4. A Třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Týden 3. až 7. 10.

Čj - str. 9 až 12, P. S. - str. 6 až 9, hlasité čtení, čtení vlastních knih

M - slovní úlohy - str. 6 až 9 (zápis + výpočet + odpověď), procvičování malé násobilky

Vl - do str. 12

Př - do str. 5

 

Týden 26. až 30. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - tiché a hlasité čtení

    - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky, swamohlásky a souhlásky, slabikotvorné L a R (když nenínve slabice samohláska, l nebo r 

      musí být slabikotvorné (vlk, smrk) - uč str. 10, PS str. 4 a 5

    - orientace v textu - PS str. 5

 

Ma - opakujeme porovnávání čísel (co je větší, menší) a počítáme příklady na +, -, x a : do 100, zaokrouhlujeme na desítky a na stovky

     - uč. str. 6 až 8

Vl - Pravěk - str. 4 až 7

Př - str. 3 až 4 (tento týden nebyla)

Informace:

Paní učitelka Mgr. Veronika Procházková odešla ze školy, protože absolvovala konkurz a stala se ředitelkou jiné školy.

Týden 19. až 23. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - báseň Do školy - P. S. str. 2 - recitace

    - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky a vyhledáváme v textu podstatná jména a slovesa.

      Procvičujeme hlasité čtení.

Ma - opakujeme porovnávání čísel (co je větší, menší) a počítáme příklady na +, -, x a : do 100, zaokrouhlujeme na desítky a na stovky.

Vl - Pravěk - str. 4 až 6

Př - str. 3 až 4

20. 9. - 16,00 seznamovací třídní schůzka

 

Týden 12. až 16. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky a vyhledáváme v textu podstatná jména a slovesa. Procvičujeme hlasité čtení.

Ma - opakujeme rozdělování čísla na stovky, desítky a jednotky (526 = 5 x 10 + 2 x 2 + 6 x 1), porovnávání čísel (co je větší, menší) a 

       počítáme příklady na +, -, x a : do 100.

13. 9. jdeme do letního kina - RIDE WHEEL - kola - 9,00 až 10, 00 - ukázky, jízdy, bezpečnost, ... (40 Kč z účtu)

16. 9. jdeme k Muzeu zlata - rýžování - 9,00 až 10 (asi) - oblečení podle počasí - s sebou propisku (v ceně = prac. listy), (30 Kč z účtu)