×

Oznámení

Please install or Enable the Social Login Plugin

4.A třída

 S dětmi, které vystupují na koncertě v kostele dne 12.12., máme sraz před vystoupením v 17.45 hodin za kostelem - u zadního vchodu do kostela (děti dostaly lístečky). 

 

10.12. ČJ - VS po v - U str. 36/ cv. 1, 2, 3

           M - Písemné odčítání - PS str. 7 - Dú - dopočítat. Minutovky str.17

  ZÍTRA JEDEME NA VÝLET : S SEBOU VELKOU SVAČINU, PITÍ, KAPESNÉ A HLAVNĚ SE TEPLE OBLÉKNOUT. PO PŘIJEZDU DĚTI ODCHÁZÍ DOMŮ.

           

Akce v prosinci

V úterý 11.12. jedeme do Příbrami do Prokopské štoly a hornického domku.

Odjezd v 8 hod. Předpokládaný návrat ke škole v 13 : 20 hod. Odpolední vyučování odpadá.

Obědy budou hromadně odhlášeny.

Ve středu 12.12. se ve škole koná od 17 hod. vánoční jarmark spojený s koncertem v kostele

sv. Mikuláše. Vážení rodiče, jste srdečně zváni.

 

7.12. Na víkend čtení - čítanka str.44 - 47

        ČJ - dokončli jsme vyjmenovaná slova po s.

        Geometrie - mnohoúhelníky, obvod mnohoúhelníků 

        NA PONDĚLÍ PŘINÉST VĚCI NA SVÍCÍNKY + KŘÍŽALY, USUŠENÉ POMERANČE  NEBO CITRÓNY. Děkuji.

 

 

 

5.12.  M - Dú  PS - str. 6/ cv.1, zítra máme geometrii - rýsovací potřeby

          ČJ - U str. 35

           VL - U na str. 36, PS na str.16

           PŘ - U lidských obydlí - U na str.25

4. 12.

AJ - dokončena 9. lekce, do konce týdne dokončíme 10. lekci - do str. 23 v učebnici i PS

ČJ - VS po s, Dú - U str.34/cv.4

M - písemné sčítání PS 2 na str.5, Minutovky str.15

VL - opakovali jsme na test a dokončili Karla IV, Dú na čtvrtek - PS str,16/cv.9

 

 

3.12. M -  Minutovky str.15/ cv.30

         VL - zítra zkouším ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA VLÁDY PŔEMYSLOVCŮ - STR. 28 - 32. VE ČTVRTEK Z TOHO PÍŠEME TEST.

 

 

 30.11. Na víkend čtení- čítanka str.43

            Procvičovat VS po b, l, m a p 

            Opakovat násobení a dělení, dělení se zbytkem. 

 

 

 

 

29.11. - ČJ - Dú U str. 32/cv. 5 - tvořit věty

             M - písemné sčítání PS 2.díl

             VL - Karel IV. U na str. 35

      

         

 28.11.  ČJ - VS po p

            M - Geometrie - vzájemná poloha přímky a kružnice - Dú - PS str.12/ cv.1,2

            Př - Živočichové - U na str.23

 

27.11.  M - PS str.52/cv.2

 

26.11. M - PS - Dú str.50/ cv.1 (dopočítat)

 

Informace k vystoupení u rozsvěcení vánočního stromu v pátek 30. 11. od 18 hodin: S vystupujícími žáky se sejdeme v 17:30 před školou (děti dostaly lístečky), po vystoupení budou děti předány rodičům.

22.11. ČJ - Dú str.30/ cv. 4 (čtyři řádky)

           PŘ - U  - umět ryby, obojživelníky a  plazy, ve středu píšeme testík z rostlin.

           VL - v úterý píšeme testík na Přemyslovská knížata U str.21 -  24.

 

          ZÍTRA SI VZÍT SVAČINU, KAPESNÉ A SÁČEK, KOMU SE DĚLÁ ŠPATNĚ V AUTOBUSU. NÁVRAT KOLEM 12:30 h.

 

21.12. ČJ - VS po m opakovat

           M   Geometrie Dú str.9/ cv.4b, cv.5a, b

           Zítra máme místo vlastivědy přírodovědu.

 

20. 11. - ČJ - Dú U str. 29/ cv.12 ( opsat a zažlutit vyjmen. slova  po l a slova příbuzná)

               DO 15.12. 2018 ZAPLATIT ZÁLOHU 1.500,- Kč, KDO JEDE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ.

 

19. 11.

