Přivítání prvňáčků září 2016

1.září je pro všechny děti školou povinné datem hodně významným, ale pro ty, které jdou do školy poprvé obzvlášť. Jako každý rok i letos čekalo naše milé prvňáčky pěkné přivítaní ve škole. Děti v doprovodu rodičů a dalších příbuzných se pomalu trousily k naší škole a aby nebloudily, čekala na ně děvčata z deváté třídy, aby je odvedla do příslušných tříd. Letos se budou děti učit jednak v 1.A s panem učitelem Kůrem a také v 1.B s paní učitelkou Beldíkovou. Ve třídách je přivítali nejen jejich třídní učitelé, ale také pan ředitel Miloš Petřík a starosta města Tomáš Havlíček. Oba dětem popřáli mnoho úspěchů v učení a obdarovali je drobnými dárky. Od pana ředitele děti dostaly medaili a pamětní list a od pana starosty krásnou růži. Na lavici je pak čekaly další dárky a hlavně školní pomůcky. Lavice a židličky pro budoucí prvňáčky se také podařilo zajistit úplně nové.

Na závěr popřejme našim benjamínkům, aby se jim na naší škole líbilo, aby se toho hodně naučili a našli si spoustu kamarádů.

Zapsala Dana Petříková

galerie