4.B třída

28. 6.

Přeji všem krásné prázdniny. http://smileys.cz/smiles/smajlici-stastny/smileys-cz-10.gif

26. 6.

Děkujeme Simonce a Šimonovi za zakoupení konfet na akademii.  http://smileys.cz/smiles/smajlici-hudba-a-tanec/smileys-cz-76.gif       http://smileys.cz/smiles/smajlici-novy-rok/smileys-cz-10.gif

21. 6.

V pondělí vybíráme učebnice. Pracovní sešity dětem zůstávají.

Doporučení: Pokud ve středu po skončení akademie plánujete své dítě vyzvednout v sokolovně a nechcete se vracet do školy, odhlašte mu oběd.

11. 6.

Od 19. 6. do 24. 6. sběr papíru (bez vážení). 

19. 6. Památník Karla Čapka - divadelní představení, návrat do 12:05.

3. 6.

Písemnou práci z Čj budeme psát 10. 6. (diktát; doplňovací cvičení-vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského; slovesa - časování sloves v čase přítomném, budoucím, minulém; shoda přísudku s podmětem rodu středního a ženského).

Písemnou práci z M budeme psát 12. 6. (písemné sčítání a odčítání do milionu; násobení a dělení do milionu zpaměti; písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem; písemné dělení jednociferným dělitelem; slovní úloha).

Písemnou práci z Geo budeme psát 14. 6. (obvod, obsah čtverce a obdélníku; střed úsečky, kolmice-konstrukce pomocí kružítka; trojúhleníky, konstrukce pravoúhlého trojúhelníku).

________________________________________________________________________________________________________________

27. 5.  ZMĚNA !

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí na 28.5. se vrátíme z výletu o hodinu dříve, tzn. v 11:10. Poté děti odcházejí domů, případně si je můžete vyzvednout před školou. Děti dostaly papírky s touto informací; nutno zítra donést podepsané do školy.

Školní akademie je naplánována na 26. 6. (středa).

Info k výletu do Hrachova: S sebou svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv (podle počasí), kapesné dle uvážení. Sraz ve třídě, nejpozději se zvoněním. Návrat do 12:05, poté děti odcházejí domů, odpolední vyučování odpadá. ŠD a ŠJ bude uzavřena.

Dne 4. 6. budou konzultace. Od 16 hod. ve IV. B.

Vážení rodiče,

dne 28. 5. 2019 nepůjde el. proud. Z tohoto důvodu budou třídy absolvovat náhradní program. 1. třída a 4.B jede na výlet do záchranné stanice Hrachov u Sedlčan, předpokládaný příjezd ve 12:05 hod. Ostatní třídy 1. st. budou plnit úkoly OČMS (Ochrana člověka za mimořádných situací) během turistického výletu do Malé Hraštice. Příchod z výletu je plánován na 12:05 ke škole v N. Kníně (pouze 2. třída odjíždí z Malé Hraštice spojem 10:59 do N. Knína – tzn. konec akce pro 2. třídu v 11:10 hod. před budovou školy). V tento den nebude fungovat školní družina, ani školní jídelna (obědy budou odhlášeny).

Děkuji za pochopení.

S pozdravem Mgr. Augustin Kůr, zást. řed. ZŠ

________________________________________________________________________________________________________________

3. 5.

Děkuji dětem a jejich rodičům za připomínku mých narozenin, za milá přání, dárečky, květinu. Mamince Šimona děkujeme za sladké občerstvení. Užijte si víkend.

Děti dostaly básničky, které se mají naučit do příštího pátku, budu zkoušet.

13. 5. se fotíme.

Od 2. 5. bude uzavřen hlavní vchod. Žáci budou používat vchod u učebny keramiky (pod kostelem).

25. 4.

Podařilo se zajistit autobus na pondělí 29. 4., proto mohu potvrdit návštěvu golfové akademie ve Slapech. S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení. Sraz ve třídě, návrat do 12:30, oběd bude. Pokud máte obavy, že by vaše dítě nestihlo autobus, oběd mu odhlašte.

