4.A třída

28.6.  Vážení rodiče a milé děti,

                        přeji Vám pohodové prázdniny.

        S pozdravem J. Musilová


 

22.6.  V pondělí děti odevzdávají učebnice. ( vygumované, slepené, přinést peníze na poškozené uč.)

         Zkouška vystoupení na akademii v sokolovně.

         Sběr papíru. ( Kéž by každý přinesl balíček. Děkujeme.)

         26.6. od 9:00 h akademie v sokolovně. Pokud si po skončení akademie vyzvednete děti, nezapomeňte jim odhlásit oběd.


         

 

 

19.6. V pátek odevzdat SLOH - PRÁZDNINY SNŮ.


 

18.6. Připomínám: Sběr papíru pro družinu na hry a hračky od 19.6.-24.6.

                           Peníze za fotky / společná 20,-Kč, jednotlivci 12,-Kč /

                           Zítra jedeme do Památníku K. Čapka na divadelní představení, které se hraje venku -  (čepice, brýle svačinu a pití) 

                                                                                                                                                   + SLOH

 

        ČJ - Přímá řeč -  U str.39/cv.1,2,3

        M - PS na str. 55/cv.1,2. Minutovky str. na str.29

        PŘ U na str. 77 (Člověk a příroda + test na str.79)


 

17.6. ČJ - U na str.38

        M - PS na str. 53. Minutovky str.28 - 29.

        Čítanka str.110 - 111

        Zlobílci vyskloňovat podst. jméno datel v čísle jedn. i množném.

        Na akademi: chlapci dlouhé kalhoty a bílou košili

                          děvčata sukýnky a bílou blůzu nebo bílé tričko


 

14.6. Na víkend čtení - Čítanka str. 108 - 110. ČJ - U na str. 37 (shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem)

        Přinést podepsané prověrky z českého jazyka.

        VL - Ochrana přírody. U str. 36 - 37


       

        

 

12.6. Úkol mají jenom Zlobílkové.

       M - Geometrie - konstrukce trojúhelníku PS na str. 36

       VL - Nerostné bohatství a půmysl ČR - U str. 33 - 35


 

 

11.6. M Dú - PS str.51/cv.5 

        ČJ - U na str.37/cv.1- 4

        PŘ - EKOSYSTÉM RYBNÍK - U na str. 75. V úterý píšeme test z ekosystému LOUKA.

        Čítanka - U str. 104-106


                  

 

10.6. ČJ - Dú str.36/cv.5

        M - PS na str.50/cv.3.  Minutovky str.26/cv.51

        Čítanka str.103

        AJ - tento týden 26. lekce (str. 54, 55 v uč. i PS) - opak. dny v týdnu, jídlo a pití, školní předměty, předložky


 

7.6. Na víkend čtení.

      ČJ - U str.36/4

      M - Zlomky PS na str. 47

      VL - Půda a zemědělství ČR U str.31 - 32

      Mimořádný sběr papíru - bez vážení / od 19.6 - 24.6. /

                           19.6. Jedeme do Památníku Karla Čapka na divadelní představení Brémští muzikanti (hrají žáci z jiné školy).

                                   Návrat ve 12:05 h.


 

 

5.6. Sloh - dokončit str.38 ( na středu)

      Geometrie - str.35/cv.2,3

      VL - U str. na str.29 (Podnebí a počasí). V pátek píšeme testík - ( v mapě pojmenovat řeky označené čísly-dělali jsme ve škole.)

      PŘ - U na str. 70 (Ekosystém louka)

Ve středu 12.6. budeme psát závěrečnou písemnou práci z ČJ - diktát a doplňování na vyjmenovaná slova, koncovky podst. jmen, shodu přísudku s podmětem. Časování sloves - osoba, číslo a čas. Slovní druhy.

V pátek 14.6. závěrečná práce z matematiky a geometrie / pamětné +, -, .  a : do milionu, písemné +,- , násobení, jednociferným a  dvojcifeným činitelem, písemné dělení, obvod, obsah čtverce a obdélníku, konstrukce kolmic, rovnoběžek, trojúhelníku a slovní úloha./


 

3.6. M - Minutovky Dú str.20/ cv.40. 

            PS str.43 / cv.3,4


      ČJ - U str. 35/ cv. 5,6

      VL - Vodstvo ČR -  str.27

      Zítra máme přírodovědu.

      AJ - 25. lekce (sporty, záliby) - dokončíme do konce týdne, slovíčka z 25. lekce, která mají mít děti zapsaná ve slovníku, umět                do 7. 6.


31.5. Čítanka Dú str.192

        ČJ - U str.35/ cv.1 - 4 ( Shoda přísudku s podmětem rodu ženského)

        M PS 43/cv.1 - 3 příklady. Minutovky str.19/cv.38 - žáci, kteří v hodině nestihli, dopočítat.

        V pondělí máme vlastivědu.


 

 

29.5. ČJ - Sloh PS str.36-37- Inzerát (dokončit) - na středu

        M - Geometrie - Trojúhelník PS str. 32 - 33

        PŘ - U na str.66 -67 (Louka). Ve středu píšeme test z EKOSYSTÉMU POLE str.61- 65.


 

      

 

28.5. Zítra máme přírodovědu.

        26.6. ŠKOLNÍ AKADEMIE 


 

 

 26.5. Zítra 27.5. není doučování. 

         28.5. - Připomínám turistickou vycházku do Malé Hraštice. Nezapomenout si vzít pláštěnku a nepromokavou obuv ( holínky),

                   má pršet. 


                   

24.5. Na víkend čtení. Opakovat násobilku, dělení a dělení se zbytkem (učivo 2. a 3. třídy!!!!!!!!!!!!)

        M -  PS - Písemné dělení str.40/cv.1

        VL - Opakovat POVRCH ČR( umět na mapě ukázat pohoří a znát nejvyšší horu.

               Vodstvo U str.26 a přítoky Vltavy.

         4.6. od 15h - 17 h   KONZULTACE O PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ.

 

 

22.5. M - Geometrie PS Dú str. 25/3,4. Přenášení a porovnávání úseček pomocí kružítka.

        ČJ - Sloh str.35 ( dokončit cv.4, kdo nestihl ve škole)

              U str.33 - Shoda přísudku s podmětem

        VL - na str.22. V pátek zkouším (str.17 - 22)

        AJ - dokončena 23. lekce, začínáme 24. lekci (uč. i PS str. 50), přítomný čas prostý, přidávání -s ke slovesu ve 3. os. j.č., have/has,

              do pondělí 27. 5. umět osobní zájmena (I, you...) a tázací zájmena (When?, Who?...) - zapsáno v sešitě na gramatiku


 

21.5. ČJ -Dú U- str.32/11. Čítanka str.98/3 - promyslet

        M - Písemné dělení  - procvičovali jsme př.: 348:2, 462:3, 472:4,.......Minutovky str18/cv.35-1.řádek

        PŘ - U na str.65 (obiloviny, okopaniny, luskoviny a olejniny).

               Zítra máme sloh, geometrii a vlastivědu.


