Výchovný poradce

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zdravím vás v novém roce 2021 a přeji vám, aby byl úspěšný pro vás i vaše děti. 

Potřebovala bych od vás informace pro vyplnění přihlášek na střední školy a učiliště. Již jsem návod na to, jak postupovat, psala v předešlém článku v souvislosti s přijímacími zkouškami s talentovou zkouškou, nicméně ještě jednou.

  1. Potřebuji, abyste mi poslali nejlépe e-mailem přesné názvy škol a oborů s kódy oborů v pořadí, v jakém je chcete mít na přihlášce.
  2. Až přihlášky vyplním, vytisknu a pan ředitel podepíše, vyzvednete si je ve škole buď vy, nebo vaše dítě a následně (pokud to škola požaduje) navštívíte pediatra vašeho dítěte a ten vám přihlášky potvrdí.
  3. Přihlášky na první straně podepíšete vy a vaše dítě, napíšete místo a datum a přihlášky zašlete doporučeně na příslušné školy. Je třeba je odeslat do 1. 3. 2021.
  4. Během února je třeba také vyzvednout zápisový lístek, důležitý dokument, který má své identifikační číslo a slouží k zapsání vašeho dítěte na zvolenou školu, a proto je potřeba, abyste si ho vyzvedli osobně a potvrdili převzetí svým podpisem. Informace dokdy podat zápisový lístek byste měli dostat ve vyrozumění o přijetí, ale zpravidla je to do deseti pracovních dnů od vyrozumění.

V případě, že by se situace změnila a žáci by šli do školy, je možné, aby mi informace o škole uvedené v bodě 1 předali osobně žáci.

S pozdravem

Mgr. Jana Zouchová


Vážení rodiče, milí deváťáci,

vzhledem k současné situaci nemohou proběhnout plánované akce – setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol a návštěva Úřadu práce v Příbrami, a proto Vám nabízím individuální konzultace po telefonické domluvě a zároveň posílám informace o přijímacím řízení.

  1. Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou musejí být odeslány na školu do 30. listopadu 2020. Je třeba mi dodat (nejlépe e-mailem) název školy a obor a kód studijního oboru tak, abych mohla přihlášky vytisknout. Rodič nebo žák si potvrzenou přihlášku vyzvedne v budově školy a následně ji zašle na vybranou školu.
  2. Pokud žák neuspěje u přijímacího řízení na střední škole s talentovou zkouškou, má možnost podat si přihlášky na další dvě střední školy nebo učiliště bez talentové zkoušky.
  3. Přihlášky na ostatní střední školy a učiliště musejí být odeslány do 1. března 2021 a postupuje se stejně jako v bodě 1.
  4. Ve škole probíhá on-line příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.

e-mail: zouchova.jana@seznam.cz

mobil: 774 667 429

Dále vám posílám nabídku „ Kam po devítce“, která mě zaujala. Je určena právě Vám, rodičům a nechávám ji v plném znění tak, jak mi přišla.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

          ráda bych Vám a rodičům Vašich žáků představila unikátního průvodce „Kam po devítce“. Nejedná se o duplicitu služby, kterou poskytují výchovní poradci či třídní učitelé, jde o originální a přehledný návod usnadňující rodičům orientaci. Jeho zvláštností je to, že je psán „z pohledu rodiče“ a je podložený aktuální opakovanou zkušeností s výběrem střední školy i mojí profesní orientací v oblasti poradenství ve vzdělávání.

Průvodce obsahuje přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží  k výběru budoucího povolání či studia. Na četné žádosti mého okolí jsem se rozhodla nesdílet tento „manuál“ jen v okruhu škol, se kterými spolupracuji, ale poslat ho, možná vaším prostřednictvím, „do světa“.

Jak tento 15ti stránkový průvodce vypadá a co vše obsahuje, se můžete sám/a podívat zde https://bit.ly/KAMpodevitce nebo zde Průvodce (na vyžádání vám ho mohu zaslat také v pdf formátu přímo do e-mailu).

Pokud usoudíte, že tento materiál a informace v něm budou rodičům a jejich deváťákům užitečné, pak budu ráda, pokud jim odkaz na průvodce "KAM po devítce" předáte či přepošlete.

Budete-li mít k průvodci nebo k čemukoli jinému nějaký dotaz, tak se mne neváhejte zeptat, ráda vám odpovím.

S přáním úspěšného a pokud možno co nejklidnějšího začátku školního roku

Bc. Pavla Lopatková

E-mail: pruvodce@kampodevitce.cz, tel: 732 865 378

www.kampodevitce.cz

Přeji Vám pevné nervy v této složité době.

S pozdravem

Mgr. Jana Zouchová


 

Informace pro rodiče a žáky deváťáků a žáků 5. ročníku hlásících se na osmiletá gymnázia

Co je potřeba k vyplnění přihlášek

1. Potřebuji od Vás názvy dvou vybraných škol, jejich přesné adresy.
2. U každé školy uveďte název vybraného oboru a jeho kód.
3. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení žáka

Přihlášky vytisknu a rodič i žák je podepíší, uvedou místo a datum a do 1. března 2019 je pošlou doporučeně na vybrané školy.
Pokud budete ohledně přihlášek a přijímacího řízení cokoliv potřebovat, je možné mi zavolat na mobil: 774 667 429 nebo psát na e-mailovou adresu: zouchova.jana@seznam.cz


Pozvánka pro rodiče vycházejících žáků

Ve středu 14.11.2018 v 16.00 se koná setkání se zástupci středních škol a učilišť. Akce proběhne v jídelně naší školy. Na programu bude prezentace jednotlivých škol, informace o přijímacím řízení a další potřebné informace.

Všichni jste srdečně zváni.

S pozdravem Jana Zouchová


Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, s metodikem prevence, s třídními učiteli a s ostatními pedagogickými pracovníky.

Poskytuje poradenskou, metodickou a informační činnost v těchto oblastech:

• zjišťuje zájem žáků o studium na středních školách a učilištích, spolupracuje s třídními učiteli,

• eviduje nabídku studia na středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol a spolupracuje s úřadem práce,

• podává informace při výběru školy žákům i rodičům, zjišťuje podklady pro vyplňování přihlášek na SŠ a učiliště a jejich vydávání, poskytuje rodičům i žákům informace při odvolacím řízení,

• nabízí poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, špatné vztahy ve třídě),

• spolu s metodikem prevence sleduje projevy rizikového chování,

• spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR,

• pomáhá s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na zpracování individuálního plánu a plánu pedagogické podpory,

• vede databázi integrovaných žáků a soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči,

• sjednocuje diagnostické činnosti třídních učitelů,

• organizuje individuální porady pro rodiče a konzultace pro žáky, učitele a ostatní pedagogické pracovníky.

Kontakt:

výchovná poradkyně: Mgr. Jana Zouchová

Email: j.zouchova@centrum.cz

Konzultační hodiny pro rodiče:

úterý 14.45 - 15.30 /po telefonické domluvě/

Konzultační hodiny pro žáky:

pondělí 11.30 - 12.00

čtvrtek 12.15 - 12.45