3. třída

16.4. 2021

Posílám dětem velkou pochvalu za zvládnutí prezenční výuky (po čtyřech měsících) a za šikovnost při samotestování.smileys cz 54

V týdnu od 19.4. do 23.4. budeme pokračovat v on-line výuce podle rozvrhu v Teamsech. N. Beldíková

 

14.4. 2021

15.4. - 16.4.

Matematika - PS str. 7 (nahrát do Školy v pyžamu)

Početník str. 8 (nahrát do Školy v pyžamu)

Učebnice str. 10 - 13 (cvičení dle vlastního výběru)     

Český jazyk (N. Beldíková) 

Učebnice - vyjm. slova po P do str. 76

str. 76, cv. 3, 4 písemně 

PS str. 19 (nahrát do Školy v pyžamu)

Hravá vyjmenovaná slova str. 29, 30

 

 

ANGLIČTNINA - Kadlecová

Informace pro děti, které se neúčastní prezenční výuky v týdnu od 12. do 16. 4.:

V tomto týdnu probíráme Unit 21 Let´s go shopping - opakujeme slovíčka, výslovnost i psanou formu, otázku s DO + kladné i záporné odpovědi (ne does.) Rozdníl mezi a, an x some (první informace o nepočitatelných podstatných jménech, pouze na příkladech, bez gramatických kategorií.) L, M, S - vysvětlení značek pro velikosti (lze použít pro oblečení i jídlo.) Za domácí úkol děti dokončí U21 v pracovním sešitě (str. 44 a 45.) Na pátek se naučí rozhovor PB 45/6. 

Uvidíme a uslyšíme se příští týden,

IK

 

 

12.4. 2021

Předpokládané učivo v týdnu prezenční výuky budu zadávat v pondělí a ve středu. Případné úkoly na víkend v pátek.

Info pro nepřítomné děti:

12.4. 

Dnes jsme si udělali tato cvičení.

Matematika - Početník (zelený) str. 5  

Početník str. 

Česká jazyk (N. Beldíková) - Hravá vyjm. slova str. 27 a 28   

13.4. - 14.4.

Matematika - PS str. 5,6 (písemné + a -, nahrát do Školy v pyžamu)

Početník str. 6, 7 (nahrát do Školy v pyžamu)

Český jazyk (N. Beldíková) - opakování probraných kategorií pod. jm. - pád, číslo, rod. 

Učebnice - vyjm. slova po P do str. 75

str. 75, cv. 4, 5 písemně (nahrát do Školy v pyžamu)

PS str. 18 (nahrát do Školy v pyžamu)

 

10.4. 2021

Vážení rodiče,

dle pokynu Ministerstva zdravotnictví a MŠMT si, prosím, prostudujte následující informace ohledně návratu dětí do základní školy.

Do základních škol se vracejí žáci 1. stupně rotačním způsobem.

Od 12. 4. 2021 1. A, 1. B, 3, 5. A.

Od 19. 4. 2021 2. A, 2.B, 4. 5. B.

Podmínkou prezenčního vzdělávání je pravidelné testování 2× týdně (pondělí, čtvrtek). V případě, že zákonný zástupce odmítne žáka testovat, nemůže se dítě zúčastnit prezenční výuky, ale má možnost vzdělávání z domova s tím, že bude plnit zadané úkoly (hodnotí se jako běžná absence, kterou omlouvá rodič).

Testování se netýká žáků, kteří doloží doklad o tom, že nemoc Covid-19 prodělali a ode dne pozitivního testu neuplynulo 90 dní, nebo předloží doklad od lékaře o negativním testu, který není starší 48 hodin.

Doporučujeme si prohlédnout instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

a navštívit stránku, kde jsou důležité informace pro rodiče:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Škola bude otevřena v 7:10 (boční vchod), žáci musejí být chráněni respirátorem nebo rouškou a po přezutí se odeberou do svých tříd, kde se budou pod dozorem pedagogických pracovníků od 7:20 testovat (postupně tak, jak budou přicházet).

V případě, že by chtěli být rodiče žáků 1. až 3. ročníků přítomni testování, oznámí to předem třídnímu učiteli. Testování bude probíhat v učebně keramiky (učebna vedle bočního vchodu) a rodiče budou jednotlivě vyzváni ke vstupu do učebny.

