1.A třída

Rozvrh 2023/2024 zde.

Středa 4. 10. 2023

Čj - Živá abeceda - četli jsme str. 24.  Na str. 25 jsme udělali cv. 2, začali cv. 1 - za Dú - dodělat cv. 1 na str. 25. V Malé Agátce procvičujeme  čtení do str. 9. Stále platí: je potřeba, aby více trénovali, nepletli si písmenka a bezpečně je poznávali, včetně čtení splabik. Uvolňovací cviky str. 13 - procvičovali prohnuté čáry a povídali si, co víme o ježkovi.

M - Velký Matýsek celá str. 22. Procvičovali jsme sčítání čísel do 5 s číslicemi, puntíky, používali znak "+" a "=", počítali jsme i na počítadle. V Malém Matýskovi jsem pouze kontroloval domácí úkol, chválil je za to, co mají dobře, a říkal, co je příště třeba zlepšit.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-22/

Vv a Pv - kreslili nejoblíbenější písmenko, které zatím znají a kolem něj vodovými barvami dle vlastní fantazie vybarvovali. Bavili jsme se o barvách léta a podzimu.

Úterý 3. 10. 2023

Měli jsme třídnickou hodinu, při které jsme si povídali na téma "Co bych měl ve svém věku zvládnout sám". Povídali jsme si o tom, kdo, jak a s čím doma rodičům pomáhá, co můžou už zvládnout sami, a co dělají ještě s dopomocí rodičů společně.

Čj - Živá abeceda - celá str. 23.  V Malé Agátce jsem zkoušel čtení. Kdo hezky četl, má u mne jedničku do ŽK (Tyto ŽK mám dnes u sebe vybrané.), kdo ne - je potřeba, aby více trénovali, nepletli si písmenka a bezpečně je poznávali, včetně čtení splabik. Budu zkoušet opakovaně. 

Tv - Kromě rozcvičky, nástupu a pohybových her hazíme a chytáme míč.

M - Velký Matýsek celá str. 21. V Malém Matýskovi jsme udělali na str. 7/cv. 1,2,3 a 4. Za Dú doděláme: Malý Matýsek str. 7/cv. 5 a str. 8/cv. 1

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-21/

Dostali dnes ve škole z programů "Ovoce a mléko do škol" každý 6 švestek a Bovýskův čerstvý sýr. Něco už stačili sníst o přestávkách, ale dohlédněte prosím, aby to nezapomněli v taškách a nebylo z toho více škody, než užitku. Děkuji.

Pondělí 2. 10. 2023

M - Vyhodnotili jsme páteční soutěže, dostali lentilky, které jsme hned využili při výuce znaménka "plus". Velký Matýsek celá str. 20. V Malém Matýskovi jsme nedělali.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-20/

Čj - Živá abeceda - opakovali písmenka A, Á, M, L, E, É, skládali slabiky a slova, četli (MÁMA MELE, MALÁ ÁLA) - celá str. 22.  V Malé Agátce je za Dú přečíst. str. 8. Je třeba, aby už opravdu svědomitě četli a poznávali písmenka, což se jinak než procvičováním nenaučí. Uvolňovací cviky str. 12 - nácvik horního oblouku zleva tam a zpět - alespoň 10x (zase, nejde ani tak o to, jak se čáry povedou, jako o to, aby správně drželi tužku, držení nebylo křečovité a pohyb vycházel spíše ze zápěstí, než z lokte či ramene). V Amosovi jsme na str. 5 udělali cv. 1, 2, 3.

Čs - Povídali jsme si o podzimu a práci na zahradě, či v sadu - str. 12. Třídili ovoce podle toho zda má pecku, či jadřinec a hráli hru na přesedání podle toho jakou samolepku ovoce dostali, zda jablo, hrušku, nebo švestku.

