×

Oznámení

Please install or Enable the Social Login Plugin

9. třída

Ch: 17. 12. od 15: 45 možnost opravného testu chemické rovnice, redoxní reakce, elektrolýza

      19. 12. test: molární hmotnost (je třeba mít M, Fy, Ch tabulky, kalkulačka povolena)

INFO NA POSLEDNÍ DVA PROSINCOVÉ TÝDNY - P. TYRMER

Z: dodělejte si PL "Obyvatelstvo podle náboženství", 2. termín odevzdání 12.12, 14.12 budeme dopracovávat poslední PL obyvatelstvo (oba jso hodnocené), 19.12. velký test obyvatelstvo (zápisky a PL s sebou). Zadání ročníkové práce zašlu do Vánoc na vaše maily.

D: skupiny prezentují svou část ČSR, test ČSR možná stihneme 19.12., zk. 2 okruhů: výsledky I. sv. války; vznik a charakteristika totalit. režimů

F:11.12. velký TEST: ELMAG. INDUKCE, NAPĚTÍ A PROUD A JEHO VEDENÍ (vč. výpočtů a graf. vyjádření U, I) - viz zápisky a PL

Př: probíráme horniny, 20. 12. test: charakteristika horniny a horniny vyvřelé

Semináře - 20.12. doodevzdání prací, kdo nebude mít minimum 2 zprac. lekcí (prací), dopracuje přes svátky

Čj  2. 12.

Připomínám přípravu slohové práce. Budu zkoušet z učiva literatury, budeme pokračovat výkladem o J.Seifertovi a budeme opakovat slovní druhy.

Hezký zbytek dne. J. Zouchová

 

27.11. NJ

Připomenutí! Klučičí skupinka má na úterý domácí úkol (opravdu!). Mimořádně nadání žáci ode mě dostali bonusový překlad. Prosím, nezapomeňte na to! Děkuji. Jinak pro velký úspěch vašich testů PÍŠEME V PÁTEK, tj. 30. 11., další PÍSEMKU na perfektum a préteritum. Krásný večer a učení zdar! 

J. Š. 

10. 12. Ch test: chemické rovnice, redoxní reakce, elektrolýza

Čj  25.11.

Připomínám kontrolní diktát, budeme ho psát zítra, tedy v pondělí. Budu zkoušet literaturu i na opravu, kdo bude chtít, a básničku. Začneme se připravovat na kontrolní slohovou práci.

Nezapomínejte si opakovat slovesné tvary a poznávání přechodníků.

Hezký zbytek neděle. J. Zouchová

 

26.11. Laboratorní práce z PŘ - minerály, s sebou pomůcky na určování tvrdosti

27.11. F - kontrolujeme PL - příprava na test

28.11. D - zk. totalitní režimy; Z referáty Jirka, Míša a dokončení práce s daty, v pátek 5´ - obyvatelstvo - od ras až do náboženství včetně

29.11. Inf - doposlat práce na vyhledávání, Míša "jarmark"

Ch:  Kdo nestihl v hodině zápis na téma ELEKTROLÝZA, doplní si do příští hodiny. Nezapomeňte na chemický zápis a obrázek.

Mat-opakovat sčítání a odčítání lomených výrazů.Budeme dělat násobení lomených výrazů.

26.11. Test

ANGLIČTINA       21. 11. 

Obě skupiny mají za domácí úkol na pondělí Unit 9. Slovíček je asi 5, budu je zkoušet spolu s U8, nové věty:1, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 20, 21. POZOR!!! Uvádím čísla vět, ne řádků, některé věty i vynechané jsou dvouřádkové. Učte se, prosím.

IK

 

 

Info na týden od 19.11.

Z - ST  termín odevzání práce s grafy a referáty

D - PO test Totalita a Rusko

Př - opakování a příprava na test Minerály naplánovaný na čtvrtek

F - ÚT příprava na test - opakování

13.11. Čj

Učte se slovesné tvary a pravopis, budeme příští týden psát kontrolní diktát. V literatuře budu stále zkoušet básničku a zároveň budu zkoušet znalosti z literatury. Budeme psát úvahu, tou zakončíme tento slohový útvar a budeme se věnovat dalšímu.

