poč. str. 13 + zkoušky. Psali jsme desetiminutovku na násobení dvojciferným činitelem.

M-G - čtverec a obdélník - úhlopříčky - uč. č. 2 str. 49, zapsat do sešitu zápisky z modrého rámečku, cv. 2, cv. 1 ústně

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 9, z Teams vypsat zápisky Karlovarský kraj + PS str. 9.

Čs-Př -  Ve středu jsme psali testík na podnebné pásy - podobný můžete procvičit v odkazu v Teams nebo viz TEST podnebné pásy - Kvíz (wordwall.net).  Přizpůsobivost rostlin a živočichů str. 41 - 42 (přečíst, zatím bez zápisků)

Probrané učivo 13.2. - 17.2.

Čj - přídavná jména uč. str. 75 a 76, sešit Přídavná jména do str. 12/cv.10.  Možno procvičovat na Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

M - Procvičujeme miliardy - pamětné násobení a dělení - uč. č. 2 str. 6/cv. 1,2,5 a 7/1,2 do ŚS, poč. č.2 do str. 10.

M-G - osově souměrné útvary - opakování - uč. č. 2 str. 45, zapsat do sešitu cv. 3 a 4; pravidelné obrazce uč. str. 47, do sešitu zapsat zápisky ze zeleného rámečku a ústně cv. 1,2,3.

Čs-Vl - v učebnici vlastivědy ČR a Evropa přečíst do str. 5, z Teams vypsat zápisky Administrativní členění ČR a Praha - krajské město.

Čs-Př - polární podnebný pás v Teams zapsat zápisky, v uč. přečíst str. 40. V pondělí si napíšeme testík na podnebné pásy - podobný můžete procvičit v odkazu v Teams nebo viz TEST podnebné pásy - Kvíz (wordwall.net).

Probrané učivo 6.2. - 10.2.

Čj - Začali jsme přídavná jména uč. str. 74 a 75, sešit Přídavná jména str. 3 - 4.  Možno procvičovat na Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

M - Procvičujeme miliardy - sčítání odčítání pod sebou a zpaměti - uč. č. 2 str. 5/cv. 2,4,5,6 a 7 do ŚS, poč. č.2 do str. 5.

M-G - Osa souměrnosti - uč. č. 2 str. 45, zapsat do sešitu první dva řádky z modrého rámečku, vytvoř dle cv. 1 na papír nějaký osově souměrný obrázek, obtahni osu souměrnosti a vlep ho do sešitu pod opsané věty.

Čs-Vl - přečti si v nové učebnici vlastivědy ČR a Evropa str. 2

Čs-Př - mýrný podnebný pás v Teams zapsat zápisky, v uč. přečíst str. 38 a 39.

Probrané učivo 30.1. - 3.2. (Písemný Dú na prázdniny není.)

Čj - procvičujeme koncovky podst. jmen uč. do str. 73. Možno procvičovat na Vzory podstatných jmen (skolakov.eu).

Do sešitu slohu zpracovat charakteristiku literární postavy dle vlastního výběru viz charakteristika literární postavy 5. třída - Bing images

M - Procvičujeme miliardy - zápis, znázorńování čísel, zaokrouhlování - uč. č. 2 do str. 4, poč. č.2 do str. 3.

M-G - Osa úhlu - uč. č. 1 str. 69, zapsat do sešitu větu ze zeleného rámečku, konstrukce osy úhlu viz rýsování osy úhlu - YouTube, dále ústně cv. 1 a do sešitu cv. 3 a 4. 

Čs-Vl - zapsat zápisky v Teams Od totality k demokracii, uč. str. 51 až 54 - příští pondělí píšeme test z uč. str. 51 až 54 Přechod k demokracii viz zápisky v Teams.

Čs-Př - Subtropický podnebný pás v Teams zapsat zápisky v uč. přečíst str. 36 a 37.

 

 

Probrané učivo 23.1. - 27.1.

V úterý 24.1. jedeme na bruslení na Dobříš (autobusem v 9:16 odjezd od školy, odjezd z Dobříše 12:00). S sebou brusle, rukavice, helma, svačina, penál a sešit procvičování pravopisu). I ten kdo nebude mít brusle, jede s námi. Návrat ve 12:20 ke škole, obědy odhlašte individuálně dle vlastního uvážení.

Ve středu 25.1. jsme měli přednášku paní spisovatelky M. Fišharové. Přednáška byla velmi zajímavá, např. jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o životě na Islandu, tak jak se dozvídají děti z příběhů postav v jejích knihách. Přednáška byla obohacena i hereckým čtením pana Miroslava Reila. Dětem se přednáška líbila a níže uvádím ceny knih s kontaktem na pana Reila k možnosti domluvy případného zakoupení knih. 