Pátek 29. 9. 2023

Co jsme dělali:

Ráno jsme si pustili video o orientačním běhu, protože v Oplocence je pak jeden orienťák pro nejmenší čekal, tak aby věděli. Pak jsme hráli hry. Na zádech měli písmenko, ale něvěděli jaké, nesměli se dorozumívat řečí, a museli si vzájemně radit, kdo má jaké písmenko, aby našli k sobě dvojici se stejným písmenkem. Takže si psali písmenka po zádech prstíkem a musím říci, že jim to šlo velmi dobře. Pak jsme hráli hru "Písmenko nás probudí". Pravidla Vám určitě vysvětlí děti :o). Na devátou jsme šli do oplocenky, kde bylo připraveno deset stanovišť s různými sportovními úkoly a od deseti hodin jsme zkoušeli zaběhnout zvířátkový orienťák. Děti běhaly podle čísel a cvakaly si na stanovišti značku určenou určitému zvířátku. Doplněné kartičky ze stanovišť vyhodnotíme a odměníme v pondělí.

Upozornění: dostal jsem od vedení školy informaci, že se ve škole vyskytly vši. Prosím překontrolujte dětem pro jistotu hlavy. Předem děkuji.

Dú na víkend: číst v Malé Agátce str. 6 a 7 (nejlépe jednou v sobotu a jednou v neděli :o) ). Slabiku např. "ME" čteme tak, že našpulíme rtíky na "M" a řekneme "E" - tím nám vyjde slabika "ME".

Středa 27. 9. 2023

Ve Čtvrtek si děti doma užívají státní svátek, v pátek jdeme ráno normálně na 7:40 v přezůvkách do třídy. Na sebe sportovní oblečení a obutí. S sebou batůžek se svačinou a pití + pláštěnku (pláštěnku máme spíše na sezení, deštníky necháme doma.) Na 9:00 jdeme do Oplocenky, návrat v 11:10 před třídu.

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - opakovali básničku na "L". Na str. 20 jsme začali nové písmenko "E" a učili se k němu novou básničku. Dále jsme udělali celou str. 21. Uvolňovací cviky - uvolňovali jsme zápěstí na str. 10 a na str. 11 si zkusili svislé čáry - jako když prší (nejde ani tak o to, jak se čáry povedou, jako o to, aby správně drželi tužku, držení nebylo křečovité a pohyb vycházel spíše ze zápěstí, než z lokte či ramene. Dú: dodělat str. 11. V Malé Agátce a Amosovi jsme dnes nedělali. Úkol si zkontrolujeme až v pondělí.

M - Pracovali jsme s číslicemi - porovnávali. V Malém Matýskovi jsme porovnávali na str. 6 a poslední cv. 4 jsme psali na známky. Všichni ho zvládli na jedničky do žákovské. Ve Velkém Matýskovi jsme dodělali str. 19.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-19/

Vv - Povídali jsme si o zítřejším státním svátku, vyprávěl jsem pověsti o sv. Václavovi a vybarvovali obrázek sv. Václava, případně malý český znak dle vlastního výběru. Učili jsme se, jak vypadá vlajka ČR.

Úterý 26. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - opakovali básničku na "L", čtení slabik a slov na str. 18, četli věty na str. 19. Pracovali s písmenky na koberci, na závěr dne psali diktát písmen Á, A, M, L na tabulky, četli co vzniklo: např. MALÁ MÁMA. Uvolňovací cviky - udělali jsme str. 9, vybral jsem si PS ke kontrole. V Malé Agátce a Amosovi jsme dnes nedělali.

M - Ve Velkém Matýskovi jsme porovnávali na str. 18, máme uděláno do str. 19/cv.2. Za Dú mají dodělat cv. 3/str. 19 . Psali diktát čísel 1, 2, 3. V Malém Matýskovi nic nedělali. 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-18/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-19/

Tv - Hráli jsme Rybičky, rybičky, rybáři jedou, učíme se házet a chytat míč, zkusili si vybíjenou.

Pondělí 25. 9. 2023

Informace: Ve čtvrtek je státní svátek. V pátek jdeme v 9:00 do Oplocenky na "sportovní den". Místo aktovky s učením si děti přinesou batůžek se svačinou + pití a pláštěnku (nejen proti dešti - využijeme ji venku na sezení), sportovní oblečení a obutí na ven. Ráno si budeme hrát hry a pak půjdeme do "Oplocenky". Končíme v 11:10 u naší třídy.