 

 

20.5. M- Dú (5 příkladů ve školním sešitě na písemné dělení + kontrolu). PS str. 33

        Čítanka str. 96-98. Přečíst a umět vyprávět.


 

 

17.5. ČJ - U na str.31

         M - PS str.30, 32. Minutovky str.17/cv. 33-1. řádek.

         VL - U na str.20

         Připomínám! ( 3 přečtené knihy za pololetí)

 

 

 Upozornění

Vážení rodiče,

dne 28. 5. 2019 nepůjde el. proud. Z tohoto důvodu budou třídy absolvovat náhradní program. 1. třída a 4.B jede na výlet do záchranné stanice Hrachov u Sedlčan, předpokládaný příjezd ve 12:05 hod. Ostatní třídy 1. st. budou plnit úkoly OČMS (Ochrana člověka za mimořádných situací) během turistického výletu do Malé Hraštice. Příchod z výletu je plánován na 12:05 ke škole v N. Kníně (pouze 2. třída odjíždí z Malé Hraštice spojem 10:59 do N. Knína – tzn. konec akce pro 2. třídu v 11:10 hod. před budovou školy).Nebude v tento den fungovat školní družina, ani školní jídelna (obědy budou odhlášeny).

Děkuji za pochopení.

S pozdravem Mgr. Augustin Kůr, zást. řed. ZŠ

16.5.  VL - zítra píšeme test ze Středočeského kraje, Prahy a z jednoho oblíbeného kraje.


 

 14.5.     Zítra jedeme na výlet. Teple se obléknout, má být zima.

             M- Minutovky Dú str.14 - dopočítat cv. 28, str.15/cv.29. PS str. 31, 32/1,2.

             ČJ - U str.31/cv. 1,2

             PŘ - EKOSYSTÉM POLE U str. 61-63 

             Čítanka str. 92-95/ cv. 3 dokončit. 

          

 

   Upozornění:  15.5. - výlet do ZÁCHRANNÉ STANICE V HRACHOVĚ U SEDLČAN. 

                        S sebou vhodné sportovní oblečení a obutí, pokrývku hlavy, pláštěnku, svačinu, pití a kapesné.

                        Návrat do 12:00h.


10.5. ČJ - U str.30/ cv. 1,2

        M - PS str.28/cv.1. Minutovky str.12/cv.23

        VL - U str.18-19.

        AJ - 23. lekce (My Day, údaje o čase), slovíčka umět do 15. 5.

        13.5. FOCENÍ TŘÍDY


 


 7.5. M - PS  Dú str. 27 - dopočítat

       ČJ -  na str. 29

       PŘ na str.60 - v úterý píšeme test z EKOSYSTÉMU POTOK A ŘEKA.

       MOJE KNIHA O...... PŘ str.78 (do 18.6. )

       

 

6.5. ČJ Dú - vyčasovat slovesa učit se a zpívat si v minulém čase.

      M - PS na str. 25 - 26 (osa souměrnosti). Nosit rýsovací potřeby.

      Zítra na VV mít fixy. Zítra máme přírodovědu. Připomínám referáty. 


 

 3.5. M - PS str.24( kdo nestihl cv.1-dopočítat)

       ČJ - str.29 Minulý čas/cv.1,2,3

       VL - U na str.17

       Připomínám báseň. Četba.


 

 

30.4. M-  Minutovky str.11/cv.22

        VL - U na str.15 - dokončili jsme kraje, v pátek budu zkoušet.

        Báseň do 8.5. Proběhne třídní kolo.

        Od 2.5. se z důvodu přestavby podkroví používá pro vstup do budovy školy vchod u keramiky.


 

 

29.4.  Dú - Minutovky str.11/cv.21

         Čítanka str.88-89, str.90/cv.2,3 ( na pátek)

         Zítra GOLFOVÁ AKADEMIE VE SLAPECH. S sebou vhodné teplé a nepromokavé sportovní oblečení, svačinu a pití.

         Oběd i odpolední vyučování bude.

         Přinést učebnici a sešit z vlastivědy.


 

             

26.4. Čtení - Do 8.5. se naučit recitovat báseň (dle vlastního výběru - nejméně 4 sloky)

               ČJ - U - budoucí čas -  str.28/ cv. 1,2,3,4

                M - PS na str.21. Minutovky str.8 cv./15a, b. Str. 9/cv.17a,b
                VL - str.12 - 13 ( MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, ZLÍNSKÝ a JIHOMORAVSKY KRAJ )
  

                

 

25. 4.

Aj - tento týden 21. lekce (str. 44 - 45 v učebnici i PS) - ovoce, zelenina, čísla do 100


24.4. ČJ - Sloh - Dú - dokončit str.34( do středy )

        M - Geometrie Dú str.25/ cv. 1,2. Ve škole jsme dělali str.23/cv.4, str.5/cv.1. PS str. 20/cv.1(pořadí výpočtů)

        VL - str.12-Moravskoslezský kraj

       Zítra začíná plavecký výcvik. V podepsané igelitové tašce budou mít děti: plavky, ručník, koupací čepici (nemusí, ale děvčata vlasy 

                                                 svázané), tělový šampon, pantofle, /svačinku, pití - po plavání/, drobné. Žádné cennosti, prstýnky,                                                       řetízky, mobily-skříňky se nezamykají.

                                                 

      Rozvrh do konce školního roku: odpadá tělesná výchova. V PO-M nebo ČJ. V PÁ - místo čtení VL. 

      V úterý 30.4. jedeme na golfový kemp na Slapy. Sportovní oblečení s sebou, svačinu a pití. Oběd i odpolední vyučování bude. 

 

23.4. M - PS Dú str.19/cv.4

        ČJ - U na str. 27. Čítanka str. 84 - 87

        PŘ - V úterý píšeme test z EKOSYSTÉMU PARK ( str. 52 - 55). Zkoušet budu ekosystém potok a řeka (str.56- 57).


 

17. 4. Dú - Minutovky str.7/cv. 13,14. Čtení - připomínám, že děti mají přečíst za pololetí 3 knihy.

         M - PS na str. 18

         ČJ - opakovat skloňování podstatných jmen, hlavně koncovky rodu mužského.

         VL - na str.11. Budu zkoušet kraje: STŘEDOČESKÝ, KARLOVARSKÝ, ÚSTECKÝ, LIBERECKÝ A KRÁLOVEHRADECKÝ.

         PŘEJI VŠEM POHODOVÉ VELIKONOCE.

        S pozdravem J. Musilová


16.4. ČJ- Dú U str.27/5a. Čítanka str.82-83

        M - PS str.17

        VL - str.9. Zítra píšeme testík ze str.5 a 6


        

15.4. Vážení rodiče, jsem už přítomna ve škole. Připomínám: doplatek na školu v přírodě - 1 505,- Kč, plavecký výcvik - 700,- Kč.

                                                                 Třídní schůzka 24.4. od 15:30 h ve třídě IV.A. 

        M - Dú - Minutovky str. 6/cv.12 a, b, c

        ČJ - PS str. 26/cv. 1,2

        Zítra máme VLASTIVĚDU.