24. 4.

Př / Čj Projekt - bude probíhat do 7. června. Moje kniha o .......Děti si zvolí libovolného živočicha nebo rostlinu z probíraného ekosystému (park, potok, rybník, řeka, pole, louka). Budou průběžně shromažďovat co nejvíce informací, obrázků (z časopisů, vlastní kresba), vlastnoručně pořízených fotografií vybraného živočicha nebo rostliny a vytvářet z nich knihu. Kniha musí obsahovat: úvodní stranu s názvem Moje kniha o...., jméno a příjmení, školu a třídu (tuto část si později vytvoříme ve škole z tvrdých desek), dále informace, kde můžeme živočicha nebo rostlinu najít (místo výskytu), popis - jak vypadá, nápadné znaky, čím se živí, způsob rozmnožování a další zajímavosti.         

                            

________________________________________________________________________________________________________________

5. 4.

10. 4. Písemná práce z Čj (diktát zaměřený na vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen, vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského).

11. 4. Písemná práce z M (násobení a dělení do tisíce zpaměti, přirozená čísla do milionu, sčítání a odčítání zpaměti do milionu, písemné sčítání a odčítání do milionu, převody jednotek délky a hmotnosti; Geo-konstrukce čtverce a obdélníku, obvod a obsah čtverce a obdélníku).

3. 4.

Třídní schůzky se uskuteční 24. 4. ve IV. B v 16 hod.

1. 4.

Dnešní slohová výchova. Dětem chutnalo, děkuji rodičům za spolupráci. Beránka ochutnáme až v pátek, bylo nám ho líto rozkrájet.

rsz ochu

 

25. 3.

Sloh - do příštího pondělí vypracovat str. 30 v prac. sešitě + donést malou ochutnávku vytvořenou na základě uvedeného pracovního postupu. Volte jednoduché, rychlé recepty (ne ten, co je uvedený v sešitě - peču já).

Pv - ve čtvrtek nás čeká téma: Příprava jednoduchého pokrmu. Bude se jednat o rychlé pomazánky (slané, sladké), které budeme mazat na pečivo. Prosím o spolupráci při zajištění ingrediencí (s dětmi se zítra dohodneme, co bude třeba). Každý by přinesl jednu z ingrediencí (např. rohlíky, lučina, vařené vejce....)

Předem děkuji za spolupráci.

________________________________________________________________________________________________________________

21. 3.

V úterý 26. 3. bude test z Vl Česká republika, Život v demokratickém státě, uč. str. 2-6

Ve středu 27. 3. bude test z Př Horniny a nerosty, uč. str. 46 Zapamatuj si! Výpisky v sešitě.

18. 3.

Sloh - do příštího pondělí napsat recenzi, str. 29, cv. 5 dle uvedených požadavků, které jsme si psali v hodině (na str. 28)

Aj - do pátku vypsat a naučit se slovíčka z lekce 17, bude písemný test

Čj - ve středu opakovací test, vzory rodu středního a ženského

M- ve čtvrtek opakovací test, sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000 + zápis čísel pomocí římských číslic (bezpečně umět do XX), dále umět zapsat čísla 50, 100, 500, 1000.

_______________________________________________________________________________________________________________

23. 2.

Nejpozději do čtvrtka si děti mají připravit nějaké informace o Krkonoších a Krkonošském národním parku. Využít mohou internet, knihy, časopisy (lze vystřihnout a přinést), budou s těmito informacemi nadále pracovat na škole v přírodě v rámci výuky při skupinové práci.

Dále mohou přijít s nápadem na společné hry. Některé už máme přichystané, ale vítáme další nápady.

20. 2.

Dne 26. 2. opět proběhne školení pedagogického sboru, odpadá odpolední vyučování.

