2. třída

30.6. 2020

Vážení rodiče, chtěla bych poděkovat za květiny a dárky a popřát Vám a Vašim dětem prosluněné prázdniny.

Prosba:

Nevyhazujte PS z matematiky, protože ho budeme potřebovat i ve třetí třídě. Děkuji

 

29.6. 2020

Info pro rodiče:

Vysvědčení - 30.6. - konec vyučování v 8,00 

 

 

26.6. 2020

Všem dětem které dnes ukončily školní rok a taktéž jejich rodičům přeji příjemné prožití prázdnin. 

 smileys cz 239

 

 

19.6. 2020 

Info pro rodiče a děti (distanční výuka)

Od pondělí 22.6. budu (po předchozí telefonické domluvě) vybírat učebnice - Čj 2, Čítanka, Prvouka

Informace ohledně zakončení školního roku přidám po poradě 23.6..

 

 

 

 

Učebnice

Přiblížil se nám konec školního roku a tak už je pomalu čas připravovat učebnice k odevzdání. V průběhu týdne pošlu seznam všech učebnic, které budu vybírat, ať se vám to lépe kontroluje.

Vysvědčení

Vysvědčení vyzvednou ve škole rodiče od 26. - 30.6. (po předchozí domluvě) spolu s věcmi ze skříňky a třídy, protože do školy mohou pouze přihlášení žáci. Tyto informace ještě upřesním v průběhu příštího týdne.     

V případě nějakých dotazů mi zavolejte, napište mail.

 

Plán učiva pro distanční výuku na 15.6. – 26.6.

Český jazyk

PS – Věta jednoduchá a souvětí str. 47 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)  

Učebnice - str. 37, Souvětí

str. 37, cv. 1, 2 – ústně

PS – Souvětí str. 48 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)

Učebnice - str. 38, Opakování

Psaní – str. 38, cv. 2a, b (vypracované cvičení uložte - Škola v pyžamu)  

PS – Věta a souvětí str. 49 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)

Učebnice – str. 39, Abeceda

Psaní – str. 39, cv. 4 (vypracované cvičení uložte - Škola v pyžamu)  

PS – Abeceda str. 50, 51 (vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)

Čtení – Čítanka (dle vašeho výběru)

Matematika

PS – Dělení šesti - str. 26, 27, 28 (vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)  

 

Info pro rodiče a děti:

Pozvánka na krátké (dobrovolné) online setkání dětí přítomných ve škole s dětmi na distanční výuce.

Kdy - 12.6. 2020

Čas - od 9:00

Asi 5 minut před domluveným časem bych poslala v mailu pozvánku, na kterou stačí jednoduše kliknout a připojíte se.

 

 

 

Týdenní plán 8.6. – 12.6.

Distanční výuka

Český jazyk

Učebnice - str. 34, Opakování - slovní druhy

str. 34, cv. 2, 3 – ústně

Psaní – str. 34, cv. 4a, b, c (vypracované cvičení uložte - Škola v pyžamu)  

PS – Opakování str. 43, 44, 45, 46 (vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)  

Učebnice - str. 36, Věta jednoduchá a souvětí

Psaní – str. 36, cv. 2a, b (vypracované cvičení uložte - Škola v pyžamu)  

str. 36, cv. 2c, d - ústně

Čtení – Čítanka str. 147 – Léto (nahrát a uložit)

Matematika

PS – Násobení šesti - str. 24, 25 (vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)  

Stránka na procvičování:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob6_1.htm

 

Týdenní plán 2.6. – 6.6.

Distanční výuka

Český jazyk

Učebnice - str. 33, Slovní druhy – spojky

Učebnice - str. 33, cv. 1, 4 – (vypracovaná cvičení uložte - Škola v pyžamu)

PS – Spojky str. 42 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)  

Psaní – na stránkách Škola v pyžamu máte uložené PL (vypracované listy uložte - Škola v pyžamu)

Čtení – Čítanka str. 144 – 146 Bob a Bobek natírají (str. 146 – nahrát a uložit)

Předložky - procvičování

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm

Matematika

Na stránkách Škola v pyžamu máte uložené PL (vypočítat a uložit).

Stránka na procvičování:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6mapetimin1.htm

 

 

27.5. 2020

Distanční výuka 

Český jazyk

Slovesa - PS str. 40 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)

Učebnice - str. 32, Slovní druhy - předložky

Ústní procvičování - cv. 1, 2, a 3

Psaní - cv. 5, napište věty, kde se nachází jablíčko, cv. 6a, 6b (vypracovaná cvičení uložte - Škola v pyžamu) 

Předložky - PS str. 41 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)

Zítra ještě dodám PL z matematiky. 

Další učivo budu přidávat v úterý 2.6. 2020.

 

              

Distanční výuka

Týdenní plán 25.5. – 29.5.

Český jazyk

Slovesa - procvičování na počítači (vypracovaná cvičení vyfoťte a uložte - Škola v pyžamu)

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/slovesa/slovesa1.htm

Písanka - na stránkách Škola v pyžamu máte uložené dva PL

Čítanka – Tři řemeslníci, str. 142 (nahrávku uložte - Škola v pyžamu)            

Matematika

Násobení a dělení 5 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-5

Další informace přidám ve středu.

 

 

24.5. 2020

Info pro rodiče a žáky:

Vážení rodiče a milí žáci!

Děkuji za spolupráci po dobu nepřítomnosti ve škole. Moc si Vaší pomoci vážím. Zvláštní poděkování patří těm, kdo pěkně pracovali a

plnili zadané úkoly včas.

Pondělí - 25.5. 2020

Výuka ve škole: žáci si přinesou                                                                                             

- učebnice a sešity z českého jazyka, matematiky a také čítanky (začneme s opakováním toho, čemu jsme se věnovali při distanční

výuce)                                                                                                                 

- čestné prohlášení s aktuálním datem 25.5. 2020                                   

- ŽK s informacemi o odchodu ze školy (čas, sám, s doprovodem)

Distanční výuka:                                                                                          

Žáci, kteří nenastoupí do školy, pokračují v plnění úkolů zadaných na stránkách třídy.