AJ - máme napsaný opakovací test z PS, v učebnici i PS máme hotovo do str. 20 (začínáme Unit 9)

ČJ - VS po l a slova příbuzná U str. 29

M - Minutovky Dú dopočítat cvičení na str.13. Procvičovat příklady: 630 : 9, 630 : 90, 630 : 10, 630 : 3, 174 : 2

 

16.11. Čtení na víkend - čítanka str.38-39

 

15.11. M - Minutovky Dú str.13/26 a, b nemáme procvičené, PS na str. 44

 

           Čj - vyjmenovaná slova po l a slova příbuzná Ustr.28

 

       Akce na prosinec: 11.12. - Hornické muzeum Příbram

                                    12.12. - vánoční jarmark

 

  14.11.  ČJ - Sloh - Dú PS str. 11/cv. 4,5

            Geometrie - PS str. 8, opakovat kružnice a kruh str. 9/ cv. 1,2

            Zítra máme nejen vlastivědu, ale i přírodovědu (skupinová práce)!!!!

 

 13.11. M - Dú - Minutovky str.11/cv.22 - dopočítat

          ČJ - U str.27 - VS po B

          VL - České království za vlády Přemyslovců na str.29, PS na str. 13 / cv.4,5

            Čítanka na str.37

 

9.11. V pondělí píšeme čtvrtletní práci z Čj : zopakovat si význam slov, slovní druhy, u podstatných

         jmen rod, číslo a pád. U sloves osobu, číslo a čas.   

         Čj - U str.23/cv.7 - tvoříme věty na VS po b a říkáme slova příbuzná

         M - PS str. 42, str. 43 - dělení zpaměti do 1000, Minutovky str.12/cv.24 a   

         Aj - lekce 7 - do str. 17, PS do str. 17 - předložky, popis místa                    

 

8.11. ČJ- Dú str.27/cv.9a, opakovat VS po B a slova příbuzná

         M - PS na str. 41

         VL - Kosmova kronika, PS na str.12( kdo nestihl dodělat cv.2,3

   Akce v listopadu:

23.11. návštěva filmového představení v Praze (návrat kolem 12:30 h)

Soutěž ve sběru papíru - poslední týden v listopadu nosit do školy

(podrobné informace děti ještě dostanou)

 

7.11. M - Dú PS str. 40/cv.4,5,6, procvičovat rýsování kolmic a rovnoběžek

 

6.11. M - Dú - Minutovky str.9/cv.18. ZÍTRA MÁME GEOMETRII - RÝSOVACÍ POTŘEBY(budeme rýsovat kolmice a rovnoběžky)

        ČJ - předpony ob-, v- str,25, zopakovat VS po b

        VL - Život v Čechách před tisíci lety str.25 - 26

        20.11. třídní schůzka od 15:30 h ve třídě IV.A.

 

5.11. - ČJ - Dú cv.1,2, U str.25 (předpony roz-, bez-, vz-)

           M - PS na str.39 (někteří žáci nestihli ve škole, dopočítat doma)

           Čítanka na str.35

           AJ - dokončena 6. lekce - do str. 15, PS také do str. 15, následuje 7. lekce - předložky, poloha, popis místa, na známky fáze ze slovníčku a PS (6. lekce)

          

 „ MARTIN PŘIJEDE NA BÍLÉM KONI" - napsat báseň, pohádku nebo příběh do 9.11.

 

1.11. -  M Dú PS str. 38 / cv.2,3

            ČJ - str.24 Rozdíl mezi předložkou a předponou

            VL - U - Přemyslovská knížata na str. 24. V úterý píšeme test na Velkou Moravu.

            LITERÁRNĚ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – MARTIN NA BÍLÉM KONI DO 9.11.

            

 31.10. Geometrie PS str.7 - učili jsme se rýsovat kolmice ( někteří žáci nemají rýsovací potřeby : trojúhelník s ryskou + pravítko nebo trojúhelník, kružítko a 2 ořezané tužky)

           Dú - list str.12 / cv.2 ( do sešitů )

           ČJ - U - str.23 Stavba slova

           Zítra odevzat sloh!!!

26.10.

Aj - 6. lekce - příští týden dokončíme. 31. 10. si uděláme "halloweenskou hodinu" , převleky nejsou nutné.

 

25.10. M - Dú Minutovky str.7/ cv.14, PS na str.35 (závorky)

           ČJ - Stavba slova str.22

           VL - Přemyslovská knížata na str.22

            Zítra Drakiáda 3. a 4.vučovací hodinu, pouze když bude vhodné počasí.

