Organizace školního roku 2020/21

Zahájení školního roku: úterý 1. 9. 2020

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. 10. 2020, pátek 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. 12. 2020 – pátek 1. 1. 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2021

Jarní prázdniny: pondělí 8. 2. - pátek 12. 2. 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. 4. 2021

Konec školního roku: středa 30. 6. 2021

Začátek vyučování: 7.40 hod.

Konec vyučování: 14.40 hod.

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Miloš Krátký, (služební telefon: 724116046)

Statutární zástupce: Mgr. Jana Zouchová (tel.: 774 667 429, e-mail: jana.zouchova@zsmsnovyknin.cz)

Zástupce ředitele:  Mgr. Milan Vojíř (tel.: 725 502 645, e-mail: milan.vojir@zsmsnovyknin.cz)

Výchovný poradce: Mgr. Jana Zouchová

Preventista SPJ: Mgr. Veronika Procházková (e-mail: veronika.prochazkova@zsmsnovyknin.cz

Učitelé

1.A. - Mgr. Pavla Vacková (e-mail: pavla.vackova@zsmsnovyknin.cz) 

1.B. - Mgr. Iva Dušková (e-mail: iva.duskova@zsmsnovyknin.cz

2.A. - Mgr. Veronika Procházková (e-mail: veronika.prochazkova@zsmsnovyknin.cz

2.B. - Mgr. Martina Nesměráková (e-mail: martina.nesmerakova@zsmsnovyknin.cz

3.tř. - Naděžda Beldíková (e-mail: nadezda.beldikova@zsmsnovyknin.cz

4.tř. - Mgr. Jindřiška Kušniráková (e-mail: jindra.kusnirakova@zsmsnovyknin.cz) / asistent pedagoga Lenka Sobotková / Karolína Herešová 

5.A. - Mgr. Augustin Kůr (e-mail: augustin.kur@zsmsnovyknin.cz

5.B. - Mgr. Jana Musilová (e-mail: jana.musilova@zsmsnovyknin.cz

6.A. - Mgr. Petr Dušek (e-mail: petr.dusek@zsmsnovyknin.cz

6.B. - Bc. Pavlína Hejrová (e-mail: pavlina.hejrova@zsmsnovyknin.cz

7.A. - Bc. Jana Šteflová (e-mail: jana.steflova@zsmsnovyknin.cz

7.B. - Mgr. Irena Kadlecová (e-mail: irena.kadlecova@zsmsnovyknin.cz) /asistent pedagoga Růžena Šachová

8.A. – Mgr. Jitka Tyrmerová (e-mail: jitka.tyrmerova@zsmsnovyknin.cz

8.B. – Mgr. Milan Vojíř (e-mail: milan.vojir@zsmsnovyknin.cz

9.tř. - Mgr. Petr Tyrmer (e-mail: petr.tyrmer@zsmsnovyknin.cz

Bez třídnictví: Karel Čihák, Mgr. Miloš Krátký, Ing. Lenka Petříková, Mgr. Kateřina Špínová, Mgr. Jana Zouchová, Ing. Jaroslava Tichá, Bc. Lenka Vochosková

Ekonomka: Petra Plotová

Provozní zaměstnanci

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Petra Moravcová

Kuchařky: Štěpánka Vondráková, Ludmila Kramatová, Markéta Mašková

Úklid

Školník: Josef Števlík

Uklízečky: Monika Števlíková, Simona Čvančarová, Vladimíra Pivoňková

Školní družina a školní klub

Vedoucí vychovatelka: Bc. Kateřina Havlíčková, DiS

Vychovatelky: Lenka Sobotková, Jana Zelenková, DiS, Jaroslava Hrubá