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - opakovali čtení na str. 17 a 18, opakovali básničku na "L" ze str. 14. Četli jsme str. 19. Modelovali "L" a věc začínající na "L". V Malé Agátce jsme opakovali čtení na str. 4 a 5 a četli str. 6. Za  máme dopsat v PS "Psaní číslic" str. 3. V Amosovi jsme udělali na str. 4/cv. 3

M - Ve Velkém Matýskovi jsme začali trojku a udělali str. 16 a 17. V Malém Matýskovi nic nedělali. 
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-16/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-17/

Čs - povídali, četli a doplňovali str. 8 a 9.

Pátek 22. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - četli jsme a psali na str. 17 a 18, opakovali básničku na "L" ze str. 14. V Malé Agátce jsme opakovali čtení na str. 3, 4 a 5. Za Dú přes víkend čteme na str. 4 a 5 alespoň 3x (nejlépe jednou dnes, jednou v sobotu a jednou v neděli) :o). V uvolňovacích cvicích jsme nacvičovali lehký posun ruky po papíře, psaním vlnek na str. 8. V Amosovi jsme dnes nic nedělali.

M - Ve Velkém Matýskovi jsme zkontrolovali Dú. Opakovali znak pro "je menší", je větší", "rovná se" a udělali str. 14 a 15. Pak porovnávali počty dětí podle značky větší, menší, rovná se. V Malém Matýskovi nic nedělali. 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-14/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-15/

V Tv hráli pohybové hry a učili se házet a chytat míč. Při Hv opakovali známé písničky a učili se novou "O žížalátkách"

Čtvrtek 21. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - zkontrolovali jsme Dú, četli jsme a psali na str. 16, opakovali básničku na "L" ze str. 14. V Malé Agátce jsme opakovali čtení na str. 2 a četli na str. 3. V Amosovi jsme udělali cv. 1 a 2 na str. 4.

M - Ve Velkém Matýskovi jsme si znovu vysvětlili znak pro "je menší", je větší", "rovná se" a udělali na str. 13/cv. 1 a 2. Pak jsme porovnávali počty puntíků, co máme uloženy v průsvitných deskách s číslicemi. Za domácí úkol jsem dětem nafotil cvičení z Malého Matýska, které už dělaly str. 5/cv.5. Mají ho na lístečku v malém Matýskovi - dnes už jsem jim za porovnávání některým dával jedničky do ŽK, tak uvidíme jestli už to chápou všichni :o).

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-13/

Rozdal jsem zbytek věcí, co měli ze školního balíčku. Tužku č. 1 a 2 jsme si nechali jako náhradní v boxíku spolu s ořezávátkem a gumou, kdyby náhodou potřebovali. Ostatní věci z balíčku (sešit, omalovánky, "lenoch" s rozvrhem, pero a záložku) si nesou domů. S perem ať si kreslí, nebo, ať si ho nechají na pozdější dobu, ale ve škole budeme psát zatím tužkou "obyčkou" a pero s klasickým hrotem - ne kuličkovým - dostanou později, až jako odměnu za hezké psaní tužkou. U kuličkového hrotu se hůře rozpoznává zvýšený přítlak a píše v jakékoli poloze, což není vhodné při nácviku správného držení pera. Učíme se s dětmi správný špetkovitý úchop tužky. Myslím, že už všichni vědí, jak mají tužlu "chňapnout" :o), ale pro některé je stále těžké se odnaučit špatné držení. Snažím se to hlídat ve škole, prosím pohlídejte správné držení při práci doma. Moc děkuji.

ČS - V Oskárkovi jsme si povídali o cv. 3 na str. 6 a řešili bezpečnou cestu do školy a ze školy na str. 7/cv.1 a 2. Povídali jsme si, jak se každý dostává do školy. Je třeba, aby si děti zvykly vyprávět a zdokonalovaly si slovní zásobu. Bylo by dobré, kdyby Vám doma vyprávěli, co ve škole dělali.  

Středa 20. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - dělali jsme str. 14 a 15, naučili jsme se písmenko "L" a skoro umíme básničku ze str. 14, Dú: na str. 15/ cv. 4. V Malé Agátce a Amosovi jsme dnes nedělali.

