5. A

Pá 23.10.

Veškeré probrané učivo je v teams, vždy v předmětu - Soubory - Výukové materiály - složka s datumem příslušného dne výuky.

Čj - Uč. str. 29/cv. 6 ústně, PS do str. 24, teams - zadání - doplnit test

M - Písemné násobení dvojcif. činitelem končícím nulou (PS do str. 12, poč. do str. 11)

 na prázdniny: PS str. 13 cv. 3 a 4

M geom. - v teams viz složka 23.10. M - G - obvod trojúhelníku

Čs - Vlastivěda - přečíst v Uč. str. 5 až str. 9, do sešitu Vl opsat poznámky z teams soubor Vlastivěda - Habsburkové, PS do str. 4 (vypracované viz teams Vlast.)

Přírodověda - přečíst v Uč. str. 15 až 19,do sešitu Př opsat poznámky z teams soubor Přírodověda - horniny

Dle vyvíjející se situace se potkáme s největší pravděpodobností po prázdninách při distanční výuce v pondělí 2.11. v 8:00 hod. při Čj.

Krásné a pohodové prázdniny a pevné zdraví. S pozdravem A. Kůr

 

Po 19.10.

Čj - učebnice str. 25 - opakování psaní ú/ů, PS str. 23 cv. 1 a) až e) společně

Dú: PS str. 23 cv. 1f) a 2 (správné řešení pro kontrolu najdeš v teams Čj - složka 19.10.).

M - PS str. 10 celá + Poč. str. 8 . 1 a 2 (správné řešení pro kontrolu najdeš v teams M - složka 19.10.)

Pá 16.10.

Čj - v PS máme hotovo do str. 22 (viz teams Předmět Čj - soubory - nalezneš správné řešení).

M G - v PS máme hotovo na str. 34/cv. 1, 2, 3, 4, dále zi zopakuj v učebnici na str. 50 kdy lze, nebo naopak nelze sestrojit trojúhelník (viz teams Předmět M - nalezneš správné řešení a odkazy na opakování učiva - konstrukce trojúhelníků). Jiný písemný Dú na víkend nemáte, ale nezapomeňte si číst... Pohodový víkend :o).

ANGLIČTINA     středa 14. 10.

Moji milí,

od zítřka 15. 10. nám začíná on-line vyučování angličtiny. Prosím, sledujte pečlivě kalendář v Teams, jsou tam uvedena data a časy našich setkání. Budeme se vidět a slyšet přesně podle našeho běžného rozvrhu. Prosím vás o dodržování času, protože učím i na II. stupni a tak před vámi i po vás mám jiné ročníky. Znovu připomínám povinnou účast, bude se dělat docházka, nepřihlášení budou muset svoji nepřítomnost omlouvat.

Na hodinu mějte připravený sešit, slovníček, pracovní sešit, učebnici a něco na psaní poznámek. Buďte průběžně připravení na možnost zkoušení slovíček nebo čtení a překlad textu z učebnice. Zítra ještě zkoušet nebudu, ale příští týden už ano.

HWK: slovíčka U 6 - napsat do slovníčků a naučit se je

Mějte se hezky, IK

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

zdravím Vás v této nelehké době a pokusím se shrnout všechny informace, které jsou potřebné pro zajištění distanční povinné výuky.  Vzhledem k tomu, že předběžné informace hovoří o návratu žáků 1. stupně do školních lavic 2. listopadu a podzimní prázdniny jsou plánované od 26. října do 30. října, myslím, že 8 dnů distanční výuky snad zvládneme. Bude to pro nás nové, ale zkusíme se s tím vypořádat :o).

