×

Oznámení

Please install or Enable the Social Login Plugin

7. třída

14. 12.  Př - dokončíme práci LISTNATÉ STROMY, nepoztrácejte kartičky, práce bude hodnocena

                  - někteří ještě neodevzdali lab. práci jehličnany, několik výtečníků již několik týdnů dluží předložení sešitu ke kontrole zápisu!

INFO na poslední 2 prosincové týdny:

NJ: rozhovory: dle stran 20-21, slovíčka: opak. L1, L2 - umíme barvy, škola, dny, vyjádření kladu, záporu a emocí, gramatika: časování sloves, tázací zájmena a tázací věty, slovosled vět - procvičujeme, zkoušíme i píšeme

D: dobereme kulturu středověku a poslední přemyslovce, 12.12. TEST - Čechy knížecí a první králové (sešit+prac.list)

F: síla-mít rýsovací potřeby

Z: dopracujeme ve ST slepou mapu Asie; TESTY: 12.12. slepá mapa Stř. a J. Ameriky - opravy, 19.12. - slepá mapa celé Ameriky, 20.12. teorie J.Amerika

PočP: kdo nestihne své práce ve wordu, dodělá doma přes svátky

 

Čj   2.12.

Budeme pokračovat výkladem další věty vedlejší, budeme psát test. Nezapomeňte si promyslet, o čem budete psát slohovou práci a učte se básničku, zkoušení se blíží.

Hezký zbytek dne. J. Zouchová

Info na týden od 3/12

N - slovíčka L2 pís.

Z - slepá mapa J. Am - St

D - č. kníž. a král. test (St. nebo příští Po)

Př - termín odevzdání laboratorní práce jehličnany je 6. 12. - můžete odevzdat i dřív (jeden strom musí být borovice - libovolný druh)

    - připomínám, že je to práce za tři vyučovací hodiny, takže částečná absence není omluvou

     - někteří stále ještě neodevzdali sešit ke kontrole!

 

Čj 25.11.

Připomínám kontrolní diktát, budeme ho psát zítra, tedy v pondělí. Učte se věty vedlejší a opakujte si literaturu. 

Přeji hezký zbytek neděle. J. Zouchová

 

Info na týden od 26/11

Mat-opakovat sčítání a odčítání celých čísel, naučit znaménková pravidla!

VV kluci odevzdat Betlémy na niti

D zk. dějiny na našem území

Z dolepit Brazílii a Argentina - ko. ve středu, ČT test Střední Amerika

NJ - stále rozhovor na téma rozvrh, pís. opak. slovní zásoby celé L1

F - opravy př. o pohybu (test z teorie dopadl dobře), začneme kapitolu Síla

 

Info na týden od 19/11

VV úterý kluci - tm. zelená nit cca 2m, jedlová větvička cca 40 cm, lepidlo tyčinkové, nůžky, pastelky

D zk. dějiny na našem území, Z opak. St. Am.

F - v PÁ test Teorie pohybu, čtení grafů, převod rychlostí

NJ - rozhovor na téma rozvrh, opak. slovní zásoby L1

Př 22. 11. test: květ, plody a semena

13.11. Čj

Stále se budeme věnovat procvičování vedlejších vět. Budeme se učit větu příslovečnou časovou a pochopitelně budeme stále prověřovat, jak vše umíme. Příští týden budeme psát kotrolní diktát, proto si opakujte pravopis. Připomínám básničku, 12.12 ji začnu zkoušet, tak se ji učte. 

Dejte si do pořádku sešity, budu je kontrolovat.

Přeji úspěšný týden.J. Zouchová

 

Info na týden od 12.11.

F-PL doodevzdat v pondělí. Projděte si příklady o pohybu a převody času a vzdáleností, ať to v pátek v testu dobře dopadne!