Na včerejší informativní schůzce byl dotaz ohledně hůlek, zda jsou povinné. Děti, které jsou zvyklé lyžovat bez nich, je mít nemusí.

Aj do pondělí vypsat a naučit se slovíčka z lekce 16, dále se naučit báseň na str. 37 (v pátek ještě procvičíme výslovnost)

18. 2.

Sloh - do pondělí 25. 2. dokončit str. 27

________________________________________________________________________________________________________________

15. 2.

Na víkend: Pv - ti, co nestihli dodělat práci v hodině, dodělají za Dú a v pondělí přinesou

                Aj - naučit se časovat sloveso mít (budu prověřovat ústně i písemně)

Dne 19. 2. se uskuteční informativní schůzka ke škole v přírodě - od 16 hod. ve třídě IV. A. Účást alespoň jednoho rodiče nutná!

V úterý 19. 2. odpadá odpolední vyučování.

_______________________________________________________________________________________________________________

Na Pv 14. 2. potřebují všichni tempery a paletu, zkontrolujte si své pomůcky, kdo nemá, prosím o doplnění svých kufříků.

Vl  - v úterý 12. 2. ještě projdeme dobu pohusitskou a ve čtvrtek 14. 2. si napíšeme test (husitství, doba pohusitská), učte se.

Připomínám dětem - na pondělí si donést krejčovský metr, na úterý na Hv připravit pár zajímavostí o svém oblíbeném zpěvákovi nebo skupině (můžete donést fotografie z časopisů, novin atd.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 31. 1. budeme mít Čj, M, Vl a také karneval. Masky s sebou. Dále si děti přinesou desky na VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 1.

Na čtvrtek na Pv přinést klacík nebo větvičku, jehlu na vyšívání (někteří ji ve škole už mají), nějaké bavlnky a kousek kanavy

9. 1.

Písemné práce a testy v příštím týdnu:

15. 1. Vl test Lucemburkové - uč. + prac. sešit, dále za Dú vypracovat otázky na str. 37

16. 1. Př test Les, význam lesa, lesní patra- výpisky v sešitě

16. 1. Čj písemná práce - slovní druhy, podst. jména (rod, životnost, číslo, pády), slovesa (osoba, číslo, čas), stavba slova, rozdíl mezi předložkou a předponou, vyjmenovaná slova, věta jednoduchá a souvětí, diktát

17. 1. M písemná práce - násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným, dělení se zbytkem, počítání se závorkami, násobení a dělení do tisíce zpaměti, jednotky času, slovní úlohy, písemné  sčítání a odčítání do tisíce

18. 1. Geo písemná práce - délka úsečky, převody jednotek délky, vzájemná poloha dvou přímek (rovnoběžky, různoběžky), konstrukce kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou, konstrukce rovnoběžek pomocí trojúhelníku a pravítka, kruh, kružnice, poloměr, průměr

6. 1.

Aj ve středu test - časování slovesa to be, uč. str. 22 + ústní zkoušení, báseň Bill, Bill, are you ill? na str. 25, dále do pátku zapsat do slovníčku a naučit se slovíčka z 11. lekce, str. 24, 25 (budeme psát test)

3. 1. 2019

Dne 10. 1. proběhnou konzultace, od 16hod. ve IV. B.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 12.

Úkoly ze slohu nosit nejpozději do čtvrtka, str. 17, cv. 5

16. 12.

Aj do středy se naučit časování slovesa to be - být a použít ho ve větách, budu zkoušet, uč. str. 22

Dú z Geo na str. 11, cv. 3 přinést ve středu + rýsovací pomůcky, bude geometrie

13. 12.

Děkuji rodičům, kteří se spolu se svými dětmi zapojili do vyrábění krásných dekorací na jarmark. Chválím Adélku, Marcelku, Míšu, Marušku, Julču, Kačku, Verču, Simonku a Gabču za výpomoc na školním jarmarku. Pochvala patří i ostatním dětem ze třídy; celá třída se podílela na výrobě krásných věcí - obrázků, podtácků, barevných kouliček, přáníček, zápichů......Děkuji všem rodičům, kteří nás přišli podpořit, podařilo se nám prodat vše.

