Barevný den květen 2016

Dne 6. května učitelé a žáci 1. stupně přišli do školy pěkně „vybarvení“. Každá třída měla (losem) určenou barvu. Třída I. A byla sladěna do žluté, I. B do zelené, II. třída do modré, III. třída do černé, IV. třída do bílé a V. třída do červené barvy.

Sladit se do určené barvy ale nebyl jediný úkol tohoto dne. Tím hlavním úkolem bylo odlehčit přírodě od nežádoucích odpadků. Tato akce pro žáky není ničím novým. Opakovaně se zapojili do podobných akcí v minulých školních letech. Akce to byly vždy úspěšné, pro děti obohacující, pro přírodu prospěšné.

Výšlap do okolí školy byl odstartován v 8 hod. První část byla věnována úklidu, následovala přestávka na svačinu. Posilněni se žáci s nadšením zapojili do soutěží, které pro ně byly připraveny v druhé části. Mohli si tak zaskákat v pytlích, zaházet na cíl, překonat určitou vzdálenost s balonkem mezi stehny, luštit rébusy nebo třídit luštěniny na čas. Na čisté, odpadky nezanesené louce se jim dobře soutěžilo.

Vzhledem k tomu, že to nebyla první akce tohoto typu, nabízí se srovnání co do množství nasbíraných odpadků. A protože jich bylo žáky nasbíráno oproti loňskému roku méně, lze doufat, že jsou lidé k přírodě ohleduplnější.

Zapsala Pavla Vacková

galerie