N-zkusíme si napsat gr. a slovíčka (ČT,PÁ), sešity dejte do pořádku a připravte ke kontrole (i ostatní předměty)

Z-ve čt si napíšem test USA (20 pravdivých údajů s osnovou)

D-Sámo, V.Morava-St test

Př - opozdilci, kteří ještě neodevzdali sešit ke kontrole, mají poslední možnost 15. 11.

 

 

Čj  4.11.2018

Připomínám, že v podělí máme mluvnici až odpoledne, budeme procvičovat vedlejší věty a budeme opět psát. Další hodinu mluvnice se budeme učit větu přísudkovou. Učte se, ať všechno zvládnete.

S pozdravem J. Zouchová

 

Info na týden od 5.11.

Nj: barvy, šk. pomůcky, rozvrh, dny v týdnu; z gram. členy, slovesa sein, haben v 1.-3. osobě, řad. číslovky

Z: USA, začneme St. Am.

D: Sámo, V. Morava, začneme poč. Č. státu

F: stále převody s důrazem na čas a délky, vše o pohybu probráno, ještě procvičujeme

8.11. exkurze Praha 

Př 9. 11. připomínám, že je třeba mít na hodinu nůžky a lepidlo, test: list, stonek, kořen

Mat - 5.11. Zkouším násobení a dělení zlomků.

Čj  29.10.

Doporučuji opakovat větu podmětnou a předmětnou, budeme ve středu psát test /máme mluvnici/. Opakujte si také rozbor věty jednoduché /stále ji zkouším/ a pravopis. Připomínám četbu povídek od B.Němcové. 

Věřím, že jste si odpočinuli a budete mít dost energie na to, co nás ještě čeká. 

J. Zouchová

 

 

Mat-opakovat násobení zlomků

28/10 info na následující týden:

D - připomínám: mít zápisky z tématu s. 52-3

F - příklady na pohyb 5´

Z - test Kanada

NJ - zk. L2: věty a slovíčka - třída, barvy

Př - test: kořen a stonek 1. nebo 2. 11., dále připomínám termín odevzdání vylisovaného listu - nejpozději do konce řijna!

Dejte si do pořádku sešity, kontrola bude pravděpodobně příští týden. (2. 11. )

 

23.10.: vybírám ke kontrole ŽK. PT

19. 10. Mat: test na sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel

8. 11. Exkurze Praha - Muzeum Policie ČR, odjezd linkovým autobusem v 7:40 (vstup zdarma), více v mailu

INFO na 8. týden od 22/10:

N - 22.10. bude NJ spojena; tento týden kromě dozkoušení slovíček z 1. lekce (rozděleno na 4 části), dále zkouším barvy a šk. pomůcky (L2)

D: zk. od tématu Byzanc

Z: slepá mapa S. Ameriky - opravy; ČT TEST KANADA

F: počítat si př. o pohybu, za týden test POHYB, případné opravné testy na převody

PT

18. 10. Př: test výtrusné rostliny

Čj 9.10.

Ve slohu se budeme věnovat reklamě ve sdělovacích prostředcích, v literatuře povídce. V mluvnici budeme psát příští týden v pondělí prověrku ze skladby /rozbor věty jednoduché/, ale ve čtvrtek se ještě budeme věnovat procvičování. Procvičujte i doma!!!!!! J. Zouchová

7/10, doplněno 10/10

N - zk. budu poslední 2 sk. nových slovíček ve velkém sešitě (slovníček) z L1, budeme si připravovat téma TŘÍDA (VČ. BARVY), později RODINA, gramatika - slovesa, neurčité členy

D - zk. středověká spol. po Byzanc, mají DÚ výpisky k otázkám v seš., opakování - PL k dopracování doma

F - opravný test na převody jednotek 12/10 - jednotky délky a hmotnosti, probíráme pohyb, rychlost

Z - tento týden mít hotovou slepou mapu Ameriky, 11/10 ostrý testík na útvary Sev. Ameriky slepá mapa, na příští týden Kanada podle z. osnovy

PT

 

ANGLIČTINA

V úterý budou obě skupiny psát test z U4. Zopakujte si slovíčka, věty a muset, nemuset - modální slovesa (papír.)

