2.B třída

Rozvrh pro školní rok 2021/2022 zde.

Český jazyk 2. třída (skolakov.eu)

Matematika 2. třída (skolakov.eu)

do 19. 5. - přinést balonek a provázek na pracovní výchovu

1. 6. - výlet do Farmapar Soběhrdy, s sebou pokrývku hlavy, dostatek tekutin a svačinu

2. 6. - bude probíhat focení od 7:40

do 3. 6. - přinést: kluci - černé triko a kraťasy, děvčata - černé šaty nebo sukni a tričko

10. 6. - výlet do Čapkovy Strže, s sebou pití a svačinu, návrat ve 12 hodin

27. května

ČJ - pracovní sešit strana 33 > naučit se básničku a strana 34, písanka strana 35

M - pracovní sešit strana 39 a 59

25. května

ČJ - písanka strana 34, pracovní sešit strana 32

M - pracovní sešit do strany 38

ČS - pracovní sešit do strany 64

16. května

ČJ - pracovní sešit do strany 28 - konec příběhu ze cvičení 1 nakreslit nebo napsat, písanka do strany 30

29. dubna

ČJ - z učebnice přepsat do sešitu 84 vzkaz, 81/1 vypsat podtržená slova, 82/2,3,4, 83/6,8,11, 85/2 + čtyři slova na bě,pě,vě,mě. Pracovní sešit do strany 20. Písnaka do strany 26.

M - pracovní sešit do strany 28, v geomterii do strany 54. Početník do strany 16. naučite se násobilku 7.

ČS - do strany 55.

22. dubna

ČJ - str. 81 - čtení s porozuměním

M - str. 26 cv. 1,2,3 Početník str. 14

Třídní schůzky jsou naplánované na středu 20.04. 2022 16:30 hodin.

19. dubna 2022

Čj- pracovní sešit do strany 19. 

MA - Hravá matematika do str. 25.

    učebnice str. 79. 

Odkazy k procvičování:

12. dubna

ČJ - přepsat z učebnice do sešitu: 75/6, 76/2,5, 77/4,5, 78/4 a ze strany 77 opsat žlutý rámeček, pracovní sešit do strany16, písanka do strany 24.

M - naučit se násobilku 6, pracovní sešit do strany 24/1, početník do strany 13, do sešitu vypsat do dvou sloupců násobilku 6 pomocí přídkladů 1 x 6 = 6, 2 x 6 = 12, .. a stejným způsobem násobilku 4.

ČS - pracovní sešit do strany 52, do sešitu nadepsat Smetánka lékařská - pampeliška a nakreslit, co se z ní vyrabí (viz. strana 52/3).

5. dubna

ČJ - písanka do strany 22 + naučit se opisovanou básničku, pracovní sešit do strany 15, učebnice do strany 75.

M - pracovní sešit do strany 22 a v geometrii do strany 54, do sešitu slovní úlohy: 1) kráva má 4 žaludky, kolik žaludků má 8 krav? 2) dům má 4 podlaží, na jednom podlaží jsou 4 okna, kolik oken má dům?, do sešitu rozdělit čísla na sudá a lichá: 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 2, 4, 10, 11, 17, 30, 57, 18, 21, 51, 52, 67

ČS - pracovní sešit do strany 52, cvičení dvě překreslit do sešitu s libovolnou květinou.

Ve čtvrtek donést adresu na pohlednice, donést vyfouklá vajíčka a zasazené osení.

30. března

ČJ - pracovní sešit do strany 14, učebnice strana 74/5 do sešitu a strana 73/5,6 do sešitu, písanka do strany 21.

M - pracovní sešit do strany 21, do sešitu vymyslet příklady s výsledkem 16, 20, 28, 12, 35, 18.

ČS - pracovní sešit do strany 50

24. března

ČJ - učebnice strana 72/3 přepsat do sešitu, písanka strana 18.

M - pracovní sešit strany 53, 54/1, 55/6

18. března

AKCE - 21. 3. Divadlo Příbram, sraz 7:30 u autobusu.

ČJ - písanka do strany 17, pracovní sešit do strany 13/2.

M - do sešitu slovní úloha: 3 svetry v polici, polic je 6, kolik svetrů je ve skříni?, pracovní sešit do strany 19 a strana 52/1.

16. března

ČJ - učebnice strana 71/1 do sešitu přepsat: zub - hodně zubů, ty zuby.., pracovná sešit strana 12/1,2.

M - pracovní sešit strana 18 celá, do sešitu slovní úloha: Děti postavily 3 sněhuláky, kolik koulí uválely?

ČS - referáty: Nikolas - lev, gepard, pásovec, Marian - dikobraz, Klára - hroch, Petr - buvol, Adéla - zebra, Marek - antilopa, bizon.

 14. března

ČJ - písanka do strany 15, učebnice do strany 70/4, do sešitu do jednoho slouce tvary (pády) slova VODA a do druhého sloupce slova příbuzná plus co nejvíce slov příbuzných ke slovům CUKR a KVĚT, dále napsat větu oznamovací, tázací, přací, rozkazovací.

M - pracovní sešit do strany 17/9.

4. března

HV - učíme se písičku Pohádky je konec z pohádky Nesmrtelná teta: https://www.youtube.com/watch?v=iiZiT5Z1kVc

M - procvičování sčítání, odčítání, násobení pomocí příkladů a slovních úloh.

ČJ - písanka do strany 10. Pracovní sešit do strany 10/1. Naučit se jednu vybranou básničku:básničky.jpg

2. března

ČJ - písanka do strany 9. Pracovní sešit do strany do strany 8.

M - pracovní sešit do strany 15. Procvičování násobení a dělení pomocí příkladů, slovních úloh. Početník do strany 8.

ČS - do modrého sešítku obkreslit ruce a dokreslit. Pracovní sešit do strany 49.

21. ledna

ČJ - učebnice do strany 60. Pracovní sešit českého jazyka do strany 45 cvičení 5. Procvičujeme trvdé a měkké souhlásky. 

MA - Hravá matematika strana 2, příprava na násobení. Početník první strana. Stále opakovat početní příklady s přechodem                    přes desítku a počítání se závorkami. 

Prvouka do strany 42.

Konzultační hodiny 6.ledna 2022 od 12:00 hoidin.

Vážení rodiče, přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku především zdraví a štěstí. 

Děkuji moc za pohoštění pro dětí a dárečky. 

17.12.2021 Hravá matematika do str. 39. 

                Český jazyk - PS do str. 33. Učebnice do str,53

10.12.2021 Hravá matematika do str. 33, geometrie do str. 47. Procvičovat úsečky, přímky, body

                Český jazyk - na str. 45 se naučit básničku Tučňák, v učebnici na str. 49, PS na str. 33.

3..12.2021 Hravá matematika str. 29. Procvičovat do 20 s přechodem přes 10.  Číselná osa - orientace. Geometrie - úsečky.

               Český jazyk - učebnice do str. 44, pracovní sešit do strany 30. 

                                  Denně číst a psát aspoň tři věty opisem nebo diktátem. 

26.11.2021 Hravá matematika strana 28. Početník strana 22. Procvičování příkladů přes desítku a dopočítávání na celé desítky. Slovní                       úlohy - zápis, výpočer a slovní odpověď.

                 Český jazyk - učebnice strana 40. Procvičujeme slova opačná, souznačná. Začali jsme slova nadřazená a podřazená. Písanka                   na straně 29. Děti mají denně procvičovat opis nebo domácí diktát a stačí 3 krátké věty. Pracovní sešit strana 25. 

                Prvouka strana 24.

                 Prvouka - str. 15, cv. 2. 

15.11. 2021

Informace pro rodiče: 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se ve škole vyskytuje střídavě napříč třídami onemocnění Covid 19, a projevuje se u žáků i pedagogů, rozhodl ředitel školy po poradě se zřizovatelem o ředitelském volnu ve dnech 18. a 19. listopadu 2021.

Doporučujeme, abyste zvážili podstoupení PCR testu Vašeho dítěte před nástupem do školy.

Žáci, kteří nejsou očkovaní a jsou v karanténě, musí doložit negativní výsledek PCR testu, případně čestné prohlášení rodičů.

                                                                                                                                                    Mgr. Miloš Krátký

26.11.2021 Hravá matematika strana 28. Početník strana 22. Procvičování příkladů přes desítku a dopočítávání na celé desítky. Slovní                       úlohy - zápis, výpočer a slovní odpověď.

                 Český jazyk - učebnice strana 40. Procvičujeme slova opačná, souznačná. Začali jsme slova nadřazená a podřazená. Písanka                   na straně 29. Děti mají denně procvičovat opis nebo domácí diktát a stačí 3 krátké věty. Pracovní sešit strana 25. 

                Prvouka strana 24.

                 Prvouka - str. 15, cv. 2. 

11.11. Hravá matematika str. 24

          Početník str. 17

          Český jazyk učebnice str.38

          Písanka - str. 26

          Prvouka - str. 20

Milí rodiče,

přeji všem hodně zdraví, radosti a trpělivosti a dětem klidný průběh školního roku. 

                                                                                                          Třídní učitelka Lenka Vochosková