 

9. 4.

AJ - začínáme 20. lekci, přítomný průběhový čas, jídlo, recepty, slovíčka z 20. lekce (zapsaná ve slovníku) mají děti umět v pondělí 15. 4. Ve středu 17. 4. si uděláme velikonoční angličtinu.

 

29.3. Dú - Čítanka str.78 - 81

        ČJ - U na str.22/ cv.2,4

        M - PS na str.5. Minutovky na str.3/cv.5

        AJ - 19. lekce - zvířata, domácí mazlíčci, práce s anglickým textem. Příští týden přítomný průběhový čas, projekt My Pet, slovíčka z                19. lekce umět do 3. 4.


 

 

28.3. M PS - Dú str.5/cv.1,2

        VL - str.7 - Územní členění ČR

27.3. ČJ - Slohová výchova str.30-31/Vaříme pečeme/ Dú na středu str.30/cv.2/

         M - obsah obdélníku PS GEOMETRIE - str. 23 Dú str.23/cv.3

         VL - U str.6

         Zítra máme VL i PŘ (nezapomeňte učebnice).

         Děti, učte se a noste úkoly!

26.3. ČJ - Dú - vyskloňovat podst.jm. jestřáb v čísle jednotném a množném.

        M - písemné odčítání PS str. 4 ( povinné není cv, 3, 4

        PŘ - Příroda na jaře - EKOSYSTÉM  PARK - U str. 52, 53. Ve čtvrtek píšeme testík na hmotnost.


25.3. M - Minutovky str.2/cv.3

        Čj - U str. 21/cv.3, 4 - /. Umět skloňovat podst. jm. rodu mužského podle vzorů. 

        Aj - 18. lekce (bude dokončena ve středu), rozeznávání Have/Has got, rozhovor na téma bydliště, adresa, otázky začínající na                      Do...?


22.3. Na víkend čtení. Čítanka str.74 - 77 ( Děsivá noc - dokončit )

        ČJ - naučit se skloňovat vzory pdst. jm. rodu mužského U str.20

        M - procvičovat obsah a obvod čtverce, pamětné + a - do 1 000 000 a písemné sčítání do 1 000 000.

             Dnes jsme psali Matematického Klokana. /www. matematickyklokan.net/

             Doplatek za školu v přírodě - 1 505 Kč.

            

21.3. ČJ - Dú U str.19/cv.4. Naučit se vzory rodu mužského.

        M - PS str.37/cv1,2. Minutovky 2.díl - str. 1/cv.1

        PŘ - Teplota. Čas. U na str.51.


20.3.  M - Geometrie - obsah a obvod čtverce Dú str.22/cv.3. PS 3.díl str.36

         ČJ - Sloh (recenze) str.28. Dú na středu str.29/5,6,7 (ve škole jsme si vysvětlili)

         VL - Povrch ČR U str. 23 - 25 ( budu zkoušet)


 19.3. M - 3.díl str.3 - písemné sčítání

         ČJ - děti chybují v koncovkách podst. jm. r. ž. ( v Břeclavi, Čáslavi, obuvi, vsi a v koncovkách -ami, -emi, -ěmi, -mi )

         PŘ - U na str. 49 (délka, hmotnost)


18.3. M - Minutovky - Dú str.30/60 a,b. Procvičovat všechny typy příkladů na pamětné + a - do 1 000 000.

         ČJ - opakovat koncovky podst. jm. rodu středního a r. ženského

               U str.18/ cv.1,2 - podst. jm. r. mužského (životná a neživotná určujeme podle 1. a 4. pádu čísla jednotného nebo možného)

          Do konce března si sehnat knihu Robinson Crusoe.


 

 11.3. Školu v přírodě jsme si všichni užili. Děti byly moc šikovné.

         Rodičům děkujeme za ceny do soutěží. Zbylé uplatníme v jiných akcích.

         Všem přeji prima prázdniny.

         Musilová


 

 1.3. Dú - v klidu se vypravit na školu v přírodě a hlavně nic nezapomenout. V neděli 3.3. se sejdeme v 10:30 před školou. 

       ČJ - U na str.16

       M - PS na str.55 ( vynechat slovní úlohu 1). Minutovky na str.26.

       Čítanka - str.68 - 69 28.2. ČJ - Dú U str.15/cv.9 (apoň u pěti podst.jm. určit rod, číslo, pád a vzor). Dělali jsme na str.16/cv.1

         M - PS na str.53 ( slovní úlohu 2 nemusíte řešit). Minutovky str.26/ cv.51 

         PŘ - U na str.48 Vlastnosti látek. Délka.


27.2. Dú - přinést informace o Krkonoších

        M - Jednotkový čtverec PS str. 56 - 57 ( příprava na výpočet obsahu ). Minutovky str.25/ cv.50

        Slohová výchova str. 26 - 27

        VL - str.5 ( Život v demokratickém státě)


 26.2.       M - Dú PS str.52/ sloupečky. Máme celou stranu dodělanou.

        ČJ - procvičovali jsme 7. pád čísla množného u podst. jm. rodu ženského ( -ami, -emi, ěmi, mi)

        PŘ - opakovali jsme horniny a nerosty (děti se neučí). Ve čtvrtek píšeme test.


V DUBNU ZAČÍNÁME PLAVAT

    

Termín: vždy čtvrtek 25. 4. 2019 – 27. 6. 2019

Místo: Plavecký bazén Příbram 

Odjezdy: Nový Knín 7:45 (od budovy ZŠ)
             Příbram 11:00 (od plaveckého bazénu)

Zálohu 700 Kč uhraďte prosím do pátku 8. března, a to buď na účet školy nebo v hotovosti u paní Plotové.

 

Dnes děti dostaly doporučený seznam věcí na hory a seznam na výuku.

25.2. M - Dú PS str.50/ cv.2,3 ( jinak máme hotovou celou stránku ). Minutovky str.25/ cv.49

        ČJ - U str.15/cv.5,6,7

        Kdo nestihl vymyslet a napsat báseň ve škole, dodělá si doma.

Zítra opět odpadá odpolední vyučování z důvodu školení pedagogických pracovníků.


24.2.  Nejpozději do čtvrtka si děti mají připravit nějaké informace o Krkonoších a KRNAP. Využít mohou internet,                         encyklopedie, časopisy, knihy ( lze vystřihnout a přinést ). S těmito informacemi budou nadále pracovat na škole                     v přírodě v rámci výuky při skupinové práci.

           Dále mohou přijít s nápadem na společenské hry.


 

 

22.2. Dú - Sloh - str.25 dokončit

        ČJ - U na str.14 - skloňování podst.jmen rodu ženského. Čítanka str. 67

        M - procvičovat zaokrouhlování čísel


 

21.2. Dnes děti nemají úkol. Zapomněla jsem.

        ČJ - U na str.13

        M - PS na str.49

        PŘ - U na str.46. V úterý zkouším horniny a nerosty.

        Děti, které si budou půjčovat lyže, musí zítra odevzdat lístečky s velikostmi. 

        Hůlky děti nemusí mít, pokud jsou zvyklé lyžovat bez nich.