 • A-Ž půjdeš do školy                 - 299,- Kč;
 • Náš dvůr má tajemství             - 299,- Kč;
 • Kamínek                                  - 249,- Kč; - vyprodáno
 • Nikolina cesta                          - 249,- Kč;
 • Kája a Claudie: Hra na štěstí   - 249,- Kč;
 • Pavel: Kapela                          - 249,- Kč;
 • Jana: Povodeň                        - 249,- Kč;
 • Natalie: Nový bráška               - 249,- Kč;
 • V bříšku                                   - 249,- Kč;
 • Kanálníčci                                - 299,- Kč;
 • Ela v zemi trollů                       - 299,- Kč;
 • MIROSLAV REIL

  herec; moderátor; 

  gsm: 734 222 172
  mail: ou8one2@seznam.cz;
   mreil71@gmail.com;

Čj - Opakování určování určování vzorů podst. jmen rodu muž., žen. a stř., v sešitě Procvičování pravopisu trénujeme Koncovky podst. jmen str. 25 až 28 psali jsme diktát na vyjmenovaná slova. Možno procvičovat na Vzory podstatných jmen (skolakov.eu).

M - Opakujeme výpočty obsahu čtverce a obdélníku a převody jednotek obsahu, povrch krychle, poč. č.1 str. 35 a 36. poč. č. 2 str. 1 miliardy.

M-G - Úhel - uč. str. 66 a 67, zápisky ze zeleného rámečku uč. str. 66 a 67, dále cv. 1,2 str. 66 do sešitu geometrie

Čs-Vl - zapsat zápisky v Teams Od totality k demokracii, uč. str. 51 až 53 - Vláda jedné strany a Vítězství demokracie.

Čs-Př - podnebné pásy - tropický podnebný pás v Teams - zápisky + nakreslit obrázek z Teams

Probrané učivo 16.1. - 20.1. 

Ve čtvrtek 19.1. jedeme na bruslení na Dobříš (autobusem v 9:16 odjezd od školy, odjezd z Dobříše 12:00). S sebou brusle, rukavice, helma, svačina, penál a ŽK). I ten kdo nebude mít brusle, jede s námi. Stíháme oběd i odpoledku, končíme jako obvykle. 

Čj - Opakování určování životnosti a vzorů rodu mužského uč. str. 62-65, procvičujeme na: Vzory mužského rodu (skolakov.eu), psali jsme diktát na vyjmenovaná slova

M - Opakujeme výpočty obvodu a obsahu čtverce poč. str. 32 a 33.

M-G - vzájemná poloha dvou kružnic, zápisky ze zeleného rámečku uč. str. 63, dále cv. 3,4

Čs-Vl - opakování 2. svět. válka uč. str. 47 až 50 (v pátek píšeme test), poválečný vývoj ČSR - zapsat zápisky v Teams, uč. str. 51 a 52 - vláda jedné strany.

Čs-Př - podnebné pásy - tropický podnebný pás v Teams zápisky + nakreslit obrázky z Teams

Probrané učivo 9.1. - 13.1. 

Ve čtvrtek 12.1. jedeme na bruslení na Dobříš (autobusem v 9:16 odjezd od školy, odjezd z Dobříše 12:00). S sebou brusle, rukavice, helma, svačina, penál). I ten kdo nebude mít brusle, jede s námi. Stíháme oběd i odpoledku, končíme jako obvykle. 

Čj - Opakování probraného učiva za pololetí (pololetku píšeme ve čtvrtek), určování mluvnických kategorií podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) uč. str. 55-57, dále Určování slovních druhů (střední) – online Rozbory (umimecesky.cz)

M - Opakování probraného učiva za pololetí (pololetku píšeme v úterý), písemné dělení jednocif. a dvojcif. dělitelem, zlomky, např. učivo uč. str. 45/cv. 2,3,4,5. M-G - kružnice, kruh - opakování uč. str. 61/cv. 1,2,3,4,5

Čs-Vl - 1. svět. válka - pondělní test, opakování učiva - 1. Československá republika, 2. svět. válka uč. str. 47 až 50, zapsat zápisky v Teams 2. světová válka.

Čs-Př - ve středu test uč. str. 23-32 Vesmír, Země, Měsíc, v Teams zápisy + nakreslené obrázy viz předešlé učivo

Probrané učivo 2.1. - 6.1. 

