5. A

30.6.

Vážení rodiče a milé děti,

děkuji Vám moc za krásné dárky a květiny. 

Hezké prázdniny! Opatrujte se!

S pozdravem J. Musilová


26.6.

29.6. on-line setkání od 9:15 h. Těšíme se na vás.

30.6. Předání vysvědčení od 7:40 h - nejpozději do 8:15 h. Potom děti odchází domů.

Vážení rodiče!

Chtěla bych Vám všem alespoň touto cestou poděkovat za pět let dobré spolupráce a zejména, jak jste v nelehké době přistupovali ke vzdělávání svých dětí.

Moc si Vaší pomoci vážím.

Přeji Vám i Vašim dětem pohodové prázdniny plné sluníčka, hodně štěstí a pevného zdraví.

Ať se Vám daří! Budu moc vzpomínat.

S pozdravem ještě tř. uč. J. Musilová


 

20.6.

Zdravím Emu, Larisu, Lauru, Ivoše, Kubu a Péťu. Chválím ty, kteří vypracovali všechny úkoly. Nové vám už nebudu zadávat. Můžete si dodělat ve vlastním zájmu testy AlfBook.

Na příští týden si připravte všechny učebnice k odevzdání. Podrobné informace sdělím po poradě 23.6.

Nezapomeňte zítra -  21.6. popřát tatínkům ke Dni otců.

Mějte se hezky.

J.Musilová


 

Informace pro rodiče a děti ohledně zakončení školního roku

Učebnice

 příprava učebnic k odevzdání v týdnu od 22.6. - 26.6. (telefonicky se s Vámi domluvím)

                                                         Matematika 1. a 2. díl

                                                         Český jazyk + modrá čítanka (Nová škola)

                                                         Vlastivěda  - Novodobé české dějiny, Česká republika a Evropa

                                                         Přírodověda

                                                         Angličtina

Vysvědčení

Vysvědčení vyzvednou ve škole rodiče po předchozí domluvě 26.6., 29.6. - 30.6. spolu s věcmi ze třídy a skříňky.

Učivo od 15.6. - 19.6.

ČJ - Věta jednoduchá a souvětí U str. 102 - 105 https://www.slideserve.com/hector/v-ta-jednoduch-a-souv-t

      AlfBook  - Skladba

      U str. 105/cv.1 - ulož Škola v pyžamu

     Přímá řeč U str.106 - 107   https://slideplayer.cz/slide/13371098/

M - Dělení 10, 100, 1000 U str.27 (ústně)  Početník str.29 - ulož Škola v pyžamu

     Pojem procenta U str. 34 /cv.1,2 - ulož Škola v pyžamu

     Povrch kvádru U str.66, 67/cv.4

Vl - Probrali jsme podnebí, zemědělství, nerostné bohatství, průmysl a dopravu. U str. 38 - 41

     Evropa - probereme jen nejdůležitější části učiva U str.49 - 61 ( přečti si)

     AlfBook Sousední státy

- Lidské tělo U str. 58 - 65 ( jen to nejdůležitější)

      Alf Book - Lidské tělo

Mějte se hezky. Zdraví vás J.M.


 

                                         

Učivo od 8.6. - 12.6. (distanční výuka)

Moje velká pochvala patří Emě, Lauře a Kubovi, kteří včas plní a odevzdávají všechny zadané úkoly. Co ostatní???

ČJ - U str. 99/cv. b, c, d - ústně

      Shoda přísudku s podmětem U str.100/cv. 1a), b), c) - uložit Škola v pyžamu

                                               U str. 101cv. 2 - 5 (ústně)  Pomoz si Ti - i, Ty - y, Ta - a

Čítanka -  Modrý klobouk str.92 - 94. 

M - Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel U str.24. (pozor na desetin. čárky, které musí být zapsány pod sebou!)

     Početník str.26 - uložit Škola v pyžamu

     Násobení 10, 100, 1 000. U str.25. Početník str.27 - uložit Škola v pyžamu

     Geometrie - Pvrch krychle U str.str.64

VL - Bleskově jsme zopakovali kraje ( výpisky vám dám). Tento týden se zaměříme na ČR. Je to opakování z 4. ročníku. U str.32 - 37.

      Slepá mapa měst, pohoří a řek - ulož Škola v pyžamu.

- Zuby a vylučovací soustava U str. 56 - 57. Přečti si, nauč se a zapiš Zapamatuj si!

      http://slideplayer.cz/slide/3433334/

       AlfBook - Lidské tělo - Trávicí a vylučovací soustava

Přeji Vám pohodový týden. Kdybyste něčemu nerozuměli, napište nebo zavolejte.

S pozdravem J. M. 

 

Učivo do 5. 6. - distanční výuka

Zdravím Emu, Larisu, Lauru, Iva, Kubu a Péťu!  

Čj - Opakování  - rozlišuj způsob u slovesných tvarů - PL Škola v pyžamu

    U str. 96 - 98 Prostuduj PODMĚT A PŘÍSUDEK. Zhlédni video:http://www.campanus.cz/kosinova/wp-content/uploads/sites/47/2019/05/Podm%C4%9Bt-p%C5%99-druhy-6.pdf

M - Pamětné sčítání a odčítání desetinných čísel. Projdi si str.23/cv.4, 6, 7. Cv. 5 ulož Škola v pyžamu. 

     Početník str. 25 - ulož Škola v pyžamu

- Srdce a oběhová soustava.Krev.Trávicí soustava. U str.53 - 55 (přečti si a udělej výpisky)

VL - AlfBook - Vlastivěda ČR: Kraj Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký a Pardubický 


 

Učivo od 28.5. - 31.5.- distanční výuka

ČJ - opakování pravopisu přídavných jmen přivlastňovacích. Ujasnění pravopisu a list na doplnění -i, -y, -a (uloženo Škola v pyžamu.)

M- opakování porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel - ( Škola v pyžamu.)

VL - Pardubický a Olomoucký kraj. U str.16 - 19. Přečíst, naučit se a udělat výpisky Zapamatuj si!

      Opakovali jsme předešlé kraje.

- Dýchací soustava U str.52 - přečíst, naučit se a výpisky Zapamatuj si! ( můžeš si nakreslit)

      Opakování (kostra, svalová soustava)


Učivo od 25.5. - 27.5. - distanční výuka

ČJ - Opakování zájmen U str.85 - 86 ( zopakuj si druhy zájmen a skloňování já, ty, my, vy, se)

      Škola v pyžamu - máte uložené 2 pracovní listy.

M - Opakování desetinných čísel. Škola v pyžamu - vypracujte zadaná cvičení.

Čítanka - Dar sněžného obra - str. 88 - 91


23.5.

Vážení rodiče a milí žáci!

Děkuji Vám za spolupráci po dobu nepřítomnosti ve škole. Moc si toho vážím.

Chválím všechny, kdo pěkně pracovali a plnili včas zadané úkoly.

V pondělí se s některými z Vás opět uvidím. Přineste si učebnice a sešity z českého jazyka, matematiky a také čítanky. Začneme s opakováním toho, čemu jste se věnovali při distanční výuce. Moc se na Vás těším.

Žákům, kteří nenastoupí do školy, budu nadále zadávat úkoly na web. stránkách třídy.

S pozdravem J. Musilová


 

Učivo od 21.5. - 24.5.

AJ - připomínám, že na škole v pyžamu je pracovní list k procvičování slovíček - místa ve městě a nábytek. (úkol najdete - Angličtina 11.5. - 15.5.)

ČJ - U str. 95/cv. 5, 8 uložit Škola v pyžamu.

      Cvičení 7, 9, 10, 11 projít si ústně

M - Pamětné sčítání desetinných čísel U str.23 - zelená tabulka ( přečti si a podívej se na cv.1, vypracuj a ulož Škola v pyžamu.

     Zhlédni videa:https://www.youtube.com/watch?v=kh670bizQBc&t=22s

                        https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs

- AlfBook: Lidské tělo - Kostra (někteří máte testy hotové)

                   Lidské tělo - Svalová soustava

     

Informace pro rodiče

Od 25.5. se z naší třídy navrátí do školních lavic 15 žáků, kterým pošlu e-mailem pokyny. Moc se na Vás těším.

U 6 žáků, kteří nebudou školu navštěvovat, bude i nadále probíhat distanční výuka.

