4.B třída

18. 2.

Sloh - do pondělí 25. 2. dokončit str. 27

________________________________________________________________________________________________________________

15. 2.

Na víkend: Pv - ti, co nestihli dodělat práci v hodině, dodělají za Dú a v pondělí přinesou

                Aj - naučit se časovat sloveso mít (budu prověřovat ústně i písemně)

Dne 19. 2. se uskuteční informativní schůzka ke škole v přírodě - od 16 hod. ve třídě IV. A. Účást alespoň jednoho rodiče nutná!

V úterý 19. 2. odpadá odpolední vyučování.

_______________________________________________________________________________________________________________

Na Pv 14. 2. potřebují všichni tempery a paletu, zkontrolujte si své pomůcky, kdo nemá, prosím o doplnění svých kufříků.

Vl  - v úterý 12. 2. ještě projdeme dobu pohusitskou a ve čtvrtek 14. 2. si napíšeme test (husitství, doba pohusitská), učte se.

Připomínám dětem - na pondělí si donést krejčovský metr, na úterý na Hv připravit pár zajímavostí o svém oblíbeném zpěvákovi nebo skupině (můžete donést fotografie z časopisů, novin atd.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 31. 1. budeme mít Čj, M, Vl a také karneval. Masky s sebou. Dále si děti přinesou desky na VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 1.

Na čtvrtek na Pv přinést klacík nebo větvičku, jehlu na vyšívání (někteří ji ve škole už mají), nějaké bavlnky a kousek kanavy

9. 1.

Písemné práce a testy v příštím týdnu:

15. 1. Vl test Lucemburkové - uč. + prac. sešit, dále za Dú vypracovat otázky na str. 37

16. 1. Př test Les, význam lesa, lesní patra- výpisky v sešitě

16. 1. Čj písemná práce - slovní druhy, podst. jména (rod, životnost, číslo, pády), slovesa (osoba, číslo, čas), stavba slova, rozdíl mezi předložkou a předponou, vyjmenovaná slova, věta jednoduchá a souvětí, diktát

17. 1. M písemná práce - násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným, dělení se zbytkem, počítání se závorkami, násobení a dělení do tisíce zpaměti, jednotky času, slovní úlohy, písemné  sčítání a odčítání do tisíce

18. 1. Geo písemná práce - délka úsečky, převody jednotek délky, vzájemná poloha dvou přímek (rovnoběžky, různoběžky), konstrukce kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou, konstrukce rovnoběžek pomocí trojúhelníku a pravítka, kruh, kružnice, poloměr, průměr

6. 1.

Aj ve středu test - časování slovesa to be, uč. str. 22 + ústní zkoušení, báseň Bill, Bill, are you ill? na str. 25, dále do pátku zapsat do slovníčku a naučit se slovíčka z 11. lekce, str. 24, 25 (budeme psát test)

3. 1. 2019

Dne 10. 1. proběhnou konzultace, od 16hod. ve IV. B.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 12.

Úkoly ze slohu nosit nejpozději do čtvrtka, str. 17, cv. 5

16. 12.

Aj do středy se naučit časování slovesa to be - být a použít ho ve větách, budu zkoušet, uč. str. 22

Dú z Geo na str. 11, cv. 3 přinést ve středu + rýsovací pomůcky, bude geometrie

13. 12.

Děkuji rodičům, kteří se spolu se svými dětmi zapojili do vyrábění krásných dekorací na jarmark. Chválím Adélku, Marcelku, Míšu, Marušku, Julču, Kačku, Verču, Simonku a Gabču za výpomoc na školním jarmarku. Pochvala patří i ostatním dětem ze třídy; celá třída se podílela na výrobě krásných věcí - obrázků, podtácků, barevných kouliček, přáníček, zápichů......Děkuji všem rodičům, kteří nás přišli podpořit, podařilo se nám prodat vše.

 

Příští týden: učíme se do čtvrtka, v pátek budeme vyrábět, povídat si, zpívat koledy, rozdávat dárky..............

                   Vlastivěda bude v úterý a ve čtvrtek, přírodověda bude ve středu - budeme psát test - plazi, obojživelníci, výpisky v sešitě, učebnice str. 22, 23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 12.

Na čtvrtek na Pv přinést jehlu s velkým očkem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 12.

V úterý 11. 12. jedeme do hornického domečku. Součástí výletu je i malá zastávka na Sv. Hoře a v Prokopské štole. Od školy odjíždíme v 8:00, vrátit bychom se měli do 13:50. Po příjezdu žáci odcházejí domů, odpolední vyučování odpadá. Obědy budou hromadně odhlášeny.

S sebou: velkou svačinu, teplé oblečení, kapesné dle uvážení.

 

12. 12. test z přírodovědy - savci, ptáci, ryby - výpisky v sešitě + uč. str. 19 - 21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V příštím týdnu: 4. 12. Přírodověda

                        5. 12. Přírodověda

                        6. 12. Vlastivěda

 

5. 12. Mikulášská nadílka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 11.

Do příštího pondělí vypracovat sloh do malých slohových sešitů - Charakteristika kamaráda - držet se daných bodů, které jsme si zapsali v hodině, vše jsme si vysvětlili.

 

22. 11.

Informace k zítřejší Akci - Kino Anděl: Obědy jsme ponechali přihlášené, měli bychom je stihnout. Pokud máte obavy, že by vaše dítě nestihlo autobus, oběd si odhlašte.

Informace k škole v přírodě: Do 15. 12. je nutné zaplatit zálohu 1500 Kč, na stejný účet, jako v případě pomůcek, variabilní symbol je rovněž stejný (děti ho mají v ŽK). V případě, že do tohoto termínu nebudete mít zálohu zaplacenou, bude vaše místo nabídnuto náhradníkům. 

