Akce LISTOPAD

Zobrazení: 98

13.11. 2018 - Eko - ,,Život v mraveništi"

19.11. 2018 - Divadlo Letadlo – ,,V korunách stromů – podzim“

21.11.2018 - návštěva Muzea zlata Nový Knín – třída,,Pejskové“ - výstava betlémů

26.11. 2018 - Divadlo Úsměv – ,,Dva sněhuláci“

30.11.2018 - preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí dle zájmu rodičů

Akce ŘÍJEN

Zobrazení: 122

16.10.2018 – EKO - ,,Ježek je kamarád“

19.10.2018 v 11.00hod – fotografování dětí dle zájmu rodičů

24.10.2018 – Divadlo ,,Pohádková školička" - pohádka ,,S písničkou a hravě nejen o dopravě"

26.10.2018 – návštěva Muzea zlata Nový Knín – třída,,Pejskové“

Akce ZÁŘÍ

Zobrazení: 129

24.09.2018 – Divadlo ,,Úsměv“ - pohádka ,,O řepě“

26.09.2018 – návštěva radnice MěÚ Nový Knín – třída,,Pejskové“

Třídní schůzka - srpen 2018

Zobrazení: 211

1. Seznámení se Školním vzdělávacím programem MŠ Nový Knín-název vzdělávacího programu ,,Hrajeme si celý rok“

„PEJSEK S KOČIČKOU NAVLÉKAJÍ BAREVNÉ KORÁLKY“
- MODRÝ KORÁLEK - Dítě a jeho tělo (pohyb, zdraví, bezpečí – oblast biologická)

HRAJEME SI A CVIČÍME.
HRAJEME SI A PRACUJEME.
POZNÁVÁME, CO PROSPÍVÁ NAŠEMU TĚLU A ZDRAVÍ.Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životní návykům. Holistické pojetí zdraví.

- ŽLUTÝ KORÁLEK - Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč, poznávací schopnosti, myšlení, učení, představivost, fantazie, sebepojetí, city, vůle - oblast psychologická)

Zobrazit celý článek