4. B Třída

Rozvrh 2021/2022 zde.


20.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme pololetní práci

M - Znázorňování a rozvinutý zápis U str.40/cv. 1, 2, 3   Početník str. 28/cv. 1  Dú PS str. 26/ cv. 1, 2

VL - Opakovali jsme Jagellonce U na str. 49 (příští hodinu zkouším)    PS str. 25

       Jiří z Poděbrad, Jagellonci na českém trůnu - YouTube

Čítanka - str. 74 - Koblihové dostihy


19.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 38/cv. 9       Sloh: Telefonický rozhovor str. 39        Přehled slovních druhů str. 40/cv. 2

M - Psali jsme kontrolní práci

- Opakování živočichů -  PS str. 9-12

Čítanka - O pánech a kmánech - dočetli jsme na str. 99 a vypracovali úkoly za článkem.


 18.1. On-line výuka:

ČJ - Opakovali jsme slovní druhy U str. 40 a vyjmenovaná slova U str. 38/cv. 7, 8 

M - Dú Početník str. 27 - dopočítat. Opakovali jsme zaokrouhlování, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení - U str. 37-38

VL - Doba pohusitská - Jagellonci U na str. 48.

Pavel Koutský: 46 Jiří z Poděbrad DějinyYouTube udatného českého národa (2013) - 

Pavel Koutský: 48 Jagellonci na českém trůně Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Čtení - O pánech a kmánech str. 97 - 98 (zítra dočteme)


17.1. On-line výuka

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov, předložek a předpon  U str. 37/cv. 2,3  Dú str. 38/cv. 6

M - Písemné dělení se zbytkem - početník str. 26 - dopočítat, str. 27/ 3 řádky

      U str. 37/ Pozoruj a vysvětli; cv. 4 (příklady se závorkami)


14.1. On-line výuka:

ČJ - opakování vyjmenovaných slov    U str. 36/cv. 4; str. 37/cv. 1    PS str. 32 kvíz

M - PS str. 24/cv. 10   U str.36/cv. 2      Početník str. 26/5 řádků

Ve středu budeme psát kontrolní práci z matematiky. Zopakujte si pamětné i písemné +, -, x a :. Porovnávání. Zaokrouhlování. Počítání se závorkami. Slovní úlohy. 

Ve čtvrtek vás čeká prověrka z českého jazyka. Zopakujte si slova jednoznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, slova protikladná, kořen slova, předpony a předložky, psaní bě/bje, vě/vje, pě. Vyjmenovaná slova.

Přeji hezký víkend a hlavně ať jsme zdraví.

Musilová


13.1. Info pro nepřítomné:

Čj - PS str. 31/cv. 3, 4, 5, + psaní i,y po f cv. 1

M - Psali jsme test na kružnici a kruh.  Početník str. 26- první dva řádky  Dú M str. 36/cv. 1 (prvních 6 příkladů i se zkouškou)

VL - Opakovali jsme husitství Ps str. 23-24 

      Pavel Koutský: 44 Husité proti všem Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

       Doba pohusitská U str. 46 - 47 k Jagelloncům

Čítanka - Na jednom hradě str. 92 - 93

Od zítřka 14.1. do úterý 18.1. máme on-line výuku. Rozvrh v Teams.


 12.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po z U str. 36/cv. 1, 2, 3 - VS slova přepsat do sešitu + cv. 2   Příprava na diktát U str. 35/cv.6

       Vyjmenovaná slova po Z - prezentace (skolakov.eu) 

 M - Opakovali jsme rýsování kružnic o daném poloměru. Zítra píšeme z kruhu a kružnice testík.

      Početník str. 25 - písemné dělení  Dú - dopočítat

- Ryby, plazi a obojživelníci U str. 21- 23


11.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 35/cv. 3, 4 cv. 5 - písemně

M - U str. 65/cv. 3, 4   Dú str. 35/cv. 2 a, b, c, d se zkouškou    

VL - Křížové výpravy. Konec husitství U str. 43 - 44 

      Pavel Koutský: 43 Husité v boji za pravdu Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

      Husitský vůz - 1. díl z cyklu Husité - YouTube


 10.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str.35/ cv. 1  Dú - str.35/ cv.2    PS str. 2,3

M - Geometrie U str. 66/cv. 1  Písemné dělení U str. 35/zelená tabulka, cv. 1   PS str. 24/cv. 1

Čítanka str. 93 - 95 Dva Janové


7.1.