Předvánoční výstava betlémů v dobříšském zámku a návštěva knihovny prosinec 2017

Dne 20. 12. navštívili žáci prvního stupně výstavu betlémů na zámku v Dobříši a městskou knihovnu. Před celou akcí se děti rozdělily na dvě skupiny, z nichž jedna šla zámek a druhá do knihovny. Obě skupiny se poté vyměnily.
Na dobříšském zámku žáci shlédli výstavu betlémů od příbramských betlémářů vyrobených ze dřeva, různých druhů těsta, krajek, keramiky, látek či vlny. Největší úspěch měl pohádkový betlém, který tvořil několik desítek pohádkových postav z české i zahraniční produkce. Během prohlídky se žáci dozvěděli o významu a historii vánočních symbolů a vánočních tradic. Po první adventní části se přesunuli do reprezantačního sálu, kde nechyběl výklad o historii zámku a rodu Colloredo – Mannsfeld.
V dobříšské knihovně žáci nejprve společně besedovali o historii Vánoc, tradicích a tradičních vánočních pokrmech. Poté byli provedeni po celé knihovně. Mohli si zde prohlédnout dětské oddělení
i oddělení pro dospělé. Dozvěděli se, jak to v knihovně chodí a co všechno knihovna nabízí.
Výlet se žákům moc líbil, byl příjemným navozením předvánoční atmosféry v této adventní době.

Eva Kozelková

galerie