                                                                                               Mgr. Miloš Krátký

                                                         ředitel školy

 

 

1.4. 2021

Vážení rodiče a milí žáci, přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků. smileys cz 33

 

 

30.1. 2021

Vážení rodiče, chtěla bych poděkovat všem, kteří mi v této nelehké a prapodivné době pomáhají s učením. Věřte, že bez Vaší pomoci bych to těžko zvládala. smileys cz 22

 

27.1. 2021

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

Matematika - učebnice str. 30, cv. 1,2,3,4; PS - str. 19, cv. 1,2,3

Český jazyk (N. Beldíková) - PS - str. 39

Prvouka - PS - Žiju zdravě str. 33

 

22.1. 2021

Info pro rodiče:

Od pondělí 25.1. se děti pana učitele Duška budou přihlašovat na on-line Čj na jeho hodiny.   N. Beldíková 

 

10.1. 2021

Info pro rodiče:

Po dobu nemoci pana učitele Duška se budou děti z jeho skupiny přihlašovat na on-line Čj na moje hodiny.    N. Beldíková 

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

Matematika - písemní odčítání na str. 15, cv. 8,9,10

Český jazyk(N. Beldíková) - procvičování vyjmenovaných slov po B a L, učebnice do str. 45

 

 

 

6.1. 2021

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

Matematika - písemní odčítání na str. 14, cv. 6,7

Český jazyk(N. Beldíková) - procvičování vyjmenovaných slov po B a L v Hravých vyjmenovaných slovech na str. 17

 

 

5.1. 2021

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

Matematika - písemní odčítání na str. 14, cv. 3,4; cv. 5 je za domácí úkol

Český jazyk(N. Beldíková) - procvičování vyjmenovaných slov po L v Hravých vyjmenovaných slovech na str. 16

 

 

4.1. 2021

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

Matematika - dnes jsme začali písemní odčítání na str. 14, cv. 1,2

Český jazyk(N. Beldíková) - PS str. 33, cv. 4 a str. 34, cv. 1,2,3

 

ANGLIČTINA - skupina KADLECOVÁ

Moji milí třeťáčci,

v týdnu od 4. ledna se zase uvidíme on-line jen v pondělí a v pátek jako obvykle od 7,40 hod.

Pokračujeme stejně jako v listopadu, úkoly jsem vám zadala do Školy v pyžamu, on-line hodiny budou probíhat v Teams. Nezapomeňte se tedy včas ráno připojit, abychom se viděli a slyšeli aspoň přes techniku.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Mějte se hezky. IK

 

 

30.12. 2020

Info pro rodiče a děti:

Od 4.1. 2021 se děti budou vyučovat distančně. Pro online výuku platí rozvrh v kalendáři (Teams). 

 

 

19.12. 2020

Vážení rodiče a milé děti, přeji příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2021 jen to dobré.1gif

Poděkování: moc a moc děkuji za všechny dárečky a nesmím zapomenout poděkovat za úžasný catering.

 

Info pro nepřítomné a nemocné děti:

Český jazyk(obě skupiny): naučit se nazpaměť vyjmenovaná slova po M a číst (text dle vlastního výběru). :o)

Matematika: procvičovat pamětní sčítání a odčítání dvou dvojciferných čísel (např. - 44+43, 23+49, 54-32, 65-29).

 

 

 

16.12. 2020

Info pro nepřítomné a nemocné děti:

Matematika: stále opakujeme příklady + a - dvou dvojciferných čísel

Český jazyk(N. Beldíková):

Učebnice - str. 44

PS - str. 31

Hravá vyj. slova - str. 14

14.12. 2020

Info pro nepřítomné a nemocné děti:

Matematika: dnes jsme procvičovali pamětní sčítání a odčítání dvou dvojciferných čísel (např. - 44+43, 23+49, 54-32, 65-29).

Český jazyk(N. Beldíková): vyjmenovaná slova po L

Učebnice - do str. 43

Hravá vyjm. slova - str. 14, cv. 1

 

12.12. 2020

Info pro rodiče:

Děti mají v ŽK informaci o ředitelském volnu, které je vyhlášeno na dny 21.12 a 22.12.(bližší informace naleznete na stránkách školy v Aktuálně). 

stromek                              

Prosba:

 Na pátek plánujeme s dětmi rozloučení s rokem 2020 spojené s rozdáváním dárků. Chtěla bych požádat maminky, babičky, tety ....

o pomoc s občerstvením. Děkuji  N. Beldíková                 zvonky

 

20.11. 2020

Info pro rodiče:

Vážení rodiče, protože některé děti jsou na účtu školy v mínusu, chtěla bych Vás požádat o překontrolování vložené částky. Pokud budete potřebovat přesnou informaci o stavu účtu, zavolejte mi.

