Židovská Praha - červen 2015

Ve středu 17. 6. 2015 žáci 9. ročníků navštívili v rámci literárních toulek Židovskou Prahu.

Autobusem z Nového Knína přes Dobříš jsme dojeli do Prahy. Metrem jsme se dopravili na stanici Můstek a z Václavského náměstí šli směrem ke Staroměstskému náměstí.

Po cestě jsme se zastavili u rodného domu Egona Ervina Kische a připomněli jsme si jeho život a dílo. Poté jsme se přesunuli k domu, který navštěvoval a seznámili jsme se se zajímavostmi tohoto domu. Zastavili jsme se i u sedmadvaceti křížů na Staroměstském náměstí a vzpomněli jsme popravy pánů v době stavovského povstání. Odtud jsme přešli do Ungeltu a seznámili jsme se s jeho historií a se zajímavou pověstí o zrazené lásce. Zde jsme si také připomněli osudy Franze Kafky a jeho dílo. Naše toulky končily u Staronové synagogy, kde jsme si zopakovali pověst o Golemovi a poté jsme si synagogu prohlédli. Paní průvodkyně nás provedla celým objektem a řekla nám spoustu zajímavostí o historii a interiéru této stavby.

Protože jsme byli hladoví, přešli jsme do Paladia a zde jsme se naobědvali. Metrem jsme přejeli na Smíchovské náměstí a odtud jsme odjeli zpět do Nového Knína.

Literární toulky se vydařily, zmapovali jsme místa, kde žili a tvořili významní autoři židovského původu. K úspěchu exkurze přispělo i hezké počasí.

V Novém Kníně dne 23. 6. 2015

Zapsala: Jana Zouchová

galerie