21.5. 2020

Info pro rodiče:

Od 25.5. se z naší třídy navrátí do školních lavic 18 žáků, kterým jsem poslala mailem pokyny. 

U 12 žáků, kteří nebudou školu navštěvovat, bude i nadále probíhat distanční výuka.

17.5. 2020

Týdenní plán 18.5. – 22.5.

Český jazyk

PS – Opakování str. 38 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)  

Učebnice - str. 31, Slovní druhy – slovesa

str. 31, cv. 1, 2, 4 a 5 – pouze ústně

Psaní – str. 31, cv. 7 (vypracované cvičení uložte - Škola v pyžamu)

PS – str. 39 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)  

Na stránkách Škola v pyžamu máte uložený PL – opis básničky            

Slovesa procvičování http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm

Čtení – Čítanka str. 138, 139 (bez nahrávání)

Čtení s porozuměním

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/okno2.htm

Matematika

PS – str. 22, 23 – Dělení pěti (vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)  

Na stránkách Škola v pyžamu máte uložený PL (vypočítat a uložit).

Stránky na procvičování:

Dělení pěti

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele5_1.htm

Info pro rodiče:

Další informace o učivu a organizaci výuky přidám ve středu 20.5..

Datum dobrovolného online setkání - 19.5. 

 
15.5. 2020
Info pro rodiče a děti:
Při posledním online setkání jsem se s dětmi domluvila, že se uvidíme v pondělí 18.5., ale bohužel to musím přeložit na úterý 19.5.
Děti si připraví sešit (linkovaný papír), pero a pastelky. Setkání je opět dobrovolné.

Čas - dívky od 9:00

        hoši od 10:00

Týdenní plán na příští týden uložím v neděli večer.

Všem přeji příjemné prožití víkendu.

13.5. 2020

Info pro rodiče:

Pozvánka na krátké (dobrovolné) online setkání s dětmi.

Kdy - 14.5. 2020

Čas - dívky od 9:00

        hoši od 10:00

Asi 5 minut před domluveným časem bych poslala v mailu pozvánku, na kterou stačí jednoduše kliknout a připojíte se.

Škola v pyžamu:

Český jazyk

Přidala jsem stránky na procvičování podstatných jmen (nic neukládáte).

Matematika

Přidala jsem PL na dobrovolné procvičování násobilky. 

10.5. 2020

Týdenní plán 11.5. – 15.5.

Český jazyk

Učebnice - str. 28 – Vlastní jména hor a řek

Psaní – cv. 1, 4 (vypracovaná cvičení uložte - Škola v pyžamu)

PS – str. 35 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)  

Učebnice - str. 29 – Opakování

Psaní – cv. 2, 3 (vypracovaná cvičení uložte - Škola v pyžamu)

PS – str. 36, 37 (vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)  

Čtení – Čítanka str. 107 – Les (už teď se těším na videa)

Matematika

PS – str. 20, 21 – Násobení pěti

(vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)  

Na stránkách Škola v pyžamu máte uložený PL (vypočítat a uložit).

Stránky na procvičování:

Násobení pěti

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob5_1.htm

Další informace přidám ve středu 13.5.

Dokumenty k opětovnému nástupu do školy:

Dotazník - musí vyplnit a odeslat všichni rodiče do 18.5.

Čestné prohlášení - vyplní rodiče, jejichž děti nastoupí do školy těsně před nástupem (25. 5.)

7.5. 2020

Info pro rodiče:

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 25. 5. 2020 opětovně otevírá škola pro žáky 1. stupně. Účast žáků je zcela dobrovolná, ale je nutné vyplnit dotazník a čestné prohlášení.

Na stránkách školy v AKTUÁLNĚ jsou uveřejněny informace o podmínkách opětovného nástupu dětí do školy.

 

6.5. 2020

Přísně tajné - informace pouze pro děti smileys cz 52

Milé děti, ráda bych vám připomněla, že se blíží důležitý svátek - Den matek. Připadá na tuto neděli 10. 5.. Nezapomeňte své mamince poděkovat za lásku a péči. Určitě bude mít radost i z květiny nebo dárečku, který vlastnoručně vyrobíte.

5.5. 2020

MŠMT - manuál pro školy

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

file:///C:/Users/User-06/Downloads/ochrana_zdravi_zs%20(3).pdf

V případě nějakých dotazů mi zavolejte, napište mail. 

 

5.5. 2020

Vážení rodiče,

po dnešní pracovní poradě s vedením školy bych Vás ráda informovala o některých důležitých skutečnostech, které se týkají opětovného nástupu dětí do školy.

Shrnutí nejdůležitějších bodů:

 1. Děti budou ráno do školy vpouštěny s časovým odstupem po skupinách (rozpis bude vytvořen vedením školy) a bude si je před školou vyzvedávat učitel.
 2. Žák musí být povinně každý den vybaven dvěma čistými rouškami v sáčku.
 3. Skupiny budou maximálně po 15, zůstanou zachovány stejné po celý den (tedy i v rámci školní družiny) a budou setrvávat pouze v jedné třídě. O složení skupin rozhoduje výhradně ředitel školy.
 4. Odpolední družina bude otevřená pro žáky 1. - 3. tříd (ranní družina nebude v provozu).
 5. Školní jídelna bude v provozu.
 6. Vstup rodičům do školy k vyzvedávání žáků nebude umožněn.

Veškeré podrobné informace naleznete od 7.5. na oficiálním webu naší školy, a to včetně důležitých formulářů, které je potřeba před nástupem do školy odevzdat.

3.5. 2020

Týdenní plán 4.5. – 8.5.

Český jazyk

Učebnice - str. 26 – Vlastní jména zvířat

Psaní – cv. 1, 4 (vypracovaná cvičení uložte - Škola v pyžamu)

PS – str. 33 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)  

Učebnice - str. 27 – Vlastní jména měst a vesnic

Psaní – cv. 1, 5 (vypracovaná cvičení uložte - Škola v pyžamu)

PS – str. 34 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)  

Čtení – číst každý den nahlas (text dle vlastního výběru)

Matematika

PS – str. 18, 19 – Dělení čtyřmi, čtvrtina

(vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)  

Na stránkách Škola v pyžamu máte uložený PL - dělení 4 (vypočítat a uložit).