Śkola pro účely distanční výuky zakoupila program Microsoft Teams. Žáci mají přístupová hesla vlepená do ŽK na první straně a přihlášení jsme již dvakrát zkoušeli, takže by to měli zvládnout. Pro případnou potřebu návodu přihlášení a obsluhy uvedu návod ještě níže. Výuka bude probíhat formou jak samostatné práce, kterou v podobě úkolů naleznou žáci na stránkách naší školy pod 5.A, tak jak jsou zvyklí. Dále najdou úkoly po přihlášení do “teamsů” v jednotlivých předmětech. Vyučovat se bude přednostně Čj, M, Aj, Čs. Úkoly, které v teamsech naleznou budou např. (opiš si ve Wordu přiložené poznámky do školního sešitu vlastivědy, projdi si v učebnici str. … atd.) Budeme také využívat možnosti online setkávání. Informaci o plánovaných online schůzkách naleznou také v teamsech v záložce kalendář. Zde se dozví plánované schůzky vždy na týden dopředu. Myšlenka je taková, že žáci nastoupí výuku od 8:00 hodin. Pro setkávání budeme dodržovat klasický rozvrh hodin 5.A, který používáme ve škole, zejména striktně dané časy setkávání dle rozvrhu budou pro Aj! Výuka bude končit v 11:00 hodin.  Takže např. pátek začínáme dle školního rozvrhu tělocvikem, ten samozřejmě nemáme :o), ale v teamsech najdu v kalendáři schůzku od 8.00 pro matematiku. Takže si žáci připraví matematiku, ráno v 8:00 se přes kalendář teamsů přihlásí do online setkání, něco si řekneme k úkolům, které je čekají a pak se pustí do práce samostatně, já budu připraven zodpovědět případné dotazy, nebo nápomocen s vysvětlením u PC v případě potřeby pro jednotlivce, nebo pro všechny. Některé věci nám asi ukáže praxe, co se nejvíce osvědčí. Sám se to za pochodu učím společně s dětmi :o). Od zítra začneme trochu netradičně až v deset hodin, tak jak jsem již avizoval dětem ve škole. Přihlásíme se, vyzkoušíme jak vše funguje a od 10:30 začne angličtina. Ještě jsem nezmínil, že díky teamsům mají děti k dispozici zdarma balíček Office 365 a “školní” email, který najdou v teamsech pod devíti tečkami ve čtverečku v levém rohu nahoře (po rozbalení email v Outlooku). Do tohoto emailu jim také budeme posílat případné informace. Jinak i učitelé máme tento nový email. Můj je: augustin.kur@zsmsnovyknin.cz, ale klidně můžete použít ten na seznamu augustin.kur@seznam.cz. Škola dále také plánuje zpřístupnit znovu Alfbook, ale k tomu další informace ještě pošlu. Zatím je to tedy vše. Kdyby byl jakýkoli dotaz, pište, volejte 777 666 474.

S pozdravem a přáním pevného zdraví A. Kůr

P.S.

Pro problémy s přihlášením do Microsoft Teams si klikněte na tento odkaz, kde je vše detailně popsáno - jen přihlašovací jméno a heslo se oproti videu liší - viz žákovská knížka:

Ještě před kliknutím z vlastní zkušenosti upozorňuji konkrétně na prohlížeč mozilla - nedoporučuji otevírat v tomto prohlížeči, měl jsem opakované problémy s přihlášením.

Microsoft Teams  - Instalace a přihlášení

ANGLIČTINA 13. 10.           1. týden DV = distanční výuka

Moji milí,

začínáme spolu vyučování na dálku. Prosím vás, uvědomte si, že i tento způsob výuky je povinný a je tedy nutné se ho účastnit. Moc chválím již příhlášené, ale ještě jste se mi všichni neozvali!!!!

Prosím, sledujte pečlivě tuto stránku své třídy a současně i svoji skupinu v Office 365 - Teams. Zadání a učební látku najdete zde a v Teams ve vaší třídě, Soubory, Výukové materiály. Cvičení, která budete vypracovávat mi prosím, posílejte do čtvrtka 15. 10. (v pátek je budu kontrolovat) na e-mail irena.kadlecova@zsmsnovyknin.cz, do předmětu uvádějte svoje jméno a třídu , prosím (např. Kadlecová, 5.A). Tato vaše cvičení budou hodnocena.

Tento týden probíráme počasí. Všichni si aspoň 3x nahlas přečtěte PB/4. Opravdu čtěte nahlas, ať se slyšíte, jak vám to jde :-). K již zadaným cvičením ve WB 12/1, 2, 3 si přidejte ještě 13/5, 6. Odpovídejte celou větou. Tato vypracovaná cvičení mi prosím, pošlete. Tentokrát v Teams nic nezadávám.

Nesvolávám žádnou on-line hodinu na zítra, protože my, učitelé, jdeme do školy a budeme se domlouvat na rozložení on-line hodin. Dále prosím, sledujte tuto vaší stránku a Teams.

Mějte se hezky, IK

 

 

Rozvrh pro školní rok 2020/2021- ke stažení zde


 

čtvrtek 8.10. - pátek 9.10.

Učivo:

Čj - uč. do str. 18, PS str. 20,

Čítanka do str. 30

M - (aritmetika) PS do str. 9/cv. 4, početník do str. 7, uč do str. 13

(geometrie- máme vždy v pátek) - stejný PS, do str. 33 (procvičovali jsme operace s úsečkami -grafický součet, rozdíl násobek úsečky), Uč.  str. 49

Vl. (vlastivěda) - shrnuli a zopakovali jsme středověk, udělali zápisky a zakončili učivo testem z doby husitství.

