4. B Třída

Rozvrh 2021/2022 zde.


23. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 8

M - Početník str. 6 - 3. sloupeček     PS str. 4/ cv. 8, 9    U str.11 (písemné + a - s přechodem přes 10 a 100

VL - Keltové U str. 8 - 10 (vypsat si poznámky)


22. 9. Info pro nemocné:

ČJ - základní skladební dvojice   Základní skladební dvojice 1 - YouTube

       PS str. 5/cv.1 - orientace v textu

M - Početník str. 6 ( druhý sloupeček), str. 4 - (třetí sloupeček)

      PS str. 4/ cv.5 - 7)

PŘ - Houby U str. 11, 12   PS str. 3  Ve středu píšeme testík Živá a neživá příroda U str. 3

Houby (skolakov.eu)


21. 9. Info pro nemocné:

ČJ - základní skladební dvojice PS str. 5/cv. 11, 12, 13

M - procvičovat násobilku do 7   Početník str. 6 - 1. sloupeček    U str. 9/ cv. 4/ cv. 3-5

   - opakování písemného sčítání a odčítání   PS str. 4/ cv.1 - 3  Dú str. 4/cv. 4

VL - Doba bronzová a železná U str. 6 - 7    PS str. 3, 4

       Doba bronzová a železná - prezentace (skolakov.eu)

       Pavel Koutský: 03 Doba kovů Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Čítanka str. 27 - 28  Pravěký malíř


 20. 9.

4. 10. výlet do ZOO PLZEŇ s komentovanou prohlídkou. Návrat do 15 h.

ČJ - opakování vyjmenovaných slov     Dú U str. 7/cv. 13 - přepsat do sešitu

M - opakování násobení a dělení 7     Početník str. 5 - třetí sloupeček    U str. 9/cv. 1,2   PS str. 3/cv. 6,7

Čítanka str. 25 - strýc Mumu 

                       https://www.youtube.com/watch?v=hAlurun6Hf4&t=626s


 

 17. 9.

ČJ - psali jsme cvičný diktát      PS str. 4/cv. 10

M - procvičovat násobky, násobení a dělení 7   Početník str.5 - druhý sloupeček

     Geometrie: Bod a přímka    U str. 56/ modrá tabulka

     Čtení knih do Binga


16. 9. Info pro nemocné:

ČJ - Dú U str.7/cv. 12a) - seřadit slova podle abecedy

      PS str.4/cv. 8 - dokončit, cv. 9

VL - U str.     Mladší doba kamenná. 

Videahttps://www.youtube.com/watch?v=nUPqpLojH-8

         https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pravek/mladsi-doba-kamenna/prezentace.html


 

15. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 7/cv.11 - přídavná jména X příslovce   PS str. 4/cv. 8

M - PS str. str.3/1-5   Početník str. 4 - druhý sloupeček, str. 5/1. sloupeček 

- Ps str. 2    U str.11 - Houby

Čítanka str. 26 - Člověk na planetě Zemi.


14. 9. Info pro nemocné:

ČJ - Opakování slovních druhů.  PS str. 4/cv.7   Dú: U str. 7/cv.10 (přepsat do sešitu)

M - Pamětné sčítání a odčítání U str. 6/cv. 4, 5, 6    Početník str. 4/ 1. sloupeček   Ps - str. 2

VL - PS - str. 2       Za dávných časů str. 4 - 5 Starší doba kamenná 

VideaLOVCI MAMUTŮ, VĚSTONICKÁ VENUŠE - Pravěk/ Vlastivěda 4.třída(ročník) ZŠ/ animovaný dokument pro děti - YouTube

          Pavel Koutský: 01 Lovci mamutů Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Čítanka: Stvoření světa a člověka str. 24


10. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 6  (písemně cv. 8)

M - U str. 6/cv. 1,2    Početník str. 3/1. sloupeček

     Procvičovat násobení a dělení 6

     Čtení

Přeji všem hezký víkend.