Dejte si do pořádku sešity, budu je kontrolovat.

Přeji úspěšný týden. J. Zouchová

 

 

Info na týden od 12.11.

Ch test SOLI - vlastnosti, využití, názvosloví 14. 11.

Př. dokončíme referáty, připravujte si pomůcky na lab. určování nerostů

Z - ST rýsovací potřeby

 

Čj 4.11.2018

Připomínám, že máme v úterý mluvnici, budeme opět psát test - slovesné třídy a vzory. Ve středu bude literatura, budu zkoušet, učte se. Hezký večer. J. Zouchová

 

Info od 5.11.

5. 11. změna v rozvrhu: místo Čj bude Fy (stačí sešit),

6. 11. exkurze ÚT v NK - pěšky po 1. vyč. h

Ze: referáty na obyvatelstvo, donést ve ST i PÁ rýsovací potřeby a kalkulačky

Př: systém nerostů - referáty, zk. se stavba Zeme, vlastnosti nerostů, prvky

D: probíráme uspořádání po I. sv. válce - Rusko a totalitní režimy, zk. události konce I. sv. války a mírová konference

I - doodevzdat PL k vyhledávání na internetu

Čj 29.10.

Doporučuji se učit slovesné třídy a vzory, budeme ve středu psát /máme mluvnici/. Prověrka z literatury se vám nepovedla, je třeba se více učit. Připomínám básničku, v pátek ji budu zkoušet. 

Dnes ještě odpočívejte, ale zítra bych doporučovala začít myslet na školu.

J.Zouchová

 

Mat-určujeme kdy má a nemá lomený výraz smysl.

Ch - připravujte se na test SOLI - názvosloví, vlastnosti a využití

 

28/10 na příští týden

Fy: není, další týden exkurze ÚT AV ČR, další týden píší test ti, co na něj chyběli

Ze: donést PL2, ST pětiminutovka na OBYVATELSTVO s PL, v Pá rýsovací potřeby a kalkulačka

Př: probíráme systém nerostů - referáty, zk. se stavba Zeme, vlastnosti nerostů, prvky, ČT test VLASTNOSTI NEROSTŮ A PRVKY - ti, co chyběli

D: probíráme uspořádání po I. sv. válce - Rusko a totalitní režimy, zk. události konce I. sv. války a mírová konference

I - doodevzdat PL k vyhledávání na internetu

PT18. 10. ANGLIČTINA

Prosím, napište si všichni Unit 6 i s větami: 1., 3., 8., 18., 22., 26. TOTO UPOZORNĚNÍ PLATÍ PŘEDEVŠÍM PRO SKUPINU 1. Ve středu nám odpadla hodina a tak jsem vám nedala novou lekci za domácí úkol přes víkend. Skupině 2 bude zadáno v pátek. V pondělí nebudu ve škole, v úterý se normálně uvidíme a všichni budete mít zapsaná a naučená nová slovíčka a věty. --> zkouším U6. 

 IK

 

18.10. Mat: opakujeme počítání s výrazy než začneme počítat lomené výrazy.

 

9.10. Čj

Ve čtvrtek píšeme prověrku ze skladby. Ve středu při slohu si budeme povídat o vlivu reklamy na naše chování a jednání a z toho vyplyne úvaha. Budeme tedy opakovat úvahu. V literatuře si doplňte zadané autory a budeme se podrobněji věnovat Fr. Šrámkovi. Připomínám, že ve čtvrtek příští týden budeme psát kontrolní diktát. Učte se!!! J.Zouchová   

 

Ch: 10. 10. test názvosloví hydroxidů a kyselin bez kyslíku

7/10, doplněno 14/10

Fy: PL - procvičování magnetismus - odevzdat 9/10; elektromagnety a jejich využití, elektromotory - z 9/10 test přesunut na 16/10

Ze: St. - Test obyvatelstvo s PL 10/10. PL 2 nosit, pracujeme s ním

Př: probíráme systém nerostů, zk. se stavba Zeme, vlastnosti nerostů

D: probíráme uspořádání po I. sv. válce, zk. I. sv. válka, test 22.10.(události konce I. sv. války a mírová konference)

I - doodevzdat PL k vyhledávání na internetu

PT

 

5.10. Matematika

Počítáme slovní úlohy pomocí soustav dvou rovnic o dvou neznámých. Nutno umět požívat sčítací a dosazovací metodu!

