2.B třída

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

Akce třídy:

9. 9. Út 13. 9. "Ride Wheel" - Besip v letním kině (náhrada za zrušenou červnovou akci). Vstupné 40,- hrazeno ze školního vkladu. S sebou do školy: penál, svačinu, pití, pláštěnku. Další info v dnešním mailu.

9. 9. Út 20. 9. Rýžování zlata v místním muzeu. Vstupné 30,- hrazeno ze školního vkladu. S sebou: penál, svačinu, pití.

4. 10. Pá 7. 10. "Drakiáda" na louce za Knínem. S sebou do školy: penál, draka, svačinu, pití, vhodné oblečení. Ve Čt nebude Tv.

 

Vážení rodiče, zdravím všechny v novém školním roce :-). I. Dušková

Informace o organizaci prvního týdne a o nákupu školních potřeb máte v mailu z 29. 8.

JE NUTNO POSTUPNĚ OBALIT VŠECHNY SEŠITY A UČEBNICE,

DENNĚ ČÍST NAHLAS NEJMÉNĚ 10 MINUT.

DOMÁCÍ ÚKOLY SI DĚTI ZAPISUJÍ DO MALÝCH NOTÝSKŮ.

 

Září: Čj - písmena, slabiky, slova, věty, vlastní jména, naučit se nazpaměť celou abecedu, řazení slov, čtení s porozuměním, básně, opakování psacích i tiskacích písmen, opis vět, přepis slov, diktát písmen, slabik

       M - příklady na sčítání s přechodem přes desítku do 20, slovní úlohy, geometrické tvary

       Čs - Škola, podzim

Říjen: Čj - mluvení ve větách, pořádek vět v příběhu, druhy vět, říkadla, pohádky, opakování psacích i tiskacích písmen, opis, přepis vět, diktát slov

         M - příklady na sčítání s přechodem přes desítku do 20, slovní úlohy, příklady na odčítání přes desítku do 20, prostorové tvary

         Čs - Podzim