M - Vybral jsem si sešit Psaní číslic pro kontrolu Dú. Ve Velkém Matýskovi jsme si vysvětlili znak pro "je menší", je větší", "rovná se" a udělali str. 12. V Malém Matýskovi jsme si ověřili, zda to chápou na str. 5/cv. 5. Do pořadače s číslicemi, který máme v šanonu, jsme si rozstříhali a zařadili znaky menší, větší, =, + a -.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-12/

Rozdali jsme si boxíky (použito 55,- Kč z účtu) a přendali si tam věci ze školního balíčku. Dali si tam věci z kufříků - ty si odnesli domů - určitě se ještě budou někdy hodit. Když měli některou věc dvakrát, rozhodli se, kterou si nechají ve škole a zbytek si dnes odnesli domů). Ve škole si necháme boxíky. Do šanonů jsme si přidali soubor barevných papírů. Zítra dám dětem zbytek ze školního balíčku domů - černý fix a pravítko jim zatím nechám ve škole, až bude třeba. Co šlo, mají olepené svými značkami, takže snad bude vše dohledatelné. :o). Malovali jsme vodovkami pohádku dle vlastního výběru ze včera. Prosím ještě o nějaká volnější stará trička na příští Vv ve středu - pro ty, co ještě nic nemají, aby se při Vv neumazali.

Úterý 19. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - četli jsme str. 12, četli a povídali si o str. 13 (mají za úkol si promyslet, kterou pohádku si vyberou, zítra jí budou malovat vodovkami - přinést, kdo nemá kelímek na vodu). V Malé Agátce jsme opakovali čtení na str. 2, V Amosovi jsme dodělali str. 2.

M - Za Dú si v sešitu Uvolňovací cviky - Psaní číslic doděláme str. 2 s dvojkami. Začali jsme psát dvojky. Ve Velkém Matýskovi jsme udělali str. 11, v Malém Matýskovi máme na str. 5 hotové cvičení 1, 2, 3 a 4. Pracovali jsme s číslicemi. Zítra začneme porovnávat.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-11/

Máme pro holky červené, pro kluky modré šanony. Tam jsme si uložili, číslice, modré sešity na procvičování, Amose a tabulky - fixky necháváme v penálu. Při tělocviku jsme posilovali, přetlačovali se a přetahovali na laně.

Pondělí 18. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - Rozdali jsme si další pracovní sešit, jmenuje se Amos plus k Živé abecedě. Budeme v něm opakovat vše z Agátky, Matýska i Oskárka - budeme jí říkat Ámos. Dnes jsme udělali str. 1 a str. 2 až do cv. 3. V Živé abecedě jsme přečetli str. 12, v Malé Agátce máme přečtenou str. 2. Psali jsme si na tabulky diktát písmen a slabik, které známe.

M - Za Dú si v sešitu Uvolňovací cviky - Psaní číslic doděláme str. 1 s jedničkami. Ve Velkém Matýskovi jsme udělali str. 10, v Malém Matýskovi máme na str. 5 hotové cvičení 1, 2, 3 a 4. Pracovali jsme s číslicemi. 

ČS - v Oskárkovi jsme dodělali str. 5 a na str. 6 si povídali o škole ve cv. 1 a 2. Hráli jsme hru na přesedání., abychom se trochu rozmluvili.

Pátek 15. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - Rozdali jsme si další učebnici k Živé abecedě, budeme jí říkat Malá Agátka - na str. 1 jsme opakovali čtení "M", "A", "Á" a slabik "MA" a "MÁ". Za Dú o víkendu mají 3x přečíst str. 1 - a nemusí vše najednou, klidně si to mohou rozvrhnout na dva dny - zde platí pravidlo "méně a častěji" :o). V Živé abecedě jsme udělli str. 11, uvolňovací cviky - str. 7 - ze druhé strany Uvolňovacích cviků jsme na str. 1 začali jedničku - zatím máme jen dva řádky.

M - PS Velký žlutý Matýsek - dodělali jsme str. 9, PS Malý modrý Matýsek - nic jsme nedělali (poslední máme 3 cv. /str. 4) Rozdali jsme si čísla a puntíky, rychlejší děti je mají rozstříhané a kdo nemá, tak si je o víkendu rozstříhá, mají k tomu plastové slabé desky A5 na zařazení, první čísla od jedné do 5 a druhé puntíky také 1 až 5 (v pondělí s nimi začneme pracovat. Zatím je budeme nosit v deskách.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-9/

Při Tv jsme soutěžili ve družstvech - cvičili na lavičkách.