          Nezapomenout se teple obléci, vzít si nepromokavé oblečení a náhradní ponožky.

             Na prázdniny čtení a sloh PS na str.9/ 3,4

 

24.10. ČJ - opakovat ohebné i neohebné slovní druhy - U na str.21

           M - PS na str.34, krychle str. 15

           VL - U na str.20, Dú - napiš hlaholicí svoje jméno. Zítra píšeme testík na Staré pověsti české.

           PŘ - Houby na str.13. Rostliny na str.15.  Ve středu píšeme test z půdy.

 

22.10. M - Minutovky str.6/ cv.12, M - PS str.32/cv. 1, str. 33/ cv.2

           ČJ - předložky, spojky - U str.20

           Čítanka str.28-30

           Zítra místo výtvarné výchovy PŘÍRODOVĚDA!

 

19.10.  čtení na víkend

            ČJ - neohebné slovní druhy - příslovce U str.20

            M - dělení se zbytkem - PS na str. 31, Minutovky str.6 / cv.11a

            VL - Velkomoravská říše str.18,19

            PŘ - Houby str.11-12

            na Pv - přinést dlouhý balónek

            AJ - 5. lekce (In the Classroom) - dokončíme začátkem příštího týdne. 

            Příští týden ve středu 24. 10. budeme mít místo hodiny AJ hodinu HV z důvodu konání projektového dne k výročí vzniku ČSR a ve čtvrtek 25. 10. bude místo HV hodina AJ.

 

             VE STŘEDU 24.10. -  PROJEKTOVÝ DEN K OSLAVÁM 100.VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKA. DĚTI BY SE MĚLY

            OBLÉCI V NÁRODNÍCH BARVÁCH, BÍLOU,  ČERVENOU  A MODROU - MODROČERVENOBÍLÝ DEN.

             BUDEME SI HLAVNĚ POVÍDAT, KRESLIT SYMBOLY, ZPÍVAT ATD. 

  

           DALŠÍ AKCE:

           26.10. 3.- 4. hodinu DRAKIÁDA

           Vyhlašujeme Literárně výtvarnou soutěž - MARTIN NA BÍLÉM KONI. Práce odevzdat do 9.11. 

           SBĚR PAPÍRU 26.11 - 29.11.

 

 

18.10.  ČJ - Dú str.19/ cv. 7

            

 

17.10. Geometrie - Dú str.6/ cv.4,5

           VL - na str.11 - Houby

 

16.10. M - PS - Dú str.28/ cv.5

          ČJ - slovesa str. 18

          VL - Staré pověsti české  - U na str.17, PS na str.6

     

           

15.10. ČJ - Dú - vyčasovat sloveso psát v čase přít., min. a bud. Opakovat slovesa - osobu, číslo a čas

            M - PS na str.27. Rozšiřující cvičení s vykřičníkem nejsou povinná.

            PV - zítra budeme pracovat s keramickoou hlínou - hadr na utření rukou, starou zástěru nebo košili by měli mít v kufříku

 

12.10. ČJ - číslovky - str.17

           na víkend čtení (připravit si prezentaci přečtené knihy )

           NAUČIT SE ZPAMĚTI ŘEČ PRAOTCE ČECHA - VL str.15

           Sloh - ve středu si donést hračku, kterou budou popisovat

           Vv - promyslet si část některé z pověstí, kterou se pokusí zaznamenat formou komiksu. ( kdyby se to zdálo někomu moc obtížné, budou moci malovat vlastní ilustraci)

           M  - str. 20 ( procvičovat násobení a dělení mimo obor násobilky)

          24. 10. si uděláme celodenní projekt zaměřený na 100. výročí vzniku samostatného Československa - nápady jsou vítány

           

11.10. M - Dú - PS str.23 / cv.2 (někteří žáci" ŠIKULKOVÉ" stihli vypočítat ve škole

           VL - Staré pověsti české - str.15. V úterý píšeme testík na Slovany ( dnes jsme společně opakovali) 

           ČJ - Druhy zájmen str.17

 

10.10.  Geometrie D.ú.str.5 / cv. 4,5

            ČJ - zájmena ( naučit se druhy ) - str.17

            Př - str. 8, 9 - Prostředí

 

8.10.   ČJ - D.ú. str. 16 / cv.7a

           M - zopakovat si pojmy(sčítanec,sčítanec součet - menšenec, menšitel, rozdíl - činitel, činitel součin - dělenec, dělitel, podíl)

 

5.10.   na víkend čtení ( připomínám, že za pololetí mají děti přečíst 3 knihy)

