Organizace školního roku 2018/19

Zahájení školního roku : pondělí 3.9. 2018

Podzimní prázdniny : pondělí 29.10. a úterý 30.10. 2018

Vánoční prázdniny : sobota 22.12. 2018 – středa 2.1. 2019

Pololetní prázdniny : pátek 1.2. 2018

Jarní prázdniny : pondělí 11.3. –pátek 15.3. 2019

Velikonoční prázdniny : čtvrtek 18.4. 2019

Konec školního roku : pátek 28.6. 2019

Začátek vyučování : 7. 40 hod.

Konec vyučování : 14. 40 hod.


Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy : Mgr. Miloš Krátký

Statutární zástupce : Mgr.  Jana Zouchová

Zástupce 1.st. : Mgr. Augustin Kůr

Výchovný poradce a preventista SPJ : Mgr. Jana Zouchová

Provozní zaměstnanci

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny : Petra Moravcová

Kuchařky :  Štěpánka Vondráková, Ludmila Kramatová

Úklid

Školník : Josef Števlík

Uklízečky: Anna Petříková, Simona Čvančarová, Vladimíra Pivoňková

Ekonomka : Petra Plotová

Učitelé 

1.tř. – Naděžda Beldíková

2.tř.–  Mgr. Jindřiška Kušniráková

3.tř –  Mgr. Augustin Kůr 

4.B. – Mgr. Pavla Vacková /asistent pedagoga Jana Zelenková, DiS/ 

4.A. – Mgr. Jana Musilová

5.tř. – Mgr. Veronika Procházková /asistent pedagoga Eliška Cihelková, DiS/

6.A. – Mgr. Jitka Tyrmerová

6.B. – Mgr. Milan Vojíř

7.tř. – Mgr. Petr Tyrmer

8.tř. – Ing. Jaroslava Tichá

9.tř. – Mgr. Irena Kadlecová

Bez třídnictví : Karel Čihák, Anna Hájková, Mgr. Martina Nesměráková, Mgr. Miloš krátký, Mgr. Radka Pipotová, Mgr. Jana Šteflová

 


Školní družina a školní klub

Vedoucí vychovatelka : Kateřina Havlíčková, DiS

Vychovatelky :  Mgr. Tereza Štorková, Lenka Sobotková