S pozdravem J. Musilová


Učivo od 18.5. - 20.5.
V úterý od 9:00 online ČJ. Připravte si učebnici a sešity. Ve čtvrtek od 9:00 M - pamětné sčítání a odčítání desetin. čísel. (učebnice a početníky)
 
 ČJ - Zopakujte si časování sloves U str. 92 - 93
       Zapiš si do sešitu: Čas přítomný - koncovky  č. j. 1.os.   kupuj - u/-i      pros- ím     děl-ám
                                                                             2.os.             - eš               -íš           -áš
                                                                             3.os.              - e               - í             -á
    
                                                                     č.mn. 1.os.             - eme           - íme      - íte
                                                                              2.os.             - ete             - íte        - áte
                                                                              3.os              - ou/ -í          - í           - ají
 
                                 Čas minulý( zvratné sloveso)   koupil sis i koupils       učil ses
                                 Tabulku na str.93 - časování slovesa být (opiš si do sešitu)
 
M - str. 22cv./ 2,3,4,5,6 - ulož Škola v pyžamu
 
- U str. 51 Svalová soustava - přečti si, nauč se a udělej si zápis do sešitu. Pomůže ti video:
Učivo od 11.5. - 15.5.
Zítra 12.5. od 9:00 h online setkání - M (zaokrouhlování desetin. čísel)
Ve čtvrtek 14.5. ČJ - podmiňovací způsob
 
ČJ - Podmiňovací způsob - U str. 91 - 92 ( podmiňovací zp. tvoří tvary:  v č. j. - bych, bys, by; v č. mn. - bychom , byste, by).
                                      Přečti si a opiš si do sešitu tabulku na str. 91 a 92
                                      video:https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y
                                      U str. 92/cv. 2 ulož Škola v pyžamu
 
M - Zaokrouhlování desetinných čísel U str. 22. Zhlédni video: https://slideplayer.cz/slide/3144168/
                                                     U str. 22/cv. 1 ulož Škola v pyžamu
                                                     Početník str. 24 - ulož Škola v pyžamu
 
VL - Liberecký a Královéhradecký kraj U str.12 - 15 ( přečti a zapiš do sešitu Zapamatuj si!)
 
10.5. - AJ- materiály k procvičování angličtiny máte na "školevpyžamu". Máte tam pracovní list k procvičování slovíček (místa ve městě, nábytek) a vazby there is/there are.  Kdyby byl jakýkoliv problém, pište na email. 
 
7.5.

Vážení rodiče,

na webu školy, v aktualitách, máte již upřesněné informace k otevření školy.

Do pondělí 18.5. 2020 musí všichni rodiče vyplnit dotazník a odeslat na e-mail školy. Není možné se přihlásit po termínu 18.5.2020.

Čestné prohlášení pak vyplní rodiče, jejichž děti nastoupí do školy těsně před nástupem (25. 5.)

Přijatá opatření škola čerpá z doporučení MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 - viz odkaz např zde:

https://www.zskom2.cz/hlavni-stranka/146-ochrana-zdravi-a-provoz-zs-do-konce-skolniho-roku-2019-2020

Přeji hezký prodloužený víkend.

Srdečně zdraví J. Musilová


  

 
 6.5. Zítra (7. 5.) od 9:00 h online setkání - matematika - porovnávání desetin. čísel a úvod do zaokrouhlování desetin. čísel.
        Připravte si učebnice, sešity a něco na psaní.
        Těším se na Vás.
        J.M.
 
Učivo od 7.5 - 10.5.
ČJ - AlfBook - Slovesa
M - U str. 21/cv. 3,4 - ústně.  Str. 21/ cv. 5 uložit  Škola v pyžamu.
      Přečti si v U na str. 22 zelenou tabulku o zaokrouhlování desetinných čísel.
 
Vl - Test: Odpověz celou větou na otázky a ulož  Škola v pyžamu.
 
      1. Co víš o Pražském povstání?
      2. Který den je státním svátkem na paměť ukončení 2.sv. války? 
      3. Které dvě hlavní armády osvobodily Československo?
 
Milé děti, nezapomeňte v neděli 10.5. popřát a poděkovat svým maminkám, babičkám...ke Dni matek za jejich lásku, péči a starostlivost kytičkou nebo vlastnoručně vyrobeným přáníčkem.
 
Užijte si prodloužený víkend.
S pozdravem 
J. Musilová
 
5.5.
 

Vážení rodiče,

po dnešní informativní schůzce s vedením školy bych Vás ráda informovala o některých důležitých skutečnostech, které se týkají opětovného nástupu dětí do školy.

Shrnutí nejdůležitějších bodů:

1. Děti budou ráno do školy vpouštěny s časovým odstupem po skupinách (rozpis bude vytvořen vedením školy) a bude si je před školou vyzvedávat učitel.

2. Žák musí být povinně každý den vybaven dvěma čistými rouškami v sáčku.

3. Skupiny budou maximálně po 15 a zůstanou zachovány stejné po celý den ( tedy i v rámci školní družiny).

O složení skupin rozhoduje výhradně ředitel školy.

4. Ranní družina nebude v provozu (dle nařízení MŠMT). Vzhledem k organizačním možnostem školy bude odpolední družina otevřena pouze pro žáky 1.-3. ročníků.

5. Školní jídelna bude v provozu.

6. Vstup rodičům do školy k vyzvedávání žáků nebude umožněn.

7. Po celý den budou děti pouze ve třídě, protože pobyt mimo budovu je zakázán (dle nařízení MŠMT). Vzhledem k rekonstrukci  tělocvičny není možné chodit s žáky ani na přilehlou travnatou plochu.

Veškeré podrobné informace naleznete od 7.5. na oficiálním webu naší školy, a to včetně důležitých formulářů, které je potřeba před

nástupem do školy odevzdat.

S pozdravem J. Musilová


 
4.5. Váření rodiče a milí žáci,
       nevím proč nám dnes online setkání nefungovalo:( Zkusíme ve středu.
       Zítra máme pracovní poradu. Budu vás informovat, jak by měla vypadat obnovená výuka ve škole.
       Přeji hezký den.    J. M. 

    
Učivo od 4.5. - 6.5.
 
Zítra 4.5. od 9 : 00 h online setkání  po skupinách. Budeme procvičovat rozkazovací způsob.
 
 ČJ - V Škola v pyžamu máte zadané 2 úkoly: Nejdříve si opište do sešitu Rozkazovací způsob a potom vypracujte cvičení 1 - 4 a uložte.
 
 M - Početník str. 22 - dokonči
      Porovnávání desetinných čísel. Věřím, že jste zhlédli video: https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0
     ( Nejdříve porovnáme celá čísla a potom desetiny, setiny a tisíciny.)
 
      Početník str. 23 - uložit v Škola v pyžamu  
     
VL - U str.49 - Kostra - přečti si , udělej si výpisky. (do 8.5.)
      Zhlédni video:
 
 
 
30.4.
 
Moje velká pochvala patří všem dětem, které včas plní a odevzdávají zadané úkoly.
 
Dodělejte si zadané testy v AlfBook a úkoly v Škola v pyžamu, kdo nemáte hotovo. Nezapomínejte na AJ. Čtěte si!
 
Užijte si dnes PÁLENÍ ČARODĚJNIC - /FILIPOJAKUBSKOU NOC./  
Zítra  1. květen - Svátek práce, ale také náš pravý Den zamilovaných aneb lásky čas.
(V Škola v pyžamu můžete zhlédnout videa, pokud se chcete dozvědět více o těchto tradicích.)
 

 
Ve čtvrtek 30.4. od 9:00 h online setkání - český jazyk / oznamovací a rozkazovací způsob./  Připravte si učebnici a sešity. 
Podívejte se na videa, která jsem vyhledala k tomuto učivu.
 
 
Učivo od 27.4. - 30.4.
 
Zítra 28.4. od 9:00 h online setkání - matematika. Připravte si POČETNÍKY a pera. Je to dobrovolné.
 
ČJ - Opakování sloves U str. 90 - přečti si a zopakuj. Nově - způsob oznamovací a rozkazovací U str.91/cv.1,2. 
                                                                           Rozkazujeme 2. os. č. j. 
                                                                                               1. a 2. os. č. mn.
Zhlédni videa:
 
      AlfBook - Číslovky, zájmena - Zájmena
 
M - U str.21 Porovnávání desetinných čísel - přečti si tabulku a ústně udělej cv.1,2. 
 
      AlfBook - Převody jednotek - Převody jednotek 2
      AlfBook - Geometrie - Bod, úsečka, přímka
 
Vl - AlfBook - Vlastivěda ČR - Hlavní město Praha
 
 Připomínám, že jste mi někteří ještě neposlali zadané úkoly do Škola v pyžamu. Dodělejte si je do čtvrtka. 
Chválím ty, co mají splněno.
 
 
 
AJ - všechny informace z tohoto týdne (20.4. - 24.4. ) a na týden následující (27.4. -1.5.) jsou na stránkách "školavpyžamu" + posílám e-mailem. 
 
Učivo od 23.4. - 26.4.
 
Čj U str.87/cv. 4 a 7 - vypracovat a poslat do Škola v pyžamu.  CV. 5, 6 - znovu si udělej ústně. Zkontroluj podle tabulky na str. 86
 
M -     Početník str.21- poslat do Školy v pyžamu.
 
VL - U str.10 - 11  Ústecký kraj. Přečti a zapiš si do sešitu Zapamatuj si! - Podívej se na videa a vyzkoušej si:
Vlastivědu máte do 28.4.
                                                                                                                             
 
Zítra kdo chce opět online setkání - tentokrát procvičování detinných čísel.
 