       26.2. opět odpadá odpolední vyučování z důvodu školení pedagogického sboru.

 

20.2. ČJ - zařazování podst. jm. ke vzorům rodu ženského

        M - Zaokrouhlování čísel PS na str.48, Dú str. 49/ cv. 1( zaokrouhlit jenom na D, S a T.)

        VL - Obyvatelstvo U na str.4

        AJ - na pátek 22. 2. přinést jednoduchý recept (česky), slovíčka ze 17. lekce (místnosti) umět do pondělí 25. 2., učebnice i PS do                  str. 37. Do konce příštího týdne dokončíme 17. lekci (dům, předložky místa, have got) a zapíšeme si slovíčka z 18. lekce. Pak                  budeme mít angličtinu až po prázdninách, kdy by děti měly slovíčka z 18. lekce umět.


19.2. Dnes děti nemají úkol, jenom zlobílci. Opakovat výpočet obvodů.

        ČJ - začali jsme vzory rodu ženského. U str.12

        PŘ - Horniny a nerosty U na str.45


18.2. ČJ - Dú U str.11/7a,b,c,d,e   

        M - PS na str.47 ( dokončili jsme výpočty obvodů) 

        Připomínám zítřejší schůzku ke ŠKOLE V PŘÍRODĚ.


 

15.2. Čtení na víkend. Čítanka na str. 66

        M - PS na str.46 ( opakovat vzorečky pro výpočet obvodu čtverce, obdélníku a trojúhelníku)

        ČJ - U na str.10

        AJ - učebnice do str. 35, PS do str. 34 (16. lekce), na pondělí 18. 2. umět slovíčka ze sešitu Vocabulary


        

14.2. M Dú PS str.46/cv.2 (vypočítat neméně 3 obvody daných obdélníků)

 

        ČJ - list str. 3/ cv.2 a, b, c. Procvičovat koncovky podst. jm. rodu středního s odůvodněním pravopisu.


13.2. ČJ - Dú - list str.3/cv.1

        M -  PS na str.44

        VL - Naše vlast U na str.3

Vážení rodiče, v úterý 19.2. 2019 se koná od 16:00 h informativní schůzka ke ŠKOLE V PŘÍRODĚ ve třídě IV.A. Účast alespoň jednoho z rodičů je nutná!

S pozdravem J. Musilová


    

12.2. M Dú PS str.41/cv.1,6. Dnes jsme počítali obvod čtverce str.43/1,2,3

        ČJ koncovky podst.jm. rodu středního

        PŘ - Horniny a nerosty U str.40-41

        Zítra připomínám, že máme VLASTIVĚDU. Píšeme závěrečný test v PS.


 

11.2. ČJ - Dú str.9/ cv.5

        M - obvod trojúhelníku -  PS str.42/ cv.1,3, 4

        AJ - ve středu 13. 2. začneme 16. lekci (I need, opakování předešlé gramatiky - have, can, there is/are)

        Od středy 13.2. doučování z matematiky od 12:15 do 13h.

        V pondělí doučování z českého jazyka od 12:15 do 13h

       V úterý a ve čtvrtek máme v druhém pololetí PŘÍRODOVĚDU.


 

 

8.2. Čtení na víkend. Ve škole jsme četli o Pražském orloji str.63

      Procvičovat skloňování vzorů rodu středního v čísle jednotném i množném.

      Slohová výchova - Narozeninové párty str.22 - 23 (do středy dopsat a odevzdat pozvánku).

      AJ - 15. lekce - příští týden dokončíme, sloveso CAN


      

 

7.2. ČJ - Dú - vyskloňovat podst. jméno kolo v čísle jednotném i množném. U na str. 8

       M - PS na str. 39. Minutovky na str. 24.

       VL - U na str.54. Dkončili jsme dějepisnou část - opakovat. PS na str.27. Budeme psát test.

       Od příštího týdne budeme mít v úterý a ve čtvrtek přírodovědu a ve středu Naši vlast.


 

 

5.2. ČJ - U na str. 7 (vzory podst. jmen rodu středního)

      M - Dú - Minutovky str. 24/ cv.47 a, b. 

      VL - Renezance U na str.53


 

4.2. M PS str.37 - dopočítat

      ČJ - U str.6/ cv.1-4

     Mazací tabulku, fixy a hadřík


   

31.1. Přeji dětem hezké pololetní prázdniny.

        Do žákovské knížky napsat sebehodnocení za pololetí.

        ČJ - opakovali jsme podst. jména - rod, číslo, pády a skloňování. 

        M - porovnávání čísel PS na str.36


       

30.1. M - Dú (dobrovolný) PS str.34/cv.5

             PS na str.35

        ČJ - dokončili jsme 1.díl - zítra vybírám učebnice a začínáme 2.díl. Slohová výchova na str.21

        VL - U na str.36 -Příroda v zimě. Ve středu píšeme test na EKOSYSTÉM LES.

        Zítra přinést desky na výpis vysvědčení.


 

29.1. ČJ - Dú U str.43/8a) - doplnit a napsat za větný celek VJ nebo S. Za každé souvětí napsat vzorec souvětí.

        M - Ps na str.33

        VL - U na str.52 ( Rudolf II. Habsburský), PS na str.26

        AJ - tento týden dokončíme 13. lekci. 14. lekce je opakovací. Opakování na známky bude příští týden ve středu 6. 2. (ze slovíček a                gramatiky v malých sešitech)


 

28.1. M - PS Dú str.32/cv.1,2-dopočítat

        ČJ - procvičovat podmět holý, rozvitý, nevyjádřený a několikanásobný - U str.43


25.1. ČJ - U str.43/cv.4a),4b     

        M  - PS str.30/ 1,2, str.31/ cv.1,3

        Čítanka na str.61 - dočíst a doplnit

V úterý budeme šít jednoduchý látkový pytlíček. Přinést si vyžehlený obdélníkový kus látky ( podle velikosti pytlíčku) , jehlu, nit a             šňůrku.

        


24.1. ČJ - Dú list cv. 9,10

        M - PS na str.29 (Rozvinutý zápis čísla )

        VL - Habsburkové U na str.51

        Ve čtvrtek 31.1. se učíme první dvě hodiny, rozdání vysvědčení a karneval v tělocvičně.


 

23.1  ČJ - opakovali jsme psaní adresy a dopisu, kdo nestihl ve škole - dopsat doma - PS na str.20

        PŘ - Les - U na str.33 ( lesní patra a živočichové )

        AJ - zkoušeli jsme pracovat s textem - pohádka v učebnici na str. 60, do konce týdne dokončíme 13. lekci (vazba There is/are) do                str. 29, do pondělí mají děti umět slovíčka ze sešitu (vocabulary) - oblečení 

 

22.1. M - Dú - PS st.r29/sloupečky

        ČJ - procvičujeme větu jednoduchou a souvětí, podmět a přísudek U str.42

        VL - Jagellonci U na str.48, PS na str.25

        Čítanka na str.59

       

 

 

21.1. ČJ- Dú - U str.41/cv.7a,c

          M - PS str.26/cv.1,2, str. 27/cv.1

          Čítanka str.56 - 58

          Donést podepsané pololetní prověrky.

