4. A Třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

 

Týden 5.6. - 9.6.

AJ- skup. Cihelková - doděláme pracovní sešit a učebnici str. 55 a začneme UNIT 26 (uč. i p.s. 56 a 57)

Týden 29.5. - 2.6.

AJ- skup. Cihelková - doděláme v pracovním sešitě str. 53/ 5,6, pokračujeme na Unit 26- pracovní sešit i učebnice str. 54 a 55. V pondělí píšeme testík na slovíčka z lekcí 19 a 20. 

AJ - skup. Nesměráková - slovíčka z 26. lekce, dny v týdnu, šk. předměty, přítomný prostý a průběhový čas, učebnice i PS do str. 55

Čj - slovesa - uč. str. 86  až 97, P. S. - 2. díl - str. 24, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - písemné +, -, x a : - procvičování. Zlomky – znázorňování.

Vl - učebnice Hravá vlastivěda - Naše vlast - Kraje a krajská města do str. 14

krajská města čr - Bing

Př -  beseda o hygieně

 

Týden 22. - 26.5.

AJ - skup. Nesměráková - 25. - 26. lekce - opak. přítomného prostého času, -ing tvary sloves, přítomný průběhový čas, test ze slovíček 24. - 25. lekce, učebnice i PS str. 53 - 55

AJ -  skup. Cihelková - lekce 25, učebnice i pracovní sešit str. 52 a 53. Vytvořím přehled gramatiky, kterou mají děti umět a budeme to procvičovat, často se jim to motá do sebe. 

Čj - podstatná jména - uč. str. 75 až 80, P. S. - 2. díl - do str. 22, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - písemné násobení dvojmístným činitelem (uč. str. 50 a 51) 

Vl - učebnice Hravá vlastivěda - Naše vlast - Kraje a krajská města do str. 14

krajská města čr - Bing

Př -  str. 53 až 60 - příroda na jaře

Týden 15. až 19.5.

AJ - skup. Nesměráková - přítomný prostý čas (3. os. j. č.), -ing tvary sloves, přítomný průběhový čas, 24. lekce, učebnice i PS do str. 51

AJ - skup. Cihelková - pracovní sešit i učebnice do str. 51, v úterý test na rozdíl do/does (zápor a otázka také)- opakování. Probíráme     -ing tvary sloves. 

Čj - podstatná jména - uč. str. 71 až 75, P. S. - 2. díl - do str. 18, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - písemné násobení dvojmístným činitelem (uč. str. 50 a 51) 

Vl - učebnice Hravá vlastivěda - Naše vlast - Kraje a krajská města do str. 14

krajská města čr - Bing

Př -  str. 53 až 60 - příroda na jaře

PV - Videonávod na přáníčko pro děti, které ho nestihly dokončit během hodiny a mají zájem si ho dokončit samostatně.       https://www.lepilova.cz/vyrobit-kvetinove-prani-ke-dni-matek/

 

Týden 9. až 12.5.

AJ - skup. Nesměráková - minulý týden jsme nestihli vše, co bylo v plánu. Nyní dokončíme 23. lekci a začneme 24. lekci (čas, činnosti během dne, 3. os. j. č. v přítomném prostém čase). Ve čtvrtek bude test ze slovíček z 23. lekce, učebnice i PS do str. 50.

AJ- skup. Cihelková - pracujeme dál na lekci 23 (uč. i ps. do str. 49)- zopakujeme si hodiny a čas, denní doby. Dávat si pozor na 3. osobu v jednotném čase- přidáváme -s,. 

 

Týden 2.5. až 5.5.

AJ- skup. Cihelková-  Lekce 22: v učebnici i pracovním sešitě str. 48-49. V úterý píšeme přesunutý test ze čtvrtka- bude tam to, co jsme opakovali ve čtvrtek na hodině. 

AJ - skup. Nesměráková - 23. lekce - slovíčka, části dne, vyjádření času. Učebnice i PS do str. 49.

 

Týden 24. až 28.4.

AJ - skup. Nesměráková - dokončíme 21. lekci (čísla do 100) a 22. lekci (opakování), napíšeme si test ze slovíček z 21. lekce, učebnice i PS do str. 47

AJ- skup. Cihelková - revision lekce 22- učebnice i prac. sešit str. 46-47. Ve čtvrtek si napíšeme souhrnný test 15-22 lekce. 

V testu se objeví: přivlastňování (his/her/its), vazba there is/there are a její využití ve větách, přivlastňování (has/have), can (umět utvořit otázku a odpověď), otázky ohledně jména, adresy, telefonního čísla atd. (např. ps str. 38 cv. 2), slovní zásoba na místnosti v domě, barvy a vaření.