Stránky na procvičování:

Dělení 4:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele4_1.htm

Sčítání a odčítání:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6mapetimin1.htm

Info pro rodiče:

Další informace vložím v úterý 5.5. odpoledne (po pracovní poradě). 

 
 
 
30.4. 2020 
Vážení rodiče, milé děti,
užijte si dnešní pálení čarodějnic (Filipojakubskou noc). source
Přeji i příjemné prožití 1. května - Svátku práce.  smileys cz 206
 
Další informace ohledně učiva přidám v pondělí 4.5. 2020. 
 
 
 
28.4. 2020

Český jazyk

Čítanka – str. 85, Veverka obecná (číst nahlas).

Prosba na rodiče:

Byla bych všem rodičům vděčná za videa nebo zvukové záznamy se čtením nahlas (videa je možné uložit i do Škola v pyžamu) .smileys cz 78

Dobrovolný úkol pro rychlíky:

Trimino – násobení 4

Info pro rodiče:

Připomínám možnost osobní konzultace s dětmi pomocí služby meet.vpsfree.cz (stačí poslat pozvánku).

 

 

26.4. 2020

Týdenní plán 27.4. – 1.5.

Český jazyk

Učebnice - str. 24, 25 – Vlastní jména osob

Psaní – cv. 1, 4, 5 (vypracovaná cvičení uložte - Škola v pyžamu)

PS – str. 32 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)  

Čítanka - str. 122, 123 - číst nahlas.

Matematika

PS – str. 16, 17 - Násobení čtyř

(vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)  

Na stránkách Škola v pyžamu máte uložený PL (vypočítat a uložit).

Stránky na procvičování:

AlfBook:

Slovní úlohy na násobení 1 - 4

Násobilka 4:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob4_1.htm

Sčítání a odčítání:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6mapetimin1.htm

Za videa a zvukové záznamy s básničkou moc a moc děkuji. smileys cz 199

Další informace přidám v úterý 28.4..

 

 

24.4. 2020

Info pro rodiče:  

Red Monster - moderní vzdělávací online kurzy pro základní a střední školy.                                                                                      https://redmonster.cz/?fbclid=IwAR3huEY6-9hPV_wCdzwesYO2RVy9lJj2x4lsVTIt3s8AhQ2ELyMZZC7uc2g

Po registraci si můžete objednat (do konce června zdarma) online kurz Čj pro 2. třídu 
Kurz obsahuje kompletní učivo předmětu pro celý ročník.

22.4. 2020

Info pro rodiče:

Mám už dvě velmi pěkná videa a jeden zvukový záznam s básničkou. Budu ráda i za další - není to povinné.

Procvičování: násobení 3

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob3_1.htm

Procvičování: dělení 3

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele3_1.htm

 

 

Týdenní plán 20.4. – 24.4.

Český jazyk

Učebnice - str. 23 - Podstatná jména obecná a vlastní

Psaní – cv. 2, 3, str. 23

(vypracovaná cvičení uložte - Škola v pyžamu)

PS – str.31 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)  

Čítanka - str. 118,119 číst nahlas, naučit se básničku Metro pro krtky

Matematika

Tento týden budeme opakovat.

Na stránkách Škola v pyžamu máte uložené pracovní listy.

Info pro rodiče:

Pokus o propojení dětí na dálku pomocí služby meet.vpsfree.cz.    smileys cz 18       

Tentokrát bych děti rozdělila do menších skupin a každou skupinu včas mailem upozornila na den a čas konání. Asi 5 minut před domluveným časem bych poslala v mailu pozvánku, na kterou stačí jednoduše kliknout a připojíte se.

Více informací získáte na: https://kb.vpsfree.cz/navody/meet

Důležité: účast je dobrovolná

15.4. 2020

Info pro rodiče:

Do Školy v pyžamu jsem vložila stránky s linkami na stahování a dobrovolné procvičování z matematiky(násobilka 1,2 a 3).

Nabídka pro družinové děti:

Školní družina a školní klub

vyhlašuje

SOUTĚŽ – REJ ČARODĚJNIC

Protože současná doba nám s největší pravděpodobností neumožní klasické pálení čarodějnic ve větším počtu lidí, tak pro vás máme nápad. Vyrobme si každý svojí čarodějnici, kterou si 30. dubna upálíme (předtím nezapomeňte vyfotit.-). Kdo raději kreslí nebo maluje, může ji udělat jen na papíře. Fantazii se meze nekladou.

Soutěž je dobrovolná. Ti, kteří se zúčastní mají možnost získat zajímavé ceny. Nejhezčí čarodějnice odměníme po návratu do školy.

Soutěž trvá do 30. dubna 2020, do kdy můžete posílat své vyfocené výtvory na druzinaknin@seznam.cz, nezapomeňte uvést jméno dítěte. Všechny Vaše výrobky a obrázky zveřejníme na https://druzinkank.rajce.idnes.cz/, kde se můžete po skončení soutěže pokochat.

Těšíme se na všechny vaše čarodějnice

Vaše vychovatelky ŠD a ŠK

 

Milí druháci, máme po Velikonocích a tak se opět dáme do učení.smileys cz 23

Týdenní plán 14.4. – 17.4.

Český jazyk

Učebnice - str. 22 - Slovní druhy – Podstatná jména

Psaní - cvičení 2, str. 22 – opište a podtrhněte podstatná jména, cvičení 4, str. 22 – napište podstatná jména

(vypracovaná cvičení uložte - Škola v pyžamu)

PS – str. 29, 30 (vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)  

Čítanka - str. 114,115 číst nahlas

Matematika

PS – str. 14, 15 - Dělení třemi, třetina (vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)

Cvičení 9, str. 15 je dobrovolné.

Děkuji za ukládání vypracovaných úkolů na stránky Škola v pyžamu. Do dnešního dne je přihlášeno 29 dětí.                   

Další informace - středa 15.4. 2020 

 

8.4. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

chtěla bych Vám všem poděkovat za dosud odvedenou práci při

domácí výuce. Velmi si toho vážím a doufám, že to tak bude

fungovat i nadále.