Čtvrtek 14. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - kontrola Dú, opakovali čtení "M", "A", "Á" str. 9/cv.1, dále jsme začali písmeno "M", na str. 10 z písmen "M" + "A" vyvozovali slabiku. "MA", "MÁ", slovo "MÁMA". Četli a psali celou str. 10, uvolňovací cviky - str. 6.

M - PS Velký žlutý Matýsek - celá str. 8 a cv. 1 až 4 na str. 9, PS Malý modrý Matýsek - vysvětlili jsme si a máme za Dú cv. 1,2,3 na str. 4.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-8/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-9/

Čs - v prvouce jsme četli, prohlíželi si a povídali o cv. 3/str. 3, dodělali celou str. 4 a povídali si o správném chování ve škole a správné výživě cv. 1 a 2/str. 5.

Rozdali jsme si koberce A4 s velkými tiskacími písmeny, roztřídili si písmenka, která se učíme, a ta co se zatím neučíme. Koberce si necháváme ve škole.

Středa 13. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - opakovali čtení "A" , "Á" str. 6, dále jsme začali písmeno "M", máme hotovou str. 8 a ze strany 9 nám už zbývá dodělat jen cv. 4 za Dú; uvolňovací cviky - str. 5.

M - PS Velký žlutý Matýsek - celá str. 7, PS Malý modrý Matýsek - celá str. 3

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-7/

Modelovali jsme "M", "A", "Á" a vyvodili slabiku MA a MÁ, takže měli radost z prvního přečteného slova MÁMA, rozdali jsme si modré cvičné A4 nelinkované sešity, do kterých si budou kreslit, nebo nacvičovat. Dnes jsme si tam napsali písmeno "M" a krelili si věci začínající na "M". Zatím je máme v deskách v aktovkách, později si je dáme do šanonů, které budeme mít ve třídě.

Úterý 12. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - opakovali čtení str. 6, dále máme hotovou str. 7; uvolňovací cviky - dodělali jsme str. 4 (vdolky - tečkování máku)

M - PS Velký žlutý Matýsek - celá str. 6, PS Malý modrý Matýsek - udělali jsme na str. 2 cv. 1; cv. 2 a 3 jsme si ukázali a mají ho za Dú na zítra.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-6/

Rozdali jsme si tabulky, vyzkoušeli si diktát na A, Á. Tabulky mají v deskách, k ostatním věcem do penálu nám přibyl hadřík s fixou. Při Tv jsme soutěžili v rychlosti a obratnosti ve družstvech společně s 1.B.

Děti si nesou domů 3 papíry (dopis pro rodiče - kdo sleduje stránky, už si ho přečetl v pátek, dále nabídku kroužků a v případě, že budete chtít dítě přihlásit na kroužek, tak prosím o vyplnění a odevzdání Zápisního lístku do 15.9.) Pro prvňáčky moc velký výběr není, mají tam jen Šikovné ruce od paní učitelky Beldíkové v pondělí, ale je to proto, že dost aktivit budou mít ve školní družině.

Pondělí 11. 9. 2023

Co jsme dělali:

Čj - Živá abeceda - str. 6 celá, uvolňovací cviky - str. 4 pouze jsme začali cvičení - míchání povidel, dělají kroužky a říkají u toho básničku. Za Dú na zítra: dodělat všechny 4 hrnce - vdolky nedělat.

M - PS Velký žlutý Matýsek - celá str. 5, PS Malý modrý Matýsek - nic jsme nedělali, 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-5/

Čs - PS Oskarova prvouka str. 3/ cv. 1 a 2 (samolepky uprostřed sešitu - celý první řádek třídí a vlepují do cv. 2 - někteří nestihli - prosím dolepit)

Pátek 8. 9. 2023  

Dnes jsme zkontrolovali Dú z prvouky. V M - jsme ve velkém Matýskovi (žlutá uč.) udělali str. 4 (v malém Matýskovi (malý modrý PS) jsme nedělali nic, V Čj - V Živé abecedě jsme začali A na str. 4 a dodělali str. 5. Zacvičili jsme si v tělocvičně a zazpívali při hudební výchově. Dú na víkend: O víkendu si mohou procvičovat čtení písmene A na str. 4 a 5.