Př. (přírodověda) - Uč. do str. 15

středa 30.9. - pátek 2.10.

Učivo:

Čj - uč. do str. 11, PS str. 16,

Čítanka do str. 21

M - (aritmetika) PS do str. 6, početník do str. 6

(geometrie- máme vždy v pátek) - stejný PS, do str. 33

Vl. (vlastivěda) - uč. str. 7, PS -  do str. 5

Př. (přírodověda) - Uč. do str. 13

 

středa 23.9. - pátek 25.9.

Učivo:

Čj - uč. do str. 9, PS str. 13,

Čítanka do str. 18 plus se do příštího úterý učíme recitovat báseň, kdo ještě nebyl zkoušen.

Vzpomínka na pravěké doby aneb zlatý věk od Michala  Černíka

viz odkaz: http://dumy.cz/material/29935-vzpominka-na-praveke-doby-aneb-zlaty-vek

M - (aritmetika) PS do str. 5, početník do str. 4 a str. 16

(geometrie- máme vždy v pátek) - stejný PS, do str. 32

Vl. (vlastivěda) - uč. str. 6, PS -  do str. 5

Př. (přírodověda) - Uč. do str. 6

Krásný prodloužený víkend. Dú nemáme - pouze v úterý zkouším básničku, kdo ještě nebyl a komplet vyjmenovaná slova.

Středa 16.9. - pátek 18.9.

Učivo:

Čj - uč. do str. 9, PS str. 11,

Čítanka do str. 9 plus se do příštího úterý učíme recitovat báseň 

Vzpomínka na pravěké doby aneb zlatý věk od Michala  Černíka

viz odkaz: http://dumy.cz/material/29935-vzpominka-na-praveke-doby-aneb-zlaty-vek

M - (aritmetika) PS do str. 4, početník str. 4,

(geometrie- máme vždy v pátek) - stejný PS, od 31 do str. 32/cv. 3,

Vl. (vlastivěda) - uč. str. 4, PS - str. 3

Př. (přírodověda) - Uč. do str. 4

 

Pátek 11.9.

Učivo:

Čj - uč. do str. 8, PS str. 6,

Čítanka str. 7

M - (aritmetika) uč. str. 7, PS str. 3 - do cv.4, početník str. 1,

(geometrie- máme vždy v pátek) - stejný PS, ale str. 31/cv. 1 a 2, stejná Uč, ale str. 46

Vl. (vlastivěda) - uč. str. 3, PS - str. 2

Př. (přírodověda) - Uč. do str. 4

 

Pondělí 7.9.

Od zítra 8.9. jsou znovu povinné roušky ve společných prostorách!

Vždy v úterý si v 1. pololetí budeme nosit VLASTIVĚDU - Novodobé české dějiny (3. hodina) a 1. hodina odpoledního vyučování v úterý bude PŘÍRODOVĚDA, vždy ve čtvrtek bude zase VLASTIVĚDA - Novodobé české dějiny.

Vždy v pátrek budeme mít GEOMETRII (budeme potřebovat pravítko - trojúhelník s ryskou a kružítko).

Domácí úkoly budou jako jsme byli zvyklí - pondělí - Čj, úterý - M, středa - Čj, čtvrtek - M, na pátek písemné úkoly dávat nebudu.

Učivo:

Čj - uč. str. 5, PS str. 5,

Čítanka str. 7

M - uč. str. 4, PS str. 1, početník str. 1,

Vl. (vlastivěda) - uč. str. 2, PS - str. 2

 

Úterý 1. září 2020
Ve třídě je nás 17. Po přivítání jsme si rozdali žákovské knížky s tím, že si na první stránku po otevření nalepí papír s předtištěnými kontakty a dovyplní druhou stránku s vlastními osobními údaji. Dostali 2x rozvrh hodin, papír pro platbu 1500,- s upozorněním na nové číslo účtu školy, dále vstupní - změnový dotazník ke katalogovému listu - prosím o vyplnění a navrácení do školy nejpozději do pátku 4.9. Dostali zatím jen nabídku kroužků - přihlášku jim teprve rozdám v průběhu týdne. Variabilní symbol pro platbu 1500,- je stejný - mají ho uvedený červeně v horní části 2. stránky žákovské knížky. V průběhu týdne budou dostávat učebnice a pracovní sešity. Žákům, kteří nepřišli, připravím všechny věci, které budu dětem rozdávat na hromádku a dostanou je při příchodu do školy, nebo si je po dohodě vyzvednou rodiče. Zítra končíme 5. vyučovací hodinou ve 12:05. S sebou školní batoh, penál, přezůvky, klíček od skříňky.

S pozdravem A. Kůr