S pozdravem J. Musilová


9. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 5/cv. 5, 6  Opakování : Vlastní jména PS str. 3/cv. 4,5

M - U str. 5    Početník str. 2 (zaokrouhlování čísel na desítky a stovky) 

VL -  Procvičování určování století a tisíciletí. Opakovali jsme Lidé a čas - (v úterý budu zkoušet)


8. 9.

Vážení rodiče, 

prosím o zaslání 1 500 Kč pro tento školní rok na číslo účtu školy: 291 391 602/ 0300 (na pracovní sešity, pomůcky, akce...)

Děkuji

Info pro nemocné:

ČJ - U str. str.5/cv.4

M - U str. str.4    Početník str.1

PŘ - U - Živá a neživá příroda.  PS str.2/cv.1

Čítanka - str. 4


7. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 4/cv.2,3   PS - str. 2

M - PS str.1( opakovat násobilku)

VL - U: Lidé a čas str. 3

Čítanka str. 3


6. 9.  Info pro nemocné: 

ČJ -U: str.4/cv. 1

     PS - str. 2/cv. 1c), d), e)

M - procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4, 5   Dú - list č. 42, 43

     U str. 4/cv. 1, 2

Čítanka - str. 3


3. 9. Info pro rodiče:

Vážení rodiče, děkuji za vyplnění tiskopisů a ŽK.

Od 6.9. se učíme podle rozvrhu. Děti budou testovány.

Všechny učebnice a sešity obalit!

Domácí úkoly budou dostávat od pondělí do čtvrtka z ČJ nebo M ( budou si zapisovat do Úkolníčku  - úkoly prosím podepisujte)

Na víkend čtení.

Požadavky na předměty

Čtení: ČTENÁŘSKÉ BINGO ( propojení řádku nebo sloupce). Knihu po přečtení zapíší do čtenářského deníku a ve škole odprezentují)

Člověk a jeho svět: V úterý a ve čtvrtek - vlastivěda

                            ve středu - přírodověda

Děti budou dostávat z VL i PŘ referáty a vypracovávat skupinové projekty.

Vše si ve škole vysvětlíme.

Úkoly: zopakovat násobení a dělení 2, 3, 4 a 5

         Číst si. V pondělí si budeme povídat o knihách, které během prázdnin přečetly.

Přeji pohodový víkend.

S pozdravem J. Musilová 

 

 

 

 

 

1.9.

Informace pro rodiče: 

email můžete používat ze Seznamu - musilova.zsnk@seznam.cz nebo jana.musilova@zsmsnovyknin.cz

vyučující: AJ - Bc. Veronika Chalupová

              HV - Karel Čihák

Zítra se děti už přezouvají. Přinést penál, obaly - už si rozdáme nějaké učebnice. Konec vyuč. v 11:10 h, družina funguje.

V žákovských knížkách stvrzujete seznámení se se ŠKOLNÍM ŘÁDEM. Je k nahlédnutí na webu školy v nabídce Základní škola-Dokumenty-Školní řád. 

Prosím o vyplnění dokumentů a první stránky v ŽK (nejpozději do 3.9 odevzdat)  

Děkuji

Hezký den přeje J.Musilová


Vážení rodiče, milé děti,

vitám Vás v novém školním roce.

Informace k zahájení školního roku máte ve svých e-mailech.

S pozdravem J. Musilová


1.9.

Informace pro rodiče: 

email můžete používat ze Seznamu - musilova.zsnk@seznam.cz nebo jana.musilova@zsmsnovyknin.cz

vyučující: AJ - Bc. Veronika Chalupová

              HV - Karel Čihák

Zítra se děti už přezouvají. Přinést penál, obaly - už si rozdáme nějaké učebnice. Konec vyuč. v 11:10 h, družina funguje.

V žákovských knížkách stvrzujete seznámení se se ŠKOLNÍM ŘÁDEM. Je k nahlédnutí na webu školy v nabídce Základní škola-Dokumenty-Školní řád. 

Prosím o vyplnění dokumentů a první stránky v ŽK (nejpozději do 3.9 odevzdat)  

Děkuji

Hezký den přeje J.Musilová