Předvádění chemických pokusů 9. ročníku ukázky pro 5. Ročník červen 2016

Dne 21. 6. 2016 pozvala děvčata 9. ročníku /Linda Lamberková, Markéta Medková, Tereza Miletičová a Anna Picková/ na ukázky některých zajímavých pokusů z chemie.

Dívky předvedly pět pokusů pro žáky 5. ročníku: faraonova hada, sloní pastu, reakci sodíku s vodou, sopku a přípravu acetylenu a jeho důkaz.

Děti pozorně přihlížely a některé měly dotazy. Nejvíce se líbila „sopka“, protože opravdu věrně napodobovala tento přírodní jev.

22.6.2016

Mgr. Jana Němotová

galerie