          ČJ - přídavná jména, v pondělí píšeme na známky určování pádů

           M - procvičovat dělení mimo obor násobilky ( umět plynule desetinásobky

           na PV -  přinést karton ( nejlépe vlnitý)

           na VV - do dvojice list jírovce (kaštanu), asi 3 jednotlivé  kaštany a kaštany v zelené tobolce (uzavřené nebo otevřené)

           Aj - 4. lekce v učebnici i PS - počítání do 20, části lid. těla, DÚ v PS

           Hv - během školního roku každý žák vypracuje referát o své oblíbené kapele, zpěvákovi...včetně ukázky hudby, termín donesení referátu si s každým domluvíme při hodinách Hv

           

 

4.10.   M  - D.ú. - Minutovky str.4 / 7

           PS  - str.20 - dělení dvojcifer. čísla jednociferným /zopakovat desetinásobky - např. 60, 120, 180..........70, 140, 210,......

           VL - Slovanské osídlení str.5, v úterý píšeme test ( Keltové)

           ČJ - začali jsme opakovat přídavná jména - str.16, zítra píšeme testík na určování čísla  podst. jmen

 

3.10.   Geometrie - D.ú. str. 4/ cv.3, 4, 5, procvičovat převody délky

           ČJ - zítra píšeme testík na rod podst. jmen

           Př -  příští středu píšeme testík ze vzduchu, probíráme půdu str.7

           4.10. - Den zvířat - zítra si mohou děti donést do třídy drobné domácí mazlíčky /zabezpečené s krmivem, vodou a v boxech, klecích ap. -  se svolením rodičů.

                      

 

1.10.   ČJ - podst.jm. -  životnost a neživotnost str.14

           D.ú. ČJ - str.14 / 2a + podtrhat tužkou podst.jm. 

           M - PS str.19 

           Čítanka - děti si měly přes prodloužený víkend přečíst článek Velký dojem a umět vyprávět. Kdo zapomněl a nevěděl, co četl, má písemně napsat stručně obsah a zítra donést!!

 

           ZÍTRA JEDEME NA VÝLET DO FARMAPARKU V SOBĚHRDECH. SRAZ V 7,40, NÁVRAT KOLEM 14,30 h. NEZAPOMENOUT NA TEPLÉ  SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUTÍ,

           PLÁŠTĚNKU,  SVAČINU, PITÍ, JÍDLO NA OBĚD (MOŽNOST SI TAM KOUPIT), IGELITOVÝ SÁČEK, KAPESNÉ A DOBROU NÁLADU S SEBOU.

           

27.9.   M - PS na str.17

           Minutovky - na str.3/ cv.5 a, b

          ČJ - U na str. 13

          Sloh na středu O Popelce

          Čítanka - str.20 - 22

          VL - Slovanské osídlení str. 11-12

 

26.9.    M - PS str.16 / cv.1

            Geometrie - probíráme převody jednotek délky, měření úseček na mm, cm - str.3

            ČJ - opakujeme podstatná jména(rod, číslo a pád), obecná a vlastní jména

            Sloh - PS na str.5,  DÚ na středu 3.10. - napsat svoji verzi příběhu  O Popelce

            VL - Keltové, učeb. na str 10

            PŘ - Světlo a teplo, Slunce - na str.6

            

            

24. 9.    AJ - minulý týden jsme dokončili 2. lekci, tento týden následuje 3. lekce (přivlastňovací zájmena, "I have got...")

             Zítra 25.9. jedeme na dopravní hřiště do Příbrami. TEPLÉ OBLEČENÍ, TEPLÉ BOTY,  ČEPICE,  RUKAVICE !!!!!!!!!!!!!!!

              M - Minutovky - str. 2 / cv.3a, b. ( opakovat násobení a dělení - někteří žáci pozapomněli)

 

 21.9.    Čj - Slovní duhy str. 11

             Čítanka - čtecí úkol str. 17 - 18 (umět vyprávět)

             DV -  Průkaz mladého cyklisty - testy- Bezpečné cesty

 

20.9.     M - Minutovky str.1 / cv.2 , PS str.13

            ČJ - Slovní druhy - opakování str.10

            VL - U str.6, 7 ( ve čtvrtek píšeme testík z pravěku )

        

 

 

19.9.        M - Geometrie- PS str.2/ cv5, str. 3 / cv. 1, 2

                Čítanka - str.13 a 14 (Medaile pro hrdinu ). Denně si číst.