 
21.4. Máte odkaz na Škola v pyžamu na online dobrovolné setkání.
        S pozdravem J.M.
 
 
Učivo od 20.4.- 22.4.
 
ČJ - U str.86/ Přečti si Zapamatuj si a ústně si doplň cv.2.     Str.87/ cv. 3 - vypracovat a uložit v Škola v pyžamu.
       PS str.13 /kontrola na str.29/
 
       Test na AlfBook - Opakování pravopisu - Kořen slova, předpona, přípona , koncovka
 
M - Zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=7-rQ9IqDWXY    U str. 20/cv. 1,2,4 - ústně.   Cv. 3 a 5 -  uložit v Škola v pyžamu.
      Početník str.20/cv.1, 2
 
      Test na AlfBook - Převody jednotek - Převody jednotek1
 
 
 
17.4.   Dnes na ČT2 od 11:30 - 12:00 / Písemně sčítáme a odčítáme desetinná čísla./
        
           Čítanka str. 84 - 87 (Jak soused Pedro nechtěl čekat na drobné)      
 
        Vážení rodiče a milé děti, ráda bych Vám opět poděkovala za domácí výuku.
        Přeji hezký víkend.
        S pozdravem J. Musilová
 

15.4.

Školní družina a školní klub

vyhlašuje

SOUTĚŽ – REJ ČARODĚJNIC

Protože současná doba nám s největší pravděpodobností neumožní klasické pálení čarodějnic ve větším počtu lidí, tak pro vás máme nápad. Vyrobme si každý svojí čarodějnici, kterou si 30. dubna upálíme (předtím nezapomeňte vyfotit.-). Kdo raději kreslí nebo maluje, může ji udělat jen na papíře. Fantazii se meze nekladou.

Soutěž je dobrovolná. Ti, kteří se zúčastní mají možnost získat zajímavé ceny. Nejhezčí čarodějnice odměníme po návratu do školy.

Soutěž trvá do 30. dubna 2020, do kdy můžete posílat své vyfocené výtvory na druzinaknin@seznam.cz, nezapomeňte uvést jméno dítěte. Všechny Vaše výrobky a obrázky zveřejníme na https://druzinkank.rajce.idnes.cz/, kde se můžete po skončení soutěže pokochat.

Těšíme se na všechny vaše čarodějnice

Vaše vychovatelky ŠD a ŠK

 

 
Učivo od 15.4. - 17.4.
ČJ -U str. 86/cv.1 - vypracujte písemně a uložte v Škola v pyžamu  - vzor:tam nepůjdu. Ty tam nepůjdeš. ( 1.p.)
                                                                                                          Beze mě,mne tam nechoď. Bez tě, tebe tam nepůjdeme.(2.p.)
     PS str.19 - kontrola na str. 31
 
     AlfBook - Čj Opakování pravopisu- Pravopis. Vyjmenovaná slova
 
M - Desetinná čísla -úvod (podívej se na videa i několikrát):https://www.youtube.com/watch?  v=TyhDPCBqBqU
 
                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q
 
                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I
                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic
 
                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=n3OcVb5brac&t=22s
 
     Početník str.18/cv.5, str.19 - celá. Vypracovat stránku a uložit v Škola v pyžamu.
     AlfBook - M Převody jednotek - Jednotky času
 
 Př - Člověk - Vývoj člověka U str.48. Přečti si a zapiš do sešitu Zapamatuj si!.
Zkus si ústně doplnit zápis a zkontroluj.
 
 
 
Učivo do 14.4.
ČJ - PS str.18
      Test ALfBook - Opakování pravopisu - Opakování
      Nezapomeńte si číst.
 
M - Zopakuj si. U str.18/cv.5 (ústně)   https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw
      Početník str. 18/ cv. 1,2,3,4.
 
Stále někoho na AlfBook nevidím. Chválím děti, které odeslaly úkoly do Škola v pyžamu.
 
Vážení rodiče a milé děti!
 
Přeji Vám krásné prožití velikonočních svátků.
Děkuji Vám za to, jak zvládáte domácí výuku.
Mějte se hezky a hlavně zdravíčko. 
S pozdravem J. Musilová
      
 
ČT2 - 6.4. - ČJ - Zjistíme, co to znamená, když je podmět nevyjádřený.
        7.4. - M - Zapisujeme desetinná čísla a seznamujeme se s jejich řády.
 
 
6.4. AJ -  Stále se mi ještě neozvali všichni na e-mail:-) Ráda bych Vám poslala cvičení, která jsem zadávala minulý týden. 
Tento týden prosím procvičujte v ALFBOOKU v Projectu 1 - unit 5A, 5B. Jinak lze procvičovat cokoliv od unit 1 až do unit 5B.
5.4.
Nové informace:
 
Vážení rodiče a milí žáci, zvu Vás na nové stránky:  Škola v pyžamu - https://www.skolavpyzamu.cz/, které nám umožní lepší propojení výuky.
Dostanete e-mail nebo SMS s odkazem pro pozvání do třídy. Vyplníte své jméno, heslo a e-mail. Potřebné informace získáte na úvodní stránce, kde je vše vyvětleno pomocí videa.
Děkuji Vám za spolupráci a vážím si Vaší pomoci.
S pozdravem J. Musilová
Nadále sledujte tyto webové stánky třídy, kam budu psát veškeré informace.
 
Po kontrole vidím na AlfBook:  ČJ - Podstatná jména - Podstatná jména test: Jirky, Davida, Gustíka, Ivoše, Tomáše, Emy, Laury, Kristýnky, Sáry, Péti, Nicolase a Alexe. Chválím
Z přírodovědy - Živočichové -Rozdělení živých organismů, houby - vidím test Jarušky, Jirky, Davida, Kuby, Gusty, Ivoše, Tomáše, Laury, Péti, Nicolase, Alexe.  Co ostatní? 
 
Učivo od 6.4. - 8.4.
 
ČJ - Skloňování zájmen já, ty, my vy se. U str.86 - naučit se a procvičit na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm
      Zapamatuj si: ve 2.p. a 4.p. - dvě písmena mě /tě/          ve 3.p. a 6. p. - tři písmena - mně /jako tobě /
      PS str.17 ( kontrola na str.30)
 
Test AlfBook - ČJ - Podstatná jména - Slova příbuzná (někdo už má)
 
M - Sčítání a odčítání zlomků (opakování) U str.17 Cvičení 1,2 ústně. Cv.3 - odpovězte písemně na otázky. Cv. 4  (žáci s PPP jenom polovinu příkladů).Vypracujte a uložte - Škola v pyžamu). Držím moc palce, aby se vám to podařilo. J.M.
    Test AlfBook - Matematika - Převody jednotek - Jednotky délky

 
 
 
2.4.
Milé děti, kontrolovala jsem testy a zjistila jsem, že někteří jste je ještě nevyplnili. Učivo si na každý den rozvrhněte, ať neděláte vše najednou.
Přes víkend si úkoly dodělejte. Pokud něčemu nebudete rozumět, napište mi na můj e-mail nebo zavolejte.
Nezapomeňte si číst.
 
3.4. na ČT2   od 10:50 - 11:10   Rovinné útvary souměrné podle osy.
                   od 11:35 - 12:00   Poznáváme pravidelné rovinné obrazce.
 
Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor!
S pozdravem J. Musilová
 
 
 2.4. - AJ - Poslala jsem na e-mail, těm co se mi ozvali, úkol na čtvrtek a pátek. Budu ráda, když se mi ozvou i ostatní - spinova.anglictina.zs@seznam.cz
 
1.4.
Chválím děti, které mají již hotové testy.
Učivo do 3.4.
 
ČJ - U str.85 Přečtěte si článek Já Baryk a projděte si cvičení .
      PS str.16 kontrola na str.30
M - Opakování zlomků. Zlomek je část celku. Čitatel určuje počet dílů. Jmenovatel určuje z kolika dílů se skládá celek.
     Zlomkům, které mají ve jmenovateli čísla 10, 100, 1000,..říkáme desetinné zlomky
 https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA  
U str. 15  (cv. 1-4)
 
- Zapiš si do sešitu třídění organismů:
 
Test AlfBook - Přírodověda / Rozdělení živých organismů, houby/

 
29.3.
Učivo od 30.3. - 1.4.
ČJ - opakování př. jm. přivlastňovacích ( ptáme se na ně otázkou čí?, nejdříve určete rod podstatného jména)
     PS - str.15 - proveď kontrolu na  str.30
     U str. 84 - 85 Opiš si do sešitu druhy zájmen ze str.85 a nauč se je.
     Test na AlfBook - Podstatná jména
M - U str. 13/cv. 2 ( do sešitu)
     Početník str.17 (slovní úlohy). Zkontroluj si výsledky a) 3 673 000 Kć - stačí
                                                                                b) Novák 510 300  Voříšek 516 500
                                                                                c) Země - 12 756 270 - 12 756 km,  Slunce 1 390 404 km
                                                                                d) 57 388 t x chyba   správně -  602 574 (Lenka přišla na chybu. Chválím!)
                                                                                e) 1 458 490 lidí
    Test na AlfBook M - Velká čísla - Čísla větší než milion
 
VL -  U str. 8 -9  Karlovarský kraj - přečti a zapiš Zapamatuj si!
 