Čj - Slovní druhy uč. str. 47 až 48, určování slovních druhů např str. 50, nebo na Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)Určování slovních druhů (střední) – online Rozbory (umimecesky.cz)

M - Procvičujeme písemné dělení jednocif. a dvojcif. dělitelem, zlomky, uč. str. 45/cv. 2,3,4,5. M-G - uč. str. 60/cv. 1,2,4

Čs-Vl - opakování 1. svět. války - příprava na pondělní test, opakování učiva - 1. Československá republika, 2. svět. válka uč. str. 47 až 50

Čs-Př - uč. str. 32 Měsíc, v Teams do sešitu zapsat zápisky Měsíc a nakreslit uvedený obrázek

 

Dú na prázdniny:

Čj - naučit báseň dle vlastního výběru z čítanky: str. 52 Příchod zimy, str. 53 Prosinec, str. 55 Co víme o čertovi, str. 58 Dopis Ježíškovi. Termín zkoušení po vánočních prázdninách.

M - dodělat v poč. str. 28. (v úterý test na písemné dělení dvojcif. dělitelem)

Př - do zápisků v sešitě dodělat obrázek uč. str. 31 dole - Oběh Země kolem Slunce

Vl - dopsat zápisky z Teams - Československá republika (V pátek píšeme test z 1. světové války)

Děkuji moc za dárečky, přeji pohodové vánoční svátky a do nového roku jen to nejlepší...

S pozdravem A. Kůr

P.S. Do školy jdeme až v úterý 3. ledna 2023

Probrané učivo 19.12. - 21.12. 

Čj - Tvarosloví v uč. na str. 46 a 47

M - Psali jsme testík na zlomky. poč. do str. 29/cv.3

Čs-Vl - str. 41 - 44 přečíst, zapsat zápisky do sešitu, viz. Teamsy-1. Československá republika

Čs-Př - uč. str. 31 Země, v Teams do sešitu zapsat zápisky Pohyby Země a nakreslit obr. z učebnice ze str. 31 dole

Probrané učivo 12.12. - 16.12. 

Čj - opakování vyjmenovaných slov b - z, uč. do str. 45, začali jsme Tvarosloví v uč. na str. 46, nemocní žáci procvičují např. na tomto odkazu Vyjmenovaná slova (skolakov.eu), procvičovali jsme slova s předponou vy, vý

Dú: naučit báseň dle vlastního výběru z čítanky str. 52 Příchod zimy, str. 53 Prosinec, str. 55 Co víme o čertovi, str. 58 Dopis Ježíškovi. Termín zkoušení po vánočních prázdninách.

M - Procvičování písemného dělení dvojmístným dělitelem se zbytkem uč. str. 25, v pátek jsme psalitestík na dělení dvojc. dělitelem, dále procvičujeme zlomky - nemocní žáci do ŠS z uč. str. 31)cv. 6, 7, 8, poč. do str. 28/cv. 1a), b), c)

M-G-uč. str. 59 - určování vzdálenosti bodů, cv. 1 a 2

Čs-Vl - str. 38 - 39 přečíst, zapsat zápisky do sešitu, viz. Teamsy-1. svět. válka, pustit si filmy a prezentace + přečíst str. 41 a 42

Čs-Př - uč. str. 31 Země, v Teams do sešitu zapsat zápisky Pohyby Země a nakreslit obr. z učebnice ze str. 31 dole

Probrané učivo 5.12. - 9.12. 

Čj - opakování vyjmenovaných slov b - z, uč. do str. 43, v pondělí diktát str. 44, sešit Procv. pravopisu str. 5 - 8.

M - Procvičování písemného dělení dvojmístným dělitelem se zbytkem uč. str. 25, v úterý píšeme testík na dělení, dále procvičujeme zlomky uč. str. 28, poč. str. 24 a 25/cv.1

M-G souřadnice bodů str. 58, pro procvičení určování souřadnic hrajeme lodě viz Teamsy souřadnice bodů - lodě.

Čs-Vl - str. 29 - 37 přečíst, nastudovat zápisky v sešitu + Teamsy-Revoluční rok 1848 - v pátek test, první svět. válka - přečíst uč. str. 38 a 39

Čs-Př - Planety, planetky uč. str. 25 až 30, zápisky do sešitu viz Teamsy-Vesmír

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit otázková slova WH-, mluvit o předmětech, které se dají sbírat, opakovat množné číslo + how many. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 26 - 27 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

 

Probrané učivo 21.11 - 25.11. 

