Výchovný poradce

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. třídy týkající se volby povolání

Vážení rodiče, milí žáci devátého ročníku,

protože se blíží termín odeslání přihlášek na střední školy a učiliště, (do 1. března 2023 na příslušných školách) je třeba mi dodat informace k vytištění přihlášek. Žáci budou moci poslat dvě přihlášky.

Vzhledem k termínu jarních prázdnin je třeba mi informace dodat do středy 22. 2. 2023, abych stihla vše vyřídit před prázdninami.

Potřebuji, aby mi žáci odevzdali přesné názvy a adresy škol, které chtějí studovat, názvy studijních oborů a kódy těchto oborů. Je možné informace donést do školy, nebo je poslat e-mailem na moji adresu.

Školy je třeba napsat v pořadí, v jakém mají být na přihláškách uvedeny. Obě přihlášky budou identické. Po vytištění je pan ředitel orazítkuje a podepíše. Takto vyplněné přihlášky je třeba ještě doplnit na přední straně (místo, datum, podpis rodiče, žáka) a doručit do výše uvedeného termínu na příslušné školy.

Pokud již máte školy vybrány, můžete mi informace dodávat ještě před pololetní klasifikací, zadám je do systému a po klasifikaci ihned vyřídím.

Pokud budete potřebovat poradit, po telefonické domluvě se můžeme sejít.

S pozdravem

Mgr. Jana Zouchová

výchovná poradkyně

Kontakt na výchovnou poradkyni Mgr. Janu Zouchovou:

Tel: 774 667 429

e-mail: jana.zouchova@zsmsnovyknin.cz

           zouchova.jana@seznam.cz

Konzultační hodiny:

15:00 – 16:00 /po telefonické domluvě/


Ve čtvrtek 10. 11. 2022 nás navštíví pracovnice Úřadu práce Příbram a proběhne prezentace středních škol v budově školy určená žákům 9. ročníku. 

Pedagogicko-psychologická poradna Příbram nabízí tzv. PROFI vyšetření. Doporučuje se u těch žáků, kde je pochybnost o studijních předpokladech nutných ke studiu na střední škole. Je možné se k tomuto vyšetření objednat. Doporučuji objednat se co nejdříve.

Tel: 318 624 085, e-mail: pribram@pppsk.cz

V pondělí 12. 12. 2022 v 16:30 zveme všechny rodiče a žáky 9. ročníku na setkání s vedením školy. Setkání se bude konat v jídelně školy. Krátce odprezentujeme nabídky středních škol a učilišť ke studiu v regionu Příbram a dozvíte se informace o přijímacím řízení, přihláškách na střední školy a rodič obdrží zápisový lístek svého dítěte.

Těšíme se na setkání.

Pokud byste potřebovali cokoliv ohledně volby školy poradit, můžete se na mne obrátit.