Školní družina a školní klub informace

Školní družina (ŠD+ŠK) Kateřina Havlíčková, Dis vedoucí vychovatelka
  Mgr. Tereza Štorková vychovatelka
  Lenka Sobotková vychovatelka
Kontakty: 724 313 319  
  602 661 332  
E-mail: (družina) druzinaknin@seznam.cz  
Odkaz na fotky Rajce Druzinka NK  

Přihláška do školní družiny/školního klubu pro rok 2018/2019 ke stažení zde.

Nabídka zájmových kroužků pro rok 2018/2019 ke stažení zde.

Zápisní lístek do kroužků školního klubu/školní družiny pro rok 2018/2019 ke stažení zde.

Naše motto: "Chceme, aby se dětem ve školní družině líbilo a rozvíjely se mezi nimi pozitivní vztahy." Spontánní činnost je velmi důležitá, stejně jako řízená.

skolni druzina informace nasemotto 1skolni druzina informace nasemotto 2

Denní skladba činností

Po ukončení vyučování - hygiena, oběd 11:10 - 12:00
Odpočinkové činnosti 12:00 - 13:00
Zájmové činnosti a rekreační činnosti 13:00 - 14:30
Svačina 14:30 - 15:00
Příprava na vyučování - didaktické hry 15:00 - 16:30

Základní pravidla pro přihlášení a docházku dítěte do ŠD

1. Dítě musí mít řádně vyplněnou přihlášku do školní družiny a školního klubu (zápisní lístek ve kterém musí být vyplněn způsob odchodu dítěte ze ŠD – v kolik hodin bude odcházet nebo bude vyzvedáván)
2. Musí dodržovat pravidla školní družiny a školní řád
3. Musí mít zaplacenou ŠD
4. V případě odhlášení dítěte – musí být vyplněná odhláška dítěte ze ŠD

Vyzvedávání dětí

Dítě odchází samo nebo s pověřenou osobou – den, hodina, způsob odchodu a oprávněné osoby k vyzvednutí jsou stanoveny v zápisním lístku.

Odchod v jiném čase či s jinou osobou je možný pouze na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis rodiče (zákonného zástupce).

Prosíme o vyzvedávání dětí v čase 11,10-13,00 hod a pak od 14,30-16,30 hod. V čase od 13,00-14,30 máme totiž společnou zájmovou činnost a v některých dnech i školní kroužky.

Také chodíme s dětmi ven. Děkujeme

Úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu

1. vložením peněz na účet školy – 129 886 295/0300 – každé dítě obdrží variabilní symbol    
2. platbou u hospodářky školy úterý 7,30 - 14,30
    čtvrtek 7,30 - 14,30

Rodiče (zákonní zástupci) budou hradit ŠD/ŠK ve dvou splátkách během školního roku (září, leden).

Výše úhrady:

září – prosinec 480 kč
leden – červen 720 kč
   

Poslání ŠD a ŠK

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Nejsou pokračováním školního vyučování.