 
 
30.3. slavíme 100 let české vlajky
vlajky                                                                               
 
27.3. Dnes doporučuji na ČT2 od 10:50 h pro čtvrťáky - obsah rovinných obrazců a od 11:35 h pro páťáky jednotky obsahu.
 
 
Milé děti chválím vás, že se snažíte plnit úkoly. Přes víkend, kdo něco nestihl si dodělejte a čtěte si.
Vypracujte zadané testy. Byla bych ráda, kdybyste je vyplňovaly samostatně!
 Chybovaly jste v přídavných jménech přivlastňovacích:
ty otcovy , matčiny knihy
 
ti otcovi, matčini bratři
 
ta otcova, matčina štěňata
Přeji vám pohodový víkend a opatrujte se!
J.M.
 
AJ - 27.3. Těm, co se mi ozvali, jsem dnes ráno poslala cvičení na pondělí - abyste ho měli u sebe a mohli na něm v pondělí začít pracovat. Bohužel mám kontakt jen na 5 z vás. Jinak platí, že opakujeme v alfbooku - až do unit 4 - Project 1. Doporučuji dělat postupně.  Mail na mne -  spinova.anglictina.zs@seznam.cz
 
  
AJ - na čtvrtek a pátek, těm, co se mi ozvali, jsem dnes poslala e-mail s cvičeními a vysvětlením co dělat. Jedná se zatím stále jen o opakování předložek a slovní zásoby k nábytku. Pokud mi napíšete na e-mail, jak jsem již tento týden psala, pošlu Vám cvičení taktéž:-) - spinova.anglictina.zs@seznam.cz
Můžete samozřejmě opakovat v ALFBOOKU- alfbook - "kopíruje" učebnici (děti ode mne dostávaly kopie této učebnice), kterou s dětmi používám, takže vše do 4D (project 1) by pro děti mělo být opakování - cvičení jsou založena na této učebnici. Ať děti prosím dále než 4D neprocvičují, bylo by to zatím zbytečné. My jsme začali s dětmi "unit 5A" (lekci 5A), což jsou právě ty předložky a slovní zásoba k nábytku. Bude dobré, když si budou procvičovat vše před tím. Je dobré to dělat průběžně - 15 min denně nějaké cvičení. 
 
Učivo do 27.3. - do pátku
Milé děti,  
pokud vám zadám konkrétní test z AlfBook, je pro vás povinný. Neobávejte se, testy nebudu známkovat. Mám možnost do nich nahlížet a vidět, jak jste učivo zvládly a na co se budeme muset ještě zaměřit. Ať se vám daří!
 
ČJ - PS Přídavná jména str.11,12. Test na ALFBook - Přídavná jména 
M - Početník str.14,15. U str. 11/cv.2 Test na AlfBook Velká čísla - čísla  do 1000 000.
VL - Středočeský kraj U str. 6. - 7 (přečíst a zapsat Zapamatuj + CHKO)
      Podívejte se na prezentace. Rozklikněte si vše a zkuste si na závěr odpovědět na všechny otázky: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=E6985101544EB6D6!152&ithint=file%2cpptx&authkey=!AFXfYurZunn657Q
 
 
 
 
 
 
 
Učivo na 24.3.
 
ČJ - PS Přídavná jména str.23   (zkontrolujte podle str.32) 
 
M -  U str.11/ cv.5.  Početník str.16
- U str.47 Společné znaky živočichů. Přečíst. Ze Zapatuj vypsat znaky (silně vytištěné). Ze cv. 12 si vyber 1 živočicha a vyhledej informace.
 
 
Učivo na 23.3.
Milé děti,
každý den Vám budu opět zadávat úkoly. Pokud byste něčemu nerozuměly, napište mi.
Všem rodičům jsem včera zaslala přihlašovací hesla na AlfaBook. Chválím děti, které si už opakují. Je potřeba, abyste se všichni přihlásili.
Děkuji a přeji, aby se Vám dařilo.
J.M.
 
ČJ - U str. 82.  Jmenné tvary přídvných jmen. ( Tyto tvary neobsahují dlouhou samohlásku na konci slova.)
  
       č.j.   1.os.  já jsem zdráv                       č.mn.   my jsme   zdrávi
               2.os.  ty jsi    zdráv                                      vy jste  zdrávi
               3.os.  on je    zdráv                                      oni jsou zdrávi
                        ona je  zdráva                                    ony jsou zdrávy
                        ono je  zdrávo                                    ona jsou zdráva
Zapište si do sešitu a zažluťte jmenné tvary.
Přečti si o sobím psu. Cvičení 1, 2 procvič ústně. Cv. 3 napiš
 
M - U str.11 - Počítání se závorkami. Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním, pokud výraz neobsahuje závorky, které počítáme nejdříve.
Cvičení 1 - písemně. Početník - dopočítat str. 13
 
Aj - udělejte si prosím toto cvičení na slovíčka: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms  (místnosti v domě) 
k zopakování slovíček ke školním předmětům a k hodinám + předložkám pojícím se s časovými údaji udělejte prosím toto cvičení - pusťte si video (písniča - básnička ) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/nine-oclock-monday + aktivitu zde (buď rozklikněte pod videem - Game, nebo lze vytisknout cvičení na papíře zde - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-chants-at-nine-oclock-on-monday-worksheet.pdf
Jinak prosím procvičujte na AlfaBook a pošlete mi prosím své e-mailové adresy - ráda bych poslala naskenovaná cvičení na procvičování na čtvrtek - spinova.anglictina.zs@seznam.cz
 
Mějte se hezky:-) Kateřina Špínová
 
20.3. 2O20
Důležitá informace pro rodiče:
 
Portál AlfBook 
Pro možnost získání zpětné vazby zavádíme program  AlfBook,  ve kterém si žáci hravým způsobem opakují a upevňují vědomosti z probíraného učiva, učitel vidí výsledky svých žáků a rodič získává přehled o znalostech svých dětí. Přihlášení k testování lze přímo na http://www.alfbook.cz/, nebo na stránkách naší školy https://www.zsmsnovyknin.cz/ v záložce „Testy ALF“
 
Přihlášení žáka: 
Na stránce: http://www.alfbook.cz/, žák zadá kód školy:    zsmsnovyknin, klikne na START, ve sloupci „žák" vybere třídu, žáka a zadá heslo.  Dále už intuitivně na obrazovce s letadlem rozklikne ročník, vybere předmět, konkrétní učivo a políčkem start spouští test. Na konci testu žák získá informaci o úspěšnosti testu. 
 
Testování slouží k získání informace, jak žák učivo zvládá a na co se ještě má v procvičování zaměřit.

Prosím o zaslání Vašich mailových adres - na jana.musilka@seznam.cz

S pozdravem J. Musilová

 

 Učivo na 20.3.

Milé děti, věřím, že denně plníte zadané úkoly. Chválim Vás, že se všichni snažíte.

Můžete si na ČT2 - pořad UčíTelka - zopakovat zlomky od 11:30 h.

 ČJ  U str.81 - Do sešitu si opište tabulku- Zapamatuj si. / změny souhlásek při skloňování přídavných jmen./

                    Přečti si článek o švédském losím psu.

                    Vypracuj písemně cv.1.

Pokud klikneš na tento odkaz a zaregistruješ se, můžeš si zkontrolovat všechna cvičení z učebnice.

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/29936/8a29e4b14bd0ab1a3e41c0f635c0b537

M - U str.9/cv. 9 (aspoň 4 příklady) a cv.12  - písemně

      Početník - dopočitat příklady na str.12

Čtení knih na prezentaci.

Přeji Vám pohodový víkend a uvidíme, jak bude probíhat výuka příští týden. Dávejte na sebe pozor!

Musilová

 

  https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp - nenechte se odradit nákupním košíkem, po přihlášení je vše zdarma.

Učivo na 19.3.