Dopis pro rodiče - kopii zašlu emailem:

Vážení rodiče,

Posílám Vám pár organizačních informací spolu s prosbou o zaplacení částky 2 000,- do školního fondu na pomůcky.

Dovolím si zrekapitulovat a vypíchnout několik organizačních věcí, které postupně s dětmi zavádím.

  1. Domácí úkoly – dávám krátké, ale pravidelně – většinou v Po - Čj, Út - M, St - Čj, Čt - M, Pá - na víkend bez písemného úkolu (pouze čtení). Při psaní úkolů si děti mají ověřit, zda učivo ovládají. Úspěšné splnění je pro mne znakem, že učivu rozumí. Pokud nerozumí, následně to řešíme při kontrole úkolu. Předem děkuji, že úkoly dětem podepisujete.
  2. Chování: Snažím se s dětmi o častý vzájemný oční kontakt, takže jakmile děti přesunou pozornost jinam, napomínám je pouze očima, pokud to nestačí, nebo je to opakované, dávám jim první napomenutí, pokud se nepozornost opakuje, dostávají druhé, případně když i to nepomůže, třetí napomenutí. To už bude černý puntík na nástěnce ve třídě. Pravidla získání černého puntíku: Za tři napomenutí během jednoho dne, nebo zvlášť hrubý přečin proti třídním pravidlům (např. úmyslné ublížení spolužákovi). Pravidla získání zeleného puntíku: Za týden bez jediného napomenutí, nebo za vzorně plněnou službu. (Jeden zelený puntík maže černý puntík a naopak.) Žák s 10 černými puntíky za pololetí nejezdí na výlety, a dostává důtku dle závažnosti přečinů, za které puntíky získal. Žáci bez černého puntíku se mohou účastnit "překvapení" na konci pololetí (např. spaní ve škole :o)) Za černý puntík žák ten den dostává úkol navíc.
  3. Učebnice i pracovní sešity dávám postupně, tak jak s nimi pracujeme, aby si zvykli a neměli toho moc najednou. Zatím toho tolik nemáme, ale bylo by dobré, aby se už teď připravovali ze dne na den dle rozvrhu a neměli zbytečně těžké tašky. Momentálně se to sice týká jen sešitu Prvouky, ale postupně nám přibydou další sešity.
  4. Je třeba, aby nosili žákovskou knížku (mají tam telefonní čísla na rodiče, což se jim občas bude hodit). Dále vybavený penál (2x ořezaná tužka č.2, guma, nůžky, ořezané pastelky).
  5. Každý den píši na školní stránky A třída - Základní škola a Mateřská škola Nový Knín (zsmsnovyknin.cz) , co jsme ten den dělali (domácí úkol značím žlutě) a co si mají přinést druhý den. Děkuji, že stránky sledujete.
  6. Řeším, do čeho budeme dávat pomůcky. Kufříky jsou skladnější, více se jich vejde vedle sebe, ale zase mám zkušenost, že mnohdy vydrží s bídou jeden školní rok, zvláště v nižších ročnících, kdy si to děti ještě neumí tolik poskládat a zavírají je silou. Vzhledem k tomu, že je nás jen 14 a máme dostatek místa ve skříňkách, pořídíme plastové boxíky za 55,- Kč, což vyjde oproti kufříkům levněji a více se jim tam vejde. Všiml jsem si, že 4 děti už kufříky přinesly, tak si je nechají do vyšších ročníků.
  7. K třídnímu fondu: Prosím o proplacení částky 2 000,- na účet školy (č.ú. 291 391 602/0300). Pořizujeme z toho čtvrtky, barevné papíry a další pomůcky uvedené v dříve zaslaném seznamu pomůcek, dále vstupy na akce, výlety atd. (podrobné čerpání je vždy k nahlédnutí u paní hospodářky Petry Plotové. Na konci roku se zbylé peníze vrací zpět na účet odkud přišly). Variabilní symbol je uvedený na 1. straně žákovské knížky vpravo dole.
  8. Postupem času zkusím s dětmi používat Teamsy, aby nás nezaskočil případný nenadálý covid.
  9. Třídní schůzky jsou plánovány na středu 15. listopadu, o plánovaných akcích Vás budu s předstihem informovat. Kdyby byl jakýkoli dotaz, v ŹK na mne máte telefon, případně email.