 

 18.1. Na víkend čtení. 

           VL - U - Jiří z Poděbrad na str.47

           PŘ  - U  - na str.31 

            V úterý při pracovních činnostech budeme šít. Přinést jehlu, nit a kousek látky.

 17.1. Dnes děti nemají úkol. Zítra píšeme prověrku z českého jazyka .

16.1. M - Dú PS str.16/cv. 2. Učíme se konstrukci obdélníku a čtverce.

        AJ - do konce tohoto týdne (do 18. 1.) dokončíme 12. lekci v učebnici i PS (do str. 27), na příští týden se budeme učit slovíčka ze 13. lekce

 

15.1. M - Dú- PS str.25/ sloupečky

               U - čísla do milionu str.26,27 - opakovat

         ČJ - základní skladební dvojice-podmět a přísudek /U str.40, 41/

         VL - Dú - PS str.24/cv.5, cv.6 a 7 jsme dělali ve škole. Opakovat HUSITSTVÍ - budeme psát testík

Ve čtvrtek 17.1. píšeme písemnou práci z matematiky: Pamětné + a – do 1000, násobení a dělení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem, písemné + a -, slovní úlohy, rýsování kolmic a rovnoběžek.

 18.1. píšeme pololetní písemnou práci z českého jazyka: Příbuzná slova, stavba slova -

kořen slova, rozlišovat předponu a předložku, slovní druhy, věta jednoduchá a souvětí/ vzorce/,

podstatná jména - rod, číslo a pád, slovesa - osoba, číslo a čas,doplňování y,i.

 

14.1. ČJ - Dú - U str.41/cv.6

         M - procvičovat čtení a zápis čísel do 1 000 000, PS - str.24/1,2

 

11.1. ČJ - Čítanka str. 55/ cv.1

                 Věta jednouchá a souvětí U str.41/ cv.4

                 M - PS str. 22

                 PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDEME PSÁT POLOLETNÍ PROVĚRKU Z MATEMATIKY A Z ČESKÉHO JAZYKA. (Kdy? Upřesním.)

 

10.1. M - Dú - PS str.21/cv.1-dopočítat, sloupečky

        ČJ - Věta jednoduchá a souvětí U str.40

        VL - Dú - PS str. 22( dopsat), opakovat husitství

 

 

9.1. Čj - Dú - doplňovat i, y - list cv.2

       M - Geometrie - čtverec a obdélník

      PŘ - opakovat U lidských obydlí U str.24 - 28 

 

8. 1. 

AJ - do konce tohoto týdne (11. 1.) dokončíme 11. a začneme 12. lekci - učebnice i PS do str. 26, umět slovíčka z 12. lekce, procvičovat tvary slovesa být (TO BE)

M - Dú PS str20/cv.1,2

ČJ - do pátku odevzdat sloh

VL - opakovali jsme Jana Husa, husitství, křížové výpravy - U na str.43. Ve čtvrtek zkouším a budeme dodělávat PS.

Na PV /úterý/ - budeme vyrábět makety husitských zbraní. Přinést: špejle,staniol, různé odstřižky, kousky kůže, krabičky od zápalek a další věci.  

 

 

7.1. 10.1. 2019 – kozultace o prospěchu a chování od 15:00 h - 16:30 h ve třídě IV.A.

       ČJ - opakování VS - U str. 39

         M - Minutovky str.21/cv.41 - dopočítat. (Zítra píšeme na známky písemné + a - )

               PS na str.18 - Přirozená čísla do milionu

         Čítanka -  na str.52

 

 

 

21.12.  ČJ - opakovat vyjmenovaná slova, U na str. 38, list na VS  dodělat

                    četba

           M -  PS na str. 15, Minutovky na str.20

           VL - U na str.42, PS na str.17

           PŘ - U - na str.27

          Vážení rodiče,

          Přeji Vám pohodové Vánoce, v novém roce jen to nejlepší.

          Děkuji za spolupráci.

          S pozdravem J. Musilová

 

 

 

 

19.12.  ČJ- sloh - PS na str.17

            M - PS str.12, 13, 14 - opakování rýsování kolmic a rovnoběžek ( opět neměli někteří žáci rýsovací potřeby)

            PŘ - U na str. 27, zítra máme ještě přírodovědu

 

 

18.12. ČJ - opakovali jsme vyjmenovaná slova po v

           M - PS na str.10, Minutovky na str.20/ cv.39

           VL - Husitství str.41, 42, 44

           Dnes děti písemný úkol nemají.

 

17.12. ČJ - Dú U str.37/cv.10c

            M - procvičovat písemné odčítání

 

14.12.  Na víkend čtení - čítanka str.48-50/cv.1, probíráme vyjmenovaná slova po v U -  na str.37/cv.8, 9, 10

            M -  PS na str.8

            VL - Život ve středověku U na str.39

            PŘ - U lidských obydlí - U na str.27

            V PONDĚLÍ BUDU ZKOUŠET BÁSEŇ. 

            

Poděkování

Děkuji všem rodičům a prarodičům, kteří přispěli pěknými výrobky na vánoční jarmark. Mamince Emy za voňavé perníčky, babičce Jirky za výborné kremrole, mamince Justýnky za krásné věci z korálků, mamince Péti za nádherné svícny, mamince Sáry za krásně nazdobené stromečky z lineckého těsta, dědečkovi Gustíka za vynikající křížaly a tatínkovi Lenky za nasušené ovoce.

Poděkování patří samozřejmě všem dětem, které výborně zvládly i roli prodejců.

Utržili jsme 2 290 Kč.

Peníze byly předány paní účetní. Část dostaneme na vánoční besídku, která bude 21.12. Zbytek zůstane pro další jarmark.

Přeji pohodové dny v předvánočním shonu.

 J. Musilová

 

 

 

 S dětmi, které vystupují na koncertě v kostele dne 12.12., máme sraz před vystoupením v 17.45 hodin za kostelem - u zadního vchodu do kostela (děti dostaly lístečky). 

 

10.12. ČJ - VS po v - U str. 36/ cv. 1, 2, 3

           M - Písemné odčítání - PS str. 7 - Dú - dopočítat. Minutovky str.17

  ZÍTRA JEDEME NA VÝLET : S SEBOU VELKOU SVAČINU, PITÍ, KAPESNÉ A HLAVNĚ SE TEPLE OBLÉKNOUT. PO PŘIJEZDU DĚTI ODCHÁZÍ DOMŮ.

           

Akce v prosinci

V úterý 11.12. jedeme do Příbrami do Prokopské štoly a hornického domku.

Odjezd v 8 hod. Předpokládaný návrat ke škole v 13 : 20 hod. Odpolední vyučování odpadá.

Obědy budou hromadně odhlášeny.

Ve středu 12.12. se ve škole koná od 17 hod. vánoční jarmark spojený s koncertem v kostele

sv. Mikuláše. Vážení rodiče, jste srdečně8 zváni.

