2.B třída

Rozvrh pro školní rok 2021/2022 zde.

21. ledna

ČJ - učebnice do strany 60. Pracovní sešit českého jazyka do strany 45 cvičení 5. Procvičujeme trvdé a měkké souhlásky. 

MA - Hravá matematika strana 2, příprava na násobení. Početník první strana. Stále opakovat početní příklady s přechodem                    přes desítku a počítání se závorkami. 

Prvouka do strany 42.

Konzultační hodiny 6.ledna 2022 od 12:00 hoidin.

Vážení rodiče, přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku především zdraví a štěstí. 

Děkuji moc za pohoštění pro dětí a dárečky. 

17.12.2021 Hravá matematika do str. 39. 

                Český jazyk - PS do str. 33. Učebnice do str,53

10.12.2021 Hravá matematika do str. 33, geometrie do str. 47. Procvičovat úsečky, přímky, body

                Český jazyk - na str. 45 se naučit básničku Tučňák, v učebnici na str. 49, PS na str. 33.

3..12.2021 Hravá matematika str. 29. Procvičovat do 20 s přechodem přes 10.  Číselná osa - orientace. Geometrie - úsečky.

               Český jazyk - učebnice do str. 44, pracovní sešit do strany 30. 

                                  Denně číst a psát aspoň tři věty opisem nebo diktátem. 

26.11.2021 Hravá matematika strana 28. Početník strana 22. Procvičování příkladů přes desítku a dopočítávání na celé desítky. Slovní                       úlohy - zápis, výpočer a slovní odpověď.

                 Český jazyk - učebnice strana 40. Procvičujeme slova opačná, souznačná. Začali jsme slova nadřazená a podřazená. Písanka                   na straně 29. Děti mají denně procvičovat opis nebo domácí diktát a stačí 3 krátké věty. Pracovní sešit strana 25. 

                Prvouka strana 24.

                 Prvouka - str. 15, cv. 2. 

15.11. 2021

Informace pro rodiče: 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se ve škole vyskytuje střídavě napříč třídami onemocnění Covid 19, a projevuje se u žáků i pedagogů, rozhodl ředitel školy po poradě se zřizovatelem o ředitelském volnu ve dnech 18. a 19. listopadu 2021.

Doporučujeme, abyste zvážili podstoupení PCR testu Vašeho dítěte před nástupem do školy.

Žáci, kteří nejsou očkovaní a jsou v karanténě, musí doložit negativní výsledek PCR testu, případně čestné prohlášení rodičů.

                                                                                                                                                    Mgr. Miloš Krátký

26.11.2021 Hravá matematika strana 28. Početník strana 22. Procvičování příkladů přes desítku a dopočítávání na celé desítky. Slovní                       úlohy - zápis, výpočer a slovní odpověď.

                 Český jazyk - učebnice strana 40. Procvičujeme slova opačná, souznačná. Začali jsme slova nadřazená a podřazená. Písanka                   na straně 29. Děti mají denně procvičovat opis nebo domácí diktát a stačí 3 krátké věty. Pracovní sešit strana 25. 

                Prvouka strana 24.

                 Prvouka - str. 15, cv. 2. 

11.11. Hravá matematika str. 24

          Početník str. 17

          Český jazyk učebnice str.38

          Písanka - str. 26

          Prvouka - str. 20

Milí rodiče,

přeji všem hodně zdraví, radosti a trpělivosti a dětem klidný průběh školního roku. 

                                                                                                          Třídní učitelka Lenka Vochosková