Úterý 22.11. návštěva planetária v Praze. (Vstupné 75,- + doprava bude odečtena z "třídního fondu".)

Čj - opakování psaní předložek s, se, z, ze;  pravopis ú, - ů a velkých písmen. Sešit Procvičování pravopisu str. 2, 3, 4. Možno procvičovat na tomto odkazu: Předložky s, se, z, ze (skolakov.eu), Doplňování u, ú, ů (skolakov.eu)Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas (střední) – online Diktáty online (umimecesky.cz)

M - Síť a povrch čtverce a obdélníku, uč. str. 56, viz Teams - Síť a povrch čtverce a obdélníku,

dále písemné dělení dvojmístným dělitelem uč. str. 24, poč. str. 19 a 20.

Čs-Vl - str. 29 - 30 přečíst, zápisky do sešitu viz Teamsy-Revoluční rok 1848.

Čs-Př - opakovali jsme energetické suroviny, probírali Elektrická energie uč. str. 22. Zápisky viz Teams-Elektrická energie. 

Probrané učivo 14.11 - 16.11. (17.11. je státní svátek; 18.11. je řed. volno)

Čj - opakování psaní předpon s, se, z, ze, vz;  chybějící žáci doplní do sešitu zápisky z Teams-Předložky s, z, uč. str. 30 a 31, dále do Procvičování pravopisu str. 21 a 22. Možno procvičovat na tomto odkazu: Předložky s, se, z, ze (skolakov.eu)

M - obsah čtverce a obdélníku, uč. str. 54 a 55 a jednotky obsahu - výklad viz odkaz v Teams-m-Jednotky obsahu. 

dále nerovnosti a sl. úlohy uč. str. 22 a 23, do šk. sešitu z uč. str. 23/cv. 1, 2, 4, 5, 8; poč. str. 17 a 18.

Čs-Vl - str. 26 - 28 přečíst, zápisky do sešitu viz Teamsy-České národní obrození. V pondělí píšeme test, možno se připravit vypracováním testu v odkazu Teams - České národní obrození.

Čs-Př - opakovali jsme horniny a nerosty a jejich rozpoznávání, Rudy, probírali Energetické suroviny v uč. str. 21. Zápisky viz Teams-Energetické suroviny.

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.

Tento týden začínáme Unit 2. Slovíčka 2 A máme napsaná a naučená. Budeme se učit jak vyjádřit nějaký a žádný, mluvit o Halloweenu, opakovat zařízení pokoje, množné číslo. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 22 - 23 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení.

Hezký týden, IK

Probrané učivo 7.11 - 11.11.

Čj - Psaní předpon s, se, z, ze, vz uč. str. 27, chybějící žáci doplní do sešitu Procvičování pravopisu str. 17, 18, 19, 20. v pátek píšeme diktát na toto učivo. Možno procvičovat na tomto odkazu: Předpony s-, z- (skolakov.eu). Ve slohu jsme psali dopis významné historické osobnosti (nejlépe takové, o které jsme se již učili a něco o ní víme).

M - uč. str. 15, procvičovali jsme a psali čtvrtletí práci. 

geometrie - opakovali jsme obsah čtverce a obdélníku (uč. str. 54)

Čs-Vl - do str. 24 přečíst, psali jsme testík na osvícenství, probírali průmyslovou revoluci a vynálezy viz Teamsy. Průmysl. revoluce.

Čs-Př - opakovali jsme horniny a nerosty a jejich rozpoznávání, četli jsme v uč. str. 20 Rudy. Zápisky viz Teamsy Rudy.

Probrané učivo 31.10 - 2.11.

Čj - Psaní skupin bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně uč. str. 24, doplnit do sešitu Procvičování pravopisu str. 23. Ve škole jsme pracovali do prac. listu, chybějící žáci si do sešitu Procvičování pravopisu doplní str. 23. Ve slohu píšeme dopis významné historické osobnosti (nejlépe takové, o které jsme se již učili a něco o ní víme).

M - uč. str. 20, poč. str. 16, Dú: do dom. seš. z uč. str. 20 vypočítej první sloupeček a udělej zkoušky násobením.

geometrie - opakovali jsme konstrukci trojúhelníku, obvod trojúhelníku, konstrukci čtverce a výpočet obvodu čtverce (uč. str. 52)

Čs-Vl - str. 18-20 přečíst, psali jsme testík na osvícenství.

Čs-Př - opakovali jsme horniny a nerosty a jejich rozpoznávání , četli jsme v uč. str. 19 a 20.

Probrané učivo 25.10.