                                                                                                           S pozdravem tř. uč. Augustin Kůr

Čtvrtek 7. 9. 2023

Dnes jsme v Čj Živé abecedě četli str. 2 a doplnili str. 3, v Uvolňovacích cvicích - máme dodělanou str. 2. V M Matýskova matematika (velká žlutá) jsme počítali a četli na str. 2. Rozdali jsme si Oskarovu prvouku a dodělali str. 1 a skoro str. 2 - zbývá nám dodělat cvičení 4 - máme u toho černý puntík. tzn. Dú na zítra: v Oskarově prvouce dodělat cv. 4 na str. 2. Ve všech učebnicích máme záložky, které používáme při čtení - zakrýváme si s ní ostatní text, aby nás nerušil. Dodělali jsme sluníčko, máme ho vystřižené , naohybané paprsky, vlepené na bílou čtvrtku a pastelkou dokreslené modré mráčky. Učíme se písničku o housence. Zítra jdeme na tělocvik do tělocvičny. Prosím, kdo ještě nemá úbor a cvičky ve skříňce, aby si ho na zítra přinesl. 

Středa 6. 9. 2023

Dnes jsme si v Čj rozdali Živé abecedy a udělali str. 1, dále jsme rozdali Uvolňovací cviky (pozor z druhé strany je psaní číslic). Nejdříve jsme uvolňovali ruku na papíru - Prosím dbejte na správný špetkovitý úchop tužky - asi 5x až desetkrát udělali v kuse kruh a o kus dál další, na druhé straně jsme si nakreslili housenku (hlavičku a 5 kruhů jako tělíčko a každý kruh zase 5x v kuse směrem doprava obkroužili.) Pak jsme si zkusili jeden kruh stejným způsobem do sešitu. Za Dú máme do PS "Uvolńovací cviky" str. 1 - dodělat celé tělíčko housenky. Každý kruh 5 x až desetkrát v kuse bez zastávky obkroužit. Také jsme se učili písničku o housence. V M jsme si rozdali čebnici "Matýskova matematika" 1. díl, vysvětlili si návodné obrázky z vedlejší strany s obsahem a udělali str. 1.  V PS Procvičujeme s Matýskem (malý modrý) jsme udělali str. 1 - za poslední cvičení dostávali jedničky s usměváčkem. Dále dostali nůžky, které už budou nosit v penálu s pastelkami, ořezanou obyčkou tužkou a gumou. Vystřihovali jsme sluníčko, zítra ho doděláme. Také jsme na chvilku byli na zahradě.

Na zítra si přinesou věci, které mají na Čj a na M a dostanou prvouku (v rozvrhu jako Čs - Člověk a jeho svět). Poslední hodinu doděláme sluníčko. Cvičební úbor do tělocvičny budeme potřebovat až na pátek, ale mohou už si úbory a cvičky nosit - necháváme si je ve skříňkách.

Úterý 5. 9. 2023

Dnes jsme rozdali klíčky od skříněk, mají je polepené svými značkami a kdo měl úbor na Tv, tak už si ho tam dal. Dětem jsem vysvětlil, že je třeba si skříňky zamykat. Kdo měl nějakou šňůrku, nebo klíčenku s čipem, má klíček u čipu. Kdo ještě neměl, dávali jsme klíček do penálu. Ráno jsme začali v kroužku, hrajeme hry, povídáme si, rozšiřujeme slovní zásobu a budujeme komunitu třídy, aby se vzájemně poznali a nebáli se na sebe obrátit s prosbou, nebo naopak pomocí. Prošli jsme si školu, aby se trochu orientovali, kde co je. Vybral jsme žákovské, orazítkuji je jejich obrázky a doplním o chybějící omluvné listy. Kreslili nejzajímavější zážitek z prázdnin a zítra si o něm budeme povídat. Dostali PS (pracovní sešit) z M (matematiky), aby si ho prohlédli a našli si doma nějaké místo, kam si budou ukládat všechny učebnice a pracovní sešity, které následující den nebudou potřebovat např. Čs (přírodovědu).