ČJ - U str.83/cv.6. - písemně.    PS str.10      jarními - ími

M - Geometrie PS str.10/cv.3 (někdo ještě nemá)

     Vzájemná poloha přímky a kružnice a vzájemná poloha dvou kružnic - opakování. Podívej se na videa a vypracuj zadané úkoly.

     http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-12/

     https://www.youtube.com/watch?v=oPcqXXrjnhc&feature=emb_title

-  Společenstvo louka - nakresli myšlenkovou mapu. Zopakuj si: https://rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html - 37,38


 

 

 Aj- 17.3. Můžete si zopakovat slovíčka k daily routines zde: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/daily-routine

Pod obrázky jsou po rozkliknutí k dispozici další tři cvičení

Zde najdete poslech k daily routines interview s plavcem. Cvičení si lze i stahnout (klik na WORKSHEETS and DOWNLOADS - jsou tam 3pdf dokumenty - cvičení /exercise, answers/odpovědi, transcript/přepis poslechu) nebo lze dělat přímo na stránce (rozkliknout cvičení - check your understanding - true/false, gap-fill) - https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/interview-swimmer

 

Milé děti, půběžně si denně procvičujte a vypracovávejte zadané úkoly. Ať jste zdraví a dávejte na sebe pozor !!!! 

Učivo 18.3.

ČJ - Sloh PS - Vynález str. 22 - 24 (do příští středy 25. 3.)

M - U str.9/cv.8.  Početník str.12 další dva příklady na písemné násobení. Ve čtvrtek bude geometrie.

VL - U str.5 Praha - přečti si a zapiš poznámky z rámečku Zapamatuj si!

       Podívej se na:https://docs.google.com/presentation/d/1m65ksik8nV0YhmcYQlHvnbQrP2lJ9cnrDpjN5ixVuKI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0   

Pokud byste děti něčemu nerozuměly, napište mi na mail nebo zavolejte. Ať se Vám daří! 


 

Učivo 17.3.

Čj - U str.83/ cv.5 - písemně

Čítanka str.82 - 83

M -  U str.8/ cv.7. Početník str.12 - dva příklady, str.13 - dva příklady

- U str.46 Společenstvo okolí lidských obydlí - myšlenkovou mapu.

      Můžete použít také https://rysava.websnadno.cz/Zapisy-    4rocnik.html - 9, 10


 

Učivo na 16. 3.

ČJ -  U str.83/ cv. 4. (písemně)

       PS str.9. Pozor na koncovku - ými /mladými/          1. p. č.mn. r.m. ž.  - í /mladí studenti/

       shoda - í přídavného jména s podstatným jménem ( veselí žáci)                                                                                                                                          

M - Násobení a  dělení dvojmístným číslem. U str.8/cv.3, cv.6 - čtyři příklady. Početník str.11

      Připomeňte si písemné dělení na https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo

                                                    https://www.youtube.com/watch?v=Lmypj5RJAG4

 AJ - můžete si opakovat zde: https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file04/grammar04_b01?cc=cz&selLanguage=cs (procvičování času/hodin)

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file04/grammar04_b02?cc=cz&selLanguage=cs

Přítomný čas prostý - pozor ve třetí osobě čísla jednotného na S u slovesa (he/she/it)   

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file03/grammar03_a01?cc=cz&selLanguage=cs  

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file03/grammar03_a02?cc=cz&selLanguage=cs (procvičování záporu - DON´t x DOESN´T)

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/file03/grammar03_c02?cc=cz&selLanguage=cs (procvičení otázky)

                                                                                              

  Čtení knih na prezentaci.

UčíTelka (1. stupeň ZŠ): Všední dny od 9 do 12 hodin na ČT2 /pro žáky 1. stupně vyučování prostřednictvím televizní obrazovky./


 

Nové info: Některá nakladatelství se rozhodla poskytnout všem žákům od 11.3. do odvolání elektronické učebnice pro školy zdarma

               pro domácí výuku a procvičování: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

                                                              fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY

PŘ - pro opakování společenstvo pole můžete použít: https://rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html /33. Přírodní společenstvo pole

                                                                                                                                                 34. Plodiny a 35. Živočichové/

VL - U str.2 Kraje. Obkreslit si mapku a zapsat. Do 18.3.

Hezký víkend a děkuji. J. Musilová

               

 

Učivo od 11.3. - 13.3.

ČJ - opakovat přídavná jména PS str.6,7,9.

M - opakovat pamětné a písemné násobení a dělení. U str. 7/cv.4,5, 6,7,8.

Čítanka str. 78 - 81. Průběžně se učit báseň.

PŘ - zopakovat Společenstvo pole- udělat myšlenkovou mapu.


AJ - každý den budu zadávat drobná cvičení na opakování, v případě potřeby jsem na mailu spinova.anglictina.zs@seznam.cz

13.3. AJ - quiz na předložky - přístupný je do úterka, pak zmizí (https://kahoot.it/challenge/0927145?challenge-id=f32f0a04-736f-47b4-a4fc-06605dfe3b74_1584109167912)

quiz na "daily routines" - https://kahoot.it/challenge/0942816?challenge-id=f32f0a04-736f-47b4-a4fc-06605dfe3b74_1584109465901

12.3. AJ - slovíčka lze procvičovat zde: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-building

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/furniture

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-live

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/prepositions-place (na odkaze jsou pod vysvětlením WE SAY , WE DON´T SAY  k rozkliknutí dvě hry - "Game"

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-prepositions-of-place-worksheet.pdf

10.3. AJ - běhen nepřítomnosti ve škole si prosím udělejte tato cvičení (předložky místa + slovní zásoba - nábytek)

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/games/?cc=cz&selLanguage=cs

další slovíčka i s poslechem výslovnosti (rozkliknout pod obrázky i cvičení - Check your vocabulary matching a Check your vocabulary gapfill)- https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/room

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/living-room

Další cvičení doplním během čtvrtka 12.3. 

6.3. Úkol na víkend: Naučit se skloňovat vzory otcův a matčin. Recitace básně. Čtení.

Učivo od 9.3. - 13.3.

ČJ - Procvičování pravopisu koncovek přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. U na str. 83.

      Sloh - PS na str.23 - Vynález

      Čítanka: Pěšinka ze žužu - str.78 - 79 

      V úterý píšeme prověrku z druhů přídavných jmen.

M - Pamětné a písemné násobení a dělení - U na str. 8.

     Početník na str.12

     Geometrie: Vzájemná poloha dvou kružnic - M 1.díl str.64-65

VL - test ze str.51 - 54 / Přechod k demokracii /. Zopakuj si otázky na str.54

      Opakovat dopravní značky. Naše obec Nový Knín. Hlavní měeto Praha. U na str.5.

PŘ - Opakujeme mírný pás - test. Společenstva živých organizmů. U na str. 46  

3.3. Každý žák se naučí z čítanky báseň dle vlastního výběru do 24.3., kdy proběhne třídní kolo v recitaci.

      Nejlepší recitátoři se zúčastní 25.3. školního kola.


 

 

2.3. Informace pro rodiče.

 Z preventivních důvodů budou ve třídách, v jídelně i v dalších místnostech umístěna antibakteriální mýdla. Zároveň se zvýší dezinfekce při úklidu. Prosíme rodiče o poučení žáků ohledně důležitosti mytí rukou a dodržování dalších hygienických pravidel.


 

 

Učivo od 2.3. - 6.3.

ČJ - Skloňování přídavných jmen otcův a matčin. U na str.78

      Čítanka - Únos str. 74 - 77

      Sloh - Dialog na základě obrazového materiálu. Rychlé šípy PS str.20-21

M - Sčítání a odčítání čísel větších než milion. U str.5. Početník str.4, 5. Pamětné násobení a dělení. U str.6.

     Geometrie - Vzájemná poloha dvou kružnic. U 1.díl str.63,65.

     Ve čtvrtek píšeme test na zápis a porovnávání čísel větších než milion.

VL - Pravidla silničního provozu. Kraje ČR. U na str.4. Opakujeme dějiny - Přechod k demokracii str.51-53.

PŘ - Přizpůsobivost živočichů. Botanické zahrady. U na str.43, Opakujeme subtropický pás.

Akce: 25.3. se koná školní kolo recitační soutěže.

 

Učivo od 24.2. - 28.2.

ČJ - Přídavná jména - druhy, skloňování vzoru mladý a jarní. U na str.76

M - 2. díl - Přirozená čísla větší než milion (zápis, čtení znázorňování čísel, rozvinutý zápis - U na str.4)

               Početník 2.díl na str. 3

               Geometrie - opakování kružnice a kruh. PS str.7-8   

VL - Opakujeme dějiny. Zítra píšeme test z 2. sv. války. Začínáme probírat Českou republiku - U str. 2

PŘ - Podnebné pásy U na str.41. Přizpůsobivost rostlin U na str.41

Ve čtvrtek píšeme testík z TROPICKÉHO PODNEBNÉHO PÁSU. Budu zkoušet subtropy.


.

 14. 2. Informace:

V pondělí se učíme 1. a 2. hodinu (ČJ a M). Děti, které zůstávají ve škole, budou spojené a mají normálně vyučování. Děti, které bruslí,  musí mít brusle v taškách, helmu, rukavice a vhodné oblečení. Odjíždíme v 9:20 h a vracíme se kolem 12 h. Děti si dojdou na oběd a máme odpolední vyučování - výtvarnou výchovu.

Změna rozvrhu:  V ÚT a ve ČT - přírodověda. Ve ST - vlastivěda

Učivo do 14. 2.