Čj - Psaní skupin bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně uč. str. 22 (zápisky zapsat do šk. sešitu z Teamsů - Čj-Soubory-Psaní skupin bě,vě,pě,mě.) Ve škole jsme pracovali do prac. listu, chybějící žáci si do školního sešitu udělají v uč. na str. 24/cv.1 a 2

Na prázdniny z Čj zapsat knížku do čtenářského deníku (po prázdninách kontroluji, alespoń jednu přečtenou a zapsanou knihu - minimum za pololetí jsou 3)

M - aritmetika - psali jsme desetiminutovku na převody jednotek hmotnosti, v početníku máme dodělanou str. 15, začali jsme slovní úlohy na str. 18 a za Dú na prázdniny máme dopočítat v poč. str. 18 (dělením na str. 16 budeme pokračovat v pondělí)

M-G - jsme tento týden neměli naposledy jsme dělali uč. str. 50/cv. 2; Obdélník a jeho obvod uč. str. 52/rýsování trojúhelníku dle vzoru a dále cv. 1 do sešitu z geom.

Čs - Př - tento týden jsme neměli, naposledy jsme dělali uč. str. 15-18, zápisky do sešitu viz Teams Čs-Přírodověda-Horniny a nerosty

Čs - Vl - uč. str. 17 až 20 přečíst, zápisky do sešitu viz Teams Čs-Vlastivěda-Osvícenství+ prohlédnout odkazy (v pondělí píšeme prověrku na osvícenství).

Společně jsme ověřovali Teamsy - měli bychom tam už všichni mít předměty, všichni by se tam měli na svá hesla dostat a zápisky uvedené na stránkách školy bez problémů dohledat.

Přeji příjemné prožití prázdninových dnů a víkendu. S pozdravem A. Kůr

 

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.

Tento týden zůstáváme v U 1D Hurry up, číst rozhovory v učebnici, především budeme stále opakovat hodiny a  číslovky do 100, roční období a rozvrh hodiny, předměty ve škole . Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 16 a 17 a vypracujte si cvičení v pracovním sešitu. Papíry, které dávám dětem, najdete v zadání v TEAMS, nic jsem nerozdávala, hodiny jsme si malovali do sešitu, tak si to obkreslete.

Hezký týden, IK

 Probrané učivo 21.10.:

Čj - odvozování a ohýbání slov uč. do str. 22, opakování vyjm. slov po b,f,l,m,p; vymýšlení příbuzných slov - hry

M - aritmetika - kontrola Dú uč. str. 15/cv.6; písemné násobení po sebou uč. str. 15/cv. 1, 1. sloupec

M-G - kontrola Dú - uč. str. 50/cv. 2; Obdélník a jeho obvod uč. str. 52/rýsování trojúhelníku dle vzoru a dále cv. 1 do sešitu z geom.

Čs-Př - uč. str. 15-18, zápisky do sešitu viz Teams Čs-Přírodověda-Horniny a nerosty

- Vl - uč. str. 15 a 16, zápisky do sešitu viz Teams Čs-Vlastivěda-Osvícenství+ prohlédnout odkazy.

 

ANGLIČTINA 10. - 14. 10.

Tento týden budeme probírat U 1D Hurry up, číst rozhovory v učebnici, zopakujeme hodiny a řadové číslovky, roční období a rozvrh hodiny, předměty ve škole . Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 16 a 17 a vypracujte si cvičení v pracovním sešitu. Papíry, které dávám dětem, najdete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

12.10. - probrané učivo:

Čj - uč. str. 17 a 18 přečíst, z učebnice str. 19/cv. 2 do školního sešitu (podtrhnout kořen červeně, předpona-přípona zeleně), Dú: z uč. str. 19/cv. 3 do domácího sešitu.

M - G - uč. str. 49 - opakování grafického součtu a rozdílu, na str. 50 připomenutí trojúhelníkové nerovnosti (pravidlo zapsáno do sešitu z geometrie) do sešitu z geometrie konstrukce trojúhelníku a opakování obvodu trojúhelníku. Dú do příští středy z uč. str. 50/cv. 2.

Čs - Př. str. 9 a 10 přečíst a zopakovat. V Teams - Přírodověda opsat zápisky - Živá a neživá příroda

Na zítra na Vv přírodniny!

 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden budeme probírat U 1C Birthdays, číst komiks v učebnici, zopakujeme a doplníme přivlastňovací zájmena, měsíce, dny a předložky před nimi. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 14 a 15 a vypracujte si cvičení v pracovním sešitu. Papíry, které dávám dětem, najdete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK