2. třída

 18.12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS  - do str. 33

ČJ - U - do str. 34  (zítra bude diktát 5/33)

Písanka - do str. 17

Čítanka - do str. 58, báseň - Vánoce mám nejraději od Jitky Dolejšové zpaměti do 21. 12.

M - do str.30

 

17.12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS  - do str. 32

ČJ - U - do 33

Písanka - do str. 17

Čítanka - do str. 58, báseň - Vánoce mám nejraději od Jitky Dolejšové zpaměti do 21. 12.

M - do 10/30

Barevná matematika do str. 8

Početník - str. 18

 

14.12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS  - do str. 31

ČJ - U - do 30 (v pondělí bude diktát 1/31)

Písanka - do str. 17

Čítanka - do str. 58, báseň - Vánoce mám nejraději od Jitky Dolejšové zpaměti do 21. 12.

M - do 7/29

Barevná matematika do str. 7

Početník - str. 17

 

13.12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS  - do 1/30

ČJ - U - do 30

Čítanka - do str. 58, báseň - Vánoce mám nejraději od Jitky Dolejšové zpaměti do 21. 12.

M - str.27

Barevná matematika do str. 7

Početník - str. 17

Velmi mnoho děkuji paní Balwarové, Křivonoskové, Kubišové, Stinglovéa a  Kůrové za pomoc při prodeji vánočních výrobků. Dohled dospělých osob byl při manipulaci s penězi nutný. Děti se teprve krátce učí sčítat přes desítku v oboru přirozených čísel do sta. Odečítání nás teprve čeká. Šimon, Nelinka, Barunka, Adélka, Míra, Matouš, Víťa, Kuba a Tomáš se role prodejců zhostili báječně. I jim patří velký obdiv a pochvala za jejich výkony a ochotu přiložit ruku k dílu. Danuška Stehlíková ze 8. třídy rovněž vypomohla s prodejem a děkujeme jí moc.

Letošní jarmark byl v prodeji vánočních ozdob velmi úspěšný. Děti si pečlivě sečetly výdělek. Díky krásným výrobkům rodičů, prarodičů a dětí, vysypala naše třída z kasiček 3.800,- Kč. Tato částka byla předána paní účetní. Nějaké peníze dostaneme zpět na pohoštění naší vánoční nadílky, která se bude konat v pátek 21. 12. Zbytek zůstane na příští rok, ze kterého opět budou hrazeny potřeby a pomůcky pro další jarmark.

 

12.12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS  - str. 29

ČJ - U - 1,2/30

Čítanka - do str. 58, báseň - Vánoce mám nejraději od Jitky Dolejšové zpaměti do 21. 12.

M - do 19/27

Barevná matematika do str. 6

 

11.12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS  - pouze cv. 5/29

ČJ - Ú -  str. 29

Čítanka - do str. 58, báseň - Vánoce mám nejraději od Jitky Dolejšové zpaměti do 21. 12.

M - do 16/26

 

7. 12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS do str. 28

ČJ - Ú -  str. 27

Písanka  - str. 15

Čítanka - str. 56, báseň - Vánoce mám nejraději od Jitky Dolejšové zpaměti do 21. 12.

M - do 12/25

     

6. 12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - U DO 5/27

Čítanka - do strany 55

M - do 7/24 - začínáme se sčítáním s přechodem přes desítku (prosím o pravidelné procvičování)

Početník 1. díl do str. 16 

Děkujeme mamince Matěje Fíly za svíčky, mamince Matěje Šťástky za svícny a babičce Andulky Křivonoskové za náherná díla z perníku.

INFORMACE K VÝLETU:

V pondělí 10. 12. 2018 jedeme do Příbrami. Od školy odjíždíme v 8.30. Žáci přichází do školy jako běžně každý den. První zastávka je na parkovišti u Sv. Hory. Vyběhneme se na ni krátce podívat. Od 10.00 do 11.00 budeme v hornickém domečku a od 11.30 do 12.30 v Prokopské štole. Obědy budou hromadně odhlášeny. Prosím o teplé oblečení dětí, svačinu (družinové děti 2 svačiny, protože budou bez oběda), pití a libovolné kapesné dle uvážení.

 

4. 12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS do str. 3/27

Písanka str. 13

Čítanka - do strany 54

M - do 6/24

Početník 1. díl do str. 13         

Barevné příklady - str. 5

Prvouka (ČS) do str. 23

Další poděkování patří rodičům Adélky a Míry. Paní Stinglová vyrobila nádherné zvonky  a paní Mašková s Mírou vyrobila přáníčka, věnečky a okrasné větvičky. Letos bude 2. třída na jarmarku velkým překvanemím a to zásluhou Vás, rodičů, kterří jste s dětmi vyrobili nádherná vánoční díla.

Pomůcky na výrobu svícnů - chvojí (krátké větvičky do 30 cm)

 

3. 12. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - U do str. 26

Písanka str. 12

Čítanka - do strany 53

M - str. 23

Početník 1. díl do str. 13         

Barevné příklady - str. 5

Pomůcky na výrobu svícnů - chvojí (krátké větvičky do 30 cm)

29. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

27. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

Početník str. 13

Barevná matematika str. 4

ČJ - U str. 25

Písanka str.9

Prvouka - U str.23 a udělat rodokmen rodiny (do prarpdičů)

Prvouka - PS str. 19

Děkujeme paní Stinglové za přízdoby a svíčky. Budeme vše velmi potřebovat při výrobě svícnů.

