Výchovný poradce

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Ve středu 8. prosince 2021 v 16:30 se bude konat setkání rodičů a žáků s výchovnou poradkyní a panem ředitelem. Akce proběhne ve školní jídelně a bude se týkat volby povolání. V letošním školním roce jsme se rozhodli seznámit Vás se školami v regionu sami. Proběhne prezentace jednotlivých škol a učilišť, dozvíte se mnoho infrmací o přihláškách, přijímacím řízení a rodiče obdrží zápisové lístky.

Těšíme se na setkání.                                                                                          Mgr. Jana Zouchová, výchovná poradkyně

Kontakt:

výchovná poradkyně: Mgr. Jana Zouchová

Email: zouchova.jana@seznam.cz 

Konzultační hodiny pro rodiče:

úterý 14.45 - 15.30 /po telefonické domluvě/

tředa 11.30 - 12.00

čtvrtek 12.15 - 12.45