ANGLIČTINA

V pondělí budou obě skupiny psát test z U 3. Zopakujte si slovíčka, věty, nezapomeňte na slovíčka z textů a cvičení z učebnice i pracovního sešitu. Vzhledem k tomu, že U3 máme zadaný už od 21. 9., test budou psát i ti, kteří tento týden chyběli. Prosím, nepodceňte přípravu.

IK

 

Čj

Příští týden ve čtvrtek nás čeká prověrka z tvarosloví, dokončíme výklad (kdo ještě nehovořil), v literatuře budeme pokračovat A. Sovou. Přeji krásný víkend. J. Zouchová

 

10. 10. Ch test: názvosloví kyselin a zásad, termín odevzdání protokolu z praktického cvičení (určování neznámých vzorků) je 3. 10. 

Mat: Soustava dvou rovnic, test 27.9.

 Ch 26. 9. test na téma názvosloví dvouprvkových sloučenin

Přírodopis, Dějepis: 27. 9.

   P: Vznik a stavba Země, test příští týden 1/10.

 

   D: příští týden 3/10 test Velká válka - příčiny

 

Matematika

21.9. V uterý 25. 9. píšeme test. Soustava dvou rovnic o dvou neznámých, řešení pomocí metody sčítací a dosazovací.

 

Český jazyk

14. 9.  Příští týden budeme stále opakovat vše ze skladby, doporučuji zopakovat čárku ve větě jednoduché. Při slohu budeme opakovat jednotlivé slohové útvary, které jsme se již učili. V literatuře připomínám úterní prověrku. 

Přeji hezký víkend. J. Zouchová

 

 

7.9. 2018. Matematika-opakování rovnic. Ekvivalentní úpravy-doučit!

 

 

 

Informace od J. Tyrmerové a P. Tyrmera:

Vybavení na Ch, F: - sešit formátu A4 bez linek (možno i linkovaný, F čtverečkovaný), nůžky, suché lepidlo v tyčince, pastelky (několik základních barev), vlastní kalkulačka na výpočty je povolena

D, Z, Př - v sešitech pokračujte nebo D, Z: velký tenký linkovaný, Př malý tenký bez linek

 

Studenti moji,

prázdniny nám všem rychle utekly a teď se zase společně pustíme do angličtiny.  Učebnici jste už dostali, pracovní sešit dostanete od mě na první společné hodině.

Na angličtinu budete zase potřebovat dva červené linkované sešity - jeden velký A4 a jeden malý A5. Pokud máte místo v loňském slovníčku A4, můžete pokračovat v něm. Sešity si přineste na první hodinu.

Těším se na hodiny s Vámi.

Irena Kadlecová

3. 9. 2018

 

Moji milí,

vítám Vás všechny na začátku vašeho posledního ročníku základní školy. Tento ročník bude pro Vás určitě náročný, ale zvládnete všechno jistě se ctí a přehledem.

Moc Vám všem přeji vytrvalost ve studijním úsilí a správnou volbu dalšího studia. Dobrou náladu, radost a spokojenost dodáte sami. 

Užijte si devítku!!!!! Já si jí moc ráda užiju s Vámi.

Irena Kadlecová

3. 9. 2018

Milí deváťáci,

věřím, že jste během prázdnin načerpali hodně energie a devátá třída bude pro Vás procházka růžovým sadem.

Pokud byste chtěli kupovat sešity, jsou stejné jako v minulých letech, tedy:

mluvnice- sešit 544, případně 564,

literatura- sešit 544, případně 564, pokud máte sešit udržovaný, můžete pokračovat a kupovat nemusíte, zvažte sami,

sloh, diktáty, výchova k občanství- sešit 524.

Společně začínáme ve středu 5.9. Doporučuji zopakovat rozbor věty, souvětí a druhy vedlejších vět.

Moc se na Vás těším.

S pozdravem Mgr. Jana Zouchová