Čj - podstatná jména - uč. str. 63 až 70, P. S. - 2. díl - do str. 12, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35) rýsování - praktické činnosti (přímka, úsečka trojúhelník, kružnice, rovnoběžky)

Vl - učebnice Hravá vlastivěda - Naše vlast - do str. 5

Př -  str. 53 až 60 - příroda na jaře

 

Týden 17. až 21.4.

AJ - skup. Nesměráková - dokončíme 20. lekci, napíšeme si test ze slovíček z 20. lekce, přeložíme recepty, které si děti přinesly, probereme 21. lekci (zápis slovíček, ovoce, zelenina, opakování počítání do 100), učebnice i PS do str. 45

AJ- skup. Cihelková - zkontrolujeme stranu 43 v pracovním sešitě- kdo nedodělal, dodělá si doma. Pokračujeme na lekci 21 - slovní zásoba ovoce, zelenina, počítání do 100. Učebnice i pracovní sešit do str. 45.

Čj - podstatná jména - uč. str. 55 až 62, P. S. - 2. díl - do str. 8, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

Vl - učebnice Hravá vlastivěda - Naše vlast - do str. 5

Př -  str. 53 až 60 - příroda na jaře

Týden 11. až 14.4.

AJ- skup. Cihelková- unit 20- vaření, znát slovíčka, učebnice 42 a 43, pracovní sešit 42 a 43. 

AJ - skup. Nesměráková - 20. lekce - recepty, postupy, nádobí, jídlo a pití, ve čtvrtek bude test ze slovíček 18. + 19. lekce, děti si mají přinést jednoduchý recept (česky)

Dny 3. až 5.4.

AJ - skup. Nesměráková - 20. lekce (Let´s..., I´d like..., recepty, prac. postupy, zápis slovíček)

Týden 27. až 31.3.

AJ - skup. Nesměráková - máme zapsaná slovíčka z 19. lekce - ve čtvrtek bude test ze slovíček z 18. a 19. lekce. Jelikož hodně dětí chybělo, budeme opakovat a doděláme 19. lekci - učebnice i PS do str. 41.

AJ- skup. Cihelková - kdo chyběl, dodělá si všechna cvičení do 19. lekce a napíše si slovíčka z lekce 19. V učebnici doděláme str. 41 a v pracovním sešitě str. 40 a 41, potom pokračujeme na lekci 20.

 

Týden 20. - 24.3.

AJ - skup. Nesměráková - dokončení 18. lekce, procvičování konverzace v přít. prostém čase, 19. lekce - zápis slovíšek, can/can´t, čtení a překlad, práce s textem, učebnice i PS do str. 40

AJ- skup. Cihelková- dokončení 18 lekce v učebnici, str. 39, v PS také 39, opakování vazby there is/there are, základní otázky- what, where. I do, I do not. Lekce 19, v učebnici i PS do str. 40. Prosím o doplňění pracovních sešitů i těch, kteří chyběli.  

Ve všech předmětech opakujeme a procvičujeme probrané učivo. Tento týden nic nového - chybí 13 až 19 dětí.

Týden 13. - 17.3.

AJ - skup. Nesměráková - 18. lekce (My Address) - slovíčka, stavba věty, otázky + odpovědi, přít. prostý čas, předložky, přivlast. zájmena his/her, projekt My Dream House, učebnice i PS do str. 39

AJ- skup. Cihelková- doděláme lekci 17 (str. 37 v učebnici i prac. sešitě), lekce 18 (PS str. 39, učebnice 38 a 39)

 

Týden 6. až 10.3.

PV - Prosím o připomenutí dětem (úkol mají zadán od minulé hodiny PV), aby si na pondělní hodinu přinesly jehlu s větším ouškem, nit a menší zbytek látky. Budeme vyrábět jehelníček. 

AJ- skup. Cihelková

dbát na pomůcky a sešity- minulou hodinu měl nůžky jen jeden žák, potřebovali jsme stříhat. Nenosí sešítky na písemky. 

My home- uč. i prac. sešit str. 36/37. Za úkol je dodělat poslední cvičení na pracovní list, který máme z hodiny. 

AJ - skup. Nesměráková - 17. lekce - ve čtvrtek bude test ze slovíček, rozlišování have got a has got, popis domu, there is/are, předložky, učebnice i PS do str. 37

Čj - podstatná jména - uč. str. 45 až 54, P. S. - do konce 1. dílu, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

    - římské číslice, rozklad čísla v desítkové soustavě (234 567 = 2 x 100000 + 3 x 10 000 + 4 x 1 000 + 5 x 100 + 6 x 10 + 7 x 1),

      zaokrouhlování čísel

Vl - do konce učebnice

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

 

Týden 20. až 24.2.

AJ - skup. Nesměráková - 16., 17. lekce - need, let´s, can, přítomný prostý čas, procvičování - otázky a odpovědi, ve čtvrtek test ze slovíček 15. + 16. lekce, zápis slovíček ze 17. lekce. Učebnice i PS do str. 36 

AJ- skup. Cihelková- doděláme lekci 16., začneme lekci 17. Pracovní sešit i učebnice do str. 36. Kdo nepsal písemku, dopíše si v pondělí.

Čj - slovní druhy, podstatná jména - uč. str. 45 až 48, P. S. - do str. 38, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

    - římské číslice

Vl - do str. 45 - husité

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

Týden 13. - 17.2.

AJ - skup. Nesměráková - 15. lekce - can, there is/are, 16. lekce - let´s, učebnice i PS do str. 34

AJ- skup. Cihelková - doděláme lekci 15 (str. 33), budeme dál pracovat na lekci 16 (PS i UČ str. 34-35). V úterý písemka z lekcí 9-14 - množné číslo (přidat na konci -s), emoce (smutný, veselý...), osobní zájmena a jejich zápor (já jsem, oni nejsou, ty jsi...), protiklady (levný-drahý..), do you like/ don´t like, oblečení.

 

Týden 6. až 10.2.

AJ - skup. Nesměráková - 14. lekce - opakování, 15. lekce - opak. there is/are, používání CAN/CAN´T, učebnice i PS do str. 32

AJ- skup. Cihelková- 14. lekce v učebnici (str. 30/31), zahrajeme si hru. Lekce 15- prac. sešit i učebnice str. 32/33.

Čj - slovní druhy - uč. str. 40 až 43, P. S. - do str. 35, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

    - římské číslice

Vl - do str. 37 - Karel IV., Lucemburkové

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

 

Týden 30.1. až 3.2.

AJ - skup. Nesměráková - 13. lekce, oblečení, test ze slovíček bude ve čtvrtek, učebnice i PS do str. 29

AJ- skup. Cihelková- za úkol v prac. sešitě 29/6, doděláme lekci 13- zopakovat si oblečení a barvy, ve čtvrtek 2.2. revision unit 14 (prac. sešit str. 30 a 31)- na známky.

Čj - slovní druhy - uč. str. 40 až 43, P. S. - do str. 35, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

    - římské číslice

Vl - do str. 37 - Karel IV.

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

 

Týden 23. až 27.1.

AJ - skup. Nesměráková - 12. lekce (My Hobbies) - přítomný prostý čas, like, ve čtvrtek test ze slovíček z 12. lekce, učebnice i PS do str. 27

 

Týden 16. až 20.1.

AJ - skup. Nesměráková - dokončení 11. lekce, sloveso být + zápor, 12. lekce - slovíčka (My Hobbies), přítomný prostý čas, učebnice i PS do str. 27

Čj - do str. 38, P. S. - do str. 32, hlasité čtení, čtení vlastních knih 

M - písemné dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

Vl - do str. 32 - poslední Přemyslovci

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

 

Týden 9. až 13.1.

AJ - skup. Nesměráková - 11. lekce, procvičování tvarů slovesa být, čtení a překlad na str. 24 v učebnici, v pátek bude test ze slovíček z 11. lekce, učebnice i PS str. 24 - 25

Čj - do str. 38, P. S. - do str. 32, hlasité čtení, čtení vlastních knih 

M - písemné dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

Vl - do str. 32 - poslední Přemyslovci

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

Týden od 3.1.

AJ- skup. Cihelková- lekce 11 v učebnici i pracovním sešitě, budeme si zapisovat slovíčka z lekce 11, opakování who, where, otázky se slovesem být a mít.

AJ - skupina Nesměráková - dokončili jsme 10. lekci, začneme lekci 11 - slovíčka, str. 24 v učebnici i PS, opakování TO BE, HAVE GOT

 

Období 19. - 21.12.

AJ - skupina Nesměráková - dokončení 10. lekce, test ze slovíček z 10. lekce, Vánoce, začátek 11. lekce, trénování have got, to be, How are you? How is he/she?, učebnice i PS do str. 24

Týden 12. až 16.12.

AJ - v minulém týdnu byly obě skupiny spojené a pravděpodobně budou spojené i tento týden. Dokončíme 9. lekci, budeme procvičovat skolňování TO BE a používání HAVE GOT, tvoření množného čísla, děti se mají naučit slovíčka z 8. a 9. lekce (ve slovníku zapsané obě lekce společně), Vánoce v UK a USA, 10. lekce, učebnice i PS do str. 23

Čj - str. 26 - 28, P. S. - do str. 22, hlasité čtení, čtení vlastních knih 

M - písemné násobení jednociferným činitelem (pod sebou)

Vl - do str. 27 - život v Čechách před tisíci lety

Př -  str. 32 - lesní patra, živá příroda - rostliny - str. 14 - 17

 

Týden 5. až 9.12.

AJ - skupina Nesměráková - časování TO BE - používání ve větách, 9. lekce - tvoření množného čísla, there is/are, How many?, učebnice i PS do str. 21

AJ- sk. Cihelková- pokračujeme v učebnici i pracovním sešitě do 9. lekce- tvorba množného čísla. Slíbený test na předložky in, on, between, under, on the left, on the right + vazba there is/are. 

chybí hodně dětí - opakujeme probrané učivo:

ČJ - hledáme kořeny slov, významy slov, opakujeme vyjmenovaná slova, čteme z Čítanky

M - malá násobilka, dělení se zbytkem, písemné + a -  

Týden 28.11. až 2.12.

AJ - skupina Nesměráková - test ze slovíček ze 7. lekce (ve slovníku), 8. lekce - opakování, časování slovesa BÝT, do str. 19 v učebnici i PS

AJ- skupina Cihelková- doděláme lekci 7 na str. 17 a začneme lekcí 8. Prosím o průběžné opakovaní učiva i doma, učíme se podstatné základy, na kterých bude potřeba dál stavět. 

Čj - str. 22 - 24, P. S. - do str. 19, hlasité čtení, čtení vlastních knih 

M - geometrie - technika rýsování, rýsování kolmic (podle rysky), rovnoběžek, čtverců a obdélníků

Vl - do str. 23 - Přemyslovci, Slavníkovci

Př - do str. 12

Týden 21.11. až 25.11.

AJ- skupina Cihelková- s. 16 v PS i učebnici lekce 7, učit se slovíčka lekce 5 a 6, ve čtvrtek 24.11. si na ně napíšeme testík

AJ - skupina Nesměráková - 7. lekce (předložky, popis obrázku, opakujeme have got, there is/are, otázky + odpovědi), učebnice i PS str. 16 - 17

 

Plán na 14. až 16.11.

AJ - skupina Nesměráková - dokončení 6. lekce (učebnice i PS do str. 15), na 21.11. mají děti umět slovíčka ze 6. lekce (ve slovníku), procvičujeme have/has got a vazbu there is/are.

AJ- skupina Cihelková- domácí úkol s. 15 cv. 5; dokončíme lekci 6 a pokud stihneme, začneme na str. 16 lekci 7. 

 

Týden 7.11. až 11.11.

AJ- skupina Cihelková- v pondělí, 7.11., test ze slovíček lidské tělo, malovali jsme si do sešitu. Pokračujeme lekcí 6 v pracovním sešitě i učebnici, str. 14-15

AJ - skupina Nesměráková - vazba there is/are, 6. lekce str. 14, 15 v učebnici i PS, děti mají umět slovíčka z 5. lekce (ve slovníku)

Čj - str. 20 - 21, P. S. - do str. 16, hlasité čtení, čtení vlastních knih - kontrola čtenář. deníků - v polovině listopadu  (ČTENÁŘSKÝ DENÍK - viz níže)

M - stále procvičujeme malou násobilku, písemné + a -, násobení a dělení 10, 100, jednotky času, délky oblemu, hmotnosti - uč. str. 11 až 16

Vl - do str. 21 - zánik Velkomoravské říše, první Přemyslovci

Př - do str. 10

 Týden 31.10 až 4. 11.

Čj - str. 18 až 20, P. S. - do str. 15, báseň Lesní studánka (Sládek), hlasité čtení, čtení vlastních knih - kontrola čtenář. deníků - v polovině listopadu  (ČTENÁŘSKÝ DENÍK - viz níže)

Josef Václav Sládek   

­­­­Lesní studánka

Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.

Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.

Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
tu nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.

M - procvičování malé násobilky, písemné + a -, násobení a dělení 10, 100, jednotky času, délky oblemu, hmotnosti - uč. str. 11 až 16

Vl - do str. 20 (Velkomoravská říše)

Př - do str. 10

 

Týden 24. až 28. 10.

AJ- skupina Cihelková

út 25.10. test z gramatiky- Have got, sloveso být, základní fráze z učebnice, lekce 1-3

Pokračujeme v lekci 5

AJ - skupina Nesměráková

5. lekce - popis místnosti, pokyny, there is/are, slovíčka - lidské tělo, opakováni have/has got

učebnice i PS do str. 13

 

 

Týden 17. až 21. 10.

AJ - skupina Nesměráková

4. lekce - čtení + překlad, práce s textem, děti mají umět čísla do 20 (i písemnou formou), 5. lekce - pokyny, popis místnosti, vazba there is/are, učebnice i PS str. 11 - 13

AJ- skupina Cihelková

4. lekce- čísla 0-20, písemně i ústně, domácí úkol na úterý 18.10 prac. sešit str. 11 cv.

5. lekce- napsat si slovíčka do slovníčku, vazba there is/are,

Čj - str. 15 až 17, P. S. - do str. 13, hlasité čtení, čtení vlastních knih - kontrola čtenář. deníků - v polovině listopadu 

               ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Budeme psát do silnějšího sešitu (deník bude sloužit i v dalších ročnících).

Do čtenářského deníku budeme krasopisně zapisovat:

- název knihy

- jméno a příjmení autora

- jméno a příjmení ilustrátora

- jméno a příjmení překladatele (pokud je kniha přeložená)

- rok vydání

- hlavní postavy

- stručný obsah knihy

- vlastní hodnocení (proč se mi kniha líbí, nelíbí, jak se mi četla, doporučení pro další čtenáře)

- může být výzdoba, obrázek nebo citát

M - procvičování malé násobilky, uč. str. 10 a 11

Vl - do str. 17 (+ další staré české pověsti)

Př - do str. 7

Týden 10. až 14. 10.

Čj - str. 12 až 14, P. S. - do str. 11, hlasité čtení, čtení vlastních knih

M - rýsování - praktické činnosti (bod, přímka, úsečka), procvičování malé násobilky

Vl - do str. 14

Př - do str. 6

AJ - skupina Nesměráková

4. lekce - have got, has got, čísla do 20, části těla, práce s textem

učebnice do str. 11, PS do str. 10

 

Týden 3. až 7. 10.

Čj - str. 9 až 12, P. S. - str. 6 až 9, hlasité čtení, čtení vlastních knih

M - slovní úlohy - str. 6 až 9 (zápis + výpočet + odpověď), procvičování malé násobilky

Vl - do str. 12

Př - do str. 5

 

Týden 26. až 30. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - tiché a hlasité čtení

    - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky, swamohlásky a souhlásky, slabikotvorné L a R (když nenínve slabice samohláska, l nebo r 

      musí být slabikotvorné (vlk, smrk) - uč str. 10, PS str. 4 a 5

    - orientace v textu - PS str. 5

 

Ma - opakujeme porovnávání čísel (co je větší, menší) a počítáme příklady na +, -, x a : do 100, zaokrouhlujeme na desítky a na stovky

     - uč. str. 6 až 8

Vl - Pravěk - str. 4 až 7

Př - str. 3 až 4 (tento týden nebyla)

Informace:

Paní učitelka Mgr. Veronika Procházková odešla ze školy, protože absolvovala konkurz a stala se ředitelkou jiné školy.

Týden 19. až 23. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - báseň Do školy - P. S. str. 2 - recitace

    - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky a vyhledáváme v textu podstatná jména a slovesa.

      Procvičujeme hlasité čtení.

Ma - opakujeme porovnávání čísel (co je větší, menší) a počítáme příklady na +, -, x a : do 100, zaokrouhlujeme na desítky a na stovky.

Vl - Pravěk - str. 4 až 6

Př - str. 3 až 4

20. 9. - 16,00 seznamovací třídní schůzka

 

Týden 12. až 16. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky a vyhledáváme v textu podstatná jména a slovesa. Procvičujeme hlasité čtení.

Ma - opakujeme rozdělování čísla na stovky, desítky a jednotky (526 = 5 x 10 + 2 x 2 + 6 x 1), porovnávání čísel (co je větší, menší) a 

       počítáme příklady na +, -, x a : do 100.

13. 9. jdeme do letního kina - RIDE WHEEL - kola - 9,00 až 10, 00 - ukázky, jízdy, bezpečnost, ... (40 Kč z účtu)

16. 9. jdeme k Muzeu zlata - rýžování - 9,00 až 10 (asi) - oblečení podle počasí - s sebou propisku (v ceně = prac. listy), (30 Kč z účtu)