3.B třída

Rozvrh 2021/2022 zde.

Prvouka ( dusek_petr zavináč volny.cz) - povídali jsme si o tématech:

                                                       - rodina - str. 27 až 29

                                                       + měření objemu - str. 26

                                                       + měření času - str. 25

                                                       + měření hmotnosti - str. 24

                                                       + měření teploty - str. 23

                                                       + skupenství látek - str. 22

                                                       + vlastnosti látek, smysly - str. 21

                                                       + živá příroda - užitkové plodiny - str. 19 - 20

                                                       + živá příroda - zelenina - str. 18

                                                       + živá příroda - ovoce - str. 17

                                                       + živá příroda - houby - str. 16

                                                       + byliny, stromy, keře - str. 14, 15

                                                       + typy krajiny - str. 13

                                                       + světové strany - str. 12

                                                       + hymna ČR

                                                       + Vánoce a vánoční zvyky

                                                       + domov a škola