Zítra se učíme již podle rozvrhu. Začínáme M (matematikou - budou potřebovat malý modrý sešit, který dostali dnes a dostanou ještě učebnici), dále dostanou Živou abecedu, do které budeme pracovat v Čj, budeme dělat uvolńovací cviky pro nácvik písmen. Předposlední hodinu máme Pv (pracovní výchovu) - budeme stříhat a lepit sluníčko - nůžky i lepidlo mají v balíčku od školy. Když bude zítra hezky, půjdeme se na poslední hodinu proskočit na zahradu. Chci moc poděkovat za vyplněné žákovské a dotazníky, připomenout a poprosit, kdo ještě dotazník nevyplnil, zda byste mi ho vyplněný mohli po dětech poslat zítra, nebo ve čtvrtek. Předem moc děkuji. S pozdravem A. Kůr

Pondělí 4. 9. 2023

Vážení rodiče,

tak jak jsem říkal při předávání dětí před školou, každý den napíši heslovitě, co jsme dělali, a co je za domácí úkol na následující den. Zpočátku se budu více rozepisovat, později už nám budou stačit zkratky předmětů a strany atd.

Dnes jsme se seznámili, v kroužku jsme si vytleskávali svá jména, něco si o sobě řekli (jméno, bydliště, koníčky - záliby). Hráli jsme hru na upíra, aby měli herní formou potřebu oslovovat spolužáky a vzájemně jsme se více poznali. Vybrali si obrázek, který jim bude sloužit jako ve školce k poznávání svých věcí (skříňka, učebnice, pracovní sešit, výkres atd.). Tento obrázek mají nalepený na deskách na sešity a každou další učebnici, či pracovní sešit už budou mít opatřený tímto obrázkem. V deskách najdete žákovskou knížku. Na prvním listě po otevření prosím vyplňte rubriku "Jméno a příjmení žáka" - prosím všechny údaje o žákovi a dále všechny údaje v rubrice "Rodič". Rubriku "Škola" nemusíte vyplňovat - všechny údaje o škole naleznete na vlepeném listě na druhé straně. Všiml jsem si, že v žákovské chybí omluvný list, tak nějaký vyrobím a vlepím. Dále mají na zadní straně vlepený rozvrh hodin podle kterého začneme už od této středy. 

V průhledných deskách naleznete čtyři stejné rozvrhy, které si mohou děti dát do učení, penálu, Vy na ledničku, prostě kam bude třeba. Zatím končíme každý den stejně v 11:10 hod. Takže rozvrh využijeme spíše pro to, aby se žáci naučili připravovat ze dne na den a nenosili veškeré učivo na celý týden. Taková aktovka se pak dost pronese. :o) Dále v průhledných deskách naleznete dva papíry. Jeden se týká GDPR - udělujete škole souhlas pořizovat fotografie z různých akcí, soutěží atd. (Většinou takové fotky naleznete v hale školy, nebo v místním měsíčníku "Novoknínský zpravodaj". Druhý papír je "Vstupní a změnový dotazník". Zde prosím o čitelné vyplnění všech položek. Věnujte prosím patřičnou pozornost i zdravotní způsobilosti, abychom věděli, co je třeba a nic se nezanedbalo. Pokud by bylo možné doplnit žákovskou už na zítra a GDPR a změnový dotazník stačí středa, nepozději čtvrtek. Moc Vám děkuji.

Na úterý si děti přinesou přezůvky (prosím podepsané). Desky do kterých budou postupně dostávat pracovní sešity, aby si pomalu zvykaly. Penál - do penálu stačí zatím pastelky, obyčejná tužka a guma. Gumu jsem jim dnes dával a vysvětlovali jsme si, že tato guma je takový symbol toho, že mají právo na to dělat chyby, protože jejich prostřednictvím se učíme. 

Do konce týdne pošlu dopis s dalšími informacemi, které se budou týkat placení 2000,- do školního fondu, pomůcek na Vv, Tv, domácích úkolů a dalších věcí.

S pozdravem A. Kůr