Provoz

Zobrazení: 31
Vážení rodiče,
pro organizaci a dodržení hygienických podmínek je pro nás důležité sdělení, zda bude Vaše dítě po otevření do MŠ docházet. Infomaci zasílejte do 7.5.2020 na e-mail spektrum12@seznam.cz. Uveďte jméno dítěte a datum nástupu do MŠ. Přihlásit dítě ke stravování je nutné od 14. -15.5.2020 přes internet nebo na záznamník školní jídelny.( týká se dětí, které nastoupí 18.5.2020)
 
 
Děkuji Černohorská

Česká televize

Zobrazení: 61
Vážení rodiče,
dovoluji si Vám nabídnout projekt ČT pro inspiraci na práci s dětmi v domácím prostředí viz. odkaz.
 
 
                                                                                                                     Děkuji Černohorská

Školné duben - červen

Zobrazení: 48
Vážení rodiče,
Úhrada předškolního vzdělávání za měsíc duben - červen se bude provádět po obnovení provozu MŠ. Školné bude stanoveno v maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení činnosti MŠ.
                                                                                                                                     Děkuji Černohorská

Oznámení

Zobrazení: 69
Do odvolání jsou zrušeny všechny mimořádné školní a mimoškolní akce MŠ.( divadel. přestavení, návštěvy muzea,...)
 
                                                                                                                                              J. Černohorská - zástupce ředitele pro MŠ