Akce ZÁŘÍ

Zobrazení: 179

24.09.2018 – Divadlo ,,Úsměv“ - pohádka ,,O řepě“

26.09.2018 – návštěva radnice MěÚ Nový Knín – třída,,Pejskové“

Třídní schůzka - srpen 2018

Zobrazení: 257

1. Seznámení se Školním vzdělávacím programem MŠ Nový Knín-název vzdělávacího programu ,,Hrajeme si celý rok“

„PEJSEK S KOČIČKOU NAVLÉKAJÍ BAREVNÉ KORÁLKY“
- MODRÝ KORÁLEK - Dítě a jeho tělo (pohyb, zdraví, bezpečí – oblast biologická)

HRAJEME SI A CVIČÍME.
HRAJEME SI A PRACUJEME.
POZNÁVÁME, CO PROSPÍVÁ NAŠEMU TĚLU A ZDRAVÍ.Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životní návykům. Holistické pojetí zdraví.

- ŽLUTÝ KORÁLEK - Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč, poznávací schopnosti, myšlení, učení, představivost, fantazie, sebepojetí, city, vůle - oblast psychologická)

Zobrazit celý článek