 

Příští týden: učíme se do čtvrtka, v pátek budeme vyrábět, povídat si, zpívat koledy, rozdávat dárky..............

                   Vlastivěda bude v úterý a ve čtvrtek, přírodověda bude ve středu - budeme psát test - plazi, obojživelníci, výpisky v sešitě, učebnice str. 22, 23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 12.

Na čtvrtek na Pv přinést jehlu s velkým očkem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 12.

V úterý 11. 12. jedeme do hornického domečku. Součástí výletu je i malá zastávka na Sv. Hoře a v Prokopské štole. Od školy odjíždíme v 8:00, vrátit bychom se měli do 13:50. Po příjezdu žáci odcházejí domů, odpolední vyučování odpadá. Obědy budou hromadně odhlášeny.

S sebou: velkou svačinu, teplé oblečení, kapesné dle uvážení.

 

12. 12. test z přírodovědy - savci, ptáci, ryby - výpisky v sešitě + uč. str. 19 - 21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V příštím týdnu: 4. 12. Přírodověda

                        5. 12. Přírodověda

                        6. 12. Vlastivěda

 

5. 12. Mikulášská nadílka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 11.

Do příštího pondělí vypracovat sloh do malých slohových sešitů - Charakteristika kamaráda - držet se daných bodů, které jsme si zapsali v hodině, vše jsme si vysvětlili.

 

22. 11.

Informace k zítřejší Akci - Kino Anděl: Obědy jsme ponechali přihlášené, měli bychom je stihnout. Pokud máte obavy, že by vaše dítě nestihlo autobus, oběd si odhlašte.

Informace k škole v přírodě: Do 15. 12. je nutné zaplatit zálohu 1500 Kč, na stejný účet, jako v případě pomůcek, variabilní symbol je rovněž stejný (děti ho mají v ŽK). V případě, že do tohoto termínu nebudete mít zálohu zaplacenou, bude vaše místo nabídnuto náhradníkům. 

Vzhledem k tomu, že se zítra neučíme, dostaly děti do pondělí vypracovat minutovky na str. 12, 13.

Příští týden máme opět v úterý i ve středu přírodovědu, v úterý budeme psát test z toho, co máme napsané v sešitě - ROSTLINY.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 20. 11. máme přírodovědu.

 

Vážení rodiče,

od pondělí 19. 11. budu již přítomna ve škole, proto připomínám třídní schůzku, která se uskuteční 20. 11.  ve třídě IV. B od 16hod. Schůzka bude společná, poté možno individuálně.

Akce v listopadu a v prosinci

23. 11. Cinestar Anděl - Když draka bolí hlava, odjezd v 7. 40, návrat kolem 12. 30 (s sebou svačinu, kapesné dle uvážení)

11. 12. Hornické muzeum Příbram

12. 12. Jarmark

Bližší informace budou předány na třídních schůzkách.

S pozdravem Pavla Vacková

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkoly na příští týden: AJ:  naučit se ústně i písemně slovíčka ze 7. lekce

                                   Čj: Zkuste dát dítěti diktát na vyjm. slova po -B. Mají ho v učebnici čes. jazyka - viz vyjm.sl. po b.

                                   M: procvičovat dělení deseti, stem, když dělenec začíná na nuly, např.: 23O . 1O,    dále příklady typu 81O : 9 atd.

                                   Jedná se o týden od 19.11. 2O18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, přeposílám úkoly na příští týden:

na pondělí - napsat krátký text do slohového sešitu o své rodině - na základě myšlenkové mapy, kterou už mají hotovou z hodině.

na úterý - čj pracovní list, který dostali dnes, cv. 1/16

Aj - znovu se učit slovíčka ze 6. lekce, píšeme je, není to jen naučit se je ústně

dále - učit se slovíčka ze 7. lekce, kterou nyní děláme.