 

7.12. Na víkend čtení - čítanka str.44 - 47

        ČJ - dokončli jsme vyjmenovaná slova po s.

        Geometrie - mnohoúhelníky, obvod mnohoúhelníků 

        NA PONDĚLÍ PŘINÉST VĚCI NA SVÍCÍNKY + KŘÍŽALY, USUŠENÉ POMERANČE  NEBO CITRÓNY. Děkuji.

 

 

 

5.12.  M - Dú  PS - str. 6/ cv.1, zítra máme geometrii - rýsovací potřeby

          ČJ - U str. 35

           VL - U na str. 36, PS na str.16

           PŘ - U lidských obydlí - U na str.25

4. 12.

AJ - dokončena 9. lekce, do konce týdne dokončíme 10. lekci - do str. 23 v učebnici i PS

ČJ - VS po s, Dú - U str.34/cv.4

M - písemné sčítání PS 2 na str.5, Minutovky str.15

VL - opakovali jsme na test a dokončili Karla IV, Dú na čtvrtek - PS str,16/cv.9

 

 

3.12. M -  Minutovky str.15/ cv.30

         VL - zítra zkouším ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA VLÁDY PŔEMYSLOVCŮ - STR. 28 - 32. VE ČTVRTEK Z TOHO PÍŠEME TEST.

 

 

 30.11. Na víkend čtení- čítanka str.43

            Procvičovat VS po b, l, m a p 

            Opakovat násobení a dělení, dělení se zbytkem. 

 

 

 

 

29.11. - ČJ - Dú U str. 32/cv. 5 - tvořit věty

             M - písemné sčítání PS 2.díl

             VL - Karel IV. U na str. 35

      

         

 28.11.  ČJ - VS po p

            M - Geometrie - vzájemná poloha přímky a kružnice - Dú - PS str.12/ cv.1,2

            Př - Živočichové - U na str.23

 

27.11.  M - PS str.52/cv.2

 

26.11. M - PS - Dú str.50/ cv.1 (dopočítat)

 

Informace k vystoupení u rozsvěcení vánočního stromu v pátek 30. 11. od 18 hodin: S vystupujícími žáky se sejdeme v 17:30 před školou (děti dostaly lístečky), po vystoupení budou děti předány rodičům.

22.11. ČJ - Dú str.30/ cv. 4 (čtyři řádky)

           PŘ - U  - umět ryby, obojživelníky a  plazy, ve středu píšeme testík z rostlin.

           VL - v úterý píšeme testík na Přemyslovská knížata U str.21 -  24.

 

          ZÍTRA SI VZÍT SVAČINU, KAPESNÉ A SÁČEK, KOMU SE DĚLÁ ŠPATNĚ V AUTOBUSU. NÁVRAT KOLEM 12:30 h.

 

21.12. ČJ - VS po m opakovat

           M   Geometrie Dú str.9/ cv.4b, cv.5a, b

           Zítra máme místo vlastivědy přírodovědu.

 

20. 11. - ČJ - Dú U str. 29/ cv.12 ( opsat a zažlutit vyjmen. slova  po l a slova příbuzná)

               DO 15.12. 2018 ZAPLATIT ZÁLOHU 1.500,- Kč, KDO JEDE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ.

 

19. 11.

AJ - máme napsaný opakovací test z PS, v učebnici i PS máme hotovo do str. 20 (začínáme Unit 9)

ČJ - VS po l a slova příbuzná U str. 29

M - Minutovky Dú dopočítat cvičení na str.13. Procvičovat příklady: 630 : 9, 630 : 90, 630 : 10, 630 : 3, 174 : 2

 

16.11. Čtení na víkend - čítanka str.38-39

 

15.11. M - Minutovky Dú str.13/26 a, b nemáme procvičené, PS na str. 44

 

           Čj - vyjmenovaná slova po l a slova příbuzná Ustr.28

 

       Akce na prosinec: 11.12. - Hornické muzeum Příbram

                                    12.12. - vánoční jarmark

 

  14.11.  ČJ - Sloh - Dú PS str. 11/cv. 4,5

            Geometrie - PS str. 8, opakovat kružnice a kruh str. 9/ cv. 1,2

            Zítra máme nejen vlastivědu, ale i přírodovědu (skupinová práce)!!!!

 

 13.11. M - Dú - Minutovky str.11/cv.22 - dopočítat

          ČJ - U str.27 - VS po B

          VL - České království za vlády Přemyslovců na str.29, PS na str. 13 / cv.4,5

            Čítanka na str.37

 

9.11. V pondělí píšeme čtvrtletní práci z Čj : zopakovat si význam slov, slovní druhy, u podstatných

         jmen rod, číslo a pád. U sloves osobu, číslo a čas.   

         Čj - U str.23/cv.7 - tvoříme věty na VS po b a říkáme slova příbuzná

         M - PS str. 42, str. 43 - dělení zpaměti do 1000, Minutovky str.12/cv.24 a   

         Aj - lekce 7 - do str. 17, PS do str. 17 - předložky, popis místa                    

 

8.11. ČJ- Dú str.27/cv.9a, opakovat VS po B a slova příbuzná

         M - PS na str. 41

         VL - Kosmova kronika, PS na str.12( kdo nestihl dodělat cv.2,3

   Akce v listopadu:

23.11. návštěva filmového představení v Praze (návrat kolem 12:30 h)

Soutěž ve sběru papíru - poslední týden v listopadu nosit do školy

(podrobné informace děti ještě dostanou)

 

7.11. M - Dú PS str. 40/cv.4,5,6, procvičovat rýsování kolmic a rovnoběžek

 

6.11. M - Dú - Minutovky str.9/cv.18. ZÍTRA MÁME GEOMETRII - RÝSOVACÍ POTŘEBY(budeme rýsovat kolmice a rovnoběžky)

        ČJ - předpony ob-, v- str,25, zopakovat VS po b

        VL - Život v Čechách před tisíci lety str.25 - 26

        20.11. třídní schůzka od 15:30 h ve třídě IV.A.

 

5.11. - ČJ - Dú cv.1,2, U str.25 (předpony roz-, bez-, vz-)

           M - PS na str.39 (někteří žáci nestihli ve škole, dopočítat doma)

           Čítanka na str.35

           AJ - dokončena 6. lekce - do str. 15, PS také do str. 15, následuje 7. lekce - předložky, poloha, popis místa, na známky fáze ze slovníčku a PS (6. lekce)

          

 „ MARTIN PŘIJEDE NA BÍLÉM KONI" - napsat báseň, pohádku nebo příběh do 9.11.

 

1.11. -  M Dú PS str. 38 / cv.2,3

            ČJ - str.24 Rozdíl mezi předložkou a předponou

            VL - U - Přemyslovská knížata na str. 24. V úterý píšeme test na Velkou Moravu.

            LITERÁRNĚ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – MARTIN NA BÍLÉM KONI DO 9.11.

            

 31.10. Geometrie PS str.7 - učili jsme se rýsovat kolmice ( někteří žáci nemají rýsovací potřeby : trojúhelník s ryskou + pravítko nebo trojúhelník, kružítko a 2 ořezané tužky)

           Dú - list str.12 / cv.2 ( do sešitů )

           ČJ - U - str.23 Stavba slova

           Zítra odevzat sloh!!!

