Organizace školního roku 2018/19

Zahájení školního roku: pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29.10. a úterý 30.10.2018

Vánoční prázdniny: sobota 22.12.2018 - středa 2.1.2019

Pololetní prázdniny: pátek 1.2.2018

Jarní prázdniny: pondělí 11.3. - pátek 15.3.2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18.4.2019

Konec školního roku: pátek 28.6.2019

Začátek vyučování: 7.40 hod.

Konec vyučování: 14.40 hod.

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Miloš Krátký

Statutární zástupce: Mgr. Jana Zouchová

Zástupce 1.st.: Mgr. Augustin Kůr

Výchovný poradce a preventista SPJ: Mgr. Jana Zouchová

Učitelé

1.tř. - Naděžda Beldíková

2.tř. - Mgr. Jindřiška Kušniráková

3.tř. - Mgr. Augustin Kůr

4.A. - Mgr. Jana Musilová

4.B. - Mgr. Pavla Vacková /asistent pedagoga Jana Zelenková, DiS/

5.tř. - Mgr. Veronika Procházková /asistent pedagoga Eliška Cihelková, DiS/

6.A. - Mgr. Jitka Tyrmerová

6.B. - Mgr. Milan Vojíř

7.tř. - Mgr. Petr Tyrmer

8.tř. - Ing. Jaroslava Tichá

9.tř. - Mgr. Irena Kadlecová

Bez třídnictví: Karel Čihák, Anna Hájková, Mgr. Martina Nesměráková, Mgr. Miloš krátký, Mgr. Radka Pipotová, Mgr. Jana Šteflová

Ekonomka: Petra Plotová

Provozní zaměstnanci

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Petra Moravcová

Kuchařky: Štěpánka Vondráková, Ludmila Kramatová

Úklid

Školník: Josef Števlík

Uklízečky: Anna Petříková, Simona Čvančarová, Vladimíra Pivoňková

Školní družina a školní klub

Vedoucí vychovatelka: Kateřina Havlíčková, DiS

Vychovatelky: Mgr. Tereza Štorková, Lenka Sobotková