Děkuji   N. Beldíková

 

 

14. 2020

Týden 16.11. - 20.11. 

Učivo:

Český jazyk - vyjmenovaná slova po B

Matematika - PS pro 3. ročník (1. díl) 

 

 

9.11. 2020

Týden 9.11. - 13.11.

Učivo:

Český jazyk - probíráme vyjmenovaná slova po B

Matematika - násobení a dělení číslem 9

 

ANGLIČTINA - skupina p.uč. KADLECOVÉ

Milé děti, vážení rodiče,

prosím, nepřehlédněte zadání domácího úkolu na tento týden ve Škole v pyžamu. Jak jsem již tam psala, v Teams se budeme vídat on-line, do Školy v pyžamu budu zadávat úkoly. Bude to pro děti snazší.

Hezký zbytek prázdnin, IK

 

24.10. 2020

Družinová výzva během podzimních prázdnin(informace najdete v Školní družina - Aktuality).  

 

23.10. 2020

Prázdniny 26.10. - 30.10.

Domácí úkoly:

Český jazyk - naučit se vyjmenovaná slova po B.

Tělocvik + Člověk a jeho svět - pobyt na čerstvém vzduchu spojený s pozorováním přírody. :o)

Pracovní činnosti - pomáhat rodičům (budu kontrolovat). Pro inspiraci 8567.

Děkuji dospělákům za pomoc při distanční výuce. Moc si toho vážím.

Všem - rodičům i dětem - přeji hlavně zdraví a pohodu. 

 

 

 

20.10. 2020

Velká pochvala všem připojeným dětem za práci během on-line hodin.smileys cz 217

 

 

ANGLIČTINA - skupina p. uč. Kadlecové    pátek 16.10.

Milé děti, vážení rodiče,

dnes mě paní učitelka Beldíková informovala, že jste dostali přístupová hesla do MS Office365 Teams. Ráda bych se s dětmi příští týden viděla podle rozvrhu v pondělí a v pátek 1. vyučovací hodinu od 7,40. Děti na prvním stupni budou mít on-line v blocích, čtvrtek tedy vynecháme. Doufám, že se vám přes víkend podaří připojit se a v pondělí ráno se uvidíme. Děti, mějte připravené školní sešity ENGLISH, pracovní sešit a učebnici a psací potřeby. Těším se na vás, dlouho jsme se neviděli.

IK

 

 

16.10. 2020

Info pro rodiče a děti:

Domácí úkol:

Čj PS - dodělat str. 19 a na str. 20, cv. 1(platí pro obě skupiny) - vypracované stránky ofotíte a vložíte do Škola v pyžamu.                    Chválím všechny děti, které mi posílají vypracované úkoly. 1                                                                                    2Ostatní děti upozorňuji, že distanční výuka je povinná.  

19.10. Matematika (od 8,45) - máme naplánovanou schůzku, najdete -Teams - kalendář. Budete potřebovat pracovní sešit ze druhého ročníku a psací potřeby.  

Informace k angličtině:

Zadané úkoly platí pro skupinu paní učitelky Kadlecové. Skupina paní učitelky Špínové vydrží do příštího týdne (měla by v pondělí přijít). :o)

Mail a telefonní číslo mám stále stejné - v případě nějakých nejasností volejte, napište mail.

 

 

15.10. 2020 - důležité

Zítra 16.10. se na hodinu Aj nepřihlašujte.                   

15.10. 2020

Info pro rodiče a děti:

Vážení rodiče, milí žáci, 

škola pro účely distanční výuky zakoupila program Microsoft Teams (kdo nemá Teamsy v počítači – najdete na portal.office.com). Hesla a přihlašovací jména budu postupně rozesílat.

Při problémech s instalací a přihlášením si klikněte na tento odkaz (zde je vše detailně popsáno).

https://www.youtube.com/watch?v=kwb3Sved0KE

14.10. 2020

Info pro rodiče a děti:

Pokud bude fungovat vše jak má, spojíme se zítra s dětmi v 11,00 přes Škola v pyžamu. Zatím k opakování použijte AlfBook a přiložené odkazy.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Souhl%C3%A1sky+uprost%C5%99ed+slov#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=02.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-6%2C+10#selid

Prosba na rodiče - aktualizace mailových adres (pouze pokud došlo k nějaké změně) 

 

13.10. 2020

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády se od středy 14. října 2020 uzavřou všechny základní školy. Od 14. října platí pro všechny žáky distanční forma výuky. Sledujte pravidelně informace na naší třídní stránce na webu školy. 

