Učivo:

15.11.

Písemnou práci z Čj máme napsanou, do pondělí se ji pokusím opravit :o).

 V úterý 19.11. se v naší třídě koná tř. schůzka od 16:00. Pojedu z Příbrami od lékaře, nepovedl se mi jiný termín, proto nedělám schůzku pro některé dříve, jak bylo zvykem. Musíme to zvládnout. Paní uč. Mrugalová přijde na schůzku později, také má svou třídu, ale přijde.

Dal jsem dětem, kdo měl zájem, píseň Aleluja od Nezmarů - rád bych ji nacvičil, vybral nejlepší a vystoupili bychom na rozsvěcení stromku 29.11. od 18:00 - tímto vás srdečně zvu a dále na vystoupení pro Důchodce v místní sokolovně v sobotu 30.11. od 13:30.

Dále bych Vás rád pozval na předvánoční školní jarmark, který bude ve středu 11.12. od 16:45, tradičně navazující na koncert v kostele sv. Mikuláše od 18:00 hod. Vystoupí zde mladí houslisté pod vedením pana uč. Čiháka a žáci naší školy.

Nesmím zapomenout na sběr papíru, který bude probíhat od úterý 3.12. do pátku 6.12. vždy ráno od 7:00 do 7:35 tradičně u vchodu pod kostelem (u učebny keramiky), karton nevybíráme. Tříděný papír bez kartonu a umělých desek prosím pevně svazujte. Předem děkujeme. Hezký víkend. S pozdravem Kůr

 

14.11.

Zítra tj. v pátek 15.11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z Čj (učivo: určování sl. druhů; pravopis bě, pě, vě, mě, předpony roz-, bez-; hledání a vyznačování kořene slova; vymýšlení slov opačného významu; stejného, nebo podobného významu; doplňování i,y např. Musím si ( dobýt – dobít ) kredit. Dnes jsme vše znovu opakovali - mají ve šk. sešitě.

8.11. Anglický jazyk - dnes jsme začali probírat množné číslo podstatných jmen - viz kopie nalepená ve školním sešitě - lze procvičovat z učebnice na straně 20. Dále probíráme vazbu THERE IS, THERE ARE - učebnice str. 21. DU na čtvrtek 14.11. - kopie v sešitě - spočítat předměty na obrázku a napsat jejich počet do sešitu. 

7.11.

V pondělí 11.11. jedeme do divadla v Přibrami na vystoupení Čarodějnický učeň (Napínavý a poutavý muzikálový příběh provázený kouzly na profesionální úrovni, světelnými efekty a samozřejmě pro děti zpěvnými texty písní). Jedeme společně s 5. ročníkem dvěma busy. Odjezd 7:40 od školy, předpokládaný příjezd ke škole cca v 11:00. Cena vystoupení 70,-

Na zítra 8.11. zopakovat vyjm. slova po P, Dú: Čj PS str. 19/cv. 4

 

 

 

Vážení rodiče,

dovolte mi pár slov k zítřejší stávce, kterou vnímám jako naprosto nepřipravenou a myslím, že je to jasný důkaz selhání Školských odborů, které mluví o nespokojenosti pedagogů s finanční otázkou, což na nás hrnou i sdělovací prostředky ze všech stran. Vůbec se nedivím, že v očích veřejnosti to může vzbuzovat minimálně nepochopení - …o co jim jako jde, o 2% navýšení platu? Myslím, že je potřeba vysvětlit, co se nyní odehrává.

Ve školství působím už více jak dvacet let, mám srovnání i s „předlistopadovým“ školstvím, kterého jsem, tak jako Vy, absolvent. Troufnu si tvrdit, že organizačně bylo tak propracované, jako měl málokdo. Mrzí mne, že ve snaze učinit naše školství lepší a posunout ho kupředu, děláme už dlouho kroky zpátky. Netvrdím, že je vše špatné, ale je dost kroků, nad kterými vždy jen jako pedagogové zakroutíme hlavou a poslušně to uděláme, co nám taky jiného zbývá. Od školních vzdělávacích programů horkou jehlou spíchnutých počínaje, přes vnucenou nepřipravenou inkluzi plnou přebujelé byrokracie až bůhví čím vším ještě konče, je toho dost. To vše si vždy podsuneme do podvědomí a jdeme učit dál. To, že se ve sdělovacích prostředcích řeší dost často přidání kantorům, beru už s nadhledem. S lehkým ironickým úsměvem odbývám narážky chlapů v hospodě, přijde mi to i trochu nedůstojné, ostatním přidávají a nikde se o tom nemluví. No jasně, kdo by nechtěl přidat.  Ale věřte, že ty 2% v tom roli nehrají.