ČJ - Opakujeme koncovky podstatných jmen rodu mužského a rodu ženského.

Sloh - dopsat Můj knižní hrdina.

M - procvičovat převody jednotek obsahu. Dnes jsme začali Souřadnice bodů - U str.58

PŘ - Subtropický podnebný pás a začali jsme mírný podnebný pás. U na str.38

VL - Dokončili jsme dějiny - U na str.54. Příští týden píšeme testík z 1. světové války a opakujeme 2.sv. válku.


PV - budeme vyrábět maňáska z ponožky: ponožku, jehlu, nit, nůžky, knoflíky, zbytky barevné vlny a plyšovou bambulku na nos.


 

Milé děti,

přeji Vám pohodové prázdniny. Marůdkům přeji brzké uzdravení.

 S pozdravem J. Musilová

Informace pro nemocné:

Testíky jsme tento týden nepsali, protože Vás hodně chybělo, tak v týdnu  po prázdninách.

V ČJ si opakujte skloňování podst. jm. rodu mužského. Hlavně vzor pán a hrad. Dú U str. 63/ 5

    Nezapomeňte na sloh - Rozhovor s G. Koukalovou.

    Čtěte si !

V M - obvod a obsah trojúhelníku, čtverce a obdélníku. Dú - Početník str. 33

VL - na str.52

- probrali jsme jenom tropické pásmo. U na str.35.

Testíky:  11. 2.  VL - opak. Národ sobě - str.33 - 35

                       M - Římské číslice

             12. 2.  PŘ - Vesmír


Učivo od 27.1. do 30.1.

AJ - Ti, co nepsali testík na volnočasové aktivity, (slovní zásoba - play the guitar, play football, go swimming atd) + daily routines (get up, go to school, have lunch atd.) budou psát v týdnu po jarních prázdninách.

Opakujeme přítomný čas prostý - lze procvičovat zde: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines

ČJ - Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková.

      Skloňování podstatných jmen rodu mužského - pán, hrad U na str.64

      Sloh - PS na str.17

      Čítanka - Úsměv prosím na str.67

M - Práce s grafy. Slovní úlohy. U na str. 41. Početník na str.33

     Geometrie - Obvod a obsah čtverce a obdélníku U str.53 - 54

VL - Přechod k demokracii U - na str. 52.  PS na str.25

PŘ - Podnebné pásy - tropický a subtropický U na str.37


Učivo od 20.1.-24.1.

ČJ - Podstatná jména. U str. na str.56

      Čítanka - Útěk Kryšpína N. U str.60 - 63.

      Sloh - Dopis významné osobnosti - str.15

M - Římské číslice. Práce s grafy. U na str.40.

     Geometrie - Obdélník a jeho obvod. U na str.52

VL - Druhá světová válka U na str. 51. PS na str. 25.

PŘ - Dokončení Vesmíru. Člověk v přírodě. U na str.34.

Kontrola sešitů z vlastivědy, přírodovědy a čtenářských deníků. 

 

 

 

10.1. V úterý 14.1. píšeme pololetní práci z matematiky (písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, zlomky, slovní úlohy, rýsování                    trojúhelníku a výpočet obvodu.

       Ve čtvrtek 16.1. píšeme práci z českého jazyka (diktát zaměřený hlavně na vyjmenovaná slova, stavba slova, slova příbuzná, psaní              skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, psaní ú, ů, předpony s-/se-, z-/ze-,vz-/vze-, předložky s a z, slovní druhy.

       Připomínám prezentaci knih.


 

 

6.1. - AJ - v pátek 10.1. píšeme test (daily routines, have got/has got, telling the time). V době konzultací 9.1. bohužel nebudu přítomna ve škole, pokud se mnou někteří rodiče budou chtít mluvit, můžeme se telefonicky domluvit na individuálním termínu. Děkuji za pochopení. K. Špínová

Konzultace o prospěchu a chování se koná 9.1. 2020 od 15 h - 16 h ve třídě V.A.

Učivo od 6.1. - 10.1.

ČJ - U na str.48 (opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů)

      Sloh - PS str.14. U str. 123 -( Popis pracovního předmětu)

      Čítanka na str.53

M - U na str.35(Slovní úlohy se zlomky). Početník na str.28

     Geometrie PS str. 26 - 28 (obvod a obsah trojúhelníku)

VL - U str.41 - 46 (První Československá republika). PS na str.23

PŘ - U str.31 - 33 (Země, Měsíc, Člověk dobývá vesmír)


 

20.12.   Milé děti a vážení rodiče!

            Přeji Vám krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví a jen samé šťastné životní okamžiky.

            S pozdravem J. Musilová


Učivo do 20.12.

ČJ - Vyjmenovaná slova po v. U na str.42. Dú - list na procvičování

      Sloh - PS na str. 14

      Čtení knihy na prezentaci

M - U na str.31 - Sčítání zlomků. Procvičovat písemné dělení dvojciferným dělitelem. Početník na str.26/ cv.1. Dú - list na procvičování           dělení.

     Geometrie - PS - str.13 /Mnohoúhelníky/. Str.26 /Trojúhelníky/. U str. 50, 51/cv.1,2

VL - U na str.40. Budeme psát znovu test z národního obrození. PS - na str. 20.

PŘ - U na str.30. Po vánočních prázdninách píšeme slíbený test ze str.19 - 22


Vážení rodiče, 

děkuji Vám za zhotovení pěkných výrobků na vánoční jarmark: Mamince Sáry, Péti, Jiříka, Justýnky, Emy, Kristýnky a tatínkovi Vojtíška za jmelí.

 Velikou pochvalu si zaslouží všechny děti, které pomáhaly s přípravou a prodejem:   Justýnka, Sára, Ema, Nicolka, Lucinka, Lariska,  Gustík, Jiřík a Ivoš. 

Vybrali jsme 3.164,- Kč. Ty jsme zatím odevzdali paní účetní. Sdělím Vám, kolik a na co použijeme peníze z tržby.

S pozdravem a poděkováním J. Musilová.

....................................................................................................................................................................................................

Učivo do 13.12.

ČJ - vyjmenovaná slova po b, f, l, a m - U na str.38.

      Zítra dostanou děti báseň, kterou by se měli naučit do 20.12. 

      Připomínám prezentaci druhé knihy.

M - Zlomky U na str.29.  Početník na str. 24. Některé děti ještě nezvládají dělení dvojciferným dělitelem - neučí se. Od zítřka píšeme na          známky.

     Geometrie U na str.50 - trojúhelník a jeho obvod. 

VL - U na str. 37. V úterý píšeme test ze str.26 - 28. PS na str.20.

PŘ - U na str.28 - Planety. Ve středu píšeme  test ze str.19 - 22


 

5.12. Připomínám: 9.12. EXKURZE DO SVÍČKÁRNY V ŠESTAJOVICÍCH. Odjezd v 7:40 h, předpokládaný návrat ve 12:05 h.                                                       Máme odpolední vyučování. 

                          11.12. JARMARK od 16:45h      

                          Od pondělí 9.12. už bude znovu fungovat vchod do školy pod kostelem u učebny keramiky a vchod u pojišťovny bude

                          uzavřen.


                          

           

                         

Učivo od 2.12 - do 6.12.

ČJ - str.33 - 36. Předložky s, se, z, ze.( Děti si ještě pletou.) Začínáme opakovat vyjmenovaná slova.

Sloh - PS na str.10.

Čítanka -str.46 - 48

M - Nejde nám dělení dvojmístným dělitelem. Budeme procvičovat. U str.24 - 25. Početník str. 20 - 21.

     Geometrie - Trojúhelník - U str.50. PS -str.24

VL - U str.32 - 35 Národ sobě. PS na str.18

PŘ - U str.23 - 25 Vesmír-Slunce 

29.11. AJ - v pondělí 2.12. 2019 budeme psát test na probranou látku ( have got x haven´t got; has got x hasn´t got); školní předměty a téma škola - vše, co bude v testu jsme ve škole probírali - viz kopie k lekci 3. 

23.11. Učivo na týden od 25.11 - 29.11.

          ČJ - U str. 28 - 33 / předpony a předložky s, z/.

                Sloh str.122. Slohová výchova str.9.

                Čítanka str.42 - 45

          M - U str.22 - 25 /Slovní úlohy, písemné dělení dvojmístným dělitelem/. Testík ze slovních úloh a písem. dělení jednocif. dělitelem.

               Geometrie str.49

          VL - Revoluční rok 1848 U str.29 - 30. Píšeme testík z průmyslové revoluce (str.21 - 24)

          PŘ - Energetické suroviny str.21 - 22. Testík U str.14 -17.


 

22.11. - AJ - probíráme sloveso HAVE GOT + téma škola (školní předměty atd. - viz kopie).