                PŘ - vzduch str. 5 (budeme psát testík z živé a neživé přírody a vody)

Informace: 25.9. jedeme do Příbrami na dopravní hřiště na praktickou část. Odjíždíme kolem 8 h. Vhodné oblečení a obutí, helmu, pero, svačinu a pití.

                 Na oběd se vrátíme. Odpolední vyučování máme podle rozvrhu.

                          

                  Někteří žáci mi ještě neodevzdali předběžnou přihlášku na školu v přírodě.

 

 

18.9.  ČJ - Dú str. 9/ cv.10b

          Čítanka - všechny písemné úkoly na str. 13

          M - učebnice str.4,5

                PS str.12

         VL - U str. 5 - mladší doba kamenná, str. 6 - doba bronzová

                 PS - str.str.3, str.4/ cv.3

 

 

17.9.  M - Minutovky - str. 1/cv.1

                 PS na str. 11  ( zopakovat násobky 6,7,8,9, násobení a dělení)

           ČJ - Hlásky str.8

 

 

15:9.  Čítanka str.13/ cv.13

          Den zvířat oslavíme 2.10. výletem do Farmaparku v Soběhrdech - informace mají na lístečku v úkolníčku.

          Denně si číst.

 

14. 9. AJ: Děti si mají na příští hodinu opakovat anglickou abecedu (hláskování).

 

13.9.  ČJ - U- str. 6/ cv. 16

           M - umět násobky, procvičovat násobení a dělení v oboru násobilky

 

 

12.9. M - geometrie PS str.1 / cv.3, 4, 5 - opakování - přímka, úsečka, polopřímka

             - procvičovat zaokrouhlování na desítky, na stovky

 

 

 

11.9.     M PS str.8/cv.1

             VL /na čtvrtek/-PS str.2/cv.3

        na  VV - Vlněný mamut:  materiál a pomůcky: silnější karton 21 cm krát 21 cm

                                                                                 tužka, hnědý fix a štětec

                                                                                 vlna a nůžky

                                                                                 malé pohyblivé očko a lepidlo Herkules

       na PV - Tábor pravěkých lovců nebo primitivní obydlí, nástroje, zbraně, past na mamuta apod.: mech, větvičky, kamínky, písek, kousky kůže atd., podle toho , co budeš vyrábět

 

 

 

 

 

10.9.     Čj - str.4 / cv.4b

             M - kdo nestačil v hodině-dopočítat sloupečky-PS str.7

             Čt - dočíst čl. Záhada sedmi klíčů

             podepsat informace o odpoledním vyuč. a o škole v přírodě( předběžná přihláška)

                             

 

 

 

 

9.9. Vážení rodiče, milí žáci,

       první školní týden máme za sebou. Od pondělí 10.9. začínáme intenzivně pracovat.

 

- písemné úkoly PO-PÁ z Čj, M, Čs ( podle potřeby), z Čs i referáty, úkoly podepisovat,  píšeme perem

 

čtení - denně si číst, za pololetí přečíst 3 knihy, po přečtení prezentace knihy a zápis jako v loňskěm roce... Čtenářský strom

 

matematika - ve středu geometrie, nosit trojúhelník s ryskou, 30 cm pravítko, kružítko, 2 ořezané tužky

                    - opakovat násobilku, sčítání a odčítání do 100, do 1000

 

- pomůcky na VV a PV mají zapsané

 

- na TV - tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláky,mikinu, vhodnou obuv do tělocvičny i ven, písemné omluvenky, když necvičím

 

- v penálu : 2 pera, 2 tužky, ořezané pastelky, gumu, nůžky špičaté, tyčinkové lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání

 

O úkolech Vás budu informovat.

tř. uč. J. Musilová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Co je u nás nového?

Ve třídě je 22 žáků / 10 CH a 12 D /

Rozvrh třídy a organizač. pokyny maji v ŽK, prosím vyplnit úvodní stránku ŽK.

AJ a HV bude učit Mgr. Martina Nesměráková.

Akce:  Dopravní výchova - teoretická část u nás ve škole / 1.a 2. vyuč. hodinu / - 14.9.2018

                                            praktická část na dopravním hřišti v Příbrami - 25.9.2018

           Škola v přírodě - 3.3.2019 - 8.3. 2019 /areál Brett, Prkenný Důl / - podrobné informace dostanou tento týden

           Plavecký výcvik - 23.4.2019 - 27.6.2019

Zítra vyučování do 12,05 / děti budou dostávat učebnice a sešity /

Od středy se učíme již podle rozvrhu.

 

Vážení rodiče, těším se na Vaši spolupráci.

tř.uč. Jana Musilová