S největší pravděpodobností by asi ani žádná stávka nebyla, ale vzhledem k velké nespokojenosti s celkovou situací ve školství, kdy se ke stávce připojila i Pedagogická komora, která vznikla jako protipól nečinnosti odborů a která brojila i proti inkluzi a vystoupila s následujícími pěti níže uvedenými body. Bylo to jako roznětka. Možná to není úplně nejšťastnější způsob, ale je to možnost, jak konečně veřejně říci, co je ve školství špatně a pokusit se o nápravu.

Stávkové podmínky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Naprosto chápu, že zítřejší stávka bude pro veřejnost nepříjemná a proto se naše škola snaží, byť se ke stávce většina učitelů připojuje, aby dopad pro Vás a děti byl co nejmenší. Zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu (i ranní družina). Z kroužků bude pouze kytara. Učivo s dětmi doženeme.

Věřím, že budete mít pochopení pro tento protest.

S pozdravem A. Kůr

 

4.11. AJ (skupina K. Špínové) - probíráme slovní zásobu k nábytku, místnostem v domě + vazbu "there is a there are". V pátek 8.11. budeme psát pětriminutovku na slovíčka (nábytek + místnosti v domě).

25.10. Předem chci moc poděkovat za vyplnění a odevzdání dotazníků.                                                                                             Čj - Chtěl jsem s dětmi pokračovat v opakování vyjm. slov po "L", ale stále narážíme na nepochopení pravopisu bě, pě, vě, mě. Za Dú na prázdniny mají doplňování tohoto pravopisného jevu. Po prázdninách si zase napíšeme doplňovačku na známky.

21.10.  AJ - skupina K. Špínové - ve čtvrtek budeme psát 10minutovku na slovíčka - oblečení. Probíráme předložky místní (on, in, in front of, under, next to) 

Týden 14. – 18.10.2019

Rozdal jsem dětem dotazník od MAS Brdy Vltava, která má za úkol z ministerstva zjistit finanční náročnost vzdělávání a volnočasových aktivit dětí pro rodinu, prosím Vás o jeho vyplnění. Moc děkuji. Kdyby to nevyšlo přes víkend, mohu poprosit do středy odevzdat. Ještě jednou moc děkuji za Váš čas. Nebojte, taky budu dva vyplňovat :o) Hezký víkend. S pozdravem A. Kůr

Čj - PS do str. 15, uč. do str. 25 opakovali jsme stavbu slova (předpona, kořen, přípona), rozdíl mezi předponou a předložkou a s tím spojený pravopis. Můžou opakovat na již známých stránkách www.skolakov.eu - stavba slova. V pondělí si napíšeme testík na pravopis předpon a dále budeme opakovat vyjm. slova po "B".

Matematika: Pracovní sešit str. 14 – 15

Vlastivěda: V učebnici probíráme územní členění ČR – kraje – str.  11 - 12

Přírodověda: V učebnici probíráme podmínky pro život – str.  9 - 10

 

15.10. 2019 - Anglický jazyk (skupina Kateřiny Špínové) - opakujeme části těla + nově probíráme oblečení (dress, skirt, trousers, jeans, jacket, scarf, gloves, hat, cap, socks, shoes, t-shirt, shirt, clothes, wardrobe) + slovesnou vazbu HAVE GOT (I have got a blue T-shirt, I haven´t got green trousers, Have you got a yellow t-shirt?, He/she has got, He/she hasn´got, Has he/she got...?)

Týden 7. – 11.10.2019

Čj - do čtvrtka doděláme PS str. 13 (opakujeme učivo o příslovcích, předložkách, spojkách), učebnice str. 20

Matematika - Pracovní sešit str. 12 – 14

Vlastivěda - v učebnici probíráme územní členění ČR – kraje – str. 9 - 11

Přírodověda - v učebnici probíráme podmínky pro život – str. 8 - 10; ve čtvrtek 10.10. píšeme test na téma voda, vzduch, světlo a                              teplo, půda

7. 10. Čj - PS  str. 12/cv. 1 až 4

3. 10. Čj - opakujeme slovní druhy uč. do str. 18, PS do str. 11., ve čtení pracujeme se články, čteme s porozuměním, orientujeme se v textu, vyprávíme přečtený obsah, domýšlíme příběhy, hledáme slova, která tam nepatří.

 

24. 9. V Čj opakujeme učivo předešlých ročníků - učebnice do str. 13, opakovali jsme pádové otázky, máme polovinu cv. 3 v PS str. 8, a každý kolik zvládl ve cv. 1 - domino, Dú: PS str. 8/cv. 3 dodělat.

23. 9. V Čj jsme psali diktát na párové souhlásky, opakujeme učivo předešlých ročníků - učebnice do str. 12, PS do str. 7.

Zdravím všechny čtvrťáky v novém školním roce a vkládám seznam pomůcek, které budete potřebovat na výtvarnou výchovu:

igelit či podložka A2, vodovky, tempery, kelímek, hadřík, 2x houbička, tři štětce různé velikosti, špičaté nůžky, černý tenký centropen, tuš, tuhé lepidlo v ruličce, lepidlo Herkules, klovatina, suché pastely, voskovky, špejle.