5.A třída

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

 

4.10.

Dnes probrané učivo:

Čj-uč. str. 12 až 15 - přečíst horní rámečky, zítra si zapíšeme zápisky, procvičovali jsme slova příbuzná viz uč. str. 10 a 11.

M-převody jednotek času - poč. str. 9/cv. 2 a 10/cv.1

zítra připomínám, že máme geometrii a přírodovědu a na Tv jdeme ven na hod do dálky - sportovní oděv a obuv na ven.

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden budeme probírat U 1C Birthdays, číst komiks v učebnici, zopakujeme a doplníme přivlastňovací zájmena, měsíce, dny a předložky před nimi. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 14 a 15 a vypracujte si cvičení v pracovním sešitu. Papíry, které dávám dětem, najdete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK