2.B třída

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

Plánované akce třídy: 

Na Tv a Čs lze chodit do konce roku podle počasí i možností ven.

Čt 8. 6. - v rámci Tv - 4. + 5. hodina - nácvik běhu na fotbalovém hřišti (dle počasí!!!!). 

Út 13. 6. 8:00 - 12:00 Exkurze - Ochrana fauny Hrachov. Batoh se svačinou, pláštěnka, pokrývka hlavy, pití, kapesné - možnost nákupu suvenýrů, brožur, knih, triček a občerstvení. Děti mohou mít s sebou i tašku s potravou pro zvířata - suché pečivo, jablka, rozinky, oříšky. Tašku s učením ne. Tělocvik tento týden nebude.

Akademie - St 28. 6. - další info v mailech.

 

Školní vklad 2022/23 - akce třídy a družiny, pracovní sešity a pomůcky:

Pracovní sešity, sešity a pomůcky - 638,- , Besip - 40,- , Rýžování zlata - 20,- ,ŠD Můj pes - 60,- , Sklář - 140,-, ŠD beseda - 28,-,

lepidlo tyčinka - 53,-, ŠD bruslení - 39,-.

 

JE NUTNO POSTUPNĚ OBALIT VŠECHNY SEŠITY A UČEBNICE,

DENNĚ ČÍST NAHLAS NEJMÉNĚ 10 MINUT.

DOMÁCÍ ÚKOLY SI DĚTI ZAPISUJÍ DO MALÝCH NOTÝSKŮ.

 

Červen: Čj - Čtení s porozuměním, opis, přepis, diktát vět. Spojování vět do souvětí. Souhrnné opakování. Slohová cvičení: dopis.

            M - Násobení a dělení 8, 9. Slovní úlohy v daném oboru. Opakování - základní geometrické obrazce, bod, přímka, úsečka.

            Čs - Léto - v lese, na louce, ohleduplné chování v přírodě. Regionální památky, kultura. Opakování.