Děkuji     N. Beldíková

12.10. 2020

Důležité upozornění pro rodiče:

Děti s negativním testem mohou od 13.10. do školy (nástup je podmíněn odevzdáním čestného prohlášení o negativním výsledku testu).

Obědy mají děti opět přihlášené. Dětem, které zítra do školy nenastoupí, musí rodiče obědy odhlásit.

Omluva: PL na procvičování vložím zítra (nechala jsem ho ve škole).sorry

9.10. 2020

12.10. - 16.10.

Info pro nemocné a nepřítomné:

Čj - učebnice str. 26, 27 

Čj PS - str. 18, 19, 20

Matematika - násobilka a dělení 7 (v pondělí vložím do Školy v pyžamu PL na procvičování). 

Škola v pyžamu - už teď máte vložené tři PL na procvičování násobilky a dělení (2,3,4,5,6 a 10).  

Zdravím všechny děti (nepřítomné, nemocné a v karanténě). smileys cz 14

 

 

7.10 2020

Info pro rodiče:

Po kontrole účtu bylo zjištěno, že některé děti stále nemají vložené peníze a tím pádem jsou v mínusu. Je nutné vložit alespoň nějakou část peněz. Děkuji    N. Beldíková

5.10. 2020

5.10. - 9.10.

Info pro nemocné a nepřítomné:

Čj - učebnice do str. 24 - nauka o slově

Čj PS - do str. 17

Matematika - násobilka a dělení 6

 

 

30.9. 2020

29.9. - 2.10.

Info pro nemocné a nepřítomné:

Čj - učebnice do str. 19 - psaní souhlásek na konci a uvnitř slova

Čj PS - do str. 13 - psaní souhlásek na konci a uvnitř slova

Matematika - opakování + a - do 100, násobení a dělení(násobilka do 5)

Dnes jsme si rozdali učebnice matematiky a početníky na procvičování.

Člověk a jeho svět - str. 7, PS - str. 7

 

22.9. 2020

Info pro nemocné a nepřítomné:

Čj - učebnice str. 13, 14 - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

      učebnice str. 15, 16 - psaní souhlásek na konci a uvnitř slova

Čj PS - str. 8,9 -  slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

          str. 10,11 - psaní souhlásek na konci a uvnitř slova

Čj Písanka - str, 5,6

Matematika - opakování + a - do 100, násobení a dělení(násobilka do 5)

Člověk a jeho svět - str. 6, PS - str. 6

 

 

18.9. 2020

Info pro rodiče

Vyučující ve 3. třídě:

Naděžda Beldíková - třídní učitelka

Petr Dušek - Čj (původní skupina paní učitelky Nesměrákové)

Irena Kadlecová, Kateřina Špínová - Aj

Pavla Vacková - Vv

Iva Dušková - Hv 

 

 

16.9. 2020

Domácí úkol:

Čj PS - str. 5, cv. 3,4

Prvouka PS - vypracovat do středy 23.9. str.4

 

15.9. 2020

Info pro nemocné:

Učení do konce týdne

Čj učebnice -  do str.12 (abeceda, psaní u,ú,ů a tvrdé a měkké souhlásky)

Čj PS - vypracujte do str. 7

Matematika - procvičujte: + a - do 100 a násobilku 1,2,3,4 a 5.

Všem nemocným přeji brzké uzdravení. :o)

 

 

 

8.9. 2020

Domácí úkol:

Čj Písanka (obě skupiny) - str.2.

Info pro rodiče:

Čtení budeme mít každé pondělí a čtvrtek (platí pro obě skupiny).

 

 

7.9. 2020

Domácí úkol:

M - PL

Důležité - od úterý 8.9. 2020 ve všech společných prostorách školy a v jídelně jsou z preventivních důvodů povinné roušky. 

Děkuji za pochopení. 

 

 

3.9. 2020

Zítra  - Třídnická hodina - první dvě hodiny(učebnice, sešity, kontrola dotazníků ...)

3. - 5. hodina již podle rozvrhu

 

2.9. 2020

Dnes děti dostaly učebnici Čj + PS + Písanka 1.díl, Čítanku a Prvouku(prosím vše obalit). 

Na zítra si děti přinesou - ČJ (učebnice, PS, písanka), Mat. 2. díl (z druhého ročníku)

 

Rozvrh pro školní rok 2020/2021- ke stažení zde

N. Beldíková