Vzhledem k tomu, že se zítra neučíme, dostaly děti do pondělí vypracovat minutovky na str. 12, 13.

Příští týden máme opět v úterý i ve středu přírodovědu, v úterý budeme psát test z toho, co máme napsané v sešitě - ROSTLINY.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 20. 11. máme přírodovědu.

 

Vážení rodiče,

od pondělí 19. 11. budu již přítomna ve škole, proto připomínám třídní schůzku, která se uskuteční 20. 11.  ve třídě IV. B od 16hod. Schůzka bude společná, poté možno individuálně.

Akce v listopadu a v prosinci

23. 11. Cinestar Anděl - Když draka bolí hlava, odjezd v 7. 40, návrat kolem 12. 30 (s sebou svačinu, kapesné dle uvážení)

11. 12. Hornické muzeum Příbram

12. 12. Jarmark

Bližší informace budou předány na třídních schůzkách.

S pozdravem Pavla Vacková

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkoly na příští týden: AJ:  naučit se ústně i písemně slovíčka ze 7. lekce

                                   Čj: Zkuste dát dítěti diktát na vyjm. slova po -B. Mají ho v učebnici čes. jazyka - viz vyjm.sl. po b.

                                   M: procvičovat dělení deseti, stem, když dělenec začíná na nuly, např.: 23O . 1O,    dále příklady typu 81O : 9 atd.

                                   Jedná se o týden od 19.11. 2O18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, přeposílám úkoly na příští týden:

na pondělí - napsat krátký text do slohového sešitu o své rodině - na základě myšlenkové mapy, kterou už mají hotovou z hodině.

na úterý - čj pracovní list, který dostali dnes, cv. 1/16

Aj - znovu se učit slovíčka ze 6. lekce, píšeme je, není to jen naučit se je ústně

dále - učit se slovíčka ze 7. lekce, kterou nyní děláme.

Připomínám tř. schůzky: 2O.11. od 16 h ve třídě 4.B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úkoly na týden od 5.11.: Mat. písemný úkol 5/35  - na pondělí 5.11.

Geometrie /pátek 9.11/ - 3/7

Na čtvrtek 8/11 na PV připravit tuto hmotu: V misce 115 g hl. mouky, 100 g soli, 11 lžiček vody, 1 lžička sluneč. oleje. Tuto směs promíchat a případně obarvit potrav. barvivem nebo temperami, Je dobré připravit dvě nebo tři várky hmoty, které budou mít různé barvy. Děkuji rodičům za pomoc.

AJ - procvičovat slovíčka ze 6. lekce!

 

Úkoly na středu 31.10. 2018

Angličtina: Naučit se slovíčka ze 6. lekce., Procvičovat si věty z pracovního sešitu - dvojstránka k 6. lekci.

Český jazyk: Doplňovací cvičení - vhodné výrazy doplň do obdelníků. Procvičujeme naposled částice a citoslovce. Zopakuj si vyjmenovaná slova po "L".

Matematika: Procvičuj si dělení se zbytkem - nemáme písemný úkol. Ale příští matematika - test na dělení se zbytkem a zkouškou. Už jsme jeden test psali.

Pozn.: Věnujte, prosím, pozor na hygienu vlasů, ve škole opět zhjištěny vši.

 

Zítra 2. 10. jedeme na výlet na farmu Soběhrdy (u Benešova). S sebou: pohodlné teplé oblečení a obutí; do batůžku: pláštěnku, svačinu, pití. Odjíždíme v 8:00 od školy, návrat ke škole ve 14:30 hod. Oběd je hromadně odhlášen. Kapesné dle uvážení rodičů.

27. 9.

Test z Vl ve čtvrtek 4. 9. uč. str. 3 - 6 + výpisky

Test z Př ve středu 3. 9. uč. str. 5 - 7 + výpisky

 

24. 9.

Na Pv (27. 9.) přinést bílou voskovku

 

19. 9. V úterý 25. 9. jedeme na dopravní hřiště do Pb, odjezd v 8 hodin, návrat kolem oběda. Odpolední vyučování proběhne podle rozvrhu. S sebou cyklistickou přilbu, vhodné (sportovní)  oblečení, psací potřeby, svačinu....

 

 

17. 9.

Ve čtvrtek 20. 9. budeme mít místo vlastivědy přírodovědu.

Připomínám testík (19. 9.) z Př.,uč. str. 3, 4 + výpisky v sešitě 

 

11. 9. Na Pv (13. 9.) přinést špendlík s hlavičkou, rovný klacík asi 30 cm dlouhý, průměr asi 1 cm

 

Vážení rodiče, milí žáci,

upřesňuji seznam pomůcek pro tento školní rok.

Vv a Pv: omyvatelný ubrus, vodové barvy, tempery, kelímek, hadřík, kulatý štětec (1x slabý, 1x silný), plochý štětec (nejlépe č. 12), tužka č. 1, č. 2, voskovky, nůžky

Geo: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, kružítko, tužka č. 3

Čtení: mimočítanková četba individuální - stejně jako v loňském roce žáci pravidelně čtou, přečtené knihy si zapisují do deníčku, nosí je do hodin čtení, kde přibližují jejich děj a pocity z knihy 

          svým spolužákům (letos přečtou minimálně 1 knihu / 2 měsíce)

          čtenářské dílny - žáci si přinesou vybranou knihu (mohou si ji ponechat ve třídě)

Akce v měsíci září : Dopravní výchova - teoretická část 14. 9.  (1. a 2. vyuč. hodinu)

                                                       - praktická část 25. 9.  (dopr. hřiště v Příbrami)

tř. uč. Pavla Vacková