26.10.

Aj - 6. lekce - příští týden dokončíme. 31. 10. si uděláme "halloweenskou hodinu" , převleky nejsou nutné.

 

25.10. M - Dú Minutovky str.7/ cv.14, PS na str.35 (závorky)

           ČJ - Stavba slova str.22

           VL - Přemyslovská knížata na str.22

            Zítra Drakiáda 3. a 4.vučovací hodinu, pouze když bude vhodné počasí.

          Nezapomenout se teple obléci, vzít si nepromokavé oblečení a náhradní ponožky.

             Na prázdniny čtení a sloh PS na str.9/ 3,4

 

24.10. ČJ - opakovat ohebné i neohebné slovní druhy - U na str.21

           M - PS na str.34, krychle str. 15

           VL - U na str.20, Dú - napiš hlaholicí svoje jméno. Zítra píšeme testík na Staré pověsti české.

           PŘ - Houby na str.13. Rostliny na str.15.  Ve středu píšeme test z půdy.

 

22.10. M - Minutovky str.6/ cv.12, M - PS str.32/cv. 1, str. 33/ cv.2

           ČJ - předložky, spojky - U str.20

           Čítanka str.28-30

           Zítra místo výtvarné výchovy PŘÍRODOVĚDA!

 

19.10.  čtení na víkend

            ČJ - neohebné slovní druhy - příslovce U str.20

            M - dělení se zbytkem - PS na str. 31, Minutovky str.6 / cv.11a

            VL - Velkomoravská říše str.18,19

            PŘ - Houby str.11-12

            na Pv - přinést dlouhý balónek

            AJ - 5. lekce (In the Classroom) - dokončíme začátkem příštího týdne. 

            Příští týden ve středu 24. 10. budeme mít místo hodiny AJ hodinu HV z důvodu konání projektového dne k výročí vzniku ČSR a ve čtvrtek 25. 10. bude místo HV hodina AJ.

 

             VE STŘEDU 24.10. -  PROJEKTOVÝ DEN K OSLAVÁM 100.VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKA. DĚTI BY SE MĚLY

            OBLÉCI V NÁRODNÍCH BARVÁCH, BÍLOU,  ČERVENOU  A MODROU - MODROČERVENOBÍLÝ DEN.

             BUDEME SI HLAVNĚ POVÍDAT, KRESLIT SYMBOLY, ZPÍVAT ATD. 

  

           DALŠÍ AKCE:

           26.10. 3.- 4. hodinu DRAKIÁDA

           Vyhlašujeme Literárně výtvarnou soutěž - MARTIN NA BÍLÉM KONI. Práce odevzdat do 9.11. 

           SBĚR PAPÍRU 26.11 - 29.11.

 

 

18.10.  ČJ - Dú str.19/ cv. 7

            

 

17.10. Geometrie - Dú str.6/ cv.4,5

           VL - na str.11 - Houby

 

16.10. M - PS - Dú str.28/ cv.5

          ČJ - slovesa str. 18

          VL - Staré pověsti české  - U na str.17, PS na str.6

     

           

15.10. ČJ - Dú - vyčasovat sloveso psát v čase přít., min. a bud. Opakovat slovesa - osobu, číslo a čas

            M - PS na str.27. Rozšiřující cvičení s vykřičníkem nejsou povinná.

            PV - zítra budeme pracovat s keramickoou hlínou - hadr na utření rukou, starou zástěru nebo košili by měli mít v kufříku

 

12.10. ČJ - číslovky - str.17

           na víkend čtení (připravit si prezentaci přečtené knihy )

           NAUČIT SE ZPAMĚTI ŘEČ PRAOTCE ČECHA - VL str.15

           Sloh - ve středu si donést hračku, kterou budou popisovat

           Vv - promyslet si část některé z pověstí, kterou se pokusí zaznamenat formou komiksu. ( kdyby se to zdálo někomu moc obtížné, budou moci malovat vlastní ilustraci)

           M  - str. 20 ( procvičovat násobení a dělení mimo obor násobilky)

          24. 10. si uděláme celodenní projekt zaměřený na 100. výročí vzniku samostatného Československa - nápady jsou vítány

           

11.10. M - Dú - PS str.23 / cv.2 (někteří žáci" ŠIKULKOVÉ" stihli vypočítat ve škole

           VL - Staré pověsti české - str.15. V úterý píšeme testík na Slovany ( dnes jsme společně opakovali) 

           ČJ - Druhy zájmen str.17

 

10.10.  Geometrie D.ú.str.5 / cv. 4,5

            ČJ - zájmena ( naučit se druhy ) - str.17

            Př - str. 8, 9 - Prostředí

 

8.10.   ČJ - D.ú. str. 16 / cv.7a

           M - zopakovat si pojmy(sčítanec,sčítanec součet - menšenec, menšitel, rozdíl - činitel, činitel součin - dělenec, dělitel, podíl)

 

5.10.   na víkend čtení ( připomínám, že za pololetí mají děti přečíst 3 knihy)

          ČJ - přídavná jména, v pondělí píšeme na známky určování pádů

           M - procvičovat dělení mimo obor násobilky ( umět plynule desetinásobky

           na PV -  přinést karton ( nejlépe vlnitý)

           na VV - do dvojice list jírovce (kaštanu), asi 3 jednotlivé  kaštany a kaštany v zelené tobolce (uzavřené nebo otevřené)

           Aj - 4. lekce v učebnici i PS - počítání do 20, části lid. těla, DÚ v PS

           Hv - během školního roku každý žák vypracuje referát o své oblíbené kapele, zpěvákovi...včetně ukázky hudby, termín donesení referátu si s každým domluvíme při hodinách Hv

           

 

4.10.   M  - D.ú. - Minutovky str.4 / 7

           PS  - str.20 - dělení dvojcifer. čísla jednociferným /zopakovat desetinásobky - např. 60, 120, 180..........70, 140, 210,......

           VL - Slovanské osídlení str.5, v úterý píšeme test ( Keltové)

           ČJ - začali jsme opakovat přídavná jména - str.16, zítra píšeme testík na určování čísla  podst. jmen

 

3.10.   Geometrie - D.ú. str. 4/ cv.3, 4, 5, procvičovat převody délky

           ČJ - zítra píšeme testík na rod podst. jmen

           Př -  příští středu píšeme testík ze vzduchu, probíráme půdu str.7

           4.10. - Den zvířat - zítra si mohou děti donést do třídy drobné domácí mazlíčky /zabezpečené s krmivem, vodou a v boxech, klecích ap. -  se svolením rodičů.

                      

 

1.10.   ČJ - podst.jm. -  životnost a neživotnost str.14

           D.ú. ČJ - str.14 / 2a + podtrhat tužkou podst.jm. 

           M - PS str.19 

           Čítanka - děti si měly přes prodloužený víkend přečíst článek Velký dojem a umět vyprávět. Kdo zapomněl a nevěděl, co četl, má písemně napsat stručně obsah a zítra donést!!