Lze procvičovat i zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/listening?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-have-got-worksheet.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar_practice_have_got.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-subjects

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-things-1

20.11.  Vážení rodiče, 

           na třídní schůzce jsme se domluvili, že na webové stránky už nebudu psát úkoly, pouze učivo, které přibližně probereme                          v  týdnu.

          ČJ - Sloh - U str. 120 - 122 

          M - Početník na str.20, U na str.20. Geometrie U na str.49

          VL - U na str.28. PS na str.15

          PŘ - U na str.19. Ve středu píšeme test ze str.14 na str.17


 

 

15.11. ČJ - procvičování ú,ů - U str.25, str.33

          M - procvičování písemného násobení a dělení. U na str.19. Početník na str.16.

          Čtení knih na prezentaci.

         Celoškolní soutěž ve sběru papíru o pěkné ceny. Od 3.12 do 6.12 /ráno od 7:00 - 7:35 h/. Karton nesbíráme.

 

 

13.11. Sloh - dokončit str.8/cv.5,6.  Učebnice str.119, 120 - Popis děje. Promyslet cv.1.

          ČJ - Dú U- str. 25/cv.1

          PŘ - Nerosty a horniny U na str.16

          Zítra máme přírodovědu.


 

 

12.11. ČJ - U str.25 - ú/ů.   Str. 26 - Rozšiřování čtenářské gramotnosti

          M - Dú - Početník str.14/cv.2.  M - U na str.19 - násobili jsme trojmístným činitelem.  

          VL - Národní probuzení - U str.26 - 27


         

 

8.11. - AJ - ve čtvrtek 14.11. - budeme psát písemnou práci na - HAVE GOT, HAS GOT, HAVEN´T GOT, HASN´T GOT, HAVE YOU GOT...?, HAS SHE GOT...?

DU na čtvrtek je cvičení 4 na stránce 27 - kopie - (Have you got and Internet friend? atd.)

8.11. M - U str.18/cv.8, str.19/cv.1,2.  Početník str.14/cv.1(kdo nestihl, dopočítat)

        Čítanka str. 34-35

        Ve středu píšeme čtvrtletní práci z matematiky (zopakovat příklady ze str.15)

        Ve čtvrtek z českého jazyka - U str.33, 34 mimo předpon s-,z-,vz-. Opakovat vyjmenovaná slova, koncovky podst. jm, shodu                                                            přísudku s podmětem, slovní druhy.

Od 25.11 - 30.11. -  Výtvarně literární soutěž NEBE, PEKLO, RÁJ ( MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL )

11.12. VÁNOČNÍ JARMARK 

        

 

7.11. ČJ - procvičování mě/mně

        M - Dú U str.17/cv.6 - nezapomenout na zápis. 

             U na str.18/cv.1-5 /Pamětné násobení a dělení/

        PŘ - U na str. 15.  Ve středu píšeme test z vody a vzduchu.

        Zítra máme projekt k  17.11.  Přineste si malý spínací špendlík.


 

 

Vážení rodiče, tímto bych ráda sdílela názor své kolegyně, s kterým se ztotožňuji. Omlouvám se za vzniklé komplikace a doufám v pochopení.

S pozdravem

Jana Musilová, třídní učitelka V. A

"Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou vysvětlila, proč jsme se dnes s většinou kolegů domluvili na tom, že se přidáme k zítřejší stávce pedagogů. Rozhodování nebylo příjemné, protože si uvědomujeme, že tím působíme komplikace především Vám, rodičům, ale protože množství nepravd a falešných slibů v posledních volebních obdobích již přesáhlo únosnou míru, tak jsme nakonec zvolili tuto nepříliš šťastnou formu protestu. Nechceme  ve zpravodajství poslouchat další lži z úst pana premiéra, že školství je prioritou této vlády. 

Odbory sice zformulovaly jako hlavní důvod stávky boj o 2% v navýšení do tarifní části našeho platu, ale to rozhodně není ten jediný a hlavní důvod, proč bude zítra provoz naší školy omezen. Hlavními důvody, proč se ozýváme a zároveň i žádáme o podporu veřejnosti jsou především následující požadavky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Jak jsem již výše uvedla (a podrobně mají děti rozepsáno v žákovské knížce), zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu. Učivo s dětmi doženeme bez problémů. Věřím, že budete mít pochopení pro tento jednodenní protest.

Děkuji

Veronika Procházková

 

 

 

      ČJ - U na str.24 (procvičovat bě/bje, vě/vje, mě/mně) 

      M - Dú Početník str.13/cv.2   U na str.17

      VL -  opakovali jsme průmyslovou revoluci. U na str.25

      Čítanka na str. 33

     Ve čtvrtek budeme mít PŘÍRODOVĚDU. Nezapomeňte si ve čtvrtek přinést materiály k 17. listopadu.        

 

1.11. ČJ - U na str. 23 - bě/bje, vě/vje, pě.     V pondělí píšeme pravopis. cv. na n/nn.   

        M - U na str.16.  Budeme psát test na převody jednotek. (délky, času, objemu a hmotnosti)

        PŘ - U na str. 13 - Světlo a teplo.

        PV - Vynálezy: z krabic, krabiček, roliček novin. papíru, knoflíků, drátků aj. budeme vyrábět ve skupinách nový stroj či dopravní                           prostředek. (napsat návod na použití a vymyslet název )

        11.11. jedeme do divadla v Příbrami na muzikálový příběh Čarodějnický učeň. Odjezd V 7:40, návrat v 10:40 h. Máme odpolední                          vyučování.

        19.11. se bude konat společná třídní schůzka od 15 h ve třídě V. A.


 

 

25.10. M - U na str. 14  - Jednotky objemu. Příprava na kontrolní práci str. 15 -  ( podívat se na typy příkladů) 

               Početník na str. 12

         ČJ  - U na str. 22.          Čtení knih na prezentaci.

         Shánění materiálu k 30. výročí 17. listopadu 1989.

         Ve čtvrtek 31. 10. budeme mít PŘÍRODOVĚDU. Od 31.10. doučování od 11:15 h do 12:15 h.

         Přeji Vám pohodové podzimní prázdniny.


 

     

 24.10. AJ - lze procvičovat zde - https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/listening?cc=cz&selLanguage=cs  

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/games/?cc=cz&selLanguage=cs

Učte se slovíčka na kopii, kterou jste dnes dostali a kterou máte nalepenou vzadu v sešitě. 

         M - Dú - list - převody jednotek hmotnosti.

         ĆJ - U na str. 22

         VL - U na str. 24

        Děti, nezapomínejte věci na vyučování a domácí úkoly!!!!!!!!!!


 

23.10. Geometrie Dú U str. 48/cv.4. 0sa souměrnosti.

           Sloh - PS - Dú str. 8 cv.4 

           PŘ - Voda , vzduch. U na str.12


22.10. ČJ - U na str.21. Dú U str. 21/1 (nad slovo psát změnu souhlásky)

          M - jednotky hmotnosti - U na str. 14. Početník na str. 11 - jen jednoduché příklady

          VL - U na str.21

          Čítanka - Dú na pátek str.29/1 - 4


18.10.  M - procvičovat jednotky délky a jednotky času. U str.13

           ČJ - U na str. 20

           Nezapomenout na materiál k 28. 10.

           Četba.

           Rodičům děkuji za vyplnění dotazníku.


 

17.10. M - Dú U str.13/6, 7.  Opakovat jednotky délky.

         ČJ - str. 19 - procvičovat zdvojené souhlásky 

         VL - U na str. 19


 

16.10. Geometrie Dú Ps str.6/1,2,3.  U str.67 - 68

          ČJ - sloh na středu

          PŘ - U na str.10


15.10. ČJ - Dú U str.19/cv. 3

          M - U str.13

          VL - Život na vesnici v 18. stol. U str. 17 - 18


 

14.10. AJ - Domácí úkol - cvičení ze strany 23 (kopie) - otázky + odpovědi

         M -  Dú - list. U nastr.12 - Záporná čísla

         ČJ - U na str.17

         Do 23.10. sehnat si materiál na prezentaci k 28.10. /Den vzniku samostatného československého státu/ - skupin. práce

10.10.  AJ - lze procvičovat zde - https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/?cc=cz&selLanguage=cs Probíráme přídavná jména (expensive, cheap, wet, dry, clean, dirty, fat, thin, small, big, long, short, tall) - viz kopie s obrázky z dneška. Dny v týdnu. Dú - str. 19 (kopie z dneška) cvičení 4 a 5. Nezapomínejte si nosit okopírované materiály, které vám dávám!!! 

          ČJ - Dú - list - cv. 1 a doplňovat u, ú,ů

          M - U str. 11

          VL - Josef II. na str.16. PS na str.11.

          Zítra na Drakiádu vhodné oblečení podle počasí, nepromokavou obuv. Pokud by ráno pršelo, učíme se podle rozvrhu.