Domácí úkol:

Nebojte, žádný další úkol až do 13.4 nebudu přidávat.

Jediné, o co žádám, je čtení. Děkuji   

 

 smileys cz 14          smileys cz 68    Přeji rodičům i dětem veselé Velikonoce.  

   

 Další informace přidám 14.4..

6.4. 2020

Mám k Vám prosbu - vypracované úkoly ukládejte na Škola v pyžamu průběžně. Děkuji 

5.4. 2020

Týdenní plán 6.4. – 10.4.

Český jazyk

Učebnice - str. 20,21 - Slovní druhy

Psaní - opište cvičení 3, str. 20 (opsané cvičení uložte - Škola v pyžamu)

Čtení - číst nahlas (každý den alespoň 10 min.)

PS – str. 28 (vypracovanou stránku uložte - Škola v pyžamu)

Matematika

PS – str. 12, 13 - Násobení tří (vypracované stránky uložte - Škola v pyžamu)

Angličtina

AlfBook – Anglický jazyk – slovní zásoba – Tělo1

AlfBook

Většina z vás na stránkách pracuje - :). Pokud má někdo důvod, proč na stránkách nepracuje, napište mi.                                                                         

Jeden žák mi neposlal domácí úkol z Čj - :(.

Info pro rodiče:

Další informace vložím ve středu 8.4.

V úterý 7.4. nebudu dopoledne k zastižení. V případě nějakého dotazu volejte, mailujte odpoledne. Děkuji.

Při potížích s domácí výukou: Pomáháme on-line

Dobrovolnický projekt on-line doučování předmětů ZŠ a SŠ pomocí aplikace Zoom.

https://pomahameonline.cz/

 
 
2.4. 2020
Info pro rodíče:
Včera jsem Vám poslala pozvánky na nové stránky. Už se mi ozvalo několik rodičů, že děti přihlásili. Tak bychom to mohli vyzkoušet.
Domácí úkol:
Výtvarná výchova - namalovat obrázek - téma - jaro, Velikonoce
Nadále však sledujte i tyto webové stránky, protože sem budu psát informace pro Vás a zda jsou na stránkách Škola v pyžamu zadané domácí úkoly.  Děkuji 
Objevila jsem hezké stránky na procvičování:
 
 
1.4. 2020
Info pro rodiče:
ŠKOLA V PYŽAMU
Ráda bych vás pozvala na nové stránky, které nám umožní lepší propojení s dětmi. Dostanete mail s odkazem pro pozvání do třídy. Vyplníte jméno žáka, heslo a email. Další informace získáte na úvodní stránce, kde je vše vysvětleno pomocí krátkého videa.  
 
31.3. 2020
AlfBook - nezobrazování výsledků
Bohužel se mi stále u některých děti nezobrazil výsledek o splnění domácího úkolu. Při předpokladu o vypracování úkolu u všech dětí jsou asi dvě varianty možného problému.
1. - starý typ prohlížeče
2. - je nutné po vypracování zavřít kapitolu učiva ve které se test nachází
Pro kontrolu správného fungování AlfBooku:
Matematika - Sčítání a odčítání do 100 - Počítámé s přechodem přes 10 I. (děkuji za vypracování).
 
Hudební výchova:
Průběžné procvičování hry na flétničku.
 
 
 
 
29.3. 2020
Týdenní plán 30.3. - 3.4.
Český jazyk:
Učebnice - str. 18 (opakování probraného učiva)
PS - str. 25, 26, 27 (vypracované stránky ofoťte nebo naskenujte a pošlete mi je na mail popř. na WhatsApp - předem děkuji)
Psaní - napsat adresu bydliště
Čtení - hlasité a tiché čtení
Matematika:
Opakování -  + a - do 100, násobilka 2 (sloupečky s příklady, matematický diktát, řešení slovních úloh ...).
PS - str. 11 (Sudá a lichá čísla)
Info pro rodiče:  
Další informace vložím v úterý a ve čtvrtek. 
 
Info pro děti:
Kdo splnil domácí úkol z matematiky  -  máte zapsanou velkou jedničku.
Kdo nesplnil domácí úkol z matematiky  -  máte poslední šanci.

 
26.3. 2020
Domácí úkol:
AlfBook - Matematika - test: Sčítání a odčítání jednociferného čísla do 100 s přechodem přes 10 II.
Vypracujte do zítra - 27.3.
 
25.3. 2020
Aj - zábavné hry a videa na procvičování - http://www.english-time.eu/pro-deti/
 
 
Chválím děti za procvičování na AlfBooku.
Aby mohly procvičovat všechny děti, potřebuji zaslat Vaše mailové adresy(obratem zašlu přístupová hesla na portál AlfBook). 
 
 
22.3. 2020
Týdenní plán  23.3 - 27.3.
 
Český jazyk:
Učebnice - str. 14 - str. 17
PS - str. 18 - str. 24
Čtení - hlasité a tiché čtení s porozuměním (volná reprodukce přečteného textu)
Psaní - přepis textu z učebnice, diktát 
 
Matematika:
PS - str. 8 - str. 11
Barevné příklady - používejte k procvičení učiva dle Vašeho uvážení
 
Člověk a jeho svět:
Procvičování hodin
 
 
 
 
20.3. 2020
Důležitá informace pro rodiče:
 
Portál AlfBook 
Pro možnost získání zpětné vazby zavádíme program  AlfBook,  ve kterém si žáci hravým způsobem opakují a upevňují vědomosti z probíraného učiva, učitel vidí výsledky svých žáků a rodič získává přehled o znalostech svých dětí. Přihlášení k testování lze přímo na http://www.alfbook.cz/, nebo na stránkách naší školy https://www.zsmsnovyknin.cz/ v záložce „Testy ALF“
 
Přihlášení žáka: 
Na stránce: http://www.alfbook.cz/, žák zadá kód školy:    zsmsnovyknin, klikne na START, ve sloupci „žák“ vybere třídu, žáka a zadá heslo (po zaslání vaší mailové adresy Vám přepošlu přihlašovací heslo pro jednotlivého žáka).  Dále už intuitivně na obrazovce s letadlem rozklikne ročník, vybere předmět, konkrétní učivo a políčkem start spouští test. Na konci testu žák získá informaci o úspěšnosti testu. 
 
Testování slouží k získání informace, jak žák učivo zvládá a na co se ještě má v procvičování zaměřit.

Prosím o zaslání Vašich mailových adres - n.beldikova@seznam.cz

 

19.3.

Odkaz na zajímavé procvičování matematiky.

Úlohy z matematiky pro děti ze základních škol - https://www.matika.in/cs/

 

18.3.

Přístup do online výuky nakladatelství Taktik (matematika 2. díl) - klikněte na odkaz a zaregistrujte se  

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/29936/8a29e4b14bd0ab1a3e41c0f635c0b537

 

15.3. 2020

Info pro rodiče:

Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.  

Týdenní plán 16.3.- 20.3.

Český jazyk:  Odlišná výslovnost a psaní souhlásek ve slovech

Učebnice - str. 10 - 12

PS - str. 14 - 17

Matematika: násobení a dělení

PS - str. 3 - 7

Vážení rodiče, pokud budete mít nějakou nejasnost v týdenním plánu, volejte, pište.

tel. - 721 517 182                      mail - n.beldikova@seznam.cz

S přáním hodně zdraví                   N. Beldíková

12.3. 2020

Pomoc s domácí výukou: v souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se některá nakladatelství rozhodla poskytnout všem žákům od středy 11. března do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní školy zdarma.

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/?fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY

Děkuji všem za pravidelné čtení a opakování.  

11.3. 2020

Info pro rodiče:

Protože jsem včera z vážných rodinných důvodů nebyla ve škole, ozývám se teprve dnes. Ráda bych Vás požádala o opakování probrané látky. V Čj jsme začali probírat jiné tvary slov a slova příbuzná a v matematice je to úvod do násobilky. Pro snadnější práci vkládám tři odkazy na procvičování. V průběhu uzavření školy se budu snažit vkládat úkoly na procvičování. V případě nejasností zavolejte na číslo 

721 517 182.  Děkuji    N. Beldíková

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/matematika-2-rocnik/

5.3. 2020

Domácí úkol:

Písanka - str. 26

Info pro nepřítomné:

Čj - PS zítra doděláme do str. 10.

M - dělali jsme geometrii str. 42 - 44, stále procvičujeme + a - do 100.

 

3.3. 2020

Domácí úkol:

M - str. 36, cv. 8,9,10.

Čj - PS - na str. 8 doplnit cv. 1.

Pondělí 9.3. Pč - děti si přinesou malý květináček nebo kelímek od jogurtu a hrášek nebo fazolky.  

 

2.3. 2020

Domácí úkol: 

Početník str. 23 - dopočítat celou stránku

Čj - kdo nestihnul ve škole dopíše do sešitu cvičení 5, str. 5.

Info pro rodiče:

Z preventivních důvodů budou ve třídách, v jídelně i v dalších místnostech umístěna antibakteriální mýdla. Zároveň se zvýší dezinfekce při úklidu. Prosíme rodiče o poučení žáků ohledně důležitosti mytí rukou a dodržování dalších hygienických pravidel.

 

29.2. 2020

Domácí úkol: kdo nestihnul ve škole, v PS z ČJ dodělá str. 7 a v Početníku dopočítá str. 22.

 

 

26.2. 2020

Domácí úkol:

M - PS str. 30, cv. 13

Procvičování příkladů na + a - do 100 s přechodem přes 10( typ příkladů - 58 + 6, 62 -  4).

22.2. 2020

M - str. 28, oprava cvičení 2, str. 34, cv. 11.

Písanku máme dopsanou do str. 25.

   

 

18.2. 2020

Domácí úkol na čtvrtek - Hv - str. 17 - Běžela ovečka, str. 18 - Sedí liška pod dubem 

Některým dětem chybí v kufřících na Pv a Vv barevné papíry, lepidlo a štětce. Předem děkujeme za doplnění. 

 

17.2. 2020

Info pro rodiče:

Od dnešního dne došlo ke změně vyučujícího v předmětech Vv, Pv a Hv (paní učitelka Štorková odešla na mateřskou dovolenou). Nová paní učitelka se jmenuje Lenka Vochosková.

V rozvrhu nastala také menší úprava -  Hv je z pátku přesunuta na čtvrtek. 

čtvrtek

M

ČS

Čj/Hv

Čj/Hv

Aj/

     

pátek

Tv

Čj

M

Čj

       

 

 

12.2. 2020

Domácí úkol:

M - PL - vypočítat dva sloupečky(kdo by chtěl, může i ten třetí).

Čítanka - str.79 - 81 - úkol na příští týden.

 

11.2. 2020

Domácí úkol:

Čj - kdo nestihnul ve škole dopíše si Písanku - str. 19,20 a v PS doplnit u,ú,ů na str. 53.

Info pro rodiče:

Všechny děti mají včerejší nepřítomnost ve škole omluvenou (není třeba psát omluvenku do ŽK).    

28.1. 2020

Info pro nepřítomné:

Čj - stále opakujeme tvrdé a měkké slabiky, v PS jsme udělali str. 47 a na str. 48 doplnili cv. 1(domeček).

M - procvičujte + a - do 100.

Informace pro rodiče:

Ve čtvrtek 30.1. odpadá Aj. Celá třída bude končit v 11:10 (družina je normálně v provozu).

 

23.1. 2020

Domácí úkol:

Čj PS - str. 46, cv. 4.

Info pro nepřítomné:

Včera jsme v ČjPS dodělali str. 45 a dnes jsme si udělali na str. 46 cv.1(cv. 4 je za DÚ).

V matematice opakujeme + a - do 100.

Žádost na některé rodiče:

Od některých rodičů nemám omluvenou nepřítomnost dítěte ve škole.  

 

21.1. 2020

Domácí úkol:

Čj PS -str.44, cv. 1,4.

Info pro nepřítomné děti:

Čj - do konce týdne bychom měli v PS skončit na str. 47.

Písanka - dopsali jsme písmenko p.

M - procvičujeme příklady na + a - do 100 bez přechodu přes desítku. Vkládám adresu na stránku na procvičování:

 https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-a

 

17.1. 2020

Domácí úkol:

M Barevné počítání - dodělat do str. 6.

Hv - houslový klíč (celá řádka).

 

 

16.1. 2020

Domácí úkol:

Čj - PS - str. 42, cv. 3

Vv a Pv

Některé děti potřebují doplnit kufříky na tyto předměty. Chybí jim štětce, lepidlo, tempery, barevné papíry, nůžky. 

 

15.1. 2020

Domácí úkol:

Čj - PS - str. 41, cv. 3(ke každé slabice napsat dvě slova).

Oprava opisu - školní sešit

Info pro nepřítomné:

Začali jsme s měkkými slabikami a v matematice procvičujeme počítání do 100 bez přechodu přes desítku(30+40,22+10,32+8,50-20,61-20,50-4)

 

12.1. 2020

Domácí úkol:

Písanka - str. 11

M - každý den nosit pravítko a ořezané tužky.

Akce na příští týden:

14.1. - Mobilní planetárium(místo konání - školní tělocvična).

 

7.1. 2020

Domácí úkol:

Písanka - str. 7( kdo nestihl ve škole, dopíše str. 8).

Na zítra budou děti potřebovat pravítko a ořezané tužky.

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

Písanka - str. 7 a 8

PS Čj - str. 39, cv.1 a 2.

M - Barevné příklady - str. 1 a 2.

Info pro rodiče:

9.1. 2020 - konzultace od 15:00 do 16:00

Protože jsme se viděli docela nedávno, nechávám naše setkání na Vašem uvážení.

Pozor změna rozvrhu - od pondělí 13.1. 2020 se vrací rozvrh do původní verze - v pondělí Pv a v pátek Hv.

 

 

 

 

 

 

19.12.

Na zítra si děti přinesou hrneček nebo kelímek z umělé hmoty, něco málo cukroví na ochutnání (pokud maminky dovolí) a něco na psaní.

Já obstarám menší občerstvení - pití, brambůrky atd.(v případě nějakého omezení mi napište, co nemám dětem dávat). 

  P.S. - Ať děti nezapomenou na dárečky. Děkuji 

 

 

 

16.12.

Domácí úkol:

M - str. 22, cv. 11

Děti si na zítra vezmou do školy čítanku.

 

12.12  

Připomínám zítřejší výlet do Šestajovic - odjezd je v 7:45 a předpokládaný návrat v 12:05.

Děti budou vyrábět svíčky a potom mají možnost nákupu v podnikové prodejně.

Ohlédnutí za letošním vánočním jarmarkem    

Společně s kolegyní Terezou bychom Vám chtěly vyjádřit naše velké poděkování za aktivní pomoc na přípravě jarmarku a za štědrou finanční podporu při nakupování.

 

10.12.

Pozvánka na vánoční jarmark a koncert

 Jarmark2018   

 

9.12.

Domácí úkol:

Čj Písanka 2 -str.1

Info o akcích v týdnu 9.12. - 13.12.

11.12. - Vánoční jarmark od 16:45 - všichni jste srdečně zváni.

13.12. - výlet do Šestajovic - výroba svíček

odjezd - 7:45

předpokládaný příjezd - 12:00

S sebou - vhodné oblečení, svačina, pití, kapesné dle uvážení.

 

7.12.

Děti dostaly dvě upozornění:

1. Od pondělí 9.12. už bude fungovat vchod do školy pod kostelem (vchod u pojišťovny bude uzavřen).

2. Upozornění na výskyt vší ve škole. 

 

 

6.12.

Info pro nemocné děti:

Čj U - máme hotovo do str. 32 a začínáme probírat souhlásky na str. 33.

Čj PS - máme hotovo do str. 34.

M - počítání se závorkami na str. 18.

 

Vážení rodiče,

omlouváme se za komplikace, ale v souvislosti s pozdržením stavby, která nás z bezpečnostních důvodů nemůže pustit do prostorů pod kostelem (vchod u keramiky), kde měl původně sběr papíru probíhat, jsme nuceni změnit místo výběru. Sběr tedy vybíráme u vchodu do tělocvičny. Najíždějte s auty rovnou vraty přímo před vchod u tělocvičny, kde bude sběr probíhat. Vybírající papír zváží, zapíše si jméno žáka, počet kg a třídu. Termín výběru se nemění:

sběr vybíráme vždy ráno od 7:00 do 7:35 hod.

od úterý 3.12. až do pátku 6.12. 2019   Karton nesbíráme.

 

Děkujeme za pochopení.

                                                 S pozdravem Mgr. Augustin Kůr, zást. řed.

2.12.

Domácí úkol: 

M - str. 17, cv. 18, 19.

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

M - str.17.

Čj - U - str. 31.

Prosinec - plánované akce

3.12. - 6.12. sběr papíru  7:00-7:35

Změna - sběr se bude vybírat u vchodu do tělocvičny. 

5.12. - ve třídě nás navštíví Mikuláš se svou družinou.

11.12. - vánoční jarmark

13.12. - výlet do svíčkárny v Šestajovicích

18.12. - dílnička - práce s kůží 

20.12. - vánoční besídka 

28.11.

Domácí úkol: 

M -  str. 16,cv. 12 a 13 (dodělat)

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

M - zítra doděláme str. 16

Čj - U - samohlásky ú,ů str. 30

      PS - hotovo do str. 31

Zítra je poslední možnost donést výrobky na soutěž -NEBE-PEKLO-RÁJ

 

26.11

Domácí úkol: 

M - vystřihnout peníze v PS (uložit do igelitového sáčku a přinést do školy).

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

M - máme hotovo do str. 14.

Čj - učebnice do str. 29

PS - str. 30

Prvouka - probírali jsme rodinu.

 

 

21.11.

Domácí úkol:

Oprava diktátu

Info pro nemocné a nepřítomné:

Čj - učebnice do str. 28

M - máme hotovo do str. 11.

Info o nadcházející třídní schůzce (konzultaci) 25. 11. 2019

Program - prospěch, chování, školní řád (k nahlédnutí na stránkách školy v dokumentech), chystané akce

Čas konání - 15:00 - 17:00 (v případě zájmu budu rodičům k dispozici již od 13:00

 

„Nebe, peklo, ráj“

čert a mikuláš-1

Soutěžní kategorie:

 1.    výtvarná (obrázky i výrobky)      
 2.    literární

                Na Vaše díla se těšíme v týdnu od 25. do 29. listopadu 2019.

 

18.11.

Domácí úkol:

přečíst cv. 4 na str. 26 (zítra píšeme diktát). 

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

Matematika - máme hotovo do poloviny str.8 (ještě nám chybí cv. 7,8,9).

Český jazyk - slabiky a hlásky na str. 26. 

 

HV – flétnička

Prosím rodiče o procvičování těchto písní

 1. STUPNICE   noty G A H C D

- žáci se snaží hrát plynule vzestupně i sestupně (tj. G A H C D - D C H A G)

- dbejte na správné držení flétničky (levá ruka hraje, pravá ruka pouze přidržuje palečkem)

- noty a jejich správné držení najdete v notičkách, které jsem jim otiskla a vložila do desek na stranách 8 až 18.

 1. BĚŽELA OVEČKA (str.17 v deskách)

/ G A H / C C C / C H A / H H H /

/ H A G / A A A / A H A / G G G/

Poznámka: nota, která je podtrhnutá jednou čarou, znamená pro dětí, že hrají toninu na dvě doby

 1. HALÍ BELÍ (str. 22 v deskách)

/ H A / H G / H A / H G / H A / H G / H A / H G /

Poznámka: nota, která je podtrhnutá jednou čarou, znamená pro dětí, že hrají toninu na dvě doby

 1. HORE, BRATŘI (str. 21 v deskách)

/ G H / A C / H H A A / G /

celý řádek zahrajeme 2x za sebou a pokračujeme na druhý řádek

/ H H A A / C H A / H H A H / C H A /

/ G H / A C / H H A A / G /

druhý a třetí řádek zahrajeme 2x za sebou

Poznámka: nota, která je podtrhnutá dvakrát, znamená pro dětí, že hrají toninu na čtyři doby.

Prosím o pravidelné procvičování

14.11.

Domácí úkol:

Čj - str. 23, cv. 1a.

Čítanka (na pondělí) - str. 73 O víle a pasáčkovi

Info pro rodiče:

Dočasná změná rozvrhu - od příštího týdne budou mít děti Hv(flétničky) v pondělí a Pv v pátek.

Děkujeme za pochopení

11.11.

Domácí úkol:

Početník - str.5.

 

8.11.

Domácí úkol:

M(děti dostaly nový pracovní sešit) - str. 1, cv. 3,4.

Ještě jednou žádost o stuhy - děti budou na výrobu lapačů snů potřebovat jednobarevné stuhy bez potisku(bílá, růžová, šedivá, světle modrá, světle žlutá ...) a šíře do 2 cm.   Děkujeme

 

Informace pro rodiče:

Termín třídní schůzky - z vážných důvodů musím schůzku přeložit na 25.11. od 15:00.

Omluvenka na 6.11.- protože byla možnost dát děti do školy, napište nepřítomným dětem omluvenku do ŽK - děkuji.

Vánoční jarmark 11.12. - opět bych si dovolila požádat rodiče o pomoc - výrobky s vánoční tématikou, perníčky.......

Prosba od paní učitelky Štorkové - pokud máte doma nějaké nepotřebné stuhy, dětem by se hodily na vánoční tvoření.

                                                                  

          

5.11.

Upozornění - stávka 6.11. 2019

Vzhledem k tomu, že se většina učitelů naší školy připojila ke stávce, bude dne 6.11. zajištěn pouze dohled nad žáky v době dopoledního vyučování.

Provoz ŠD 1. a 2. oddělení bude zajištěn.

Provoz školní jídelny pro přítomné žáky bude zajištěn. Pouze žáci, kteří zústávají doma, si odhlásí stravné nejpozději 6.11. 2019 do 6:00. 

Domácí úkol:

M - str. 26,cv.3, str. 27,cv.3.

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

M - procvičujte počítání + a - do 20.

Čj - učebnice str. 21, PS str. 21.

 

 

 

31.10.

Domácí úkol:

M - str. 23, cv.1,3.

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

M - do pátku budeme mít hotovo na str. 22 a 23.

Čj - opakování - druhy vět.

Písanka - velké C a Č (vypadlo mi číslo stránky).

 

25.10.

Domácí úkol:

M - Početník str. 4.

Procvičujte s dětmi + a - do 20.

Čj - číst, číst, číst.

Přeji příjemné prožití prodlouženého víkendu.

 

24.10.

Domácí úkol:

M . str. 21,cv. 1,3.

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

M - PS jsme dnes dodělali do str. 20 a cv. 1 a 3 na str. 21 je za DÚ.

Čj - učebnice - opakování na str. 19 a v PS jsme vybarvovali druhy vět na str. 19.

 

23.10.

Domácí úkol:

Čj učebnice - str. 18, cv. 2.(děti dnes dostaly sešity na domácí úkoly).

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

M - PS jsme dnes dodělali do str. 19.

 

22.10.

Domácí úkol:

Oprava diktátu.

Info pro nemocné a nepřítomné děti:

M - PS jsme dnes dodělali do str. 18.

 

21.10.

Domácí úkol:

Matematika - str. 17, cv. 1,2.

Procvičujte s dětmi počítání + do 20 s  přechodem přes 10.

 

18.10.

Prosba na rodiče o vyplnění dotazníku - Nastavení rovných příležitostí ve školách ORP Dobříš

Předem děkuji za Váš čas (   vyplněné dotazníky děti přinesou do středy ).

17.10.

Domácí úkol:

Čj -PS str. 16, cv.2.

 

16.10.

Domácí úkol:

M - PS str. 14, cv. 1,2.

Čítanka -str. 30, 31(na pondělí).

 

15.10.

Domácí úkol:

Čj - Písanka str.19, oprava diktátu.

 

14.10.

Domácí úkol:

Čj - PS - str. 15, cv. 3 a 4.

M - Početník - str. 3(prostřední sloupeček).

Vv - ve středu přinést různé listy(děti budou vyrábět skřítka Podzimníčka).  

 

10.10.

