OČMS červen 2016

Dne 22.6.2016 se vydal celý první stupeň v rámci OČMS na pěší výlet do Malé Hraštice. Nejdříve jsme si vysvětlili, jaké používáme hasící přístroje a jak se zachovat v případě požáru i jiných situací. Následovala názorná ukázka. Poté se žáci rozdělili do smíšených skupin a vydali jsme se pěšky směr Hraštice. Na louce jsme si dali krátkou přestávku, kapitáni se svými družstvy plnili zadané úkoly a odpovídali na otázky z okruhu OČMS. Na závěr jsme si dopřáli sladkou tečku a navštívili cukrárnu v Hraštici.

Napsala: Lenka Eisenreichová

galerie