 

26. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS 1,3/26

ČJ - U 4/24

ČÍTANKA - str.51, báseň Podzimní den do 26. 11. zpaměti

M - U  str. 20

Početník - str. 12

I dnes mohu poděkovat rodičům, a to paní Hrubé za svícny a rodičům Adélky Stinglové za dřevěné "placky" na výrobu svícnů. Ráda bych požádala rodiče, kteří dali hotové výrobky, aby mi po svých dětech napsali cenu, za kterou by měly děti jejich vánoční produkty prodávat. Nerada bych, aby byl výrobek nedoceněn a zároveň byl prodejným. 

Děkuji, Kušniráková

 

22. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - U  3/24 je za domácí úkol

ČÍTANKA - str.51, báseň Podzimní den do 26. 11. zpaměti

M - U str.19

Prvouka - U str.22

Prvouka - PS str. 19

Děkujeme rodičům Nelinky Pilařové za stromečky, mamince Matouše Hrubého za víčka pro výrobu svícnů a mamince Barunky a Jirky Kubišových za skleněné svícny. Všechny výrobky se budou na jarmark báječně hodit.

12. 12. - škoní jarmark

3. a 4. ledna 2019 jsou vyhlášeny volné dny z důvodu školení zaměstnanců

 

21. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS str. 25

ČJ - U 1/24

ČÍTANKA - str.51, báseň Podzimní den do 26. 11. zpaměti

M - U 1,2/18

 

Vysvětlivky k zadávání úkolů: x/y                      x = cvičení     y = strana

 Připomínám kino v Praze dne 23. 11. - Když draka bolí hlava. Návrat do 12:30.

 

20. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS str. 24

ČÍTANKA - str.51, báseň Podzimní den do 26. 11. zpaměti

M - U str.17

Početník str. 11

Barevná matematika str. 4

Písanka str.8

Prvouka - U str.21

Prvouka - PS str. 18

 

16. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - U str. 23

ČÍTANKA - str.51, báseň Podzimní den do 26. 11. zpaměti

M - U str. 16

Početník - str. 11

19. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - PS str. 1/24

ČÍTANKA - str.51, báseň Podzimní den do 26. 11. zpaměti

M - U 15/17

16. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - U str. 23

ČÍTANKA - str.51, báseň Podzimní den do 26. 11. zpaměti

M - U str. 16

Početník - str. 11

 

14. 11. 2018 ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍCÍ ŽÁKY

ČJ - U do 3/22

ČJ - PS 1/23

Písanka str. 6

M - str. 16

Početník 1. díl do str. 10          Žáci, kteří mají početník téměř prázdný, mohou stránky doplnit podle svého pracovního tempa cca do 14 dnů.

Barevné příklady - str. 3

 

 INFORMACE PRO RODIČE

Celoškolní soutěž ve sběru papíru o hodnotné ceny

Svázané papíry můžete předat ve dnech 26. 11. - 30. 11. 2018  v budově naší školy (zadní vchod) od 7.00 do 7.30 hod.

 

20. 11. (ÚT) - kratičká třídní schůzka (Chyběla jsem téměř dva měsíce a o Vašich dětech nemohu předat podrobnější informace.)

23. 11. (PÁ) - Cinema Star - Anděl, Praha 5  Smíchov - filmové představení: Když draka bolí hlava

                       Režie: Dušan Ropoš

                       Hrají: Karel Gott, Kamila Nagálová

Odjezd v 7.40 a návrat do 12.30 hod.

 

10. 12. (PO) - Hornické muzeum v Příbrami

Začínáme pracovat s knihou " Barevné příklady " (Děti by měly nosit knihu do školy. Prosím o dohled.)

V českém jazyce probíráme slova nadřazená, podřazená a souřadná, v matematice se učíme sčítat a odečítat čísla po desítkách v oboru do sta.

Děti obdržely nové sešítky (Palečkovi - sešítek je stejný jako na úkoly), do kterého by si měly zapisovat, co každý den četly (10 minut) a požádat rodiče, ev. prarodiče o podpis.

ČS - rodina (příbuzenské vztahy)

VV a PV - tvoření výrobků na "Vánoční jarmark v ZŠ a MŠ Nový Knín"

S pozdravem

Kušniráková Jindřiška

 

19.10 Úkoly pro chybějící 

Čj- PS str. 16, M- str. 2, Písanka 29-30, čítanka 42-43

 

18.10 Úkoly pro chybějící 

Čj- uč. Str. 16, M - 1.str. nový díl I.,Čs- PS str. 12

 

17.10 Úkoly pro chybějící 

Čj- PS str. 15, M- str. 24, písanka str. 28, čítanka str. 40-41

 

DRAKIÁDA 26.10.

První dvě hodiny Čj, M. Sebou draky, vhodné oblečení. 

 

16.10 Úkoly pro chybějící 

Čj- PS str. 14, M- str. 23, Čs- str. 14-16, PS str. 11, písanka str. 27, čtení 38-39

15.10 Úkoly pro chybějící 

Čj- Uč. Str. 15, M - str. 22, písanka str. 26

 

8.10.- 12.10 Úkoly pro chybějící 

M - str. 18-21, Čj -ML str. 12-14, PS - str. 13,

Čs- Uč. Str.14-15, PS-str. 10-11,

...
Read more