Domácí úkol:

Písanka - dopsat do str. 16.

Drakiáda - platí informace z 7.10.

 

9.10.

Domácí úkol:

M - Početník str. 3 (první sloupeček).

Čítanka - číst na str. 24 - 26 (příští týden bude zkoušet ze čtení).

 

8.10.

Domácí úkol:

Čj učebnice - str. 13, cv. 2( Barevně podložené věty z článku Jak se staví dům opsat ve správném pořadí).

Pozor změna v rozvrhu:  Čítanku si děti budou brát do školy v pondělí a ve středu. 

 

7.10.

Domácí úkol:

M - Početník - dodělat str.1.

Čj - některé děti si ještě musí dodělat str. 12 v pracovním sešitě. 

Info pro rodiče:

Drakiáda 11.10. Pouštět draky půjdeme po druhé vyučovací hodině. Podle předpovědi by mělo být pěkné počasí a dokonce i foukat. Děti si na pátek přinesou učení na první dvě hodiny (Čj, M) a nezapomenou na draka. Dejte jim také vhodné oblečení a nepromokavé boty.

 

4.10.

Domácí úkol:

M - str. 4,cv. 4. 

 

3.10.

Info pro rodiče:

Na pátek 11.10. je naplánovaná DRAKIÁDA - další info o akci upřesním příští týden. Výsledek obrázku pro smileys with kite

 

2.10

Zítra jedeme na výlet - platí informace uveřejněné 23.9.

Domácí úkol na 4.10.

Pracovní list z M(počítání přes 10) - znázornit, udělat rozklad druhého sčítance a vypočítat.

 

1.10.

Info pro rodiče:

Prosím o kontrolu přípravy učebnic, domácích úkolů  a pomůcek - děti často zapomínají!

AJ - čtvrteční skupina si zítra vezme sešit na Aj.

 

30.9.

Domácí úkol:

Čj PS - str.10, cv.2.

Pomůcky na Vv 2.10. - menší listy(různé druhy).

 

27.9.

Domácí úkol:

Písanka - str. 11(kdo nedopsal str. 12 ve škole, dopisuje doma)

Info pro rodiče:

Kroužek: Počítače   1. změna času - 13:35 - 14:20

                            2. platba říjen - prosinec  240 Kč

 

 

25.9.

Domácí úkol:

Písanka - str.10

 

23.9.

Domácí úkol:

M - str. 44, dvě slovní úlohy, str. 45, cv. 1.

Info pro rodiče:

24. 9. Tv - v případě příznivého počasí si přehodíme Tv na poslední hodinu a půjdeme cvičit na školní zahradu.

3.10. - výlet Farmapark v Soběhrdech - vstup a doprava budou hrazeny z fondu žáka

Oblečení - sportovní oblečení podle počasí

S sebou - svačina, dostatek tekutin a kapesné dle uvážení rodičů

Odjezd - 8.00 hod. (sraz bude ve třídě)

Návrat - okolo 12.00 hod. (oběd budeme stíhat)

 

 

14.9.

Zapomněla jsem napsat, že 3.10. pojedeme do Soběhrd na výlet. Informace o odjezdu a návratu ještě upřesním později. 

 

13.9.

Info pro rodiče:

1. Děti dostaly oznámení o výskytu vší ve škole - zkontrolujte dětem hlavy. Děkuji

2. Pokud máte možnost, dejte dětem na Hv flétničky. Paní učitelka by ráda nacvičila vystoupení na ván. jarmark a akademii.

3. Příští týden nebudu ve škole, výuku povede paní učitelka Štorková. 

Domácí úkol:

Kdo nestihl ve škole - písanka 1, str. 5, napsat 10 řádků. 

 

12.9

Důležité upozornění!

Od zítra 13.9. až do odvolání se do školy bude chodit vchodem mezi školkou Čáp a Českou pojišťovnou(hnědá vrata).

Domácí úkol:

Matýsek - str. 31, cv.2, str. 32, cv. 1.

Prvouka PS - do pondělí 16. 9. dodělat str. 3. 

 

10.9.

Domácí úkol: Čj(učebnice) str. 6, cv. 6.

 

9.9.

Domácí úkol: Čj str.5,cv. 5.

Seznam pomůcek na Vv a Pv:  igelit či podložka A2, vodovky, tempery, kelímek, hadřík, houbička, tři štětce různé velikosti, špičaté nůžky, černý tenký centropen, tuš, tuhé lepidlo v ruličce, lepidlo Herkules, suché pastely, voskovky, špejle, barevné papíry

 

 

4.9.

Děkuji rodičům za včasné dodání dotazníků.

 

3.9. 2019

Zítra 4.9. se už učíme podle rozvrhu.

Děti si přinesou: Čj 1. díl, PS Čj 1. díl, Hravá matematika 3. díl.

Informace:

Děti dostaly  letáček s  informacemi o vkladu na účet školy.   

ŽK - prosím o vyplnění osobních údajů.

Aj středa: Benedikt, Beztahovský, Buršík, Lenemayer, Limberk, Pinka, Rytych, Šebesta, Weber, Hnízdilová, Hrubá, Koňakovská, Máchová, Pechačová, Zemanová.

Aj čtvrtek: Haniš, Havel, Krychfalushiy, Mykulyak, Nahodil, Nerad, Pecivál, Václavík, Casková, Havlanová, Havlová, Korecká, Machová, Navrátilová, Pešková, Válková.                                                                     

                                                  

 

Vážení rodiče , vítám Vás v novém školním roce 2019/2020.

 

Informace :

Dnes děti dostaly ŽK, rozvrh, informace o kontaktech a termínech prázdnin(nalepit do ŽK) a dva dotazníky, které prosím vyplňte (datum odevzdání - nejpozději ve středu 4.9.).

3.9. - děti dostanou sešity a některé učebnice. Všechny učebnice, sešity a ŽK prosím obalit.

Aj - středa 5. hodina od 11:20 do 12:05 - 1.skupina(2.skupina bude končit v 11:10)

      čtvrtek - skupiny se prohodí

Rozdělení do skupin upřesním zítra.

Další informace budu dodávat průběžně. Prosím o pravidelné nahlížení na stránky naší třídy.