 

9.10. Geometrie - Dú U str.66/cv.4

        ČJ - Vypravování - U str.115 - 118

        PŘ - str.8


 

8.10. M - Početník- Dú 

        ČJ - Zdvojené souhlásky  - U str. 16

        VL - Marie Terezie U na str.15. PS str. 10. ( Test - str. 9 - 13)


 

7.10. ČJ - U na str.15 - Zkracování

        M - Dú - list na písemné x a :.    U na str.11/cv, 1-5 (výhodné počítání)

        Pv - bavlnku nebo provázek


 

4.10. Četba knihy - prezentace

        M - příští týden budeme psát test na písemné dělení a násobení dvojciferným činitelem. 

              Promyslet slov. úlohu 14 na str. 10 / pro řadu žáků velmi náročná /

        VV - na zátiší aspoň 3 druhy ovce, na obtisk např. korkovou zátku ap.

        11.10. Drakiáda 3. a 4. vyuč. hodinu

 

3.10. ČJ - U - Tvoření slov skládáním str. 14

        M - Dú U str.10/cv.11. Procvičovat písemné dělení a násobení.


2.10. Geometrie PS str.5/cv. 1,2   U - geomtrie str.46,47.  Úhly str. 66

        Sloh PS - psaní adresy str.6 . U str. 114 - Reprodukce textu.

        VL -  U str.12-14 - J. A Komenský


 

1.10. ČJ - Dú - list s doplňováním i, y. Opakovat VS po v.

        M - opakovat písemné dělení

        VL - dokončili jsme baroko

        Čítanka na str.24

        Připomínám: ZÍTRA MÁME MÍSTO PŘÍRODOVĚDY VLASTIVĚDU.

                           VE ČTVRTEK PŘÍRODOVĚDU - DEN ZVÍŘAT ( děti si mohou do školy přinést domácí mazlíčky - pravidla jsme si řekli)


 

         

30.9. M - Dú U str.10/cv.9 - 3 příklady

        ČJ - U na str. 13


 

27.9. Čítanka str. 19 - 21

       M - opakovat písemné násobení - U str. 9/cv.4. Početník na str.7

 

26.9. M - Dú - list na pamětné dělení - sloupec 166  U na str.9/cv. 1,2,3. Početník na str.7/cv.1

        ČJ - U na str.12 - Způsoby tvoření slov - Odvozování

        VL - Baroko U na str. 10

        VV - přinést listy rovné ne zkroucené, aby se daly lepit. / na vlasy/


25.9. Sloh - Pozvánka - PS na str.5. Dú str.5/cv.5

        Geometrie - Vzájemná poloha přímek. PS na str.6. Dú str. 4/cv. 4. Ve středu píšeme test ( bod, přímka, polopřímka..)

        PŘ - U na str. 7 (test z rostlin ve středu)

        Čítanka na str.18

 

24.9. ČJ - Dú str.11/cv.4  U na str.6

        M - procvičovat příklady na dělení mimo obor násobilky(105 : 5, 132 : 4 )

        VL - Dú - PS str. 7/cv.4 .  U na str. 9. Ve čtvrtek píšeme test ze str.6 - 8 / vláda Habsburků/

        Čítanka str.14 - 16


 

23.9. M - Dú - Početník str.6/cv.2. Opakování pamětného x a děleno do milionu.

        Čj - U na str. 11/ cv. 1,2


20.9. ČJ - Příbuzná slova U na str.10 - úvod

        M - procvičovat pamětné a písemné  + a - do milionu. Budeme psát test. U na str 8. Početník na str. 5.

             Opakovat násobilku.

        Čtení  - do 27.9. se naučit báseň Píseň o moři /Pavel Šrůt/ - mají na listu 

        VV - kukuřici nebo větvičku šípku. Tuš, černý centropen, barvy

        PV - Podzimní okénko, obraz - 4 klacíky,přírodní provázek vhodné tloušťky,přírodniny, tavnou pistoli nebo lepidlo na dřevo

        Do 15.10. přečíst 1 knihu, zapsat do čtenářského deníku a odprezentovat

 

 

 

 

 

19.9. M - Dú U str.8/cv. 14,15

        ČJ - U  na str. 9

        VL - Dú - PS str.6/cv.1,2 /na úterý/   U na str.7. 


 

18.9. Geometrie  Dú str. 3/cv.3,4,5 - na středu

        Přírodověda - U na str.5. Budeme psát test ze str. 3


 

 17.9. ČJ - Dú - list (přepsat do sešitu). U na str.8. Zítra píšeme z opakování - význam slov 

         M - pamětné a písemné + a - do milionu. U na str.7. Početník na str. 4

         VL - U na str.6 /Vláda Habsburků v Čechách

        Čítanka na str. 13


 

13.9. ČJ - procvičování synonym

        M - procvičování zaokrouhlování ( budeme psát na známky)

       Čítanka - dočíst na str. 12/ cv. 1,2, 3

       Na VV - na koláž si přinést stasé časopisy a kalendáře, lepidlo 

       Výskyt vší!


 

12.9. ČJ - slova souznačná/synonyma/ - U na str. 7

        M - Dú - Početník str.3/cv. 5a,b.   U na str.6/ cv. 3, 4, 6

        VL - U na str.5. PS - Dú str.5/13, 12. V úterý píšeme test z opakování str. 2 - 5.

       UPOZORNĚNÍ

       Od zítra (13.9. ) do odvolání se do školy bude chodit vchodem mezi Čápem (školkou) a Českou pojišťovnou. 

       (brankou v hnědých vratech) 


 

    

 

11.9. Sloh Dú str. 2/cv.2 /na středu 

        Geometrie - opak. rovinných útvarů, těles, bod, přímka, polopřímka, úsečka - Dú- dokončit str.3 / na středu/

        PŘ - Rostliny - U na str.4

        Čítanka - Dú U str.8,9 na pátek

       Upozornění! Změna rozvrhu: ČT - 4. h VL. PÁ - 4.h ČJ-čtení


10.9. ČJ - Dú U - str.5/cv. 1. Opakovat slova jednoznačná a mnohoznačná - U na str.6

        Čítanka - dočíst str.5. Přinést si z domova knihu, kterou budou děti číst ve škole/Dílna čtení/

        Ve středu  - sloh

        M - zaokrouhlování čísel U str. 6/cv.1.  Početník str.3/cv.1, 2. Každou středu GEOMETRIE /rýsovací potřeby/

        VL - U na str.4 /opakování: Velká Morava, Přemyslovci, Lucemburkové/


 

 

1.9.  Vážení rodiče a milí žáci,

       vítám Vás v novém školním roce 2019/2020 a přeji Vám, aby byl úspěšný.

       Tř. uč. Jana Musilová

 

 Informace:

 

2.9.  vyučování do 8:20 h

       Děti dostanou rozvrh, žákovské knížky a formuláře, které prosím vyplňte tak, aby je žáci mohli přinést

       v úterý do školy.

3.9.  vyučování končí ve 12:50 h

       Tento den dostanou děti učebnice a sešity, které je nutné obalit.

4.9.  Učíme se podle rozvrhu.  


2.9.   Informace:

         ostatní vyučující: AJ - Mgr. Kateřina Špínová

                                 HV - pan Karel Čihák

        

        změna - 6. vyučovací hodina končí v 12:55 h (5 minut. přestávka mezi 5. a 6. hodinou)

        Požadavky na jednotlivé předměty:

        Seznam pomůcek na VV a PV dostanou děti natištěné.  

        M - trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, 2 tužky č. 3

        Č J - čtenářský deník (za pololetí přečíst 3 knihy - zapojení do projektu- http://www.ctenipomaha.cz/ 

        ČS - děti budou dostávat referáty z vlastivědy i z přírodovědy, skupinové projekty

        TV a počasí - počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení i obuv na ven i do tělocvičny, děvčata-vlasy svázané,

                           omluvenky(rodiče - písemně) 


 3.9.  Čtení - zapsat do čtenářských deníků knihy, které děti přečetly o prázdninách  

        -  přinést 4 malé "lenochy"

        -  promyslet si vyprávění na téma Prázdniny i výtvarné provedení


 4.9. ČJ - U na str.3 (Národní jazyk. Slovo a pojmenování)

        M  - zopakovat násobky 6,7,8,9

            - rozvinutý zápis U str.4/1,2,3. Početník str.1 - dopočítat

        PŘ - Opakování U str.3


5.9. Čj - Dú (tvořit věty na VS po b )

      M - opakovat násobení a dělení v oboru násobilky, rozvinutý zápis čísel do 1 000 000

      VV - zmizík a tenký černý fix (centropen)


6.9. ČJ - U na str.4. Opakovat VS po l.

      Čtení - Čítanka str.2,3

      M - Porovnávání  U str.5/ cv.1,2,3. Početník str. 2/1,2

      VL - U str.2. PS Dú str.3

      AJ - přinést uzaviratelné pouzdro (desky) A4


9.9. M - Dú U str.5/cv.4

      ČJ - U str. 5 ( slova nadřazená, podřazená a souřadná)