Školní družina a školní klub - informace

Vychovatelé:

Bc. Kateřina Havlíčková, Dis
vedoucí vychovatelka

 

Bc. Karolína Hejrová
ranní družina

Jaroslava Hrubá
vychovatelka

Lenka Sobotková 
vychovatelka

 

Jana Zelenková, DiS
vychovatelka

 

   

 

Kontakty:+420 724 313 319+420 602 661 332

E-mail (družina): druzinaknin@seznam.cz

Odkaz na fotky: Rajce Druzinka NK

 

Ke stažení:

Přihláška do školní družiny/školního klubu pro rok 2022/2023 ke stažení zde.

Odhláška ze školní družiny pro rok 2022/2023 ke stažení zde.

Nabídka zájmových kroužků pro rok 2022/2023 ke stažení zde.

Zápisní lístek do kroužků školního klubu/školní družiny pro rok 2022/2023 ke stažení zde.

Odhláška ze zájmového kroužku pro rok 2022/2023 ke stažení zde.

Vnitřní řád školní družiny zde

Vnitřní řád školního klubu zde

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD/SK zde

 

I ve školním roce 2021/22 nebude umožněn rodičům vstup do budovy školy. U bočního vchodu (směr jídelna) zazvoníte nebo zatelefonujete dolů do družiny a my Vám pošleme dítě na šatnu. V průběhu září bude uveden do provozu nový čipový systém BELLhop a rodičům vydávány identifikační čipy. Bližší informace obdržíte.

Prosíme o dodržování doby vyzvedávání (12-13 hod, 14,30-16,30 hod)! Je to v zájmu Vašich dětí a jejich klidného pobytu v ŠD.

Ve vestibulu u hlavního vchodu školy můžete 1. září upravit či doplnit přihlášku Vašeho dítěte. Vše musí být vyplněné (datum nástupu do ŠD i časy a způsob odchodů) před začátkem docházky Vašeho dítěte do ŠD!

Naše motto: "Chceme, aby se dětem ve školní družině líbilo a rozvíjely se mezi nimi pozitivní vztahy." Spontánní činnost je velmi důležitá, stejně jako řízená.

Denní skladba činností

Ranní družina 6:45 - 7:30 (příchod 6:45 - 6:50)

11:10 - 12:00 - Po ukončení vyučování - hygiena, oběd
12:00 - 13:00 - Odpočinkové činnosti
13:00 - 14:30 - Zájmové činnosti a rekreační činnosti
14:30 - 15:00 - Svačina
15:00 - 16:30 - Příprava na vyučování - didaktické hry

Základní pravidla pro přihlášení a docházku dítěte do ŠD

1. Dítě musí mít řádně vyplněnou přihlášku do školní družiny a školního klubu (zápisní lístek ve kterém musí být vyplněn způsob odchodu dítěte ze ŠD - v kolik hodin bude odcházet nebo bude vyzvedáváno). V případě vyzvedávání, kdo konkrétně jej může vyzvednout.
2. Dodržování pravidel školní družiny a školního řádu.
3. Musí mít zaplacenou ŠD.
4. V případě odhlášení dítěte - je zapotřebí mít řádně vyplněnou odhlášku dítěte ze ŠD.

Vyzvedávání dětí

Dítě odchází samo nebo s pověřenou osobou - den, hodina, způsob odchodu a oprávněné osoby k vyzvednutí jsou stanoveny v zápisním lístku.

Odchod v jiném čase či s jinou osobou je možný pouze na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis rodiče (zákonného zástupce).

Prosíme o vyzvedávání dětí v čase 12:00 - 13:00 hod a pak od 14:30 - 16:30 hod. V čase od 13:00 - 14:30 máme totiž společnou zájmovou činnost a v některých dnech i školní kroužky. Pokud potřebujete, aby dítě odešlo dříve (ještě před 12 hod), prosím napište mu papírek.

Také chodíme s dětmi ven. Je potřeba dětem dávat věci na převlečení (do skříňky), oblečení dle ročního období (rukavice, čepice např.) apod.

Prosíme, aby děti které zůstávají v družině déle než do 13 hod měli i odpolední svačinu a pití.

Úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu

Vložením peněz na účet školy - 291391602/0300 - každé dítě obdrží variabilní symbol

Rodiče (zákonní zástupci) budou hradit ŠD/ŠK ve dvou splátkách během školního roku (září, leden).

Výše úhrady:
září - prosinec: 480,- Kč
leden - červen: 720,- Kč

Poslání ŠD a ŠK

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Nejsou pokračováním školního vyučování.