Připomínám tř. schůzky: 2O.11. od 16 h ve třídě 4.B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úkoly na týden od 5.11.: Mat. písemný úkol 5/35  - na pondělí 5.11.

Geometrie /pátek 9.11/ - 3/7

Na čtvrtek 8/11 na PV připravit tuto hmotu: V misce 115 g hl. mouky, 100 g soli, 11 lžiček vody, 1 lžička sluneč. oleje. Tuto směs promíchat a případně obarvit potrav. barvivem nebo temperami, Je dobré připravit dvě nebo tři várky hmoty, které budou mít různé barvy. Děkuji rodičům za pomoc.

AJ - procvičovat slovíčka ze 6. lekce!

 

Úkoly na středu 31.10. 2018

Angličtina: Naučit se slovíčka ze 6. lekce., Procvičovat si věty z pracovního sešitu - dvojstránka k 6. lekci.

Český jazyk: Doplňovací cvičení - vhodné výrazy doplň do obdelníků. Procvičujeme naposled částice a citoslovce. Zopakuj si vyjmenovaná slova po "L".

Matematika: Procvičuj si dělení se zbytkem - nemáme písemný úkol. Ale příští matematika - test na dělení se zbytkem a zkouškou. Už jsme jeden test psali.

Pozn.: Věnujte, prosím, pozor na hygienu vlasů, ve škole opět zhjištěny vši.

 

Zítra 2. 10. jedeme na výlet na farmu Soběhrdy (u Benešova). S sebou: pohodlné teplé oblečení a obutí; do batůžku: pláštěnku, svačinu, pití. Odjíždíme v 8:00 od školy, návrat ke škole ve 14:30 hod. Oběd je hromadně odhlášen. Kapesné dle uvážení rodičů.

27. 9.

Test z Vl ve čtvrtek 4. 9. uč. str. 3 - 6 + výpisky

Test z Př ve středu 3. 9. uč. str. 5 - 7 + výpisky

 

24. 9.

Na Pv (27. 9.) přinést bílou voskovku

 

19. 9. V úterý 25. 9. jedeme na dopravní hřiště do Pb, odjezd v 8 hodin, návrat kolem oběda. Odpolední vyučování proběhne podle rozvrhu. S sebou cyklistickou přilbu, vhodné (sportovní)  oblečení, psací potřeby, svačinu....

 

 

17. 9.

Ve čtvrtek 20. 9. budeme mít místo vlastivědy přírodovědu.

Připomínám testík (19. 9.) z Př.,uč. str. 3, 4 + výpisky v sešitě 

 

11. 9. Na Pv (13. 9.) přinést špendlík s hlavičkou, rovný klacík asi 30 cm dlouhý, průměr asi 1 cm

 

Vážení rodiče, milí žáci,

upřesňuji seznam pomůcek pro tento školní rok.

Vv a Pv: omyvatelný ubrus, vodové barvy, tempery, kelímek, hadřík, kulatý štětec (1x slabý, 1x silný), plochý štětec (nejlépe č. 12), tužka č. 1, č. 2, voskovky, nůžky

Geo: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, kružítko, tužka č. 3

Čtení: mimočítanková četba individuální - stejně jako v loňském roce žáci pravidelně čtou, přečtené knihy si zapisují do deníčku, nosí je do hodin čtení, kde přibližují jejich děj a pocity z knihy 

          svým spolužákům (letos přečtou minimálně 1 knihu / 2 měsíce)

          čtenářské dílny - žáci si přinesou vybranou knihu (mohou si ji ponechat ve třídě)

Akce v měsíci září : Dopravní výchova - teoretická část 14. 9.  (1. a 2. vyuč. hodinu)

                                                       - praktická část 25. 9.  (dopr. hřiště v Příbrami)

tř. uč. Pavla Vacková