Vánoční jarmark prosinec 2017

Letošní vánoční jarmark proběhl 13. prosince jako obvykle v prostorách chodby naší základní školy. Děti se svými učiteli se jako vždy na tuto akci velice dobře připravily a výrobky byly opět nádherné. Vánoční atmosféru dokreslovala příjemná hudba a také drobné občerstvení. Někteří rodiče s dětmi zavítali do krásně nazdobené 4. třídy, kde pro ně paní učitelka Procházková připravila malé dílničky, kde si mohli vyrobit vánoční svícny a další dekorační předměty.

Jako každý rok byl jarmark zakončen společným zpíváním v kostele. Pod vedením pana učitele Čiháka zde zahrály děti z umělecké školy a zazpívat si mohl každý.

Poděkování patří všem učitelům, kteří jarmark připravili, hlavně pak panu učiteli Čihákovi a Kůrovi.

Věříme, že příští rok se na jarmarku sejdeme zase.

Zapsala Dana Petříková

galerie