5.A třída

20.9. ČJ - Příbuzná slova U na str.10 - úvod

        M - procvičovat pamětné a písemné  + a - do milionu. Budeme psát test. U na str 8. Početník na str. 5.

             Opakovat násobilku.

        Čtení  - do 27.9. se naučit báseň Píseň o moři /Pavel Šrůt/ - mají na listu 

        VV - kukuřici nebo větvičku šípku. Tuš, černý centropen, barvy

        PV - Podzimní okénko, obraz - 4 klacíky,přírodní provázek vhodné tloušťky,přírodniny, tavnou pistoli nebo lepidlo na dřevo

        Do 15.10. přečíst 1 knihu, zapsat do čtenářského deníku a odprezentovat

 

 

 

 

 

19.9. M - Dú U str.8/cv. 14,15

        ČJ - U  na str. 9

        VL - Dú - PS str.6/cv.1,2 /na úterý/   U na str.7. 


 

18.9. Geometrie  Dú str. 3/cv.3,4,5 - na středu

        Přírodověda - U na str.5. Budeme psát test ze str. 3


 

 17.9. ČJ - Dú - list (přepsat do sešitu). U na str.8. Zítra píšeme z opakování - význam slov 

         M - pamětné a písemné + a - do milionu. U na str.7. Početník na str. 4

         VL - U na str.6 /Vláda Habsburků v Čechách

        Čítanka na str. 13


 

13.9. ČJ - procvičování synonym

        M - procvičování zaokrouhlování ( budeme psát na známky)

       Čítanka - dočíst na str. 12/ cv. 1,2, 3

       Na VV - na koláž si přinést stasé časopisy a kalendáře, lepidlo 

       Výskyt vší!


 

12.9. ČJ - slova souznačná/synonyma/ - U na str. 7

        M - Dú - Početník str.3/cv. 5a,b.   U na str.6/ cv. 3, 4, 6

        VL - U na str.5. PS - Dú str.5/13, 12. V úterý píšeme test z opakování str. 2 - 5.

       UPOZORNĚNÍ

       Od zítra (13.9. ) do odvolání se do školy bude chodit vchodem mezi Čápem (školkou) a Českou pojišťovnou. 

       (brankou v hnědých vratech) 


 

    

 

11.9. Sloh Dú str. 2/cv.2 /na středu 

        Geometrie - opak. rovinných útvarů, těles, bod, přímka, polopřímka, úsečka - Dú- dokončit str.3 / na středu/

        PŘ - Rostliny - U na str.4

        Čítanka - Dú U str.8,9 na pátek

       Upozornění! Změna rozvrhu: ČT - 4. h VL. PÁ - 4.h ČJ-čtení


10.9. ČJ - Dú U - str.5/cv. 1. Opakovat slova jednoznačná a mnohoznačná - U na str.6

        Čítanka - dočíst str.5. Přinést si z domova knihu, kterou budou děti číst ve škole/Dílna čtení/

        Ve středu  - sloh

        M - zaokrouhlování čísel U str. 6/cv.1.  Početník str.3/cv.1, 2. Každou středu GEOMETRIE /rýsovací potřeby/

        VL - U na str.4 /opakování: Velká Morava, Přemyslovci, Lucemburkové/


 

 

1.9.  Vážení rodiče a milí žáci,

       vítám Vás v novém školním roce 2019/2020 a přeji Vám, aby byl úspěšný.

       Tř. uč. Jana Musilová

 

 Informace:

 

2.9.  vyučování do 8:20 h

       Děti dostanou rozvrh, žákovské knížky a formuláře, které prosím vyplňte tak, aby je žáci mohli přinést

       v úterý do školy.

3.9.  vyučování končí ve 12:50 h

       Tento den dostanou děti učebnice a sešity, které je nutné obalit.

4.9.  Učíme se podle rozvrhu.  


2.9.   Informace:

         ostatní vyučující: AJ - Mgr. Kateřina Špínová

                                 HV - pan Karel Čihák

        

        změna - 6. vyučovací hodina končí v 12:55 h (5 minut. přestávka mezi 5. a 6. hodinou)

        Požadavky na jednotlivé předměty:

        Seznam pomůcek na VV a PV dostanou děti natištěné.  

        M - trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, 2 tužky č. 3

        Č J - čtenářský deník (za pololetí přečíst 3 knihy - zapojení do projektu- http://www.ctenipomaha.cz/ 

        ČS - děti budou dostávat referáty z vlastivědy i z přírodovědy, skupinové projekty

        TV a počasí - počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení i obuv na ven i do tělocvičny, děvčata-vlasy svázané,

                           omluvenky(rodiče - písemně) 


 3.9.  Čtení - zapsat do čtenářských deníků knihy, které děti přečetly o prázdninách  

        -  přinést 4 malé "lenochy"

        -  promyslet si vyprávění na téma Prázdniny i výtvarné provedení


 4.9. ČJ - U na str.3 (Národní jazyk. Slovo a pojmenování)

        M  - zopakovat násobky 6,7,8,9

            - rozvinutý zápis U str.4/1,2,3. Početník str.1 - dopočítat

        PŘ - Opakování U str.3


5.9. Čj - Dú (tvořit věty na VS po b )

      M - opakovat násobení a dělení v oboru násobilky, rozvinutý zápis čísel do 1 000 000

      VV - zmizík a tenký černý fix (centropen)


6.9. ČJ - U na str.4. Opakovat VS po l.

      Čtení - Čítanka str.2,3

      M - Porovnávání  U str.5/ cv.1,2,3. Početník str. 2/1,2

      VL - U str.2. PS Dú str.3

      AJ - přinést uzaviratelné pouzdro (desky) A4


9.9. M - Dú U str.5/cv.4

      ČJ - U str. 5 ( slova nadřazená, podřazená a souřadná)