Turistická vycházka 6. a 8.r Čapkova Strž květen 2016

Ve středu 4.5. se žáci 6. a 8. ročníku vypravili na turistickou vycházku do nedaleké Strže. Počasí nám opravdu nepřálo, a tak většinu připravených úkolů žáci splnili již ve škole. Cesta uběhla rychle a naštěstí moc nepršelo. Vydatněji začalo pršet až ve Strži. Tam se děti nejprve občerstvily, opekly buřtíky a pak nás čekala prohlídka Čapkova památníku, kde se dozvěděli žáci mnoho zajímavého o tomto světovém spisovateli.

Cesta zpátky uběhla už rychle, protože jsme jeli autobusem. Druhý den vítězné týmy dostaly malou sladkou odměnu za splněné úkoly. I když počasí nepřálo, výlet se vydařil.

Zapsala Dana Petříková

galerie