 

           ZÍTRA JEDEME NA VÝLET DO FARMAPARKU V SOBĚHRDECH. SRAZ V 7,40, NÁVRAT KOLEM 14,30 h. NEZAPOMENOUT NA TEPLÉ  SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUTÍ,

           PLÁŠTĚNKU,  SVAČINU, PITÍ, JÍDLO NA OBĚD (MOŽNOST SI TAM KOUPIT), IGELITOVÝ SÁČEK, KAPESNÉ A DOBROU NÁLADU S SEBOU.

           

27.9.   M - PS na str.17

           Minutovky - na str.3/ cv.5 a, b

          ČJ - U na str. 13

          Sloh na středu O Popelce

          Čítanka - str.20 - 22

          VL - Slovanské osídlení str. 11-12

 

26.9.    M - PS str.16 / cv.1

            Geometrie - probíráme převody jednotek délky, měření úseček na mm, cm - str.3

            ČJ - opakujeme podstatná jména(rod, číslo a pád), obecná a vlastní jména

            Sloh - PS na str.5,  DÚ na středu 3.10. - napsat svoji verzi příběhu  O Popelce

            VL - Keltové, učeb. na str 10

            PŘ - Světlo a teplo, Slunce - na str.6

            

            

24. 9.    AJ - minulý týden jsme dokončili 2. lekci, tento týden následuje 3. lekce (přivlastňovací zájmena, "I have got...")

             Zítra 25.9. jedeme na dopravní hřiště do Příbrami. TEPLÉ OBLEČENÍ, TEPLÉ BOTY,  ČEPICE,  RUKAVICE !!!!!!!!!!!!!!!

              M - Minutovky - str. 2 / cv.3a, b. ( opakovat násobení a dělení - někteří žáci pozapomněli)

 

 21.9.    Čj - Slovní duhy str. 11

             Čítanka - čtecí úkol str. 17 - 18 (umět vyprávět)

             DV -  Průkaz mladého cyklisty - testy- Bezpečné cesty

 

20.9.     M - Minutovky str.1 / cv.2 , PS str.13

            ČJ - Slovní druhy - opakování str.10

            VL - U str.6, 7 ( ve čtvrtek píšeme testík z pravěku )

        

 

 

19.9.        M - Geometrie- PS str.2/ cv5, str. 3 / cv. 1, 2

                Čítanka - str.13 a 14 (Medaile pro hrdinu ). Denně si číst.

                PŘ - vzduch str. 5 (budeme psát testík z živé a neživé přírody a vody)

Informace: 25.9. jedeme do Příbrami na dopravní hřiště na praktickou část. Odjíždíme kolem 8 h. Vhodné oblečení a obutí, helmu, pero, svačinu a pití.

                 Na oběd se vrátíme. Odpolední vyučování máme podle rozvrhu.

                          

                  Někteří žáci mi ještě neodevzdali předběžnou přihlášku na školu v přírodě.

 

 

18.9.  ČJ - Dú str. 9/ cv.10b

          Čítanka - všechny písemné úkoly na str. 13

          M - učebnice str.4,5

                PS str.12

         VL - U str. 5 - mladší doba kamenná, str. 6 - doba bronzová

                 PS - str.str.3, str.4/ cv.3

 

 

17.9.  M - Minutovky - str. 1/cv.1

                 PS na str. 11  ( zopakovat násobky 6,7,8,9, násobení a dělení)

           ČJ - Hlásky str.8

 

 

15:9.  Čítanka str.13/ cv.13

          Den zvířat oslavíme 2.10. výletem do Farmaparku v Soběhrdech - informace mají na lístečku v úkolníčku.

          Denně si číst.

 

14. 9. AJ: Děti si mají na příští hodinu opakovat anglickou abecedu (hláskování).

 

13.9.  ČJ - U- str. 6/ cv. 16

           M - umět násobky, procvičovat násobení a dělení v oboru násobilky

 

 

12.9. M - geometrie PS str.1 / cv.3, 4, 5 - opakování - přímka, úsečka, polopřímka

             - procvičovat zaokrouhlování na desítky, na stovky

 

 

 

11.9.     M PS str.8/cv.1

             VL /na čtvrtek/-PS str.2/cv.3

        na  VV - Vlněný mamut:  materiál a pomůcky: silnější karton 21 cm krát 21 cm

                                                                                 tužka, hnědý fix a štětec

                                                                                 vlna a nůžk

                                                                                 malé pohyblivé očko a lepidlo Herkules

       na PV - Tábor pravěkých lovců nebo primitivní obydlí, nástroje, zbraně, past na mamuta apod.: mech, větvičky, kamínky, písek, kousky kůže atd., podle toho , co budeš vyrábět

 

 

 

 

 

10.9.     Čj - str.4 / cv.4b

             M - kdo nestačil v hodině-dopočítat sloupečky-PS str.7

             Čt - dočíst čl. Záhada sedmi klíčů

             podepsat informace o odpoledním vyuč. a o škole v přírodě( předběžná přihláška)

                             

 

 

 

 

9.9. Vážení rodiče, milí žáci,

       první školní týden máme za sebou. Od pondělí 10.9. začínáme intenzivně pracovat.

 

- písemné úkoly PO-PÁ z Čj, M, Čs ( podle potřeby), z Čs i referáty, úkoly podepisovat,  píšeme perem

 

čtení - denně si číst, za pololetí přečíst 3 knihy, po přečtení prezentace knihy a zápis jako v loňskěm roce... Čtenářský strom

 

matematika - ve středu geometrie, nosit trojúhelník s ryskou, 30 cm pravítko, kružítko, 2 ořezané tužky

                    - opakovat násobilku, sčítání a odčítání do 100, do 1000

 

- pomůcky na VV a PV mají zapsané

 

- na TV - tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláky,mikinu, vhodnou obuv do tělocvičny i ven, písemné omluvenky, když necvičím

 

- v penálu : 2 pera, 2 tužky, ořezané pastelky, gumu, nůžky špičaté, tyčinkové lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání

 

O úkolech Vás budu informovat.

tř. uč. J. Musilová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Co je u nás nového?

Ve třídě je 22 žáků / 10 CH a 12 D /

Rozvrh třídy a organizač. pokyny maji v ŽK, prosím vyplnit úvodní stránku ŽK.

AJ a HV bude učit Mgr. Martina Nesměráková.

Akce:  Dopravní výchova - teoretická část u nás ve škole / 1.a 2. vyuč. hodinu / - 14.9.2018

                                            praktická část na dopravním hřišti v Příbrami - 25.9.2018

           Škola v přírodě - 3.3.2019 - 8.3. 2019 /areál Brett, Prkenný Důl / - podrobné informace dostanou tento týden

           Plavecký výcvik - 23.4.2019 - 27.6.2019

Zítra vyučování do 12,05 / děti budou dostávat učebnice a sešity /

Od středy se učíme již podle rozvrhu.

 

Vážení rodiče, těším se na Vaši spolupráci.

tř.uč. Jana Musilová