IK

 

2.10. Matematika

Začínáme sčítat a odčítat zlomky. Nutno znát pojmy: krácení zlomků, rozšiřování zlomků, základní tvar zlomku, smíšené číslo. Miloš Krátký

 

Př test: učebnice str. 64 - 71 bude  4. 10.

26.9. český jazyk

V mluvnici budeme pokračovat vysvětlováním dalších druhů příslovečného určení. Vždy po procvičení bude následovat desetiminutovka.

Ve slohu se budeme věnovat líčení a v literatuře budeme pokračovat povídkami. Připomínám od příštího týdne zkoušení referátů z přečtených knih, už máme říjen!

Přeji hezký prodloužený víkend, načerpejte energii. J. Zouchová

 

26.9.

Informace k divadlu a k soutěži s Lidlem byly zaslány mailem. Prosím rodiče, kterým info nedošlo, aby se mi mailem ozvali (na mail tř. uč. v ŽK)

N - 1. týden října: zk. rozhovor (malý sešit na gramatiku) a nová slovíčka ve velkém sešitě (slovníček)

D - zk. středověká spol., 1/10 test spolu s raným středověkem - Francká říše

F - test na převody jednotek 5/10, jednotky délky a hmotnosti, probíráme pohyb

Z - zk. Austrálii (podle osnovy, mají na papírku a výpisy v seš. a prac. list) - test 3/10, tento den mít hotovou slepou mapu Ameriky, 4/10 testík na útvary Sev. Ameriky

Od 10. do 30. 9. sbíráme lidlové účtenky, zkoušíme vyhrát lyžák zdarma (více na lidl.cz)

 

14. 9. Český jazyk- dodatek

Budeme opakovat rozbor věty jednoduché a budeme se učit nové větné členy. 

Přeji hezký víkend. J. Zouchová

 

13.9. Český jazyk

Příští týden budeme stále opakovat pravopis (v pondělí cvičný diktát). Ve středu 19.9. budu vybírat sloh-líčení. V literatuře se budeme bavit o přečtených knihách.

         Výchova k občanství

Připomínám DÚ-fotografie předků a jejich příběhy.

 

10. 9.

Žákům předán dokument pro rodiče týkající se odpovědnosti za žáky v době polední přestávky. Vybírám podepsaný dokument ve středu 12. 9., zároveň proběhne kontrola ŽK. 

P. Tyrmer, TU

 

9. 9. 

Dne 13. 9. 2018 budou žáci 2. stupně putovat kolem Kocáby. Odjezd v 7:40 autobusem do Štěchovic. Předpokládaný návrat okolo 14:00. S sebou: turistickou obuv, vhodné oblečení, batůžek se svačinou a pitím, drobné kapesné. Cestou budeme dělat několik zastávek na odpočinek a oheň s opékáním. Něco na opékání s sebou.

Žáci byli seznámení se šk. řádem a změnami v něm. Žáci se rozdělili do skupin volitelných předmětů. Žákům byl předán dokument o platbách na šk. účet. Jeho převzetí prosím potvrďte v ŽK. V příštím týdnu proběhne kontrola vyplněných ŽK.

Petr Tyrmer, TU

 

4.9.

Pomůcky:

Vybavení do školy obecně: pravítko, trojúhelník, kružítko, nůžky, suché lepidlo v tyčince, propisky, pastelky (několik základních barev)

na Př sešit A4 bez linek (příp. linkovaný nebo pokračovat v loňském sešitu)

na Z, D, F možno pokračovat v loňském sešitě (příp. velké, tenké)

Nj - linkovaný velký jako slovník, malý na gramatiku, oba silné, aby byly použitelné třeba i 3 roky