Výlet do Vysokého Chlumce červen 2017

Dne 15.7. se šestá a sedmá třída vypravily na svůj školní výlet do skanzenu ve Vysokém Chlumci. Počasí bylo příjemně teplé a cesta autobusem uběhla rychle. Ve skanzenu už na nás čekala paní průvodkyně, která dětem hezky vyprávěla o tom jak lidé žili asi před 300 lety a jak celý skanzen vznikal. Děti si prohlédly selská stavení, různé zemědělské nářadí, ale největší atrakcí byla vodní pila vodní mlýn, které nám paní průvodkyně na ukázku pustila. Ve skanzenu se nám tolik líbilo, že jsme tam vydrželi skoro dvě hodiny. Závěr výletu korunovala dobrá zmrzlina a domů se vrátily děti spokojené a ještě druhý den jsme si o návštěvě povídali.

galerie